Αποστολέας Θέμα: ΠΡΩΤΑ .....ΕΛΛΗΝΑΣ......η"....ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ....  (Αναγνώστηκε 3072 φορές)

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
ΠΡΩΤΑ .....ΕΛΛΗΝΑΣ......η"....ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ....
« στις: Νοέμβριος 29, 2008, 15:06:54 »
     suida.....suida....ακουστηκε    η   γ ν ω σ τ η     φ ω ν η .....

                                ΜΕΤΕΩΡΟ  .....ΤΟ   ΒΗΜΑ...ΣΤΟ   Α Σ Α Ν Σ Ε Ρ ....ΤΟ   ΚΕΦΑΛΙ....ΓΥΡΙΖΩ....

                           --     "ΓΕΙΑ   ΣΟΥ.....ΚΥΡΙΕ .... Κ Α Θ Η Γ Η Τ Α ....καλημερα....."

                               -- " ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ.... ".......μ π α ι ν ο υ μ ε .....ΜΑΖΙ....   Η   Π Ο Ρ Τ Α    Κ Λ Ι Ν Ε Ι ....ΠΑΤΑΩ   ΤΟ   ΚΟΥΜΠΙ...


                                            Ι  Σ  Ο  Γ  Ε  Ι  Ο ......    " Ε Ξ Ο Δ Ο Σ ".....σκεφτομαι....


                        ενα....ΠΡΟΣΩΠΟ ....ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟ....ΣΕ   ΜΙΚΡΗ    ΑΠΟΣΤΑΣΗ...   Μ υ ρ ι ζ ω....   α ρ ω μ α ....

                                             Χ Α Μ Ο Γ Ε Λ Ω .....

                  --   "suida....Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α ....ΜΕ   ΑΥΤΟ....ΠΟΥ   ΜΟΥ   ΕΙΠΕΣ....ΤΙΣ   Π Ρ Ο Α Λ Λ Ε Σ ... ..Ξ Ε Ρ Ε Ι Σ ...

                                             ΕΧΕΙΣ....Λ Α Θ Ο Σ .... ,   Σ'   Ε Χ Ο Υ Ν .... Π Α Ρ Α Σ Υ Ρ Ε Ι ....    "


                       -- " ΘΑ ....Ε Ρ Θ Ω ....ΝΑ   ΜΟΥ   Δ Ε Ι Ξ Η Σ ....ΤΙ......Β Ι Β Λ Ι Α....Δ Ι Α Β Α Ζ Ε Ι Σ ......

                                             ΕΙΜΑΙ.....Σ Ι Γ Ο Υ Ρ Ο Σ ....Ο,ΤΙ....ΕΙΝΑΙ...    Α Χ Ρ Η Σ Τ Α ....Φ Τ Η Ν Α .....ΜΗ    Ε Γ Κ Υ Ρ Α...."


                    Κ Ο Κ Α Λ Ο .....   ,       Ν Τ Ρ Ο Π Η ....  Α Μ Η Χ Α Ν Ι Α ....   Κ Ο Μ Π Λ Ε Ξ     κατωτεροτητος...

                                   ΠΑΕΙ.....Ε Κ Τ Ε Θ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Σ ....Τ Ω Ρ Α ....Η    Τ  Α  Υ  Τ  Ο  Τ  Η  Τ  Α       ΜΟΥ.....


                                             ΠΟΥ...,   Π Ο Ι Α ....,   Ε Ι Ν Α Ι .....Η    Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α    ΜΟΥ....!!! 


                                                                Π Ο Υ ....,    ΠΟΙΑ....Ε Ι Ν Α Ι .....ΤΑ    Π Ε Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ....ΜΟΥ....


                                                                            Τ Ι .....,  ΘΑ     Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Ω ....!!


                       Α Ρ Χ Α Ι Α .....Ο Ρ Θ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α ....ΛΑΤΙΝΙΚΑ....Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο ....Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α ....

                                         Π Α Ν Ι Κ Ο Σ ......      Κ Υ Λ Ο Υ Ν .....τα   δευτερολεπτα...ως    κ λ α σ μ α τ α .....


                          Ε  Ν  Θ  Υ  Μ  Η  Σ  Η  ......Θ Ε Ε    ΜΟΥ.....Ε  Ν  Θ  Υ  Μ  Η  Σ  Η  ...    ΤΟ    Μ Ε Σ Α    ΜΟΥ....  Α Ν Α Σ Τ Α ....


                  Φ Υ Γ Η .....Σ Υ Μ Β Ι Β Α Σ Μ Ο Σ ....ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ.... Α Ι Φ Ν Ι Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ ....ΤΙ   ΤΟ   Η Θ Ε Λ Α ....

                                        ΤΙ   ΤΟ   Η Θ Ε Λ Α .....     


                                τ ε λ ε υ τ α ι ο .....δευτερολεπτο.....ΤΟ   Ξ Υ Π Ν Η Τ Η Ρ Ι ....     Ξ Ε Κ Ο Κ Α Λ Ο .....


                    -"  Ξ Ε Ρ Ε Ι Σ....   ΤΟΥΣ    Α Ρ Χ Α Ι Ο Υ Σ     Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ .....Ε Χ Ω ....ΚΑΙ    Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α ....ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ..."  ΛΕΩ...

                         --" Ε Ι Μ Α Ι ....Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Σ ....Ξ ΕΡΕΙΣ....."           Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο .....ΒΓΑΙΝΟΥΜΑΙ   ΣΕ   Ε Δ Α Φ Ο Σ ....


                                   Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε .....ΠΙΟ   ΠΕΡΑ....  Ο  Ε Ν Α Σ ....ΑΠΕΝΑΝΤΙ....ΣΤΟΝ     Α Λ Λ Ο Ν .....


                    --" Α Υ Τ Α ....ΠΟΥ    ΜΟΥ   ΕΙΠΕΣ....ΤΑ    Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν .....ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ....ΣΑΝ   ΤΟΝ   Δ Α Υ Λ Ο ....

                                ΤΑ   ΛΕΕΙ....Ο   Π Λ Ε Υ Ρ Η Σ .....ΥΠΑΡΧΟΥΝ....ΣΤΟΝ ....Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η .....ΕΛΛΗΝΙΚΗ   Σ Κ Ε Ψ Η ...κ.λ.π."


                  --"Ο Λ Α ....Α Υ Τ Α ,   ΕΙΝΑΙ....Α Ν Τ Ι Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Α ....ΤΟΥ   Δ Ι Α Β Ο Λ Ο Υ ....ΞΕΡΕΙΣ.....ΕΑΝ   ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ..

                                 ΤΑ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α ......ΘΑ    Δ Ε Ι Σ ...."........


                          δεν   αντεχω,,,,,,ΔΙΑΚΟΠΤΩ....


                       --" Δ Ε Ν .....Ε Χ Ω ....   Υ Π Ο Ψ Η     ΜΟΥ.....ΑΥΤΑ.....ΠΟΥ   ΜΟΥ   ΛΕΣ.....Λ Ι Γ Ο ....ΕΙΧΑ   ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ.....

                                   Π Α Λ Ι Α .....ΕΧΩ   Α Κ Ο Υ Σ Ε Ι ....Α Λ Λ Α ....ΔΕΝ   Μ Π Ο Ρ Ω ....ΝΑ   Ε Κ Φ Ε Ρ Ω ....Γ Ν Ω Μ Η ....


                               Α Υ Τ Α ....ΠΟΥ   ΣΟΥ   Ε Ι Π Α ....  ΤΑ    Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν .....ΟΙ   Ι Δ Ι Ο Ι ...ΟΙ   Π Α Τ Ε Ρ Ε Σ ....

                                         ΤΟ   Ξ Ε Υ Ρ Ε Ι Σ ....  ΟΣΟ....ΓΙΑ   ΤΑ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .....Ε Π Ι Μ Ε Ν Ω ....Ε Χ Ο Υ Ν ...

                                    Τ Ρ Ο Π Ο Π ΟΙ Η Θ Η .....η"....ο π ω ς    ΘΕΛΕΙς...  Π Α Ρ Τ Ο ....ΠΟΙΟΣ.....ΤΑ    ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ...!?!

                               Ε Σ Ε Ι Σ .....!?!?..  ΤΟΤΕ....ΕΙΣΤΕ... Χ Α Ζ Ο Ι ....ΑΝ   ΜΟΥ   Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ε Ι Σ ....Δ Ι Ο Τ Ι ....

                                     Δ Ι Α Β Α Ζ Ε Τ Ε ....Δ Ι Α Β Α Ζ Ε Τ Ε....   ΚΑΙ   ΤΙ   Ε Φ Α Ρ Μ Ο Ζ Ε Τ Α Ι ....!!! ""


                    ΤΟ   Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α .....Π Α Ρ Α Μ Ε Ν Ε Ι ....  "ΤΙ    Ε Ι Σ Α Ι ....  Ε Ι Σ Α Ι .....Ε Λ Λ Η Ν Α Σ ...η'....Ο Χ Ι ..."


                                        " Ε Ι Σ Α Ι ....Ε Λ Λ Η Ν Α Σ ....ΚΑΙ   Ο, Τ Ι ....Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α ....Ε Σ Υ    Θ Ε Λ Ε Ι Σ ...""!!?!?


                              ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ....ΠΕΣ   ΜΟΥ....  Α Ν Τ Ρ Ι Κ Ι Α ...."Ε Ι Σ Α Ι ....ΠΑΝΩ   ΑΠ"   ΟΛΑ....Ε Λ Λ Η Ν Α Σ "?!?!


 
                  ΔΥΟ...Β Η Μ Α Τ Α ...ΠΙΣΩ....  Α Υ Τ Ο Π Ε Π Ο Ι Θ Η Σ Η .....ΜΟΙΩΜΕΝΗ... ...   α π α ν τ η σ η ....


                           θα   στο   ξ α ν α π ω ...."  Π Ρ Ω Τ Α ......ΕΙΣΑΙ...Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Σ ....ΚΑΙ   ΜΕΤΑ  ....Ε Λ Λ Η Ν Α Σ ..."


                       ΕΠΙΠΕΔΟ.....Μ Η Δ Ε Ν ....ΓΚΑΖΟΝ....

                                    " Δ Η Λ Α Δ Η .....ΛΕΩ....ΕΑΝ    ΓΙΝΕΙ....Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ ....ΜΕ   ΤΟΥΣ   ΤΟΥΡΚΟΥΣ...ΤΟΤΕ...

                                                   ΘΑ   ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ....ΩΣ,....Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι ..."     


                                 "  ΤΟ   Ι Δ Ι Ο .....ΚΑΙ   ΜΕ   ΤΟΥΣ....Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο Υ Σ ...."   εαν    χρειιαστει.....Ε Α Ν .....


                                                Α Π Α Ν Τ Η Σ Η ....  "  Ν Α Ι ...."  .......

                                                                                                                                                                                          b]

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.589
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: ΠΡΩΤΑ .....ΕΛΛΗΝΑΣ......η"....ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ....
« Απάντηση #1 στις: Νοέμβριος 29, 2008, 18:01:14 »
                                ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ....ΠΕΣ   ΜΟΥ....  Α Ν Τ Ρ Ι Κ Ι Α ...."Ε Ι Σ Α Ι ....ΠΑΝΩ   ΑΠ"   ΟΛΑ....Ε Λ Λ Η Ν Α Σ "?!?!


 
                  ΔΥΟ...Β Η Μ Α Τ Α ...ΠΙΣΩ....  Α Υ Τ Ο Π Ε Π Ο Ι Θ Η Σ Η .....ΜΟΙΩΜΕΝΗ... ...   α π α ν τ η σ η ....


                           θα   στο   ξ α ν α π ω ...."  Π Ρ Ω Τ Α ......ΕΙΣΑΙ...Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Σ ....ΚΑΙ   ΜΕΤΑ  ....Ε Λ Λ Η Ν Α Σ ..."

'Ετσι ακριβώς αδελφέ μου... Η θρησκειολογία του Χριστιανισμού, ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΤΑ ΕΘΝΗ...  Είναι η νούμερο 1, παγκοσμιοποιητική ισοπεδωτική θρησκειολογία. Πολεμάει την Διαφορετικότητα, καταπολεμάει την κάθε ανθρώπινη έκφραση που διαφέρει από το Παράλογο Δόγμα της Μισελληνικής και Εγκληματικής Βίβλου των Ιουδαίων. Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνη και πιο ύπουλη Σέκτα από τον Χριστιανισμό... Ο Εκλεκτός λαός των Εβραίων, έχει εξαπλωθεί πλέον σε όλα τα έθνη, μέσω της θρησκειολογίας του Χριστιανισμού, καταλύοντας κάθε Εθνική Συνείδηση, και Πολιτισμική Διαφορετικότητα.
« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 29, 2008, 19:30:34 από Rose_777 »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: ΠΡΩΤΑ .....ΕΛΛΗΝΑΣ......η"....ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ....
« Απάντηση #2 στις: Νοέμβριος 29, 2008, 20:45:53 »
ΑΓΑΠΗΤΗ.....R O Z E ......ΤΟ    Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α.....ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ.... 

                                    "  ΟΤΑΝ..... Η  .....  Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α....ΤΩΝ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ω Ν .....ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ...

                                                    Ε Χ Ε Ι ....Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε Ι .......

                                               ΤΗΝ......  Φ Υ Λ Ε Τ Ι Κ Η      Δ Ι Α Ι Ρ Ε Τ Ο Τ Η Τ Α ....

                                      Ο Χ Ι .....ΓΙΑ    Λ Ο Γ Ο Υ Σ .....Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Ο Υ Σ      η"      Χ Ω Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Σ .....

                                                                            Α  Λ  Λ  Α ......


                                                Γ Ι Α .....    Ε  Κ  Φ  Ρ  Α  Σ  Η  .....       ΤΟΥ     Λ Ο Γ Ο Υ ......."                 ΕΙΝΑΙ......Π Ο Τ Ε      Δ Υ Ν Α Τ Ο Ν ,    Η   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η .....Λ Ο Γ Ι Κ Η .....ΩΣ....Π Ρ Ο Ι Ο Ν ......

                                                                     ΤΗΣ      Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η Σ .....


                               ΝΑ....   Θ  Ε  Ω  Ρ  Ε  Ι  ....ΤΗΝ     Ε  Ξ  Α  Φ  Α  Ν  Ι  Σ  Η      ΤΟΥΣ....   


                                          ΩΣ......    Α  Λ  Λ  Α  Γ  Η  ......Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Σ       Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ .....


                                                                 ΤΗΣ .....     Ε  Κ  Φ  Ρ  Α  Σ  Η  Σ  .....!?!?            Ε Α Ν .....ΝΑΙ....ΤΟΤΕ....ΟΙ   Μ Ο Ν Ο Ι    Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Ι ....ΕΙΝΑΙ...   Α Υ Τ Ο Ι ....ΠΟΥ   Μ Ε Τ Ε Χ Ο Υ Ν .....

                                                 
                                                       Λ Ο Γ Ω .......Κ  Α  Τ  Α  Σ  Κ  Ε  Υ  Η  Σ  ......

 
                                    ΣΕ ....    Τ  Ε  Τ  Ο  Ι  Ο       Σ Χ  Ε  Δ  Ι  Ο  ......


                                                              ΔΗΛ....   Γ Ν Η Σ Ι Ο Ι ........ Ε  Σ  Ω  Τ  Ε  Ρ  Ι  Σ  Τ  Ε  Σ  .......             ΕΔΩ.....ΑΚΡΙΒΩΣ....ΕΙΝΑΙ....ΠΟΥ    Η     Δ Ι Α Σ Π Ο Ρ Α .....  " Τ Ε Τ Ο Ι Ω Ν "......Γ Κ Ρ Ι Ζ Ω Ν .....Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ω Ν ...


                            Σ Κ Ο Π Ο .....Ε Χ Ε Ι ....ΤΗΝ    Α Π Ο Σ Τ Α Θ Ε Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η    .......  ΤΟΥ    Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ....


                                          Μ Ε Σ Ω .....ΤΗΣ  ....   Κ  Ε  Ν  Η  Σ  .....   Κ  Α  Τ  Α  Γ  Ω  Γ  Η  Σ  .....               ΕΔΩ.....ΑΚΡΙΒΩΣ....ΕΙΝΑΙ....ΠΟΥ     ΟΙ.....  Α Ν Ο Η Τ Ο Ι ..... Θ Ε Ω Ρ Ο Υ Ν .....ΤΗΝ    Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α    ΤΟΥΣ....

                                                            Ε  Σ  Ω  Τ  Ε  Ρ  Ι  Κ  Η  ......

                                  ΚΑΙ.....Ν Ο Μ Ι Ζ Ο Υ Ν ......Ο, Τ Ι .....ΤΟ   Π Ι Σ Τ Ε Υ Ω .....ΤΗΣ    Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η Σ .....


                                                         Ε Ι Ν Α Ι .....  ΤΟ     Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ω .....  ΤΗΣ    Υ  Π  Α  Ρ  Ξ  Η  Σ  .....                  Ε Δ Ω .....Α Κ Ρ Ι Β Ω Σ ....ΕΙΝΑΙ.....ΠΟΥ    ΤΟ   Μ Ε Ρ Ο Σ .... Σ Τ Ε Φ Θ Ε Τ Α Ι .....Ε Κ Φ Ρ Α Σ Τ Η Σ .....ΤΟΥ    Ο Λ Ο Υ ...


                   
                   ΕΔΩ.....  Α Κ Ρ Ι Β Ω Σ ...Α Ρ Χ Ι Ζ Ε Ι ....ΚΑΙ   Η   Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Η ....  Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α ....ΤΩΝ      Α Λ Η Θ Ι Ν Ω Ν ....

                                                            ΤΟΥ     Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ......

                                            Π Ρ Ο Σ .....Ε Κ Φ Ρ Α Σ Τ Ι Κ Η       Α Μ Φ Ι Σ Β Η Τ Η Σ Η ....ΤΟΥ    Ψ  Ε  Υ  Δ  Ο  Υ  Σ .....                     ΕΔΩ.....  Α Ρ Χ Ι Ζ Ε Ι .....         Χ Ω Ρ Ι Σ .....    Τ Ε Λ Ο Σ .....


                             ΤΟ     "Σ Κ Ο Υ Ρ Ο "......  ΕΧΕΙ....Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Α     ΑΠΟ   Ο Ν Ο Μ Α ........


                                                         ΤΗΝ     Μ Α Γ Ι Κ Η     Δ Υ Ν Α Μ Η .....ΤΗΣ    Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η Σ .....                  ΤΟ     Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο ..... Ε Ι Ν Α Ι ....   Ο    Κ Ε Ρ Α Υ Ν Ο Σ .....  ΤΗΣ     Υ Π Α Ρ Ξ Η Σ .....

                                                                        Η    Α Σ Τ Ρ Α Π Η ,,,,,,,   ΤΟΥ    Α Σ Τ Ρ Ι Κ Ο Υ ....

                                                                        Η    Τ Ρ Ι Α Ι Ν Α .......     ΤΗΣ    Φ Υ Λ Ε Τ Ι Κ Η Σ     Ψ Υ Χ Η Σ ....

                                                                        Η    Κ Υ Ν Ε Α .......          ΤΗΣ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η Σ     Ψ Υ Χ Η Σ ....                         ΤΟ    Ψ Ε Μ Α .....ΤΟΥ    Μ Ε Ρ Ο Υ Σ ....  Ε Ι Ν Α Ι ....Ο    Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Ι Α Κ Ο Σ      Θ Α Ν Α Τ Ο Σ ....


                Η      Α Λ Η Θ Ε Ι Α .....ΤΟΥ    Φ Ω Τ Ο Σ ......ΕΙΝΑΙ.....   Η     Ζ Ω Ν Τ Α Ν Η .....Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η ....ΤΗΣ   Υ Π Α Ρ Ξ Η Σ ....                    Η     Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α ......  Α Σ ...,    Φ Ε Ρ Ε Ι .......ΕΙΣ    Π Ε Ρ Α Σ ......

                                                                                                                                ΤΟ     Θ  Ε  Ι  Ο      Σ  Χ  Ε  Δ  Ι  Ο  .....


                         Η     Α Γ Α Π Η ......ΑΣ, ...... ""  Β  Α  Σ  Ι  Λ  Ε  Υ  Σ  Ε  Ι ""..... ΣΤΙΣ    Κ Α Ρ Δ Ι Ε Σ .....

                                                                                               
                                                                                                       ΤΩΝ       " Γ Κ Ρ Ι Ζ Ω Ν "  ....Α Δ Ε Λ Φ Ω Ν     ΜΑΣ.....     /b]
« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 29, 2008, 21:02:23 από suida »