ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

'Αρθρα και συζητήσεις: 'Εσωτερικές Σχολές και Μυητικά Συστήματα => Θεοσοφία => Μήνυμα ξεκίνησε από: suida στις Απριλίου 05, 2008, 15:43:14

Τίτλος: ΘΕΟΣΟΦΙΑ
Αποστολή από: suida στις Απριλίου 05, 2008, 15:43:14

          Ερμαφροδιτε.., στα   Χ Ε Ρ Ι Α    μου    α ν θ ι ζ ο υ ν    οι    καλαμιες   σου....
                               στις    χιονισμενες    ΕΛΠΙΔΕΣ   μου   ο   ΗΛΙΟΣ   του   χειμωνα  σου..
                               Την    εποχη    της    ΕΠΙΜΟΝΗΣ   σου    σ τ α μ α τ η σ ε ....

          Η    ΖΩΗ   ΜΟΥ..,  α μ ε ρ ι μ ν η     περιμενει    τον   Α Ν Ε Μ Ο   της   πνοης  σου...
                               σαν    π τ ε ρ ο    στην   π α λ α μ η     του   χεριου  σου...
                               σαν    σ κ ο ν η    στην   α ν α τ ο λ η    της   μνημης   σου...

           Δ Ω Σ Ε    Μ Ο Υ...,   την   ε υ χ η   σου....
                               Χ ι λ ι α δ ε ς    χ ρ ο ν ι α    περπατω   σ'  αυτον  τον   τοπο...
                               Κ ρ α τ η σ α..,την   π ι σ τ η   μου   και   μεριμνησα   για  την  δικη  σου...
                               Ε δ ω σ α    και   ε λ α β α    και   κανεις   δεν   σταθηκε   στην   Π Ο Ρ Τ Α   μου...

           Κ Ρ Α Τ Α   ΤΟΝ   Λ Ο Γ Ο   σου...,
                               ο χ ι    για   μενα...  μα   για   την   σ ω τ η ρ ι α   σου....
                               
           Ο Χ Ι   για   Μ Ε Ν Α ...   το   μ α ρ τ υ ρ ι ο    της   Σ Ο Φ Ι Α Σ....
           Ο Χ Ι    για   Μ Ε Ν Α ...  η   ε κ σ τ α σ η        της   Σ Κ Ε Ψ Η Σ ...και   της   εφαρμογης...
           Ο Χ Ι    για   Μ Ε Ν Α .... η   ε κ θ α μ β ω τ ι κ η     ο π τ α σ ι α   σου...και   η   τυφλωση  μου...
           
           ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ..,   με  την   Ζ Ω Η    μου   και   τις   Α Λ Λ Ε Σ   τις   υ σ τ ε ρ α   μου....
           
            Α Σ Ε   με,   τον   γιο  σου,   να   Φ Υ Γ Ω ....!!!
            Α Σ Ε    με.....
                                                    Ε Χ Ω     ΔΕΙ    ΤΗΝ    Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α    ΣΟΥ....ΘΕΕ   ΜΟΥ...!!!

Τίτλος: Απ: ΘΕΟΣΟΦΙΑ
Αποστολή από: Rose στις Απριλίου 06, 2008, 21:28:20

          Ερμαφροδιτε.., στα   Χ Ε Ρ Ι Α    μου    α ν θ ι ζ ο υ ν    οι    καλαμιες   σου....
                               στις    χιονισμενες    ΕΛΠΙΔΕΣ   μου   ο   ΗΛΙΟΣ   του   χειμωνα  σου..

Η ελπίδα πάντα ανασταίνει την ψυχή στην ζωή...


            ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ..,   με  την   Ζ Ω Η    μου   και   τις   Α Λ Λ Ε Σ   τις   υ σ τ ε ρ α   μου....
           
            Α Σ Ε   με,   τον   γιο  σου,   να   Φ Υ Γ Ω ....!!!
            Α Σ Ε    με.....
                                                    Ε Χ Ω     ΔΕΙ    ΤΗΝ    Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α    ΣΟΥ....ΘΕΕ   ΜΟΥ...!!!

Ότι οδηγεί στον θάνατο δεν είναι ΦΩΣ!!!
ΦΩΣ είναι ότι δίνει ΖΩΗ!!!
Τίτλος: Απ: ΘΕΟΣΟΦΙΑ
Αποστολή από: Trithemius στις Απριλίου 06, 2008, 22:11:44
Ότι οδηγεί στον θάνατο δεν είναι ΦΩΣ!!!
ΦΩΣ είναι ότι δίνει ΖΩΗ!!![/color]

Κι όμως, πιστεύω πως αυτό δεν είναι απόλυτο. Υπάρχουν περιπτώσεις που ένας "θάνατος" δεν είναι παρά η αρχή μιας άλλης ζωής. Πολλές φορές, ιδίως σε πνευματικό επίπεδο, όταν μία κατάσταση οδηγεί κάτι μέσα μας στο θάνατο, εκεί ακριβώς γεννάται κάτι νέο, πιο άξιο και δυνατό, κάτι πιο χρήσιμο από το προηγούμενο που πέθανε. Είναι λοιπόν φορές που πρέπει να λέμε "ευχαριστώ" σε αυτό το ΦΩΣ που βρίσκει κάτι μέσα μας και το οδηγεί στον θάνατο...
Τίτλος: Απ: ΘΕΟΣΟΦΙΑ
Αποστολή από: Rose στις Απριλίου 07, 2008, 16:43:35
Κι όμως, πιστεύω πως αυτό δεν είναι απόλυτο. Υπάρχουν περιπτώσεις που ένας "θάνατος" δεν είναι παρά η αρχή μιας άλλης ζωής. Πολλές φορές, ιδίως σε πνευματικό επίπεδο, όταν μία κατάσταση οδηγεί κάτι μέσα μας στο θάνατο, εκεί ακριβώς γεννάται κάτι νέο, πιο άξιο και δυνατό, κάτι πιο χρήσιμο από το προηγούμενο που πέθανε. Είναι λοιπόν φορές που πρέπει να λέμε "ευχαριστώ" σε αυτό το ΦΩΣ που βρίσκει κάτι μέσα μας και το οδηγεί στον θάνατο...

Αδελφέ μου, συμφωνούμε με τον νόμο της μεταστοιχείωσης, εφόσον το αποτέλεσμα είναι η Αναγέννηση.  Αν το τελικό αποτέλεσμα είναι η εξαθλίωση, η άρνηση ζωής, η πτώση αξιών, κτλ., τότε δεν αναφερόμαστε σε μεταστοιχείωση αλλά στην απόλυτη αποσύνθεση και διάλυση.

Ένας θάνατος δεν φέρνει πάντα μία αναγέννηση.  Μπορεί ο σπόρος να έχει σαπίσει και να μην ξαναδώσει νέα ζωή.  Δεν είναι υγιές να ωθούμε τον εαυτό μας, στον θάνατο και στο σκοτάδι, προσπαθώντας να φτάσουμε την φώτιση.   Η φώτιση είναι αποτέλεσμα της εμπειρίωσης της ζωής.  Ο πνευματικός μας εαυτός τρέφεται και αναπτύσσεται, μέσω της ζωής μας, εφόσον επιλέξουμε να εμπειριώσουμε την ζωή με όλη μας την ύπαρξη. Τότε μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ψυχική εμπειρία, και όχι για απλή διανοητική θεωρία. 

Χρειάζεται να αφεθούμε να ρισκάρουμε, να ζήσουμε, να αγαπήσουμε, να πληγωθούμε ακόμα, έτσι ώστε να ωριμάσουμε.  Αλλιώς η ψυχική ωρίμανση, αρμονία, κατανόηση, ολοκληρώση θα παραμένει ένα απρόσιτο και ανεκπλήρωτο όνειρο...

Ας μην φοβόμαστε να ζήσουμε... Είναι το μεγαλύτερο αγαθό που μας δώρισε η Μητέρα Φύση... 

Ας εμπιστευτούμε την Ζωή, ας ξαναπιστέψουμε στην Σοφία της... Ας μην αμυνώμαστε στο να αισθανθούμε, και να βιώσουμε... ας ανοίξουμε και πάλι την καρδιά μας, και την αγκαλιά μας, και η ζωή θα ανοιχτεί σε εμάς...

Η θεραπευτική δύναμη της Αγάπης ας φέρει την ίαση στις ψυχές μας, έτσι ώστε να παίρνουμε δύναμη και κουράγιο, να ξεπερνάμε τις σκοτεινές νύχτες της ψυχής, και να ανατέλουμε πάντα τις Χρυσές Αυγές στην ζωή μας... Γένοιτο! 
Τίτλος: Απ: ΘΕΟΣΟΦΙΑ
Αποστολή από: Trithemius στις Απριλίου 07, 2008, 18:24:45
Συμφωνώ :)
Τίτλος: Απ: ΘΕΟΣΟΦΙΑ
Αποστολή από: suida στις Απριλίου 07, 2008, 22:42:52
   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜ....777,  ΣΕ   ΧΑΙΡΩ...
                                     ΑΝ   η   κ α θ α ρ ο τ η ς     και   η   τ α π ε ι ν ω σ η ...
                                     Δεν   υπαρχουν   στην   κ α ρ δ ι α    τοτε....μητε
                                     στην    Α τ ο μ ι κ ο τ η τ α    της   Ζ Ω Η Σ ...του
                                     Κ Α Θ Ε Ν Ο Σ    υ π α ρ χ ο υ ν ....

                                     Α Υ Τ Ο Σ     που    κτιζει...κατα   την   δ ι α ρ κ ε ι α   της..
                                     Θα   γ υ ρ ι σ ε ι ...  στην   Ε Σ Τ Ι Α   του    στο   Ν Υ Χ Τ Ω Μ Α ....

                                     Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Ο Σ .... ναναι    με   το   Δ ω ρ ο   της...
                                                             Σ Ι Ω Π Η Σ ....!!!

                                     Ο ν ε ι ρ ε υ ο μ ε ν ο ι ,   το    Ε ξ ω    Σ κ ο τ ο ς    και   το...
                                                             Ε Ν Τ Ο Σ    μας
                                      τοσο.... Κ α λ α     ωστε   ο   Α ν θ ρ ω π ο ς    Α υ τ ο ς   που   Ε Ι Ν Α Ι ...
                                      να   μην   χ ρ ε ι α ζ ε τ α ι    να    ε π ι σ κ ι α ζ ε ι     Ε Κ Ε Ι Ν Ο Ν    που
                                                         Δ Ι Α Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι     ο,τι    ε ι ν α ι ....!!

                                       Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ο .... για   Ο Σ Ο Υ Σ    δ ι ω γ μ ο υ ς    ποτε  μα   ποτε
                                                         δ ε ν      δ ο κ ι μ α σ α ν .....
                                       
                                       Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ο .... ωστοσο   τ ι π ο τ ε    δεν   ειναι   α δ υ ν α τ ο
                                                                Τ Ι Π Ο Τ Ε ....!!
                                       σ"   Ανθρωπους    με   πεποιθηση    και    Π Ι Σ Τ Η ...

                          Ας      τ ε λ ε ι ο π ο ι η σ ο υ μ ε      την      Β ο υ λ η σ η    μας.....

                                        Ο Ρ Α Τ Ο Σ      και      Α Ο Ρ Α Τ Ο Σ .....   δ υ ο    κ ο σ μ ο ι
                                                         σμιγουν    μες    τον    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο ....

                                        Μ Η Ν     α π α ρ ν η θ ε ι ς     το    Σ ω μ α .....  λεει   το   Ε ν α ....
                                        Δ Ε Σ ,   π ω ς     το    Π Ν Ε Υ Μ Α     δ ι α κ ο ν ε ι     το   Σ ω μ α ...
                                                                     λεει    το   Α λ λ ο .....

                  Α  Ν  Θ  Ρ  Ω  Π  Ε ,    ο   μ ο χ θ ο ς    της   δημιουργιας    Π Ο Τ Ε    δεν   ειναι....
                                                                     Α Ν Ω Δ Υ Ν Ο Σ .....
                                        Μετα   απο   τοσα   ε μ π ο δ ι α ,   τοσο   Α γ ω ν α ....
                                        Ι σ ω ς ,   δ ε ι ς     Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ο     τον    Ν Α Ο ....!!!

                  ΤΟ    Ανθρωπινο    ειδος....ΙΣΩΣ    την   "π ρ α γ μ α τ ι κ ο τ η τ α '  δεν   μπορει  να   Αντεξει....

                  Μ ο ν ο    εκεινο   που   ειναι   Ζ Ω Ν Τ Α Ν Ο ....Δ υ ν α τ α ι    να   Π ε θ α ν ε ι ....στην   Σ Ι Ω Π Η ...!!!

                                        Η    λεπτομερεια   του   Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ    ειναι....  μαλλον  η   Κ ι ν η σ η .....
                                        Ο μ ω ς ,    η   Α Ι Τ Ι Α      και    το    Τ Ε Λ Ο Σ    αυτης   ειναι.....
                                                             μ α λ λ ο ν     η      Α Γ Α Π Η .....

                                                                                                     ΜΕς    τον    ροδοκηπο ....αυτες    οι   λεξεις....α ν τ η χ ο υ ν ....
Τίτλος: Απ: ΘΕΟΣΟΦΙΑ
Αποστολή από: Rose στις Απριλίου 08, 2008, 14:23:59
                                         Μ Η Ν     α π α ρ ν η θ ε ι ς     το    Σ ω μ α .....  λεει   το   Ε ν α ....
                                        Δ Ε Σ ,   π ω ς     το    Π Ν Ε Υ Μ Α     δ ι α κ ο ν ε ι     το   Σ ω μ α ...
                                                                     λεει    το   Α λ λ ο .....

                  Α  Ν  Θ  Ρ  Ω  Π  Ε ,    ο   μ ο χ θ ο ς    της   δημιουργιας    Π Ο Τ Ε    δεν   ειναι....
                                                                     Α Ν Ω Δ Υ Ν Ο Σ .....
                                        Μετα   απο   τοσα   ε μ π ο δ ι α ,   τοσο   Α γ ω ν α ....
                                        Ι σ ω ς ,   δ ε ι ς     Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ο     τον    Ν Α Ο ....!!!

Αγαπητέ Suida,

τα σοφά σου λόγια πάντα αγγίζουν το ασυνείδητο, και εκ΄βάθους αναδύουν την αλήθεια... Δύσκολος ο αγώνας στον άνθρωπο να συνδοιάσει την υλική και πνευματική του φύση...

Η μία ζωώδης, αλλά ζωή, η άλλη ουσιώδης αλλά φυγή...

Η φύση μας είναι διπλή.  Είμαστε φυσικο-πνευματικές οντότητες, και καλούμαστε να αναγνωρίσουμε, να συμφιλιώσουμε και να εναρμονίσουμε αυτές τις δύο φύσεις μέσα μας.  Την πνευματική ελευθερία, και την φυσική απόλαυση και δημιουργία.  Όταν αυτές οι δύο φύσεις μέσα μας είναι υγιείς και συμφιλιωμένες, όταν αυτές οι δύο φύσεις εκφράζονται δημιουργικά και ικανοποιητικά, τότε βιώνουμε το θαύμα της Πνευματικής Ζωής.  Μιας ζωής, πολύ φυσικής, πολύ πραγματικής, πολύ δημιουργικής, που διακατέχεται από υψηλά ιδεώδη και ανθρωπιστικά οράματα.

Αυτός είναι ο στόχος κάθε αυθεντικού εσωτεριστή, να αναγνωρίσει αυτές τις δύο φύσεις, να επιτελέσει μέσα του την πνευματική αλχημεία των διπόλων, έτσι ώστε να αναγεννηθεί η Φιλοσοφική Λίθος, η Δύναμη της Αγάπης αλλά και της Σοφίας, η οποία θα εναρμονίζει την πλάση...

Ο θείος λόγος, η βασιλική τέχνη, η φιλοσοφική λίθος... δεν είναι άλλα από την ανάδυση της ουσιώδης πνευματικής μας φύση, και την ολοκληρωμένη πραγμάτωσή της διαμέσου της φυσικής ζωής...

Έτσι γινόμαστε θεοί, και έτσι πλησιάζουμε την ουσία όλης της Δημιουργίας...

Ας επιλέξουμε τις κατάλληλες σκέψεις, συναισθήματα, και ανθρώπους στην ζωή μας, έτσι ώστε να βιώσουμε την ομορφιά και τον πλούτο της ύπαρξής μας... Ας προστατεύουμε τον εαυτό μας, από κάθε σκοτεινή, και ελλατωματική σκέψη ή συμπεριφορά...

Υπάρχουν πολλές χαρές στην ζωή, αρκεί να είμαστε έτοιμοι να τις ανακαλύψουμε... και υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που νιώθουν σαν εμάς, αρκεί να ανοιχτούμε να τους γνωρίσουμε...  Όταν ανοιγόμαστε στην ζωή, η ζωή ανοίγεται σε μας...

Σύμφωνα με το ορφικό ρητό ΠΑΙΣ ΠΕΣΣΕΥΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ, όπου αναφέρεται στην επαναγέννηση του Διόνυσου, ο Δίας ορίζει ένα παιδί ως Βασιλέα του κόσμου, όλης της δημιουργίας. 

Η πραγματική πνευματική μας φύση που επέλεξε να ενσαρκωθεί μέσα στην δημιουργία είναι δημιουργική, και όχι καστροφική.  Θέλει να εμπειριώσει και όχι να φύγει από τον κόσμο μας... Μόνο όταν απογοητευόμαστε, όταν βιώνουμε μεγάλα αδιέξοδα, θέλουμε να φύγουμε, να πεθάνουμε και να παραιτηθούμε από το μεγαλύτερο δώρο που λέγεται ζωή. 
Τίτλος: Απ: ΘΕΟΣΟΦΙΑ
Αποστολή από: suida στις Απριλίου 08, 2008, 17:44:05
     πολυαγαπημ...777 ,  σε   χαιρω...
                                     Θαθελα   να  πω   ο,τι   Π ε ρ α    του   "ενοχλητικου"   θορυβου....
                                      τα    Τ Ε Λ Ω Ν Ι Α .....  στοιχειωνουν     τους    Ο δ ο δ ε ι κ τ ε ς ...
                                                            των        Μ  Υ  Σ  Τ  Ω  Ν ....!!!

                                      Ε ι χ ε ,    πρωθυστερη    η   Μ Ο Ρ Φ Η    του   σ η μ α σ ι α....
                                      κι"     ομως    μας    Α Π Α Τ Ο Υ Σ Ε     ολους    μ α ζ ι ....
                                                 κι"    ενω     Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ     ηταν...

                                       Ο υ σ ι α     γυρευαμε    και   Π Ν Ο Η    τεχνητη....

                                            Θ Ε Λ Α Μ Ε ....   ΝΑ     Ζ Η ....
                                                                                             Α Π Ρ Ο Σ Ι Τ Α     τα   Β η μ α τ α   μας....
Τίτλος: Απ: ΘΕΟΣΟΦΙΑ
Αποστολή από: suida στις Απριλίου 08, 2008, 19:36:48
   πολυαγαπημ....777, 
                                Καθε    ανθρωπος     κατεχει    εναν    Δ Α Ι Μ Ο Ν Α .....
                                δηλ....το   μερος   αυτο   της   Α ΘΑΝΑΤΟΥ   "ψ υ χ η ς " του...
                                το   οποιον   ΕΙΝΑΙ    Α μ ε τ α β λ η τ ο ν    και   Α φ θ ο ρ ο ν ....!!

                                Το   δαιμονιον...  δεν   εχει   Καμια   Σ χ ε σ η   με   Α Υ Τ Ο Ν....
                                και    κατεχεται    σε   Κ α θ ε    Α ν θ ρ ω π ο ...ετσι   
                                δ η μ ι ο υ ρ γ η τ α ι     Σ Υ Γ Χ Υ Σ Η    στις
                                Σ υ ν ε ι δ η σ ε ι ς  ......!!

  επετρεψε  να  πω...   το   πρωτο   γινεται   Α ν α δ ο χ ο ς    του   Δ ε υ τ ε ρ ο υ ....
                                το    ΣΩΜΑ     ε ι ν α ι     το   Κ υ π ε λ λ ο ...
                                το    πνευμα     τα    υ δ α τ α...
                                η    συνειδηση ,   επικοινωνια    αηχων   λεξεων...( ΠΗΓΗ   της   ο μ ι λ ι α ς ...)!!
                               
          Π Ρ Ε Π Ε Ι     ΝΑ    Ε Ξ Α Κ Ρ Ι Β Ω Ν Ο Υ Μ Ε    ΤΗΝ    ΠΗΓΗ    ΚΑΘΕ    ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗΣ....ΜΕΣΩ    ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ....