Αποστολέας Θέμα: ΠΡΟΔΟΣΙΑ__ΤΗΣ__Ψ Υ Χ Η Σ !  (Αναγνώστηκε 3223 φορές)

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
ΠΡΟΔΟΣΙΑ__ΤΗΣ__Ψ Υ Χ Η Σ !
« στις: Μάιος 09, 2009, 00:29:42 »
    Για   Αμετρητους   αρχαιους   και   ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ   ανθρωπους  ,    ο   Η Ρ Ω Α Σ    ειναι   Η Ρ Ω Α Σ    και    ο   ΜΑΡΤΥΡΑΣ -ΜΑΡΤΥΡΑΣ

       Ο   Η Ρ Ω Ι Σ Μ Ο Σ ,    εχει   την  ΜΟΡΦΗ   της   ΑΚΑΤΑΠΟΝΗΤΗΣ     Α Φ Ο Σ Ι Ω Σ Η Σ !      στην    Δ Ι Α Τ Υ Π Ω Σ Η    και 

                                      Α Π Α Ν Τ Η Σ Η !     Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ω Ν      Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ω Ν .


        ΕΙΝΑΙ    ΤΟ   Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α     ΤΟΥ    α ν τ ι φ ρ ο ν ο υ ν τ ο ς       π ο υ      στο   ο ν ο μ α    της    Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ !

                 Π Ρ Ο Κ Α Λ Ε Ι      ΚΑΙ    Ε Ν Ο Χ Λ Ε Ι   .


         ΠΡΟΚΑΛΕΙ    ΚΑΙ   Ε Ν Ο Χ Λ Ε Ι ,    ΤΟΥΣ   Ε Π Η Ρ Μ Ε Ν Ο Υ Σ     ΓΙΑ   ΤΟΝ   Ε Α Υ Τ Ο    ΤΟΥΣ !

                                                          ΤΟΥΣ     Α Π Ρ Ο Θ Υ Μ Ο Υ Σ !

                                                           ΤΟΥΣ     Ψ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ !

                                                           ΤΟΥΣ     Σ Ι Γ Ο Υ Ρ Ο Υ Σ !


           ΤΑ    Π Ι Σ Τ Ε Υ Ω ,      Κ Α Ν Ο Υ Ν    ΤΟΝ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο      Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α     ΤΗΣ    Ψ Υ Χ Η Σ   ΤΟΥ ,  ΚΑΙ 

                                         Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Ζ Ε Ι     ΤΟΝ    Θ Α Ν Α Τ Ο     ΜΕ   Α Τ Α Ρ Α Ξ Ι Α !


            Η   Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α     ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ    ΣΤΟΝ   Α Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο     ΤΟΥ   Ε Α Υ Τ Ο Υ    ΤΗΣ     ΑΠΟ   ΛΙΓΟΥΣ

                         ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ,    ΑΣΗΜΑΝΤΟΥΣ ,   ΜΕ   ΑΡΕΤΕΣ    -  ΚΑΛΟΣΥΝΗ    ΚΑΙ    Δ Ι Α Θ Ε Σ Η     ΓΙΑ   ΕΡΕΥΝΑ.


            ΑΠΟ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ Σ ,    ΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΥΣ    ΜΕ    ΤΟ   ΘΕΙΟ      ΚΑΙ    ΠΙΣΤΟΥΣ   ΣΤΙΣ   ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ,   ΠΟΥ    ΕΧΟΥΝ

                                                              Π Α Ψ Ε Ι     ΝΑ    Υ Φ Ι Σ Τ Α Ν Τ Α Ι .

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: ΠΡΟΔΟΣΙΑ__ΤΗΣ__Ψ Υ Χ Η Σ !
« Απάντηση #1 στις: Μάιος 09, 2009, 16:22:52 »
     
           ΣΤΗ    ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ    ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ    ,    ΕΧΕΙ   ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ    ΤΟ     Κ Ο Ι Ν Ο    Π Λ Α Ι Σ Ι Ο    ΤΟΥ ....

                    Ι Ο Υ Δ Α Ι Σ Μ Ο Υ ,        Ι Ν Δ Ο Υ Ι Σ Μ Ο Υ  ,    Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ ,     Μ Ω Α Μ Ε Θ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ .


             ΑΥΤΟ    ΤΟ   Π Λ Α Ι Σ Ι Ο ,     ΚΑΝΕΙ   ΛΟΓΟ   ΓΙΑ   Δ Υ Ο    Κ Ο Σ Μ Ο Υ Σ !

             Α)  ΤΟΝ    ΚΟΣΜΟ    ΤΗΣ   Α Χ Α Ρ Η Σ     Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Σ    Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Σ ,   που   υποκειται   σε   δ ι α ρ κ η
 
                  περιορισμο     του   Χ Ω Ρ Ο Υ     ΚΑΙ   ΤΟΥ   Χ Ρ Ο Ν Ο Υ .


         και  Β)  ΤΟΝ    Υ Π Ε Ρ Β Α Τ Ι Κ Ο     Κ Ο Σ Μ Ο     ΤΩΝ    Ι Ε Ρ Ω Ν    Δ Υ Ν Α Μ Ε Ω Ν    που   ε κ δ η λ ω ν ε τ α ι    απο    τα

                                            Μ Η       Ε Ν Υ Π Ο Σ Τ Α Τ Α       Ο Ν Τ Α .            Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε     ΛΟΙΠΟΝ ,    ΠΩΣ    ΤΟ    Κ Α Θ Η Κ Ο Ν  !     ΑΥΤΩΝ    ΤΩΝ   Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Ω Ν     Ε Ι Ν Α Ι ....

                       ΝΑ    Τ Ι Θ Α Σ Ε Υ Σ Ε Ι      ΤΙΣ     Θ Ε Ι Κ Ε Σ     Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ !!!   

                       ΠΡΟΣ       Ο Φ Ε Λ Ο Σ      Τ Ω Ν     Π Ι Σ Τ Ω Ν .


              ΕΤΣΙ,   ΟΤΑΝ   ΟΙ    Θ Ε Ι Κ Ε Σ    Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ      ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΝ      Θ Ε Τ Ι Κ Α !

                         ΜΕ    ΤΑ   Σ Ω Σ Τ Α  !    Λ Ο Γ Ι Α     

                         ΚΑΙ    ΜΕ   ΤΙΣ    Σ Ω Σ Τ Ε Σ !    Χ Ε Ι Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Ε Σ

                  ΣΤΙΣ      Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ      Τ Ε Λ Ε Τ Ε Σ  ......                            Μ Π Ο Ρ Ο Υ Ν ,

                        ΝΑ     Δ Ο Θ Ο Υ Ν     Ε Υ Λ Ο Γ Ι Ε Σ ,    Χ Α Ρ Ε Σ  ,    α κ ο μ η    και   να    γ ι ν ο υ ν  , 

                        Θ Α Υ Μ Α Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε Σ      Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ι Κ Ε Σ     Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ !


               Ο Τ Α Ν    ο μ ω ς ,    ΟΙ    Θ Ε Ι Κ Ε Σ     Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ     Ε Π Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Υ Ν !     Α Ρ Ν Η Τ Ι Κ Α !  ....ε π ι φ ε ρ ο ν τ α ι ,

                          Φ Ω Τ Ι Ε Σ !    ΤΗΣ    Κ Ο Λ Α Σ Ε Ω Σ ,    Κ Ε Ρ Α Υ Ν Ο Ι  ,   ΚΑΙ    Ε Π Ι Δ Η Μ Ι Ε Σ .


                Ε Δ Ω ,    Π Α Λ Ι !    Η   Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α  ....Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Ε Ι !    ΚΑΙ    Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Ε Ι !

                         ΑΠΟ    ΤΗΝ    Ε Π Ι Β Λ Α Β Η !     Θ Ε Ι Κ Η      Ε Π Ε Μ Β Α Σ Η !!!!!           ΥΠΟ   Α Υ Τ Ο   ΤΟ   Π  Ρ  Ι  Σ  Μ  Α !!       ΠΡΕΠΕΙ    ΝΑ   Ε Ρ Μ Η Ν Ε Υ Σ Ο Υ Μ Ε     ΤΗΝ    ΜΑΓΓΑΝΕΙΑ !    ΜΕ  Α Ι Τ Ι Α .....

                          ΤΟΝ    Φ Θ Ο Ν Ο ,    ΤΟΝ    Φ Ο Β Ο ,    ΤΗΝ   Π Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Α ,   ΤΗΝ   Α Π Λ Η Σ Τ Ι Α  !

                                    ΩΣ   Β Α Σ Η ,    ΤΟΥ    Δ Ο Γ Μ Α Τ Ο Σ    ΤΩΝ.


             Η    Μ Α Ν Τ Ε Ι Α ,    ΩΣ   Χ Ρ Η Σ Η ,    Ε Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Θ Ε Ι    ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ     ΚΑΠΟΙΟΙ  η'   καποιος   ΝΑ 

                                                      Ε Ν Ο Χ Ο Π Ο Ι Η Θ Ε Ι ,    η"    Α Θ Ω Ω Θ Ε Ι .


             Σ Η Μ Ε Ρ Α ,    ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ    ΝΑ    Ε Χ Ο Υ Μ Ε     ΠΟΛΛΕΣ    ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ,   Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Ε Σ  ,    Λ Ι Μ Ο Υ Σ   

                                ΚΑΙ    Ε Π Ι Δ Η Μ Ι Ε Σ !       Α Λ Λ Α      ΠΛΕΟΝ     ΔΕΝ    ΤΑ    Θ Ε Ω Ρ Ο Υ Μ Ε     Σ Υ Ν Ε Π Ε Ι Ε Σ !

                                                          ΤΗΣ    Α Μ Α Ρ Τ Ι Α Σ !!!


              ΟΙ    Ε Ξ Ι Λ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ε Σ      Τ Ε Λ Ε Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ     Ε Χ Ο Υ Ν    Ξ Ε Χ Α Σ Τ Ε Ι .!


               Η   Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η ,    ΠΟΥ    Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι     Υ Π Ε Ρ Η Φ Α Ν Α     ΕΙΝΑΙ¨    ΟΤΙ   Η    ΜΕΙΩΣΗ    ΤΩΝ   ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ

               ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ     ΣΤΗΝ    ΑΝΑΠΤΥΞΗ    ΤΟΥ   Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ .


               ΕΤΣΙ,    Η   Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α     Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι    ΠΙΟ   Α Ν Ο Ι Χ Τ Η !      ΜΕ    Σ Υ Ν Ε Π Ε Ι Α    ΝΑ    ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ     

                ΣΤΗΝ       Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η      Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α .


               Η    Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η      Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α ,    σε   α ν τ ι θ ε σ η     με   τις    θρησκειες    των   κλειστων    κοινοτητων  ...

               ΘΕΩΡΕΙ     ΟΤΙ    ΟΙ   ΘΕΙΚΕΣ    Ε Π Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ     ΕΙΝΑΙ   ΜΟΝΟ   Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ι Κ Ε Σ .


          ΕΤΣΙ,    ΣΤΟ   Μ Ε Λ Λ Ο Ν !         Η    Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α !      ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ    ΝΑ    ΕΠΙΦΕΡΕΙ

                             Κ Ε Ρ Α Υ Ν Ο        η"       Κ Ε Ρ Α Σ      ΤΗΣ    Α Μ Α Λ Θ Ε Ι Α Σ .   


ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: ΠΡΟΔΟΣΙΑ__ΤΗΣ__Ψ Υ Χ Η Σ !
« Απάντηση #2 στις: Μάιος 09, 2009, 19:14:23 »
   
            ΕΝΑΣ    ΑΝΘΡΩΠΟΣ ,   ΠΟΥ   ΘΕΛΕΙ   ΝΑ   ΛΕΓΕΤΑΙ    ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΗΣ,    ΔΕΝ   ΘΑ   ΠΡΕΠΕΙ   ΠΟΤΕ   ΝΑ  ΞΕΧΝΑ   Ο,ΤΙ 

             Η    Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η     ΤΗΣ    Α Γ Ν Ω Σ Τ Η Σ     Σ"    ΑΥΤΟΝ    Η Μ Ι Μ Α Θ Ε Ι Α Σ       ΕΙΝΑΙ   

                                        Ο    Λ Α Β Υ Ρ Ι Ν Θ Ο Σ    ΤΟΥ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ    ΤΟΥ    ΘΑΝΑΤΟΥ

                      ΤΟΥ    Μ Ι Ν Ω    Τ Α Υ Ρ Ο Υ .


              ΟΠΩΣ,     ΤΟΝ     JEAN -BAPTISTE   ISOARD    (1743- 1816 )       Γ Ν Ω Σ Τ Ο    ΜΕ   ΤΟ   ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ

                                           DELISLE    DE   SALES !!       

                             ΣΤΗΝ    ΝΙΟΤΗ   ΤΟΥ    ΥΠΗΡΞΕ     ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ    ΤΟΥ    Β Ο Λ Τ Α Ι Ρ Ο Υ     και    αργοτερα

                             Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Η Σ         του    Σ Α Τ Ω Μ Π Ρ Ι Α Ν  .....    ΑΛΛΑ     ΤΟ    ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ     ΟΛΩΝ    ΕΙΝΑΙ ..

           ΟΤΙ    ΥΠΗΡΞΕ    ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ     ΤΟΥ     ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΗ       F A B R E     D"   O L I V E T !!!   


            AYTOΣ ,     Ο    Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Η Σ !    ΑΥΤΩΝ    ΤΩΝ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν !     ΕΓΡΑΨΕ    ΣΤΗΝ   ΠΡΟΤΟΜΗ   ΤΟΥ...

                              ""   ΤΟΝ    Θ Ε Ο ,    ΤΟΝ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο ,   ΤΗ   Φ Υ Σ Η ,   ΕΓΩ  !    ΟΛΑ   ΤΑ   Ε Ξ Η Γ Η Σ Α ""


             ΑΥΤΟΣ,   ΑΝΗΚΕ   ΣΤΟΥΣ   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ   ΤΟΥ   Δ Ι Α Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ ,   ΜΕ   ΕΝΑ   ΟΜΩΣ   ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ !

              ΟΠΩΣ    Ο   ΔΑΣΚΑΛΟΣ   ΤΟΥ   Β Ο Λ Τ Α Ι Ρ Ο Σ .       ΕΓΡΑΦΕ,   

              --  ΚΙ"   Ο Μ Ω Σ    ΤΟΥΣ   ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ    ΔΕΝ   ΘΑ   ΠΡΕΠΕΙ   ΝΑ   ΤΟΥΣ   ΚΑΙΝΕ !""

              --   ΕΝΑΣ   ΙΟΥΔΑΙΟΣ ,   ΠΡΙΝ   ΑΠΟ   ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ   ΚΑΙ   ΑΠΟ  ΙΟΥΔΑΙΟΣ   ΑΚΟΜΗ   ΕΙΝΑΙ   ΑΝΘΡΩΠΟΣ! --

               ΠΡΟΤΟΥ ,   ΟΜΩΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΟΥΝ   ΑΥΤΗ   ΤΗΝ   ΑΡΧΗ ,   ΤΟΥΣ   ΕΙΧΑΝ   Φ Ο Ρ Τ Ω Σ Ε Ι    ΜΕ   ΟΛΕΣ   ΤΙΣ   ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ!!


              Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ    ΤΗΣ    ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ    Μ Ε Τ Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ ,   ΠΕΙΣΜΑΤΑΡΗΣ ,   Ε Μ Π Λ Ε Κ Ε Τ Α Ι   ΜΕ   ΑΛΛΟΥΣ

               ΣΤΗΝ     ΣΥΓΓΡΑΦΗ    52   ΤΟΜΩΝ  !    ΤΗΣ   ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ     ΤΟΥ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ   ΠΟΥ   

                                       Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Ε      ΠΟΤΕ    Η   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α !!


                Π Ο Λ Ε Μ Ι Ο Σ     ΤΗΣ   Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ     ΚΑΙ   ΤΗΣ   Α Λ Η Θ Ι Ν Η Σ    Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ    ΤΩΝ   ΛΑΩ Ν .


               Α Ν Τ Ι Φ Α Τ Ι Κ Ο Σ ,    ΟΠΩΣ   Γ Ρ Α Φ Ε Ι ,    --ΕΝΑΣ   ΜΟΝΟ   ΛΑΟΣ   ΔΙΑΘΕΤΕΙ   ΜΙΑΝ   Α Π Ο Δ Ε Δ Ε Ι Γ Μ Ε Ν Η

               Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α     ΠΟΥ   ΦΤΑΝΕΙ     Π Ι Σ Ω ,    ΜΕΧΡΙ   ΤΗΝ     Κ Ο Ι Τ Ι Δ Α     ΤΟΥ   Κ Ο Σ Μ Ο Υ ,

                                          Ο    ΙΟΥΔΑΙΚΟΣ    ΛΑΟΣ!     ΟΜΩΣ    ( συνεχιζει   ο  ιδιος !)    η   Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α   ΤΟΥ

              ΕΙΝΑΙ   Α Ν Ω Τ Ε Ρ Η Σ    Τ Α Ξ Ε Ω Σ     ΕΤΣΙ,   Η  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η     ΤΩΝ    Μ Ν Η Μ Ε Ι Ω Ν    ΑΥΤΟΥ   ΤΟΥ    ΛΑΟΥ,

                   ΔΕΝ    Ε Ν Τ Α Σ Σ Ε Τ Α Ι       Σ"   ΑΥΤΟ    ΤΟ   Ε Ρ Γ Ο !!!--      Histoire    des   homes    1 ,  kai   7 ,  σελ.  Χ Ι Ι Ι


               Ο   DELISLE   DE  SALES    ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ    ΜΕ   ΤΟΥΣ   ΑΤΛΑΝΤΕΣ ,   ΤΟΥΣ   ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ   ΣΤΟ   ΚΕΝΤΡΟ   ΤΗΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ!

               ΓΡΑΦΕΙ    ΔΕ ,   ΜΕ  ΤΗΝ   ΕΙΡΩΝΕΙΑ   ΠΟΥ   ΤΟΝ   ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ,

                --ΕΙΝΑΙ   ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ    ΠΩΣ   Ο,ΤΙ   ΕΓΡΑΨΑ   ΓΙΑ   ΤΟΥΣ   ΑΤΛΑΝΤΕΣ !   Ε Ν Α Ρ Μ Ο Ν Ι Ζ Ε Τ Α Ι    ΜΕ   ΤΗΝ   ΓΕΝΕΣΙΝ!!-

        ΓΙΑΤΙ ,    Ο  Μ Ω Υ Σ Η Σ    ΕΧΕΙ   ΑΠΟΛΥΤΟ   Κ Υ Ρ Ο Σ     ΣΕ   ΣΧΕΣΕΙ   ΜΕ   Μ Ε Ν Α !!--

            ΕΤΣΙ,   ΑΡΧΙΖΕΙ   ΜΕ   Κ Α Υ Κ Α Σ Ο      ΠΑΕΙ   ΤΟΥΡΚΕΣΤΑΝ    ΚΑΙ   ΠΑΓΩΜΕΝΗ   ΘΑΛΑΣΣΑ !

            Ο    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Α Σ     ΚΑΙ   Ο  Π Ο Σ Ε Ι Δ Ω Ν     ΕΙΝΑΙ   ΗΡΩΕΣ   ΤΟΥ   Α Υ Τ Ο Χ Θ Ο Ν Ο Υ    ΛΑΟΥ   ΤΗΣ   ΒΙΒΛΟΥ

                   ΤΟΥ    ΕΚΛΕΚΤΟΥ,    ΤΟΥ   ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΥ    ΛΑΟΥ.            ολα   αυτα   στο   Historire   des   homes !


              O    DELISLE   DE  SALES    ΕΧΕΙ    ΣΤΟΝ   Α Μ Ε Σ Ο    ΠΕΡΙΓΥΡΟ   ΤΟΥ   ΔΥΟ   Π Ρ Ο Σ Ω Π Α     ΜΟΝΙΜΑ   ΜΑΘΗΤΕΣ   ΤΟΥ!

          Ο   ΕΝΑΣ   ΕΙΝΑΙ   Ο  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ   ΤΟΥ   ""  ESSAI    HISTORIQUE   SUR    LES   REVOLUTIONS ""     ΣΑΤΩΜΠΡΙΑΝ!!

            ΚΑΙ   Ο   Α Λ Λ Ο Σ ,   ΜΕΓΑΣ   Γ Ν Ω Σ Τ Η Σ    ΤΟΥ   Α Π Ο Κ Ρ Υ Φ Ι Σ Μ Ο Υ  !!       Η    ΑΥΤΟΥ   ΕΞΟΧΟΤΗΣ 

                                                    F A B R E     D"   O L I V I E T !!!!!


           H   E M M O N H     TOY   FABRE !!     (  τωρα   μη   μου   πειτε   ο,τι   το   γνωμικο   -ΜΕ   ΟΠΟΙΟΝ   ΔΑΣΚΑΛΟ   ΚΑΘΗΣΕΙΣ..

                                                                            ΤΕΤΟΙΑ    ΓΡΑΜΜΑΤΑ    ΘΑ   ΜΑΘΕΙΣ!!-   δεν   σ τ ε κ ε ι !!)

                ηταν    η   ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ    ΜΑΖΙ   ΜΕ   ΤΟΝ   ΣΤΟΧΑΣΜΟ   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΕΞ"   ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ    ΙΟΥΔΑΙΚΗ   ΙΣΤΟΡΙΑ!!

           ΣΤΟ    ΒΙΒΛΙΟ   ΤΟΥ    -LA    LANGUE   HEBRAIQUE    RESTITUEE  !!    Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Ν Υ Ε Ι !!      ο   τ σ ι φ τ η ς !!

                ΧΩΡΙς    ΔΙΣΤΑΓΜΟ  !    ΤΗΝ   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ    ΣΗΜΑΣΙΑ   ΤΩΝ   Ι Ο Υ Δ Α Ι Κ Ω Ν    Λ Ε Ξ Ε Ω Ν !!!                   ΛΕΕΙ ....--    Η   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ    ΣΗΜΑΣΙΑ   ΤΩΝ   ΙΟΥΔΑΙΚΩΝ   ΛΕΞΕΩΝ     Α  Π  Ο  Λ  Ε  Σ  Θ  Ε  Ι  !!!!!!!!!!!

                                                        ΣΤΗΝ    Α Ι Χ Μ Α Λ Ω Σ Ι Α      ΤΗΣ    Β Α Β Υ Λ Ω Ν Α Σ !!!!!!!!!!!!!!-=-

                                        ΕΤΣΙ,   συνεχιζει ....   Ε Ν Α Π Ο Κ Ε Ι Τ Α Ι     Σ"    Ε Μ Ε Ν Α    ΝΑ    Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Σ Ω

                      ΤΗ    Σ Η Μ Α Σ Ι Α     ΑΥΤΗ!!!!!!     ΚΑΙ    ΝΑ    Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Ω       ΠΩΣ  ,    ΤΑ    ΙΟΥΔΑΙΚΑ     ΥΠΗΡΞΑΝ 

                                              ΠΑΝΟΜΟΙΑ     ΜΕ   ΤΑ    Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Α Κ Α !!!!!!!!--   


          Ο  Α Ν Ο Η Τ Ο Σ ,    ΒΛΑΚΑΣ  ,   Η Λ Ι Θ Ι Ο Σ ,   ΕΠΑΡΜΕΝΟΣ    ΦΙΔΟΒΟΣΚΟΣ ,    ΔΕΝ   ΠΕΡΙΜΕΝΕ    ΜΕΧΡΙ   

                              ΝΑ    ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝ        ΤΑ    ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ      ΑΠΟ    ΤΟΝ    C H A M P O L L I O N !           ΧΩΡΙΣ   ΝΑ   ΘΕΛΩ   ΝΑ   ΚΟΥΡΑΣΩ    ΑΛΛΟ   ΤΗΝ   ΟΜΥΓΗΡΗ ,   ΘΕΛΩ   ΝΑ  ΠΩ   Ο,ΤΙ   ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΕΣ   ΤΟΥ 

                      F A B R E !!     ΠΟΥ   ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ   Ο,ΤΙ   ΘΑ   ΒΡΟΥΝ   ΤΟ   ΓΝΗΣΙΟ   ΚΛΕΙΔΙ     ΑΣ   ΤΡΕΞΟΥΝ   Ν"   ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ

                                      ΓΙΔΟΜΗΧΑΝΕΣ     ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ.   

                                                                                                                                   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,   ΚΑΙ   ΣΥΓΓΝΩΜΗ....