Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.


Μηνύματα - suida

Σελίδες: [1] 2 3 ... 35
1

            ΑΓΑΠΗΤΕ/ΤΗ....AZAZEL,     ΙΣΩς...

                                                 ΑΛΛΑ,   ο   ΑΝΘΡΩΠΟΣ,   α π ο μ α κ ρ υ ν ε τ α ι     π α ν τ α ,

                                                                δυσανασχετωντας,   απο  τον    Λ α β υ ρ ι ν θ ο   του....

                                                                            ξ ε χ ν ω ν τ α ς .....

                                                      ο τ ι .....οι    σ τ α χ τ ε ς      του   σ κ ο τ α δ ι ο υ ,

                                                             υμνουν     την    Α Ρ Ν Η Σ Η .....της   φ ω τ ι α ς .

                                                   
                                              ετσι,   η  Μ ε θ η    της    Γ ν ω σ η ς .....κρυβεται

                                                            στην   τ α π ε ι ν ω σ η      της     Α Μ Φ Ι Β Ο Λ Ι Α Σ .!


                 Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε ,   οτι    η    Γ Α Λ Η Ν Η     των   ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ......

                                                      ΣΤΗ    Δ Ι Α Υ Γ Ε Ι Α     του   σ κ ο τ α δ ι ο υ .....

                                         ΕΙΝΑΙ.....         Η     Π Λ Η Γ Η      η   πιο   κ ο ν τ ι ν η ,      στον   Η Λ Ι Ο .


                                  ετσι ,   ο   ΑΝΘΡΩΠΟς.....ΠΟΥ    Β Λ Ε Π Ε Ι ,     ΣΤΟ    ΣΚΟΤΑΔΙ....

                                                        Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι     ΜΟΝΑΧΑ     ΤΟ   Φ Ω Σ .....

                                 ετσι,   ο    ΑΓΓΕΛΙΚΟς    ΛΕΠΤΟς    του   νους   Θ Α Υ Μ Α Ζ Ε Ι ,    ΤΗΝ    Ε Υ Γ Ε Ν Ε Ι Α

                                                                          ΤΗΣ    Γ Ν Ω Σ Η Σ !


                ΑΓΑΠΗΤΕ/ΤΗ   μου.....Η   Γ Ν Ω Σ Η    ΕΙΝΑΙ    Η   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η    Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Α     ΤΗΣ    ΟΥΡΑΝΙΑΣ

                                                                        Δ  Ι  Α  Ν  Ο  Ι  Α  Σ ......


                                                                                                                                   χαιρετοντας   σε,     χαραζει....

2
Νέα μέλη στο Φόρουμ / Απ: Τι άλλο?Ερωτήσεις!!!!!!
« στις: Αυγούστου 10, 2010, 18:02:27 »

        ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ   ΜΟΥ,    ναι....αληθεια,

                               ΠΟΣΟ.....σ ι γ ο υ ρ ο ς .....ΜΠΟΡΕΙ...!    να   ειναι   ΚΑΠΟΙΟς....

                                         ΓΙΑ   ΤΗΝ   Α Λ Η Θ Ε Ι Α ....

                  εαν   με   τον    Ε Α Υ Τ Ο    ΤΟΥ....!     πρωτα.....δε   μ ι λ α ε ι !


           ε α υ τ ο ς.....δεν   Ε Ι Ν Α Ι .....Π Λ Α Τ Ω Ν .....ουτε    Δ Α Ν Ι Η Λ ....

           ε α υ τ ο ς ....δεν    Ε Ι Ν Α Ι ....  μου   αρεσει.....ΔΕΝ    μου  αρεσει....!


                                           ΤΑ    Σ Κ Ο Υ Λ Ι Κ Ι Α ......ειναι    ΟΙ    Τ Α Γ Μ Ε Ν Ο Ι .... Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ο Ι ...

                                                           Π Ε Θ Α Μ Ε Ν Ω Ν       Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Ε Ω Ν .....


            ΟΙ    Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ    ΤΟΥΣ......ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ     ΠΕΘΑΜΕΝΟΥΣ.....

                                           Π  Ο  Τ  Ε  ....

                       ΤΗΝ     Α Ξ Ι Α .....  των    ζ ω ν τ α ν ω ν      Μ Υ Σ Τ Ω Ν .....


       ΟΠΟΙΟΣ......Π Ρ Α Τ Τ Ε Ι ......ΤΕΤΟΙΑ    Α Ν Ο Σ Ι Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α .......ΑΣ    Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι ....


                  ΟΤΙ......Η    Α Ν Α Π Ν Ο Η   ΤΟΥ.....     Π Ρ Ο Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι ....


                            ΑΠΟ    ΤΑ    Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ι Α .....     ΤΟΥ     Δ  Η  Μ  Ι  Ο  Υ  .!   


                                                                                                                              ΣΥΓΓΝΩΜΗ.....μην    ζητησει....

3
αγαπητε/τη    ΑΖΑΖΕL.......ΑΚΟΥΣΕ  ....   ακουσε,

            -Η    Α Ν Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Α ....   ναι   αυτη....

                   στον    Υ Π Ν Ο    μας.....!

                              ειναι   τοσο   ΠΛΗΡΗΣ....!

                ΠΟΥ.....  ο   κ α λ π α σ μ ο ς   και   του   παραμικρου    Π Ε Ι Ρ Α Σ Μ Ο Υ ....!   αγαπημενε/νη  μου,

                                    δεν....    κατορθωνει   να  την    Δ Ρ Ο Σ Ι Σ Ε Ι ...!

                                                   Δ Ι Α Σ Χ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ     ΤΗ.......


                    ΟΙ     Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ .....  Π Ν Ι Γ Ο Ν Τ Α Ι        μεσα   της.....

                                       ε τ σ ι ....

                           Ι Κ Ε Τ Ε Υ Ο Υ Μ Α Ι ......για   ζ ω η .....στη      σ κ ε ψ η    της.....


                                                                      ποιος....!       ΑΓΑΠΑΕΙ       τον    εαυτο   του.....   

                                                                                                                            αληθεια......π ο ι ο ς ...!
                                                                                                                                                                ψυχη   μου...

4

  .......-ΤΟ   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ,   ακουστηκε   η  φωνη....ναι,   α κ ο υ σ τ η κ ε ....

                                          Ε Ι Ν Α Ι ....

                      Ο  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ ,    της    Ε Υ Ε Ξ Ι Α Σ    ΣΟΥ...


                                     Γ Ι Α Τ Ι ...,    αγαπημενε  μου   μαθητη....

             Η     ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΣΟΥ,  Φ Ω Τ Ι Ζ Ε Ι .....το   προσωπο  της,   στο   ΠΡΟΣΩΠΟ  ΣΟΥ....

             Η     Α Ρ Ν Η Σ Η     της,   φ ι λ ε   μου....         ο μ ω ς ,

                                     Α Φ Α Ι Ρ Ε Ι ......    το    Κ Α Λ Λ Ο Σ ....


             Π Ρ Ε Π Ε Ι .....καλε   μου   φιλε....   ναι,   π ρ ε π ε ι ....

                                    να    Ε Γ Ε Ι Ρ Ο Υ Μ Ε ......μεσα  μας  ....

                                    ΤΟ    Η Θ Ι Κ Ο     ΜΑΣ....να   το   Δ Ι Ε Υ Ρ Υ Ν Ο Υ Μ Ε ...! 


              Γ Ι Α Τ Ι .....ξερετο....ναι,    Η   Α Ν Α Μ Ν Η Σ Η .....ΑΥΤΟΥ,

                                             Κ Ρ Α Τ Τ Ε Ι ....

                                     ΤΗΝ    Ε Υ Τ Υ Χ Ι Α ..... μ ε τ ε ω ρ η .....! 


             αδελφια   μου....ας   γ ν ω ρ ι ζ ε τ α ι    ο,τι.....

                                     Η    Κ Ρ Α Υ Γ Η ....των   Α Λ Η Θ Ι Ν Α     ΜΥΗΜΕΝΩΝ.....β γ α ι ν ε ι

                                                                                                                                  ΑΠΟ   ΤΑ   Μ Α Τ Ι Α     τους....


                   ---Η   ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ    ΤΟΥ    Θ Ε Ι Ο Υ .....εχει   την   Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α ....της    Ζ Ω Η Σ

                                                                                                                                           ΑΠΟ  Α Γ Α Π Η ...!


      ερρωσθαι....

5

           ΝΑΙ,   ε τ σ ι    ΕΙΝΑΙ.....γιατι

                     Απο   Τ Ο Τ Ε    που   Ε Ι Δ Α ....

                              Η   ΣΚΕΨΗ   του   ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ   ΜΟΥ   α ρ χ ι σ ε   να  β λ ε π ε ι

                                         την    Π Α Ρ Α Μ Ε Λ Η Μ Ε Ν Η    λειτουργικοτητα   μου....

                 Η   Ψ Υ Χ Η   ΜΟΥ,   ολακερη,   Ε Γ Ω ....

                            Δοσμενος   ημουν   και  ειμαι   στην    Ε Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Τ Η Τ Α   της....


             Φ Ι Λ Ο Ι ,   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ   και   αλλοι.....ΔΕΝ   ΤΟΥΣ   Α Ρ Ε Ν Ε    Η   Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α    ΜΟΥ.....

                                                Ο Χ Ι ....    δεν   τους    α ρ ε σ ε ....


                  ΝΑ   Μ Α Θ Ο Υ Ν ,    ηθελαν....    το    Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο   ΜΟΥ...

                          Α Υ Τ Ο ,   που   ε γ ω   να    Κ Ρ Υ Ψ Ω ....   ηθελα.   


          --ΠΕΣ...Π Ε Σ !         Σ Κ Λ Η Ρ Ο Τ Α Τ Α  ,    ρωτουσαν....    π ε ς !

          ---χ α μ ο γ ε λ ο ν τ α ς.....         τους    θωρουσα,   ναι ,   τους   κοιτω...

                                                                                                                   Τ Ι Π Ο Τ Α ....δεν   τους   ειπα.

                                                                                                         τ ι π ο τ α !      ....   τους   λεω....         

                                                                                                                                                          αδελφια  μου.

6
Καμπαλά / Απ: Η Μυστική Καμπάλα
« στις: Μαΐου 21, 2010, 18:37:56 »
   
          --ΤΟ   ΝΑ   Ε Π Ι Μ Ε Ν Ε Ι     ΝΑ    ΜΙΛΑ  .....κ α π ο ι ο ς .....

                              για    Τ Ε Τ Ο Ι Ε Σ     Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ

                                      ΩΣ      Π  Α  Θ  Η 

                     ΤΗΣ    Ν Ι Ο Τ Η Σ   

                             ΤΗΣ   Δ Υ Ν Α Μ Η Σ    ΤΟΥ   Ε Ρ Ω Τ Α   ΤΟΥ.....              ΠΟΥ   Η   Ε Ι Κ Ο Ν Α   ΤΗΣ.....Τ Ο Λ Μ Η    Ε Δ Ι Ν Ε ....


                 
                                         Μ Π Ο Ρ Ε Ι ,    σε   κ α π ο ι ο ν .....  Ψ  Ε  Μ  Α   ,     να   φ α ν ε ι !        Α Υ Τ Α ,    ΤΑ    Λ Ο Γ Ι Α .....Ε Ι Ν Α Ι     με   κεφαλαια   γραμματα....   ΣΤΗ    Μ Ν Η Μ Η     ΜΟΥ   

                                                                                                                                              γ ρ α μ μ ε ν α .....


                ---ι δ ο υ !    Θ Ε Ο Σ ......ι σ χ υ ρ ο τ ε ρ ο ς    ε μ ο υ ...Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο Σ ....

                                  Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Η Σ Ε ......     επ" εμου....----       ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟΣ....σ ι ω π η λ α ....κραυγαζω.7
   
          Α Γ Α Π Η Τ Ο Ι .......  ΑΔΕΛΦΟΙ,     ΣΑΣ    Χ Α Ι Ρ Ω ......


                     Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι     ΜΟΥ.....     Δ Ε Ν     Ε Ι Χ Α Τ Ε  ......   Λ Α Θ Ο Σ .....

                             Σ Τ Α Θ Η Κ Α .....ΚΑΙ    Α Κ Ο Υ Σ Α .....ΓΙΑ    Ε Ν Α    Α Σ Η Μ Α Ν Τ Ο     Α Π Ο Κ Τ Η Μ Α ....

                       
                                           ΤΟ     Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο      Κ Ε Ν Τ Ρ Ο    ΣΑΣ......


                   ΤΟ    Ε Υ Ρ Ο Σ ......    ΤΗΣ    Κ Α Ρ Δ Ι Α Σ .....  ΤΟΥ    Κ Α Θ Ε .....    Ε Ν Ο Σ  ....  ΑΠΟ   Ε Μ Α Σ .....


                                ΑΣ     Κ Υ Ρ Ι Ε Υ Σ Η ......   ΣΤΟΥΣ     Δ Ι Σ Τ Α Γ Μ Ο Υ Σ   ......


                      ΚΑΙ .....   ΑΣ    Π Ρ Ο Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ι .....   ΣΤΗΝ     Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ....  ΜΕ    Κ Α Θ Ε    Μ Ε Σ Ο Ν .....!!!


                            ΠΡΕΠΕΙ.....  ΝΑ    Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Θ Ο Υ Μ Ε .....    ΤΗΝ      Λ Α Μ Ψ Η     ΤΟΥ.....


                                                               Μ  Ε  Σ  Α  ......


                         ΑΠΟ    ΤΗΝ .....    Τ  Α  Π  Ε  Ι  Ν  Η   .....    Ο Λ Ο Ψ Υ Χ Η .....Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α    ΜΑΣ....                                                                                          ΤΟ    Χ Α Ι Ρ Ω .....ΑΣ    ΕΙΝΑΙ    Η    Θ Υ Ρ Α   ......χαιρεστε.

8

        AΓΑΠΗΤΕ ,   etidorhpa....θα   ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ.....ΜΕ   ΤΗΝ   ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ   ΣΟΥ....

                      Ειναι,    στεναχωρια   πραγματικη.....ο,τι ....οι   νεοι   τωρα   ελληνες....  δεν   γνωριζουν   τιποτα....

                              ΕΠΙΣΗΣ....ΕΙΝΑΙ   ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ   ΛΥΠΗΡΟ....ΠΟΛΛΕΣ   ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ....ΝΑ   ΤΙΣ   ΘΕΩΡΟΥΝ    Π Ο Λ Ε Μ Ι Ε Σ ...!!!

                        ΙΣΩΣ    Η   ΠΑΙΔΕΙΑ    ΤΟΥΣ....ΝΑ   Τ Ι Ν Ε Ι .....ΣΤΟ   ΠΑΘΟΣ....ΤΗΣ   ΟΜΙΛΙΑΣ.....

                                       ΠΩΣ,   ΝΑ     ΠΕΙΣ  ...ΑΡΑΓΕ    ΑΥΤΟ   ΠΟΥ   ΠΡΕΠΕΙ   ΧΩΡΙΣ....ΝΑ   ΠΑΡΕΞΗΓΗΘΕΙΣ....!!!!


                            ΑΣ    ΕΙΝΑΙ.....ΕΥΧΟΜΑΙ....Ο,ΤΙ   ΚΑΛΛΥΤΕΡΟ....ΓΙΑ   ΟΛΟΥΣ....     ΑΓΑΠΗΤΕ    TRITHEMIUS.....            ΘΕΛΩ.....ΝΑ    ΕΚΦΡΑΣΩ....ΣΤΗΝ   ΑΓΑΠΗΤΗ   ΟΜΥΓΗΡΗ,    ΤΗΝ   ΑΓΑΠΗ   ΜΟΥ....ΣΤΟ   Θ Ε Α Ρ Ε Σ Τ Ο    Ε Ρ Γ Ο    ΤΗΣ....

                                    ΜΕ   ΠΡΟΣΟΧΗ....ΚΑΙ  ΜΕ   ΑΓΑΠΗ....ΠΑΝΤΑ....

                   
                       ΑΓΑΠΗΤΟΙ   ΜΟΥ.....Ο Ρ Φ Ε Α .....SERAPIS.....ROZE....TRITHEMIUS....KAI....ETIDORHPA....KAI   OΛΟΙ   ΕΣΕΙς    ΣΕ   ΑΥΤΟ    ΤΟ    FORUM....

                                                 ΣΑς      ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.....ΑΠΟ   ΤΑ    ΒΑΘΗ   ΤΗΣ    ΚΑΡΔΙΑΣ   ΜΟΥ......


                              ΦΙΛΟΙ   ΜΟΥ.....   ΣΑς     ΑΓΑΠΩ.....     ΕΔΩ   ΘΑ    ΑΠΟΧΩΡΙΣΩ,,,,,ΓΙΑ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ    ΛΟΓΟΥΣ....

                                                                                                                               ΕΥΧΟΜΑΙ.....Ο,ΤΙ    ΚΑΛΟ   ΓΙΑ   ΕΣΑΣ.......

                                                                                                            ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.....ΝΑ   ΠΩ   ,   ΕΙΝΑΙ ,   ΤΟ   ΕΛΑΧΙΣΤΟ......

9

           ΣΑΝ.....Φ Ι Λ Ο Ι ....ΠΛΕΟΝ   ΣΤΟ   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο     ΤΟΥ   Ε Ν Ο Σ   Π Ε Δ Ι Ο Υ ....θελω   να   διαβασεις....
                                 
                                  με   προσοχη....τα   παρακατω   γραφομμενα    της ....αξιας... ελληνιδας....κικης....

                         <<   ΣΟΥ   ΕΙΠΑ....   Ο, Τ Ι     Ο   Ε Ρ Ω Τ Α Σ     Ε Ι Ν Α Ι    Η   Ω Ρ Α Ι Ο Τ Ε Ρ Η  ... Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α ...

                                                  ΠΟΥ ....Ε Β Γ Α Λ Ε    Π Ο Τ Ε ...    Η    Μ Υ Θ Ο   Π Ο Ι Η Σ Η ....


                                   Ο, Τ Ι    Ε Ι Ν Α Ι    ΤΟ   ΠΙΟ   Π Α Γ Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο     Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α .....

                                                   ΠΟΥ      Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε      Η   Φ Υ Σ Η ....

                                Γ Ι Α     ΝΑ    Δ Ε Χ Τ Ο Υ Μ Ε     ΝΑ   Υ Π Α Ρ Ξ Ο Υ Μ Ε ....


                                        Ο,ΤΙ     Π Α Γ Ι Δ Ε Υ Τ Η Κ Α Μ Ε  ....ΤΟΣΟ    Π Ρ Ο Θ Υ Μ Α .....

                                                                              Δ Ε Ι Χ Ν Ε Ι ....

                                ΠΩΣ    Η  ΖΩΗ ...    Η   Ι Δ Ι Α      Ε Ι Ν Α Ι    Ε Ρ Ω Τ Α Σ .....


                                             Ο     Ε Ρ Ω Τ Α Σ .....


                                     Ο    Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Σ     Δ Ε Ι Π Ν Ο Σ  ......ΤΟΥ    Κ Α Θ Ε Ν Ο Σ     ΜΑΣ....!!!>>

   

10
   
       EΠΕΤΡΕΨΕ   ΜΟΥ.....ΝΑ   ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ    ΣΤΗΝ    Α Π Ο Ψ Η   ΣΟΥ.....Φ Ι Λ Ε .....SERAPIS...

                      ΠΡΑΓΜΑΤΙ.....ΤΟ   ΕΝΤΟΣ-ΕΡΓΟ......ΩΣ   ΕΝ-ΕΡΓΟ.....η"....ΕΝ-ΕΡΓΕΙΑ....

                               ΕΙΝΑΙ.....Η   ΤΕΡΑΣΤΙΑ    ΕΝΕΡΓΕΙΑ....ΚΑΙ    ΜΑΖΑ....ΩΣ   ΜΟΡΦΗ....

                                      ΠΟΥ  " ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΜΕ....."


                  ΜΟΝΟ.....Ο   ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ....ΩΣ   Γ Ν Η Σ Ι Ο Σ ....ΜΠΟΡΕΙ....ΝΑ    Ε Κ Φ Ρ Α Σ Ε Ι ....ΚΑΤΙ   ΣΑΝ    ΑΥΤΟ....

     
                             ΕΔΩ.....ΑΚΡΙΒΩΣ     ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΣΤΕ   ....Γ Ι Α    ΤΟ    ΜΕΓΙΣΤΟ     Ε Ρ Γ Ο .....

                                                                                                                                                  σε   χαιρω...

11
   
         NAI,   AN   KAI   ΔΕΝ   ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ.....ΚΑΠΟΙΑ   ΕΙΔΙΚΗ   ΣΧΕΣΗ...ΜΕ   ΤΗΝ   ΕΠΙΣΤΗΜΗ   ΤΗΣ   ΦΥΣΙΚΗΣ.....

                                ΜΟΝΟΝ   ΑΠΟ  ΑΥΤΑ.....ΠΟΥ   ΕΧΟΥΜΕ   Δ Ι Α Β Α Σ Ε Ι .....ΚΑΙ   Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Ε Ι ....

                  ΜΠΟΡΟΥΜΕ   ΝΑ   ΠΟΥΜΕ....Ο,ΤΙ....

                           Η   Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α .....ΤΗΣ   ΧΡ Ο Ν Ι Κ Η Σ ...ΣΤΙΓΜΗΣ...ΜΑΣ   ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ    ΤΗΝ   Σ Κ Ε Ψ Η ...

                  ΤΕΛΕΙΟΛΟΓΙΚΑ.....ΣΤΟ   Δ Ο Μ Ι Κ Ο    ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΙΚΟ ...  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ    ΤΗΣ   ΜΟΡΦΗΣ....

                           Η    Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Ο Τ Η Τ Α .....ΤΗΣ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ....ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΕΙ....ΤΗΝ   Α Ν Τ Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η    ΣΧΕΣΗ...

                   ΜΑΖΑΣ   ΚΑΙ   Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ .....ΩΣ   Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Η .....  ΣΤΟΝ    Χ Ω Ρ Ο ......


                       -ΑΠΕΙΡΟΕΛΑΧΙΣΤΗ.... ΜΑΖΑ ,   ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ.....ΑΠΟ   ΤΕΡΑΣΤΙΑ   ΠΟΣΑ   ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.....

                       -ΤΕΡΑΣΤΙΑ....ΠΟΣΑ   ΜΑΖΑΣ....ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ....ΑΠΟ   ΧΑΜΗΛΑ    ΠΟΣΑ   ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ....

                        -  Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ .....ΟΠΩΣ   ΜΑΖΑ   ΚΑΙ   Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α ...    ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ.....ΜΕΣΩ   ΤΗΣ   ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ..

                                     ΤΗΣ    ΜΙΑΣ......ΣΤΗΝ   ΑΛΛΗ....ΣΕ   ΜΙΑ   ΑΕΝΑΗ    ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΤΗΣ   ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ.....ΜΕ   ΤΗ..

                                Σ Τ Α Θ Ε Ρ Α .....ΤΗΣ   ΣΥΝΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ    ΤΟΥ   Α Π Ε Ι Ρ Ο Υ .....ΩΣ    Ι Σ Ο -Ρ Ο Π Ι Α .....

                    Η    ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.....ΤΗΣ   Ε Ν Ω Π Ο Ι Η Σ Η Σ .....ΤΩΝ    ΕΠΙ   ΜΕΡΟΥΣ    ΘΕΩΡΙΩΝ....ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ.....ΣΕ   ΑΥΤΗ...

                                                             ΣΤΗΝ      ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ.....ΙΣΟ-ΡΟΠΙΑ.....


                    Η    ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ.....ΤΗΣ   ΔΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ.....ΑΥΤΩΝ.....ΩΣ   Σ Ω Μ Α Τ Ι Δ Ι Α .....ΤΑΞΗΣ    Μ Ε Γ Ε Θ Ο Υ Σ ...

                                               Φ Ε Ρ Ν Ε Ι .....ΣΤΟ   Π Ρ Ο Σ Κ Η Ν Ι Ο ....ΤΗΣ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η Σ     Ν Ο Η Σ Η Σ ...

                                       ΤΗΝ    Τ Α Σ Η .....  ΤΗΣ    Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ .....ΑΠΟ.....ΤΗΝ....

                                                            Π Ρ Ω Τ Η      Α Ι Τ Ι Α ....(  ΤΟ    ΑΙΤΙΑΤΟ.....)....


                      Η    Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η     Ν Ο Η Σ Η .....Β Ο Μ Β Α Ρ Δ Ι Ζ Ε Τ Α Ι ....ΑΠΟ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   ΠΛΕΟΝ....ΤΕΤΟΙΟΥ   ΤΥΠΟΥ..

                      Η    Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α     ΤΗΣ   Σ Κ Ε Ψ Η Σ ....ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ.....ΤΗΝ    Α Ι Σ Θ Η Σ Η ....

                      Η    Α Ι Σ Θ Η Σ Η ......ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ     Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Α .....  ΣΤΗΝ    Υ Π Α Ρ Ξ Η .....

                      Η    Υ Π Α Ρ Ξ Η .....ΩΣ    Ο   ΚΑΘΕ    ΕΝΑΣ   ΑΠΟ   ΕΜΑΣ.....ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ    ΚΑΘΕ   ΜΕΣΟΝ.....ΑΤΟΜΙΚΟ....

                                             ΠΡΟΣ    Ε Ξ Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ Η .....ΑΥΤΩΝ.....ΚΑΙ     Ε Υ Ρ Ε Σ Η .....Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ω Ν ....


                      ΜΕΣΑ   ΑΠΟ   ΤΑ   Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α ....ΚΑΙ   ΤΑ    Μ Ε Ι Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α .....ΤΗΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ....

                                                          ΤΗΣ     Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Σ Η Σ ......

                           Η    Υ Π Α Ρ Ξ Η .....Σ Π Ρ Ω Χ Ν Ε Τ Α Ι .....ΣΕ       Κ Ι Ν Η Σ Η .....Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α .....,  ΥΠΟ   ΤΗΝ   ΕΠΙΡΡΟΗ...

                                               ΟΜΩΣ....   ΤΗΣ    Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ .....  ΤΩΝ    ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ....


                        ΕΤΣΙ   ΓΙΝΕΤΑΙ..... Η   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η     Γ Ν Ω Σ Η .....ΤΗΣ   ΤΑΔΕ   ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΗΣ    ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ....

                                                     ΕΙΝΑΙ.....Η    Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η      Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η .....


         Η    Α Π Α Ν Τ Η Σ Η .....ΕΙΝΑΙ....ΝΑΙ  ....αδελφε  μου....ΖΟΥΜΕ....ΜΙΑ   ΟΝΕΙΡΙΚΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ....  ΥΛΙΚΗΣ    ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ...

                         ΜΕ   ΤΕΡΑΣΤΙΑ.....ΟΦΕΛΗ    ΟΜΩΣ  .....ΣΤΟ    Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο     ΜΑΣ      Γ Ι Γ Ν Ε Σ Θ Α Ι ....


         Η    Α Π Α Ν Τ Η Σ Η .....ΕΙΝΑΙ   ΟΜΩΣ   ΟΧΙ.....ΩΣ   ΠΡΟΣ   ΤΗΝ   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η     Α Φ Η .....ΤΗΣ   ΥΠΑΡΞΗΣ   ΜΑΣ....

                         ΔΕΝ    ΘΑ   Υ Π Α Ρ Ξ Ε Ι     Ε Π Α Φ Η .....ΜΕ   ΤΟ  ΘΕΙΟ....ΑΠΟ   ΑΥΤΗ   ΤΗΝ   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.....ΟΧΙ....

               
                                                                                                                                         σε   χαιρω.....

12

          NAI,   T E Ρ Τ Υ Λ Λ Ι Α Ν Ο Σ .....    Ο   ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ    Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Σ ......ΠΡΙΝ   ΤΟΝ    Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ι Ν Ο ....160Μ.Χ.

                    ΣΠΟΥΔΑΣΕ ....Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α ....Ε Δ Ω ....ΣΤΗΝ   Α Θ Η Ν Α .....  νομικη.....στη   ρωμη...

                                Η Τ Α Ν .....Ο   Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ....Π Ο Λ Λ Ω Ν      ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ...

                                     ΕΒΑΠΤΙΣΘΗ.....194... ΚΑΙ   ΑΜΕΣΩΣ  ....ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ....ΤΗΝ   Ρ Ω Μ Α Ι Κ Η Ν    ΤΗΒΕΝΝΟΝ....

                          ΜΕ    ΤΟΝ    Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Ο Ν       Τ Ρ Ι Β Ω Ν Α ....


                  ΤΑ    Π Ρ Ω Τ Α .....ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ   ΤΟΥ .....ΤΑ    Ε Γ Ρ Α Ψ Ε ....ΣΤΗΝ   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ...   ΠΡΟΣ    ΤΟ    ΤΕΛΟΣ...

                                            ΤΟΥ    Μ Ο Ν Τ Α Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ     Β Ι Ο Υ    ΤΟΥ.......ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....ΚΑΙ    ΛΑΤΙΝΙΚΑ....


                      Η    Α Ν Ε Ξ Η Γ Η Τ Η     Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Η     ΤΟΥ....  Υ Π Η Ρ Ξ Ε     Α Κ Ο Υ Ρ Α Σ Τ Ο Σ ......

           --ΔΕΝ    Ε Υ Ρ Ι Σ Κ Ε .....Τ Ι Π Ο Τ Ε     Κ Ο Ι Ν Ο Ν .......ΜΕΤΑΞΥ     ΤΗΣ    ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ    ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.....ΚΑΙ     ΤΗΣ 

                              Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Σ .....ΑΘΗΝΩΝ.....    μεταξυ .....του    ΕΛΛΗΝΟΣ    ΜΑΘΗΤΟΥ.....ΚΑΙ    ΤΟΥ    .....

                    "Ο Υ Ρ Α Ν Ι Ο Υ      ΜΑΘΗΤΟΥ"......ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ.....μεταξυ....του    ΕΛΛΗΝΟΣ    Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ο Υ .....ΚΑΙ    ΤΟΥ..

                                                                  Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Υ .....               Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ε ......Ο,ΤΙ....Η   Γ Ν Η Σ Ι Α    Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η     Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α ....  ΔΕΝ    Α Ρ Μ Ο Ζ Ε Ι ...

                              ΣΕ    Ψ Υ Χ Ε Σ .....ΠΟΥ    Μ Ο Ρ Φ Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι .....ΣΕ    ΣΤΟΕΣ    ΚΑΙ    Α Κ Α Δ Η Μ Ι Ε Σ ....

                                    Α Λ Λ Α ....ΣΕ    ΑΥΤΕΣ.....ΠΟΥ    ΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ....ΣΤΟΥΣ    Δ Ρ Ο Μ Ο Υ Σ .....ΚΑΙ    Μ Ε Ν Ο Υ Ν ...

                         ΓΙΑ   ΤΟΥΣ   ΑΛΛΟΥΣ.....Α Ν Ε Π Ι Δ Ε Κ Τ Ο Ι .....Μ Α Θ Η Σ Ε Ω Σ ....


                Δ Ι Δ Α Σ Κ Ε Ι ......ΤΗΝ    Α Π Ο Φ Υ Γ Η     Α Γ Α Θ Ω Ν ....Δ Ι Α Σ Κ Ε Δ Α Σ Η Σ ....ΚΑΙ   Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Υ     Γ Α Μ Ο Υ ...

        Α Υ Τ Α ......ΟΙ   Η   Λ  Ι  Θ  Ι  Ο  Ι  .....ΤΑ    Α Π Ο Κ Α Λ Ο Υ Ν ....   Η Θ Ι Κ Η     Α Υ Σ Τ Η Ρ Ο Τ Η Σ ....!!

                  ΑΝΑΦΕΡΩΝΤΑΙ......ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ.....ΣΤΗΝ    ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΝ    ΤΟΥ...


            ΕΙΧΕ....ΑΝΑΓΑΓΕΙ....ΤΗΝ   ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑ....  ΕΙΣ    Τ Ρ Ι Α    Θ Ε Ι Α    Π Ρ Ο Σ Ω Π Α ....ΜΕ    Ε Ν Α    Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α ...

                                ΕΙΣ    ΤΡΕΙΣ    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ    ΤΗΣ   Ψ Υ Χ Η Σ ....  ΩΣ    ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΣ.....!!!


             Ο,ΤΙ   ΚΑΙ   ΝΑ   ΜΑΣ   ΠΟΥΝ    ΣΑΝ   Ψ  Ε  Υ  Τ  Ε  Σ  .....ΠΟΥ   ΕΙΝΑΙ ....ΗΤΑΝ   Π Υ Λ Ω Ν Α Σ ....ΤΗΣ    ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΟΥΣ...

                     ΝΑΙ,   ΖΟΥΝ   ΑΚΟΜΑ   ΑΝΑΜΕΣΑ   ΜΑΣ.....ΝΑΙ....         ΑΛΛΑ.....ΤΟΥΣ   Δ Ι Ν Ω    ΜΙΑ   ΑΠΑΝΤΗΣΗ....  ΑΠΛΗ...θαλεγα..


              << ΚΥΡΙΟΙ.....ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΙ.....ΚΑΙ   ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΙ....    ΤΙ   ΕΧΕΤΕ   ΝΑ   ΜΟΥ   ΠΕΙΤΕ....   ΠΟΥ   ΧΩΡΙΣ....ΤΗΝ   ΘΕΟΛΟΓΙΑ..

                              ΣΑΣ.....ΚΑΙ   ΤΗΝ   Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α   ΣΑΣ.... Ε Γ Ω ....ΩΣ   Ε Λ Λ Η Ν     Μ Ο Ν Ο .....

                                      Ε Χ Ω .....   ΤΗΝ     Α Γ Α Π Η .....ΤΟΥ     Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Υ    Σ Α Σ ....!?!?>>

                                                                                                                                  ΣΕ   ΧΑΙΡΩ....trithemius....σε   χαιρω...

               
           αδελφε   μου.....περα   απο   αυτα  που  γραφουμε.....ως   απλη   επισημανση.....γ ν ω ρ ι ζ ο υ μ ε ....

                 ο,τι.....π ι σ ω    απο  τα   αστραφτερα   φ ω τ α ....του    π ο λ ι τ ι σ μ ο υ .....που   Ε Μ Ε Ι Σ .....Δ Ω Σ Α ΜΕ ....

                                                        Ε  Λ  Ω  Χ  Ε  Υ  Ε  Ι  .....

                        ΤΟ    Σ Κ Ο Τ Α Δ Ι ....   ΤΗΣ    ΚΑ Τ Α ΣΤ Ρ Ο Φ Η Σ  .....ΤΩΝ     Κ Ε Κ Τ Η Μ Ε Ν Ω Ν ....

                                   Μ Ε Σ Α ......ΣΤΙΣ    Α Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Ε Σ .....ΡΟΠΕΣ    ΤΗΣ   Ψ Υ Χ Η Σ ....

                                               ΩΣ     Υ Π Ο -Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Τ Ο .....

                 ΑΣ    Β Ο Η Θ Η Σ Η .....Η       Λ Ε Υ Κ Η    Σ Τ Ο Α ....ΝΑ    Μ Η Ν     Κ Α Τ Ο Ρ Θ Ω Θ Ε Ι ....

                                           ΜΕΣΑ    ΑΠΟ   ΤΗΝ    Ε Π Ι Λ Ο Γ Η     ΤΩΝ   Κ Α Τ Α Λ Η Λ Ω Ν   .....

                                                                                                                                           ευχομαστε.....

13

                 Ο    ΤΑΤΙΑΝΟΣ....ΗΤΟ   ΜΑΘΗΤΗΣ    ΤΟΥ   Ι Ο Υ Σ Τ Ι Ν Ο Υ .....( α π ο λ ο γ η τ α ι ....του   β"   αιωνα  μ.χ. )....

                         με   ξεχωρη    νοοτροπια....αφου ,   ειναι   ξεκαθαρος ...ως   προς   τις   προθεσεις   του.....

                  -ΕΚΗΡΥΤΤΕ.....Ο,ΤΙ ....- ε γ ω .....ο   β α ρ β α ρ ο ς ...δεν   ε χ ω ....τ ι π ο τ ε   ,   το   Κ Ο Ι Ν Ο Ν ....

                                                   με   τον   Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Ν.....ΚΙ  ΑΝ   Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ω ....-Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ω ....

                                                   ΚΑΤΑ   ΤΑΣ   Α Ρ Χ Α Σ     ΤΗΣ   Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Υ     Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ ....

                                                                   ΤΗΣ      ΠΑΛΑΙΑΣ    Δ Ι Α Θ Η Κ Η Σ ....λογω    τριων    σ η μ ε ι ω ν ....

                                               α)    δ ι ο τ ι ....η   παλαια   διαθηκη....ΕΧΕΙ...ΠΡΟΦΗΤΙΚΗΝ   ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ....μη   Α Ν Ε Χ Ο Μ Ε Ν Η Ν..

                                                                                     ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ.....

                                                β)    διοτι.....ειναι.....Β Α Ρ Β Α Ρ Ι Κ Η Σ     Κ Α Τ Α Γ Ω Γ Η Σ ....

                                        ΚΑΙ    γ)....διοτι....η   σ τ α σ ι ς .....του   ε θ ν ι κ ο υ    κ ο σ μ ο υ ...Ε Ν Α Ν Τ Ι ...του   ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ..

                                                                                     ΕΙΝΑΙ....Ε Υ Τ Ε Λ Η Σ ....


                                    ΕΚ   ΤΟΥ   ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ....ΛΟΓΟΣ   ΠΡΟΣ   ΕΛΛΗΝΑΣ....


            ΕΤΣΙ....ΜΕΣΑ   ΑΠΟ   ΜΙΑ   ΟΛΟΚΛΗΡΗ    ΠΛΕΙΑΔΑ   ΣΧΟΛΩΝ.....ΕΠΙ   ΡΩΜΑΙΚΗΣ    ΚΑΤΟΧΗΣ...  ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ   ....

                                  Η     Υ Π Ο Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Τ Η     Ρ Ο Π Η ....ΤΟΥ   Β Α Ρ Β Α Ρ Ι Κ Ο Υ    ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ...

                                         ΝΑ    ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ.....πρωτα....ΚΑΙ   ΝΑ   ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ  .....δευτερα...

                                                             το   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο     Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο .....


             ΜΕΣΑ....ΑΠΟ   ΑΥΤΕΣ   ΤΙΣ   Σ Χ Ο Λ Ε Σ ....ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΑΙ....  ΤΟ    Ο Ν Ο Μ Α     Ε Λ Λ Η Ν ...ΝΑ    Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι ...

                             Σ Υ Ν Ω Ν Υ Μ Ο Ν       ΤΟΥ    Ε Ι Δ Ω Λ Ο Λ Α Τ Ρ Η Σ ....ΜΕΣΑ    ΑΠΟ   ΤΗΝ   Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η ...

                                                                    Δ  Ι  Α  Κ  Ρ  Ι  Σ  Η  .....


             Κ Α Ν Ε Ν Α Σ .....Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Σ .....ΠΛΕΟΝ    ΔΕΝ   Δ Υ Ν Α Τ Α Ι ....ΝΑ   ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ     Ε Λ Λ Η Ν ....

                 Η   Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Η     ΤΗΣ   ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ    ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ.....ΚΑΙ   Δ Ι Δ Ε Ι    ΤΗΝ   ΘΕΣΗ   ΤΗΣ...

                        ΣΤΟ    Ο Ν Ο Μ Α ....   Ρ Ω Μ Α Ι Ο Σ ....  ετσι ,  γενικα   και   αοριστα....  ΚΑΙ    ΕΙΔΙΚΑ.....ΓΙΑ   ΤΟΝ  ..

                             Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο     Χ Ω Ρ Ο .....ΤΩΝ    Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν .....ΤΟ   ΥΠΟ ΚΟΡΙΣΤΙΚΟ.....ΟΝΟΜΑ....

                                                                 Γ  Ρ  Α  Ι  Κ  Ο  Σ .....


                ΤΟ    Ε Ρ Γ Ο Ν .....ΤΟΥ   ΤΑΤΙΑΝΟΥ....  --Δ Ι Α Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ω Ν      ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ...   ΕΙΣ   ΤΗΝ   ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ...

                                            ΕΔΙΔΑΣΚΕΤΟ.....ΕΙΣ   ΤΗΝ    ΣΥΡΟΦΩΝΟΝ    ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ      ΕΠΙ   ΤΡΕΙΣ    ΑΙΩΝΑΣ....

                ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ.....ΤΟΝ   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ.....ΚΑΙ    ΑΛΛΩΝ.....ΒΑΡΒΑΡΩΝ.... ΟΠΩΣ   ΤΟΥ   Τ Ε Ρ Τ Υ Λ Λ Ι Α Ν Ο Υ ....


        ΑΥΤΟ.....ΤΟ   ΑΝΑΦΕΡΩ....ΓΙΑ   ΝΑ   ΔΕΙΞΩ....ΤΙΣ    Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Σ Ε Σ     Υ Π Ο Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Τ Ε Σ     Ρ Ο Π Ε Σ .....

                           ΤΟΣΟ    Α Τ Ο Μ Ι Κ Α .....ΟΣΟ    ΚΑΙ    Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Α .....     Α Λ Λ Ο Ι Ω Σ Η Σ .....

                                                           ΤΗΣ    Α Θ Ω Α Σ     Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ ....ΩΣ    Δ Ι Α Σ Τ Ρ Ε Β Λ Ω Σ Η ....


                Υ Π Η Ρ Χ Α Ν ......Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν .....    ΖΟΥΝ    Α Ν Α Μ Ε Σ Α    ΜΑΣ.....ΚΑΙ    Ε Κ Δ Η Λ Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι ...

                                                            Κ Α Θ Ε      Σ Τ Ι Γ Μ Η .....

                                                                                                                                            χαιρεστε....

14
Η Στοά.΄. της Τέχνης / Απ: Lena Platonos- Redrosy
« στις: Μαρτίου 18, 2009, 13:07:15 »
     
        OI     ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΙ     ΔΕΣΜΟΙ....   ΜΟΥΣΙΚΗΣ   ΚΑΙ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.....ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ    ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ....

                       ΑΠΟΔΕΙΞΗ    ΑΠΟΤΕΛΕΙ.....Η    ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ.....ΤΗΣ   ΕΒΔΟΜΗΣ    ΤΕΧΝΗΣ.....

                                    ΩΣ   Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Η .....ΣΤΟ   ΠΑΡΟΝ   ΚΑΙ   ΣΤΟ   ΜΕΛΛΟΝ ....

                                          ΤΩΝ    ΔΥΟ   ΑΥΤΩΝ     Π Υ Λ Ω Ν Ω Ν      ΤΟΥ    Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ ....

15

       Η   Ε Ν Ν Ο Ι Α ....ΤΟΥ   Δ Ι Π Λ Α Σ Ι Α Σ Μ Ο Υ ,   Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι ....ΩΣ   Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η    Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ ...

                             Ο    Ε Ν Ν Ο Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ    Σ Υ Μ Β Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....ΤΗΣ   Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ    ΩΣ   Μ Ο Ρ Φ Η ....

                                          ΣΤΟΧΕΥΕΙ.....    ΤΗΝ    Τ Ε Λ Ε Ι Α     Ε Ν Ο Τ Η Τ Α ......


                ΤΟ    ΕΛΛΗΝΙΚΟ   .....-)  Ε....Α Ν Α Δ Ι Π Λ Ο Υ Μ Ε Ν Ο .....ΩΣ    -Α Υ Τ Ο Σ-....  Α Λ Λ Α    ΚΑΙ   -Ι Δ Ι Ο Σ -....

                                          ΣΤΟΧΕΥΕΙ......   ΣΤΗΝ    Ε Ν Ο Τ Η Τ Α .....ΩΣ     ΑΥΤΟ  ΣΚΟΠΟΣ.....


                     Η    Ε Ν Ο Τ Η Τ Α ......ΦΑΙΝΕΤΑΙ....ΣΤΟΝ    Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο ......ΤΗΣ   Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ .....ΩΣ   Κ Υ Κ Λ Ο Υ ...

                                      ΣΤΗΝ    Ε Μ Φ Α Σ Η .....ΤΗΣ    Α Π Ο Τ Υ Π Ω Σ Η Σ ......ΩΣ    Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Ο     Σ Χ Η Μ Α ....


                Η   Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η .....ΤΟΥ    Ε  ΑΥΤΟΥ.....ΩΣ     Α Ν Α Δ Ι Π Λ Ω Σ Η .....,   ΩΣ    Ε Ν Δ Ο Σ Κ Ο Π Ι Σ Η .....,

                                        ΩΣ    Ε Ν Ω Π Ι Ο Σ ---Ε Ν Ω Π Ι Ω .....ΕΙΝΑΙ......  Υ Π Α Ρ Ξ Ι Α Κ Η .....


                       Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Η ......ΑΥΤΗΣ    ΤΗΣ    Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η Σ .....Ε Ι Ν Α Ι ....ΤΟ   Ο Ν Ο Μ Α     ΤΟΥ    ΠΡΟΣΩΠΟΥ....


                                   Ο    Ο Ρ Ο Σ .....  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο .....  ΣΗΜΑΙΝΕΙ...  "  Μ Ε Σ Α ....ΑΠΟ   ΤΟΝ    "Α Λ Λ Ο Ν "....ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ..""


                 Η    ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΑΝΤΙΛΗΨΗ.....ΤΟΥ    Ε Γ Ω .....Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι    ΜΕΣΑ    ΑΠΟ    ΤΟ   "Β Λ Ε Π Ω "....ΠΡΟΣ   ΤΑ   ΕΞΩ...


                         Γ Ι Α Υ Τ Ο .....ΟΛΟΙ  ....Α Ν Α Κ Α Λ Υ Π Τ Ο Υ Μ Α Ι ....ΤΟΝ   Ε Α Υ Τ Ο    ΜΑΣ.....Μ Ε ΣΑ    ΑΠΟ   ΤΗΝ....

                                          Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Τ Η Τ Α .....ΤΗΣ    Ο Μ Υ Γ Η Ρ Η Σ ....ΩΣ   Μ Ο Ρ Φ Η     Ι Σ Ο Τ Η Τ Α Σ ....


                  Ε Τ Σ Ι .....ΤΟ    Υ Π Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο ......Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι ,    ΜΕΣΩ    Σ Κ Ε Ψ Η Σ ....Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο .....

                                               ΚΑΙ    Α Ν Τ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ε Τ Α Ι ......ΤΟΝ    Ε  ΑΥΤΟ     ΤΟΥ......


                       Η    Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η      Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ω Σ Η ....   Τ Α Ι Ρ Ι Α Ζ Ε Ι     Α Π Ο Λ Υ Τ Α .....

                                       ΣΤΗΝ    Σ Χ Ε Σ Η      ΠΟΥ    Α Ν Α Π Τ Υ Σ Σ Ε Τ Α Ι ....Μ Ε Τ Α Ξ Υ      ΤΟΥ....

                                                  Α Ρ Σ Ε Ν Ι Κ Ο Υ ......ΚΑΙ    ΤΟΥ    Θ Η Λ Υ Κ Ο Υ      Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Υ ....


                     Α Υ Τ Η ......Η    Δ Ι Α Ρ Κ Η Σ     Ε Ν Α Λ Λ Α Γ Η .....ΤΗΣ   Ε Π Α Φ Η Σ     ΤΟΥ   Ε  ΑΥΤΟΥ.....ΜΕ   ΤΟΝ   Α Λ Λ Ο Ν ..

                          Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Η .....ΤΙΣ    Α Ν Τ Ι Θ Ε Σ Ε Ι Σ ....ΠΟΥ    Κ Α Θ Ι Σ Τ Ο Υ Ν ....   ΤΗΝ     Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η ....

                                           Π Ε Δ Ι Ο ....Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η Σ       Α Ν Τ Ι Θ Ε Τ Ω Ν .....  Α Ν Τ Ι Ν Ο Μ Ι Α Σ ....

                                  Α Λ Λ Η Λ Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η Σ......  Ε Ν Α Ν Τ Ι Ω Σ Η Σ ....   Σ Υ Ζ Ε Υ Ξ Η Σ ......ΚΑΙ.....

                                                                Δ Ι Α Σ Τ Α Υ Ρ Ω Σ Η Σ ..... ΤΗΣ    Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Ο Σ ....ΜΑΣ.              ΠΟΙΟΣ.....Α Λ Η Θ Ε Ι Α .....Δ Ι Α Ν Ο Ε Ι Τ Α Ι ...!!!     ΝΑ    ΠΕΙ......-<<    Δ Ε Ν     Ε Ι Μ Α Ι     Ε Γ Ω ...>>   !?!?!

                                                                                                                       χαιρεστε....

Σελίδες: [1] 2 3 ... 35