ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

Πνευματική Ακαδημία του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων => Φιλοσοφία, Γλωσσολογία => Μήνυμα ξεκίνησε από: Rose στις Δεκέμβριος 22, 2011, 20:05:10

Τίτλος: Κορνήλιος Καστοριάδης
Αποστολή από: Rose στις Δεκέμβριος 22, 2011, 20:05:10
Κορνήλιος Καστοριάδης

Αυτή η στροφή προς την ψυχανάλυση χαρακτηρίζει πλέον τό σύνολο της σκέψης του, πράγμα το οποίο τον οδηγεί σε μια καινούργια φιλοσοφική κατανόηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του ανθρώπου, η οποία αποτυπώνεται στο κλασικό πλέον έργο του Η Φαντασιακή Θέσμιση της Κοινωνίας. Κεντρική θέση στην σκέψη του αποκτά η έννοια του Φαντασιακού, το οποίο θεωρεί ως το θεμέλιο στοιχείο της ανθρώπινης δημιουργίας. Ο Καστοριάδης αντιλαμβάνεται την κοινωνική διαφοροποίηση ως μια διαδικασία συνεχούς δημιουργίας ex nihilo σημασιών, νοημάτων, εικόνων οι οποίες θεσμίζονται και δομούν την εικόνα του κόσμου και της κοινωνίας κάθε εποχής. Ο Καστοριάδης αρνείται την ύπαρξη οποιουδήποτε ντετερμινισμού όσον αφορά την κοινωνική αλλαγή, οποιασδήποτε προδιαγεγραμένης πορείας της κοινωνίας, καθώς αυτή είναι συνεχής δημιουργία που γεννιέται και νοηματοδοτείται μέσω του «Κοινωνικού Φαντασιακού». Σύμφωνα με τον Καστοριάδη, αν και όλες οι κοινωνίες δημιουργούν οι ίδιες της φαντασιακές σημασίες τους (δηλαδή τους θεσμούς, τους κανόνες, τις πεποιθήσεις, τις αντιλήψεις κ.λπ.) δεν έχουν όλες συνείδηση του γεγονότος αυτού. Πολλές κοινωνίες συγκαλύπτουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της θέσμισης των φαντασιακών σημασιών τους, αποδίδοντας την θέσμιση και την θεμελίωση τους σε εξω-κοινωνικούς παράγοντες (π.χ. το Θεό, την παράδοση, το νόμο, την ιστορία). Με βάση αυτή την συνείδηση της αυτοθέσμισης των φαντασιακών σημασιών από κάθε κοινωνία, ο Καστοριάδης διέκρινε μεταξύ των αυτόνομων κοινωνιών, αυτών δηλαδή που είχαν συνείδηση της αυτοθέσμισης αυτής, και των ετερόνομων κοινωνιών, στις οποίες η θέσμιση αποδιδόταν σε κάποια εξωκοινωνική αυθεντία.

Κορνήλιος Καστοριάδης - 1/6
http://www.youtube.com/watch?v=W3HqgPXJLKw

Κορνήλιος Καστοριάδης - 2/6
http://www.youtube.com/watch?v=MgPmtwSbaEU&feature=related

Κορνήλιος Καστοριάδης - 3/6
http://www.youtube.com/watch?v=rAQ-RTqJ7JU&feature=related

Κορνήλιος Καστοριάδης - 4/6
http://www.youtube.com/watch?v=XzN4bBOAK-g&feature=related

Κορνήλιος Καστοριάδης - 5/6
http://www.youtube.com/watch?v=S2j-9jTCecc&feature=related

Κορνήλιος Καστοριάδης - 6/6
http://www.youtube.com/watch?v=z5SjkgTBrf8&feature=related
Τίτλος: Απ: Κορνήλιος Καστοριάδης
Αποστολή από: Rose στις Δεκέμβριος 22, 2011, 20:18:54
Καστοριάδης - Κριτήρια ουσίας
http://www.youtube.com/watch?v=2X_liCeP_Eo&feature=related

Καστοριάδης - Η μόνη αξία
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=GqwOI9DeBTk

Καστοριάδης - Εκπαίδευση
http://www.youtube.com/watch?v=I1ouePjBA1w&feature=related

Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=v9qQ-5hQelM&feature=related