Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.


Μηνύματα - ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

Σελίδες: 1 ... 30 31 [32]
466
Amorc / Απ: Απαντήσεις
« στις: Απρίλιος 16, 2009, 14:00:29 »
  SERAPIS....ετσι ,   και  ΕΓΩ  ΛΕΩ ,  πως    τα  π ρ α γ μ α τ α   εχουν

                              -- Ε κ ε ι ν ο ι ,   που   Δ Ι Χ Ω Σ   ν" ανασανουν....

                           Φ Υ Γ Α Ν Ε ,    μεσα   απο   το   Π Λ Η Θ Ο Σ ,  της   Σ Υ Γ Χ Υ Σ Η Σ ...

                                                 Π Ο Σ Ο ,    ανεπαισθητα     μεγαλοι

                                  μες  στην   οδοιπορια   τους ,     εχουν   Γ Ι Ν Ε Ι ...!!!                                      Γ Ι Α Τ Ι ,    μικροι   αυτοι ....    ενα   τ ι π ο τ α  , 

                              στο     Π Λ Η Θ Ο Σ ,    ΣΤΟΥΣ    Δ Υ Ν Α Τ Ο Υ Σ ,

                                       ΤΟΥΣ    Ψ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ    Θ Ε Ο Υ Σ     σκαζανε ,

                                 στον    Ι Δ Ι Ο    ΤΟΥΣ    ΤΟΝ   Ε Α Υ Τ Ο    μ π ρ ο σ τ α ....


               
                              ΝΑ    Φ Α Ν Τ Α Σ Τ Ε Ι Σ ,    πως ,   απο   το   β α δ ι σ μ α   τους...

                        Κι "   οι   ι δ ι ο ι ,       Τ Ρ Ο Μ Α Ξ Α Ν ,    Ο Ρ Γ Ι Σ Τ Η Κ Α Ν , 

                                   απελπισμενα ,    μα   α ν ε ι π ω τ α     Θ Α Ρ Ρ Α Λ Ε Α .


                                                                           Σιωπωντας,  ως  σε  ονειρο,   το   ΑΙΩΝΙΟ   ΔΕΝΤΡΟ  στολισαν...αδελφε  μου.


467
Amorc / Απ: Απαντήσεις
« στις: Απρίλιος 15, 2009, 18:28:36 »
  EΞΟΧΟΣ,     ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ,    ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ ,   αλλα    και   ε υ γ ε ν η ς ,   υπηρξε   ο  PIKOS   APIKOS.....

                        Η   Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η    ΜΟΥ,   ΕΙΝΑΙ    ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ   ΚΑΙ   Σ Υ Μ ΦΩ Ν Η .


            ΑΛΙΜΟΝΟ,     Μ Α Θ Α Ι Ν Ο Υ Μ Ε     ΝΑ    Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Α Μ Ε     ΓΙΑ    ΤΟ   Α Π Ο Μ Α Κ Ρ Ο ......

                                   ΚΑΙ    ΤΡΕΧΟΥΜΕ,   ΚΑΘΕ    ΛΙΓΟ   ΣΤΗΝ   Π  Ο  Ρ  Τ  Α .....

                                                           Ξ Ε Λ Α Ρ Υ Γ Γ Ι Α Ζ Ο Μ Α Σ Τ Ε .....

                        Κ Ο Ι Τ Α Μ Ε ,   Α Φ Ο Υ Γ Κ Ρ Α Ζ Ο Μ Α Σ Τ Ε ,

                                            ΜΑΣ    Α Κ Ο Υ Ε Ι ,    Η    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Σ    α ρ α γ ε .....!!!!               αργα - α ρ γ α ,    Β Υ Θ Ι Ζ Ο Μ Α Σ Τ Ε .....,   σε   μ ι α   και   μ ο ν α δ ι κ η    Λ  Ε  Ξ  Η 


                                                  Α   Π   Α   Τ   Η  .

                                                                                                          αν,   βεβαια   υπαρχει   αυτη   η  λ ε ξ η .....

468
ΡΕΙΚΙ / Απ: Ρέικι - Μέθοδος Θεραπευτικής ή Απάτη?
« στις: Απρίλιος 13, 2009, 22:39:15 »
     
             SERAPIS,   KAI  E Σ Υ    αδελφε ,   Ο Ρ Φ Ε Α ,

                          Π Ι Σ Τ Ε Υ Σ Ε Τ Ε ,  πως   οταν   ο  Λ Ο Γ Ο Σ   Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ε Ι ,

                                        Σ Ο Φ Ο    ε ι ν α ι ,     Τ Ο    Χ Ι Ο Υ Μ Ο Ρ    Σ Α Σ ,

                                                 ΝΑ     Π Η Γ Α Ι Ν Ε Ι ,

                             Κ Α Β Α Λ Α    ΣΤΗ   Π Λ Α Τ Η ,    ΤΗΣ     Υ  Π  Ο  Μ  Ο  Ν  Η  Σ  .....


                                 Κ Ι "    Α Ν    Α Κ Ο Μ Α    ΤΗΝ   Π Ε Ι Σ Ε Τ Ε ,

                                         ΘΑ   Π Α Ψ Ο Υ Ν ,    Ν Ο Μ Ι Ζ Ε Τ Ε .....

                                                     ΟΙ     Κ  Ο  Τ  Ε  Σ 

                                    ΝΑ    Κ Λ Ω Σ Α Ν Ε     ΤΑ   Ι Δ Ι Α    Σ Χ Ε Δ Ο Ν     Μ Π Α Γ Ι Α Τ Ι Κ Α     Α Υ Γ Α    ΤΟΥΣ  !!!!


                  ΔΕΝ    Β Λ Ε Π Ε Τ Ε ,

                                    ΤΙΣ    Φ Ω Λ Ι Ε Σ     ΤΟΥΣ ......


                        ΤΙ ,     ΚΙ   ΑΝ   Α Κ Ο Μ Α     ΤΗΝ   Π Ε Ι Σ Ε Τ Ε ,

                                                ΘΑ    Κ ΑΤ Α Φ Ε Ρ Ε Τ Α Ι     Α Ρ Α Γ Ε ,

                                                             ΝΑ     Π Ρ Ο Κ Υ Ψ Ε Ι ,    Λ Ο Γ Ο Σ     Ξ Ε Κ Ο Υ Ρ Α Σ Τ Ο Σ .....!?!


              Η    Κ Α Κ Ι Α      Μ Η Τ Ρ Ι Α    ΤΟΥΣ,     ΤΟ    Ψ   Ε  Υ  Δ  Ο  Σ  ,      Α  Λ  Η  Θ  Ε  Υ  Ε  Ι  ......

                                                                                                                          Α Ν Α Θ Ε Μ Α     ΤΟΥΣ.....


469
Εσωτερισμός / Απ: Μ Ε Θ Η ___
« στις: Απρίλιος 11, 2009, 23:01:19 »
   NAI,  AYTO  OΜΩΣ, 

                                  ΤΟ   Σ Υ Ν Ε Ι Δ Ο Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Ν     Υ Π Α Ρ Ξ Ε Ι Σ ,

                                                    Σ Π Α Ν Ι Ε Σ .....

                                                                               ΟΠΩΣ   Η   Δ Ι Κ Η Σ Ο Υ ,

                                                                                                       ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ    ROZE......

470
Εσωτερισμός / Μ Ε Θ Η ___
« στις: Απρίλιος 11, 2009, 22:32:59 »
   
        Κ Α Λ Η Σ Π Ε Ρ Α ,
                                   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ    ΘΕΡΜΑ   ΟΛΟΥΣ  Ο Σ Ο Ι    Π Α Ρ Ι Σ Τ Α Σ Θ Ε ,

                                                     Η   Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α    ΣΑΣ  ,   Σ Υ Ν Η Γ Ο Ρ Ε Ι   Υ Π Ε Ρ    Κ Α Π Ο Ι Ω Ν

                                        Σ Υ Π Τ Ω Μ Α Τ Ω Ν      Μ Ε Θ Η Σ .!!!!!


                        ΕΤΣΙ,   Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Τ Η Κ Α     ΜΕ   Α Υ Τ Ο Σ Α Ρ Κ Α Σ Μ Ο   ΓΙΑ   ΤΗΝ   Ο Μ Η Γ Υ Ρ Η ,

                               -- Α Ν ,   Α Σ Κ Η Θ Ε Ι Σ ,   ΝΑ   ΣΕ   Π Ε Τ Υ Χ Α Ι Ν Ο Υ Ν    Π Ρ Ω Τ Α ....

                                           ΤΑ    Δ Ι Κ Α   ΣΟΥ   Β Ε Λ Η ,

                                                            Ο    Π   Ο   Ν  Ο   Σ  ,

                                                ΠΟΥ   ΘΑ   ΣΟΥ   Π Ρ Ο Κ Α Λ Ε Σ Ο Υ Ν    ΤΑ   Ε Ξ Ω Θ Ε Ν .....

                                                        Σ Χ Ε Δ Ο Ν       Μ Η Δ Ε Ν Ι Ζ Ε Τ Α Ι ...-----

                                                                                                                         Με   Αγαπη,   ερρωσθε....
                                                                                                                                         ΔΟΝ  ΚΙΧΩΤΗΣ,,,,

471
ΡΕΙΚΙ / Απ: Ρέικι - Μέθοδος Θεραπευτικής ή Απάτη?
« στις: Απρίλιος 11, 2009, 00:14:38 »
αγαπητη,  try , Σ 'ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ,   

                           --Ο  Μ Ο Ν Ο Σ    Τ Ρ Ο Π Ο Σ  ,   ΓΙΑ  ΝΑ  Κ Α Τ Α Φ Ε Ρ Ο Υ Μ Ε   ΝΑ   Ζ Η Σ Ο Υ Μ Ε  ,   ΕΙΝΑΙ  Η  Α Γ Α Π Η ....
                                                 
                                                                                          ΜΟΥ   ΛΕΣ.....

                                      Π Ι Σ Τ Ε Ψ Ε  ,  και  ας  μην  σε  γνωριζω ,    -  αν  αυτο  το  εννοεις , 

                                                      τοτε ,   ΟΛΟΙ  ΟΣΟΙ  ΕΙΝΑΙ  Ε Δ Ω ,    Σ"Α Γ Α Π Ο Υ Ν .   

                                                                                                                                     ΦΩΣ,  ΚΑΙ  ΓΑΛΗΝΗ  ΣΤΗΝ  ΚΑΡΔΙΑ  ΣΟΥ,  αγαπητη    t r y .

472
ΡΕΙΚΙ / Απ: Ρέικι - Μέθοδος Θεραπευτικής ή Απάτη?
« στις: Απρίλιος 11, 2009, 00:04:39 »
  Υ ΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ,    ΜΙΑ   ΛΕΞΗ    ΕΥΚΟΛΗ,    ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   ΤΩΡΑ   ΠΛΕΟΝ .   ΣΤΙΣ   ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ,   ΣΤΑ   ΣΤΕΚΙΑ,  ΣΤΙΣ   ΣΤΟΕΣ ,  ΣΤΙΣ   ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ,  

                             ΣΤΑ   ΣΑΛΟΝΙΑ ,  ΣΤΑ   ΚΑΦΕΝΙΑ ,  ΣΤΑ   ΒΙΒΛΙΑ ,  ΣΤΙΣ   ΣΚΕΨΕΙΣ,   ΝΑΙ ,   ΣΕ   ΚΑΘΕ   ΣΚΕΨΗ   ΠΛΕΟΝ .


                    ΕΙΝΑΙ,   ΑΚΡΙΒΩΣ,   ΠΕΡΙΠΟΥ,  ΤΟ  ΙΔΙΟ  ΣΚΗΝΙΚΟ ,   ΝΑΙ   ΤΟ  ΙΔΙΟ,

                                ---Ο  Ω Κ Ε Α Ν Ο Σ ,   πραγματι  ,  Ο  ΩΚΕΑΝΟΣ ,  η  λεξη   ερωτημα ,   σε  καθε  αρχαιο  ΝΑΥΤΙΚΟ ,

                                         ΠΟΙΟΣ   ΤΟΛΜΟΥΣΕ ,   αληθεια   ποιος ,

                      Π Ο Ι Ο Σ ,    Τ Ο Λ Μ Α Ε Ι ,    πεστε   μας ,   εσεις   περαστικοι ,   τ ο λ μ η σ α τ ε !?!


473
ΡΕΙΚΙ / Απ: Ρέικι - Μέθοδος Θεραπευτικής ή Απάτη?
« στις: Απρίλιος 10, 2009, 19:54:32 »
 AΓΑΠΗΤΗ,    TRY,    ΕΙΝΑΙ   Τ Ο Σ Ο    Ο Μ Ο Ρ Φ Α ,   ΜΑ   ΤΟΣΟ  !!    ΠΟΥ   Ζ Ο Υ Μ Ε ,   ΣΕ   Α Υ Τ Ο Ν    ΤΟΝ   ΠΛΑΝΗΤΗ

                    Ε Ι Ν Α Ι ,   ΠΡΑΓΜΑΤΙ ,   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   ΤΗΣ   Α Γ Α Π Η Σ !?!

                                 Η" ,    ΤΗΣ   ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ     Κ Α Π Ο Ι Ο Υ    ΕΡΓΟΥ !!

                 Α Ρ Κ Ε Τ Ο Ι ,    ειναι   αυτοι,   που   μ ι λ ο υ ν ,    για   Κ Α Π Ο Ι Α    - Ε Κ Τ I Σ Η     Π Ο Ι Ν Η Σ !!!

                           ΑΛΛΟΙ ,    ΜΑΣ   ΜΙΛΟΥΝ   ΠΕΡΙ   ΚΑΠΟΙΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ!!!

                                      ΑΛΛΟΙ,   ΓΙΑ   ΤΑ  Κ Ε Ν Τ Ρ Α ,   ΠΟΥ   ΚΟΥΒΑΛΑΜΕ,   ΚΑΙ   ΠΡΕΠΕΙ   ΝΑ  Σ Η Κ Ω Σ Ο Υ Μ Ε   Κ Ε Ρ Α Ι Ε Σ .


                   ΠΟΛΛΟΙ ,    ΕΙΝΑΙ   ΑΥΤΟΙ - ΟΙ   ΕΞ  ΑΝΑΤΟΛΩΝ-  ΠΟΥ   ΜΑΣ  Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Ν ,   ΤΙ   Ο Μ Ω Σ !?!

                               ΝΑΙ,   ΤΗΝ   Α Γ Α Π Η ,   ΠΡΟΣ   ΤΟΝ   Ε Α Υ Τ Ο   ΜΑΣ,    ΚΑΙ   ΚΑΤΑ   ΕΠΕΚΤΑΣΗ   ΠΡΟΣ   ΤΟΥΣ  ΑΛΛΟΥΣ,

                               ΝΑΙ   ΝΑ  ΝΟΙΩΘΟΥΜΕ   Ο Μ Ο Ρ Φ Α ,   ΝΑ    Ν Ο Ι Ω Θ Ο Υ Μ Ε ,  

                                   ΝΑ   Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε ,   ΣΕ   Α Ν Ω Τ Ε Ρ Η    Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η Τ Α ,  ΝΑ   ΜΗ   ΜΑΣ   Α Γ Γ Ι Ξ Ο Υ Ν ,
 
                    ΝΑ   Ν Ο Ι Ω Θ Ο Υ Μ Ε ,   Ο,ΤΙ   Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε    Α Ν Ω Τ Ε Ρ Ο Ι  

                              ΝΑ   Μ Η Ν    Ν Ο Ι Ω Θ Ο Υ Μ Ε ,    Ο,ΤΙ   Φ Τ Α Ι Μ Ε    ΓΙΑ   Κ Α Τ Ι ,    

                                            ΝΑ    Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε     Θ Ε Ι Ο Ι ,     Ν Α    Β Λ Ε Π Ο Υ Μ Ε    Γ Υ Ρ Ω   ΜΑΣ   ΤΟ   ΘΕΙΟ   ΦΩΣ,

                ΠΟΛΥ   Ω Ρ Α Ι Α ,   Π Ο Λ Υ   Σ Ω Σ Τ Α ,      Ε Ξ Ο Χ Α ,    Ε Ξ Ο Χ Α .


                         Σ Κ Ε Π Τ Ο Μ Α Ι ,   ΕΓΩ ,   ΠΟΥ   ΔΕΝ   Ε Χ Ω   Κ Α Ν Ε Ι   Ρ Ε Ι Κ Ι ,  Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Σ ,  Κ Ρ Ι Σ Ν Α ,

                                   Ζ Ε Ν   ΚΑΙ   Τ Ο Ξ Ο Β Ο Λ Ι Α ,   Σ Ο Υ Φ Ι ,   Τ Α Ν Τ Ρ Α ,   ΚΑΙ   ΤΟΣΑ   Α Λ Λ Α ....            Ο Λ Ο Ι    Α Υ Τ Ο Ι ,   ΟΙ   Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Ι ,   Ε Ν Σ Α Ρ Κ Ω Θ Η Κ Α Ν ,    ΓΙΑ   ΝΑ   ΜΕ   Σ Ω Σ Ο Υ Ν ,

                                        ΓΙΑ   ΝΑ   ΜΕ   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ο Υ Ν ,    

                                                     ΚΑΙ   Ο Λ Ο Ι    ΑΥΤΟΙ   Ε Χ Ο Υ Ν   Μ Ε Σ Α   ΤΟΥΣ   ΤΟ  Θ Ε Ι Ο ,

                           Ε Γ Ω ,   Ο  Φ Ο Υ Κ Α Ρ Α Σ     ΤΙ   Κ Ο Υ Β Α Λ Α Ω    Μ Ε Σ Α   ΜΟΥ   ΜΕΧΡΙ   ΤΩΡΑ,  

                                     ΠΩΣ   ΤΑ   Ε Β Γ Α Ζ Α    Π Ε Ρ Α ,

                                           ΤΙ    Ε Τ Ρ Ω Γ Α ,   ΤΙ   Ε Π Ι Ν Α ,   ΠΟΥ   Κ Ο Ι Μ Ο Μ Ο Υ Ν ,

                      ΕΙΧΑ ,    Ο Λ Η   Α Υ Τ Η    ΤΗ   Θ Ε Ι Α   Χ Α Ρ Η    Μ Ε Σ Α   ΜΟΥ,    ΚΑΙ   ΔΕΝ   ΤΟ  Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Α ,


           Ο Χ Ι ,   Λ Α Θ Ο Σ    Λ Α Θ Ο Σ ,    ΠΡΕΠΕΙ   ΝΑ   Μ Ε Τ Α Λ Α Χ Τ Ε Ι Σ ,   ΜΟΥ  ΕΙΠΕ   Ο  Κ Ρ Ι Σ Ν Α ,

                                   ΤΑ   Α Ρ Ν Η Τ Ι Κ Α ,   ΠΟΥ   ΤΟΣΑ   Ε Χ Ε Ι Σ ,   ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ   ΤΑ   ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ    ΣΕ   Θ Ε Τ Ι Κ Α ,

                    
                 Ο Χ Ι ,   Λ Α Θ Ο Σ    Λ Α Θ Ο Σ ,    ΔΕΝ   Μ Ε Τ Α Τ Ρ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι ,    Ε Κ Δ Η Λ Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι ,   ΛΕΕΙ   Ο  Α Λ Λ Ο Σ .


          Ψ Ε Μ Μ Α Τ Α ,   ΛΕΕΙ ,   ΚΑΠΟΙΟΣ   Α Λ Λ Ο Σ ,   Ψ Ε Μ Μ Α Τ Α ,   Μ Ο Ν Ο    ΤΟ   ΘΕΙΟ   Μ Π Ο Ρ Ε Ι ,   ΕΜΕΙΣ   Ο Χ Ι

                                           ΔΕΝ   Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε     ΘΕΙΟΙ,    Ο Χ Ι ,


                   Ε Λ Α   ΤΩΡΑ ,   Ε Λ Α ,    Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε    Θ Ε Ι Ο Ι ,   Α Λ Λ Α   ΤΟ   Ε Χ Ο Υ Μ Ε   Λ Η Σ Μ Ο Ν Η Σ Ε Ι ,


        -- ΕΙΧΑ,   ΜΙΑ   ΠΟΛΥ  ΚΑΛΗ   Γ Υ Ν Α Ι Κ Α ,   ΤΙΜΙΑ ,   ΜΕ  ΤΟ  Χ Α Μ Ο Γ Ε Λ Ο    ΠΑΝΤΑ,   ΕΙΧΑΜΕ   ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ,  

                    ΔΥΟ   ΠΑΙΔΙΑ,     ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ   ΟΙΚΙΑΚΗ   Β Ο Η Θ Ο Σ ,   Ε Γ Ω ,   ΣΤΑ   Σ Κ Ο Υ Π Ι Δ Ι Α ,  

                                                   Α Γ Α Π Ι Ο Μ Α Σ Τ Α Ν ,    ΤΗΝ   Α Γ Α Π Ω    Α Κ Ο Μ Α ,

                      ΕΙΝΑΙ ,   ΝΥΧΤΕΣ   ΠΟΥ   ΤΗΝ   Β Λ Ε Π Ω ,   ΕΚΕΙ,   ΣΤΟ   Ο Ν Ε Ι Ρ Ο ,                     Γ Ι Α Τ Ι ,   Γ Ι Α Τ Ι ,  γιατι,  

      
                                 γ ι α τ ι ,   α γ α π η τ η     T R Y ,     Γ Ι Α Τ Ι .....

474
    KΑΘΕ    ΕΝΑΣ    ΕΧΕΙ   ΔΙΚΑΙΩΜΑ    ΣΤΗΝ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ,   ΣΤΗΝ   ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ,   ΚΑΙ   ΣΤΗΝ   ΕΠΙΛΟΓΗ ,

                          ΤΗΣ    ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ    ΠΟΥ   ΟΛΟΙ   ΕΜΕΙΣ   ΕΧΟΥΜΕ ,    ΤΟΥ    Λ Ο Γ Ο Υ .


                Ο   Λ Ο Γ Ο Σ ,    ΜΕΣΑ    ΑΠΟ   ΤΗΝ  ΕΚΦΡΑΣΗ   ΤΩΝ   Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ω Ν     ΜΑΣ,     ΕΙΚΟΝΙΖΕΙ    ΣΤΟΥΣ   ΑΛΛΟΥΣ,

                                         ΤΗΝ    "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ",    ΠΟΥ   ΕΜΕΙΣ    ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ.


                ΣΑΝ    ΜΑΓΝΗΤΗΣ,    ΜΑΣ   ΣΤΡΕΦΕΙ    ΣΤΗΝ   ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ,    ΣΤΗΝ   ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ ,   ΣΤΗΝ   ΚΟΙΝΩΝΙΑ ,

                                          ΣΤΗ    ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ,   ΚΑΙ    ΣΤΙΣ    Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ .


                 Η     Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α     ΤΟΥ ,   ΜΕΣΑ   ΑΠΟ   ΤΙΣ    ΜΟΙΡΑΙΕΣ    ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ,   ΓΙΓΑΝΤΩΝΟΥΝ    ΤΗΝ   ΕΠΙΘΥΜΙΑ

                                            ΓΙΑ    ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ.


                  Η   ΦΙΛΙΑ.    ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ  ,   ΚΑΘΑΡΙΑ ,   ΑΓΑΘΗ,    ΓΙΝΕΤΑΙ   Ο   ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ   ΤΗΣ   ΑΓΑΠΗΣ,   ΣΤΗ   ΧΩΡΑ 

                                              ΤΗΣ   ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ   ΜΑΣ.


                   ΕΤΣΙ ,    ΕΜΕΙΣ ,    ΩΣ    ΑΝΘΡΩΠΟΙ ,     ΘΑ    ΑΓΑΠΗΣΟΥΜΕ     ΤΗΝ    Ε Ν Τ Ε Λ Ω Σ    ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ    ΖΩΗ   

                                                ΑΠΟ    ΑΥΤΗ    ΠΟΥ   ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑΜΕ.


          ΕΙΝΑΙ    ΠΟΛΥ   ΠΟΛΥΤΙΜΟ   ΓΙΑ   ΜΕΝΑ   ΠΟΥ   ΜΟΥ   ΔΙΝΕΤΑΙ   ΤΗΝ   ΕΥΚΑΙΡΙΑ   ΝΑ   ΕΚΦΡΑΣΤΩ   ΜΑΖΙ   ΣΑΣ...

                                                 ΣΑΣ    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

475
    ΙΣΩΣ   Η  ΛΕΞΗ  - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ , ΝΑΝΑΙ  ΑΣΤΟΧΗ,    ΑΥΤΟ   ΠΟΥ   ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ,   ΘΑ   ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ,

                         -Η   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α    ΔΕΝ   ΕΙΝΑΙ    ΠΑΡΑ   ΕΝΑΣ   ΣΥΝΕΧΗΣ    ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

                                                   ΤΗΣ    ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ    ΦΥΣΗΣ.--

         

476
   ΟΙ   ΠΑΤΕΡΕΣ   ΤΩΝ   ΠΑΤΕΡΩΝ   ΜΑΣ,    ΕΛΕΓΑΝ    Ο,ΤΙ   Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Μ Ε     με   τους   ΑΛΛΟΥΣ,     και     

                                                               Μ Ε Σ Ω     ΤΩΝ    Α Λ Λ Ω Ν ,    οι   οποιοι     Ε Ι Ν Α Ι          και 

                                                   τ α υ τ ο χ ρ ο ν α ,   ΔΕΝ   Ε Ι Ν Α Ι     Ο    Ε Α Υ Τ Ο Σ    ΜΑΣ._


                    Ο Λ Ο Ι     ΜΑΣ,      π α ν τ ο τ ε ,    Β Ι Ω Ν Ο Υ Μ Ε ,     κοινωνικου    και    σ υ λ λ ο γ ι κ ο υ    τ υ π ο υ    σ χ ε σ ε ι ς.

                                         Α Υ Τ Ε Σ ,    Δ Ε Ν     Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι     ΝΑ    Θ Ε Σ Μ Ο Θ Ε Τ Η Θ Ο Υ Ν .!!!

                                                Α Ν Η Κ Ο Υ Ν ,    ΣΤΗΝ    Σ Κ Ο Τ Ε Ι Ν Η     Π Λ Ε Υ Ρ Α     ΤΟΥ    Ε Α Υ Τ Ο Υ .


            Η   Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η      Α Υ Τ Η Σ ,    Π Ε Ρ Ν Α    ΜΕΣΑ   ΑΠΟ   ΤΗΝ   Α Π Ο Δ Ο Χ Η ,    ΤΟΥ    Α Λ Λ Ο Υ .

                           ΜΕ    Α Υ Τ Ο Ν     ΤΟΝ    ΤΡΟΠΟ,    ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ,   Η   Α Ν Α Ζ Η Τ Η Σ Η     ΤΗΣ   Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Σ .


                    Ο    Ε Α Υ Τ Ο Σ ,    ΟΥΤΕ    Τ Ε Ι Ν Ε Ι     ΣΤΟΝ   Θ Ε Ο ,    ΟΥΤΕ   Κ Λ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι     ΣΤΟ    Ε  Γ  Ω .

                            ΓΙΑΤΙ,   Ο   ΕΑΥΤΟΣ,   ΕΙΝΑΙ   Ο   Κ Ο Σ Μ Ο Σ ,    Η    Ζ Ω Η  ,   ΤΟ   Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν .


                ΕΤΣΙ ,   ΕΜΕΙΣ,    Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Ο Υ Μ Ε     ΤΗΝ   "Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α "   ΜΑΣ     Μ Α Ζ Ι    ΜΕ   ΤΟΥΣ   Α Λ Λ Ο Υ Σ ,

                            η"   με   τον   α λ λ ο .!!    τον   ο π ο ι ο ν δ η π ο τ ε .


                   ε δ ω ,    Α Κ Ρ Ι Β Ω Σ ,     Ε Ι Σ Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι     Η    Φ  Ι  Λ  Ι  Α .


                        Π Ρ Ε Π Ε Ι ,    ν α    υ π α ρ χ ε ι ,    Α Μ Ο Ι Β Α Ι Α    Ε Λ Ξ Η ,   με   τον   οποιονδηποτε    Α Λ Λ Ο !!

                             ΜΕ   ΤΟΝ   Ο Π Ο Ι Ο     ΘΑ   Ε Ρ Θ Ε Ι Σ     Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ο Σ  ,         και   ο   οποιος     θα  σε   κ α ν ε ι

                                     ΝΑ    Σ Κ Ε Φ Τ Ε Ι Σ !!!         Π Ο Ι Ο Σ  ,    αραγε      Ε Ι Σ Α Ι .


               Α Υ Τ Ο ,   ΓΙΑΤΙ    Ε Μ Ε Ι Σ !!     Π Λ Α Θ Ο Υ Μ Ε     ΤΗΝ    Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α     και   τον   Α Λ Λ Ο .

                 
                 ΠΩΣ ,   ΘΑ    Μ Π Ο Ρ Ο Υ Σ Α Μ Ε ,    ΝΑ   ΤΟΝ   Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ο Υ Μ Ε     ΧΩΡΙΣ   καποια    Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Η

                                Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η ,     ΜΙΑ    καποια    Σ Υ Μ Π Α Θ Ε Ι Α ,    ΕΤΣΙ   ΩΣΤΕ   ΝΑ   ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ,   

                                         ΝΑ    Ε Π Α Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ο Υ Μ Ε      ΤΟΝ      "Ε Α Υ Τ Ο "    ΜΑΣ.!?!


         ΑΚΡΙΒΩΣ,   με   τον   τροπο   ΑΥΤΟ,   σε    σ τ ι γ μ ε ς    κ ι ν δ υ ν ο υ ,    ΟΙ   Φ Ι Λ Ο Ι ,    δεν   Γ Ι Ν Ο Ν Τ Α Ι    ξαφνικα

                         Μ Ε Λ Η ,    ΕΝΟς    Ι Σ Χ Υ Ρ Ο Τ Α Τ Ο Υ     Δ Ε Σ Μ Ο Υ .!!


                                  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ,    ΔΕ   Ν Ο Ι Ω Θ Ο Υ Ν ,!!!    πως   ε ι ν α ι    δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ι    απο   τους   Α Λ Λ Ο Υ Σ !!!

                   Γ Ι Ν Ο Ν Τ Α Ι ,    ΟΙ   Α Ρ Ι Σ Τ Ο Ι ,    ΟΙ   Α Γ Α Θ Ο Ι ,    ΟΠΩΣ    ΟΙ   ΠΑΤΕΡΕΣ    ΜΑΣ    θα   ελεγαν.


           ετσι,   με  τον   τ ρ ο π ο    αυτο,   Υ Φ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι     Η   Φ Ι Λ Ι Α !!!!

                          ΜΕΣΩ,    ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ     Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ω Ν ,    μεσω    Α Π Ο Τ Υ Χ Ι Ω Ν ,   Π Α Ρ Α Ν Ο Η Σ Ε Ω Ν  !!!

                                                     Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Ε Ω Ν !!!


                  Δ Ε Ν    Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι ,    Τ Ι Π Ο Τ Ε     Ε Υ Κ Ο Λ Ο ,    ΣΤΟΝ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο

                                    Ο Λ Α ,     Σ Υ Μ Β Α Ι Ν Ο Υ Ν  ,    ΜΕΣΩ     Σ Υ Μ Β Ο Λ Ι Κ Ω Ν     Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ω Ν .


                     ΜΕΡΙΚΕΣ    ΦΟΡΕΣ,    ΙΣΩΣ   ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ    ΑΚΟΜΑ   ΚΑΙ   ΝΑ   Ψ Α Λ Ι Δ Ι Σ Ε Ι Σ     ΤΟ    Υ Φ Α Δ Ι ,

                              ακομη   και   με   α ν θ ρ ω π ο υ ς     που    Π Ο Λ Υ    Α Γ Α Π Η Σ Ε Σ ,     ωστε   

                                         να   Σ Υ Ν Ε Χ Ι Σ Τ Ε Ι ,    με   το   Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι .


                  ΝΑΙ,    Η    Φ Ι Λ Ι Α     Υ Φ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι .


                        Ο    Κ Α Θ Ε    ΕΝΑΣ  ,    Π Ρ Ε Π Ε Ι ,    να   δημιουργησει ,    ΜΕ   ΤΟ   Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι     ΚΑΙ    ΤΟ   Υ Φ Α Δ Ι ,

                             ΤΟ   ΑΡΣΕΝΙΚΟ     ΚΑΙ   ΤΟ   ΘΗΛΥΚΟ ,    ΤΟ    ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ    ΚΑΙ   ΤΟ   ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ  ,

                                             ΤΗΝ    Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α     ΚΑΙ    ΤΗΝ   Σ Ω Φ Ρ Ο Σ Υ Ν Η

                                  ΕΝΑΝ    Ι Σ Τ Ο ,    Ο Μ Ο Ι Ο Γ Ε Ν Η     ΚΑΙ    Σ Υ Ν Ε Χ Η

                                           ΣΑΝ   ΤΗΝ   Ε Ι Κ Ο Ν Α    ΠΟΥ   Ε Ι Χ Α Ν    ΟΙ   Π Α Τ Ε Ρ Α Δ Ε Σ    ΜΑΣ ,

                                                                    ΤΟ    Ρ Ο Δ Ο .

                                                                                                                             ερρωσθε....

477
MARCUS   TULLIUS   CICERO,   ΚΙΚΕΡΩΝΑΣ,   106π.χ.--43μ.χ.    ΔΙΑΠΡΕΠΗΣ    ΡΗΤΩΡΑΣ   ΤΩΝ  ΛΑΤΙΝΩΝ,

                             ΜΕ   ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ   ΟΠΩΣ    Ο   ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ   Μ Ο Λ Ω Ν Α Σ   ροδιος,   ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ    Φ Ι Λ Ω Ν Α Σ ,

                             ΦΑΙΔΡΟΣ ,   ΔΙΟΔΟΤΟΣ ,   κ.αλλοι,   

                              ΕΤΕΛΕΙΩΠΟΙΗΘΗ,   ΕΔΩ   ΣΤΗΝ   Α Θ Η Ν Α   το   78π.χ.    και   στην   ΙΩΝΙΑ   το   80π.χ.

                              ΑΠΟ   ΤΟΥΣ   107   Λ Ο Γ Ο Υ Σ    ΤΟΥ,    σωζονται   μονο  οι   57.

          ΩΣ    Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ     των   ΛΑΤΙΝΩΝ,   ελεγε   για   τον   ΗΡΟΔΟΤΟ   ο,τι   ΗΤΑΝ   Ο   ΠΑΤΕΡΑΣ    ΤΗΣ   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ
             
                    Ο   Ι Δ Ι Ο Σ    Ο   Η Ρ Ο Δ Ο Τ Ο Σ    ΟΜΩΣ    ΕΛΕΓΕ    ΓΙΑ   ΤΟΝ   Ε Α Υ Τ Ο    ΤΟΥ    ΚΑΙ   ΤΟ   Ε Ρ Γ Ο   ΤΟΥ,


                         -- Ε Ι Μ Α Ι ,   ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ   ΝΑ   Δ Ι Η Γ Ο Υ Μ Α Ι     ΑΥΤΑ,    ΠΟΥ   ΟΙ   ΑΛΛΟΙ   ΜΟΥ   ΛΕΝΕ,

                                                              ΝΑ   ΤΑ   Π Ι Σ Τ Ε Ψ Ω      ΩΣΤΟΣΟ     ΔΕΝ   ΕΙΜΑΙ     Κ Α Θ Ο Λ Ο Υ

                                               ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ.         Ο    Λ Ο Γ Ο Σ      Α Υ Τ Ο Σ ,       ΑΣ   ΙΣΧΥΕΙ

                                                                 ΓΙΑ   Ο Λ Η   ΜΟΥ    ΤΗΝ   ΙΣΤΟΡΙΑ.--     7ο   βιβλιο ,   αργειοι.


                  Ο   ΗΡΟΔΟΤΟΣ    ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ    το   484π.χ.    στην   αλικαρνασσο,   πολυ   ΝΕΟΣ   εξοριζεται   απο  τον    ΛΥΓΔΑΜΗ,

                                       μαζι   με   αλλους ,  ως   μετεχοντες   σε   πραξεις   ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ   ΤΟΥ.

                            ΕΤΣΙ   καπως   η  ζωη,   τον  εστειλε   στους   ΠΕΡΣΕΣ,   και    στους   ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ,   ΑΚΟΥΓΩΝΤΑς   ΚΑΙ   ΓΡΑΦΩΝ.

                   ΜΕΤΑ   ΑΠΟ   ΑΡΚΕΤΑ   ΧΡΟΝΙΑ,   ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ,   ΤΗΝ   ΣΑΜΟ    ΚΑΙ   ΤΗΝ   ΑΘΗΝΑ.

                            ΔΕΝ   ΜΠΟΡΕΙ   ΟΜΩΣ   ΝΑ   ΜΕΙΝΕΙ,   ΔΕΝ   ΕΙΝΑΙ   Π Ο Λ Ι Τ Η Σ ,    ΕΤΣΙ   ΣΕ  ΠΟΛΥ   ΣΥΝΤΟΜΟ   ΔΙΑΣΤΗΜΑ,

                                         ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ    ΤΟΥΣ   ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ    ΣΤΗΝ   ΕΠΙΚΟΙΣΗ   ΤΩΝ   ΘΟΥΡΙΩΝ   στη   νοτια  ιταλια.   444π.χ.,


              αφιερωνει    τα   εννεα   βιβλια   του   στις   Μ Ο Υ Σ Ε Σ ,   κλειω,  ευτερπη, θαλλεια,  μελπομενη,  τερψιχορη,   πολυμνια,

                                                                  ε ρ α τ ω ,   ο υ ρ α ν ι α    και   κ α λ λ ι ο π η .


          πενηντα   χρονια   πριν ,   ενας   ΜΕΓΑΛΟΣ   ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ   ΚΑΙ   ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ,   ΓΡΑΦΕΙ   ΤΗΝ   Π Ρ Ω Τ Η    Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ,

                                           Ο    Ε  Κ  Α  Τ  Α  Ι  Ο  Σ       ο   Μιλησιος.

                               επεται   και   καποιος   αλλος  ,   ο    Ε Λ Λ Α Ν Ι Κ Ο Σ     ο   Μητιληναιος.(  ΛΕΣΒΙΟς)

                     ΒΕΒΑΙΑ,   ΠΛΗΝ   ΤΟΥ   ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ,   ΕΧΟΥΜΕ   ΚΑΙ   ΤΟΥΣ   -ΔΗΜΟΚΛΗΣ    Ο   ΦΥΓΕΛΕΥΣ,   ΕΥΔΗΜΟΣ   Ο  ΠΑΡΙΟΣ,

                               ΔΗΙΟΧΟ    ΤΟΝ   ΠΡΟΚΟΝΝΗΣΙΟ,   ΕΥΑΓΩΝ   Ο  ΣΑΜΙΟΣ,   ΑΚΟΥΣΙΛΟΑΟΣ   Ο   ΑΡΓΕΙΟΣ,   ΛΑΜΨΑΚΗΝΟΣ,

                           ΜΕΛΗΣΑΓΟΡΑΣ  Ο   ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΣ,   ΚΑΙ   ΑΡΓΟΤΕΡΑ    Ο   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   Ο   ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ......ΚΛΠ.


             Ο   ΕΚΑΤΑΙΟΣ,    ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ   ΤΗΝ   ΚΙΝΗΣΗ  ΤΟΥ   ΑΝΑΜΕΣΑ   ΣΤΗΝ   ΑΦΗΓΗΣΗ   ΚΑΙ   ΤΗΝ   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ    ΤΩΝ  ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
     
                           ΔΕΝ   Κ Ε Ρ Δ Ι Σ Ε ,   Τ Ι Π Ο Τ Ε   ΑΛΛΟ    ΠΑΡΑ   ΤΗΝ    Α Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ι Α    ΤΩΝ    Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Ω Ν .


              ΦΑΙΝΕΤΑΙ,   ΚΑΘΑΡΑ   ΠΩΣ   ΑΠΟ  ΤΟΤΕ   ΔΕΣΠΟΖΕ,   Η  ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ   ΤΩΝ   Λ Α Τ Ι Ν Ω Ν .

                                                   Φ Θ Α Ν Ε Ι     ΔΕ   ΜΕΧΡΙ   ΤΙΣ   ΜΕΡΕΣ   ΜΑΣ .


                 ΟΛΟΙ   ΑΥΤΟΙ   ΟΙ   ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ   ΕΙΧΑΝ  ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ   ΤΙΣ   ΙΔΙΕΣ  ΑΡΧΕΣ,   ΚΑΙ   Ο Λ Ο Ι    ΕΙΧΑΝ   ΠΕΡΙΠΟΥ   ΤΙΣ   ΙΔΙΕΣ

                                                            Ι  Κ  Α  Ν Ο  Τ  Η  Τ  Ε  Σ  .

                 ΔΕΝ   ΘΑ   ΗΤΑΝ   ΣΩΣΤΟ   ΝΑ   ΛΗΣΜΟΝΗΣΟΥΜΕ   ΤΟ   ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ    ΤΗΣ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ   ΥΒΡΕΩΣ    ΣΤΟΝ   ΗΡΟΔΟΤΟ.

                            Ο   Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ,    ΤΟΝ   ΕΙΠΕ    Ψ Ε Υ Τ Η   ΚΑΙ   Λ Ο Γ Ο -ΠΟΙΟ.

                            Ο    Π Λ Ο Υ Τ Α Ρ Χ Ο Σ ,    ΤΟΥ   ΣΕΡΝΕΙ   ΤΑ   ΕΞ"   ΑΜΑΞΗΣ.

                    ΟΧΙ   ΒΕΒΑΙΑ,   ΩΣ   ΠΡΟΣ   ΤΑ   Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α .    ΑΛΛΑ    ΩΣ   ΠΡΟΣ   ΤΑ   ΑΛΛΑ ....


       ΛΕΣ ,   ΟΜΩΣ   ΚΑΙ   ΤΟ   ΠΕΡΙΜΕΝΕ,    Ο   ΑΘΕΟΦΟΒΟΣ,    ΓΡΑΦΕΙ   ΣΤΟ   ΤΕΤΑΡΤΟ   ΒΙΒΛΙΟ   ΤΟΥ,

                     --  Γ Ε Λ Ω ,   ΟΤΑΝ   Β Λ Ε Π Ω ,   ΠΩΣ   ΠΟΛΛΟΙ   ΕΧΟΥΝ   Η Δ Η    Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Ε Ι     Χ Α Ρ Τ Ε Σ

                                              Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Η Σ      ΤΗΣ    Γ Η Σ

                                 Δ Ι Χ Ω Σ    Κ Α Ν Ε Ι Σ    ΝΑ   Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ε Ι ,   ΚΑΠΟΙΕΣ    Λ  Ο  Γ  Ι  Κ  Ε  Σ     Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ !!!!!!!


                            ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ   ΤΟΝ   Ω Κ Ε Α Ν Ο ,   ΝΑ   ΡΕΕΙ   ΓΥΡΩ   ΑΠΟ   ΤΗΝ   Γ Η ,

                                           Η   Ο Π Ο Ι Α     Ε Μ Φ Α Ν Ι Ζ Ε Τ Α Ι     Ν Α    ΕΙΝΑΙ    Ε  Ν  Τ  Ε  Λ  Ω  Σ     Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Η !!!!!!


                                  ΚΑΙ   Φ Α Ν Τ Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι !!!!!      ΤΗΝ    Α Σ Ι Α      Ι Σ Η   ΣΕ   ΜΕΓΕΘΟΣ   ΜΕ   ΤΗΝ   Ε Υ Ρ Ω Π Η .----


                 Ο   ΚΙΚΕΡΩΝ     ΜΕΣΑ   ΑΠΟ   ΤΟΝ   ΗΡΟΔΟΤΟ,   Α Π Ε Ρ Ρ Ι Ψ Α Ν ,    ΤΟΝ    Ε Κ Α Τ Α Ι Ο !!!

                             ΜΑΖΙ    ΜΕ   ΑΥΤΟΥΣ,    Η   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α      ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΕ   ΣΤΗΝ    Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Α ,

                                                         ΤΗΣ    Α Γ Ν Ο Ι Α Σ

                      ΕΠΙ    Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Δ Ε Σ     Χ Ρ Ο Ν Ι Α  ,    Η   Γ Η     Η Τ Α Ν     Ε Π Ι Π Ε Δ Η .!!!!!

                           ΕΠΙ    Ε Κ Α Ν Τ Ο Τ Α Δ Ε Σ    Χ Ρ Ο Ν Ι Α ,    Η   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α ,   ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ    ΣΤΗ   Δ  Υ  Σ  Η  ,

                                             Α Γ Ν Ο Ω Ν Τ Α Σ ,    ΤΗΝ   Α Ν Α Τ Ο Λ Η     ΤΟΥ    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ     Θ Ε Ι Κ Ο Υ

                                                               Π  Ν  Ε  Υ  Μ  Α  Τ  Ο  Σ  .


                                                                                                                                       ερρωσθε....

                 ΣΗΜ.    Λ Ο Γ Ο -ΠΟΙΟΣ    ΕΙΝΑΙ   Α Υ Τ Ο Σ ,   ΠΟΥ   ΟΥΔΕΠΟΤΕ  ,   ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ    ΤΗΝ   ΑΝΑΓΚΗ   ΝΑ   ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

                                                                  ΤΑ    Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α     ΤΟΥ.

478
   ΓΙΑ   ΤΟΝ   ΗΡΟΔΟΤΟ,   οι   ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ   ειναι   οι   πιο   ΘΕΟΣΕΒΕΙΣ    ανθρωποι,   στον  κ ο σ μ ο .

      ΟΙ    ΙΕΡΕΙΣ    τους ,   υπακουουν   στους   πιο   α υ σ τ η ρ ο υ ς     κανονες    α γ ν ο τ η τ α ς .

      ΑΚΟΜΑ    και   οι   π ρ α κ τ ι κ ε ς     της   θ υ σ ι α ς    που   ακολουθουν,   διαφερουν   της   των   ΕΛΛΗΝΩΝ.

      ΤΑ    ΣΦΑΓΙΑ,   πρεπει   να   ειναι   ΑΨΟΓΑ,   ΧΩΡΙΣ,   ψεγαδι,   δηλ.   ΓΛΩΣΣΑ    καθαρη   απο   Δ Υ Σ Ο Ι Ω Ν Α    σημαδια,

                             χωρις    Μ Α Υ Ρ Η    τριχα,    και   η   ΟΥΡΑ   τους,    κανονικη.

       ΝΟΙΩΘΟΥΝ,    Τ Ρ Ο Μ Ο    στη   θεα   των   Κ Ε Φ Α Λ Ω Ν ,  των   θυσιαζομενων   ζωων,   ΤΑ   Κ Α Τ Α Ρ Ι Ο Υ Ν Τ Α Ι ,

                              ΚΑΙ    π ω λ ο υ ν ,   αυτα   τα   ΜΙΑΡΑ   τμηματα    στους   ΕΛΛΗΝΕΣ    εμπορους    της   χωρας   τους.


        Η   Α Γ Ν Ο Τ Η Τ Α    ΤΟΥΣ,    ειναι   τ ε τ ο ι α ,   που    ΚΑΝΕΝΑΣ   ανδρας   η"    γυναικα,   δεν   θα   ΔΕΧΟΤΑΝ ,

                              ΝΑ    ΦΙΛΗΣΕΙ    ΣΤΟ   ΣΤΟΜΑ   εναν   ελληνα,   ΟΥΤΕ    ΝΑ   ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ    ΤΟ   ΜΑΧΑΙΡΙ  -   Χ Υ Τ Ρ Α ,

                              αυτων    των   ΞΕΝΩΝ,   ΟΥΤΕ   να  γευθει   το  κ ρ ε α ς    ΑΓΝΟΥ   ΖΩΟΥ   που   το  εχει   κοψει

                                                                 ΜΑΧΑΙΡΙ    ΕΛΛΗΝΙΚΟ.


          Ε Π Ο Μ Ε Ν Ω Σ ,    ΔΕΝ   ΜΠΟΡΕΙ   ΝΑ   Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Τ Ε Ι ,   Η   ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ   ΚΑΤΑΓΩΓΗ   ΤΩΝ   ΘΕΩΝ   ΤΩΝ   ΕΛΛΗΝΩΝ,

                                 ΑΥΤΟ,    ΙΣΧΥΕΙ   ΚΑΙ   ΓΙΑ   ΤΟΝ   ΗΡΑΚΛΗ,     Α Μ Φ Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Ο     ΠΡΟΣΩΠΟ,

                                 ΑΠΟ   ΤΗ   ΜΙΑ   Η Ρ Ω Α Σ -Η Μ Ι Θ Ε Ο Σ ,     ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΑΛΛΗ,     Α Ρ Χ Α Ι Α    ΘΕΟΤΗΤΑ   ΤΩΝ 

                                 ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ,     απο   τους   οποιους    ΣΙΓΟΥΡΑ    το   δ α ν ε ι σ τ η κ α ν     οι   ελληνες.


                  ΟΙ   ΕΛΛΗΝΕΣ  ,    ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ    Α Π Ε Ρ Ι Σ Κ Ε Π Τ Α ,   ΔΙΑΦΟΡΑ    ΠΡΑΓΜΑΤΑ.


                   --ΛΕΝΕ,   οτι   οταν   ο   ΗΡΑΚΛΗΣ   ΕΦΤΑΣΕ    στην   ΑΙΓΥΠΤΟ,   οι   αιγυπτιοι   τον   ΣΤΕΦΑΝΩΣΑΝ,   και   τον   ΠΗΓΑΝ,

                                   ΜΕ   ΠΟΜΠΗ    ΝΑ   ΤΟΝ   ΘΥΣΙΑΣΟΥΝ    ΣΤΟΝ   Δ Ι Α . 

                      ΣΤΗΝ   ΑΡΧΗ,   Ο   ΗΡΑΚΛΗΣ    ΗΤΑΝ   ησυχος,     ΑΛΛΑ    οταν   τον    εφεραν   μπροστα   στον   ΒΩΜΟ,   και

                                   αρχισαν   να   κανουν    τα   προκαταρκτικα   για  την  θυσια,    ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ   ΤΗΝ   Δ Υ Ν Α Μ Η   ΤΟΥ,

                                                        ΚΑΙ    ΤΟΥΣ    Σ Κ Ο Τ Ω Σ Ε    ΟΛΟΥΣ.  --     ηρ.  ιι 45 .


         --ΟΤΑΝ   ΟΙ   ΝΟΜΟΙ   ΑΥΤΩΝ   ΔΕΝ   ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ   ΝΑ  ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ    ΖΩΑ ,   ΠΩΣ   ΘΑ   ΘΥΣΙΑΖΑΝ   ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.?!?

                           ΑΣ   μνημονευσουμε    δυο   συγχρονους    του,    τον   ΦΕΡΕΚΥΔΗ,   ΚΑΙ   ΤΟΝ   ΠΑΝΥΑΣΙ   τον  συγγενη   του.

                     ετσι,   για  την   δοξα   της   αντιγραφης.                          οσο   για   τον   καθε    ΖΗΛΩΤΗ,   ΤΟΥΤΟ   ΕΧΩ   ΝΑ  ΠΩ,


                                                 --ΑΝ   ΜΕ   ΔΙΚΙΟ   η"   μ"  ΑΠΑΤΕΣ    ΛΟΞΕΣ

                                                        ΑΨΗΛΟΤΕΡΟ    ΠΥΡΓΟ   ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ

                                                     ΤΩΝ   ΑΝΘΡΩΠΩΝ    Η   ΦΥΤΡΑ,   ΣΤΗ   ΓΗ


                                                                     Η    Κ Α Ρ Δ Ι Α    ΜΟΥ

                                                            ΚΑΘΑΡΙΑ    ΝΑ    ΠΕΙ

                                                                                ΚΟΝΤΟΣΤΕΚΕΙ,

                                                         ΣΤΑ   Δ Υ Ο     ΠΑΝΤΑ,    Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η .--

                                                                                                                                                             ερρωσθε....

Σελίδες: 1 ... 30 31 [32]