Αποστολέας Θέμα: Α Δ Ω Ν Ι Σ =ΦΟΙΝΙΞ=ΧΡΥΣΟ_ΓΕΝΟΣ=ΕΛΛΗΝΕΣ  (Αναγνώστηκε 3951 φορές)

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Α Δ Ω Ν Ι Σ =ΦΟΙΝΙΞ=ΧΡΥΣΟ_ΓΕΝΟΣ=ΕΛΛΗΝΕΣ
« στις: Μαΐου 03, 2009, 14:11:39 »
  ΑΔΩΝΙΣ,   Ο  ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ   ΤΗΣ   Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η Σ .    Μ Η Τ Ε Ρ Α    ΤΟΥ   ΤΟ   ΦΥΤΟ .....

                                        Σ  Μ  Υ  Ρ  Ν  Α  ! ! !

                  ΑΠΟ   ΤΟ   Α Ι Μ Α    ΤΟΥ   Α Δ Ω Ν Ι ,    Π Ρ Ο Β Α Λ Α Ν    ΓΙΑ   Π Ρ Ω Τ Η   Φ Ο Ρ Α    ΑΠΟ   ΤΟ  Χ Ω Μ Α ....

                                        ΤΑ     Κ  Ο  Κ  Κ  Ι  Ν  Α       Ρ  Ο  Δ  Α  .!  !  !


         
         Η   Ζ Ω Η    ΤΟΥ   Φ Ο Ι Ν Ι Κ Α -  Α Δ Ω Ν Ι  ,   ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ    ΜΙΑ   Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Π Ο Ρ Ε Ι Α  ,

                                    Α Υ Ξ Η Σ Η ς     ΚΑΙ    Μ Ε Ι Ω Σ Η Σ  ,

                                    Γ Ε Ν Ν Η Σ Η Σ    -   Θ Α Ν Α Τ Ο Υ     ΚΑΙ   Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Η Σ .


           Α Υ Τ Ο Σ    Ο   Κ Υ Κ Λ Ο Σ ,     ΤΟΝ    Ο Δ Η Γ Ε Ι    ΠΙΟ   Κ Ο Ν Τ Α    ΣΤΟΝ   Η Λ Ι Ο .


           ΑΠΟ    ΤΙΣ   Σ Τ Α Χ Τ Ε Σ    ΤΟΥ,     ΠΟΥ   ΕΧΕΙ    ΤΟ   ΙΔΙΟ   Α Ν Α Λ Ω Θ Ε Ι    ΜΕΣΑ   ΣΕ   Φ Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Η     Φ Ω Λ Ι Α

            ΑΠΟ   Μ Υ Ρ Ω Δ Ι Κ Α     Β Ο Τ Α Ν Α ,    Γ Ε Ν Ν Ι Ε Τ Α Ι     ΩΣ   Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Ι !

            ΤΟ   ΟΠΟΙΟ    Τ Ρ Ε Φ Ε Τ Α Ι      ΜΕ   Υ  Γ  Ρ  Α Σ Ι Α   !   

             ΓΙΑ    ΝΑ   Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Θ Ε Ι   ! ! !      ΣΕ    Φ Ο Ι Ν Ι Κ Α .


            [b Η    Υ Π Α Ρ Ξ Η       ΤΟΥ    Φ Ο Ι Ν Ι Κ Α  -   Α Δ Ω Ν Ι ,      Σ Τ Ε Κ Ε Ι ,    Γ Ι Α    ΝΑ   Θ Υ Μ Ι Ζ Ε Ι .....

            ΤΗΝ    Ε Π Ο Χ Η     ΤΟΥ    Χ Ρ Υ Σ Ο Υ     Γ Ε Ν Ο Υ Σ     ΤΩΝ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν ,

             ΤΗΝ    Ε Π Ο Χ Η     ΠΡΙΝ    Α Π Ο    ΤΗ   Χ Ρ Η Σ Η     ΤΗΣ   Φ Θ Α Ρ Τ Η Σ     ΚΑΙ    Γ Ε Ν Ν Η Μ Ε Ν Η Σ

                                     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Κ Η Σ      Φ  Ω  Τ  Ι  Α  Σ ,

             Π Ρ Ι Ν      Α Π Ο     ΤΗΝ   Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  ,

            Π Ρ Ι Ν      Α Π Ο     ΤΗΝ     Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α      ΤΟΥ    Γ Α Μ Ο Υ ,


             Ο Τ Α Ν     Η    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α ,    Ζ Ο Υ Σ Ε     ΜΙΑ    Κ Α Θ Α Ρ Η     Ζ Ω Η     Χ Ω Ρ Ι Σ      Γ Ε Ι Ρ Α Τ Ε Ι Α ,

                                                      Χ Ω Ρ Ι Σ      Θ  Α  Ν  Α  Τ  Ο 

              Τ Ο Τ Ε ,     ΠΟΥ    Γ Ε Ν Ν Ι Ο Τ Α Ν      Α Π Ο    ΤΗ    Γ Η  ,        Ο Π Ω Σ

             
               Ο     Φ Ο Ι Ν Ι Κ Α Σ -   Α Δ Ω Ν Ι Σ ,       ΑΠΟ     ΤΙΣ     Σ Τ Α Χ Τ Ε Σ     ΤΟΥ.

                                                                                                                                                  [/b]

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Α Δ Ω Ν Ι Σ =ΦΟΙΝΙΞ=ΧΡΥΣΟ_ΓΕΝΟΣ=ΕΛΛΗΝΕΣ
« Απάντηση #1 στις: Μαΐου 03, 2009, 22:47:28 »
   
          ΘΕΟΙ   ΚΑΙ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι ,    ΖΟΥΝ    ΑΡΧΙΚΑ   ΣΕ   ΑΠΟΛΥΤΗ    ΣΥΜΠΝΟΙΑ,   ΜΕΤΕΧΟΥΝ   ΣΕ   ΚΟΙΝΑ   Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Α !

           ΕΡΧΕΤΑΙ    Η   Σ Τ Ι Γ Μ Η .

           Π Ρ Ε Π Ε Ι ,    ΝΑ   Κ Α Θ Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ι     ΠΟΙΟ    Μ Ε Ρ Ι Δ Ι Ο    ΑΝΗΚΕΙ   ΣΤΟΥΣ   ΜΕΝ !    ΚΑΙ   ΠΟΙΟ    ΣΤΟΥΣ   ΔΕ !

           ΙΔΟΥ,    Ο   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Α Σ .

           Σ Φ Α Ζ Ε Ι     ΚΑΙ    Δ Ι Α Μ Ε Λ Ι Ζ Ε Ι     ΕΝΑ   ΒΟΔΙ ,    ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ  ΤΟ     ΣΤΑ   Δ Υ Ο .

           ΣΤΟΥΣ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ Σ ,    Α Ν Τ Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι      ΤΟ    Κ Ρ Ε Α Σ  !

           ΣΤΟΥΣ     Θ Ε Ο Υ Σ      ΤΑ    Κ Ο Κ Α Λ Α     ΚΑΙ    ΤΟ   Λ Ι Π Ο Σ ,    ΛΙΩΜΕΝΟ   ΣΕ   ΜΟΡΦΗ   ΚΑΠΝΟΥ !!

           ΑΥΤΟ    ΠΟΥ   Α Κ Ο Μ Α    ΚΑΙ    Σ  Η  Μ  Ε  Ρ  Α  !        ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ  .

           

           Ο    Δ Ι Α Σ     ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ.

            ΚΡΥΒΕΙ     ΤΗΝ   Φ Ω Τ Ι Α ,    ΤΟ   ΟΥΡΑΝΙΟ   Π Υ Ρ ,    ΤΗΝ   ΑΓΕΝΝΗΤΗ-   ΤΗΝ   ΚΑΘΑΡΗ ,   ΑΥΤΗ   ΠΟΥ   ΟΙ   ΑΝΘΡΩΠΟΙ

                                                        ΕΙΧΑΝ     ΣΤΗ   Δ Ι Α Θ Ε Σ Η    ΤΟΥΣ !!!

           
            Ο    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Α Σ      ΚΛΕΒΕΙ ,     κ ρ υ β ο ν τ α ς     τον    Σ Π Ο Ρ Ο    ΤΗΣ   Φ Ω Τ Ι Α Σ     ΣΤΟ   ΚΟΤΣΑΝΙ  ....

                                                                   ΤΟΥ     Α  Ν  Η  Θ  Ο  Υ .

             Η    Φ Ω Τ Ι Α ,     Α Σ Τ Ρ Α Π Τ Ε Ι      ΠΑΝΩ    ΣΤΗ   Γ Η !   

             ΤΟ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο     ΓΕΝΟΣ       Σ Ω Ζ Ε Τ Α Ι !

             

              Ο    Δ Ι Α Σ      ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ.

              Κ Ρ Υ Β Ε Ι ,    ΑΠΟ    ΤΟΥΣ   ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ    ΤΟΝ   Σ Π Ο Ρ Ο    ΤΟΥ   Σ Ι Τ Α Ρ Ι Ο Υ !    τον   βαζει   στα   β α θ η    της  γης.

              ΑΠΟ   Ε Δ Ω    ΚΑΙ   ΠΕΡΑ ,   ΠΡΕΠΕΙ   ΝΑ   Ο Ρ Γ Ω Θ Ο Υ Ν     ΟΙ    Π Ε Δ Ι Α Δ Ε Σ ! 

               ΝΑ    Γ Ι Ν Ε Ι     Η   ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ,    ΚΑΙ   ΕΤΣΙ ,   ΝΑ   Φ Α Ν Ε   ΟΙ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι   .....    Ψ   Ω  Μ  Ι  .


               ΔΙΝΕΙ,    Ε Ν Τ Ο Λ Η    ΣΤΟΝ   Η Φ Α Ι Σ Τ Ο ,   ΝΑ   Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Η Σ Ε Ι .!

                ΑΥΤΟΣ,    Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ε Ι     ΤΗΝ   Μ Ο Ρ Φ Η ,     Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Ω Ν Τ Α Σ .....


                                                    Π   Η  Λ  Ο       ΚΑΙ     Ν  Ε  Ρ  Ο  ...!!


                ΕΙΝΑΙ   ΕΝΑ   Χ Θ Ο Ν Ι Ο    Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α ,    ΦΟΒΕΡΟ   ΚΑΙ   ΥΓΡΟ ,    ΜΕ   ΑΚΟΡΕΣΤΗ   Ο Ρ Ε Ξ Η   ΓΙΑ   ΤΡΟΦΗ !!

                                                    ΚΑΙ    Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η     Π Ρ Α Ξ Η  !! 

                                                                   ΤΗΝ      Π  Α  Ν  Δ  Ω  Ρ  Α  .....!!!

                Η    ΜΟΡΦΗ   ΤΗΣ ,   ΕΙΝΑΙ   ΑΠΟ   ΠΗΛΟ   ΚΑΙ   ΝΕΡΟ  ,    ΑΛΛΑ    Η    Ο  Μ  Ο  Ρ  Φ  Ι  Α       ΠΟΥ    Λ Α Μ Π Ε Ι   !!

                Π Ρ Ο Κ Α Λ Ε Ι ,      ΟΧΙ    ΜΟΝΟ   ΤΟΥΣ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ Σ      ΑΛΛΑ    ΚΑΙ   ΤΟΥΣ    Θ  Ε  Ο  Υ Σ  ....!!


                Η    Α  Φ  Ρ  Ο Δ  Ι  Τ  Η ,     ΤΗΝ    Ε Ν Ι Σ Χ Υ Ε Ι      ΜΕ   ΤΗ   Χ Α Ρ Η .

                Η     Α  Θ  Η  Ν  Α  ,       ΜΕ    Λ Ο Υ Λ Ο Υ Δ Ι Α      ΚΑΙ    Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Τ Α .


                ΒΓΑΙΝΟΝΤΑΣ,     ΑΠΟ   ΤΑ   Χ Ε Ρ Ι Α     ΤΩΝ   Θ Ε Ω Ν     Η    Π Α Ν Δ Ω Ρ Α !!     κ α τ ε υ θ υ ν ε τ α ι .....

                στην    Α Γ Κ Α Λ Ι Α     ΤΟΥ    Ε  Π  Ι  Μ  Η  Θ  Ε  Α  !!     

                 ΤΟΥ    Α Δ Ε Λ Φ Ο Υ      ΤΟΥ    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Α .

                 ΤΟ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο    Γ Ε Ν Ο Σ     ΘΑ    Δ Ι Α Ι Ω Ν Ι Σ Τ Ε Ι .


                 Η    Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Α     ΤΗΣ    Π Α Ν Δ Ω Ρ Α Σ      Π Ρ Ο Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι     ΑΠΟ   ΤΟΥΣ    Θ  Ε  Ο  Υ  Σ  .

                  ΟΙ    Ε Υ Ω Δ Ι Ε Σ ,    Η   Χ Α Ρ Η ,    Ε Ι Ν Α Ι     Η    Α Ν Τ Α Ν Α Κ Λ Α Σ Η     ΤΟΥΣ.!

                 Δ Ι Ν Ε Ι ,    ΤΗΝ    Ω Θ Η Σ Η .....   Π Ρ Ο Σ    ΤΗΝ   Θ  Ε  Ι  Κ  Η      Φ  Υ  Σ  Η .


                Η    Σ Μ Υ Ρ Ν Α ,    ΤΟ    Λ Ι Β Α Ν Ι ,    ΚΑΙ    Ο   Χ  Ρ  Υ  Σ  Ο  Σ  ....   ΔΕΝ    ΘΑ   Λ Ε Ι Ψ Ο Υ Ν      ΠΟΤΕ   ΠΙΑ...

                                                          ΑΠΟ    ΤΟΥΣ    Ν Α Ο Υ Σ     ΤΩΝ    Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν .


                Ο    Π Η Λ Ο Σ     ΚΑΙ    ΤΟ   Ν Ε Ρ Ο .....ΔΕΝ    ΘΑ   Λ Ε Ι Ψ Ο Υ Ν     ΠΟΤΕ   ΠΙΑ .....

                                                         ΑΠΟ    ΤΗΝ    Ε Σ Τ Ι Α     ΤΩΝ     Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν .


             

        ΚΑΘΕ   ΦΟΡΑ,    ΠΟΥ   ΚΑΠΟΙΟΣ    Θ Ε Ο Σ ,     ΑΠΟ   ΤΟ   ΧΡΥΣΟ   Γ Ε Ν Ο Σ ,     ΘΑ   Ε Ν Σ Α Ρ Κ Ω Ν Ε Τ Α Ι     ΣΤΗΝ 

                                                          Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α .....

        Ο   Ε  Λ  Λ  Η  Ν  Α  Σ  ,     ΘΑ   ΤΟΥ   Σ Τ Ε Λ Ν Ε Ι     ΑΥΤΑ    ΤΑ   Δ Ω Ρ Α ,    ΩΣ    Σ Η Μ Α Δ Ι    Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Σ !!


                        Σ  Μ  Υ  Ρ  Ν Α ,      Λ  Ι  Β Α  Ν Ι ,     ΚΑΙ    Χ  Ρ  Υ  Σ  Ο  .


                                                                                                                                            αδελφια ......
« Τελευταία τροποποίηση: Μαΐου 03, 2009, 22:56:39 από ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ »

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Α Δ Ω Ν Ι Σ =ΦΟΙΝΙΞ=ΧΡΥΣΟ_ΓΕΝΟΣ=ΕΛΛΗΝΕΣ
« Απάντηση #2 στις: Μαΐου 04, 2009, 23:22:51 »
                   ΔΙΝΕΙ,    Ε Ν Τ Ο Λ Η    ΣΤΟΝ   Η Φ Α Ι Σ Τ Ο ,   ΝΑ   Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Η Σ Ε Ι .!

                ΑΥΤΟΣ,    Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ε Ι     ΤΗΝ   Μ Ο Ρ Φ Η ,     Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Ω Ν Τ Α Σ .....


                                                    Π   Η  Λ  Ο       ΚΑΙ     Ν  Ε  Ρ  Ο  ...!!

Σίγουρα αν μελετήσουμε την Αυθεντική μας Βίβλο, την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία, θα βρούμε αρκετές παραβολές που μεταφέρθηκαν παραποιημένες δημιουργώντας πριν 2000 χρόνια περίπου, ένα νέο μυθολογικό κράμα, που παρουσιάστηκε ως πραγματικό...

Είναι εμφανές, πως η Αυθεντική Ελληνική μας Παράδοση, είναι ο Εσωτερισμός και όχι o παράφρων θρησκευτικός δογματισμός, διότι χρησιμοποιεί συμβολισμούς για να ερμηνεύσει ανώτερες πνευματικές έννοιες, ενώ ο χριστιανισμός, χρησιμοποιεί τους Εσωτερικούς συμβολισμούς της Αρχαίας Ελληνικής μας Παράδοσης, ως πραγματικότητα, με στόχο την εκδούλευση του κάθε ανθρώπου.


  ΑΔΩΝΙΣ,   Ο  ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ   ΤΗΣ   Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η Σ .    Μ Η Τ Ε Ρ Α    ΤΟΥ   ΤΟ   ΦΥΤΟ .....

                                        Σ  Μ  Υ  Ρ  Ν  Α  ! ! !

                  ΑΠΟ   ΤΟ   Α Ι Μ Α    ΤΟΥ   Α Δ Ω Ν Ι ,    Π Ρ Ο Β Α Λ Α Ν    ΓΙΑ   Π Ρ Ω Τ Η   Φ Ο Ρ Α    ΑΠΟ   ΤΟ  Χ Ω Μ Α ....

                                        ΤΑ     Κ  Ο  Κ  Κ  Ι  Ν  Α       Ρ  Ο  Δ  Α  .!  !  !                                                                                                                                         

Πλήθος οι Χριστοί στην Αρχαία Ελλάδα, αλλά δυστυχώς ο 'Ελληνας έχασε την μνήμη του, και το φως του, και έτσι όπως κατάντησε τυφλός και κουφός... δεν βλέπει και δεν θυμάται...
« Τελευταία τροποποίηση: Μαΐου 07, 2009, 23:29:56 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/