ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

Σχόλια => Θρησκεία και Κοινωνία => Μήνυμα ξεκίνησε από: Rose στις Φεβρουαρίου 16, 2008, 11:24:03

Τίτλος: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Rose στις Φεβρουαρίου 16, 2008, 11:24:03
Τα παρακάτω αποσπάσματα είναι παρμένα από το βιβλίο: «Η αντιπαγανιστική νομοθεσία της ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέσα απ' τους κώδικες», το οποίο περιέχει πολλούς περισσότερους νόμους, Εκδόσεις ΚΑΤΑΡΤΙ. Τηλεφωνική Παραγγελία /210/ 3604793 & 360127.

Στους νόμους της ακμής των Ρωμαιο-χριστιανικών χρόνων (4ου & 5ου αιώνος μ. Χ.) διαβάζουμε, για τον βίαιο εκχριστιανισμό των Ελλήνων και την υποχρεωτική "σωτηρία" τους, μέσω της νομοθετημένης, αδυσώπητης εξόντωσης του Ελληνισμού.

«Διατάσουμε, όλα τα ιερά και οι ναοί (των Ελλήνων) όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της χριστιανικής θρησκείας... αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή, εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτό τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου». Αυτοκράτορες: Θεοδόσιος και Βαλεντινιανός προς Ισίδωρον Έπαρχο Πραιτωρίου.14/ Νοέμβριου 435.

«Να κλείσουν όλοι οι ναοί σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της οικουμένης... Αν κάποιος με οποιαδήποτε δύναμη παραβεί (αυτό τον νόμο) θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό». ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10 Αυτοκράτωρ Κωνστάντιος Α΄ προς Ταύρον Έπαρχο του Πραιτορίου. Δεκέμβριος του 354 μ. Χ.

«Τέτοιου είδους πράξεις (οτιδήποτε μη χριστιανικό χαρακτηριζόταν ειδωλολατρία) αν εξακολουθούν να συμβαίνουν (ή καταγγελθεί ότι συμβαίνουν!) ακόμα και σε κάποιο λιβάδι ή σπίτι, το λιβάδι ή το σπίτι αυτό θα προσαρτηθεί στο ταμείο των ιερότατων ανδρών... (δηλαδή των ιερέων της χριστιανικής εκκλησίας) ενώ ο ιδιοκτήτης τους που έδωσε την συγκατάθεσή του να μιανθεί ο τόπος, θα αποπεμφθεί από το (οποιοδήποτε) αξίωμά του, θα χάσει την περιουσία του και αφού υποστεί σωματικό βασανισμό με μεταλλικά όργανα θα οδηγηθεί σε διαρκή εξορία.» ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10.8. Αυτοκράτορες Λέων και Ανθέμιος προς Διόσκωρον Έπαρχο του Πραιτωρίου. Εξεδόθη το 472; μ. Χ.

«Διατάζουμε τους άρχοντές μας, αλλά και όσους διδάσκονται από τους θεοφιλεστάτους επισκόπους, να αναζητούν σύμφωνα με τον νόμο όλες τις περιπτώσεις ασέβειας υπέρ της ελληνικής θρησκείας, έτσι ώστε να μην συμβαίνουν, αλλά και αν συμβαίνουν, να τιμωρούνται... Κανείς να μην έχει το δικαίωμα να κληροδοτεί με διαθήκη (περιουσίες) ή να χαρίζει με δωρεά οτιδήποτε, σε πρόσωπα ή τόπους που έχουν επισημανθεί ότι διαπράττουν την ασέβεια του ελληνισμού... όσα δίδονται ή κληροδοτούνται μ' αυτόν τον τρόπο θα αφαιρούνται. Με την παρούσα ευσεβή νομοθεσία (διατάζουμε) να διατηρηθούν σε ισχύ όλες οι τιμωρίες με τις οποίες οι προηγούμενοι (χριστιανοί) βασιλείς είχαν απειλήσει να τιμωρήσουν την ελληνική πλάνη, με τις οποίες (τιμωρίες!) προσπαθούσαν να διασφαλίσουν την ορθόδοξη πίστη.» ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10.9 επίσης (Β1,1,19) και ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΑ 6,3.  Ο συγκεκριμένος νόμος θεωρείται νομοθέτημα του Ιουστινιανού.

«Επειδή μερικοί συνελήφθησαν (αν και αξιώθηκαν το χριστιανικό βάπτισμα) διακατεχόμενοι από την πλάνη των ανόσιων μυσαρών Ελλήνων, να διαπράττουν εκείνα που δικαιολογημένα εξοργίζουν τον φιλάνθρωπο (βιβλικό) θεό (μας)... Αυτοί θα υποβληθούν στην αντίστοιχη τιμωρία και μάλιστα με πνεύμα επιείκειας (!) αν επιμείνουν στην πλάνη των Ελλήνων, θα υποβληθούν στην έσχατη των ποινών.

Αν δεν έχουν αξιωθεί ακόμα το σεβαστό βάπτισμα, θα πρέπει να παρουσιαστούν στις ιερότατες εκκλησίες μας, μαζί με τις συζύγους και τα παιδία τους και μαζί με όλους του οίκου τους, για να διδαχθούν την αληθινή πίστη των χριστιανών.

Αφού διδαχθούν και αποβάλουν την πλάνη που τους διακατείχε προηγουμένως, θα πρέπει να ζητήσουν το σωτήριο βάπτισμα.  Διαφορετικά ας γνωρίζουν ότι αν παραμελήσουν να το κάνουν (να ζητήσουν δηλαδή μόνοι τους το σωτήριο βάπτισμα!) δεν θα έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα, ούτε θα τους επιτραπεί να είναι ιδιοκτήτες περιούσιας, ούτε κινητής, ούτε ακίνητης.

ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ και θα εγκαταλειφθούν στην ένδεια και επιπλέον, θα υποβληθούν στις έσχατες τιμωρίες. Θα παρεμποδίσουμε δε κάθε μάθημα (κλείσιμο σχολών!), που διδάσκεται από όσους πάσχουν από την νόσο και την μανία (μάθησης!) των ανόσιων Ελλήνων, ώστε προσποιούμενοι ότι διδάσκουν, να μη μπορούν πια να διαφθείρουν της ψυχές των μαθητών τους με δήθεν αλήθειες.

Αν (λοιπόν) φανεί κάποιος τέτοιος άνθρωπος και δεν τρέξει στις εκκλησίες μας, μαζί με όλους τους συγγενείς και τους οικείους του, θα τιμωρηθεί με τις προαναφερθείσες ποινές.

Θεσπίζουμε δε και νόμο, σύμφωνα με τον οποίο τα παιδία, όταν είναι σε μικρή ηλικία, θα πρέπει να βαπτίζονται αμέσως και χωρίς αναβολή, (ιδού ο υποχρεωτικός νηπιοβαπτισμός!) όσοι δε είναι μεγαλύτεροι στην ηλικία, πρέπει να συχνάζουν στις ιερότατες εκκλησίες μας και να διδάσκονται τις θείες γραφές και τους (βιβλικούς) κανόνες. Αφού δε εννοήσουν και αποβάλουν την παλαιά (αρχαιο-ελληνική) τους πλάνη, θα μπορέσουν να δεχθούν το βάπτισμα και στη συνέχεια να διαφυλάξουν την αληθινή πίστη των ορθόδοξων χριστιανών.

Όσοι δε, έχουν κάποιο στρατιωτικό ή άλλο αξίωμα, ή μεγάλη περιούσια και για να κρατήσουν τα προσχήματα (προσποιούμενοι τους πιστούς) ήλθαν ή πρόκειται να έλθουν να βαπτισθούν, αλλά αφήνουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τα υπόλοιπα μέλη του οίκου τους μέσα στην ελληνική πλάνη, διατάσουμε να δημευθεί η περιούσια τους, να αποκλεισθούν από τα πολιτικά δικαιώματά τους και να υποβληθούν σε αντάξιες τιμωρίες, αφού είναι φανερό ότι πήραν το βάπτισμα χωρίς καθαρή πίστη. Θεσπίζουμε αυτούς τους νόμους για τους αλητήριους Έλληνες». ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10.10

Μπροστά σ΄ αυτές τις εξοντωτικές "σωφρονιστικές ποινές", τις εξορίες, τους αποκεφαλισμούς, τις κατασχέσεις περιουσιών, τις αφαιρέσεις προνομίων, τον εξευτελισμό της υποχρεωτικής κατήχησης, τον βασανισμό και την νόμιμη θανάτωση κάθε υπερασπιστή τους, για τους κυνηγημένους σαν το χειρότερο ιστορικό σίχαμα 'Ελληνες, ο εκχριστιανισμός φαινόταν ύστατης πράξη λογικής και μοναδική επιλογή σωφροσύνης.

Έτσι... εκχριστιανίσθηκε ο "Ελληνισμός"!

ΑΥΤΗ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΥΠΗΡΞΕ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΑΦΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΩΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Συγνώμη αλλά έχω βάλει τα κλάματα διαβάζοντάς το.  Έχουμε εξαπατηθεί τόσο πολύ.  Η Εκκλησία έχει καταστρέψει τον Ελληνικό πολιτισμό, και ακόμα, υπάρχει υποχρεωτικός εκκλησιασμός στα σχολεία, και Χριστιανική κατήχηση πίσω από την πλάτη μας.  Πριν λίγα χρόνια δεν μπορούσαμε να πάμε τα παιδιά μας σχολείο, αν δε τα βαφτίζαμε.  Ο αγώνας μπροστά μας είναι μεγάλος και από εκεί χρειάζεται να αρχίσουμε.  Ερευνώντας και αναλύοντας τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ του Χριστιανισμού και της Αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, θα κατανοήσουμε βαθιά γιατί τόσα χρόνια καταστραφήκαμε πολιτισμικά.
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Rose στις Φεβρουαρίου 16, 2008, 16:20:46
Αποσπάσματα από το βιβλίο της Λιλής Ζωγράφου - Αντιγνώση, τα Δεκανίκια του Καπιταλισμού

ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ

Με το δοκίμιο τούτο θα πληγώσω σίγουρα μια μερίδα ανθρώπων που, γεμάτοι καλή πίστη, είναι δεμένοι με το χριστιανισμό.  Και λυπούμαι ειλικρινά γι' αυτό.

Γιατί ενώ ξεκίνησα γεμάτη αγανάκτηση και θυμό τη γραφή του βιβλίου μου, μου συνέβη μια βαθιά και ουσιαστική αλλαγή.  Ένιωσα να γίνομαι καλή.  Γλύκαναν μέσα μου οι πληγές της ζωής και της σκέψης.  Πλημμύρισα τρυφεράδα και επιείκεια για τους ανθρώπους.  Ως τώρα η αγάπη μου γι' αυτούς ήταν σκληρή, απαιτητική.  Δεν τους συγχωρούσα την ευπιστία τους.  Αλλά σιγά σιγά όσο προχωρούσα στη μελέτη και στη γραφή της Αντιγνώσης, γέμιζα τρόμο και συμπόνια.  "Δεν μένει, λοιπόν, καμιά ελπίδα για τον άνθρωπο", αναρωτιόμουνα.  Ως πότε τα ιδανικά που για χάρη τους θυσιάζεται θα γίνονται όπλα να τον δολοφονούν, αλυσίδες να τον σκλαβώνουν, φυλακές να τις κατοικεί;

Και ως πότε αντέχει να πληροφορηθεί τούτη την αλήθεια; Αλλά την ίδια στιγμή αποφάσιζα πως η ίδια αλήθεια που αφαιρεί μιαν ελπίδα, γεννά μια καινούργια.

. . .  


Η "Αντιγνώση, τα Δεκανίκια του Καπιταλισμού" θέτει ένα πρόβλημα που ποτέ ως τώρα δεν έχει ερευνηθεί αντικειμενικά και καίρια.  Πως καταποντίστηκε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός;  Γιατί;  Ποιους εξυπηρετούσε ο αφανισμός του;  Και γιατί θεωρήθηκε απαραίτητο να ξεριζωθεί η ελληνική παιδεία προκειμένου να επιβιώσει ο χριστιανισμός;

Οι πολιτισμοί που καταστράφηκαν ολοκληρωτικά και αφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης δέχτηκαν επιδρομές από ορδές βαρβάρων.  Όπως ο Μυκηναϊκός από τους Δωριείς και ο Χαναανικός από τους Εβραίους.

Αλλά ο χριστιανισμός εμφανίζεται σα θρησκεία.  Και το ίδιο ισχυρίζεται ως σήμερα.  Πως έδρασε όμως σα βαρβαρική επιδρομή; Και γιατί λειτούργησε σαν καταλύτης κάθε ελληνικού στοιχείου, μετερχόμενος μέσα που μόνο ο ναζισμός μεταχειρίστηκε;

Ο χριστιανισμός ισχυρίστηκε, και ισχυρίζεται ακόμη, πως μοναδικό του κίνητρο ήταν η Σωτηρία.  Σύμφωνοι.  Αλλά τίνος; Μα της συσσώρευσης του Πλούτου και της Εξουσίας.

Αυτός είναι ο στόχος αυτού του βιβλίου:  Η απομυθοποίηση μιας απάτης, όπως στάθηκε η χριστιανική θρησκεία, που γίνεται θεμέλιο του καπιταλισμού.  Και που δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς την κατάλυση του Ελληνικού ορθολογισμού.

Διαφορετικά θα εξακολουθεί να εκκρεμεί ένα ζητούμενο.  Από τον Ελληνικό πολιτισμό γεννιέται η Ταυτότητα του Ανθρώπου.  Γιατί ο χριστιανισμός καταργεί αυτήν την Ταυτότητα για να σώσει δήθεν τον άνθρωπο;

. . .  


'Ενα χρόνο αργότερα, δημοσιεύθηκε στον "Ταχυδρόμο" ότι η Ιερά Σύνοδος ζήτησε τον αφορισμό μου. Κρίμα που οι "νοήμονες" δεν της το επιτρέψανε.  Στερώντας μου έτσι την τιμή να αποκτήσω το αυθεντικό πιστοποιητικό πως είμαι υπηρέτης της αλήθειας.  Γιατί η μόνη δουλειά που δέχτηκα με τη θέλησή μου στη ζωή είναι η εξυπηρέτηση της αλήθειας.
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Rose στις Απριλίου 15, 2008, 16:36:31
Περί «ελληνοχριστιανισμού» - ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ

ΟΛΕΣ αυτές τις μέρες του ιερού περί ταυτοτήτων πολέμου, οι σύγχρονοι σταυροφόροι, από του ανωτάτου μέχρι του κατωτάτου, κραδαίνουν αδιάκοπα τα συνθήματα: «Η Ορθοδοξία είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας των Ελλήνων»... «Χριστιανική Εκκλησία και Ελληνικό Εθνος είναι έννοιες αλληλοσυμπληρούμενες» και τα παρόμοια.

Αξίζει, λοιπόν, να δούμε πόσο αληθεύουν αυτά τα «σλόγκαν». Και, για τούτο, ας γυρίσουμε πίσω στις ρίζες, στην εποχή όπου ο Χριστιανισμός καθιερώθηκε ως επίσημη θρησκεία του Βυζαντινού κράτους, και θεμελιώθηκε η συνύπαρξη κοσμικής και θρησκευτικής εξουσίας.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ αρχίζει με μια γοερή αντίφαση: Οι Βυζαντινοί ένιωθαν συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων, διατηρούσαν πάμπολλα έθιμά τους, μιλούσαν τη γλώσσα τους, οι λόγιοί τους μελετούσαν την αρχαία Γραμματεία, τη «συντηρούσαν» αντιγράφοντας τα κείμενά της. Και, γι' αυτό το τελευταίο, τους χρωστάμε άπειρες χάρες, αφού χωρίς τον δικό τους μόχθο, μεγάλο μέρος του αρχαίου θησαυρού θα είχε χαθεί για πάντα.

Απ' την άλλη, όμως, αποστρέφονταν την Ελλάδα και τους Ελληνες, επειδή τους ταύτιζαν με την επάρατη ειδωλολατρία, τον εχθρό και αλλοτινό διώκτη της χριστιανικής θρησκείας. Ετσι, έγιναν αυτοί διώκτες ανελέητοι των παλιών διωκτών τους. Και, φυσικά, πρωταρχικό ρόλο στο μίσος κατά «παντός του ελληνικού» και στον λυσσαλέο κατατρεγμό του, έπαιξε η Εκκλησία, που ήταν ο φορέας και λειτουργός της νέας θρησκείας και ο μοναδικός σχεδόν πνευματικός οδηγητής των Βυζαντινών.

Η πρώτη τους κίνηση ήταν να καταστρέφουν τους ναούς και τα αγάλματα των Ελλήνων ­ στερώντας, έτσι, τον κόσμο από ανεπανάληπτα δημιουργήματα της αρχαίας τέχνης, για να μη μείνη ίχνος από τη «βελυρή θρησκεία των ειδώλων». Ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος, πρωτοστάτησε, το 391, στην πυρπόληση της βιβλιοθήκης του Σεραπείου, με τους 42.000 τόμους της ­ μοναδική κιβωτό της αρχαίας γνώσης και λογοτεχνίας... Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α' κατάργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες (395) και ο πολύς Ιουστινιανός έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας (529)...

Και να ήταν μόνο τα άψυχα; Οι πρόδρομοι των σημερινών ζηλωτών επιδόθηκαν σε φοβερούς διωγμούς και σφαγές των «εθνικών», που τις ομολογούν και οι χριστιανοί χρονικογράφοι... Ο ελληνολάτρης αυτοκράτορας Ιουλιανός όχι μόνο συκοφαντήθηκε και αναθεματίσθηκε σαν «αποστάτης» και «παραβάτης» αλλά και δολοφονήθηκε (πιθανότατα) από χριστιανό, ενώ πολεμούσε εναντίον των Περσών... Ο ανεψιός και διάδοχος του πατριάρχη Θεόφιλου, ο Κύριλλος, θεωρείται ηθικός αυτουργός της δολοφονίας της σπουδαίας νεοπλατωνικής φιλοσόφου Υπατίας (415)... Και το 797, η Σύνοδος της Νικαίας αναθεμάτιζε όσους «μελετούσαν διεξοδικώς τα ελληνικά μαθήματα»...

ΑΚΟΜΑ και το όνομα «Ελλην» πήρε νόημα υβριστικό και αποκρουστικό. Το Βυζάντιο «πολέμιον υπελάμβανε (θεωρούσε εχθρικό) το των Ελλήνων όνομα, καθ' όσον ανέκαθεν το όνομα τούτο εταυτίσθη μετά της εννοίας του ειδωλολάτρου», γράφει ο ­ κάθε άλλο παρά «αντίχριστος», βέβαια ­ ιστορικός Κ. Παπαρηγόπουλος1. «Ανόσιους, μυσαρούς, παμμίαρους» αποκαλούσαν τους Ελληνες οι αυτοκρατορικοί νόμοι και οι εκκλησιαστικοί πατέρες.

Ο Αθανάσιος κατακεραύνωνε τους «μιαρούς» Ελληνες... ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός στηλίτευσε την «κίβδηλον ποίησιν» των αρχαίων... και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρούσε πως Χριστιανισμός και Ελληνισμός είναι ασυμβίβαστοι, ­ διαφωνώντας με τους νυν ελληνοχριστιανικούς κήρυκες...

«Το όνομα Ελλην κατήντησε θρησκευτικόν και ελέγετο περί μη χριστιανών και αν ακόμη ούτοι ήσαν Σαρακηνοί», λέει ο ιστορικός Κ. Αμαντος2. Και, αυτό, όχι μόνο από τους τότε ζηλωτές και «θεούσες». Ακόμα και κορυφαίοι διανοητές, όπως ο πατριάρχης Φώτιος (9ος αιώνας) έγραφε πως οι Ρώσοι, προτού εκχριστιανισθούν, είχαν «ελληνικήν και άθεον δόξαν», ενώ ο «πλατωνιστής» Μιχαήλ Ψελλός (11ος αιώνας) έλεγε πως οι Κινέζοι ήταν «Ελληνες το δόγμα«! Και όταν, το 968, απεσταλμένοι του Πάπα εγχείρισαν στον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά γράμματα του Ποντίφηκα με την προσφώνηση «αυτοκράτωρ των Ελλήνων», ο Φωκάς τους έριξε στη φυλακή!

ΕΙΝΑΙ αλήθεια πως, από τον 10ο και, περισσότερο, από τον 13ο αιώνα, οι βυζαντινοί ανθρωπιστές προσπάθησαν να ξαναδώσουν στα ονόματα «Ελλάς» και «Ελληνες» την παλιά τους αίγλη, και διεκδίκησαν την πνευματική «κληρονομιά» της Αθήνας. Ωστόσο, αυτή η «αποκατάσταση» δεν εξάλειψε τον (κληρικό προπάντων) ανθελληνισμό ως το τέλος της αυτοκρατορίας. Ο μέγας λογοθέτης (πρωθυπουργός) του Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου, Θεόδωρος Μετοχίτης (αρχές 14ου αιώνα), θεωρούσε τους Ελληνες «εχθρούς του κράτους» και ευχόταν να «εξολοθρευθούν με την βοήθειαν του Θεού», ενώ ο προοδευτικός θεολόγος Βαρλαάμ (14ος αιώνας) θα κατηγορηθεί, ανάμεσα στ' άλλα, και σαν «ελληνομανής». Και ο Γεννάδιος Σχολάριος (ο κατοπινός πρώτος πατριάρχης της Τουρκοκρατίας), όταν ρωτήθηκε, τρία χρόνια πριν απ' την Αλωση, αν είναι Ελλην, απάντησε με αποστροφή: «... ει τις έροιτό μοι (αν με ρωτήσει κανείς) τις ειμί, αποκρινούμαι Χριστιανόν είναι».

Και ο ιστορικός Παύλος Καλλιγάς επιλέγει: «Αυτούς τους διώκοντας τον Χριστιανισμόν Τούρκους, αποκαλεί η Εκκλησία "νέους Ελληνας", διότι το όνομα Ελλην ήτο τότε συνώνυμον τω αντιχρίστω... Οι περισωθέντες επίσημοι αναθεματισμοί του ελληνικού ονόματος, αποδεικνύουν ότι οι ακαταλόγιστοι εκείνοι άνθρωποι ενόσουν (έπασχαν από) αληθή ελληνοφοβίαν»3....

Αυτά τα ολίγα. Εκτός αν οι σημερινοί «ελληνοχριστιανοί» υποστηρίζουν πως το Βυζάντιο δεν έχει σχέση με το ελληνικό έθνος ­ ξεχνώντας πως εκεί βρίσκονται οι απαρχές του νέου ελληνισμού, πως πλήθος παραδόσεις του συνεχίζουμε και ­ προπάντων ­ πως, στην εποχή του βυζαντινού κράτους, οι πατέρες της Εκκλησίας και οι Οικουμενικές σύνοδοι χάραξαν τις αρχές και τους κανόνες, όπου στηρίζεται και σήμερα η Ορθοδοξία.

ΕΙΝΑΙ αυτονόητο ­ θα το ξαναπώ ­ ότι δεν παραγνωρίζω διόλου τη συμβολή του κλήρου στην στήριξη του υπόδουλου γένους, πως θαυμάζω ­ όπως άπειροι άλλοι ­ τη βυζαντινή θρησκευτική τέχνη, αρχιτεκτονική, εικονογραφία, υμνογραφία. Αλλο, όμως, αυτό και άλλο οι κορώνες πως «ορθοδοξία και ελληνισμός είναι ταυτόσημοι». Ο βυζαντινός ιερός πόλεμος κατά των Ελλήνων, που κράτησε έντεκα αιώνες, απόδειξε πόσο τυφλώνει ο δογματικός φανατισμός, αλλά και πόσο ανέσπερη αλκή έχει ο ελληνικός πολιτισμός, αφού κατόρθωσε να επιβιώσει ακόμα κι όταν τον μαχόταν ανένδοτα η πιο κραταιή (μαζί με τον αυτοκράτορα) δύναμη του Βυζαντίου, η ιεραρχία...

Ας με συγχωρέσουν (πράγμα απίθανο) οι άγιοι πατέρες, αλλά... «ει μη φίλα λέγω, ουχ ήδομαι, το δ' ορθόν εξείρηχ' όμως» ­ «αν δε λέω πράγματα ευχάριστα, λυπάμαι, είπα όμως την πάσα αλήθεια»4...

1. Ιστορία, Δβ', σελ. 6. ­
2. Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους (1933), σελ. 180. ­
3. Μεσαιωνικός βίος του Ελληνικού Εθνους, «Εστία», 1883, αριθ. 387. ­
4. Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στ. 373.

Το ΒΗΜΑ, 11/06/2000 , Σελ.: B02
Κωδικός άρθρου: B12959B022
ID: 225310

http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=12959&m=B02&aa=2
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Κανένας στις Απριλίου 18, 2008, 17:22:56
Η Χριστιανική Εκκλησία έχει παρακμάσει πάρα πολύ από τότε που επιβλήθηκε στην Ελλάδα.  Τα πράγματα έχουν αλλάξει.

1)   Η ουσία δεν είναι στην ταμπέλα «Ελληνισμός», «Χριστιανισμός».  Η ουσία είναι στις αρχές, στον τρόπο σκέψης.  Από τη στιγμή που θεωρούμε την Ελληνική φιλοσοφία και τρόπο σκέψης καλύτερο, εφαρμόζουμε αυτό.  Όπου ο Χριστιανισμός (ή οποιαδήποτε σύστημα σκέψης) εναντιώνεται, το αντιμετωπίζουμε ανάλογα. 

2)   Μετά έχει σημασία η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.  Προφανώς οι ακαδημαϊκοί την ξέρουν.  Από την έρευνα τους έχουμε και τις πηγές που παραθέτει η Rose.  Τώρα ο απλός κόσμος, όπως έχει άγνοια στα περισσότερα θέματα, έχει άγνοια και σε αυτό.

Οι Δωριείς εκτόπισαν τους Ίωνες.  Υπάρχει τώρα λόγος να ψάχνουμε να βρούμε αν είμαστε απόγονοι Ιώνων ή Δωριέων?  Όχι φυσικά.  Οι Γερμανοί επέβαλαν κατοχή στην Ελλάδα στον 2ο ΠΠ.  Πρέπει να τους κρατάμε κακία τώρα?  Να τους κάνουμε εμπάργκο και να μη δεχόμαστε τους τουρίστες τους?  Όχι φυσικά.  Αρκεί βέβαια, να έχουμε διασφαλιστεί ότι η σύγχρονη Γερμανική σκέψη και Εθνικισμός δεν έχουν σχέση με το 3ο Ράιχ και στην τελική δε μας απειλούνε.  Από τη στιγμή που δεν μας επιρεάζουν και η ιστορική αλήθεια έχει αποκατασταθεί, άστους να κουρεύονται.

Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε λοιπόν είναι να δούμε που επηρεάζει ο Χριστιανισμός αρνητικά και να τον περιορίσουμε. 

Δυστυχώς ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός έχει ταυτιστεί με τον Ελληνισμό, τον Ελληνικό Εθνικισμό.  Πλήττοντας το Χριστιανισμό, αν δεν αντικατασταθεί άμεσα με κάτι άλλο (πχ στροφή προς τον ΑρχαιοΕλληνισμό), πιστεύω ότι οι εχθροί του Ελληνισμού θα σπεύσουν να επωφεληθούν από την αναστάτωση, από τον αποπροσανατολισμό του απλού κόσμου για να διχάσουν και να αποδυναμώσουν τον Ελληνισμό.
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: suida στις Απριλίου 18, 2008, 19:33:15
ΑΓΑΠΗΤΕ   ΚΑΝΕΝΑΣ...  ΕΠΕΤΡΕΨΕ   ΝΑ    ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ...
                                     ΟΙ  αρχαιοι    ΧΑΛΔΑΙΟΙ   ηξεραν...  ενα   ΥΠΑΤΟ   ΟΝ    μια   θεια   ουσια , τον   Ρ Α......με  τις   υφισταμενες
                    Τ Ρ Ι Α Δ Ε Σ ....ΧΑΛΔΑΙΑ  = ΔΙΔΥΜΗ   ΑΔΕΛΦΗ   ΤΗΣ   ΑΙΓΥΠΤΟΥ ,  Θ Υ Γ Α Τ Ε Ρ Α ...  του    Π Ο Σ Ε Ι Δ Ω Ν Α ....
                    βασιλεα    των   'χ ω ρ ω ν   π ε ρ α   απο   τη   θαλασσα"....
                                      Η   εννοια   του  "ονοματος"   Ρ Α...ειναι   ακομα   και   ΣΗΜΕΡΑ   ΑΓΝΩΣΤΗ   στους   ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ....ΑΠΛΑ
                    βεβαιωνουν    με   Ε Μ Φ Α Σ Η    οτι   σημαινει...θεος....!!
                                      Ο   προκλος...  διευθυντης     το   450 π.χ.   της   Σ Χ Ο Λ Η Σ    των   ΑΘΗΝΩΝ   ΔΗΛΩΝΕΙ....
                    "Ο    ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ    ΕΙΝΑΙ   ΤΡΙΠΛΟΣ...και    ΟΙ   ΤΡΕΙΣ    Ν Ο Η Μ Ο Σ Υ Ν Ε Σ ....ειναι    οι   ΤΡΕΙΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΣ....
                                       Α Υ Τ Ο Σ    που   υπαρχει..,Α Υ Τ Ο Σ   που   κ α τ ε χ ε ι    και   Α Υ Τ Ο Σ     που   παρατηρει...".
                                       ΟΙ    τρεις    Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Σ ....του    Π Λ Α Τ Ω Ν Α    και   ΟΙ   τρεις   Ι Ε Ρ Ε Ι Σ    που   Τ Ι Μ Α ...
                     ο   Ο Ρ Φ Ε Α Σ     με  τα   ονοματα ....Φ Α Ν Η Σ ,   ΟΥΡΑΝΟΣ    και   Κ Ρ Ο Ν Ο Σ ....ΒΑΣΙΛΕΙΣ   της   Μ Ε Γ Α Λ Η Σ ..
                                       ' Ε Υ Δ Α Ι Μ Ο Ν Ο Σ     Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ "   ΣΤΟΝ   Α Τ Λ Α Ν Τ Ι Κ Ο    ωκεανο...δεν    συμφωνουν...??

                     ΣΤΟ    "ΝΙ ΡΟΥ ΚΤΑ"    των   Ι Ν Δ Ο Υ Ι Σ Τ Ω Ν ...  β ε β α ι ω ν ε τ α ι      Τ Ρ Ε Ι Σ    Φ Ο Ρ Ε Σ ...οτι    υπαρχουν..
                                       Τ Ρ Ε Ι Σ     Θ Ε Ο Τ Η Τ Ε Σ ...οι   οποιες   ΟΡΙΖΟΥΝ    Μ Ι Α Ν    Ε Ν Ι Α Ι Α ....!!
                     Ο    ΤΑΟ- ΤΣΕ ,    στο   Τ Α Ο - Τ Ε - Κ Ι Ν Γ Κ    λεει...   500 π.χ. "   Η    ΛΟΓΙΚΗ= ΤΑΟ    ΠΑΡΗΓΑΓΕ   ΤΟ   Ε Ν Α ...
                                      ΤΟ    Ε Ν Α    ΠΑΡΗΓΑΓΕ    ΤΟ  Δ Υ Ο ....και  τα   Δ Υ Ο    Μ Α Ζ Ι    ΤΟ   Τ Ρ Ι Α ..."!!!  κ.λ.π.....

                     Β Λ Ε Π Ο Υ Μ Ε ...λοιπον   ο,τι   η  Δ Ο Ξ Α Σ Ι Α     περι    του   Ο Ν Τ Ο Σ     αποτελουμενου   απο   Τ Ρ Ι Α    Μ Ε Ρ Η ...
                                       "Χ Ω Ρ Ι Σ Τ Α "....μεταξυ  τους     και    Α Δ Ι Α Ι Ρ Ε Τ Α ....ε π ι κ ρ α τ ο υ σ ε    σε   Ο Λ Ο Ν    τον
                                                                             Π Λ Α Ν Η Τ Η ....!!

                     Δ Ε Ν    ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ....βεβαια    να   α ν α ζ η τ η σ ο υ μ ε     Α Υ Τ Α     στους    Π Α Τ Ε Ρ Ε Σ     της    Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ ...
                                       διοτι    Α Π Λ Ο Υ Σ Τ Α Τ Α ....τηρουν    Σ Ι Γ Η    Τ Α Φ Ο Υ ...!!!!!!!!!!!!!!!!

                      ΣΤΑ    ΑΞΙΩΜΑΤΑ   ΤΟΥΣ    Ο Μ Ω Σ    "ΕΦΑΝΕΡΩΣΑΝ".... την   Ι Δ Ε Α    Ε Ν Ο Σ ....Τ Ρ Ι Α Δ Ι Κ Ο Υ     Θ Ε Ο Υ ...
                                       Σ Φ Ε Τ Ε Ρ Ι Ζ Ω Μ Ε Ν Ο Ι ....την     "ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗ    Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α ".....
                                                                          Δ  Ι  Χ  Ω  Σ  ...
                                       να    γ ν ω ρ ι ζ ο υ ν ....την     Π Ρ Ο Ε Λ Ε Υ Σ Η     ΤΗΣ......!!!  ΚΑΙ    την   Ε Π Ε Β Α Λ Α Ν ...!!!!!!!!!!!!

                      ΟΣΟ...για   την   ΕΙΚΟΝΟ ΓΡΑΦΙΚΗ--Γ Λ Υ Π ΤΙ Κ Η     που    "ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΚΑΝ"....ο ρ ι σ τ ε .....
                                       Ο    Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Ι Ο Σ ....μιλωντας    για  τον   Δ Ι Α ....τον   Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο    στα   ΟΡΦΙΚΑ .....
                                       Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Α ....λεει..
                                       οι    μυημενοι   τον    Α Ν Α Φ Ε Ρ Ο Υ Ν    ως    ΑΝΔΡΑ    ΚΑΘΗΜΕΝΟ....δινωντας   ετσι   Ε Μ Φ Α Σ Η ...
                                        στην     Α Μ Ε Τ Α Β Λ Η Τ Η ....ΟΥΣΙΑ   ΤΟΥ....
                                        ΤΟ    ΑΝΩ   ΜΕΡΟΣ    ΤΟΥ    ΣΩΜΑΤΟΣ....Γ Υ Μ Ν Ο ....διοτι    στους    Ο Υ Ρ Α Ν Ο Υ Σ ...(ανω   Δωματα),
                                       ΕΙΝΑΙ    ΠΟΥ   Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι     ΟΡΑΤΟ   ΤΟ   Σ Υ Μ Π Α Ν ...πιο    Α Κ Α Λ Υ Π Τ Ο ...!!!
                       ΕΙΝΑΙ    Ε Ν Δ Ε Δ Υ Μ Ε Ν Ο Σ .... απο   την   ΜΕΣΗ   και   ΚΑΤΩ....διοτι...
                                        ΤΑ    Γ Η Ι Ν Α     ΠΡΑΓΜΑΤΑ    ειναι    τα   πιο    Κ Ρ Υ Μ Μ Ε Ν Α ....απο   Ψ Η Λ Α ....!!

                       Κ Ρ Α Τ Α Ε Ι ....ΣΚΗΠΤΡΟ    ΣΤΟ   Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ο    ΧΕΡΙ....διοτι    εκει   βρισκεται    η   Κ Α Ρ Δ Ι Α ....η    Ε Δ Ρ Α ...
                                                      της     Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ ....!!!!!!   η  οποια    Ρ Υ Θ Μ Ι Ζ Ε Ι .....
                                       Ο Λ Ε Σ ....   τις     Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ ....του     α ν θ ρ ω π ο υ ....

                      Ε Μ Β Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ....ΤΟΝ    ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΜΕ.....με    την    Μ Ο Ρ Φ Η .....  του     Ο  Φ  Ε  Ω  Σ .....

Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Ορφέας στις Απριλίου 20, 2008, 22:16:45

Δυστυχώς ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός έχει ταυτιστεί με τον Ελληνισμό, τον Ελληνικό Εθνικισμό.  Πλήττοντας το Χριστιανισμό, αν δεν αντικατασταθεί άμεσα με κάτι άλλο (πχ στροφή προς τον ΑρχαιοΕλληνισμό), πιστεύω ότι οι εχθροί του Ελληνισμού θα σπεύσουν να επωφεληθούν από την αναστάτωση, από τον αποπροσανατολισμό του απλού κόσμου για να διχάσουν και να αποδυναμώσουν τον Ελληνισμό.


    Ο ορθόδοξος χριστιανισμός δεν έχει ποτέ του ταυτιστεί με τον Ελληνισμό, τον οποίο καταδίωξε απηνώς και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να μέμφεται και να αναθεματίζει. Σε όλη την διάρκεια της χριστιανικής ιστορίας, ο χριστιανισμός παρασιτούσε πάνω στον Ελληνισμό,πάνω στον οποίο βαμπίριζε και ζωοποιούνταν και τώρα που έφθασε να παραπαίει, προσπαθεί μάταια πιαστεί από τον αθάνατο Ελληνισμό. Κάποτε, μέχρι πρόσφατα μάλλιστα, χέρι - χέρι χριστιανισμός και φασισμός, ασελγούσαν κατ' εξακολούθηση στο αγνό σώμα του Ελληνισμού. Όχι πια !!!! Τα παιδιά της Ελλάδας ωρίμασαν και προστρέχουν τάχιστα αρρωγοί στην δυστυχισμένη μητέρα. Όχι πιά !!!!
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Κανένας στις Απριλίου 21, 2008, 09:57:11
Ο ορθόδοξος χριστιανισμός δεν έχει ποτέ του ταυτιστεί με τον Ελληνισμό,
Ίσως να μην το εκφράζω σωστά.  Όχι με τον Ελληνισμό, αλλά με τους Έλληνες. 

Οι Έλληνες στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ορθόδοξοι χριστιανοί.  Οι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι Έλληνες, Βαλκάνιοι, Ρώσοι.  Βαλκάνιοι και Ρώσοι πήραν το αλφάβητό τους από το ελληνικό. 
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Trithemius στις Απριλίου 21, 2008, 15:30:25
Οι Έλληνες στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ορθόδοξοι χριστιανοί.

Αν ορίζουμε ως ορθόδοξους χριστιανούς τους εν συνειδήσει ανήκοντες στο ποίμνιο, θα καταλάβουμε πως πλέον η χριστιανική θρησκεία αποτελεί μειονότητα στην Ελλάδα... ::)
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Ορφέας στις Απριλίου 21, 2008, 22:05:35

Οι Έλληνες στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ορθόδοξοι χριστιανοί.  Οι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι Έλληνες, Βαλκάνιοι, Ρώσοι.  Βαλκάνιοι και Ρώσοι πήραν το αλφάβητό τους από το ελληνικό. 


    Καλά, μην παίρνεις όρκο γιαυτό !!!! Αν εννοείς ορθόδοξους χριστιανούς όλους εμάς που χωρίς να μας ρωτήσουν μας βαφτίσαν χριστιανούς και επιβεβλημένα μας αναφέρουν ως χριστιανούς, μάλλον επαναλαμβάνεις τα α[ατηλά όνειρα των χριστιανοταλιμπάν. Όταν τόλμησε η εκκλησία να μετρήσει την δύναμή της, περηφανευόμενη ότι το 98% είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, τότε με τις ταυτότητες, ισχυρίστηκαν ότι μάζεψαν 3 εκατομμύρια υπογραφές -τις οποίες ποτέ δεν είδαμε- και το ευτράπελο είναι ότι, ακόμα και εγώ βρέθηκα να έχω υπογράψει στις περίφημες αυτές λίστες και μάλλιστα ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ !!!!

    Όπως γράφει και ο Trithemius, οι συνειδητοί χριστιανοί είναι πλέον μια μικρή μειονότητα. Από μετρήσεις που έχουν γίνει πρόσφατα, το ποσοστό που εμφανίζεται (εκ των χριστιανών) ως τελούντες τακτικά τα θρησκευτικά των καθήκοντα είναι μόλις 3%....
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Trithemius στις Απριλίου 21, 2008, 22:12:01
Από μετρήσεις που έχουν γίνει πρόσφατα, το ποσοστό που εμφανίζεται (εκ των χριστιανών) ως τελούντες τακτικά τα θρησκευτικά των καθήκοντα είναι μόλις 3%....

Και πόσοι από αυτούς τους "τακτικούς" γνωρίζουν τι σημαίνουν τα μυστήρια, γνωρίζουν τι ψέλνουν οι παπάδες, γνωρίζουν τι συμβαίνει γενικότερα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας; Μήπως πολλοί από αυτούς τους τακτικούς πιστούς, καθ' ολη τη διάρκεια της λειτουργίας, επιδίδονται σε στυλιστικές αξιολογήσεις και σχολιασμούς των άλλων πιστών ή απλώς κοιτάνε αμίλητοι και αποσβωλωμένοι τον παπά που ψέλνει, απλά και μόνον για να "παρίστανται";

Πόσοι τελικά βρίσκονται σε κάθε ναό ακριβώς και μόνον για αυτό που υποτίθεται πως σχετίζεται με τη λειτουργία;
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Κανένας στις Απριλίου 21, 2008, 22:19:36
Μα γι αυτό κι εγώ είπα:
Η Χριστιανική Εκκλησία έχει παρακμάσει πάρα πολύ από τότε που επιβλήθηκε στην Ελλάδα.  Τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Η συντρηπτική πλειοψηφία των Ελλήνων όμως συνεχίζει να βαφτίζεται, να παντρεύεται, να κηδεύεται με χριστιανικό τρόπο και να πηγαίνει κάθε μεγάλο Σάββατο στην εκκλησία.  Αυτοί ταυτίζουνε την παράδοση και τον Ελληνισμό με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό.  Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα με τις διακοπές.  Την Πασχαλιά με το ψήσιμο του αρνιού.  Την πρωτοχρονιά με τον Αι-Βασίλη και τα δώρα.

Η γνώμη μου είναι ότι μία ανατροπή του Χριστιανισμού θα τους μπερδέψει και θα τους αφήσει ευάλωτους σε ξένες διασπαστικές-παγκοσμιοποιητικές επιθέσεις.
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Ορφέας στις Απριλίου 21, 2008, 23:00:32
Μα γι αυτό κι εγώ είπα:
Η Χριστιανική Εκκλησία έχει παρακμάσει πάρα πολύ από τότε που επιβλήθηκε στην Ελλάδα.  Τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Η συντρηπτική πλειοψηφία των Ελλήνων όμως συνεχίζει να βαφτίζεται, να παντρεύεται, να κηδεύεται με χριστιανικό τρόπο και να πηγαίνει κάθε μεγάλο Σάββατο στην εκκλησία.  Αυτοί ταυτίζουνε την παράδοση και τον Ελληνισμό με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό.  Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα με τις διακοπές.  Την Πασχαλιά με το ψήσιμο του αρνιού.  Την πρωτοχρονιά με τον Αι-Βασίλη και τα δώρα.

Η γνώμη μου είναι ότι μία ανατροπή του Χριστιανισμού θα τους μπερδέψει και θα τους αφήσει ευάλωτους σε ξένες διασπαστικές-παγκοσμιοποιητικές επιθέσεις.

    Και σένα βλέπω ότι σε επηρέασε η προπαγάνδα ότι συνεκτικός κρίκος και συντηρητής του έθνους είναι ο χριστιανισμός.... Μέγα λάθος !!!! Λίγη γνώση της ιστορίας μας και αμέσως αποδεικνύεται ακριβώς το αντίθετο !!!!
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Rose στις Απριλίου 21, 2008, 23:33:41
Η γνώμη μου είναι ότι μία ανατροπή του Χριστιανισμού θα τους μπερδέψει και θα τους αφήσει ευάλωτους σε ξένες διασπαστικές-παγκοσμιοποιητικές επιθέσεις.

Στόχος μας είναι η ενημέρωση πάνω σε θέματα θρησκείας, επιστήμης, ή κοινωνικής επιμόρφωσης, έτσι ώστε να μπορέσει η πλειοψηφία να μορφωθεί κατάλληλα, και να μην είναι ευάλωτη σε οποιαδήποτε ιμπεριαλιστική εξουσιαστική νοοτροπία, είτε πολιτική είτε θρησκευτική.
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Trithemius στις Απριλίου 22, 2008, 00:31:21
Νομίζω πως η Rose_777 θέτει σωστά τον λόγο που υφίσταται αυτό το θέμα συζήτησης. Τόσο αυτό το θέμα, όπως και όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν για να κατασκευάζουν σκέψεις και νοοτροπίες γιατί έτσι δεν θα υπήρχε τελικά καμία διαφορά στην οπτική της ζωής γενικότερα (η δανεική σκέψη και στάση πάντοτε παραμένει άχρηστη για εμάς, ασχέτως του ποιός και τι μας παρέχει).

Νομίζω πως το μεγαλύτερο κέρδος όλων μας σε αυτό το φόρουμ (μελών και απλών αναγνωστών) είναι το να γίνουμε όλοι σκεπτόμενοι άνθρωποι και ενεργοί νόες, να μάθουμε άλλος σε μεγαλύτερο κι άλλος σε μικρότερο βαθμό να σκεφτόμαστε μόνοι μας, συγκρίνοντας, δοκιμάζοντας, αναλύοντας σκεπτικά, ιδέες, διδασκαλίες, οπτικές, νοοτροπίες, στάσεις ζωής και τελικά, κάθε φορά που κλείνουμε αυτή την ιστοσελίδα, να φεύγουμε πιο μορφωμένοι, πιο οξυδερκείς, πιο γεμάτοι στην κοσμοθέασή μας και όλα αυτά ως μέσον για να κάνει ο καθένας μας πράξη τη δική του "πνευματική αλχημεία".

Πραγματικά η πληροφόρηση για τα δρώμενα και τα χαρακτηριστικά της "άλλης" πλευράς του χριστιανισμού είναι θεμιτή, όσο εξυπηρετεί την προάσπιση της αλήθειας και την απαλλαγή από μία αρρωστημένη νιρβάνα την οποία οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν πως βιώνουν. Όσο μένουμε στη μερική πληροφόρηση και δεν έχουμε ολόκληρη την εικόνα ή -ακόμα χειρότερα- δεν έχουμε μέτρο σύγκρισης των όσων δεχόμαστε, τόσο παραμένουμε σε επιλογές ασύμβατες με τη δική μας μοναδική ατομικότητα. Αυτές οι πληροφορίες που παρατίθενται εδώ και σε άλλα θέματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του χριστιανισμού, δεν δίνονται απαραίτητα για να "ξυπνήσουμε" αυτόν που πνευματικά κοιμάται (άλλωστε απαγορεύεται να ξυπνάς τον υπνοβάτη...) αλλά για να του δοθεί η ευκαιρία να δει και κάποιο διαφορετικό όνειρο στον ύπνο του. Ελπίζω η μεταφορά να γίνεται αντιληπτή... ::)

Νομίζω πως εδώ γεννάμε τον προβληματισμό κι όχι την καθολική απόρριψη του χριστιανικού δόγματος. Όπως ακριβώς κανένα δόγμα δεν μπορεί να ισχυριστεί πως είναι 100% σωστό, έτσι ακριβώς δεν θα υπάρξει ποτέ κάποιο δόγμα που να είναι 100% λάθος στις αξιώσεις του. Το θέμα είναι να μπορεί ο καθένας να επεξεργάζεται πάνω στην προσωπική του αντίληψη και ατομικότητα όλες αυτές τις πληροφορίες και να αποφασίζει από μόνος του τι πραγματικά θέλει να ακολουθήσει. Ένας γάμος που γίνεται χωρίς να υπάρχει έρωτας αλλά μόνον συμφέρον ή φόβος, είναι μια άλλη μορφή τυπολατρείας...

Νομίζω πως δεν είναι ούτε εφικτό αλλά ούτε και συνετό το να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε έτσι ξαφνικά τη νοοτροπία και το modus viventi όλων των πολιτών της Ελλάδος. Δεν έχουμε το δικαίωμα να "φυτέψουμε" σε κάποιον έναν νέο τρόπο ζωής, ούτε έχουμε το δικαίωμα να προβάλλουμε τη δική μας οπτική-κοσμοθέαση κλπ. ως την καλύτερη και πιο άξια όλων. Έχουμε όμως κάτι άλλο κατά νου και αυτό είναι το να προσπαθούμε πάντοτε να επαναφέρουμε κάθε άνθρωπο στη θέση που του αρμόζει, στο επίπεδο που του αρμόζει, στη στάση ζωής που του αρμόζει και αυτή είναι το να αποκτήσει (ξανά) ενεργό νου, να μάθει να σκέφτεται από μόνος του, να μάθει να επιλέγει μόνος του τη θρησκεία ή την κοσμοθέασή του κι όχι να του τη "φυτεύουν" δικτατορικά, υπό ΄καθεστώς φόβου ή κοινωνικής απόρριψης. Να μάθει να φτιάχνει μόνος του τη δική του "σκάλα του Ιακώβ", έτσι ώστε να είναι απόλυτα σίγουρος πως είναι στο σωστό δρόμο για να φτάσει στον δικό του θεό.

Εξακολουθώ να πιστεύω πως δεν υπάρχει σύστημα εσωτερισμού ή κάτι άλλο σχετικό που να είναι απόλυτα εφαρμόσιμο και παραγωγικό στο 100% των όσων έρθουν σε επαφή μαζί του. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω πως όσοι επιλέξουν την κοσμοθέαση που τους ταιριάζει, τότε το 100% από αυτούς θα οδηγηθεί στην έμπρακτη πνευματική αλχημεία, στη μεταστοιχείωση από ανενεργό (άρα νεκρό) νου, σε μια παραγωγική και σκεπτόμενη ατομικότητα.

Αυτή είναι η δική μου γνώμη ::)
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Rose στις Απριλίου 22, 2008, 10:46:51
Νομίζω πως το μεγαλύτερο κέρδος όλων μας σε αυτό το φόρουμ (μελών και απλών αναγνωστών) είναι το να γίνουμε όλοι σκεπτόμενοι άνθρωποι και ενεργοί νόες, να μάθουμε άλλος σε μεγαλύτερο κι άλλος σε μικρότερο βαθμό να σκεφτόμαστε μόνοι μας, συγκρίνοντας, δοκιμάζοντας, αναλύοντας σκεπτικά, ιδέες, διδασκαλίες, οπτικές, νοοτροπίες, στάσεις ζωής και τελικά, κάθε φορά που κλείνουμε αυτή την ιστοσελίδα, να φεύγουμε πιο μορφωμένοι, πιο οξυδερκείς, πιο γεμάτοι στην κοσμοθέασή μας και όλα αυτά ως μέσον για να κάνει ο καθένας μας πράξη τη δική του "πνευματική αλχημεία".

Αυτό προάγουμε, αυτό πρεσβεύουμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε.
Αγωνιζόμαστε για την πνευματική και υλική απελευθέρωση του κάθε ατόμου.
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: livelove στις Απριλίου 23, 2008, 06:21:41
Το παραθέτω, διότι πολύ μου άρεσε....!!!

του Ευγένιου Φούντα
"Να λοιπόν γιατί αποσιωπούνται οι πηγές, παραχαράσσοντας τα γεγονότα, οδηγώντας την ελληνική σκέψη στο πυρ το εξώτερο και τον ελληνικό λόγο στη χρησιμότητα μόνο του εργαλείου. Γιατί άλλως θα απεδεικνύετο ότι οι πρόγονοί μας, αιώνες πριν από την έλευση του Χριστού, όχι μόνο γνώριζαν την ηθική και την αγάπη, αλλά και τις εφήρμοζαν στον καθημερινό τους βίο και μάλιστα σε πλατιές πληθυσμιακές ομάδες, αφού το μαντείο ήταν προσπελάσιμο για όλους, άρα και τα αποφθέγματα.
Ας δούμε όμως αυτά τα επιγράμματα, που διαλύουν το πνευματικό σκότος και αναδεικνύουν τη σαφή αντιγραφή:

ΤΟΥ ΧΙΛΩΝΟΣ:
«Τα μεν υψηλά ταπεινούν, τα δε ταπεινά υψούν»(Διογένης Λαέρτιος, Α, γ, 69).
«Πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται» (Κατά Λουκάν, ιδ. 7-11).

ΤΟΥ ΧΙΛΩΝΟΣ:
«Τον τελευτηκότα μακάριζε» (Στοβαίου Ανθολογία Γ, παρ. 79ε).
«Μακάριοι οι νεκροί» (Αποκάλυψη Ιωάννου ιδ, 13).

ΤΟΥ ΧΙΛΩΝΟΣ:
«Πρεσβύτερον σέβου» (Συλλογή Δημητρίου Φαληρέως παρά Στοβαίου Γ, 74γ).
«Πρεσβυτέρω μη επιπλήξης» (Απόστολος Παύλος Α΄Προς Τιμόθεον, ε, 1).

ΤΟΥ ΘΑΛΗ:
«Αγάπα τον πλησίον» (Γνωμ. Γ. Φιλάρετος, σελ. 53).
«Όσα νεμεσός των πλησίον αυτός μη ποιεί» (Συλλογή Δημ. Φαληρέως παρά Στοβαίου Α΄, παρ. 79ε).
«Αγαπήσης τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (Κατά Ματθαίον, κβ, 39).

ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ:
«Μη ψεύδου αλλ' αλήθευε» (Συλλογή Δημ. Φαληρέως παρά Στοβαίου Α΄, παρ. 79ε).
«Μη ψεύδεσθε εις αλλήλους» (Επιστ. Απ. Παύλου εις Κολοσσαείς γ΄ 9).

ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ:
«Όρκω μη χρω» (Εις Χρυσολωράν, σελ. 64)

Ομοίως ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ:
«Μηδέ ομνύναι θεούς&» (Διογένης Λαέρτιος, Ηα, παρ. 22).
«Μη ομόσαι όλως& μήτε εν τω ουρανώ& μήτε εν τη γη» (Κατά Ματθαίον Ε΄ 34-38).

ΤΟΥ ΘΑΛΗ:
«Ένιοι δε και αυτών πρώτον (τον Θάλητα) ειπείν φασίν αθανάτους τας ψυχάς» (Διογ. Λαέρτιος Α.α παρ. 24).
«Και μη φοβηθήτε αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένους αποκτείναι» (Κατά Ματθαίον, ι.28).

ΤΟΥ ΒΙΑ:
«Αφροσύνη μη προσδέχου» (Συλλογή Δημ. Φαληρέως παρά Στοβαίου, τόμος Α, σελ. 109, παρ. 79).
Παραβολή του ¶φρονος Πλουσίου, Κ. Διαθήκη.

ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ:
«Κριτής μη καθήσο. Ει δε μη, τω ληφθέντι εχθρός έση».
«Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε», Κ. Διαθήκη.

ΤΟΥ ΧΙΛΩΝΟΣ
«Τί εστί πλούτος; Θησαυρός κακών, εφόδιον ατυχημάτων, χορηγία πονηρίας»;
«Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης!» Παραβολή.

ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ:
«Γονείς αίδου».
«Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου», Αγ. Γραφή.

ΤΟΥ ΘΑΛΗ:
«Ειρήνην αγάπα».
«Ειρήνη υμίν». Γνωστή ρήση του Ιησού.

ΤΟΥ ΒΙΑ:
«Περί θεών λέγε ως είσιν».
«Αποδώσατε τα του θεού, τω θεώ». Ιησούς.

ΤΟΥ ΠΙΤΤΑΚΟΥ:
«Αργός μη ίσθι, μηδ' αν πλουτής».
«Ο μη εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω». Απ. Παύλος.

ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ:
«Διαβολήν μίσει».

«Ου κατηγορήσεις τον πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή». Αγ. Γραφή.
ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ:

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήση».
«Ουχ ούτω δε έσται εν υμίν, αλλ' ος θέλει γενέσθαι μέγας εν υμίν, αλλ' ος θέλει γενέσθαι μέγας εν υμίν, έσται διάκονος υμών». (Κατά Μάρκον, ι.42, 45).

ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ:
«Τα σπουδαία μελέτα».
«Ερευνάτε τας γραφάς». Κ. Διαθήκη.

ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ:
«Μη ψεύδου αλλ' αλήθευε».
«Ου ψευδομαρτυρήσεις&». Αγ. Γραφή.

ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ:
«Αρχούσιν είκε».
«Αποδώσατε τα του καίσαρος τω καίσαρι&». Κ. Διαθήκη.

Αλλά η διδασκαλία των Ελλήνων φιλοσόφων διδάσκει τους λαούς της οικουμένης και οι ρήσεις τους εμφανίζονται και πάλι στα λόγια του Ιησού.

ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ:
«Ου τα πάντα τοις πάσι ρητά».
«Μη δώτε τα άγια τοις κυσί, και θέτετε τους μαργαρίας ενώπιον των χοίρων».

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ:
«Τί σε στενοχωρεί, φίλε, δώσε μου μέρος από τις φροντίδες σου, για να σε ξελαφρώσω».
«Δεύτε πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω υμάς».

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ:
«Κι αν ακόμα σε βρίσουν κι αν εξευτελίσουν ή σε χαστουκίσουν μη θυμώνεις».
«Όστις σε ραπίσει επί της μιας σιαγόνας, στρέψον αυτού και την άλλην».

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ:
«Καταφέρετε να βλέπετε τον χειρότερο εχθρό σας σαν φίλο σας με την ίδια λαχτάρα».
«Αγαπάτε τους εχθρούς υμών».

.....


Και θα κλείσουμε αυτή την αναφορά με ένα ρητό, ταυτόχρονα και ένα μήνυμα με παντοδαπούς αποδέκτες.

«Έχουσιν γνώσιν οι φύλακες».

Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Rose στις Απριλίου 23, 2008, 13:23:30
του Ευγένιου Φούντα
"Να λοιπόν γιατί αποσιωπούνται οι πηγές, παραχαράσσοντας τα γεγονότα, οδηγώντας την ελληνική σκέψη στο πυρ το εξώτερο και τον ελληνικό λόγο στη χρησιμότητα μόνο του εργαλείου. Γιατί άλλως θα απεδεικνύετο ότι οι πρόγονοί μας, αιώνες πριν από την έλευση του Χριστού, όχι μόνο γνώριζαν την ηθική και την αγάπη, αλλά και τις εφήρμοζαν στον καθημερινό τους βίο και μάλιστα σε πλατιές πληθυσμιακές ομάδες, αφού το μαντείο ήταν προσπελάσιμο για όλους, άρα και τα αποφθέγματα.

Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ/ή Clarion για την κατάθεσή σου.  :)

Είναι σημαντικό αυτά τα κείμενα, να ανακοινώνονται και να μοιράζονται γιατί ήρθε η ώρα να ανατείλει η αλήθεια.

Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης της Ελληνικής Συνείδησης, μια και τώρα μπορούμε να λέμε την αλήθεια χωρίς τον κίνδυνο να μας εκδιώξουν, να απορροφήσουν τις περιουσίες μας, ή ακόμα να μας θανατώσουν.

Μπορούμε πλέον να μιλάμε ελεύθερα, αν και πολλοί ακόμα, από παράδοση κρατάνε σιγή.  Ακόμα και στα εκχριστιανισμένα μυητικά τάγματα, με πρόφαση να μην προσβάλουν χριστιανούς πιστούς, δεν τελούν το καθήκον στο οποίο ορκίστηκαν, που δεν είναι άλλο από την υπεράσπιση της Αλήθειας και της Δικαιοσύνης.

Οι περισσότεροι σημερινοί μυημένοι είναι επίορκοι, και φοβισμένοι να εκτελέσουν το καθήκον τους.  Συνεργάζονται με την εκκλησία όπως οι μασονικές στοές με το να έχουν ως βιβλίο του νόμου την παλιά διαθήκη μέσα στους ναούς, αντί για το ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.  Και αυτοί εξέπεσαν σε θρησκειολατρείες παρά το γεγονός ότι υπήρξαν άντρα διαφωτισμού.

Αν κάποιος θέλει να αποκαλείται αυθεντικός μυημένος, ή απλά "αυθεντικός άνθρωπος" έχει καθήκον να αγωνίζεται για αυτήν την αλήθεια, και να τα βάζει και με ολόκληρα καταστημένα και δομές, αν αυτές είναι σκάρτες.  Με αυτόν τον τρόπο σήμερα έχουμε την ελευθερία μας σαν λαός, με αυτόν τον τρόπο απολαμβάνουμε την Ειρήνη και τα καθημερινά μας αγαθά, επειδή κάποιοι πριν από εμάς αγωνίστηκαν και πολλοί καθημερινά συνεχίζουν να αγωνίζονται έτσι ώστε το σκοτάδι να μην απλωθεί ολοκληρωτικά και μας καταπνίξει.

Ας μην φοβόμαστε να λέμε την Αλήθεια.  Υπάρχουν πολλοί που σκέφτονται σαν και εμάς, και όταν δυναμώσει το ρεύμα της αποκατάστασης τότε όλα θα ρέουν πιο εύκολα... Κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά η εποχή μας καλεί, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, μια και ο σκοταδισμός πάντα απειλεί και η ανάγκη πλέον είναι μέγιστη προς την ανατολή της Γνώσης και του Ανθρωπισμού, στις κοινωνίες μας.
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: Ορφέας στις Απριλίου 24, 2008, 22:19:26
ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ

ΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ
Είμαστ’ οι άνεργοι και οι άχαροι,
και της ζωής είμαστ’ εμείς οι καταλαλητάδες,
για να πατάμε και να σβήνουμε είμαστε
τα ωραία και τ’ αληθινά, τ’ άνθια και τις λαμπάδες.
Τον ήλιο και τα ηλιόχαρα οχτρευόμαστε,
και τις αγάπες της καρδιάς και του παιδιού τα γέλια,
με νεκροσάβανο σκεπάζουμε
το Λόγο τον τετράψυχο στα γαληνά Βαγγέλια.
Είμαστ’ ο κούφιος ήχος ο παράταιρος
στων κεραυνών το ταίριασμα και στων κελαιδημάτων,
χαλάσματα και σκιάχτρα κάνουμε
τους θείους ναούς και τα λευκά κορμιά των αγαλμάτων.
Μα να ο ραγιάς τα σύντριψε τα σίδερα,
«Ζωή!» ο Τεχνίτης έκραξε, Σοφέ, αλαλάζεις «Νίκη!»
φύγαμε τότε και τρυπώσαμε
μέσ’ στων ερήμων τις μονιές και γίναμεν οι λύκοι.
Και τώρα κάθε που απαντήσουμε
την Υπατία την άτρομην Ιδέα την αστρομάτα,
τη σφάζουμε, τη χιλιοκομματιάζουμε,
και – ω λύσσα! – τα κομμάτια της τα ρίχνουμε στη στράτα.

Η ΒΕΡΓΑ ΤΟΥ ΖΩΙΛΟΥ
Στην πλάση, από της θάλασσας τη μάνητα
ως τον τριγμό του σαρακιού, κι απ’ το βουνό ως το χνούδι,
και μέσα στα βουβά και μέσ’ στ’ ασίγητα,
στα πάντα δυσκολόβρετο κοιμάται ένα τραγούδι.
Και το τραγούδι το ξυπνάνε οι Ομηροι,
σάρκα του δίνουν, ψυχή, φως, το κάνουν πλάσμα και άστρο,
κ’ ύστερα. εσείς, κιθάρες δρόμο δόστε του!
Με το τραγούδι υψώνεται της Πολιτείας το κάστρο,
μέσ’ στο τραγούδι ο Νόμος πρωτοβλάστησε,
κι από της λύρας τα όνειρα τα έργα τα μεγάλα
οι δόξες των εθνών των κοσμοξάκουστων
κρατούνε πρωτοβύζαχτο του τραγουδιού το γάλα.
Για τούτο πλάστες και προφήτες οι Ομηροι,
αταίριαστοι, αδασκάλευτοι, άκακοι, ξένοι, ωραίοι
μέσα στη θεία τους γλώσσα την αγράμματη
Ηρώων αλαλάζει λαός, μιας μάννας καρδιά κλαίει.
Μέσα στη θεία τους γλώσσα την αγράμματη
με πρόσωπο Πεντάμορφης είναι γραμμέν’ η Ιδέα,
ζωές, αλήθειες, πάθια, λαχταρίσματα,
κι όλα όσα λέτε, αστόχαστοι και ανίδεοι, χ υ δ α ί α !
Για τούτο καταριέστε το τραγούδι τους,
που ρέει γοργά με τα νερά ψηλάθε τα καθάρια,
εσείς, του Ξεπεσμού λουλούδια ατίμητα
σας έχει ο νους απόπαιδα κ’ η ασκημιά βλαστάρια!
Για τούτο, αν κάνουν οι Ομηροι να τρέμετε,
τρομάρα του ανεμόδαρτου στο δέντρο απάνω φύλλου,
των Ομήρων τους ίσκιους δεν τους τρέμετε.
Κι αυτούς χτυπάτε, παίρνοντας τη βέργα του Ζωίλου!

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ
Μόνος. Εν’ άδειο απέραντο τριγύρω μου,
και μιας πολέμιας χλαλοής ασώπαστη η φοβέρα.
Κι όταν εκείνη κατακάθεται,
μόνος, θανάσιμη σιωπή παγώνει πέρα ως πέρα.
Μόνος. Μ’ αρνήθηκαν οι σύντροφοι,
κι από το πλάι μου γνωστικά τ’ αδέρφια τραβηχτήκαν.
Μ’ έδειξε κάποιος. – Νά τος! – Καταπάνω μου
γυναίκες, άντρες, γέροντες, παιδιά, σκυλιά ριχτήκαν.
Το χέρι το ακριβό της Οδηγήτρας μου,
που με κρατούσε, ανοίχτηκε προς άλλα χάιδια ... Μόνος.
Σε βάθη μυστικά περνούνε αστράφτοντας
των ασκητάδων οι χαρές, του μαρτυρίου ο θρόνος.
Φωτιά ‘βαλαν, το κάψανε το σπίτι μου,
και σύντριψαν τη λύρα μου με τη βαθιά αρμονία.
Την Πολιτεία δυό Λάμιες τη ρημάζουνε:
η λύσσα του καλόγερου, του δασκάλου η μανία.
Της Πολιτείας η πόρτα κλείστηκε,
με διώξανε, έρμος βρέθηκα στα έρμα μονοπάτια
και της Ιδέας της αστρομάτας, που έσφαξαν
από τη στράτα μάζωξα τα ολόφωτα κομμάτια.
Και τάσπερνα στο διάβα μου, και φύτρωναν
εδώ παράδεισοι, κ’ εκεί βασίλεια, κ’ εκεί πέρα
παλάτια κ’ εκκλησιές και δρακοντόκαστρα.
Κι όλα στην ίδια ευφραίνονταν ανύχτωτην ημέρα.

Κωστής Παλαμάς, 1901
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: ΜΥΘΗΡΑ στις Δεκεμβρίου 17, 2014, 16:40:15
περι χριστιανικου αυθεντικου κινηματος  σε αντιδιαστολη με τον κατεστημενο αυτοκρατορικου χριστιανισμο

.......ο χριστιανισμος και γενικοτερα το μεσσιανικο κινημα παιδια δε εχει πεθανει ακομη αλλα βρισκεται σε μια φαση αθορυβης προς το παρον αναγεννησης και επαναστατικης ανασυστασης σε νεα βαση ..

...μιλαμε για το θρησκευτικο φιλοσοφικο συστημα πολυ πιο αρχαιο απο την ιστορικη παρουσια καποιου Ναζωραιου Ιησου τρεχα γυρευε ,,,

...που εχει σχεση με τους ορφικους και τους πυθαγορειους αλλα και με αλλα κινηματα διαλογιστικα και εσωτερικα στην ινδουιστικη και ταοιστικη ανατολη ,,συνεχεια του οποιου βεβαια ειναι το αυθεντικο ισλαμικο κινημα μακραν του κατεστημενου σουνιτικου ισλαμισμου του κατακτητικου και εκβιαστικου των λαων ...

...μιλαμε βεβαια οχι για το σατανοπληκτο προσκυνημενο κατεστημενο χριστιανισμο τον ποτισμενο απο το αυτοκρατορικο ρωμαικο και βυζαντινο σατουρναλιο μαζικοποιημενο πνευμα ..αλλα για το μυσταγωγικο εσωτερικο χριστιανισμο τον κατατρεγμενο της κοσμικης εξουσιας,, κεντρικο ανθρωπολογικο δογμα του οποιου ηταν η εσχατολογικη ανυψωση και λυτρωση του ανθρωπου,, η προγεγραμμενη αποθεωση του και εξομοιωση του με τη θεοτητα, γεγονος που εγγυαται η αναδυση-ανακαλυψη του χρισματικου φωτος εντος του ,,η ""γεννηση"" του εσωτερικου χρισματικου του πνευματος ,,,

,,και βεβαια μιλαμε για το χριστιανισμο που ως βασικο κοινωνιολογικο δογμα του ειχε την ελευση μια κοινωνιας δικαιου αναδιανεμητικης κοινοχτησιακης - κοινοβιακης κι αληθινα παραδεισιας ...λυτρωμενης απο τα σκληρα διαβιωτικα δεσμα...

.. ο κατεστημενος σατανοπληκτος χριστιανισμος και οι μεγαλες αιρεσεις του οι εκκοσμικευμενες και αυτοκρατορικες στρατοκρατορικες και εκβιαστικες,, οι ευλογητικες και προωθητικες κατακτητικων πολεμων , οικολογικων εγκληματων και πολεμικης βιας εξανδραποδισμου των λαων που λειτουργησαν ως μηχανισμος καθυποταξης πολιτισμων αυτος ο νοθευμενος στο συνολο του καταχρηστικος χριστιανισμος ο σατανοπληκτος και σατανικος ,, αιωνια αντιστρατευεται και πολεμα το αυθεντικο πηγαιο κι αρχαιο χριστιανικο πνευμα το οικουμενικο ....

...αρα ειναι σημαντικο να διακρινουμε τον κατεστημενο χριστιανισμο απο τον πρωτολυο αυθεντικο ...που συνδεεται αρρηκτως με την αρχαιοελληνικη μας μυστηριακη παραδοση ( ορφικα μυστηρια ελευσινια μυστηρια κτλ )
Τίτλος: Απ: ΠΕΡΙ «ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή από: ΜΥΘΗΡΑ στις Ιανουαρίου 18, 2015, 09:31:50
Ροζ ,
αν εχεις χρονο και διαθεση διαβασε εδω την αναπτυξη ενος ενδιαφεροντος θεματος και τος δικε ςμου παρεκβασεις να δεις σε τι πλαισια κινειται το νεοχριστιανικο κινημα προκειμενου να συμφιλιωσει τον αρχαιολελληνισμο και τον χριστιανισμο ...αποφευγωντας το ξεσπασμα ενος  ακομη εμφυλιοσταρακτικου διχασμου , ενος διχασμου που καλλιεργειται επικινδυνα και στα δυο στατοπεδα και στους  κυκλους των αρχαιοελληνιστων και στους κυκλους των φανατισμενων χριστιανων του δεσποτοκρατουμενου του κατεστημενου χριστιανισμου ...γραφω ως << καθεκαστην>>ξεκινα απο σελιδα 55 (σχολιο 1)διαβασε και τις τελευταιες σελιδες του ...
πρσεξε αυτο που λεω για το μακκαβαιτικο ιουδαικο πνευμα

http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=8&t=293673&start=825