Σχόλια > Θρησκεία και Κοινωνία

ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»

(1/4) > >>

Rose:
Τα παρακάτω αποσπάσματα είναι παρμένα από το βιβλίο: «Η αντιπαγανιστική νομοθεσία της ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέσα απ' τους κώδικες», το οποίο περιέχει πολλούς περισσότερους νόμους, Εκδόσεις ΚΑΤΑΡΤΙ. Τηλεφωνική Παραγγελία /210/ 3604793 & 360127.

Στους νόμους της ακμής των Ρωμαιο-χριστιανικών χρόνων (4ου & 5ου αιώνος μ. Χ.) διαβάζουμε, για τον βίαιο εκχριστιανισμό των Ελλήνων και την υποχρεωτική "σωτηρία" τους, μέσω της νομοθετημένης, αδυσώπητης εξόντωσης του Ελληνισμού.

«Διατάσουμε, όλα τα ιερά και οι ναοί (των Ελλήνων) όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της χριστιανικής θρησκείας... αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή, εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτό τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου». Αυτοκράτορες: Θεοδόσιος και Βαλεντινιανός προς Ισίδωρον Έπαρχο Πραιτωρίου.14/ Νοέμβριου 435.

«Να κλείσουν όλοι οι ναοί σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της οικουμένης... Αν κάποιος με οποιαδήποτε δύναμη παραβεί (αυτό τον νόμο) θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό». ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10 Αυτοκράτωρ Κωνστάντιος Α΄ προς Ταύρον Έπαρχο του Πραιτορίου. Δεκέμβριος του 354 μ. Χ.

«Τέτοιου είδους πράξεις (οτιδήποτε μη χριστιανικό χαρακτηριζόταν ειδωλολατρία) αν εξακολουθούν να συμβαίνουν (ή καταγγελθεί ότι συμβαίνουν!) ακόμα και σε κάποιο λιβάδι ή σπίτι, το λιβάδι ή το σπίτι αυτό θα προσαρτηθεί στο ταμείο των ιερότατων ανδρών... (δηλαδή των ιερέων της χριστιανικής εκκλησίας) ενώ ο ιδιοκτήτης τους που έδωσε την συγκατάθεσή του να μιανθεί ο τόπος, θα αποπεμφθεί από το (οποιοδήποτε) αξίωμά του, θα χάσει την περιουσία του και αφού υποστεί σωματικό βασανισμό με μεταλλικά όργανα θα οδηγηθεί σε διαρκή εξορία.» ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10.8. Αυτοκράτορες Λέων και Ανθέμιος προς Διόσκωρον Έπαρχο του Πραιτωρίου. Εξεδόθη το 472; μ. Χ.

«Διατάζουμε τους άρχοντές μας, αλλά και όσους διδάσκονται από τους θεοφιλεστάτους επισκόπους, να αναζητούν σύμφωνα με τον νόμο όλες τις περιπτώσεις ασέβειας υπέρ της ελληνικής θρησκείας, έτσι ώστε να μην συμβαίνουν, αλλά και αν συμβαίνουν, να τιμωρούνται... Κανείς να μην έχει το δικαίωμα να κληροδοτεί με διαθήκη (περιουσίες) ή να χαρίζει με δωρεά οτιδήποτε, σε πρόσωπα ή τόπους που έχουν επισημανθεί ότι διαπράττουν την ασέβεια του ελληνισμού... όσα δίδονται ή κληροδοτούνται μ' αυτόν τον τρόπο θα αφαιρούνται. Με την παρούσα ευσεβή νομοθεσία (διατάζουμε) να διατηρηθούν σε ισχύ όλες οι τιμωρίες με τις οποίες οι προηγούμενοι (χριστιανοί) βασιλείς είχαν απειλήσει να τιμωρήσουν την ελληνική πλάνη, με τις οποίες (τιμωρίες!) προσπαθούσαν να διασφαλίσουν την ορθόδοξη πίστη.» ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10.9 επίσης (Β1,1,19) και ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΑ 6,3.  Ο συγκεκριμένος νόμος θεωρείται νομοθέτημα του Ιουστινιανού.

«Επειδή μερικοί συνελήφθησαν (αν και αξιώθηκαν το χριστιανικό βάπτισμα) διακατεχόμενοι από την πλάνη των ανόσιων μυσαρών Ελλήνων, να διαπράττουν εκείνα που δικαιολογημένα εξοργίζουν τον φιλάνθρωπο (βιβλικό) θεό (μας)... Αυτοί θα υποβληθούν στην αντίστοιχη τιμωρία και μάλιστα με πνεύμα επιείκειας (!) αν επιμείνουν στην πλάνη των Ελλήνων, θα υποβληθούν στην έσχατη των ποινών.

Αν δεν έχουν αξιωθεί ακόμα το σεβαστό βάπτισμα, θα πρέπει να παρουσιαστούν στις ιερότατες εκκλησίες μας, μαζί με τις συζύγους και τα παιδία τους και μαζί με όλους του οίκου τους, για να διδαχθούν την αληθινή πίστη των χριστιανών.

Αφού διδαχθούν και αποβάλουν την πλάνη που τους διακατείχε προηγουμένως, θα πρέπει να ζητήσουν το σωτήριο βάπτισμα.  Διαφορετικά ας γνωρίζουν ότι αν παραμελήσουν να το κάνουν (να ζητήσουν δηλαδή μόνοι τους το σωτήριο βάπτισμα!) δεν θα έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα, ούτε θα τους επιτραπεί να είναι ιδιοκτήτες περιούσιας, ούτε κινητής, ούτε ακίνητης.

ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ και θα εγκαταλειφθούν στην ένδεια και επιπλέον, θα υποβληθούν στις έσχατες τιμωρίες. Θα παρεμποδίσουμε δε κάθε μάθημα (κλείσιμο σχολών!), που διδάσκεται από όσους πάσχουν από την νόσο και την μανία (μάθησης!) των ανόσιων Ελλήνων, ώστε προσποιούμενοι ότι διδάσκουν, να μη μπορούν πια να διαφθείρουν της ψυχές των μαθητών τους με δήθεν αλήθειες.

Αν (λοιπόν) φανεί κάποιος τέτοιος άνθρωπος και δεν τρέξει στις εκκλησίες μας, μαζί με όλους τους συγγενείς και τους οικείους του, θα τιμωρηθεί με τις προαναφερθείσες ποινές.

Θεσπίζουμε δε και νόμο, σύμφωνα με τον οποίο τα παιδία, όταν είναι σε μικρή ηλικία, θα πρέπει να βαπτίζονται αμέσως και χωρίς αναβολή, (ιδού ο υποχρεωτικός νηπιοβαπτισμός!) όσοι δε είναι μεγαλύτεροι στην ηλικία, πρέπει να συχνάζουν στις ιερότατες εκκλησίες μας και να διδάσκονται τις θείες γραφές και τους (βιβλικούς) κανόνες. Αφού δε εννοήσουν και αποβάλουν την παλαιά (αρχαιο-ελληνική) τους πλάνη, θα μπορέσουν να δεχθούν το βάπτισμα και στη συνέχεια να διαφυλάξουν την αληθινή πίστη των ορθόδοξων χριστιανών.

Όσοι δε, έχουν κάποιο στρατιωτικό ή άλλο αξίωμα, ή μεγάλη περιούσια και για να κρατήσουν τα προσχήματα (προσποιούμενοι τους πιστούς) ήλθαν ή πρόκειται να έλθουν να βαπτισθούν, αλλά αφήνουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τα υπόλοιπα μέλη του οίκου τους μέσα στην ελληνική πλάνη, διατάσουμε να δημευθεί η περιούσια τους, να αποκλεισθούν από τα πολιτικά δικαιώματά τους και να υποβληθούν σε αντάξιες τιμωρίες, αφού είναι φανερό ότι πήραν το βάπτισμα χωρίς καθαρή πίστη. Θεσπίζουμε αυτούς τους νόμους για τους αλητήριους Έλληνες». ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10.10

Μπροστά σ΄ αυτές τις εξοντωτικές "σωφρονιστικές ποινές", τις εξορίες, τους αποκεφαλισμούς, τις κατασχέσεις περιουσιών, τις αφαιρέσεις προνομίων, τον εξευτελισμό της υποχρεωτικής κατήχησης, τον βασανισμό και την νόμιμη θανάτωση κάθε υπερασπιστή τους, για τους κυνηγημένους σαν το χειρότερο ιστορικό σίχαμα 'Ελληνες, ο εκχριστιανισμός φαινόταν ύστατης πράξη λογικής και μοναδική επιλογή σωφροσύνης.

Έτσι... εκχριστιανίσθηκε ο "Ελληνισμός"!

ΑΥΤΗ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΥΠΗΡΞΕ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΑΦΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΩΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Συγνώμη αλλά έχω βάλει τα κλάματα διαβάζοντάς το.  Έχουμε εξαπατηθεί τόσο πολύ.  Η Εκκλησία έχει καταστρέψει τον Ελληνικό πολιτισμό, και ακόμα, υπάρχει υποχρεωτικός εκκλησιασμός στα σχολεία, και Χριστιανική κατήχηση πίσω από την πλάτη μας.  Πριν λίγα χρόνια δεν μπορούσαμε να πάμε τα παιδιά μας σχολείο, αν δε τα βαφτίζαμε.  Ο αγώνας μπροστά μας είναι μεγάλος και από εκεί χρειάζεται να αρχίσουμε.  Ερευνώντας και αναλύοντας τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ του Χριστιανισμού και της Αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, θα κατανοήσουμε βαθιά γιατί τόσα χρόνια καταστραφήκαμε πολιτισμικά.

Rose:
Αποσπάσματα από το βιβλίο της Λιλής Ζωγράφου - Αντιγνώση, τα Δεκανίκια του Καπιταλισμού

ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ
Με το δοκίμιο τούτο θα πληγώσω σίγουρα μια μερίδα ανθρώπων που, γεμάτοι καλή πίστη, είναι δεμένοι με το χριστιανισμό.  Και λυπούμαι ειλικρινά γι' αυτό.

Γιατί ενώ ξεκίνησα γεμάτη αγανάκτηση και θυμό τη γραφή του βιβλίου μου, μου συνέβη μια βαθιά και ουσιαστική αλλαγή.  Ένιωσα να γίνομαι καλή.  Γλύκαναν μέσα μου οι πληγές της ζωής και της σκέψης.  Πλημμύρισα τρυφεράδα και επιείκεια για τους ανθρώπους.  Ως τώρα η αγάπη μου γι' αυτούς ήταν σκληρή, απαιτητική.  Δεν τους συγχωρούσα την ευπιστία τους.  Αλλά σιγά σιγά όσο προχωρούσα στη μελέτη και στη γραφή της Αντιγνώσης, γέμιζα τρόμο και συμπόνια.  "Δεν μένει, λοιπόν, καμιά ελπίδα για τον άνθρωπο", αναρωτιόμουνα.  Ως πότε τα ιδανικά που για χάρη τους θυσιάζεται θα γίνονται όπλα να τον δολοφονούν, αλυσίδες να τον σκλαβώνουν, φυλακές να τις κατοικεί;

Και ως πότε αντέχει να πληροφορηθεί τούτη την αλήθεια; Αλλά την ίδια στιγμή αποφάσιζα πως η ίδια αλήθεια που αφαιρεί μιαν ελπίδα, γεννά μια καινούργια.

. . .

Η "Αντιγνώση, τα Δεκανίκια του Καπιταλισμού" θέτει ένα πρόβλημα που ποτέ ως τώρα δεν έχει ερευνηθεί αντικειμενικά και καίρια.  Πως καταποντίστηκε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός;  Γιατί;  Ποιους εξυπηρετούσε ο αφανισμός του;  Και γιατί θεωρήθηκε απαραίτητο να ξεριζωθεί η ελληνική παιδεία προκειμένου να επιβιώσει ο χριστιανισμός;

Οι πολιτισμοί που καταστράφηκαν ολοκληρωτικά και αφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης δέχτηκαν επιδρομές από ορδές βαρβάρων.  Όπως ο Μυκηναϊκός από τους Δωριείς και ο Χαναανικός από τους Εβραίους.

Αλλά ο χριστιανισμός εμφανίζεται σα θρησκεία.  Και το ίδιο ισχυρίζεται ως σήμερα.  Πως έδρασε όμως σα βαρβαρική επιδρομή; Και γιατί λειτούργησε σαν καταλύτης κάθε ελληνικού στοιχείου, μετερχόμενος μέσα που μόνο ο ναζισμός μεταχειρίστηκε;

Ο χριστιανισμός ισχυρίστηκε, και ισχυρίζεται ακόμη, πως μοναδικό του κίνητρο ήταν η Σωτηρία.  Σύμφωνοι.  Αλλά τίνος; Μα της συσσώρευσης του Πλούτου και της Εξουσίας.

Αυτός είναι ο στόχος αυτού του βιβλίου:  Η απομυθοποίηση μιας απάτης, όπως στάθηκε η χριστιανική θρησκεία, που γίνεται θεμέλιο του καπιταλισμού.  Και που δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς την κατάλυση του Ελληνικού ορθολογισμού.

Διαφορετικά θα εξακολουθεί να εκκρεμεί ένα ζητούμενο.  Από τον Ελληνικό πολιτισμό γεννιέται η Ταυτότητα του Ανθρώπου.  Γιατί ο χριστιανισμός καταργεί αυτήν την Ταυτότητα για να σώσει δήθεν τον άνθρωπο;

. . .

'Ενα χρόνο αργότερα, δημοσιεύθηκε στον "Ταχυδρόμο" ότι η Ιερά Σύνοδος ζήτησε τον αφορισμό μου. Κρίμα που οι "νοήμονες" δεν της το επιτρέψανε.  Στερώντας μου έτσι την τιμή να αποκτήσω το αυθεντικό πιστοποιητικό πως είμαι υπηρέτης της αλήθειας.  Γιατί η μόνη δουλειά που δέχτηκα με τη θέλησή μου στη ζωή είναι η εξυπηρέτηση της αλήθειας.

Rose:
Περί «ελληνοχριστιανισμού» - ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ

ΟΛΕΣ αυτές τις μέρες του ιερού περί ταυτοτήτων πολέμου, οι σύγχρονοι σταυροφόροι, από του ανωτάτου μέχρι του κατωτάτου, κραδαίνουν αδιάκοπα τα συνθήματα: «Η Ορθοδοξία είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας των Ελλήνων»... «Χριστιανική Εκκλησία και Ελληνικό Εθνος είναι έννοιες αλληλοσυμπληρούμενες» και τα παρόμοια.

Αξίζει, λοιπόν, να δούμε πόσο αληθεύουν αυτά τα «σλόγκαν». Και, για τούτο, ας γυρίσουμε πίσω στις ρίζες, στην εποχή όπου ο Χριστιανισμός καθιερώθηκε ως επίσημη θρησκεία του Βυζαντινού κράτους, και θεμελιώθηκε η συνύπαρξη κοσμικής και θρησκευτικής εξουσίας.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ αρχίζει με μια γοερή αντίφαση: Οι Βυζαντινοί ένιωθαν συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων, διατηρούσαν πάμπολλα έθιμά τους, μιλούσαν τη γλώσσα τους, οι λόγιοί τους μελετούσαν την αρχαία Γραμματεία, τη «συντηρούσαν» αντιγράφοντας τα κείμενά της. Και, γι' αυτό το τελευταίο, τους χρωστάμε άπειρες χάρες, αφού χωρίς τον δικό τους μόχθο, μεγάλο μέρος του αρχαίου θησαυρού θα είχε χαθεί για πάντα.

Απ' την άλλη, όμως, αποστρέφονταν την Ελλάδα και τους Ελληνες, επειδή τους ταύτιζαν με την επάρατη ειδωλολατρία, τον εχθρό και αλλοτινό διώκτη της χριστιανικής θρησκείας. Ετσι, έγιναν αυτοί διώκτες ανελέητοι των παλιών διωκτών τους. Και, φυσικά, πρωταρχικό ρόλο στο μίσος κατά «παντός του ελληνικού» και στον λυσσαλέο κατατρεγμό του, έπαιξε η Εκκλησία, που ήταν ο φορέας και λειτουργός της νέας θρησκείας και ο μοναδικός σχεδόν πνευματικός οδηγητής των Βυζαντινών.

Η πρώτη τους κίνηση ήταν να καταστρέφουν τους ναούς και τα αγάλματα των Ελλήνων ­ στερώντας, έτσι, τον κόσμο από ανεπανάληπτα δημιουργήματα της αρχαίας τέχνης, για να μη μείνη ίχνος από τη «βελυρή θρησκεία των ειδώλων». Ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος, πρωτοστάτησε, το 391, στην πυρπόληση της βιβλιοθήκης του Σεραπείου, με τους 42.000 τόμους της ­ μοναδική κιβωτό της αρχαίας γνώσης και λογοτεχνίας... Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α' κατάργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες (395) και ο πολύς Ιουστινιανός έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας (529)...

Και να ήταν μόνο τα άψυχα; Οι πρόδρομοι των σημερινών ζηλωτών επιδόθηκαν σε φοβερούς διωγμούς και σφαγές των «εθνικών», που τις ομολογούν και οι χριστιανοί χρονικογράφοι... Ο ελληνολάτρης αυτοκράτορας Ιουλιανός όχι μόνο συκοφαντήθηκε και αναθεματίσθηκε σαν «αποστάτης» και «παραβάτης» αλλά και δολοφονήθηκε (πιθανότατα) από χριστιανό, ενώ πολεμούσε εναντίον των Περσών... Ο ανεψιός και διάδοχος του πατριάρχη Θεόφιλου, ο Κύριλλος, θεωρείται ηθικός αυτουργός της δολοφονίας της σπουδαίας νεοπλατωνικής φιλοσόφου Υπατίας (415)... Και το 797, η Σύνοδος της Νικαίας αναθεμάτιζε όσους «μελετούσαν διεξοδικώς τα ελληνικά μαθήματα»...

ΑΚΟΜΑ και το όνομα «Ελλην» πήρε νόημα υβριστικό και αποκρουστικό. Το Βυζάντιο «πολέμιον υπελάμβανε (θεωρούσε εχθρικό) το των Ελλήνων όνομα, καθ' όσον ανέκαθεν το όνομα τούτο εταυτίσθη μετά της εννοίας του ειδωλολάτρου», γράφει ο ­ κάθε άλλο παρά «αντίχριστος», βέβαια ­ ιστορικός Κ. Παπαρηγόπουλος1. «Ανόσιους, μυσαρούς, παμμίαρους» αποκαλούσαν τους Ελληνες οι αυτοκρατορικοί νόμοι και οι εκκλησιαστικοί πατέρες.

Ο Αθανάσιος κατακεραύνωνε τους «μιαρούς» Ελληνες... ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός στηλίτευσε την «κίβδηλον ποίησιν» των αρχαίων... και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρούσε πως Χριστιανισμός και Ελληνισμός είναι ασυμβίβαστοι, ­ διαφωνώντας με τους νυν ελληνοχριστιανικούς κήρυκες...

«Το όνομα Ελλην κατήντησε θρησκευτικόν και ελέγετο περί μη χριστιανών και αν ακόμη ούτοι ήσαν Σαρακηνοί», λέει ο ιστορικός Κ. Αμαντος2. Και, αυτό, όχι μόνο από τους τότε ζηλωτές και «θεούσες». Ακόμα και κορυφαίοι διανοητές, όπως ο πατριάρχης Φώτιος (9ος αιώνας) έγραφε πως οι Ρώσοι, προτού εκχριστιανισθούν, είχαν «ελληνικήν και άθεον δόξαν», ενώ ο «πλατωνιστής» Μιχαήλ Ψελλός (11ος αιώνας) έλεγε πως οι Κινέζοι ήταν «Ελληνες το δόγμα«! Και όταν, το 968, απεσταλμένοι του Πάπα εγχείρισαν στον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά γράμματα του Ποντίφηκα με την προσφώνηση «αυτοκράτωρ των Ελλήνων», ο Φωκάς τους έριξε στη φυλακή!

ΕΙΝΑΙ αλήθεια πως, από τον 10ο και, περισσότερο, από τον 13ο αιώνα, οι βυζαντινοί ανθρωπιστές προσπάθησαν να ξαναδώσουν στα ονόματα «Ελλάς» και «Ελληνες» την παλιά τους αίγλη, και διεκδίκησαν την πνευματική «κληρονομιά» της Αθήνας. Ωστόσο, αυτή η «αποκατάσταση» δεν εξάλειψε τον (κληρικό προπάντων) ανθελληνισμό ως το τέλος της αυτοκρατορίας. Ο μέγας λογοθέτης (πρωθυπουργός) του Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου, Θεόδωρος Μετοχίτης (αρχές 14ου αιώνα), θεωρούσε τους Ελληνες «εχθρούς του κράτους» και ευχόταν να «εξολοθρευθούν με την βοήθειαν του Θεού», ενώ ο προοδευτικός θεολόγος Βαρλαάμ (14ος αιώνας) θα κατηγορηθεί, ανάμεσα στ' άλλα, και σαν «ελληνομανής». Και ο Γεννάδιος Σχολάριος (ο κατοπινός πρώτος πατριάρχης της Τουρκοκρατίας), όταν ρωτήθηκε, τρία χρόνια πριν απ' την Αλωση, αν είναι Ελλην, απάντησε με αποστροφή: «... ει τις έροιτό μοι (αν με ρωτήσει κανείς) τις ειμί, αποκρινούμαι Χριστιανόν είναι».

Και ο ιστορικός Παύλος Καλλιγάς επιλέγει: «Αυτούς τους διώκοντας τον Χριστιανισμόν Τούρκους, αποκαλεί η Εκκλησία "νέους Ελληνας", διότι το όνομα Ελλην ήτο τότε συνώνυμον τω αντιχρίστω... Οι περισωθέντες επίσημοι αναθεματισμοί του ελληνικού ονόματος, αποδεικνύουν ότι οι ακαταλόγιστοι εκείνοι άνθρωποι ενόσουν (έπασχαν από) αληθή ελληνοφοβίαν»3....

Αυτά τα ολίγα. Εκτός αν οι σημερινοί «ελληνοχριστιανοί» υποστηρίζουν πως το Βυζάντιο δεν έχει σχέση με το ελληνικό έθνος ­ ξεχνώντας πως εκεί βρίσκονται οι απαρχές του νέου ελληνισμού, πως πλήθος παραδόσεις του συνεχίζουμε και ­ προπάντων ­ πως, στην εποχή του βυζαντινού κράτους, οι πατέρες της Εκκλησίας και οι Οικουμενικές σύνοδοι χάραξαν τις αρχές και τους κανόνες, όπου στηρίζεται και σήμερα η Ορθοδοξία.

ΕΙΝΑΙ αυτονόητο ­ θα το ξαναπώ ­ ότι δεν παραγνωρίζω διόλου τη συμβολή του κλήρου στην στήριξη του υπόδουλου γένους, πως θαυμάζω ­ όπως άπειροι άλλοι ­ τη βυζαντινή θρησκευτική τέχνη, αρχιτεκτονική, εικονογραφία, υμνογραφία. Αλλο, όμως, αυτό και άλλο οι κορώνες πως «ορθοδοξία και ελληνισμός είναι ταυτόσημοι». Ο βυζαντινός ιερός πόλεμος κατά των Ελλήνων, που κράτησε έντεκα αιώνες, απόδειξε πόσο τυφλώνει ο δογματικός φανατισμός, αλλά και πόσο ανέσπερη αλκή έχει ο ελληνικός πολιτισμός, αφού κατόρθωσε να επιβιώσει ακόμα κι όταν τον μαχόταν ανένδοτα η πιο κραταιή (μαζί με τον αυτοκράτορα) δύναμη του Βυζαντίου, η ιεραρχία...

Ας με συγχωρέσουν (πράγμα απίθανο) οι άγιοι πατέρες, αλλά... «ει μη φίλα λέγω, ουχ ήδομαι, το δ' ορθόν εξείρηχ' όμως» ­ «αν δε λέω πράγματα ευχάριστα, λυπάμαι, είπα όμως την πάσα αλήθεια»4...

1. Ιστορία, Δβ', σελ. 6. ­
2. Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους (1933), σελ. 180. ­
3. Μεσαιωνικός βίος του Ελληνικού Εθνους, «Εστία», 1883, αριθ. 387. ­
4. Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στ. 373.

Το ΒΗΜΑ, 11/06/2000 , Σελ.: B02
Κωδικός άρθρου: B12959B022
ID: 225310

http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=12959&m=B02&aa=2

Κανένας:
Η Χριστιανική Εκκλησία έχει παρακμάσει πάρα πολύ από τότε που επιβλήθηκε στην Ελλάδα.  Τα πράγματα έχουν αλλάξει.

1)   Η ουσία δεν είναι στην ταμπέλα «Ελληνισμός», «Χριστιανισμός».  Η ουσία είναι στις αρχές, στον τρόπο σκέψης.  Από τη στιγμή που θεωρούμε την Ελληνική φιλοσοφία και τρόπο σκέψης καλύτερο, εφαρμόζουμε αυτό.  Όπου ο Χριστιανισμός (ή οποιαδήποτε σύστημα σκέψης) εναντιώνεται, το αντιμετωπίζουμε ανάλογα. 

2)   Μετά έχει σημασία η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.  Προφανώς οι ακαδημαϊκοί την ξέρουν.  Από την έρευνα τους έχουμε και τις πηγές που παραθέτει η Rose.  Τώρα ο απλός κόσμος, όπως έχει άγνοια στα περισσότερα θέματα, έχει άγνοια και σε αυτό.

Οι Δωριείς εκτόπισαν τους Ίωνες.  Υπάρχει τώρα λόγος να ψάχνουμε να βρούμε αν είμαστε απόγονοι Ιώνων ή Δωριέων?  Όχι φυσικά.  Οι Γερμανοί επέβαλαν κατοχή στην Ελλάδα στον 2ο ΠΠ.  Πρέπει να τους κρατάμε κακία τώρα?  Να τους κάνουμε εμπάργκο και να μη δεχόμαστε τους τουρίστες τους?  Όχι φυσικά.  Αρκεί βέβαια, να έχουμε διασφαλιστεί ότι η σύγχρονη Γερμανική σκέψη και Εθνικισμός δεν έχουν σχέση με το 3ο Ράιχ και στην τελική δε μας απειλούνε.  Από τη στιγμή που δεν μας επιρεάζουν και η ιστορική αλήθεια έχει αποκατασταθεί, άστους να κουρεύονται.

Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε λοιπόν είναι να δούμε που επηρεάζει ο Χριστιανισμός αρνητικά και να τον περιορίσουμε. 

Δυστυχώς ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός έχει ταυτιστεί με τον Ελληνισμό, τον Ελληνικό Εθνικισμό.  Πλήττοντας το Χριστιανισμό, αν δεν αντικατασταθεί άμεσα με κάτι άλλο (πχ στροφή προς τον ΑρχαιοΕλληνισμό), πιστεύω ότι οι εχθροί του Ελληνισμού θα σπεύσουν να επωφεληθούν από την αναστάτωση, από τον αποπροσανατολισμό του απλού κόσμου για να διχάσουν και να αποδυναμώσουν τον Ελληνισμό.

suida:
ΑΓΑΠΗΤΕ   ΚΑΝΕΝΑΣ...  ΕΠΕΤΡΕΨΕ   ΝΑ    ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ...
                                     ΟΙ  αρχαιοι    ΧΑΛΔΑΙΟΙ   ηξεραν...  ενα   ΥΠΑΤΟ   ΟΝ    μια   θεια   ουσια , τον   Ρ Α......με  τις   υφισταμενες
                    Τ Ρ Ι Α Δ Ε Σ ....ΧΑΛΔΑΙΑ  = ΔΙΔΥΜΗ   ΑΔΕΛΦΗ   ΤΗΣ   ΑΙΓΥΠΤΟΥ ,  Θ Υ Γ Α Τ Ε Ρ Α ...  του    Π Ο Σ Ε Ι Δ Ω Ν Α ....
                    βασιλεα    των   'χ ω ρ ω ν   π ε ρ α   απο   τη   θαλασσα"....
                                      Η   εννοια   του  "ονοματος"   Ρ Α...ειναι   ακομα   και   ΣΗΜΕΡΑ   ΑΓΝΩΣΤΗ   στους   ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ....ΑΠΛΑ
                    βεβαιωνουν    με   Ε Μ Φ Α Σ Η    οτι   σημαινει...θεος....!!
                                      Ο   προκλος...  διευθυντης     το   450 π.χ.   της   Σ Χ Ο Λ Η Σ    των   ΑΘΗΝΩΝ   ΔΗΛΩΝΕΙ....
                    "Ο    ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ    ΕΙΝΑΙ   ΤΡΙΠΛΟΣ...και    ΟΙ   ΤΡΕΙΣ    Ν Ο Η Μ Ο Σ Υ Ν Ε Σ ....ειναι    οι   ΤΡΕΙΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΣ....
                                       Α Υ Τ Ο Σ    που   υπαρχει..,Α Υ Τ Ο Σ   που   κ α τ ε χ ε ι    και   Α Υ Τ Ο Σ     που   παρατηρει...".
                                       ΟΙ    τρεις    Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Σ ....του    Π Λ Α Τ Ω Ν Α    και   ΟΙ   τρεις   Ι Ε Ρ Ε Ι Σ    που   Τ Ι Μ Α ...
                     ο   Ο Ρ Φ Ε Α Σ     με  τα   ονοματα ....Φ Α Ν Η Σ ,   ΟΥΡΑΝΟΣ    και   Κ Ρ Ο Ν Ο Σ ....ΒΑΣΙΛΕΙΣ   της   Μ Ε Γ Α Λ Η Σ ..
                                       ' Ε Υ Δ Α Ι Μ Ο Ν Ο Σ     Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ "   ΣΤΟΝ   Α Τ Λ Α Ν Τ Ι Κ Ο    ωκεανο...δεν    συμφωνουν...??

                     ΣΤΟ    "ΝΙ ΡΟΥ ΚΤΑ"    των   Ι Ν Δ Ο Υ Ι Σ Τ Ω Ν ...  β ε β α ι ω ν ε τ α ι      Τ Ρ Ε Ι Σ    Φ Ο Ρ Ε Σ ...οτι    υπαρχουν..
                                       Τ Ρ Ε Ι Σ     Θ Ε Ο Τ Η Τ Ε Σ ...οι   οποιες   ΟΡΙΖΟΥΝ    Μ Ι Α Ν    Ε Ν Ι Α Ι Α ....!!
                     Ο    ΤΑΟ- ΤΣΕ ,    στο   Τ Α Ο - Τ Ε - Κ Ι Ν Γ Κ    λεει...   500 π.χ. "   Η    ΛΟΓΙΚΗ= ΤΑΟ    ΠΑΡΗΓΑΓΕ   ΤΟ   Ε Ν Α ...
                                      ΤΟ    Ε Ν Α    ΠΑΡΗΓΑΓΕ    ΤΟ  Δ Υ Ο ....και  τα   Δ Υ Ο    Μ Α Ζ Ι    ΤΟ   Τ Ρ Ι Α ..."!!!  κ.λ.π.....

                     Β Λ Ε Π Ο Υ Μ Ε ...λοιπον   ο,τι   η  Δ Ο Ξ Α Σ Ι Α     περι    του   Ο Ν Τ Ο Σ     αποτελουμενου   απο   Τ Ρ Ι Α    Μ Ε Ρ Η ...
                                       "Χ Ω Ρ Ι Σ Τ Α "....μεταξυ  τους     και    Α Δ Ι Α Ι Ρ Ε Τ Α ....ε π ι κ ρ α τ ο υ σ ε    σε   Ο Λ Ο Ν    τον
                                                                             Π Λ Α Ν Η Τ Η ....!!

                     Δ Ε Ν    ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ....βεβαια    να   α ν α ζ η τ η σ ο υ μ ε     Α Υ Τ Α     στους    Π Α Τ Ε Ρ Ε Σ     της    Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ ...
                                       διοτι    Α Π Λ Ο Υ Σ Τ Α Τ Α ....τηρουν    Σ Ι Γ Η    Τ Α Φ Ο Υ ...!!!!!!!!!!!!!!!!

                      ΣΤΑ    ΑΞΙΩΜΑΤΑ   ΤΟΥΣ    Ο Μ Ω Σ    "ΕΦΑΝΕΡΩΣΑΝ".... την   Ι Δ Ε Α    Ε Ν Ο Σ ....Τ Ρ Ι Α Δ Ι Κ Ο Υ     Θ Ε Ο Υ ...
                                       Σ Φ Ε Τ Ε Ρ Ι Ζ Ω Μ Ε Ν Ο Ι ....την     "ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗ    Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α ".....
                                                                          Δ  Ι  Χ  Ω  Σ  ...
                                       να    γ ν ω ρ ι ζ ο υ ν ....την     Π Ρ Ο Ε Λ Ε Υ Σ Η     ΤΗΣ......!!!  ΚΑΙ    την   Ε Π Ε Β Α Λ Α Ν ...!!!!!!!!!!!!

                      ΟΣΟ...για   την   ΕΙΚΟΝΟ ΓΡΑΦΙΚΗ--Γ Λ Υ Π ΤΙ Κ Η     που    "ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΚΑΝ"....ο ρ ι σ τ ε .....
                                       Ο    Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Ι Ο Σ ....μιλωντας    για  τον   Δ Ι Α ....τον   Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο    στα   ΟΡΦΙΚΑ .....
                                       Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Α ....λεει..
                                       οι    μυημενοι   τον    Α Ν Α Φ Ε Ρ Ο Υ Ν    ως    ΑΝΔΡΑ    ΚΑΘΗΜΕΝΟ....δινωντας   ετσι   Ε Μ Φ Α Σ Η ...
                                        στην     Α Μ Ε Τ Α Β Λ Η Τ Η ....ΟΥΣΙΑ   ΤΟΥ....
                                        ΤΟ    ΑΝΩ   ΜΕΡΟΣ    ΤΟΥ    ΣΩΜΑΤΟΣ....Γ Υ Μ Ν Ο ....διοτι    στους    Ο Υ Ρ Α Ν Ο Υ Σ ...(ανω   Δωματα),
                                       ΕΙΝΑΙ    ΠΟΥ   Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι     ΟΡΑΤΟ   ΤΟ   Σ Υ Μ Π Α Ν ...πιο    Α Κ Α Λ Υ Π Τ Ο ...!!!
                       ΕΙΝΑΙ    Ε Ν Δ Ε Δ Υ Μ Ε Ν Ο Σ .... απο   την   ΜΕΣΗ   και   ΚΑΤΩ....διοτι...
                                        ΤΑ    Γ Η Ι Ν Α     ΠΡΑΓΜΑΤΑ    ειναι    τα   πιο    Κ Ρ Υ Μ Μ Ε Ν Α ....απο   Ψ Η Λ Α ....!!

                       Κ Ρ Α Τ Α Ε Ι ....ΣΚΗΠΤΡΟ    ΣΤΟ   Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ο    ΧΕΡΙ....διοτι    εκει   βρισκεται    η   Κ Α Ρ Δ Ι Α ....η    Ε Δ Ρ Α ...
                                                      της     Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ ....!!!!!!   η  οποια    Ρ Υ Θ Μ Ι Ζ Ε Ι .....
                                       Ο Λ Ε Σ ....   τις     Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ ....του     α ν θ ρ ω π ο υ ....

                      Ε Μ Β Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ....ΤΟΝ    ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΜΕ.....με    την    Μ Ο Ρ Φ Η .....  του     Ο  Φ  Ε  Ω  Σ .....

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση