Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.


Μηνύματα - ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

Σελίδες: 1 ... 29 30 [31] 32
451
  Αγαπητε ,  etidorhpa  ,    Νοες.

452

              ΕΙΝΑΙ,   ΑΛΗΘΕΙΑ ,  Ο,ΤΙ   ΚΑΠΟΙΕΣ   ΛΕΞΕΙΣ   ΕΧΟΥΝ   ΜΙΑ   ΑΛΛΗ   ΣΗΜΑΣΙΑ   ΑΠΟ   ΑΥΤΗ  ΠΟΥ   ΤΟΥΣ   ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΤΙΣ   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ   ΦΟΡΕΣ.

                                 ΜΙΑ   ΤΕΤΟΙΑ   ΕΙΝΑΙ   ΚΑΙ   Η   ΛΕΞΗ ΄     Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ .

            
                         ΝΑΙ,   Η  ΥΔΡΙΤΙΚΗ    ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ    ΑΥΤΟΥ   ΤΟΥ  Ε  Ρ  Γ  Ο  Υ ....  ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ     ΣΕ   ΔΥΟ   ΠΥΛΩΝΕΣ    Α Ξ Ι Ο Υ Σ .

              
                 ΕΙΜΑΙ,   ΑΠΟ   ΚΑΠΟΙΟ   Τ Ρ Ο Π Ο ,   Β Ε Β Α Ι Ο Σ .... ,   ΟΤΙ    Ο   Κ Ο Σ Μ Ο Σ    ΘΑ   Γ Ε Μ Ι Σ Ε Ι    Κ Α Θ Ε    ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ   ΕΚΑΤΟΣΤΟ.

                 ΕΙΜΑΙ,   ΕΠΙΣΗΣ   ΒΕΒΑΙΟΣ,   ΜΕ   ΑΥΤΟΝ   ΤΟΝ   Τ Ρ Ο Π Ο ,   Ο,ΤΙ    ΟΙ   Π Υ Λ Ω Ν Ε Σ .....ΕΙΝΑΙ    Θ Ε Ι Κ Ο Υ     Ρ Υ Θ Μ Ο Υ .


                    Ε Γ Ω ,   ΩΣ    Σ Υ Ν Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ο Σ ,     ΤΟ   ΜΟΝΟ   ΠΟΥ   ΘΑ   ΜΠΟΡΟΥΣΑ   ΝΑ   Ζ Η Τ Η Σ Ω ,    ΘΑ    Ε Ι Ν Α Ι .....

                             ΝΑ   ΜΟΥ   ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ,   ΟΤΑΝ   ΘΑ   ΕΙΣΤΕ   ΕΤΟΙΜΟΙ .....

                                   ΝΑ   Ε Ρ Θ Ω            και   να   φ υ τ ε ψ ω .....

                                                        Λ Ι Γ Ε Σ        Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ι Ε Σ    ΕΚΕΙ.....

              
                                          ΣΤΟΝ    Κ Η Π Ο   .....       ΟΠΟΥ    Η   Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α     ΘΑ    Α Ν Θ Ι Σ Ε Ι .


                                                                                                                                        ΤΟ   ΘΕΙΟ   ΑΣ   ΕΙΝΑΙ  .....   Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Η Σ    ΑΥΤΟΥ   ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ.

453

            ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ,    ποταμοι   ΦΩΤΟΣ   μπροστα   σε   ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ    ΝΟΥΣ , 

            Μια     Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α     κρυφογελαει    ΦΑΝΕΡΑ ,

            Κοκκινη    ΦΩΤΙΑ      πυρπολει    τα   ΜΑΤΙΑ,     ΜΙΑ   Φ Ω Ν Η     σκιζει   τον   ΑΕΡΑ,

                --   Δ Α Σ Κ Α Λ Ε ,      τροφος    της   Ψ Υ Χ Η Σ     ΜΟΥ,    εσυ,     Δ Α Σ Κ Α Λ Ε

                      Δωσε      τα   ΦΤΕΡΑ   της    πισω ,   να   γ ι ν ε ι    ΠΥ Ρ Ι Ν Η ,    ΝΑ   Ε Ν Ω Θ Ε Ι    με   την   ΦΩΤΙΑ   του  ΚΟΣΜΟΥ

                      ΝΑ    ΦΤΑΣΕΙ ,   ΣΤΗΝ    Π Α Τ Ρ Ι Δ Α    ΠΟΥ   Α Υ Τ Η    Α Ν Η Κ Ε Ι ,   αγαπημενε   μου    Δ Α Σ Κ Α Λ Ε .


              --     ΤΑ    Λ Ο Γ Ι Α   ΣΟΥ,   Σ Κ Α Β Ο Υ Ν    Μ Ε Σ Α    ΜΟΥ    το   π ο τ α μ ι    της   Ε Λ Π Ι Δ Α Σ .


               --     Ξ Ε Ρ Ω ,   Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ω ,   εχω   χ α σ ε ι    την   π η γ η   ,    τον    Ε Α Υ Τ Ο    ΜΟΥ.


                 --   ειναι ,   Α Δ Υ Ν Α Τ Ο    να   μ ε ι ν ω    Α Π Α Θ Η Σ ,   Α Σ Ο Φ Ο Σ ,   μπροστα    στην   Φ Ω Τ Ι Α    που 

                       Μ Ε Σ Α    ΜΟΥ    εσυ,    Α Ν Α Ψ Ε Σ .


                 --    Καταλαβαινω,    μια    Α Ι Ω Ν Ι Α    Α Λ Η Θ Ε Ι Α .

                  --   Καταλαβαινω,     τι   ΕΣΥ   Ε Ν Ν Ο Ε Ι Σ ,    ΟΤΑΝ    λες    Μ"   Α  Γ  Α  Π  Α  Σ      π ο λ υ .

                  --    Καταλαβαινω,     οταν   εσυ,   για   Δ Ο Κ Ι Μ Α Σ Ι Ε Σ     μιλας.

                  --    Καταλαβαινω,    οταν    η   Δ Ι Κ Η    γ ι ν ε τ α ι    δ ο λ ο φ ο ν ο ς ,   την   Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η   σου   τ α ξ η .

                  --    κ α τ α λ α β α ι ν ω .......

                 
            Α Γ Α Π Η Μ Ε Ν Ε    ΜΟΥ,     Δ Α Σ Κ Α Λ Ε ,   

                        ΠΟΙΑ    Ε Ι Ν Α Ι    Η   Φ Υ Λ Α Κ Η    ΜΟΥ,   

                       ΠΟΥ   Ε Γ Ω ,   ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ    Χ Α Μ Ε Ν Ο Σ .....

                       Β Ο Η Θ Α    ΜΕ,   

                       ΜΕ   ΤΟ   ΝΕΡΟ   ΤΗΣ   Γ Ν Ω Σ Η Σ    ΣΟΥ     Σ Β Η Σ Ε ,

                       ΤΗΝ    Θ Α Ν Α Σ Ι Μ Η     Φ Ω Τ Ι Α     ΤΩΝ   Σ Π Λ Α Χ Ν Ω Ν     Μ Ο Υ .                                      Ε  Ι  Μ  Α  Ι            Α  Θ  Ω  Ο  Σ  .......


454
Ελευθεροτεκτονισμός / Απ: ΘΕΜΑ
« στις: Απρίλιος 25, 2009, 10:52:22 »

                  Χ Ρ Υ Σ Η    αδελφη ,    Ναι,

                            --  Ε χ ο υ μ ε     μ α θ ε ι     π λ ε ο ν ,

                                να    Α Ν Τ Α Λ Λ Α Σ Σ Ο Υ Μ Ε      ΤΑ    Π Α Ν Τ Α .....

                               

                                 Οπως ,    τα    ε μ π ο ρ ε υ μ α τ α    με   το   Χ Ρ Υ Σ Α Φ Ι

                                  ΚΑΙ     ΤΟ    Χ Ρ Υ Σ Α Φ Ι ,    με   τα    Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α .--

           
                               

               ΕΤΣΙ,     ΤΟ    Θ  Α  Ρ  Ρ  Ο  Σ        χ α ν ε τ α ι  ,     Μ Π Ρ Ο Σ Τ Α     ΣΤΙΣ    Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ .     
                                         
                                                                                                                                                          αδελφη   μου.

455
Γενικές πληροφορίες για την ΑΜΡΑ / Απ: ΑΚΟΣ
« στις: Απρίλιος 25, 2009, 10:14:30 »

            Nαι,   πραγματι   Αδελφε ,   οι   Α Ρ Ε Τ Ε Σ .....


                                  --ΤΑ    Περισσοτερα    απ"   τα    Θ Ε Ι Κ Α    Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α    ΜΑΣ,

                                      ειτε    απο    Δ Υ Σ Π Ι Σ Τ Ι Α ,   ειτε   απο   Α Ν Ο Η Σ Ι Α  ,  ειτε   απο   ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ....

                                      ΜΑΣ     Δ Ι Α Φ Ε Υ Γ Ο Υ Ν  .   


                ΕΤΣΙ,     Ο   Σ Ο Φ Ο Τ Ε Ρ Ο Σ    ΑΠΟ    Ε Μ Α Σ   (  ευρωπαιοι ,    Ασιατες ,   Αμερικανοι ,  Αυστραλοι ,   Αφρικανοι, Εσκιμωοι)

                                               ΣΕ     Σ  Υ  Γ  Κ  Ρ  Ι  Σ  Η       ΜΕ    ΤΟ    Θ  Ε  Ι  Ο 

                             ΘΑ     Φ Α Ν Ε Ι  ,      Π  Ι  Θ  Η  Κ  Ο  Σ  .                             ΟΠΩΣ,    Ο    Ω Ρ Α Ι Ο Τ Ε Ρ Ο Σ      ΑΝΑΜΕΣΑ     ΣΤΟΥΣ    Π Ι Θ Η Κ Ο Υ Σ    ειναι    Α Σ Χ Η Μ Ο Σ

                                                 ΑΝ     Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Θ Ε Ι      ΜΕ    ΤΟΝ     Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο .


                                                                                                                             Γ ι γ ν ω σ κ ε σ θ α ι .....

456

                  Π Ο Λ Υ Τ Ι Μ Ο Ι ,    Ψ Ε Υ Δ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ε Σ  ,

                                             ΕΙΝΑΙ    Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ο  ,   Π Ρ Α Γ Μ ΑΤ Ι ,    Ν"    Α Ν Τ Ι Τ Α Σ Σ Ε Τ Α Ι      Κ Α Ν Ε Ι Σ

                                                                             ΣΤΙΣ    Ε Π Ι Θ Υ Μ Ι Ε Σ     ΤΟΥ !!

           
                              --  Γ Ι Α Τ Ι ,    ΕΙΝΑΙ    Η    Ο Υ Σ Ι Α     ΤΟΥ    ΚΑΘ"   Ε Ν Ο Σ    ΜΕΣΑ    ΑΠΟ    Α Υ Τ Ε Σ ,

                                                             ΝΑ    Α Γ Ο Ρ Α Ζ Ε Ι      ΚΑΙ    ΝΑ    Π  Ω  Λ  Ε  Ι ,

                                                               
                                                                                Ο, Τ Ι Δ Η Π Ο Τ Ε . --                -Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Τ Ε ,      Ο Μ Ω Σ     Τ Ο Υ Τ Ο ......

                                           ΤΟ      ΝΑ     Α Γ Ο Ρ Α Ζ Ε Ι     ΚΑΙ    Π Ω Λ Ε Ι     ΚΑΘΕΙΣ      Ο, Τ Ι Δ Η Π Ο Τ Ε ,

                                                       
                                                              ΤΟ    Π Ρ Α Τ Τ Ε Ι ,     Μ"    Ε Ν Α     Τ  Ι  Μ  Η  Μ  Α


                                                                                ΤΗΝ      Ψ  Υ  Χ  Η      ΤΟΥ.  --


457

             ΑΔΕΛΦΕ ,    thanos ,   A K O Y Σ Ε .

                                                             <<  ΑΥΤΑ    ΠΟΥ   Θ Ε Ω Ρ Ο Υ Ν Τ Α Ι    Κ Α Λ Α ....

                                                    Ο   Π Ι Ο     Δ Ο Κ Ι Μ Α Σ Μ Ε Ν Ο Σ

                                                                         ΤΑ    Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι

                                                              ΤΑ    Δ Ι Α Φ Υ Λ Α Σ Σ Ε Ι .


                                    Η    Θ Ε Ι Α    Δ  Ι  Κ  Η  ,

                                                           Α Σ Φ Α Λ Ω Σ      ΚΑΙ   Θ"   Α Ρ Π Α Ξ Ε Ι     Γ Ε Ρ Α ,

                                                           ΤΟΥΣ    Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ε Σ      Ψ Ε Υ Δ Ω Ν

                                                  ΚΑΙ     ΤΟΥΣ      Ψ Ε Υ Δ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ε Σ .  --


                   Γ Ι Α Τ Ι ,     ΤΟ   Ο Ν Ο Μ Α     ΤΗΣ    Δ Ι Κ Η Σ ,      ΔΕΝ    ΘΑ   ΤΟ    Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Α Ν ,

                                                                   Α Ν

                                   ΔΕΝ    Υ Π Η Ρ Χ Α Ν      ΤΑ        Α  Δ  Ι  Κ  Α  .....

                                                                                                                  αδελφε   μου.

458
Γενικές πληροφορίες για την ΑΜΡΑ / Απ: ΑΚΟΣ
« στις: Απρίλιος 25, 2009, 00:31:20 »

             SERAPIS,   αδελφε  μου ,   

                                                  --ψ υ χ η ς    π ε ι ρ α τ α    ι ω ν    ουκ   αν   εξευροιο  ,

                                                      π α σ α ν     επιπορευομενος    οδον ,

                                                      ο υ τ ω     βαθυν   λ ο γ ο ν    ε χ ε ι .--


                          --  ΤΗΣ   Ψ Υ Χ Η Σ    ΤΑ   Π Ε Ρ Α Τ Α    ΟΣΟ   ΚΑΙ   ΝΑ   Β Α Δ Ι Σ Ε Ι Σ , 

                                              Δ Ε Ν     Μ Π Ο Ρ Ε Ι Σ    ΝΑ    ΤΑ    Β Ρ Ε Ι Σ ,

                                Α Κ Ο Μ Α     ΚΙ    ΑΝ    Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Ε Ι Σ    Ο Λ Ο Υ Σ    ΤΟΥΣ    Δ Ρ Ο Μ Ο Υ Σ .


                    Τ Ο Σ Ο    Β Α Θ Υ     Ν Ο Η Μ Α     Ε Χ Ε Ι .   ----


           
            <<     ΔΑΣΚΑΛΟΣ    ΠΑΡΑ   ΠΟΛΛΩΝ   ΑΝΘΡΩΠΩΝ    Ε Ι Ν Α Ι    Ο    Η Σ Ι Ο Δ Ο Σ .   

                                       ΕΧΟΥΝ      ΤΗΝ     Γ Ν Ω Μ Η    Ο,ΤΙ    Η Ξ Ε Ρ Ε    ΠΑΡΑ    ΠΟΛΛΑ,     ποιος....

                      Α Υ Τ Ο Σ   ,    ΠΟΥ   ΔΕΝ   Η Ξ Ε Ρ Ε     ΤΙ    ΕΙΝΑΙ    Μ Ε Ρ Α     ΚΑΙ     Η    Ν Υ Χ Τ Α .....

                                                               Γ Ι Α Τ Ι

                             ΕΙΝΑΙ ,     Ε Ν Α     ΚΑΙ    ΤΟ    Ι Δ Ι Ο    Π Ρ Α Γ Μ Α .>>

                                                                                                              ιππολυτος.....Ελεγχος    9,10   


                     --ναι,    το    Κ Α Λ Ο    και   το    Κ Α Κ Ο    α π ο τ ε λ ο υ ν .....   Ε Ν Ο Τ Η Τ Α .--

                                                                                                                    Στη   παιδικη   βασιλεια....του    ΧΡΟΝΟΥ.

459
Γενικές πληροφορίες για την ΑΜΡΑ / Απ: ΑΚΟΣ
« στις: Απρίλιος 24, 2009, 17:47:54 »

                 ΦΑΝΑΡΙΑ   ΣΤΑ   ΧΕΡΙΑ,   ΠΑΛΙΑ   ΜΟΥΣΙΚΗ    ΣΤΑ   ΧΕΙΛΗ ,

                                     ΑΓΡΙΟ    ΜΕΛΙ,   αμανεδες ,   Ω!!!    ΤΟΥ    Φ Ρ Υ Ν Ι Χ Ο Υ     ΟΜΟΡΦΙΑ  .           Ευριπιδης  ΄.....    ε π ε ι τ α     ε μ α θ α    σ~  ολους    αυτους    εδω    να   μιλαν"     Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Α  .

           Αισχυλος.........      ε μ ε ν α    μου   λες !    Που  να"    σκαγες   κ α λ υ τ ε ρ α  ,       τ ε τ ο ι α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

                                     που   τους   ε δ ω σ ε ς !


             Ευριπιδης..... , .... να     σ κ ε π τ ο ν τ α ι     και   να   καταλαβαινουν.   ΝΑ    βλεπουνε   τα   π ρ α γ μ α τ α   

                                      απ"   ολες   τις   πλευρες ,   να   ζυγιζουν   τα   υ π ε ρ    και   τα   κατα  ,   να   ελισσονται .

                                       Τους    εμαθα   ενα   σωρο   τεχνασματα ,   και   προπαντος   να   διακρινουν   τα   τεχνασματα   των   αλλων.


              Αισχυλος......       ναι,   αυτο   λεω   και   Ε Γ Ω .


              Ευριπιδης.......      ΝΑΙ,   κι   ΕΓΩ      απεχθανομαι     εναν    π ο λ ι τ η ,   που   ο τ α ν     ειναι    να   ΩΦΕΛΗΣΕΙ    την

                                       ΠΑΤΡΙΔΑ   ΤΟΥ ,   ειν "     ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟ     ΚΑΡΑΒΙ ,   κι   ο τ α ν    ειναι   να   την   ΒΛΑΨΕΙ ,

                                       το    κ α ν ε ι     στο    α ψ ε -σβησε ,    που   τα   κανει   θ α λ α σ σ α ,   οταν    π ρ ο κ ε ι τ α ι

                                       για   το   ΓΕΝΙΚΟ    ΚΑΛΟ ,    αλλ"   ειναι    α τ σ ι δ α     για   τον   ΕΑΥΤΟΥΛΗ   ΤΟΥ.


                Αισχυλος.....      ΝΑΙ,   κ α λ α    ειναι   η    π ο λ η     να   μην   τ ρ ε φ ε ι    ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ.

                                       ΓΙΑΤΙ     ο τ α ν     ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ,    ε ,     ο λ α     να   τα    Π Ε Ρ Ι Μ Ε Ν Ε Ι Σ .!!!


           
                                                                                            ΥΜΕΙΣ   ΜΕΝ   ΟΥΧ   ΟΡΑΤΕ   ΤΑΔ",   Ε Γ Ω     ΔΕ    Ο Ρ Ω .

460

                     .....  Y Π Ν Ε ,     που    λ υ π ε ς     διωχνεις  ,    Β Α Σ Ι Λ Ι Α ,

                             και     π ο ν ο υ ς      δεν    γ ν ω ρ ι ζ ε ι ς ,

                             σαν    α ε ρ α κ ι     απαλο    Ε Λ Α    να   μας    φυσηξεις ,

                             Τ Υ Χ Η     καλη     να   φ ε ρ ε ι ς ¨   


                              και   τη   Γ Α Λ Η Ν Η    αυτη    στα   ματια   του ,

                              που    Τ Ω Ρ Α    α π λ ω θ η ,   να   κ ρ α τ η σ ε ι ς .


                              Ε Λ Α     και   γ ι α τ ρ ε ψ ε     τον    μου ,   ε λ α .


                               Ε Σ Υ     παιδι   μου,   κοιταξε     ΠΟΥ   θα   σ τ α θ ε ι ς ,

                              Σ Κ Ε Ψ Ο Υ     πως    θα   Β Α Δ Ι Σ Ε Ι Σ ,

                              και   ποια    θα "   ναι    Τ Ω Ρ Α   η    δ ι κ η   μου   φ ρ ο ν τ ι δ α .


                             
                              ΤΟ    Β Λ Ε Π Ε Ι Σ     Π Ι Α ¨ 

                              τι    π ε ρ μ ε ν ο μ ε     να   δ ρ α σ ο μ ε  ?

                              ΓΙΑΤΙ    ο   κ α τ α λ λ η λ ο ς    καιρος,   που   κρινει   τα    Π Α Ν Τ Α ,

                    Κ Ε Ρ Δ Ι Ζ Ε Ι      ΣΤΗ    Σ Τ Ι Γ Μ Η       ν ι κ η     Μ Ε Γ Α Λ Η .


                             Ε Ι Ν Α Ι      κ α ι ρ ο ς   ,    παιδι   μου ,    ΕΙΝΑΙ   καιρος,

                    ΚΟΙΤΑ,   μονο   Π Ρ Ο Σ Ε Ξ Ε     παιδι   μου    ΑΝ     π ρ ε π ο υ μ ε ν α     Μ Ι Λ Α Σ

                              ΣΤΗ    Ζ Ε Σ Τ Α Σ Ι Α       ΤΟΥ     Η Λ Ι Ο Υ ,

                                                                                                        Φ  Ο  Β  Ο      ΔΕΝ    Ε Χ Ε Ι ....---


           Α φ ι ε ρ ω ν ε τ α ι ,    στους    Μ Υ Σ Τ Ε Σ ,                 της     ψ υ χ η ς     των   ε λ λ η ν ω ν ......ως    Φ Ε Γ Γ Ο Σ ....

461

         ΕΙΝΑΙ ,   ΑΦΡΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ,   Η   Ι Δ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    ΚΙΝΗΣΗ    ΜΕ   Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ε Σ    και   ΟΧΙ   ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ    προεκτασεις,

                                             ΠΟΥ   ΞΕΚΙΝΗΣΕ    ΚΑΙ   Ε Ξ Α Π Λ Ω Θ Η Κ Ε     ΣΤΑ   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

                                                                     ΤΗΣ    Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Η Σ    Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ .


             Ο    Α Φ Ρ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ ,   ΩΣ   ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ  ,   ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ   ΤΗΝ   ΕΞΗΣ   Ι Δ Ι Ο Τ Η Τ Α    Σ Κ Ε Ψ Η Σ ...

              --ΦΟΡΕΙΣ   ΤΟΥ   ΔΥΤΙΚΟΥ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ    Ε Ι Ν Α Ι    ΤΑ   Α Φ Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Α    Ε Θ Ν Η ,   ΜΕ    Κ Ο Ρ Ω Ν Ι Δ Α ..

             Α Υ Τ Ω Ν  ,    ΤΗΝ    Α Ι Γ Υ Π Τ Ο .


             ΣΥΜΦΩΝΑ ,   ΜΕ   ΑΥΤΗ   ΤΗΝ   ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ  ,  ΟΙ   Α Ρ Χ Α Ι Ο Ι   Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ    Δ Α Ν Ε Ι Σ Τ Η Κ Α Ν ....

                                                           η"        Ε Κ Λ Ε Ψ Α Ν ...

              ΤΗ    ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ,   ΤΗΝ   Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η ,    ΤΗ   Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α ,    ΚΑΙ   ΤΑ   ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ    ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ....

               ΑΠΟ  ΤΟΥΣ   Χ Α Ν Α Α Ν Ι Τ Ε Σ ,   ΦΟΙΝΙΚΕΣ,   ΚΑΙ   Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Ο Υ Σ .


               Ε Π Ι Σ Η Μ Α ,   ΕΧΕΙ    ΣΥΖΗΤΗΘΗ  .....Η   Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η     ΤΗΣ   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ    ΤΗΣ  ΓΗΡΑΙΑΣ   ΗΠΕΙΡΟΥ.

               ΤΟ    ΧΑΑΡΒΑΝΤ,   Α Ν Τ Ι Σ Τ Ε Κ Ε Τ Α Ι .....ΔΕΝ   ΤΟ   ΣΥΖΗΤΑΕΙ    καν...       ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ.


               ΑΡΚΕΤΟΙ   Μ Α Υ Ρ Ο Ι    Α Κ Τ Ι Β Ι Σ Τ Ε Σ ,    Ε Π Ε Ν Δ Υ Ο Υ Ν    ΤΑ   Μ Ε Γ Ι Σ Τ Α    ΣΕ   Α Υ Τ Η   ΤΗ   Θ Ε Ω Ρ Ι Α ...

               ΑΥΤΟ,   Φ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι ....ΣΤΟ   Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο    ΚΡΑΤΟΣ   ΤΩΝ   Σ Κ Ο Π Ι Ω Ν ,   Κ Α Θ Α Ρ Α .

               Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ε Τ Α Ι ,   Ο,ΤΙ   Ο   Π Λ Α Τ Ω Ν    Ε Μ Α Θ Η Τ Ε Υ Σ Ε    ΣΤΗΝ   ΑΙΓΥΠΤΟ,   Ο   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ...
   
               ΜΕΛΕΤΗΣΕ ,    ΣΤΗΝ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΤΗΣ   Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α Σ ....,   ΚΑΙ   ΜΕΤΕΦΡΑΣΕ    ΤΗΝ   ΑΙΓΥΠΥΙΑΚΗ    Σ Ο Φ Ι Α .


        Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ω Σ ,    ΑΙΩΝΙΑ ,    Η   Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η    Σ Κ Ο Π Ι Μ Ο Τ Η Τ Α .....ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΕΙ,   ΤΗΝ   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η    ΑΛΗΘΕΙΑ...

        ΜΕ   ΤΟ   Π Ρ Ο Σ Χ Η Μ Α     ΤΗΣ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ    Ε Ξ Ι Σ Ω Σ Η Σ     ΤΩΝ   ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ    ΟΜΑΔΩΝ    προς   χ α ρ ι ν

                                                         της    Υ Π Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ ....!!!


        ΤΑ    Γ Ν Ω Σ Τ Α    L O B B Y ....!!!    ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ     ΑΠΛΑ ,   ΣΤΑ    ΠΟΛΙΤΙΚΑ    ΟΦΕΛΗ    ΤΩΝ   ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ    ΤΟΥΣ...

                                                  ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΝΤΑΣ  ....  ΤΙΣ    ΟΠΟΙΕΣ    ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ    Μ Ι Σ Α Λ Λ Ο Δ Ο Ξ Ι Ε Σ .


         --Η   ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  ,   ΕΙΝΑΙ   ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ    ΑΦΟΥ......ΔΕΝ    Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι .!!!--    ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ....

           
           ΤΑ    Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Α     ΤΟΥΣ    ΑΥΤΑ ,    ΤΑ    Α Ν Α Π Λ Α Θ Ο Υ Ν     ΑΥΤΟΙ    ΠΟΥ   ΟΥΤΕ   ΚΑΝ   ΕΧΟΥΝ   

                    Α Ν Ο Ι Ξ Ε Ι ,    ΕΝΑ   Α Ρ Χ Α Ι Ο    ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ,   ΠΟΥ   ΟΥΤΕ   ΚΑΝ   ΕΧΟΥΝ   Ν Ο Η Σ Ε Ι ....ΤΗΝ   Σ Η Μ Α Σ Ι Α ,

                                                   ΤΗΣ    Ψ  Υ  Χ  Η  Σ      ΤΟΥΣ....


             ΟΛΟΙ,    Α Υ Τ Ο Ι ,    ΠΟΥ   Ε Χ Ο Υ Ν    ΕΙΣΕΛΘΕΙ    ΧΩΡΙΣ   ΝΑ  ΤΟ   ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΟΥΝ    ΣΤΗ   Μ Ο Ρ Φ Η    ΤΩΝ

              Ζ Ι Ζ Α Ν Ι Ω Ν .....   ΤΩΝ   Α Δ Α Ω Ν ,    ΚΑΙ    ΕΝΙΟΤΕ    ΤΩΝ   Η Λ Ι Θ Ι Ω Ν ,    Ν Ο Μ Ι Ζ Ο Υ Ν ,   Ο,ΤΙ     

                                                               ΤΟ    Θ Ε Ι Ο .... 

              ΕΙΝΑΙ   ΣΤΑ   Μ Ε Τ Ρ Α    ΤΟΥΣ,    ΕΝΑ    ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ    ΠΑΙΧΝΙΔΙ....   ΚΑΙ   Ο,ΤΙ    Α Υ Τ Ο Ι    Ε Ι Ν Α Ι    ΟΙ   ΠΑΙΚΤΕΣ...

                    Ο,ΤΙ   Α Υ Τ Ο Ι ....   Θ Ε Τ Ο Υ Ν   ,    ΤΟΥΣ    Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ ,      Σ Τ Ο Ν    ΠΛΑΝΗΤΗ,     πολυ   ωραια....εξοχα  ,

                                              θα    Δ Ο Υ Μ Ε     ΤΟΤΕ,   ΠΟΙΟΣ   ΘΑ   Χ Α Μ Ο Γ Ε Λ Α Σ Ε Ι      τελευταιος....


          εγω,   ΠΕΡΙΜΕΝΩ   ΑΚΟΜΑ,   ΝΑ   ΔΩ   ΕΝΑ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ   ΔΡΩΜΕΝΟ,   ΤΗΣ   ΑΦΡΙΚΗΣ,   η"   ΤΗς   Α Σ Ι Α Σ ....

                                                                                       
                                                                                                            ΑΠ"  Ο,ΤΙ   ΦΑΙΝΕΤΑΙ,    δεν   θα   προλαβω.....

462
Αρχαία Ελλάδα και Εσωτερισμός / Απ: ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ
« στις: Απρίλιος 22, 2009, 15:34:47 »

           Δ Η Μ Η Τ Ρ Α ,  μια   λεξη,   ενα   ο ν ο μ α  ,    ασφαλως   με   προελληνικη   προελευση...

                                  η   πιο   αληθοφανης    υποθεση   ειναι   πως   σημαινει    την   ΜΗΤΕΡΑ  - ΓΗ ,

                                  δεν   πρεπει   να   συγχεεται   με  την  ΓΑΙΑ ,   την   συζυγο   του   ΟΥΡΑΝΟΥ.


                                  Η    ΔΗΜΗΤΡΑ ,   ειναι   η   ΙΔΙΟΤΗΤΑ    της   μητερας   των   καρπων   και   του   θερισμου,

                                  στην    Α Ν Δ Α Ν Ι Α     της   ΜΕΣΣΗΝΙΑς   εορταζονταν    αναλογα   ΜΥΣΤΗΡΙΑ....,  ΑΥΤΑ,

                                  ηταν   τα  πιο  σημαντικα  ,   μετα   τα   ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ.


                                  ΣΤΗΝ    ΦΙΓΑΛΙΑ,   το   αγαλμα   της   θεας    ειχε  σωμα   ΓΥΝΑΙΚΑΣ,   με   κεφαλι   Α ΛΟΓΟΥ ,

                                   ΦΙΔΙΑ ,  ΚΑΙ   ΔΙΑΦΟΡΑ   ΑΓΡΙΑ  ΖΩΑ   ηταν   πλεγμενα  ,   στα   ΜΑΛΛΙΑ   ΤΗΣ.


              Η   ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ    ΔΙΑΦΟΡΑ,    ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ...   οι   θεοι   ειναι   αθανατοι ,   οι   ανθρωποι   ΘΝΗΤΟΙ.

                        ΟΙ   ΘΕΟΙ    ΕΙΝΑΙ   ΑΠΙΚΡΑΝΤΟΙ......         Ο   ΘΑΝΑΤΟΣ ,    ΕΙΝΑΙ    Φ Ρ Ι Κ Τ Ο     Σ Υ Μ Β Α Ν ....


                               Α Ν Α Μ Ε Σ Α     ΣΕ    Ο Λ Ε Σ     ΤΙΣ    ΘΕΟΤΗΤΕΣ  ,     Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι     ΚΑΠΟΙΑ    ΠΟΥ    ΕΧΕΙ

                                                            ΜΙΑ    Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Ο Τ Η Τ Α


                                                     Η     Δ  Η  Μ  Η  Τ  Ρ  Α 


                                                            Η    Μ Ο Ν Η   ,    Η    Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Η ,       που    Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι


                    ΤΙ    Ε Ι Ν Α Ι     Ο    Θ  Α  Ν  Α  Τ  Ο  Σ  ....


463
Αρχαία Ελλάδα και Εσωτερισμός / Απ: ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ
« στις: Απρίλιος 22, 2009, 10:19:48 »
    ΤΟ   1777 ,   στη   ΣΥΝΟΔΙΚΗ    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ    της   ΜΟΣΧΑΣ ,   ανακαλυπτεται   ενα   ΜΟΝΑΔΙΚΟ   ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ,

                                         Ο    ΟΜΗΡΙΚΟΣ    ΥΜΝΟΣ   ΣΤΗΝ   ΔΗΜΗΤΡΑ.

                                    ΣΗΜΕΡΑ,   ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ    ΣΤΗ   ΛΙΕΓΗ.

                   ,,,,,,,,,,,κεινη    η   κ ρ α υ γ η ,   κεινη   η   εκκληση    που  ο  ΔΙΑΣ  δεν   θελησε  να  α κ ο υ σ ε ι ....

                                      Η   ΔΗΜΗΤΡΑ ,   η   ΜΗΤΕΡΑ    της   ΚΟΡΗΣ ,     την   ακουσε.....
                         
                         αρπαξαν,   την  θυγατερα  μου,  εξαφανιστηκε ,   χαθηκε ,  αυτο  ειναι  ολακερη  η  οδυνη   του   χωρισμου ,

                                     της   απουσιας ,   του   Θ Α Ν Α Τ Ο Υ .

                        ΜΙΑ  ΟΔΥΝΗ   ΒΓΑΙΝΕΙ   ΑΠΟ   ΤΗΝ   Κ Α Ρ Δ Ι Α    ΤΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΑΣ .

                                 ΔΕΝ   ΕΙΝΑΙ,   ΔΕΝ   Θ Ε Λ Ε Ι    ΠΙΑ  ΝΑ   ΕΙΝΑΙ   Θ Ε Α .

     

464

       SERAPIS,  αδελφε  μου,      --Στρεψε ,   την   ΠΡΟΣΟΧΗ   ΣΟΥ ,   στον   χ α ρ α κ τ η ρ α    των   Φ Ι Λ Ω Ν    ΣΟΥ,

                                          με   δυσκολια   θα   δεις ,   ο,τι   μπορεις   να   ανεχθεις    και   τον   τ ε λ ε ι ο τ ε ρ ο ,

                                                  για   να   μην   πω,   ο,τι   και   τον   Ε Α Υ Τ Ο    ΤΟΥ    κανεις.....με   δυσκολια...,

                                                                     ΤΟΝ    Α Ν Ε Χ Ε Τ Α Ι .

                     
                          ΜΕΣΑ,  σε   μια   τετοια   Α Σ Α Φ Ε Ι Α    και   Α Κ Α Θ Α Ρ Σ Ι Α ,    της   κ ι ν η σ η ς ,   Π Ρ Ε Π Ε Ι ....

                                                              ΝΑ    Ε Ν Θ Α Ρ Ρ Υ Ν Ο Υ Μ Α Ι !!!

                                      ΤΟΝ    Ε Α Υ Τ Ο     ΜΑΣ,     ΚΑΙ    ΩΣΑΝ      Ε Γ Ω .....!!!    ΝΑ   ΜΗ   στεναχωριομαστε  ,   ΝΑ   ΜΗ

                   ΣΥΓΧΕΩΜΑΙ,    τα   π ρ α γ μ α τ α ,   που   αλλοι   ΥΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ,   ως    ε ρ γ α    φιλοσοφικων   δογματων.


                            ΑΥΤΟ,   ΓΙΑΤΙ.....Ο    Λ Ο Γ Ο Σ     υπαρχει ,   ΟΧΙ ,   για   να   γ ι ν ο μ α σ τ ε     ΠΕΙΘΗΝΙΑ    οργανα   του....,

                       αλλα,    για   να    Α Ν Α Π Α Υ Ο Μ Α Σ Τ Ε     ΜΕ   ΑΥΤΟΝ...,    ετσι ,    θα    αισθανομαστε    Σ Υ Μ Π Α Θ Ε Ι Α ,

                                ΚΑΙ    Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Σ Η ,    και   ο χ ι ,   Α Γ Α Ν Α Κ Τ Η Σ Η     και    Α Σ Α Φ Ε Ι Α .


              Ο   Λ Ο Γ Ο Σ    και   Η   Τ Ε Χ Ν Η     του    Λ Ο Γ Ο Υ ,   ως   Σ Κ Ε Ψ Η    π ρ ω τ α ....,   ειναι    Ε Κ Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ...

                             ΠΟΥ   Α Ρ Κ Ο Υ Ν Τ Α Ι ...!!!       στον   Ε Α Υ Τ Ο    ΤΟΥΣ     και    στο    Ε Ρ Γ Ο ....   που   Π Α Ρ Α Γ Ο Υ Ν .


                   Ξ Ε Κ Ι Ν Ο Υ Ν ,    απο   μια  Α Ρ Χ Η ,   το   Ε Γ Ω ...!!!    και   β α δ ι ζ ο υ ν  ,    Π Ρ Ο Σ .....  τον   σ κ ο π ο   

                                     που    Β Ρ Ι Σ Κ Ε Τ Α Ι ....,                Μ  Π  Ρ  Ο  Σ  Τ  Α       ΤΟΥΣ.


                         ΑΥΤΕΣ ,    ΟΙ    Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ ,    που   εχουν   ως   α φ ε τ η ρ ι α     το   Ε Γ Ω ....ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ

                                                         Κ Α Τ Ο Ρ Θ Ω Μ Α Τ Α

                                     επειδη ,    δ η λ ω ν ο υ ν     την    Ο Ρ Θ Ο Τ Η Τ Α     του   Δ Ρ Ο Μ Ο Υ     που    ακολουθησαν.


               Α Ν Α Λ Ο Γ Α ,    ΤΩΝ   Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Ν     ΠΟΥ    ΘΑ    ΚΑΝΕΙ    ο   καθ"    Ε Ν Α Σ ,   ΘΑ   ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ,   ΜΕΡΟΣ,  ΤΟΥ

                             Ε Α Υ Τ Ο Υ ,   και   της     Ψ Υ Χ Η Σ    του.     


                        αυτο ,   διοτι    το   Ν Ε Ρ Ο    ΤΩΝ   Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Ν ....    Π Ο Τ Ι Ζ Ε Ι ,    ΤΟ    Χ Ω Μ Α     ΤΟΥ   Δ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ

                                                                           ΤΗΣ     Ψ Υ Χ Η Σ .


               Ο   ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ,    υπηρετει ,    δεν   ειναι  ελευθερος,   φοβαται   τον   Ε Α Υ Τ Ο    ΤΟΥ.


                  Ο    Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ ,    ελεγε    --   τι   θελετε ,   να   εχετε   ψ υ χ ε ς    Α Λ Ο Γ Ω Ν ,   η"   Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν     οντων!?!--

     -   ΛΟΓΙΚΩΝ ,  βεβαια..  --γιατι ,    δεν    το   ε π ι δ ι ω κ ε τ ε ?!?          επειδη,   ισως ....  να   το   Ε Χ Ε Τ Ε !?!?

                                                                                                                                       Μαχομεθα...αδελφε   μου.

465

            ΕΙΝΑΙ,  ΓΕΓΟΝΟΣ ,    ΔΕΝ   ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ    ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ,    Η   ΥΠΑΡΞΗ   ΤΟΥ   Ε Γ Ω ,   γι" αυτο  π ρ ε π ε ι ,

                                              να   Σ Κ Ε Φ Τ Ο Μ Α Σ Τ Ε ,    Σ Υ Ν Ε Χ Ω Σ ,   περι    Α Υ Τ Ο Υ .....


                       ΤΟ    Ε Γ Ω ....,   εχει   εναν   ιδιαιτερο   ε ν δ ι α φ ε ρ ο ν τ α     Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Α ,    ε κ φ ρ α ζ ε ι

                την    Ε Μ Φ Α Ν Ι Σ Η ...,   μιας   ιδιαιτερης   ε υ α ι σ θ η σ ι α ς  , 

                                             ΤΟΥ   Υ Π Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ     προς    τον   Ε Α Υ Τ Ο    ΤΟΥ .!!!!


                      ΕΧΕΙ,   μεταξυ   αλλων...,  την   Ι Δ Ι Ο Τ Η Τ Α ....,    ΤΗς    Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ ....,   

                                 μεταφερει,   μεταξυ   Φ Ι Λ Ω Ν ,   τις   ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ   ΤΟΥ ,   ΤΙΣ   Λ Υ Π Ε Σ ,   ΤΙΣ   Ε Π Ι Θ Υ Μ Ι Ε Σ ,

                           ΤΙΣ    Χ Α Ρ Ε Σ   ΤΟΥ,   μεταφερει   δηλ.   ΤΟ   Τ Μ Η Μ Α    Ε Κ Ε Ι Ν Ο    ΠΟΥ   ΝΟΙΩΘΕΙ    ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

                                   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΥΠΑΡΞΗ   ΤΟΥ....,   το   τμημα   εκεινο   που   υ π α ρ χ ε ι    και   κ ι ν η τ α ι ....,

                                            ε π ι κ ο ι ν ω ν ε ι !!!           Μ  Ε  Σ  Α      ΤΟΥ.


                  ΤΟ   Τ Μ Η Μ Α ,   Α Υ Τ Ο ,   ΠΟΥ   Δ Ε Ν    ΤΟ   Ο Ρ Ι Ζ Ε Ι ,    και   μπροστα   του  .....   Ν Ο Ι Ω Θ Ε Ι

                                                          Α  Μ  Η  Χ  Α  Ν  Ο  .


                       
                        Η    " π ν ε υ μ α τ ι κ η ",   και   " ψ υ χ ι κ η ",    Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η ...,   ΤΟΥ   ΚΑΘΕ   Ε Ν Ο Σ ,   Α Γ Ν Ο Ε Ι ...

                ε ν τ ε λ ω ς ,   αυτη   την   ε ν δ ο σ κ ο π η σ η ,    γ ι α τ ι ,   στην   κ α θ η μ ε ρ ι ν ο τ η τ α ,    Ε Ι Ν Α Ι ...

                                            Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ε Ν Η      ΠΡΟΣ   ΤΑ   Ε Ξ Ω .


                            Σε   καμια   περισταση,   εκτος   Ε Λ Α Χ Ι Σ Τ Ω Ν    εξαιρεσεων ,    δεν   α σ κ ε ι    αυτο   που   Ε Μ Ε Ι Σ

                      ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΑΙ....,      --Ε Ν Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η      ΜΕ   ΤΟΝ    Ε Α Υ Τ Ο    ΣΟΥ---.


           ΕΙΝΑΙ,   αυτη   ακριβως    η   Ι Δ Ε Α ...,   που   ο   Ο Ρ Φ Ε Α Σ     παρεδωσε    στον   Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α    και    αυτος   στον

                              Π Λ Α Τ Ω Ν Α ,     συμφωνα   με   την   οποια,     το   Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο  ...,   δεν   ε ι ν α ι   το   Σ Ω Μ Α ,

                    ΑΛΛΑ,    Η    Ψ  Υ  Χ  Η  ....    ΤΟ     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ    ΕΙΝΑΙ    Η   Ψ Υ Χ Η .!!!!


              Η    Ι  Δ  Ε  Α  ...,    αυτη     εσειρε    τις   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ     ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ,   στην    Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Η ...,

                                      ΤΩΝ    Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν      Ε Κ Φ Ρ Α Σ Ε Ω Ν ,    ως    δ υ ν α μ ε ι ς ,   στο   κεφαλαιο....

                              της    --   Ε Ν Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ     ΜΕ   ΤΟΝ    Ε Α Υ Τ Ο ---   ΜΕΣΩ   ΤΟΥ   Ε Γ Ω ...                   ΤΟ    Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο    Ε Ι Ν Α Ι    Η   Ψ Υ Χ Η ,     γιατι ...

                                              Η    Ψ Υ Χ Η     ΔΕΝ   Ε Ι Ν Α Ι    ΤΟ   Ε Γ Ω ...     σιγουρα.     ΔΕΝ    ΜΠΟΡΕΙ   ΝΑ   Ε Ι Ν Α Ι .


                         ΚΑΘΕ    Ε Ν Α Σ  ...,   (  αφορα    αμφοτερα ..),    ΕΧΕΙ    ΤΗΝ    Δ Ι Κ Η    ΤΟΥ...,

                                    ΜΕ   ΑΥΤΗ   ΕΧΕΙ    Ε Ν Σ Α Ρ Κ Ω Θ Ε Ι ,   ΩΣ   Ε Γ Ω ,    ΣΤΟ    Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν ...,

                             ΜΕ    ΤΗΝ   Ι Δ Ι Α ,     ΣΤΟ    Μ Ε Λ Λ Ο Ν .....    ΣΕ   Α Λ Λ Ο     Σ Ω Μ Α ....

           
               Ο   Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ ,    ΤΩΝ   Ψ Υ Χ Ω Ν ,    ΕΙΝΑΙ    ΣΕ   Α Ν Τ Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ι Α ....ΜΕ   Τ Α    Α Σ Τ Ρ Α ...!!!   ΠΟΥ   

                        Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν     ΣΤΟΝ   Ο Υ Ρ Α Ν Ο ...               γιαυτο....


                 
                    το   Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε Ν Ο     ως    Θ Ε Μ Α ,     Ε Ι Ν Α Ι ....    ΝΑ    Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ ...!!!!     ΤΟ    Α Σ Τ Ρ Ο    ΣΟΥ,

                                               ΚΑΙ    ΝΑ   ΤΟ    Σ  Υ  Ν  Α  Ν  Τ  Η  Σ  Ε  Ι  Σ  .....

                                                             
                                                          Ο   Χ   Ι  ....


                            ΝΑ    Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Ε Ι Σ ....,    η" ...   οπως    ψ ε υ δ ω ς     Λ Ε Ν Ε .....


                                        ΝΑ    Π Λ Α Σ Ε Ι Σ .....    ΤΟΝ      Ε Α Υ Τ Ο      ΣΟΥ,     μεσω    του    Ε Γ Ω ....!!!!


                                                                 
              ΣΤΟΝ    Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο ...,   Η    Ε Ν Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η     ΜΕ    ΤΟΝ   Ε Α Υ Τ Ο ,    Ε Ι Ν Α Ι ,   Ο,ΤΙ    ΚΑΙ   Η   ΠΑΙΔΕΙΑ,

                        ΕΧΕΙ    Σ Τ Ο Χ Ο     ΝΑ    Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ε Ι    .....   Ι Α Σ Ω Ν Ε Σ .


                 --Ε Π Ι Θ Υ Μ Ω ,    ΝΑ   Ε Ι Μ Α Ι     Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Σ ,   ΝΑ   ΜΗΝ   Ε Ι Μ Α Ι     Δ Ο Υ Λ Ο Σ     ΚΑΝΕΝΟΣ...,

                                γ ι α υ τ ο ,    Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ω ...       ΝΑ   ΜΗΝ    Ε Ι Μ Α Ι ....       Δ Ο Υ Λ Ο Σ ,

                                                      ΤΟΥ    Ε Α Υ Τ Ο Υ     ΜΟΥ....----

           ΑΥΤΟ,   διαγραφει....   ολοκληρη    την   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α     της    Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ      του   καθε    Ε Γ Ω ....!!!

                                               
                                                                                                                                                       Ερρωσθε....αδελφοι  μου.

Σελίδες: 1 ... 29 30 [31] 32