Αποστολέας Θέμα: Α Δ Ι Κ Ι Α .....ΤΗΣ ..ΓΗΣ ....ΒΑΣΙΛΕΙΟ...  (Αναγνώστηκε 3175 φορές)

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Α Δ Ι Κ Ι Α .....ΤΗΣ ..ΓΗΣ ....ΒΑΣΙΛΕΙΟ...
« στις: Φεβρουάριος 20, 2009, 17:27:05 »

        ΠΡΕΠΕΙ...να   ε π ι σ τ η σ ο υ μ ε ....την   π ρ ο σ ο χ η   μας....σ"   αυτο   το   Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο .....ο,τι....

                                       Η   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α .....ΤΟΥ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ ....ΕΙΝΑΙ  Β Α Θ Ι Α     Α Δ Ι Κ Η ...


          ΒΕΒΑΙΑ....ΔΕΝ   Ο Φ Ε Ι Λ Ε Τ Α Ι ...ΣΕ   Λ Α Θ Ο Σ....δεν   προκειται  για   κατι....  " Τ Υ Χ Α Ι Ο "...  ΑΛΛΑ...

                                        για   την   Ο Υ Σ Ι Ω Δ Η    ΑΔΙΚΙΑ....που   ε ι ν α ι    Σ Υ Μ Φ Υ Τ Η ....

                                                ΤΟΥ   Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ ....ΤΟΥ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ ....


           ΣΕ   ΟΛΑ...τα   ε γ χ ε ι ρ ι δ ι α .....δ η μ ο τ ι κ ο υ ,   γ υ μ ν α σ ι ο υ ,  λ υ κ ε ι ο υ    και    π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο υ ...

                                          η    Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η     ΚΑΙ   Η   Η Θ Ι Κ Η     Α Γ Ω Γ Η ...π ρ ο ε τ ο ι μ α ζ ε ι ....

                          τους    α υ ρ ι α ν ο υ ς .....ΠΟΛΙΤΕΣ....  ΓΙΑ   ΤΗΝ   Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η      Τ Α Κ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ....                <<  Ο     Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ .....ΕΙΝΑΙ   Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Σ ....Π Ε Τ Υ Χ Α Ι Ν Ε Ι ....-Ε Τ Σ Ι ....Η   Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η ...

                                                             Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Ε Ι ....ΕΠΙ   Γ Η Σ ....ΑΝΑ   ΤΟΥΣ   ΑΙΩΝΕΣ...>>   !!!


                 
                   ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ....!!   ΟΜΩΣ ,   ΤΑ   Π Α Ν Τ Α     Ε Ι Ν Α Ι ....Α Π Ο Λ Υ Τ Α     Ο Ρ Γ Α Ν Ω Μ Ε Ν Α ...ΕΤΣΙ   ΩΣΤΕ...

                                                    ΤΟ   Α Δ Ι Κ Ο ...ΝΑ   Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Ε Ι ....ΑΝΑ   ΤΟΥΣ   Α Ι Ω Ν Ε Σ ....


                    Ο   Κ Α Λ Ο Σ ....ΚΑΙ   Τ Ι Μ Ι Ο Σ    Π Ο Λ Ι Τ Η Σ ....Ο Υ Τ Ε ,   ΜΕ   ΤΗΝ   Α Γ Α Π Η    ΤΟΥ....ΓΙΑ   ΤΗΝ...

                                                     Π Α Τ Ρ Ι Δ Α    ΤΟΥ....ΔΕΝ    ΘΑ   ΤΑ   Κ Α Τ Α Φ Ε Ρ Ε Ι .....ΓΙ "   ΑΥΤΟ....

                                           ΚΑΙ    ΔΕΝ   Ε Λ Π Ι Ζ Ε Ι ....  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α .....ΙΣΩΣ....Ε Υ Τ Υ Χ Ω Σ ....


                     Γ Ι Α Τ Ι .....ΑΝ   ΠΕΡΙΜΕΝΕ....ΑΠΟ   ΤΗΝ   Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α ....ΓΙΑ   ΝΑ   Β Α Λ Ε Ι ....Σ Τ Ο Χ Ο Υ Σ ....

                                            Α Υ Τ Ο Σ ....Ο   Τ Ε Ρ Α Σ Τ Ι Ο Σ    Κ Α Ν Ο Ν Α Σ     ΤΗΣ    Η Θ Ι Κ Η Σ ....

                                     ΤΟΥ    Η Ρ Ω Ι Σ Μ Ο Υ ....ΤΗΣ    Ε Π Ι Μ Ο Ν Η Σ ....ΚΑΙ   ΤΗΣ   Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ    ΤΟΥ...

                                                                        ΘΑ      Ε  Ξ  Ε  Λ  Ε  Ι  Π  Ε ......


                     ΒΕΒΑΙΑ....ΑΥΤΟ,   ΓΙΑ   Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Σ .....ΩΣ   Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ε Σ ....η"....Ι Δ Ι Ο Σ Υ Γ Κ Ρ Α Σ Ι Ε Σ ...

                                                          Δ Ε Ν      Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ι .....Κ Α Ν Ο Ν Α ....  Α Ν Τ Ι Θ Ε Τ Ω Σ ....  θαλεγα...


                     Η   Α Δ Ι Κ Ι Α .....ΔΕΝ    Ε Χ Ε Ι    Α Ν Α Γ Κ Η .....ΑΠΟ   Ε Μ Α Σ ...  Δ Ε Ν     Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι ....  καν....!!!

                                                                         ΤΗΝ    Α Δ Ε Ι Α     ΜΑΣ.....

                                           ΜΑΣ   ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΕΙ..... ΜΑΣ   Σ Π Ρ Ω Χ Ν Ε Ι .....ΜΑΣ    ΡΙΧΝΕΙ   ΣΤΟ   Ε Δ Α Φ Ο Σ ...

                                ΜΑΣ    Τ Α Π Ε Ι Ν Ω Ν Ε Ι .....   ΚΑΙ    ΔΕΝ    ΜΑΣ   ΔΙΝΕΙ....  Σ Η Μ Α Σ Ι Α .....


             Η     Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η .....  " Ψ Ε Υ Δ Η Σ "   ΩΣ    Ι Δ Ε Α ....   Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι .....Γ Ι Α ....

                                                   Π Α Ρ Ο Τ Ρ Υ Ν Σ Ε Ι Σ .....  ΚΑΙ    Ρ Η Τ Ο Ρ Ε Ι Ε Σ ....

                                         ΠΡΟΣ    Κ Α Λ Υ Ψ Η .....  Α Δ Ι Κ Ω Ν      Π Ρ Α Ξ Ε Ω Ν ......


              ΕΤΣΙ.....Ο,ΤΑΝ     Ο   ΚΑΘΕ    Ε Ν Α Σ .....Λ Ε Ε Ι..... Ο,ΤΙ    ΔΕΝ    Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι ....Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η ....μεσα   απο..

                                    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.....ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.......   Ε Ν Ν Ο Ε Ι ....ΠΟΛΥ   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ    ΠΡΑΓΜΑΤΑ...

                      ΛΕΕΙ....Ο,ΤΙ     Η   Π Ρ Α Ξ Η ......ΚΑΙ   Η     Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η .... Ε Χ Ο Υ Ν      Α Ν Α Μ Ε Σ Α    ΤΟΥΣ....

                                        ΜΙΑ    Δ Υ Σ Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α .....ΜΙΑ    Α Ν Τ Ι Θ Ε Σ Η ....ΠΟΥ    ΛΕΓΕΤΑΙ....Α Δ Ι Κ Ι Α .....


                Α Δ Ι Κ Ι Α ......ΔΕΝ    Ε Ι Ν Α Ι    Μ Ο Ν Ο .....Η    Α Ν Ο Μ Ι Α ...  Α Λ Λ Α .....Η   Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α ....ΠΟΥ .....

                                          Π Ρ Ο Σ Κ Ε Ι Τ Α Ι .....Σ " ΑΥΤΗΝ..... ΩΣ    ΠΟΝΗΡΙΑ.... ΜΕΣΑ   ΑΠΟ  ΤΗΝ   ΠΙΟ....

                                                   ΒΑ Θ Ι Α       Ν Ο Μ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α ....

                                            Γ Ι  "   ΑΥΤΟ.....ΚΑΙ    Γ Ε Ν Ν Η Μ Α    ΑΥΤΗΣ    Ε Ι Ν Α Ι ...Η   Λ Η Θ Η ....!!!                <<   Η    Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α .... Φ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι  ,      Δ Ι Κ Α Ι Η .....ΜΟΝΟ.....Ο Τ Α Ν     Ξ Ε Χ Ν Ι Ε Τ Α Ι .... Γ Ι Α Τ Ι ....

                                             Ο Τ Α Ν      Δ Ε Ν     Ξ Ε Χ Ν Ι Ε Τ Α Ι .....Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι ......

                                                               Η     Α   Ν   Ο   Μ   Ι   Α   ......>>......


                   
                   Η    Α Π Ο Ν Ο Μ Η      Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Σ .....   Μ Α Χ Ε Τ Α Ι ......ΜΕ    ΤΗΝ    Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ....  και   οι   Δ Υ Ο ....


                                      Ε Ι Ν Α Ι      Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Μ Ε Ν Ε Σ ....ΝΑ    Β Ρ Ι Σ Κ Ο Ν Τ Α Ι ....  Μ Ε Τ Α Ξ Υ    ΤΟΥΣ...

               
                                             ΣΕ    Ε Ν Α Ν     Π Ο Λ Ε Μ Ο ......    Χ Ω Ρ Ι Σ      Ο Ι Κ Τ Ο ....


                         ΤΟΣΟ.....ΣΕ    Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο .....Ο Σ Ο     ΚΑΙ    Α Τ Ο Μ Ι Κ Ο ....   Ε Π Ι Π Ε Δ Ο ....

                                              ΤΗΣ      Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ ......

                                                                                                                                      χαιρεστε....

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.584
 • Karma: 0
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Α Δ Ι Κ Ι Α .....ΤΗΣ ..ΓΗΣ ....ΒΑΣΙΛΕΙΟ...
« Απάντηση #1 στις: Φεβρουάριος 21, 2009, 23:41:34 »
                <<   Η    Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α .... Φ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι  ,      Δ Ι Κ Α Ι Η .....ΜΟΝΟ.....Ο Τ Α Ν     Ξ Ε Χ Ν Ι Ε Τ Α Ι .... Γ Ι Α Τ Ι ....

                                             Ο Τ Α Ν      Δ Ε Ν     Ξ Ε Χ Ν Ι Ε Τ Α Ι .....Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι ......

                                                               Η     Α   Ν   Ο   Μ   Ι   Α   ......>>......

Το να ξεχάσουμε την Ιστορία μας, είναι ισότιμο με το να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη.  Σίγουρα όσοι διέπραξαν αδικήματα, είναι ευχής έργο να προάγουν την ιστορική λήθη. 'Οπως και τους Ιουδαιοχριστιανούς τους βολεύει αφάνταστα, να ξεχάσουν οι Ελληνες ολοκληρωτικά, την Αυθεντική Ελληνικότητά τους, να ξεχάσουν πως εγκληματικά εξόντωσαν την Ελληνικότητα από την Ελλάδα, και να ταυτιστούν εξ' ολοκλήρου με την Ιουδαϊκή παράδοση και νοοτροπία.

Όμως η Ελληνική Ψυχή δεν πέθανε... αντιδρά... έστω και μέσα στον ύπνο της.
   
« Τελευταία τροποποίηση: Φεβρουάριος 21, 2009, 23:45:45 από Rose_777 »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/