Αποστολέας Θέμα: Ποια είναι η ομάδα Ε?  (Αναγνώστηκε 53822 φορές)

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: H Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .....ΚΑΙ ΟΙ.....ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ.....
« Απάντηση #45 στις: Φεβρουαρίου 08, 2009, 13:47:07 »
 ΝΑΙ,    ΑΔΕΛΦΗ   ΜΟΥ.....ΣΤΗΝ     Ζ  Ω  Η ....    ΔΕΝ    Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν .....Α Υ Θ Ε Ν Τ Ι Ε Σ .....

                                    Η   Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ι Κ Η .....Γ Ν Ω Σ Η .....Ε Ι Ν Α Ι  .....Χ Α Ω Δ Η Σ ....

                                     ΣΥΜΦΩΝΑ.....ΜΕ   ΤΙΣ   Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ ....ΤΟΥ    Υ Π Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ ....( ανθρωπος...)

                                                             ε ν α ι ......Α Ν Ε Ξ Α Ν Τ Λ Η Τ Η .....


                  ΕΧΕΙ.....ΔΕ.,   ΤΟ   Ε Ξ Η Σ .....   Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ο ......  ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ.....ΣΤΗΝ    Μ Ν Η Μ Η .....

                                            ΔΗΛ.  .....   Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Ε Τ Α Ι ......


                        Η    Μ Ν Η Μ Η ....-  ΤΟ    Θ Υ Μ Ι Κ Ο.....ΠΟΥ   ΕΜΕΙΣ    ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ....ΤΙΘΕΤΑΙ.....ΣΕ    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....

                                                         ΣΤΑΔΙΑΚΑ......ΚΑΙ    ΣΤΑΔΙΑΚΑ.....   ΜΑΣ    Ε Γ Κ Α Τ Α Λ Ε Ι Π Ε Ι .....


                ΟΙ    Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Ι ......ΩΣ    Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ .....ΤΟ   Δ Ι Α Τ Η Ρ Ο Υ Ν .... ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ    τουλαχιστον....

                                                με    την   Σ Υ Ν Ε Χ Η ,,,,,     Ε Ξ Α Σ Κ Η Σ Η .....ΚΑΙ    Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η .....


                 ΕΑΝ....  ΔΕΧΘΟΥΝ.....ΤΟ   Ο Π Ο Ι Ο Δ Η Π Ο Τ Ε ......ΣΟΚ....ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ    Φ Υ Σ Ε Ω Σ ....Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Τ Α Ι .....


                         Α Υ Τ Ο     Σ Υ Μ Β Α Ι Ν Ε Ι .....ΔΙΟΤΙ.....Η    Κ Ο Σ Μ Ι Κ Η    Γ Ν Ω Σ Η .....ΔΕΝ    ΠΕΡΝΑ....Ο Λ Η ...

                                                             ΣΤΗΝ    Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η ....

         
                   Α Υ Τ Ο .....Σ Υ Μ Β Α Ι Ν Ε Ι ....Δ Ι Ο Τ Ι .....Η   Κ Ο Σ Μ Ι Κ Η     Γ Ν Ω Σ Η .....Δ Ι Ν Ε Τ Α Ι .... ΔΙΑ   ΤΗΣ   Π Υ Λ Η Σ ...

                                                               ΤΗΣ    Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Ε Ω Σ .....


                     Η   Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η .....ΛΟΙΠΟΝ...   Ε Χ Ε Ι ....ΤΟ    Κ Ο Υ Τ Ι .....ΤΗΣ    Π Α Ν Δ Ω Ρ Α Σ ....


                           ΟΙ    Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ .....Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε ....ΟΙ   Μ Ο Ν Ο Ι ....ΠΟΥ   ΤΟ   Χ Α Ρ ΤΟ Γ Ρ Α Φ Η Σ Α Μ Ε ....

                                         ΑΛΛΟΙ     ΤΟ    ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΑΝ......ΣΕ   Γ Ι Ν ....ΚΑΙ    Γ Ι Α Ν Κ ....


              Η    Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .....ΘΕΤΕΙ....ΕΝΑ   ΜΕΓΑΛΟ.....   Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α .....   Θ Ε Τ Ε Ι .....Ε Ν Α     Κ Ε Ν Ο .....Α Ν Α Μ Ε Σ Α ...

                                         ΣΤΟ     Φ Α Ι Ν Ε Σ Θ Α Ι .......ΚΑΙ    ΣΤΗΝ    Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ....


                      ΟΤΑΝ    ΒΛΕΠΟΥΜΕ.....  Ν Ο Ο Υ Μ Ε ......ΤΙΣ    Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ .....ΤΗΣ    Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Α Σ ....Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α ....

                                                  Α Υ Τ Η     ΔΕΝ    Ε Ι Ν Α Ι .....ΚΑΙ    Η   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ   ΜΑΣ....!?!?!

                                                              ΟΛΟ   ΤΟ   Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ι Κ Ο ....ΜΑΣ     ΣΤΟΙΧΕΙΟ....!?!?


                              Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α ......Ο Μ Ω Σ .....Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι .....Ε Ν Α    Π Ν Ε Υ Μ Α .....ΚΑΙ    ΜΙΑ    ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ...

                                                                 Α Ν Τ Ι Θ Ε Τ Η ......ΤΗΣ    Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ ....


            ΑΚΡΙΒΩΣ.....Ε Δ Ω ....   Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι ....ΤΟ    Α Ι Ω Ν Ι Ο     Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α ....   ΤΟ    Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο .....

                                                               ΓΙΑ   Ο Λ Ο Υ Σ     ΤΟΥΣ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ Σ .....


                  <<  ΠΩΣ    Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι ....ΝΑ    Δ Ε Ι Χ Ν Ε Ι .....ΜΙΑ    ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ....Ε Κ Θ Α Μ Β Ω Τ Ι Κ Η ....ΚΑΙ   ΤΗΝ   Ι Δ Ι Α ....

                                                         Σ Τ Ι Γ Μ Η .....Η   Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α .....   Α Υ Τ Η .....   ΝΑ     Ε Ι Ν Α Ι .....

                                                                          Α Ν Τ Ι Θ Ε Τ Η .....>>!?!?

                               ΤΑ    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.....Α Π Ε Ι Ρ Α ....ΣΤΗΝ    ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ......


           ΓΙΑΥΤΟ.....Η    Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η     ΤΗΣ.....ΑΠΟ   ΤΟΥΣ   Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ .....Η Ρ Θ Ε ....ΜΕ   ΤΑ   Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Α .....


                      -ΤΙ    Ε Ι Ν Α Ι     ΑΛΗΘΙΝΟ....!?!    ---  ΤΙ    Ε Ι Ν Α Ι      Ψ Ε Υ Δ Α Ι Σ Θ Η Σ Η ....!?!?      ΤΙ    Ε Ι Ν Α Ι      ΠΡΟΦΑΝΕΣ...!?!

                                                        ΚΑΙ    ΤΟ   ΠΙΟ   ΣΠΟΥΔΑΙΟ.....ΓΙΑ   ΜΕΝΑ....   --ΤΙ   Ε Ι Ν Α Ι ....  Μ Ι Μ Η Σ Η ...!?!?!


               ΕΤΣΙ......ΕΜΕΙΣ    ΟΙ   Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ .....Δ Ω Σ Α Μ Ε ...  ΜΕ    Σ Α Φ Η Ν Ε Ι Α .....ΤΟ    Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α .....

                                                       <<  Ε Μ Ε Ι Σ     ΟΙ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι .....ΠΟΙΟΙ    Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε ...!?!?>>


                                              ΚΑΙ    ΓΙΑ   ΝΑ   ΜΗΝ   ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝΤΑΙ.....    ΤΗΝ    Α Π Α Ν Τ Η Σ Η .....

                                                                        <<   Γ Ν Ω Θ Ι      Σ Α Υ Τ Ο Ν ...>>....


               Ο Τ Α Ν .....ΛΟΙΠΟΝ.....ΟΙ   Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι ....ΚΥΡΙΟΙ....ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ....ΚΑΙ    ΟΜΑΔΕΣ   Ε....ΚΑΙ   ΑΛΛΟΙ  ...ΠΟΛΛΟΙ....

                                         Α Ρ Χ Ι Ζ Ο Υ Ν ......ΤΙΣ    ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ.....ΚΑΙ   ΤΙΣ    Ε Π Α Ρ Σ Ε Ι Σ ...,,--.    ΑΥΤΟ....!!!

                                                           ΤΟ    Α  Π  Ο  Φ  Ε  Υ  Γ  Ο  Υ  Ν  ........

                                               ΓΙΑΤΙ.........ΤΟΥΣ     Α Κ Ο Υ Ν ....!?!?!       ΓΙΑΤΙ.......   ΤΟΥΣ       Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Ν Τ Α Ι ....!!!


                   ΓΙΑΤΙ......Δ Ε Χ Ο Ν Τ Α Ι .....ΝΑ    Α Ν Α Λ Α Β Ο Υ Ν .....Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Α ......ΚΑΙ    ΝΑ   ΠΑΙΡΝΟΥΝ     Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ ...

                                                                     ΓΙΑ    ΤΟΥΣ    Α Λ Λ Ο Υ Σ ....!!?!?!


                           ΓΙΑΤΙ......  Ν Τ Ρ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι .....ΝΑ    Κ Ο Ι Τ Α Ξ Ο Υ Ν .....   Μ Ε Σ Α     ΤΟΥΣ.....  !?!?!
« Τελευταία τροποποίηση: Φεβρουαρίου 08, 2009, 14:40:14 από suida »

Κανένας

 • Μηνύματα: 979
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ποια είναι η ομάδα Ε?
« Απάντηση #46 στις: Φεβρουαρίου 08, 2009, 13:47:48 »
- Διακηρύσσοντας  την ολοκληρωτική  μας πίστη στην Ορθόδοξη   Χριστιανική Θρησκεία  και ασπαζόμενοι, τις συμβατές με αυτή, αληθινές αξίες της Αρχαίας Ελληνικής Σοφίας 
Δηλαδή οι απόψεις της «Αρχαίας Ελληνικής Σοφίας» που δε συμβαδίζουνε με την «Ορθόδοξη   Χριστιανική Θρησκεία» δεν είναι καλές?  Γιατί?  Ποιες είναι αυτές οι απόψεις και για πιο λόγο είναι κατακριτέες?

-Αναγνωρίζοντας την ιστορική αναγκαιότητα διατήρησης της Ελληνικής μας ταυτότητας, συνείδησης,  φυσιογνωμίας και εθνικής κυριαρχίας
Ποια είναι η γνήσια ελληνική μας ταυτότητα και φυσιογνωμία?  Η εικόνα που παρουσιάζουμε σήμερα?  Η εικόνα της αρχαίας Ελλάδας?  Η εικόνα του Βυζαντίου?  Για ποια περίοδο είμαστε γνωστοί και διάσημοι παγκόσμια?  Ποια ήταν η περίοδος της ακμής και της παρακμής του Ελληνικού έθνους?
Ό,τι δε με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό. Friedrich Nietzsche

ΣΕΡΑΠΙΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 492
 • Karma: 0
 • FR.M.T.S.G
  • Προφίλ
Απ: Ποια είναι η ομάδα Ε?
« Απάντηση #47 στις: Φεβρουαρίου 08, 2009, 15:33:10 »
Αθήνα 1932 Αγγελος Σικελλιανός

Ο τελευταίος Ορφικός Διθύραμβος ή ο Διθύραμβος του Ρόδου

(Τα ριζόβουνα του Παγγαίου. Βράχος που κάθεται ο Ορφέας, δειλινό. Ολογυρά του οι συμπολεμιστές και μαθητές του.)

...........................................................
Μετά απάντησης του Ορφέα.

Κορυφαίος

"Δικό σου το αίμα είν' Ήλιε, και δικό σου
Είναι το Ρόδο, και και δικός σου είμαι όλος,
Και δικοί σου είνε τούτοι, τη ζωή μου
Που αν ήρταν για να πάρουνε, τους σμίγει
Τις καρδιές τους σε μια η ανατολή σου
Με τη δική μου, από την ώρα τούτη
Ο τέλειος πια χρησμός είνε μπροστά σου
Αππόλων!
..............................................
............................................
.......................................
Μόνο τ'Άγιο Μυστήριο δος μου τώρα
Να φανερώσω και σε τούτους, όπως
Μου το φανέρωσες βαθιά και μένα
Στον ύπνο μου και στον ξύπνο μου, στη μάχη
Και στην Ειρήνη, στη φιλία ή στην έχτρα,
Στη ζωή και στο θάνατο, αυτό δός μου".
Έτσι ύμνησες, και εμείς ολογυρά σου
Στα δόρατα ακουμπώντας και στον Ήλιο
Μπροστά σκυμμένοι ακούαμε, κ'η καρδιά μας
Στον ύμνο εχόρευε όλη ακουγοντάς σε

Και πιά δεν ενθυμούμαστε το λόγο
Που για να σ'εύρουμε ήρταμε, αλλά μ'όλη
Την ακοήν ορθάνοικτη, η ψυχή μας,
Το μυστήριο του Ρόδου καρτερούσε
Να της ξηγήσεις, κ'είχαμε ένα κύκλο
Γύρα σου, κάμει ασάλευτο, ώς την ώρα
Που κυττώντας μας, άνοιξες το στόμα.

.....................................
......................................
Per aspera ad astra

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ποια είναι η ομάδα Ε?
« Απάντηση #48 στις: Φεβρουαρίου 08, 2009, 15:50:11 »
ΣΤΗΝ     Ζ  Ω  Η ....    ΔΕΝ    Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν .....Α Υ Θ Ε Ν Τ Ι Ε Σ .....

Ετσι αδελφέ μου μόνο, έχουμε την δυνατότητα να βρούμε την δική μας Αλήθεια μέσα από το προσωπικό μας βίωμα, την προσωπική μας εμπειρία, και να προσεγγίσουμε μια μέρα την Αντικειμενική Αλήθεια, δια του πειραματισμού και του Ορθολογισμού.
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

ΣΕΡΑΠΙΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 492
 • Karma: 0
 • FR.M.T.S.G
  • Προφίλ
Απ: Ποια είναι η ομάδα Ε?
« Απάντηση #49 στις: Φεβρουαρίου 08, 2009, 15:54:12 »
Λίγοι τολμούν αυτό το ταξίδι, μα παρα πολλοί λίγοι.
Το ταξίδι εντός, συγχρόνος τέλος και αρχή.
Ο έρωτας στην κυριολεξία.
Η επιστροφή
« Τελευταία τροποποίηση: Φεβρουαρίου 08, 2009, 15:58:27 από SERAPIS »
Per aspera ad astra

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ποια είναι η ομάδα Ε?
« Απάντηση #50 στις: Αυγούστου 13, 2009, 17:39:17 »
Μία άλλη όψη της Ομάδας Ε, από τον κ. Αριστοτέλη Κακογεωργίου.

Μία πράγματι πολύ υγιής Κίνηση στον χώρο του Αρχαιοελληνισμού. Συγχαρητήρια στον κ. Κακογεωργίου, και στην ψυχική του δύναμη, να υλοποιήσει το προσωπικό του όραμα, και να συμβάλει έτσι, δημιουργικά, στην Αναγέννηση του Ελληνικού Πνεύματος στην χώρα μας.

Αριστοτέλης Κακογεωργίου
http://www.youtube.com/watch?v=Rd7gShgSMEI&feature=related

Έψιλον Αριστοτέλης Κακογεωργίου
http://www.youtube.com/watch?v=xfDQ-w8ohM4&feature=related

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)
http://www.youtube.com/watch?v=sH6nuOQci44

Αριστοτέλης Κακογεωργίου για την Εκδήλωση μνήμης
http://www.youtube.com/watch?v=kUkzzR8mt4E&feature=PlayList&p=1B089599DC8D1F69&index=0

Αριστοτέλης Κακογεωργίου: ΒΥΖΑΝΤΙΟ
http://www.youtube.com/watch?v=rCC2HDbhat4&feature=related

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 2009 (Εις μνήμης της σφαγής 15,000 Ελλήνων από τον Χριστιανισμό)
http://www.youtube.com/watch?v=hmoCsWi3bPY
« Τελευταία τροποποίηση: Αυγούστου 13, 2009, 18:10:34 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

etidorhpa

 • ...the end of earth
 • Μηνύματα: 566
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ποια είναι η ομάδα Ε?
« Απάντηση #51 στις: Αυγούστου 17, 2009, 14:18:55 »
Μία άλλη όψη της Ομάδας Ε, από τον κ. Αριστοτέλη Κακογεωργίου.

Μία πράγματι πολύ υγιής Κίνηση στον χώρο του Αρχαιοελληνισμού. Συγχαρητήρια στον κ. Κακογεωργίου, και στην ψυχική του δύναμη, να υλοποιήσει το προσωπικό του όραμα, και να συμβάλει έτσι, δημιουργικά, στην Αναγέννηση του Ελληνικού Πνεύματος στην χώρα μας.στο ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ? !!!!!!!!!
Ειμαι ο μονος που του φαινεται σουρρεαλιστικος και παραλογος ο ορισμος??

Ακομα και η 'θρησκευτικη'πλευρα του 'αρχαιοελληνισμου',στην αρχαια Ελλαδα,ειχε μια εξελιξη...

Στην συγχρονη ελλαδα,τι νοημα εχει?

Νομιζω πως η 'θρησκοληψια' των αρχαιων ηταν που οδηγησε στον εκφυλισμο και τον μαρασμο,των 'μυστηριων'
και της 'εσωτερικης' πλευρας της αρχαιας φιλοσοφιας...
Tο να επικροτουμε κινησεις ανθρωπων,απλα για να 'υψωνεται' η αντιδραση στον χριστιανισμο,ειναι λιγο σαν να 'συμμαχεις με τον διαβολο'....

και για μενα ο διαβολος ειναι η 'εξαρτηση' απο το δογμα...η θρησκοληψια.

Απο εκει και περα,απλα αλλαζουμε ειδωλα...

Οσο για τον κο Κακογεωργιου,τι να πω..η αισθητικη του πιστευω ειναι τοσο επιφανειακη-οταν δεν ειναι κιτς-....αρα ===> ανθελληνικη.

+n-
through these fires.....

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ποια είναι η ομάδα Ε?
« Απάντηση #52 στις: Αυγούστου 17, 2009, 17:36:49 »
Tο να επικροτουμε κινησεις ανθρωπων,απλα για να 'υψωνεται' η αντιδραση στον χριστιανισμο,ειναι λιγο σαν να 'συμμαχεις με τον διαβολο'....

Αδελφέ μου,

1. Υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποί μας, (χριστιανοί, δωδεκαθεϊστές, κτλ...) που επιθυμούν να θρησκεύονται, και έχουν κάθε δικαίωμα, να το πράξουν, είτε συμφωνούμε μαζί τους ιδεολογικά είτε όχι.

2. Η Αρχαία Ελληνική θρησκεία σε σχέση με τον Χριστιανισμό, είναι μία πολύ πιο ανοιχτών αντιλήψεων θρησκευτικότητα, μια και στην Αρχαία Ελλάδα, υπήρχε ανεξιθρησκεία.

3. 'Οσον αφορά τα Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια, είναι γεγονός, πως "Παν θρήσκος, Βέβηλος" προς αυτά.

Παρόλα αυτά, σε σύγκριση με τις προηγούμενες ψυχοπαθολογικές κινήσεις περί ομάδας Ε, η κίνηση του κ. Κακογεωργίου, θεωρώ πως είναι μία υγιής κίνηση, από την άποψη πως δίνει μία εναλλακτική θρησκευτικότητας, στον 'Ελληνα, που επιθυμεί να θρησκεύεται, παρέχοντας ταυτόχρονα μία οδό, επαφής με την Αυθεντική Ελληνική μας Παράδοση.

Σίγουρα όμως, η κάθε κίνηση "Αναγέννησης του Ελληνισμού", φέρει και τις προσωπικότητες των ιδρυτών της, και χρωματίζεται από τις πεποιθήσεις, τις αντιλήψεις, και τα οράματά τους.  Ο κ. Κακογεωργίου είναι ένας ηθικότατος άνθρωπος, ανιδιοτελής, που νοιάζεται πραγματικά για την χώρα μας, και εκθέτει την δική του προσωπική προσέγγιση, στην Αναγέννηση του Ελληνισμού.
« Τελευταία τροποποίηση: Αυγούστου 17, 2009, 19:33:11 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

etidorhpa

 • ...the end of earth
 • Μηνύματα: 566
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ποια είναι η ομάδα Ε?
« Απάντηση #53 στις: Αυγούστου 17, 2009, 18:27:05 »
δεν εχω γνωμη για την ιδιοτελεια του κου Κακογεωργιου,και προφανως φαινεται να κινειται βασει αγνων προθεσεων...

αλλα επειδη πιστευω πως το μεγαλειο της ελληνικης σκεψης,βρισκοταν στο οτι γεννουσε για την εποχη της,τις πιο προχωρημενες αντιληψεις και κοσμοθεωριες,νομιζω πως η ολη ιστορια ειναι εκτος τοπου/χρονου/πρακτικης καθημερινης χρησιμοτητας...

Αν βεβαια ο κος κακογεωργιου,οπως λεει,ειδε και στο ονειρο του την θεα Αθηνα να του ζηταει να φτιαξει βωμο...μαλλον το ολο θεμα,ξεκιναει απο τις δικες του ψυχολογικες διαταραχες..

και φυσικα τα εγκαινια με την παρουσια του κου Ψωμιαδη,νομιζω θα αποτελει cult υλικο για τις επομενες γενιες....


+n-
through these fires.....

etidorhpa

 • ...the end of earth
 • Μηνύματα: 566
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Ενας Ελληνικος Ναος
« Απάντηση #54 στις: Αυγούστου 17, 2009, 18:53:50 »
πιστευω πως ενας συγχρονος 'Ελληνικος' ναος,που εχει ως αποστολη την αναβιωση /αναγεννηση του πραγματικου Αρχαιου ελληνικου πνευματος,
θα πρεπει:

Να 'υιοθετει' τις πιο συγχρονες επιστημονικες και φιλοσοφικες αντιληψεις.Αυτες ειναι πραγματικη συνεχεια της αρχαιας ελληνικης σκεψης.

Παραλληλα τους πιο ανησυχους και δημιουργικους καλλιτεχνες.Μουσικους,ζωγραφους,ποιητες.Αυτοι καταργουν συνορα στην Τεχνη καθημερινα και κατακτουν νεες χωρες 'αισθητικης'.

Ετσι θα γεννηθει μια νεα ελληνικη παιδεια,[οχι μονο με την στενη εννοια της 'σχολικης' παιδειας,αλλα ενος εργαστηριου,που θα διαπερνα ολη την κοινωνια].

Ετσι μονο θεωρω πως η Ελληνικη σκεψη θα μεγαλουργησει ξανα,και θα αποριψει απο μονη της τα 'ξενα' αυτα σωματα..

Ενας Ναος αφιερωμενος στο πνευμα..

+n-
through these fires.....

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ποια είναι η ομάδα Ε?
« Απάντηση #55 στις: Αυγούστου 17, 2009, 19:19:43 »
Αν βεβαια ο κος κακογεωργιου,οπως λεει,ειδε και στο ονειρο του την θεα Αθηνα να του ζηταει να φτιαξει βωμο...μαλλον το ολο θεμα,ξεκιναει απο τις δικες του ψυχολογικες διαταραχες..

Αδελφέ μου,

δυστυχώς μία πνευματική εμπειρία, ένα κάλεσμα ψυχής, για να δράσουμε προς μία κατεύθυνση, ή να επληρώσουμε την ψυχική μας αποστολή, παρεξηγείται, και ξεπέφτει σε θρησκευτικές ερμηνείες, αν δεν έχουμε την κατάλληλη παιδεία.

Δυστυχώς και εγώ με την σειρά μου, είχα παρερμηνεύσει το όραμα με τον Χριστό (όχι τον Ιησού όπως μου είχε διευκρινήσει  :D) και με πήρε αρκετά χρόνια αργότερα να αποκωδικοποιήσω πλήρως εκείνη την τόσο ζωντανή αστρική εμπειρία.

Αυτές οι πνευματικές εμπειρίες, εμφανίζονται σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους κάποια στιγμή της ζωής τους, ως οράματα, ή ενύπνια, εκδηλώνοντας σαν ένα μύθο, την αποστολή κάθε ψυχής, αλλά δυστυχώς λόγω έλλειψης κατανόησης και γνώσης των αρχετύπων1 και της ψυχολογίας, καταντάμε πολλές φορές "θρήσκοι" από άγνοια.
________________________________________________________________________________________

1 Συνήθως οι άνδρες βλέπουν την Παναγία ή την Αθηνά να τους μιλά (ως ΑΝΙΜΑ), και οι γυναίκες τον Απόλλωνα ή τον Χριστό (ως ΑΝΙΜΟΥΣ), ή κάποιον αγαπήμενο θεό, θεά ή άγιο, ανάλογα τις ψυχολογικές ιδιότητες που φέρει το αρχέτυπο, ή που εκφράζει το άτομο που βιώνει την Πνευματική Εμπειρία Αφύπνισης της ψυχικής του ταυτότητας ή αποστολής.  Με άλλα λόγια είναι ένα καθαρά ψυχολογικό φαινόμενο πνευματικής αφύπνισης.


πιστευω πως ενας συγχρονος 'Ελληνικος' ναος,που εχει ως αποστολη την αναβιωση /αναγεννηση του πραγματικου Αρχαιου ελληνικου πνευματος,
θα πρεπει:

Να 'υιοθετει' τις πιο συγχρονες επιστημονικες και φιλοσοφικες αντιληψεις.Αυτες ειναι πραγματικη συνεχεια της αρχαιας ελληνικης σκεψης.

Παραλληλα τους πιο ανησυχους και δημιουργικους καλλιτεχνες.Μουσικους,ζωγραφους,ποιητες.Αυτοι καταργουν συνορα στην Τεχνη καθημερινα και κατακτουν νεες χωρες 'αισθητικης'.

Ετσι θα γεννηθει μια νεα ελληνικη παιδεια,[οχι μονο με την στενη εννοια της 'σχολικης' παιδειας,αλλα ενος εργαστηριου,που θα διαπερνα ολη την κοινωνια].

Ετσι μονο θεωρω πως η Ελληνικη σκεψη θα μεγαλουργησει ξανα,και θα αποριψει απο μονη της τα 'ξενα' αυτα σωματα..

Ενας Ναος αφιερωμενος στο πνευμα..

+n-

Γένοιτο Αδελφέ μου!

Γι' αυτόν ακριβώς τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΟ εργαζόμαστε, στον Ιερό της Σκέψεως και της Ιερής Πραγμάτωσης...

« Τελευταία τροποποίηση: Αυγούστου 17, 2009, 20:40:46 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ποια είναι η ομάδα Ε?
« Απάντηση #56 στις: Αυγούστου 17, 2009, 20:54:35 »
ΑΓΑΠΗΤΕ....etidorhpa....ΕΠΕΤΡΕΨΕ   ΜΟΥ....ΝΑ   ΑΝΑΦΕΡΩ   ΜΙΑ   ΕΜΠΕΙΡΙΑ....

                                   ΑΝΑΜΝΗΣΗ    Τ Ω Ρ Α .....

              --ΗΤΑΝ   ενα   ζεστο   απογευμα   του   αυγουστου....σ"ενα   παλιο   δυσκινητο   αυτοκινητο....ηταν   στοιβαγμενα...

                 τεσσερα   ατομα....το  ενα....ημουν   Ε Γ Ω .    Ειχαμε   ως   συνηθως....καθυστερησει....στο   ραντεβου   μας...

                                                               Ε !    και   λοιπον....    Ο   χρονος   δεν   ΜΕΤΡΑΕΙ...αν   εμεις   ΘΕΛΟΥΜΕ....

                 Η    κατευθυνση   ηταν   σε   μια   ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ   περιοχη   ενος   Α Κ Ρ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ ...

                 Εκει....εμενε   ενας   ΑΠΟΣΤΡΑΤΟς   ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ   του   ΣΤΡΑΤΟΥ....

                           ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   ΤΟΥ.....ηταν   συνταξιουχος.....δυο   παιδια....η  γυναικα  του   ειχε   φυγει...  για  τον   παραδεισο

                                                                            υποθετω.....

                                                          ειχε....φτιαξει...μια   ΠΑΡΑΓΚΑ....απο   ελενιτ....χωρις   φως ...νερο...τηλεφωνο...

                                                                            ΔΕΝ   ΥΠΗΡΧΑΝ   ΤΟΤΕ   ΤΑ    Κ Ι Ν Η Τ Α ....

                   Το   καλεσμα.....ως   ραντεβου....δεν   ηταν   για   μενα....αλλα .....σε   εναν   φιλο   μου   ΤΟΤΕ....

                   ο   φιλος   μου....αυτος   με   προσκαλεσε   για   να  Δ Ω Σ Ω ....ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ....ΣΕ   ΤΕΚΤΕΝΟΜΕΝΑ.....μια   γνωμη   αν 

                              αυτο   ακουγεται   πιο   ΩΡΑΙΑ...  καθ"  οτι  ....ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ   ΟΝ....της   φιλοσοφικης....ειχε   μπει   σε...

                                                                    ε ρ ω τ η μ α τ α .....

                   ΟΙ   αλλοι.....ηταν   απο   ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ.....απο   σποντα    που   λεμε....ας   ειναι....

                   ΤΟ    σαραβαλο.....δεινοπαθησε.....στον   σκληρο   χωματοδρομο.....Σκεφτομουν.....τον   ποδαροδρομο  ....θα   ηταν..

                                                                καλλυτερα.....αλλα....πηρε   και   Ν Υ Χ Τ Ω Ν Ε ....   

                                        ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ....ΦΘΑΣΑΜΕ....            ΤΕΡΜΑ   ΘΕΟΥ....  Το   αιγαιο....δαντελωτο   μπροστα  μας...

                   ΜΑΣ    περιμενε.....ορθιος....μπροστα   στην   πορτα   της   οικιας   του...  1,70   υψος....ευσωμος....πυκνα   γενια...

                                             στολιζαν    το   παρουσιαστικο   του.....μαζι   με  ενα   χαμογελο.....

                   Συστασεις....καφες....ησυχια....                ΑΠΟΛΥΤΗ....

                  --ΤΟ   ΕΧΕΙΣ   ΕΤΟΙΜΟ   ΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ  ΣΟΥ....ηταν   η   φωνη   που  εσπασε   την   ηρεμια   του   τοπιου....

                  --  ΝΑΙ,     ηταν   η  απαντηση....   ναι,.....

                   --ΙΠΠΟΛΥΤΕ,   ακουστηκε   η   ΦΩΝΗ   του  καθηγητη....τι   ΕΣΥ   εχεις   να  πεις....   ΕΛΑ,   Μ Ι Λ Α .....

                    --ΑΓΑΠΗΤΕ,   ΦΙΛΕ....αρχισα....ΟΛΑ   ΑΥΤΑ....ΠΟΥ  ΕΣΥ   ΕΙΔΕΣ ....ΚΑΙ   ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ   ΓΡΑΦΕΙΣ...ΣΤΟ   ΠΟΛΥΤΙΜΟ..

                        ΒΙΒΛΙΟ  ΣΟΥ....ΕΙΝΑΙ   ΑΛΗΘΙΝΑ...   ΝΑΙ,   ΕΙΝΑΙ.....

                             βουρκωσε.....εσκυψε....σκουπισε   με  την   αναποδη   του   χεριου  του....τα   ματια  του....

                                                    συγκινηση.....απλωσε   στο   περιβαλλον.....

                   --οταν ,   αρχισε....ΑΡΧΙΣΑ   ΝΑ   ΒΛΕΠΩ....αυτες   τις   ΑΡΧΑΙΕΣ   ΟΠΤΑΣΙΕΣ....μου   ειπαν....ο,τι   δεν   ειμαι   καλα...

                                         ξερεις.....εχω   ΚΑΡΚΙΝΟ....ΠΕΘΑΙΝΩ.....ΦΕΥΓΩ....

                    --ΗΡΘΑ....ΕΔΩ....ΚΑΘ"  ΥΠΟΔΕΙΞΗ....να   ΜΗΝ   γινω   βαρος   στα   παιδια   μου....ΑΥΤΑ...εχουν   τη   ζωη  τους...

                    -- βλεπω,   αρκετα   συχνα....αυτη   την   ΓΥΝΑΙΚΑ   με   την   ΑΣΠΙΔΑ   ΚΑΙ   ΤΟ   ΔΟΡΥ...   σιωπη.....

                                    μου   λεει   ο,τι  ειναι   η   ψ υ χ η    του    εθνους....

                      --καθε   φορα....μου   ειναι   οικεια....την   ξερω....οχι,   με  την  αισθηση    της   καθημερινοτητας....οχι....

                                   με   αλλη....αλλη....αν   καταλαβαινεις   τι   εννοω....        ΜΕ   ΚΟΙΤΑΞΕ   ΕΠΙΜΟΝΑ....

                         ΚΟΥΝΗΣΑ    ΤΟ  ΚΕΦΑΛΙ  ΜΟΥ....Ζ Η Λ Ε Ψ Α .....  δεν   το  εδειξα.....προσπαθησα....

                κοκκινος    ο   ηλιος....χανοταν    στο   αιγαιο....  Χ Α Ν Ο Τ Α Ν .....

                      --ΘΥΜΑΣΕ....ΤΙ   ΣΟΥ   ΕΚΑΝΕ   ΙΣΧΥΡΗ   ΕΝΤΥΠΩΣΗ....ειπα....ως    εμπειρος   ταχαμ....

                --ναι,   ολα  οσα  μου  ειπε ...και   συγκρατησα...τα   εγραψα....στο  βιβλιο   που  εδωσα   στον   ΤΑΚΗ.....

              --  ΧΑΙΡΟΜΑΙ....ειπε,  που  βρεθηκε  εστω   και  ενας .....να   συμφωνησει   μαζι  μου....να  ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ...

               -- ΤΑ   ΠΑΙΔΙΑ  ΜΟΥ....ΝΟΜΙΖΟΥΝ   ΟΤΙ   ΤΡΕΛΛΑΘΗΚΑ.....ΕΙΜΑΙ   ΠΟΛΥ   κιτς   ΓΙΑ   ΑΥΤΑ....α ρ χ α ι ο ς ....

               -----    ειπαμε   κι"  αλλα....   νυχτωσε   για  τα  καλα.....ΕΠΡΕΠΕ   ΝΑ   ΦΥΓΟΥΜΕ.....

                                              ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΗΚΑΜΕ.....ΤΟ   ΕΝΟΙΩΣΑ.....δεν  θα  τον  ξαναβλεπα....

                                                                                               ας   ειναι   ελαφρυ   το   χωμα....που  τον  σκεπαζει...

                                                                                                                        ΜΑΤΩΣΑ.....

etidorhpa

 • ...the end of earth
 • Μηνύματα: 566
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ποια είναι η ομάδα Ε?
« Απάντηση #57 στις: Αυγούστου 17, 2009, 21:16:21 »
αγαπητε Ιππολυτε,καταννοω την συναισθηματικη βαρυτητα,της συναντησης που περιγραφεις...


Αν εγω ομως δω καποιο οραμα (χλωμο το βλεπω),με τον οποιοδηποτε θεο/κοσμικο διδασκαλο να μου ζηταει οτιδηποτε,δεν θα το βαφτισω 'αποστολη' και χρεος προς την κοινωνια..απλα θα το καταννοησω ως ψυχωση δικη μου,και θα προσπαθησω να 'βγαινω εξω συχνοτερα'...


+ n-

through these fires.....

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ποια είναι η ομάδα Ε?
« Απάντηση #58 στις: Αυγούστου 17, 2009, 21:30:39 »
Αν εγω ομως δω καποιο οραμα (χλωμο το βλεπω),με τον οποιοδηποτε θεο/κοσμικο διδασκαλο να μου ζηταει οτιδηποτε,δεν θα το βαφτισω 'αποστολη' και χρεος προς την κοινωνια..απλα θα το καταννοησω ως ψυχωση δικη μου,και θα προσπαθησω να 'βγαινω εξω συχνοτερα'...

 :D :D :D :D :D

  --ΑΓΑΠΗΤΕ,   ΦΙΛΕ....αρχισα....ΟΛΑ   ΑΥΤΑ....ΠΟΥ  ΕΣΥ   ΕΙΔΕΣ ....ΚΑΙ   ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ   ΓΡΑΦΕΙΣ...ΣΤΟ   ΠΟΛΥΤΙΜΟ..

                        ΒΙΒΛΙΟ  ΣΟΥ....ΕΙΝΑΙ   ΑΛΗΘΙΝΑ...   ΝΑΙ,   ΕΙΝΑΙ.....

                            βουρκωσε.....εσκυψε....σκουπισε   με  την   αναποδη   του   χεριου  του....τα   ματια  του....

                                                    συγκινηση.....απλωσε   στο   περιβαλλον.....

Η αλήθεια βρίσκεται στη μέση ανάμεσα στην συναισθηματική και την νοητική νοημοσύνη... Ναι όντως αυτά που βιώνουμε ως ψυχικά οράματα είναι άκρως ΑΛΗΘΙΝΑ, και βαθιά αρχετυπικά.  Τα πιο όμορφα και αξιολάτρευτα δημιουργήματα, έχουν εκφραστεί, και έχουν γραφτεί, σε βαθιά συγκινησιακές και καλλιτεχνικές στιγμές, που οι ψυχίατροι ονομάζουν ψυχολογικές κρίσεις και ψυχώσεις...

'Ομως δεν είναι όλα τα οράματα, υγιείς εμπνεύσεις... Το Αρχέτυπο κτυπά την πόρτα, σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής μας, και δείχνει την οδό της Σωτηρίας μας... Αυτή η οδός όμως, χρειάζεται να ξεκαθαριστεί, δια του ορθολογισμού μας.
« Τελευταία τροποποίηση: Δεκεμβρίου 04, 2009, 15:02:49 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 578
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ποια είναι η ομάδα Ε?
« Απάντηση #59 στις: Αυγούστου 17, 2009, 21:39:14 »

           ΑΔΕΛΦΕ...ETIDORHPA ....σωστα,   το   περιγραφεις....για  την  ΩΡΑ....

     ΑΛΛΑ.....φιλτατε....επετρεψε  μου....να   πω....ο,τι   δεν  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ   ΓΙΑ  ΨΥΧΩΣΗ....καθ"  οτι....

            η   Ψ Υ Χ Ω Σ Η ....ΕΙΝΑΙ   ΕΚ   ΤΩΝ  Ε Σ Ω .....αν  γινομαι   αποδεκτα   κατανοητος,....!?!?!


      εδω....δεν   προκειται   για  κατι  ΤΕΤΟΙΟ   ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ....ΑΛΛΑ....για   ΠΑΡΟΥΣΙΑ....Ε Ξ Ω Θ Ε Ν ...

      ΑΥΤΟ....ΕΧΕΙ   ΜΟΝΟ   ..... ΤΣΙΣΑ....ΔΗΛ....ΣΟΥ  ΦΕΥΓΟΥΝ....ΕΣΤΩ  ΚΙ"  ΑΝ  ΔΕΝ  ΕΧΕΙΣ...

             ΧΩΡΙΑ....ΟΙ  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ....

                                                                                                        ΑΥΤΑ....ΕΙΝΑΙ  ΣΤΙΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ   ΜΥΗΣΕΙΣ...

                                                            Η"   ΚΑΤ"  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΤΟΥΣ  ....ΠΕΡΑ   ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΝΟΗΣΗ.....ΤΗ   ΔΙΚΗ  ΜΑΣ....


         ΕΧΩ   ΤΗΝ   ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ.....ΟΜΩΣ....Ο,ΤΙ   Ε Ρ Ω Τ Ρ Ο Π Ο Υ Ν     ΜΑΖΙ  ΣΟΥ....   ΛΕΣ....

                                                                                                     ΜΕ   ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ   ΑΓΑΠΗ.....ΣΕ   ΦΙΛΩ....