ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

'Αρθρα και συζητήσεις: 'Εσωτερικές Σχολές και Μυητικά Συστήματα => Ροδοσταυρικά Τάγματα => Μήνυμα ξεκίνησε από: Rose στις Φεβρουάριος 24, 2008, 11:20:05

Τίτλος: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Rose στις Φεβρουάριος 24, 2008, 11:20:05
Ψάχνοντας στο διαδίκτυο, έμεινα έκπληκτη με την παρακάτω τοποθέτηση...

http://www.metafysiko.gr/forum/printthread.php?t=3499&page=2&pp=10

Iστορικό των ΡοδοΣταύρων
(σύμφωνα με τα Αρχεία του Τ.Κ+Α)
Απόσπασμα από ομιλία του ΥΜΤ Ευγενίου, στην Γαλλία, το 1940.
(Ε.Dupre-ΡοδοΣταυρων Ιστορια)

Ο ΡοδόΣταυροι συγκροτήθηκαν σε Τάγμα το 313 μ.Χ. από τον Κωνσταντίνο τον Μεγάλο. Χάρη στις ενέργειες των μελών της Αδελφότητας, ο Χριστιανισμός, με το Διάταγμα του Μεδιολάνου 1, καθιερώθηκε οριστικά στα πολιτισμένα κράτη της Ευρώπης.

Κατʼ απομίμηση του Χριστού, το Τάγμα διοικείτο από 12 Μεγάλους Διδασκάλους και 72 Διδασκάλους, υπό το κύρος ενός Υπάτου Αρχηγού ο οποίος έφερε τον τίτλο του Ιμπεράτορος. Ο Ιμπεράτωρ είχε ως βοηθούς δύο αξιωματούχους οι οποίοι απεκαλούντο ο μεν ένας Διδάσκαλος της Ανατολής, ο δε άλλος Διδάσκαλος της Δύσεως. Ο Ιμπεράτωρ ήταν ταυτοχρόνως και Αυτοκράτορας. Το Τάγμα διαλύθηκε το 1453, την ημέρα της πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 29η Μαΐου 1453. Την ίδια μέρα χάθηκε και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο 11ος, τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας και τελευταίος Ιμπεράτωρ ΡοδόΣταυρος.

Οι λίγοι Διδάσκαλοι-αδελφοί, οι εναπομείναντες χωρίς αρχηγό, διασκορπίστηκαν ανά τον κόσμο και με μεμονωμένες μυήσεις διατήρησαν την μυστική Παράδοση, αφού εγκατέλειψαν όμως τους πρακτικούς και πολιτικούς σκοπούς του Τάγματος 2.
Ένας Ευρωπαίος μύστης, ο Ροζενκρόυτς, μυήθηκε στην Παράδοση τον 14ο αιώνα και την διέδωσε στην Δύση, ιδιαιτέρως στην Γερμανία και την Γαλλία. Η μυστηριώδης δράση των Διδασκάλων έγινε τότε αισθητή για λίγο χρόνο, αλλά η Αδελφότητα περιέπεσε και πάλι σε αφάνεια και δεν διατηρήθηκε μέχρι τις μέρες μας παρά από περιορισμένο αριθμό μεμυημένων, κατώτερο των 100 αδελφών στην Δύση. Η αρχική Παράδοση έχει τελείως αλλοιωθεί 2. Ο νυν αρχηγός των ΡοδοΣταύρων φέρει τον τίτλο «Μέγας Αττικός», έχει το αξίωμα του Διδασκάλου της Ανατολής και, ενδεχομένως, θα ήταν Ιμπεράτωρ, αν ο Ύπατος Άρχων στο Αόρατο αποφάσιζε την επανασυγκρότηση του Τάγματος.

πηγη http://www.krinaetos.gr/page.php?tm...2171203&spot=19

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρουσιάζεται ο Ροδοσταυρισμός, ως η αιτία της καθιέρωσης του Χριστιανισμού, που κυριολεκτικά αλλοιώνει παντελώς την Αλήθεια.  

Όπως έχουμε παρουσιάσει στο φόρουμ μας, βάση τεκμηρίων, ο Ροδοσταυρισμός είναι Πανθεισμός, βασισμένος στην Αρχαία Ελληνική Κοσμοθεώρηση, και ανέκαθεν ήταν διαμετρικά αντίθετος με το Χριστιανικό Δόγμα.  Ο Ροσταυρισμός, ήταν η κύρια αιτία, επιστροφής της ανθρωπότητας στο δρόμο της Γνώσης, (δηλαδή των επιστημών και του ορθολογισμού), ο οποίος είναι διαμετρικά αντίθετος με τον δρόμο της πίστης.

Το κίνημα του Ροδοσταυρισμού, ήταν η αιτία της επιστροφής του Φωτός στην Ευρώπη, δηλαδή του διαφωτισμού, ενώ ο Χριστιανισμός, επέφερε τον σκοταδισμό του Μεσαίωνα.

Ο λόγος είναι γιατί απλά ο Ροδοσταυρισμός προάγει την Γνώση (το Φως) μέσω της έρευνας και της επιστήμης, ενώ ο Χριστιανισμός μάχεται κατά της γνώσης, και επιβάλλει ένα ανήθικο και παράλογο δόγμα.
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: rosa_alba στις Δεκέμβριος 20, 2008, 14:05:07
Αγαπητή Rose_777,

Τα γραφόμενά σου σχετικώς με την προέλευση του Ροδοσταυρισμού μου προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση. Γνωρίζω καλά την εκδοχή του Κριναετού -- για την ακρίβεια, γνωρίζω καλά τα Ροδοσταυρικά Χειρόγραφα που είχε στην διάθεσή του ο Δ. Σεμελάς -- αλλά πάλι, δεν ξέρω την προέλευση αυτών των χειρογράφων...
Οπότε, αναγκαστικώς θα βασίσω την απάντησή μου αφ' ενός σε κοινώς αποδεκτές πηγές, αφ' ετέρου στην σημερινή πραγματικότητα.

1. Το όνομα Kristian Rosenkreutz σημαίνει Χριστιανός Ροδόσταυρος. Το "Kristian" αυτομάτως δηλώνει τον Χριστιανικό χαρακτήρα του Ροδοσταυρισμού. Όσον αφορά δε στο "Ροδόσταυρος", τούτο επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Κατά μίαν εξ αυτών, το Ρόδο δεν είναι άλλο από το Εξάγραμμο, το οποίο -- συνδυαζόμενο με τον Σταυρό -- μας δίδει την πλήρη εκδήλωση της Χριστικής Παραδόσεως, δια της Παλαιάς (Ρόδο) και της Καινής (Σταυρός) Διαθήκης. (Πρβλ. το Μαρτινιστικό Έμβλημα).

2. Η Fama, (εκδ. Ιάμβλιχος 1990), ήδη από την πρώτη της σελίδα γράφει: "... ώστε να βαδίσουμε όλο και περισσότερο προς την τέλεια γνώση του υιού Του Ιησού Χριστού..." (σελ.45 της ως άνω εκδ.).

Στην χάλκινη πλάκα του Βωμού της κρύπτης του Κρίστιαν Ροζενκρώυτς ήταν γραμμένη η φράση: "Ιησούς, το Πάν για μένα". (σελ. 61 της ως άνω εκδ.).

Η δε γνωστή ρήση: "Εκ τού Θεού γεννώμεθα, εν Ονόματι Χριστού αποθνήσκουμε, δια του Αγίου Πνεύματος αναγεννώμεθα" επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά τον Χριστιανικό χαρακτήρα του Ροδοσταυρισμού.

3. Ο Stanislas de Guaita στο Essais des Sciences Maudites, (Paris 1890, τ. 1ος, σελ. 154), λέγει:

"Ομοίως υποδιαιρούμενος σε τρεις βαθμούς, ο Ροδοσταυρισμός έρχεται να εμβολιασθεί επάνω στον Μαρτινισμό. Διότι, προκειμένου να διεκδικήσει κάποιος τον πρώτο Ροδοσταυρικό βαθμό, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ήδη λάβει τον τρίτο Μαρτινιστικό βαθμό (S*I*). Πρόκειται για την τυπική προϋπόθεση εισδοχής".

Εάν, λοιπόν, ο Μαρτινισμός είναι Χριστιανική Ιπποσύνη, βάσει των λεγομένων όχι μόνον του Papus*, αλλά και όλων των έργων του Louis Claude de Saint Martin, συνεπάγεται ότι ο Ροδοσταυρισμός, ως επομένη βαθμίδα, έρχεται ως επιστέγασμα, σαν κατάληξη μίας πορείας Χριστιανικού χαρακτήρα.

* "Martinisme, Martinesisme, Willermosisme et Franc-Maconnerie", Paris 1899, σελ. 10

4. Στην πράξη, με εξαίρεση το AMORC και τα σχετικά με αυτό Τάγματα, συναντούμε τον Ροδοσταυρισμό έπειτα από τον Μαρτινισμό, σαν εσωτερικό κύκλο αυτού. Γνωρίζω τουλάχιστον πέντε διαφορετικά Μαρτινιστικά Τάγματα, ανεξάρτητα και άσχετα μεταξύ τους, που έχουν στους κόλπους τους Ροδοσταυρικό Περιστύλιο. Θα μου επιτρέψετε να μην τα αναφέρω, αφ' ενός επειδή δεν μπορώ να το αποδείξω χωρίς να δημοσιοποιήσω πράγματα που δεν θα έπρεπε..., και αφ' ετέρου για να μη θεωρηθεί ότι επιδιώκω να κάνω διαφήμηση...

Ο Παπύς στο "Martinisme, Martinesisme, Willermosisme et Franc-Maconnerie", Paris 1899, σελ. 3, σε κεφάλαιο με επικεφαλίδα "Οι Χριστιανοί Πεφωτισμένοι - Οι Ροδόσταυροι", ομιλεί για την Ροδοσταυρική μύηση, η οποία, δια του Lagreze και του Ambelain, επεβίωσε μέχρι τις μέρες μας.

Αυτή η μύηση, η οποία σήμερα φέρει το εξωτερικό όνομα Ροδόσταυροι της Ανατολής, (και η οποία καμμία σχέση δεν φαίνεται να έχει με τους "Ροδοσταύρους Αδελφούς της Ανατολής" του Δ. Σεμελά), συναντάται στους κόλπους αρκετών Μαρτινιστικών Ταγμάτων (ασχέτων μεταξύ τους, όπως προανέφερα) ως κλειστό, εσωτερικό Ροδοσταυρικό περιστύλιο. Οι εργασίες τους και ο όλος τελετουργικός τους διάκοσμος είναι ακραιφνώς Χριστιανικά, κύριο δε αντικείμενό τους  είναι η θεραπεία.*

* Bλέπε σχετικώς:
- R. Ambelain, Sacramentaire du Rose Croix, editions Bussiere, 1963.
- Luca Pierini, Il sacramentario segreto della suprema magia Rosa + croce, ed. Rebis.
- του ιδίου, Preghiere, esorcismi e benedizioni rituali di alta magia Rosa + croce, ed. Rebis.
- F.R+C, Ανθολόγιο Θεουργικών Πράξεων των Ροδοσταύρων της Ανατολής, Αθήνα 2008.


Ας θυμηθούμε και πάλι την Fama: "κανείς δεν θα ασκεί τίποτε άλλο εκτός από την θεραπεία των ασθενών και αυτή χωρίς φράγματα" (σελ.55-56 της ως άνω εκδ.).

Φιλικότατα,

Rosa Alba
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: suida στις Δεκέμβριος 20, 2008, 15:10:12
  ΑΓΑΠΗΤΗ.....ΗΡΘΕΣ....ΚΑΛΩΣ.....

                                 ΜΙΑ.....ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ....ΜΟΝΟ....ΕΑΝ   ΜΟΥ  επιτρεψεις....

                         " ρ ο δ ο ν .....ΣΥ ,    ΠΟΥ   ΓΙΑ   Π Ρ Ω Τ Η   Φ Ο Ρ Α ....ΣΕ   Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε .....

                                                 Ο    Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ .....ΚΑΙ   Ο   Κ Ε Ν Τ Α Υ Ρ Ο Σ     Χ Ε Ι Ρ Ω Ν .....""
                                                                                                                                     

                  ""Ε Σ Ε Ι Σ .....,    Ι Σ Χ Υ Ρ Α      ρ ο δ α ....Ε Σ Ε Ι Σ .....ΠΟΥ    Η   Μ Α Ν Α - Γ Η .....ΣΑΣ   Ε Π Λ Α Σ Ε ...

                                 ΚΑΙ   ΣΑΣ   Ε Δ Ω Σ Ε .....ΣΕ    Ο Λ Α  ....   ΤΑ    Ε Θ Ν Η .....""                        ""  Α Γ Ι Ο .....ρ ο δ ο ....ΠΟΥ    Δ Ε Ν ....,   Σ Π Α Ρ Θ Η Κ Ε Σ ....Ο Υ Τ Ε ..,   Φ Υ Τ Ε Υ Τ Η Κ Ε Σ ....

                                                    Δ Ε Ι Ξ Ε .....   ΤΑ    Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ....  Π Ο Υ ....

                                        Ο    Θ Ε Ο Σ .....ΣΟΥ    Ε Δ Ω Σ Ε .......""


                                                                                                         καλως.....ηρθες.... alba.....
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: rosa_alba στις Δεκέμβριος 20, 2008, 15:19:01
Αγαπητέ Suida,

Σ' ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Χαίρομαι πού σας βρήκα. Ελπίζω το forum αυτό -- σε αντίθεση με άλλα -- να δέχεται καλά τις διαφωνίες...

... διότι κι άλλοι μιλούν για πνευματική ελευθερία... μέχρι να δουν κάποιον να διαφωνεί...

Εν πάση περιπτώσει, στα περί Ροδοσταυρισμού απλώς είπα την γνώμη μου και τίποτε άλλο!

Εξ άλλου, έχω την επίγνωση ότι όψεις της αληθείας ενυπάρχουν σε όλες τις θρησκείες και σε όλες τις παραδόσεις... Κι αν μελετήσουμε την Θεογονία του Ορφισμού, θα διαπιστώσουμε ότι, τελικά, ο Χριστιανισμός δεν αφίσταται από την αληθινή Αρχαιοελληνική Παράδοση... Ας θυμηθούμε τον Εσταυρωμένο Διόνυσο, τον Διόνυσο Ζαγρέα (τον την Ζωήν αγρεύοντα)...

Rosa Alba

Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: suida στις Δεκέμβριος 20, 2008, 15:41:00
     αγαπητη .....alba....

                                    κ α π ο ι ο ς.....που .....Δ Ε Ν .... Δ Ι Α --Φ Ω Ν Η .....Ε Ι Ν Α Ι ....

                                                           Κ Α Π Ο Ι Ο Σ ......

                                           ΠΟΥ    Δ Ε Ν .....Ε Χ Ε Ι .....Ε Ν Α     Γ  Ι  Α  Τ  Ι  ....!!!


                        --""ΤΑ    ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΑ.....Ξ Ε Υ Ρ Ο Υ Ν .....ΚΑΛΥΤΕΡΑ.....

                                                             Α Π Ο     ΤΑ    Β Ι Β Λ Ι Α .....

                                          Γ Ι Α Τ Ι .....

                                                         Δ Ε Ν .....   Ω Ρ Ι Μ Α Ζ Ο Υ Ν ......""

                                                                                                               ΧΑΙΡΕ.....
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: ΣΕΡΑΠΙΣ στις Δεκέμβριος 20, 2008, 17:50:48
Rosa Alba καλώς ήλθες.

Χριστιανική τροπή πήρε για να κρυφτή από τα βλέμματα των αμύητων η εσωτερική γνώση. Μέσω των αλληγοριών του Χριστιανισμού, να αναγεννηθεί και να περάσουν οι γνώσεις του σύμπαντος κόσμου στους επόμενους. Όπως εξάλλου κάποτε η γνώση του Ρόδου κρύφτηκε στον ζωροαστρισμό, achura mazda, ariman κλπ. Και όπως στο μέλλον θα καλυφτεί πάλι πίσω από νέες μορφές θρησκείας που θα πηγάζουν από το συλλογικό ασυνείδητο και την ανάγκη του συνόλου. Έτσι κάθε φορά θα χρησιμοποιεί τα νέα δεδομένα αλλά θα μένει πάντα η ίδια ουσία στην διαδικασία, θα αλλάζουν μόνο τα ονόματα και κάποια σύμβολα, και όταν κάποιος από τους μυημένους θα εξωτερικεύει και κάτι, αυτό αυτόματα θα γίνετε θρησκεία από τους υπολοίπους, δεν διαιρείται μόνο σε τρεις βαθμούς, αυτό είναι τεκτονικό κατάλοιπο, εις μνήμη των παλαιών του Ρόδου και του σταυρού. Οι τρείς αυτοί βαθμοί θέλουν να υπονοήσουν εξάλλου το σώμα την ψυχή και το πνεύμα.
Όμως ο δρόμος του Ροδόσταυρου αρχίζει από το αστρικό πεδίο και μετά
. ΒΙΩΜΑ
Για να βαδίσει κάποιος προς τη μία αλήθεια που είναι ο "Χριστός", κάποτε ο Ρά, κάποτε ο Ζωροάστρης, κάποτε ο Άδωνις, άλλη φορά πάλι ο Διόνυσος κλπ
η ψυχή του κόσμου, με την αρχαία έννοιά του, όμως δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε αυτό γιατί δεν είναι όλα για όλους. Και επειδή κάποια από αυτά γράφτηκαν σε βιβλία και ξεκίνησε η μεγάλη παρανόηση, ο κάθε ένας που έγραφε έβαζε και τη θρησκευτική του χρειά, χωρίς να έχει περάσει κάθαρση δηλαδή, γυμνός εντός, αυτός και ο Ήλιος, εξάλλου δεν φτάνονται όλα με τη λογική, αν πρώτα δεν αναχθεί.


Π.Χ στην κρύπτη όπως αναφέρεις, την συμβολική κρύπτη που υπονοεί τον εαυτό μας, ήταν τέσσερα ρητά, το ένα από αυτό το αναφέρεις ήδη, Ιησούς το παν για μένα, Ιησούς από το ίασης θεραπεία και όχι από το IHSH όπως αναφέρουν τα ιουδαϊκά κείμενα, στην προσπάθειά τους να εμφανιστούν ως γνήσιοι, που και αυτά προέρχονται από την Αίγυπτο και με τη σειρά τους από τους προέλληνες, αν και οι μυημένοι δεν είχαν τόπο και καταγωγή. 

"Εκ τού Θεού γεννώμεθα, εν Ονόματι Χριστού αποθνήσκουμε, δια του Αγίου Πνεύματος αναγεννώμεθα " Επετρεψέ μου αυτό καταλαβαίνουν όσοι δεν έχουν αποβάλει τα είδωλα, εκ θεού σημαίνει εκ της ψυχικής αντίληψης, από το τρέχω, θεώμαι, από την υπόφυση π.χ., εν ονόματι Χριστού αποθνήσκουμε, σημαίνει απορροφούμαστε απο την ψυχή μας, την Χριστική κατάσταση, αφού ενωθεί η υποκειμενικότητα με την αντικειμενικότητά μας δηλαδή στον παράδεισο, εκεί που δεν δύει ποτέ το φως παρά της δύσεως, από το χρίσμα, και δεν εννοούν χριστό πρόσωπο, εξάλλου και η λέξη Χριστός απαντάτε στην Ελλάδα πριν τους ιουδαίους που θέλησαν να αλλάξουν τα πάντα και να φανούν οι εκλεκτοί, γιατί μέχρι εκεί τους έφτανε ή τόσο χαμηλά είχαν πέσει οι Έλληνες, όπως και σήμερα.
"κανείς δεν θα ασκεί τίποτε άλλο εκτός από την θεραπεία των ασθενών και αυτή χωρίς φράγματα"  επίσης αναφέρεις, όμως πια θεραπεία? αυτή του εμπορίου, με διάφορους μαθητευόμενους αλμπάνηδες που θεραπεύουν πάσα νόσο και πάσα ....  ΌΧΙ θεραπεία σημαίνει πέρα της σωματικής που στηρίζεται σε δύο θεμελιώδες εκφράσεις της ενέργειας, της ψυχικής δηλαδή και τη  σωματικής, και όπως αυτές ρέουν, πρώτα εσωτερική αποκατάσταση επαφής με τη φύση, δια μέσου των δύο ημισφαιρίων μας, όχι της φαντασιώσεως μας, ψυχοσωματική  ισορροπία που έρχεται από την ορθή λειτουργία λογικής και συναισθήματος, που αυτό κατορθώνεται όταν τα όντα εντάσσονται ορθά στο βασίλειό τους δηλαδή , τα κύτταρα αντιλαμβάνονται, το σύνολο, και το αντίστροφο, ΠΑΝΘΕΙΣΜΟΣ.
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥς ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΣΑΝ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ "ΠΕΠΛΟΥ" ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑς ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗΣ. Π.Χ. ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ.

Για να μην επεκταθώ άλλο και κουράσω και πάλι καλωσόρισες.
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: rosa_alba στις Δεκέμβριος 20, 2008, 18:26:17
Αγαπητέ Σέραπι, ευχαριστώ για το καλωσόρισμα και για την απάντησή σου.

Αντιλαμβάνομαι ότι "επικρατούσα" (εάν όχι "επίσημη") άποψη του forum είναι ο Πανθεϊσμός. Ο.Κ., το σέβομαι...

Rosa Alba
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: rosa_alba στις Δεκέμβριος 20, 2008, 19:24:48
Φίλες και φίλοι,

Μέχρι τώρα θεωρούσα ότι ο Ροδοσταυρισμός αποτελεί έκφραση της Ιωαννιτικής Παραδόσεως, όπως αυτή εκδηλώνεται μέσω Ταγμάτων όπως οι RCO, οι EASIE-EASIA κ.α., που είναι όλα Τάγματα Χριστιανικής Ιπποσύνης και συνιστούν τους Πολεμιστές του Φωτός.

Είσθε οι μόνοι, απ' όσο γνωρίζω, που συσχετίζετε τον Ροδοσταυρισμό με τον Πανθεϊσμό!

Έχετε στην κατοχή σας πρωτογενή ντοκουμέντα που να αποδεικνύουν αυτόν σας τον ισχυρισμό; Κι αν ναι, τι είδους;

Rosa Alba
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Trithemius στις Δεκέμβριος 20, 2008, 19:50:40
Αντιλαμβάνομαι ότι "επικρατούσα" (εάν όχι "επίσημη") άποψη του forum είναι ο Πανθεϊσμός. Ο.Κ., το σέβομαι...

Θεωρώ πως εδώ δεν "προωθείται" καμμία προσέγγιση της έννοιας του Θεού. Καθώς οι δυνατές εκδοχές-προσεγγίσεις της έννοιας του Θεού είναι πολλές, έγκειται στην προσωπική οπτική του καθενός μας το πως ερμηνεύουμε και τι θεωρούμε πως είναι ο Θεός. Σε κάθε περίπτωση, η πανθεϊστική προσέγγιση του Θείου (Θεός = υλικό σύμπαν), θεωρώ πως πρέπει να επεκταθεί στον ορισμό του πανενθεϊσμού (το υλικό σύμπαν αποτελεί μέρος του Θεού)...

*κι από εμένα καλωσήλθες στο φόρουμ κι εύχομαι μέσω αυτής της διαδικασίας να κάνεις πράξη το "Oculatus Abis"... :)
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: rosa_alba στις Δεκέμβριος 20, 2008, 20:02:40
Σε κάθε περίπτωση, η πανθεϊστική προσέγγιση του Θείου (Θεός = υλικό σύμπαν), θεωρώ πως πρέπει να επεκταθεί στον ορισμό του πανενθεϊσμού (το υλικό σύμπαν αποτελεί μέρος του Θεού)...

Σ' ευχαριστώ, αγαπητέ Trithemius.

Κατά την ταπεινή μου άποψη, η σχέση Θεού και κόσμου διατυπώνεται ως εξής: Ο Θεός είναι εντός του κόσμου, εκτός του κόσμου και πέραν της εννοίας του κόσμου. Με άλλα λόγια, το συγκεκριμένο δεν είναι δυνατόν να χωρέσει το αφηρημένο. Μπορεί μόνον να το εκφράσει μερικώς. Έτσι, ο κόσμος εκφράζει εν μέρει τα κατηγορήματα του Θεού, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτισθεί μαζύ Του.

Rosa Alba
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Rose στις Δεκέμβριος 20, 2008, 20:03:18
Αγαπητή Rosa_Alba,

καλωσόρισες στην Ροδοσταυρική μας παρέα, και ευχόμαστε καρποφόρους διαλόγους...

Συνεχίζοντας στο θέμα μας, η έννοια του Χριστού είναι αρχαιοελληνική έννοια, η οποία διαστρεβλώθηκε μέσω της ιουδαιοχριστιανικής παράδοσης, αλλοιώνοντας τα παγκόσμια αρχέτυπα...

Ο ρόλος της ΑΜΡΑ, και κάθε 'Ελληνα Εσωτεριστή που αφυπνίζεται, είναι η Αποκατάσταση της Αλήθειας, και της Ιστορικής Πραγματικότητας.  Στα πλαίσια της Αφύπνισης και της Αποκατάστασης της Αλήθειας είναι ζητούμενο η αμφισβήτηση, η αντιπαράθεση και ο υγιής διάλογος, μέσω της ποικιλομορφίας των απόψεων.

Το αρχέτυπο του Χριστού είναι η Ηλιακή Μύηση στην Καμπάλα και ολοκληρώνεται στον Χείρωνα.  Χριστός ως ένας συγκεκριμένος θεάνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ... Η Θρησκεία του Χριστιανισμού είναι μία αλλοίωση, μια εσκεμμένη διαστρέβλωση του Παγκόσμιου Ηλιακού Μύθου, με στόχο την χειραγώγηση και την υποδούλωση των ανθρώπων.

Φυσικά ο Ροδοσταυρισμός έχει σχέση με την Χρηστότητα, και την αρχαιοελληνική έννοια του 'Ηρωα - Χριστού, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον Γεσουχά των Βιβλικών γραφών.  

Προωθώντας τις αρχές της Αυθεντικής Ελληνικής παράδοσης, καταλήγουμε να καταδικάσουμε την αλλοίωση του χρηστικού αρχέτυπου μέσω του Ιουδαιοχριστιανισμού και το αποκαθιστούμε στην ορθή του ερμηνεία.

Η Παράδοση της Ελλάδας και της Ευρώπης δεν είναι η Παράδοση του Μωησή... Είναι η Παράδοση της δωδεκαπλότητας, της πιο αρχαίας ερμηνείας της Κοσμογονίας που γέννησε τις επιστήμες και τον πολιτισμό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες περί Χριστιανισμού και Χριστιανού Ροδόσταυρου1... παραπέμπουμε στις παρακάτω διευθύνσεις...

http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,309.msg3732.html#msg3732
http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,1162.msg8460.html#msg8460
http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,1098.msg8784.html#msg8784
http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,962.0.html
http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,865.msg6622.html#msg6622
http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,908.msg6967.html#msg6967
http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,870.0.html
http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,301.msg5196.html#msg5196

Είμαστε πάντα στην διάθεσή σου για περαιτέρω διευκρινήσεις...
_______________________________________________________________________________

1 Ο Κρίστιαν Ρόζεκροιτς δεν υπήρξε ποτέ... Είναι μύθος... 'Οπως και η κατασκευή χρυσού είναι επίσης μύθος... Δυστυχώς αρκετοί εσωτεριστές λειτουργούν ακόμα μέσω αφέλειας και δεν έχουν αναπτύξει τη διάκριση... 'Ετσι τους πουλάνε διάφορα παραμύθια για να τους κρατούν δέσμιους και να χειραγωγούν το πνεύμα τους ή να τους εκμεταλλεύονται οικονομικά...
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Rose στις Δεκέμβριος 20, 2008, 20:12:17
Θεωρώ πως εδώ δεν "προωθείται" καμμία προσέγγιση της έννοιας του Θεού.

Αγαπητέ Trithemius,

ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να "πιστεύει" ότι θέλει... Η ΑΜΡΑ όμως έχει συγκεκριμένες απόψεις και προσεγγίσεις πάνω στην έννοια του Θείου, και της ανθρώπινης ύπαρξης, που είναι η ιδεολογία του Πανθεϊσμού, δηλαδή η Αρχαία Ελληνική Κοσμογονία.  Αν και υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές και διδασκαλίες στην ΑΜΡΑ, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτές τις αρχές και όχι να τις αποδεχτούμε δογματικά.
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: suida στις Δεκέμβριος 21, 2008, 00:25:14
ΠΡΑΓΜΑΤΙ......ΑΓΑΠΗΤΗ ....777.....
                                             
                                         Η    ΠΟΛΙΤΙΚΗ    ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.....ΔΕΝ    Ι Σ Χ Υ Ε Ι ........ΜΟΝΟΝ    Η   ΠΟΙΟΤΗΤΑ,,,,ΤΗΣ   Υ Π Α Ρ Ξ Η Σ    ΜΑΣ.....ΕΧΕΙ....

                                                                                            ΚΑΙ   ΣΑΡΚΑ.....ΚΑΙ   Ο Σ Τ Α ......

                                                ΤΙ.....ΚΙ"ΑΝ   ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ.....ΠΕΤΡΟΣ....Η....ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.....Η"......ΒΡΑΧΟΣ.....Η".....ΣΙΔΕΡΟ.....ΤΙ.....

                                ΠΟΙΟΣ.....ΕΙΝΑΙ    ΑΥΤΟΣ....ΠΟΥ    ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ......ΤΟ   ΟΝΟΜΑ.....ΤΟΥ    ΕΑΥΤΟΥ   ΤΟΥ....  ΘΑ   ΤΟΥ   Α Π Α Ν Τ Η Σ Η ....

                                                                                                    Φ Ω Ν Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ     ΤΟ.....!?!?


                                               ΝΑΙ.....Η    Α Λ Η Θ Ε Ι Α .....Π Ο Ν Α Ε Ι .....ΠΑΡΑ    ΜΑ   ΠΑΡΑ   ΠΟΛΥ......
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Rose στις Δεκέμβριος 21, 2008, 01:39:18
Γνωρίζω καλά την εκδοχή του Κριναετού -- για την ακρίβεια, γνωρίζω καλά τα Ροδοσταυρικά Χειρόγραφα που είχε στην διάθεσή του ο Δ. Σεμελάς -- αλλά πάλι, δεν ξέρω την προέλευση αυτών των χειρογράφων...

Αγαπητή Rosa_alba,

ο Σεμελάς και η Δώρα, πέρασαν αρκετές ουφολογικές και νεοεποχήτικες ερμηνείες, περί εξ' αποκαλύψεως αλήθειες... που απέκτησαν μέσω της επικοινωνίας με κάποιες οντότητες κτλ...

Επίσης θεώρησαν τους εαυτούς τους αγίους, και αρχετυπικές μορφές... Δυστυχώς έχουν παρασύρει με το παραμύθι τους και άλλους συνανθρώπους μας, να ακολουθούν αυτές τις φαντασιοπληξίες...

Η ιστορία περί κρυφών αρχαίων χειρογράφων επίσης, ξεκίνησε από την Μπλαβάτσκυ, και βρήκε μιμητές τους Γούεσκοτ, Λιούις και Σεμελά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως διαφημιστικό κόλπο και ως δόλωμα για την προσέλκυση αφελών πιστών...

Στην ΑΜΡΑ, στηριζόμαστε σε αρχαία χειρόγραφα, τα οποία όμως είναι πασίγνωστα, παρότι πολλά από αυτά είναι απόκρυφα... Χρησιμοποιούμε όμως την κρίση μας και την διάκριση μας, στην ανάλυση αυτών των χειρογράφων, και δεν δεχόμαστε καμία αυθεντία, παρά μόνο τον Ορθολογισμό και την κατανόησή μας...

2. Η Fama, (εκδ. Ιάμβλιχος 1990), ήδη από την πρώτη της σελίδα γράφει: "... ώστε να βαδίσουμε όλο και περισσότερο προς την τέλεια γνώση του υιού Του Ιησού Χριστού..." (σελ.45 της ως άνω εκδ.).

Η Fama, δεν αναφέρεται σε κάποια Αυθεντική Ροδοσταυρική αδελφότητα, αλλά σε κάποια προτεσταντική αίρεση που προσπάθησε να "χτυπήσει" τον Πάπα, χρησιμοποιώντας τον Ροδοσταυρισμό...

Στην χάλκινη πλάκα του Βωμού της κρύπτης του Κρίστιαν Ροζενκρώυτς ήταν γραμμένη η φράση: "Ιησούς, το Πάν για μένα".

Ας κατανοήσουμε πως τα περισσότερα βιβλία γράφονται παπαγαλίζοντας άλλους, χωρίς να ελέγχουν αν είναι αληθινά αυτά που μεταφέρουν... Είναι ολοφάνερο πως κανένας άνθρωπος δεν θα ονομαζόταν Χριστιανός Ροδόσταυρος... Πρόκειται για έναν τίτλο, όπως και του Ιησού Χριστού... όπως και του Οδυσσέα, ή του 'Ομηρου... Αυτές οι προσωπικότητες, είναι απλά μυθολογικά σύμβολα...

Ο Stanislas de Guaita στο Essais des Sciences Maudites, (Paris 1890, τ. 1ος, σελ. 154), λέγει:

Υπήρξε θύμα της διεστραμμένης μυητικής παράδοσης εκείνης της εποχής... Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που καταστράφηκε.

Οι εργασίες τους και ο όλος τελετουργικός τους διάκοσμος είναι ακραιφνώς Χριστιανικά, κύριο δε αντικείμενό τους  είναι η θεραπεία.*

Οι χριστιανοί ροδόσταυροι, δεν έχουν γνώση και κατανόηση θεραπευτικής... Χρησιμοποιούν την ΠΡΟΣΕΥΧΗ, τον ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ, και τίποτα άλλο... Στο AMORC, διδάσκεται πως η κινέζικη θεραπευτική, είναι από τους Εσσαίους... και την συνδέουν με τον Διδάσκαλο Ιησού... Ειλικρινά είναι απίστευτο τι μπορεί να διδαχτεί κανείς από αμόρφωτους, και πως άλλοι αμόρφωτοι θα το αποδεχτούν χωρίς καν να το ερευνήσουν...

Αν οι περισσότεροι Εσωτεριστές, δεν ήταν Πιστοί, και αν ο Εσωτερισμός, δεν είχε χρησιμοποιηθεί ως μία εναλλακτική του Χριστιανισμού, δεν θα είχαμε γεμίσει από τόσες παραθρησκευτικές σέκτες, αλλά θα υπήρχε ένα σοβαρό έργο, για το οποίο όλοι θα ήμασταν τώρα περήφανοι...

Δυστυχώς όμως, η φαντασιοπληξία, και η εύκολη λύση του Σωτήρα, πουλάνε περισσότερο, από την απλή λογική, και την κατάκτηση της κατάλληλης παιδείας έτσι ώστε να προσεγγιστεί η Πνευματική Ελευθερία.
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Ορφέας στις Δεκέμβριος 21, 2008, 02:03:43

 Ελπίζω το forum αυτό -- σε αντίθεση με άλλα -- να δέχεται καλά τις διαφωνίες...

... διότι κι άλλοι μιλούν για πνευματική ελευθερία... μέχρι να δουν κάποιον να διαφωνεί...

Εν πάση περιπτώσει, στα περί Ροδοσταυρισμού απλώς είπα την γνώμη μου και τίποτε άλλο!

Εξ άλλου, έχω την επίγνωση ότι όψεις της αληθείας ενυπάρχουν σε όλες τις θρησκείες και σε όλες τις παραδόσεις...    Καλωσόρισες στην συντροφιά μας Rosa Alba....

    Ως ....διαφωνούντες σχεδόν με ΟΛΟΥΣ περί Ροδοσταυρισμού, πως θα ήταν δυνατόν να δυσανασχετούμε για κάποιον ακόμα διαφωνούντα;(Ακόμα και με μας! Ως ΑΜΡΑ, προτείνουμε την αμφισβήτηση σε κάθε άποψη, με σκοπό την ενδελεχή διερεύνηση και προτρέπουμε σε ποικιλομορφία απόψεων για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης σφαιρικής αντίληψης). Το θέμα του Ροδοσταυρισμού είναι πολύ βαθύ και η διαφωνία σου έρχεται ως καλοδεχούμενο ερέθισμα για να διευρύνουμε το θέμα και να φωτίσουμε κάθε πτυχή του, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένα την αλλοίωση και διαστρέβλωση που έχει υποστεί ο άσπιλο σύμβολο του Ρόδου και του Σταυρού, όπως και η τιμημένη Αδελφότητα του Αληθινού Ροδόσταυρου.

    Για αρχή να μείνουμε λίγο στον Μαρτινισμό, ο οποίος είναι χριστιανική αλλοίωση της Καμπαλιστικής πρακτικής τελετουργίας του μαρτινεζισμού, την οποία δίδαξε ο Μαρτινέζ ντε Πασκουαλί, αλλοίωσε και παρουσίασε με χριστιανική οπτική ο μαθητής του Πασκουαλί, Σεντ Μαρτέν και διαστρέβλωσε ο Παπύς - και με την βοήθεια του Σεμελά - ιδρύοντας το Μαρτινιστικό Τάγμα, το οποίο ουσιαστικά απετέλεσε το αποκορύφωμα της κατάντιας του δυτικού εσωτερισμού, μετά βέβαια από το έκτρωμα του Amorc.... Εκ των πραγμάτων λοιπόν δεν μπορούμε να προβούμε σε αναλύσεις και κριτικές του Ροδοσταυρισμού, στηριγμένοι σε πηγές ή αναφορές που παραπέμπουν στον Μαρτινισμό.

    Δυστυχώς ο αυθεντικός Ροδοσταυρισμός παρανοήθηκε ακόμα και από τις παλαιότερες εποχές, όταν ο Διδάσκαλος και Θεραπευτής Ροδόσταυρος, καταχρηστικά προσδιορίστηκε ως θεραπευτής με την σύγχρονη έννοια του "ιατρού", ενώ η έννοια "θεραπευτής" στην αρχαιότητα ήταν διαφορετική από την έννοια "ιατής που επιτελούσε την ίαση". Ας αναζητήσουμε την σημασία της έννοιας "θεραπευτής" στην λέξη που παρέμεινε σχεδόν μέχρι σήμερα, στην λέξη "θεραπων και θεραπαινίδα", για να αντιληφθούμε την πραγματική της έννοια, η οποία βέβαια παραπέμπει στην έννοια "υπηρεσία". Έκτοτε ο χορός των διαστρεβλώσεων καλά κρατεί, για να φτάσουμε στο οξύμωρο "χριστιανός Ροδόσταυρος", αλλοίωση που επιτεύχθηκε με την στρατευμένη σκόπιμη παραποίηση των φανατικών οργάνων του ιουδαιοχριστιανικού δογματισμού. Όταν ο Βαλεντίν Αντρέα με την σπείρα του καταχράστηκε το όνομα της τιμημένης Αδελφότητας του Ροδοσταυρισμού, για να υπηρετήσει την σκοπιμότητα της αντίθεσης του Προτεσταντισμού ενάντια στον Πάπα, οι Αληθινοί Ροδόσταροι απηυδισμένοι αναγκάσθηκαν να αποποιηθούν τον μαγαρισμένο τίτλο "Ροδόσταυρος" και να επιλέξουν αναγκαστικά τον τίτλο των Αλχημιστών "Σοφός"....

    Έκτοτε η θηλυκή αρχή θα οδηγηθεί τελειωτικά στην αφάνεια από τον απάνθρωπο πατριαρχικό ξεπεσμό του ανισόρροπου ιουδαιοχριστιανισμού, παραμένοντας μόνον στις απόκρυφες παραδόσεις, οι οποίες διαιωνίστηκαν σχεδόν μέχρι τις μέρες μας, είτε ως θεά Μητέρα Φύση σύζυγος του θεού, είτε ως Μαρία η Μαγδαλινή, σύζυγος του Χριστού, η οποία ήταν το πραγματικό δισκοπότηρο που έφερε στην Μήτρα της το "αίμα" του Χριστού.... Η Μητέρα θεά, ακόμα και με αυτό το πέπλο συγκάλυψης, ψιθυρίζονταν στις κρύπτες και αποτυπώνονταν στους Ναούς από τους μυημένους, μεταφέροντας μέχρι τις μέρες μας τις αυθεντικές διδασκαλίες των αληθινών Ροδόσταυρων.

    
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Trithemius στις Δεκέμβριος 21, 2008, 09:49:40
Αγαπητέ Trithemius,

ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να "πιστεύει" ότι θέλει... Η ΑΜΡΑ όμως έχει συγκεκριμένες απόψεις και προσεγγίσεις πάνω στην έννοια του Θείου, και της ανθρώπινης ύπαρξης, που είναι η ιδεολογία του Πανθεϊσμού, δηλαδή η Αρχαία Ελληνική Κοσμογονία.  Αν και υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές και διδασκαλίες στην ΑΜΡΑ, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτές τις αρχές και όχι να τις αποδεχτούμε δογματικά.

Σίγουρα χρειάζεται αρκετή ανάλυση η ουσία και ταυτότητα του αρχαιοελληνικού πανθεϊσμού αλλά θεωρώ πως πραγματικά οι Έλληνες φιλόσοφοι (και ιδίως οι προσωκρατικοί) προσέθεταν επιπλέον στοιχεία στη φυσική μορφή του κόσμου (από το "κόσμημα"), όπως ο Χρόνος και ο Έρως και ξέφευγαν από τη δεδομένη μορφή του πανθεϊσμού. Ταυτόχρονα, οι Ορφικοί προσεγγίζουν τον κόσμο ως πανθεϊστικό ενισμό, ότι δηλαδή το παν είναι ένα, προέρχεται από το ένα και καταλήγει στο ένα...

Σε αυτές τις προσεγγίσεις δεν διαφαίνεται σημαντική απόκλιση της ΑΜΡΑ...

* φυσικά υπάρχουν και οι προσεγγίσεις περί μυστικισμού του υπερβατισμού, του "αόρατου" κόσμου κλπ, οι οποίες εξ αρχής ελέγχονται ως αποκλίνουσες και απούσες από τον αρχαιοελληνικό πανθεϊσμό...
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: suida στις Δεκέμβριος 21, 2008, 11:06:40
         
                Α Κ Ρ Ι Β Ω Σ .....ακριβως.....για   οσους   δεν  ΕΧΟΥΝ   ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ....

                               --    ΓΙΑ   ΟΣΟΥΣ   ....ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ....Ο,ΤΙ   ΕΧΟΥΝ...--.ΚΑΛΥΤΕΡΑ.....--

                          ΜΙΑ    ΕΠΙΣΚΕΨΗ.....Σ"ΕΝΑΝ.....ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ   ΨΥΧΙΑΤΡΟ.....η"......

                                          μια   Φ Ρ Α Π Ε Δ Ι Α ......ΣΤΗ    Β Α Ρ Κ Ι Ζ Α .....η"   οπου   Α Λ Λ Ο Υ .....

                                 
                                                                                          ΦΕΥΓΩ....ΠΡΟΣ   ΤΑ  ΚΕΙ....

                                                                                                                  ΤΑ   ΧΑΠΙΑ....ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ....
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Rose στις Δεκέμβριος 21, 2008, 11:25:43
Αγαπητέ Suida,

οι πνευματικές εμπειρίες είναι το ζητούμενο, όμως είναι σημαντικό να υπάρχει διάκριση στον Αστρικό Κόσμο, τον κόσμο των Μάγια και των Ψευδαισθήσεων... Πόσοι άνθρωποι και ειδικά μοναχοί δεν έχουν επικοινωνήσει με τον Χριστό, την Παναγιά, τον Θεό, τον αγαπημένο τους 'Αγιο... κτλ... ?

Αυτούς η επιστήμη ορθώς τους χαρακτηρίζει σχιζοφρενείς, διότι ΜΟΡΦΩΠΟΙΟΥΝ τα εσωτερικά αρχέτυπα και ΑΥΘΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ πως είναι πραγματικά...

Σίγουρα οι αρχετυπικές αξίες μέσα μας, παίρνουν μορφή, αλλά ως Μορφωμένοι εσωτεριστές είναι σημαντικό να αποκτούμε την Διάκριση και να κατανοούμε σε βάθος αυτά τα φαινόμενα...

...έτσι ώστε να αποφύγουμε τα "δίχτυα" των ψυχιάτρων...  ;)
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: suida στις Δεκέμβριος 21, 2008, 11:50:42
ΟΠΩΣ....ΣΟΦΑ  ....ΛΕΕΙ....ΚΑΙ   Ο   ΦΙΛΟΣΜΟΥ     SERAPIS.....   E N T A Ξ Ε Ι .....!!

                                              ΕΝΑ   ΤΣΙΓΑΡΟ.....ΟΜΩΣ....ΘΑ   ΤΟ   Α Ν Α Ψ Ω ....

                                                                    σ' ευχαριστω  ......roze..... σ'ευχαριστω.....

Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Ορφέας στις Δεκέμβριος 21, 2008, 12:11:29
Αγαπητέ Trithemius,

ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να "πιστεύει" ότι θέλει... Η ΑΜΡΑ όμως έχει συγκεκριμένες απόψεις και προσεγγίσεις πάνω στην έννοια του Θείου, και της ανθρώπινης ύπαρξης, που είναι η ιδεολογία του Πανθεϊσμού, δηλαδή η Αρχαία Ελληνική Κοσμογονία.  Αν και υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές και διδασκαλίες στην ΑΜΡΑ, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτές τις αρχές και όχι να τις αποδεχτούμε δογματικά.

Σίγουρα χρειάζεται αρκετή ανάλυση η ουσία και ταυτότητα του αρχαιοελληνικού πανθεϊσμού αλλά θεωρώ πως πραγματικά οι Έλληνες φιλόσοφοι (και ιδίως οι προσωκρατικοί) προσέθεταν επιπλέον στοιχεία στη φυσική μορφή του κόσμου (από το "κόσμημα"), όπως ο Χρόνος και ο Έρως και ξέφευγαν από τη δεδομένη μορφή του πανθεϊσμού. Ταυτόχρονα, οι Ορφικοί προσεγγίζουν τον κόσμο ως πανθεϊστικό ενισμό, ότι δηλαδή το παν είναι ένα, προέρχεται από το ένα και καταλήγει στο ένα...

Σε αυτές τις προσεγγίσεις δεν διαφαίνεται σημαντική απόκλιση της ΑΜΡΑ...

* φυσικά υπάρχουν και οι προσεγγίσεις περί μυστικισμού του υπερβατισμού, του "αόρατου" κόσμου κλπ, οι οποίες εξ αρχής ελέγχονται ως αποκλίνουσες και απούσες από τον αρχαιοελληνικό πανθεϊσμό...

    Αναφέρεται από μελετητές ότι οι Έλληνες φιλόσοφοι (και ειδικά οι προσωκρατικοί), προσέθεταν επιπλέον στοιχεία στην φυσική μορφή του κόσμου, όπως ο Χρόνος και ο Έρως και ξέφευγαν έτσι από την δεδομένη μορφή πανθεϊσμού. Κάτι τέτοιο όμως είναι αναληθές, καθώς ο Έρως και ο Χρόνος απαρτίζουν την βάση ως έννοιες, πάνω στις οποίες στηρίζεται ολάκερο το περίλαμπρο οικοδόμημα της Ορφικής κοσμογονίας, όπως περιγράφεται στους ιερούς Λόγους του αξεπέραστου θεολόγου. Τους ιερούς αυτούς Λόγους θα έχει στην συνέχεια ως οδηγό και διδάσκαλο ο Ησίοδος, ο Πυθαγόρας και το σύνολο φυσικά των φυσικών φιλοσόφων. Ο τρόπος προσέγγισης του αρχαιοελληνικού πανθεϊσμού, καθοσιώθηκε με τον θεολόγο Ορφέα και συναντάται έκτοτε αναλλοίωτος, από τον Πυθαγόρα και τον Ηράκλειτο, από τον Θαλή μέχρι τον Δημόκριτο και από το σύνολο των φυσικών φιλοσόφων μέχρι τους Στωικούς. Το ΕΝ το ΠΑΝ προϊδεάζει για την αρχή και το τέλος ενός αιώνια αποσβενύμενου και εκπυρώμενου Σύμπαντος, πανθεϊστικού και ποικιλόμορφου μέσα στον Χρόνο, ΕΝωμένου συνεκτικά και αδιάσπαστα δια του Έρωτος, παρότι πολυτεμαχισμένου από το Νείκος, του Ηρικεπαίου Φάνητα σε σχεδόν άπειρα υποπολαπλάσια. Το μέγα μυστήριο έγκειται ακριβώς στην αδιαίρετη ΕΝότητα του πρωτογέννητου, του Άδμητου (α-τεμάχιστου) - ο οποίος στην συνέχεια θα αναφέρεται ως "Αδάμ" - του ατεμάχιστου στην ουσία, του οποίου απαρτίζουμε "τεμάχια" στην πράξη. Ιδού το μέγα μυστήριον του πολυδιασπασμένου και ποικιλόμορφου πανθεϊσμού μέσα στο ομοούσιον και αδιαίρετον του Ενοθεϊσμού. Στις διδασκαλίες της ΑΜΡΑ, παρουσιάζεται, αναλύεται και ερμηνεύεται η υπέρτατη κοσμογονία, η οποία ξεκινώντας από τους ιερούς Λόγους του θεολόγου Ορφέα, βρίσκεται αναλλοίωτη στο σύνολο της Ελληνικής σκέψης, σε κάθε εποχή και σε κάθε διαφορετική φιλοσοφική έκφανση.

    Οι προσεγγίσεις περί μυστικισμού του υπερβατισμού, του "αόρατου" κόσμου κλπ, είναι παρούσες σε κάθε εποχή του πανθεϊσμού, μέσα στον οποίο βρίσκονται πάντοτε παρούσες, ως συγκλίνουσες απόλυτα με τον αρχαιοελληνικό πανθεϊσμό. Για τον κάθε φιλότιμο ερευνητή, αποκαλύπτεται ότι ο Δημόκριτος, ως παράδειγμα, δεν ήταν ένας απλά φυσικός φιλόσοφος με την σύγχρονη κλασσική έννοια του φυσικού, αλλά ένας φυσικός φιλόσοφος που απαρτίζει το πρότυπο, τον διδάσκαλο του κβαντικού φυσικού, του ολιστικού φιλοσόφου που επαναφέρει την μεταφυσική στην οικογένεια της φυσικής φιλοσοφίας, όπως μας την παρέδωσε ο Ηράκλειτος και εν γένει ο αρχαιοελληνικός Ιωνικός φιλοσοφικός αναστοχασμός. Ο μυστικισμός και ο υπερβατικός λογισμός του αόρατου κόσμου, είναι αδιαίρετα συνυφασμένος και εναρμονισμένος με την φυσική ενατένιση του κόσμου, απαρτίζοντας ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο της θεοσέβειας και της φυσιολατρικής διάθεσης του Έλληνα, παρόντος σε κάθε φιλοσοφικό πνευματικό δημιούργημα του Ελληνισμού, ακόμα και εκεί που κάποιοι βιάστηκαν να χαρακτηρίσουν ως αγνωστικισμό και αθεϊσμό του υλισμού, όπως π.χ. της Επικούρειας κοσμοαντίληψης.

    Ως εκ τούτου η ΑΜΡΑ βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνηση με την διπλή οπτική που μας κληροδότησε η απαράμιλλη Ελληνική φιλοσοφική σκέψη, θωρώντας παράλληλα τα Άνω και τα Κάτω, τα Έξω και τα Έσω, τα Ορατά και τα Αόρατα, προσπαθώντας να αναβιώσει την ολότητα της φυσικής και της μεταφυσικής, όπως αυτή εκφράζεται ως διαρκής συνέχεια μέσα στην γνήσια Ελληνική κοσμοαντίληψη....

 
  ΕΡΡΩΣΘΕ....
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Rose στις Δεκέμβριος 21, 2008, 12:48:54
   Ως εκ τούτου η ΑΜΡΑ βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνηση με την διπλή οπτική που μας κληροδότησε η απαράμιλλη Ελληνική φιλοσοφική σκέψη, θωρώντας παράλληλα τα Άνω και τα Κάτω, τα Έξω και τα Έσω, τα Ορατά και τα Αόρατα, προσπαθώντας να αναβιώσει την ολότητα της φυσικής και της μεταφυσικής, όπως αυτή εκφράζεται ως διαρκής συνέχεια μέσα στην γνήσια Ελληνική κοσμοαντίληψη....

H AM-ΡΑ αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτήν την διπλή οπτική του κόσμου και του εαυτού μας, ολοκληρώνοντας την εικόνα και την κατανόησή μας, και μέσω συναισθηματικής νοημοσύνης EQ και μυστικισμού (ΑΜ-ΜΑ) και μέσω διανοητικής νοημοσύνης IQ και αποκρυφισμού (ΡΑ).
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: rosa_alba στις Δεκέμβριος 21, 2008, 15:20:49
Αγαπητοί φίλοι,

Τα μηνύματά σας δίδουν αφορμή για απαντήσεις επί αρκετών συγκεκριμένων σημείων.

Παράθεση
Η ιστορία περί κρυφών αρχαίων χειραγράφων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως διαφημιστικό κόλπο και ως δόλωμα για την προσέλκυση αφελών πιστών...

Τα Ροδοσταυρικά χειρόγραφα του Κριναετού δεν αποτελούν μύθο. Τα έχω υπ' όψιν μου και αποκαλύπτουν συγκεκριμένες πρακτικές κλείδες που λειτουργούν.
Το αναφέρω αυτό χάριν αληθείας και μόνον, χωρίς να έχω απολύτως καμμία διάθεση να υπερασπιστώ τον Κριναετό...

Παράθεση
Δυστυχώς όμως, η φαντασιοπληξία, και η εύκολη λύση του Σωτήρα, πουλάνε περισσότερο...

Επιτρέψτε μου να πω ότι ο αληθινός μεμυημένος σέβεται όλες ανεξαιρέτως τις θρησκείες, ακόμη και εκείνες που δεν ασπάζεται, και βλέπει σε όλες, τις παραδόσεις, διαφορετικές όψεις της μίας Αληθείας...

Παράθεση
Για αρχή να μείνουμε λίγο στον Μαρτινισμό, ο οποίος είναι χριστιανική αλλοίωση της Καμπαλιστικής πρακτικής τελετουργίας του μαρτινεζισμού, την οποία δίδαξε ο Μαρτινέζ ντε Πασκουαλί, αλλοίωσε και παρουσίασε με χριστιανική οπτική ο μαθητής του Πασκουαλί, Σεντ Μαρτέν και διαστρέβλωσε ο Παπύς - και με την βοήθεια του Σεμελά - ιδρύοντας το Μαρτινιστικό Τάγμα, το οποίο ουσιαστικά απετέλεσε το αποκορύφωμα της κατάντιας του δυτικού εσωτερισμού,

Συγγνώμη, αγαπητέ Ορφέα, αλλά μένω άφωνος με τα παραπάνω λόγια...

α. Ο Μαρτινεζισμός δεν είναι καθόλου Καμπαλιστικός. Έχω στην κατοχή μου σχεδόν όλα τα αρχεία του Τάγματος των Εκλεκτών Κοέν από την Δημοτική βιβλιοθήκη της Λυών και όχι μόνον. Όλες οι αυθεντικές τελετουργίες του Μαρτίνες είναι Χριστιανικές. Τώρα, εάν κάποια Τάγματα Νεο-Κοέν δεν έχουν αυθεντική παρακαταθήκη και αυτοσχεδιάζουν καμπαλιστικώς, δικό τους πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι οι ιστορικώς αυθεντικοί ήταν καμπαλιστές!

β. Έχοντας μελετήσει τόσο την Πραγματεία του Μαρτίνες ντε Πασκουάλλυ όσο και τα περισσότερα έργα του Σαιν Μαρτέν, δεν βλέπω την παραμικρή αλλοίωση από πλευράς του τελευταίου. Σε όλα του τα έργα, ακόμη και στα τελευταία της ζωής του, όπως το Πνεύμα των Πραγμάτων , ο Σαιν Μαρτέν παρουσιάζει, αναπτύσσει και  ερμηνεύει την δοξασία τού Μαρτίνες ντε Πασκουάλλυ.

Η μόνη τους διαφορά είναι ότι ο μεν Πασκουάλλυ τονίζει τον "πόλο" των εξωτερικών τελετουργιών , ενώ ο Σαιν Μαρτέν τονίζει τον "πόλο" των εσωτερικών πραγματώσεων.  Όμως, τα δύο αυτά δεν είναι συμπληρωματικά; Η εσωτερική πραγμάτωση είναι προϋπόθεση για τις τελετουργίες, οι δε τελετουργίες συμβάλλουν στην εσωτερική πραγμάτωση...

γ. Ο Παπύς έγραψε πολλά βιβλία, εκ των οποίων ελάχιστα είναι μαρτινιστικά. Σ' αυτά τα ελάχιστα, λοιπόν, όπως επί παραδείγματι στην Επιστήμη των Αριθμών, που εκδόθηκε μετά τον θάνατό του, δεν βλέπω καμμία διαστρέβλωση. Πείτε μου, παρακαλώ, που την βλέπετε;

Η δε "καινοτομία" του να μεταδίδει την μαρτινιστική μύηση εντός τάγματος και όχι εντελώς ατομικώς, τούτο ήταν ιστορικώς αναγκαίο. Εάν δεν είχε γίνει αυτό, ίσως σήμερα να μην υπήρχε μαρτινισμός.

δ. Ως προς το κατά πόσον ο μαρτινισμός αποτελεί "κατάντια",  θα σας παραπέμψω στα λόγια του Κούνρατ, στο Αμφιθέατρο της Αιωνίας Σοφίας: Λυδία λίθος του παντός είναι η πραγματικότητα. Εάν ο Μαρτινισμός, στα 250 χρόνια της ιστορίας του, δίδει αγαθούς καρπούς, τότε είναι "καλό δένδρο".

Ένα από τα χαρακτηριστικά του μαρτινισμού -- κάτι που τον διακρίνει από άλλες μυητικές παραδόσεις -- είναι η απόλυτη αποκέντρωσή του. Υπάρχουν πολλά, ανεξάρτητα μεταξύ τους, μαρτινιστικά τάγματα. Εάν έστω και λίγα εξ αυτών επιτυγχάνουν τον σκοπό τους ως μυητικές αδελφότητες, τούτο αποδεικνύει ότι ο μαρτινισμός μόνον "κατάντια" δεν είναι.

Παράθεση
ο χορός των διαστρεβλώσεων καλά κρατεί, για να φτάσουμε στο οξύμωρο "χριστιανός Ροδόσταυρος", αλλοίωση που επιτεύχθηκε με την στρατευμένη σκόπιμη παραποίηση των φανατικών οργάνων του ιουδαιοχριστιανικού δογματισμού. Όταν ο Βαλεντίν Αντρέα με την σπείρα του καταχράστηκε το όνομα της τιμημένης Αδελφότητας του Ροδοσταυρισμού, για να υπηρετήσει την σκοπιμότητα της αντίθεσης του Προτεσταντισμού ενάντια στον Πάπα, οι Αληθινοί Ροδόσταροι απηυδισμένοι αναγκάσθηκαν να αποποιηθούν τον μαγαρισμένο τίτλο "Ροδόσταυρος" και να επιλέξουν αναγκαστικά τον τίτλο των Αλχημιστών "Σοφός"...

Συγγνώμη, αλλά εδώ κάνετε ό,τι ακριβώς και ο Κριναετός, τον οποίον κατηγορείτε. Προβάλλετε μία μυθολογία σχετικώς με την προέλευση των Ροδοσταύρων, χωρίς να παρουσιάζετε κανένα τεκμήριο ή στοιχείο. Εάν οι μαρτινιστές που έγραψαν περί Ροδοσταύρων ήσαν προκατειλημμένοι και ήθελαν να προβάλλουν τις απόψεις τους, οι μη μεμυημένοι, όπως π.χ. η πανεπιστημιακή Frances Yates ή ο Κρίστοφερ Μάκιντος κ.α. ήσαν όλοι τους πλανημένοι;;;

Φίλοι μου, επαναλαμβάνω ότι σέβομαι απολύτως τις απόψεις σας. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η συζήτηση δεν οδηγεί πουθενά, την στιγμή που βασίζεται σε προκαταβολικές τοποθετήσεις, για τις οποίες δεν επιδιώκεται τεκμηρίωση. Η ανάπτυξη του οποιουδήποτε σκεπτικού είναι σεβαστή, αλλά από μόνη της δεν αποτελεί τεκμηρίωση. Οπότε, θα αρκεσθώ στην σιωπηρή ανάγνωση των όσων άρθρων-μηνυμάτων με ενδιαφέρουν.

Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας,

Rosa Alba
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Rose στις Δεκέμβριος 21, 2008, 16:19:08
Τα Ροδοσταυρικά χειρόγραφα του Κριναετού δεν αποτελούν μύθο. Τα έχω υπ' όψιν μου και αποκαλύπτουν συγκεκριμένες πρακτικές κλείδες που λειτουργούν.

Ωραία... αν έχεις την καλή διάθεση παρουσίασέ τα, και το κοινό θα τα κρίνει... Δηλαδή δεν είναι μύθος ότι ήρθαν σε επαφή με οντότητες? Θεωρείς πως ήρθαν πραγματικά σε επαφή?...

Φίλοι μου, επαναλαμβάνω ότι σέβομαι απολύτως τις απόψεις σας. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η συζήτηση δεν οδηγεί πουθενά, την στιγμή που βασίζεται σε προκαταβολικές τοποθετήσεις, για τις οποίες δεν επιδιώκεται τεκμηρίωση. Η ανάπτυξη του οποιουδήποτε σκεπτικού είναι σεβαστή, αλλά από μόνη της δεν αποτελεί τεκμηρίωση. Οπότε, θα αρκεσθώ στην σιωπηρή ανάγνωση των όσων άρθρων-μηνυμάτων με ενδιαφέρουν.

Αγαπητέ/ή Rosa Alba,

ο διάλογος δεν οδηγεί πουθενά, μόνο όταν συμμετέχουν δογματικοί (πιστοί), οι οποίοι δεν είναι αυθεντικοί εσωτεριστές, αλλά ψάχνουν παντού να λατρεύουν διάφορα είδωλα, επιμένοντας να εκδηλώνουν την υποτέλεια, και την δουλοπρέπεια τους...

'Ομως αυτή η Χριστιανική υποτέλεια και Ειδωλολατρία, δεν έχει καμία σχέση με την Αυθεντική Χρηστότητα που προάγει ο Εσωτερισμός.

Η άποψή μας, είναι παντελώς τεκμηριωμένη, και έχει ήδη συζητηθεί και αναλυθεί... Δεν λειτουργούμε με ψεύτικα χρυσόβουλα αλλά με τον Ορθολογισμό και την Διάκρισή μας, διότι δεν είμαστε ΠΙΣΤΟΙ, αλλά ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΝΟΕΣ.  Όλα τα ντοκουμέντα που διακηρύσσουν οι Χριστιανοί Ροδόσταυροι είναι απλά φτιαχτά, ψεύτικα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική ιστορική αλήθεια, αλλά υπάρχει σκοπιμότητα διαστρέβλωσης και αλλοίωσης των εσωτερικών μυστηρίων...

Ο καθένας πιστός μπορεί να δημιουργήσει ότι φαντασιοπληξία θελήσει και να την κάνει σημαία του, και να γράψει άπειρα χειρόγραφα και βιβλία που να στηρίζονται σε αυτήν. Αυτό δεν σημαίνει πως η συγκεκριμένη φαντασιοπληξία είναι και η πραγματική αλήθεια.

Δεν μπορεί κανείς να αποδείξει πως κάποιος Εβραίος Γεσουχά υπήρξε ποτέ και αναστήθηκε... 'Απειρα βιβλία υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία παγκοσμίως, που τεκμηριώνουν την ΑΠΑΤΗ που ονομάζεται Χριστιανισμός...

'Ολοι οι Αυθεντικοί Εσωτεριστές γνωρίζουμε πως πρόκειται για έναν ΗΛΙΑΚΟ ΜΥΘΟ, που χρησιμοποιήθηκε για την υποδούλωση και την εκμετάλλευση των ανθρώπων...

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΣΕΚΤΑΣ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ... ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ?

Με αυτήν την έννοια δεν μπορεί να γίνεται καμία αναφορά σε αυτήν την Ιουδαιοχριστιανική αίρεση, στα Τυπικά και στις διδασκαλίες μιας Εσωτερικής Σχολής, διότι αυτομάτως γίνεται ΜΑΪΜΟΥ ΣΧΟΛΗ και όχι ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΜΥΗΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ...

Καταρχήν Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.  Στην ιδεολογία του Εσωτερισμού θεωρούνται όλοι οι πιστοί θρησκευόμενοι, ότι είναι εκπεσόντες και βέβηλοι νόες ως προς τα εσωτερικά μυστήρια... Δυστυχώς η μεγάλη ανοχή στην Διαφορετικότητα, έφερε αυτό το δραματικό αποτέλεσμα αλλοίωσης των εσωτερικών μυστηρίων... από χριστιανόπληκτους δογματικούς νόες...

Τι δουλειά έχει ο Πιστός στα Εσωτερικά τάγματα?... Ας κάτσει μέσα στην θρησκεία του και στην Εκκλησία του... αφού έχει βρει την αλήθεια... Και αν δεν του πάει ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός, ας δημιουργήσει μία νέα χριστιανική αίρεση όπως εκατοντάδες άλλες... 

Ο Πιστός δεν μπορεί ΠΟΤΕ να γίνει Εσωτεριστής, διότι ΑΡΝΕΙΤΑΙ να σκεφτεί, ΑΔΥΝΑΤΕΙ να κάνει διάλογο, απλά δογματικά ΠΙΣΤΕΥΕΙ, οποιαδήποτε ηλιθιότητα, που θα δικαιολογήσει την ανικανότητά του να διαχειριστεί την ζωή του...

Η Χριστιανική θρησκεία δίνει το άλλοθι στο ΠΙΣΤΟ, να παραμείνει ανίκανος, και η Χριστιανική Εκκλησία, εμπορεύεται αυτήν του την αδυναμία και ηλιθιότητα...

Τι σχέση έχει ο Υγιής Εσωτερισμός με αυτήν την Θρησκευτική ασθένεια...?

Φυσικά είναι δικαίωμα του καθενός, να παραμείνει ψυχολογικά ασθενής και ηλίθιος, αλλά δεν μπορεί να ονομάζεται Εσωτεριστής...

Χρειαζόμαστε μυστικά και κρυφά χειρόγραφα, για να μπορούμε να ΚΡΙΝΟΥΜΕ και να ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ αυτήν την πραγματικότητα?

Αν είναι δυνατόν, Αυθεντικοί Εσωτεριστές, να χειραγωγούνται με κάθε μορφής ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ...

Ο Αυθεντικός Εσωτεριστής, έχει ήδη ενεργοποιημένο μέσα του τον Εσωτερικό Διδάσκαλο, την Κρίση και την Συνείδησή του, και δεν γίνεται υποτελής και δουλοπρεπής σε κανέναν επιτήδειο απατεώνα... ή φαντασμένο ψώνιο, που επικοινωνεί με οντότητες και παριστάνει τον άγιο όπως στην περίπτωση της ψυχωτικής συμπεριφοράς που εκδήλωσαν ο Σεμελάς και η Δώρα (ιδρυτές του Κριναετού), ο Σπένσερ Λιούις (ιδρυτής του Amorc), και η Βλαβάτσκυ (ιδρύτρια της Θεοσοφίας)...

Μπορεί κάποιες διδασκαλίες των συγκεκριμένων σχολών να αξίζουν, όπως και στον Χριστιανισμό, όπως σε κάθε μορφή θρησκείας, (ειδάλλως πως θα πουλούσαν?) αλλά δεν παύει να δημιουργείται μία επικίνδυνη αίρεση και θρησκειολογία, που αφαιρεί το δικαίωμα στον κάθε συμμετέχοντα να ΜΥΗΘΕΙ στο να αποκτήσει Πνευματική Ελευθερία και Συνείδηση, μια και εγκλωβίζεται να ΠΙΣΤΕΥΕΙ τις ΨΩΝΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ των αρχηγών...

Ο Εσωτερισμός, έχει να κάνει με την Εσωτερική (Μεταφυσική) Ερμηνεία των φυσικών φαινομένων, και δεν έχει καμία σχέση με την ΑΠΑΤΗ που κάποιοι ονόμασαν χριστιανισμό ή οποιαδήποτε άλλης φαντασιοπληξίας ή θρησκειολογίας περί ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ ή ΕΣΩΓΗΙΝΩΝ πολιτισμών, ή περί απατεώνων κοσμικών διδασκάλων όπως ο Κουτχούμι που επεξέρεσε αρκετά χρήματα από την Βλαβάτσκυ...

Σίγουρα ο κάθε πιστός, θα συνεχίσει να ζητάει να δει αποδείξεις σε ΚΡΥΦΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ, μια και δεν μπορεί να σκεφτεί και να αναλύσει τα ιστορικά γεγονότα λογικά, καθώς και τις έννοιες που διαπραγματεύεται η ΕΠΙΣΤΗΜΗ, που ονομάζεται ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ, αλλά για αυτούς πάντα υπάρχουν οι αγκάλες της Εκκλησίας, και όλων των υπόλοιπων ΔΗΘΕΝ σχολών εσωτερισμού, όπου εκεί δεν θα σκέφτονται αλλά ΠΙΣΤΑ θα ακολουθούν... τα ψεύτικα φτιαχτά ΚΡΥΦΑ χειρόγραφα που τους παρέδωσαν παντός τύπου ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ...
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Ορφέας στις Δεκέμβριος 21, 2008, 17:04:05

Συγγνώμη, αγαπητέ Ορφέα, αλλά μένω άφωνος με τα παραπάνω λόγια...

α. Ο Μαρτινεζισμός δεν είναι καθόλου Καμπαλιστικός. Έχω στην κατοχή μου σχεδόν όλα τα αρχεία του Τάγματος των Εκλεκτών Κοέν από την Δημοτική βιβλιοθήκη της Λυών και όχι μόνον. Όλες οι αυθεντικές τελετουργίες του Μαρτίνες είναι Χριστιανικές. Τώρα, εάν κάποια Τάγματα Νεο-Κοέν δεν έχουν αυθεντική παρακαταθήκη και αυτοσχεδιάζουν καμπαλιστικώς, δικό τους πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι οι ιστορικώς αυθεντικοί ήταν καμπαλιστές!

β. Έχοντας μελετήσει τόσο την Πραγματεία του Μαρτίνες ντε Πασκουάλλυ όσο και τα περισσότερα έργα του Σαιν Μαρτέν, δεν βλέπω την παραμικρή αλλοίωση από πλευράς του τελευταίου. Σε όλα του τα έργα, ακόμη και στα τελευταία της ζωής του, όπως το Πνεύμα των Πραγμάτων , ο Σαιν Μαρτέν παρουσιάζει, αναπτύσσει και  ερμηνεύει την δοξασία τού Μαρτίνες ντε Πασκουάλλυ.


    Επειδή τυγχάνει να έχω ασκήσει πρακτική Καμπαλά και επειδή τυγχάνει να έχω τα χειρόγραφα τελετουργικά του Μαρτινέζ ντε Πασκουαλί, τα οποία είναι αυθεντικά Καμπαλιστικά τελετουργικά της σχολής των αξιόλογων Εβραίων Καμπαλιστών της Ισπανίας, επειδή και ο ίδιος ο Πασκουαλί ήταν Εβραίος – αν και περνούσε ενίοτε για καθολικός – να σημειώσω και να τονίσω δεόντως ότι, τα τελετουργικά τυπικά του Πασκουαλί δεν έχουν ούτε ίχνος που να συνάδει με χριστιανισμό – εκτός βέβαια από την κοινή Εβραϊκή αντίληψη περί θεού – και εκ των πραγμάτων κάθε προσπάθεια να υπεισέλθει οποιαδήποτε αναφορά περί Ιησού στα τελετουργικά του Μαρτινέζ ντε Πασκουαλί, κρίνεται τουλάχιστον ατυχής, καθότι ο ίδιος τον αγνοούσε επιδεικτικά και δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτόν. Η αλλοίωση οποιασδήποτε εσωτερικής διδασκαλίας ως προσπάθειας καταστρατήγησης του πανθεϊστικού δυτικού εσωτερισμού, δυστυχώς δεν άφησε απ’ έξω καμία μονομερή εσωτεριστική διδαχή και πρακτική. Άλλωστε δεν αλλοιώθηκαν μόνον οι Καμπαλιστικές πρακτικές του Πασκουαλί, τις οποίες παρουσίασαν ως δήθεν χριστιανικές, αλλά και για την ίδια την καμπαλά έγινε προσπάθεια να παρουσιασθεί ως δήθεν χριστιανική, από τους ατυχήσαντες χριστιανούς ΔΗΘΕΝ Καμπαλιστές. Θα πρότεινα στον κάθε καλοπροαίρετο ερευνητή να μην στέκεται ΜΟΝΟΝ σε δογματισμένους χριστιανούς συγγραφείς, αν πραγματικά ενδιαφέρονται για την αναζήτηση και ανεύρεση της αλήθειας.


Η μόνη τους διαφορά είναι ότι ο μεν Πασκουάλλυ τονίζει τον "πόλο" των εξωτερικών τελετουργιών , ενώ ο Σαιν Μαρτέν τονίζει τον "πόλο" των εσωτερικών πραγματώσεων.  Όμως, τα δύο αυτά δεν είναι συμπληρωματικά; Η εσωτερική πραγμάτωση είναι προϋπόθεση για τις τελετουργίες, οι δε τελετουργίες συμβάλλουν στην εσωτερική πραγμάτωση...


    Άλλο πράγμα η εξωτερική θεουργική πρακτική και τελείως άλλο πράγμα η προσευχητική του Σεν Μαρτέν και της κατάντιας του Μαρτινισμού του Παπύς. Για όσους στοιχειωδώς έχουν ασκηθεί έστω και στο ελάχιστο, κατανοούν ότι μιλάμε για διαμετρικά αντίθετα πράγματα. Αν για σένα η τεράστια αυτή μετάλλαξη, η απομάκρυνση από τις γνήσιες εξωτερικές θεουργικές πρακτικές και η αντικατάσταση αυτών με προσευχητικές πρακτικές φαντάζουν παραπλήσιες, τότε μάλλον δεν μιλάμε για κοινά πράγματα και κοινές εμπειρίες, οπότε αδυνατούμε να τα ορίσουμε, άρα και να συνεννοηθούμε. Δεν θέλω να αναφερθώ αρνητικά στις προσευχητικές πρακτικές τις οποίες σέβομαι και αποδέχομαι για την αξία και χρησιμότητά τους, όμως είμαι υποχρεωμένος να στιγματίσω και να επικρίνω την τεράστια αλλοίωση που επέφερε στην θεουργία, μέσω της οποίας ο άνθρωπος εξαναγκάζει τους θεούς, τις πνευματικές οντότητες, σε υλοποίηση κάτω από την καθοδήγηση του θεουργού, υποδεικνύοντας την τεράστια διαστρέβλωση που επέφερε ο χριστιανικός Μαρτινισμός, μετατρέποντας τον Κύριο και Ηγέτη θεουργό, σε δούλο και ευτελή παρακλητικό ικέτη, όπως τον θέλει ο μισάνθρωπος ιουδαιοχριστιανισμός, να παρακαλάει ως ευτελές σκουλίκι για χάρη και επιείκια. Είναι πραγματικά ντροπή αυτές οι οπτικές να αναφέρονται ως δήθεν εσωτεριστικές, ενώ στην ουσία το μόνο που κάνουν είναι να επαναφέρουν τον ελεύθερο άνθρωπο κάτω από τον ζυγό των ιερατείων και κάθε λογής εξουσιαστικών, καθιστώντας τον υποτελή και εύκολα χειραγωγούμενο δούλο.γ. Ο Παπύς έγραψε πολλά βιβλία, εκ των οποίων ελάχιστα είναι μαρτινιστικά. Σ' αυτά τα ελάχιστα, λοιπόν, όπως επί παραδείγματι στην Επιστήμη των Αριθμών, που εκδόθηκε μετά τον θάνατό του, δεν βλέπω καμμία διαστρέβλωση. Πείτε μου, παρακαλώ, που την βλέπετε;

Η δε "καινοτομία" του να μεταδίδει την μαρτινιστική μύηση εντός τάγματος και όχι εντελώς ατομικώς, τούτο ήταν ιστορικώς αναγκαίο. Εάν δεν είχε γίνει αυτό, ίσως σήμερα να μην υπήρχε μαρτινισμός.

δ. Ως προς το κατά πόσον ο μαρτινισμός αποτελεί "κατάντια",  θα σας παραπέμψω στα λόγια του Κούνρατ, στο Αμφιθέατρο της Αιωνίας Σοφίας: Λυδία λίθος του παντός είναι η πραγματικότητα. Εάν ο Μαρτινισμός, στα 250 χρόνια της ιστορίας του, δίδει αγαθούς καρπούς, τότε είναι "καλό δένδρο".

Ένα από τα χαρακτηριστικά του μαρτινισμού -- κάτι που τον διακρίνει από άλλες μυητικές παραδόσεις -- είναι η απόλυτη αποκέντρωσή του. Υπάρχουν πολλά, ανεξάρτητα μεταξύ τους, μαρτινιστικά τάγματα. Εάν έστω και λίγα εξ αυτών επιτυγχάνουν τον σκοπό τους ως μυητικές αδελφότητες, τούτο αποδεικνύει ότι ο μαρτινισμός μόνον "κατάντια" δεν είναι.


   Επί των γραφικών γραφομένων του Παπύς, βρίσκομαι εν ευθέτω καιρώ στην διάθεσή σου για περεταίρω συζήτηση. Όσο για τα περί μύησης, καλό είναι να δούμε επιτέλους τι είναι η μύηση και μετά να μιλάμε για δήθεν μαρτινιστικές μυήσεις. Το e-mail μου στη διάθεση του καθενός που είναι Μαρτινιστής, για συζήτηση επί των μυητικών. Πάντως και μόνον ο κατακερματισμός των δήθεν εσωτερικών ταγμάτων και ψευδεπίγραφων αδελφοτήτων και η «αδελφική» εναντίωση και αντιπαλότητα μεταξύ των, αποδεικνύει από μόνη της το «άρρωστο» του όλου εγχειρήματος….


Παράθεση
ο χορός των διαστρεβλώσεων καλά κρατεί, για να φτάσουμε στο οξύμωρο "χριστιανός Ροδόσταυρος", αλλοίωση που επιτεύχθηκε με την στρατευμένη σκόπιμη παραποίηση των φανατικών οργάνων του ιουδαιοχριστιανικού δογματισμού. Όταν ο Βαλεντίν Αντρέα με την σπείρα του καταχράστηκε το όνομα της τιμημένης Αδελφότητας του Ροδοσταυρισμού, για να υπηρετήσει την σκοπιμότητα της αντίθεσης του Προτεσταντισμού ενάντια στον Πάπα, οι Αληθινοί Ροδόσταροι απηυδισμένοι αναγκάσθηκαν να αποποιηθούν τον μαγαρισμένο τίτλο "Ροδόσταυρος" και να επιλέξουν αναγκαστικά τον τίτλο των Αλχημιστών "Σοφός"...

Συγγνώμη, αλλά εδώ κάνετε ό,τι ακριβώς και ο Κριναετός, τον οποίον κατηγορείτε. Προβάλλετε μία μυθολογία σχετικώς με την προέλευση των Ροδοσταύρων, χωρίς να παρουσιάζετε κανένα τεκμήριο ή στοιχείο. Εάν οι μαρτινιστές που έγραψαν περί Ροδοσταύρων ήσαν προκατειλημμένοι και ήθελαν να προβάλλουν τις απόψεις τους, οι μη μεμυημένοι, όπως π.χ. η πανεπιστημιακή Frances Yates ή ο Κρίστοφερ Μάκιντος κ.α. ήσαν όλοι τους πλανημένοι;;;


    Θα ήθελα να δω σε ποια ιστορικά τεκμήρια στηρίζεις τις απόψεις σου περί Ροδοσταυρισμού, τα οποία βέβαια δεν δύνανται να είναι του 19ου αιώνα προφανώς, αλλά μάλλον πρότερα. Επί πραγματικών στοιχείων λοιπόν να διαλεγούμε και όχι επί των πιστεύω κάποιων ευφάνταστων, συμπεριλαμβανόμενου του Σεμελά, του Παπύς, το Λιούις κλπ κλπ….


Φίλοι μου, επαναλαμβάνω ότι σέβομαι απολύτως τις απόψεις σας. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η συζήτηση δεν οδηγεί πουθενά, την στιγμή που βασίζεται σε προκαταβολικές τοποθετήσεις, για τις οποίες δεν επιδιώκεται τεκμηρίωση. Η ανάπτυξη του οποιουδήποτε σκεπτικού είναι σεβαστή, αλλά από μόνη της δεν αποτελεί τεκμηρίωση. Οπότε, θα αρκεσθώ στην σιωπηρή ανάγνωση των όσων άρθρων-μηνυμάτων με ενδιαφέρουν.

Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας,

Rosa Alba


Προφανώς στις προκαταβολικές τοποθετήσεις δεν συμπεριλαμβάνεις τον εαυτό σου και τις πεποιθήσεις σου, τις οποίες θεωρείς αληθείς και τεκμηριωμένες. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε μέχρι τώρα δει κάτι που να υποστηρίζει έστω τις δικές σου δοξασίες. Αν πράγματι επιθυμείς τον διάλογο, είμαστε πρόσφοροι για αυτόν. Εμείς δεν παρεξηγούμε κάποιον που προβάλλει τις οποιεσδήποτε πεποιθήσεις, ακόμα και το αν τοποθετείται απόλυτα, με την προϋπόθεση ότι όλες οι απόψεις δύνανται να τεθούν στο τραπέζι της αμφισβήτησης και του ελέγχου, αποδεχόμενοι ίδια μεταχείριση και για τις δικές μας απόψεις. Άρα, δηλώσεις του τύπου, «θα αρκεσθώ στην σιωπηρή ανάγνωση των όσων άρθρων-μηνυμάτων με ενδιαφέρουν», μου δείχνει μάλλον αποφυγή διαλόγου ελλείψει επιχειρημάτων.

Σε ευχαριστούμε πάντως για την συμβολή σου και ευελπιστούμε για συνέχιση του διαλόγου ακόμα και αν φαντάζει οξεία αντιπαράθεση. Αυτό όμως δεν δηλώνει ότι δεν σεβόμαστε τις απόψεις σου και εσένα. Το μόνο που δεν μπορούμε να σεβαστούμε, είναι την οικιοθελή παραίτηση του ανθρώπου από την κριτική σκέψη προς όφελος της δογματικής πίστης.

Ερρωσο….
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: suida στις Δεκέμβριος 21, 2008, 18:20:41

                   ΑΓΑΠΗΤΗ......ALBA....ΜΗΝ   ΦΟΒΑΣΑΙ.....ΣΩΣΤΑ   ΣΕ   ΕΧΕΙ   ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ.....Ο   ΕΑΥΤΟΣ   ΣΟΥ....ΑΚΟΥΣΕ   ΤΟΝ....  (ΝΟΜΙΖΩ....δεν  σε   εφερε     τυχαια   εδω...)

                                                        "Δ ι ο τ ι ....κι   Ε Γ Ω ....Υ Π Η Ρ Ξ Α ...ΓΙΟΣ   αγαπητος...στον   ΠΑΤΕΡΑ   ΜΟΥ..."


                                                         "ΕΚΕΙΝΟΣ....ΠΟΥ    ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ    Σ Ο Φ Ο Υ Σ ....ΘΑ   ΓΙΝΕΙ....Σ Ο Φ Ο Σ .....
                                                       
                                                          ΟΠΟΙΟΣ.....ΕΙΝΑΙ....ΦΙΛΟΣ   Α Ν Ο Η Τ Ω Ν ....

                                                          Α Ν Ο Η Τ Ο Σ ....   ΘΑ   ΓΙΝΕΙ....ΚΑΙ   Ο   Ι Δ Ι Ο Σ ....""

                                                                                                                                           ΕΡΡΙΚΟΣ    ΚΟΥΝΡΑΤ....


                                     "Ο    Ι Σ Α Α Κ ....ΑΠΟΤΕΛΕΙ.....Τ Υ Π Ο ....ΤΟΥ   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ ....""

                           --   '"Ι Α Κ Ω Β ......Α Ρ Ν Η Τ Η .....ΤΟΥ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ    ΤΟΥ   Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο Υ ......

                                     -- ΣΤΟ    Μ Ε Λ Λ Ο Ν .....ΘΑ    Ο Ν Ο Μ Α Ζ Ε Σ Α Ι .....   Ι  Σ  Ρ  Α  Η  Λ  .....''


                          Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Σ ......=   Η    Γ Η .....ΤΗΣ     ΘΕΙΑΣ.....Κ  Α  Τ  Α  Ρ  Α  Σ  .....

                                                                                                                             ΜΑΡΤΙΝΕΣ....ΝΤΕ     ΠΑΣΚΟΥΑΛΛΥ....

       
                                          "ΟΣΟΙ....ΑΓΑΠΟΥΝ.....ΤΟΝ   Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο ....ΑΣ    ΛΑΒΟΥΝ....ΣΤΟ   ΧΕΡΙ...ΤΟ   ΙΣΙΟ   Μ  Α  Χ  Α  Ι  Ρ  Ι  ......

                                                   ΤΡΕΙΣ    ΟΜΑΔΕΣ....  Π Η Γ Α Ν    ΚΑΙ   Ε Π Α Ν Η Λ Θ Α Ν ......

                                             ΔΕΝ    Ε Λ Α Β Α Ν .....ΥΠ"    Ο Ψ Η    ΤΟΥΣ....  Ο Υ Τ Ε     Η Λ Ι Κ Ι Α ....Ο Υ Τ Ε    Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Α .....

                                                                                                                                                               Ααρων.....
                                                                                                                                     μαρτινες....ντε   πασκουαλλυ....---Μ Ω Υ Σ Η Σ .....


                                                                                                    ΚΡΙΝΟΥΜΑΙ....ΚΑΙ   ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ......ΑΔΕΛΦΗ....μου....
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: suida στις Δεκέμβριος 21, 2008, 18:48:45
αγαπητη.....alba.....  χαιρωμαι.....που   μιλησες....για   ΚΛΕΙΔΕΣ   ΠΟΥ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ....

                                               Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι Σ ......ΑΛΗΘΕΙΑ....ΤΙ    Ε Π Α Θ Ε ....Η   ΓΑΛΛΙΔΑ....ΜΥΣΤΗΣ...ΟΤΑΝ   Π Ε Ρ Α Σ Ε ....ΤΟ   Ο Ρ Ι Ο ...!?!

                                                              Ο   Ι Δ Ι Ο Σ .....Ο   ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ.....ΟΤΑΝ   ΔΕΧΤΗΚΕ....ΤΗΝ   Π Ρ Ο Κ Λ Η Σ Η ...!?!?

         ΤΟ    Α Γ Α Θ Ο .....ΚΑΙ   ΤΟ   Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο .....ΔΕΝ   ΕΧΕΙ    Α Ν Α Γ Κ Η .....ΑΠΟ   Κ Λ Ε Ι Δ Ε Σ .....ΟΧΙ....

                                         ΑΝ....ΣΟΥ   ΛΕΩ....ΨΕΜΜΑΤΑ.....Ρ Ω Τ Α....ΤΗΝ   Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η     ΣΟΥ.....

                                                          ΤΟ    ΘΕΙΟ.....ΚΑΛΗ   ΜΟΥ....Ε Π Ι Λ Ε Γ Ε Ι .....   ΤΟ   Θ Ε Ι Ο .....

                                                                                                                                             η   Α Γ Α Π Η .....Ας     Ε Ι Ν Α Ι ....Ο  Δ Ρ Ο Μ Ο Σ   ΣΟΥ....
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Ορφέας στις Δεκέμβριος 21, 2008, 20:12:24

    Είναι χρήσιμη η ανάγνωση του άρθρου για τον Μαρτινισμό που έχουμε καταθέσει στην ΑΜΡΑ στην διεύθυνση http://www.amra.gr/forum/index.php?topic=872.0, το οποίο θεωρούμε ότι θα συμβάλλει στον διάλογο που αναπτύσουμε....
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: ΣΕΡΑΠΙΣ στις Δεκέμβριος 22, 2008, 06:29:22
αγαπητη.....alba.....  χαιρωμαι.....που   μιλησες....για   ΚΛΕΙΔΕΣ   ΠΟΥ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ....

                                               Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι Σ ......ΑΛΗΘΕΙΑ....ΤΙ    Ε Π Α Θ Ε ....Η   ΓΑΛΛΙΔΑ....ΜΥΣΤΗΣ...ΟΤΑΝ   Π Ε Ρ Α Σ Ε ....ΤΟ   Ο Ρ Ι Ο ...!?!

                                                              Ο   Ι Δ Ι Ο Σ .....Ο   ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ.....ΟΤΑΝ   ΔΕΧΤΗΚΕ....ΤΗΝ   Π Ρ Ο Κ Λ Η Σ Η ...!?!?

         ΤΟ    Α Γ Α Θ Ο .....ΚΑΙ   ΤΟ   Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο .....ΔΕΝ   ΕΧΕΙ    Α Ν Α Γ Κ Η .....ΑΠΟ   Κ Λ Ε Ι Δ Ε Σ .....ΟΧΙ....

                                         ΑΝ....ΣΟΥ   ΛΕΩ....ΨΕΜΜΑΤΑ.....Ρ Ω Τ Α....ΤΗΝ   Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η     ΣΟΥ.....

                                                          ΤΟ    ΘΕΙΟ.....ΚΑΛΗ   ΜΟΥ....Ε Π Ι Λ Ε Γ Ε Ι .....   ΤΟ   Θ Ε Ι Ο .....

                                                                                                                                             η   Α Γ Α Π Η .....Ας     Ε Ι Ν Α Ι ....Ο  Δ Ρ Ο Μ Ο Σ   ΣΟΥ....Ακριβώς Suida, μεγάλες απλές αλήθειες.Όμως επειδή τυχαίνει να γνωρίζω και να γνώρισα και εγώ μέσα στην περιπλάνησή μου για την ανεύρεση και κατασκευή του κάστρου χρόνια τώρα, τους εδώ ας πούμε μυημένους, στην Ελλάδα, και διδασκάλους του Μαρτινισμού, και επειδή τα πράγματα είναι πιο απλά, το προφανές, θα επισημάνω παρατηρήστε την ζωή τους και τον τρόπο που λειτουργούν, εκτός σπανίων φωτεινών εξαιρέσεων ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩς ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗς ΤΟΥς ΑΡΙΣΤΟΙ, ΟΙ ΥΠΌΛΟΙΠΟΙ!!....δεν θα αναφερθώ όμως ονομαστικά, αν και τους γνωρίζω έναν έναν, και θα μπορούσα να περιγράψω την πάθησή τους, οι οποιοι βέβαια έχετε υπόψη ότι είναι καταγεγραμένοι στις αποδεδειγμένες ψυχικές παθήσεις, βιβλιογραφικά, το λιγότερο που μπορώ να αναφέρω είναι , όχι κλείδες δεν έχουν λειτουργήσει αλλά ούτε και κλειδαρότρυπες δεν βρήκαν, το μόνο που κατάφεραν να υλοποιήσουν είναι τα πλάσματα της φαντασίωσης τους, να πείσουν τους ηλίθιους επικαλούμενοι διάφορα βιβλία, επικαλούμενοι πάντα τις "πηγές", λες κι έχει ανάγκη η Ελλάδα των Ιουδαίων, και στο τέλος να γελάνε όλοι οι υπόλοιποι με την κατάντια τους. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΩΜΑΛΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΛΗΤΟΥς ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΑ ΟΝΤΑ, εκτός του εαυτού τους, κάνουν επικλήσεις, χαράσουν πεντάλφες κλπ, τα γνωστά και όταν τίποτα δεν έρχεται και φυσικό είναι , γίνονται οι ίδιοι αυτό που ψάχνουν. ΤΡΑΓΙΚΟ, και λέω τραγικό γιατί ο πόνος τους είναι αφόρητος. Βυθίζονται όλο και πιό μέσα στο σπήλαιο.
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: rosa_alba στις Δεκέμβριος 22, 2008, 14:28:05
1. Στα μηνύματά μου, χάριν της συζητήσεώς μας, σας παρέπεμψα τουλάχιστον 7 φορές σε βιβλιογραφία.

Στα δικά σας μηνύματα δεν το κάνατε ούτε μία φορά!

Ποιος λοιπόν είναι ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ;;;;;;

2. Παρά το γεγονός ότι διαφωνώ μαζύ σας, δεν καθύβρισα ούτε εσάς, ούτε τις απόψεις σας. Εσείς καθυβρίζετε απροκάλυπτα την θρησκεία του 97% των Ελλήνων, καθώς και αδελφότητες που διαφωνούν μαζύ σας -- Μαρτινισμό, Κριναετό, Amorc κλπ. ("σατανική σέκτα", "ανώμαλοι", "ψυχοπαθείς", "σχιζοφρενείς" κλπ. καλλωπιστικά...)

Με κάποιες αδελφότητες διαφωνώ κι εγώ κατηγορηματικώς και σε πολλαπλά επίπεδα. Αλλά -- όπως θα έλεγε και ο Βολταίρος -- θα έδινα και την ζωή μου για να έχουν το δικαίωμα να διατυπώνουν τις θέσεις τους.

3. ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ είναι εκείνος που έχει υπερβεί την Δυαδικότητα και μπορεί και διακρίνει την Μονάδα δια μέσου των -- πάντοτε φαινομενικών -- αντιθέσεων. Όποιος δεν το έχει επιτύχει δεν δικαιούται να φέρει τον τιμημένο αυτόν τίτλο.

Οπότε, φίλοι μου, σας χαιρετίζω και συνεχίζω τον μυητικό μου περίπλου.

ΕΡΡΩΣΘΕ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ!

Rosa Alba
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Rose στις Δεκέμβριος 22, 2008, 14:45:58
Αγαπητέ Rosa_Alba,

όχι δεν πρεσβεύουμε την υποκριτική ΕΝότητα, του χριστιανισμού, που φασιστικά, δεν δέχεται την διαφορετικότητα στις αντιλήψεις των άλλων και ΕΠΙΒΑΛΕΙ, την δική του παράλογη άποψη... Αυτήν την Υποκριτική ΕΝότητα την καταδικάζουμε και την αφορίζουμε.

'Οσον αφορά τι πρεσβεύει ένας Ροδόσταυρος, δεν νομίζω πως είναι σε θέση κανείς από τους τουρίστες των εσωτερικών (μάλλον εξωτερικών) ταγμάτων να κατανοήσει, αν δεν επιλέξει να διαβεί Αυθεντικά την ατραπό.

Οι νόμοι, ή οι αρχετυπικές αξίες του Σύμπαντος είναι 12 και όχι ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ... και ο κάθε Αυθεντικός Μύστης, γνωρίζει πως να τους χρησιμοποιεί.

Λυπούμαστε, που θίχτηκαν τα "πιστεύω" σου, και αδυνατείς να συνεχίσεις τον διάλογο μαζί μας.

Ήμασταν ειλικρινείς από την αρχή, πως αυτό το φόρουμ, έχει να κάνει με τον Αυθεντικό Εσωτερισμό, όπου συμμετέχουν Πνευματικοί Επιστήμονες, και όχι Δογματισμένοι Πιστοί...

Ο Πιστός αδυνατεί να κάνει διάλογο, διότι θίγεται, επειδή κάποιος άλλος βλέπει τα πράγματα διαφορετικά...

Φυσικά ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του, όπως που θα ήθελε να συμμετέχει, και όπως είπαμε, υπάρχουν πλήθος από Παραμυθατζήδες, να νιώσει κάθε πιστός βολικά...

Αν αλλάξεις γνώμη και αντέχεις την Διαφορετικότητα των άλλων, είσαι καλοδεχούμενος να συνεχίσεις τον διάλογο μαζί μας.

Αν όχι, καλή τύχη στην ατραπό που επέλεξες.

Σε περίπτωση όμως που αποφασίσεις να συνεχίσεις τον διάλογο μαζί μας θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω.

1. Ας μην γινόμαστε συκοφάντες... δεν ονομάσαμε κανέναν ανώμαλο, απλά καταθέσαμε την κριτική μας, όσον αφορά διδαχές ταγμάτων, θρησκειών, και συμπεριφορές ιδρυτών σχολών, εφόσον τεκμηριώσαμε γιατί τις θεωρούμε επικίνδυνες, απάτες, ή απλά ψυχωτικές (όρος που τεκμηριώνεται μέσω της επιστήμης).

2. Το 97% των Ελλήνων δεν είναι χριστιανοί, και όσοι 'Ελληνες είναι ακόμα χριστιανοί (γύρω στο 3%) απλά είναι αμόρφωτοι, και αφελείς... 'Οταν γνωρίσουν τι πραγματικά είναι ο χριστιανισμός, θα ντρέπονται που κάποτε συμμετείχαν σε αυτήν την απάτη.

3. Γίνονται πολλάκις αναφορές σε διάφορες βιβλιογραφίες στα κείμενά μας, αλλά δεν έχουμε στόχο να πείσουμε όταν τεκμηριώνουμε θέσεις μας χρησιμοποιώντας απλή λογική. Αν κάποιος συνάνθρωπος μας αδυνατεί να κατανοήσει τα λεγόμενά μας, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να μας αποκαλέσει δογματικούς, μια και έχουν δοθεί ΠΛΗΘΟΣ επιχειρήματα.  Αν πάλι δεν κατανοείται κάτι, που αναφέρουμε στις απαντήσεις μας, καλό είναι να ρωτάμε αντί να επιτεθόμαστε προσπαθώντας να ξευτελίσουμε την προσωπικότητα του άλλου επειδή απλά έχει διαφορετική άποψη.

4. 'Οπως θα έχεις παρατηρήσει είναι κανόνας του φόρουμ να ΜΗΝ γίνονται προσωπικές επιθέσεις, αλλά από την άλλη δεν είμαστε υποκριτές, όπως οι περισσότεροι θρήσκοι, και δήθεν εσωτεριστές, να μην έχουμε το θάρρος να λέμε την Αλήθεια, και προκαλούμε να την ανατρέψουν...

π.χ. όταν ο Σεμελάς, διατυμπάνιζε πως έφερε τις ΚΛΕΙΔΕΣ στους ανθρώπους, όπως ο Μωυσής τις ΠΛΑΚΕΣ, μέσω της επικοινωνίας του με ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, εμείς φταίμε που τον χαρακτηρίζουμε ψυχωτικό, αν όχι ψώνιο, ή ακόμα απατεώνα? 'Οταν ο Σπένσερ Λιούις διαδίδει την Απάτη, πως βρίσκεται σε επαφή με αόρατους Κοσμικούς Δασκάλους της Λευκής Αδελφότητας, και έχει την δυνατότητα να φτιάξει χρυσό, δεν ονομάζεται Απατεώνας?  'Οταν η Χριστιανική Εκκλησία έχει δημιουργήσει μία τεράστια περιουσία, εκμεταλευόμενοι την αφέλεια πιστών, πως κάποια φανταστική οντότητα "Γεσουχά" θα τους σώσει, αυτό δεν είναι Απάτη? 'Οταν το Amorc έχει φτιάξει μια τεράστια περιουσία εκμεταλευόμενο την μεταφυσική φοβία αφελών αυτό δεν είναι απάτη?  Μόνο η Βλαβάτσκυ ήταν ειλικρινής, η καημένη, όταν παραδέχτηκε στο τέλος της ζωής της πως εξαπατήθηκε, και δεν επικοινωνούσε με καμία Λευκή αδελφότητα, αλλά με μαφιόζους απατεώνες που της τα πήραν κανονικότατα... 1

Σε αντιδιαστολή με τις παραπάνω Απάτες, οι διδασκαλίες της ΑΜΡΑ, είναι προϊόν προσωπικής έρευνας και μελέτης, πάνω σε Αυθεντικές διδασκαλίες που μας παραδόθηκαν, καθώς και πνευματικών εμπειριών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι προϊόν επαφής με Εξωγήινους, ή παντός τύπου άλλες φαντασιακές οντότητες... 

Είναι διαφορετικό να λέμε πως παθαίνουμε κατάληψη από ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, από το απλά να λέμε πως έχουμε ΕΜΠΝΕΥΣΗ...

Αν και αυτό πάλι δεν γίνεται αντιληπτό, λυπούμαστε, αλλά λόγω έλλειψης βασικών γνώσεων πάνω στην ψυχολογία και στον εσωτερισμό δεν μπορεί να προχωρήσει ο διάλογος.
___________________________________________________________________________

1 'Οποιος λοιπόν ψάχνεται ακόμα για κλειδιά Δύναμης για επικοινωνία με τρομερούς Μάγους, Αθάνατους και παντός φύσεως Γκουρού και οντότητες, θα περάσει μία πάρα πολύ ωραία μύηση μέχρι να κατανοήσει... Τα πέρασα, τα έπαθα, μου τα πήραν και εμένα, με κορόϊδεψαν καί εμένα, και εγώ θύμωσα, αλλά τελικά κατανόησα, και κατέκτησα την Διάκριση αλλά και την Ψυχική Δύναμη να λέω την Αλήθεια.
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: ΣΕΡΑΠΙΣ στις Δεκέμβριος 22, 2008, 16:22:18
Δεν νομίζω Rosa Alβa, να παρέπεμψες ουσιαστικά πουθενά, ΠΡΟΒΟΛΈΣ  ΦΌΒΩΝ  ΤΩΝ ΦΟΒΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΣΕ ΑΛΛΟΥς ΑΠΟ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, και δεν είναι προσβλητική η αλήθεια. Ας είναι, ότι επιλέγεις σεβαστό, εξάλλου εσύ βαδίζεις τον δρόμο σου κανένας άλλος.
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: suida στις Δεκέμβριος 22, 2008, 23:00:06

                ......ΗΤΑΝ    ΟΛΑ .....Ε Τ Ο Ι Μ Α .....

                   .....Η Τ Α Ν  ,   Ο Λ Α .....ΣΤΗ    Θ Ε Σ Η    ΤΟΥΣ.....

                                                 ΟΠΩΣ.....Ε Π Ρ Ε Π Ε .......ΕΚΕΙ....

                                 ΤΟ   Σ Η Μ Ε Ι Ο ......Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Η Σ ......ΕΙΧΕ    ΑΠΟ   ΚΑΙΡΟ.....ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ.....


                              ......Ε Ν Α      Π Λ Η Θ Ο Σ .....ΠΟΥ    Σ Υ Ν Ε Χ Ω Σ ....ΜΕΓΑΛΩΝΕ.....ΣΕ   Ο Γ Κ Ο .....ΣΧΗΜΑΤΙΖΕ....

                      ΑΠΟ    Ψ Η Λ Α .....  ΟΠΩΣ    ΤΟ   ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΣΑΜΕ..... ΕΝΑ    ΤΕΡΑΣΤΙΟ.....Φ Ι Δ Ι .......


                             ..........Φ Ω Ν Ε Σ .....ΝΑΙ....Α Μ Ε Τ Ρ Η Τ Ε Σ .....Φ Ω Ν Ε Σ ....

                                                       ΚΑΘΕ   Ε Ι Δ Ο Υ Σ .....ΚΑΘΕ......Η Λ Ι Κ Ι Α Σ ......Κ Α Θ Ε .....Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Η Σ .....

                           ........Α Κ Ο Υ Γ Ο Ν Τ Α Ν .....  Ε Φ Θ Α Ν Α Ν .....ΜΕΧΡΙ.....Ε Κ Ε Ι .....Σ" Ε Μ Α Σ .....


                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Α Μ Ε .....ΝΑ   Κ Α Τ Ε Β Ο Υ Μ Ε .....ΠΙΟ    Χ Α Μ Η Λ Α ....

                                                          ΔΕΝ    Β Ι Α Ζ Ο Μ Α Σ Τ Ε .....

                                  ........ΚΑΤΑ    ΠΑΡΑΞΕΝΟ    Τ Ρ Ο Π Ο .....Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Α Μ Ε ....ΟΤΙ    Η   Σ Ε Ι Ρ Α    ΜΑΣ....

                                                                                .......ΘΑ     Α Ρ Γ Ο Υ Σ Ε ......ΛΙΓΟ    Α Κ Ο Μ Α .....


                      ΕΙΜΑΣΤΑΝ.....ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ.....Ε Υ Δ Ι Α Θ Ε Τ Ο Ι .....   Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Α Μ Ε .....ΤΟΝ   Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο     ΜΑΣ....

                                .....Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Α Μ Ε ......ΚΑΙ   ΤΟΝ   Λ Ο Γ Ο .....ΤΗΣ    Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Σ     ΜΑΣ....

              Ε Ι Μ Α Σ Τ Α Ν ......Χ Α Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Ι .....   Α Ι Σ Ι Ο Δ Ο Ξ Ο Ι ....   θαλεγα......   ε κ ε ι .....


                        ΤΟ    Κ Ο ΚΚ Ι Ν Ο .....ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΣΕ.....ΣΙΓΑ- ΣΙΓΑ.....ΛΙΓΟ   Χ Ω Ρ Ο .....

                                 ΣΤΟ    Κ Ι Τ Ρ Ι Ν Ο .....ΚΑΙ    ΑΥΤΟ.....ΣΤΟ   Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο .....ΚΑΙ   ΑΥΤΟ....ΣΤΟ   Ι Ω Δ Ε Σ .....

                  ΗΤΑΝ.....ΟΛΑ .....ΤΟΣΟ   Ο Μ Ο Ρ Φ Α .....Τ Ο Σ Ο .,,....Ο Μ Ο Ρ Φ Α .......!!!!!!


                           Ε Π Ι Τ Ε Λ Ο Υ Σ ......Η Ρ Θ Α Ν .....ΝΑΤΟΙ....Ε Κ Ε Ι ....   

                                                     Ε Δ Ω Σ Α Ν ......ΤΟ    Ν Ε Υ Μ Α .....ΤΗΣ    Η Σ Υ Χ Ι Α Σ ......ησυχαστε.....ησυχαστε....!!

                     
                    σ ι γ η ......     Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ι Α Κ Η .....σιγη......


                                     Ε Ν Α Σ .....Δ Ρ Ο Σ Ε Ρ Ο Σ .....Α Ε Ρ Α Σ .....ΕΚΑΝΕ ,    ΤΗΝ    Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α    ΤΟΥ  .....

                          Α Ι Σ Θ Η Τ Η ......   Μ Ε Σ Α     ΜΑΣ.....   

                              --"ναι  ,  ναι ,    η    Β Ε Λ Ο Υ Δ Ι Ν Η .....Δ Ρ Ο Σ Ι Α ....ΤΗΣ    Φ Ω Ν Η Σ    ΤΟΥ....ΜΑΣ   Α Γ Γ Ι Ζ Ε ...""


                --""α γ α π η τ ο ι     μου.,,,    α γ α π η μ ε ν ο ι    μου.....ΣΑΣ     Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω ......ΣΑΣ    Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω .....""

                                            Χ Α Μ Ο Γ Ε Λ Α Σ Τ Α ......Ζ Ε Σ Τ Η .....ΑΠΛΩΘΗΚΕ.....Η  Σ Ι Ω Π Η ....  Γ Υ Ρ Ω    ΜΑΣ......

                              Ο   ΑΕΡΑΣ.....Σ Υ Ν Ε Χ Ι Σ Ε ......

               --""  Ε Κ Ε Ι .....ΟΠΟΥ    Ε Σ Ε Ι Σ .....ΘΑ    Π Α Τ Ε .....Κ Α Λ Ω Σ .....Π Η Γ Α Ι Ν Ε Τ Ε.......σας    ευχαριστω.....

                                   ΤΟΥΤΟ.....ΜΕΣΑ   ΣΤΟΥ   Σ Κ Ο Τ Α Δ Ι Ο Υ .....ΤΗ   Λ Η Σ Μ Ο Ν Ι Α ....

                                                   Μ Η Ν .....Ε Σ Ε Ι Σ ......Λ Η Σ Μ Ο Ν Η Σ Ε Τ Ε .....


                               Ε Γ Ω .....ΘΑ   Ε Ι Μ Α Ι ....Π Α Ν Τ Α ....Δ Ι Π Λ Α     ΣΑΣ..... 

                                            ΘΑ    Ε Ι Μ Α Ι ....Μ Α Ζ Ι    ΣΑΣ.....   Μ Ε Σ Α    ΣΑΣ.....

                                            ΘΑ    Ε Ι Μ Α Ι ....Ο    Β Ο Η Θ Ο Σ .......ΤΗΣ    Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ .....ΠΟΥ    Ε Σ Ε Ι Σ ....

                                                                     Τ Ω Ρ Α .....ΜΟΥ    Δ Ι Ν Ε Τ Α Ι .....

                                            ΘΑ    Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε .....Μ Α Ζ Ι .....ΕΚΕΙ.....Σ Τ Ο     Σ Κ Ο Τ Α Δ Ι ......""
                                         ...

         --"  ΔΕΝ    ΣΕ   Λ Η Σ Μ Ο Ν Η Σ Α ......  ΣΕ   Ε Ψ Α Ξ Α .....Π Α Ν Τ Ο Υ .....  ΔΕΝ   ΣΕ   Α Ρ Ν Η Θ Η Κ Α ..... 

                                   "Η Ξ Ε Ρ Α "......Ο,ΤΙ.....ΔΕΝ    ΘΑ   ΜΕ    Λ Η Σ Μ Ο Ν Ο Υ Σ Ε Σ .....


                                                           Σ'    Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω .....  ΠΟΥ    ΜΕ    Β Ο Η Θ Α Σ ......σ"ευχαριστω....."
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Rose στις Δεκέμβριος 23, 2008, 00:04:31
Αγαπητέ Suida,

οι πινελιές σου είναι εντυπωσιακές... Πέρα από τόπο και χρόνο χαρίζεις ΟΥΣΊΑ...
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: suida στις Δεκέμβριος 23, 2008, 19:21:34
       
             Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι .....Η   Ε Π Α Φ Η ....ΜΕ   ΤΗΝ   Ο Υ Σ Ι Α ....δεν   επιτυγχανεται....

                                       Ο Υ Τ Ε ...με   την   Ν Ο Η Τ Ι Κ Η     Α Ν Α Λ Υ Σ Η .....

                                       Ο Υ Τ Ε ....με   την   Α Υ Τ Ο Α Ν Α Λ Υ Σ Η .....της   Σ Κ Ε Ψ Η Σ ....

                       Α Λ Λ Α .....ΜΕ   ΤΗΝ   Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Η     Ε Κ Ρ Η Ξ Η .......

                                       ΠΟΥ    Η     Θ Ο Λ Η     Α Ν Α Μ Ν Η Σ Η .....ΤΗΣ   Μ Ν Η Μ Η Σ .....

                                                             Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι ........


             Ε Τ Σ Ι ......Ε Π Ι Τ Υ Γ Χ Α Ν Ε Τ Α Ι .....ΚΑΙ   Η   Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η ....   Μ Ε Τ Α Ξ Υ ......

                                              Ψ Ε Υ Δ Α Ι Σ Θ Η Σ Η Σ ........και.....  Α Ι Σ Θ Η Σ Η Σ ........


                  ΣΤΟΝ    Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο ......ΤΟ    Ε Π Ι Σ Τ Ε Γ Α Σ Μ Α ......ΤΗΣ    Τ Ε Λ Ε Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ ....

                                                  ΩΣ    Ε Π Α Φ Η .....ΜΕ   ΤΟ    Α Ο Ρ Α Τ Ο     Θ Ε Ι Ο ....

                                                  Ε Ι Ν Α Ι ......ΤΟ    Ε Ι Δ Ο Σ .....ΤΗΣ     Σ Υ Γ Κ Ι Ν Η Σ Η Σ ......


                           ΑΥΤΟ.....ΑΚΡΙΒΩΣ.....Α Π Α Ν Τ Α Τ Α Ι .....ΚΑΙ   ΣΤΗΝ   Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Τ Η Τ Α ......

                                   Ε Κ Φ Ρ Α Σ Μ Ε Ν Ο ......ΩΣ    Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α .......


                  ΑΠΟ   ΑΥΤΗ   ΤΗΝ   ΑΡΧΗ.....Ξ Ε Κ Ι Ν Α .....ΚΑΙ   ΤΟ   Κ Υ Ν Η Γ Ι ....ΤΗΣ     Τ Ε Χ Ν Η Σ .....ΩΣ.....

                                                     Α Υ Θ Υ Π Α Ρ Κ Τ Ο ......ΤΗΣ    Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Η Σ      Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η Σ .....


                     ΑΝ    Α Υ Τ Ο .....Γ Ι Ν Ε Ι .....Κ Α Τ Α Ν Ο Η Τ Ο ......Τ Ο Τ Ε .....Ο   Κ Α Θ Ε Ν Α Σ .....ΘΑ   Μ Π Ο Ρ Ε Σ Ε Ι ....

                                              ΝΑ    Ν Ι Ω Σ Ε Ι ......ΤΟ    Μ Ε Γ Α Λ Ε Ι Ο ....ΤΗΣ    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ      Τ Ε Χ Ν Η Σ ....


                      ΘΑ   ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ......ΚΑΙ   ΘΑ   Α Ι Σ Θ Α Ν Θ Ε Ι .....ΤΗΝ    Ε Κ Θ Α Μ Β Ο Τ Η Τ Α .....ΠΟΥ   Α Κ Τ Ι Ν Ι Ζ Ε Ι ....


                             ΘΑ   Ν Ι Ω Σ Ε Ι .....Μ Ε Σ Ω     ΤΗΣ   Α Ι Σ Θ Η Σ Η Σ .....ΤΗΝ   Σ Υ Γ Κ Ι Ν Η Σ Η .....ΤΗΣ ....

                                                               Θ Ε Ι Α Σ      Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η Σ ......Μ Ε Σ Ω .....

                                                     ΤΗΣ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η Σ     Β Ο Υ Λ Η Σ Η Σ .......


                  ΤΟΤΕ.....ΜΟΝΟΝ....ΘΑ   ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ.....ΓΙΑΤΙ....ΤΟ   ΘΕΙΟ   ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ....ΝΑ   Κ Ρ Υ Ψ Ε Ι .....ΤΗΝ   ΕΚΦΡΑΣΗ   ΤΟΥ...

                                                     ΚΑΙ   ΝΑ   ΤΗΝ   ΞΑΝΑΦΑΝΕΡΩΣΕΙ.....ΜΕΣΩ....ΤΗΣ....Δ Ι Α Σ Π Ο Ρ Α Σ .....


                  ΤΟΤΕ.....Μ Ο Ν Ο Ν ....ΘΑ   Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Ε Ι .....ΚΑΙ   Ο    Ι Δ Ι Ο Σ .....Ο   Ε Λ Λ Η Ν ....ΩΣ    Ε Λ Λ Η Ν ....

                                                  ΤΟ   Ε Ι Δ Ο Σ .....ΤΗΣ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Σ     ΤΟΥ......


                   ΤΟΤΕ.....ΜΟΝΟΝ.....Ο   ΚΑΘΕ   Ε Ν Α Σ .....ΑΠΟ   Ε Μ Α Σ ....ΘΑ   Σ Ο Β Α Ρ Ε Υ Τ Ε Ι ......ΕΝΑΝΤΙ   ΤΟΥ   Ε Α Υ Τ Ο Υ ...


                   ΚΑΛΕΣ.....ΟΙ   Ε Π Ι Κ Λ Υ Σ Ε Ι Σ ....ΚΑΙ   ΟΙ   Κ Λ Ε Ι Δ Ε Σ ....ΑΛΛΑ....ΤΟ   ΠΑΙΧΝΙΔΙ....ΠΟΛΛΕΣ   ΦΟΡΕΣ .....

                              Ο Δ Η Γ Η .....ΣΕ   Ε Γ Κ Α Τ Α Λ Ε Ι Ψ Η .....ΤΗΣ   Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ     Ψ Υ Χ Ι Κ Η Σ    Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Σ ....

                                     ΠΟΥ   ΑΥΤΟ.....Ο Δ Η Γ Η ....ΣΕ   ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ......

                          Ο Π Ω Σ ....ΚΑΙ   Η   Υ Π Ε Ρ Μ Ε Τ Ρ Η     Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ....ΟΔΗΓΗ....ΣΤΗΝ   Ε Λ Λ Ε Ι Ψ Η ....Θ  Α  Ρ Ρ Ο Υ Σ ....

                   
       ΤΟ   Ο Ρ Θ Ο .....ΕΙΝΑΙ....ΑΥΤΟ   ΠΟΥ   ΟΙ   ΠΡΟΓΟΝΟΙ   ΜΑΣ.....Ε Φ Ε Ρ Α Ν ....ΣΤΗΝ   Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Α .....

                           ΤΗΝ   Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Τ Ι Κ Η .....Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η ....ΤΗΣ   Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η Σ .....

                                                   ΜΕ   ΜΙΑ   Λ Ε Ξ Η ....   Γ Ε Ν Ν Α Ι Ο Τ Η Τ Α ......

                             
                   ΑΥΤΗ.....Η   Λ Ε Ξ Η ....ΟΤΑΝ   Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Τ Α Ι .....ΜΕΣΩ   ΤΗΣ   ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ   Υ Π Α Ρ Ξ Η Σ ....

                                           Π Ρ Ο Α Γ Ε Ι .....ΤΗΝ    Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η .....ΤΗΣ   .....

                                                        Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α Σ .....


                  ΟΛΕΣ.....ΟΙ   Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ .....ΠΟΥ    Σ Τ Ε Κ Ο Ν Τ Α Ι ....Χ Α Μ Η Λ Ο Τ Ε Ρ Α .....ΤΗΣ ......

                                        Σ Υ Γ Κ Ι Ν Η Σ Ι Α Κ Η Σ .....Ε Π Α Φ Η Σ .....ΕΙΝΑΙ.....ΑΠΛΑ.....


                                               Χ Α Μ Ε Ν Ο Σ       Χ Ρ Ο Ν Ο Σ      Υ Π Α Ρ Ξ Η Σ .....      αδελφια   μου.....
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: suida στις Δεκέμβριος 23, 2008, 20:04:12

           εαν...............Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Ο Υ Μ Ε .......Α Υ Τ Α .....ΤΟΤΕ ......

                      ΘΑ    Ε Ν Ν Ο Η Σ Ο Υ Μ Ε ............

               1)    ΤΟ   Α Δ Η Σ Ω Π Η Τ Ο     Κ Υ Ν Η Γ Η Τ Ο ......ΤΗΣ   Τ Ε Χ Ν Η Σ ....ΤΩΝ   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν ....

                2)    ΤΟ   Α Δ Η Σ Ω Π Η Τ Ο    Κ Υ Ν Η Γ Η Τ Ο ......  ΤΗΣ    Ψ Υ Χ Ι Κ Η Σ    ΤΟΥΣ    Υ Π Α Ρ Ξ Η Σ ....

                3)             ....................                   .......           ΤΗΣ     Θ Ε Α Σ Η Σ    ΤΟΥΣ.....ΣΤΟΝ   Π Λ Α Ν Η Τ Η ....

                4)          ......................          ...........                  ΤΗΣ     Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ     ΤΟΥΣ......


         Υ Π Ο Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Τ Α .........   ΟΛΟΙ    ΜΑ   ΟΛΟΙ ......ΟΙ   Ε Κ Φ Ρ Α Σ Τ Ε Σ      Τ Ε Χ Ν Η Σ .....ΤΗΣ   ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ....

                            Α Π Ο Δ Ε Χ Ο Ν Τ Α Ι ......ΤΗΝ     Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η    ΤΟΥΣ......ΩΣ    Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ ......


                 Ο    Φ Ι Λ Λ Ε Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Σ .......ΕΙΝΑΙ.....   Ο   Φ Α Ρ Ο Σ .....ΤΗΣ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α Σ .....

                                             ΣΤΗΝ     Θ Α Λ Α Σ Σ Α ......ΤΗΣ    Ψ Υ Χ Ι Κ Η Σ     ΤΗΣ     Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η Σ .....


                    --""  Π Α Τ Ε Ρ Α ......ΚΑΙ   ΣΥ   Μ Η Τ Ε Ρ Α .....Δ Ε Χ Θ Ε Ι Τ Ε .....ΤΗΝ   Θ Υ Σ Ι Α    ΜΑΣ.....

                                         Δ Ω Σ Τ Ε .....ΤΗΝ   Α Γ Α Π Η     ΜΑΣ.....ΣΤΗΝ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α ....

                                  Φ Ω Τ Ι Σ Τ Ε    ΤΟΥΣ.....ΜΕ    ΤΗΝ    Δ Ο Ξ Α    ΣΑΣ......

                                                  Α Γ Κ Α Λ Ι Α Σ Τ Ε     ΤΟΥΣ.......

                                           ΕΜΕΙΣ......  ΤΑ    Π Α Ι Δ Ι Α    ΣΑΣ........

                                     ΑΣ   ΕΙΜΑΣΤΕ......ΤΟ     Κ Ρ Α Σ Ι .....ΚΑΙ    ΤΟ   Ψ Ω Μ Ι .....

                                                        ΓΙΑ    ΤΟ   Π Ν Ε Υ Μ Α     ΤΟΥΣ.....

                       Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Ε Σ Τ Ε     ΤΟΥΣ.....   Μ Ε Σ Α    ΣΤΗΝ    Κ Α Ρ Δ Ι Α    ΣΑΣ......

                       Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Ε Σ Τ Ε     ΤΟΥΣ......   Μ Ε Σ Α    Α Π Ο   ΤΗΝ    Κ Α Ρ Δ Ι Α    ΜΑΣ.......

                       σ υ γ χ ω ρ ε σ τ ε      τους......   αγαπημενοι   μας......Γ Ο Ν Ε Ι Σ .....συγχωρεστε   τους.....""--
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Rose στις Δεκέμβριος 23, 2008, 20:15:08
      ΟΛΕΣ.....ΟΙ   Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ .....ΠΟΥ    Σ Τ Ε Κ Ο Ν Τ Α Ι ....Χ Α Μ Η Λ Ο Τ Ε Ρ Α .....ΤΗΣ ......

                                        Σ Υ Γ Κ Ι Ν Η Σ Ι Α Κ Η Σ .....Ε Π Α Φ Η Σ .....ΕΙΝΑΙ.....ΑΠΛΑ.....


                                               Χ Α Μ Ε Ν Ο Σ       Χ Ρ Ο Ν Ο Σ      Υ Π Α Ρ Ξ Η Σ .....      αδελφια   μου.....

Αγαπητέ Suida,

συμφωνώντας μαζί σου, μια και εγώ είμαι λάτρης του συναισθήματος και της συγκινησιακής επικοινωνίας, όμως η αρμονία του ψυχισμού του ανθρώπου είναι η αρμονία επί του σταυρού, των 4 στοιχείων... (υλικό, συναισθηματικό, νοητικό και πνευματικό)... Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά μαζί... για να νιώθουμε όμορφα...  

              1)    ΤΟ   Α Δ Η Σ Ω Π Η Τ Ο     Κ Υ Ν Η Γ Η Τ Ο ......ΤΗΣ   Τ Ε Χ Ν Η Σ ....ΤΩΝ   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν ....

                2)    ΤΟ   Α Δ Η Σ Ω Π Η Τ Ο    Κ Υ Ν Η Γ Η Τ Ο ......  ΤΗΣ    Ψ Υ Χ Ι Κ Η Σ    ΤΟΥΣ    Υ Π Α Ρ Ξ Η Σ ....

                3)             ....................                   .......           ΤΗΣ     Θ Ε Α Σ Η Σ    ΤΟΥΣ.....ΣΤΟΝ   Π Λ Α Ν Η Τ Η ....

                4)          ......................          ...........                  ΤΗΣ     Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ     ΤΟΥΣ......


         [..]  Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Ε Σ Τ Ε     ΤΟΥΣ.....   Μ Ε Σ Α    ΣΤΗΝ    Κ Α Ρ Δ Ι Α    ΣΑΣ......

Μπορούμε να τους συγχωρέσουμε μόνο εφόσον έχουν μετανοήσει και αν έχουν κατανοήσει.. ειδάλλως θα συνεχίσουν αγέροχοι και ασταμάτητοι... το αδησώπητο κυνηγητό...

Αδελφέ μου κατανοώ, την διάθεσή σου, να νιώθουν όλες οι πλευρές, όμορφα, και να μην στεναχωριέται κανείς, όμως...

Χρειάζεται να είμαστε κακοί με το Κακό, και καλοί με το Καλό, αν θέλουμε να είμαστε Δίκαιοι...
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: suida στις Δεκέμβριος 23, 2008, 20:49:18
    ΠΡΑΓΜΑΤΙ.....ΜΕΤΑ.....ΤΗΝ   Σ Υ Γ Κ Ι Ν Η Σ Η .....ΤΗΣ    Ε Π Α Φ Η Σ ......

                                 Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι ......

                Η    Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α .....ΠΟΥ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ.....

                   Ο   Ε Μ Π Λ Ο Υ Τ Ι Σ Μ Ο Σ ......ΤΗΣ   Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η Σ .....


                         ΤΟ   ΚΑΚΟ.....ΕΧΕΙ   ΒΑΘΜΙΔΕΣ.....ΠΟΥ   ΠΗΓΑΖΟΥΝ.....ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΑΠΟΡΡΙΨΗ....

                   ΔΕΝ    Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Ζ Ε Τ Α Ι ......Ε Υ Κ Ο Λ Α .....

                                      ΓΙΑΤΙ......ΤΟ    ΣΚΟΤΑΔΙ....ΕΙΝΑΙ....ΤΟ  ΣΤΟΙΧΕΙΟ    ΠΟΥ   ΤΟ   Θ Ρ Ε Φ Ε Ι .....

                 Μ Ο Ν Ο .....ΜΕ   ΤΗΝ   ΣΥΝΔΡΟΜΗ   ΤΟΥ   ΘΕΙΟΥ ....ΩΣ   Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η ....ΜΠΟΡΕΙ.....

                                ΝΑ   Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Τ Ε Ι .....θαλεγα....


            ε χ ω    την   Α Ι Σ Θ Η Σ Η .....ΤΗΣ   Γ Ε Ν Ν Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ     ΣΟΥ.....ΚΑΙ   Υ Π Ο Κ Λ Ι Ν Ο Μ Α Ι ....

                                 ΔΕΝ   ΞΕΡΩ   ΑΝ   ΔΕΧΘΕΙΣ....ΑΥΤΟ   ΠΟΥ   ΘΑ   Ε Κ Φ Ω Ν Η Σ Ω ....

                                                                                                                ΣΕ    ΣΕΒΟΜΑΙ......
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Rose στις Δεκέμβριος 23, 2008, 20:53:57
                   ΤΟ   ΚΑΚΟ.....ΕΧΕΙ   ΒΑΘΜΙΔΕΣ.....ΠΟΥ   ΠΗΓΑΖΟΥΝ.....ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΑΠΟΡΡΙΨΗ....

                   ΔΕΝ    Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Ζ Ε Τ Α Ι ......Ε Υ Κ Ο Λ Α .....

                                      ΓΙΑΤΙ......ΤΟ    ΣΚΟΤΑΔΙ....ΕΙΝΑΙ....ΤΟ  ΣΤΟΙΧΕΙΟ    ΠΟΥ   ΤΟ   Θ Ρ Ε Φ Ε Ι .....

                 Μ Ο Ν Ο .....ΜΕ   ΤΗΝ   ΣΥΝΔΡΟΜΗ   ΤΟΥ   ΘΕΙΟΥ ....ΩΣ   Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η ....ΜΠΟΡΕΙ.....

                                ΝΑ   Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Τ Ε Ι .....θαλεγα....

Είναι δύσκολο να είναι κανείς ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ αγαπητέ μου Suida...
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: suida στις Δεκέμβριος 23, 2008, 21:28:12
       
              Σ Χ Ε Δ Ο Ν .....ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ.....ΘΑΛΕΓΑ....   Σ Χ Ε Δ Ο Ν .....

                              ΠΟΤΕ .....ΔΕΝ   Ξ Ε Υ Ρ Ε Ι Σ .....

                     Ο Χ Ι ....ΣΕ   Α Υ Τ Η ....ΙΣΩΣ....ΣΤΗΝ   ΑΛΛΗ.....Ι Σ Ω Σ .....

         
            Α Λ Λ Α .....ΓΙΑΤΙ.....Ε Χ Ω    ΤΗΝ   Α Ι Σ Θ Η Σ Η .....Ο,ΤΙ   Ε Σ Υ ....ΔΕΝ   Θ Ε Λ Ε Ι Σ .....ΝΑ   ΤΗΝ  ....

                       Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι  Σ .....Ε Ν Ω ....ΤΗΝ    Φ Υ Λ Α Σ Σ Ε Ι Σ .....!?!?
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: Ορφέας στις Δεκέμβριος 26, 2008, 14:38:23

    Αυτές τις ημέρες είχαμε την τύχη να μας επισκεφθεί και να συνομιλήσει μαζί μας, κάποιος που παρουσιάσθηκε ως μυημένος σε χριστιανικά μυητικά τάγματα. Μας δίνεται έτσι η δυνατότητα να ανατρέξουμε λίγο στο ιστορικό μέρος και στην ουσία των αυθεντικών μυστηρίων και των αυθεντικών μυητικών Αδελφοτήτων.

    Ούτε λίγο ούτε πολύ, παρουσιάσθηκε ξανά η προπαγανδιστική άποψη ότι, οι μυήσεις και οι μυητικές αδελφότητες είναι στο σύνολό τους σχεδόν χριστιανικές, με εξαίρεση βέβαια κάποιους τσαρλατάνους όπως τους ιδρυτές του AMORC, των Ιλλουμινάτι κλπ…. Αυτό που ως Α.Μ.Ρ.Α. προσπαθούμε να αναδείξουμε, δηλαδή την αλλοίωση και διαστρέβλωση των μυητικών μυστηρίων από τον ιουδαιοχριστιανισμό, αυτό μας δίνεται ξανά η ευκαιρία να υπενθυμίσουμε.

    Πρώτον, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι περισσεύει το θράσος των ιουδαιοχριστιανών δραστών και των σημερινών οπαδών των, γιατί, οι απηνείς διώκτες, σφαγείς των μυστών και καταστροφείς  όλων των μυητικών άντρων, οι πυρπολήσαντες το Σεράπειο και την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, οι δίδοντες σε πυρανάλωμα του πυρός τα ιερά και τα μυητικά άντρα της Ελευσίνας, οι παραδίδοντες σε ασβεστοκάμινα τα ιερά της Σαμοθράκης και οι καταδιώξαντες μανιωδώς τα ύψιστα σεβάσματα του Ελληνισμού, τα Καβείρια, τα Ιδαία, τα των Λειβίθρων, τα Ελευσίνια Μυητικά Μυστήρια, για να αναφερθούμε ενδεικτικά σε μερικά από αυτά, θρασύτατα αυτοί οι ίδιοι έρχονται στη συνέχεια και παρουσιάζονται τιμητές των μυητικών μυστηρίων.

    Δεύτερον, με πρωτόγνωρη αυθάδεια και υποκρισία και αφού προσπάθησαν να ολοκληρώσουν το διαρκές έγκλημα ενάντια στους μυημένους στα μετέπειτα χρόνια  – ο μεσαίωνας έχει να επιδείξει εκατόμβες μυστών βασανισθέντων και παραδοθέντων στην πυρά του ιουδαιοχριστιανικού παραλογισμού – ενεργούντες με τον πλέον ύπουλο και ανέντιμο τρόπο, παρεισφρύοντας μέσα στις μυητικές αδελφότητες, προχώρησαν στο σατανικό σκοταδιστικό των έργο της αλλοίωσης των μυστηρίων και της οικτρής διαστρέβλωσης των σεπτών μυητικών τελετουργικών. Έτσι φτάσαμε στα σύγχρονα χρόνια να ισχυρίζονται κάποιοι αυτοπροβαλλόμενοι ως λαβόντες την μύηση, να ομιλούν για τον Ροδοσταυρισμό ως αδελφότητα ιδρυθείσα από ιουδαιοχριστιανούς, να ισχυρίζονται για τον Ροδοσταυρισμό ότι είναι μία ιουδαιοχριστιανική αδελφότητα, ότι δήθεν είναι ο Ροδοσταυρισμός ιουδαιοχριστιανικό εσωτερικό μυητικό τάγμα.

    Δεν φταιν στην κυριολεξία αυτοί οι ίδιοι οι φορείς των τερατωδών ανακριβειών και διαστρεβλώσεων. Δυστυχώς έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου μετά από συνεχή προπαγάνδα πολλών ετών, πολλούς από τους οποίους δεν δυνάμεθα να κατηγορήσουμε ευθέως για ημιμάθεια και άρνηση διερεύνησης, για τον λόγο ότι, ακόμα και να προσπαθήσει κάποιος να ερευνήσει το θέμα, θα βρεθεί σε πληθώρα αναφορών που υποστηρίζουν ότι ο Ροδοσταυρισμός είναι ιουδαιοχριστιανικός, όντας απίθανο να προσκρούσει σε αντίθετες απόψεις. Άλλωστε οι αντίθετες καταγραφές – όσες υπήρξαν – είναι απίθανο να βρεθούν, καθώς είναι γνωστή η στάση των φονταμενταλιστών ιουδαιοχριστιανών απέναντι στις διαφορετικές απόψεις, τις οποίες με ζήλο κατεδίωξαν και οδήγησαν κατά κόρον στην πυρά.

     Γράφει, για παράδειγμα, ο αγαπητός Rosa alba:
…. θα βασίσω την απάντησή μου αφ' ενός σε κοινώς αποδεκτές πηγές, αφ' ετέρου στην σημερινή πραγματικότητα.

1. Το όνομα Kristian Rosenkreutz σημαίνει Χριστιανός Ροδόσταυρος. Το "Kristian" αυτομάτως δηλώνει τον Χριστιανικό χαρακτήρα του Ροδοσταυρισμού. Όσον αφορά δε στο "Ροδόσταυρος", τούτο επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Κατά μίαν εξ αυτών, το Ρόδο δεν είναι άλλο από το Εξάγραμμο, το οποίο -- συνδυαζόμενο με τον Σταυρό -- μας δίδει την πλήρη εκδήλωση της Χριστικής Παραδόσεως, δια της Παλαιάς (Ρόδο) και της Καινής (Σταυρός) Διαθήκης. (Πρβλ. το Μαρτινιστικό Έμβλημα).

2. Η Fama, (εκδ. Ιάμβλιχος 1990), ήδη από την πρώτη της σελίδα γράφει: "... ώστε να βαδίσουμε όλο και περισσότερο προς την τέλεια γνώση του υιού Του Ιησού Χριστού..." (σελ.45 της ως άνω εκδ.).

Στην χάλκινη πλάκα του Βωμού της κρύπτης του Κρίστιαν Ροζενκρώυτς ήταν γραμμένη η φράση: "Ιησούς, το Πάν για μένα". (σελ. 61 της ως άνω εκδ.).

Η δε γνωστή ρήση: "Εκ τού Θεού γεννώμεθα, εν Ονόματι Χριστού αποθνήσκουμε, δια του Αγίου Πνεύματος αναγεννώμεθα" επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά τον Χριστιανικό χαρακτήρα του Ροδοσταυρισμού.

    Κατά πρώτον, δεν πρόκειται για κοινά αποδεκτές πηγές, καθώς αυτές είναι αποδεκτές ΜΟΝΟΝ στα πλαίσια των δήθεν εσωτερικών ιουδαιοχριστιανικών ταγμάτων, αλλά δεν είναι ΚΑΘΟΛΟΥ αποδεκτές από κάθε σοβαρή αντικειμενική έρευνα.

    Στην συνέχεια, αρχίζει ο παρουσιασθείς ως  μυημένος με τον Kristian Rosenkreutz, για να στηρίξει τις εικασίες του περί δήθεν ιουδαιοχριστιανικού του Ροδοσταυρισμού. Θα μπορούσε να επιλέξει καλύτερη αναφορά, όμως κατέφυγε σε ένα παραμύθι, σε ένα όνομα το οποίο προήλθε από ένα μυθολόγημα, από μια συμβολική μυθική φιγούρα, την οποία έπλασε ο Βαλεντίν Γιόχαν Αντρέα, για να προσεταιρισθεί το τιμημένο όνομα των Σοφών που αφύπνισαν την Ευρώπη, προς όφελος των Διαμαρτυρόμενων και του αγώνα τους ενάντια στον καθολικισμό. Μάλιστα ο καταφεύγων σε τέτοια ψευδή στοιχεία, δεν διστάζει να μας παρουσιάσει και ως ετέρα απόδειξη, τον τάφο του Kristian Rosenkreutz, όπου αναγράφονταν δήθεν, «Εκ τού Θεού γεννώμεθα, εν Ονόματι Χριστού αποθνήσκουμε, δια του Αγίου Πνεύματος αναγεννώμεθα».

    Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η ευκολία με την οποία παραθέτουν αποδεδειγμένους μύθους, ανύπαρκτα και ψευδή στοιχεία ως δήθεν τεκμήρια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αναρωτήθηκαν ποτέ αν όσα τους μεταβιβάζουν είναι αληθή; Δεν αμφέβαλλαν ποτέ για την αντικειμενικότητα των όσων δογματικά τους διδάσκουν; Δεν ζήτησαν ποτέ τους, έστω και κάποια στοιχειώδη τεκμηρίωση για όσα τους εμφύτευαν; Όταν συγχέεται το πραγματικό με το φανταστικό, η σύγχρονη επιστήμη ομιλεί για διάγνωση ψυχώσεων που συνοδεύονται από ψευδαισθήσεις ή/και παραισθήσεις. Ο σκοπός όμως αγιάζει τα μέσα, όπως πρεσβεύει και πράττει αιώνες τώρα ο σκοταδιστικός ιουδαιοχριστιανισμός. Η προπαγάνδα είναι ο σκοπός και όπως έχει αποδειχθεί, όσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα που προπαγανδίζεται, τόσο περισσότερο φανατικούς δημιουργεί. Έτσι, κατά την συνήθη πρακτική που εφάρμοσε ο ιουδαιοχριστιανισμός, οι μύθοι, τα παραμύθια και οι αλληγορίες, γίνονται για τους αφελείς μυστηριώδεις αλήθειες και το πλέον τραγελαφικό στο όλο σκηνικό είναι ότι τα ίδια τα παραμύθια χρησιμοποιούνται ως απόδειξη της επιχειρούμενης προπαγάνδισης της πλάνης.

    Ο ανύπαρκτος τάφος ενός ανύπαρκτου μυθιστορηματικού ήρωα, έφτασε να γίνεται τεκμήριο που επιστρατεύεται να στηρίξει ένα ολοφάνερο ψεύδος. Γνωστή πρακτική, πετυχημένη μάλιστα, καθώς οι συμβολικοί μύθοι και οι αλληγορίες χρησιμοποιήθηκαν από αμετροεπείς, συνθέτοντας ένα δόγμα όπου τα παραμύθια παρουσιάζονται κυριολεκτικά, παρασύροντας και φανατίζοντας αφελείς που δεν τους έχει διδαχθεί ή δεν τους έχει επιτραπεί να σκέφτονται. Γιατί ο φανατισμός είναι απόρροια της πίστης σε δοξασίες που δεν αποδεικνύονται και το κυριότερο, αντίκεινται καταφανώς στον ορθό λόγο και δεν συμβαδίζουν ουδόλως με την κοινή λογική. Η παράνοια μάλιστα ωθείται στα άκρα, καθώς η πίστη στο παράλογο, αναβιβάζει το αφύσικο και αδύνατο – επειδή εκ των πραγμάτων δεν είναι σύμφωνο με την φυσική τάξη και ως φαινόμενο είναι αδύνατο να συμβαίνει – και το βαφτίζει θαύμα, το οποίο έρχεται στην συνέχεια να στηρίξει την πίστη στο παράλογο.

    Ο φαύλος κύκλος της πλάνης έχει στηθεί. Ο δογματικός παρασύρεται να πιστεύει ότι δήθεν υφίστανται φαινόμενα αφύσικα και αδύνατα, για τα οποία βέβαια ούτε καν ένδειξη έχει ότι έχουν έστω και ψήγμα αλήθειας. Αφού λοιπόν πιστέψει στο αδύνατο, έρχεται θριαμβευτικά να κυριαρχήσει ο παραλογισμός μέσω μάλιστα μιας φαινομενικής λογικής υπόθεσης που λέει: «Αφού το αδύνατο, το αφύσικο συνέβη, άρα πρόκειται για θαύμα». Το θαύμα όμως είναι αυτό που έρχεται τώρα να στηρίξει την πίστη στο παράλογο, κλείνοντας τον φαύλο κύκλο της πλάνης και του άκρατου παραλογισμού.

     Αυτήν την «λογική» του παραλόγου για αιώνες πρόβαλε ο ιουδαιοχριστιανισμός και με αυτήν την «λογική» έρχονται στην συνέχεια να υποστηρίξουν με τα έωλα επιχειρήματά τους οι ζηλωτές της πίστης περί ιουδαιοχριστιανικών μυητικών ταγμάτων και δήθεν ιουδαιοχριστιανικού Ροδοσταυρισμού ή μια άλλη παραλλαγή τέτοιων πλανεμένων ζηλωτών περί δήθεν Αιγυπτιακών μυητικών μυστηρίων και περί δήθεν Αιγυπτιακής των προέλευσης. Η υπόθεση είναι απλοϊκή και απλοϊκά βέβαια αφελής. «Ο Κρίστιαν Ρόζενκρόϊτς, ήταν ο ιδρυτής του Ροδοσταυρισμού (πρώτη πλάνη αφού το πρόσωπο δεν έχει υπάρξει πραγματικά και ο Ροδοσταυρισμός προϋπήρχε της εποχής που υποτίθεται υπήρξε ο Ρόζενκρόιτς), ήταν πιστός χριστιανός και στον τάφο του ήταν υποτίθεται γραμμένη η φράση «Ιησούς, το Πάν για μένα», (δεύτερη πλάνη αφού ουδέποτε βρέθηκε τέτοιος τάφος), ιδού ο θρίαμβος του παραλόγου, γιατί, αφού ο Ρόζενκρόιτς είναι πιστός στον Ιησού και ιδρυτής του Ροδοσταυρισμού, άρα ο Ροδοσταυρισμός είναι ιουδαιοχριστιανικός». 

    Στο ίδιο μοτίβο βέβαια θα κινηθούν και οι ψευδοοργανώσεις όπως το AMORC, όπου αυθαίρετες παραδοχές, π.χ. περί μεγάλου Μύστη Ακενατόν (ο πρώτος που επέβαλε τον θεό του δικού του ιερατείου διώκοντας και σφαγιάζοντας τα άλλα ιερατεία και καταστρέφοντας τα ιερά των – σας θυμίζει εβραϊκή νοοτροπία; Ε, από εκεί εμπνεύστηκε ο Μωυσής!), στη συνέχεια οι ίδιες αυθαίρετες παραδοχές χρησιμοποιούνται ως απόδειξη ότι τα μυητικά μυστήρια κατάγονται από την Αίγυπτο. Οι Αιγυπτιολάγνοι δήθεν μυημένοι, έχουν να επιδείξουν και δύο άλλα «τρανταχτά» ντοκουμέντα. Τα βιβλία του Απουλήιου και αργότερα του Τερασσόν, παραβλέποντας οι αφελείς ότι τα βιβλία αυτά ήταν δύο αξιόλογα μυθιστορήματα τα οποία δεν έχουν καμιά ιστορική αξία – γεγονός βέβαια το οποίο και οι συγγραφείς των ουδέποτε αξίωσαν.

    Έρχονται όμως οι κατά καιρόν αφελείς ή πονηροί προπαγανδιστές και παρουσιάζουν μυθιστορηματικά στοιχεία ως τεκμήρια για να προπαγανδίσουν την επιχειρούμενη αλλοίωσή των, δυστυχώς πετυχαίνοντας συχνά να επιτύχουν την διαστρέβλωση και να παρασύρουν μυριάδες αφελείς που έχουν εθιστεί στην άκριτη αποδοχή τερατολογιών, λόγω της διαρκούς πλύσης εγκεφάλου από τον δογματικό και σκοταδιστικό ιουδαιοχριστιανισμό. Την ίδια πονηρή τεχνική προσπάθησε να χρησιμοποιήσει και ο επίδοξος Rosa alba, παρουσιάζοντας αναφορές από δύο βιβλία – ένα συμβολικό αλχημιστικό μυθιστόρημα και ένα προπαγανδιστικό πολιτικό επαναστατικό κείμενο, τον «Χυμικό γάμο» και την «Fama»- ενός επαναστάτη ενάντια στον πάπα Λουθηρανού ιερωμένου, ο οποίος στην συνέχεια αναγορεύθηκε επίσκοπος.

    Για την προσπάθεια του Λουθηρανού Βαλεντίν Γιόχαν Αντρέα να παρουσιάσει τον Ροδοσταυρισμό ως ιουδαιοχριστιανικό και να προπαγανδίσει έτσι τις πολιτικές του ιδέες που κύρια εξυπηρετούσαν τον Λουθηρανισμό, ο κάθε αναζητητής της αλήθειας δύναται να βρει πολλά ιστορικά στοιχεία που θα τον οδηγήσουν εύκολα στην ιστορική πραγματικότητα. Σίγουρα τα κείμενά του –ειδικά ο Χυμικός γάμος – είχαν τεράστια επίδραση στον δυτικό εσωτερισμό, από την άλλη όμως ήταν και η αιτία της βίαιης αποπομπής της αλήθειας και της εισαγωγής της προπαγάνδας, περνώντας την μέσα από αλλοιωμένα εσωτερικά τάγματα. Για τον καλοπροαίρετο αναζητητής, παραπέμπουμε στο άρθρο μας, «Ροδοσταυρισμός: η αναγέννηση των επιστημών στην Ευρώπη» στο http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,214.0.html, όπου παραθέτουμε στοιχεία – ερεθίσματα για περαιτέρω διερεύνηση.

    Ο ένθερμος ζηλωτής μας Rosa Alba, προχώρησε βέβαια και σε άλλα κατ’ αυτόν τεκμήρια, όπως αυτά στο,
3. Ο Stanislas de Guaita στο Essais des Sciences Maudites, (Paris 1890, τ. 1ος, σελ. 154), λέγει:

"Ομοίως υποδιαιρούμενος σε τρεις βαθμούς, ο Ροδοσταυρισμός έρχεται να εμβολιασθεί επάνω στον Μαρτινισμό. Διότι, προκειμένου να διεκδικήσει κάποιος τον πρώτο Ροδοσταυρικό βαθμό, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ήδη λάβει τον τρίτο Μαρτινιστικό βαθμό (S*I*). Πρόκειται για την τυπική προϋπόθεση εισδοχής". Εάν, λοιπόν, ο Μαρτινισμός είναι Χριστιανική Ιπποσύνη, βάσει των λεγομένων όχι μόνον του Papus*, αλλά και όλων των έργων του Louis Claude de Saint Martin, συνεπάγεται ότι ο Ροδοσταυρισμός, ως επομένη βαθμίδα, έρχεται ως επιστέγασμα, σαν κατάληξη μίας πορείας Χριστιανικού χαρακτήρα.

* "Martinisme, Martinesisme, Willermosisme et Franc-Maconnerie", Paris 1899, σελ. 10

4. Στην πράξη, με εξαίρεση το AMORC και τα σχετικά με αυτό Τάγματα, συναντούμε τον Ροδοσταυρισμό έπειτα από τον Μαρτινισμό, σαν εσωτερικό κύκλο αυτού. Γνωρίζω τουλάχιστον πέντε διαφορετικά Μαρτινιστικά Τάγματα, ανεξάρτητα και άσχετα μεταξύ τους, που έχουν στους κόλπους τους Ροδοσταυρικό Περιστύλιο. Θα μου επιτρέψετε να μην τα αναφέρω, αφ' ενός επειδή δεν μπορώ να το αποδείξω χωρίς να δημοσιοποιήσω πράγματα που δεν θα έπρεπε..., και αφ' ετέρου για να μη θεωρηθεί ότι επιδιώκω να κάνω διαφήμηση...

Ο Παπύς στο "Martinisme, Martinesisme, Willermosisme et Franc-Maconnerie", Paris 1899, σελ. 3, σε κεφάλαιο με επικεφαλίδα "Οι Χριστιανοί Πεφωτισμένοι - Οι Ροδόσταυροι", ομιλεί για την Ροδοσταυρική μύηση, η οποία, δια του Lagreze και του Ambelain, επεβίωσε μέχρι τις μέρες μας.
Αυτή η μύηση, η οποία σήμερα φέρει το εξωτερικό όνομα Ροδόσταυροι της Ανατολής, (και η οποία καμμία σχέση δεν φαίνεται να έχει με τους "Ροδοσταύρους Αδελφούς της Ανατολής" του Δ. Σεμελά), συναντάται στους κόλπους αρκετών Μαρτινιστικών Ταγμάτων (ασχέτων μεταξύ τους, όπως προανέφερα) ως κλειστό, εσωτερικό Ροδοσταυρικό περιστύλιο. Οι εργασίες τους και ο όλος τελετουργικός τους διάκοσμος είναι ακραιφνώς Χριστιανικά, κύριο δε αντικείμενό τους  είναι η θεραπεία.*

* Bλέπε σχετικώς:
- R. Ambelain, Sacramentaire du Rose Croix, editions Bussiere, 1963.
- Luca Pierini, Il sacramentario segreto della suprema magia Rosa + croce, ed. Rebis.
- του ιδίου, Preghiere, esorcismi e benedizioni rituali di alta magia Rosa + croce, ed. Rebis.
- F.R+C, Ανθολόγιο Θεουργικών Πράξεων των Ροδοσταύρων της Ανατολής, Αθήνα 2008.


Ας θυμηθούμε και πάλι την Fama: "κανείς δεν θα ασκεί τίποτε άλλο εκτός από την θεραπεία των ασθενών και αυτή χωρίς φράγματα" (σελ.55-56 της ως άνω εκδ.).
Φιλικότατα, Rosa Alba

    Για τον Stanislas de Guaita, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι συνέγραψε αξιόλογα έργα πάνω στα μυστήρια του Αποκρυφισμού, παρότι πέθανε σε ηλικία μόλις 37 ετών από υπερβολική χρήση παραισθησιογόνων ουσιών. Παρότι ήταν και παρέμεινε εγκλωβισμένος μέσα στα πλαίσια και την οπτική της βίβλου, είναι προς τιμήν του ότι κατάφερε να ερμηνεύσει πολλές μυθολογικές αναφορές των γραφών με την οπτική του εσωτερισμού, επίτευγμα το οποίο βέβαια οφείλει στην εμπεριστατωμένη μελέτη του Φαμπρ ντ’ Ολιβιέ, του μεγάλου σύγχρονου Πυθαγόρειου Μύστη.

    Ο Γκουαϊτά, όπως και η υπόλοιπη παρέα των Αλντεϊβρ, Παλεντάν, Παπύς κλπ, έζησαν στα τέλη του 19ου αιώνα, άρα οποιαδήποτε αναφορά αυτών για την αναγέννηση του εσωτερισμού στην Ευρώπη που άρχισε από τον 10ο μόλις αιώνα, κρίνεται άνευ ιστορικής σημασίας την στιγμή που δεν παραπέμπει σε πηγές των πρώτων αιώνων της νέας χιλιετηρίδας. Μάλιστα και οι ίδιοι ήσαν θύματα της αλλοίωσης της ιστορίας του Ροδοσταυρισμού, γιατί τους συναντάμε δυστυχώς να μηρυκάζουν είτε την ιουδαιοχριστιανική προπαγάνδα, είτε την διαστρέβλωση περί Αιγυπτιακών μυητικών μυστηρίων, είτε πολλές φορές την ανάμειξη και των δύο πλανών σε έναν συγκερασμό προς ικανοποίηση όλων, πλην βέβαια της αλήθειας.
   
    Ευελπιστούμε να έχουμε στην συνέχεια την ευχέρεια και να δούμε το ενδιαφέρον για εκτενή ανάλυση των απόψεων των συγγραφέων εσωτεριστικών κειμένων των τελευταίων αιώνων και έτσι να επεκταθούμε και να αναδείξουμε τα θετικά στοιχεία του δυτικού εσωτερισμού, αλλά και τις τερατώδεις πλάνες που παρεισύφρησαν είτε από πλάνη, είτε από αφέλεια, είτε από σκοπιμότητα. Δυστυχώς ο Παπύς είναι φορέας και προαγωγός πολλών τέτοιων διαστρεβλώσεων, τις οποίες η αλαζονεία του και η φιλοδοξία του να σταθεί το Μαρτινιστικό Τάγμα που ίδρυσε, όχι μόνον δεν εξάλειψε, αλλά τουναντίον συμπορεύτηκε με αυτές για να επιτύχει την ανοχή αλλά και την συνενοχή του ιουδαιοχριστιανισμού και της νεοεμφανιζόμενης προπαγάνδας των Σημιτοχαμιτών, που αποσκοπούσε κύρια να μειώσει και να εξαλείψει την αντίληψη, που η παγκόσμια συνείδηση παραδέχονταν και ευγνωμονούσε γιαυτό την Ελλάδα ως γεννήτορα κάθε  επιστήμης και πολιτισμού.

    Γράφει με θρασύτητα ο φίλος μας Rosa Alba: «Εάν, λοιπόν, ο Μαρτινισμός είναι Χριστιανική Ιπποσύνη, βάσει των λεγομένων όχι μόνον του Papus*, αλλά και όλων των έργων του Louis Claude de Saint Martin, συνεπάγεται ότι ο Ροδοσταυρισμός, ως επομένη βαθμίδα, έρχεται ως επιστέγασμα, σαν κατάληξη μίας πορείας Χριστιανικού χαρακτήρα». Μια χαρά τακτοποιούνται έτσι όλα, για τον δογματικό ιουδαιοχριστιανό. Το αν βέβαια ο Βιλλερμόζ αλλοίωσε τον διδάσκαλό του και παρουσίασε έναν μαρτινισμό – στην ουσία βιλλερμοζισμό – ως ιπποτικό χριστιανισμό, ή το αν ο έτερος μαθητής του Πασκουαλί, ο Σεντ Μαρτέν, αντέστρεψε τελείως την νεοπλατωνική καμπαλιστική θεουργία του εβραίου δασκάλου του, καταντώντας την ιουδαιοχριστιανική προσευχητική ικεσία, αυτά δεν έχουν καμιά σημασία, αφού αυτό που ενδιαφέρει είναι να τονίσουμε ότι, αφού ο Ροδοσταυρισμός έπεται του ιουδαιοχριστιανικού μαρτινισμού, άρα είναι η κατάληξη της πορείας του ιουδαιοχριστιανισμού. Αυτά είναι τα σοβαρά επιχειρήματα, αυτές είναι οι παραπομές που για τον φίλτατο Rosa Alba αποτελούν αναμφισβήτητα τεκμήρια, ο οποίος κατά τάλλα δεν είναι «καθόλου δογματικός»!!!!

    Τι κι αν το Ροδο και ο ισοσκελής σταυρός, ο γνωστός παγκόσμια ως Ελληνικός – και όχι ο σταυρός ο λεγόμενος του Γολγοθά, ο χριστιανικός – εμπεριέχονται ως ενιαίος συμβολισμός στα συμβολικά γνωστικά και καμπαλλιστικά έργα του Δάντη, τι κι αν τα έργα του Νίκολας Φλάμελ για τον σταυρό και το Ρόδο, είναι αφιερωμένα στην Αφροδίτη (και όχι μόνον ο Φλάμελ), τι κι αν όλοι αυτοί προϋπήρξαν του υποτιθέμενου ιδρυτή του Ροδοσταυρισμού, τι κι αν ολάκερος ο δυτικός εσωτερισμός είναι στην βάση του και στην ουσία του ενεργός πανθεϊσμός, τι κι αν η Καμπαλλά, η Αλχημεία και ο Ερμητισμός καμία σχέση δεν έχουν με τον ιουδαιοχριστιανισμό, όλα αυτά παραβλέπονται και βαφτίζουμε ετσιθελικά τον δυτικό εσωτερισμό ιουδαιοχριστιανικό. Κι άμα εμφανίζονται ενοχλητικά αδελφότητες πανθεϊστικές, όπως ο Ροδοσταυρισμός ή κείμενα καταφάνερα πανθεϊστικά, εμείς με την γνωστή θαυματοποιία τα ονομάζομαι ιουδαιοχριστιανικά και γίνονται ιουδαιοχριστιανικά, όπως τα γουρουνόπουλα οι πονηροί καλόγεροι τα ονομάζαν ψάρια και αυτά φυσικά μετατρέπονταν σε «πουρναρόψαρα»!!!!

    Γράφει με παρρησία ο αγαπητός μας ζηλωτής:
1. Στα μηνύματά μου, χάριν της συζητήσεώς μας, σας παρέπεμψα τουλάχιστον 7 φορές σε βιβλιογραφία.
Στα δικά σας μηνύματα δεν το κάνατε ούτε μία φορά!
Ποιος λοιπόν είναι ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ;;;;;;

3. ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ είναι εκείνος που έχει υπερβεί την Δυαδικότητα και μπορεί και διακρίνει την Μονάδα δια μέσου των -- πάντοτε φαινομενικών -- αντιθέσεων. Όποιος δεν το έχει επιτύχει δεν δικαιούται να φέρει τον τιμημένο αυτόν τίτλο.
Οπότε, φίλοι μου, σας χαιρετίζω και συνεχίζω τον μυητικό μου περίπλου.
ΕΡΡΩΣΘΕ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ!
Rosa Alba

    Οι παραπομπές σε μη αξιόπιστη βιβλιογραφία, η τεκμηρίωση με μη αποδεδειγμένα επιχειρήματα, όχι μόνον δεν οδηγεί στην αλήθεια, αλλά με ύπουλο τρόπο προσπαθεί να επιβάλλει τον δογματισμό. Εμείς πρώτιστα απευθυνόμαστε στην κοινή ανθρώπινη λογική και κατά δεύτερον, προσπαθούμε να ωθήσουμε τον καθένα σε προσωπική έρευνα, παρέχοντας πάμπολλα στοιχεία – παραπομπές – ερεθίσματα, όχι για να μας πιστέψει κάποιος και να γίνει οπαδός μας, αλλά για να αρχίσει να αμφισβητεί επιτέλους, ώστε να αρχίσει να ερευνά και να σκέπτεται, γιατί αυτός ακριβώς είναι και ο κυρίαρχος στόχος και σκοπός της ΑΜΡΑ. Να βοηθήσει ώστε ο κάθε άνθρωπος να αποβεί ένα ελεύθερο και ανεπηρέαστο από αυθεντίες ατομικά σκεπτόμενο, βουλευόμενο και βουλόμενο ον.
   
 Υ.Γ.: Ροδόσταυρος, ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ είναι ο άνθρωπος που έχει αποκτήσει την διακριτική ικανότητα και δύναται να διακρίνει την «Δυαδικότητα» της δημιουργίας και αφοσιώνεται στην εργασία της επίτευξης της ολότητας, όχι ως πράξη εκμηδένισης των υποπολλαπλασίων ατομικοτήτων σε μια μοναδικότητα, αλλά ως πράξη ενοποίησης σε μια αρμονική ενότητα της πολλαπλότητας, ώστε τα ΠΑΝΤΑ να είναι μέσα στο ΕΝΑ και το ΕΝΑ να μοιράζεται στα ΠΑΝΤΑ.

    Ο Ροδοσταυρισμός δεν προάγει ούτε προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μεταλλαγμένο υβριδικό τερατούργημα, μοναδιαίο μονοκυτταρικό ον, αλλά εργάζεται ακατάπαυστα για την εναρμόνιση όλων των κυττάρων σε μια φυσική υγιή ισότιμη κοινωνία, συγκροτώντας έναν ευημερούντα οργανισμό, όπως μας υποδεικνύει η εξελικτική εικόνα της Φύσης στην αξιολογότερη έκφραση της ζωής. Ο ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ ζει, εργάζεται και προάγει την ζωή, κατά συνέπεια είναι κάθετα αντίθετος σε ύπουλες θεωρήσεις ιουδαιοχριστιανικού τύπου, όπου καταστρατηγείται και ευτελίζεται το μέγα Φυσικό θεϊκό έργο της ζωής και προωθείται σατανικά η απαξίωση και θυσία αυτής της ζωής, για μιαν άλλη αναπόδεικτη δήθεν παραδείσια, ουσιαστικά όμως για τον ολοκληρωτικό θάνατο.

    Ο ιουδαιοχριστιανισμός είναι αυτός που εξιδανικεύει και λατρεύει τον θάνατο. Ο Ροδοσταυρικός Πανθεϊσμός εξιδανικεύει την ζωή και λατρεύει τους γεννήτορες της ζωής, τον Ουράνιο Πατέρα και την Μητέρα Φύση….

Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: ΜΥΘΗΡΑ στις Δεκέμβριος 24, 2014, 10:38:45

....παιδια δε ανηκω στους καλα διαβασμενους αλλα περισσοτερο στους αυθορμητα εμπνευσμενους οποτε θελω μερικες εξηγησεις ...και κατευθυνσεις ερευνας περι ροδοσταυρισμου ..αν και καπως καθυστερημενα αλλα σφου ειναι το θεμα αυτο   ανοικτο ..παρεμβαινω..

να κανω καποιες ερωτησεις ..

- υπαρχουν κειμενα αρχαιοελληνικης γραμματειας η αλλης  αρχαιας γραμματειας η επιγραφικα αναθηματικα κτλ που να εντοπιζεται ο ορος ""ροδοσταυρος "" περα απο το γνωστο συγγραμα Famma ??αν οχι τοτε ειναι αυθαιρετο να μιλαμε για ροδοσταυρισμο ως εμπεδωμενη μυστικιστικη ιδεα κατα την αρχαιοτητα ,,δεν  ειναι ?? αυτο στην φιλοσοφια τωνεπιστημων το λενε ""αναχρονισμο" προβολη δηλαδη νοηματοδοτησεων σε παλαιοτερες εποχες χωρις τεκμηρια γραμματειακα  η αλλα ...

-υπαρχουν κειμενα προχριστιανικα που να εντοπιζεται ο ορος "χριστιανος ""η καποιος παρεμφερης ???


...αν ολα αυτα δεν  υπαρχουν τοτε οι αποψεις περι αρχαιου ροδοσταυρισμου και χριστιανισμου μη ιουδαικης προελευσης ειναι δοξασιες δηλαδη μη  βεβαιωτικες κρισεις  - πιθανολογιες και αναγωγισμοι χωρις τεκμηρια ( τετοιες αποψεις εχω εκφρασει κι εγω για την παγκοσμιοτητα κια αρχαιτητα του χριστιανικου κινηματος αλλα βεβαιως εννοειται οτι οι αποψεις μου αυτες δεν  τεκμηριωνονται προ ς  το παρον αλλα αποτελουν απλες πιθανολογιες του τυπου των ελευθερων διανοηματων συνθετικης και συνδυαστικης σκεψης ...

- γιατι ο,τιδηποτε ιουδαιοχριστιανικο να θεωρειται κακο και μαυρο ??γιατι με τα απωθημενα  του παροντος μετα απο  αιωνες πνευματικης καταπιεσης απο τον κατεστημενο χριστιανισμο ( που ολοι αναγνωριζουμε ως διεφθαρμενο και καταστροφικο  ) γιατι με αυτα τα απωθημενα να εξεταζουμε την καθε πνευματικη κινηση τη προερχομενη απο την εβραικη φαρα ..τελικα  βαθυτατο αντισημιτισμο καταμαρτυρει η προκαταληψη αυτη ( αυτο δεν εινα ορθολογικη αντιμετωπιση αλλα προληπτικη και μεροληπτικη αντιμετωπιση ) ..γιατι οι Εβραιοι  δε ειχαν και δεν εχουν δικαιωμα να παιρνουν εκλεκτικα ιδεες και να τις φορτωνουν στο δικο τους ιδεοσυνειδητο αναμορφωνοντας τις γιατι δεν εχει δικαιωμα αυτη η φυλη  στο εκλεκτισμο των ιδεων ???

...με τη ιδια λογικη θα πρεπει ο Κινεζος να διαμαρτυρεται για τις ταοιστικες ιδεες που μεταλαμπαδευτκαν και μεταγγιστηκαν στο πνευμα των Ιαπωνεζων  ή ο  Ινδος να διαμαρτυρεται και να θεωρει κακοηθη την μεταλαμπευση των βουδιστικων ιδεων στον κομφουκιανισμο ..

...με   πια λογικη φατριαστικη και εγωπαθη δεν  επιτρεπεται οι αλλοι λαοι και φυλες να εμπνεονται και να  χρησιμοποιουν για  λογαριασμο τους καποιες φιλοσοφικες κια αποκρυφιστικες ιδεες νιωθωντας   τες σαν να ειναι δικες τους ( εεε και σιγα το πραμα ,,,,οποιος λαος ειναι πλουσιος παροχος  ιδεων  δεν  τρεμει μπας και του κλεψουν καποιες  ιδεες οι αλλοι λαοι και  τις μοστραρουν για δικες τους  ,,,με το πνευμα της δωρεας και α ελευθερης διανομης σκεφτεται ο ευρυνοος ελληνας κι οχι με την στενομυαλη τσιγγουνιστικη ελληναραδικη φατριαστικη μισερη λογικη ""ααα αυτο εινα δικο μου "") ...

... γιατι μεταφερουμε το πνευμα της κλοπης πνευματικης ιδιοκτησιας σε αυτο που ειναι η αλληλοδραση η πολιτισμικη των λαων και φυλων ??ποιος μας λεει  οτι οι ιδεες εχουν made in ταυτοτητα και μαρκα  εθνικης προελευσης και  δνε επιτρεπεται η χρηση τους απο αλλους λαους  χωρις να καταβαλλουν τα πνευματικα δικαιωματα στο αρχικο εμπνευστη ???

...νομιζω οτι πρεπει  να διακρινουμε το  τσιγγουνικο , μιζερο  , κτητικο  και κρυπτοεθνοσωβινιστικο  ελλαδιστικο ελληναραδικο πνευμα απο το πνευμα του ελληνισμου το οικουμενικου και απλωχερα γενναιοδωρου
...

ΧΑΡΙΣΜΑ ΣΑΣ ΒΡΕ !!!ΕΤΣΙ ΜΙΛΑ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ!!! ΔΩΡΕΑ ΕΛΑΒΑ ΙΔΕΩΝ ...ΔΩΡΕΑ ΣΑΣ ΔΙΝΩ!!!  .. και δε ζητα αποζημιωσεις και ποσοστα απο την κυκλοφορια και χρηση  των ιδεων  γρινιαΖωντας σαν το γυφτο στην αγορα οτι του κλεψαν τα πορτοκαλια τα αγγουρια και  τσι ντοματες ...ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΨΩΡΟΕΛΛΑΔΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΙΣΜΟΣ !!!
Τίτλος: Απ: Η παραποίηση της Αλήθειας για την προέλευση του Ροδοσταυρισμού
Αποστολή από: ΜΥΘΗΡΑ στις Δεκέμβριος 24, 2014, 10:53:02

,,,,,κι εδω μια δικη μου  συνθετικη ερμηνεια περι της εννοιας του ροδοσταυρισμου καθαρα βιονεργειακη ..του τυπου της πιθανολογιας παντα κι οχι της βεβαιωτικης γνωσης της αποδεδειγμενης  και αδιασειστης ...γιαυτο μελετες να σας παραπεμψω δεν εχω ( ο,τι γραφω ειναι μεσα απο τα Αρχεια των Ιδεων τα Διαχυτο και Ελευθερο χωρις  πνευματικα δικαιωματα,, αρα ειστε ελευθεροι να τα χρησιμοποιησετε χωρις αναφορα στην πηγη του,, η ακομη και να  το οικειοποιηθειτε ( η ντροπη δικη σας τοτε ) χμμ ....ειπαμε αυτο ειναι ο ελληνισμος δωρεα ...καμμια σχεση δηλαδη με τον  τσιγγουνικο ελλαδισμο -ελληναραδισμο )

=========================(ΠΕΡΙ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ )


.... τα ψυχικα μας κεντρα λοιπον ειναι αυτα που αποτελουν «πυλες» και "επισυναψεις" και διαυλους με το διαχυτο βιοηλεκτρομαγνητικο μας πεδιο ...μεσω των «πυλων» αυτων διενεργουνται οι βασικες μας ψυχοενεργειακες διεργασιες οπως αυτες :

-της αντλησης-εισροης της βιοενεργειας ,
-της αποθηκευσης και αναδιανομης ,
και της
-της μεταλλαγης και αποβολης - εκροης της βιοενεργειας


...για να μπορουν αυτες ομως οι ψυχικες διεργασιες να διενεργηθουν αβιαστα και ανεμποδιστα ,,παει να πει για να μπορει η ζωτικη μας ενεργεια να συντηρηθει και ποσο μαλλον να ανελικτει και να εξευγενιστει θα πρεπει οι
" πυλες " αυτες να μη παρεμποδιζονται ως προς την κινητικοτητα τους ,,,

,,,η κινητικοτητα τους διαφερει απο ατομο σε ατομο και ειναι αυτο που διαμορφωνει το ιδιαιτερο χρωμα την ενταση –μεγεθος και την μορφη των ψυχοενεργειακων μας σωματων,, των "σωματων " της ψυχης μας εντελει ...

...τα ψυχικα μας κεντρα ή "πυλες"-στοματα οπως διευκρινησαμε και σε προηγουμενο Δεμο μοιαζουν με μικροσκοπικους στροβιλους -κυκλωνες που αλλαζουν συνεχως προσανατολισμο και φορα στροβιλωδους κινησης ...
...αυτη η περιπλοκη και πολλαπλων επιπεδων κινηση ειναι που δημιουργει διαμορφωσεις "πεταλων " σαν αυτα του "ροδου" ή του "λωτου" γυρω απο ενα ψυχικο κεντρο που λειτουργει αβιαστα και ανεμποδιστα ...
...αυτες οι διαμορφωσεις ειναι ουσιαστικα οι δυναμικες γραμμες του βιοηλεκτρομαγνητικου πεδιου που δημιουργειται απο την στροβιλωδη κινηση των ψυχικων μας κεντρων ...


ΤΟ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ "ΤΡΟΧΟΣ" ΤΗΣ ΖΩΗΣ Η "ΠΥΛΗ" ΜΑΣ ,Η ΤΟ "ΡΟΔΟ" ΜΑΣ ,Η Ο "ΛΩΤΟΣ" ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΠΟΛΩΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΤΑ Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ ,,ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ... ΑΠΛΑ ΠΑΓΩΝΕΙ ,,,ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ,,, ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΡΟΒΙΛΩΔΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ... ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΑΔΙΕΤΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΑΣ "ΑΝΘΟΣ" ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ,,, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΣΕΙΣ .......ΚΙ ΑΡΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΛΗΣΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΔΙΑΝΕΙΜΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ...

ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΤΕΧΝΗΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΤΑ <<ΡΟΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ >> ΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ,, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΠΛΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΧΙΑΣΤΗΣ ,,ΚΙΝΗΣΕΙΣ ...

...ΚΑΤΙ ΣAN <<ΣΤΑΥΡΟ >> ...


ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΣ ΠΕΔΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ,, Ο "ΛΩΤΟΣ" ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΖΩΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ...ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΑΚΑΒΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ...ΕΝΑ ΘΑΝΑΤΟ ΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΣΕ ΚΥΤΑΡΡΙΚΗ , ΙΣΤΙΚΗ , ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΙΑ ΣΕ ΜΥΡΙΕΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΣΑΡΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΝΣΑΡΚΩΣΗ -ΘΑΝΑΤΟ ....

Ο ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ...ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Η ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΜΑΚΡΟΣ ΕΝΣΑΡΚΗΣ ΖΩΗΣ 70 Η ΚΑΙ 80 ΧΡΟΝΩΝ ..

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ .. ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΥΓΕΙΕΣ ΣΩΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΚΩΛΥΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΦΘΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΥΠΑΡΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ...

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΥΧΓΡΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΙΑ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΝΑ ΑΓΚΟΜΑΧΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΟΠΑΛΕΥΕΙ ΒΑΘΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΜΟΛΟΓΗΤΑ ΥΠΟΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ
<<ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟ >>ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΩΝ ΠΟΛΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΤΗΝ ΘΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΚΩΝΟΥΝ ΣΑΝ ΠΕΛΩΡΙΑ ΒΑΡΙΑ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ...........