Αποστολέας Θέμα: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο  (Αναγνώστηκε 18479 φορές)

Kαζαντζακικός

 • Μηνύματα: 441
 • Karma: 0
  • Προφίλ
εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« στις: Οκτώβριος 30, 2009, 17:48:50 »
Εκείνοι που καταγίνονται ΅ε τη σπουδή του Εσωτερισ΅ού γνωρίζουν ασφαλώς ότι οι Aγιες
Γραφές των Αρχαίων Ελλήνων, δηλ. τα Eργα του Ο΅ήρου, Ησιόδου, Πινδάρου, Ορφέα κ.α.,
γράφτηκαν για να διατηρήσουν την Εσωτερική Παράδοση. ∆ε γράφτηκαν για να
χρησι΅εύσουν ΅όνο για ψυχαγωγία των αναγνωστών ή σα βοηθή΅ατα στη ΅ελέτη της
αρχαίας γλώσσας.
Αλλά οι τρο΅ερές αποκαλύψεις των πιο πάνω αναφερο΅ένων Μυστών, παραδίδονταν
αποκλειστικά κατά τη Μύηση στους ορισ΅ένους ώρι΅ους και ηθικά εξελιγ΅ένους. Υπήρχε
πάντα ο κίνδυνος της εκ΅ετάλλευσης των γνώσεων από πνευ΅ατικά κατώτερα άτο΅α. Γι' αυτό και τα έργα των Πνευ΅ατικών αρχηγών χρησι΅οποίησαν το Επταπλό Kλειδί του Συ΅βολισ΅ού,
ώστε να διατυπώνουν ΅εν την αλήθεια, να αποκρύπτουν ό΅ως το πραγ΅ατικό-εσωτερικό
νόη΅α .
Αυτή η πραγ΅ατικότητα συ΅βαίνει και σή΅ερα. Η γνώση της ατο΅ικής ενέργειας λ.χ.,
χρησι΅οποιήθηκε σε βάρος της ανθρωπότητας από τους εξωτερικούς επιστή΅ονες.
Μολαταύτα, κι εδώ επίσης διαπιστώνεις τη ΅υστικότητα στις έρευνες κι ίσως την επιτήρηση
των ερευνητών στα άδυτα των εργαστηρίων.
Και η ατο΅ική ενέργεια αποτελούσε ΅ονάχα ένα το΅έα της Γνώσης των ΅υστών της
Αρχαιότητας. ∆εν περιοριζόταν στα ελάχιστα που φανέρωσε ο ∆η΅όκριτος και Λεύκιππος.
Αυτοί ήταν ΅υη΅ένοι που αποκάλυψαν όσα θεώρησαν ακίνδυνα. Αλλά η διδασκαλία του
Πυθαγόρα στους Ιεροφάντες των ∆ελφών, σχετικά ΅ε τη χρήση της ατο΅ικής ενέργειας σε
ώρες κινδύνου, δείχνει, από την εφαρ΅ογή της κατά την Περσική επιδρο΅ή, ότι η γνώση της
ήταν ουσιαστική και όχι θεωρητική ή η΅ιτελής.
Αν επο΅ένως η ατο΅ική-πυρηνική επιστή΅η, συνιστού΅ε ΅ια και ΅όνο πτυχή της Ιερής
Γνώσης των ΅υστών, και αν η απόκτησή της από τους εξωτερικούς επιστή΅ονες, οδήγησε
στην καταστροφική εκ΅ετάλλευσή της, αναρωτιέται κανείς, τι θα προέκυπτε, αν ίσως ξέφευγαν
κι άλλα τέτοιας ολκής ΅υστικά από τα άντρα των Μυήσεων, στον έξω κόσ΅ο των ανώρι΅ων
και ανεύθυνων ανθρώπων.
Η αίσθηση ευθύνης των Μυη΅ένων καθιερωτών των Μυστηρίων, όπως o Ορφεύς, θέσπισε το
Επταπλό Κλειδί του Συ΅βολισ΅ού, για τη σύνθεση των Ιερών Κει΅ένων. Αυτά πλάστηκαν ΅ε
σκοπό τη διατήρηση της Γνώσης, κι όταν ο άνθρωπος έφτανε στην ωρι΅ότητα, θα
ανακάλυπτε τον τρόπο αποκωδικοποίησης των γραπτών, των εικόνων ή ΅νη΅είων. Η χρήση
τότε της Γνώσης θα είχε εποικοδο΅ητικό χαρακτήρα. Η ελεύθερη κοινοποίηση των αληθειών
ήταν αυστηρότατα απαγορευ΅ένη. Το Πλατωνικό: «ακάθαρτον γάρ καθαρού άπτεσθαι ου
θε΅ιτόν» , και το «Φλέγξο΅αι οις θέ΅ις εστί, θύρας δι επίθεσθε βεβήλοις», δείχνουν αρκετά την
επιφύλαξη των Μυστηριακών Υπευθύνων.
Σή΅ερα ό΅ως αναντίρρητα, η πραγ΅ατικότητα της άνεσης ΅έσο της υλιστικής τεχνολογίας,
πείθοντας για τη ΅ονο΅ερή αξία της Ύλης, οδηγεί στη γνωστή φρενική αποχαλίνωση. Ο
αδαής και αστόχαστος πιστεύει στην αξία και ΅όνο του παρόντος χρόνου ΅ιας ευτυχίας, ΅έσα
στον παράδεισο των υλικών ανέσεων.
Μια απλή νύξη λοιπόν, για την ανεξαρτησία ΅ας από τις χί΅αιρες του τεχνολογικού υλισ΅ού,
είναι απαραίτητη, χάρη της εξισορρόπησης. Κι έχο΅ε τη γνώ΅η, ότι η ανεξαρτοποίηση ΅ας
από την προσωρινότητα της φθαρτής Ύλης, ξεσκεπάζεται ΅ε την υπόδειξη - αποκάλυψη,
έστω και ελαχίστων, από εκείνα που κρύβονται στα απρόσιτα, αδιαφή΅ιστα και όντως
ανερ΅ήνευτα, Κεί΅ενα των Ελλήνων Πνευ΅ατικών Αρχηγών.
Αδια΅φισβήτητα, ο Αρχαιοελληνικός Πολιτισ΅ός, αντίθετα από το ση΅ερινό,
προσανατολιζόταν στο ΅ήνυ΅α του "ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ". Κι αν ο εξωτερικός ΅ορφικός εαυτός,
ήδη τυχαίνει γνωστός, τότε το ∆ελφικό ρητό ση΅αίνει: "ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΟ ΕΑΥΤΟ
ΣΟΥ". Συνεπώς, κάθε εξωστρεφής γρα΅΅ατολογικός τρόπος προσέγγισης ΅ε τα Μηνύ΅ατα
των Ελλήνων, αποτελεί επιδερ΅ική απόπειρα.. Χρειάζεται η Μεταφυσική - Εσωτεριστική αξίνα
για την ανασκαφή των θα΅΅ένων ναών.
Σαν παράδειγ΅α της αποκωδικοποίησης των διαφορετικά ακατανόητων συ΅βολισ΅ών,
διάλεξα δύο αποσπάσ΅ατα από το έργο «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ » του Ησιόδου. Η εργασία αυτή,
αποτελεί απλά τ΅ή΅α κεφαλαίου, συνοπτικά διασκευασ΅ένο, από το βιβλίο ΅ας που σχολιάζει
τον Ο΅ηρικό Ύ΅νο « ΕΙΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ » .
«Και δια παρθενικής απαλόχροος ου διοίσιν,
ήτε δό΅ων έντοσθε φίλη παρά ΅ητέρι ΅ί΅νει
ου πω έργα ιδυία πολυχρύσου Αφροδίτης,
ευ τε λοεσσα΅ένη τέρενα χρόα και λιπ΄ελαίω χρισά΅ενη ΅ύιη καταλέξεται ένδοθι οίκου
ή΅ατι χει΅ερίω, ότ΄ ανόστεος όν πόδα τένδει
εν τ΄απύρω οίκω και ήθεσι λευγαλέοισιν ».
Σε ΅ετάφραση
« Και δε φυσο΅ανάει (ενν. Ο Βοριάς), απάνω στην τρυφερή παρθένα,
που ΅ένει ΅έσα στο σπίτι ΅αζί ΅ε την καλή της ΅άνα, α΅άθητη
ακό΅α σχετικά ΅ε τα έργα της χρυσής Αφροδίτης, και που λούζει
το απαλό της το κορ΅ί, αλείφεται ΅ε λάδι και ξαπλώνει σε δω΅άτιο
εσωτερικό του σπιτιού κάποια ΅έρα χει΅ωνιάτικη, όταν
ο ανόστεος (ενν. ο δίχως οστά), τραγανίζει το πόδι του στο
σπίτι του, που δεν έχει καν φωτιά, ΅έσα στο ελεεινό του κονάκι »
Με την ανάγνωση του αποσπάσ΅ατος, αντιλα΅βάνεται ο αναγνώστης, ότι δεν εννοεί τα πάντα.
Κάτω από τα αινιγ΅ατικά λόγια κρύβονται Γνώσεις Εσωτερισ΅ού, και ΅όνο ΅ε αυτές
αποκαλύπτεται η ουσία.. Και για να εί΅αστε ειλικρινείς, η δική ΅ας ερ΅ηνεία ,που ακολουθεί,
αφορά ΅όνο ΅ια πλευρά του Επταπλού αποσυ΅βολισ΅ού.
Η «τρυφερή παρθένα» αλληγορεί την Ουσία, που είναι γνωστή σαν «Κουνταλίνι». Αυτή, για
τους περισσοτέρους από ΅ας, παρα΅ένει αδρανής ΅έσα στον αιθερικό σάκο της, στο Ιερόν
Οστούν, στον κόκκυγα. Μένει στην αρχική της κατάσταση παγοποιη΅ένη. ∆εν έχει βγει από
την εστία της (=΅άνα). ∆εν έχει περάσει από την «οδό» που φέρνει στα 'Ανω. Η «οδός» είναι
ένας αιθερικός αγωγός ΅ε το όνο΅α Σουχιού΅να. Αν είχε φτάσει στην Ουσία ως πάνω, ως την
κορυφή του κεφαλιού, θα είχε ενωθεί ΅ε την 'Αρρενα Αρχή, στο κέντρο αποθήκευσης της
Ενέργειας – τσάκρα (=τροχό), που λέγεται Σαχασράρα. Για τον αναγνώστη, που δε γνωρίζει
τη Σανσκριτική ορολογία, πληροφορού΅ε ότι οι τροχοί (=τσάκρας), στον αιθερικό άνθρωπο,
είναι επτά. Ο κατώτατος στον κόκκυγα, λέγεται Μουλαντάρα. Εκεί φυλάγεται η Κουνταλίνι. Το
ανώτατο τσάκρα, στην κορυφή, είναι η Σαχασράρα.
'Οταν η Κουνταλίνι ανέβει ως πάνω, γίνεται η ένωσή της ΅ε την 'Αρρενα Αρχή, τον Σίβα.
Επειδή λοιπόν η «παρθένα» δεν έχει κάνει αυτή την ένωση, το Γά΅ο, γι'αυτό και ο Ησίοδος τη
συ΅βολίζει έτσι. Τονίζει ότι είναι α΅άθητη στα γα΅ήλια έργα της Αφροδίτης. Φυσικά, η ένωση
έχει πνευ΅ατικό χαρακτήρα, είναι η «σύ΅φυσης» των δύο Αρχών, του Νεοπλατωνικού
Πορφυρίου.
«Η χει΅ωνιάτικη ΅έρα» του ποιή΅ατος, ση΅αίνει τη χρονική διάρκεια, κατά την οποία η Ουσία,
(κουλουριασ΅ένη σαν το φίδι, 3½ κύκλους), ΅ένει ΅όνη, στην κοκκυγική εστία. Η τυχόν ένωσή
της θα πυροδοτούσε ολόκληρη την ανθρώπινη υπόσταση και η «χει΅ωνιάτικη ΅έρα» θα
γινόταν «ανοιξιάτικη».
Ο αινιγ΅ατικός «Ανόστεος», που προβλη΅άτισε τους ξένους ΅ελετητές (εξάλλου κανένας
'Ελληνας ως τώρα δεν καταπιάστηκε ΅ε τη σχολίαση των Ο΅ηρικών κ.α. Ύ΅νων) ση΅αίνει την
Ουσία, την αποθηκευ΅ένη στο σάκο του Ιερού Οστού. Φυσικά, η αιθερική υπόστασή της, δεν
έχει «κόκαλα» (=οστά), και γι'αυτό ονο΅άστηκε αλληγορικά «Ανόστεος». Λόγοι για την
παραπλάνηση του α΅ύητου επέβαλαν να αποκληθεί η Ουσία την πρώτη φορά «παρθένα»,
και τη δεύτερη «Ανόστεος». Το «σπίτι» του δευτέρου είναι ίδιο ΅ε της «παρθένας», γι'αυτό και
η συγκυρία της ταυτόχρονης αναφοράς τους. Ο χαρακτηρισ΅ός «ελεεινό κονάκι», γίνεται σε
σύγκριση ΅ε το ύψος του ανωτάτου τσάκρα, του ΧΡΥΣΟΥ, όπου τελείται ο Γά΅ος. Για τον ίδιο
λόγο και η προϊστα΅ένη του Γά΅ου, η Αφροδίτη, λέγεται «χρυσή». Κι όταν λέγεται ότι ο
Ανόστεος «τραγανίζει το πόδι του», εννοούν ότι εξακολουθεί η Ουσία να διατηρεί την κυκλική
της ΅ορφή. ∆ηλαδή το κεφάλι, δαγκώνει την ουρά (=πόδι). Είναι ο Ουροβόρος 'Οφις των
Αλχη΅ιστών. 'Οταν εκταθεί και ισιώσει γίνεται το ΕΝΑ. Η κυκλό΅ορφη στάση δείχνει
παθητικότητα: ΜΗ∆ΕΝ, θνητότητα.
Ο «Ανόστεος» δεν είναι ούτε … «χταπόδι», ΅α ούτε και «καλα΅άρι», όπως γράφουν σε
αγγλική υποση΅είωση σχολίων. Είναι αστείο και το υποθέτει κανείς και ασυ΅βίβαστο ΅ε όποια λογική. Αλλά η εξωτερική γνώση αδυνατεί να εισχωρήσει σε υπερβατικές ερ΅ηνείες.
Καταλήγει πάντα σε αδιέξοδο.
Το «σπίτι» του Ανόστεου στερείται φωτιάς. Γιατί η Ουσία ΅έσα στο σάκο, ΅ένει παγοποιη΅ένη.
Γι'αυτό και η σκηνογραφία ΅ε το χει΅ώνα και το Βοριά που λυσσο΅ανάει. Σίγουρα ο «Βοριάς»
συ΅βολίζει την κάθοδο της Πράνας (αιθερικού αέρα), από την ειδική υποδοχή στο κεφάλι,
που ονο΅άζεται Σουτράτ΅α. Να αναφέρου΅ε επίσης ότι δεν ταυτίζονται τα 7 τσάκρας ΅ε τους
ενδοκρινείς αδένες. Τα τσάκρας απλά τους τροφοδοτούν. ∆ίχως την παροχή αύτη, ο αδένας
ασθενεί. Από το Βοριά (=κεφαλή), η Ουσία-πράνα κατέρχεται προς τα κάτω (Νότος), και ένα
τρίτο της αποθηκεύεται στον κόκκυγα. Εξάλλου:
«και δια παρθενικής απαλόχροος ου διάησιν» (στ.519)
Αυτό ση΅αίνει, ότι ΅ε όλη του την ορ΅ή ο «Βοριάς», δεν αγγίζει βλαπτικά καθόλου την «απαλή
παρθένα», που λούζεται και αλείφεται αρώ΅ατα ΅έσα στο σπίτι της. Αλληγορικά: ετοι΅άζεται
για την ένωση.
Θα συνεχίσου΅ε τώρα ΅ε το β', απόσπασ΅α:
« Αλλ΄όποτ΄άν φερέσικος από χθόνος α΅΄φυτά βαίνει
Πληιάδας φεύγων, τότε δη σκάφος ουκέτι οινέων
Αλλ΄άρπας τε χαρασσέ΅εναι και δ΅ώας εγείρει,
Φεύγειν δε σκιερούς θώκους και επί ηόα κοίτον
ώρη εν α΅ήτου, ότε τ΄ηέλιος χρόα κάρφει.
Τη΅ούτος σπεύδειν και οίκαδε καρπόν αγίγειν
όρθρου ανιστά΅ενος ίνα βίος άρκιος είη. (571 – 576)
Μετάφραση:
«Αλλά όταν εκείνος που κουβαλάει το σπίτι του σκαρφαλώνει
από τη γη πάνω στα φυτά, για να ξεφύγει τις Πλειάδες,
τότε δεν είναι πια καιρός να σκάβεις τ'α΅πέλια, αλλά
να ακονίζεις τα δρεπάνια σου και να ξεσηκώνεις τους
σκλάβους σου. Απόφευγε τα καθίσ΅ατα σε ισκιερούς
τόπους, όπως και το να κοι΅άσαι ίσα΅ε την αυγή, κατά την
εποχή της συγκο΅ιδής, όταν ο ήλιος κατακαίγει το σώ΅α.
Τότε να εργάζεσαι και να φέρνεις στο σπίτι τους καρπούς
Σου, όντας όρθιος από το χάρα΅α, για να εξασφαλίσεις τα
προς το ζην»
«Εκείνος που κουβαλάει το σπίτι του» αλληγορεί τον «Ανόστεο». Σαν το σαλιγκάρι
(=φερέοικος), ελικοειδώς ανεβαίνει στον αιθερικό αγωγό, (Σουχιού΅να), και συνδέει τον
κόκκυγα ΅ε την κορυφή. Ο αγωγός συ΅βολίζεται ΅ε «φυτό».
Η κυριολεκτική αντίληψη των στίχων, δεν οδηγεί σε κανένα συ΅πέρασ΅α. Γιατί, πως τάχα θα
ξεφύγει ο Ανόστεος (φερέοικος) από τις πλειάδες, ΅ε ΅ιαν αναρρίχηση; Μήπως οι Πλειάδες
βρίσκονται στο έδαφος ; Και γιατί να «τις αποφύγει»;… Ολοφάνερα ΑΛΛΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
κρύβονται. Ο «φερέοικος» συ΅βολίζει την ανερχό΅ενη Ουσία. Με τον όρο «Πλειάδες»
υπονοείται η Πολλαπλότητα του ΅ορφικού κόσ΅ου. ( Πλείων = συγκρ. του πολύς - πλειότερος,
περισσότερος. Λεξικό Στα΅ατάκου σελ. 797)
Η Πολλαπλότητα διάκειται δυσ΅ενώς προς την ενότητα. Φυσικά, πρόκειται για αντίθεση προς
το ταξίδι της επιστροφής στην Ενοποίηση. Αυτή είναι η αιτία που ο «φερέοικος» αποφεύγει τις
Πλειάδες σκαρφαλώνοντας στο φυτό. Με τις Πλειάδες αλληγορούν το χα΅ηλό, πολυσύνθετο
κόσ΅ο των «πολλών» και των χωρισ΅ένων. Η σωτηρία άρα είναι στην Ανάβαση που οδηγεί
στον Ενοποίηση. Συνεπώς, όταν η εποχή της Ανύψωσης έχει αρχίσει, δεν είναι καιρός να ασχολείσαι ΅ε την
καλλιέργεια. Αυτό γίνεται όταν η Ουσία «κοι΅άται» ή «λούζεται». Τώρα, που ξεκίνησε το ταξίδι
για 'Ενωση, δεν ταιριάζει να «σκάβεις τα α΅πέλια». Τα α΅πέλια είναι αναρριχώ΅ενα, όπως ο
«φερέοικος», ο «Ανόστεος» και η «παρθένα». Με τα α΅πέλια συ΅βολίζεται ο ∆ιόνυσος. Ο
Εσωτερικός Εαυτός που τώρα ξεκινά την 'Ανοδο στην Εκδήλωση. 'Εχει ξεπερασθεί το
«σκάψι΅ο» πια. Πρέπει να σε απασχολεί το ξεσήκω΅α των δυνά΅εων (=δούλοι), για την
προώθηση της Ουσίας. Τα «δρεπάνια» είναι η δυνατότητα αποκοπής από το Χρόνο.
Αν ο Ησίοδος συνιστά να ΅ην κάθεσαι σε τόπους ισκιερούς, εννοεί ότι ο ήδη φωτιζό΅ενος
άνθρωπος, πρέπει να αποφεύγει κάθε σκότος. Αν δεν εννοεί αυτό, τότε υπάρχει αντίφαση.
Γιατί, πως ΅ας συνιστά να «αποφύγου΅ε τη σκιά», ενώ σύγκαιρα ξέρει ότι κατά την εποχή
συγκο΅ιδής: «ο ήλιος κατακαίγει το σώ΅α», άρα η ερ΅ηνεία ξεπερνά την κυριολεκτική.
Αν συνιστά επαγρύπνηση, αποφυγή «ύπνου», γιατί τώρα άρχισε η δράση προς την Ενότητα.
Η «συγκο΅ιδή» αφορά την συλλογή των καρπών που προέρχονται από τους κόπους
αποφυγής των «Πλειάδων».
Θα δώσου΅ε ακό΅α εδώ, για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ίσως, έναν αποσυ΅βολισ΅ό θέ΅ατος που
κρύβεται στον Ο΅ηρικό Ύ΅νο ΕΙΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ. Η θεά καταφεύγει στην Ελευσίνα, γίνεται
ΤΡΟΦΟΣ του ∆η΅οφώντα, παιδιού του Κελεού και Ματάνειρας. Η αποκωδικοποίηση ΅ε το
φυσιολογικό κλειδί, ξεσκεπάζει τις ως τώρα άγνωστες πτυχές του Ύ΅νου.
Εδώ, στο ΅ύθο αυτό, έχου΅ε τη διαδικασία δη΅ιουργίας ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ στο θυρεοειδή αδένα –
ή Βισχιούντα Τσάκρα. Η ∆ή΅ητρα είναι η ορ΅όνη τυροσίνη. Η τυροσίνη, ξέρου΅ε, κατεβαίνει
από την υπόφυση – 'Αζνα Τσάκρα-, και φτάνει στο θυρεοειδή αδένα. Αυτός εκπροσωπεί το
ανάκτορο της Ελευσίνας ΅ε τους δύο κλάδους, δηλ. το λατινικό V, (Visiouda), που
αντιστοιχούν στον Κελεό (άρρενα), και στην Μετάνειρα (θήλεια).
Αφού φτάσει η τυροσίνη στον Θυρεοειδή αδένα, ενώνεται ΅ε τα αποθηκευ΅ένα ΅όρια ιωδίου.
'Ετσι παράγεται η θυροξίνη, ορ΅όνη απαραίτητη στον ΅εταβολισ΅ό. Η ∆ή΅ητρα κατεβαίνει
από την Κρήτη (Κεφαλή - Υπόφυση ) και γίνεται ΤΡΟΦΟΣ του ∆η΅οφώντα. Πρόκειται για την
αποκάλυψη ΅έσα στον Ύ΅νο της διαδικασίας, ΅εταβολισ΅ός - θρέψη, που πρωτοστατεί η
Τυροσίνη για την δη΅ιουργία της Θυροξίνης. Η αλληγορική καύση, συ΅βολίζεται ΅ε την κάθε
βραδινή καύση του ∆η΅οφώντα από την Θεά.
'Οταν η τυροσίνη επιτελέσει την ένωση ΅ε το αποθησαυρισ΅ένο ιώδιο του θυρεοειδούς, ο
αδένας (΅ε την Μετάνειρα εκπρόσωπο) ε΅ποδίζει τη ∆ή΅ητρα να ενώνεται ΅ε το ιώδιο, αφού
η ακατάσχετη κάθοδος τυροσίνης δη΅ιουργεί τον υπέρ-θυρεοειδισ΅ό. 'Ετσι ο Ύ΅νος
παριστάνει την Μετάνειρα να ανακόπτει το έργο της ∆ή΅ητρας.
Μονολότι, ο΅ολογου΅ένως επιγρα΅΅ατικά τα σχόλια αυτά, νο΅ίζου΅ε ότι ΅πορούν να
αποδείξουν τι είναι δυνατόν να αλληγορούν οι απλησίαστοι αυτοί Αρχαίοι Ελληνικοί στίχοι και
η Παράδοση. Στα χέρια του κάθε ειλικρινούς ερευνητή είναι τα κλειδιά του συ΅βολισ΅ού και
του αποσυ΅βολισ΅ού των ΅ύθων.
Συγγραφέας: Χάρης Μπαλόγλου

πηγη : http://tektonismos.blogspot.com/
Το μόνο πράγμα που φοβάμαι, είναι να μην γίνω μια αρμάδα που ξεκίνησε να σκίσει τον ωκεανό και τελικά βουλιάξει σε μια σπιτίσια σκάφη...

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« Απάντηση #1 στις: Οκτώβριος 30, 2009, 19:09:38 »

          ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ   ΜΟΥ.....kazantzakikos.....

                            το   Ο Ξ Υ Μ Ω Ρ Ο     ΤΗΣ   ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ....ΤΩΝ   ΛΟΓΩΝ....ΩΣ   ΠΡΟΣ  ΤΙΣ   ΕΝΝΟΙΕΣ...

                                           ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ.....Π Ο Ι Η Σ Η .....


                 Π.Χ.   .....Η    Χ Α Ρ Α    Θ Ρ Η Ν Ε Ι ....       ΟΙ    ΛΥΠΕΣ    Γ Ε Ν Ν Ο Υ Ν .....

                                       ........Η    Μ Α Ν Ι Α     ΤΗΣ   Θ Α Λ Α ΣΣ Α Σ ....

                               Ο   ΣΚΥΘΡΩΠΟΣ.....ΤΡΕΛΟΣ....      ΟΙ    Π Ε Τ Ρ Ε Σ .....ΤΟΥ    Ν Ο Μ Ο Υ ....Κ.Λ.Π....


          ΘΕΛΩ   ΝΑ   ΔΕΙΞΩ    ΜΕ   ΑΥΤΟ....ΤΗΝ   Α Σ Τ Ο Χ Ι Α ....ΤΟΥ   ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ....ΚΑΤΑ   ΤΟ   ΔΟΚΟΥΝ....!

                     ΔΗΛ.    ΝΑ   ΤΟ  Φ Ε Ρ Ε Ι .....ΕΚΕΙ   ΠΟΥ   ΑΥΤΟΣ   ΘΕΛΕΙ....!!


           Ο-Η-ΤΟ....Α Ν Ο Σ Τ Ε Ο -Σ-Α-.....   ΓΙΑΤΙ....ΝΑ   ΜΗΝ   ΕΙΝΑΙ   Ο   Α Ν Ε Μ Ο Σ - Α Ε Ρ Α Σ ...;;;


                         .....Η   Α Π Υ Ρ Ι Ο Σ .....Φ Ω Τ Ι Α     ΤΗΣ    Ε Σ Τ Ι Α Σ ...;;;   


                 ΑΥΤΗ.....ΕΚΑΙΓΕ....ΑΝΑΜΕΝΗ....Η"   ...ΜΗ.....ΣΕ    Κ Α Θ Ε    Σ Π Ι Τ Ι .....


                           Ε Σ Τ Ι Α .....ΚΑΙ    ...Ε Ρ Μ Η Σ .....ΕΙΣΑΝ   ΤΑ    Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Η ....Σ Υ Μ Β Ο Λ Α ...ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ...

                                                             Κ Α Θ Ε      Ο Ι Κ Ο Υ .....ΤΩΝ    ΠΡΟΓΟΝΩΝ   ΜΑΣ....


           ....Η    ΓΚΟΥΤΑΛΙΝΗ.....ΩΣ  ...."ΣΥΜΒΟΛΟ"....ΕΙΝΑΙ....ΚΑΙ   ΤΟΥ  ΕΡΜΗ....ΑΛΛΑ..ΚΑΙ  ΤΟΥ   ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ...


                           ΕΙΝΑΙ....."ΣΥΜΒΟΛΟ"...ΨΥΧΟΜΠΟΠΩΝ.....ΑΛΛΑ...ΚΑΙ    Ι Α Σ Ε Ω Ν .....ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ...


                                  Η   Χ Ρ Η Σ Η    ΤΗΣ,   ΕΙΝΑΙ....ΑΚΡΩΣ....Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ....ΓΙΑ   ΜΗ...ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ...


               ΞΥΠΝΩΝΤΑΣ...-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ....ΑΥΤΗ....ΔΕΝ   ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ...;;;     ΤΙ   ΘΑ   ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙΣ...

                                ---ΑΛΛΑΓΗ....ΓΙΑ    ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ....Η"....ΤΟ   Γ"   ΡΑΙΧ....;;;


                       ΝΑΙ,   ΠΡΑΓΜΑΤΙ....Η  "  ΓΚΟΥΤΑΛΙΝΙ.....ΞΥΠΝΑ....ΜΕΣΑ   ΑΠΟ  ΤΟ   Σ Υ Λ Ο Γ Ι Κ Ο     ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ..!!!


             ΣΥΓΓΝΩΜΗ....ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΕΠΕΜΒΑΣΗ   ΜΟΥ.....ΣΥΓΓΝΩΜΗ....ΑΛΛΑ.....Ο   Χ Α Ρ Η Σ ..!!   ΤΑ   ΜΟΥΣΚΕΥΕΙ....ΠΑΝΤΑ....


                                                                                                          ΕΛΠΙΖΩ....ΣΤΗΝ   ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ   ΣΟΥ....


      Y.G    ΕΠΕΙΔΗ....ΚΑΘΕ   ΟΙΚΟΣ   ΕΦΕΡΕ   ΚΑΙ  ΤΑ   ΟΣΤΑ   ΤΩΝ   ΠΡΟΓΟΝΩΝ.....ΩΣ    ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ    ΑΣ   ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ..

                                 ΕΝΑΝ   ΟΙΚΟ  ΠΟΥ  ΔΕΝ   ΘΑ   ΕΙΧΕ.....ΠΩΣ   ΘΑ   ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΑΜΕ    ΑΥΤΟΝ   ΣΤΗΝ   ΕΣΤΙΑ...  ΤΟΥ.

                                                                                                                               Σ'  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.....
« Τελευταία τροποποίηση: Οκτώβριος 30, 2009, 21:35:03 από ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ »

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.584
 • Karma: 0
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« Απάντηση #2 στις: Οκτώβριος 30, 2009, 21:44:15 »
               ΞΥΠΝΩΝΤΑΣ...-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ....ΑΥΤΗ....ΔΕΝ   ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ...;;;     ΤΙ   ΘΑ   ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙΣ...

                                ---ΑΛΛΑΓΗ....ΓΙΑ    ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ....Η"....ΤΟ   Γ"   ΡΑΙΧ....;;;


                       ΝΑΙ,   ΠΡΑΓΜΑΤΙ....Η  "  ΓΚΟΥΤΑΛΙΝΙ.....ΞΥΠΝΑ....ΜΕΣΑ   ΑΠΟ  ΤΟ   Σ Υ Λ Ο Γ Ι Κ Ο     ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ..!!!

'Ετσι ακριβώς, γι΄αυτό πρέπει πάντα να επαγρυπνούμε, φυλάγοντας τις θερμοπύλες!   ;)
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.584
 • Karma: 0
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« Απάντηση #3 στις: Οκτώβριος 30, 2009, 21:56:20 »
Αν επο΅ένως η ατο΅ική-πυρηνική επιστή΅η, συνιστού΅ε ΅ια και ΅όνο πτυχή της Ιερής
Γνώσης των ΅υστών, και αν η απόκτησή της από τους εξωτερικούς επιστή΅ονες, οδήγησε
στην καταστροφική εκ΅ετάλλευσή της, αναρωτιέται κανείς, τι θα προέκυπτε, αν ίσως ξέφευγαν
κι άλλα τέτοιας ολκής ΅υστικά από τα άντρα των Μυήσεων, στον έξω κόσ΅ο των ανώρι΅ων
και ανεύθυνων ανθρώπων.

Ο φίλος και αδελφός, παίρνει σαν δεδομένο πως στα τάγματα, και μάλλον αναφέρεται στον Τεκτονισμό, υπάρχουν άτομα ώριμα και υπεύθυνα, ενώ όσοι δεν συμμετέχουν σε τάγματα, όπως ο Τεκτονισμός, είναι ανώριμοι και ανεύθυνοι.

Εγώ προσωπικά είδα ακριβώς το αντίθετο... Πως αρκετοί ανώριμοι και ανεύθυνοι, συμμετέχουν στον Τεκτονισμό, ενώ αρκετοί ώριμοι και υπεύθυνοι, εκτός ταγμάτων, ήδη κάνουν ΕΡΓΟ για την Ανθρωπότητα, που κάποιοι Τέκτονες, δεν θα τολμούσαν ποτέ στη ζωή τους, παρά τις τόσο σημαντικές μυήσεις τους...

Το να συμμετέχει κανείς, σήμερα, στον Τεκτονισμό είναι σαν να συμμετέχει στον Χριστιανισμό.  Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη επικίνδυνη ή μυστική γνώση που δίδεται στον Τεκτονισμό... Αυτά είναι παραμύθια, που στόχο έχουν τον προσυλητισμό και μόνο...

Απεναντίας υπάρχει τεράστια άγνοια όσον αφορά τα Μυστήρια, εντός των Τεκτονικών κύκλων, και παράλληλα, τόση πληροφορία, ήδη ανοιχτή προς όλους, που τα Τεκτονικά τάγματα, με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα, ομοιάζουν άχρηστα και οπισθοδρομικά.

Δεν ενδιαφέρονται οι περισσότεροι σημερινοί Τέκτονες (εκτός κάποιων λαμπρών εξαιρέσεων) ούτε για 'Εργο για την Ανθρωπότητα, ούτε για την Αναζήτηση της Αλήθειας.  Συμμετέχουν στον Τεκτονισμό, ως ένα Κοινωνικό χόμπι αμπελοφιλοσοφίας...


Η αίσθηση ευθύνης των Μυη΅ένων καθιερωτών των Μυστηρίων, όπως o Ορφεύς, θέσπισε το
Επταπλό Κλειδί του Συ΅βολισ΅ού, για τη σύνθεση των Ιερών Κει΅ένων. Αυτά πλάστηκαν ΅ε
σκοπό τη διατήρηση της Γνώσης, κι όταν ο άνθρωπος έφτανε στην ωρι΅ότητα, θα
ανακάλυπτε τον τρόπο αποκωδικοποίησης των γραπτών, των εικόνων ή ΅νη΅είων. Η χρήση
τότε της Γνώσης θα είχε εποικοδο΅ητικό χαρακτήρα. Η ελεύθερη κοινοποίηση των αληθειών
ήταν αυστηρότατα απαγορευ΅ένη.

Το Επταπλό Μυστικό, δεν είναι πλέον Μυστικό, και ειδικά στην ΑΜΡΑ, προσπαθήσαμε παντελώς να το απλοποιήσουμε, και να το αποκωδικοποιήσουμε, όσο ποτέ, έτσι ώστε, να γίνει κατανοητό, από όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους...

Δεν κρύβουμε την Γνώση, δεν κρύβουμε το ΦΩΣ, αλλά το παρουσιάζουμε, έτσι ώστε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, να κατανοούν και να σώζονται.

Είπον.'. (ως ένας διαμαρτυρόμενος Τέκτονας)  :D
« Τελευταία τροποποίηση: Οκτώβριος 30, 2009, 22:17:28 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.715
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« Απάντηση #4 στις: Οκτώβριος 31, 2009, 00:01:41 »
    Εκείνοι που καταγίνονται ΅ε τη σπουδή του Εσωτερισ΅ού γνωρίζουν ασφαλώς ότι οι Aγιες Γραφές των Αρχαίων Ελλήνων, δηλ. τα Eργα του Ο΅ήρου, Ησιόδου, Πινδάρου, Ορφέα κ.α., γράφτηκαν για να διατηρήσουν την Εσωτερική Παράδοση. ∆ε γράφτηκαν για να χρησι΅εύσουν ΅όνο για ψυχαγωγία των αναγνωστών ή σα βοηθή΅ατα στη ΅ελέτη της αρχαίας γλώσσας.

    Αλλά οι τρο΅ερές αποκαλύψεις των πιο πάνω αναφερο΅ένων Μυστών, παραδίδονταν αποκλειστικά κατά τη Μύηση στους ορισ΅ένους ώρι΅ους και ηθικά εξελιγ΅ένους. Υπήρχε πάντα ο κίνδυνος της εκ΅ετάλλευσης των γνώσεων από πνευ΅ατικά κατώτερα άτο΅α. Γι' αυτό και τα έργα των Πνευ΅ατικών αρχηγών χρησι΅οποίησαν το Επταπλό Kλειδί του Συ΅βολισ΅ού, ώστε να διατυπώνουν ΅εν την αλήθεια, να αποκρύπτουν ό΅ως το πραγ΅ατικό-εσωτερικό νόη΅α.

    Αυτή η πραγ΅ατικότητα συ΅βαίνει και σή΅ερα. Η γνώση της ατο΅ικής ενέργειας λ.χ., χρησι΅οποιήθηκε σε βάρος της ανθρωπότητας από τους εξωτερικούς επιστή΅ονες. Μολαταύτα, κι εδώ επίσης διαπιστώνεις τη ΅υστικότητα στις έρευνες κι ίσως την επιτήρηση των ερευνητών στα άδυτα των εργαστηρίων.

    Και η ατο΅ική ενέργεια αποτελούσε ΅ονάχα ένα το΅έα της Γνώσης των ΅υστών της Αρχαιότητας. ∆εν περιοριζόταν στα ελάχιστα που φανέρωσε ο ∆η΅όκριτος και Λεύκιππος. Αυτοί ήταν ΅υη΅ένοι που αποκάλυψαν όσα θεώρησαν ακίνδυνα. Αλλά η διδασκαλία του Πυθαγόρα στους Ιεροφάντες των ∆ελφών, σχετικά ΅ε τη χρήση της ατο΅ικής ενέργειας σε ώρες κινδύνου, δείχνει, από την εφαρ΅ογή της κατά την Περσική επιδρο΅ή, ότι η γνώση της ήταν ουσιαστική και όχι θεωρητική ή η΅ιτελής.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    Συγγραφέας: Χάρης Μπαλόγλου

πηγη : http://tektonismos.blogspot.com/

    Τέτοια κείμενα που ξετρυπώνεις αδελφέ μου, δοκιμάζουν την αντοχή μας απέναντι στην σύγχρονη εξάπλωση της βλακείας, στην οποία είμαστε αλλεργικοί. Η μπουρδολογία του πονήματος δεν περιορίζεται μόνον στους παραλογισμούς περί υποτιθέμενης χρήσης πυρηνικής ενέργειας στους Περσικούς πολέμους, αλλά επεκτείνεται ακατάσχετη και στην θρασύτητα να ευφημίζεται για δήθεν εσωτερική ερμηνεία των παραδόσεων.

    Δυστυχώς αυτή είναι η κατάπτωση του εσωτερισμού παγκόσμια, αυτή ακριβώς είναι η κατάντια του σημερινού τεκτονισμού, ο οποίος έχοντας χάσει κάθε επαφή με την ζώσα παράδοση, αναλίσκεται σε ανταγωνισμό κατάθεσης κάθε είδους και μορφής απρονοησία, η οποία μόνον ως φαιδρότητα δύναται να αντιμετωπισθεί, επιφέρουσα εντονότατο κλαυσίγελο.

    Από ολάκερη την ανεκτίμητη κληρονομιά των προγόνων μας, τίποτα άξιο και ενάρετο δεν τους κίνησε το ενδιαφέρον, παρά μόνον οι τερατολογίες περί δήθεν προηγμένης τεχνολογίας και η ευτέλεια της παρερμηνείας περί κάποιων μυστικών ομάδων του τύπου «Ε». Κι είναι οι ίδιοι οι ουφολόγοι, υπερπατριώτες εψιλονλάγνοι που με παρρησία και χωρίς αιδώ, θα αυτοπροβληθούν ως οι επαΐοντες των εσώτερων αληθειών και των μυστικών κλειδιών ερμηνείας των παραδόσεών μας. Και οι ελάχιστοι αληθινοί μυημένοι, μένουν άναυδοι μπροστά στην παντελή αλλοίωση και διαστρέβλωση που έχει υποστεί η εσωτερική και η ιστορική παράδοση.
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Kαζαντζακικός

 • Μηνύματα: 441
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« Απάντηση #5 στις: Οκτώβριος 31, 2009, 00:40:15 »
ετσι πρεπει... να κουβεντιαζονται αυτα τα θεματα...χωρις ισοπεδωτικες διαθεσεις....μα για να φανει πλεον ξεκαθαρρα η εικονα καποιων σχολων που προβαλλονται και αυτοπροβαλλονται σαν φωστηρες...  :D

ουτε ο λιακοπουλος ο Ελοχιμ θα μπορουσε να συνωμοσιολογησει και να βασανισει ετσι αλυπητα την φαντασια... :D

τα λυπηρο ομως ειναι οτι τετοια κειμενα βρισκουν αποδεκτες...
Το μόνο πράγμα που φοβάμαι, είναι να μην γίνω μια αρμάδα που ξεκίνησε να σκίσει τον ωκεανό και τελικά βουλιάξει σε μια σπιτίσια σκάφη...

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« Απάντηση #6 στις: Οκτώβριος 31, 2009, 07:40:30 »

           ΘΑ    ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ.....ΟΛΟΥΣ   ΤΟΥΣ   Σ Υ Ν Δ Α Ι Τ Η Μ Ο Ν Ε Σ .....δηλ,   ΥΜΕΙΣ    Κ"  ΗΜΕΙΣ....

                             ΠΟΥ    Α Σ Χ Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι .....ΩΣ   ΕΙΘΙΣΤΑΙ....ΜΕ  ΤΗΝ   ΘΕΜΕΛΙΟ   ΛΙΘΟ   ΤΗΣ   Ψ Υ Χ Η Σ ...

                   ΠΟΥ   Λ Ε Γ Ε Τ Α Ι .....Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ .....            ΝΑ    ΘΕΣΟΥΝ    ΥΠ"  ΟΨΙΝ  ΤΟΥΣ....


                        ----ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ....ΜΕ   ΤΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.....ΤΟ   ΟΠΟΙΟ   Ε Φ Α Ρ Μ Ο Ζ Ο Υ Ν .....

                                ΑΠΟ   ΤΟ   ΠΙΟ   " Π Α Ρ Α Κ Α Τ Ι Α Ν Ο "...!!!      σκουπιδιαρης...!!!    ας   π ο υ μ ε ...!!!

                                     Ε Ω Σ ....ΤΟ   ΠΙΟ    "Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Ο "...!!!!!     καθηγητης    πανεπιστημιου  ...!    ας   π ο υ μ ε ...!


         --Ο  Ε  Σ  Ω  Τ  Ε  Ρ  Ι  Σ  Μ  Ο  Σ  ......   Α Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Ι .....


                     Ε Ξ Ε Τ Α Ζ Ε Ι .....Μ Ο Ν Ο ....ΤΗΝ    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ    ΔΙΑΘΕΣΗ....ΤΟΥ     "Α Τ Ο Μ Ο Υ '....ΩΣ   ΠΡΟΣ   ΤΗΝ....


                                                       Η  Θ  Ι  Κ  Η         Λ Α Λ Ι Α      ΤΟΥ....!
         ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ  ΜΟΥ.....ΝΑ   Α Ν Α Φ Ε Ρ Θ Ω .....ΣΕ    ΜΕΡΙΚΟΥΣ    Σ Τ Ι Χ Ο Υ Σ ....ΠΟΥ   ΕΧΟΥΝ    Φ Θ Α Σ Ε Ι     Σ"   Ε Μ Α Σ ...

                                                    ΜΕΤΑ    ΑΠΟ   "Κ Α Π Ο Ι Α ".....χρονια......(  οι   στιχοι   αυτοι   ειναι   ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ...)                  ΣΚΗΝΗ....χ !.  ΔΙΑΣ   ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ...!     ---ΓΙΕ    ΤΟΥ   ΙΑΠΕΤΟΥ....ΠΟΥ   Π Ι Ο Τ Ε Ρ Ο     ΑΠ"   ΟΛΟΥΣ   ΞΕΡΕΙΣ...

                                                                                             ΑΠΟ     Π Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ....,


                                                                            Χ Α Ι Ρ Ε Σ Α Ι ...!    ΠΟΥ    ΚΛΕΨΕΣ    ΤΗΝ   ΦΩΤΙΑ...ΚΑΙ   ΤΟΝ   Ν Ο Υ   ΜΟΥ..

                                                                                                         Ε Ξ Α Π Α Τ Η Σ Ε Σ .....


                                                              ΜΕΓΑΛΗ......"Σ Υ Μ Φ Ο Ρ Α "   ,   ΓΙΑ  ΣΕ    ΤΟΝ    Ι Δ Ι Ο ....  ΑΛΛΑ....ΚΑΙ   ΤΟΥΣ...

                                                                              Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Υ Σ       Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ Σ .....


                                      Α Ν Τ Ι     "Φ Ω Τ Ι Α "....!!!      "Κ Α Κ Ο "....ΕΓΩ...!!!!!!!!     ΘΑ   Δ Ω Σ Ω .....


                                                          Μ"   ΑΥΤΟ......ΘΑ   ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ    ΟΛΟΙ.....

                                                 
                                                                       ΜΕΣ.....ΤΗΝ    Κ Α Ρ Δ Ι Α     ΤΟΥΣ....!!!!!!!


                                                  ΓΙΑΤΙ.....           ΘΑ     Α Γ Κ Α Λ Ι Α Ζ Ο Υ Ν ....!!!!!               ΤΗΝ    ΙΔΙΑ.....


                                                               ΤΗΝ     " Σ Υ Μ Φ Ο Ρ Α "     ΤΟΥΣ......!!!!


              ΑΠΟ   ΕΔΩ   Ε Κ Λ Ε Ψ Α Ν .....ΑΓΑΠΗΤΟΙ  ΜΟΥ ,    ΚΑΙ   Ε Γ Ρ Α Ψ Α Ν .....ΤΗΝ    "Γ Ε Ν Ε Σ Η "......ΑΠΟ   ΕΔΩ....


                    -----ΚΑΙ    Π Ρ Ο Σ Τ Α Ξ Ε ....!!!     ΤΟΝ    Η Φ Α Ι Σ Τ Ο ....!!!!       ΤΟΝ    Ξ Α Κ Ο Υ Σ Τ Ο ....


                                         ΝΑ    Σ Μ Ι Ξ Ε Ι .......       Χ  Ω  Μ  Α        Κ  Α  Ι      Ν  Ε  Ρ  Ο  .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


                                                 ΚΑΙ      Μ  Ε  Σ  Α  .........................


                        ΝΑ    Β Α  Λ  Ε  Ι ..........        Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ       Λ Α Λ Ι Α .....!!!!!!!!!!!   


                                                   ΚΑΙ     Δ  Υ  Ν  Α  Μ  Η  .........!!!!!!!!!!!!!!!!!!               ΝΑ     Μ Ο Ι Α Ζ Ε Ι .................               ΣΤΗΝ       Ο Ψ Η ..................                              ΜΕ     ΤΙΣ/ΤΟΥΣ.......Α Θ Α Ν Α Τ Ο Υ Σ /ΤΕΣ         Θ Ε Ε Σ /ΟΥΣ..........!!!!!!!!!!!!

           ΑΔΕΛΦΙΑ   ΜΟΥ......ΠΑΡΑΔΙΔΩ    ΣΤΗΝ   ΚΡΙΣΗ  ΣΑΣ....ΤΟΥΤΕΣ    ΤΙΣ    Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ     ΤΗΣ    Φ Υ Λ Η Σ    ΜΑΣ....                ΑΔΕΛΦΙΑ   ΜΟΥ......      ΚΡΙΝΕΤΕ......ΜΕΣΑ   ΑΠΟ  ΤΗΝ   ΚΑΡΔΙΑ   ΣΑΣ.....         ΤΟΥΤΑ.....


                                                                                                                   Α Δ Ε Λ Φ Ι Α     ΜΟΥ........
« Τελευταία τροποποίηση: Οκτώβριος 31, 2009, 07:43:47 από ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ »

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.715
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« Απάντηση #7 στις: Οκτώβριος 31, 2009, 12:38:25 »

    Μια και αναφερθήκαμε όμως στους "φωστήρες" που συχνάζουν στα σύγχρονα χαμαιτυπεία της σκέψης, τα οποία τα βαφτίζουν ετσιθελικά "εσωτερικά τάγματα", να μην ξεχάσουμε την λατρεία τους προς το μεγαλείο των γνώσεων εξ αποκάλυψης των σκηνιτών της Παλαιστίνης, την λαγνεία τους προς την ανθελληνική προπαγάνδα και την θρησκευτική προσήλωσή τους σε κάθε είδους διαστρέβλωση και παραποίηση της αλήθειας, η οποία φτάνει να παρουσιάζει τους παγκόσμια αποδεκτούς και δοξασμένους προγόνους μας ως κοινά λαμόγια που κατέκλεψαν την φιλοσοφία της Αιγύπτου, υπεξαίρεσαν την ανεπανάληπτη εβραϊκή γνώση και οικειοποιήθηκαν αδιάντροπα την σοφία της Ανατολής.

    Τι κι αν η σύγχρονη παγκόσμια έρευνα απέδειξε αδιαμφισβήτητα ότι οι εβραϊκοί μύθοι είναι ένα πρόχειρο συνοθύλευμα από τις παραδόσεις των άλλων λαών της περιοχής, τι κι αν η αρχαιολογία παρουσίασε "ντοκουμέντα" περί της μοναδικότητας παγκόσμια του φαινομένου ανάδυσης και άνθισης στον Ελληνικό και μόνο χώρο της φιλοσοφίας, τι κι αν η ενδελεχής έρευνα τεκμηρίωσε την παγκόσμια ευρεσιτεχνία της ανακάλυψης, άσκησης  και διάδοσης από τους προγόνους μας των σεπτών μυστηρίων, για τους σημερινούς φωστήρες των δήθεν εσωτερικών ταγμάτων, αυτά είναι άγνωστα πράγματα, καθώς στα στεγανά σφραγισμένα δώματα των στοών και περιστυλίων παρεμποδίζεται από τους σύγχρονους σκοταδιστές να εισχωρήσει το φως της αληθείας.

    Κι από την άλλη, έχουμε τους δήθεν Ελληναράδες, οι οποίοι με σολοικισμούς, με ανυπόστατες τερατολογίες και με οικτρές γραφικότητες - όπως π.χ. ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης της Υπάτης Μικτής Στοάς της Ελλάδος, προσποιούμενος τον γνώστη, διολίσθαινε κατ' εξακολούθηση σε παρανοϊκούς Eλληναράδικους νεολογισμούς του τύπου, "Καρδία = η Κάρα του Δία!!!!" - ευτελίζουν χειρότερα τις Ελληνικές αξίες και το ανεκτίμητο Ελληνικό Φως.

    Διαβάζοντας το κειμενάκι του φουκαρά επώνυμου συντάκτη, θυμήθηκα το πλήθος των αποκοτιών και βλακωδών καταθέσεων που μεγαλόστομα εκστόμιζαν ψηλόβαθμα μέλη των τεκτονικών Στοών, με πρόθεση να διαφωτίσουν τους άτυχους μαθητές. Στην πρεμούρα τους πάνω να επιδείξουν την νομιζόμενη σοφία που κατέχουν (θύματα και οι ίδιοι κάποιων ανεγκέφαλων ασπούδαστων κατεργάρηδων), συναγωνίζονταν σε πλήθος και σε μέγεθος κατάθεσης απρονοησιών και παραποιήσεων του τύπου, «ο Α΄Επόπτης είναι τα γεννητικά όργανα (η αλήθεια είναι ότι κατά κανόνα σε πολλές στοές ΕΙΝΑΙ), ο Διδάσκαλος είναι αυτός που δίνει την σκάλα (ίνα κλέψουσιν οπώρας!) κι αν πάμε σε αναλυτικότερους αποσυμβολισμούς, γίνεται το «το έλα να δεις». Σεβάσμιοι και σεβάσμιες θα σας ενημερώσουν με παρρησία ότι κινούμαστε δεξιόστροφα επειδή έτσι κινούνται τα ….ρολόγια (προς υποστήριξη και επιβεβαίωση, κατάθεση και άλλης «σοφίας» - επειδή η ρόδα του αυτοκινήτου γυρίζει δεξιόστροφα – εδώ πλέον αυτοπυροβολείσαι….). Τον ζωδιακό τον έχουν οι Στοές για ….διακόσμηση!!!!, τα δε φώτα του ουράνιου θόλου…. για φωτισμό!!!!
Μεταξύ των στηλών δημιουργείται μετρήσιμο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο!!!! Η τεκτονική εργασία δεν έχει να κάνει με σπουδή, μελέτη και έρευνα, αλλά το μόνο που χρειάζεται να κάνει, είναι να ανοίξει ο μαθητής την ενέργειά του και με μαγικό τρόπο θα του μεταδοθεί στιγμιαία όλη η σοφία που έχουν οι ψηλόβαθμοι ….φωστήρες!!!! Στον 33ο δήθεν θα σου αποκαλύψουν ΤΗΝ λέξη που σε κάνει το λιγότερο ….θεό!!!! Σε κάθε μύηση σου μεταβιβάζεται η γνώση, οπότε το μόνο που αξίζει είναι το σύνολο των μυήσεων. Χώρια βέβαια που υπάρχουν και ….βαθύτερες αποκαλύψεις! Ο Χιράμ είναι ο ….Χριστός!!!!

    Η πλημμυρίδα της ηλιθιότητας είναι ανεξάντλητη και η εγωπάθεια που καλλιεργείται, ωθεί τον κάθε καημένο – όπως τον συντάκτη της ανάλυσης στην αρχή – στο να εκθέτει τον εαυτό του νομίζοντας ότι κατέχει, κάνοντας να κουνάνε την κεφαλή τους με κατανόηση οι ελάχιστοι γνωρίζοντες…. Αλίμονο, αυτή είναι η σημερινή κατάντια, αυτό είναι το μεγαλείο του καταποντισμού και της κατάπτωσης. Ήδη τελέσθηκε ο έσχατος ευτελισμός. Που πλέον βαθύτερα θα κυλιστεί ο δήθεν μυημένος; Σε ποιον βόρβορο θα ριφθεί ακόμη για να συνειδητοποιήσει τον απώτατο εξευτελισμό του;

    Ας είμαστε εγρήγοροι συνεχώς αδελφοί. Παρατήρηση, σπουδή, μελέτη και διερεύνηση, ας είναι η διαρκής εργασία μας, γιατί, η ευτέλεια, η βλακεία και η ηλιθιότητα είναι μεταδοτικές νόσοι που μολύνουν τον ράθυμο, τον οκνηρό αλλά προπάντων αφελή αδαή. Μοναδικό αντίδοτο η Γνώση, η Γνώση η οποία μας ελευθερώνει, μας εξελίσσει, μας θεώνει…. Γένοιτο….
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

ΣΕΡΑΠΙΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 492
 • Karma: 0
 • FR.M.T.S.G
  • Προφίλ
Απ: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« Απάντηση #8 στις: Οκτώβριος 31, 2009, 12:47:27 »
Έχω ακούσει και χειρότερες μ.......ς, αλλά ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΔΙΑΠΡΑΤΟΥΝ ΕΓΚΛΗΜΑ, (σε κάποια μικτά) ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ, μέρος μύησης 1ου, ΕΦΕΥΡΗΜΑ ΑΝΌΗΤΩΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ, αυτοί που το σκέφτηκαν είναι άρρωστοι, δημιουργούν ενοχικούς ασθενείς, για να ελέγχουν το τρόπο που σκέφτονται, Πρόβατα

ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΡΟΠΙΤΑ, (το έχω ακούσει αυτό υπό μορφή χιούμορ) ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟς ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΟΙΑΝΕΙΑ ΜΑΣ. Αλλά, Το βρήκαν σαν χριστουγεννιάτικο στολίδι και το κρέμασαν.
« Τελευταία τροποποίηση: Οκτώβριος 31, 2009, 13:09:51 από ΣΕΡΑΠΙΣ »
Per aspera ad astra

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.715
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« Απάντηση #9 στις: Οκτώβριος 31, 2009, 12:53:54 »
Έχω ακούσει και χειρότερες μ.......ς, αλλά ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΔΙΑΠΡΑΤΟΥΝ ΕΓΚΛΗΜΑ, (σε κάποια μικτά) ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ, ΕΦΕΥΡΗΜΑ ΑΝΌΗΤΩΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ, αυτοί που το σκέφτηκαν είναι άρρωστοι, δημιουργούν ενοχικούς ασθενείς.

    Πολύ σωστά αδελφέ μου....

Αυτοί που το σκέφτηκαν, είναι εχθροί της Μητέρας Φύσης, πολέμιοι της χαράς και της ευτυχίας, εντεταλμένοι εχθροί της ζωής!!!! Είναι κάτι χειρότερο από άρρωστοι, είναι ιουδαιοχριστιανοί....
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.584
 • Karma: 0
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« Απάντηση #10 στις: Οκτώβριος 31, 2009, 13:07:25 »
Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ

Το πρόβλημα με τους συμβολισμούς των μυήσεων, και στην προκειμένη περίπτωση του Τεκτονισμού, δηλαδή, στο σημείο, που το τυπικό της μύησης αναγγέλλει, πως "ο πραγματικός εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος του ο εαυτός", χρειάζεται να επεξηγείται και να αναλύεται έτσι ώστε να μην βγαίνουν άλλα συμπεράσματα.

'Ομως δυστυχώς αυτό δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχει διδασκαλία στον Τεκτονισμό.  Έτσι πολλά ερωτηματικά μένουν μετέωρα ανεξήγητα, και έτσι, όντως, μπορεί να καταφύγουν πολλοί ενασχολούμενοι με τον Τεκτονισμό, σε τελείως λάθος συμπεράσματα.

Έτσι πχ η έκφραση:

Για να κατακτήσουμε την Πνευματική μας Ελευθερία και Χρηστότητα, "Ο αγώνας είναι εσωτερικός, ένας αγώνας ανάμεσα στον Θεό και το θηρίο μέσα μας", μπορεί να μεταφραστεί ως ένα ενοχικό σύνδρομο, πως "Για τα πάντα φταίμε εμείς", που δεν είναι αλήθεια.

Δεν φταίει ένα παιδί για την καταστροφή του πλανήτη και της ανθρωπότητας που έχει κληρονομήσει, όμως ένα παιδί καλείται να ενηλικιωθεί, έτσι ώστε μια μέρα να αναλάβει την ευθύνη να σώσει όχι μόνο την δική του ζωή από την αυτοκαταστροφή, αλλά να αναλάβει και την ευθύνη όλο και μεγαλύτερων ομάδων, όπως η οικογένεια, η τοπική κοινωνία, ή ακόμα όλη η ανθρωπότητα...

'Οσο μεγαλύτερες ευθύνες, αναλαμβάνει το κάθε παιδί μέσα μας, τόσο και περισσότερο ενηλικιώνεται, πνευματικά...

Χωρίς το βάρος του Σταυρού, δεν ανθίζει το Ρόδο μέσα μας...
« Τελευταία τροποποίηση: Οκτώβριος 31, 2009, 13:12:43 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

ΣΕΡΑΠΙΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 492
 • Karma: 0
 • FR.M.T.S.G
  • Προφίλ
Απ: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« Απάντηση #11 στις: Οκτώβριος 31, 2009, 13:21:12 »
Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ. Το αντίστροφο, είναι όλη η αιτία και πηγή του κακού σε όλη την ανθρωπότητα. όλων των ασθενιών όλων των εγκλημάτων, όλων των συγκρούσεων των εσωτερικών, όλων των ανασφαλειών, όλων των διακοπών λογικής και συναισθήματος, όλων των πόνων, των δυστυχιών, των πολέμων, όλων των εσωτεριστών που παρανόησαν, σκεπτομένων και μη, όλων των εξαρτήσεων, πάσης προέλευσης. Και είναι η αιτία και πολλών σωματικών ασθενειών που εξωτερικεύονται στον υλικό μας φορέα.

Ο ΕΥΑΤΌς ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟς ΜΑΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΚΑΙ Ο Η ΕΡΩΜΕΝΟΣ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟς ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΟΝ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ, Η ΟΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ. Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
« Τελευταία τροποποίηση: Οκτώβριος 31, 2009, 13:42:26 από ΣΕΡΑΠΙΣ »
Per aspera ad astra

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.584
 • Karma: 0
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« Απάντηση #12 στις: Οκτώβριος 31, 2009, 13:45:20 »
Συμφωνώ αδελφέ μου,

είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούμε τέτοιες σκληρές φράσεις όπως ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ κτλ... ενώ αν πούμε πως Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ, όπως επισήμανες, θα έχουμε ίσως μία άλλη ανθρωπότητα... μία καλύτερη ανθρωπότητα...

Η φράση επίσης "Πατήρ Πάντων είναι ο Πόλεμος" παρεξηγήθηκε, από την προαγωγή του Ελεύθερου και Αδογμάτιστου διαλόγου, στο να χρειάζεται ένας Πόλεμος για την προαγωγή της εξέλιξης, που το τελευταίο συμπέρασμα έφερε πολλές οδύνες σε όλη την ανθρωπότητα...

Γι' αυτό το λόγο κάποιοι επέμεναν να κρατούν τα μυστήρια κρυφά, γιατί παρεξηγούνται, όμως αντί να κρατάμε τα μυστήρια κρυφά, θα ήταν καλύτερα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και όλες τις κατάλληλες διευκρινήσεις, έτσι ώστε να μην κάνουμε άλλα λάθη... Δεν μας παίρνει για άλλα λάθη... Είμαστε πλέον ΟΡΙΑΚΑ...
« Τελευταία τροποποίηση: Οκτώβριος 31, 2009, 13:46:51 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Kαζαντζακικός

 • Μηνύματα: 441
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« Απάντηση #13 στις: Οκτώβριος 31, 2009, 14:24:44 »
το θεμα της παρεξηγησης των εννοιων...
ειναι προιον βλακειας....
η μηπως προπαγανδα ανθρωπων που στοχο εχουν να βλαψουν το αδογματιστο πνευμα...?

το εχουμε πει πολλες φορες, αδερφε ορφεα, ας το πουμε αλλη μια...

το συστημα οταν δει πως εισαι σκαφτιας, πρεπει αυτο να σου πει σε ποια χωματα θα σκαψεις...
θα σε κουμπωσει οπου θελει αυτο....
αρα γιατι να μην σε κανει εναν ενοχικο δουλο που θα ζει το ονειρο του σκλαβου, στην απολυτη ματαιοδοξια του αυτη η κακομοιρη ταχα εσωτεριστικη ορντιναντσα, θα φαντασιωνεται πως ειναι ο σκαφτιας του Αυτοκρατορα...
και ετσι μια νικη ακομη για το συστημα, αντικατασταση του μεσσια της παιδικης ηλικιας με αλλονα αφεντη και με την τραγικη συγκαταθεση του ιδιου του ατομου..
Διαμαρτυρομενοι Τεκτονες... δυο εννοιες βαθειες... αλλα αναγκαιες..
Το μόνο πράγμα που φοβάμαι, είναι να μην γίνω μια αρμάδα που ξεκίνησε να σκίσει τον ωκεανό και τελικά βουλιάξει σε μια σπιτίσια σκάφη...

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.715
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: εσωτερικος αποσυμβολισμος σε ομηρικο υμνο
« Απάντηση #14 στις: Οκτώβριος 31, 2009, 14:25:50 »
    Στο ξεκίνημα των άθλων του ο ήρωας Περσέας, τολμηρός, ριψοκίνδυνος και προσποιούμενος τον άφοβο, ξάφνου συνάντησε έναν φοβερό κατασκότεινο εχθρό, που τούμιαζε σαν δίδυμος αδελφός. Έσυρε το ξίφος του τότε - το ίδιο και ο σκοτεινός εχθρός - και ξεκίνησε μια τιτάνια μονομαχία ζωής και θανάτου. Όλη μέρα μάχονταν και ο σκοτεινός εχθρός δεν έδειχνε κανένα σημάδι κόπωσης. Η αμφιβολία άρχισε να ξεπηδά στο μυαλό του ήρωα, καθώς το σούρουπο έφερνε και μια τεράστια κόπωση που τον κατέβαλε. Βράδυασε και ο αγώνας συνέχιζε πιο λυσσασμένα. Σαν σε αναλαμπή, μέσα στην μανία της μάχης, ο ήρωας παρατήρησε ότι, όταν δέχονταν κάποιο χτύπημα, πονούσε αφόρητα, αλλά και όταν κατάφερνε κάποιο χτύπημα στον σκοτεινό αντίπαλο, ένοιωθε τον ίδιο πόνο ακριβώς.

    Κόντευε να ξημερώσει, όταν ο ήρωας συνειδητοποίησε.... Έριξε το σπαθί του στο χώμα - το ίδιο έπραξε και ο σκοτεινός αντίπαλος -παράτησε την ασπίδα του - το ίδιο και ο σκοτεινός -, έτρεξε, αγκαλιάστηκαν και έγιναν ....Ένα!!!!
    Έκτοτε ο ήρωας Περσέας έγινε ανίκητος....

    Η αναφορά στον Σκοτεινό, είναι κοινή σε όλες τις μυθικές παραδόσεις. Ο Γιλγαμές έχει τον δίδυμο σκοτεινό και φοβερό Εκκιντού, ο Ράμα τον πίθηκο Χανουμάν, ο Ηρακλής τον Ιφικλή, ο Κάστωρας τον Πολυδεύκη και όταν συνεργάζονται οι δύο, γεννιέται ο Ήρωας και επιτελεί άθλους. Δυστυχώς οι εβραίοι βέβηλοι των μυστηρίων, αμύητοι όντες, παρουσίασαν τον εσωτερικό αυτόν μύθο - Ιακώβ και Ησαύ - τελείως διαστρεβλωμένο, όπου μάλιστα ο Ιακώβ εξαπατά τον δίδυμό του Ησαύ, με αποτέλεσμα να αποκοπεί από αυτόν και να καταντήσει αδύναμος, αναπτύσσοντας την πονηριά και την απάτη πλέον. Αυτό το αλλοιωμένο πρότυπο παρέλαβε ο ιουδαιοχριστιανός και συνσδυάζοντάς το με την σατανοποίηση των φυσικών ενστίκτων, έφτασε στην αποτρόπαια και νοσηρή διάσπαση, η οποία τον γέμισε μίσος και φθόνο για οτιδήποτε υγιές, ωθώντας τον να επιδιώκει με μανία να μάχεται την ζωή και να πασχίζει να μολύνει και τους υγιείς, για να νοιώσει λιγώτερο και μικρότερο τον πόνο της αρρώστειας του, ικανοποιούμενος από τον πόνο των άλλων.
« Τελευταία τροποποίηση: Οκτώβριος 31, 2009, 14:27:29 από Ορφέας »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/