ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

'Αρθρα Εσωτερισμού => Λογοτεχνία και εσωτερισμός => Μήνυμα ξεκίνησε από: Rose στις Νοέμβριος 18, 2013, 11:12:29

Τίτλος: H Κοιλάδα των Ρόδων!!!!!!!
Αποστολή από: Rose στις Νοέμβριος 18, 2013, 11:12:29
Ομιλία για την Κοιλάδα των Ρόδων 1 Νέο Θεμέλιο
http://www.youtube.com/watch?v=Hj_Ct2anTN8

Ομιλία για την Κοιλάδα των Ρόδων 2 Νέο Θεμέλιο
http://www.youtube.com/watch?v=6OMXchUXXes

https://www.facebook.com/pages/%CE%97-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%A4%CF%89%CE%BD-%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BD/161140127261349

The Valley of Roses and Thracian Kings
http://www.youtube.com/watch?v=S1PuoDWeULc