ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

Ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία => Μέταλλα - Τάλισμαν => Μήνυμα ξεκίνησε από: Φάιζα στις Νοέμβριος 11, 2011, 17:15:42

Τίτλος: μέταλλα για τάλισμαν
Αποστολή από: Φάιζα στις Νοέμβριος 11, 2011, 17:15:42
Φυλακτά σε μέταλλα μπορούμε να κάνομε, ανάλογα με την εργασία και τη φύση. Για παράδειγμα, για οικονομική άνοδο σε ασήμι, χαλκό και κασσίτερο.
Συνήθως εφαρμόζομε τα τετράγωνα και σπανίως τρίγωνα και πεντάγωνα.
Τίτλος: Απ: μέταλλα για τάλισμαν
Αποστολή από: Ορφέας στις Νοέμβριος 11, 2011, 23:17:43
Φυλακτά σε μέταλλα μπορούμε να κάνομε, ανάλογα με την εργασία και τη φύση. Για παράδειγμα, για οικονομική άνοδο σε ασήμι, χαλκό και κασσίτερο.
Συνήθως εφαρμόζομε τα τετράγωνα και σπανίως τρίγωνα και πεντάγωνα.


Στην δυτική μαγεία, η γνώση των πλανητικών αντιστοιχιών με τα μέταλλα δίνει έναν πρακτικό "μπούσουλα" για το κατάλληλο μέταλλο που επιλέγεται σε συγκεκριμένη "εργασία". Δικαιολογημένα η αγαπητή μας Φάιζα συστήνει για οικονομική άνοδο την χρήση χαλκού και κασσιτέρου, καθώς ο χαλκός είναι μέταλλο της Αφροδίτης και ο κασσίτερος του Δία, των δύο περισσότερο ευνοϊκών πλανητών για απόκτηση αγαθών.