Αποστολέας Θέμα: Κ Ι Ν Ε Ζ Ο Ι ___Κ"____Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  (Αναγνώστηκε 4190 φορές)

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Κ Ι Ν Ε Ζ Ο Ι ___Κ"____Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ
« στις: Μαΐου 01, 2009, 11:41:33 »
      ΕΙΝΑΙ,   ΓΕΓΟΝΟΤΑ     ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ  ,   πλεον  ,   στη   ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ,   ΤΩΝ    Δ Υ Ο    Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ω Ν .

                                       ΤΟΝ    7ο   ΑΙΩΝΑ   π.χ.    δεν   υ π α ρ χ ο υ ν   ΚΙΝΕΖΟΙ   θ ε ο ι    δημιουργοι   και 

                                        ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ,  αλλα   ΣΟΦΟΙ   που   ε ν τ α σ σ ο ν τ α ι   στην    ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥΣ   και 

                                                                     Α Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Σ     θρησκευτικες    Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ .


                                         ΟΙ    διαφορες   ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ    ειναι ,    οι    Ε Θ Ι Μ Ο Τ Υ Π Ι Ε Σ     της   Α Υ Λ Η Σ .

                                          ΑΥΤΕΣ ,   εφαρμοζονται   ως   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ   ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ,    με   Σ Κ Ο Π Ο  ,

                                          την    Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η    Τ Α Ξ Η     ΤΗΣ   " Κ Ι Ν Ε Ζ Ι Κ Η Σ "    κοινωνιας.


                                          ΚΑΘ"   ΟΤΙ    ΚΑΤΑ   ΤΟΥΣ   ΣΟΦΟΥΣ  ,   ΟΙ   Ν Ο Μ Ο Ι ,  δεν    ε π ε τ ρ ε π α ν    να   διατηρηθει

                                          ΑΥΤΗ    Η   Τ Α Ξ Η ,    παρα   με   ΤΡΟΠΟ   εξωτερικο   και   τ ε χ ν η τ ο .

                                          Ε Τ Σ Ι ,    Η   Κ Ο Υ Λ Τ Ο Υ Ρ Α    ΤΟΥΣ    ΒΑΣΙΖΟΤΑΝ    ΣΤΑ   Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α -  ΠΡΟΤΥΠΑ,

                                          ΚΑΙ    ΣΤΗΝ   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η .


                                          Η     "Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η "     Σ Κ Ε Ψ Η ,    ΤΟΥ    5ου    ΚΑΙ   3ου    ΑΙΩΝΑ  ,   ΕΙΝΑΙ     Α Υ Τ Η

                                          ΠΟΥ    Α Ν Α Φ Ε Ρ Ε Τ Α Ι     σε    μ ι α    Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η     Τ Α Ξ Η     και    σε   μ ι α 

                                          ΚΟΣΜΙΚΗ    ΤΑΞΗ  ,    Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ε Σ .....!!!

                                          ΑΠΟ     Κ Α Θ Ε      Θ Ε Ι Κ Η     Ε Ξ Α Τ Ο Μ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Η     Δ Υ Ν Α Μ Η .


                                           ΕΤΣΙ ,     Ε Ι Ν Α Ι     Μ Α Τ Α Ι Ο .....!!!!        να    α ν α ζ η τ η σ ο υ μ ε     σε    Α Υ Τ Ο Υ Σ

                                           Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Ε Σ           Α Ν Η Σ Υ Χ Ι Ε Σ !!      ΚΑΙ      Α Δ Ι Κ Ο      ΓΙ"    Α Υ Τ Ο Υ Σ

                                                         ΝΑ       Ζ Η Τ Η Σ Ο Υ Μ Ε ,        Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ      Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ .


                                             Ο     MENG-TSEU    3ος    ΑΙΩΝ   .......κανει   την   Π Ρ Ω Τ Η    Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η      Α Ν Α Μ Ε Σ Α

                                             ΣΤΟ    Π Ν Ε Υ Μ Α    (   Ν Ο Η Σ Η  )       ΚΑΙ     ΤΙΣ    Α Ι Σ Θ Η Σ Ε Ι Σ .


                                             ΤΟ    Λ Α Θ Ο Σ ,    που   ΚΑΝΟΥΜΕ     ΕΙΝΑΙ    ΝΑ   Π Ι Σ Τ Ε Ψ Ο Υ Μ Ε     Ο,ΤΙ    Α Υ Τ Η ...

                                              Η    Α Ν Τ Ι Θ Ε Σ Η ,    ΕΙΝΑΙ    Η     ΟΙΚΕΙΑ ,    των    Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν .!


                                               ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ   ΤΗ ,    ΚΑΙ    Α Ν Α Λ Υ Ο Ν Τ Α Σ    ΤΗ ,     θα    παρατηρησουμε    ο,τι   

                                              ε κ φ ρ α ζ ε ι     εναν    Δ Υ Ι Σ Μ Ο ,    ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ    ΚΑΙ    Α Ξ Ι Ω Ν      ΠΟΥ    ΣΤΗ 

                                               ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ,     ΕΙΝΑΙ    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ     ΤΩΝ    ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ    ΤΗΣ   

                                                                              Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ .


                Η      Α Ν Τ Ι Θ Ε Σ Η ,     ΤΗΣ    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ      Σ Κ Ε Ψ Η Σ ,       Α Ν Α Μ Ε Σ Α       ΣΤΟΝ     Α Ι Σ Θ Η Τ Ο

                ΚΑΙ     ΣΤΟΝ     Ν Ο Η Τ Ο     Κ Ο Σ Μ Ο ,                Α   Γ   Ν   Ο  Ε  Ι   Τ   Α   Ι   

                ΑΠΟ      ΤΟΥΣ    Κ Ι Ν Ε Ζ Ο Υ Σ      Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ      ΠΡΙΝ    ΤΟ   200  π.χ. .

                                                                                                                                         

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Κ Ι Ν Ε Ζ Ο Ι ___Κ"____Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ
« Απάντηση #1 στις: Μαΐου 01, 2009, 13:34:32 »
 
               ΠΑΡΑΤΗΡΕΙTAI    TO    Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ο ,

                        --ΑΝ    ΕΙΝΑΙ    ΑΛΗΘΕΙΑ    Ο,ΤΙ   ΤΟ   Τ Ρ Α Γ Ι Κ Ο 

                           ε κ φ ρ α ζ ε ι ,   μια       ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ      ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ,

              ΤΗΝ    Α Ι Σ Θ Η Σ Η      ΤΩΝ     Α Ν Τ Ι Φ Α Σ Ε Ω Ν 

                             ΠΟΥ    ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ    ΤΟΝ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο     ΣΤΑ    ΔΥΟ    ΩΣΤΕ

                      Ν Α     Μ Α Χ Ε Τ Α Ι      ΤΟΝ    Ε Α Υ Τ Ο   ΤΟΥ   !           ΤΟΤΕ ,    Η    Α Ν Τ Ι Θ Ε Σ Η      ΜΕ   ΤΗΝ    " Κ Ι Ν Α " ,    μας    ε π ι τ ρ ε π ε ι    να    Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Ο Υ Μ Ε ,

            Γ Ι Α Τ Ι      Ε Μ Ε Ι Σ     ΟΙ    Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ ,       ε π ι ν ο η σ α μ ε     την     Τ  Ρ  Α  Γ  Ω  Δ  Ι  Α  .

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Κ Ι Ν Ε Ζ Ο Ι ___Κ"____Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ
« Απάντηση #2 στις: Μαΐου 01, 2009, 13:54:47 »
       Η   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η     ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  ,   ΕΙΝΑΙ   Η   Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ο Σ    ΤΗΣ   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ    Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α Σ .

          Η    Ε Ρ Ε Υ Ν Α    Τ Η Σ ,    Κ Ι Ν Ε Ι Τ Α Ι     ΑΚΡΙΒΩΣ,    ΣΤΟ   Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο     Χ Ω Ρ Ο     ΠΟΥ    Ε Χ Ε Ι

                                              ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕΙ       Η     Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α .


         
           ΕΤΣΙ,    ΤΟ   Θ Ε Ι Ο ,    αντι   να   ε ι ν α ι     μια    Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η     ΚΑΙ     Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ι Σ Τ Ι Κ Η   

                                                        Α  Π  Ο  Κ  Α  Λ  Υ  Ψ  Η  !


            Γινεται ,    το    α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ο     Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ  ,    στο    Φ Ω Σ      ΤΗΣ      Η Μ Ε Ρ Α Σ !!!

 
                         ΔΕΝ     Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Τ Α Ι     πλεον    ΩΣ     Α  Ρ  Ρ  Η  Τ  Ο  ,       αλλα 

                         Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Ν Ε Τ Α Ι        Μ Ε Σ Α         Α Π Ο     ΤΟΝ        Λ   Ο   Γ   Ο  ! !


 
              Τ Ο Τ Ε ,    ΤΟ    Θ Ε Ι Ο ,    ΜΕ    ΤΗΝ    Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α     ΤΟΥ........ΩΣ      Α Ρ Χ Η 


                               Ε Μ Φ Α Ν Ι Ζ Ε Τ Α Ι      ΣΤΗΝ     Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α       ΜΕ     ΤΗΝ    Μ Ο Ρ Φ Η     του


                                                           Ν  Ο  Η  Τ  Ο  Υ  .


                 
                Ε Τ Σ Ι ,     Ο    Λ  Ο  Γ  Ο  Σ  .......     Τ  Α  Υ  Τ  Ι  Ζ  Ε  Τ  Α  Ι        ΜΕ     ΤΗΝ     Α  Λ  Η  Θ  Ε  Ι  Α  .!


ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Κ Ι Ν Ε Ζ Ο Ι ___Κ"____Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ
« Απάντηση #3 στις: Μαΐου 01, 2009, 14:52:06 »

           ΟΙ     ΔΥΟ    Α Ν Τ Ι Θ Ε Τ Ο Ι     Δ Ρ Ο Μ Ο Ι ,   και   οχι    ο   κοινος    παρατηρουμενος ......

           ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ     ΩΣ     Α Ν Τ Ι Θ Ε Σ Η   ,       μ ε τ α ξ υ   

           του     Θ Ε Ι Κ Ο Υ     και    του    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ       ΚΟΣΜΟΥ.


           ΑΠΟ    ΤΗ    ΜΙΑ    Π Λ Ε Υ Ρ Α ,     ΤΟ     Ο Ν     και    ο    Α Λ Η Θ Η ς      Λ  Ο  Γ  Ο  Σ    ε κ φ ρ α ζ ε τ α ι

                                                  με     τον      Ε  Α  Υ  Τ  Ο  .


           ΑΠΟ    ΤΗΝ    Α Λ Λ Η    Π Λ Ε Υ Ρ Α ,     το   Μ Η    Ο Ν    ,      αυτο    που   υ π ο κ ε ι τ α ι   σε   ΓΕΝΕΣΗ ,

                             ΣΕ    Α Λ Λ Α Γ Ε Σ   ,     ΣΕ    Φ Θ Ο Ρ Α  ,     που     κ ι ν ε ι τ α ι     σε    ΑΒΕΒΑΙΗ    ΓΝΩΣΗ ,

                                                                    ΣΤΗΝ     Α Μ Φ Ι Β Ο Λ Ι Α .


           Η    Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Ο Τ Η Τ Α       ΤΗΣ     Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ      Σ Κ Ε Ψ Η Σ ,

           ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ      ΤΗΝ    ΕΡΕΥΝΑ     ΓΙΑ    ΤΟ    Ε Ι Ν Α Ι ! 


           Α Ρ Ν Ε Ι Τ Α Ι ,    ΤΟ    Α Μ Φ Ι Β Ο Λ Ο ,


           Ε Π Ι Β Α Λ Ε Ι ,     ΤΟΝ     Δ Ι Α Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο      ΑΝΑΜΕΣΑ    ΣΤΟ    Α Ι Σ Θ Η Τ Ο     και   το   Ν Ο Η Τ Ο .


           ΕΤΣΙ,    Η    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η     Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α      ΠΑΙΡΝΕΙ    ΤΗΝ    Μ Ο Ρ Φ Η     Σ Υ Μ Π Ε Ρ Ι Φ Ο Ρ Α Σ   

                                ΜΕ    ΜΙΑ      Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η     Σ Τ Α Σ Η .


           Ε Τ Σ Ι ,      Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Τ Α Ι     Η    Π Ρ Ο Υ Π Ο Θ Ε Σ Η      ΤΟΥ    ΚΑΝΟΝΑ   ΤΗΣ    Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π Ι Α Σ !

                                  Κ Α Μ Ι Α ,    Δ Υ Ν Α Μ Η     ΔΕΝ    Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι     Π Α Ν Ω    ΣΕ    Α Λ Λ Η .