Αποστολέας Θέμα: EΓΩ___ΕΑΥΤΟΣ___κ"___ΨΥΧΗ__  (Αναγνώστηκε 2955 φορές)

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
EΓΩ___ΕΑΥΤΟΣ___κ"___ΨΥΧΗ__
« στις: Απρίλιος 21, 2009, 01:09:37 »

            ΕΙΝΑΙ,  ΓΕΓΟΝΟΣ ,    ΔΕΝ   ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ    ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ,    Η   ΥΠΑΡΞΗ   ΤΟΥ   Ε Γ Ω ,   γι" αυτο  π ρ ε π ε ι ,

                                              να   Σ Κ Ε Φ Τ Ο Μ Α Σ Τ Ε ,    Σ Υ Ν Ε Χ Ω Σ ,   περι    Α Υ Τ Ο Υ .....


                       ΤΟ    Ε Γ Ω ....,   εχει   εναν   ιδιαιτερο   ε ν δ ι α φ ε ρ ο ν τ α     Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Α ,    ε κ φ ρ α ζ ε ι

                την    Ε Μ Φ Α Ν Ι Σ Η ...,   μιας   ιδιαιτερης   ε υ α ι σ θ η σ ι α ς  , 

                                             ΤΟΥ   Υ Π Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ     προς    τον   Ε Α Υ Τ Ο    ΤΟΥ .!!!!


                      ΕΧΕΙ,   μεταξυ   αλλων...,  την   Ι Δ Ι Ο Τ Η Τ Α ....,    ΤΗς    Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ ....,   

                                 μεταφερει,   μεταξυ   Φ Ι Λ Ω Ν ,   τις   ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ   ΤΟΥ ,   ΤΙΣ   Λ Υ Π Ε Σ ,   ΤΙΣ   Ε Π Ι Θ Υ Μ Ι Ε Σ ,

                           ΤΙΣ    Χ Α Ρ Ε Σ   ΤΟΥ,   μεταφερει   δηλ.   ΤΟ   Τ Μ Η Μ Α    Ε Κ Ε Ι Ν Ο    ΠΟΥ   ΝΟΙΩΘΕΙ    ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

                                   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΥΠΑΡΞΗ   ΤΟΥ....,   το   τμημα   εκεινο   που   υ π α ρ χ ε ι    και   κ ι ν η τ α ι ....,

                                            ε π ι κ ο ι ν ω ν ε ι !!!           Μ  Ε  Σ  Α      ΤΟΥ.


                  ΤΟ   Τ Μ Η Μ Α ,   Α Υ Τ Ο ,   ΠΟΥ   Δ Ε Ν    ΤΟ   Ο Ρ Ι Ζ Ε Ι ,    και   μπροστα   του  .....   Ν Ο Ι Ω Θ Ε Ι

                                                          Α  Μ  Η  Χ  Α  Ν  Ο  .


                       
                        Η    " π ν ε υ μ α τ ι κ η ",   και   " ψ υ χ ι κ η ",    Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η ...,   ΤΟΥ   ΚΑΘΕ   Ε Ν Ο Σ ,   Α Γ Ν Ο Ε Ι ...

                ε ν τ ε λ ω ς ,   αυτη   την   ε ν δ ο σ κ ο π η σ η ,    γ ι α τ ι ,   στην   κ α θ η μ ε ρ ι ν ο τ η τ α ,    Ε Ι Ν Α Ι ...

                                            Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ε Ν Η      ΠΡΟΣ   ΤΑ   Ε Ξ Ω .


                            Σε   καμια   περισταση,   εκτος   Ε Λ Α Χ Ι Σ Τ Ω Ν    εξαιρεσεων ,    δεν   α σ κ ε ι    αυτο   που   Ε Μ Ε Ι Σ

                      ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΑΙ....,      --Ε Ν Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η      ΜΕ   ΤΟΝ    Ε Α Υ Τ Ο    ΣΟΥ---.


           ΕΙΝΑΙ,   αυτη   ακριβως    η   Ι Δ Ε Α ...,   που   ο   Ο Ρ Φ Ε Α Σ     παρεδωσε    στον   Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α    και    αυτος   στον

                              Π Λ Α Τ Ω Ν Α ,     συμφωνα   με   την   οποια,     το   Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο  ...,   δεν   ε ι ν α ι   το   Σ Ω Μ Α ,

                    ΑΛΛΑ,    Η    Ψ  Υ  Χ  Η  ....    ΤΟ     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ    ΕΙΝΑΙ    Η   Ψ Υ Χ Η .!!!!


              Η    Ι  Δ  Ε  Α  ...,    αυτη     εσειρε    τις   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ     ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ,   στην    Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Η ...,

                                      ΤΩΝ    Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν      Ε Κ Φ Ρ Α Σ Ε Ω Ν ,    ως    δ υ ν α μ ε ι ς ,   στο   κεφαλαιο....

                              της    --   Ε Ν Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ     ΜΕ   ΤΟΝ    Ε Α Υ Τ Ο ---   ΜΕΣΩ   ΤΟΥ   Ε Γ Ω ...                   ΤΟ    Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο    Ε Ι Ν Α Ι    Η   Ψ Υ Χ Η ,     γιατι ...

                                              Η    Ψ Υ Χ Η     ΔΕΝ   Ε Ι Ν Α Ι    ΤΟ   Ε Γ Ω ...     σιγουρα.     ΔΕΝ    ΜΠΟΡΕΙ   ΝΑ   Ε Ι Ν Α Ι .


                         ΚΑΘΕ    Ε Ν Α Σ  ...,   (  αφορα    αμφοτερα ..),    ΕΧΕΙ    ΤΗΝ    Δ Ι Κ Η    ΤΟΥ...,

                                    ΜΕ   ΑΥΤΗ   ΕΧΕΙ    Ε Ν Σ Α Ρ Κ Ω Θ Ε Ι ,   ΩΣ   Ε Γ Ω ,    ΣΤΟ    Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν ...,

                             ΜΕ    ΤΗΝ   Ι Δ Ι Α ,     ΣΤΟ    Μ Ε Λ Λ Ο Ν .....    ΣΕ   Α Λ Λ Ο     Σ Ω Μ Α ....

           
               Ο   Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ ,    ΤΩΝ   Ψ Υ Χ Ω Ν ,    ΕΙΝΑΙ    ΣΕ   Α Ν Τ Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ι Α ....ΜΕ   Τ Α    Α Σ Τ Ρ Α ...!!!   ΠΟΥ   

                        Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν     ΣΤΟΝ   Ο Υ Ρ Α Ν Ο ...               γιαυτο....


                 
                    το   Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε Ν Ο     ως    Θ Ε Μ Α ,     Ε Ι Ν Α Ι ....    ΝΑ    Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ ...!!!!     ΤΟ    Α Σ Τ Ρ Ο    ΣΟΥ,

                                               ΚΑΙ    ΝΑ   ΤΟ    Σ  Υ  Ν  Α  Ν  Τ  Η  Σ  Ε  Ι  Σ  .....

                                                             
                                                          Ο   Χ   Ι  ....


                            ΝΑ    Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Ε Ι Σ ....,    η" ...   οπως    ψ ε υ δ ω ς     Λ Ε Ν Ε .....


                                        ΝΑ    Π Λ Α Σ Ε Ι Σ .....    ΤΟΝ      Ε Α Υ Τ Ο      ΣΟΥ,     μεσω    του    Ε Γ Ω ....!!!!


                                                                 
              ΣΤΟΝ    Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο ...,   Η    Ε Ν Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η     ΜΕ    ΤΟΝ   Ε Α Υ Τ Ο ,    Ε Ι Ν Α Ι ,   Ο,ΤΙ    ΚΑΙ   Η   ΠΑΙΔΕΙΑ,

                        ΕΧΕΙ    Σ Τ Ο Χ Ο     ΝΑ    Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ε Ι    .....   Ι Α Σ Ω Ν Ε Σ .


                 --Ε Π Ι Θ Υ Μ Ω ,    ΝΑ   Ε Ι Μ Α Ι     Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Σ ,   ΝΑ   ΜΗΝ   Ε Ι Μ Α Ι     Δ Ο Υ Λ Ο Σ     ΚΑΝΕΝΟΣ...,

                                γ ι α υ τ ο ,    Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ω ...       ΝΑ   ΜΗΝ    Ε Ι Μ Α Ι ....       Δ Ο Υ Λ Ο Σ ,

                                                      ΤΟΥ    Ε Α Υ Τ Ο Υ     ΜΟΥ....----

           ΑΥΤΟ,   διαγραφει....   ολοκληρη    την   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α     της    Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ      του   καθε    Ε Γ Ω ....!!!

                                               
                                                                                                                                                       Ερρωσθε....αδελφοι  μου.

ΣΕΡΑΠΙΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 492
 • Karma: 0
 • FR.M.T.S.G
  • Προφίλ
Απ: EΓΩ___ΕΑΥΤΟΣ___κ"___ΨΥΧΗ__
« Απάντηση #1 στις: Απρίλιος 21, 2009, 02:52:55 »
Κατά κάποιους όμως, Αδελφέ, Το εγώ (περίβλημα) προκύπτει από την εσωτερική περιγραφή του είναι (ουσία), ως προς το περιβάλλον την τοποθέτηση, και την ταυτότητα, μορφή (όμορφο), εν συντομία θα λέγαμε, υποθέτουμε, είναι η διαφορετικότητα του Ανθρωπίνου είδους από το ζωικό βασίλειο ή η προέκταση του, δηλαδή το ζώον αντιλαμβάνεται, ενώ ο Άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι αντιλαμβάνεται. Το είδος κατά την προέκταση του Ανθρώπου που προκύπτη, από το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής (αλληλεπίδρασης, σκέψη), παρατηρεί την αυτοαντίληψη της αντίληψης. Έτσι κατά τον ορισμό που δίνεις Ιππόλυτε, η ψυχή, το είναι, φωτίζει (αντιλαμβάνετε) και ένα άλλο αθέατο μέρος του συνόλου της. Ενώ Το κινητό μέρος της, το εξωτερικό, είναι το εγώ, και η διαδικασία της παρατήρησης και αντίληψης το σώμα της. Το ακίνητον ή (σταθερό) είναι ο πυρήνας της, το είναι και το αυτό. Διαδικασία του εκρεμούς. Κατά αυτόν τον ορισμό μπορούμε να υποθέσουμε ότι ελευθερία είναι η τάση του είναι ως προς το εξωτερικό μέρος ή Εγώ και επιθυμία, η παλινδρομική κίνηση της τάσης αυτής του Εγώ ως προς το είναι, της ίδιας της τάσης της Ελευθερίας.
Πιθανών, λοιπόν αυτή η ίδια η τάση να μας κάνει ανελεύθερους, όταν παραμένει μόνο ως τάση και όχι ως δημιουργία, (Το ίδιο έπαθε και ο Νάρκισος, παρατηρούσε μόνο τον εαυτό του), προέκταση δηλαδή του είναι του καθενός στην εξωτερική εκδήλωση της μιάς πραγματικότητας.
« Τελευταία τροποποίηση: Απρίλιος 21, 2009, 03:03:54 από SERAPIS »
Per aspera ad astra

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: EΓΩ___ΕΑΥΤΟΣ___κ"___ΨΥΧΗ__
« Απάντηση #2 στις: Απρίλιος 21, 2009, 19:53:19 »

       SERAPIS,  αδελφε  μου,      --Στρεψε ,   την   ΠΡΟΣΟΧΗ   ΣΟΥ ,   στον   χ α ρ α κ τ η ρ α    των   Φ Ι Λ Ω Ν    ΣΟΥ,

                                          με   δυσκολια   θα   δεις ,   ο,τι   μπορεις   να   ανεχθεις    και   τον   τ ε λ ε ι ο τ ε ρ ο ,

                                                  για   να   μην   πω,   ο,τι   και   τον   Ε Α Υ Τ Ο    ΤΟΥ    κανεις.....με   δυσκολια...,

                                                                     ΤΟΝ    Α Ν Ε Χ Ε Τ Α Ι .

                     
                          ΜΕΣΑ,  σε   μια   τετοια   Α Σ Α Φ Ε Ι Α    και   Α Κ Α Θ Α Ρ Σ Ι Α ,    της   κ ι ν η σ η ς ,   Π Ρ Ε Π Ε Ι ....

                                                              ΝΑ    Ε Ν Θ Α Ρ Ρ Υ Ν Ο Υ Μ Α Ι !!!

                                      ΤΟΝ    Ε Α Υ Τ Ο     ΜΑΣ,     ΚΑΙ    ΩΣΑΝ      Ε Γ Ω .....!!!    ΝΑ   ΜΗ   στεναχωριομαστε  ,   ΝΑ   ΜΗ

                   ΣΥΓΧΕΩΜΑΙ,    τα   π ρ α γ μ α τ α ,   που   αλλοι   ΥΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ,   ως    ε ρ γ α    φιλοσοφικων   δογματων.


                            ΑΥΤΟ,   ΓΙΑΤΙ.....Ο    Λ Ο Γ Ο Σ     υπαρχει ,   ΟΧΙ ,   για   να   γ ι ν ο μ α σ τ ε     ΠΕΙΘΗΝΙΑ    οργανα   του....,

                       αλλα,    για   να    Α Ν Α Π Α Υ Ο Μ Α Σ Τ Ε     ΜΕ   ΑΥΤΟΝ...,    ετσι ,    θα    αισθανομαστε    Σ Υ Μ Π Α Θ Ε Ι Α ,

                                ΚΑΙ    Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Σ Η ,    και   ο χ ι ,   Α Γ Α Ν Α Κ Τ Η Σ Η     και    Α Σ Α Φ Ε Ι Α .


              Ο   Λ Ο Γ Ο Σ    και   Η   Τ Ε Χ Ν Η     του    Λ Ο Γ Ο Υ ,   ως   Σ Κ Ε Ψ Η    π ρ ω τ α ....,   ειναι    Ε Κ Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ...

                             ΠΟΥ   Α Ρ Κ Ο Υ Ν Τ Α Ι ...!!!       στον   Ε Α Υ Τ Ο    ΤΟΥΣ     και    στο    Ε Ρ Γ Ο ....   που   Π Α Ρ Α Γ Ο Υ Ν .


                   Ξ Ε Κ Ι Ν Ο Υ Ν ,    απο   μια  Α Ρ Χ Η ,   το   Ε Γ Ω ...!!!    και   β α δ ι ζ ο υ ν  ,    Π Ρ Ο Σ .....  τον   σ κ ο π ο   

                                     που    Β Ρ Ι Σ Κ Ε Τ Α Ι ....,                Μ  Π  Ρ  Ο  Σ  Τ  Α       ΤΟΥΣ.


                         ΑΥΤΕΣ ,    ΟΙ    Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ ,    που   εχουν   ως   α φ ε τ η ρ ι α     το   Ε Γ Ω ....ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ

                                                         Κ Α Τ Ο Ρ Θ Ω Μ Α Τ Α

                                     επειδη ,    δ η λ ω ν ο υ ν     την    Ο Ρ Θ Ο Τ Η Τ Α     του   Δ Ρ Ο Μ Ο Υ     που    ακολουθησαν.


               Α Ν Α Λ Ο Γ Α ,    ΤΩΝ   Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Ν     ΠΟΥ    ΘΑ    ΚΑΝΕΙ    ο   καθ"    Ε Ν Α Σ ,   ΘΑ   ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ,   ΜΕΡΟΣ,  ΤΟΥ

                             Ε Α Υ Τ Ο Υ ,   και   της     Ψ Υ Χ Η Σ    του.     


                        αυτο ,   διοτι    το   Ν Ε Ρ Ο    ΤΩΝ   Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Ν ....    Π Ο Τ Ι Ζ Ε Ι ,    ΤΟ    Χ Ω Μ Α     ΤΟΥ   Δ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ

                                                                           ΤΗΣ     Ψ Υ Χ Η Σ .


               Ο   ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ,    υπηρετει ,    δεν   ειναι  ελευθερος,   φοβαται   τον   Ε Α Υ Τ Ο    ΤΟΥ.


                  Ο    Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ ,    ελεγε    --   τι   θελετε ,   να   εχετε   ψ υ χ ε ς    Α Λ Ο Γ Ω Ν ,   η"   Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν     οντων!?!--

     -   ΛΟΓΙΚΩΝ ,  βεβαια..  --γιατι ,    δεν    το   ε π ι δ ι ω κ ε τ ε ?!?          επειδη,   ισως ....  να   το   Ε Χ Ε Τ Ε !?!?

                                                                                                                                       Μαχομεθα...αδελφε   μου.