ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

'Αρθρα Εσωτερισμού => Ψυχολογία και εσωτερισμός => Μήνυμα ξεκίνησε από: Nyx στις Ιούλιος 17, 2009, 09:08:08

Τίτλος: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Nyx στις Ιούλιος 17, 2009, 09:08:08
Εισαγωγή στον Εννεάγραμμο Τύπο.
Αυτή η εξήγηση καλύπτει τα βασικά που θα πρέπει να καταλάβετε για πώς το Εννεάγραμμα λειτουργεί, και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Δεδομένου ότι θα δείτε, μόνο μερικές απλές έννοιες που απαιτούνται για να αρχίσετε το ταξίδι της ανακάλυψης της προσωπικότητα σας.

Η Δομή του Εννεαγράμματος.
Η δομή του Εννεαγράμματος μπορεί να φανεί περίπλοκη, αν και είναι πραγματικά απλή. Θα σας βοηθήσει να καταλάβετε το Εννεάγραμμα εάν το σκιαγραφήσετε οι ίδιοι.
Σχεδιάστε έναν κύκλο και εννέα σημάδια να απέχουν εξ ίσου στην περιφέρειά του. Υποδείξτε κάθε σημείο από έναν αριθμό (από το ένα έως εννέα), με εννέα στην κορυφή,  συμμετρικά και σε συμφωνία. Κάθε σημείο αντιπροσωπεύει εναν από τους εννέα βασικούς τύπους της προσωπικότητας.
Τα εννέα σημεία στην περιφέρεια συνδέονται επίσης η μια με την άλλη με τις εσωτερικές γραμμές της Εννεογραμματικής Δομής. Σημειώστε ότι τα σημεία τρία, έξι, και εννέα διαμορφώνουν ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Τα υπόλοιπα έξι σημεία συνδέονται στην ακόλουθη ταξινόμηση: Το ένα συνδέετε με τέσσερα, τέσσερα με δύο, δύο με οκτώ, οκτώ με πέντε, πέντε με επτά, και επτά με ένα. Η έννοια αυτών των εσωτερικών γραμμών θα εξεταστεί σύντομα.

(http://img25.imageshack.us/img25/9238/etypesname1.gif)

Ο Βασικός τύπος της προσωπικότητάς σας.
Από μια άποψη, το Εννεάγραμμα είναι ένα σύνολο απο εννέα ευδιάκριτους τύπους προσωπικότητας, με κάθε αριθμό στο Εννεάγραμμα που δείχνει έναν τύπο. Είναι ένα κοινόκτηστο μέσο για να βρεθει ο τύπος του εαυτού σας και απο τους εννέα τύπους, αν και ένας από αυτους πρέπει να ξεχωρίσει ως πιό σχετικός με σας. Αυτό είναι ο βασικός τύπος της προσωπικότητάς σας.

Ο καθένας προκύπτει από την παιδική ηλικία με έναν από τους εννέα τύπους που εξουσιάζουν την προσωπικότητά τους, με την εγγενές ιδιοσυγκρασία και άλλους προγενέτικούς παράγοντες που είναι οι κύριοι καθοριστικοί παράγοντες του τύπου.
Αυτό είναι μια περιοχή όπου όλοι οι σημαντικοί παράγοντες της εννεαγραμματικής δομής είναι συμφωνοι με την γέννηση απο έναν κυρίαρχο τύπο.

Στη συνέχεια, αυτός ο εγγενής προσανατολισμός καθορίζει κατά ένα μεγάλο μέρος τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε στο πρόωρο περιβάλλον της παιδικής ηλικίας.
Φαίνεται επίσης να οδηγεί σε ορισμένους ασυναίσθητους προσανατολισμούς προς τους γονικούς αριθμούς, αλλά γιατί αυτό είναι έτσι;; Ακόμα δεν ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, όταν τα παιδιά είναι τέσσερα ή πέντε χρονών, η συνείδησή τους έχει αναπτυχθεί αρκετά. Αν και η ταυτότητά τους είναι ακόμα πολύ ρευστή, σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά αρχίζουν να καθιερώνονται και να βρίσκουν τους τρόπους στον κόσμο από μόνα τους.
Κατά συνέπεια, ο γενικός προσανατολισμός της προσωπικότητάς απεικονίζει το σύνολο όλων των παραγόντων της παιδικής ηλικίας (συμπεριλαμβανομένης της προγενετικής περιόδου) που επηρέασαν την ανάπτυξή της προσωπικότητας. (Για περισσότερη αναπτυξη κάθε τύπου προσωπικότητας, δείτε το σχετικά Βιβλία στα ελληνικά η "Σοφία μέσα απο το Εννεάγραμμα" και "Σε ποιον τύπο προσωπικότητας ανήκετε"; απο τον συγγραφέα Riso Don Richard και Hudson Russ).

Αρκετά ακόμα θέματα υπάρχουν για κάθε βασικό τύπο.

1. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν από έναν βασικό τύπο προσωπικότητας σε άλλο.

2. Οι περιγραφές των τύπων προσωπικότητας είναι καθολικές και ισχύουν εξίσου για τα αρσενικά και τα θηλυκά, δεδομένου ότι κανένας εννεαγραμματικός τύπος δεν είναι εγγενώς αρσενικός ή θηλυκός.

3. Στην περιγραφή του βασικού τύπου σας (όχι όλες), θα ισχύσουν για σας όλη την ώρα επειδή κυμαίνεστε συνεχώς μεταξύ τών "υγιών", των "μέσων", και των "ανθυγειηνών" γνωρισματων που αποτελούν τον τύπο της προσωπικότητάς.

4. Το Εννεάγραμμα χρησιμοποιεί τους αριθμούς για να υποδείξει κάθε έναν από τους τύπους επειδή οι αριθμοί είναι ουδέτερης αξίας, υπονοούν ολόκληρη τη σειρά των τοποθετήσεων και των συμπεριφορών κάθε τύπου χωρίς καμία διευκρίνιση είτε θετικού είτε αρνητικού. Αντίθετα από τις ετικέτες που χρησιμοποιούνται στην ψυχιατρική, οι αριθμοί παρέχουν έναν αμερόληπτο, στενογραφημένο τρόπο για ένα πρόσωπο χωρίς να μειώνει την ύπαρξη.

5. Η αριθμητική ταξινόμηση των τύπων δεν είναι σημαντική. Ένας μεγαλύτερος αριθμός δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος από έναν μικρότερο αριθμό, δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερο κάποιος να είναι εννέα από δύο επειδή εννέα είναι ένας μεγαλύτερος αριθμός για παράδειγμα.

6. Κανένας τύπος δεν είναι εγγενώς καλύτερος ή χειρότερος από οποιους δήποτε άλλους ενναγραματικούς τύπους. Ενώ όλοι οι τύποι προσωπικότητας έχουν τα μοναδικά προτερήματα και τα στοιχεία του παθητικού, μερικοί τύποι είναι συχνά πιό επιθυμητοί από άλλους σε οποιοδήποτε πολιτισμό ή ομάδα κ.ο.κ. Επιπλέον, για κάποιο λόγο, δεν μπορείτε να είστε ευτυχής ύπαρξη ένας ιδιαίτερος τύπος. Μπορείτε να θεωρήσετε ότι ο τύπος σας είναι " μειονεκτικός " με κάποιο τρόπο. Δεδομένου ότι μαθαίνετε περισσότερα για όλους τους τύπους, θα δείτε ότι ακριβώς, κάθε ένας έχει μοναδικές ικανότητες, κάθε ένας έχει διαφορετικούς περιορισμούς.

(http://img19.imageshack.us/img19/9008/etypesname11.gif)

Το Εννεάγραμμα με τους τύπους.
Αυτοί οι μονολεκτικλες περιγραφές μπορούν να επεκταθούν στα σύνολα τέσσερων γνωρισμάτων. Λάβετε υπόψην ότι αυτά είναι μόνο τα κυριώτερα σημεία και δεν αντιπροσωπεύουν το πλήρες φάσμα κάθε τύπου.

Ο τύπος ένα είναι με αρχές, σκόπιμος, αυτο-ελεγχόμενος, και τελειωμανής.
Ο τύπος δύο είναι διαχυτικός, γενναιόδωρος, παρακλητικός με τον κόσμο, και κτητικός.
Ο τύπος τρία είναι, προσαρμοστικός, θαυμάσιος, αλλόφρων, και έχει συνείδητη-εικόνα.
Ο τύπος τέσσερα είναι εκφραστικός, δραματικός, εγωιστής, και ευμετάβλητος.
Ο τύπος πέντε είναι διορατικός, καινοτόμος, μυστικοπαθής, και απομονωμένος.
Ο τύπος έξι είναι δεσμεύμένος, αρμόδιος, ανήσυχος, και ύποπτος.
Ο τύπος επτά είναι αυθόρμητος, ευπροσάρμοστος, ενοχλητικός, και διεσπαρμένος.
Ο τύπος οκτώ είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση, αποφασιστικός, σκόπιμος, και αντιπαραθετικός.
Ο τύπος εννέα είναι δεκτικός, καθησυχασμένος, ευχάριστος, και ικανοποιημένος.

Τα κέντρα.
Το Εννεάγραμμα είναι ρύθμισμενο 3 X 3 εννέα τύπων προσωπικότητας σε τρία κέντρα. Υπάρχουν τρεις τύποι στο ενστικτώδες κέντρο, τρία στο αισθαμένο κέντρο, και τρία στο σκεπτόμενο κέντρο, όπως παρουσιάζονται κατωτέρω.
Κάθε κέντρο αποτελείται από τρεις τύπους προσωπικότητας που έχουν από κοινού τα προτερήματα και τα στοιχεία του παθητικού εκείνου κέντρου.

(http://img19.imageshack.us/img19/9246/etypesname11n.gif)

Τα κέντρα του Εννεαγράμματος.
Η συμπερίληψη κάθε τύπου στο κέντρο του δεν είναι αυθαίρετη. Κάθε τύπος προκύπτει από μια ιδιαίτερη σχέση με μια συστάδα ζητημάτων που χαρακτηρίζουν εκείνο το κέντρο. Αυτά τα ζητήματα περιστρέφονται γύρω από μια ισχυρή, κατά ένα μεγάλο μέρος ασυναίσθητης συναισθηματικής απάντησης στο χάσημο της επαφής με τον πυρήνα του εαυτου.
Στο ενστικτώδες κέντρο, η συγκίνηση είναι θυμός ή οργή.
Στο αισθαμένος κέντρο, η συγκίνηση είναι ντροπή.
Στο σκεπτόμενο κέντρο, είναι ανησυχία ή φόβος.
Φυσικά, και οι εννέα τύποι περιέχουν και τις τρεις από αυτές τις συγκινήσεις, αλλά σε κάθε κέντρο, οι προσωπικότητες των τύπων επηρεάζονται ιδιαίτερα από εκείνο το συναισθηματικό θέμα του κέντρου.

(http://img18.imageshack.us/img18/7610/etriadsemem.gif)

Τα Φτερά.
Κανένας δεν είναι καθαρός τύπος προσωπικότητας, ο καθένας είναι ένα μοναδικό μείγμα βασικού τύπου και συνήθως ένας από τους δύο τύπους δίπλα στην περιφέρεια του Εννεαγράμματος. Ένας από τους δύο τύπους δίπλα από τον βασικό τύπο σας καλείται "φτερό" σας.
Ο βασικός τύπος σας εξουσιάζει τη γενική προσωπικότητά σας, ενώ το φτερό συμπληρώνει και προσθέτει σημαντικά, μερικές φορές αντιφατικά, στοιχεία στη συνολική προσωπικότητά σας. Το φτερό σας είναι η "δεύτερή πλευρά" από την προσωπικότητά σας. Παραδείγματος χάριν, εάν είστε ένας τύπος προσωπικότητας τύπου εννέα, θα πρέπει να έχετε πιθανώς φτερό τύπου ένα, είτε ένα φτερό τύπου οκτώ. Ορισμένες παραδώσεις αντιφάσκουν μεταξύ τους και ορισμένες απ' αυτές προϋποθέτουν ότι, καθ' ένας εννεαγραμματικός τύπος προσωπικότητας έχει ένα φτερό ενώ άλλες προϋποθέτουν ότι, έχει δυο φτερά.

Τα επίπεδα ανάπτυξης.
Υπάρχει μια εσωτερική δομή μέσα σε κάθε τύπο προσωπικότητας. Εκείνη η δομή είναι η συνέχεια των συμπεριφορών, των τοποθετήσεων, των υπερασπίσεων, και των κινήτρων που διαμορφώνονται από τα εννέα επίπεδα ανάπτυξης που αποτελεί ο ίδιος ο τύπος προσωπικότητας. Αυτή η ανακάλυψη (και η επίλυση όλων των γνωρισμάτων που περιλαμβάνουν κάθε τύπο) έγιναν από Don Riso το 1977, και έχουν αναπτυχθεί στη συνέχεια με Russ Hudson τα τελευταία δέκα χρόνια. Είναι οι μόνοι δάσκαλοι του Εννεαγράμματος που περιλάβουν αυτόν τον σοβαρό παράγοντα στην επεξεργασία του Εννεάγραμματος. Τα επίπεδα είναι μια σημαντική συμβολή όχι μόνο στο Εννεάγραμμα αλλά στην ψυχολογία του "εγώ",  και οι τύποι προσωπικότητας του Εννεάγραμματος δεν μπορούν να εξηγηθούν επαρκώς χωρίς αυτούς. Τα επίπεδα αποτελούν τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων του ίδιου τύπου καθώς επίσης και πώς οι άνθρωποι αλλάζουν στο καλύτερο ή στο χειρότερο.
Τα επίπεδα ανάπτυξης παρέχουν ένα πλαίσιο για το πώς όλα τα διαφορετικά γνωρίσματα που περιλαμβάνουν κάθε τύπο αρμόζουν σε ένα μεγάλο σύνολο που είναι ένας τρόπος  και μια ελλοχεύον "Σκελετική" δομή κάθε τύπου. Χωρίς τα επίπεδα, οι τύποι μπορούν να φανούν να είναι μια αυθαίρετη συλλογή των ανεξάρτητων γνωρισμάτων, με το αντιφατικό μέρος συμπεριφορών και τοποθετήσεων. Αλλά με την κατανόηση των επιπέδων για κάθε τύπο, κάποιος μπορεί να δει πώς όλα τα γνωρίσματα είναι αλληλένδετα και πώς τα υγιή γνωρίσματα μπορούν να επιδεινωθούν στα μέσα γνωρίσματα και ενδεχομένως στα ανθυγειινά. Όπως η πρωτοποριακή γνώση των φιλοσόφων της συνείδησης έχει σημειώσει, χωρίς τα επίπεδα, το Εννεάγραμμα μειώνεται σε ένα "Οριζόντιο" σύνολο εννέα ιδιαίτερων κατηγοριών. Με τη συμπερίληψη των επιπέδων, εντούτοις, μια "κάθετη" η διάσταση προστίθεται που όχι μόνο απεικονίζει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης, αλλά επεξηγεί διαφορετικά, σημαντικά στοιχεία μέσα στην προσωπικότητα.
Περαιτέρω, με τα επίπεδα, ένα δυναμικό στοιχείο εισάγεται απεικονίζει τη μεταβαλλόμενη φύση των σχεδίων προσωπικότητας οι ίδιοι. Πιθανώς έχετε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι αλλάζουν συνεχώς-μερικές φορές αυτοί είναι σαφέστεροι, πιό ελεύθεροι και συναισθηματικά διαθέσιμοι, ενώ σε άλλους χρόνους είναι πιό ανήσυχοι, ανθεκτικοί, αντιδραστικοί και λιγότερο ελεύθερος. Η κατανόηση των επιπέδων καθιστά σαφές ότι όταν αλλάζουν οι άνθρωποι τις καταστάσεις μέσα στην προσωπικότητά τους, μετατοπίζονται μέσα στο φάσμα των κινήτρων, των γνωρισμάτων, και των υπερασπίσεων που αποτελούν τον τύπο προσωπικότητάς τους.
Υπάρχουν τρία επίπεδα το υγιές τμήμα, τρία επίπεδα στο μέσο τμήμα, και τρία επίπεδα στο ανθυγειινό τμήμα.

Υγιής Τμήμα 
Επίπεδο 1 Το επίπεδο απελευθέρωσης
Επίπεδο 2 Το επίπεδο ψυχολογικής ικανότητας
Επίπεδο 3 Το επίπεδο κοινωνικής αξίας

Μέσο Τμήμα
Επίπεδο 4 Το επίπεδο δυσαναλογίας/κοινωνικός ρόλος
Επίπεδο 5 Το επίπεδο διαπροσωπικού ελέγχου
Επίπεδο 6 Το επίπεδο υπεραποζημίωσης

Ανθυγειινό Τμήμα
Επίπεδο 7 Το επίπεδο παραβίασης
Επίπεδο 8 Το επίπεδο ιδεοληψίας και εξαναγκασμού
Επίπεδο 9 Το επίπεδο παθολογικής καταστροφικότητας


Η Σημασία των Τύπων απο holistictherapy:
Η εννεαγραμματική τυπολογία είναι μια ψυχολογική τυπολογία που ενσωματώνει πολλά στοιχεία από τις κλασικές φαινομενολογικές τυπολογίες προσωπικότητας.

Τύπος Ένα: Ο Μεταρρυθμιστής
ορθολογικός, μεθοδικός, αναμορφωτής.

Ο ιδεαλιστής τύπος, ο τύπος με αρχές. Οι τύποι Ένα είναι ηθικοί και ευσυνείδητοι, με έντονη την αίσθηση του σωστού και του λάθους. Είναι δάσκαλοι και σταυροφόροι, προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουν τα πράγματα, φοβούνται όμως πάντοτε μην κάνουν λάθη. Καλά οργανωμένοι, τακτικοί και απαιτητικοί, προσπαθούν να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα, μπορεί όμως να ολισθήσουν στην κριτική και στην τελειομανία. Συνήθως έχουν προβλήματα καταπιεσμένου θυμού και ανυπομονησίας. Στα καλύτερά τους, οι υγιείς τύποι Ένα είναι σοφοί, οξυδερκείς, ρεαλιστές, υψηλόφρονες, καθώς και ηθικά ηρωικοί.

Τύπος Δύο: Ο Αρωγός.
Περιποιητικός, γενναιόδωρος, κτητικός - χειριστικός.

Ο τρυφερός, διαπροσωπικός τύπος. Οι τύποι Δύο διαθέτουν ισχυρή ενσυναίσθηση, είναι ειλικρινείς και εγκάρδιοι. Είναι φιλικοί, γενναιόδωροι και γεμάτοι αυτοθυσία, αλλά μπορούν να γίνουν συναισθηματικοί, κόλακες και υποχρεωτικοί. Έχουν την τάση να είναι κοντά στους άλλους και μερικές φορές κάνουν πράγματα για τους άλλους για να τους γίνουν απαραίτητοι. Συνήθως έχουν προβλήματα με τη φροντίδα του εαυτού τους και με την αναγνώριση των δικών τους αναγκών. Στα καλύτερά τους, οι υγιείς τύποι Δύο είναι ανιδιοτελείς, αλτρουιστές και αγαπούν άνευ όρων τον εαυτό τους και τους άλλους.

Τύπος Τρία: Ο Επιτυχημένος
Προσαρμοστικός, φιλόδοξος, εχθρικός.

Ο ευπροσάρμοστος, προσανατολισμένος στην επιτυχία τύπος. Οι τύποι Τρία έχουν αυτοπεποίθηση, είναι γοητευτικοί και χαριτωμένοι. Φιλόδοξοι, ικανοί και ενεργητικοί, μπορεί επίσης να ενδιαφέρονται πολύ για το κοινωνικό τους γόητρο και να ασχολούνται μόνο με την προσωπική τους πρόοδο. Οι τύποι Τρία ενδιαφέρονται συνήθως για την εικόνα τους και για το τι σκέφτονται οι άλλοι για αυτούς. Συνήθως έχουν προβλήματα εργασιομανίας και ανταγωνιστικότητας. Στα καλύτερά τους, οι υγιείς τύποι Τρία αποδέχονται τον εαυτό τους, είναι αυθεντικοί και αποτελούν, ότι και να κάνουν, έμπνευση για τους άλλους.

Τύπος Τέσσερα: Ο Μοναδικός
καλλιτέχνης, διαισθητικός, ατομιστής - δραματικός.

Ο ρομαντικός, ενδοσκοπικός τύπος. Οι τύποι Τέσσερα έχουν συνείδηση του εαυτού τους, είναι ευαίσθητοι, συγκρατημένοι και ήσυχοι. Αποκαλύπτουν τον εαυτό τους, είναι συναισθηματικά ειλικρινείς και ιδιαίτεροι, αλλά μπορούν επίσης να γίνουν δύσθυμοι και άτολμοι. Κρατώντας τον εαυτό τους μακριά από τους άλλους επειδή αισθάνονται ευάλωτοι και ατελείς, μπορεί να νιώσουν περιφρονημένοι και εξόριστοι από τους συνηθισμένους τρόπους ζωής. Συνήθως ρέπουν στην τρυφηλότητα και στην αυτολύπηση. Στα καλύτερά τους, οι υγιείς τύποι Τέσσερα είναι εμπνευσμένοι, πολύ δημιουργικοί, άξιοι να ανανεώνουν τον εαυτό τους και να αξιοποιούν τις εμπειρίες τους.

Τύπος Πέντε: Ο Παρατηρητής   
διορατικός, προκλητικός - εκκεντρικός.

Ο ζωηρός, εγκεφαλικός τύπος. Οι τύποι Πέντε είναι σε εγρήγορση, είναι διορατικοί και φιλοπερίεργοι. Είναι ικανοί να συγκεντρώνονται και να εστιάζουν την προσοχή τους στην ανάπτυξη σύνθετων ιδεών και ειδικοτήτων. Ανεξάρτητοι και καινοτόμοι, μπορεί να απορροφηθούν από τις σκέψεις τους και από τις κατασκευές της φαντασίας τους. Γίνονται απόμακροι, παραμένοντας σε μεγάλη διέγερση και ένταση. Συνήθως έχουν προβλήματα απομόνωσης, εκκεντρικότητας και μηδενισμού. Στα καλύτερά τους, οι υγιείς τύποι Πέντε είναι πρωτοπόροι οραματιστές, συχνά προηγούνται της εποχής τους και είναι ικανοί να δουν τον κόσμο με έναν εντελώς καινούριο τρόπο.

Τύπος Έξι: Ο Πιστός
Νομιμόφρον, υπεύθυνος, αμυντικός - αγχώδης.

Ο αφοσιωμένος, προσανατολισμένος στην ασφάλεια, τύπος. Οι τύποι Έξι είναι αξιόπιστοι, υπεύθυνοι και δουλεύουν σκληρά, αλλά μπορούν επίσης να είναι αμυντικοί, ανειλικρινείς και υπερβολικά αγχώδεις - επιζητώντας το άγχος ενώ παραπονιούνται ότι έχουν άγχος. Συχνά είναι επιφυλακτικοί και αναποφάσιστοι, αλλά μπορεί επίσης να είναι αντιδραστικοί, προκλητικοί και επαναστάτες. Συνήθως έχουν προβλήματα αυτοαμφισβήτησης και καχυποψίας. Στα καλύτερά τους, οι υγιείς τύποι Έξι διαθέτουν εσωτερική σταθερότητα, έχουν αυτοπεποίθηση, στηρίζονται στις δυνάμεις τους.

Τύπος Επτά: Ο Ενθουσιώδης
Πολυπράγμων, άξιος, υπερβολικός - μανιακός.

Ο πολυάσχολος, παραγωγικός τύπος. Οι τύποι Επτά είναι πολύπλευροι, αισιόδοξοι και αυθόρμητοι. Διασκεδαστικοί, εύθυμοι και πρακτικοί, μπορούν επίσης να υπερβούν τα όρια πάρα πολύ, να σκορπιστούν και να γίνουν απείθαρχοι. Μονίμως αναζητούν καινούργιες εμπειρίες γεμάτες συγκινήσεις, μπορεί, όμως, να σαστίσουν και να εξαντληθούν όντας σε συνεχή κίνηση. Συνήθως έχουν προβλήματα επιπολαιότητας και παρορμητικότητας. Στα καλύτερά τους, οι υγιείς τύποι Επτά κατευθύνουν τα ταλέντα τους σε αξιόλογους στόχους, είναι χαρούμενοι, έχουν πολλά κοινωνικά χαρίσματα και είναι γεμάτοι ευγνωμοσύνη.

Τύπος Οκτώ: Ο Πολεμιστής
ο ηγέτης, αποφασιστικός, κυριαρχικός
γεμάτος αυτοπεποίθηση.

Ο δυνατός, κυριαρχικός τύπος. Οι τύποι Οκτώ έχουν αυτοπεποίθηση, είναι δυνατοί και επιβλητικοί. Προστατευτικοί, πολυμήχανοι και αποφασιστικοί, μπορούν επίσης να είναι υπερόπτες και τυραννικοί. Οι τύποι Οκτώ αισθάνονται ότι πρέπει να ελέγχουν το περιβάλλον τους και συχνά συγκρούονται και φοβερίζουν. Συχνά έχουν προβλήματα να επιτρέπουν στον εαυτό τους να βρίσκεται κοντά στους άλλους. Στα καλύτερά τους, οι υγιείς τύποι Οκτώ είναι κυρίαρχοι του εαυτού τους - χρησιμοποιώντας τη δύναμή τους για να βελτιώσουν τη ζωή των άλλων, συμπεριφέρονται ηρωικά, μεγαλόψυχα και μερικές φορές παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ιστορία.

Τύπος Εννέα: Ο Ειρηνοποιός
δεκτικός, αισιόδοξος, αυτάρεσκός - απελευθερωμένος.

Ο βολικός, μετριόφρων τύπος. Οι τύποι Εννέα είναι δεκτικοί, έμπιστοι και σταθεροί. Είναι καλοσυνάτοι, ευγενικοί, βολικοί και συμπαραστέκονται στους άλλους, μπορούν όμως επίσης να είναι υπερβολικά πρόθυμοι να ακολουθήσουν τους άλλους για να μην διαταράξουν την ηρεμία. Επιθυμούν να γίνονται όλα χωρίς συγκρούσεις και γι' αυτό τείνουν να γίνονται αυτάρεσκοι και να ελαχιστοποιούν οτιδήποτε ενοχλητικό. Συνήθως έχουν προβλήματα παθητικότητας και ισχυρογνωμοσύνης. Στα καλύτερά τους, οι υγιείς τύποι Εννέα είναι ακατάβλητοι, ασχολούνται με όλα και είναι ικανοί να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά και να θεραπεύουν τις έχθρες.

Πηγές: Enneagram Institute, holistictherapy.
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Crimson King στις Ιούλιος 17, 2009, 11:12:39
Φιλε Mendesius ok,αλλα....εεεχχμμμ... ποια ειναι η ερωτηση σου?

PS: το ‘πυγες’ στο τελος,γραφεται με ‘η’

Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Nyx στις Ιούλιος 17, 2009, 11:18:33
ποια ειναι η ερωτηση σου?

Σχόλια;;; :)

Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Crimson King στις Ιούλιος 17, 2009, 11:58:23
Επειδη δεν ειναι ‘ημερα σεμιναριων’, 8) ,προσπαθω να βρω την αιτια της δημοσιευσης σου.....
Τι να σχολιασει κανεις πανω στο εννεαγραμα...
Αληθεια πως κατεληξε σε εννεαγραμμα και οχι σε δεκαγραμμα,η επταγραμμα,η.....

Αν ηταν δωδεκαγραμμα,παντως,ισως να μου ελεγε κατι
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Crimson King στις Ιούλιος 17, 2009, 12:28:28
Εισαγωγή στον Εννεάγραμμο Τύπο.
Αυτή η εξήγηση καλύπτει τα βασικά που θα πρέπει να καταλάβετε για πώς το Εννεάγραμμα λειτουργεί, και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Δεδομένου ότι θα δείτε, μόνο μερικές απλές έννοιες που απαιτούνται για να αρχίσετε το ταξίδι της ανακάλυψης της προσωπικότητα σας.

Γιατι πρεπει να το κανω αυτο με το 9γραμμα??

(http://img25.imageshack.us/img25/9238/etypesname1.gif)

Ο Βασικός τύπος της προσωπικότητάς σας.
Ο καθένας προκύπτει από την παιδική ηλικία με έναν από τους εννέα τύπους που εξουσιάζουν την προσωπικότητά τους, με την εγγενές ιδιοσυγκρασία και άλλους προγενέτικούς παράγοντες που είναι οι κύριοι καθοριστικοί παράγοντες του τύπου.
Αυτό είναι μια περιοχή όπου όλοι οι σημαντικοί παράγοντες της εννεαγραμματικής δομής είναι συμφωνοι με την γέννηση απο έναν κυρίαρχο τύπο.

Επειδη θεωρω αδυνατο το μην καταλαβαινω εγω τι θελει να πει ο ποιητης,σιγουρα υπαρχει συντακτικο λαθος,με αποτελεσμα να ειναι ακατανοητο..lol
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 17, 2009, 12:29:03
Αγαπητέ Mendesius,

καλωσόρισες στο φόρουμ μας.  Ευχαριστούμε πολύ για την κατάθεσή σου.  Η θεωρία του Εννεαγράμματος είναι μία σημαντική θεωρία που απασχόλησε πολλούς ερευνητές του εσωτερισμού, και της ψυχολογίας.  'Εχει αρκετά σημαντικά στοιχεία προς έρευνα για τον καθένα μας.

Ιστορικά, ο Νικόμαχος από τα Γέρασα στηρίχτηκε στην Πυθαγόρεια ανάλυση και ανέπτυξε την εννεάδα.  ‘Ηταν πολύ μεγάλος αποκρυφιστής πολύ ξακουστός στην εποχή του, και επηρέασε πάρα πολλούς μετέπειτα από αυτόν.  

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ζώσιμος ο Πανωπολίτης αναφερόμενος σε αυτόν, λέει πως είναι ο μόνος που κατέχει την απόκρυφη σημασία των ονομάτων.  Η φήμη του για πολλούς αιώνες επηρέασε τους εσωτεριστές, και όλη η απόκρυφη αριθμολογία του κόσμου στηρίζεται στα δικά του έργα.   Ο Πλωτίνος προς τιμή του είχε ονομάσει τα έργα του εννεάδες.

Οι ρίζες των αριθμών είναι από το 1 έως το 9, όμως η ολοκληρωμένη ανάπτυξη τους είναι η δωδεκάδα και όχι η εννεάδα.  Η Κβαντική φυσική, έχει αποδείξει στις μέρες μας, πως ο κόσμος μας στηρίζεται σε 12 διαστάσεις.

Το 10, 11, 12 περιέχονται μέσα στην εννεάδα ως 1, 2, 3.  Στην αριθμολογία βλέπουμε πως αν και το 11 ομοιάζει με το 2, είναι διαφορετικό.

Επίσης είναι σημαντικό είτε στην θεωρία του εννεαργράμματος, είτε στην θεωρία της Αστρολογίας, να κατανοήσουμε πως στον ψυχισμό μας ενυπάρχουν και οι 9 ή 12 ιδιότητες, ή τύποι σε διαφορετική αναλογία για τον καθένα μας, και ο στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε και να εναρμονίσουμε αυτές τις ιδιότητες.

Από επιστημονικής πλευράς, θα ήταν πολύ χρήσιμο, μία ψυχομετρική συγκριτική μελέτη, ανάμεσα στο σύστημα της Αστρολογίας και του Εννεαγράμματος, και σίγουρα έτσι θα έχουμε πιο χειροπιαστά δεδομένα, να βασιστούμε και να αποδείξουμε πως η Δωδεκαπλότητα στον ανθρώπινο ψυχισμό ισχύει όπως και στην Κβαντική Φυσική.

Άλλωστε, σύμφωνα με τη ερμητική αρχή, όπως πάνω έτσι και κάτω, όπως μέσα έτσι και έξω…
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ στις Ιούλιος 17, 2009, 14:17:08
ΑΓΑΠΗΤΕ,   Mendesius,   ΕΙΝΑΙ   Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ ....   

                       ΤΟ   Ε Ν Ν Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α    ΒΟΗΘΑ,   ΤΗΝ   Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η ,   ΤΩΝ   Π Ε Ρ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν    ΚΑΙ   ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ....

                        ΤΟΥ   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ,  ΩΣΤΕ....ΝΑ   Ν  Ο  Μ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Ν  .....Ο,ΤΙ    ΕΤΣΙ    Τ Α Κ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Ν ..

                        ΤΗΝ    Α Φ Α Ν Η    Σ Κ Ε Ψ Η .

                       
                         Ο Μ Ω Σ ,   Η   Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α .....ΩΣ   Γ Ν Ω Σ Τ Ο Ν ,   Ι Σ Χ Υ Ε Ι   ΓΙΑ   ΤΑ   ΜΙΚΡΑ   ΜΕΓΕΘΗ...

                         Ο Μ Ω Σ ,   Η   Α Ν Α Λ Η Σ Η    Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν   Μ Ε Γ Ε Θ Ω Ν ....  Χ Ρ Η Ζ Ε Ι     ΑΛΛΑ   ΜΕΓΕΘΗ...


                         ΤΟ   Δ Ι Α Β Α Σ Μ Α ....ΠΟΛΛΕΣ   ΦΟΡΕΣ,   Χ Ρ Η Ζ Ε Ι ....Δ Ι Α Ι Σ Θ Η Σ Η Σ ....

                         Α Υ Τ Ο ,   Ο Χ Ι ,   ΔΕΝ   Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι   ΑΠΟ   Φ Ο Β Ο    Α Π Ο Κ Α Λ Η Ψ Η Σ ....ΟΧΙ...   ΑΛΛΑ,

                         Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ....  Τ Α Ξ Η Σ    Μ Ε Γ Ε Θ Ο Υ Σ ....


                        Η   ΜΗ   ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.....ΣΤΗΝ   Α Λ Η Θ Ε Ι Α ,   ΕΠΙΦΕΡΕΙ    ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ   ΥΣΤΕΡΗΣΗ....

                        ΕΜΕΙΣ,   Ε Δ Ω ....Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε .....ΤΟ    Ε Ν Ν Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α ....ΟΧΙ,,,,ΩΣ   Σ Χ Η Μ Α ....ΑΛΛΑ,

                                                                         Ω Σ         Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η ......ΣΧΗΜΑΤΩΝ.... ΠΟΛΛΩΝ   Ε Π Ι Π Ε Δ Ω Ν .


                        ΕΤΣΙ,   ΤΟ   ΕΝΑ  --- ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΙ....     ΤΟ     αλλο....--

                   
                        καλο,   θα  ηταν....λ ε μ ε ,    ο  εκαστοτε    ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ....ΝΑ   ΜΗΝ   ΤΑ   Α Π Λ Ο Π Ο Ι Ε Ι   .....τοσο....

                                                                                                        αλλα.....ΝΑ   Δ Ι Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι ....

                                       Σ Κ Ε Π Τ Ο Μ Α Ι ....!!!!             Ο Ρ Θ Α ..!?!?!?!
                                                                                                                                             
                                                                                                                                         αναλυσεσθαι....ορθως.
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Nyx στις Ιούλιος 17, 2009, 14:25:55
Παρατήρησα κάτι, διαιρόντας έναν αριθμό με το εφτά, το άθροισμά που ακολουθεί είναι το εξής:

1/7= 0,14285714285714285714285714285714
2/7= 0,28571428571428571428571428571429
3/7= 0,42857142857142857142857142857143
4/7= 0,57142857142857142857142857142857
5/7= 0,71428571428571428571428571428571
6/7= 0,85714285714285714285714285714286

Ακριβώς όπως κατευθύνονται οι γραμμές πάνω στο σχέδιο με την σειρά που ακολουθεί, ένα, τέσσερά, δυο, οχτώ πέντε, εφτά.

(http://img25.imageshack.us/img25/9238/etypesname1.gif)
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Crimson King στις Ιούλιος 17, 2009, 14:34:36
Γιατι με το 7 ομως,εφ’οσον το 9 ειναι το θεμα μας εδω?
Προφανως προκυπτει μια σχεση που απορρεει απο τις ιδιοτητες των αριθμων εως το 7,αλλα δεν ενισχυει κατι ως προς την 9πλοτητα.

Και σε καποιες σειρες,καταληγει και σε αλλα νουμερα (9,3,κλπ),σπαζοντας την ακριβεια της διαδοχης
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 17, 2009, 14:45:19
'Οσον αφορά την διαίρεση με το 9, προκύπτει άλλο pattern...

1/9=0,11111111111111111111111
2/9=0,22222222222222222222222
3/9=0,33333333333333333333333
κτλ.

Κάθε ξεχωριστός αριθμός, έχει την δική του μαγεία, την δική του αρχετυπική αξία, και σίγουρα μπορούμε να παρατηρήσουμε διάφορα φαινόμενα, παίζοντας με τους αριθμούς...

Ακριβώς όπως κατευθύνονται οι γραμμές πάνω στο σχέδιο με την σειρά που ακολουθεί, ένα, τέσσερά, δυο, οχτώ πέντε, εφτά.

Σίγουρα η φιλοσοφία του Εννεαγράμματος, και γενικά η Αριθμοσοφία, στηρίζεται σε μελέτες που έγιναν από αποκρυφιστές, πάνω σε φαινόμενα που εντόπισαν, μελετώντας τους αριθμούς...

Με άλλα λόγια δεν ήρθε καμιά οντότητα, να τους φέρει το Εννεάγραμμα, όπως τις πλάκες στο Μωυσή. 

Το Εννεάγραμμα, όπως και κάθε φιλοσοφικό σύστημα, που στηρίζεται στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφική σκέψη, είναι προϊόν Μελέτης, Ορθολογισμού, 'Εμπνευσης και Στοχασμού.
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Crimson King στις Ιούλιος 17, 2009, 14:49:36
Συμφωνω απολυτα,αλλα ειναι αλλο να παρατηρησεις κατι και απο την παρατηρηση να προκυψει το οποιοδηποτε συμπερασμα,και διαφορετικο να εχεις το συμπερασμα και να προσπαθεις να ‘κολλησεις’ επανω τα υπολοιπα
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ στις Ιούλιος 17, 2009, 14:53:04

                  ΕΧΟΥΜΕ.... 1/2=0,50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

                                  3/2=1,50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

                                  4/2=2,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

                                   5/2=2,50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

                                   6/2=3,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

                                   7/2=3,5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

                                   ΚΛΠ.......................

          ΤΙ   ΒΛΕΠΟΥΜΕ   ΕΔΩ...!?!       ΑΠ....     ΤΑ   ΑΓΑΘΑ   ΚΟΠΟΙΣ   ΚΤΩΝΤΑΙ......
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Crimson King στις Ιούλιος 17, 2009, 15:02:54
Επισης προκυπτει και το εξης:

Παιρνοντας τις 3αδες των αριθμων
7+5+1=13==>1+3=4
8+5+2=15==>1+5=6
1+7+4=12==>1+2=3
2+8+4=14==>1+4=5

προσθετοντας τωρα 4+6+3+5=18==>1+8=9 !!

αν προσθεσουμε και τους αριθμους του κυριως τριγωνου 3,6,9 εχουμε
3+6+9=18==>1+8=9 !!!!

οποτε..το καψαμε το πρωινο!!
 8)


Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 17, 2009, 15:32:13
οποτε..το καψαμε το πρωινο!!

Το πολύ φως της αριθμοσοφίας φταίει... :D
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Crimson King στις Ιούλιος 17, 2009, 16:57:34
Θελω να πω,πως αυτο ειναι μια εφαρμογη της ‘επιλεκτικης κρισης’
και της ‘πολωσης επιβεβαιωσης’.

Επιλεγουμε ενα συμπερασμα που μας ‘ταιριαζει’,και επειτα τονιζουμε τις παραμετρους και τις σχεσεις τους που επιβεβαιωνουν το συμπερασμα,αγνοωντας τις σχεσεις που λειτουργουν αντιθετα.

Κλασσικο παραδειγμα το ‘φαινομενο 11:11’ και ο Γιουρι Γκελλερ...

Παραθετω απο το scepdic.gr (το λεξικο του σκεπτικιστη,στη θεωρια περι μεγαλων αριθμων)


........Τέλος, κάποιο σύνολο συμπτώσεων μπορεί να φανεί προσχεδιασμένο ή αποτέλεσμα κάποιου προκαθορισμένου προτύπου σε κάποιο άτομο πολύ επιλεκτικό στην κρίση του, όπως ο Γιούρι Γκέλλερ. Μετά τις αντι-Αμερικανικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο Geller δημοσιοποίησε τις σκέψεις του για τον αριθμό 11.
Ζήτησε απ' όλους να προσευχηθούν για 11 δευτερόλεπτα γι' αυτούς που έχουν ανάγκη. Γιατί; Είναι πεπεισμένος ότι υπάρχει κάποιο κρυφό, νουμερολογικό μήνυμα στα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη τη μέρα. Και όντως έχει παραδεχτεί πως έχει μια κάποιοα μαρκόχρονη σχέση με τον αριθμό 11 (σ.τ.μτφ.: και δεν είναι μόνος του όμως.

Κάποιοι πιστεύουν ότι το 11 είναι ένας μυστηριακός αριθμός, όπως επίσης και το 11:11. Το τελευταίο προφανώς τους κάνει εντύπωση επειδή το βλέπουν στα ψηφιακά ρολόγια και το ονόμασαν "φαινόμενο 11.11".
Έχουν αρχίσει να βλέπουν το 1111 παντού. Το ίδιο πιστεύω πως κάνουν και οι διάφοροι με το 666. Η προφανής συμμετρία του αριθμού είναι που τραβάει το μάτι. Το να μεταβεί όμως κάποιος από τα ψηφιακά ρολόγια στην εμμονή με τον 1111 απαιτεί μια επιλεκτική κρίση και και κάποια ευπιστία ως προς το μεταφυσικό που μάλλον ξεπερνάει το φυσιολογικό).
Πιστεύει πως το 11 "αντιπροσωπεύει μια θετική σύνδεση και μια πύλη προς τα μυστήρια του σύμπαντος, και παραπέρα".

Όμως, εδώ είναι τι ακριβώς πιστεύει για τις τρομοκρατικές επιθέσεις και το πως συνδέεται το 11 με αυτή την επονείδιστη μέρα:
Ο Μυστήριος Αριθμός 11 του Geller
Ημερομηνία επίθεσης: 9/11 - 9 + 1 + 1 = 11
* Η 11η Σεπτεμβρίου είναι η 254η μέρα του χρόνου: 2+5+4 = 11
* Μετά την 11η Σεπτεμβρίου μένουν 111 μέρες για το τέλος του χρόνου.
* Το 119 είναι ο αριθμός περιοχής των Ιράκ/Ιράν. 1 + 1 + 9 = 11 (αντιστρέψτε τα νούμερα και έχετε την ημερομηνία) [λάθος: Ο αριθμός περιοχής του Ιράν είναι 98 (9+8=17), και του Ιράκ 964 (9+6+4= 19)]
* Δίδυμοι Πύργοι - δίπλα δίπλα φαίνονται σαν τον αριθμό 11.
* Το πρώτο αεροπλάνο που χτύπησε τους πύργους ήταν η Πτήση 11 από τις American Airlines ή AA - A=το πρώτο      γράμμα της αλφαβήτου οπότε ξανά έχουμε 11:11
* Πολιτεία της Νέας Υόρκης - Η 11η Πολιτεία που προστέθηκε στην ένωση
* New York City (πόλη της Νέας Υόρκης) - 11 γράμματα
* Το αεροπλανοφόρο USS Enterprise ήταν στον κόλπο κατά την επίθεση; ο αριθμός νηολογίου του είναι 65N , 6+5=11
* Afghanistan (Αφγανιστάν) - 11 γράμματα
* The Pentagon (Το πεντάγωνο) - 11 γράμματα
* Ramzi Yousef - 11 γράμματα (καταδικάστηκε για την ενορχήστρωση της επίθεσης στους δίδυμους πύργους το 1993) * Πτήση 11 - 92 επιβαίνοντες - 9 + 2 = 11 * Πτήση 77 - 65 επιβαίνοντες - 6 + 5 = 11
* Ο αριθμός των ορόφων είναι 110 (2x) 110 - 110 Θυμηθείτε ότι το μηδέν "0" δεν είναι αριθμός [!!], οπότε και πάλι 11:11
* Ο ταχυδρομικός κώδικας για τη Νέα Υόρκη είναι 10001 Ονόματα που έχουν 11 γράμματα
* Air Force One, * George W. Bush, * Bill Clinton, * Saudi Arabia, * ww terrorism, * Colin Powell U.S. Secretary of State
* Remembrance day είναι η 11η Νοεμβρίου
* Ο Νοέμβριος είναι ο 11ος μήνας
* Mohamed Atta ,ο πιλότος ενός εκ των αεροσκαφών
* Skyscrapers (Ουρανοξύστες), American Airlines AA = 11
Ο Geller επίσης ισχυρίστηκε πως "θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες" και παρότρυνε τους αναγνώστες να στείλουν και άλλα τέτοια ευρήματα. Ο Geller έγραψε επίσης : "Προτρέπω οποιοδήποτε να στείλει αυτό το μήνυμα σε όλη την οικογένεια του, στους φίλους του ή τις επαγγελματικές γνωριμίες του και να προσπαθήσουν να το βάλουν αυτό στη σωστή του διάσταση".

Ας προσπαθήσω να το βάλω στη σωστή του διάσταση.
Η συγκέντρωση περισσότερων ευρημάτων σαν αυτές τις συμπτώσεις μεταξύ του αριθμού 11 και άλλων πραγμάτων, είναι εύκολη μιας και υπάρχουν αμέτρητα πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε να συνδέονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με τον αριθμό 11 (ή τον 12, τον 13 και οποιονδήποτε άλλο αριθμό ή λέξη).

Για παράδειγμα, ο κωδικός χώρας του Πακιστάν είναι 92 (9+2=11), ένα Boeing 757 έχει περίπου 11,000 γαλόνια καυσίμου και άνοιγμα φτερών 155 πόδια (1+5+5=11), ο Νοστράδαμος και ο Billy Graham έχουν 11 γράμματα, σε οποιαδήποτε λέξη με οκτώ γράμματα απλά βάλτε το "the" μπροστά, σε οποιαδήποτε λέξη με 9 γράμματα απλά βάλτε το "ww" μπροστά ή όποια άλλη συλλαβή με δυο γράμματα, σε οποιαδήποτε λέξη με δέκα γράμματα απλά βάλτε το "a" μπροστά ή προσθέστε ενα "s" στο τέλος κτλ. Είναι εξαιρετικά εύκολο να κάνετε κάτι τέτοιο μιας και δεν υπάρχει κάποιος κανόνας πριν αρχίσουμε το κυνήγι των περίεργων συμπτώσεων, για να ξέρουμε τι θα θεωρούμε σχετικό ή όχι. Έχουμε φαινομενικά μια ατελείωτη σειρά αντικειμένων που μπορεί να φαίνονται σχετικά. Δυστυχώς όμως για τον Geller και τους άλλους που εντυπωσιάζονται από αυτές τις επιτυχίες, υπάρχει εξίσου ένας μεγαλύτερος αριθμός αντικειμένων που μπορούν να θεωρηθούν ως άσχετα με το θέμα. Ο Geller δεν τα βλέπει επειδή δεν ψάχνει γι' αυτά.

Αν αρχίσουμε να ψάχνουμε για πράγματα που φαίνονται σχετικά αλλά δεν "κολλάνε" με το πρότυπο, σύντομα θα δούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα το αξιοπερίεργο στη λίστα του Geller σχετικά με τον αριθμό 11. Μόνο με το να προσέχουμε αυτά που ταιριάζουν με τις πεποιθήσεις μας και να αγνοούμε αυτά που δεν ταιριάζουν (πόλωση επιβεβαίωσης), μπορούμε να δώσουμε νόημα σε αυτές τις συμπτώσεις.
Η Λίστα του Carroll με τις Ασυνάρτητες Συμπτώσεις
·   τα αεροπλάνα χτύπησαν λίγο πριν και λίγο μετά από τις 9 π.μ.
·   Υπήρχαν 4 πτήσεις που συνετρίβησαν με 266 ανθρώπους μέσα τους; 2+6+6= 14
·   ένα αεροπλανο ήταν ένα 767 (7+6+7 = 20)
·   το άλλο ήταν ένα 757 (7+5+7 = 19)
·   το 767 έχει χωρητικότητα καυσίμου 20,000 γαλόνια
·   το 757 έχει άνοιγμα φτερών 124 πόδια (1+2+4 = 7)
·   το 767 έχει άνοιγμα φτερών 156 πόδια 1+5+6 = 12
·   ο ένας πύργος ήταν 1,362 πόδια σε ύψος; 1+3+6+2 = 12
·   ο άλλος ήταν 1,368; 1+3+6+8 = 18
·   τα υποστηλώματα ήταν 39 ίντσες μακρυά; 3+9 = 12
·   τα κτίρια νοικιάστηκαν για 3.25 δις; 3+2+5 = 10
·   οι άλλες πτήσεις ήταν η AA 77 (7+7 = 14) η UA 93 (9+3= 12) και UA 175 (1+7+5= 13)
·   η πτήση 11 είχε 81 επιβάτες (8+1 = 9)
·   η πτήση 77 είχε 58 επιβάτες (8+5 = 13), 4 μέλη πληρώματος και 2 πιλότους (συνολικά=64)
·   το Boston έχει 6 γράμματα
·   το Massachusetts έχει 13 γράμματα
·   το Pennsylvania έχει 12 γράμματα
·   το Washington D.C. έχει 12 γράμματα
·   το Los Angeles έχει 10 γράμματα
·   ο αριθμός των αεροπειρατών ήταν 19 (9+1=10)
·   Ονόματα και λέξεις που δεν έχουν 11 γράμματα : Osama bin Laden, Khalid Al-Midhar, Majed Moqed, Nawaq Alhamzi, Salem Alhamzi, Satam Al Suqami, Waleed M. Alshehri, Wail Alshehri, Abdulaziz Alomari, Dick Cheney, Laura Bush, Iraq, Iran, Pakistan, Muslim, Islam, Pentagon, World Trade Center, terrorism, jihad, Taliban, Koran, United States, anti-American, murder, fire, hell, stupid.
Αυτό που κάνει ο Geller και οι άλλοι νουμερολόγοι είναι ένα παιχνίδι, ένα παιχνίδι που παίζεται με τους αριθμούς και τα μυαλά των ανθρώπων.

Κάποιες φορές είναι διασκεδαστικό και κάποιες άλλες αξιολύπητο.Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 17, 2009, 19:06:34
Κάποιες φορές είναι διασκεδαστικό και κάποιες άλλες αξιολύπητο.

Είναι σημαντικό να παρατηρούμε σημάδια και οιωνούς, αλλά να μην το παρακάνουμε... διότι καταλήγει παράνοια και ψύχωση.  Που είναι το όριο?  'Οταν μία κατάσταση αρχίζει να ταλαιπωρεί εμάς ή/και άλλους τότε ίσως να έχουμε υπερβεί το όριο... 
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Kαζαντζακικός στις Ιούλιος 17, 2009, 19:34:30
και αν η ταλαιπωρια ειναι αυτη που θα οδηγησει στην εξοδο απο το κουκουλι...??

απλα ερωτω, με σεβασμο και αγαπη απο που πηγαζει η αληθεια και οι εξηγησεις σε ζητηματα που μας αφορουν κατα καιρους, κατα κορον..
μηπως ο ανθρωπος ειναι ο θεος που πλαθει την αληθεια κατ εικονα και καθ ομοιωσην???
καποτε λεγανε πως ενας θεος, απο τους αμετρητους που γεννησαμε εμεις οι γεννητορες θεων, θελησε να βρει ποση αληθεια χωραει μεσα στο ψεμα....

σαν μοναδα μετρησης...
χρησιμοποιησε το νου μας...
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Kαζαντζακικός στις Ιούλιος 17, 2009, 19:37:10
υ.γ

χαιρομαι πολυ που βλεπω και αλλο ανθρωπους με ερητηματικα να παιρνουν μερος σε αυτην την συγχρονη αγορα...

αποδεικνυει πως η μοναξια μας πνεει τα λοισθεια...
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Nyx στις Ιούλιος 17, 2009, 19:39:16
1/3 = 0,33333333333333333333333333333333
2/3 = 0,66666666666666666666666666666667
3/3 = 0,99999999999999999999999999999999 = 1

Οι αριθμοί 3, 6, 9 αντιστοιχούν στο τρίγωνο.  :D
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ στις Ιούλιος 17, 2009, 19:57:26

            MENDESIUS.....ΜΗΝ   ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ   ΝΑ  ΚΡΥΦΤΕΙΣ   ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  ......

                                           Μ  Ι  Γ  Α  Δ  Ι  Κ  Ο  Υ  Σ  !!!!!


                        ΖΕΙΣ-ΑΝΑΣΑΙΝΕΙΣ-ΤΡΩΣ-ΑΠΟΠΑΤΕΙΣ-ΣΕ   Κ  Α  Μ  Π  Υ  Λ  Η .......ΟΧΙ....ΣΕ   

                                                    "Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Η ".....     Κ Ι Ν Η Σ Η .

                               ΟΙ   Α Ξ Ο Ν Ε Σ    ΤΩΝ   Α Ρ Ι Θ Μ Ω Ν .....ΔΕΝ   ΕΙΝΑΙ   Μ Ο Ν Ο    Δ Υ Ο ....ΑΡΑ   ΟΙ   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ..

                                               Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν ....ΜΟ Ν Ο !!!!              ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΠΑΙΔΙΚΗ   Ν Ο Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ....


            Η    Δ Ι Α Ι Ρ Ε Σ Η .....ΩΣ   ΠΡΑΞΗ....ΒΟΗΘΑ   Μ Ο Ν Ο    ΣΤΟΝ   Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο   ΤΗΣ   Μ Ο Ν Α Δ Α Σ .....

                             Η    Μ Ο Ν Α Δ Α .....Ο Μ Ω Σ    Ε Ι Ν Α Ι    Α Υ Θ Α Ι Ρ Ε Τ Η ....

                      ΟΠΩΣ    ΤΟ   Μ Ε Τ Ρ Ο ....   ΤΟ   Μ Ε Γ Ε Θ Ο Σ ....Ο    Ο Γ Κ Ο Σ ......


               ΔΗΛ.   Η   Α Ρ Χ Η .....ΕΙΝΑΙ    Α Υ Θ Α Ι Ρ Ε Τ Η....    Ω Σ    Α Ρ Χ Η ....

              ΔΗΛ.    Ξ Ε Κ Ι Ν Ω ....ΑΠΟ   Ε Κ Ε Ι    ΠΟΥ   Α Ρ Χ Ι Ζ Ω ......

                       ΔΕΝ    ΕΙΝΑΙ   ΕΤΣΙ....Ο Μ Ω Σ     ........                            ΣΩΣΤΑ!?!?!?!


            Υ.Γ.   Ο  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ   ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ   ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ   ΝΑ  ΜΑΣ   Α Ν Ο Ι Ξ Η    ΤΟ   Ξ Ε Ρ Ο Κ Ε Φ Α Λ Ο   ΜΑΣ.....

                     ΘΥΜΑΜΑΙ....ΠΟΥ   ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ   ΜΙΑ   ΑΤΑΚΑ....ΓΙΑ   ΑΥΤΟΝ   ΤΟΝ   Λ Ο Γ Ο ....


                   -- ΛΟΙΠΟΝ    ΟΤΑΝ   ΘΑ   ΜΙΛΑΜΕ   ΓΙΑ  ΤΟ   ΔΕΚΑΔΙΚΟ   ΣΥΣΤΗΜΑ.....ΥΠΑΡΧΟΥΝ   ΚΑΙ  ΑΛΛΑ....ΣΩΣΤΑ...!?!?

                                ΘΑ   Λ Ε Τ Ε   Μ Ε Σ Α   ΣΑΣ......ΜΗ  ΣΑΣ   Α Κ Ο Υ Σ ΟΥ Ν .....

                                     --ΤΩΡΑ   Μ Ι Λ Α Μ Ε .....ΓΙΑ   ΤΟΥ   Κ Ω Λ Ο Υ   ΤΑ   Ε Ν Ν Ι Α Μ Ε Ρ Α !!!!!!!!!!--

                         ΚΟΥΦΟ....ΚΙ"ΟΜΩΣ   ΜΑΣ   ΒΟΗΘΗΣΕ   ΝΑ   Ε Μ Π Ε Δ Ω Σ Ο Υ Μ Ε    ΣΤΟ   ΕΞΗΝΤΑΔΙΚΟ.....Δ Υ Α Δ Ι Κ Ο ...ΚΛΠ...

Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 17, 2009, 23:20:59
και αν η ταλαιπωρια ειναι αυτη που θα οδηγησει στην εξοδο απο το κουκουλι...??

Ορθά!  Είναι θέμα πειραματισμού λοιπόν... Από το αποτέλεσμα, ή τους καρπούς των έργων μας, κρίνεται η Αλήθεια...

μηπως ο ανθρωπος ειναι ο θεος που πλαθει την αληθεια κατ εικονα και καθ ομοιωσην???

Πολύ λογικό!   :D

Άραγε ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος τον Θεό?...  ::)

Ας επιστρέψουμε σε μία πολύ σημαντική εξίσωση που ίσως να φέρει κάποια τάξη στο χάος...

0+00=1 ή Δημιουργία + Δημιουργός = Ατομική Συνείδηση (Άνθρωπος)

βλέπε... http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,41.0.html
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 17, 2009, 23:49:03
Ας δοκιμάσουμε πρόσθεση και πολλαπλασιασμό...

1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45  (4+5=9) 9 = Σφαίρα της Σελήνης 1
1*2*3*4*5*6*7*8*9 = 362880  (3+6+2+8+8+0= 26, 2+6=8) 8 = Σφαίρα της Αφροδίτης 1

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 = 78 (7+8=15, 1+5=6)  6 = Σφαίρα του 'Ηλιου 1
1*2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*12 = 479001600 = (4+7+9+0+0+1+6+0+0= 27, 2+7=9) 9=Σφαίρα της Σελήνης. 1

Διαλογιζόμενοι στα παραπάνω αποτελέσματα, μπορεί κάποιος να συμπεράνει πως το άρθροισμα των 12 ιδιοτήτων έχει ως αποτέλεσμα την Αρμονία, ενώ ο πολλαπλασιασμός των 12 ιδιοτήτων την Καταβύθιση.

Επίσης το άθροισμα των 9 ιδιοτήτων οδηγεί στην Αυτογνωσία, ενώ ο πολλαπλασιασμός των 9 ιδιοτήτων οδηγεί στην Δημιουργικότητα.

Σίγουρα όμως πάντα υπάρχει η υποκειμενική προσέγγιση, μέχρι να προσδιοριστεί κάποια αντικειμενικότητα...
________________________________________________________________________________________

Στην Καμπάλα το 6 αντιστοιχεί στην Σφαίρα του Ήλιου, στον Λόγο, το 9 στην Σελήνη, στον ψυχισμό του ατόμου, ή στο αιθερικό, και το 8 στην σφαίρα της Αφροδίτης, μυστικισμό, θρησκευτικότητα.
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Nyx στις Αύγουστος 14, 2009, 08:14:58
Τι ορίζει ότι το το 9 είναι ο αριθμός της Σελήνης, της αυτογνωσίας, της δημιουργηκότητας και οι υπόλοιποι αριθμοί, άλλες πλανητικες σφαίρες, έννοιες κ.ο.κ;;;
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Rose στις Αύγουστος 14, 2009, 14:13:15
Αγαπητέ Mendesius,

μελετώντας την Σοφία των Ορφικών, από την Αρχαία Πυθαγόρεια Αριθμοσοφία, καθώς και από πιο σύγχρονους Εσωτεριστές όπως η Dion Fortune, "Μυστική Καμπάλα", αποκτάει κανείς την Κατανόηση των Αρχετύπων του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου, που είναι οι 12 αριθμοί, οι Πρωταρχικές Ιδέες της Δημιουργίας.

Στην ΑΚΟΣ και ΑΜΡΑ, έχουμε διορθώσει τον χάρτη της Καμπάλα, και τον έχουμε αποκαταστήσει στην Αυθεντική του μορφή. (βλέπε: http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,582.msg6126.html#msg6126 )
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Nyx στις Αύγουστος 15, 2009, 10:59:45
Με ενδιαφέρει πολύ το Εννεάγραμμα και το μελετώ πολύ.

Διάβασα τα εξής βιβλία:

"Η Σοφία μέσα απο το Εννεάγραμμα".

"Εννεάγραμμα και Αυτομεταμόρφωση".

"Σε ποιον τύπο προσωπικότητας ανήκετε?"

Αυτά...

Ψάχνω τώρα τα εξής βιβλία:

"Συνείδηση και Εννεάγραμμα".

"Ανθρώπινοι τύποι και Εννεάγραμμα".

"Το Εννεάγραμμα, ο Μυστικός κώδικας του Σύμπαντος".

Και θέλω (πολλά θέλω ... :D) να βγούνε στα Ελληνικά τα εξής βιβλία:

"Understanding the Enneagram".

"Personality Types".

Βρήκα και ένα ωραίο κόσμημα απο e-bay:

http://cgi.ebay.com.my/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370106474521&ih=024&category=92840&viewitem=
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Nyx στις Αύγουστος 16, 2009, 13:34:36
Εμένα ο Εννεάγραμμος τύπος προσωπικότητας είναι 4 (μοναδικός) με φτερό 5, σύφωνα με το RHETI Test το οποίο αποτελείτε απο 144 ερωτήσεις ...

Παράθεση
Τύπος Τέσσερα: Ο Μοναδικός
καλλιτέχνης, διαισθητικός, ατομιστής - δραματικός.
Ο ρομαντικός, ενδοσκοπικός τύπος. Οι τύποι Τέσσερα έχουν συνείδηση του εαυτού τους, είναι ευαίσθητοι, συγκρατημένοι και ήσυχοι. Αποκαλύπτουν τον εαυτό τους, είναι συναισθηματικά ειλικρινείς και ιδιαίτεροι, αλλά μπορούν επίσης να γίνουν δύσθυμοι και άτολμοι. Κρατώντας τον εαυτό τους μακριά από τους άλλους επειδή αισθάνονται ευάλωτοι και ατελείς, μπορεί να νιώσουν περιφρονημένοι και εξόριστοι από τους συνηθισμένους τρόπους ζωής. Συνήθως ρέπουν στην τρυφηλότητα και στην αυτολύπηση. Στα καλύτερά τους, οι υγιείς τύποι Τέσσερα είναι εμπνευσμένοι, πολύ δημιουργικοί, άξιοι να ανανεώνουν τον εαυτό τους και να αξιοποιούν τις εμπειρίες τους.

Τύπος Πέντε: Ο Παρατηρητής   
διορατικός, προκλητικός - εκκεντρικός.
Ο ζωηρός, εγκεφαλικός τύπος. Οι τύποι Πέντε είναι σε εγρήγορση, είναι διορατικοί και φιλοπερίεργοι. Είναι ικανοί να συγκεντρώνονται και να εστιάζουν την προσοχή τους στην ανάπτυξη σύνθετων ιδεών και ειδικοτήτων. Ανεξάρτητοι και καινοτόμοι, μπορεί να απορροφηθούν από τις σκέψεις τους και από τις κατασκευές της φαντασίας τους. Γίνονται απόμακροι, παραμένοντας σε μεγάλη διέγερση και ένταση. Συνήθως έχουν προβλήματα απομόνωσης, εκκεντρικότητας και μηδενισμού. Στα καλύτερά τους, οι υγιείς τύποι Πέντε είναι πρωτοπόροι οραματιστές, συχνά προηγούνται της εποχής τους και είναι ικανοί να δουν τον κόσμο με έναν εντελώς καινούριο τρόπο.
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Ορφέας στις Αύγουστος 16, 2009, 16:56:50

Εμένα ο Εννεάγραμμος τύπος προσωπικότητας είναι 4 (μοναδικός) με φτερό 5, σύφωνα με το RHETI Test το οποίο αποτελείτε απο 144 ερωτήσεις ...


    Θα τραβούσαν την προσοχή αυτές οι αριθμολογικές αναλύσεις, όλων των ανίδεων περί Αριθμολογίας - Αριθμοσοφίας. Όταν όμως κάποιος έχει εντρυφήσει στην πραγματική "επιστήμη" της Αριθμολογίας και Αριθμοσοφίας", τότε, τέτοιες γενικεύσεις με τα βίας γίνονται έστω και ανεκτές. Μελετήστε μια αληθινή ανάλυση στο http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,1665.0.html και συγκρίνετε....
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Nyx στις Ιανουάριος 08, 2010, 19:05:11
Όπως ακριβώς στην αστρολογία, κάθε οίκος μαρτυρεί συγκεκριμένα πεδία ανθρώπινων ενεργειών, έτσι και στο εννεάγραμμα αντίστοιχα μπορούν να ιδωθούν «λειτουργίες» δυνατοτήτων για κάθε τύπο.
Και οι εννέα λειτουργίες ανήκουν στον καθένα μας, ένας λόγος για τον οποίο διαφέρουμε είναι ότι οι αναλογίες και η ισορροπία τους στην ψυχή μας είναι διαφορετική.
Το εννεάγραμμα αποτελείτε από τρεις τριάδες, την ενστικτώδη, την αισθητηριακή και την σκεπτόμενη τριάδα, και κάθε μία από αυτές αποτελείτε από τρείς τύπους με τις λειτουργίες τους.
Αν προσπαθήσουμε να δούμε το βασικό τύπο της προσωπικότητας μας από την σκοπιά των λειτουργιών, τότε μπορούμε να αντιληφτούμε όπως ακριβώς είναι μια δεσπόζουσα λειτουργία γύρω από την οποία έχουμε οργανώσει τις κεντρικές μας αντιδράσεις έναντι της πραγματικότητας με τους υπόλοιπους οκτώ τύπους να αντιπροσωπεύουν την μεγάλη γκάμα των δυνατοτήτων που υπάρχουν μέσα μας.

Τύπος Ένα (Ενστικτώδες τριάδα).
Οι λειτουργίες της Λογικής και του Κοινωνικού Καθήκοντος:
Η δυνατότητα διαλλακτικότητας, συνείδησης, ωριμότητας, αυτοπειθαρχίας, και της αναβολής της όποιας ανταμοιβής προς χάρη ενός υψηλότερου σκοπού.
Αρνητικά, η δυνατότητα αυστηρού αυτοελέγχου, απρόσωπης τελειομανίας, κριτικής και προσωπικής ηθικολογίας.

Τύπος Δύο (Αισθητηριακή Τριάδα).
Οι λειτουργίες της εμπάθειας και του αλτρουισμού:
Η δυνατότητα πρόσθετης ευθύτητας, της έννοιας για τους άλλους, της απαραίτητης αυτοθυσίας, της γενναιοδωρίας και της περιποίησης.
Αρνητικά, η δυνατότητα αδιακρισίας, και κτητικότητας.

Τύπος Τρία (Αισθητηριακή τριάδα).
Οι λειτουργίες αυτοεκτίμησης, και προσωπικής ανάπτυξης:
Η δυνατότητα φιλοδοξίας, προσωπικής εξέλιξης και αρτιότητας, αυτοεπιβεβαίωσης και της κοινωνικής διάκρισης.
Αρνητικά, η δυνατότητα πραγματιστικών υπολογισμών, του αλαζονικού ναρκισσισμού, της εκμετάλλευση των άλλων, και της εχθρότητας.

Τύπος Τέσσερα (Αισθητηριακή τριάδα).
Οι λειτουργίες της Αυτογνωσίας και της Καλλιτεχνικής δημιουργικότητας:
Η δυνατότητα της διαίσθησης, της ευαισθησίας, της αυτοτέλειας, της προσωπικής έκφρασης και της αυτοαποκάλυψης.
Αρνητικά, η δυνατότητα προσωπικής σκοπιμότητας, απορρόφησης, αμφισβήτησης, της παράδοσης στις απολαύσεις και της κατάθλιψης.

Τύπος Πέντε (Σκεπτόμενη τριάδα).
Οι λειτουργίες της Συνολικής κατανόησης και της προχωρημένης γνώσης:
Η δυνατότητα της περιέργειας, αντιληπτικότητας, απόκτησης γνώσης, εφευρετικής δημιουργικότητας, και τεχνικής επιδεξιότητας.
Αρνητικά, η δυνατότητα αναπόδεικτων θεωριών, συναισθηματικής αποδέσμευσης, εκκεντρικότητας, κοινωνικής απομόνωσης και πνευματικών διαστρεβλώσεων.

Τύπος Έξι (Σκεπτόμενη τριάδα).
Οι λειτουργίες της Εμπιστοσύνης και της Κοινωνικής επαφής:
Η δυνατότητα συναισθηματικού δεσμού με τους άλλους, ομαδικού προσδιορισμού, κοινωνικότητας, εργατικότητας, πίστης και αφοσίωσης σε υψηλές προσπάθειες.
Αρνητικά, η δυνατότητα εξάρτησης, αμφιθυμίας, διάσπασης, απειθαρχίας, άγχος και συναισθημάτων κατωτερότητας.

Τύπος Επτά (Σκεπτόμενη Τριάδα).
Οι Λειτουργίες ευαισθησίας και απόλαυσης:
Η δυνατότητα ενθουσιασμού, παραγωγικότητας, επιτυχιών, απόκτησης ικανοτήτων, περιέργειας, ευρύτητας πνεύματος και της επιθυμίας, αλλαγή και ποικιλίας.
Αρνητικά, η δυνατότητα υπέρ-ενεργητικότητας, επιπολαιότητας, παρορμητικότητας, υπερβολής, και διάθεσης φυγής.

Τύπος Οκτώ (Ενστικτώδης Τριάδα).
Οι λειτουργίες της Αυτό-επιβεβαίωσης και της Ηγεσίας:
Η δυνατότητα αυτοπεποίθησης, αυτοπροσδιορισμού, μεγαλοθυμίας και της ικανότητας ανάληψης προσωπικών πρωτοβουλιών.
Αρνητικά, η δυνατότητα εξουσίας προς τους άλλους, ωμής αναισθησίας, μαχητικότητας και σκληρότητας.

Τύπος Εννέα (Ενστικτώδη Τριάδα).
Η λειτουργίες της δεκτικότητας και της διαπροσωπικής μεσολάβησης:
Η δυνατότητα συναισθηματικής σταθερότητας, αποδοχής, της μη-εγωιστικής συνειδητότητας, συναισθηματικής και φυσικής αντοχής και δημιουργίας αρμονίας με τους άλλους.
Αρνητικά, δυνατότητα παθητικότητας, συναισθηματικής αποδέσμευσης, αδιαφορίας και απομάκρυνσης.

Κάθε τύπος μεταφορικά αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του συνόλου, και χωρίς κάποιον από αυτούς ένα σημαντικό μέρος θα ήταν ανεπαρκές ή ακόμη και εντελώς ανύπαρκτο.
Για παράδειγμα, για να ξεκινήσει κάποιος να χειριστεί μια επιτυχημένη επιχείρηση χρειάζεται να έχει αυτοπεποίθηση (οκτώ), την ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά του και να τους ακούει (εννέα), ηθικές προδιαγραφές και την ιδιότητα να ελέγχει (ένα), την ικανότητα να βοηθάει ανθρώπους και να προβλέπει την ανάγκες τους (δύο), προωθητικές και επικοινωνιακές ικανότητες (τρία), ένα καλοσχεδιασμένο προϊόν και ευαισθησία απέναντι στο συναισθηματικό αντίκτυπο των δεκτών (τέσσερα), τεχνική υπεροχή και πρωτοποριακές ιδέες (πέντε), ομαδική δουλειά και ικανότητα αφομοίωσης της ανατροφοδότησης (έξι), ενέργεια και αισιοδοξία (επτά). 

Οι πέντε σφαίρες:
Το Εννέαγραμμα επίσης είναι ένας χάρτης του οποίου μπορεί να αντιπροσωπεύει η δομή κάθε μιας από τις πέντε σφαίρες ή «κέντρα»:

Οι Ιερές Ιδέες (υψηλότερο διανοητικό κέντρο ή πνευματική διάσταση).
Oι αρετές (υψηλότερο αισθαντικό κέντρο).
Τα τρία ένστικτα (σεξουαλικό, κοινωνικό και επιβίωσης).
Τα πάθη (χαμηλότερο αισθαντικό κέντρο).
Οι εμμονές (χαμηλότερο διανοητικό κέντρο).

Εννέα Ιερές Ιδέες:

   1. Τελειότητα
   2. Ελευθερία
   3. Ελπίδα
   4. Αυθεντικότητα
   5. Παντογνωσία
   6. Πίστη
   7. Εργασία
   8. Αλήθεια
   9. Αγάπη

Εννέα αρετές:

   1. Γαλήνη
   2. Ταπεινότητα
   3. Φιλαλήθεια
   4. Ισονομία/Ισορροπία
   5. Μη προσκόλληση
   6. Θάρρος
   7. Εγκράτεια
   8. Αθωότητα
   9. Ουσιαστική Δράση

Εννέα πάθη:

   1. Θυμός
   2. Υπερηφάνεια
   3. Απάτη
   4. Φθόνος
   5. Φιλαργυρία
   6. Φόβος
   7. Απληστία
   8. Λαγνεία
   9. Οκνηρία

Εννέα Εμμονές:
 
   1. Τελειομανία
   2. Εγωκεντρική Γενναιοδωρία
   3. Επιτυχία μέσω των φαινομένων
   4. Ευτυχία μέσω του πόνου
   5. Πληρότητα μέσω της απομόνωσης
   6. Διωκόμενος Διώκτης
   7. Καιροσκοπικός Ιδεαλισμός
   8. Ορμώντας Δυναμικά
   9. Ακολουθώντας το ρεύμα
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ στις Ιανουάριος 08, 2010, 19:23:54

          ΑΓΑΠΗΤΕ...ΑΔΕΛΦΕ   ΝΥΧ....και  ολοι  εμεις   που   Δ Ι Α Β Α Ζ Ο Υ Μ Ε ....ΤΑ  Γ Ρ Α Φ Ο Μ Μ Ε Ν Α ....

                 ΑΣ   Ε Χ Ο Υ Μ Ε    ΚΑΤΑ   ΝΟΥ....


        ΟΤΙ ....Ε Μ Ε Ι Σ ,   ΕΝΣΑΡΚΩΝΟΥΜΕ.....Ι Δ Ε Ε Σ ,     Π Α Θ Η ,    Ε Μ Μ Ο Ν Ε Σ ,   Α Ρ Ε Τ Ε Σ ....

                                         ΚΑΙ......   Ε  Ν  Σ  Τ  Ι  Κ  Τ  Α .....


                                                                                                                     ΣΤΑ   ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ   ΠΕΔΙΑ....

                                                                                                                           ΩΣ   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.....λειτουργικοτητας....

                                                          ΠΡΟΣ.....Α Φ Υ Π Ν Ι Σ Η  !
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Nyx στις Ιανουάριος 09, 2010, 00:13:46
Οι βασικές επιθυμίες και οι βασικές φοβίες των τύπων:

ΤΥΠΟΣ ΕΝΑ
Βασικός φόβος του Ένα, μήπως είναι κακός, ελαττωματικός, δόλιος διεφθαρμένος.
Βασική επιθυμία, να έχει αξίες, να είναι ολοκληρωμένος.
Μήνυμα του υπερεγώ, είσαι καλός και σωστός όταν κάνεις το σωστό.

ΤΥΠΟΣ ΔΥΟ
Βασικός φόβος του Δύο, δεν τον αγαπούν και δεν τον θέλουν γι’ αυτό που είναι.
Βασική επιθυμία, να τον αγαπούν.
Μήνυμα του υπερεγώ, είσαι καλός και είσαι εντάξει όταν οι άλλοι σε αγαπούν και βρίσκεσαι κοντά τους.

ΤΥΠΟΣ ΤΡΙΑ
Βασικός φόβος του Τρία, ότι είναι ανάξιος, ότι το μόνο που αξίζει σε αυτόν είναι τα κατορθώματα του.
Βασική επιθυμία, να αισθάνεται ότι έχει αξία, ότι είναι αποδεκτός και επιθυμητός.
Μήνυμα του υπερεγώ, είσαι καλός και δεν έχεις προβλήματα όσο είσαι επιτυχημένος και οι άλλοι έχουν καλή γνώμη για σένα.

ΤΥΠΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ
Βασικός φόβος των Τέσσερα, ότι δεν διαθέτουν ταυτότητα και προσωπική αξία.
Βασική επιθυμία, να βρουν τον εαυτό τους και τη σπουδαιότητα τους, να δημιουργήσουν μια ταυτότητα μέσα από τα εσωτερικά τους βιώματα.
Μήνυμα του υπερεγώ, είσαι καλός και είσαι εντάξει αν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου.

ΤΥΠΟΣ ΠΕΝΤΕ
Βασικός φόβος του Πέντε, μην βρεθεί αβοήθητος, άχρηστος, ανίκανος να τα καταφέρει από υπερβολικές ευθύνες.
Βασική επιθυμία, να είναι άξιος και ικανός.
Μήνυμα του υπερεγώ, είσαι καλός και είσαι εντάξει αν έχεις τελειοποιηθεί σε κάτι.

ΤΥΠΟΣ ΕΞΙ
Βασικός φόβος του Έξι, ότι δεν έχει καμία υποστήριξη και καθοδήγηση, και ότι δεν είναι ικανός να επιβιώσει μόνος του.
Βασική επιθυμία, να βρει σιγουριά και στήριξη.
Μήνυμα του υπερεγώ, είσαι καλός και είσαι εντάξει αν κάνεις αυτό που οι άλλοι περιμένουν από σένα.

ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΑ
Βασικός φόβος του Επτά, ότι θα στερηθεί και θα παγιδευτεί από το πόνο
Βασική επιθυμία, να είναι χαρούμενοι, ικανοποιημένοι και να βρουν την πληρότητα.
Μήνυμα του υπερεγώ, είσαι καλός και είσαι εντάξει, αν παίρνεις αυτό που χρειάζεσαι.

ΤΥΠΟΣ ΟΚΤΩ
Βασικός φόβος των Οκτώ, μην τους πάρουν τον έλεγχο, ή μην τους βλάψουν οι άλλοι, φόβος της εισβολής.
Βασική επιθυμία, να προστατέψουν τον εαυτό τους, να αποφασίσουν μόνοι τους την πορεία στη ζωή.
Μήνυμα υπερεγώ, είσαι καλός και είσαι εντάξει, όταν είσαι δυνατός και έχεις τον έλεγχο της κατάστασης σου.

ΤΥΠΟΣ ΕΝΝΕΑ
Βασικός φόβος του Εννέα, είναι της απώλειας και του αποχωρισμού, της εκμηδένισης.
Βασική επιθυμία, να διατηρήσουν την εσωτερική σταθερότητα και την ηρεμία του νου.
Μήνυμα υπερεγώ, είσαι καλός και είσαι εντάξει, όσο αυτοί που είναι γύρο σου είναι καλά και εντάξει.  
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ στις Ιανουάριος 09, 2010, 09:33:35

          ΕΠΕΤΡΕΨΕ  ΜΟΥ....ΑΓΑΠΗΤΕ   αδελφε  ΝΥΧ,   να   συμφωνησω   με  τα  γραφομμενα  σου...ΝΑΙ, 

                                                                        ΟΙ   ΑΡΙΘΜΟΙ....ΩΣ   ΜΕΡΙΚΗ   ΝΟΗΤΙΚΗ   Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η

                                                                           ΤΟΥ   Υ Π Ε Ρ Ε Γ Ω -Α Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Τ Ο Υ ....

                                  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ.....ΣΤΗΝ    Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ε Υ Σ Η     ΤΗΣ   ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΜΑΣ.....

                                                                       ΩΣ    Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η    Γ Ε Ν Ν Ε Τ Η Σ Ι Ω Ν    Ε Π Ι Θ Υ Μ Ι Ω Ν -Α Ν Α Γ Κ Ω Ν

                                 
                               ΝΑΙ,   ΟΙ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι .....ΕΙΤΕ   ΤΟ   Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ο Υ Ν .....ΕΙΤΕ   Ο Χ Ι ....

                                                              Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν ΟΥ Ν .....εκφραστικα-ψυχολογικα....

                                             ΑΥΤΟΥΣ    ΤΟΥΣ   Α Ρ Ι Θ Μ Ο Υ Σ .....


                               ΘΑ"ΛΕΓΑ....ΔΕ,   ΟΤΙ    ΑΛΛΟΣ.....ΕΝΑΝ    ΑΠΟ   ΑΥΤΟΥΣ....ΑΛΛΟΣ....ΔΥΟ,

                                                            ΑΛΛΟΣ.....ΠΙΟ   ΠΟΛΛΟΥΣ.....


                                                                                                                    Η  ΕΜΠΕΙΡΙΑ....ΤΗΣ   Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Η Σ ...

                                                                                                      ΑΣ,   ΜΑΣ   ΟΔΗΓΕΙ.....ΣΤΗΝ   Α Λ Η Θ Ε Ι Α ...

                                                                                                                         ΑΔΕΛΦΙΑ  ΜΟΥ.....
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Nyx στις Ιανουάριος 10, 2010, 06:54:49
Αν θέλετε να μάθετε και εσείς τον βασικό τύπο προσωπικότητας σας με το φτερό σας, μπορείτε να μελετήσετε τους τύπους στο  Enneagram Institute και πολλά άλλα:

http://www.enneagraminstitute.com/

Το Εννεάγραμμα δεν αποτελεί ένα πνευματικό μονοπάτι.

Είναι ένα μοναδικό εργαλείο για άτομα ανεξάρτητα το μονοπάτι, την θρησκεία, την φιλοσοφία που έχουν.
 
Η γνώση στο Εννεάγραμμου μπορεί να προσφέρει δυνατότητα, να κάνεις καλό, να θεραπεύσεις, όπως επίσης και να βλάψεις έναν άνθρωπο, γνωρίζοντας τις βασικές φοβίες και επιθυμίες του «βασικού πυρήνα» τύπο του κ.ο.κ.

Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος με βασικό τύπο Ένα, φοβάτε μην είναι κακός και ελαττωματικός, έχει μια συνειδητοποίηση του σωστού και του λάθους, και κινείτε βάση της συνειδητοποίησης τι κάνει λάθος και σωστό. Κοινωνικά αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ματαιόδοξοι, γιατί βλέπουν ότι είναι οι μόνοι που ενεργούν με αυτήν την ηθική, και κάνουν τις απαιτούμενες θυσίες για να κάνουν το σωστό πράγμα, το ασυνείδητο μήνυμα της παιδικής του ηλικίας που έχει μεγαλύτερη επίδραση σε αυτόν είναι «δεν πρέπει να κάνεις λάθη». Το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις γι αυτόν τον τύπο ανθρώπου είναι, να δήξεις ότι υποστηρίζεις ότι είναι σωστός. Ανοίγοντας επικοινωνία όταν του λες «είσαι σωστός», αυτή είναι μια από τις ισχυρότερες μαγικές φράσεις. Αν εξεταστεί η ηθική του και η αξιοπρέπεια του, βλάπτετε γιατί νιώθει ματαιωμένος. Για να διατηρήσεις τις καλές σχέσεις μαζί του, είναι να επικοινωνείς σαφές και λογικά και να σεβαστείς την ανάγκη του, αυτοί βλέπουν σωστό και λάθος σε όλα, αισθάνονται μόνοι, που ξέρουν πώς να ενεργήσουν σωστά και ότι αναγνωρίζουν το σωστό και το λάθος. Είναι στην ενστικτώδης τριάδα και θεωρούν τα συναισθηματικά ξεσπάσματα ανώριμα. Αυτό που τους βλάπτει είναι η κριτική σας, αισθάνονται ματαιόδοξα από κάποιον όταν δεν αγωνίζεται για την σωστή ηθική, η κριτική σας χτυπάει στον βαθύτερο υποσυνείδητο φόβο του, και νιώθουν κακοί, λάθος και ελαττωματικοί.

Ένας άνθρωπος με βασικό τύπο δύο φοβάται ότι είναι ανάξιος της αγάπης, που σημαίνει ότι χρειάζεται μια σταθερή επιβεβαίωση ότι αγαπιέται και εκτιμάτε από τους άλλους, ότι τον δέχονται και τον θέλουν. Επομένως δουλεύει πολύ σκληρά για να κερδίσει την αγάπη των άλλων. Το χρησιμότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για το δύο είναι να του προσφέρεις Οίκτο και Αγάπη μέσω φυσικής επαφής, όπως μια αγκαλιά, συμβολικές εκφράσεις της αγάπης είναι ακόμα εξαιρετικά σημαντικές γι’ αυτούς. Έτσι θα στεναχωρηθεί με έναν θετικό τρόπο. Ένα δώρο γενεθλίων έχει βαθιά συναισηματική αξία για τον τύπο 2. Αυτό που τον βλάπτει με την επικοινωνία που έχετε μαζί του είναι να του πείτε ότι είναι «ανάξιος της αγάπης σας λόγο της δράσης του και της πράξης του», να μην τον ευχαριστείτε, και να τον αγνοείτε. Το ασυνείδητο μήνυμα της παιδικής του ηλικίας που έχει μεγαλύτερη επίδραση σε αυτόν είναι «δεν πρέπει να έχεις δικιές σου ανάγκες» αυτό τον παρακινεί να κοιτάει ελάχιστα για τον εαυτό του.

Αυτά ήταν μερικά παραδείγματα.

Γνωρίζοντας λοιπόν τις βασικές επιθυμίες και βασικές φοβίες του κάθε τύπου ανθρώπου, αυτού του είδους τα ασυνείδητα μηνύματα της παιδικής ηλικίας που καθορίζουν την ανάπτυξη κάθε εννεάγραμμου τύπου, μπορείς να διεισδύσεις έως και στις ποιο βαθιές πτυχές του ανθρώπου.

Εγώ που έχω βασικό τύπο Εννεάγραμμο 4 με φτερό 5, το ασυνείδητο μήνυμα της παιδικής ηλικίας που έχει επίδραση σε αυτόν τον τύπο είναι «δεν πρέπει να είσαι δραστήριος και χαρούμενος», όλοι οι ανθρώπινοι τύποι έχουν πολλά διαφορετικά ασυνείδητα μηνύματα, από τον πατέρα τους και την μητέρα τους, όπως επίσης και από άλλες σημαντικές φιγούρες, που είχαν μια επίγεια επίδραση στην υπανάπτυξη της ταυτότητας μας, και στο κατά πόσο μας επέτρεψαν να είμαστε ολοκληρωτικά ο εαυτός μας.
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ στις Ιανουάριος 10, 2010, 10:15:18

            NAI,  ΠΕΡΙΠΟΥ....ΑΓΑΠΗΤΕ   ΝΥΧ,   ΑΝ  ΜΟΥ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ....

                ---ΕΙΝΑΙ....ΔΥΣΚΟΛΟ,  ΕΩΣ   Κ Ρ Υ Φ Ο ....ΝΑ  ΜΑΘΕΙΣ....ΤΟΝ  "Α Ρ Ι Θ Μ Ο -Α Ρ Ι Θ Μ Ο Υ Σ ".....ΤΟΥ   ΚΑΘΕ

                          ΑΝΘΡΩΠΟΥ.....   ΧΩΡΙΣ   ΝΑ   ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ.....ΒΕΒΑΙΑ,  ΚΑΙ  ΚΑΘΕ   "ΑΛΛΟ'...Σ"   ΑΥΤΟ   ΤΟ  Σ Υ Μ Π Α Ν .

           ----ΘΑ'ΛΕΓΑ,  ΟΤΙ  ΑΥΤΟ  ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ....ΓΙΑΤΙ,  ΠΡΕΠΕΙ   ΑΠΛΑ....ΝΑ  ΝΟΗΣΟΥΜΕ   ΤΟΥΣ   ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ....ΠΡΩΤΙΣΤΑ.


             ----ΑΥΤΟ,  ΔΕΝ   ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ....ΓΙΑΤΙ   ΑΠΛΑ,  ΕΙΝΑΙ  ΠΟΛΥ   Ο Δ Υ Ν Η Ρ Ο .....

       
             ---Η   ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ.....ΤΩΝ   ΕΚΑΣΤΟΤΕ   Ε Λ Λ Α Τ Ω Μ Α Τ Ω Ν ......ΠΡΟΑΓΕΙ     Π Ο Ν Ο .

             ---Ο   Π Ο Ν Ο Σ .....ΕΙΝΑΙ    Η   Α Ι Σ Θ Η Σ Η ....ΤΟΥ   Κ Ο Π Ο Υ   ΠΟΥ   Α Π Α Ι Τ Ε Ι Τ Α Ι .

             ---Ο   Κ Ο Π Ο Σ .....ΕΙΝΑΙ   Ο  Α Ν Ε Μ Ο Σ ....ΠΟΥ   Σ Α Ρ Ω Ν Ε Ι    ΤΑ  Π Α Ν Τ Α ....ΣΤΟ  ΠΕΡΑΣΜΑ  ΤΟΥ.


            ---ΝΑΙ,   Ε Τ Σ Ι .....ΤΟ   ΤΟΠΙΟ   ΔΕΝ   ΕΙΝΑΙ   Π Ο Τ Ε .....ΤΟ   Ι Δ Ι Ο ,    ΜΕΤΑ  .....Η  ΑΛΛΑΓΗ   ΤΟ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ.


           ---ΒΕΒΑΙΑ....ΤΟ   Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο    Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο    Σ Κ Η Ν Ι Κ Ο .....ΠΡΟΑΓΕΙ   ΤΟ   Ε Ξ Ω Θ Ε Ν   ....

                                              ΩΣ   Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο .....ΤΟΥ   ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ    Ε Γ Ω .


                      Κ Ο Ι Τ Α ......     ΠΡΟΣ   ΤΑ   ΚΕΙ...!     ΕΙΝΑΙ    Η   ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ.....    Κ Ο Ι Τ Α ...!


                                        Α Ν Τ Ι ......για   το   α π λ ο .....Δ Ε Σ !     ΕΔΩ....     Δ Ε Σ !   Ε Σ Ε Ν Α ....ΔΕΣ !


            ----ΜΕ  ΑΥΤΟ   ΤΟ  ΑΠΛΟ.....ΤΡΥΚ....ΜΑΣ   ΣΤΕΛΝΟΥΝ....ΣΤΑ   ΜΑΓΑΖΙΑ...ΓΙΑ  ΝΑ  ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ....Σ Κ Α Φ Α Ν Δ Ρ Α ...

                                          ΚΑΙ   ΝΑ  Π Λ Η Ρ Ω Σ Ο Υ Μ Ε ....ΓΙΑ  ΚΑΠΟΙΟ   Τ Α Ξ ΕΙ Δ Ι ....

                                ΠΡΟΣ   ΤΗΝ   Μ Α Κ Ρ Υ Ν Η     Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α .....ΤΟΥ    Ε Α Υ Τ Ο Υ ......

                   ΟΧΙ,   ΒΕΒΑΙΑ....ΟΤΙ   Α Υ Τ Ο Ι .....Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ο Υ Ν    ΤΙ   Π Ρ Α Τ Τ Ο Υ Ν .....οχι....


           --η     Β Λ Α Κ Ε Ι Α ....   Η  ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ.....ΕΝΙΟΤΕ   ΚΑΙ   Ο  ΔΟΛΟΣ....ΕΙΝΑΙ   ΟΙ   Β Α Σ Ε Ι Σ ....ΤΗΣ   ΕΙΡΩΝΙΑΣ.


                  ΤΟ   ΑΠΛΟΤΑΤΟ   ΣΥΣΤΗΜΑ   ΤΟΥ   ΚΑΘΕ   "ΕΝΝΕΑΓΡΑΜΟΥ.."    ΠΡΟΑΓΕΙ....ΤΗΝ   Σ Ο Φ Ι Α ....ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ...

                                  Ε Ν Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η .....ΜΕ  ΤΟ    Ε Γ Ω .             ΣΤΟΝ   ΚΑΘΕ   ΕΝΑΝ  ΑΠΟ  ΕΜΑΣ....


          ---Η   Ε Ξ Α Π Λ Ω Σ Η ....Ο Μ Ω Σ    ΤΟΥ   ΒΛΑΚΩΔΟΥΣ.....ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ....ΠΡΟΑΓΕΙ....

                                       ΤΗΝ    Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η      Α  Δ  Ι  Α Φ  Ο  Ρ Ι Α !


           ---ΕΤΣΙ,   Η    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.....ΜΕ   ΤΑ  ΕΙΔΗ   ΤΗΣ   ΜΕΓΑΛΗΣ   Μ Η Τ Ε Ρ Α Σ ....ΕΧΕΙ   Χ Α Θ Ε Ι ....

            ---ΕΤΣΙ,   Η   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.....ΜΕ  ΤΟΝ   ΕΑΥΤΟ.....ΕΧΕΙ   Χ Α Θ Ε Ι ...!


         ΤΟ    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.....ΕΧΕΙ   ΓΙΝΕΙ....Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο     Ξ  Ε  Ν  Ο  ...!


             ---Η   ΜΕΓΑΛΗ   ΜΗΤΕΡΑ....ΜΕΤΑΝΟΙΩΣΕ....ΓΙΑ  ΤΑ   ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ....

             ---Η   Σ Κ Ι Α .....ΤΟΥ  Ε Γ Ω ....Κ Ρ Υ Β Ε Ι    ΤΟ   Φ Ω Σ    ΤΟΥ   Ε Α Υ Τ Ο Υ ....ΤΟ  ΣΚΟΤΑΔΙ    ΘΑ   ΣΚΕΠΑΣΕΙ .....

                                                ΑΥΤΟΝ   ΤΟΝ   Π Λ Α Ν Η Τ Η ....


           ---ΟΙ   Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ ......ΚΑΙ   ΟΙ   Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ    ΜΑΣ....ΘΑ  ΛΑΒΟΥΝ....ΤΟ   Α Ν Τ Ι Τ Ι Μ Ο    ΤΟΥΣ...

                                     
                                                                                                                             ΑΓΑΠΗΤΕ   ΜΟΥ   ΝΥΧ.....
Τίτλος: Απ: Εννεάγραμμα
Αποστολή από: Nyx στις Ιανουάριος 11, 2010, 01:56:10
Παράθεση από: ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ
--ΕΙΝΑΙ....ΔΥΣΚΟΛΟ,  ΕΩΣ   Κ Ρ Υ Φ Ο ....ΝΑ  ΜΑΘΕΙΣ....ΤΟΝ  "Α Ρ Ι Θ Μ Ο -Α Ρ Ι Θ Μ Ο Υ Σ ".....ΤΟΥ   ΚΑΘΕ

                          ΑΝΘΡΩΠΟΥ.....   ΧΩΡΙΣ   ΝΑ   ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ.....ΒΕΒΑΙΑ,  ΚΑΙ  ΚΑΘΕ   "ΑΛΛΟ'...Σ"   ΑΥΤΟ   ΤΟ  Σ Υ Μ Π Α Ν.

Αγαπητέ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ!

Είναι όντος δύσκολο να καταλάβεις τον βασικό τύπο κάποιου αν δεν μελετήσεις σε βάθος το Εννεάγραμμα.

Για παράδειγμα, μπορεί να δεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπερβολικά δυναμικός και εξουσιαστικός, αυτός ο άνθρωπος πιθανότητα να έχει βασικό τύπο 8 ή 6, ή έχει φτερό 8 με βασικό τύπο 9 σε υγιείς επίπεδα ανάπτυξης, μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι είναι όταν νιώθει ασφάλεια και σιγουριά, αν είναι 8 θα τείνει στην τρυφερότητα του 2, αν είναι 6 θα χαλαρώσει και θα τείνει σε 9, ενώ αν είναι 9 με φτερό 8 θα γίνει ενεργητικός και τείνει σε 3, όταν όμως νιώθει άγχος και ανασφάλεια αρχίζει ασυνείδητα να συμπεριφέρεται διαφορετικά αν είναι 8 θα γίνει μυστικοπαθείς από φόβο και θα τείνει σε 5, ενώ αν είναι 6 θα γίνει ανταγωνιστικός και αλαζόνας και θα τείνει σε 3, ενώ αν είναι 9 με φτερό 8 θα γίνει αγχώδες και ανήσυχος και θα τείνει σε 6.

Ένας άλλος τρόπος να μάθεις τον βασικό τύπο κάποιου είναι να του κάνεις του την εξής ερώτηση. Ποιο πρότυπο ανθρώπου σε εκφράζει περισσότερο;;; Αν απαντήσει Edgar Allan Poe τότε πολύ πιθανόν να είναι 4 ή να έχει φτερό 4, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ξέρεις τον τύπο ανθρώπου που τον εκφράζει.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν και τους εννέα τύπους, ένας όμως είναι ο βασικός σε κάθε άνθρωπο με ένα φτερό, τα δύο φτερά είναι πολύ σπάνια περίπτωση, το βιβλίο «Σε ποιον τύπο προσωπικότητας ανήκετε;», από τις εκδώσεις Ισορρόπον, έχει ένα ΤΕΣΤ (RHETI TEST) με 144 ερωτήσεις από τον ψυχαναλυτή Riso, θα σας βοηθήσει να δείτε τον βασικό σας τύπο, και φτερό σας.

Σύμφωνα με τον Riso, υπάρχουν τρεις ομάδες, η ομάδα της θετικής αντίληψης, η ομάδα ικανότητας, και η ομάδα αντίδρασης. Κάθε μια ομάδα αποτελείτε από τρεις τύπους.

Ομάδα Θετικής Αντίληψης (Τύποι 2, 7 και 9):

ΤΥΠΟΙ ΔΥΟ
Δίνουν έμφαση, στην θετική εικόνα, «είμαι ένα άτομο που αγαπά και νοιάζεται» Εστιάζουν στις καλές τους προδιαθέσεις.
Αποφεύγουν να δουν τις δικιές τους ανάγκες, την απογοήτευση και τον θυμό.
Έχουν προβλήματα με υπερβολική έμφαση στις ανάγκες των άλλων, αγνοούν τις δικιές τους ανάγκες.

ΤΥΠΟ ΕΦΤΑ
Δίνουν έμφαση στις θετικές εμπειρίες, στην απόλαυση, στη δραστηριότητα, στις συγκινήσεις και στην διασκέδαση.
Αποφεύγουν να δουν, τον πόνο και το κενό τους, το ρόλο που παίζουν στην προσκόλλησης πόνου, στον εαυτό τους και τους άλλους.
Έχουν πρόβλημα, με την υπερβολική έμφαση στις δικιές τους ανάγκες. Εύκολα αισθάνονται περιορισμένοι από τις ανάγκες των άλλων.

ΤΥΠΟΙ ΕΝΝΕΑ
Δίνουν έμφαση, στις θετικές πλευρές των άλλων και του περιβάλλοντος. Εξιδανικεύουν τον κόσμο τους.
Αποφεύγουν να δουν τα προβλήματα με τους αγαπημένους και το περιβάλλον τους, καθώς και με την έλλειψη ανάπτυξης του. 
Έχουν πρόβλημα με το να αισθάνονται ότι τους πνίγουν οι ανάγκες οι δικιές τους και των άλλων. Δεν θέλουν να αντιμετωπίζουν ούτε τις μεν, ούτε τις δε.

Ομάδα Ικανότητας (Τύποι 1, 3, και 5):

ΤΥΠΟ ΕΝΑ
Δίνουν έμφαση, στο να είναι σωστοί, οργανωμένοι και λογικοί. Εστιάζουν σε πρότυπα, βελτιώνοντας τον εαυτό τους και γνωρίζοντας τους κανόνες.
Κυριαρχούν στα αισθήματα τους, μέσω καταπίεσης και άρνησης. Τα αισθήματα διοχετεύονται στην δραστηριότητα και στην τελειοποίηση των πραγμάτων. Τα αισθήματα επίσης κατακρατώνται με την μορφή έντασης στο σώμα.
Η σχέση με το σύστημα, οι τύποι ένα θέλουν να δουλεύουν με το σύστημα. Προσπαθούν να είναι «καλά παιδιά» και εκνευρίζονται με αυτούς περιφρονούν τους κάνοντας.

ΤΥΠΟΣ ΤΡΙΑ
Δίνουν έμφαση στο να είναι άξιοι, ικανοί και ξεχωριστοί.
Εστιάζουν σε στόχους, όντας πραγματιστές και γνωρίζουν πώς να παρουσιάσουν τον εαυτό τους.
Κυριαρχούν στα αισθήματα τους καταπιέζοντας τα, κρατώντας την προσοχή τους στραμμένη στην δουλειά και παραμένοντας δραστήριοι. Οι επιτυχίες απωθούν επώδυνα αισθήματα. Αναζητούν στους άλλους σημάδια αισθήματος.
Η σχέση τους με το σύστημα, οι τύποι τρία θέλουν να δουλεύουν με το σύστημα. Τους αρέσει όμως να βρίσκονται και έξω από αυτό – παρακάμπτοντας τους κανόνες και κόβοντας δρόμο.

ΤΥΠΟΣ ΠΕΝΤΕ
Στο να είναι ειδικοί και να διαθέτουν γνώσεις σε βάθος. Εστιάζουν στην διαδικασία, στα αντικειμενικά γεγονότα κα διατηρούν την σαφήνεια και την απόσταση.
Κυριαρχούν στα αισθήματα τους, αποχωρώντας και θεωρητικοποιώντας τα αισθήματα, παραμένουν απορροφημένοι στις σκέψεις τους και δρουν εγκεφαλικά, σαν τα αισθήματα τους να συνέβαιναν σε κάποιον άλλον.
Σχέση με συστήματα, οι τύποι Πέντε απορρίπτουν το σύστημα και θέλουν να δουλεύουν μόνοι τους, έξω από αυτό. Έχουν λίγη υπομονή με τους κανόνες και τις διαδικασίες.

Ομάδα Αντίδρασης (Τύποι 4, 6, και 8 ):

ΤΥΠΟΙ ΤΕΣΣΕΡΑ
Αναζητούν έναν σωτήρα, κάποιον να τους καταλάβει και να στηρίζει την ζωή τους και τα Όνειρα τους. Θέλουν να τους προσέχουν.
Φοβούνται την εγκατάλειψη, ότι κανένας δεν θα νοιαστεί γι’ αυτούς, ότι δεν έχουν αρκετή υποστήριξη για να βρουν τον εαυτό τους.
Συμπεριφορά στους άλλους: Διατηρούν το ενδιαφέρων τους προσεγγίζοντας τους άλλους, μέχρι ενός βαθμού, κάνοντας τον δύσκολο, και μένουν προσκολλημένοι σ’ όσους τους στηρίζουν.

ΤΥΠΟ ΕΞΙ
Αναζητούν ανεξαρτησία, και υποστήριξη μαζί. Θέλουν κάποιον να βασιστούν αλλά συγχρόνως χρειάζεται να παίζουν τον ρόλο του δυνατού. Φοβούνται, μην τους εγκαταλείψουν και μείνουν χωρίς υποστήριξη, αλλά επίσης και το να γίνουν υπερβολικά εξαρτημένη από τους άλλους.
Συμπεριφορά στους άλλους: Είναι αφοσιωμένοι και αξιόπιστοι, ενώ συγχρόνως προσπαθούν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους: εμπλέκονται αλλά και αμύνονται κιόλας.

ΤΥΠΟΙ ΟΚΤΩ
Αναζητούν ανεξαρτησία και αυτάρκεια. Θέλουν να χρειάζονται τους άλλους όσον τον δυνατόν λιγότερο, και να είναι ο εαυτός τους.
Φοβούνται μην τους πάρουν τον έλεγχο και την εξουσία. Γι’ αυτό φοβούνται την οικειότητα και το να γίνουν ευάλωτοι, εκδηλώνοντας υπερβολική εμπιστοσύνη η ενδιαφέρων.
Συμπεριφορά στους άλλους: Βρίσκονται σε επιφυλακή, μην αφήνοντας τους άλλους να έλθουν πολύ κοντά, και σκληραίνοντας τον εαυτό τους απέναντι στον πόνο και στην ανάγκη για τους άλλους.