Αποστολέας Θέμα: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας  (Αναγνώστηκε 29848 φορές)

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.609
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« στις: Αυγούστου 20, 2008, 12:43:23 »
http://vsociety.net/wiki/Magick_eBooks

Contents

1 Hermetics
2 Tarot
3 Kabbalah
4 Grimoires
4.1 Solomonic
4.2 The Abramelin Books
5 The Works of Aleister Crowley
5.1 Book Four in Parts
5.2 Unsorted
5.3 The Libers (incomplete)
6 Wicca & Witchcraft
7 Famous Authors
7.1 Abano,Peter de
7.2 Achad,Frater
7.3 Agrippa,Cornelius
7.4 Bailey, Alice
7.5 Blavatsky, Mme. Helena Petrovna
7.6 Bardon, Franz
7.7 Barrett, Francis
7.8 Cremonensis, Gerard
7.9 Dee, John
7.10 Fortune, Dion
7.11 Fuller, J.F.C.
7.12 Heindel, Max
7.13 Hine, Phil
7.14 King and Skinner
7.15 Konstantinos
7.16 Levi, Elipas
7.17 Randolph, Paschal Beverly
7.18 Regardie, Israel
7.19 Rowe, Benjamin
7.20 Spare, Austin
7.21 Steiner, Rudolph
7.22 Waite, A.E.
7.23 Westcott, W.W.
7.24 WilsonRobert, Anton
7.25 Yeats, William Butler
8 Chaos Magick
8.1 Austin Spare
8.2 Phil Hine
8.3 Unsorted
9 The Equinox

Hermetics

The Emerald Tablets of Hermes
Corpus Hermetica
Corpus Hermetica - Mead translation
The Kybalion
Initiation Into Hermetics This book discusses elemental magick in an easy to read manner. It is great for a beginner in elemental magick and Hermetics.
the Golden tractate of Hermes Trismegistus
The Hermetic Arcanum
Seven Hermetic Letters
Emerald Tablet of Hermes-- multiple translations and history of the Tablet.
Galilean Library: Hermeticism-- origins of Hermeticism

Tarot

A History of the Tarot
The Continental Tarot
What is the Tarot?
The Tarot by Mathers
The Pictorial Key to the Tarot
An Introduction to the Study of the Tarot
The Book of Thoth By Aleister Crowley
The Egyptian Revival or the Ever-Coming Son in the Light of the Tarot
A French Method of Cartomancy
Pocket Guide to Tarot Broken Link
The Tarot by B .Stafford Broken Link

Kabbalah

The Path of Kabbalah
Attaining the Worlds Beyond
The Experience of Kabbalah
Interview with the Future
Introduction to the Book of Zohar Vol 1 Broken Link
Introduction to the Book of Zohar Vol 2 'Broken Link
The Key To The True Quabbalah
The Mystical Qabala
The Eight Temples Meditation Project Broken Link
The Study of Christian Cabala in English by Don Karr Broken Link
The Magicians Kabbalah by FP Broken Link
The Kaballah Unveiled by S.L. McGregor Mathers
An Introduction to the Study of the Kabalah
Elements of the Qabalah
The Secret Wisdom of the Qabalah
Liber LVIII (The Qabalah)
Liber CD (Liber Tau vel Kabbalae Trium Literarum)

Grimoires

Arbatel of Magic
Heptameron
The Grand Grimoire Other Version
The Black Raven
Grimoire of Honorius
Sword of Moses
The Black Pullet
Secret Grimoire of Turiel
Libellus Magicus

Solomonic

The Greater Key of Solomon Part 1
The Greater Key of Solomon Part 2
The Greater Key of Solomon Part 3
The Lesser Key of Solomon (Legemeton I) (Goetia) Other Version
The Lesser Key of Solomon (Legemeton II) (Theurgia-Goetia)
Ars Paulina (Legemeton III)
Ars Almadel (Legemeton IV)
Ars Nova (Legemeton V)
Ars Notoria
Grimoire of Armadel
Grimoirum Verum

The Abramelin Books

The Sacred Magic of Abramelin the Mage Book 1
The Sacred Magic of Abramelin the Mage Book 2
The Sacred Magic of Abramelin the Mage Book 3

The Works of Aleister Crowley

A Beginners Guide to Crowley - Tells you what books written by Crowley are good to start with. Rather short, but highly recommended for those having trouble understanding Crowley's writings or newcomers to his works.
Magick in Theory and Practice - This is actually Part III of Crowley's infamous "Book Four". It is recommended that you read the other parts before hand, although it is not essential.
A study Guide for Magick in Theory and Practice by Bill Heidrick "A Guide to The Guide" so to speak, this is basically a supplement to "Magick in Theory and Practice" and helps in understanding Part III of Crowley's famous "Book Four".
Magick Without Tears - Also knowns as "Aleister Explains Everything", this book is the easiest to understand of all Crowley's works. An excellent place to start to those new to his works.
The Book of The Law - A list of Crowley's laws of magick. Works well as a supplement to your current Magick reading list.
Liber 440 -The Book of Perfection - Broken Link
The Law of Liberty - Broken Link
Book Four
Book Four, parts I - III - It has been said that Book Four (particularly Part III) is one of the best works on modern magick ever written. Whether this is true is up to the reader to decide.

Book Four in Parts

Part I- Mysticism - Broken Link
Part II- Magick - Broken Link
Part III- Magick in Theory and Practice - Broken Link
Part IV- The Book of The Law - Broken Link

Unsorted

The Book of Thoth - Broken Link
Liber 777 - Broken Link
Sepher Sephiroth
Eight Lectures on Yoga
Chanokh
The Book of Lies - Broken Link
The Heart of the Master - Broken Link
AN ESSAY IN ONTOLOGY - Broken Link
2=9 Theoricus - Broken Link
4=9 Philosophous - Broken Link
GILLES DE RAIS : The Banned Lecture - Broken Link
Duty - Broken Link
The Diary of a Drug Feind - Broken Link
Liber 141 De Arte Magica - Broken Link
Liber D - Broken Link
Correspondence between Alester Crowley and Frieda Harris - Broken Link
Nebuchadnezzar - Broken Link
White Stains - Broken Link
Konx Om Pax - Broken Link

The Libers (incomplete)

Liber I (Liber B vel Magi)
Liber II (the Message of the Master Therion) 
Liber III (vel Jugorum) 
Liber IV
Liber V (Liber V vel Reguli)
Liber VI (Liber O vel Manus et Sagittae)

Wicca & Witchcraft

Ariadia, or a Gospel of the Witches
The Witchcult in Western Europe
The God of the Witches
Witchcraft Today
The Garnerian Book of Shadows
Alexandrian Book of Shadows
8 Sabbats of Witchcraft
Mastering Witchcraft
The Basics of Magick
The Malleus Maleficarum

Famous Authors - Alphabetized by Last Name

Abano,Peter de
Heptameron

Achad,Frater
The QBL or the Brides Reception
Anatomy of the Body of God
The Egyptian Revival or the Ever-Coming Son in the Light of the Tarot
31 Hymns to the Star Goddess
Liber 31
The Chalice of Ecstasy
Crystal Vision

Agrippa,Cornelius

Occult Philosophy Book I
Occult Philosophy Book II
Occult Philosophy Book III
Occult Philosophy Book IV
Of Geomancy
Heptameron

Bailey, Alice

Initiation Human and Solar 
Light of the Soul 
Telepathy and the Etheric Vehicle
Letters on Occult Meditation

Blavatsky, Mme. Helena Petrovna

The Secret Doctrine I Cosmogenesis
The Secret Doctrine II Anthropogenesis
The Key to Theosophy
Studies in Occultism
Nightmare Tales

Bardon, Franz

Franz Bardon
Initiation Into Hermetics
Practice of Magical Evocation 
The Key To The True Quabbalah
The Golden Book Of Wisdom- fragment of Bardon's lost 4th book
Frabato the Magician
 
Barrett, Francis

The Magus
The Magus (web page)

Cremonensis, Gerard

On Astrological Geomancy

Dee, John

John Dee
The Hierogyphic Monad
Mysteriorum, Liber Primus
Mysteriorum, Liber Secundus
Mysteriorum, Liber Tertius
Note to Liber Primus

Fortune, Dion

The Mystical Qabala
Psychic Self Defense
The Machinary of the Mind
The Secrets of Dr. Taverner

Fuller, J.F.C.

The Secret Wisdom of the Qabalah

Heindel, Max

Ancient and Modern Initiation
The Rosicrucian Mysteries
Message of the Stars
Etheric Vision and What It Reveals
Teachings of An Initiate

Hine, Phil

Aspects of Evocation by Phil Hine
Group Exploration in Ego Magick by Phil Hine
Oven-Ready Chaos by Phil Hine
Permutations by Phil Hine
Running Magical Workshops by Phil Hine
Techniques of Modern Shamanism vol. 1 by Phil Hine
Techniques of Modern Shamanism vol. 2 by Phil Hine
Techniques of Modern Shamanism vol. 3 by Phil Hine
Five Essays Exploring Modern Tantra by Phil Hine
Permutations
King and Skinner
Techniques of High Magick by King and Skinner

Konstantinos
Summoning SPIRITS

Levi, Elipas

Dogma et Rituel de la Haute Magie Part I
Dogma et Rituel de la Haute Magie Part II
The Key to the Mysteries
Elements of the Qabalah
The Magical Ritual of the Sanctum Regnum

Randolph, Paschal Beverly

Seership: Guide to Soul Sight & The Magic Mirror and How to Use It

Regardie, Israel

The Art and Meaning of Magick
The Art of True Healing
The Philosopher's Stone

Rowe, Benjamin

The Essential Skills of Magick
A Short Course in Scrying
Supplement to Sepher Sephiroth Sect. 1
Supplement to Sepher Sephiroth Sect. 2
Comselha
Enochian Magick Reference
The Enochian Calls
The Book of Seniors
Godzilla Meets ET
Enochian_Temples_- Lower Temple
Enochian_Temples
Enochian Temples: Analysis of the First Enochian Key
Enochian Temples: A Ritual for the Consecration of the Temple of the Fire Tablet
Enochian Temples: Invoking_the Cacodemons with the Temple
Enochian Temples: Generating the Abyss_Experience with the Temple
Enochian_Hexagram_Ritual
Ritual of the Heptagram
Lotus_of_the_Temple
Beast and the Star
Charging an Enochian Tablet

Spare, Austin

Anathema of Zos: The Sermon to the Hypocrites
A Book of Satyrs
The Logomachy of Zos
The Zoetic Grimoire of Zos
The Focus of Life
Austin Spare's Book of Pleasure

Steiner, Rudolph

A Knowledge of the Higher Worlds
The Philosophy of Spritual Activity

Waite, A.E.

The Book of Ceremonial Magic
The Pictorial Key to the Tarot
A French Method of Cartomancy
The Pictorial Symbols of Alchemy
The Templar Orders in Freemasonry
Some Deeper aspects of Masonic Symbolism
 
Westcott, W.W.

An Introduction to the Kabalah
History Lecture - Golden Dawn
The Chaldean Oracles
Sepher Yetzirah
Everburing Lamps of the Ancients
Numbers - Their Occult Power and Mystic Virtues

WilsonRobert, Anton

Prometheus Rising

Yeats, William Butler

Rosa Alchemica
Chaos Magick
Austin Spare
Anathema of Zos: The Sermon to the Hypocrites - Broken Link
A Book of Satyrs - Broken Link
The Logomachy of Zos - Broken Link
The Zoetic Grimoire of Zos - Broken Link
The Focus of Life - Broken Link
Austin Spare's Book of Pleasure

Phil Hine

Aspects of Evocation by Phil Hine
Group Exploration in Ego Magick by Phil Hine
Oven-Ready Chaos by Phil Hine
Permutations by Phil Hine
Running Magical Workshops by Phil Hine
Techniques of Modern Shamanism vol. 1 by Phil Hine
Techniques of Modern Shamanism vol. 2 by Phil Hine
Techniques of Modern Shamanism vol. 3 by Phil Hine
Five Essays Exploring Modern Tantra by Phil Hine
Permutations

Grimoire of Chaos Magick
Pocket Guide to Chaos Magick 
The Book of Results (Chaos Magick) 
Sigils in Theory and Practice
Theatre of Magick (Ray Sherwin's long out-of-print classic from 1982)
Apikorsus (The Lincoln Order Of Neuromancers' chainbook PDF'ed by Borce Gjorgjievski.)
Liber MMM
Liber Nicht

The Equinox
"The Equinox" was a periodical published by A∴A∴, the magickal order started by Aleister Crowley.

Note: The Following are all large downloads of 1-3 mbs each

Equinox Part 1
Equinox Part 2
Equinox Part 3 
Equinox Part 4 
Equinox Part 5 
Equinox Part 6 
Equinox Part 7 
Equinox Part 8 
Equinox Part 9 
Equinox Part 10
 
- A Five Volume Collection of The Equinox - Has most of the equinox works compiled on one page. Highly recommended.
« Τελευταία τροποποίηση: Αυγούστου 21, 2008, 19:42:33 από Rose_777 »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

etidorhpa

 • ...the end of earth
 • Μηνύματα: 566
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« Απάντηση #1 στις: Οκτωβρίου 01, 2008, 20:27:01 »
στο παρακατω link εχει πολλα e-books με εμφαση στον Ελευθεροτεκτονισμο

http://www.phoenixmasonry.org/poems.htm


+n-
through these fires.....

Trithemius

 • L.V.X.
 • Μηνύματα: 1.225
 • Karma: 0
 • Enflame thyself in prayer... Invoke often...
  • Προφίλ
Απ: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« Απάντηση #2 στις: Οκτωβρίου 01, 2008, 23:55:57 »
Να δώσω κι εγώ ένα link: http://satanicsingles.com/library.jsp Μη σας ξεγελά ο τίτλος του site, το περιεχόμενο είναι πλούσιο και σημαντικό. Επίσης ρίξτε και καμιά ματιά στα torrents του digimob ;)
...spes mea in mentem est...

Frater Immortal

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 76
 • Karma: 0
  • ICQ Messenger - 419627972
  • MSN Messenger - spispil@in.gr
  • Yahoo Instant Messenger - spispil
  • Προφίλ
Απ: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« Απάντηση #3 στις: Δεκεμβρίου 26, 2008, 17:08:06 »
Θα ήθελα να ρωτήσω τη αγαπητή αδελφή Rose αν υπάρχουν  ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας στα Ελληνικά.
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.609
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« Απάντηση #4 στις: Δεκεμβρίου 26, 2008, 19:01:01 »
Αγαπητέ Frater Immortal,

δεν έχουμε βρει... στα Ελληνικά... 'Ομως επειδή έχουμε στόχο μέσα στο 2009 να μεταφράσουμε κάποια ξένα βιβλία εσωτερισμού και μαγείας, αν υπάρχει κάποιο βιβλίο που σε ενδιαφέρει συγκεκριμμένα, μπορείς να μας ενημερώσεις έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα.
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Frater Immortal

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 76
 • Karma: 0
  • ICQ Messenger - 419627972
  • MSN Messenger - spispil@in.gr
  • Yahoo Instant Messenger - spispil
  • Προφίλ
Απ: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« Απάντηση #5 στις: Δεκεμβρίου 27, 2008, 18:05:21 »
Αγαπητέ Frater Immortal,

δεν έχουμε βρει... στα Ελληνικά... 'Ομως επειδή έχουμε στόχο μέσα στο 2009 να μεταφράσουμε κάποια ξένα βιβλία εσωτερισμού και μαγείας, αν υπάρχει κάποιο βιβλίο που σε ενδιαφέρει συγκεκριμμένα, μπορείς να μας ενημερώσεις έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα.


Σε ευχαριστώ για την προτεραιότητα, αλλά αν και όποτε μπορείς... προτιμώ κάποια αλχημικά κείμενα ή βιβλία και κάποια που να αναφέρονται στις δυνάμεις της Γιόγκα του Πατάντζαλι (Σίντις)...
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Trithemius

 • L.V.X.
 • Μηνύματα: 1.225
 • Karma: 0
 • Enflame thyself in prayer... Invoke often...
  • Προφίλ
Απ: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« Απάντηση #6 στις: Ιανουαρίου 07, 2009, 00:35:25 »
Προσθέτω δύο ακόμα links στη λίστα μας...

Galaksija

Occult Underground
...spes mea in mentem est...

KingMob

 • Μηνύματα: 2
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« Απάντηση #7 στις: Φεβρουαρίου 13, 2009, 20:38:03 »
1416 μέχρι στιγμής, occult texts σε μορφή pdf:
http://english.grimoar.cz/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.609
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« Απάντηση #8 στις: Φεβρουαρίου 14, 2009, 01:01:11 »
Αγαπητέ KingMob,

καλωσόρισες στην αδελφότητά μας.  Ευχαριστούμε για την κατάθεσή σου.
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.717
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« Απάντηση #9 στις: Φεβρουαρίου 14, 2009, 12:43:55 »
1416 μέχρι στιγμής, occult texts σε μορφή pdf:
http://english.grimoar.cz/

    Πολύτιμος κατάλογος, απίθανος ιστοχώρος!!!! Ευχαριστούμε φίλε....
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

KingMob

 • Μηνύματα: 2
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« Απάντηση #10 στις: Φεβρουαρίου 15, 2009, 16:16:13 »
Καλώς σας βρήκα  :)

etidorhpa

 • ...the end of earth
 • Μηνύματα: 566
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« Απάντηση #11 στις: Μαρτίου 18, 2009, 12:56:15 »
Υπαρχει και καποια on-line βιβλιοθηκη στο site της Theosophy.org

http://theosophy.org/

+n-
through these fires.....

Zion

 • Non certe haec sine numine Elohim
 • ΑΜΡΑ - Μέλος
 • ****
 • Μηνύματα: 28
 • Karma: 0
  • MSN Messenger - zioncrossover@gmail.com
  • Προφίλ
Απ: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« Απάντηση #12 στις: Μαρτίου 18, 2009, 14:49:41 »
Ευχαριστώ Etidorpha, έψαχνα καιρό Θεοσοφικά Βιβλία. Εκεί έχει κάποια διαμάντια...
Non nobis, Domine, non nobis sed Nomini Tuo da gloriam

etidorhpa

 • ...the end of earth
 • Μηνύματα: 566
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« Απάντηση #13 στις: Μαρτίου 18, 2009, 15:14:29 »
Parakalw adelfe mou Zion,vevaia den einai san tis parapanw..

+n-
through these fires.....

etidorhpa

 • ...the end of earth
 • Μηνύματα: 566
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ηλεκτρονικά βιβλία Εσωτερισμού και Μαγείας
« Απάντηση #14 στις: Απριλίου 01, 2009, 13:35:26 »
molis to anakalypsa...exei poly kai dysevreto yliko!! eidika gia alchemy..


www.rexresearch.com/alchindx.htm


+n-
through these fires.....