Αποστολέας Θέμα: Π Α Υ Λ Ο Σ ..... Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ ....ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ....  (Αναγνώστηκε 4030 φορές)

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Π Α Υ Λ Ο Σ ..... Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ ....ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ....
« στις: Ιανουαρίου 18, 2009, 12:02:37 »
   
          << Ο    ΠΑΥΛΟΣ    ΕΙΝΑΙ    Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ ......ΓΙΑ    ΤΗΝ   Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Η    ΕΣΤΙΑ.....

                                                         Ε Ρ Ι Δ Α Σ .....

                          ΜΕΤΑΞΥ......Χ Ρ Ι Σ Τ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ     ΚΑΙ    Ι Σ Λ Α Μ .......>>     ΜΠΑΝΤΑΟΥΙ....

         
                Α Λ Η Θ Ε Ι Α ..... Ε Ι Ν Α Ι     Α Π Ο Ρ Ι Α Σ    ΑΞΙΟ.....ΠΩΣ....ΜΕΣΑ    ΣΕ    500  χρονια....Ε Χ Ο Υ Μ Ε ....ΔΥΟ..

                                                    Ε Κ Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ .... Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ ....ΣΤΟΝ    Ι Δ Ι Ο    Σ Χ Ε Δ Ο Ν     Χ Ω Ρ Ο ...

                ΔΗΛΑΔΗ.....ΤΟ    Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Ο     Ε Ρ Γ Ο ....  ΜΟΝΟ    ΠΡΟΣ    Δ Υ Σ Μ Α Σ ....ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ...

                ΚΑΙ     Ε Μ Φ Α Ν Ι Σ Η .....  ΤΟΥ     ΓΑΒΡΙΗΛ.....ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ...... ΣΤΟΝ    ΜΩΑΜΕΘ..... !?!


                Η    Δ Ι Α Ι Ρ Ε Σ Η .....ΑΥΤΗ...   Ε Σ Τ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι .....ΣΤΟ   Ζ Η Τ Η Μ Α ....ΤΗΣ    Θ Ε Ι Κ Η Σ     Φ Υ Σ Ε Ω Σ ....

                                                      ΤΟΥ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ ....

                 ΠΟΥ    Ο   ΠΑΥΛΟΣ....   ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ.....ΤΟΝ    Ι Η Σ Ο Υ .....ΕΚΦΡΑΣΘΕΙΣ....Ν Ω Ρ Ι Τ Ε Ρ Α     ΤΗΣ    Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ ..

                                                                ΤΩΝ    Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν .....

                 ΟΙ    ΠΡΑΞΕΙΣ.....ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ.....ΤΩΝ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ.....ΘΑΛΕΓΑ.....                  ΤΟ    Ι Σ Λ Α Μ .....Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ε Ι ....Ο,ΤΙ    Η    Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Η    Α Λ Η Θ Ε Ι Α ....  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ....

                  ΣΤΗΝ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α ....ΜΕΣΩ    ΤΩΝ    Π Ρ Ο Φ Η Τ Ω Ν .....

                  Ο   Μ Ω Υ Σ Η Σ ......ΕΔΩΣΕ    ΤΗΝ   Τ Ο Ρ Α ....

                  Ο    Δ Α Β Ι Δ ......  ΤΟΥΣ    Ψ Α Λ Μ Ο Υ Σ ....

                  Ο     Ι Η Σ Ο Υ Σ      ΤΑ    Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .....


                  ΣΤΗΝ    Ι Σ Λ Α Μ Ι Κ Η      Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α ......Ο   Ι Η Σ Ο Υ Σ ....Ε Χ Ε Ι    Δ Ε Σ Π Ο Τ Ι Κ Η     Θ Ε Σ Η .....


                  ΣΤΟ    Β Α Τ Ι Κ Α Ν Ο ......Ο    Π Ε Τ Ρ Ο Σ      ΚΡΑΤΑ    ΤΗΝ   Κ Λ Ε Ι Δ Α ....   ΑΛΛΑ    Ο    Π Α Υ Λ Ο Σ ....

                                                                       ΤΟ    Ξ Ι Φ Ο Σ ......

                  ΕΙΝΑΙ    Γ Ν Ω Σ Τ Η .....Η    Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η     Α Π Ο Ψ Ε Ω Ν  .....ΜΕΤΑΞΥ     Π Ε Τ Ρ Ο Υ    ΚΑΙ    ΠΑΥΛΟΥ...

                  Ο   ΠΕΤΡΟΣ.....  Ε Π Ε Μ Ε Ν Ε  .....ΠΕΡΙ    ΤΗΣ    Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ....ΤΟΥ   Ι Ο Υ Δ Α Ι Κ Ο Υ     Ν Ο Μ Ο Υ ...

                  Ο    Π Α Υ Λ Ο Σ .....   Θ Ε Ω Ρ Ο Υ Σ Ε .....Ο,ΤΙ    Ο   ΘΕΟΣ-ΙΗΣΟΥΣ.... Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ ....Η Λ Θ Ε ....ΓΙΑ....

                                               ΝΑ    ΜΑ Σ    Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Σ Ε Ι .....ΑΠΟ    ΤΟΝ   Ν Ο Μ Ο .....


                  Ο   Π Α Υ Λ Ο Σ .....  Ε Κ Φ Ρ Α Ζ Ο Τ Α Ν Ε ......ΜΕ    Δ Υ Ο    Ο Ψ Ε Ι Σ ......Α Σ Υ Μ Β Α Τ Ε Σ     ΜΕΤΑΞΥ   ΤΟΥΣ...

                               ΑΥΤΗ    ΤΟΥ   Μ Ω Υ Σ Η ....ΚΑΙ    Α Υ Τ Η     ΤΟΥ    Ι Η Σ Ο Υ .....


                  <<   Ε Ι Ν ΑΙ .....Ο    Π Α Τ Ε Ρ Α Σ      ΤΟΥ    Α Ν Τ Ι Σ Η Μ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ .....>>       ΣΒΑΡΤΖ.....ΠΑΝ/ΜΙΟ   ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ...

                    <<    Η   Δ Ι Α Σ Π Ο Ρ Α .......ΚΑΙ    ΤΟ   Ο Λ Ο Κ Α Υ Τ Ω Μ Α .....ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ    ΣΕ    ΑΥΤΟΝ...>>
                                                                                                                                    ΝΤΕΙΒΙΝΤ     ΡΟΖΕΝ....ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ...

                   
                    <<  Π Α Ρ Ε Λ Α Β Ε .....ΜΙΑ    Ε Ν Δ Ο Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Η     Α Ν Τ Ι Π Α Ρ Α Θ Ε Σ Η ......ΚΑΙ    ΤΗΝ....

                              Ε Ξ Ε Θ Ε Σ Ε ......Ε Ν Ω Π Ι Ο Ν      ΤΗΣ   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ .....ΚΑΙ    ΤΟΥ    Κ Ο Σ Μ Ο Υ ...>>

                                                                                                                                     ΧΑΛΕΒΙ.....


                     << ΘΑ    ΤΟΝ    Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ο Υ Μ Ε .......Ο Τ Α Ν      Α Ι Σ Θ Α Ν Θ Ο Υ Μ Ε  .......Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α ....

                                  ΚΑΙ     Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ......Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Σ ......>>       ΑΝΑΦΩΝΟΥΝ.....ΚΑΙ   ΣΗΜΕΡΑ....

                                                                                                                                ΟΙ    ΡΑΒΒΙΝΟΙ.....                       <<   Η Τ Α Ν ......ΕΚ    ΦΥΣΕΩΣ.....Φ Ι Λ Ο Σ     ΤΗΣ    Ε Ρ Ι Δ Ο Σ ....ΚΑΙ    Ο Τ Α Ν ....ΟΙ    Ι Δ Ε Ε Σ     ΤΟΥ...!!!

                                           Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Σ Α Ν   ......Ω Σ      Π Ρ Ο Ξ Ε Ν Ο Ι   .......Σ Φ Ο Δ Ρ Ω Ν .....

                                                                  Α Ν Τ Ι Π Α Ρ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν ......!!    ΚΑΙ     Δ Ι Χ Ο Γ Ν Ω Μ Ι Ω Ν ....!!

                                   Α Υ Τ Ο Σ ......Ε Ν Ι Ω Θ Ε ......ΣΑΝ    ΤΟ    Σ Π Ι Τ Ι     ΤΟΥ....>>

                                                                                                                                     Ρ Ο Ζ Ε Ν ....ΑΡΧ.ΡΑΒΒΙΝΟΣ...                      <<   Ο   Π Α Υ Λ Ο Σ ......ΘΑ    Ε Μ Ε Ν Ε     Α Ν Α Υ Δ Ο Σ .....ΜΕ    ΤΗΝ    Χ Ρ Η Σ Η ...!!   ΠΟΥ     Η   Ε Π Ι Σ Η Μ Η ..

                                         Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α .....  Ε Π Ι Φ Υ Λ Α Σ Σ Ε Ι ...!!!!    ΣΤΙΣ     Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ    ΤΟΥ....>>  ΜΠΑΝΤΑΟΥΙ...


                     
               <<  Η   Α Κ Λ Ο Ν Η Τ Η     Π Ι Σ Τ Η     ΤΟΥ ......ΣΤΟΝ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ο .....ΔΕΝ    Τ Ι Θ Ε Τ Α Ι  ...ΕΝ    Α Μ Φ Ι Β Ο Λ Ω ....

                             Ε Ι Ν Α Ι ......Ο Μ Ω Σ ....Ε Ν Α Σ      Κ Α Ι Ν Ο Φ Α Ν Η Σ      Τ Ρ Ο Π Ο Σ      Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α Σ ....!!

                                          ΤΟΥ    ΤΟΤΕ    Κ Ο Σ Μ Ο Υ .....Ο Χ Ι     Ε Ν Α     Σ Υ Ν Ο Λ Ο    Κ Α Ν Ο Ν Ω Ν ...!!!!


                                                    Ε Α Ν      Ζ Ο Υ Σ Ε ......Σ Η Μ Ε Ρ Α .....

                         ΘΑ     Θ Ε Ω Ρ Ο Υ Σ Ε .....Ο,ΤΙ.....ΟΙ    Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ε Σ .....Μ Ο Ρ Φ Ε Σ ....ΠΟΥ    ΕΧΕΙ   ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ...

                                                            Η       Ε   Κ   Κ   Λ   Η   Σ   Ι   Α   ......


                               ΕΙΝΑΙ......Ε  Κ  Κ  Ο  Σ  Μ  Ι  Κ  Ε  Υ  Μ  Ε  Ν  Ε  Σ  ......  Σ  Α  Ρ  Κ  Ι  Κ  Ε Σ  ....ΚΑΙ    ΣΕ     Α Ν Α Λ Υ Σ Η ...


                                                              Δ   Ι   Α   Β  Ο   Λ   Ι   Κ   Ε   Σ  .....    >>>

                                                                                                                                     ΟΥΙΛΣΟΝ.....


                 ΤΙ    ΘΑ   Λ Ε Γ Α Τ Ε .....ΠΕΡΙ    Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ      Α Π Ο Τ Υ Χ Ι Α Σ ......!?!?!.....  ΤΟΥ    Ε Ρ Γ Ο Υ ....!?!?

                                                                                                                             ΑΓΑΠΗΤΟΙ   ΜΟΥ....!!??!!


                     ΤΑ   Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Α ......Ο Φ Ε Ι Λ Ο Υ Ν ....ΝΑ    ΕΙΝΑΙ.....Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Α ....ΜΥΘΙΚΗΣ    ΕΚΦΡΑΣΗΣ...!?!?   η"....Ο Χ Ι ..
« Τελευταία τροποποίηση: Ιανουαρίου 18, 2009, 12:16:24 από suida »

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.715
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Π Α Υ Λ Ο Σ ..... Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ ....ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ....
« Απάντηση #1 στις: Ιανουαρίου 18, 2009, 16:48:39 »
   
          << Ο    ΠΑΥΛΟΣ    ΕΙΝΑΙ    Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ ......ΓΙΑ    ΤΗΝ   Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Η    ΕΣΤΙΑ.....

                                                         Ε Ρ Ι Δ Α Σ .....

                          ΜΕΤΑΞΥ......Χ Ρ Ι Σ Τ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ     ΚΑΙ    Ι Σ Λ Α Μ .......>>     ΜΠΑΝΤΑΟΥΙ....

         
                ...

                 ΤΙ    ΘΑ   Λ Ε Γ Α Τ Ε .....ΠΕΡΙ    Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ      Α Π Ο Τ Υ Χ Ι Α Σ ......!?!?!.....  ΤΟΥ    Ε Ρ Γ Ο Υ ....!?!?

                                                                                                                             ΑΓΑΠΗΤΟΙ   ΜΟΥ....!!??!!


                     ΤΑ   Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Α ......Ο Φ Ε Ι Λ Ο Υ Ν ....ΝΑ    ΕΙΝΑΙ.....Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Α ....ΜΥΘΙΚΗΣ    ΕΚΦΡΑΣΗΣ...!?!?   η"....Ο Χ Ι ..


     Ο Φαύλος Σαούλ ο Φαρισσαίος, ο γνωστός απηνής διώκτης των Εβιωνιτών Εσσαίων, των πραγματικών Ναζαρηνών (αφοσιωμένων - ταγμένων), γίνεται σε μία νύκτα υπέρμαχος της εβραϊκής αίρεσης. Τί έκανε όμως αυτήν την μεταστροφή; Τι μεσολάβησε;

     Οι ιουδαιοχριστιανοί έσπευσαν να διακηρύξουν για την μεταστροφή του Σαύλου, τα γνωστά περί δήθεν θαύματος, λες και ο δήθεν υιός του θεού απέτυχε παταγωδώς και μετάνοιωσε για την επιλογή των δώδεκα, με αποτέλεσμα να αναζητήσει κάποιον άλλον για να μεταδώσει την διδασκαλία του. Κι όταν έρχεται η απλή λογική και ζητά επιτακτικά απαντήσεις, εισπράττεις το γνωστό, "άγνωσται αι βουλαί του θεού (άγνωστες οι θελήσεις του θεού)"....

    Τα πράγματα όμως ΟΥΤΕ θαύμα υποκρύπτουν, ΟΥΤΕ ανεξήγητα γεγονότα, ΟΥΤΕ η αληθινή ιστορία για όποιον αποφασίσει να σκεφτεί λογικά, είναι κρυμένη. Ο Σαύλος ήταν Ρωμαίος πολίτης, γνώριμος με προσωπικότητες "από τον οίκο του καίσαρα", όπως ο ίδιος φιλάρεσκα γράφει στις ΔΙΚΕΣ του επιστολές, όπως ο πρωθυπουργός του αυτοκράτορα Νέρωνα, Σενέκας, όπως ο διοικητής της Αχαΐας Γάλλος, αδερφός του Σενέκα, όπως η ολιγαρχική οικογένεια των Pisci της Ρώμης κλπ κλπ.... Από την άλλη, είναι γαμπρός του αρχιραββίνου Γαμαλιήλ, ο οποίος είναι και δάσκαλος της φιλοσοφίας της Καμπαλά, στην οποία μύησε και τον Σαύλο και ενεργό στέλεχος των Φαρισαίων που αντιμάχονται τους Εσσαίους λυσσαλέα, αφού από αυτούς τους υπερορθόδοξους εβραίους δέχονται την πιο σφοδρή και χλευαστική κριτική. Θυμηθείτε τα λόγια του υποτιθέμενου Ιησού για τους Φαρισαίους, τα δήθεν θεόπνευστα λόγια των "ευαγγελίων", όπου έχιδνες τους ανεβάζει και βρωμερούς τάφους ανοιγμένους τους παρομοιάζει και άλλα τέτοια "κοσμητικά"....

    Η απόκρυφη διδασκαλία της Καμπαλά - ουσιαστικά πρόκειται για εβραϊκό γνωστικισμό Πυθαγόρειων και Πλατωνικών καταβολών με λίγη εβραϊκή Μερκαμπά - ήταν μία μυστική διδασκαλία που δίδονταν μυητικά μέσα από τέσσερις βαθμούς. Ο τέταρτος βαθμός είχε την "εποπτεία", "τα θεοφάνεια" και σε αυτόν μυούνταν μόνον αυτοί που κρίνονταν άξιοι μετά από την επιτυχή έκβαση των δοκιμασιών. Λέγεται ότι ήταν τέσσερις αυτοί που μετείχαν στις δοκιμασίες - μεταξύ αυτών και ο γαμπρός του Ραββί Γαμαλιήλ, ο Σαούλ - και από τους τέσσερις, ο ένας φοβήθηκε να προχωρήσει, ο δεύτερος πέθανε, ο τρίτος έμεινε στον κήπο να ποτίζει τα λουλούδια και μόνον ο τέταρτος κατάφερε να περάσει τις δοκιμασίες και να γίνει μύστης των καμπαλιστικών μυστικών. Λέγεται ότι αυτός που μυήθηκε ήταν ο Ραββί Ακίβα, ενώ αυτός που "κούρευε τα χορτάρια", ήταν ο Σαούλ που αν και γαμπρός του αρχιραββίνου, δεν του επιτράπηκε να γνωρίσει τα υψηλότερα μυστικά της Καμπαλά. Αγανακτισμένος και ατιμασμένος πλέον, στρέφεται ενάντια στους συμπατριώτες του κα ενάντια στην τάξη του και συμμαχεί με τους μέχρι πρότινος αντιπάλους του, παρατώντας και την οικογένειά του από τον θυμό του.

    Ήταν γνώστης των χαμηλότερων διδασκαλιών και των απορρήτων του γνωστικισμού, χωρίς όμως να έχει καταφέρει να εμβαθύνει στα εσώτερα μυστικά της διδασκαλίας. Με τους ορθόδοξους Εσσαίους οι οποίοι ήταν πυθαγόρειας νοοτροπίας και με το σύγχρονο ρεύμα των εβραίων Πλατωνιστών, κάτω από την πλημμελή γνώση των μυστηρίων και των μυθολογικών αλληγοριών, φιλόδοξος και εκδικητικός, έρχεται και συμμετέχει στο μεγάλο σχέδιο της Ρωμαϊκής ολιγαρχίας για επανάσταση ενάντια στον δημοκρατικό αυτοκράτορα και στην Σύγκλητο και επιβολή ολιγαρχικού πολιτεύματος, όπου η αυτοκρατορία θα πιστεύει σε έναν θεό και θα διοικείται από τον εκπρόσωπό του, στοχεύοντες να εγκαθιδρύσουν την πρώτη "ελαίω θεού" βασιλεία....

    Η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Η επανάσταση γίνεται αλλά αποτυγχάνει, μόλις ο φιλελεύθερος αυτοκράτορας Νέρωνας φτάνει από το Άντσιο στην Ρώμη. Συλλαμβάνονται οι στασιαστές και ο εκ των αρχιστασιαστών Σενέκας αυτοκτονεί, πολλοί επαναστάτες δικάζονται και καταδικάζονται σε σταύρωση, μάλιστα κατά τον Ρωμαϊκό νόμο με το κεφάλι κάτω, αφού αυτή ήταν η ποινή που προέβλεπε το Ρωμαϊκό δίκαιο και μέσα σε αυτούς, το δεξί χέρι του αρχιεπαναστάτη Σενέκα, ο γνωστός μας Σαούλ.

    Αργότερα δυστυχώς το ολιγαρχικό σχέδιο θα ευδοκιμήσει και για πάνω από δεκαεπτά αιώνα η Ευρώπη θα καταβαραθρωθεί στα τάρταρα του σκοταδισμού, του δογματισμού, του άκρατου φονταμενταλισμού, με αποκορύφωμα το έκτρωμα του διαρκούς μεσαίωνα με κόσμημά του την ιερά εξέταση. Υπήρξε όμως ακόμα μεγαλύτερη ζημιά από αυτήν των δεινών των ανθρώπων. Στα χρόνια τα Ελληνιστικά της Ρωμαϊκής εποχής, τα μυστικά διδάσκονταν μυώντας και αφυπνίζοντας τους ανθρώπους, εξανθρωπίζοντάς τους. Όμως για κακή τύχη της ανθρωπότητας, τα μυητικά μυστικά δόθηκαν και σε κάποιους που δεν έπρεπε, με αποτέλεσμα οι αλληγορίες και οι αλληγορικές μυθολογίες του Κυρίου Ήλιου και των δώδεκα οίκων - σταθμών του, μαζί με την βαθιά μύηση του θανάτου του Ήλιου θεού και την ανάστασή του, να αρχίσουν να προβάλλονται ως κυριολεκτικά συμβάντα, γεγονός που οδήγησε στην πλέον παράλογη διαστρέβλωση, γεννώντας το πιο παράλογο δόγμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Σε αυτήν την διαστρέβλωση, κυρίαρχο ρόλο έπαιξε ο Σαούλ, ο οποίος παρέβηκε τον κανόνα που επιβάλει ρητά ότι, "τα μυστήρια οφείλουν να παραμένουν μυστήρια μυθικής και μόνον έκφρασης"....
« Τελευταία τροποποίηση: Δεκεμβρίου 03, 2009, 14:31:02 από Ορφέας »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.596
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Π Α Υ Λ Ο Σ ..... Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ ....ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ....
« Απάντηση #2 στις: Ιανουαρίου 18, 2009, 17:49:56 »
                     <<  Π Α Ρ Ε Λ Α Β Ε .....ΜΙΑ    Ε Ν Δ Ο Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Η     Α Ν Τ Ι Π Α Ρ Α Θ Ε Σ Η ......ΚΑΙ    ΤΗΝ....

                              Ε Ξ Ε Θ Ε Σ Ε ......Ε Ν Ω Π Ι Ο Ν      ΤΗΣ   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ .....ΚΑΙ    ΤΟΥ    Κ Ο Σ Μ Ο Υ ...>>

                                                                                                                                     ΧΑΛΕΒΙ.....

'Ετσι ακριβώς... Ο Χριστιανισμός (δια μέσω της ερμηνείας του Παύλου) είναι μία άλλη έκφραση του Ιουδαϊσμού, που αντιπροσωπεύει την αντιπαράθεση του Παύλου προς την Παράδοση του Ιουδαϊσμού. Για αυτόν τον λόγο, ο Χριστιανισμός, θεωρείται από τους Ραββίνους, ως μία Εβραϊκή Αίρεση.
« Τελευταία τροποποίηση: Ιανουαρίου 18, 2009, 17:52:24 από Rose_777 »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.596
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Π Α Υ Λ Ο Σ ..... Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ ....ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ....
« Απάντηση #3 στις: Ιανουαρίου 19, 2009, 01:02:07 »
              ΤΑ   Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Α ......Ο Φ Ε Ι Λ Ο Υ Ν ....ΝΑ    ΕΙΝΑΙ.....Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Α ....ΜΥΘΙΚΗΣ    ΕΚΦΡΑΣΗΣ...!?!?   η"....Ο Χ Ι ..

Η Ψυχή μας εκφράζεται μέσα από Μύθους Αστρικούς... Εχει την δική της γλώσσα, (μία έκφραση αισθαντική και συμβολική) που άλλοτε ονομάζουμε "ο δρόμος της Καρδιάς".

Αν τα Εσωτερικά Μυστήρια, τα Ψυχικά Μυστήρια, δεν είναι Μύθοι, τότε κινδυνεύουμε να λατρεύουμε Είδωλα, να λατρεύουμε τα δημιουργήματα της φαντασίας μας.  Ο Ιησούς Χριστός, είναι ένα τέτοιο δημιούργημα της Φαντασίας μας.  Το Χριστικό Ηρωϊκό Αρχέτυπο, το Μυστήριο της Εσωτερικής Σταύρωσης και Ανάστασης, η Μεταστοιχείωση της ζωώδης (ιδιοτελής) συνείδησης σε Χριστική (ανιδιοτελή) συνείδηση, αποδόθηκε σε έναν θεάνθρωπο συγκεκριμένο, που κυριολεκτικά δεν υπήρξε ποτέ, και έτσι δεχτήκαμε την Νέμεση... μια και θέσαμε την θεϊκή μας Συνείδηση (τον Δημιουργό μέσα μας) υποτελή στον Κόσμο της Φαντασίας μας.

'Ετσι πλήθος από δαίμονες ξεπήδησαν, από τα έγκατα του Είναι μας, διεκδικώντας έκφραση και δύναμη επίσης, διεκδικώντας και αυτοί1 να εκφραστούν μέσα από εμάς, να ζήσουν μέσα από τις ζωές μας, εκτοπίζοντας την Ψυχική μας δύναμη, και καθιστώντας μας αδύναμους και ασθενείς απέναντί τους. Πλήθος από ψυχικές ασθένειες ξεπήδησαν καθώς παραδόξως κυνηγούσαμε τα είδωλα της Φαντασίας μας, αποτέλεσμα των διεστραμμένων ιδεών μας.

Έτσι ο πραγματικός Ειδωλολατρισμός είναι ο Χριστιανισμός, μια και Αντέστρεψαν την Αλήθεια, και έθεσαν τον άνθρωπο υποτελή στα Είδωλα της Φαντασίας του.

Η Αγία Μυθολογία όμως, δείχνει τον δρόμο της Πνευματοποίησης, θέτοντας τον Άνθρωπο Φιλόσοφο, έναν "εν δυνάμη θεό", να ερευνά αποστασιοποιημένα, να θεάται, όλα τα σύμβολα της Φαντασίας του, ως ένας Θεατής2 στο Ιδεοθέατρο της Ζωής.

________________________________________________________________________

1 'Οπως ο δαίμονας - είδωλο "Ιησούς Χριστός" που δημιουργήσαμε.
2 Η λέξη θεατής έχει κοινή ρίζα με τις λέξεις θεός, θέωση, θέαση, θέα.
« Τελευταία τροποποίηση: Ιανουαρίου 19, 2009, 01:25:59 από Rose_777 »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/