ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

Πνευματική Ακαδημία του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων => Μεταφυσική, Παραψυχολογία => Μήνυμα ξεκίνησε από: Rose στις Οκτώβριος 22, 2015, 19:47:07

Τίτλος: Robert Monroe
Αποστολή από: Rose στις Οκτώβριος 22, 2015, 19:47:07
Monroe Products Hemi-Sync® Overview
https://www.youtube.com/watch?v=J6JDkllu2Qg

Robert Monroe (1 of 7) Journeys Out of the Body
https://www.youtube.com/watch?v=Tsc5YCz-TG4

Robert Monroe (2 of 7) Journeys Out of the Body
https://www.youtube.com/watch?v=kKXHUTZOSb0

Robert Monroe (3 of 7) Journeys Out of the Body
https://www.youtube.com/watch?v=gY8key4WVI0

Robert Monroe (4 of 7) Journeys Out of the Body
https://www.youtube.com/watch?v=DoebLq-DIHE

Robert Monroe (5 of 7) Journeys Out of the Body
https://www.youtube.com/watch?v=d87hLO2BDrU

Robert Monroe (6 of 7) Journeys Out of the Body
https://www.youtube.com/watch?v=WI-AQJbGaqg

Robert Monroe (7 of 7) Journeys Out of the Body
https://www.youtube.com/watch?v=eDg9sNA0KxA