ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

Πνευματική Ακαδημία του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων => Μεταφυσική, Παραψυχολογία => Μήνυμα ξεκίνησε από: Rose στις Νοέμβριος 05, 2013, 19:22:11

Τίτλος: Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αποστολή από: Rose στις Νοέμβριος 05, 2013, 19:22:11
Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
http://www.youtube.com/watch?v=gXLykkBqTpo

Τι είναι η πνευματική ενέργεια (ομιλία από γιατρό)
https://www.youtube.com/watch?v=Rnv94uc5xX4

Πώς συμβαίνει η πνευματική φώτιση
http://www.youtube.com/watch?v=FrodAyxNM0M

Η Τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού (Μαχαρίσι)
https://www.youtube.com/watch?v=X9u4yX7lq6w