Αποστολέας Θέμα: ΦΕΓΓΑΡΙ __ΜΟΥ____Ε Σ Υ ___  (Αναγνώστηκε 2097 φορές)

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

  • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
  • *****
  • Μηνύματα: 578
  • Karma: 0
    • Προφίλ
ΦΕΓΓΑΡΙ __ΜΟΥ____Ε Σ Υ ___
« στις: Ιούνιος 16, 2009, 18:27:47 »
   
           --....ΤΡΙΚΤΥΠΕ ,   ΤΡΙΦΘΟΓΓΕ ,  ΤΡΙΚΑΡΗΝΕ ,  ΤΡΙΩΝΥΜΕ   ΜΗΝΗ,  ΤΡΙΠΡΟΣΩΠΕ ,  ΤΡΙΑΥΧΕΝΕ,  Τ Ρ Ι Ο Δ Ο Τ Ι , 

                                                                Ε Χ Ε Ι Σ    Φ Λ Ο Γ Ο Σ    Α Κ Α Μ Α Τ Ο Ν    Π Υ Ρ

                   ΚΑΙ   Τ Ρ Ι Α Δ Ω Ν     ΜΕΔΕΕΙΣ    ΤΡΙΣΣΩΝ  ΤΕ   ΔΕΚΑΔΩΝ  ΤΕ    Α Ν Α Σ Ε Ι Σ .......---
                                                                                                                           Μαγικοι   υμνοι  απο  papyri  graecae  magicae          Η    Τ  Ρ  Ι  Α  Δ  Ι  Κ  Η       ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ    ΤΟΥ   Φ Ε Γ Γ Α Ρ Ι Ο Υ    ΗΤΑΝ    ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ......και   οι  Τ Ρ Ι Σ Η Μ Ε Σ

                                      Θ Ε Ο Τ Η Τ Ε Σ                 Φ Ε Γ Γ Α Ρ Ι Σ Ι Ε Σ    !!!


          Η    Τ Ρ Ι Μ Ο Ρ Φ Η     η"     Τ Ρ Ι Σ Ω Μ Η     Ε Κ Α Τ Η .....

          ΟΙ     Τ Ρ Ε Ι Σ      Γ Ο Ρ Γ Ο Ν Ε Σ .....

          ΟΙ    Τ Ρ Ε Ι Σ     Ε Ρ Ι Ν Υ Ε Σ ....

         ΟΙ    Τ Ρ Ε Ι Σ     Μ Ο Ι Ρ Ε Σ ....

          ΟΙ    Τ Ρ Ε Ι Σ     Χ Α Ρ Ι Τ Ε Σ ....

          ΟΙ    Τ Ρ Ι Σ Ω Μ Α Τ Ο Ι     Δ Α Ι Μ Ο Ν Ε Σ .... 

          ΟΙ    Τ Ρ Ι Κ Ε Φ Α Λ Ο Ι        Δ Α Ι Μ Ο Ν Ε Σ ......     οπως   ο   Κ Ε Ρ Β Ε Ρ Ο Σ .....

          ΤΟ     Τ Ρ Ι Μ Α Τ Ο    (  τρια   Ματια  )    του    ο λ υ μ π ι ο υ    Δ Ι Α ......   στον   παυσανια.2,24

           Ο    Ο Ρ Φ Ι Κ Ο Σ     ΕΡΩΣ .....   ΩΣ    Τ Ρ Ι Μ Ο Ρ Φ Ο Σ     ΘΕΟΣ....    Φ Α Ν Η Σ  ,   Μ Η Τ Ι Σ  ,   Η Ρ Ι Κ Ε Π Α Ι Ο Σ !!!!

                                      - -Φ Ω Τ Ο Β Ο Λ Ο Σ  ,     Β Α Θ Υ Σ Ο Φ Ο Σ   και    Δ Ω Ρ Η Τ Η Σ     ΤΗΣ    Ζ Ω Η Σ   !!!!

                ΕΞ  ΟΥ,   Η   ΣΦΗΝΑ   ΤΟΥ   δ α μ α σ κ ι ο υ !!!     τον   ΜΗΤΙΝ    ως   ΝΟΥΝ ,    τον   ΗΡΙΚΕΠΑΙΟΝ   ως   ΔΥΝΑΜΙΝ,  τον

                                                                                         Φ Α Ν Η Τ Α !     αυτον ......    Ως    Π Α Τ Ε Ρ Α !!!


            Ο    Ι Μ Ε Ρ Ο Σ ,    Ο    Ε Ρ Ω Σ ,   και    Ο   Π Ο Θ Ο Σ !!!     ΣΤΟ   ΝΑΟ   ΤΗΣ   ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ   ΣΤΑ   ΜΕΓΑΡΑ.....


           ΟΙ   Η Λ Ι Κ Ι Ε Σ     ΤΟΥ   ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ    ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ    ΤΙΣ   ΗΛΙΚΙΕΣ   ΤΟΥ   Β Ρ Ε Φ Ο Υ Σ !

                                                                                                                ΤΟΥ    Ε Φ Η Β Ο Υ !

                                                                                                        ΚΑΙ     ΤΟΥ   Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Α !


             ΤΟ    ΘΕΙΟ   ΒΡΕΦΟΣ !!!     ΤΩΝ   Α Ρ Χ Α Ι Ω Ν     Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν     ΕΧΕΙ   ΤΗΝ   ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥ   ΣΤΟΝ   Ο Υ Ρ Α Ν Ο !!!

              Η    "Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο Τ Η Τ Α "     ΠΟΥ   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ    ΤΗΝ   Θ Ε Ι Α    Γ Ε Ν Ν Η Σ Η  ,    ΟΠΩΣ   ΚΑΙ   ΤΟ ...

                                                       Φ Ε Ρ Ο Γ Γ Ο Κ Ο Π Η Μ Α  !!!!       ΤΟΥ    ΘΕΙΟΥ   ΒΡΕΦΟΥΣ, 

                         ΕΙΧΑΝ    Σ Χ Ε Σ Η     ΜΕ   ΤΟΝ     Φ Ε Γ Γ Α Ρ Ι Κ Ο    Ν Υ Χ Τ Ι Α Τ Ι Κ Ο      Φ Α Ν Η Τ Α !!!

         
              ΣΤΗΝ      Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Μ Ι Ν Ω Ι Κ Η    ΚΡΗΤΗ ,   Σ"   ΕΝΑ   Σ Π Η Λ Α Ι Ο .....   Λ Α Μ Π Ο Κ Ο Π Α ,   ΚΑΘΕ   ΧΡΟΝΟ

              Η   ΜΕΓΑΛΗ   "Φ Ω Τ Ι Α "   ΑΠΟ   ΤΟ  ΑΙΜΑ   ΤΗΣ   Ρ Ε Α Σ  .....  Ο   Δ Ι Α Σ ,    Γ Ε Ν Ν Ι Ε Τ Α Ι .


              ΑΠΟ   ΤΑ   Ι Ε Ρ Α    ΤΟΥ   Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ο Υ ,   Ξ Ε Π Η Δ Α Ν Ε     ΤΗΝ   ΩΡΑ   ΤΗΣ   Ν Υ Χ Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ    ΘΥΣΙΑΣ ....

              ΚΑΘΕ   Χ Ρ Ο Ν Ο ,    Μ Ι Α    Τ Ε Ρ Α Σ Τ Ι Α     "Φ Ω Τ Ι Α ',    που   δεν   καιει   ομως   ΤΙΠΟΤΑ,   που  δεν   αφηνει   ΣΤΑΧΤΕΣ

              ΣΤΟ   ΠΕΡΑΣΜΑ  ΤΗΣ ,     ΝΑΙ,   ειναι   το  ΣΗΜΑΔΙ   ΤΗΣ   ΚΑΛΟΤΥΧΙΑΣ....    ΚΑΛΗ   ΘΑΝΑΙ   Η   ΧΡΟΝΙΑ....

              ΣΤΙΣ    ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ   Ι Ω Ν Ι Κ Ε Σ    ΑΠΟΙΚΙΕΣ  .....   ΤΟ   Θ Ε Ι Ο    Β Ρ Ε Φ Ο Σ    ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ .....      Δ Ι Π Λ Α ...

                                                ΣΤΟ    Φ Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Ο     Δ  Ε  Ν  Τ  Ρ  Ο  !!!

           
              ΣΤΗΝ   Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α .....ΤΟ   ΘΕΙΟ   ΒΡΕΦΟΣ   ,   Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ε Τ Α Ι    ΑΠΟ  ΤΟΝ   ΙΕΡΟΦΑΝΤΗ  ...  ΕΝ   Π Υ Ρ Ι ! ιππολυτος

                               --  ΚΑΤΩ   ΑΠΟ   ΤΗΝ   Φ Λ Ο Γ Α     ΤΗ   ΜΕΓΙΣΤΗ !       των   λ α μ π α δ ω ν ....

              ΣΤΗΝ   ΠΕΡΣΙΑ ,    ΕΝΑ   ΑΣΤΕΡΙ   ΠΕΦΤΕΙ,   ΚΑΙ   ΟΔΗΓΕΙ   ΤΟΥΣ   ΠΕΡΣΕΣ   "ΜΑΓΟΥΣ",   ΣΤΗΝ   Σ Π Η Λ Ι Α   ΤΟΥ   

                                                   Ν Ε Ο Γ Ε Ν Ν Η Τ Ο Υ       Μ Ι Θ Ρ Α .

              ΕΙΝΑΙ,   ΤΟ   ΙΔΙΟ   ΠΟΥ   ΟΔΗΓΕΙ    ΑΥΤΟΥΣ   ΣΤΟ   ΑΝΤΡΟ    ΤΗΣ   ΙΟΥΔΑΙΑΣ.....Ο   ΦΑΝΗΣ    ΕΓΕΝΝΗΘΗ......

              ΤΗΝ   ΣΤΙΓΜΗ   ΠΟΥ  Ο   "ΙΗΣΟΥΣ"   ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ  .....λεει   ο   ΙΑΚΩΒΟΣ...   --ΙΔΟΥ   ΝΕΦΕΛΗ   ΦΩΤΕΙΝΗ   ΕΠΙΣΚΙΑΖΟΥΣΑ 

                                 ΤΟ   Σ Π Η Λ Α Ι Ο Ν ,     ΚΑΙ   ΟΤΑΝ   ΑΥΤΗ   ΥΠΕΣΤΕΛΛΕΤΟ .....   Ε Φ Α Ν Η    ΦΩΣ   Μ Ε Γ Α    ΕΝ   ΤΩ 

                                        Σ Π Η Λ Α Ι Ω ....     ΩΣΤΕ    ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ   Μ Η    ΦΕΡΕΙΝ   ΤΙΣ.....

               ΠΙΟ   ΠΡΙΝ,   Ο   Β Ο Σ Κ Ο Σ    ΠΟΥ   Β Ρ Η Κ Ε   ΤΟΝ   Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο  ...  ΒΡΕΦΟΣ...    ΕΙΔΕ   ΑΣΤΡΑΠΗΝ   ΑΠΟ  ΤΟ   

                                ΚΟΡΜΑΚΙ  ΤΟΥ-- ΑΣΤΡΑΠΗΝ   ΙΔΕΙΝ   Ε Κ Λ Α Μ Ψ Α Σ Α Ν     ΑΠΟ  ΤΟΥ   ΠΑΙΔΟΣ---   ΩΣΤΕ     Γ Υ Ρ Ι Σ Ε ..

                                                     ΤΟ   ΠΡΟΣΩΠΟ  ΤΟΥ....παυσανιας   2,26.

               
          7000  (  επτα   χιλιαδες   χρονια )   πριν   της  κοινης   χρονολογησης....  καταυλισμος   CATAL   HUYUK  ( ατταλεια  τουρκιας)..

                    --ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ   ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ     Φ Ε Γ Γ Α Ρ Ι Κ Ο Υ    Β Ρ Ε Φ Ο Υ Σ   αναμεσα   σε   δυο   λιονταρια.....--catal  huyuk  ανασκ.

           
         --Ο   ΙΗΣΟΥΙΤΗΣ    LE  SEUNE....ΡΩΤΗΣΕ   ΤΟΥ   ΙΝΔΙΑΝΟΥΣ   -ΙΡΟΚΕΖΟ-    πως   μπορουσαν   να  φανταζονται   

                                     το   ΦΕΓΓΑΡΙ     ΓΥΝΑΙΚΑ !!         και    η   απαντηση.....

                   --Η   Α Μ Α Θ Ε Ι Α   ΣΟΥ     ,  ΕΙΝΑΙ   ΓΙΑ  Κ Λ Α Μ Α Τ Α !    ΓΙΑΤΙ   ΟΛΟΙ   Ξ Ε Ρ Ο Υ Ν    ΠΩΣ   ΑΝ   ΔΕΝ   ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ

                          ΤΑ   Χ Ε Ρ Ι Α   ΤΗΣ ,   ΕΙΝΑΙ   ΓΙΑΤΙ   ΤΑ   ΕΧΕΙ    ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ  ,   ΚΑΘΩΣ   ΚΡΑΤΑ   ΤΟ   Π Α Ι Δ Ι    ΤΗΣ ...!!!!!!--\
                                                                                                                                                       ΕΘΝΟΛ.   CAMBRIGE..

              --ΟΤΑΝ   Ο   ΣΕΡΒΙΟΣ   ΤΥΛΛΙΟς    ΗΤΑΝ   ΠΑΙΔΙ.....ΦΕΓΓΟΚΟΠΟΥΣΕ   ΤΟ   ΚΕΦΑΛΙ  ΤΟΥ    σαν  κοιμοταν...--
                                                                                                                                            πλουταρχος   ηθ.

             
       --το   ΑΝΤΡΟΝ   ΤΗΣ   ΝΥΚΤΟΣ   ΠΟΥ   ΜΕΣΑ  ΤΟΥ    ΦΩΛΙΑΖΕΙ    Ο   ΦΕΓΓΑΡΟΘΕΟΣ   ,ΕΙΝΑΙ    ΤΟ   ΣΠΗΛΑΙΟ   ΤΟΥ   ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

                Η    Π Υ Λ Η    ΤΩΝ   ΔΥΟ   Κ Ο Σ Μ Ω Ν  .....    Η    Π Α Λ Ι Γ Γ Ε Ν Ε Σ Ι Α !!!!   

                   ΕΙΝΑΙ   ΤΟ   Ζ Η Ρ Ι Ν Θ Ι Ο Ν     ΑΝΤΡΟΝ    ΣΤΗ   ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ....!!!

                            ΤΟΥ   ΛΥΚΑΙΟΥ   ΠΑΝΟΣ    ΣΤΗΝ   ΑΡΚΑΔΙΑ....!!!

                                          ΤΟ   Μ Ι Σ Ο Φ Ε Γ Γ Α Ρ Ο    ΤΩΝ   ΟΡΦΙΚΩΝ....  ΠΟΥ   ΟΙ   ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ   ΕΚΛΕΨΑΝ..!!!


         ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ   ΜΟΥ,   χριστιανοι,   ΣΕ  ΜΕΝΑ   ΤΟΝ   ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟ.....ΠΟΥ  ΚΟΡΝΙΟΤΟΠΟΙΗΣΑΤΑΙ    ΤΑ  ΚΟΚΑΛΑ  , 

                                     ΠΟΥ    ΞΕΘΑΨΑΤΑΙ,    ΤΩΝ   Π Ρ Ο Γ Ο Ν Ω Ν   ΜΟΥ...   ΠΟΥ..!?!?!

                       ΣΑΣ   ΠΑΡΑΚΑΛΩ ,   ΠΗΤΕ  ΜΟΥ....