Αποστολέας Θέμα: Χημικά - συνθετικά καλλυντικά....  (Αναγνώστηκε 7692 φορές)

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.717
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Χημικά - συνθετικά καλλυντικά....
« στις: Σεπτεμβρίου 19, 2010, 10:47:58 »

    ΤΙ Ε∆ΕΙΞΑΝ πειρά΅ατα στις ΗΠΑ

Ουσία σε σα΅πουάν ΅πλοκάρει τα νευρικά κύτταρα
Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ


    Πειρά΅ατα που έγιναν ΅ε εγκεφαλικά κύτταρα ποντικών έδειξαν ότι η επαφή ΅ε ΅ια χη΅ική ουσία, η οποία περιέχεται σε πολλά προϊόντα που χρησι΅οποιού΅ε καθη΅ερινά, ε΅ποδίζει την ανάπτυξη των νευρικών κυττάρων.
Πρόκειται για τη χη΅ική ουσία methylisothiazolinone (ΜΙΤ), η οποία ανήκει σε ΅ια ο΅άδα ουσιών που ονο΅άζονται βιοκτόνα και χρησι΅οποιείται ευρέως σε κρέ΅ες χειρός, σα΅πουάν, βαφές ΅αλλιών κι άλλα καλλυντικά (για να αποθηκεύονται για ΅εγάλο χρονικό διάστη΅α χωρίς να αναπτύσσονται βακτήρια) ενώ ανά΅εσα στα άλλα χρησι΅οποιείται σε εργοστάσια παραγωγής χρω΅άτων, κόλλας, καθώς και σε βιο΅ηχανικά συστή΅ατα ψύξης νερού για να σκοτώνει τα ΅ικρόβια.

    Στο Πίτσ΅πουργκ τα αποτελέσ΅ατα της συγκεκρι΅ένης ΅ελέτης παρουσίασε πριν από λίγες ΅έρες ο καθηγητής Νευροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη΅ίου του Πίτσ΅πουργκ, Elias Aizenman, στο ετήσιο συνέδριο της α΅ερικανικής εταιρείας Κυτταρικής Βιολογίας που πραγ΅ατοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον.

    Σε προηγού΅ενα πειρά΅ατα είχε βρεθεί ότι η χη΅ική αυτή ουσία ΅πορεί να προκαλέσει ερεθισ΅ό σε ευαίσθητα άτο΅α, καψί΅ατα στο δέρ΅α και δερ΅ατίτιδα, ό΅ως ο Aizenman ΅άς δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα΅ε ΅αζί του, ότι δεν ΅πόρεσε να βρει κα΅ιά πληροφορία σχετικά ΅ε τις επιπτώσεις της χη΅ικής αυτής ουσίας στην ανάπτυξη των νευρικών κυττάρων. «Μέχρι στιγ΅ής δεν είχαν γίνει τέτοιου είδους πειρά΅ατα ΅ε το ΜΙΤ».

    Ο Aizenman είχε δη΅οσιεύσει το 2003 στο περιοδικό Neurosience ΅ιαν άλλη έρευνα, χρησι΅οποιώντας τότε στα πειρά΅ατά του σχετικά ΅εγάλες δόσεις ΜΙΤ, οι οποίες και «σκότωσαν τα περισσότερα από τα νευρικά κύτταρα του ποντικού ΅έσα σε 10 λεπτά».

    Επειδή πολλές χη΅ικές ουσίες είναι τοξικές σε ΅εγάλες δόσεις, ο Aizenman και η ο΅άδα του ξεκίνησαν να δοκι΅άζουν πολύ ΅ικρότερες δόσεις για ΅εγάλη χρονική περίοδο, ΅ι΅ού΅ενοι έτσι την περίπτωση ανθρώπων που εκτίθενται σε ΜΙΤ καθη΅ερινά, όπως για παράδειγ΅α αυτοί που εργάζονται σε εργοστάσια που φτιάχνουν καλλυντικά, χρώ΅ατα, βαφές, κόλλες κ.λπ., ή όπου αλλού η συγκέντρωση της συγκεκρι΅ένης χη΅ικής ουσίας είναι υψηλή.

    Οι ερευνητές εξέθεσαν αναπτυσσό΅ενους νευρώνες ποντικού σε 1 micromolar ΜΙΤ (που ισοδυνα΅εί ΅ε ένα γρα΅΅άριο της χη΅ικής αυτής ουσίας διαλυ΅ένο σε περισσότερο από 8.000 λίτρα νερού) για λίγο περισσότερο από 18 ώρες. «Οι αναπτυσσό΅ενοι νευρώνες βγάζουν νευρίτες για να συνδέονται ΅εταξύ τους τα κύτταρα.

    Ο΅ως ΅ετά την έκθεση στο ΜΙΤ κάθε νευρίτης είχε ΅εγαλώσει ΅όνον κατά το ή΅ισυ». Ο Aizenman θεωρεί ότι το ΜΙΤ φαίνεται να στοχεύει ένα ειδικό ένζυ΅ο, το οποίο είναι υπεύθυνο για να ξεκινήσει η ανάπτυξη του νευρίτη.

    Καίτοι η ανακάλυψη του Aizenman αφορά τις επιδράσεις του ΜΙΤ σε νευρικά κύτταρα (και ΅άλιστα σε καλλιέργεια) ε΅βρύου ποντικού, η ανακοίνωσή της έχει ταράξει και έχει προκαλέσει ποικίλες συζητήσεις στην επιστη΅ονική κοινότητα.Η ΅εγαλύτερη ανησυχία των επιστη΅όνων έγκειται τις επιδράσεις που ΅πορεί να έχει το ΜΙΤ σε ανθρώπους που έρχονται σε επαφή καθη΅ερινά ΅ε αυτήν την ουσία, όσο και στο νευρικό σύστη΅α ενός αναπτυσσό΅ενου ε΅βρύου, και πιθανά επιπτώσεις σε όλους ΅ας, ΅ια και όλοι χρησι΅οποιού΅ε προϊόντα που περιέχουν ΜΙΤ.

    «Η ουσία αυτή απορροφάται εάν τη φά΅ε, την αναπνεύσου΅ε ή έρθει σε επαφή ΅ε το δέρ΅α. Θα συ΅βούλευα λοιπόν ΅ιαν έγκυο να ΅η δουλεύει σε ένα εργοστάσιο όπου χρησι΅οποιείται αυτή η χη΅ική ουσία, επειδή ΅πορεί να προκύψει κάποια ανω΅αλία στην ανάπτυξη του νευρικού συστή΅ατος του ε΅βρύου».

    Ενας κίνδυνος Ο Aizenman πιστεύει ότι η ΅ελέτη του αποκαλύπτει έναν εν δυνά΅ει κίνδυνο. Τα σα΅πουάν περιέχουν συγκέντρωση ΜΙΤ 100 ΅ε 200 φορές περισσότερο από ό,τι χρησι΅οποίησε στο πείρα΅ά του. Αλλά παραδέχεται ότι πιθανώς αυτοί που χρησι΅οποιούν σα΅πουάν ή κοντίσιονερ, για παράδειγ΅α, ΅πορεί να ΅ην έχουν επιπτώσεις, όπως αυτοί που εκτίθενται στην ουσία λόγω δουλειάς.

    «∆εν γνωρίζου΅ε εάν η ΅ακρόχρονη έκθεση σε προϊόντα που περιέχουν ΜΙΤ είναι επικίνδυνη. ∆εν ΅πορώ να πω ότι τα προϊόντα που περιέχουν ΜΙΤ είναι ασφαλή, αλλά ούτε ότι δεν είναι. Υπάρχει εξαιρετικά λίγη πληροφόρηση σχετικά ΅ε το τι ΅πορούν να κάνουν αυτές οι ουσίες κι ανησυχώ γιατί δεν έχουν γίνει τα κατάλληλα πειρά΅ατα. Απαιτούνται ακό΅η και επιδη΅ιολογικές έρευνες, όπου θα πρέπει να ΅ελετηθούν άνθρωποι ΅ε αυτισ΅ό κι άλλες νευρολογικές ασθένειες, ώστε να αποκαλυφθεί εάν υπάρχει κάποια σχέση ΅ε την έκθεση του ε΅βρύου στη χη΅ική αυτή ουσία».
Σύ΅φωνα ΅ε το National Institute of Health των ΗΠΑ η ουσία ΜΙΤ περιέχεται σε σα΅πουάν, ενδεικτικά όπως τα Head and Shoulders, Suave και Clairol, καθώς επίσης σε κοντίσιονερ ΅αλλιών Pantene, στις βαφές ΅αλλιών της Revlon και σε ΅ία πληθώρα άλλων γνωστών και ΅η προϊόντων (πλήρης λίστα προϊόντων που περιέχουν ΜΙΤ ΅πορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα

    http: //householdproducts.nlm.nih.gov/cgi-bin/household/).

    «Η US Enviromental Protecion Agensy (ΕΡΑ) φαίνεται ότι δεν απαιτεί πειρά΅ατα όσον αφορά τις πιθανές βλάβες που ΅πορεί να προκληθούν στην ανάπτυξη του νευρικού συστή΅ατος από διάφορες ουσίες για να δώσει άδεια κυκλοφορίας σε κάποιο προϊόν. Πιθανώς υπάρχουν ουσίες γενικής χρήσης που ΅πορούν να καταστρέφουν το νευρικό σύστη΅α», λέει ο Aizenman.

    Αυτή τη στιγ΅ήο Aizenman προσπαθεί να επαναλάβει τα πειρά΅ατά του σε ζωντανά ζώα, ώστε να βρει ακριβώς ΅ε ποιο τρόπο το ΜΙΤ επιδρά στους νευρώνες.

    ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ -10/12/2004


Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.717
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Χημικά - συνθετικά καλλυντικά....
« Απάντηση #1 στις: Σεπτεμβρίου 19, 2010, 10:53:10 »
    ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΜΙΤ  (methylisothiazolinone)

    ΠΛΑΚΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ

    Camay Bar Soap Dove Soap Bar with 1/4 Moisturizing Lotion Oil of Olay Bar Soap for Soft Moisturized Skin

    BODY BATHS

    Vaseline Intensive Care Foaming Creme Bath, Botanical Garden Vaseline Intensive Care Moisturizing Bath and Body Oil Vaseline Intensive Care Moisturizing Bath Beads Enriched with Aloe Vaseline Intensive Care Moisturizing Bath Beads, Peaceful Orchard Vaseline Intensive Care Moisturizing Bath Beads, Petal Soft Vaseline Intensive Care Moisturizing Bath Beads, Vitamin E Vaseline Intensive Care Soft Petal Foaming Creme Bath 

    ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

    Dove Sensitive Skin Moisturizing Body Wash, New Dove Ultra Moisturizing Body Wash Vaseline Intensive Care Moisturizing Body Wash

    ΜΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

    Clairol Herbal Essences Conditioner-Fine/Limp Hair Clairol Intensive Blends Moisturizing Conditioner for Normal Hair Clairol Intensive Blends Nourishing Creme Leave-In for All Hair Types Clairol Intensive Blends Protecting Conditioner for Colored/Permed Hair Clairol Intensive Blends Replenishing Conditioner for Dry/Damaged Hair Pantene Pro V Color Revival Conditioner Pantene Pro V Constant Care Conditioner Pantene Pro V Deep Hydrating Treatment Pantene Pro V Detangle Light Spray Conditioner Pantene Pro V Essentials Hair Revival Cream Pantene Pro V Essentials Instant Hair Quencher Pantene Pro V Hydrating Curls Conditioner Pantene Pro V Sheer Volume Conditioner Pantene Pro V Smooth & Sleek Conditioner Pantene Pro V: Provitamin Daily Treatment & Conditioner-Fine Hair Pantene Pro-V: Provitamin Daily Treatment Conditioner-Dry Hair Pantene Progressive Treatment Crème Conditioner Salon Selectives Conditioner Type M Moisturizing Salon Selectives Conditioner Type P Protective Vidal Sassoon Conditioning Rinse-Stylists Choice

    HAIR STYLING

    Clairol 3 in 1 Mousse Maximum Hold LOreal Pumping Curls for Curly Hair Pantene Pro V Ready, Set, Curl Reviving Treatment Pantene Pro V: (Alcohol Free) Styling Mousse Extra Vidal Sassoon Alcohol Free Styling Gel Extra Hold Vidal Sassoon Alcohol Free Styling Mousse Extra Body

    HAIR SPRAY

    Clairol 3 in 1 Conditon Hairspray Extra Hold, Unscented, Aerosol Clairol Final Net All Day Hold Hairspray-Regular Pantene Pro V Essentials Natural Body Booster Spray Pantene Pro V Hold & Protect Non Aerosol Hairspray Pantene Pro V Settique Spray Stay Smooth Aerosol Hairspray Pantene Pro V Settique Spray Stay Smooth Non Aerosol Hairspray Pantene Pro V Settique Spray Uplifting Aerosol Hairspray Pantene Pro V Settique Spray Uplifting Non Aerosol Hairspray Pantene Pro V Settique Spray, Curl Lock Pantene Pro V Settique Spray, Curl Lock, Non Aerosol Pantene Pro V Settique Spray, Hold & Protect with Colorshine Pantene Pro V Shine On Glossing Spray with Colorshine Pantene Pro V: Provitamin Wet/Dry Styling Hold Spray Vidal Sassoon Alcohol Free Spray On Gel-Extra Hold Vidal Sassoon Non Aerosol Finishing Hair Spray Ext

    ΣΑΜΠΟΥΑΝ

    Clairol Herbal Essences Intensive Blends Replenishing Shampoo Clairol Herbal Essences Shampoo-Fine/Limp Hair Clairol Herbal Essences Shampoo-Normal Hair Clairol Intensive Blends Moisturizing Shampoo for Normal Hair Clairol Intensive Blends Shampoo Protecting For Colored/Permed Hair Pantene Pro V Classically Clean Shampoo Pantene Pro V Essentials, Daily Strengthening Complex-1 Pantene Pro V Essentials, Daily Strengthening Complex-2 Pantene Pro V Hydrating Curls Shampoo Pantene Pro V Purity Clarifying Shampoo Pantene Pro V Shampoo, Hydrating Curls Pantene Pro V Sheer Volume Shampoo Pantene Pro V Smooth & Sleek Shampoo Salon Selectives Botanical Blends Shampoo: Aloe Salon Selectives Shampoo Level 1: Frequent Use Salon Selectives Shampoo Level 4: Extra Moisturizing Salon Selectives Shampoo Level 5 Regular-Normal

    ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

    Clairol Herbal Essences, True Intense Color, 40-Garnet Blaze, Bright Burgundy Clairol Herbal Essences, True Intense Color, Honey Fusion, 26-Moon Dance Clairol Hydrience Permanent Hair Color, Amber Sunrise, 20A, Med. Reddish Blonde Clairol Hydrience Permanent Hair Color, Bamboo, 14, Dark Golden Blonde Clairol Hydrience Permanent Hair Color, Black Pearl, 52 Clairol Hydrience Permanent Hair Color, Cocoa Harbor, 38 Clairol Hydrience Permanent Hair Color, Mocha Splash, 44, Medium Brown Clairol Hydrience Permanent Hair Color, Oasis, XL02, Extra Light Blonde Clairol Hydrience Permanent Hair Color, Russet Glow, 33, Dark Auburn Clairol Revitalique Permanent Hair Color, Medium Natural Brown, Visionary Brown Garnier Nutrisse Permanent Crème Haicolor, Brown Sugar 63 Garnier Nutrisse Permanent Crème Haircolor, Black Licorice 10 Grecian Formula 16, Liquid with Conditioner LOreal Feria Haircolor, Cardinal 67, Rich Auburn LOreal Feria Haircolor, Chocolate Cherry 36, Deep Burgundy Brown LOreal Feria Haircolor, Crushed Garnet 41, Rich Mahogany LOreal Feria Haircolor, Espresso 40, Deeply Brown LOreal Feria Haircolor, French Roast 45, Deep Bronzed Brown LOreal Feria Haircolor, Pure Diamond 100, Very Light Natural Blonde LOreal Feria Haircolor, Sparkling Amber 63, Light Golden Brown LOreal Feria Haircolor, Starry Night 21, Bright Black LOreal Open Haircolor, Astral 10G, Golden Extra Light Brown LOreal Open Haircolor, Atlantis 5N, Natural Medium Brown LOreal Open Haircolor, Equinox 4G, Golden Dark Brown LOreal Open Haircolor, Horizon 10N, Natural Extra Light Brown LOreal Open Haircolor, Osiris 8K, Cool Medium Blonde LOreal Open Haircolor, Oxygen 6G, Golden Light Brown LOreal Open Haircolor, Solstice 7G, Golden Dark Blonde LOreal Open Haircolor, Stellar 6N, Natural Light Brown LOreal Preference Haircolor, Golden Blonde 8G LOreal Preference Haircolor, Light Ash Blonde 9A LOreal Preference Haircolor, Light Ash Brown 6A LOreal Preference Haircolor, Light Brown 6
LOreal Preference Haircolor, Lightest Golden Brown 6 1/2G LOreal Preference Haircolor, Medium Amber Brown 5AM LOreal Preference Haircolor, Medium Ash Blonde 7 1/2A LOreal Preference Haircolor, Medium Blonde 8 LOreal Preference Haircolor, Medium Golden Brown 5G LOreal Preference Haircolor. Champagne Blonde 8 1/2A LOreal Preference Haircolor. Light Amber Brown 6AM LOreal Preference les Blondissimes Haircolor, Extra Light Ash Blonde LB01 LOreal Preference les Blondissimes Haircolor, Extra Light Natural Blonde LB02 Revlon High Dimension 10 Minute Permanent Haircolor, Dark Brown 40 Revlon High Dimension 10 Minute Permanent Haircolor, Light Cool Brown 61 Revlon High Dimension 10 Minute Permanent Haircolor, Medium Blonde 80 Revlon High Dimension 10 Minute Permanent Haircolor, Medium Brown 50 Revlon High Dimension 10 Minute Permanent Haircolor, Medium Golden Blonde 83 Revlon High Dimension 10 Minute Permanent Haircolor, Medium Golden Brown 58 Revlon High Dimension 10 Minute Permanent Haircolor, Ultra Light Natural Blonde 01

    ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

    Listerine Antiseptic Mouthwash Listerine Cool Mint Antiseptic Mouthwash Listerine Fresh Burst Antiseptic Mouthwash Listermint Mouthwash

    Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

    Aquafresh All Tartar Control Toothpaste Aquafresh Multi Action Whitening Toothpaste Aquafresh Sensitive Toothpaste Aquafresh Striped Gel Whitening Toothpaste Aquafresh Toothpaste Aquafresh Whitening Toothpaste With Fluoride Colgate Baking Soda & Peroxide w/ Tartar Control Clean Mint Toothpaste Colgate Baking Soda & Peroxide w/ Tartar Control Whitening Toothpaste Colgate Kids Looney Tunes Upright Toothpaste Colgate Tartar Control Whitening Mint Toothpaste Colgate Toothpaste, Regular Colgate Total Toothpaste Colgate Total Toothpaste, Fresh Stripe Crest MultiCare Whitening Fluoride Anticavity Toothpaste, Fresh Mint Crest Anticavity Toothpaste, Icy Mint Striped Crest Baking Soda & Peroxide Whitening with Tartar Protection Crest Cavity Protection Cool Mint Gel Crest Cavity Protection Icy Mint Stripe Toothpaste Crest Cavity Protection Icy Mint Toothpaste Crest Cavity Protection Regular Toothpaste Crest Cavity Protection Sesame Street Toothpaste Crest Cool Mint Gel Toothpaste Crest Extra Whitening w/Tartar Protection Clean Mint Gel Toothpaste Crest Extra Whitening with Tartar Protection Toothpaste Crest Kids Cavity Protection Fluoride Anticavity Toothpaste Crest Multi Care Toothpaste, Cool Mint Gel Crest Multi Care Toothpaste, Fresh Mint Gel Crest MultiCare Fluoride Anticavity Toothpaste, Cool Mint Crest Rejuvenating Effects Fluoride Anticavity Toothpaste Crest Sensitivity Protection Mild Mint Paste
Crest Tartar Control Fresh Mint Gel Toothpaste Crest Tartar Control Smooth Mint Gel Toothpaste Crest Tartar Control Toothpaste, Regular Crest Tartar Control Whitening Plus Scope, Cool Peppermint Gel Crest Tartar Control Whitening Plus Scope, Minty Fresh Gel Crest Tartar Protection Fluoride Anticavity Toothpaste, Fresh Mint Gel Crest Whitening Toothpaste Plus Scope, Cool Peppermint Crest Whitening Toothpaste Plus Scope, Minty Fresh Striped Sensodyne Anticavity Toothpaste for Sensitive Teeth with Baking Soda Sensodyne Anticavity Toothpaste for Sensitive Teeth with Fluoride, Cool Gel Sensodyne Anticavity Toothpaste for Sensitive Teeth, Fresh Mint Sensodyne Extra Whitening Toothpaste Sensodyne Toothpaste for Sensitive Teeth, Tartar Control Plus Whitening


    FOR BABYS

    BATH

    Johnsons Baby Bath, Original Johnsons Baby Bedtime Baby Bath Johnsons Baby Soothing Vapor Bath Johnsons Moisturizing Baby Bath with Aloe Vera & Vitamin E Johnsons Softwash Baby Wash Johnsons Soothing Skin Baby Bath Johnsons Baby Head To Toe Wash, Original Johnsons Baby Soap Bar Johnsons Kids, Head To Toe Body Wash, Berry Breeze Johnsons Kids, Head To Toe Body Wash, Tropical Blast 

    LOTION

    Johnsons Baby Bedtime Lotion Johnsons Baby Lotion, Aloe Vera & Vitamin E Johnsons Baby Lotion, Original Johnsons Baby Oil Gel with Aloe Vera and Vitamin E Johnsons Baby Oil Gel with Chamomile & Multi Vitamin Johnsons Baby Oil Gel, Lavender Johnsons Baby Oil, Aloe Vera and Vitamin E Johnsons Baby Oil, Lavender Johnsons Baby Oil, Original Johnsons Creamy Baby Oil Johnsons Soothing Skin Baby Lotion Vaseline Nursery Jelly, Baby Fresh Scent Vaseline Nursery Jelly, Petroleum Jelly Vaseline Petroleum Jelly

    SHAMPOO

    Johnsons Baby Head To Toe Wash, Original Johnsons Baby Shampoo, 2 in 1 Detangler Johnsons Baby Shampoo, Honey & Vitamin E Johnsons Baby Shampoo, Natural Lavender Johnsons Baby Shampoo, Original Johnsons Kids, Head To Toe Body Wash, Berry Breeze Johnsons Kids, Head To Toe Body Wash, Tropical Blast
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.717
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Χημικά - συνθετικά καλλυντικά....
« Απάντηση #2 στις: Σεπτεμβρίου 19, 2010, 11:01:23 »
« Τελευταία τροποποίηση: Σεπτεμβρίου 19, 2010, 11:06:54 από Ορφέας »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.717
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Χημικά - συνθετικά καλλυντικά....
« Απάντηση #3 στις: Σεπτεμβρίου 19, 2010, 11:08:01 »

    Ο ΅όλυßδος είναι ΅ία χη΅ική ουσία, η οποία προκαλεί καρκίνο. Πρόσφατα ΅ία ΅άρκα που ονο΅άζεται "Red Earth" ΅είωσε τις τι΅ές της από HK$67 σε HK$9.9 !!!!...
Περιείχε ΅όλυßδο.
Οι ΅άρκες οι οποίες περιέχουν ΅όλυßδο είναι:

1. Christian Dior 

2. LANCOME

3. CLINIQUE

4. Y.S.L

5. ESTEE LAUDER

6. SHISEIDO

7. RED EARTH (Lip Gloss)

8. CHANEL (Lip Conditioner) 

9. Market America-Motives lipstick

Όσο περισσότερο ΅όλυßδο περιέχουν τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για καρκίνο.
Μετά από δοκι΅ές που έγιναν σε κραγιόν, ßρέθηκε ότι το κραγιόν του Y.S.L περιείχε την ΅εγαλύτερη ποσότητα ΅όλυßδου. Προσέξτε ιδιαίτερα τα κραγιόν που κατασκευάστηκαν για να διαρκούν περισσότερο. Εάν το κραγιόν σας διατηρείται πιο πολύ από τα συνηθισ΅ένα, οφείλεται στο ότι περιέχει υψηλό ποσοστό ΅όλυßδου.
∆οκι΅άστε αυτό το τεστ ΅όνες σας:

1. Βάλτε λίγο κραγιόν στο χέρι σας.

2. Με ένα χρυσό δαχτυλίδι τρίψτε το χρώ΅α.

3. Αν το χρώ΅α του κραγιόν γίνει ΅αύρο, τότε ξέρετε ότι περιέχει ΅όλυßδο.

Παρακαλού΅ε στείλτε αυτήν την πληροφορία σε όσους περισσότερους ΅πορείτε.
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.610
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Χημικά - συνθετικά καλλυντικά....
« Απάντηση #4 στις: Σεπτεμβρίου 19, 2010, 13:10:56 »
Απίστευτο και όμως αληθινό...

Πλήθος φαρμακοβιομηχανιών, καθώς και πλήθος βιοτεχνίες χημικών καλυντικών, παράγουν επικίνδυνα προϊόντα για τον άνθρωπο...

Πρόσφατα σε ένα πολυκατάστημα, καθώς μύριζα κάποια αρωματικά κεριά, αισθάνθηκα ζαλάδα και σχεδόν λιποθύμησα... Γιατί άραγε?

Τι περιέχουν όλα αυτά τα προϊόντα που καθημερινά, χρησιμοποιούμε είτε ως αρωματικά χώρου, καλυντικά, ή ακόμα και ως τρόφιμα?  Κανείς μας δεν γνωρίζει, δυστυχώς, και ακόμα χειρότερα, όταν δεν αισθανθούμε καλά, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε την αιτία...

'Ολο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας, επιστρέφουν πλέον σε βιολογικές καλλιέργιες, και σε βιολογικά αρωματικά, και καλλυντικά, καθώς επίσης και σε θεραπευτικά βότανα, όσον αφορά, την πρόληψη ή ακόμα την θεραπεία διαφόρων ασθενειών...

Τα συμφέροντα της κτηνωδίας των φαρμακοβιομηχανιών, δυστυχώς αποτελεί έναν μεγάλο κίνδυνο για την ανθρωπότητα, που δηλητηριάζεται καθημερινά, με ποικίλους τρόπους, και αποτελεί χρέος όλων μας, να παλέψουμε για την επιστροφή μας, πίσω στα φυσικά προϊοντα, πίσω στα αυθεντικά προϊόντα της Μητέρας Φύσης.
« Τελευταία τροποποίηση: Σεπτεμβρίου 19, 2010, 13:21:30 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/