ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

'Αρθρα Εσωτερισμού => Προτεινόμενα Βιβλία και Ταινίες από την ΑΜΡΑ => Μήνυμα ξεκίνησε από: Rose στις Ιούνιος 17, 2008, 14:48:16

Τίτλος: Κάρλ Γιούνγκ: Ο ανεξερεύνητος εαυτός
Αποστολή από: Rose στις Ιούνιος 17, 2008, 14:48:16
Οι κοινωνικές μας δομές αντιμετωπίζουν σήμερα το ουσιαστικότερο πρόβλημα από την εμφάνιση του ανθρώπινου είδους.  Ένα πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει σε αδελφοκτόνο σπαραγμό αν ξεπεραστούν κάποια λεπτά όρια λογικής σκέψης, είτε συνειδητά ή ασυνείδητα.

Η ανθρώπινη οντότητα διακατέχεται από έναν έντονο εσωτερικό διχασμό που προβάλλεται αναπόφευκτα σε όλες της τις δραστηριότητες.

Πολιτική και θρησκεία έχουν μέχρι σ΄μερα αποτύχει στην εξάλειψη των συνόρων και των διαφορών που προβάλλουν έντονες διχάζοντας ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Σε αυτό το δίλημμα ο Κ.Γκ.Γιουνγκ επιχειρεί μια δυναμική και ερευνητική αναζήτηση που πιθανά να δώσει τις επιθυμητές λύσεις.

Περιεχόμενα

Ι. Η κατάντια του ατόμου στη σύγχρονη κοινωνία.
ΙΙ. Η θρησκεία σαν αντιστάθμισμα στη νοοτροπία της μάζας.
ΙΙΙ. Η θέση της Δύσης στο ζήτημα της θρησκείας.
IV. Η κατανόηση του εαυτού.
V. Η φιλοσοφική και ψυχολογική προσέγγιση της ζωής.
VI Αυτογνωσία.
VII. Το νόημα της αυτογνωσίας.

Εκδόσεις Ιάμβλιχος - 1988
Τίτλος: Απ: Κάρλ Γιούνγκ: Ο ανεξερεύνητος εαυτός
Αποστολή από: suida στις Ιούνιος 18, 2008, 17:09:33
    Ο   ΘΡΟΝΟΣ...ΤΟΥ   ΘΕΟΥ   ΔΕΝ   ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ   ΣΤΑ  ΝΕΦΗ   Τ"   ΟΥΡΑΝΟΥ....Α Λ Λ Α   
                                             
                                          ΣΤΟ    ΝΕΦΕΛΩΜΑ....ΤΗΣ    ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ.........

     Η    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η     ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ......Σ Κ Ε Π Τ Ε Τ Α Ι .....  ΠΑΝΤΑ  ΜΕ   Α Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Σ ,  Α Φ Η Ρ Η Μ Ε Ν Ε Σ .....Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ .
     
     Η     Ι Ο Υ Δ Α Ι Ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η ......Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α .....ΜΕ   Σ Υ Γ Κ Ε Κ Ρ Ι Μ Ε Ν Ε Σ     Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ .......

            Α Υ Τ Η ....ΚΑΙ    ΜΟΝΟ .....Η    Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α ....ΔΙΝΕΙ    ΤΟ   Π Ρ Ο Β Α Δ Ι Σ Μ Α .....ΚΑΙ   ΤΑ    Π Ρ Ω Τ Ε Ι Α ....
                                                                           Σ Τ Η Ν      Π Ρ Ω Τ Η ....


      Η     Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .....ΜΕΤΑΞΥ     ΤΩΝ......Φ Ρ Ε Ν Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ω Ν     ΚΑΙ     ΤΩΝ    Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ...  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ....
           
                                     ΣΤΗ     ΜΟΔΑ     ΤΗΣ     Ε Ν Δ Υ Μ Α Σ Ι Α Σ ......ΤΩΝ     ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ.......ΣΕ    ΑΥΤΑ......


       
     Π Ρ Ε Π Ε Ι .....ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ....ΝΑ    Φ Ω Ν Α Ξ Ο Υ Μ Ε ......ΣΤΟΥΣ     ""Ε Υ Σ Ε Β Ε Ι Σ "".......

                             ""Α Ρ Κ Ε Τ Α ......ΕΧΟΥΝ      Α Σ Ε Β Η Σ Ε Ι .....ΟΙ    Θ Ε Ο Ι    ΣΑΣ....

                                                ΣΤΟΝ      Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο       Π Ο Ν Ο ....""
                                                                                                                  Α Ρ Κ Ε Τ Α ......


           ΜΟΝΟ.....ΟΙ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ε Σ      Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ ....Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Ν .....ΤΗΝ     ΗΘΙΚΗ   ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ......
                        ΚΑΙ     ΤΗΝ     Ε Ν Ν Ο Ι Α ....ΤΗΣ     ΘΕΙΑΣ....Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Σ .....

            ΜΟΝΟΣ.....Ο    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ .....ΔΕΝ    Μ Π Ο Ρ Ε Ι ....ΝΑ   ΕΧΕΙ     ΤΗΝ    Γ  Ν  Ω  Σ  Η  .....ΤΟΥ    Α Γ Α Θ Ο Υ ...


       
       Η    Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Η Σ Η ......ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ......Ι Δ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ .....ΕΙΝΑΙ    ΤΡΑΝΗ    Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Η ......
                                                    ΤΗΣ      Δ  Υ  Ν  Α  Μ  Η  Σ  .......ΠΟΥ     Δ Ι Α Θ Ε Τ Ε Ι .....
                                                                 Ο   Χ   Ι.......ΟΜΩΣ     ΤΗΣ     Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ .....ΠΟΥ     ΑΥΤΗ    ""Κ Λ Ε Ι Ν Ε Ι "...
                          Μ Ε Σ Α     ΤΗΣ......


               
             Ο    Κ Α Θ Ρ Ε Φ Τ Η Σ ......ΠΟΥ    ΕΙΚΟΝΙΖΕΙ...... ΤΗΝ    Μ Ο Ρ Φ Η .....ΤΟΥ    Θ Ε Ο Υ ....
                                                                      Η" .......ΤΗΝ    Μ Ο Ρ Φ Η .....ΤΟΥ    "Σ Α Τ Α Ν Α ".....

                                                 ΕΙΝΑΙ.......Ο     Α  Ν  Θ  Ρ  Ω  Π  Ο  Σ  ......