Αποστολέας Θέμα: MΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ......  (Αναγνώστηκε 5430 φορές)

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
MΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ......
« στις: Φεβρουαρίου 14, 2009, 02:59:33 »
     ΕΙΝΑΙ....ΙΣΤΟΡΙΚΑ....ΦΑΝΕΡΟ,  ΟΤΙ   ΤΟ   Τ Ε Λ Ο Σ    ΤΟΥ   ΚΟΣΜΟΥ   ΔΕΝ   Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι ....ΟΠΟΤΕ,   ΟΙ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι ..

                                                                                   ΤΟ    Α  Ν  Α  Μ  Ε  Ν  Ο  Υ  Ν  ....

                                                ΟΙ   Α Γ Α Π Η Μ Ε Ν Ο Ι ....ΙΟΥΔΑΙΟΙ    Ε ΠΡΕΠΕ....ΝΑ   Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Ο Υ Ν ....ΤΟΝ   
                             
                                                 Κ Ο Σ Μ Ο ....ΟΠΩΣ   ΗΤΑΝ....ΚΑΙ   ΣΤΟΝ   ΚΟΣΜΟ   ΑΥΤΟ...Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Α Ν ....

                                                 ΤΑ   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α    Ε Θ Ι Μ Α .....


                                                  ΕΤΣΙ.....ΤΟ   Θ Ε Ο Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ο     Ι Ο Υ Δ Α Ι Ι Κ Ο .....Κ Α Θ Ε Σ Τ Ω Σ .... Ε Π Ρ Ε Π Ε ...

                                                   ΝΑ    Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Τ Ε Ι ....ΜΕ   ΤΗΝ    Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η     Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ   ΤΥΠΟΥ.....


                                                  ΟΙ   ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ.....ΕΝΟΣ    ΤΕΤΟΙΟΥ    Μ Ι Κ Τ Ο Υ    Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ .....ΕΙΝΑΙ....

                                                              Σ Χ Ε Δ Ο Ν ....   Α Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Τ Ε Σ .....


                                                  ΟΙ   Ι Ο Υ Δ Α Ι Ο Ι ....Α Ρ Ν Η Θ Η Κ Α Ν ....ΤΗΝ   Α Π Ο Δ Ο Χ Η     ΣΤΟΥΣ   ΚΟΛΠΟΥΣ   ΤΩΝ...

                                                   Ε Θ Ν Ι Κ Ω Ν      Υ Π Η Κ Ο Ω Ν.....Ε Τ Σ Ι ....Ε Γ Κ Α Ι Ν Ι Α Σ Α Ν ....ΜΙΑ    Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η ..

                                                                  Β Ι Α Ι Ο Υ     Π Ρ Ο Σ Η Λ Υ Τ Ι Σ Μ Ο Υ .....


            Κ Α Τ Α   ΤΟΝ   1ον   ΑΙΩΝΑ   π.χ......ΟΙ   ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ...Μ Ε Τ Α Ξ Υ    Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν    ΚΑΙ    Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν ..

                                                    Η Γ Ε Τ Ω Ν ....ΤΗΣ    Φ Α Ρ Ι Σ Α Ι Κ Η Σ      ΕΙΔΙΚΑ    Α Ι Ρ Ε Σ Η Σ .....Υ Π Η Ρ Ξ Α Ν ....

                                                                                    Θ Α Ν Α Σ Ι Μ Ε ς ...........


                                                     Ε Κ Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Ο ......ΕΙΝΑΙ...  ΑΥΤΟ    ΠΟΥ   Ε Γ Ρ Α Ψ Ε ...Ο   ΙΟΥΔΑΙΟΣ   ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ...

                                                     Ε Υ Π Ο ΛΕ Μ Ο Σ ....ΣΤΑ    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ....

                         --<<  ΟΙ    Φ Ο Ι Ν Ι Κ Ε Σ .....ΚΑΙ    Ε Π Ο Μ Ε Ν Ω Σ     ΟΙ   Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ ....Ε Χ Ο Υ Ν     ΜΑΘΕΙ....ΤΗΝ    Τ Ε Χ Ν Η ..

                                                          ΤΗΣ    Γ Ρ Α Φ Η Σ ......ΑΠΟ     ΤΟΝ    Μ Ω Υ Σ Η ....!!!    ( Α"    ΜΑΚΚ.   8. 17...)


                      ΟΙ   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι ......ΔΕΣΜΟΙ....ΜΕΤΑΞΥ    ΙΟΥΔΑΙΩΝ....ΚΑΙ   Σ Π Α Ρ Τ Ι Α Τ Ω Ν ....ΔΕΝ   Η Τ Α Ν ....

                                                               Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α ....ΤΗΣ    Φ Α Ν Τ Α Σ Ι Α Σ .....ΟΧΙ....


                       Ο Τ Α Ν .....Ο   Α Σ Μ Ο Ν Α Ι Ο Σ       Α Ρ Χ Ι Ε Ρ Ε Α Σ ....Ι Α Σ Ω Ν  ...  Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Η Κ Ε ...ΝΑ    Φ Υ Γ Ε Ι ..

                        ΑΠΟ    ΤΗΝ   ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.....168π.χ......ΠΗΓΕ   ΣΤΗ   ΣΠΑΡΤΗ.....   ( Β"   ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ   5. 9 ).....


                       ΟΙ    Σ Π Α Ρ Τ Ι Α Τ Ε Σ ....  Ε Λ Ε Γ Α Ν     ΟΙ    Α Σ Μ Ο Ν Α Ι Ο Ι ....Υ Π Η Ρ Ξ Α Ν     ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ...ΤΩΝ   Σ Α Β Ι Ν Ω Ν ,

                       ΟΙ    ΟΠΟΙΟΙ.....Ε Δ Ω Σ Α Ν     ΠΟΛΛΕΣ   ΣΥΖΥΓΟΥΣ....ΚΑΙ    ΑΡΚΕΤΟΥΣ    Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Σ ....ΣΤΟΥΣ    Ρ Ω Μ Α Ι Ο Υ Σ .


                       ΤΟ   Α"   ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ.....ΔΙΝΕΙ.....ΜΙΑ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΤΟΥ   ΑΡΧΙΕΡΕΑ   Ι Ω Ν Α Θ Α Ν ....ΠΡΟΣ   ΤΟΥΣ    ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ..

                       ΚΑΙ    ΜΙΑ    ΤΩΝ    ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ....ΠΡΟΣ   ΤΟΝ    Δ Ι Α Δ Ο Χ Ο .....ΚΑΠΟΙΟΥ   ΣΙΜΩΝΑ.....( 12, 6....14, 20..)...

                       ΚΑΙ    ΜΙΑ   ΑΛΛΗ....ΤΟΥ   ΣΠΑΡΤΙΑΤΗ    ΒΑΣΙΛΕΑ   Α Ρ Ε Α .....ΠΡΟΣ    ΤΟΥΣ   ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ...ΜΕ   ΕΜΦΑΣΗ...

                       ΣΤΑ   ΠΕΡΙ   Κ Ο Ι Ν Η Σ    ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ....ΑΠΟ   ΤΟΝ   3ο   ΑΙΩΝΑ Π.Χ.......                       Ε Π Ι Σ Η Σ ....ΣΤΟ   ΙΔΙΟ   ΒΙΒΛΙΟ....ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ....ΕΝΑ   Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο     Ε Γ Κ Ω Μ Ι Ο ...  ΠΡΟΣ   ΤΗ   Ρ Ω Μ Η ,

                       ΤΟΝ   Θ Α Υ Μ Α Σ Μ Ο .....ΤΩΝ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν ....ΜΠΡΟΣ....ΤΗΝ    Μ Ε Γ Α Λ Ο Σ Υ Ν Η      ΤΗΣ   ΡΩΜΑΙΚΗΣ..

                        Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ι Α Σ ....( ΚΕΦ.   8..).....

                       
                        Ο    Ε Ξ Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Σ ......ΠΛΕΟΝ....ΔΕΝ   Α Π Ο Τ Ε Λ Ο Υ Σ Ε .....Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο ....  Θ Α Ν Α Σ Ι Μ Ο ....

                                                         Υ Π Η Ρ Χ Α Ν ......ΟΙ    Ρ Ω Μ Α Ι Ο Ι ......


                        ΑΥΤΟΙ.....Α Ν Ε Λ Α Β Α Ν ....ΝΑ    Σ Υ Ν Ε Τ I Σ Ο Υ Ν .....ΤΟΥΣ    Π Α Λ Α Ι Σ Τ Ι Ν Ι Ο Υ Σ ...."Ι Ο Υ Δ Α Ι Ο Υ Σ "...

                        ΟΙ    Ο Π Ο Ι Ο Ι .....ΗΤΑΝ   ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΙ.....ΣΤΟΥΣ    Σ Ε Λ Ε Υ Κ Ι Δ Ε Σ ....ΚΑΙ   Ε Π Α Ν Δ Ρ Ω Ν Α Ν ,   ΤΟΝ

                         Σ Τ Ρ Α Τ Ο    ΤΟΥΣ....  ΚΑΙ   ΟΙ   Ο Π Ο Ι Ο Ι .....ΔΕΝ   Ε Π Ε Ρ Ν Α Ν ....ΜΕΡΟΣ....ΣΤΙΣ    Ε Ξ Ε Γ Ε Ρ Σ Ε Ι Σ ....!!!!


                         ΓΥΡΩ.....ΣΤΟ   160π.χ.....ΣΤΗΝ   ΑΙΓΥΠΤΟ....ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ....Ο   Α Ρ Ι Σ Τ Ο Β Ο Υ Λ Ο Σ .....ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΠΑΝΙΑΔΑ..

                          ΑΥΤΟΣ..... Α Ν Ε Π Τ Υ Ξ Ε ....ΤΗΝ   ΠΡΩΤΗ.....Α Λ Λ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Η     Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α     ΤΗΣ   Β Ι Β Λ Ο Υ ...

                           Α Ν Ο Ι Γ Ω Ν Τ Α Σ      ΤΟΝ    Δ Ρ Ο Μ Ο ......ΣΤΟΝ     Φ Ι Λ Ω Ν Α ....

               
                         ΤΟ    Α Σ Τ Ε Ι Ο .....Ε Ι Ν Α Ι ....Ο,ΤΙ....Ο   Κ Λ Η Μ Η Σ .....ΤΟΝ   Α Π Ο Κ Α Λ Ε Ι ....Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Η Τ Ι Κ Ο .....

                           ( ΣΤΡΩΜ....1, 72, 4.  )......ΑΥΤΟ.....ΤΟ   Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Ο ....ΔΗΛ.   ΗΤΑΝ....Β Δ Ε Λ Υ Γ Μ Ι Α .....

                             ΓΙΑ    Ε Ν Α Ν    Ι Ο Υ Δ Α Ι Ο ....!!!    Ο    Ι Δ Ι Ο Σ .....Ο   ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ....ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ....  Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ ...

                           ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ....ΓΙΑ   ΝΑ    Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Ε Ι ......ΤΗΝ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α .....!!!


                            --Ο,ΤΙ   ΔΗΛ.....ΟΙ   Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ .....ΗΤΑΝ    Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Ε Ν Ο Ι .....ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΙΟΥΔΑΙΚΗ    Σ Ο Φ Ι Α ..!!!!

                 ΛΕΕΙ....ΑΥΤΟΣ    Ο   ΗΛΙΘΙΟΣ....Ο,ΤΙ    Ο   Π Λ Α Τ Ω Ν ....ΕΙΧΕ   Γ Ν Ω Σ Η    ΤΗΣ    Τ Ο Ρ Α ...ΑΠΟ   ΜΙΑ   .....

                              Π Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Ρ Η      Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η .....ΠΟΛΥ    ΠΡΙΝ....   ΤΗΣ    Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η Σ ....

                                                    ΤΟΥ     Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ι Ο Υ ......ΤΟΥ    Φ Ι Λ Α Δ Ε Λ Φ Ο Υ .....            Α Υ Τ Α ......Δ Ι Α Β Α Ζ Ο Ν Τ Ο Υ Σ Α Ν ......ΚΑΙ    Δ Ι Α Β Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι ....ΣΤΙΣ    Σ Υ Ν Α Γ Ω Γ Ε Σ ......!!!!!

                           ΔΗΛ.....ΓΡΑΠΤΑ,    ΤΟΥ   2ου   ΑΙΩΝΑ.....ΠΗΓΑΝ    ΜΕ    Κ Λ Ω Τ Σ Ι Ε Σ .....ΣΤΟΝ    5ον........!!!


            ΕΝΑΣ    ΑΛΛΟΣ.....ΙΟΥΔΑΙΟΣ....Φ Ω Σ Τ Η Ρ Α Σ ....Ο   Α Ρ Τ Α Π Α Ν Ο Σ .....ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ   ΤΟΥ   2ου   ΑΙΩΝΑ...Π.Χ......

                              Γ Ρ Α Φ Ε Ι .....Ο,ΤΙ    Η   ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ.....Ζ Ω Ο Λ Α Τ Ρ Ι Α .....ΕΧΕΙ   ΤΗΝ   Π Ρ Ο Ε Λ Ε Υ Σ Η   ΤΗΣ ...

                                                ΣΤΟΝ    Μ Ω Υ Σ Η .....( ΕΥΣΕΒΕΙΟΣ....ΕΥΑΓΓ,  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.....9,27,4..)...


        ΛΟΙΠΟΝ.....ΜΕΧΡΙ   ΕΔΩ.....ΣΕΒΑΣΤΕ   ΟΡΦΕΑ....ΕΧΟΥΜΕ.....1   ΗΛΙΘΙΟ....+   1  ΗΛΙΘΙΟ  +  χ   η λ ι θ ι ο =  χ !!ΙΟΥΔΑΙΟ..  ΣΩΣΤΑ..!?


              ΤΟ   Ε Π Ι Σ Τ Ε Γ Α Σ Μ Α .....ΟΛΩΝ.....ΕΙΝΑΙ   Η   Π Λ Α Σ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η ....ΤΗΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ    ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑΣ....

                           ΜΕΣΑ.....ΑΠΟ   ΤΗΝ   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α .....ΤΟΥ    Ι Ω Σ Η Φ .....ΚΑΙ   ΤΗΣ    Α Σ Ε Ν Ε Θ ....

                                            ΤΟ   Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο .....ΕΙΝΑΙ   ΓΡΑΜΜΕΝΟ.....ΣΤΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΑ...

                                 ΗΤΑΝ    ΠΟΛΥ   ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ......ΕΩΣ    ΤΗΝ    Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Η ......


              ΟΙ    Κ Λ Α Σ Ι Κ Ο Ι ......Φ Ι Λ Ο ΛΟ Γ Ο Ι....ΤΗΣ   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Σ     Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ ....Ε Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Α Ν ....

              Ο,ΤΙ    ΑΥΤΟ....ΙΣΩΣ....Ε Ι Ν Α Ι     ΤΟ   Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Ε Ρ Ο     Σ Ω Ζ Ο Μ Ε Ν Ο ....ΕΛΛΗΝΙΚΟ    Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α ..!!!

                               <<  Η   Α Σ Ε Ν Ε Θ ....ΘΥΓΑΤΕΡΑ    ΤΟΥ   Π Ε ΤΕ Φ Ρ Η .....ΙΕΡΕΩΣ    ΤΗΣ   ΩΝ....ΤΗΝ   Ε Δ Ω Σ Ε ....

                                           Ο    Φ Α Ρ Α Ω ....ΓΥΝΑΙΚΑ....ΣΤΟΝ    ΙΩΣΗΦ.....ΚΑΙ   ΤΟΥ   Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε ...ΔΥΟ   ΓΙΟΥΣ...

                                      ΤΟΝ    ΜΑΝΑΣΣΗ...ΚΑΙ   ΤΟΝ    Ε Φ Ρ Α Ι Μ (  ΒΛΕΠΕΤΕ.....ΠΕΡΑΣΗ   ΠΟΥ   ΕΧΕΙ   ΤΟ   ΟΝΟΜΑ...!?!)...

                  ΓΙΑΤΙ.....Ο   Ι Ω Σ Η Φ .....ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ.....ΜΙΑ    Ε Θ Ν Ι Κ Η ...!?!?!....

                             Η  ΑΣΕΝΕΘ.....ΕΙΝΑΙ   ΜΙΑ   Π Α Ν Ε Μ Ο Ρ Φ Η     Κ Ο Π Ε Λ Α .....ΠΟΥ   ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ....ΜΕ   Ρ Ο Μ Α Ν Τ Ι Σ Μ Ο ,

                  Ο   ΓΙΟΣ   ΤΟΥ   ΦΑΡΑΩ....ΘΕΛΕΙ   ΝΑ   ΤΗΝ   Α Π Α Γ Α Γ Ε Ι ....ΜΕ  ΤΗΝ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α .....ΤΟΥ   Δ Α Ν ....ΚΑΙ   Γ Α Δ ..

                              ΑΛΛΑ.....Α Π Ο Κ Α Λ Υ Π Τ Ε Τ Α Ι ....ΚΑΙ    Σ Κ Ο Τ Ω Ν Ε Τ Α Ι ....

                                                      Ο  Ι Ω Σ Η Φ .....Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι .....Φ Α Ρ Α Ω ....

                          Η    Α Σ Ε Ν Ε Θ .....ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ.....ΤΟΝ   ΙΟΥΔΑΙΣΜΟ....ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ....ΜΕΛΙ....ΑΠΟ   ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ   ΚΕΡΗΘΡΑ...

                                                              Ο   Π Α Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ .....ΣΤΑ   Φ Ο Ρ Τ Ε    ΤΟΥ....>>


           ΣΤΑ   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α .....ΕΠΙΣΗΣ....ΚΑΙ   ΤΑ   ΚΑΛΥΤΕΡΑ    ΚΕΙΜΕΝΑ...ΤΩΝ   ΙΟΥΔΑΙΩΝ....ΟΠΩΣ....ΣΟΦΙΑ   ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ...

                                      Ψ Α Λ Μ Ο Ι .....Α Ν Α Λ Η Ψ Η     Μ Ω Υ Σ Ε Ω Σ .....ΔΙΧΩΣ    ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ....ΩΣ    ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ....


           ΠΟΛΛΟΙ....ΡΑΒΙΝΟΙ.....ΣΤΟ   Μ Ε Τ Α Ξ Υ .....ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ    ΤΟΝ   Μ Ε Σ Σ Ι Α .....ΚΑΙ   Ο   Σ Π Ο Υ Δ Α Ι Ο Τ Ε Ρ Ο Σ ...

                        ΑΠΟ   ΑΥΤΟΥΣ....Ο   Ρ Α Β ΙΝΟΣ.......A K I B A ....ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ    ΤΟΝ   Μ Ε Σ Σ Ι Α ....ΣΤΟ   Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο ....ΤΟΥ..

                 BAR   KOCHBA....   135-M. X.   !!!!    EΠΙ   Α Υ Τ Ο  Κ Ρ Α Τ Ο Ρ Ο Σ       Α Ν Δ Ρ Ι Α Ν Ο Υ .....


             Μ Ε Σ Σ Ι Ε Σ .....Ε Π Ι Σ Η Σ ....Ε Μ Φ Α Ν Ι Ζ Ο Ν Τ Α Ι ....ΕΠΙ   ΤΩΝ   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν ....Φ Α Δ Ο Υ ....ΚΑΙ    Φ Η Λ Ι Κ Ο Σ ..

                        ΜΑ.......Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ο Υ Ν Τ Α Ι ....ΑΠΟ  ΤΟΝ    Ι Ω Σ Η Π Ο .....ΩΣ    Α Π Α Τ Ε Ω Ν Ε Σ ....

                            ΓΙΑΤΙ.....Π Ρ Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Ν .....ΠΩΣ    Μ Ε Σ Α    ΣΤΗΝ   Ε Ρ Η Μ Ο ....Ο  Θ Ε Ο Σ     ΤΟΥΣ    Ε Δ Ε Ι Ξ Ε ..


                                                             Σ Η Μ Ε Ι Α      Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Σ ....(ΙΩΣΗΠΟΣ.....ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ....20,97.....20,167 ....)...


             Ο   Κ Ι Κ Ε Ρ Ω Ν .....ΕΛΕΓΕ.....ΓΙΑ   ΤΟΥΣ   ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ....<<  ΕΙΝΑΙ.....Ε Ν Α   Ε Θ Ν Ο Σ ...Γ Ε Ν Ν Η Μ Ε Ν Ο     Γ Ι Α     ΤΗ...

                                                                                                                       Δ Ο Υ Λ Ε Ι Α ....>>


         ΕΙΝΑΙ....ΓΕΓΟΝΟΣ....Ο,ΤΙ....Κ Α Λ Λ Υ Τ Ε Ρ Α .....ΝΑ   ΣΟΥ   ΒΓΕΙ   ΤΟ   Μ Α Τ Ι .....ΠΑΡΑ....ΤΟ   Ο Ν Ο Μ Α ...!!


               ΜΠΟΡΟΥΜΑΙ....ΝΑ   Γ Ρ Α Φ Ο Υ Μ Α Ι ....Ω Ρ Ε Σ .....ΤΟ   Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α ....ΘΑ   ΕΙΝΑΙ    Ε Ν Α ....

                                    Ε Χ Α Σ Α .....ΤΟΝ    Χ Ρ Ο Ν Ο    ΜΟΥ.....ΚΑΙ   Δ Α Π Α Ν Η Σ Α ....ΜΕΡΟΣ   ΤΗΣ   Ζ Ω Η Σ    ΜΟΥ...

                                                                           ΓΙΑ    Ψ Ε Μ Μ Α Τ Α ....


                  Ο,ΤΑΝ.....ΟΙ   Ρ Ι Ζ Ε Σ ....ΕΙΝΑΙ   Σ Α Π Ι Ε Σ .....ΤΟ   Δ Ε Ν Δ Ρ Ο ....ΔΕΝ   Κ Ρ Α Τ Ι Ε Τ Α Ι     Ο Ρ Θ Ι Ο ....

                           ΕΤΣΙ.....ΕΧΟΥΜΕ   ΔΙΚΙΟ   ΟΤΑΝ   Λ Ε Μ Ε .....   <<  Δ Ρ Υ Ο Σ     πεσουσης.....πας   ΑΝΗΡ    ΞΥΛΕΥΕΤΑΙ....>>       ΑΥΤΟ   ΠΟΥ   Θ Υ Μ Α Μ ΑΙ.....ΑΠΟ   ΤΟΝ   ΔΑΣΚΑΛΟ  ΜΟΥ.....ΕΙΝΑΙ....<<   ΑΥΤΟΣ    ΠΟΥ   ΘΕΛΕΙ....ΚΑΙ   ΕΠΙΘΥΜΕΙ....ΝΑ  ..

                                ΤΟΝ   Α Π Ο Κ Α Λ Ο Υ Ν .....   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Τ Η ....ΠΡΕΠΕΙ....ΠΡΙΝ   ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ...ΝΑ   ΔΙΕΡΩΤΗΘΕΙ...

                                                                 ΠΟΣΟ    ΓΕΡΟ   Σ Τ Ο Μ Α Χ Ι .....Ε Χ Ω ...!?!?>>>

                                       ΤΑ    Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α       δικα   σας....
« Τελευταία τροποποίηση: Φεβρουαρίου 14, 2009, 03:14:39 από suida »

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.717
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: MΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ......
« Απάντηση #1 στις: Φεβρουαρίου 14, 2009, 11:17:39 »

    Το μεγαλύτερο πρόβλημμα του αυθεντικού Εσωτεριστή, είναι οι αυτοαποκαλούμενοι δήθεν εσωτεριστές. Τα ψεύδη, οι διαστρεβλώσεις, η δόλια προπαγάνδα, αποκαλύφθηκαν και αντιμετωπίστηκαν επαρκώς από τον Ορθό Λόγο, από την επιστημονική έρευνα, κριτική και τεκμηρίωση. Για όσα όμως η ανθρωπότητα με κόπο και με τεράστιο κόστος χρόνου απέδειξε και με αντικειμενικότητα αποκάλυψε ότι επρόκειτο για χονδροειδή ψεύδη και για ιταμή προπαγάνδα, έρχονται σήμερα οι ψευδοεσωτεριστές να τα επαναφέρουν ύπουλα και κρυφίως μέσα από την προπαγάνδα των ξεπεσμένων, αλλοτριωμένων και "δήθεν" εσωτεριστικών ταγμάτων, βαπτίζοντάς τα αυθαίρετα και με περισσή απρονοησία, "αρχαία εσωτερική παράδοση". Κι έτσι, σε χώρους όπου η μόνη τέχνη που ξέμεινε να διδάσκεται είναι ο "Ψιττακισμός", δημιουργούνται νέα φερέφωνα των αρχαίων και σύγχρονων ψευδών, διαμορφώνονται καινούρια άβουλα και μη σκεπτόμενα όντα, παραμορφωμένα από την νοοτροπία της μη αμφισβήτησης ημιμαθών που επιβάλλονται ως αυθεντίες....
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: MΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ......
« Απάντηση #2 στις: Φεβρουαρίου 14, 2009, 11:34:35 »
            Ε Χ Α Σ Α .....ΤΟΝ    Χ Ρ Ο Ν Ο    ΜΟΥ.....ΚΑΙ   Δ Α Π Α Ν Η Σ Α ....ΜΕΡΟΣ   ΤΗΣ   Ζ Ω Η Σ    ΜΟΥ...

                                                                           ΓΙΑ    Ψ Ε Μ Μ Α Τ Α ....
[...]

....<<   ΑΥΤΟΣ    ΠΟΥ   ΘΕΛΕΙ....ΚΑΙ   ΕΠΙΘΥΜΕΙ....ΝΑ  ..

                                ΤΟΝ   Α Π Ο Κ Α Λ Ο Υ Ν .....   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Τ Η ....ΠΡΕΠΕΙ....ΠΡΙΝ   ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ...ΝΑ   ΔΙΕΡΩΤΗΘΕΙ...

                                                                 ΠΟΣΟ    ΓΕΡΟ   Σ Τ Ο Μ Α Χ Ι .....Ε Χ Ω ...!?!?>>>

Αδελφέ μου, ενώ η διαδικασία της Φώτισης είναι μία διαδικασία, διαθέσιμη για όλους τους ανθρώπους, παρόλα αυτά μόνο λίγοι «εκλεκτοί» την επιλέγουν, επειδή ακριβώς, το κόστος της Φώτισης είναι μεγάλο.
 
Μας κοστίζει πραγματικά, να αφήσουμε πίσω μας, τον παλιό μας εαυτό, τις παλιές μας πεποιθήσεις, εφόσον αποδειχτούν ψεύτικες, και να αναγεννηθούμε σε μία νέα πραγματικότητα, σε μία νέα Συνειδητότητα, αποτέλεσμα των νέων ευρημάτων και αποκαλύψεων μας.

Μας κοστίζει πραγματικά, να παραδεχτούμε πως κάναμε λάθος, πρεσβεύαμε λάθος πράγματα, ή ακόμα πως βρισκόμασταν σε μεγάλη πλάνη και λήθη, βιώνοντας μία φαντασίωση, αρκετά μακριά από την πραγματικότητα.

'Ομως... Θέλει Αρετή και Τόλμη η Ελευθερία!

Και όταν πραγματικά τολμήσουμε, και νικήσουμε, τις ψευδαισθήσεις μας, βιώνοντας ένα ανώτερο συνειδησιακά επίπεδο, το επίπεδο του "Γνωρίζω" και όχι του "Πιστεύω", το επίπεδο της Πνευματικής Επιστήμης, και όχι της Θρησκείας, τότε θα έχουμε κερδίσει και το έπαθλο της "Πνευματικής Φωτίσεως", τότε θα έχουμε κατανοήσει, και θα μπορούμε να διακρίνουμε το "ψέμα" από την "αλήθεια".

Ο κόπος της 'Ερευνας μας, της Σπουδής μας, της Μελέτης μας, της Μεταστοιχείωσής μας, θα ανταμειφθεί πλουσιοπάροχα, χαρίζοντάς μας, το μεγαλύτερο έπαθλο αυτού του Κόσμου... Την "Πνευματική Σοφία", και κυρίως την Ελευθερία της ίδιας μας της Ψυχής.

Ο αγώνας της Ψυχής μας όμως, δεν σταματάει στην Φώτιση, συνεχίζεται...

Όπως ο αγώνας του πτυχιούχου, δεν σταματάει όταν λαμβάνει το πτυχίο του...

...έτσι και ο πτυχιούχος της "Πνευματικής Φωτίσεως", εργάζεται πλέον ως "Πνευματικός Οδηγός", ως "Πνευματικός Απόστολος", Σύμβουλος μιας Ενάρετης Ιδέας και Τέχνης, της Άγιας Τέχνης του Εξανθρωπισμού.
_____________________________________________________________________________

1 Για αυτό τον λόγο η Διαδικασία της Φώτισης, αναφέρεται ως μία διαδικασία "Θανάτου" και "Ανάστασης", Θάνατος της ιδιοτελούς κτηνώδης φύσης μας και ανάσταση της Ανιδιοτελούς Χρηστότητας, Θάνατος όλων των ψευδαισθήσεων μας, και Ανάσταση της Πνευματικής Αλήθειας.
« Τελευταία τροποποίηση: Φεβρουαρίου 14, 2009, 12:01:24 από Rose_777 »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: MΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ......
« Απάντηση #3 στις: Φεβρουαρίου 14, 2009, 12:58:32 »

         Σ Ε Β Α Σ Τ Ε ,    Ο Ρ Φ Ε Α ......

                                   ΕΙΝΑΙ   Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι ....Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Η    Ο,ΤΙ   Η   Ε Ν Ν Ο Ι Α .....ΤΗΣ   Ψ Ε Υ Δ Α Ι Σ Θ Η Σ Η Σ ...

                                                            ΕΙΝΑΙ....Ο   Κ Α Θ Ρ Ε Π Τ Η Σ ....ΠΟΥ   Ο Λ Ο Ι    Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι ΟΥ Μ Ε ...

                                                ΓΙΑ   ΝΑ   Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε ....ΝΑ    Α Υ Τ Ο Β Λ Ε Π Ω Μ Α Σ Τ Ε ......

                       Σ" Α Υ Τ Ο Ν ....Α Φ Ε Θ Η Κ Α Μ Ε .....,    ΓΙΑ   ΝΑ   ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ.....ΤΗΝ   Υ Π Α Ρ Ξ Η    ΜΑΣ....

                                        ΑΥΤΟΣ....Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Ε Σ Τ Η Σ Ε .....ΤΗΝ    Ε Ι Κ Ο Ν Α .....ΤΗΣ   Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η Σ ....

                                  <<   Ε Ι Σ Α Ι .....Α Υ Τ Ο .....ΠΟΥ    Φ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι ....>>....ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΑΙ.....

                                              <<   ΚΑΙ   Ο Χ Ι ......Α Υ Τ Ο ....ΠΟΥ   Ν Ο Ι Ω Θ Ε Ι Σ ....Ο,ΤΙ    Ε Ι Σ Α Ι ...>>,,,,ΦΩΝΑΖΟΥΜΑΙ...


              ΕΤΣΙ....Ο  Κ Α Θ Ρ Ε Π Τ Η Σ .....Α Ν Τ Ι Κ Α ΤΕ Σ Τ Η Σ Ε .....ΤΗ   Μ Ο Ρ Φ Η    ΤΟΥ   Θ Ε Ι Ο Υ .....

                          ΤΗΝ     Θ Ε Σ Η     ΤΟΥ .....   Π Η Ρ Ε .....ΤΟ    Ε Ι Δ Ω Λ Ο     ΜΑΣ.....


                     Κ Ο ΣΤ Ο Υ Μ Ι Α ......Α Μ Φ Ι Α ....ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ.....ΜΥΡΩΔΙΚΑ.....Ο Λ Α ....Μ Π Ρ Ο Σ Τ Α    ΣΤΟΝ    Κ Α Θ Ρ Ε Π Τ Η ..

                               ΤΟ   ΕΙΔΩΛΟ   ΜΑΣ .....ΕΓΙΝΕ....Ο   Α Χ Ω Ρ Ι Σ Τ Ο Σ     Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ο Σ .....ΤΗΣ   ΖΩΗΣ   ΜΑΣ...


             ΤΟΥ   Δ Ω Σ Α Μ Ε .....Ζ Ω Η ....Υ Π Α Ρ Ξ Η ....ΔΕΝ   Κ Α Ν Ο Υ Μ Ε   ΤΙΠΟΤΑ....ΧΩΡΙΣ   ΤΗΝ   Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η   ΤΟΥ...

                             
                ΘΑ   Π Ρ Ε Π Ε Ι .....ΝΑ   Υ Π Ε Ν Θ Υ Μ Ι Σ Ο Υ Μ Ε .....ΣΤΟΥΣ   Σ Υ Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ Σ    ΜΑΣ... ΤΟ   Ε Ξ Η Σ ...


                     -ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ   ΜΑΣ.....ΑΚΟΥΤΕ   ΣΥΧΝΑ....ΤΗΝ    Π Ρ Ο Τ Ρ Ο Π Η .....


             --  Ε Ι Ν Α Ι ....  Π Ι Ο    Ε Υ Κ Ο Λ Ο ....ΝΑ   Π Ε Ρ Α Σ Ε Ι .....ΜΙΑ   Γ Κ Α Μ Η Λ Α ....ΑΠΟ  ΤΗΝ   Τ Ρ Υ Π Α ....

                                         ΜΙΑΣ    Β Ε Λ Ο Ν Α Σ ....ΠΑΡΑ    Ε Ν Α Σ    Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο Σ ....ΣΤΟΝ   ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ...--


               ΦΙΛΟΙ   ΜΑΣ.....Ε Ι Ν Α Ι ....Α Λ Λ Ο Ι Ω Μ Ε Ν Ο     ΤΟ   ΡΗΤΟ....ΓΙ" ΑΥΤΟ....ΔΕΝ   ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ   ΤΑ   Π Λ Ο Υ Τ Η ....


               Ο   Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ .....ΕΙΧΕ   ΠΕΙ....


                 --  ΕΙΝΑΙ    ΠΙΟ   Ε Υ Κ Ο Λ Ο ....ΝΑ   ΠΕΡΑΣΕΙ....ΜΙΑ   ΓΚΑΜΗΛΑ....ΑΠΟ  ΤΗΝ   ΤΡΥΠΑ   ΤΗΣ   Β Ε Λ Ο Ν Α Σ ...

                                 ΠΑΡΑ....Ε Ν Α Σ     Ψ Ε Υ Τ Η Σ .....ΣΤΗΝ   Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α .....ΤΩΝ   ΟΥΡΑΝΩΝ....!!!!!!!!


                 ΟΣΟ   ΓΙΑ   Ε Σ Α Σ .....Ψ Ε Υ Τ Ο   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Σ .....   Ε Δ Ω     ΘΑ   Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε .... Δ Ι Π Λ Α   ΣΑΣ.....

                                                               Μ Ε Σ Α     ΣΑΣ.......

ΣΕΡΑΠΙΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 492
 • Karma: 0
 • FR.M.T.S.G
  • Προφίλ
Απ: MΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ......
« Απάντηση #4 στις: Φεβρουαρίου 14, 2009, 13:51:15 »
Μεγάλες αλήθειες Rose777, Πολύτιμα λόγια Suida (Συνείδηση, η ουσία του θείου κόσμου)


Εξάλου rose777 μιλάς για το μεγαλύτερο αγαθό την Ελευθερία.*Όλους ο θεός τους άφησε ελεύθερους, η φύση κανένα δεν έχει κάνει δούλο             [(Αλκιδάμαντα (Αριστοτέλη, ρητ, τεχν. α, 13)]
*Ποτέ να μην γίνεις δούλος με τη θελησή σου, αφού μπορείς να πεθάνεις ελεύθερος        [(Ευριπίδη, Αρχέλαος, απόσπασμα 245, Murray)]
*θεμέλιο της ευτυχίας είναι η Ελευθερία και της Ελευθερίας η γενναιότητα.                     [Θουκιδίδη (Ιστορία, Β, 43)]
*Δεν θα προτιμήσω την ζωή από την Ελευθερία.                                                        [Λυκούργος (κατά Λεωκράτους, 80)]


http://www.youtube.com/watch?v=qd7vwA9kXEM&feature=related
« Τελευταία τροποποίηση: Φεβρουαρίου 14, 2009, 16:26:05 από SERAPIS »
Per aspera ad astra

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: MΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ......
« Απάντηση #5 στις: Φεβρουαρίου 14, 2009, 22:16:55 »
Εξάλου rose777 μιλάς για το μεγαλύτερο αγαθό την Ελευθερία.
[...]
http://www.youtube.com/watch?v=qd7vwA9kXEM&feature=related

Πολύ καλό!  :D That's the Spirit!
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: MΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ......
« Απάντηση #6 στις: Φεβρουαρίου 14, 2009, 23:07:36 »
Καζαντζάκης - Ασκητική

Τίποτα δεν υπάρχει! Μήτε ζωή, μήτε θάνατος. Κοιτάζω την ύλη και το νου σα δυο ανύπαρχτα ερωτικά φαντάσματα να κυνηγιούνται, να σμίγουν, να γεννούν και ν' αφανίζουνται, και λέω: «Αυτό θέλω!»

Ξέρω τώρα' δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, λυτρώθηκα από το νου κι από την καρδιά, ανέβηκα πιο πάνω, είμαι λεύτερος. Αυτό θέλω. Δε θέλω τίποτα άλλο. Ζητούσα ελευτερία.

.΄.

Μα ξάφνου μια σπαραχτικιά κραυγή μέσα μου: «Βοήθεια!» Ποιος φώναξε;

Μάζωξε τη δύναμη σου κι αφουκράσου' όλη η καρδιά του άνθρωπου είναι μια κραυγή. Ακούμπησε απάνω στο στήθος σου να την ακούσεις' κάποιος μέσα σου αγωνίζεται και φωνάζει.

Χρέος σου, σε πάσα στιγμή, μέρα και νύχτα, σε χαρά και σε θλίψη, μέσα από την καθημερινήν ανάγκη, να ξεχωρίσεις την Κραυγή τούτη, να την ξεχωρίσεις ορμητικά ή συγκρατημένα, όπως βολεί στη φύση σου, γελώντας ή κλαίγοντας, ενεργώντας ή στοχαζόμενος, και να μάχεσαι να νιώσεις ποιος είναι αυτός που κιντυνεύει και φωνάζει' και πώς μπορούμε εμείς να στρατευτούμε, όλοι μαζί, και να τόνε λευτερώσουμε.

.΄.

Δε μιλάς εσύ. Μήτε είναι η ράτσα μονάχα μέσα σου που φωνάζει' μέσα σου οι αρίφνητες γενεές των ανθρώπων' άσπροι, κίτρινοι, μαύροι' χιμούν και φωνάζουν.

Λευτερώσου κι από τη ράτσα' πολέμα να ζήσεις όλο τον αγωνιζόμενον άνθρωπο. Κοίτα τον πώς ξεμασκάλισε από τα ζώα, πώς μάχεται να σταθεί όρθιος, να ρυθμίσει τίς άναρθρες κραυγές, να συντηρήσει τη φλόγα ανάμεσα στις πυροστιές, να συντηρήσει το νου ανάμεσα στα κόκαλα της κεφαλής του.

.΄.

Το βαθύ, ανθρώπινο χρέος μας είναι όχι να ξεδιαλύνουμε και να φωτίσουμε το ρυθμό της πορείας του Θεού, παρά να προσαρμόσουμε, όσο μπορούμε, μαζί του το ρυθμό της μικρής, λιγόχρονης ζωής μας.

Έτσι μονάχα κατορθώνουμε να έχτελουμε κάτι αιώνιο εμείς οι θνητοί, γιατι συνεργαζόμαστε με κάποιον Αθάνατο.

Έτσι μονάχα νικούμε τη λεπτομέρεια, τη θανάσιμη αμαρτία, νικούμε τη στενότητα του μυαλού μας, μετουσιώνουμε τη σκλαβιά του χωματένιου υλικού, που μας δόθηκε να δουλέψουμε, σ' ελευτερία.

.΄.

Ποια είναι η ουσία του Θεού μας; Ο αγώνας για την ελευτερία. Μέσα στο ακατάλυτο σκοτάδι μια φλογερή γραμμή ανηφορίζει και σημαδεύει την πορεία του Αόρατου. Ποιο είναι το χρέος μας; Ν' ανεβαίνουμε την αιματερή τούτη γραμμή μαζί του.

Πολέμα από τα πράματα, πολέμα από τη σάρκα, από την πείνα, από το φόβο, πολέμα από την αρετή κι από την αμαρτία να δημιουργήσεις Θεό.

.΄.

Πώς ξεκινάει το φως από ένα άστρο και χύνεται μέσα στη μαύρη αιωνιότητα κι οδοιποράει αθάνατο; Το άστρο πεθαίνει' μα το φως ποτέ του' τέτοια κι η κραυγή της ελευτερίας.

Πολέμα, από την πρόσκαιρη συνάντηση των αντίδρομων δυνάμεων που αποτελεί την ύπαρξή σου, να δημιουργήσεις ό,τι αθάνατο μπορεί ο θνητός απάνω στον κόσμο τούτον' μιαν Κραυγή.

.΄.

Αγάπα την ύλη' απάνω της πιάνεται ο Θεός και πολεμάει. Πολέμα μαζί του.

Να πεθαίνεις κάθε μέρα. Να γεννιέσαι κάθε μέρα. Ν' αρνιέσαι ό,τι έχεις κάθε μέρα. Η ανώτατη αρετή δεν εϊναι να 'σαι ελεύτερος, παρά να μάχεσαι για ελευτερία.

Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: «Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;» Πολέμα! 

Η επιχείρηση του Σύμπαντου, για μιαν εφήμερη στιγμή, όσο ζεις, να γίνει επιχείρηση δική σου. Τούτος είναι, σύντροφοι, ο καινούριος Δεκάλογος μας!

.΄.

Μέσα μας, μέσα στον άνθρωπο, μέσα στα σκοτεινά πλήθη, χρέος έχουμε να βοηθήσουμε το Θεό, που πλαντάει, να λευτερωθεί.

Κάθε στιγμή πρέπει να 'μαστε έτοιμοι για χάρη του να δώσουμε τη ζωή μας. Γιατι η ζωή δεν είναι σκοπός, είναι όργανο κι αυτή, όπως ο θάνατος, όπως η ομορφιά, η αρετή, η γνώση. Όργανο τίνος; Του Θεού που πολεμάει για ελευτερία.

.΄.

Μια δύναμη κατηφορίζει και θέλει να σκορπίσει, ν' ακινητήσει, να πεθάνει. Μια δύναμη ανηφορίζει και ζητάει ελευτερία κι αθανασία.

.΄.

Με τη βοήθεια του νου μας βιάζουμε την ύλη να 'ρθει μαζί μας. Ξεστρατίζουμε τις δυνάμες που κατηφορούν, αλλάζουμε το ρέμα, μετουσιώνουμε τη σκλαβιά σε ελευτερία.

Δε λευτερώνουμε μονάχα Θεό παλεύοντας κι υποτάζοντας τον ορατό γύρα μας κόσμο' δημιουργούμε Θεό.

.΄.

Αν είσαι σοφός, πολέμα στο κρανίο, σκότωνε τις Ιδέες, δημιούργα καινούριες. Ο Θεός κρύβεται μέσα σε κάθε Ιδέα, όπως μέσα σε σάρκα. Σύντριψε την Ιδέα, λευτέρωσε τον! Δώσε του μιαν άλλη Ιδέα, πιο απλόχωρη, να κατοικήσει.

Πώς μπορείς να φτάσεις στο σπλάχνο της Άβυσσος1 και να την καρπίσεις; Αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί, δεν μπορεί να στριμωχτεί σε λόγια, να υποταχτεί σε νόμους' καθένας έχει και τη λύτρωση τη δική του, απόλυτα ελεύτερος.
_____________________________________________________________________________

1 Το μεγαλύτερο μυστήριο της Αρχής της Δημιουργίας, είναι πως το Παν (00) γονιμοποίησε την 'Αβυσσο (0) και γεννήθηκε το Ον (1), η Πρωταρχική Ιδέα.
« Τελευταία τροποποίηση: Φεβρουαρίου 16, 2009, 04:57:20 από Rose_777 »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/