Αποστολέας Θέμα: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ  (Αναγνώστηκε 118028 φορές)

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #15 στις: Νοεμβρίου 16, 2008, 11:35:41 »
ΑΓΑΠΗΤΟΙ   ΜΟΥ,   
                           
                             ΟΙ    Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ ....".ΧΗΜΙΚΕΣ "     ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ.....ΤΗΣ    Α Ι Σ Θ Η Σ Η Σ ....

                     ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ......ΣΕ    " Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ ".....  Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α Τ Ο Σ .....


                              Η    Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α .....ΤΗΣ    Κ Α Θ Ε    Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ .....

                                                         ΩΣ      " Λ Ο Γ Ι Κ Η "    Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η ......

                      Σ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Ι .... ΕΙΣ    ΤΗΝ    Δ Ι Α Τ Η Ρ Η Σ Η ....ΤΗΣ    Υ Λ Ι Κ Η Σ     ΤΗΣ    ΜΟΡΦΗΣ .....

                                                         ΩΣ       ΣΥΝΟΧΗ,,,,ΤΟΥ    Φ Ο Ρ Ε Α  .....ΔΗΛ.    ΤΟΥ   Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ .


            ΑΥΤΟ.....Φ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι ....ΣΤΟΝ    "Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο "  .....ΟΠΟΥ  ....ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ.....

                                Α Π Ω Λ Ε Ι Α .....    ΤΗΣ     Σ Υ Ν Ο Χ Η Σ ....ΩΣ    Α Φ Α Ι Ρ Ε Σ Η     Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ     Α Υ Τ Ο Υ .....


            Η    Β Ο Υ Λ Η Σ Η .....ΩΣ    Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η ....   Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ     ΤΟΥ    Φ Ο Ρ Ε Α .....ΜΕΣΑ    ΑΠΟ   ΤΟ    ΔΑΙΔΑΛΩΔΕΣ..

                                Σ Υ Σ Τ Η Μ Α .....ΠΟΥ   ΕΜΕΙΣ....ΟΝΟΜΑΣΑΜΕ     Ν Ε Υ Ρ Ι Κ Ο ,     Ξ Ε Κ Ι Ν Α .....ΑΠΟ    ΤΗΝ   

                                Ο Ι Κ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η     ΤΟΥ.....    ΣΤΗΝ    Μ Η Τ Ρ Α ......ΤΗΣ    " ΜΗΤΕΡΑΣ "....... 


             Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ω Σ ......ΔΕΝ    Θ Ε Λ Ο Υ Μ Ε ....ΝΑ   ΘΥΜΩΜΑΣΤΕ....ΑΥΤΗ   ΤΗΝ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ....

                                 Δ Ι Ο Τ Ι ....Α Ρ Ε Σ Κ Ω Μ Ε Θ Α .....ΣΤΙΣ     "Μ Ο Ν Ι Μ Ε Σ " .....ΠΟΥ    Ο   Φ Ο Ρ Ε Α Σ .....

             Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ε Ι .....ΣΕ    Ε Μ Α Σ ....Μ Ε Σ Ω     ΤΟΥ    "Κ Α Θ Ρ Ε Φ Τ Η ".....ΤΗΣ    Υ Λ Ι Κ Η Σ    ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ....             Η    Θ Υ Μ Η Σ Η .....!!!    ΤΗΣ    Κ Α Τ Α Γ Ω Γ Η Σ ....Θ Α Μ Π Ω Ν Ε Ι ....- Χ Α Ν Ε Τ Α Ι ...- Α Ν Τ Ι Κ Α Θ Ι Σ Τ Α Τ Α Ι ...

                                     Σ Τ Α Δ Ι Α Κ Ω Σ .....ΜΕ    ΤΗΝ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α .....ΤΟΥ    Π Ε Ρ Ι Γ Υ Ρ Ο Υ      Κ Ο Σ Μ Ο Υ ....

                                                        ΩΣ     Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν ......


             Λ Η Σ Μ Ο Ν Ο Υ Μ Ε ....  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ....ΠΟΥ   ΩΣ   Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ     ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΕΣ ....ΜΑΣ    ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ....


             Κ Λ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε .....Ε Ρ Μ Η Τ Ι Κ Α ....ΤΗΝ    Π Υ Λ Η     ΤΗΣ   Μ Η Τ Ρ Α Σ ....  Μ Ε Σ Α    ΜΑΣ...  ΩΣ   Ε Ν Ν Ο Ι Α ...

                                                       ΤΗΣ    Υ Π Α Ρ Ξ Η Σ    ΜΑΣ.....


             Α Π Α Ξ Ι Ο Υ Μ Ε .....ΣΤΗΝ    Ε Ν Ν Ο Ι Α    ΤΗΣ   Ε Υ Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Α Σ ....ΜΕΣΩ    ΤΟΥ    Λ Α Μ Β Α Ν Ε Ι Ν .....

             Η    Ε Π Α Φ Η ....ΜΕ    ΤΗΝ   Π Ρ Ω Η Ν    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ....."Κ Ο Β Ε Τ Α Ι "....ΜΑΖΙ   ΜΕ   ΤΟΝ....ΟΜΦΑΛΙΟ    Λ Ω Ρ Ο .....


             ΕΤΣΙ....ΣΤΙΣ    Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ    Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Ε Σ ....ΤΩΝ   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ    Γ Ο Ν Ε Ω Ν ....ΓΙΑ    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ....

              Ε Π Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι .....Η    Π Α Θ Ο Γ Ε Ν Ν Η Σ Η     ΤΗΣ    Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η Σ ....ΠΟΥ    ΜΕ   ΤΗΝ   Σ Ε Ι Ρ Α    ΤΗΣ...

                           Γ Ε Ν Ν Α .....ΤΙΣ    Α Τ Α Ξ Ι Ε Σ     ΤΗΣ    Ν Ο Η Σ Η Σ ....ΩΣ    "Β Ρ Α Χ Υ Κ Υ Κ Λ Ω Μ Α "  .....ΤΟΥ 

                           Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α Τ Ο Σ .... ΠΟΥ   ΠΡΕΠΕΙ    ΝΑ ....Μ Ο Ι Ρ Α Σ Τ Ε Ι ....Π Λ Ε Ο Ν ....

                                           ΣΕ    Δ Υ Ο .....Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Α .....


                 Ο   Π Α Ν Ι Κ ΟΣ .....ΚΑΙ   Η   Α Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Α .....ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ....Γ Υ Ρ Ω Θ Ε Ν .....


                 Η   Η Μ Ι Μ Α Θ Ε Ι Α .....ΩΣ    Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ ....ΔΕΝ   ΕΙΝΑΙ   Η   ΕΛΛΕΙΠΗΣ    "Κ Α Λ Υ Ψ Η " .....Γ Ν Ω Σ Η Σ ....

                             ΑΛΛΑ.....Η    Α Π Ο Δ Ο Χ Η .....Μ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν     ΑΠΟ    ΑΥΤΑ    ΠΟΥ   ΣΤΗΝ   Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η    ΜΑΣ....

                                                              Ε Ι Σ Ε Ρ Χ Ο Ν Τ Α Ι .....


                  Η   Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η ....ΤΟΥ    "Ο Λ Ο Υ "....ΜΕ   ΤΟ     "Μ Ε Ρ Ο Σ ".....ΚΑΘΙΣΤΑ....  Υ Π Α Ρ Κ Τ Ο     ΤΟ   Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο

                                                                         ΤΗΣ    Α Ν Ο Η Σ Ι Α Σ .....ΚΑΙ    ΤΟΥ   Α Ν Ο Η Τ Ο Υ .....


                   Η    Α Ν Ο Η Σ Ι Α    ΚΑΙ   Ο    Α Ν Ο Η Τ Ο Σ ....Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ε Ι ....ΤΟΝ    Γ Ν Ω Σ Τ Ο .....ΣΕ    Ε Μ Α Σ ...

                               "Ψ Υ Χ Ι Κ Ο    Π Ο Ν Ο ".....  ΤΗΣ    Ν Ο Η Τ Ι Κ Η Σ     Π Λ Ε Ο Ν     Η Λ Ι Θ Ι Ο Τ Η Τ Ο Σ .....


         Η   Μ Η    Α Π Ο Δ Ο Χ Η .....ΤΩΝ    Α Λ Η Θ Ι Ν Ω Ν     Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Τ Ω Ν .....Ε Χ Ε Ι     ΩΣ    Ε Π Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Α ....

                     Α)     ΤΗΣ    Α Ρ Ν Η Σ Η Σ .....ΤΩΝ    ΑΛΗΘΙΝΩΝ    Γ Ο Ν Ε Ω Ν .....

                     Β)      ΤΟΝ    ΑΠΟ   ΕΜΑΣ    ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΟ.....Ο Λ Ε Θ Ρ Ι Ο .....Ψ Υ Χ Ι Κ Ο    Π Ο Ν Ο ....

                     Γ)      ΤΗΝ    Ε Μ Φ Α Ν Ι Σ Η .....ΤΗΣ    Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ     ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ.....ΩΣ    Η Λ Ι Θ Ι Ο Τ Η Τ Α ....

          ΚΑΙ      Δ)       ΤΗΣ     Ε Ι Ρ Μ Α Μ Ε Ν Η Σ .....ΩΣ    ΝΟΜΟ....   Σ Υ Μ Π Ε Ρ Ι Φ Ο Ρ Α Σ ....


                                        ΤΟ    Θ Α Ρ Ρ Ο Σ .....ΤΗΣ   Ψ Υ Χ Η Σ     ΚΑΙ   ΤΗΣ   Ι Α Σ Η Σ ....ΤΟΥ   ΠΟΝΟΥ....

                                         ΤΗΣ    Α Υ Τ Ο Θ Υ Σ Ι Α Σ .....ΩΣ   Η Ρ Ω Ι Σ Μ Ο ....ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ    ΤΗΣ   Γ Ν Ω Σ Η Σ ....

                                         ΚΑΙ    ΤΗΣ    Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ - Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ .....  Ι Σ Τ Α Σ Η Σ .....

                 ΤΗΣ    Α Ν Ε Λ Ι Ξ Η Σ .....ΤΟΥ    Θ Ε Ι Ο Υ    Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ .....

                                        ΤΟ     Ε Δ Ω Σ Α Ν .....ΚΑΙ   ΤΟ   Δ Ι Δ Ο Υ Ν   .....ΟΙ    Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ     Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Ι ....


                                                                        Ε   Μ   Ε  Ι  Σ  ......αδελφια   μου.

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #16 στις: Νοεμβρίου 16, 2008, 11:57:19 »
ΑΣ    Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Ο Υ Ν     ΤΟΥΤΟ ....   ΟΙ   Σ Κ Ε Π Τ Ι Κ Ι Σ Τ Ε Σ     ΤΗΣ   Η Λ Ι Θ Ι Α Σ     ΚΑΙ    Π Ο Ν Η Ρ Η Σ ....

                                         Σ Υ Μ Π Ε Ρ Ι Φ Ο Ρ Α Σ .....ΩΣ    Δ Η Θ Ε Ν .....ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ.....


            "  ΤΟ   ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ.....ΤΟΥ   1913....Ο    ΚΑΡΛ   ΓΙΟΥΝΓΚ....ΩΣ   ΝΕΟΣ....ΕΙΔΕ    ΕΝΑ   Ο Ν Ε Ι Ρ Ο ....

                         ΜΙΑ    ΤΕΡΑΣΤΙΑ   Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Α ....ΝΑ    ΚΑΤΑΠΙΝΕΙ....ΤΟ    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ    ΜΕΡΟΣ....

                                                         ΤΗΣ    Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ .....

                ΕΙΔΕ....ΧΙΛΙΑΔΕΣ    ΑΝ Θ Ρ Ω Π Ο Υ Σ .....ΝΑ    Π Ν Ι Γ Ο Ν Τ Α Ι ....ΣΤΑ    Υ Δ Α Τ Α .....

                          ΤΑ   Υ Δ Α Τ Α ....ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΝ    ΣΕ    Α Ι Μ Α .....""


                      Η Τ Α Ν     ΤΕΤΟΙΑ    Η   Ε Κ Τ Ο Ν Ω Σ Η  ....ΤΟΥ   Ο Ν Ε Ι Ρ Ο Υ .....ΠΟΥ   Ο    Ι Δ Ι Ο Σ ....

                 Γ Υ Ρ Ι Ζ Ε ....ΕΔΩ   ΚΑΙ   ΕΚΕΙ....ΠΑΡΑΜΙΛΩΝΤΑΣ....  ΕΠΙΑΝΕ   ΤΟΝ   ΕΑΥΤΟ   ΤΟΥ    ΣΤΟ    Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α ....

                       Π Ι Σ Τ Ε Ψ Ε .....Ο,ΤΙ ....Π Λ Ε Ο Ν ....   Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι      Ψ Υ Χ Ω Τ Ι Κ Ο Σ .....

                  Α Ρ Χ Ι Ζ Ε Ι .....ΝΑ    Ε Φ Α Ρ Μ Ο Ζ Ε Ι     ΣΤΟΝ    ΕΑΥΤΟ   ΤΟΥ.....Μ Ε Θ Ο Δ Ο Υ Σ .....


         ΤΗΝ     Π Ρ Ω Τ Η      Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ .....1914.....Ξ Ε Σ Π Α .....Ο   Α'    Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Σ      Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ ....

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #17 στις: Νοεμβρίου 16, 2008, 14:13:19 »
Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστεί πως η νοοτροπία της Αγγλίας και της Αμερικής, βλέπει τον άνθρωπο, ως μία Μηχανή, και αντιδρά σε θεωρίες μεταφυσικής έρευνας και εσωτερισμού.

Απεναντίας χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Γερμανία κλπ. είναι ανοιχτών αντιλήψεων, δεν πολεμούν την Διαφορετικότητα, και αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ολιστικά, δηλαδή και ως σώμα και ως ψυχή.

Αν και ο Αρχαίος Ελληνικός μας πολιτισμός γέννησε τις αρχές της Ηπειρωτικής Ευρώπης, δυστυχώς στην Ελλάδα του σήμερα προωθούνται αγγλοσαξονικές νοοτροπίες που έχουν χρωματιστεί από το ρεύμα της παγκοσμιοποίησης.

Με άλλα λόγια η Σύγχρονη Ψυχιατρική, Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία που εξασκείται σήμερα στην Ελλάδα, επειρεασμένη από την Αγγλοσαξονική νοοτροπία της παγκοσμιοποίησης, αφορίζει ως ΑΣΘΕΝΕΙΑ, και ειδικά ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ την ενασχόλησή μας με την Μεταφυσική.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, συνάνθρωποί μας που έλκονται από την μεταφυσική και τον εσωτερισμό, και ερευνούνε αυτά τα φαινόμενα, αν κοινοποιήσουν τις ενασχολήσεις τους και τους προβληματισμούς τους σε αγγλοσαξονικά μη επιστημονικά λαμόγια, κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως ΑΡΡΩΣΤΟΙ, και εν αγνοία τους να λάβουν ΣΚΛΗΡΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, που θα τους καταντήσουν νεκροζώντανους (ζόμπι).

Αναφερόμαστε λοιπόν στον παντελώς ηλίθιο, ανόητο, και απίστευτα επικίνδυνο μη επιστημονικό τρόπο σκέψης, της Αγγλίας και της Αμερικής, και αποκαλύπτουμε πως χρησιμοποιούν την έννοια της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, για να πατάξουν κάθε Κοινωνικό Επαναστάτη και Διαφορετικό, αλλά και φυσικά να κερδοφορήσουν απίστευτα, αυξάνοντας ανεξέλεγκτα, τον αριθμό των ασθενών...

Ο Αυτισμός (μία παντελώς φανταστική ασθένεια) τα τελευταία χρόνια έδειξε άνοδο 250%.  Εκτός από περιπτώσεις όπως στην ταινία "ο Ανθρωπος της Βροχής" έχουν δημιουργήσει ένα ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ, και έχουν καταχωρήσει μέσα όποιον συμπεριφέρεται Διαφορετικά, ή στιγματίζεται ως Αντικοινωνικός ή Εσωστρεφής...  Οι Ερευνες πάνω στον Αυτισμό στην Αμερική, Αγγλία και Καναδά, έχουν ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια, και τελικά έχουν καταλήξει τα φωτισμένα λαμόγια να στιγματίζουν, να χαπακώνουν, και να εγχειρίζουν τον κάθε Διαφορετικό, εφόσον τον έχουν στιγματίσει και δικαιολογήσει επιστημονικά ως ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ...

Εμείς οι Εσωτεριστές λοιπόν, μπορούμε να κατηγορηθούμε ως ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΙ, ΨΥΧΩΤΙΚΟΙ, ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ, ΜΑΝΙΟΚΑΤΑΘΛΗΠΤΙΚΟΙ και γενικά πολύ διαταραγμένοι άνθρωποι, που αρνούνται να συμμορφωθούν με τον συγκεκριμένο αγγλοσαξονικό "περιορισμένης αντίληψης" τρόπο σκέψης.

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ... μια και πλέον έχουν εφεύρει ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ μέσω της ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, να χειραγωγήσουν τον κάθε ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΗ - ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ - ΑΝΤΑΡΤΗ που δεν συμμορφώνεται με την νοοτροπία της ΑΓΕΛΗΣ... και φυσικά πάνω από όλα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ.
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 17, 2008, 00:09:09 από Rose_777 »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #18 στις: Νοεμβρίου 16, 2008, 14:34:07 »
Και κάτι μυστικιστικό, ας πούμε, μην λησμονήσουμε ότι το σύμπαν μας όπως το αντιλαμβανόμαστε τώρα, είναι ακόμα υπό διαμόρφωση, και κατά προέκταση ότι το απαρτίζει,ακόμα και η επιστήμη και ο εαυτός μας. Παλιές σταθερές θα συμπληρώνονται με νέα δεδομένα, αυτό είναι επιστήμη, δηλαδή η επιστήμη διαρκώς θα εξελίσσεται.
Γιατί η πραγματική επιστήμη είναι η τέχνη της παρατήρησης.

Γνώμη και άποψή μου.
                                                                                                 /quote]                       


ΦΙΛΕ   SERAPIS.....      OI    MIKΡΟΙ    Γ Ο Ν Ε Ι Σ    ΜΑΣ  .....Ξ Η Μ Ε Ρ Ω Ν Ο Υ Ν ....ΜΕ    ΧΡΥΣΕΣ    Σ Φ Α Ι Ρ Ε Σ....

                                                     
                                                     Α Ν Ο Ι Ξ Ε ....  ΤΙΣ    Χ Ρ Υ Σ Ε Σ     Π Υ Λ Ε Σ .....


                                                         Ο    Θ Ε Ο Σ      Ε Ι Ν Α Ι      Θ Ε Ο Σ .....


                                                                                                                          Αγαπημενε   μου  ....  Ελληνα....

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #19 στις: Νοεμβρίου 16, 2008, 15:02:54 »


Εμείς οι Εσωτεριστές λοιπόν, μπορούμε να κατηγορηθούμε ως ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΙ, ΨΥΧΩΤΙΚΟΙ, ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ, ΜΑΝΙΟΚΑΤΑΘΛΗΠΤΙΚΗ και γενικά πολύ διαταραγμένοι άνθρωποι, που αρνούνται να συμμορφωθούν με τον συγκεκριμένο αγγλοσαξονικό "περιορισμένης αντίληψης" τρόπο σκέψης.

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ... μια και πλέον έχουν εφεύρει την δικαιολογία μέσω της ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, να χειραγωγήσουν τον κάθε ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΗ - ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ - ΑΝΤΑΡΤΗ που δεν συμμορφώνεται με την νοοτροπία της ΑΓΕΛΗΣ... και φυσικά πάνω από όλα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ. [/color]
[/quote]
     
             .....ROZE,   ας   μου   ε π ι τ ρ ε ψ ε ι ς  .....μια    Ι Α Χ Η ....

                                                       "Α Ν Ο Ι Ξ Ε ....    Δ Ι Α Π Λ Α Τ Α      ΑΥΤΕΣ    ΤΙΣ    Π Υ Λ Ε Σ ....

                                                            Α Φ Η Σ Ε .....ΝΑ    Π Ε Ρ Α Σ Ε Ι .....Ο   Κ Ο Σ Μ Ο Σ ....


                               Ο    Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ο Σ     ΜΑΣ.....ΕΧΕΙ    Β Α Θ Ι Α     Σ Χ Ε Σ Η      ΜΕ   ΤΗΝ   Γ Ι Α Τ Ρ Ε Ι Α ....


                                                    ΤΟ    Ν Ε Ο     Φ Ε Γ Γ Α Ρ Ι .....Ε Ι Ν Α Ι ....ΤΟΥ    Θ Ε Ο Υ ....

                                 Γ Ι Α Τ Ι ....ΤΟ    Ο Ν Ε Ι Ρ Ο     ΤΟΥ    Θ Ε Ο Υ .....

                                                     ΔΕΝ    Ε Ι Ν Α Ι ....      Π Α Ρ Α ....

                                                                           ΤΟ    Ο Ν Ε Ι Ρ Ο     ΜΑΣ....


                            ΑΦΟΥ....Ο   Β Ο Υ Δ Α Σ ....Ο    Μ Ω Α Μ Ε Θ .....ΚΑΙ    Ο   Ι Η Σ Ο Υ Σ ....ΗΤΑΝ    ΥΙΟΙ    ΤΟΥ    ΘΕΟΥ....

                                        ΤΟΤΕ.....ΚΑΙ     Ε Μ Ε Ι Σ ....ΕΙΜΑΣΤΕ        Π Α Ι Δ Ι Α      ΤΟΥ    Θ Ε Ο Υ .....

                                                                                                                            Αγαπημενη.....Κ Ο Ρ Η    του   Θ Ε Ο Υ ...."

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #20 στις: Νοεμβρίου 16, 2008, 16:26:31 »
   Ο    Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ο Σ     ΜΑΣ.....ΕΧΕΙ    Β Α Θ Ι Α     Σ Χ Ε Σ Η      ΜΕ   ΤΗΝ   Γ Ι Α Τ Ρ Ε Ι Α ....

Αγαπητέ Suida,

o λόγος σου πάντα ίαση στις ψυχές μας. 

Όπως αναφέρεται και στην Βίβλο ως λόγια του Ιησού (Θεραπευτή)... (αν και αρκετά μακριά από την χριστιανική πραγματικότητα)...

ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΤΟΥΝ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...

Η Ειρήνη είναι αποτέλεσμα της ΙΑΣΗΣ των ανθρώπινων ψυχών.
Η 'Ιαση είναι αποτέλεσμα της ψυχικής αρμονίας των ανθρώπων.
Η Ψυχική Αρμονία είναι αποτέλεσμα της κατανόησης.
Η Κατανόηση είναι αποτέλεσμα της έρευνας.
Η 'Ερευνα ενεργοποιείται δια της αφύπνισης.
Η Αφύπνιση ενεργοποιείται δια της Εμβάθυνσης στα Μυστήρια της Ζωής.

ΟΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΕΣ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΤΟΥΝ ΥΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...

ΧΕΙΡΩΝΙΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

και καθήκον τους είναι να ξεσκεπάσουν κάθε ψέμα και απάτη, έτσι ώστε, το ΦΩΣ να λάμψει επί της ΓΗΣ...

Η πόρτα είναι ανοιχτή, πάντα, για να εισέλθει ο κόσμος, έτσι ώστε να σηκώσουμε τις Ακαδημίες ΦΩΤΟΣ...
πριν πέσει και πάλι το ύπουλο ΣΚΟΤΑΔΙ... μέσω κάθε μορφής φασισμού και δογματισμού...

είτε θρησκευτικού, είτε επιστημονικού, είτε πολιτικού...
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 17, 2008, 00:02:49 από Rose_777 »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #21 στις: Νοεμβρίου 16, 2008, 17:22:44 »

                            Υ Π Ο Κ Λ Ι Ν Ο Υ Ν ......ΟΙ    Κ Α Ρ Δ Ι Ε Σ ,

                                                          ΣΤΟ    Λ Ο Γ Ο     ΣΟΥ.....

                                                                                            Κ Ο Ρ Η .....του   ΑΝΘΡΩΠΟΥ....

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #22 στις: Νοεμβρίου 16, 2008, 17:25:52 »
Το παρακάτω βίντεο, μας περιγράφει τι αποκαλεί Αυτισμό, η Σύγχρονη Επιστήμη της Ψυχολογίας.
Το νεαρό άτομο με την πράσινη μπλούζα, το έχουν διαγνώσει ως Αυτιστικό...

Ειλικρινά δεν διακρίνω καμία πάθηση πάνω του, εκτός της αφέλειάς του, να τους πιστέψει ότι είναι Αυτιστικός, και Διανοητικά Ανάπηρος1...  :D

Autism: The Wall That Knows No Limits
http://www.youtube.com/v/19i2GsLluGM&hl=en&fs=1

Με άλλα λόγια προωθούν τον Διαφορετικό τρόπο αντίληψης ως Αναπηρία...  :o

Ποιοί τελικά κερδίζουν, από την δημιουργία όλων αυτών των νέων ψυχικών ασθενειών, διαταραχών, και σύγχρονων ανύπαρκτων αναπηριών, που καταγράφονται στο DSM, και τελικά καταλήγουν να μας βγάλουν όλους, μηδενός εξαιρουμένου ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ?

...μία ολόκληρη αγορά, από Ψυχολόγους, Ψυχίατρους, Ψυχοθεραπευτές, Φαρμακοβιομηχανίες (εμπόρους ναρκωτικών),

...καθώς και το εκάστοτε Εξουσιαστικό κατεστημένο, μια και δίνεται η δυνατότητα εγκλεισμού εκείνου που Διαμαρτύρεται... χαρακτηρίζοντάς τον, ΑΡΡΩΣΤΟ και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ για την δημόσια υγεία.

____________________________________________________________
1 Μου θύμισε το Reborn Christian... Αναγεννημένος Αυτιστικός...  :D
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 17, 2008, 11:14:13 από Rose_777 »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.717
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #23 στις: Νοεμβρίου 17, 2008, 00:16:09 »
    Παρακολουθώ το θέμα και είναι στιγμές που ξεπηδούν ορμητικά μνήμες από το παρελθόν, από τις εποχές του ’60 και του ’70, από τους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες ανά την υφήλιο – και την Ελλάδα- από το προδομένο κίνημα των παιδιών των λουλουδιών, από τον Μάη του ’68, από το Πολυτεχνείο…. Είναι όμως και θύμησες πικρές, όταν ορμούν στη μνήμη οι ήρωες και μπροστάρηδες στους αγώνες, οι επαναστάτες της συνείδησης και εναντιούμενοι στο κατεστημένο σύστημα, οι οποίοι «λύγισαν»κάτω από το νυστέρι της λοβεκτομής ή δηλητηριάστηκαν από τα χημικά της ψυχιατρικής ή ακόμα χειρότερα, πραγματικά τρελάθηκαν στα περίφημα λευκά κελιά της αναμόρφωσης….

    Ίσως η σημερινή γενιά να τα θεωρεί ξεχασμένες ξεπερασμένες ιστορίες, κι όμως…. Είναι ακόμα επίκαιρες στο σήμερα αυτές οι μέθοδοι, ίσως πιο εξελιγμένες, αλλά το ίδιο μένος βγάζουνε και πάλι ενάντια στην διαφορετικότητα….

    Πέρασαν στη λήθη οι μηχανισμοί καταστολής των ηγεμόνων, ξεχάστηκαν από τους πολλούς οι επιβολές ελέγχου και πειθαρχίας, καθώς σαν μεθυσμένοι παρατηρούν τον ιλιγγιώδη ρυθμό ανάπτυξης των επιστημών. Όμως δεν παρατηρούν ότι αυτές οι ίδιες οι επιστήμες , οι επιστήμες της ιατρικής, της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας, κοινωνιολογίας και εγκληματολογίας, ανατρέποντας την κλασσική τάξη της εξουσίας του ηγεμόνα ή του «κόμματος», εγκαθιδρύουν ένα νέο καθεστώς εξουσίας μέσα από μηχανισμούς πειθαρχίας και κανόνες ρύθμισης της συμπεριφοράς των πολιτών, επιβάλλοντας αυθαίρετα ένα πρότυπο για το τι είναι κανονικό.

    Το κανονικό παιδί, το υγιές σώμα, το ισορροπημένο μυαλό, ο καλός πολίτης, η τέλεια σύζυγος και ο σωστός σύζυγος, είναι μερικές από τις έννοιες που στοιχειώνουν την σκέψη μας σχετικά με το ποιοί είμαστε και ποιοί  ΠΡΕΠΕΙ να είμαστε, έννοιες που νομιμοποιούνται μέσα από τις κατεστημένες πρακτικές των διδασκάλων, των αστυνομικών, των κρατικών λειτουργών, των δικαστών και των γιατρών σε κάθε σύγχρονο κράτος.

    Είναι αυτές οι σύγχρονες επιστήμες, οι αποκαλούμενες μάλιστα κυνικά «ανθρωπιστικές», αυτές οι οποίες επιχειρούν να ορίσουν το «κανονικό», επιβάλλοντάς το σαν κανόνα ζωής για όλους. Είναι οι δήθεν ανθρωπιστικές επιστήμες που εφευρίσκουν και παράγουν συγχρόνως –θέτοντας παράλληλα προς έρευνα, επιτήρηση και θεραπεία – ένα ευρύ φάσμα παρεκκλίσεων από το καθιερωμένο πρότυπο.

    Είναι αυτές οι υποτιθέμενες ανθρωπιστικές επιστήμες που κατάντησαν τον σημερινό άνθρωπο, τόσο υποκείμενο μελέτης, όσο και υποκείμενο του κράτους, υποτάσσοντάς μας σε ένα σύνολο νόμων και κανόνων που διακηρύσσουν ότι αναλαμβάνουν να ορίσουν το ίδιο μας το είναι, επιβάλλοντας νόμους για την ομιλία, νόμους για την οικονομική ορθολογικότητα, νόμους για την βιολογική λειτουργία, νόμους για την κοινωνική συμπεριφορά.

    Μέσα από αυτές τις πρακτικές των επιστημών, έχουμε καταντήσει διχασμένοι εαυτοί. Η διανοητική υγεία, η σωματική ευρωστία και η συμμόρφωση προς τα θεσπίσματα του κράτους, τείνουν να γίνουν συστατικά των αποδεκτών μας εαυτών, ωθώντας μας ταυτόχρονα στην απόρριψη –ως  ξένων στοιχείων – των ελαττωμάτων μας, των ιδιοτροπιών μας, των διαφορετικοτήτων μας.

    Η απάνθρωπη επιβολή ρυθμιστικού και πειθαρχικού χαρακτήρα που αποσκοπεί στον αυθαίρετο καθορισμό μιας συνεκτικής ανθρώπινης κατάστασης, χρειάζεται να ανακοπεί από μια ισχυρή εναντίωση, όσων τουλάχιστον αντιλαμβάνονται τον άνθρωπο ως δικαιωματικά και απαράβατα ελεύθερη ατομικότητα.

    Ο αγωνιστής φιλόσοφος Foucault στα τέλη του εικοστού αιώνα, έγραφε: «Το να ενεργεί κανείς σαν μεγάλος θεωρητικός, σημαίνει ότι προβαίνει στην αναξιοπρεπή έως τρελή ενέργεια να μιλάει για λογαριασμό άλλων, να τους υποδεικνύει τον νόμο του «Είναι» τους. Σημαίνει ότι προτείνει μια νέα ορθοδοξία και επομένως μια νέα τυραννία».

    Κάθε σύστημα ταξινόμησης είναι η συνέπεια των κριτηρίων και κανόνων που θέσαμε για την ταξινόμηση και δεν εγγυάται καμία «αλήθεια» το αποτέλεσμα αυτής της ταξινόμησης, εκτός ίσως από την επιβεβαίωση των όρων – κριτηρίων που ετέθησαν αυθαίρετα από την αρχή. Για τον  Foucault, η αλήθεια σε μια τέτοια ενέργεια, είναι το αποτέλεσμα των κανόνων της ταξινόμησης και δεν μπορούμε για κανένα λόγο να ισχυριστούμε ότι το δικό μας σύστημα ταξινόμησης καθρεφτίζει ορισμένα σταθερά χαρακτηριστικά του φυσικού κόσμου, τα οποία κάποιες άλλες ταξινομήσεις διαστρέβλωναν. Απλά, δεν γίνεται να τεθεί θέμα συνολικής αλήθεια ή συνολικού ψεύδους για μια ταξινόμηση, καθότι τα συμπεράσματα είναι απόρροια των κανόνων που θέσαμε, είναι το αποτέλεσμα των αυθαίρετων δεσμεύσεων και δεν δύνανται με τίποτα να δικαιολογηθούν λογικά.

    «Οι ψυχίατροι», έγραφε ο Foucault, «εφηύραν μια εντελώς φανταστική οντότητα, το έγκλημα – τρέλα, ένα έγκλημα που δεν είναι τίποτε άλλο από τρέλα, μια τρέλα που δεν είναι τίποτε άλλο από έγκλημα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την είσοδο του ψυχιάτρου πραγματογνώμονα στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα, το ενδιαφέρον της δικαστικής διερεύνησης να μεταφερθεί από το έγκλημα στον εγκληματία, γεγονός που οδηγεί βαθμιαία στην εγκατάλειψη του κράτους δικαίου, χάριν του «κανονικού», θέτοντας κάτω από επίβλεψη τους εν δυνάμει να εγκληματήσουν».

    Δυστυχώς η ψυχιατρική και οι άλλοι μη νομικοί επιστημονικοί κλάδοι που αστυνομεύουν πλέον την «κανονικότητα» μέσα στην κοινωνική τάξη πραγμάτων, έφτασαν να σχηματίσουν ένα εξουσιαστικό πλέγμα, το οποίο βαθμιαία φτάνει να επιτηρεί όλο και περισσότερο τα ήθη και την ζωή στην κοινωνία μας.  Οι επιστήμες οι οποίες απελευθέρωσαν τον άνθρωπο από τις εξουσίες του ηγεμόνα και από τις δεισιδαιμονίες την εποχή του διαφωτισμού, γίνονται τώρα τα εργαλεία χειραγώγησης και εξουσιασμού στα χέρια νεοεξουσιαστών, έχοντας ως αποτέλεσμα, η εξουσία του κράτους να πάρει μια μορφή  πειθαρχική και κανονιστική – ρυθμιστική.

    Δεν πέρασε πολύς καιρός που οι διαφορετικότητες στιγματίζονταν ως μάγισσες και δαιμονισμένοι, ριπτόμενες ανελέητα στην πυρά. Σήμερα οι μέθοδοι έχουν προοδεύσει. Η ίδια φονταμενταλιστική νοοτροπία, ο ίδιος δογματισμός – τότε των φανατικών ιουδαιοχριστιανών, σήμερα των φανατικών της εκφυλισμένης επιστήμης- με ευκολία στιγματίζει τον διαφορετικό, τον ερευνητή πέρα από τα καθιερωμένα, τον αντιδρώντα, σπεύδοντας να εφαρμόσει πάνω του τις τεχνικές αναμόρφωσης και της επαναφοράς στα πρότυπα που επέβαλε η μετριότητα. Τα βασανιστήρια του σώματος της ιεράς εξέτασης για μετάνοια, αντικαταστάθηκαν με τα τοξικά βασανιστήρια της ψυχής, με ουσίες που παράγονται από τις φαρμακοβιομηχανίες, για αναμόρφωση και επαναφορά στην «κανονικότητα» που επέβαλε η «νέα τάξη πραγμάτων», αυτή η απάνθρωπη ιδέα περί παγκοσμιοποίησης.
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 17, 2008, 00:27:21 από Ορφέας »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #24 στις: Νοεμβρίου 17, 2008, 00:44:36 »
Η ίδια φονταμενταλιστική νοοτροπία, ο ίδιος δογματισμός – τότε των φανατικών ιουδαιοχριστιανών, σήμερα των φανατικών της εκφυλισμένης επιστήμης- με ευκολία στιγματίζει τον διαφορετικό, τον ερευνητή πέρα από τα καθιερωμένα, τον αντιδρώντα, σπεύδοντας να εφαρμόσει πάνω του τις τεχνικές αναμόρφωσης και της επαναφοράς στα πρότυπα που επέβαλε η μετριότητα. Τα βασανιστήρια του σώματος της ιεράς εξέτασης για μετάνοια, αντικαταστάθηκαν με τα τοξικά βασανιστήρια της ψυχής, με ουσίες που παράγονται από τις φαρμακοβιομηχανίες, για αναμόρφωση και επαναφορά στην «κανονικότητα» που επέβαλε η «νέα τάξη πραγμάτων», αυτή η απάνθρωπη ιδέα περί παγκοσμιοποίησης.

Ας ξεσπεπάσουμε λοιπόν τον ΡΑΤΣΙΣΜΟ του DSM, και ας επανέλθουμε στις αγνές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες της Ιπποκράτιας Ολιστικής Θεραπευτικής...
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 18, 2008, 23:36:27 από Rose_777 »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #25 στις: Νοεμβρίου 17, 2008, 10:22:09 »
Σήμερα γιορτάζουμε το Πολυτεχνείο... την Επανάσταση και την Αντίσταση των Νέων Ανθρώπων, των Φοιτητών, ενάντια στα Φασιστικά καθεστώτα...

Σύμφωνα με το DSM, αυτοί οι νέοι που επαναστάτησαν στα "κακώς κείμενα" της κοινωνίας τους είναι φυσικά ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ και επομένως ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΙ φέροντας στοιχεία Ψύχωσης και Σχιζοφρένειας... Το πόρισμα της αγγλοσαξονικής "Επιστημονικής" Νεοεποχήτικης Σέκτας θα ήταν να χορηγήσουν σκληρά ψυχοτρόπα ναρκωτικά, προς συμμόρφωσή τους.

Κλείνοντας... όπως λέει ο λαός... όσο πιο μακριά καθόμαστε από τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ, τόσο πιο πολλά χρόνια θα ζήσουμε...

Σε περιπτώσεις προσωπικής κρίσης, υπάρχουν πολλά βοηθήματα, να μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα, όπως να μιλήσουμε σε μία φίλη ή έναν φίλο, να πιούμε μία μπυρίτσα, ή ακόμα σε ακραία μανιακά και καταθλιπτικά επεισόδια (τα ντέρτια και τους καημούς μας) ο Ψυχίατρος και καθηγητής του ΑΠΘ Κλεάνθης Γρίβας, προτείνει Κάνναβις, μια και δεν φέρει καμία παντελώς παρενέργεια, και φτιάχνει απίστευτα την διάθεση...

Και φυσικά σε θέματα οντοτήτων και μεταφυσικής θα ήταν καταστροφή η επίσκεψη σε ψυχίατρο, μια και μέσω των ύπουλων φιλικών τακτικών, ξεγελάνε τους ασθενείς, να χαπακώνονται με σκληρά ψυχοτρόπα ναρκωτικά, θεωρώντας τους άρρωστους, επειδή απλά έχουν διαφορετικές αντιλήψεις.
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 17, 2008, 11:17:44 από Rose_777 »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.717
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #26 στις: Νοεμβρίου 17, 2008, 14:38:06 »

        Από το βιβλίο της Αγάπης-Βιργινίας Σπυράτου,
«Κατερίνα Γώγου: Έρωτας θανάτου», ΜΟΥΣΕΣ, πλους 7ος, ΒΙΒΛΙΟΠΕΛΑΓΟΣ.ΠΡΟΛΟΓΟΣ

    Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, στην πολιτική και στο πεδίο της κουλτούρας, η υπέρβαση του εφικτού υπήρξε το στρατηγικό όραμα της νεολαίας. Στις ΗΠΑ τα κινήματα διαμαρτυρίας για το Βιετνάμ, το Woodstock, η εναντίωση στις έτοιμες συνταγές ζωής, στο Παρίσι το κίνημα του Μάη του ’68, με κοινοτιστικό προσανατολισμό και με πρότυπα διανθρώπινων σχέσεων πέρα από τους θεσμικά κατοχυρωμένους ρόλους των δύο φύλων. Στην Βολιβία ο «απείθαρχος» επαναστάτης Τσε Γκεβάρα, που δεν συναινεί στην ρεαλιστική αναδίπλωση της Κουβανέζικης επανάσταση. Κοινός τόπος όλων είναι η συλλογική απόπειρα για την ανατροπή των όρων και των ορίων των κατεστημένων μαζικών μορφών ύπαρξης.

    Ο πολιτικός ριζοσπαστισμός που υπήρχε σχεδόν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’70, είτε συρρικνώθηκε είτε απορροφήθηκε από την κυρίαρχη ιδεολογία. Οι τακτικές αντεπίθεσης, του υπό αμφισβήτηση κοινωνικού συστήματος, απέναντι σε όσους το ναρκοθετούσαν, ήταν πρωτίστως δύο:

    α)Η ενσωμάτωση των εμπνευστών ή των προσώπων που συμβολικοποιούσαν την ρήξη με τα καθεστώτα, υπήρξε πρακτική που ακολουθήθηκε με συνέπεια από τους κρατούντες. Το ατομικό βόλεμα, η ικανοποίηση της εγγενούς ή επίκτητης εξουσιολαγνείας, μετέτεψε τους πρώην αρνητές του συστήματος σε φανατικούς θιασώτες της κατεστημένης τάξης πραγμάτων. Το δέλεαρ της εξασφάλισης της διαρκούς παρουσίας στο πολιτικό προσκήνιο, καθιστούσε πλέον τους αντιρρησίες πιο συναινετικούς. Έτσι, σχεδόν ανεπαίσθητα, η απολυτότητα του οράματος παραχώρησε την θέση της στην «ρεαλιστική» αντιμετώπιση της υπάρχουσας πραγματικότητας.

    β)Η κατανάλωση πρώτα ως πραγματικότητα που επιβλήθηκε με την αύξηση της αγοραστικής δύναμης της μικροαστικής τάξης και στη συνέχεια σαν ιδεολογία, υπήρξε ένα μέσο μαζικού υπνωτισμού και διάλυσης της συλλογικότητας. Η κοινωνία των «σούπερ μάρκετ» ευαγγελιζόταν την ατομική απόλαυση εξατομικεύοντας νέες τεχνητές ανάγκες. Το αποτέλεσμα εδώ υπήρξε θεαματικό. Οι πρώην ασυμβίβαστοι – εκτός από εξαιρέσεις – εθίστηκαν στο φθηνό, στο εύχρηστο, στο εφήμερο. Η ιδεολογία της απόλαυσης του υλικού κόσμου με άξονα το αυτοκίνητο, τις οικογενειακές διακοπές και την τηλεόραση, αποτέλεσε τον καταλύτη για την συνειδησιακή προπαρασκευή της μικροαστικής μάζας στην Ελλάδα των μέσων της δεκαετίας του ’70.

    Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να αφομοιώσουν και να αποδεχθούν το ιδεολογικό «vertigo» μιας ολόκληρης γενιάς, είτε περιχαρακώνονται σε μια αξιοπρεπή μοναχικότητα είτε συνεχίζουν ένα «contra tempo» ριζοσπαστισμό, κυρίως στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του Αναρχισμού. Στο πεδίο της κουλτούρας, η αντίσταση στο φτηνό, στο χυδαίο και το εύκολο, καθίσταται ένας δυσκολοδιάβατος μοναχικός δρόμος, που συχνά πολλαπλασιάζει τα εσωτερικά αδιέξοδα και κονιορτοποιεί την ψυχική ισορροπία των ανθρώπων. Ο Νικόλας ο Άσιμος, η Κατερίνα Γώγου, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ήταν απ’ αυτούς που δεν μπορούσαν να απεμπολήσουν τις αξίες τους. Και γιαυτό συνέχιζαν να παραδέρνουν.

    Η Κατερίνα Γώγου είναι ανθρώπινη, αλλά έχει και τραγικό μεγαλείο. Δεν θυματοποιείται, αλλά επιτίθεται σε όλον αυτόν τον ζόφο, στους χιλιάδες εφιάλτες που συνθέτουν το νοσηρό περιβάλλον στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Εναντιώνεται σε όλους αυτούς που θεωρεί υπεύθυνους για τον αφοπλισμό της γενιάς της, αλλά σπαράζει συνάμα διότι πολλοί από αυτούς είναι παλαιοί συνοδοιπόροι, πρόσωπα με τα οποία ονειρεύτηκε μαζί.

    Η παρούσα μελέτη και προσέγγιση της Βιργινίας Σπυράτου στον ποιητικό κόσμο της Κατερίνας Γώγου προσφέρει τριπλά:
    Εντάσσει την Κατερίνα Γώγου στην λογοτεχνική παράδοση, διευρύνοντας τα όρια και τους κανόνες της αποδεκτής «μορφής» ποιήματος.
    Αποδυναμώνει την αφοριστική προσέγγιση του έργου της Γώγου ως προϊόντος της διαταραγμένης ψυχικής της κατάστασης και της σταθερής χρήσης παραισθησιογόνων.
    «Νομιμοποιεί» στο πρόσωπο της Γώγου όλους τους «ασκεπείς» ανθρώπους της τέχνης (Σιδηρόπουλο, Άσιμο κλπ), που ποτέ δεν αναγνωρίστηκαν από την κριτική ως σημαίνοντες δημιουργοί.

    Η Γώγου, ο Άσιμος, ο Σιδηρόπουλος, είναι οι τρανταχτές αποδείξεις ότι μπορούμε να υπάρχουμε ως άνθρωποι και έξω από την «πατενταρισμένη» εκδοχή του «κανονικού», του «ισορροπημένου».

    Συνεπώς, το να πορεύεσαι παρέα με τα εσωτερικά σου αδιέξοδα και να παλεύεις για να τα κάνεις λόγο και τέχνη, είναι μορφή πολιτικού αγώνα και καθόλου παραίτηση. Αυτός είναι ο ουσιαστικός «πολιτικός» αγώνας της ύπαρξης απέναντι σε όλα όσα την στοιχειώνουν, την εμποδίζουν να απελευθερωθεί και να ταξιδέψει.
                                                                                      ΓΙΑΝΝΗΣ  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ    Ένα από τα τελευταία ποιήματα της Κατερίνας Γώγου, εκτός ποιητικών συλλογών.

    Μη με σταματάς. Ονειρεύομαι.
Ζήσαμε σκυμμένοι αιώνες αδικίας.
Αιώνες μοναξιάς.
Τώρα μη. Μη με σταματάς.
Τώρα κι εδώ για πάντα και παντού.
Ονειρεύουμε Ελευθερία
μέσα απ’ του καθένα
την πανέμορφη ιδιαιτερότητα
να αποκαταστήσουμε
του Σύμπαντος την αρμονία.
Ας παίξουμε. Η γνώση είναι χαρά.
Δεν είναι επιστράτευση απ’ τα σχολεία.
Ονειρεύομαι γιατί αγαπώ.
Μεγάλα όνειρα στον ουρανό.
Εργάτες με δικά τους εργοστάσια
συμβάλλουν στην παγκόσμια σοκολατοποιία.
Ονειρεύομαι γιατί ΞΕΡΩ και ΜΠΟΡΩ.
Οι τράπεζες γεννάνε τους «ληστές».
Οι φυλακές τους «τρομοκράτες».
 μοναξιά τους «απροσάρμοστους».
Το προϊόν την «ανάγκη».
Τα σύνορα τους «στρατούς».
Όλα η ιδιοχτησία.
Βία γεννάει Βία.
Μη τώρα. Μη με σταματάς.
Είναι τώρα ν’ α[οκαταστήσουμε
του ηθικού δικαίου την υπέρτατη πράξη.
Να κάνουμε ποίημα την Ζωή.
Και την Ζωή πράξη.
Είναι ένα όνειρο που μπορώ μπορώ μπορώ
ΣΑΓΑΠΩ
και δεν με σταματάς δεν ονειρεύομαι. Ζω.
Απλώνω τα χέρια
στον Έρωτα στην Αλληλεγγύη
στην Ελευθερία.
Όσες φορές χρειαστεί και από την αρχή.
Υπερασπίζομαι την ΑΝΑΡΧΙΑ.
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #27 στις: Νοεμβρίου 20, 2008, 11:45:03 »
Εναντίον της χρήσης ψυχοφαρμάκων είναι και ο Δρ. Ματθαίος Γιωσαφάτ, ο οποίος δηλώνει πως θεραπεύει την Κατάθλιψη χωρίς ψυχοφάρμακα.

O ψυχίατρος Ματθαίος Γιωσαφάτ, έρχεται...
http://video.google.com:80/videoplay?docid=-8459266136242057768

Ο ψυχίατρος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής θεραπείας (http://www.groupanalysis.gr/about.html) Ματθαίος Γιωσαφάτ, έρχεται ΣΤΑ ΑΚΡΑ με τη Βίκυ Φλέσσα και σχολιάζει τις ανθρώπινες σχέσεις (και κυρίως αυτήν με τον εαυτό μας) από το Α έως το Ω . (Νοέμβριος του 2008)
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 25, 2008, 17:41:35 από Rose_777 »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #28 στις: Νοεμβρίου 25, 2008, 17:23:01 »
Ο κ. Ανευλαβής μιλάει για την Ελληνική Πραγματικότητα.

http://www.youtube.com/v/CjXPG-_tmsI&hl=en&fs=1

5:23 Όλα αυτά που βλέπουμε εδώ είναι εισαγωγές από την παγκοσμιοποιημένη κοινότητα, το παγκόσμιο χωριό, όπως το λένε.. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα.  Είναι οι τρελοί και αυτά τα παιδιά που τους έλεγαν αλήτες, οι οποίοι μπορούν να προχωρήσουν την ιστορία. Και έτσι πάντα γινόταν... Δεν γίνεται από τους πολλούς η πρόοδος... από τους λίγους γίνεται, από τους τρελούς που τολμούν να θίξουν τα κακώς κείμενα.
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 25, 2008, 17:50:05 από Rose_777 »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

etidorhpa

 • ...the end of earth
 • Μηνύματα: 566
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤHΣ ΨΥΧΙΑΤΡIKHΣ
« Απάντηση #29 στις: Νοεμβρίου 29, 2008, 11:29:12 »
Εναντίον της χρήσης ψυχοφαρμάκων είναι και ο Δρ. Ματθαίος Γιωσαφάτ, ο οποίος δηλώνει πως θεραπεύει την Κατάθλιψη χωρίς ψυχοφάρμακα.

O ψυχίατρος Ματθαίος Γιωσαφάτ, έρχεται...
http://video.google.com:80/videoplay?docid=-8459266136242057768

Ο ψυχίατρος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής θεραπείας (http://www.groupanalysis.gr/about.html) Ματθαίος Γιωσαφάτ, έρχεται ΣΤΑ ΑΚΡΑ με τη Βίκυ Φλέσσα και σχολιάζει τις ανθρώπινες σχέσεις (και κυρίως αυτήν με τον εαυτό μας) από το Α έως το Ω . (Νοέμβριος του 2008)


μετα την πολυ καλη εκπομπη με τον  Δρ. Ματθαίο Γιωσαφάτ,μπηκα στον πειρασμο να δω την χθεσινη (28-11-08) εκπομπη της Βικης Φλεσσα.Ισως να ηταν σε επαναληψη...
Καλεσμενος ο πατηρ Φιλοθεος Φαρος.( ???)Εκτος απο ιερεας,δηλωνει και Ψυχοθεραπευτης...
Ηταν τοσα τα δογματικα πραγματα που ειπε,για την "αμαρτια" του σεξ,για το ποσο η εφηβεια ειναι η θλιβεροτερη περιοδος στην ζωη του ανθρωπου..κλπ,που δεν μπορεσα να αντισταθω απο το να μπω στο forum της εκπομπης και να το φερω ως θεμα...ηδη αρχισαν τα οργανα!
Για οποιον εχει δει την εκπομπη,η θελει να πει την αποψη του:

http://www.ert.gr/akra/el/ekpompes/index.php

+n-
through these fires.....