ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

Κανονισμός - Πληροφορίες => Δικαιώματα του ανθρώπου => Μήνυμα ξεκίνησε από: Ορφέας στις Φεβρουάριος 09, 2009, 11:01:37

Τίτλος: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Ορφέας στις Φεβρουάριος 09, 2009, 11:01:37
    Χρεώσεις και πρακτικές των τραπεζών που έχουν κριθεί παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια και τις οποίες ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ :

    Οι παρακάτω πρακτικές και χρεώσεις των τραπεζών κρίθηκαν παράνομες από τα δικαστήρια :       Απόφαση Δικαστηρίου

    Για τις καταθέσεις

Είσπραξη προμήθειας για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου προσώπου                          711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
Επιβολή εξόδων κίνησης σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου (ή τρεχούμενους) μετά την 4η πράξη κάθε μήνα   711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
Επιβολή εξόδων τήρησης και παρακολούθησης στους λογαριασμούς καταθέσεων   711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
Μονομερής μεταβολή από την πλευρά της τράπεζας για τους όρους των λογαριασμών καταθέσεων   711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
Επιβολή εξόδων αδράνειας (0,6 ή 1 €) σε λογαριασμούς που δεν κινούνται για πάνω από 1,5 χρόνο   711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
Ο υπολογισμός των τόκων των ποσών των καταθέσεων σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή που γίνεται η κατάθεση   711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

    Για τις πιστωτικές κάρτες

Μονομερής αύξηση του επιτοκίου της πιστωτικής κάρτας, χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται στη σύμβαση   1219/2001, ’ρειος Πάγος
Μονομερής αύξηση της συνδρομής της κάρτας   1219/2001, ’ρειος Πάγος
Είσπραξη προμήθειας για την ανάληψη μετρητών μέσω πιστωτικής κάρτας   1219/2001, ’ρειος Πάγος
Για τα στεγαστικά και λοιπά δάνεια
Είσπραξη εξόδων χρηματοδότησης για τη χορήγηση του δανείου   5253/2003, Εφετείο Αθηνών
Είσπραξη εξόδων φακέλου   5253/2003, Εφετείο Αθηνών
Μονομερής αύξηση του επιτοκίου στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο χωρίς κάποιο λογικό κριτήριο. Παράνομη είναι επίσης η απαίτηση της τράπεζας για επιστροφή του δανείου αν δεν αποδεχθεί ο πελάτης την προσαρμογή του επιτοκίου   5253/2003, Εφετείο Αθηνών
Επιβολή εξόδων 50 € σε δανειολήπτες για να πάρουν βεβαίωση οφειλών   711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
Η καταγγελία της σύμβασης του δανείου από τη μεριά της τράπεζας σε περίπτωση καθυστέρησης οποιασδήποτε δόσης   5253/2003, Εφετείο Αθηνών
Ο υπολογισμός των τόκων του δανείου με βάση το έτος των 360 ημερών αντί για τις 365 ή 366 μέρες με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη επιβάρυνση του δανειολήπτη   430/2005, ’ρειος Πάγος
Η επιβολή χρονικού περιθωρίου (π.χ. 30 ημερών) στον πελάτη για να αμφισβητήσει τις χρεώσεις του, αλλιώς θεωρείται ότι τις κάνει δεκτές   1219/2001, ’ρειος Πάγος

  
   Τι μπορώ να κάνω;

1. Να αρνηθώ την επιβολή των παραπάνω όρων και εξόδων
2. Να διαμαρτυρηθώ εγγράφως στην Τράπεζα ζητώντας να μου επιστραφούν τα χρήματα που έχουν κρατηθεί παράνομα και να μην ισχύσουν οι καταχρηστικοί όροι
3. Να στείλω την έγγραφη διαμαρτυρία μου - στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Υπ. Ανάπτυξης) τηλ. 1520, fax 2103842642, 210-3829640,  Πλ. Κάνιγγος, 10181και e-mail : info@efpolis.gr  - στο Συνήγορο του Καταναλωτή Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71 Τηλ.: 210 6460612, 210 6460862, Fax.: 210 6460414, E-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
4. Να επικοινωνήσω με την επιτροπή Ακρίβεια-stop της περιοχής μου για να αντιδράσουμε έμπρακτα στην αυθαιρεσία και την τοκογλυφία των τραπεζιτών!

Πηγή: http://epistiton.blogspot.com/2008/12/blog-post_1249.html
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Ορφέας στις Φεβρουάριος 09, 2009, 11:16:20
    Καταχρηστικοί Όροι στις Τραπεζικές Συμβάσεις      

19.03.08  

Η έννοια των καταχρηστικών όρων στις καταναλωτικές συμβάσεις ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 6-7 του Ν. 2251/94 (Προστασία Καταναλωτή). Στην μεν παράγραφο 6 τίθεται μια γενική ρήτρα και για να καταδειχθεί η καταχρηστικότητα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο αυτή. Στη δε παράγραφο 7 ορίζονται ενδεικτικά περιπτώσεις γενικών όρων, που θεωρούνται καταχρηστικοί από το νόμο χωρίς άλλα προαπαιτούμενα. Ακόμα, οι άνω διατάξεις αποτελούν εξειδίκευση του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα. Η έννοια των καταχρηστικών όρων στις καταναλωτικές συμβάσεις ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 6-7 του Ν. 2251/94 (Προστασία Καταναλωτή). Στην μεν παράγραφο 6 τίθεται μια γενική ρήτρα και για να καταδειχθεί η καταχρηστικότητα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο αυτή. Στη δε παράγραφο 7 ορίζονται ενδεικτικά περιπτώσεις γενικών όρων, που θεωρούνται καταχρηστικοί από το νόμο χωρίς άλλα προαπαιτούμενα. Ακόμα, οι άνω διατάξεις αποτελούν εξειδίκευση του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.


Αμέσως, τίθεται το ερώτημα αν ο Ν. 2251/94 εφαρμόζεται στις τραπεζικές συμβάσεις. Ο Ν. 2251/94 στο άρθρο 1, παράγραφος 4α ορίζει την έννοια του καταναλωτή, "Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών εφόσον αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους". Οι διατάξεις του νόμου αυτού είναι εφαρμοστέες και μάλιστα ευθέως, όταν πρόκειται για "τραπεζικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές", δηλαδή ικανοποιούν προσωπικές ανάγκες τους και είναι σχετικά μικρού ύψους.

Κατά την ερμηνεία των Γενικών Όρων Συναλλαγών και συνακόλουθα την προστασία του Καταναλωτή, δύο είναι οι θεμελιώδεις αρχές:


Η αρχή της μη ουσιώδους διατάραξης της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων (αρθ. 2, παρ.6, Ν. 2251/94)
Η αρχή της διαφάνειας των όρων των συμβάσεων (αρθ. 2, παρ.1-3, Ν. 2251/94 και αρθ. 2, παρ.6-7, Ν. 2251/94).

Κατόπιν ασκήσεως συλλογικής αγωγής Ενώσεων Καταναλωτών, προσβλήθηκαν ως καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών, που εμπεριέχονται σε έντυπους, προδιατυπωμένους όρους συμβάσεων πιστωτικών καρτών και στεγαστικών δανείων.

Για τους όρους των πιστωτικών καρτών εκδόθηκαν η υπ' αριθ. 1208/98 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ακολούθησε η υπ' αριθ. 6291/2000 Απόφαση Εφετείου Αθηνών και τελικά η υπ' αριθ. 1219/2001 του Αρείου Πάγου.

Οι αποφάσεις του Πρωτοδικείου και του Αρείου Πάγου εν πολλοίς ταυτίζονται, κατά την ερμηνεία των Γενικών Όρων Συναλλαγών, προκρίνοντας την προστασία του αδύναμου μέρους της σύμβασης, δηλαδή του Καταναλωτή.

Αντίθετα, η απόφαση του Εφετείου αξιολογεί την προστασία των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως βαρύνουσα. Για τους όρους των στεγαστικών δανείων εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1119/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ακολούθησε η υπ' αρ. 5253/2003 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και, εντέλει, η υπ' αρ. 430/2005 απόφαση του Αρείου Πάγου.

Στην περίπτωση των όρων των στεγαστικών δανείων όλες οι αποφάσεις, με επιμέρους διαφοροποιήσεις, στοχεύουν στην προστασία του καταναλωτή, χωρίς βέβαια να διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών. Στη συνέχεια θα ομαδοποιήσουμε τις τρεις κατηγορίες όρων και θα σχολιάσουμε τις δυο αποφάσεις του Αρείου Πάγου.

   Α. Μια πρώτη κατηγορία αφορά τους όρους οικονομικών επιβαρύνσεων:

   1. Ο όρος ότι στο λήπτη στεγαστικού δανείου επιβάλλονται επιπλέον του τόκου, "έξοδα χρηματοδότησης" και "προμήθεια φακέλου", αποτελεί προμήθεια, η οποία είναι παράνομη (αρ. 1 του Π.Δ./ΤΕ1969/91), η δε σχετική συμφωνία είναι άκυρη. (Σύγχυση για το τι καλύπτει ο τόκος και τι η προμήθεια.

   2. Ο όρος "μετακύλισης" της εισφοράς του Ν. 128/1975 στο λήπτη του στεγαστικού δανείου, δεν κρίθηκε καταχρηστικός από τον ’ρειο Πάγο. Αν και η διατύπωση του αρθ. 1 παράγραφος 3 του νόμου αυτού (128/1975), ότι η εισφορά βαρύνει τα πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα, δημιουργεί την εντύπωση ότι μόνον τα πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται τελικά, ο Ν. 128/75 ούτε προβλέπει ρητά ως συμβατικά δυνατή τη μετακύλιση, αλλά ούτε και απαγορεύει τη συμβατική μετακύλιση της εισφοράς. Με βάση την αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας, μπορεί να μετακυλιθεί στο δανειολήπτη και ελέγχεται μόνο από άποψη διαφάνειας (ενημέρωση του Καταναλωτή, κατά τη σύναψη της σύμβασης για το ακριβές ποσοστό και επί ποίου ποσού επιβάλλεται).

   3. Ο όρος ότι η τράπεζα μπορεί κατά την κρίση της να επιβάλλει οποτεδήποτε "έξοδα κίνησης σε κάθε λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, που δεν παρουσιάζει υπόλοιπο από το ανώτερο όριο, που θα προκαθορίσει η ίδια", είναι άκυρος, καθώς ο πελάτης δε γνωρίζει αν, πότε και με πιο κριτήριο θα επιβληθούν έξοδα κίνησης.

   4. Ο όρος ότι "ο οφειλέτης στεγαστικού δανείου, κυμαινόμενου επιτόκιου, σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης θα πρέπει να καταβάλλει αποζημίωση 2,5% του κεφαλαίου που προπληρώνεται", είναι αντίθετος στο άρθρο 2 παράγραφος 7 εδάφιο ια του Ν.2251/94 (αόριστο το τίμημα). Ο καταναλωτής δε γνωρίζει, εξ αρχής, επί ποίου ποσού θα υπολογίζει το ποσοστό 2,5%. Υπάρχει κίνδυνος μετατροπής του κυμαινόμενου επιτοκίου σε σταθερό και κίνδυνος καταβολής, τελικά, υψηλότερου τιμήματος, αν προεξοφληθεί ένα δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου. Οι Τράπεζες από την άλλη πλευρά, δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι υφίστανται ζημία αυτού του ύψους, σε περίπτωση προεξόφλησης.
 
   5. Οι όροι ότι "ο κάτοχος (πιστωτικής κάρτας) ευθύνεται για οποιαδήποτε υποχρέωση και ζημία προκύψει από χρήση της κάρτας από οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο", "σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας… είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως την τράπεζα διαφορετικά ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία" κρίθηκαν ασαφείς, από τον ’ρειο Πάγο, γιατί δεν διευκρινίζονταν αν η ευθύνη του κατόχου - πελάτη της Τράπεζας υφίσταται και σε περίπτωση έλλειψης υπαιτιότητάς του ως προς την έγκαιρη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της κλοπής ή απώλειας. Σχετική είναι και η Κ.Υ.Α. Ζ1-178/2001.

   6. Ο όρος ότι "το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου σε ποσοστό 5,5% και οι τόκοι υπολογίζονται, με βάση έτος 360 ημερών", κρίθηκε αδιαφανής και ότι επιφέρει για κάθε ημέρα 1,3889% περισσότερους τόκους. Ο Καταναλωτής δεν πληροφορείται το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο, όπως θα προσδιοριζόταν με το άρθρο 243 παρ.3 του Αστικού Κώδικα.

  Β. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους όρους μονομερούς μεταβολής της σύμβασης

   7. Ο όρος ότι "για το στεγαστικό δάνειο θα ισχύει νέο επιτόκιο από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης της Τράπεζας, ο δε οφειλέτης θα λαμβάνει γνώση για τη μεταβολή είτε μέσω γνωστοποίησης σε δύο Αθηναϊκές εφημερίδες, είτε κατά την πληρωμή της δόσης, και αν διαφωνήσει ο Καταναλωτής, η Τράπεζα θα μπορεί να απαιτήσει την εξόφληση όλου του υπολοίπου δανείου" κρίθηκε καταχρηστικός, λόγω αντίθεσης στο άρθρο 2 παράγραφος 7 εδάφια ε και ια του Ν. 2251/94 (δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης χωρίς σπουδαίο λόγο).

   8. Ο όρος ότι "ο λογαριασμός πιστωτικής κάρτας, σε περίπτωση τμηματικών εξοφλήσεων, θα χρεώνεται με συμβατικό τόκο, ο οποίος θα καθορίζεται εκάστοτε από την τράπεζα…", κατά τον ’ρειο Πάγο εμφανίζει αοριστία, αφού επιτρέπει, στην τράπεζα, να προσδιορίσει οποτεδήποτε συμβατικό τόκο χωρίς να είναι εκ των προτέρων γνωστά στον Καταναλωτή κριτήρια ειδικά και εύλογα. Επιπλέον δε, συμβατικός τόκος, που θα καθορίζεται από την τράπεζα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το νόμιμο τόκο (295 εδα Α.Κ. 2286/28-1-99 Π.Δ./Τ.Ε.)

   9. Το ίδιο αόριστος είναι και ο όρος, για μονομερή ετήσια αναπροσαρμογή.

  10. Ο όρος, που προβλέπει "δικαίωμα της τράπεζας να καταγγείλει ολόκληρη τη σύμβαση στεγαστικού δανείου, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οποιασδήποτε δόσης ή μέρους ή τόκων ή εξόδων", κρίθηκε ότι επιφέρει διαταραχή της συμβατικής ισορροπίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του Ν. 2251/94 και υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση του πελάτη. Το αντίθετο έγινε δεκτό "αν ο κάτοχος κάρτας καθυστερήσει την πληρωμή τεσσάρων δόσεων", καθώς είναι υπαρκτός ο κίνδυνος μη ικανοποίησης της τράπεζας, και δε διαταράσσεται η συμβατική ισορροπία.

  11. Ο όρος ότι "σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης στεγαστικού δανείου, οι οποίοι λογίζονται όλοι ως ουσιώδεις η τράπεζα δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να αναζητήσει το ανεξόφλητο υπόλοιπο", εύλογα θεωρείται, από τον ’ρειο Πάγο, ότι δεν επιφυλάσσει στην τράπεζα δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς ορισμένο και σπουδαίο λόγο δεδομένου ότι ρητά αναφέρει ως λόγο λύσης της σύμβασης, την παραβίαση, εκ μέρους του οφειλέτη όρων που συνομολογήθηκαν. Περαιτέρω, όλοι οι όροι, που δεν είναι παράνομοι και καταχρηστικοί, είναι ουσιώδεις.

   Γ. Η τρίτη κατηγορία αφορά όρους, που μετακυλύουν το βάρος απόδειξης στον πελάτη - καταναλωτή:

  12. Ο όρος ότι "το απόσπασμα από τα λογιστικά βιβλία της τράπεζας για την τήρηση του λογαριασμού στεγαστικού δανείου αποτελεί πλήρη απόδειξη της απαίτησης της τράπεζας για το οφειλόμενο ποσό", έγινε δεκτός, ως έγκυρος, από τον ’ρειο Πάγο και δε στερεί τον πιστούχο οφειλέτη του δικαιώματος ανταπόδειξης, γιατί η συμφωνία αποκλεισμού του δικαιώματος αμφισβήτησης, από μέρους του οφειλέτη, πρέπει να περιέχεται ρητά στο σχετικό συμβατικό όρο και όχι να συνάγεται, σιωπηρά ή εξ' αντιδιαστολής. Πρόσθετα έξοδα, που επικαλείται η τράπεζα (π.χ. αμοιβές δικηγόρων) μπορούν, επίσης, να αμφισβητηθούν ανταποδείκτως. ’ρα, ορθώς, ο ’ρειος Πάγος έκρινε ότι δεν παραβιάζεται το άρθρο 2 παράγραφος 7 κζ του Ν.2251/94 (δεν αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης).

  13. Ο όρος "ότι αν μέσα σε 20 ημέρες από τη λήψη του μηνιαίου λογαριασμού ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας δεν αμφισβητήσει το σύνολο του ποσού και δεν προτείνει τις βάσιμες αντιρρήσεις του, λογίζεται ότι αποδέχτηκε όλες τις εγγραφές που έγιναν… και δεν έχει πλέον δικαίωμα να τις αμφισβητήσει. Ο κάτοχος θεωρείται ότι παρέλαβε τον μηνιαίο λογαριασμό αν μέσα στον επόμενο ημερολογιακό μήνα δεν ειδοποιήσει γραπτά με απόδειξη την τράπεζα ότι δεν παρέλαβε το μηνιαίο λογαριασμό του προηγούμενου μήνα" κρίθηκε από τον ’ρειο Πάγο, ότι με το αμάχητο τεκμήριο περιέλευσης του λογαριασμού, στον πιστούχο, μια δήλωση του προμηθευτή αποκτά νομική ενέργεια κατά το άρθρο 167, του Αστικού Κώδικα, χωρίς δυνατότητα ανταπόδειξης. Παράβαση του άρθρου 2 παράγραφοι 6-7 κτ Ν. 2251/94 (αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης).
  
  
του κ. Νίκου Μυλωνίδη, Δικηγόρου και Μέλους του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Ιουνίου - Ιουλίου 2006
 
http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=38
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 09, 2009, 18:12:32

    Χρεώσεις και πρακτικές των τραπεζών που έχουν κριθεί παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια και τις οποίες ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ :

Είσπραξη προμήθειας για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου προσώπου                          711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Η  Εθνική τράπεζα ακόμα παρανομεί, χρεώνοντας 1,20 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου προσώπου.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Ορφέας στις Ιούλιος 19, 2009, 12:17:02

    Η παρακάτω υπουργική απόφαση αφορά χρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες και  οι οποίες αμετάκλητα έχουν κριθεί παράνομες και αυτό έχει καθολική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι  οποιοσδήποτε συναναστρέφεται με τράπεζες μπορεί να τις αρνηθεί χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια από μέρους του :

    ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ζ1-798/2008 - ΦΕΚ 1353/Β'/11.7.2008
 
Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:

 
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

 2. Του άρθρου 13 παρ. 21 του ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α'/10.7.2007) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει, Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L149)».

 3. Του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α'/1994) «Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει.

 4. Του π.δ. 397/1998 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 5. Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α'/1.2.1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/ Α'/17.3.2004).

 6. Του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/Α'/18.3.1996).

 7.  Του π.δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 156/Α'/30.7.1997).

 8. Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232/Α'/19.9.2007).

 9. Τις αποφάσεις υπ' αριθμ. 430/2005 και 1219/2001 του Αρείου Πάγου, 5253/2003, και 6291/2000 του Εφετείου Αθηνών καθώς και 1119/2002 και 1208/1998 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες έχουν καταστεί αμετάκλητες, καθώς και την απόφαση υπ' αριθμ. 961/2007 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο μέρος που έχει καταστεί αμετάκλητη.

 10. Το γεγονός ότι οι συνέπειες του δεδικασμένου των ανωτέρω αποφάσεων έχουν ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 
    Την απαγόρευση αναγραφής των Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί ως καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις επί αγωγών ενώσεων καταναλωτών, σε συμβάσεις που συνάπτουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα με τους καταναλωτές, ως ακολούθως:

 

1) Σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου:
α) όρος που προβλέπει την είσπραξη από το Πιστωτικό Ίδρυμα εξόδων «χρηματοδότησης», «προέγκρισης δανείου», ή «εξέτασης αιτήματος δανείου», κλιμακούμενων ανάλογα με το ποσόν του δανείου

β) όρος που προβλέπει την επιβολή ποσού «προμήθειας» ή «εξόδων φακέλου»

γ) όρος που προβλέπει ότι σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής εκ μέρους του καταναλωτή οποιασδήποτε δόσης, ή μέρους αυτής, ή των τόκων, ή των εξόδων το Πιστωτικό Ίδρυμα δύναται να καταγγείλει την σύμβαση δανείου και να ζητήσει το σύνολο του ανεξόφλητου ποσού μαζί με τους αναλογούντες τόκους υπερημερίας.

δ) όρος που προβλέπει ως πρόσθετη ασφάλεια την εκχώρηση και μεταβίβαση στο Πιστωτικό Ίδρυμα των μισθωμάτων επί εκμισθωμένου από τον καταναλωτή ακινήτου, εφόσον το Πιστωτικό Ίδρυμα απαιτεί επιπλέον από τον καταναλωτή να εγγράψει υπέρ αυτού προσημείωση υποθήκης για ποσό που υπερκαλύπτει το ύψος του δανείου, να διατηρεί το ακίνητο ασφαλισμένο με δικαιούχο του ασφαλίσματος το ίδιο το Πιστωτικό ίδρυμα και να συνυπογράψει τη σύμβαση δανείου ως εγγυητής τρίτο πρόσωπο,

ε) όρος που προβλέπει την παραίτηση του εγγυητή από τα ευεργετήματα και τις ενστάσεις που του αναγνωρίζουν τα άρθρα 862  868 Α.Κ., όπως εκάστοτε ισχύουν,

στ) όρος που προβλέπει υπολογισμό των τόκων με βάση έτος 360 ημερών αντί του ημερολογιακού έτους,

ζ) όρος που προβλέπει ότι σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης μερικώς ή ολικώς του κεφαλαίου του δανείου, η οποία πραγματοποιείται μετά τον πρώτο χρόνο σύναψης της σύμβασης και εφόσον δεν υπάρχει καθυστέρηση οφειλής, ο καταναλωτής θα καταβάλει ως αποζημίωση στο Πιστωτικό Ίδρυμα ποσό ίσο με ποσοστό επί του κεφαλαίου που καταβάλλεται πρόωρα, ή τόκους ορισμένων μηνών επί του κεφαλαίου αυτού.

Επίσης, κάθε όρος που εξαρτά την άσκηση του προαναφερόμενου δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης από οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

 

2) Σε συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών:

α) όρος που προβλέπει στις περιπτώσεις ανάληψης μετρητών την καταβολή προμήθειας στο Πιστωτικό Ίδρυμα,

β) όρος που προβλέπει ότι ο συμβατικός τόκος με τον οποίο θα χρεώνεται ο λογαριασμός του κατόχου πιστωτικής κάρτας στις περιπτώσεις τμηματικών εξοφλήσεων (καταβολών σε δόσεις) μπορεί να μεταβάλλεται από το Πιστωτικό ίδρυμα, χωρίς να καθορίζονται κριτήρια ειδικά εκ των προτέρων, ορισμένα και εύλογα για τον καταναλωτή,

γ) όρος που προβλέπει την αποκλειστική αρμοδιότητα δικαστηρίων συγκεκριμένης πόλης για την επίλυση διαφορών που θα προκύπτουν από την σύμβαση μεταξύ Πιστωτικού Ιδρύματος και καταναλωτή,

δ) όρος που προβλέπει ότι αν, εντός συγκεκριμένης ταχθείσας από το Πιστωτικό Ίδρυμα προθεσμίας από την λήψη του Μηνιαίου Λογαριασμού (ή και άλλης ειδοποίησης οποτεδήποτε, για την πληρωμή οφειλής σχετικής με την κάρτα) ο κάτοχος ή ο συνοφειλέτης δεν αμφισβητήσει το σύνολο του ποσού και δεν προτείνει τις βάσιμες αντιρρήσεις του, λογίζεται ότι αποδέχθηκε όλες τις εγγραφές που έγιναν καθώς και το χρεωστικό του υπόλοιπο και δεν έχει πλέον το δικαίωμα να το αμφισβητήσει,

ε) όρος που προβλέπει ότι το Πιστωτικό Ίδρυμα δύναται να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση τη σύμβαση πίστωσης με τον κάτοχο (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας) καθώς και να τροποποιεί μονομερώς οποιοδήποτε όρο της σύμβασης,

στ) όρος που προβλέπει την επιβάρυνση του καταναλωτή με ποσό προμήθειας ή εξόδων για την χορήγηση από το Πιστωτικό Ίδρυμα βεβαίωσης οφειλών,

ζ) όρος που προβλέπει την αναπροσαρμογή του ύψους της ετήσιας συνδρομής πιστωτικής κάρτας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κατόχου της.

 

3) Σε συμβάσεις λογαριασμού καταθέσεως:

α) όρος που προβλέπει ότι το Πιστωτικό Ίδρυμα επιβάλλει κατά την κρίση του οποτεδήποτε έξοδα κίνησης σε κάθε λογαριασμό κατάθεσης για την περίπτωση που δεν παρουσιάζει υπόλοιπο ανώτερο από το κατώτατο όριο που θα καθορίζει κάθε φορά το ίδιο για το αντίστοιχο είδος λογαριασμού.

 

Η απαγόρευση χρήσης των παραπάνω όρων περιλαμβάνει και τροποποιημένες διατυπώσεις ή συναφείς χαρακτηρισμούς που δεν αναιρούν ωστόσο το στίγμα της καταχρηστικότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως>

 ...

Εκτός από τις προηγούμενες χρεώσεις και πρακτικές των τραπεζών, έχουν επίσης εκδικαστεί και έχουν κριθεί παράνομες οι παρακάτω, χωρίς όμως να αποτελούν τελεσίδικες αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι για να απαιτήσει οποιοσδήποτε να μην ισχύσουν οι κάτωθι χρεώσεις θα πρέπει να προσφύγει ο ίδιος κατά της τράπεζας. Αυτό, μέχρι να φτάσει η εκδίκαση και αυτών των υποθέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (αναμένεται να γίνει στο τέλος του χρόνου) και να υπάρξει νέα υπουργική απόφαση :

 Αποφάσεις όχι τελεσίδικες:
 Απόφαση Δικαστηρίου:
 
Είσπραξη προμήθειας για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου προσώπου
 711/2007

961/2007


Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

 
Επιβολή εξόδων κίνησης σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου (ή τρεχούμενους) μετά την 4η πράξη κάθε μήνα
 
Επιβολή εξόδων τήρησης και παρακολούθησης στους λογαριασμούς καταθέσεων
 
Μονομερής μεταβολή από την πλευρά της τράπεζας για τους όρους των λογαριασμών καταθέσεων
 
Επιβολή εξόδων αδράνειας (0,6 ή 1 €) σε λογαριασμούς που δεν κινούνται για πάνω από 1,5 χρόνο
 
Ο υπολογισμός των τόκων των ποσών των καταθέσεων σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή που γίνεται η κατάθεση
 
Επιβολή εξόδων 50 € σε δανειολήπτες για να πάρουν βεβαίωση οφειλών
 

 Επικοινωνήστε με την επιτροπή ακρίβεια-stop της περιοχής σας,

για να αντιδράσουμε έμπρακτα στην τοκογλυφία και αυθαιρεσία των τραπεζών!


http://www.akribeia-stop.gr
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Ορφέας στις Οκτώβριος 29, 2009, 11:55:31
Ο άγνωστος καρτο-πόλεμος των πιστωτικών


    Ένας παρασκηνιακός «πόλεμος» με «τρόπαιο» αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα καταλήξει στις τράπεζες ή στους καταναλωτές, μαίνεται τις τελευταίες ημέρες, με επίκεντρο το υπουργείο Οικονομίας και τελικό «διαιτητή» την κ. Λούκα Κατσέλη.Με παρασκηνιακές πιέσεις και μεθοδεύσεις, που σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του “B” έχουν φθάσει σε όρια παροξυσμού εσχάτως, οι τραπεζίτες προσπαθούν να πάρουν τη ρεβάνς έναντι των καταναλωτών και να αναστρέψουν μια ιστορική ήττα τους στις δικαστικές αίθουσες, όπου κρίθηκε οριστικά από τον ’ρειο Πάγο (το 2001) και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (το 2003) η καταχρηστικότητα των υψηλών επιτοκίων των πιστωτικών καρτών!

Με απλά λόγια, τα δικαστήρια έκριναν με δύο αμετάκλητες αποφάσεις τους, ότι κάθε επιβάρυνση δανειολήπτη με επιτόκια υψηλότερα από τα εκάστοτε ισχύοντα δικαιοπρακτικά είναι παράνομη. Όπως τονίζει το Ελληνικό Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικών Ερευνών που με επικεφαλής τον κ. Τάκη Χριστοδουλόπουλο έχει αντιμετωπίσει εκατοντάδες φορές τις τράπεζες στα δικαστήρια με επιτυχία, «μετά τη μείωση κατά 0,50% του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, το δικαιοπρακτικό επιτόκιο μειώθηκε στο 6,75%, που αποτελεί την χαμηλότερη τιμή κατά τα τελευταία 63 χρόνια που τηρούνται στοιχεία».

Έτσι, σήμερα βρίσκονται νομικά «μετέωρες» όλες οι επιβαρύνσεις των δανειοληπτών με επιτόκια πάνω από το 6,75% (ή το 8,75% για την υπερημερία) και όσοι δανειολήπτες έχουν σωστή νομική καθοδήγηση «σκοράρουν» κατ’ επανάληψη στις δικαστικές αίθουσες κατά των τραπεζών, επιτυγχάνοντας συνεχείς ακυρώσεις διαταγών πληρωμής. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν πρόκειται για οφειλές από κάρτες, όπου ως γνωστόν οι τράπεζες επιβάλουν χρεώσεις έως και υπερτριπλάσιες του «πλαφόν» που έχουν ορίσει τα δικαστήρια.

Ουσιαστικά, οι τράπεζες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με ένα επικίνδυνο «αγκάθι στα πλευρά» του πιστωτικού συστήματος, παρότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει φροντίσει με μια γνωμοδότηση της νομικής της υπηρεσίας (την οποία, βέβαια, τα δικαστήρια ρίχνουν στο καλάθι των αχρήστων, κάθε φορά που γίνεται επίκλησή της…) να κρίνει (αυθαιρέτως…) ότι τα δικαιοπρακτικά επιτόκια δεν έχουν εφαρμογή στον τραπεζικό δανεισμό.

Στην ιστορική του απόφαση (1219/2001), επί συλλογικής αγωγής της ΕΚΠΟΙΖΩ, ο ’ρειος Πάγος έχει κρίνει (σελ. 34), ότι «τα εξωτραπεζικά επιτόκια παρά τον περιορισμό τους στις εξωτραπεζικές συναλλαγές δεν παύουν να έχουν γενικότερη κοινωνικοοικονομική σημασία και ν’ αφορούν και τις τραπεζικές συμβατικές σχέσεις. Ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος στην ελεύθερη διαμόρφωση των τραπεζικών επιτοκίων είναι η συμπίεσή τους κάτω από τα όρια των εξωτραπεζικών. Έτσι η συμφωνία για επιτόκια που υπερβαίνουν τα ανώτατα αυτά όρια δεν παύει να απαγορεύεται από το νόμο (ΑΚ 281)».

Με αυτή τη φράση, το Ανώτατο Δικαστήριο θέτει εκτός νομιμότητας τις περισσότερες από τις τραπεζικές χρεώσεις στην καταναλωτική πίστη, δημιουργεί εν δυνάμει απαιτήσεις δισεκατομμυρίων από την πλευρά των δανειοληπτών, αφήνει μετέωρους τους τραπεζικούς ισολογισμούς πολλών ετών και δυνητικά απειλεί να εκθέσει τις τράπεζες ακόμη και σε ποινικές διώξεις στελεχών τους για το αδίκημα της τοκογλυφίας!

Το παρασκήνιο των πιέσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες του “B”, ορισμένοι παράγοντες του τραπεζικού τομέα, σε συνεργασία με ορισμένα στελέχη της σημερινής κυβέρνησης (όχι, πάντως, με την αρμόδια υπουργό, κ. Κατσέλη) επιδιώκουν να αφαιρέσουν το «αγκάθι» με μια «πονηρή» νομοθετική ρύθμιση, που εκ πρώτης όψεως θα φαίνεται «φιλική» προς το συμφέρον των δανειοληπτών, στην πραγματικότητα όμως θα νομιμοποιεί τα υπερβολικά τραπεζικά επιτόκια.

Σύμφωνα με τις «διαρροές» των τελευταίων ημερών, η κυβέρνηση προσανατολίζεται (κατόπιν ευγενούς προτροπής των τραπεζιτών…) να θέσει ένα πλαφόν στα επιτόκια, το οποίο θα είναι ίσο με το μέσο όρο των επιτοκίων που ισχύουν σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες πλέον τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων. Ο «πονηρός» μαθηματικός τύπος δίνει ένα «νόμιμο» επιτόκιο πάνω από το 15-16%, που δεν απέχει πολύ από τα ισχύοντα σήμερα και πάντως είναι υπερδιπλάσιο του δικαιοπρακτικού.

Με τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες εκτιμούν ότι θα χάσουν μεν ένα πολύ μικρό ποσοστό κέρδους, αλλά θα καταφέρουν να νομιμοποιήσουν τα υψηλά επιτόκιά τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά τρόπον ώστε να υποχρεωθούν στο μέλλον να «διορθώσουν» αντίστοιχα τις –ενοχλητικές, ως τώρα- αποφάσεις τους και τα δικαστήρια.

Το ερώτημα είναι αν η κ. Κατσέλη, που δέχεται στο παρασκήνιο ισχυρές πιέσεις από τους τραπεζίτες, αλλά και από μέλη της κυβέρνησης που «αλληθωρίζουν» προς τις δικές τους θέσεις, θα ενδώσει τελικά σε αυτές τις απαιτήσεις των τραπεζιτών, επιφέροντας με τις αποφάσεις της ένα βαρύ πλήγμα στις καταναλωτικές οργανώσεις, που με πολυετείς προσπάθειες έχουν καταφέρει να ρίξουν τις τράπεζες στο… καναβάτσο, όσον αφορά τουλάχιστον τις μεταξύ τους αναμετρήσεις στις δικαστικές αίθουσες.

Η αρμόδια υπουργός γνωρίζει καλά το θέμα και έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν σχετικά, με τρόπο που είχε προκαλέσει αρκετές… ανατριχίλες στην Ένωση Τραπεζών -ενδεικτικά αναφέρουμε σχετικές δηλώσεις της, τον Νοέμβριο του 2008, στον Ρ/Σ “Alpha 989”.

Το πιθανότερο είναι ότι τελικά η υπουργός θα αποφύγει να «αγγίξει» με τη νομοθετική ρύθμιση το θέμα των επιτοκίων, αφήνοντας τα δικαστήρια να εφαρμόζουν την ισχύουσα νομολογία με τον ίδιο τρόπο που την εφαρμόζουν ως τώρα. Αν, όμως, κινηθεί τελικά σύμφωνα με τις υποδείξεις των τραπεζιτών και επιβάλει το υψηλό «πλαφόν» στα επιτόκια που φέρονται να προτείνουν, η κ. Κατσέλη θα έχει ακυρώσει μια από τις μεγαλύτερες νίκες του καταναλωτικού κινήματος στη χώρα μας, τονίζουν αρμόδιοι νομικοί καταναλωτικών οργανώσεων…    Από http://www.banksnews.gr/portal/home-page/124-top-story/360-2009-10-28-22-48-14
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Ορφέας στις Νοέμβριος 17, 2009, 11:36:54

Μεγάλη νίκη της ΕΚΠΟΙΖΩ
17/11/2009

 

    Μία νέα ακόμη μεγάλη επιτυχία έχει η ΕΚΠΟΙΖΩ στο δικαστικό αγώνα που διεξάγει για την προστασία των καταναλωτών από παράνομες τραπεζικές χρεώσεις. Με την με αριθμό 2123/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά υπόθεση συλλογικής αγωγής της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της Τράπεζας Πειραιώς κρίνονται, και αμετάκλητα πλέον, καταχρηστικοί τρεις καίριοι όροι τραπεζικών συναλλαγών που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα βασικές, καθημερινές και θεμελιώδεις συναλλαγές των καταναλωτών με τις τράπεζες. Ειδικότερα:

    Καταχρηστικός κρίνεται ο όρος που επιβάλλει στον καταναλωτή επιβάρυνση 1,40 ευρώ να καταβάλλει στην τράπεζα όταν καταθέτει χρήματα στον καταθετικό λογαριασμό ενός τρίτου (λ.χ. για το ενοίκιο, σε φιλικό του ή συγγενικό του πρόσωπο, για οποιαδήποτε αιτία). Πρόκειται για χρέωση που προβλέπει η συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζών και ανέρχεται συνήθως από 1,20 έως 1,50 ευρώ.
Καταχρηστικός κρίνεται ο όρος που προβλέπει ότι στην περίπτωση που οι κινήσεις ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου είναι περισσότερες από τέσσερις το μήνα ο κάτοχος του λογαριασμού να επιβαρύνεται με 0,80 ευρώ για κάθε κίνηση.
Καταχρηστικός, τέλος, κρίνεται και ο όρος που προβλέπει για την περίπτωση του στεγαστικού δανείου που χρησιμοποιείται για κατασκευή ή ανέγερση κατοικίας, ότι το δάνειο κατατίθεται σε δεσμευμένο λογαριασμό και, ενώ ο δανειολήπτης το αναλαμβάνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, επιβαρύνεται με τους τόκους του δανείου από την ημέρα που κατατίθεται το ποσόν στον δεσμευμένο λογαριασμό. Το αποτέλεσμα είναι ο δανειολήπτης να πληρώνει αδικαιολόγητα τόκους για κεφάλαια του δανείου τα οποία στην πραγματικότητα δεν είχαν περιέλθει σε αυτόν.

    Η απόφαση αναπέμπει στο Εφετείο το αίτημα της ΕΚΠΟΙΖΩ για την αναγνώριση δικαιώματος χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ποσού 100.000,00€.

    Mε την αμετάκλητη απόφαση οι καταναλωτές ασφαλώς μπορούν να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων που έχουν υποχρεωθεί να καταβάλουν, σε εφαρμογή των παράνομων τραπεζικών πρακτικών. Ωστόσο, για ευνόητους πρακτικούς λόγους, στις περιπτώσεις που πρόκειται για μικροχρεώσεις, η διεκδίκηση αυτή είναι σχεδόν αδύνατη. Η Πολιτεία θα πρέπει γι’ αυτό να θεσπίσει, κατ’ αντιστοιχία προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέσα προστασίας που θα προβλέπουν την αποστέρηση των παράνομων κερδών από τις τράπεζες και τη διάθεσή τους για κοινωφελείς σκοπούς. Τούτο είναι αναγκαίο προκειμένου να επέλθει ένα αποτελεσματικό πλήγμα στα ίδια τα κίνητρα που παράγουν τις παράνομες αυτές πρακτικές.

    Τέλος, η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες στην προστασία των καταναλωτών. Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οφείλει να επέμβει τώρα και να υποχρεώσει όλες τις άλλες τράπεζες, με την απειλή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων, να εγκαταλείψουν τις παραπάνω παράνομες πρακτικές. Να μην επιτρέψει την συγκάλυψη των παράνομων αυτών πρακτικών με προσχηματικές αλλαγές ή την αντικατάστασή τους με άλλες παρεμφερείς παράνομες πρακτικές.

http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/?&nid=584
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Ορφέας στις Δεκέμβριος 15, 2009, 10:04:57
    Την ώρα που στη δημόσια συζήτηση για την οικονομία κυριαρχούν τα spread των κρατικών ομολόγων, η Citigroup αποκαλύπτει σε χθεσινή της έκθεση τη μεγάλη «ληστεία» των καταναλωτών από τις τράπεζες στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, όπου τα spread, δηλαδή τα περιθώρια επιτοκίου δανεισμού, έχουν ξεπεράσει πλέον και τις 1.000 μονάδες βάσης!

Τα στοιχεία που παραθέτει η Citi σε σχετικό πίνακα είναι αποκαλυπτικά για τις πρακτικές των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών της χώρας, οι οποίες στην περίοδο της κρίσης ανέβασαν κατακόρυφα τα περιθώρια κέρδους των καταναλωτικών δανείων (περιλαμβάνονται και οι χορηγήσεις μέσω καρτών), τα οποία πλησίασαν σε μία περίπτωση και τις 1.100 μονάδες βάσης (11%).

Αναλυτικά,

Η Alpha το τρίτο τρίμηνο του 2008, όταν άρχιζε η κλιμάκωση της κρίσης, είχε περιθώριο 660 μονάδων στα καταναλωτικά δάνεια, ενώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2009 το είχε «απογειώσει» στις 859 μονάδες, δηλαδή το αύξησε κατά 2%.

Η Eurobank, αντίστοιχα, από 794 μονάδες, το ανέβασε στις 1002, δηλαδή επίσης η αύξηση ήταν της τάξεως του 2% σε ένα χρόνο.

Η Εθνική φαίνεται ότι έδωσε πραγματικό… ρεσιτάλ κερδοσκοπίας, εις βάρος των καταναλωτών, καθώς το spread εκτινάχθηκε από τις 696 στις 1093 μονάδες βάσης. Αισίως, δηλαδή, η Εθνική αύξησε σχεδόν κατά 4% το spread στη λιανική πίστη, ίσως και εξαιτίας του πανικού των στελεχών της για την απότομη επιδείνωση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου τομέα –από 617 εκατ. ευρώ κέρδη το 9μηνο του 2008, φέτος η τράπεζα εμφάνισε ζημιές 84 εκατ. ευρώ.

Πιο μετριοπαθής στην αύξηση του περιθωρίου αποδείχθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, ανεβάζοντας το spread από τις 697 στις 851 μονάδες, δηλαδή περίπου κατά 1,5 μονάδα.

Το οξύμωρο, που καταδεικνύει και το μεγάλο βαθμό της τραπεζικής αυθαιρεσίας στην Ελλάδα, είναι ότι αυτά τα εξωφρενικά υψηλά περιθώρια κέρδους δημιουργούνται κατά κανόνα από τα παράνομα επιτόκια που εφαρμόζουν οι τράπεζες στις περισσότερες μορφές καταναλωτικών δανείων, με αποκορύφωμα τις πιστωτικές κάρτες, που έχουν φθάσει πλέον να έχουν επιτόκια 20% υψηλότερα από το βασικό επιτόκιο του ευρώ και σχεδόν 15 μονάδες πάνω από το εξωτραπεζικό (δικαιοπρακτικό) επιτόκιο δανεισμού.

Οι περισσότεροι καταναλωτές που αγόγγυστα πληρώνουν αυτές τις εξωφρενικές χρεώσεις δεν γνωρίζουν καν ότι ήδη η Δικαιοσύνη έχει δημιουργήσει νομολογία που τις απαγορεύει, άσχετα αν οι τράπεζες επιλέγουν να την παραγνωρίζουν:

Στην απόφασή του με αριθμό 1219/2001, ο ’ρειος Πάγος αναφέρει τα ακόλουθα (σελ. 34): «Τα εξωτραπεζικά επιτόκια παρά τον περιορισμό τους στις εξωτραπεζικές συναλλαγές δεν παύουν να έχουν γενικότερη κοινωνικοοικονομική σημασία και ν’ αφορούν και τις τραπεζικές συμβατικές σχέσεις. Ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος στην ελεύθερη διαμόρφωση των τραπεζικών επιτοκίων είναι η συμπίεσή τους κάτω από τα όρια των εξωτραπεζικών. Έτσι η συμφωνία για επιτόκια που υπερβαίνουν τα ανώτατα αυτά όρια δεν παύει να απαγορεύεται από το νόμο (ΑΚ 281)».

Η δεσμευτική αυτή κρίση του ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, όπως σημειώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικών Ερευνών, εφαρμόζεται απόλυτα και στις αποφάσεις της τακτικής Δικαιοσύνης η οποία ακυρώνει και για τον λόγο αυτό διαταγές πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης για τέτοιες παράνομες απαιτήσεις καταναλωτικής πίστης. Για το θέμα αυτό εκδόθηκαν και οι αριθ. 6773 και 6774/24.11.2003 τελεσίδικες αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας που απέρριψαν εφέσεις της American Express για ακυρώσεις διαταγών πληρωμής από το Ειρηνοδικείο Αθήνας για προσωπικά δάνεια, με επιτόκια υψηλότερα των δικαιοπρακτικών.

Με απλά λόγια, οι τεράστιες χρεώσεις των τραπεζών στην καταναλωτική πίστη είναι νομικά μετέωρες και εξακολουθούν να επιβάλλονται μόνο από κεκτημένη… ταχύτητα αυθαιρεσίας!

    Από: http://www.banksnews.gr/portal/home-page/124-top-story/484-----4
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Δεκέμβριος 17, 2009, 10:53:56
Ακόμα μία παρανομία αυτή τη φορά από την Τράπεζα Πειραιώς...

Μας έχει κοινοποιηθεί πως η αύξηση των πιστωτικών ορίων στο 25%, δεν έχει γίνει σε όλους τους ενήμερους πελάτες, αλλά μόνο σε συγκεκριμένους πελάτες, σύμφωνα με κάποια κριτήρια που ορίστηκαν εσωτερικά στην Τράπεζα Πειραιώς.  'Οταν ζητήθηκε από την Τράπεζα να τους εξηγήσει εγγράφως ποια ήταν τα κριτήρια, η Τράπεζα Πειραιώς ΑΡΝΗΘΗΚΕ, να κοινοποιήσει τα κριτήρια αυτά.  Πρόκειται δηλαδή είτε για μια μαϊμού διαφήμιση, να κερδίσει την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, ή απλά έχει καταπατηθεί η αρχή της Ισότητας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιλέγοντας μία συγκεκριμένη μερίδα ενήμερων πελατών, όπου χορηγήθηκε αύξηση του 25%.

Επίσης 8,75% ισχύει μόνο για αγορές που θα γίνουν στο διάστημα 4 μηνών, αλλά όπως μας αναφέρθηκε διαφημίζεται από υπαλλήλους της Τράπεζας, ως γενική μείωση επιτοκίου των καρτών.

http://lostinmarket.gr/community/?p=202

October 26th, 2009

Σε σημερινή ανακοίνωση της η Τράπεζα Πειραιώς αναφέρει πως για το διάστημα από 01.11.2009 μέχρι 28.02.2010 το επιτόκιο των Πιστωτικών Καρτών για αγορές θα είναι στο 8,75%. Παράλληλα για όλους τους ενήμερους πελάτες θα υπάρξει αύξηση των πιστωτικών ορίων κατά 25%.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δελτίο τύπου ”Η Tράπεζα Πειραιώς ανταποκρινόμενη με ευαισθησία στα προβλήματα των καταναλωτών και επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι βρίσκεται στο πλευρό του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, ανακοινώνει τη μείωση των επιτοκίων..Όπως στις αρχές του χρόνου, πρώτη η Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε το δρόμο της μείωσης των επιτοκίων για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων απέναντι στην υποχώρηση της ζήτησης – για να τονωθεί η αγορά και να διασφαλισθούν θέσεις εργασίας – έτσι και τώρα έρχεται αρωγός στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους και να αναθερμανθεί η αγορά. Παράλληλα, η προσφορά αυτή δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να ικανοποιήσουν με μικρότερο κόστος τις καταναλωτικές τους ανάγκες.”
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Φεβρουάριος 03, 2010, 16:03:12
http://www.banksnews.gr/portal/home-page/124-top-story/565-2010-01-31-23-23-16

Μήνυση σε τράπεζα για τοκογλυφία με κάρτες!
 Monday, 01 February 2010

Την ώρα που η κρίση υπερχρέωσης των καταναλωτών κορυφώνεται, για πρώτη φορά η ελληνική Δικαιοσύνη εξετάζει μήνυση εναντίον μεγάλης τράπεζας για τοκογλυφία με πιστωτικές κάρτες, ενώ η… βαλίτσα πηγαίνει αρκετά μακριά, αφού ο μηνυτής θίγει και το μείζον θέμα των παράνομων, όπως ισχυρίζεται, κερδών που αποκομίζουν οι τράπεζες με υπερβολικές χρεώσεις και στα οποία στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό οι ισολογισμοί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «B», εδώ και ένα χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα για τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε ο κ. Τάκης Χριστοδουλόπουλος, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικών Ερευνών (ΕΙΧΕ) www.eixe.gr εναντίον γνωστής τράπεζας, δικηγορικών και εισπρακτικών εταιρειών, διεθνών εταιρειών πιστωτικών καρτών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Στην αναφορά του, ο γνωστός εκπρόσωπος καταναλωτών σε εκατοντάδες υποθέσεις διαμάχης με τράπεζες, αναφέρει γεγονότα και επισυνάπτει αποδεικτικά έγγραφα, μαζί με σημαντικό αριθμό δικαστικών αποφάσεων, που αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν αυτεπάγγελτα  διωκόμενες αξιόποινες πράξεις, σχετικά με δύο πιστωτικές κάρτες δύο καταναλωτών που εκπροσωπεί.

Τονίζει όμως, ότι το θέμα είναι πολύ ευρύτερο, καθώς «η συγκεκριμένη τράπεζα έχει εκδώσει σε πελάτες της κατά τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια όμοιες ή περεμφερείς πιστωτικές κάρτες, σε συνολικό αριθμό που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο (1.000.000) και με τους ίδιους ή περεμφερείς όρους και συμφωνίες».

Στη μηνυτήρια αναφορά τονίζεται ότι με διάφορες γνωστές μεθοδεύσεις, που κατ’ επανάληψη έχουν κριθεί ως καταχρηστικές από τα δικαστήρια, οι κάρτες των δύο καταναλωτών χρεώθηκαν με υπερβολικά υψηλά ποσά, ενώ η τράπεζα και οι δικηγόροι της διεκδίκησαν με δικαστικά μέσα αυτές τις παράνομες χρεώσεις: «προέβησαν σε ψευδείς εν γνώσει όλων τους ισχυρισμούς, τους οποίους υποστήριξαν με την επίκληση και προσαγωγή εγγράφων, στα οποία περιέχονταν εν μέρει μη νόμιμες αξιώσεις της τράπεζας, παραπλανώντας έτσι την δικαστή στην έκδοση διαταγής πληρωμής υπέρ των απόψεών της και σε βλάβη της περιουσίας ημών των πελατών της τράπεζας», τονίζει ο μηνυτής.

Το μεγαλύτερο ποσό των παράνομων, σύμφωνα με τη νομολογία, χρεώσεων αφορά υπολογισμό των τόκων με επιτόκια πολύ υψηλότερα από το δικαιοπρακτικό. «Η τράπεζα χρέωσε την κάρτα συνολικά για τόκους και ανατοκισμούς αυτών το ποσό των Ευρώ 3.940,36, ενώ οι νόμιμοι και αποδεκτοί τόκοι με βάση όχι το τραπεζικό επιτόκιο της κάρτας αλλά τα δικαιοπρακτικά επιτόκια που ίσχυσαν κατά καιρούς ήταν μόνο Ευρώ 1.195,42. Χρεώθηκε δηλαδή η καρτούχος με ποσό τόκων Ευρώ 2.975,82 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ».

Σε σχέση με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο μηνυτής τονίζει ότι «οι άδειες που έχουν λάβει οι τράπεζες, όπως και η κατηγορούμενη, έχουν όρους και προϋποθέσεις, μία από τις οποίες είναι η υποχρέωση να λειτουργούν τηρώντας την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις και τις αποφάσεις περί πιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 8  ). Τον βασικό αυτό όρο αδειοδότησης, οι τράπεζες με την συνεπή ανοχή της Τραπέζης της Ελλάδος, παραβιάζουν βάναυσα και διαχρονικά. Αυτό ισχύει και για την κατηγορούμενη ενώ η συνεπής και διαχρονική ανοχή της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. φέρεται να συνιστά παράβαση καθήκοντος».

Οι διαφορές μεταξύ νόμιμων και παράνομων χρεώσεων αποτελούν, κατά το μηνυτή, προϊόντα εγκλήματος, ενώ «το συνολικό ποσό των ποσών αυτών αποτελεί μέρος των εσόδων και των κερδών της τράπεζας, όπως παρουσιάζονται κάθε χρόνο στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσης που ελέγχουν οι ορκωτοί λογιστές της τράπεζας και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, κάθε χρόνο, ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης ΔΕΝ απεικονίζουν ορθά την πραγματική οικονομική κατάσταση της τράπεζας αλλά είναι ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ και παραπλανούν το επενδυτικό κοινό (μετόχους της τράπεζας και γενικότερα τους επενδυτές). Η δε διανομή μερισμάτων που ακολουθεί, συνιστά νομιμοποίηση των εσόδων αυτών από τις παράνομες χρεώσεις στις κάρτες (και τα άλλα τοκοτεχνάσματα της τράπεζας)»!

Μάλιστα, ο μηνυτής σημειώνει, ότι αυτό το θέμα είχε θίξει ο ίδιος με την ιδιότητα του μετόχου σε συνέλευση των μετόχων της κατηγορούμενης τράπεζας, χωρίς να λάβει απάντηση από τη διοίκησή της, εκτός από μια προειδοποίηση ότι «θα τα πούμε στα δικαστήρια». Ποτέ, όμως, η διοίκηση της τράπεζας δεν προχώρησε σε δικαστικές ενέργειες, σημειώνει ο μηνυτής.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη μηνυτήρια αναφορά του ο κ. Χριστοδουλόπουλος έχει επισυνάψει ως σχετικά έγγραφα δεκάδες δικαστικές αποφάσεις κατά των τραπεζών για παράνομες χρεώσεις, πολλές από τις οποίες είναι τελεσίδικες και αμετάκλητες. Η εξέλιξη της δικαστικής έρευνας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά η καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών έναντι καταναλωτών ελέγχεται από την ποινική Δικαιοσύνη, σημειώνουν έγκριτοι νομικοί.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Φεβρουάριος 14, 2010, 13:45:00
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4560065&ct=3

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Καταγγέλλει 8 τράπεζες για καταχρηστικές χρεώσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010
    
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ χρεώσεις από οκτώ τράπεζες για την εγγραφή εμπράγματων δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο καταγγέλλει ο Συνήγορος του Καταναλωτή, παρά τη σύσταση που είχε κάνει στις εν λόγω τράπεζες από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή κ. Ευάγγελος Ζερβέας προέβη τον Δεκέμβριο του 2009 στη σύνταξη σύστασης προς τις τράπεζες Εμπορική, Αspis, Μillennium, Κύπρου, Εurobank, Εθνική, Πειραιώς και Γενική, οι οποίες βαρύνουν τους δανειολήπτες με έξοδα καταχώρισης εμπράγματων δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, κρίνοντας τις εν λόγω χρεώσεις αυθαίρετες και καταχρηστικές και καλώντας τα καταγγελλόμενα πιστωτικά ιδρύματα να προβούν σε άμεση επιστροφή των χρηματικών ποσών που εισέπραξαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στους πελάτες τους.

Ωστόσο, και παρά τις οχλήσεις της Αρχής, οι τράπεζες αρνήθηκαν να κάνουν τη σύσταση αυτή αποδεκτή, με αποτέλεσμα τη δημοσιοποίηση από τον Συνήγορο του Καταναλωτή των ονομάτων των οκτώ τραπεζών για τις καταχρηστικές χρεώσεις στην ιστοσελίδα της Αρχής (www. synigoroskatanaloti.gr).
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Φεβρουάριος 23, 2010, 14:13:50
http://olympia.gr/2008/12/05/bank_fraud/

Μαζικές Μηνύσεις σε τράπεζες, Διαφημιστικές και ΜΜΕ που τις διαφημίζουν.
Δημοσιεύθηκε από olympiada στο Δεκεμβρίου 5, 2008

Υπάρχουν επιχειρήσεις με ποσοστό κέρδους που μπορεί να φτάσει το 10,000% με ελάχιστο περιθώριο επικινδυνότητας. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν υπεξαιρέσει περιουσίες πελατών τους. Υπάρχουν επιχειρήσεις που λαμβάνουν έσοδα από πλήθος δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται άμεσα με αυτές. Οι τράπεζες. Όπως ενημερωνόμαστε από το press-gr, ξεκίνησε δράση που δε μπορεί παρά να μας βρεί όλους και όλες κοινωνούς.

Με 26σέλιδη βαρύτατη μήνυση που κατέθεσε χθές στην Εισαγγελία Αθηνών ο Πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικών Ερευνών (ΕΙΧΕ) κ. Τάκης Χριστοδουλόπουλος, άρχισε η μετωπική σύρραξη των δανειοληπτών (καταναλωτών και επιχειρηματιών) με το τραπεζικό σύστημα. Κεντρικός άξονας είναι η τραπεζική τοκογλυφία που ενυπάρχει σε κάθε δανειακή συναλλαγή και η «θεσμοθετημένη» και προκλητική αντίληψη των τραπεζιτών ότι μπορούν να λειτουργούν έξω και πέρα από τα όρια της νομιμότητας.

Ο μηνυτής είναι πρώην ανώτατο στέλεχος τραπεζών και, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, πρωτοστατεί στην προσπάθεια ανάδειξης της τραπεζικής πολυπαρανομίας, των ποινικού χαρακτήρα αδικοπραξιών που κάνουν κατ’ επάγγελμα οι τραπεζίτες με αποτέλεσμα, εκτός από την λεηλασία της περιουσίας των πελατών, οι τράπεζες να προσβάλλουν βάναυσα και την συνταγματικά προστατευόμενη αξιοπρέπεια κάθε συναλλασσόμενου με αυτές. Με παρέμβαση του ΕΙΧΕ ενάντια σε δικαστικές ενέργειες τραπεζών κατά δανειοληπτών, έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα περισσότερες από 1.000 δικαστικές αποφάσεις σε βάρος των τραπεζών με τις οποίες προστατεύτηκαν οι εμπλεκόμενοι δανειολήπτες από διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς τραπεζών.

Η χθεσινή μήνυση που αποτελεί την πρώτη από άλλες τριάντα (30) που αναμένεται να κατατεθούν πολύ σύντομα, αφορά σε δύο πιστωτικές κάρτες της A.E. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, μία VISA και μία AMERICAN EXPRESS, για τα κατάλοιπα των οποίων οι δικηγορικές εταιρείες «ΣΙΟΥΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ-ΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ, ΓΑΛΑΝΟΣ» έβγαλαν διαταγές πληρωμής κατά τον οφειλετών, οι οποίες ανακόπηκαν με επιτυχία από συνεργάτες-δικηγόρους του ΕΙΧΕ.

Σύμφωνα με πορίσματα πραγματογνωμοσύνης του ΕΙΧΕ, τα νόμιμα και πραγματικά ποσά οφειλής για τις δύο επίδικες πιστωτικές κάρτες είναι σημαντικά μικρότερα από τις απαιτήσεις της τράπεζας που προσαυξήθηκαν και με παράνομους τόκους υπερημερίας που υπολόγισαν οι δικηγόροι των παραπάνω δικηγορικών εταιρειών.
Η βασική αιτία των διαφορών είναι η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των επιτοκίων των καρτών (17-19%) και των δικαιοπρακτικών επιτοκίων (9-10,25%) τα οποία δέχονται σαν τα νόμιμα τα δικαστήρια. Οι διαφορές αυτές υπάρχουν και σε όλες τις πιστωτικές κάρτες που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα.

Με την 26σέλιδη μήνυση και το ογκώδες αποδεικτικό υλικό που περιλαμβάνει με σημαντικό αριθμό δικαστικών αποφάσεων από το σύνολο των 1.000 με τις οποίες το ΕΙΧΕ έχει «χαρτογραφήσει» τις εναρμονισμένες παρανομίες των τραπεζών σε βάρος των ανυποψίαστων καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων, ο κ. Χριστοδουλόπουλος μήνυσε τους παρακάτω :

1. τον Πρόεδρο και τους αρμόδιους Διευθυντές της ALPHA Τράπεζας για τοκογλυφία
2. τον Πρόεδρο και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της τράπεζας κατά την τελευταία 8ετία για την έγκριση ψευδών ισολογισμών, απάτη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των μετόχων/επενδυτών και νομιμοποίηση εσόδων από κακουργηματικές δραστηριό-τητες
3. τους Ορκωτούς Ελεγκτές της τράπεζας κατά την τελευταία 8ετία για παράβαση καθήκοντος και υπογραφή ψευδών ισολογισμώνυ
4. τις ξένες εταιρείας VISA και AMERICAN EXPRESS για συνέργεια σε τοκογλυφία με τις συγκεκριμένες κάρτες που φέρουν τα σήματά των
5. τον σημερινό και των προηγούμενο Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος για παράβαση καθήκοντος
6. την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΕΕΤ)Όκαθώς και τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα αυτής για ηθική αυτουργία στις παράνομες πράξεις της μηνυομένης τράπεζας
7. τις παραπάνω δικηγορικές εταιρείες μαζί με μία δικηγόρο εκάστης για τοκογλυφία και απάτη σε Δικαστήριο

Σημειώνεται ότι δύο εταίροι της πρώτης εταιρείας είναι οι υιοί του Προέδρου της Βουλής κ. Δημητρίου Σιούφα ενώ ο κ. Ιωάννης Μούργελας, επι κεφαλής εταίρος της δεύτερης είναι ο Πρόεδρος της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» και για 10ετίες νομικός σύμβουλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στις εισπρακτικές δραστηριότητες των εταιρειών των οποίων εναντίον κατανα-λωτών υπήρξαν πρόσφατα δημοσιεύματα.

«Οι τράπεζες και η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτική Αρχή των καθώς και το Κράτος είχαν προειδοποιηθεί για μηνύσεις με δύο εξώδικα του ΕΙΧΕ από το 2006 και το 2007 για το σύνολο των παρανομιών των τραπεζών στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και της νομιμοποίησης εσόδων από κακουργηματικές δραστηριότητες και για το ότι θα τους ζητηθούν ευθύνες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα εξώδικα επιδόθηκαν με δικαστικό επιμελητή στην ΕΕΤ για την ενημέρωση των τραπεζών-μελών της αλλά, μέχρι σήμερα, δεν είχαμε καμία αντίδραση» παρατηρεί ο κ. Χριστοδουλόπουλος ο οποίος είναι πρώην ανώτατο στέλεχος τραπεζών με εξαιρετικά ευδόκιμη θητεία από το 1964. Κατά την τελευταία 10ετία, διευθύνει με μεγάλες επιτυχίες το ΕΙΧΕ που είναι ένωση προστασίας καταναλωτή με εξειδίκευση στις τράπεζες.

Η χθεσινή μήνυση του κ. Χριστοδουλόπουλου είναι η δεύτερη κατά τραπεζών για τοκογλυφία. Στην πρώτη, προ ετών, για παράνομη χρέωση μικροποσού (Ευρώ 680) σε δανειακό λογαριασμό μικροεπιχειρηματία της Εθνικής Τράπεζας, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά τριών ανωτέρων στελεχών της στη Λάρισα. Στη δίκη των που έγινε τον Νοέμβριο 2007, οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν δεδομένου ότι υπέδειξαν ανώτερο κλιμάκιο της τράπεζας από το οποίο τους είχαν δοθεί οι οδηγίες για τις παράνομες χρεώσεις. Η εισαγγελική αυτή έρευνα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλόπουλο, θα κατατεθούν συνολικά περίπου πενήντα μηνύσεις κατά τραπεζών μέσα στους επόμενους μήνες ενώ κάθε καταναλωτής θα μπορεί με ομαδικές αγωγές που ετοιμάζει το ΕΙΧΕ να διεκδικήσει χρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους Ευρώ 4 εκατομμυρίων για κάθε μία πιστωτική κάρτα, προσωπικό ή καταναλωτικό δάνειο και δάνειο αυτοκινήτου που είχε στο παρελθόν ή έχει ακόμα. Με ατομικές αγωγές, οι επιχειρήσεις θα διεκδικήσουν από κάθε δανείστρια τράπεζα αποζημιώσεις δεκάδων εκατομμυρίων Ευρώ για θετικές και αποθετικές ζημιές που τους προκάλεσαν με τις παράνομες χρεώσεις οι τράπεζες καθώς και μεγάλες αποζημιώσεις για ηθικές βλάβες από αδικοπραξίες.

«Όπως έχω ήδη πεί δημόσια, με την επιλογή τους να παρανομούν σύμφωνα με τις οδηγίες του 80ετούς καρτέλ των που είναι ένα από σκληρότερα του δυτικού κόσμου, οι τράπεζες έχουν αυτοκτονήσει. Απλώς, δεν το ξέρουν ακόμα», λέει ο κ. Χριστοδουλόπουλος, προσθέτοντας «Μέσα σε Γενικές Συνελεύσεις μετόχων μεγάλων τραπεζών τα τελευταία χρόνια, έθεσα προς τις Διοικήσεις το ερώτημα ποια συνέλευση εξουσιοδότησε ποτέ διοίκηση να παρανομεί χάριν της κερδοφορίας και με κίνδυνο να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της τράπεζας. Απάντηση δεν μου δόθηκε ποτέ γιατί κανείς τραπεζίτης δεν μπορεί να ομολογήσει ότι οι οδηγίες για τις εναρμονισμένες παρανομίες εκπορεύονται από το ιερατείο του καρτέλ».

Και καταλήγει ως εξής: «Η επιτυχία της 10ετούς προσπάθειας του ΕΙΧΕ και εμού προσωπικά να τεκμηριώσουμε και να αποδείξουμε την τραπεζική παρανομία με περισσότερες από 1.000 δικαστικές αποφάσεις κατά τραπεζών προέκυψε, όχι μόνο από την άριστη γνώση μας του τραπεζικού συστήματος από μέσα αλλά και από την εντυπωσιακή ευθυκρισία και την κορυφαία συναίσθηση καθήκοντος σχεδόν του συνόλου των Ελλήνων δικαστών. Ήρθε η ώρα, την ίδια αξιοπιστία και συναίσθηση ευθύνης να επιδείξουν και οι Εισαγγελικές Αρχές, κάτι για το οποίο, προσωπικά, δεν έχω καμία αμφιβολία. Για εκείνο που συνεχίζω να αμφιβάλω είναι ο διαχρονικός ρόλος προστάτη των τραπεζών που διαδραματίζει το Κράτος με όλες τις Κυβερνήσεις των τελευταίων 30 ετών. Πρόσφατα, η Κυβέρνηση έδωσε πιστώσεις Ευρώ 28 εκατομμυρίων στις τράπεζες οι οποίες είναι κυριολεκτικά βουτηγμένες στην παρανομία, που έχουν σωρεύσει κατασχετέα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες τουλάχιστον Ευρώ 30 δις και πρόκειται να γεμίσουν με αγωγές τεράστιων αποζημιώσεων από κάθε θύμα τους, επιχειρηματία και καταναλωτή. Το τι θα μείνει μετά από αυτά είναι προφανέστατο. Ας πρόσεχαν και ας είχαν τον επιβαλλόμενο σεβασμό στο ρόλο αλλά και προς τον Ελληνικό. Τώρα είναι έκπτωτοι και κατηγορούμενοι με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το θλιβερό για μας που είμαστε ενεργοί πολίτες έξω από κομματικούς σχηματισμούς, διαπλεκόμενα συμφέροντα και υπόγειες διαδρομές είναι ότι, οι δράσεις για να απαλλαγεί η Χώρα από την τραπεζική παρανομία έπρεπε να γίνουν από εμάς τους πολίτες ενώ αυτό αποτελεί υποχρέωση του Κράτους που, υποτίθεται, ότι οι εξουσίες που πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν ΜΟΝΟ υπέρ αυτού και του Εθνους (όχι των υπόγειων συμφερόντων) και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Το διαχρονικό σκάνδαλο των πολιτικών με τη διαπλοκή με τις τράπεζες είναι πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμα όλων των σκανδάλων έχουν απασχολήσει την Ελληνική κοινή γνώμη κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια».

Εξάλλου, με πρόσφατο εξώδικο του ΕΙΧΕ, προειδοποιήθηκαν τα τηλεοπτικά κανάλια, οι εφημερίδες-ραδιόφωνα και οι διαφημιστικές εταιρίες ότι, εάν από τις αρχές Νοεμβρίου και μετά εμφανίσουν διαφημιστικά μηνύματα τραπεζών για πιστωτικές κάρτες και εορτοδάνεια που εκτοκίζονται με τοκογλυφικά επιτόκια, θα μηνύεται η διαφημιζόμενη τράπεζα για τοκογλυφία μαζί με το μέσο και η διαφημιστική εταιρία για συνέργεια στη τοκογλυφία. Εχουν ήδη εντοπισθεί μόνο τρεις παραβάσεις που θα αντιμετωπισθούν πολύ σύντομα με την γνωστή επιμέλεια του ΕΙΧΕ. Το ανώτατο θεμιτό όριο επιτοκίου για οποιοδήποτε δανειακό τραπεζικό προϊόν είναι σήμερα 8,75%.

Για αναλυτική ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, το ΕΙΧΕ ετοιμάζει πλούσια σε πληροφόρηση ιστοσελίδα (http://www.eixe.org/) που αναμένεται να λειτουργήσει μετά τον Ιανουάριο 2009.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Φεβρουάριος 26, 2010, 17:23:36
http://www.rwf.gr/interviews_senaria-new.php?id=157&interview=1&interview_id=366

Ημερομηνία Προβολής: 2-1-2006
Τίτλος : ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ 
Θέμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεντεύξεις
Τάκης Χριστοδουλόπουλος
 (Πρόεδρος Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικών Ερευνών)

Η καριέρα μου στο τραπεζιτικό σύστημα άρχισε τον Απρίλιο του 1964 σε μία εποχή που οι τράπεζες δεν είχαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όλα ήταν σε καρτέλες. Και θυμάμαι, χαρακτηριστικά, κάθε εξάμηνο παίρναμε τις καρτέλες ακόμα και στο σπίτι μας και κάναμε με το χέρι υπολογισμούς των τοκαρίθμων για να βγουν οι τόκοι. Τότε έμφαση υπήρχε στην τράπεζα από την παρουσία των αποταμιευτών. Δηλαδή κάθε ένας είχε ένα ταμιευτήριο, μικρά, μεσαία υπόλοιπα και μεγάλα. Και είχαμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ερχόταν στις τράπεζες, στην δικιά μας, και εξαργύρωνε χαρτονομίσματα ξένα τα οποία ήταν το μεταναστευτικό, τα εμβάσματα, και επίσης επιταγές.

Χαρακτηριστικό, δε, της εποχής ήταν ότι επειδή πολλοί ήταν αναλφάβητοι, δεν μπορούσαν να υπογράψουν εμείς για να τους εξαργυρώσουμε τις επιταγές τους βάζαμε ένα ταμπόν μελάνης και παίρναμε το δακτυλικό αποτύπωμα επάνω στην επιταγή αντί υπογραφής. Τότε ήταν, την εποχή του 1960 και του 1970 συνεχίστηκε, και του 1980, ήταν εποχής ροπής προς αποταμίευση, υπήρχε και μία εκπαίδευση του κόσμου και όλοι είχαν ένα ποσό στην άκρη για να καλύψουν κάποιο ενδεχόμενο απρόοπτο και να έχουν και ένα πρόσθετο εισόδημα, διότι το ταμιευτήριο έδινε επιτόκια της τάξεως του 10% που ήταν σημαντικά.

Και βέβαια υπήρχε μία γενική απαγόρευση από την Νομισματική Επιτροπή για χορηγήσεις για καταναλωτικούς σκοπούς. Δάνεια έπαιρναν αποκλειστικά και μόνο το εμπόριο, η βιομηχανία και η βιοτεχνία. Οι καταναλωτές, θυμάμαι την περίπτωση ενός οδοντίατρου ο οποίος είχε σπουδάσει και ήθελε να πάρει μηχανήματα να ξεκινήσει το ιατρείο του και απαγορευόταν από τις διατάξεις περί χρηματοδοτήσεων να χρηματοδοτηθεί αυτός ο γιατρός.

Γενικώς, πάντως, έχει αλλάξει πάρα πολύ το σύστημα των τραπεζών. Πότε άρχισε πια η καταναλωτική πίστη να διογκώνεται και να γίνεται σταδιακά το βασικό έσοδο για τις τράπεζες;

Στην δεκαετία του 1990 απελευθερώθηκε η χρηματοδότηση της καταναλωτικής πίστης και όλοι διαπίστωσαν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μπορεί να πάρει κανείς ένα δάνειο προσωπικό ή να έχει μία κάρτα κλπ, οπότε απρόοπτο που μπορεί να είχε κανείς, καλυπτόταν από αυτό. Ταυτόχρονα, το επίπεδο του εισοδήματος ανέβαινε σημαντικά. Την δεκαετία του 1960 η αποταμίευση που βλέπαμε ήταν με πάρα πολύ χαμηλά μέσα εισοδήματα. Έτσι, λοιπόν, άρχισε και βοήθησε και η διαφήμιση σε αυτό, ο κόσμος να σκέφτεται να είναι πιο κοντά στην νοοτροπία του καταναλωτή και άρχισε να χρησιμοποιεί αυτά τα προϊόντα των τραπεζών καταναλωτικής πίστης, προσωπικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, δάνεια για αυτοκίνητα και πιστωτικές κάρτες.

Αν και βέβαια θα πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι η πιστωτική κάρτα δεν είναι εργαλείο άντλησης πιστώσεων, δηλαδή μία μορφή δανείου, είναι ένα εργαλείο πληρωμών. Αλλά έτσι που έχει εφαρμοστεί έχει γίνει και αυτό πηγή άντλησης τραπεζικού χρήματος. Έτσι, σήμερα ταυτόχρονα τα επιτόκια έχουν πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι σχεδόν ανύπαρκτη η απόδοση μίας τραπεζικής κατάθεσης, αν λάβει δε κανείς υπόψη και τον πληθωρισμό, είναι αρνητική η απόδοση, οπότε κανείς χάνει χρήματα. Και για αυτό έφυγαν οι αποταμιεύσεις από το τραπεζικό σύστημα. Και έτσι πλέον έχει εξαφανιστεί αυτή η συνείδηση της αποταμίευσης που είχε διαμορφωθεί τις δεκαετίες 60, 70 κλπ.

Ταυτόχρονα, οι Έλληνες ανακάλυψαν και ένα άλλο θεσμό, το χρηματιστήριο. Και εκεί, ιδίως την περίοδο 1999-2000, έφυγαν πάρα πολλές αποταμιεύσεις και πήγαν στο χρηματιστήριο. Εδώ, δε, θα πρέπει να πούμε ότι οι τραπεζοϋπάλληλοι παρόλο που ήταν αναρμόδιοι και μη εξουσιοδοτημένοι να προωθούν τέτοια προϊόντα όπως ήταν τα αμοιβαία κεφάλαια της τράπεζάς τους, έκαναν προσηλυτισμό στους καταθέτες και ξεσήκωναν κόσμο να πάρει τις καταθέσεις και να τις τοποθετήσει στα αμοιβαία κεφάλαια των οποίων η τύχη ήταν γνωστή εκ των υστέρων. Θα πρέπει, δε, να αποκαλύψουμε κάτι το οποίο δεν ήταν γνωστό, ότι οι τράπεζες έδιναν προμήθειες στους τραπεζοϋπαλλήλους όλους, πιθανολογώ και στους κλητήρες και στις καθαρίστριες, από την προμήθεια για τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία πωλούσαν οι τραπεζοϋπάλληλοι όλοι μαζί. 

Θέλω να μου πείτε πώς από insider  σε τράπεζες γίνατε πολέμιος βασικός της τράπεζας με το βιβλίο σας αυτό;

Εγώ είχα την τύχη να κάνω μία πολύ γρήγορη καριέρα μέσα στις ελληνικές και ξένες τράπεζες. Ήμουν από τους ανήσυχους, τα ανήσυχα στελέχη. Έτσι, σε μικρή ηλικία είχα καλύψει πολλές  περιοχές της τραπεζικής εργασίας όπως εργασίες εξωτερικού, ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις, εμπόριο, βιομηχανία και όλα αυτά. Και σε ηλικία 34 ετών μου ανατέθηκε η διεύθυνση μίας καινούριας τράπεζας που είχε γίνει τότε με διακρατική συμφωνία με αραβικά συμφέροντα και με κρατική συμμετοχή. Και η τράπεζα αυτή ξεκίνησε, ήταν το 1980, και εγώ είχα αναλάβει τον τομέα των δανείων.

Και τότε διαπίστωσα ότι ήμουν μέσα σε ναρκοπέδιο πολιτικών, οι οποίοι πίεζαν κατάφορα για να εγκρίνω δάνεια στους πολιτικούς τους φίλους με πολιτικά κριτήρια. Κάτι το οποίο βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει και για λόγους συνειδήσεως και για λόγους εκπαιδεύσεως από Αμερικανούς, και η δουλειά μου είναι και η πείρα μου να ξέρω πού θα δώσω δάνειο, πώς θα πάρω τα λεφτά πίσω και τι προβλήματα έχει ή ενδέχεται να αποκτήσει μία επιχείρηση. Έτσι, λοιπόν, κάποια στιγμή αηδιασμένος παραιτήθηκα και έφυγα και βρέθηκα εκτός τραπεζικού συστήματος και ήμουν οικονομικός διευθυντής σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες.

Και κάποια στιγμή, όταν προέκυψε η γνωστή απόφαση του Αρείου Πάγου για τα πανωτόκια, το 1988, τότε με την παρότρυνση και φορέων που εκπροσωπούν μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών, ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια να καταγράψουμε όλη την παρανομία του τραπεζικού συστήματος, κάτι το οποίο το ήξερα από μέσα και για εμένα ήταν πάρα πολύ εύκολο.

Τι στοιχεία βρήκατε από την έρευνά σας; Τα στοιχεία αυτά τα έχετε συμπεριλάβει σε αυτό το βιβλίο;

Ναι, εκείνη την εποχή, το 1999, ήταν για εμένα πάρα πολύ εύκολο να συγκεντρώσω όλες τις γνώσεις που είχα για τις παράδοξες και παράνομες μεθοδεύσεις των τραπεζών και μάλιστα τα ονόμασα αυτά με έναν όρο ο οποίος έχει  καθιερωθεί, τα τοκοτεχνάσματα, δηλαδή αδιαφανείς μεθοδεύσεις οι οποίες προσαυξάνουν τον τόκο που χρεώνεται ο δανειολήπτης και έτσι η τράπεζα έχει παράνομα ωφελήματα.

Στο βιβλίο, λοιπόν, που έγραψα «Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο», άρχισα να κάνω σημαντικές αποκαλύψεις, όπως ήταν το επονομαζόμενο χρυσοφόρο τοκοτέχνασμα των τραπεζών με το διπλό ημερολογιακό έτος. Απεκάλυψα, λοιπόν, κάτι το οποίο το ήξερα από το 1964, ότι οι τράπεζες στον υπολογισμό των τόκων ο οποίος γίνεται με ένα τύπο, τόκος ίσον κεφάλαιο, επιτόκιο, χρόνος δια 365, χρησιμοποιούσαν πάγια παρανομαστή 365 ημερών στην περίπτωση των καταθέσεων, τον τόκο των καταθετών που είναι το σωστό, αλλά στον τύπο του τόκου για τα δάνεια έβαζαν 360, το οποίο είναι μικρότερο από το 365 και όταν ο παρανομαστής είναι μικρότερος το  κλάσμα γίνεται μεγαλύτερο. Όταν, λοιπόν, ο τόκος με 365 μέρες έπρεπε νόμιμα και σωστά να είναι 100 δραχμές, με αυτή την αδιαφανή μεθόδευση ο τόκος γινόταν 101,4 δραχμές. Αυτό, για να πάρετε μία ιδέα για το τι τάξη μεγέθους απάτη είναι, για μία μεσαίου μεγέθους τράπεζα πριν από τέσσερα, πέντε χρόνια που είχαμε υπολογίσει απέδιδε κάθε χρόνο 3,5 δις δραχμές. Για ένα χρόνο για μία τράπεζα.

Κάναμε τον υπολογισμό για μία 20ετία που ισχύει η παραγραφή για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό και προέκυψε ότι με εξάμηνους ανατοκισμούς, η παράνομη ωφέλεια των τραπεζών από αυτό το συγκεκριμένο τοκοτέχνασμα είναι της τάξεως των 7 τρισεκατομμυρίων δραχμών. Και υπάρχουν πολλά τέτοια. Και μάλιστα το συγκεκριμένο τοκοτέχνασμα, το οποίο αποκάλυψα εγώ το 1999, σήμερα έχει επιβεβαιωθεί ο δόλος και ο παράνομος χαρακτήρας του με απόφαση του Αρείου Πάγου. Τα δε δικαστήρια πλέον ξέρουν πολύ καλά και χρησιμοποιούν αυτή την απόφαση και έχουν πολλά προβλήματα οι τράπεζες όταν βρίσκονται στα δικαστήρια για αναγκαστικές εκτελέσεις, διότι πλέον αποκαλύπτεται η παρανομία αυτή.

Να μιλήσουμε τώρα λίγο για τον ρόλο των δικαστηρίων σε σχέση με τις παρανομίες των τραπεζών.

Όταν το 1999 βγήκε το βιβλίο «Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο» που ήταν η πλήρης καταγραφή των παρανομιών των τραπεζών, προκαλέσαμε μία σύσκεψη στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, όπου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι 10 μεγάλων τραπεζών και η διοίκηση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, όπου επί ένα τρίωρο ανέλυσα στους τραπεζικούς την φύση και τον χαρακτήρα και την μεθόδευση από κάθε ένα από αυτά τα τοκοτεχνάσματα, όπως το έτος των 360 ημερών και όλα τα άλλα.

Μετά από παρουσίαση τριών ωρών εισπράξαμε εγώ και οι εκπρόσωποι των φορέων που εκπροσωπούν δανειολήπτες, ένα κατηγορηματικό όχι, ό,τι λέτε δεν είναι σωστό, σωστό είναι ό,τι κάνουν οι τράπεζες. Ήταν μία δογματική τοποθέτηση, η οποία ξέραμε εμείς ότι ήταν υποκριτική. Αλλά μας υποχρέωσε πλέον να απευθυνθούμε στα δικαστήρια όπου μέχρι τότε η πλευρά των δανειοληπτών δεν είχε καμία ελπίδα να κερδίσει κάποια δίκη απέναντι στις τράπεζες, οι τράπεζες κυριολεκτικά κάνανε περίπατο στα δικαστήρια και προχωρούσαν σε πλειστηριασμούς. Και ο λόγος ήταν ότι οι δικηγόροι δεν είχαν τις ειδικές τραπεζοοικονομικές γνώσεις και την εμπειρία, βέβαια, να αποκαλύψουν αυτά τα τοκοτεχνάσματα, τα οποία ήταν και είναι έντεχνα κρυμμένα πίσω και μέσα στους αριθμούς. Οπότε, λοιπόν, δεν είχαν κάτι να πουν στο δικαστήριο σαν αντίρρηση για την εκτέλεση που προχωρούσαν.


Έτσι, λοιπόν, αρχίσαμε εμείς οι τραπεζικοί, και εγώ και οι συνεργάτες μου, να συνεργαζόμαστε με δικηγόρους, πήραμε 500 πιλοτικές υποθέσεις και τις οδηγήσαμε στα δικαστήρια με δικόγραφα, τα οποία είχαν γραφεί καθ' υπαγόρευση των τραπεζικών ως προς τα οικονομικά θέματα και πηγαίναμε μάρτυρες στα δικαστήρια. Οπότε είδαμε ξαφνικά τους δικαστές να καταλαβαίνουν τι έκαναν οι τράπεζες, να βλέπουν ότι στο ακροατήριο οι τράπεζες δεν είχαν κανένα επιχείρημα, ούτε έφερναν τραπεζικούς, τι να πει ο τραπεζικός διευθυντής; Ότι αυτά που έκαναν ήταν νόμιμα;

Τότε άρχισαν, λοιπόν, οι δικαστές καταιγισμό αποφάσεων εναντίον των τραπεζών σε σημείο πια που σήμερα ό,τι ξέραμε ότι είναι παράνομο έχει επιβεβαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις πολλαπλά και πλέον έχει χαρτογραφηθεί και έχει τελειώσει η ανάδειξη αυτής της παρανομίας των τραπεζών. Βέβαια, οι τράπεζες συνεχίζουν ανένδοτες και εκεί πλέον εμείς έχουμε βάλει το θέμα πρώτον ότι η υποχρέωση του σεβασμού της νομιμότητας ισχύει για όλους και κανένας και οι τράπεζες δεν έχει δικαίωμα να λειτουργούν έξω και πέρα από τα όρια της νομιμότητας. Και από την άλλη πλευρά, ότι οι άδειες τις οποίες έχουν πάρει οι τράπεζες για να λειτουργούν από την Τράπεζα της Ελλάδος, έχουν δοθεί με όρους. Ένας από τους βασικούς όρους είναι η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, των διατάξεων και αποφάσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή η νόμιμη λειτουργία.

Όταν, λοιπόν, τώρα τα δικαστήρια έχουν επιβεβαιώσει ότι οι μεθοδεύσεις των τραπεζών και τα τοκοτεχνάσματα και τα πανωτόκια τα οποία είναι ευρύτερα γνωστά, ήταν μεθοδεύσεις με δόλο και παράνομες και απέφεραν στις τράπεζες και αποφέρουν ακόμα τεράστια ποσά πέρα από τα νόμιμα, πλέον δεν έχουμε τήρηση του βασικού όρου της αδειοδότησης. Και έτσι εμείς πλέον έχουμε αρχίσει και μιλάμε για την ανάγκη να αρχίσουν να γίνουν ανακλήσεις αδειών λειτουργίας τραπεζών.

Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα της Κυβέρνησης, αλλά εμείς επειδή βλέπουμε ότι αυτό το θέμα είναι λίγο δύσκολο για οποιαδήποτε Κυβέρνηση, το έχουμε οδηγήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εκεί είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβουν πάρα πολύ καλά ότι κανένας Έλληνας τραπεζίτης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την άδεια, την οποία έχει πάρει να λειτουργεί ένα πιστωτικό ίδρυμα, για να κάνει παρανομίες.

Τι άλλα τοκοτεχνάσματα εντοπίσατε πέρα από το ημερολογιακό έτος, μπορείτε να μας δώσετε τίτλους;

’λλο τοκοτέχνασμα με μεγάλη απόδοση είναι η υπόθεση των ετεροχρονισμένων τοκοφόρων ημερομηνιών, το οποίο είναι γνωστό στις τράπεζες σαν βαλέρ. Βαλέρ είναι η μέρα που αρχίζει η τοκοφορία μίας κατάθεσης και μίας ανάθεσης, σταματάει η τοκοφορία. Δηλαδή, όταν πάει κάποιος και κάνει μία κατάθεση στον λογαριασμό ταμιευτηρίου του, ή στο δάνειό του και είναι Παρασκευή, η τράπεζα λέει ότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δεν θα πάρεις τόκο ή δεν θα σταματήσει η χρέωση τόκου για το δάνειό σου, αλλά θα αρχίσουμε από την επόμενη εργάσιμη που είναι η Δευτέρα. Αν, δε, κάνεις ανάληψης άλλες τράπεζες αρχίζουν τον τόκο αυθημερόν, άλλες από την προηγούμενη μέρα.

’ρα, λοιπόν, υπάρχει περίπτωση, αυτό βέβαια έχει κριθεί σαν καταχρηστικός όρος από ανώτατο δικαστήριο στην Ομοσπονδιακή Γερμανία γιατί είναι πάρα πολύ απλό, αν κάποιος πάει και πάρει από το δάνειό του, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια δραχμές, να το πούμε έτσι, στις 10:00 το πρωί και τα επιστρέψει σε πέντε λεπτά, τα επιστρέψει δεν τα χρησιμοποιεί, βγει από την τράπεζα και ξαναγυρίσει και τα καταθέσει, θα πληρώσει τόκο, διότι η χορήγηση έχει τόκο αυθημερόν, η δε κατάθεση αρχίζει να τοκοφορεί από 3 μέρες, θα πληρώσει τόκο για 3 μέρες.

Στην συνέχεια διαπιστώσαμε ότι εκτός από την βαλέρ, η οποία υπολογίζουν ότι έχει δώσει στις τράπεζες τα τελευταία 20 χρόνια γύρω στα 4 τρισεκατομμύρια δραχμές συν 7 το τέχνασμα των 360 ημερών, έχουν φτάσει ήδη στα 11 τρις. Έχουμε πάρα πολλές άλλες μεθοδεύσεις, όπως μία, και είναι και αυτή δική μας αποκάλυψη, ότι στα δάνεια με απόφαση του κράτους επιβαρύνονται με μία εισφορά που λέγεται εισφορά του Ν128, σήμερα είναι 0,60 και είναι γνωστό γιατί μπαίνει και στις κάρτες και σε όλα. Και αυτός είναι ένας φόρος. Έτσι, λοιπόν, κάθε τρίμηνο, εξάμηνο, οι τράπεζες υπολογίζουν τον τόκο, ας πούμε 1 εκατομμύριο τόκος στο δάνειο, και λένε εισφορά άλλες 60.000 δραχμές, να το πούμε σε δραχμές.

Και στην συνέχεια υπήρχε και ένας άλλος φόρος ο οποίος σταμάτησε το 2000, και ήταν ο ΕΦΤΕ, ο Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών, αρχικά ήταν 8% επί των τόκων, μετά ήταν 4% και κατέληξε στο 3%, τώρα είναι 0%. Εκεί, λοιπόν, η τράπεζα υπολόγιζε τον ΕΦΤΕ, τον φόρο, όχι επί των τόκων, που ήταν το νόμιμο, αλλά και επί της εισφοράς, δηλαδή έβαζε φόρο στο φόρο τον οποίο βέβαια δεν απέδιδε. Και στην συνέχεια κεφαλαιοποιούνταν και οι τόκοι κάθε τρίμηνο, εξάμηνο, μαζί με τους δύο φόρους και άρχιζε να κάνει παράνομους ανατοκισμούς, εκτός από τους τόκους που έχει νόμιμο δικαίωμα, και για τους φόρους, δηλαδή έκανε ανατοκισμούς φόρων χωρίς νόμιμο δικαίωμα. Και το ίδιο κάνει και για διάφορα έξοδα τα οποία χρεώνουν, είναι γνωστά πια αυτά, έξοδα φακέλων, έξοδα φακέλου πιστοδότησης, έξοδα κίνησης και αυτά όλα ανατοκίζονται παράνομα, διότι οι τράπεζες έχουν δικαίωμα να ανατοκίζουν μόνο τόκους.

Τώρα πια το βασικό έσοδο των τραπεζών είναι οι κάρτες και τα καταναλωτικά δάνεια;

Ναι, είχαμε μία εξέλιξη, πολλές επιχειρήσεις που ήταν μεγάλοι δανειολήπτες για τις τράπεζες, άντλησαν κεφάλαια από το χρηματιστήριο και αποπλήρωσαν τα δάνεια, τα οποία μάλιστα και την εποχή εκείνη, αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν πάρα πολύ ακριβά, δηλαδή οι τόκοι ήταν 30%, 35%, οπότε κανείς είχε κίνητρο να απαλλαγεί από αυτά τα δάνεια. Και στην συνέχεια, πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει και έτσι η ζήτηση χρήματος από μεγάλες επιχειρήσεις έχει πέσει πάρα πολύ. Οι μικρομεσαίοι είναι σε κατάσταση μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

Έτσι, λοιπόν, η καταναλωτική πίστη έχει αναδειχθεί σαν το κυρίαρχο πεδίο για να δραστηριοποιούνται οι τράπεζες και εκεί έγινε το εξής καταπληκτικό. Όσο έπεφταν τα επιτόκια, το στεγαστικό κάποτε ήταν 25%. Τώρα είναι 4%. Σε αυτή την πορεία, λοιπόν, έπεφταν όλα τα επιτόκια, έπεφτε και το δικαιοπρακτικό ή εξωτραπεζικό, το οποίο είναι το ανώτατο θεμιτό όριο επιτοκίου για επιτοκισμούς στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο σήμερα είναι 8%, όμως οι τράπεζες, όταν οι κάρτες έφτασαν εκεί στο 18% τις σταμάτησαν εκεί και δεν ακολούθησαν την πτωτική πορεία των άλλων επιτοκίων, κατέβαινε το επιτόκιο του στεγαστικού και η κάρτα ήταν κολλημένη στα 18%. Το ίδιο και τα δάνεια των αυτοκινήτων και της καταναλωτικής πίστης.

Αυτό, λοιπόν, αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί το φιλέτο της αγοράς, διότι αυτή την στιγμή οι τράπεζες διαχειρίζονται χρήματα, τα οποία τα παίρνουν από την αγορά και τους αποταμιευτές με ένα μέσο κόστος 0,5% και το δίνουν με 15% στην κάρτα. Αν κάνει κανείς τους υπολογισμούς και σκεφτεί ότι το μικτό περιθώριο κέρδους των super markets είναι 8%, δηλαδή παίρνει εμπορεύματα 100 και τα πουλάει 108, η τράπεζα παίρνει χρήματα κόστους 0,5% και τα πουλάει 15%, το μικτό περιθώριο κέρδους της τράπεζας είναι 3.000%, 8% το super market και φωνάζουν ότι είναι και πολύ ακριβά, και η τράπεζα είναι 3.000%, άρα πρόκειται για ακραία τοκογλυφία και αισχροκέρδεια.

Σημειωτέον ότι υπάρχει και απόφαση του Αρείου Πάγου για αυτό. Το ανώτατο επιτόκιο που ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα που είναι το 8% ισχύει και για τις τράπεζες έχει πει ο ’ρειος Πάγος και αυτό ακολουθείται από τα δικαστήρια. Έτσι, λοιπόν, όταν πηγαίνουν στα δικαστήρια η οι τράπεζες να βγάλουν μία διαταγή πληρωμής ή να κάνουν ένα πλειστηριασμό, ένα σπίτι για να το πάρουν για χρέος 500 ευρώ που είναι περιπτώσεις που τις έχουμε ζήσει, τότε ο δικαστής κοιτάει το επιτόκιο και βλέπει 15% και κοιτάει το δικαιοπρακτικό και λέει 8% και λέει άκυρος ο πλειστηριασμός, δεν θα γίνει, απαγορεύω, διότι δεν είναι νόμιμη η απαίτηση, διότι οι τόκοι είναι πέραν του νομίμου. 

Να μπούμε τώρα στην σημερινή κατάσταση. Και να ξεκινήσουμε από τα πρόστιμα που έβαλε η Ένωση Καταναλωτών, τα οποία αφορούν την ποινή προεξόφλησης. Τι γίνεται; Οι κάρτες τηρούν αυτές τις δεσμεύσεις που τις έχει θέσει ο ’ρειος Πάγο; Και τι όπλο έχει ένας καταναλωτής που έρχεται σε εσάς;

Παραδοσιακά, και εξαιρουμένης της περιόδου όπου στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν ο μακαρίτης καθηγητής Ζολώτας, ο οποίος πραγματικά έστησε την βιοτεχνία και την ελαφρά βιομηχανία στην Ελλάδα την δεκαετία του 1950, 1960 και 1970, με δύσκολες συνθήκες και με αριστουργηματικούς χειρισμούς, η εποπτεία στο τραπεζικό σύστημα είναι ανύπαρκτη. Έτσι, λοιπόν, οι τράπεζες έχουν αφεθεί κυριολεκτικά να λεηλατούν τους Έλληνες πολίτες και τις επιχειρήσεις, να έχουν αυτή όλη την παράνομη και υπέρμετρη κερδοφορία. Και να συμπεριφέρονται με ένα τρόπο, ο οποίος είναι μοναδικός παγκόσμια. Οι τράπεζες δεν συμπεριφέρονται έτσι, σέβονται τον πολίτη, σέβονται τον πελάτη, σέβονται την υποχρέωσή τους για ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη.

Έλεγε ο καθηγητής Ζολώτας και αυτά τα πράγματα έχουν σημαδέψει δεκαετίες της τραπεζικής ζωής στην Ελλάδα, ότι οι τράπεζες θα πρέπει να ξεχνούν τις ευκαιρίες μεγιστοποίησης της κερδοφορίας τους και να φροντίσουν να ισχυροποιηθούν οι επιχειρήσεις και όταν υπάρχουν στην ελληνική αγορά ισχυρές ελληνικές επιχειρήσεις, τότε οι τράπεζες θα έχουν και μεγάλη κερδοφορία. Αυτό, όμως, δεν γίνεται. Δηλαδή, οι τράπεζες σπεύδουν και κάνουν πλειστηριασμούς, αφανίζουν επιχειρήσεις και εγγυητές, γιατί έχουν φροντίσει, και αυτό είναι μία άλλη παγκόσμια πρωτοτυπία και παράδοξο τραπεζικά φαινόμενο, ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα και γενικώς σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν για να προσφέρουν, να κάνουν μία δουλειά. Αυτή η δουλειά που είναι ο πρωταρχικός σκοπός των τραπεζών, είναι να αναλαμβάνουν πιστωτικούς κινδύνους. Να δίνουν δηλαδή σε κάποιον, μια επιχείρηση, ένα δάνειο, ένα στεγαστικό.

Στην Ελλάδα οι κύριοι αυτοί παραδοσιακά έχουν βρει μία πολύ «έξυπνη» λύση που στην ουσία μετακυλύουν τον πιστωτικό κίνδυνο, τον οποίο έπρεπε να αναλαμβάνουν αυτοί, στους ώμους τρίτων. Δηλαδή όταν πάει μία επιχείρηση να ζητήσει ένα δάνειο και είναι ανώνυμη εταιρεία και έχουν επιλέξει οι φορείς να περιορίσουν το όριο του κινδύνου του επιχειρηματικού, που φτάνει μέχρι το μετοχικό τους κεφάλαιο, οι τράπεζες, λένε, αν θέλεις να πάρεις δάνειο με την ανώνυμη εταιρεία θα πρέπει να υπογράψουν όλοι οι μέτοχοι ή οι κύριοι μέτοχοι. Και φροντίζουν, βέβαια, να υπογράψουν σαν εγγυητές αυτοί, οι οποίοι έχουν ακίνητη περιουσία.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Φεβρουάριος 26, 2010, 17:25:06
συνεχίζεται...

Έτσι, λοιπόν, το δάνειο αυτό δίνεται και δίνεται με συνθήκες και με  χρεώσεις και με τοκοτεχνάσματα, τα οποία δίνουν ρεκόρ τοκοφορίας, δίνεται σε συνθήκες μηδενικού πιστωτικού κινδύνου διότι αυτός έχει επιρριφθεί και μάλιστα αυτό γίνεται εκβιαστικά, στους ώμους των εγγυητών. Έτσι, λοιπόν, έχουμε φτάσει σε σημείο να δούμε απίστευτες ιστορίες. Και τώρα τελευταία έχει προκύψει μία νέα κατάσταση που προκύπτει και από νομολογία, ότι ένας που χρωστάει σε μία τράπεζα, είτε είναι εγγυητής είτε οφειλέτης, μπορεί χωρίς να το καταλάβει να χάσει χρήματα που υπάρχουν στο όνομά του σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και μπορεί να είναι και σε κοινό λογαριασμό με κάποιους άλλους.

Δηλαδή, είχαμε την περίπτωση πριν από λίγο καιρό, ένας ηλικιωμένος 80 ετών ο οποίος έπαιρνε μία σύνταξη 500 ευρώ και είχε οικονομίες μίας ζωής της τάξεως των 150.000 ευρώ, τα είχε καταθέσει σε μία γνωστή καλή τράπεζα, και έπαιρνε κάθε μήνα ένα ποσό τόκων και αυτό συμπλήρωνε την σύνταξή του, δηλαδή έπαιρνε άλλα 500 ευρώ, κάτι τέτοιο. Αυτή την δουλειά την έκανε επί 8 συναπτά χρόνια, και κάθε μήνα πήγαινε στην τράπεζα να υπογράψει την ανανέωση της προθεσμιακής κατάθεσης.

Όταν ξεκίνησε η κατάθεση, ο διευθυντής τον συμβούλεψε, επειδή είναι και προχωρημένης ηλικίας, να μην καταθέσει τα χρήματα, και σωστά τον συμβούλεψε, στο όνομά του μόνο αλλά να τα βάλει σε κοινό λογαριασμό με κάποιον άλλο. Και αυτός επέλεξε να τα βάλει με την κόρη του. Έτσι, λοιπόν, τα λεφτά ήταν σε κοινό λογαριασμό του ηλικιωμένου με την κόρη. Πριν από λίγους μήνες έκανε την μηναία ανανέωση και διαπίστωση ότι τα λεφτά έχουν κάνει φτερά. Και προέκυψε ότι η κόρη είχε εγγυηθεί το δάνειο της επιχείρησης του συζύγου της, το οποίο είχε οδηγηθεί σε εμπλοκή και έτσι, λοιπόν, η τράπεζα έψαξε, παρόλο ότι οι κόσμος νομίζει ότι υπάρχει το απόρρητο των καταθέσεων, οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου που έχουν να εντοπίσουν μία κατάθεση στο όνομα του οποιουδήποτε. Και επειδή είχε εκτελεστό τίτλο της πήραν την κατάθεση.

Έτσι, λοιπόν, ο άνθρωπος βρέθηκε προ εκπλήξεως και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι τέτοιου είδους καταθέτες βρίσκονται σε κίνδυνο διότι μπορεί να πάθουν το ίδιο πράγμα. Για τους εγγυητές, να τελειώσουμε, ότι έχουμε δει και η πείρα μας από τα τελευταία πέντε χρόνια με τις επαφές με τους δανειολήπτες και τους πλειστηριασμούς, έχουμε δει ότι οι τράπεζες και τα στελέχη εκδηλώνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δραστηριοποιούνται πάρα πολύ πρόθυμα για πλειστηριασμούς και άλλες ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον εγγυητών ή οφειλετών, οι οποίοι τυχαίνουν να έχουν ένα εξαιρετικό ακίνητο, περιουσιακό στοιχείο, ένα οικόπεδο σε ένα κεντρικό σημείο ή ένα κτίριο κοντά στην πλατεία, το οποίο έχει υπεραξία και το οποίο στην τραπεζική διάλεκτο λέγεται φιλέτο. Έτσι, λοιπόν, έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι είχαν την ατυχία να έχουν τέτοια ακίνητα, να έχουν δεχθεί επιδρομές από τραπεζικούς για πάρα πολύ ασήμαντες αφορμές.

Δεν ήθελα να πω περισσότερα, είναι κάτι το οποίο το έχω ψάξει και προσωπικά, και μπορώ να πω μονάχα ότι με πρόσκληση Επιμελητηρίου μίας πόλης έγινε από εμάς μία έρευνα, πώς ένας πολύ μεγάλος αριθμός εκλεκτών επιχειρηματιών της πόλης ξαφνικά κατέρρευσαν οι επιχειρήσεις τους. Και ήταν μία σπείρα  διευθυντών τραπεζών οι οποίοι είχαν εντοπίσει αυτούς τους επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν φιλέτα και στην συνέχεια μεθόδευσαν από κοινού τον δρόμο τους, την πορεία τους για την αναγκαστική εκτέλεση και βρέθηκε ένα δίκτυο «επενδυτών» ακόμα και του εξωτερικού, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν αυτά τα εκλεκτά ακίνητα σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, προφανώς με το αζημίωτο των τραπεζικών.

Κλείνοντας το θέμα αυτό θα ήθελα να πω ότι είναι πλέον συχνό το φαινόμενο να έχουμε συμπεριφορές στελεχών τραπεζών, οι οποίες οδηγούνται σε ποινικά δικαστήρια και συχνά έχουμε καταδίκες και ποινές για παράνομες πράξεις από στελέχη. Να δώσουμε μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε ποιες είναι οι διαστάσεις αυτής της τοκογλυφίας που γίνεται. Να πάρουμε πρώτα την περίπτωση μιας πιστωτικής κάρτας που είχε κάποιος επί 7 χρόνια. Έκανε αγορές 50.000, 100.000 δραχμών τον μήνα για το σπίτι του, ήταν συνεπέστατος, χρεωνόταν τόκους και κάποια στιγμή παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα και η τράπεζα έβγαλε διαταγή πληρωμής και μάλιστα προχώρησε να του πάρει και το σπίτι για ένα ποσό 2.600 ευρώ. Εμείς μπήκαμε στην μέση διότι στο Ινστιτούτο έχουμε και ομάδα δικηγόρων που έχει ειδικές γνώσεις στο θέμα της αντιμετώπισης των τραπεζών. Και εμείς οικονομολόγοι υπολογίσαμε πόσο ήταν τα πραγματικά και αποδεκτά οφειλόμενα στην τράπεζα.

Έτσι, λοιπόν, η τράπεζα που πήγαινε να πάρει το σπίτι για 2.600 ευρώ, πραγματικά δικαιούνταν να ζητήσει 66 ευρώ. Τα άλλα όλα ήταν τόκοι πέραν των νομίμων, παράνομοι ανατοκισμοί, χρεώσεις και όλα αυτά τα τοκοτεχνάσματα. Επίσης έχουμε εμπειρίες και έχουμε ζήσει πλειστηριασμούς οι οποίοι γίνονται για απίστευτα χαμηλά ποσά. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Κάποιος είχε πάρει ένα προσωπικό δάνειο 3.000 ευρώ από μία ξένη τράπεζα και πλήρωνε κανονικά, κάποια στιγμή δεν πλήρωσε μία, δύο δόσεις και η τράπεζα έβγαλε διαταγή πληρωμής για 2.500 ευρώ.

Συνεννοήθηκε μαζί μας, εμείς του λέμε αν έχεις και άλλα λεφτά μην κάνεις τα έξοδα κλπ, να μην πάμε στα δικαστήρια, πήγαινε ξόφλησέ το κλπ. Πραγματικά αυτός είχε κάποια λεφτά και μπόρεσε και πήγε στην τράπεζα, δεν έκανε ανακοπή που γλίτωσε τα δικαστικά έξοδα, και πλήρωσε 2.000 ευρώ από τα 2.500 που χρωστούσε και τους είπε ότι τα υπόλοιπα 500 θα τα δώσει σε λίγες βδομάδες. Η τράπεζα πήρε τα 2.000 ευρώ και σε δύο μέρες ξεκίνησε πλειστηριασμό για το σπίτι του, που μόνο το πρόγραμμα πλειστηριασμού κοστίζει πάνω από 1.000 ευρώ. Έτσι, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός κατάλαβε ότι οι τράπεζες δεν είναι τόσο φιλικές όσο είναι στην αρχή που πρόκειται να σε κάνουν πελάτη.

Και επίσης υπάρχει μία τεράστια κατάσταση για τα αυτοκίνητα. Έχουμε διαπιστώσει ότι περίπου 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα τα οποία έχουν αγοραστεί με δόσεις τα τελευταία 7 χρόνια, έχουν πληρωθεί με τοκογλυφικούς τόκους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πήρε κάποιος το 1999 ένα αυτοκίνητο, έκανε 3 εκατομμύρια δραχμές, έδωσε 200.000 δικά του, πιστώθηκε με 2.800.000 και οι τόκοι τότε ήταν 17,5%, υπολογίστηκε η μηνιαία δόση για να πληρώσει επί 60 συνεχείς μήνες, ήταν το ποσό τότε 80.000, τα πλήρωσε και όταν εμείς είδαμε την υπόθεση αυτή διαπιστώσαμε ότι για τα 2.800.000 που ήταν το πιστωθέν τίμημα, πλήρωσε 1.700.000 τόκους και υπολογίσαμε ότι τα πέραν των νομίμων ήταν 750.000 δραχμές, δηλαδή στους τόκους 1.700.000 οι 750.000 ήταν παράνομες. Και αυτό γινόταν διότι τα επιτόκια έπεφταν όλη αυτή την περίοδο και η τράπεζα εξακολουθούσε και εισέπραττε τόκο με επιτόκιο 17,5%. Και πρόκειται για δανεισμό από ιδιώτη έμπορο. ’ρα έχουμε καθαρή τοκογλυφία και υπήρχε και η τράπεζα. Έτσι, λοιπόν, έπρεπε η τράπεζα να του κατεβάζει την δόση όταν έπεφταν τα επιτόκια. Η τράπεζα δεν το έκανε και έτσι πάρα πολύς κόσμος έχει πληρώσει τέτοια λεφτά.

Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι των τραπεζών;

Εμείς μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο και έχουμε μία πάρα πολύ καλή, καθαρή και πραγματική εικόνα της κατάστασης. Η υπόθεση έχει ως εξής. Οι τράπεζες προβάλλουν τα δάνεια και την χρήση των πιστωτικών καρτών σαν την λύση για να πραγματοποιήσει κανείς κάθε όνειρό του. Πιο πάνω από το γραφείο μας υπάρχουν τα κεντρικά μίας τράπεζας. Έχει καλύψει όλη την πρόσοψη του κτιρίου με μία πινακίδα η οποία λέει το εξής προκλητικό και αυτή την διαφήμιση θα την προσβάλλουμε σαν παραπλανητική, λέει «Τα όνειρα δεν έχουν πιστωτικό όριο».

Το πιστωτικό όριο είναι ένα εργαλείο ελέγχου και πειθαρχίας καθενός και του οικογενειακού του προϋπολογισμού για να μην περάσει τις δυνατότητές του. Αυτοί προκαλούν τον καταναλωτή να ξεπεράσει τους περιορισμούς που είναι το πιστωτικό όριο και να ακολουθήσει τα αιτήματα των ονείρων του. Αυτό, λοιπόν, είναι σειρήνες οι οποίες βέβαια παγιδεύουν πολύ κόσμο. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ξαφνικά χάνει την δουλειά του. Πολύ εύκολα σήμερα χάνεις την δουλειά σου, κλείνει η εταιρεία που δουλεύεις κλπ. Αυτοί πολύ δύσκολα δέχονται την ιδέα ότι πρέπει να κατέβει το βιοτικό τους επίπεδο και το επίπεδο της κατανάλωσης. Έτσι, λοιπόν, αναπληρώνουν το κενό μέχρι να βρουν δουλειά με δανεισμό τραπεζικό.

Υπάρχουν άλλα άτομα τα οποία έχουν ξαφνικές ανάγκες, προβλήματα υγείας, προβλήματα σπουδών και τα συμπληρώνουν πάλι με δάνεια και κάρτες. Σε όλες τις περιπτώσεις το κοινό φαινόμενο είναι ότι όλοι αυτοί θα βρουν τράπεζες, οι οποίες πάρα πολύ εύκολα θα τους δώσουν αυτά τα δάνεια. Εγώ θα προσέθετα, εύκολα τα δίνουν οι τράπεζες, επιπόλαια και επικίνδυνα. Διότι έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε πια όχι ενδείξεις αλλά αποδείξεις ότι οι τράπεζες συνειδητά δίνουν δάνειο σε ανθρώπους που γνωρίζουν οι ίδιοι οι τραπεζικοί, σαν ειδικοί, ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, για να προχωρήσουν να τους πάρουν ένα ακίνητο.

Και βέβαια η τράπεζα έχει να κερδίσει πολύ περισσότερα όταν πάρει ένα ακίνητο σε πλειστηριασμό σε μία εξευτελιστική τιμή και βγει μετά και το πουλήσει. Και τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό των κατασχέσεων των ακινήτων και θυγατρικές εταιρείες ακινήτων των τραπεζών. Και βλέπουμε ότι έρχεται στον πλειστηριασμό όχι η ίδια η τράπεζα, αλλά έρχεται η κτηματική εταιρεία η οποία έχει στόχο έχει, καταστατικό, την εκμετάλλευση ακινήτων. Οπότε βλέπουμε πλέον ότι οι πλειστηριασμοί εξυπηρετούν την ανάπτυξη των κτιριακών εταιρειών.

Αυτοκτονίες έχουμε από εγκλωβισμένους σε τράπεζες;

Ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν δανειστεί από προϊόντα καταναλωτικής πίστης και ήταν αντικειμενικά γνωστό και στους ίδιους και στους τραπεζίτες ότι δεν θα μπορέσουν να το εξυπηρετήσουν, είναι απίστευτα υψηλός. Εδώ πέρα η ευθύνη βαρύνει τους τραπεζίτες. Και εγώ θα σας πω ότι έχω δει και περίπτωση μεγάλης τραπέζης να δώσει πιστωτική κάρτα από την οποία τραβήχτηκαν 1000 ευρώ από μία κοπέλα 22 ετών, η οποία δεν έχει δουλειά και τέλος πάντων  αυτό δεν είναι πρόβλημα, δεν έχει ακίνητη περιουσία και τέλος πάντων  αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά η κοπέλα αυτή έχει μεγαλώσει σε ίδρυμα για καθυστερημένα παιδιά. Είναι πνευματικά καθυστερημένο άτομο. Και δώσανε κάρτα. Γιατί;

Διότι οι τράπεζες ασκούν μεγάλη πίεση στα διευθυντικά στελέχη και τους βάζουν ποσοτικούς στόχους. Οπότε ο άλλος δεν βρήκε υγιείς πελάτες και άρχισε να δίνει και στους πνευματικά καθυστερημένους. Έτσι, λοιπόν, δικαιολογείται αυτό που λέμε εμείς ότι οι τράπεζες δίνουν αυτά τα προϊόντα με ένα τρόπο επιπόλαιο, ανεύθυνο και επικίνδυνο.

Εμείς γνωρίζουμε μία αυτοκτονία ενός οικογενειάρχη 38 ετών, ο οποίος είχε εποχιακή απασχόληση τον χειμώνα και το καλοκαίρι, είχε και παιδί, ζούσε με κάρτες και δάνεια. Και το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν τον επόμενο χειμώνα δεν προσλήφθηκε από μία δημοτική επιχείρηση στην οποία δούλευε εποχιακά και τότε οδηγήθηκε στην αυτοκτονία.

Εκείνο το οποίο, όμως, βλέπουμε σε μεγάλη έκταση είναι ότι τα προβλήματα της υπερχρέωσης με τα προϊόντα της καταναλωτικής πίστης έχουν δύο παράγωγες παρενέργειες πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτον, ότι δημιουργούν τριβές και ρήξη της συνοχής μέσα στην οικογένεια. Και δεύτερον, ότι παρατεταμένη ζωή με συνθήκες υπερχρέωσης αποδεδειγμένα οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα υγείας. ’ρα, λοιπόν, το κόστος της υπερχρέωσης και της εξυπηρέτησης των ονείρων καθενός με τέτοια προϊόντα είναι πάρα πολύ μεγάλα.

Υπάρχει, όμως, και μία «καλή» πλευρά σε όλη αυτή την ιστορία, όταν οι τράπεζες είχαν την απερισκεψία να μην λειτουργούν νόμιμα και να κάνουν όλες αυτές τις παράνομες χρεώσεις οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις και στην ουσία πρόκειται περί τοκογλυφίας που είναι κακούργημα, όταν, λοιπόν, σε κάθε μία κάρτα έχουμε ένα κακούργημα έχουμε και δικαίωμα διεκδίκησης αποζημιώσεων από το θύμα. Έτσι, λοιπόν, με τις δικαστικές αποφάσεις αυτές έχει ουσιαστικά ανοίξει ο δρόμος για την διεκδίκηση τεράστιων αποζημιώσεων από τις τράπεζες, από όλους αυτούς οι οποίοι είχαν μία κάρτα και τους χρεώνανε παράνομους τόκους, πήραν ένα αυτοκίνητο και πλήρωσαν παράνομους τόκους. Οι επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν επιχειρήσεις, οι οποίοι τους πήραν το εργοστάσιο προκειμένου η τράπεζα να εισπράξει την τοκογλυφική παράνομη απαίτηση. Έτσι, λοιπόν, εγώ προσωπικά που έχω μία διαδρομή που ξεπερνάει τα 40 χρόνια εντός και εκτός τραπεζών, μπορώ να πω μετά λόγου γνώσεως ότι οι τράπεζες κυριολεκτικά έχουν αυτοκτονήσει απλούστατα δεν θέλουν να το δουν ακόμα.

Αν αρχίσει ο καταιγισμός, και αυτό είναι μία είδηση που μπορούμε να δώσουμε, ότι από την 1/1/2006, επειδή πλέον έχει τελειώσει όλη η πορεία στα δικαστήρια για να επιβεβαιωθεί η παρανομία των τραπεζών, πλέον εμείς ανοικτά και απροκάλυπτα κάθε ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης από τράπεζα, δηλαδή να πάει να κάνει πλειστηριασμό ή οτιδήποτε άλλο, διαταγές πληρωμής, για την είσπραξη αυτών των τοκογλυφικών απαιτήσεων, θα απαντάμε με αγωγές και με μηνύσεις και με αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν δεν μπορεί η Πολιτεία να το λύσει, θα το λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς οι πολίτες οι οποίοι θα αντιδράσουμε πολύ δυναμικά, γιατί δεν είναι δυνατόν να θέσει κανένας σαν αίτημα και διεκδίκηση την τήρηση της νομιμότητας. Αυτό είναι αυτονόητη υποχρέωση των πάντων.

Έτσι, λοιπόν, θα απαντήσουμε και θα απαντάμε μονίμως με αγωγές. Επίσης θα καλέσουμε όλους όσους έχουν χάσει ακίνητα στο παρελθόν από πλειστηριασμούς, ξενοδοχείων, επιχειρήσεων, σπιτιών κλπ, προκειμένου οι τράπεζες να εισπράξουν τις τοκογλυφικές απαιτήσεις, να έρθουν, να οργανώσουμε, εμείς έχουμε όλη την νομική και τραπεζική τεχνογνωσία, να οργανώσουμε αγωγές να διεκδικήσουν πίσω θετικές ζημίες, ηθικές βλάβες και μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Έτσι, λοιπόν, κάποια στιγμή θα φτάσει στις τράπεζες ο λογαριασμός από τον ελληνικό λαό. Αυτή η συμπεριφορά, η απίστευτων διαστάσεων παρανομία δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Είναι θέμα θείας δίκης και υπάρχει και στην Ελλάδα θεία δίκη. Και δεν μπορεί τόσοι λίγοι να κοροϊδεύουν τόσους πολλούς, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Να μιλήσουμε τώρα για το ακριβό χρήμα και για την κάρτα. Γιατί είναι τόσο ακριβό το χρήμα στην Ελλάδα;

Πολύς κόσμος απορεί γιατί η ίδια τράπεζα δίνει ένα στεγαστικό δάνειο με 4%-5% και δίνει την κάρτα με 16%. Λοιπόν, επάνω σε αυτό είχε γίνει χαρακτηριστικά μία σύγκρουση που είχαμε όταν ο μακαρίτης διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Καρατζάς και εγώ ως εκπρόσωπος των καταναλωτών είχαμε κληθεί στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, πριν από 3 χρόνια περίπου, με πρακτικά, οπότε καταθέταμε ενώπιον της Επιτροπής. Και τότε, θυμάμαι, ρωτήθηκε ο μακαρίτης διοικητής, γιατί δίνει 2% στους καταθέτες τόκο και παίρνει 18% από τις κάρτες. Και είχε απαντήσει τότε ότι λειτουργούμε σε ένα καθεστώς ελεύθερης οικονομίας της αγοράς και εκεί διαμορφώνεται η τιμή. Εξάλλου, λέει, αυτά τα προϊόντα επειδή δεν έχουν εμπράγματες διασφαλίσεις όπως η κάρτα και το δάνειο, έχουν υψηλές επισφάλειες.

Και βέβαια, πήρε την απάντηση από εμάς, η οποία είναι και γραμμένη στα πρακτικά, ότι μένουμε κατάπληκτοι να ακούμε τον διοικητή της Εθνικής Τράπεζας να αυτοαναιρείται. Και εννοούσαμε το εξής, ότι ναι μεν δεχόμαστε ότι λειτουργούμε σε καθεστώς οικονομίας ελεύθερης αγοράς, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα κέρδη, αναλαμβάνουν και τους κινδύνους και τα κόστη. Εδώ, λέω, ακούσαμε τον διοικητή της Εθνικής να ομολογεί ότι λειτουργεί σε ένα καθεστώς πολύ ιδιότροπης αγοράς, όπου τα κόστη και οι κίνδυνοι μετακυλούνται στους άλλους, στο κοινωνικό σύνολο. Και έτσι, λοιπόν, μπαίνει ένα ποσοστό 4, 5 μονάδων επιτοκίου μέσα στο ποσοστό του επιτοκίου και το οποίο πληρώνουν τελικά οι συνεπείς δανειολήπτες. Και τον κίνδυνο δεν τον αναλαμβάνουν οι τράπεζες, τον μετακυλύουν στο κοινωνικό σύνολο.

Εκεί βρίσκεται η υποκρισία. Και κάποια στιγμή αν υπήρχε μία τράπεζα η οποία θα κάλυπτε τα λειτουργικά της και πραγματικά έξοδα, η κάρτα θα έπρεπε να είχε 6% και 4% και 3% να είναι τα στεγαστικά δάνεια. Αυτή είναι η πραγματική τιμή και το υπόλοιπο, οι δέκα μονάδες, δηλαδή, είναι το υπερκέρδος και το φιλέτο το οποίο διεκδικούν οι τράπεζες. Θα ήθελα, δε, να προσθέσω ότι το μέσο επίπεδο των επιτοκίων καταναλωτικής πίστης στην ευρωζώνη και στην Ελλάδα έχει αδικαιολόγητη διαφορά, η οποία ξεπερνάει τις 3 εκατοστιαίες μονάδες, και 3,5. Έτσι, λοιπόν, αδικαιολόγητα το ευρώ και τα προϊόντα καταναλωτικής πίστης είναι πολύ πιο υψηλά από ότι στην υπόλοιπη ευρωζώνη.

Πώς το εξηγείτε αυτό;

Είναι η υστερία των ελληνικών τραπεζών για λειτουργία σε συνθήκες που θυμίζουν τριτοκοσμικές χώρες και με διαθέσεις λεηλασίας ενός λαού, ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα για να έχει τέτοια μεταχείριση. Έχω πει σε τραπεζίτη, σε στιγμή αγανάκτησης ότι γερμανικές τράπεζες αν ήσαστε στην Ελλάδα τον καιρό της γερμανικής κατοχής θα φερόσαστε πιο καλά. Αυτό τα λέει όλα.

Παρατηρούμε το φαινόμενο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, να πηγαίνεις να γραφείς σε ένα γυμναστήριο και να σου δίνουν κάρτα. Να πηγαίνεις να αγοράσεις κάτι και να σου δίνουν κάρτα. Μπορείτε να περιγράψετε αυτή την παράνοια που υπάρχει στην προώθηση των καρτών;

Αυτή η «συνεργασία» των τραπεζών με ινστιτούτα αδυνατίσματος και γυμναστήρια και λοιπά, έχει πάρα πολλές αμαρτωλές πλευρές. Πρώτον, γίνεται η εξής μεθόδευση. Και έχουμε καταγγελίες, μας τα λένε. Η αίτηση για την έκδοση της κάρτας συμπληρώνεται από υπαλλήλους του  ινστιτούτου αισθητικής. Και εκεί αυτοί ξέρουν τι πρέπει να έχει κάποιος για να πάρει την κάρτα και ρωτάνε έχεις ακίνητη περιουσία; Όχι. Γράφει, λοιπόν, ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών στο Παγκράτι, το γράφει ο υπάλληλος. Μετά λέει, τι μισθό παίρνεις; Λέει 500 ευρώ, γράφει 2.500 ευρώ. Και αυτή η αίτηση πάει στην τράπεζα, βέβαια, αυτοί ελέγχουν αν έχει κάποιο δυσμενές, δεν έχει δυσμενές και την δίνουν την κάρτα.

Και στην συνέχεια η τράπεζα δίνει στο ινστιτούτο όλο το προεξόφλημα, δηλαδή, δίνει όλο το ποσό του συμβολαίου και ενώ αυτό συνεπάγεται την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου της χορήγησης προς το ινστιτούτο, όταν κλείσει στην πορεία μετά από λίγους μήνες το ινστιτούτο, αυτή η τράπεζα δεν δέχεται ότι ο πιστωτικός κίνδυνος ανήκει σε αυτή, της χρηματοδότησης του ινστιτούτου, αλλά κρίνει κατά τρόπο που μόνο παραλογισμό συνιστά, ότι τον κίνδυνο τον έχουν αναλάβει οι πελάτες του ινστιτούτου. Και έτσι, λοιπόν, συνεχίζει και τους χρεώνει ενώ αυτοί δεν συνεχίζουν να έχουν τις περιουσίες. Πρόκειται, δηλαδή, για μία τελείως εκτός νομιμότητας και λογικής και τραπεζικής πρακτικής. Πρόκειται για ένα σύνολο αυθαιρεσίας και περιφρόνησης των πάντων.

Προηγουμένως, συγκρίνατε την ευρωζώνη με την ελληνική κατάσταση και είπατε το αποτέλεσμα της σύγκρισης. Τι υπάρχει στις χώρες του εξωτερικού που δεν υπάρχει στην Ελλάδα και εκεί συνετίζονται οι τράπεζες ενώ εδώ όχι;

Υπάρχει μία πολύ αυστηρή εποπτεία. Και βέβαια υπάρχει και επαγγελματική συνείδηση των τραπεζιτών, το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, διαχρονικά, η μητέρα όλων των εμπλοκών, των διαπλοκών είναι η διαπλοκή μεταξύ τραπεζιτών, πολιτικών και μεγαλοεπιχειρηματιών. Έτσι, λοιπόν, εγώ θα σας πω σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν κάποια τράπεζα έκανε ένα από αυτά τα τοκοτεχνάσματα τα οποία είπαμε και κάνουν στην Ελλάδα, θα έχανε την άδειά της αυθημερόν. Υπάρχουν βέβαια και αρχές που εποπτεύουν, υπάρχει και υφυπουργείο πιστωτικών ιδρυμάτων κλπ. Αλλά υπάρχει ουσιαστική εποπτεία.

Εδώ, θα σας πω κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα, και επειδή εμείς έχουμε βαρεθεί να κάνουμε παρεμβάσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και να ζητάμε την εφαρμογή των νόμων κλπ, ενώ αυτοί οι κύριοι παίζουν ρόλο Ποντίου Πιλάτου. Στις αγωγές που θα γίνουν στις τράπεζες για αποζημιώσεις, για τις πιστωτικές κάρτες και όλα τα άλλα, είναι πολύ πιθανόν να συμπεριληφθεί και η Τράπεζα της Ελλάδος σαν ηθικός αυτουργός σε αυτές τις αδικοπραξίες που έχουν γίνει. Και εκεί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάντως, το τραπεζικό σύστημα έχει εγκλωβιστεί στα λάθη του και στις απερισκεψίες του και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το μέλλον πάρα πολύ σκοτεινό και δυσοίωνο για τις τράπεζες αυτές, οι οποίες έχουν προσβάλλει τον ελληνικό λαό κατά ένα τρόπο ο οποίος δεν του άξιζε, όχι ο ελληνικός λαός, αλλά οποιοσδήποτε λαός ακόμα και στην Κεντρική Αφρική, στις ζούγκλες.

Εδώ θα επιχειρήσουμε να σας δώσουμε την χαρτογράφηση της τραπεζικής παρανομίας. Αυτό που βλέπετε είναι ένας λογαριασμός δανείου μίας επιχείρησης για ένα διάστημα το 2000 και εδώ βλέπετε ότι χρωστάει ποσά της τάξεως των 115 εκατομμυρίων δραχμών. Αρχίζουμε, λοιπόν, και λέμε τι παρανομίες εντοπίζουμε εμείς πάνω σε αυτή την δανειοδότηση. Πρώτον, εδώ αναφέρεται επιτόκιο 14,25, την ίδια μέρα το επιτόκιο ήταν 13,25 άρα έχουμε παράνομο επιτόκιο, υπέρβαση 1%. Μετά έχουμε εδώ μία ημερομηνία όπου πηγαίνει και παίρνει 1.100.000 δραχμές στις 6 του μηνός και βλέπουμε ότι η τοκοφόρος ημερομηνία είναι η ίδια αυθημερόν.

Ο ίδιος πηγαίνει στις 20 του μήνα και καταθέτει 629.000 και βλέπουμε ότι η τοκοφορία αλλάζει μετά από 9 μέρες. Έτσι, λοιπόν, δεν μειώθηκε ο τόκος του από το ποσό που κατέθεσε παρά μετά από 9 μέρες. Εδώ, λοιπόν, εξακολουθούμε και βλέπουμε ότι η τράπεζα βγάζει τόκους στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ από το 1998 έχει απαγορευτεί ο τρίμηνος επιτοκισμός και ανατοκισμός και ισχύει εξάμηνος. Η τράπεζα, λοιπόν, βγάζει παράνομα τόκους στο τρίμηνο. Και εδώ βλέπουμε τόκος 3 εκατομμύρια.

Μετά βλέπουμε εισφορά του νόμου 128, 151.000 και ΕΦΤΕ 115.000. Πέρα από τον παράνομο επιτοκισμό και ανατοκισμό στο τρίμηνο, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή συνεχίζουν τα πανωτόκια αυτοί οι άνθρωποι, βλέπουμε εδώ το πώς υπολογίζουν τον ΕΦΤΕ, που είναι 3% και εδώ βλέπουμε πως αν προσθέσουμε τον τόκο με την εισφορά και βάλουμε 3% στο άθροισμα βγαίνουν οι 115.000 δραχμές, που είναι ακριβώς το ποσό το οποίο χρέωσε η τράπεζα, άρα η τράπεζα υπολογίζει τον ΕΦΤΕ, τον φόρο δηλαδή, και στην εισφορά που είναι άλλος φόρος και αυτό είναι παράνομο. Και βέβαια δεν το αποδίδει.

Εδώ είναι ο σωστός λογαριασμός όπου ο ΕΦΤΕ μπαίνει μόνο στον τόκο, και αυτό προκύπτει μία διαφορά 4.543 δραχμές. Έτσι, λοιπόν, ένα έμπειρο μάτι βλέπει ότι μέσα σε αυτή την σελίδα υπάρχει μία πολύ σημαντική συλλογή από τοκοτεχνάσματα και ο ανυποψίαστος πελάτης και ο λογιστής του δεν είναι σε θέση να μπορέσουν να τα εντοπίσουν.

Πόσες από αυτές τις παρανομίες ισχύουν σήμερα;

Όλα. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Και μπορώ να σας δώσω και την σύμβαση με την οποία η Ελλάδα έχει το παγκόσμιο ρεκόρ τοκογλυφίας σε δάνειο τραπεζικό. Εδώ θα δώσουμε και το όνομα, είναι η Τράπεζα Αττικής με το κατάστημα την Κομοτηνή, υπέγραψε μία σύμβαση με ένα δανειολήπτη στις 8 Απριλίου του 1998 και συμφωνήθηκε να ισχύει επιτόκιο, το οποίο αποτελείται από το βασικό επιτόκιο της τράπεζας συν 9 μονάδες και αυτό έφτανε εκείνη την εποχή 26,10% ενώ το νόμιμο δικαιοπρακτικό ήταν μόνο 21%. Σήμερα το βασικό επιτόκιο έχει κατέβει στα 6% και 9 μονάδες που βάζει εδώ και 0,60 από την εισφορά, δηλαδή αυτός ο επιχειρηματίας δανείζεται κεφάλαια κίνησης από την τράπεζά του με κόστος 15,60% ενώ το νόμιμο είναι 8%.

Και αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι η επιχείρησή του και η οικογένειά του είναι καταδικασμένη από αυτή την σύμβαση, την οποία υπέγραψε με αυτή την καλή τράπεζα και ακούει βέβαια και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βγαίνει και λέει οι επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές. Με τέτοια επιτόκια πώς να γίνει ανταγωνιστικός αυτός; Αν δανειζόταν με πιστωτικές κάρτες θα είχε χαμηλότερο κόστος. Να πούμε και αυτό εδώ, ότι έχουμε γραπτή επιβεβαίωση μίας τράπεζας ότι έκανε αυτή την πρακτική. 

Λέει, ο επιτοκισμός των χορηγήσεών μας γίνεται με ημερολογιακό έτος 360 ημερών, παράνομο, και των καταθέσεων με έτος 365, τακτική που ακολουθείται πλέον της 20ετίας. Δηλαδή κλέβουν εδώ και 20 χρόνια, λέει αυτός. Αυτό είναι απόδειξη ότι αυτοί το έκαναν και νομίζανε ότι το έκαναν και σωστά. Δηλαδή ότι η παρανομία δημιουργεί εθιμικό δίκαιο.

Εδώ σας δείχνουμε μία επιστολή τραπέζης,  έχουμε καλύψει το όνομα της τράπεζας, που δόθηκε στην Ένωση Καταναλωτών σε απάντηση ερωτηματολογίου. Και όταν τους ρωτήσαμε τι εφαρμόζεται για το ημερολογιακό έτος, 360 ή 365 μέρες, μας απήντησαν με όλη τους την ειλικρίνεια ότι ο επιτοκισμός των χορηγήσεών μας γίνεται με ημερολογιακό έτος 360 ημερών και των καταθέσεών με έτος 365 ημερών. Προσθέτουν, δε, το εξής εκπληκτικό. Τακτική που ακολουθείται πλέον της 20ετίας. Εδώ ομολογούν αυτό το οποίο ο ’ρειος Πάγος έχει χαρακτηρίσει σαν δόλιο, παράνομο τοκοτέχνασμα και εδώ αφήνουν να εννοηθεί ότι η παρανομία δημιουργεί και εθιμικό δίκαιο. Δηλαδή εδώ δείχνουν ότι πιστεύουν, ότι αυτό είναι σωστό γιατί έτσι γινόταν πάντα.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Κανένας στις Φεβρουάριος 28, 2010, 01:42:13
Το 1999 πήρα δάνειο για ένα καινούριο αυτοκίνητο που αγόρασα.  Πήρα το δάνειο σε Γιεν (Γιαπονέζικο νόμισμα), γιατί είχε χαμηλότερο επιτόκιο.  Νόμιζα ότι έκανα μαγκιά.  Οι δόσεις στην αρχή ήταν κάπου 80.000 δραχμές το μήνα.  Δυστυχώς το Γιεν τους επόμενους μήνες ανέβηκε.  Οι δόσεις μου έφτασαν τις 120.000 δρχ το μήνα.  Αυτό ήταν καταστροφικό για εμένα, που την εποχή εκείνη είχα τρομακτικές οικονομικές δυσκολίες.

Όταν το έψαξα περισσότερο είδα ότι από τα χρήματα που πλήρωνα, ένα μεγάλο μέρος ήταν κάτι περίεργες χρεώσεις.  Μία από τις χρεώσεις ήταν προμήθεια για μετατροπή νομίσματος.  Δηλαδή, η δόση πχ ήταν 500 γιεν το μήνα.  Αν τους έδινα 500 γιεν, είχε καλώς.  Επειδή όμως εγώ τους πλήρωνα σε δραχμές, αυτοί έκαναν την αλλαγή του νομίσματος και με χρεώνανε με προμήθειες.  Η ελάχιστη χρέωση ήταν πχ 2.000 δραχμές.  Έλα όμως που αυτοί με χρεώνανε 4.000 δρχ για τη συναλλαγή αυτή.  Τι συνέβαινε πάλι?

Το αυτοκίνητο το είχα πάρει σε δύο ονόματα (στο δικό μου και στης μητέρας μου, για να μην έχω πρόβλημα με τα τεκμήρια).  ’ρα και η τράπεζα είχε εκδώσει (τυπικά και θεωρητικά) δύο δάνεια.  ’ρα και οι δόσεις ήταν (τυπικά και θεωρητικά) δύο.  ’ρα και οι μετατροπές από δραχμές σε γιεν ήταν δύο.  Ε, 2x2.000 = 4.000 δρχ.  Σωστοί οι κύριοι.  Ήταν να τραβάς τα μαλλιά σου!

Ευτυχώς έχω φίλο τραπεζικό, τον έστειλα να παρουσιαστεί σα δικηγόρος μου και τουλάχιστον κατάφερε να μου μειώσουνε κάτι από τις χρεώσεις.  Τουλάχιστον πλήρωνα μόνο μία μετατροπή σε γιεν, αντί για δύο.

Εκείνο το αυτοκινητάκι μου κόστισε περισσότερο από Mercedes……..

Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Κανένας στις Φεβρουάριος 28, 2010, 01:42:41
Περίπου το 2003 είχα κάνει 3χρονο συμβόλαιο στην αλυσίδα γυμναστηρίων Vis Vitalis.  Το συμβόλαιο σήμαινε ότι εγώ ουσιαστικά πήρα δάνειο από την τράπεζα που έπρεπε να το πληρώνω επί 3 χρόνια.  Και μου δώσανε αναγκαστικά μία πιστωτική κάρτα VISA, όπου η τράπεζα θα χρέωνε τις δόσεις και θα μπορούσα να τις πληρώνω «όποτε εγώ μπορούσα», και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. 

Εγώ δεν ήθελα καινούρια πιστωτική κάρτα, για να μη πληρώνω άλλες συνδρομές (για την κάρτα).  Μου είπανε ότι η κάρτα είναι χωρίς συνδρομή «για τα δύο πρώτα χρόνια».  Ναι, αλλά το συμβόλαιο και οι δόσεις ήταν για 3 χρόνια.  ’ρα εγώ τον 3ο χρόνο θα έπρεπε να πληρώσω συνδρομή στην κάρτα.  Όταν διαμαρτυρήθηκα στην τράπεζα, μου απάντησε ότι θα μπορούσα στο τέλος του δεύτερου χρόνου να εξοφλήσω το υπόλοιπο του συμβολαίου ( να προπληρώσω 1 χρόνο) και να ακυρώσω την κάρτα.

Μετά από 2 χρόνια όμως η εταιρία έκλεισε, εξαπατώντας τους χιλιάδες πελάτες της.  Οι περισσότεροι απλά αποδέχτηκαν τη μοίρα τους και συνέχισαν να πληρώνουν το δάνειο/συμβόλαιο.

Είχε όμως φτάσει το 2005, είχα γίνει λίγο πιο ξύπνιος και πιο μαχητικός...

Δε θυμάμαι ποιος μου άνοιξε τα μάτια, αλλά μίλησα με την ΕΚΠΟΙΖΩ (Ένωση Καταναλωτών, http://www.ekpizo.gr/), έγινα συνδρομητής τους και με καθοδηγήσανε πως να προσβάλω τις απομένουσες χρεώσεις της τράπεζας, απλά κάνοντας αίτηση στην τράπεζα για «ΜΗ αποδοχή συναλλαγής», κάνοντας όμως γνωστό στην τράπεζα ότι είμαι συνδρομητής της ΕΚΠΟΙΖΩ.  Πράγματι η τράπεζα εξέτασε το αίτημά μου και με δικαίωσε.  Ουσιαστικά λοιπόν δε θα πλήρωνα άλλη δόση για το συμβόλαιο. 

Εδώ όμως συνέβη κάτι περίεργο.  Αντί να σταματήσουνε να με χρεώνουνε κάθε μήνα την πιστωτική μου κάρτα, κάνανε το εξής λογιστικό τέχνασμα.  Κάνανε στην κάρτα μου μία χρέωση (για τα 43 ευρώ της μηνιαίας δόσης) και μία πίστωση για το ίδιο ποσό (43 ευρώ).   ’ρα λογιστικά δε με χρεώνανε καθόλου.  Ναι αλλά κάθε μήνα μου ερχότανε λογαριασμός και έπρεπε να πληρώσω 1-2 λεπτά.  Έσπαζα το κεφάλι μου να δω πως γίνεται να έχω χρεώσεις από μία κάρτα που λογιστικά παρουσιάζει 0 χρεώσεις.  Τι κάνανε οι μάγκες?  Χρεώνανε τη δόση στις 5 του μηνός και μετά πιστώνανε το ίδιο ποσό στις 15 του μηνός.  Μετά αυτοί υπολόγιζαν τους τόκους που αντιστοιχούνε σε 43 ευρρώ για τις 10 ημέρες που εμφανιζόμουνα σαν οφειλέτης και μου ζητούσανε να πληρώσω αυτό το ασήμαντο ποσό, χωρίς όμως να υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος.  Ε, τα πήρα στο κρανίο.   Να τρέχω κάθε μήνα να στήνομαι στην ουρά για 1-2 λεπτά, χωρίς να υπάρχει λόγος?  Τους πήρα τηλέφωνο, διαμαρτυρήθηκα και το διορθώσανε.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 01, 2010, 13:58:34
ΠΑΣΟΚ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ!!!
http://www.youtube.com/watch?v=qNac5FdhzIE&feature=player_embedded
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 01, 2010, 14:01:28
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=109618

Ο Τσάβες κλείνει τις τράπεζες που «δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη»

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2009

Λουκέτο σε ακόμη 3 τράπεζες έβαλε την προηγούμενη Παρασκευή ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, ανεβάζοντας συνολικά σε 7 τον αριθμό των τραπεζών τις οποίες έκλεισε σε διάστημα μίας εβδομάδας η κυβέρνηση της χώρας.

 Ο Τσάβες έκλεισε τις εν λόγω τράπεζες κατηγορώντας τες ότι αγνοούν τον νόμο που τις υποχρέωνε να συμβάλουν στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας. Ο τραπεζικός κλάδος είναι από τους λίγους στους οποίους η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας εθνικοποιήσεις, αρκούμενος προς το παρόν στην εκτόξευση απειλών αν οι τράπεζες δεν συμμορφωθούν. Στη φωτογραφία, ο Ούγκο Τσάβες στη διάρκεια τελετής, την προηγούμενη Παρασκευή, κατά την οποία βραβεύει πελάτη της τράπεζας Banco de Venezuela.  
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 01, 2010, 15:05:59
ΤΗΛΕΑΣΤΥ 15-10-09 (1/3)
http://www.youtube.com/watch?v=ioPw6smc0Jo

ΤΗΛΕΑΣΤΥ 15-10-09 (2/3)
http://www.youtube.com/watch?v=LapgzKKqZhY&feature=related

ΤΗΛΕΑΣΤΥ 15-10-09 (3/3)
http://www.youtube.com/watch?v=iuUiX8VWKcI&feature=related
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 01, 2010, 18:55:29
Δάνεια Φωτιά...

GREEK TV PANEL ON CONSUMER CREDIT - 1/3
http://www.youtube.com/watch?v=wz6QZIODSJY

GREEK TV PANEL ON CONSUMER CREDIT - 2/3
http://www.youtube.com/watch?v=_8iTVREInUI&feature=related

GREEK TV PANEL ON CONSUMER CREDIT - 3/3
http://www.youtube.com/watch?v=ZKcrbn70cU0&feature=related
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 01, 2010, 20:59:33
ΤΗΛΕΑΣΤΥ 21-9-09 (1/5)
http://www.youtube.com/watch?v=BQiufBzzWO0

ΤΗΛΕΑΣΤΥ 21-9-09 (2/5)
http://www.youtube.com/watch?v=sfiZWhPRFEM&feature=related

ΤΗΛΕΑΣΤΥ 21-9-09 (3/5)
http://www.youtube.com/watch?v=H6Le-MwYiSU&feature=related

ΤΗΛΕΑΣΤΥ 21-9-09 (4/5)
http://www.youtube.com/watch?v=1i7LV18fLjY&feature=related

ΤΗΛΕΑΣΤΥ 21-9-09 (5/5)
http://www.youtube.com/watch?v=BUFWIcDrbM8&feature=related
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 01, 2010, 22:01:54
ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΚΑΡΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
http://www.youtube.com/watch?v=-phNCnwgyjM

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1
http://www.youtube.com/watch?v=BbDVIGBk6zM

ΚΡΙΤΙΚΗ KATA ΤΡΑΠΕΖΩΝ - 2
http://www.youtube.com/watch?v=e3sMou-loIM

ΣΠΕΙΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ...
http://www.youtube.com/watch?v=2hwA6E55o3Q&feature=related

ΚΟΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ 1 (2005)
http://www.youtube.com/watch?v=G0jpeVxNuHY&feature=related

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 100 ΕΥΡΩ (2008)
http://www.youtube.com/watch?v=lLtEo4-lB88
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Ορφέας στις Μάρτιος 02, 2010, 15:04:49

    Όλο αυτό το διάστημα παρακολουθούμε το "σήριαλ" για την οικονομία μας αλλά και την παγκόσμια οικονομία, ακούμε αναλύσεις επί αναλύσεων για το τι, ποιος και πόσο φταίει, αλλά για τους αποδεδειγμένα αίτιους που είναι παγκόσμια οι τράπεζες, ούτε κουβέντα ???

    Ειδικά στην πατρίδα μας, η τοκογλυφία των τραπεζών και η για χρόνια υπεξαίρεση παράνομων χρεώσεων, έχουν συσσωρεύσει τεράστια ποσά - κλοπιμαία από το αιώνιο θύμα τον κοσμάκη - τα οποία με την ανοχή αλλά και συνενοχή της εξουσίας, κατέληξαν στους λογαριασμούς των γνωστών τραπεζαρχών, φέρνοντας στο χείλος της καταστροφής, πατρίδα και λαό.

    Η λύση θα έλθει γρήγορα με την επιστροφή των κλοπιμαίων που έκλεψαν οι τράπεζες, επιστροφή που θα γίνει αναγκαστικά, καθώς η δικαστική εξουσία που δέχεται πλέον σωρηδόν αγωγές, είναι υποχρεωμένη από το σύνταγμα και τον νόμο να επιδικάσει μεγάλες αποζημιώσεις στις τράπεζες για επιστροφή στα για πολλά χρόνια θύματά τους - τον καημένο λαουτζίκο, με συνέπεια βέβαια να οδηγηθούν όλες οι τράπεζες σε πτώχευση και φυσικά κλείσιμο.

    Οι τράπεζες του εγγύς αύριο θα είναι πραγματικά προσηλωμένες στην υπηρεσία της κοινωνίας, καθιστάμενες μοχλός ανάπτυξης και όχι όπως οι σημερινές οι οποίες συναγωνίζονται στην ανομία, κατάχρηση και στην αισχροκέρδεια.

    Σεισάχθεια για τον λαό μέσα από την επιστροφή των κλοπιμαίων....

    Τα χρήματα για τα χρέη, οφείλουν να προέλθουν από τους καταχραστές και όχι από τον λαό....

    Επιτέλους Δικαιοσύνη. Δεν είναι αίτημα, είναι ΑΠΑΙΤΗΣΗ των Ελλήνων....

   
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Κανένας στις Μάρτιος 04, 2010, 13:26:08
Επειδή άρχισα να το ψάχνω κι εγώ.

Μίλησα με γνωστό μου δικηγόρο, πολύ καλό, αλλά όχι εξειδικευμένο σε τραπεζικά.  

1) Μου είπε τα κλασικά ότι εκτός από κάτι έξτρα χρεώσεις, ουσιαστικά δε γλυτώνεις τίποτα.

2) Πολύ σπάνια κάποιος δικηγόρος θα δεχτεί να πάει ενάντια σε τράπεζα, επειδή οι περισσότεροι κατά καιρούς συνεργάζοντε με αυτές (παίρνουν δουλιές από ευτές).

3) Με παρέπεμψε σε καταναλωτικές οργανώσεις
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 05, 2010, 21:59:39
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Προστασίας ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

http://www.daneioliptes.com/search/label/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

Κυρία Υπουργέ

Οι Έλληνες δεν είμαστε ούτε κακοπληρωτές, ούτε απατεώνες. Αναζητήστε την αιτία της καταστροφής της Ελληνικής οικονομίας στις Τράπεζες και στον Τειρεσία. Κάτι που όλοι γνωρίζουν, αλλά που δυστυχώς όσοι κυβέρνησαν τη χώρα από το 1989 και μετά δεν θέλησαν ή δεν μπόρεσαν να το αλλάξουν λόγω της εξάρτησης απο τις Τράπεζες.

Φτάσαμε λοπόν στην κατάσταση, ο κόσμος να πεινάει και οι κ. κ. Κυβερνώντες -χωρίς ίχνος ντροπής- να κάνουν ρυθμίσεις δήθεν προς όφελος των δανειοληπτών, αλλά στην ουσία προς όφελος των Τραπεζών. Και αυτό γιατί τα 28 δις που πλήρωσε ο Ελληνικός λαός είναι πλέον φανερό ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό που δόθηκαν. Οι Τράπεζες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία και διαχειρίστηκαν τα χρήματά μας προς όφελός τους «καθαρίζοντας» τα χαρτοφυλάκιά τους. Ρίξτε μια ματιά στους τελευταίους ισολογισμούς με τα υπερκέρδη -εν μέσω κρίσης- των Τραπεζών και θα καταλάβετε...

Ο Σύλλογός μας, φορέας με 1.500.000 μέλη, βρίσκεται στη διάθεσή σας για να εκφράσει τις απόψεις του και να στηρίξει την προσπάθειά σας. Πεποίθησή μας είναι ότι έφθασε το τέλος της παντοδυναμίας των Τραπεζών, καθώς και ότι δεν θα συνεχιστούν τα λάθη των προηγούμενων Κυβερνήσεων.

Κυρία Κατσέλη, σας αρέσει να κυβερνάτε μια χώρα όπου εκατομμύρια πολίτες θα είναι πτωχευμένοι και ανενεργοί;

Με εκτίμηση,
Θεόδωρος Θανόπουλος, Πρόεδρος
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 05, 2010, 22:01:02
21/01/2010
Επείγουσα Ανακοίνωση
 
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Προστασίας ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ιδρύθηκε το 1997. Μαζί με την ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ και άλλους 152 Συλλόγους και Παραρτήματα που ιδρύσαμε, στηρίζουμε τους Δανειολήπτες σε όλους σχεδόν τους Νομούς της Χώρας. Μέχρι σήμερα πέρασαν από τα γραφεία μας και εξυπηρετήθηκαν περισσότεροι από 1.638.000 συμπολίτες μας.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ που αναμένεται να ψηφιστεί, προβλέπει αφ’ ενός τη ΔΙΑΓΡΑΦΗ ή τη ΡΥΘΜΙΣΗ με ευνοϊκούς όρους Δανείων ή μέρους των Δανείων και αφ’ ετέρου δίνει λύση στο ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ. Η σωστή εφαρμογή του Νόμου μπορεί να δώσει πολύτιμη βοήθεια σε κάθε Δανειολήπτη.

ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ να ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΝ ή να ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΟΥΝ στο Σύλλογό μας ώστε να ενημερωθούν, να αποφύγουν τις παγίδες και να βρουν την πιο ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ στο πρόβλημά τους. Ο Σύλλογος θα σας κατευθύνει υπεύθυνα για να προχωρήσετε σε ΡΥΘΜΙΣΗ ή και ΔΙΑΓΡΑΦΗ μέρους ή όλης της οφειλής σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μην πηγαίνετε στην Τράπεζα χωρίς προηγουμένως να έχετε ενημερωθεί από το ΣΥΛΛΟΓΟ μας ή τους άλλους Συλλόγους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:
ΤΗΛ.: 210-3302971-4, FAX: 210-3304097, ΚΙΝ.: 6945-351214
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: www.daneioliptes.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γλάδστωνος 8, όροφος 2ος, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 10677, Αθήνα
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 05, 2010, 22:31:48
http://www.daneioliptes.com/2009/03/blog-post.html

20/03/2009
ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ
 
Συνέντευξη στο TVXS

Παράθεση
Όταν εγώ βγήκα και έκανα τον Σύλλογο με περνάγανε όλοι για τρελό και λέγανε, άσε τον αυτό, τρελός είναι, τα έβαλε με το κεφάλαιο. Να που τα έβαλα με το κεφάλαιο, να που βρήκαμε ότι όλες οι Τράπεζες στέκονται σε ξύλινα πόδια. Βγήκαν οι απάτες και οι κομπίνες που έχουν οι Τράπεζες. Είναι δυνατόν τώρα εδώ για 500 ευρώ να ζητάνε 75.000 μέσα σε τέσσερα χρόνια; Είναι άνθρωποι αυτοί; Ας δουν και την Τράπεζα και ας τα δούνε και όλα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Ορίστε, δικό τους έγγραφο είναι, δεν είναι δικό μου.

O Θεόδωρος Θανόπουλος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Δανειοληπτών, είναι ακόμα ένας Σύγχρονος 'Ελληνας 'Ηρωας, που αγωνίζεται, να γλυτώσει συνανθρώπους μας από την κτηνωδία του Κεφαλαίου. 

Ο Πόλεμος πλέον δεν είναι με κάποιους Βάρβαρους Κατακτητές, αλλά μετατοπίστηκε σε πόλεμο εναντίον των Τυκογλυφών - Τραπεζών που απειλούν με ολιστική καταστροφή, το Ελληνικό Κράτος, αν οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 11, 2010, 13:15:13
http://clubs.pathfinder.gr/kavala_laos/429619?forum=48805&read=407

Δελτίο Τύπου 05-12-06 Γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού σταμάτησε να ενδιαφέρεται για το τραπεζικό καρτέλ στην Ελλάδα; - Ο Γ. Καρατζαφέρης ζητεί την άμεση παρέμβαση της ΚΟΜΙΣΙΟΝ για να σταματήσει το κουκο από kavala_laos
 
Γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού σταμάτησε να ενδιαφέρεται για το τραπεζικό καρτέλ στην Ελλάδα;...

- Ο Γ. Καρατζαφέρης ζητεί την άμεση παρέμβαση της ΚΟΜΙΣΙΟΝ για να σταματήσει το κουκούλωμα μιας υπόθεσης που επιβαρύνει όλους τους Έλληνες.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού φαίνεται ότι θα εξακολουθεί να μάς απασχολεί και με αυτά που έκανε αλλά και με αυτά που... δεν έκανε, όπως καταγγέλλει το "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ" και ο Πρόεδρος του κ. Χριστοδουλόπουλος. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης μετέφερε τις καταγγελίες του Χριστοδουλόπουλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την καλεί να αναλάβει η ίδια τον συντονισμό των ερευνών στην Ελλάδα σχετικά με τις πρακτικές των τραπεζών αφού ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Ζησιμόπουλος δεν φαίνεται να ασχολείται πλέον με τις καταγγελίες για το τραπεζικό καρτέλ στην Ελλάδα.

Η ερώτηση του κ. Καρατζαφέρη είναι η εξής:

"Είναι γνωστές οι καταγγελίες ότι στην Ελλάδα οι όροι συναλλαγών με τις τράπεζες περιλαμβάνουν πολλούς καταχρηστικούς όρους. Ο εναρμονισμός των επιτοκίων καταγγέλλεται ότι συντονίζεται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Η παλαιότερη δημόσια αναφορά στο καρτέλ των Τραπεζών βρέθηκε στα πρακτικά της Βουλής του 1930 όταν ο τότε Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος απειλούσε να θέσει το τότε λεγόμενο «Συνδικάτο των Τραπεζιτών» εκτός νόμου διότι «είχαν συμπήξει ένωση για τον περιορισμό του μεταξύ των ανταγωνισμού».Στην Ελλάδα Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ο τέως υπάλληλος της ΚΟΜΙΣΙΟΝ κ. Ζησιμόπουλος, ενώ ο διορισθείς ως Γενικός Δ/ντής της κ. Αδαμόπουλος (επίσης υπάλληλος της ΚΟΜΙΣΙΟΝ) προφυλακίστηκε αφού το όνομά του ενεπλάκη στην υπόθεση με τη "μίζα" για τη ΜΕΒΓΑΛ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε από τηλεοράσεως στις 24-9-2006 ο Πρόεδρος του "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ" (ΕΙΧΕ) κ. Χριστοδουλόπουλος (ο οποίος είναι πρώην ανώτατο στέλεχος τραπεζών), τον Φεβρουάριο 2006 επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του κ. Ζησιμόπουλος και τον ρώτησε εάν έχει στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν την λειτουργία καρτέλ τραπεζών στην Ελλάδα. Ο κ. Χριστοδουλόπουλος τον διαβεβαίωσε ότι τα αρχεία του ΕΙΧΕ καθώς και οι τραπεζικές γνώσεις των στελεχών του μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη καρτέλ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στο χώρο της χρηματοδοτικής πίστωσης (LEASING).

Ακολούθησε 3ωρη συνάντηση των δύο στο γραφείο του κ. Ζησιμόπουλου όπου συζητήθηκε ο τρόπος στοιχειοθέτησης του αποδεικτικού υλικού και συμφωνήθηκε η εγκατάσταση στα γραφεία του ΕΙΧΕ στελεχών της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όμως, μεταγενέστερα, όπως καταγγέλλει το ΕΙΧΕ, δεν έγινε τίποτα από πλευράς της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του Προέδρου της. Στις 5 Οκτωβρίου 2006, ο Πρόεδρος του ΕΙΧΕ απηύθυνε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Ανταγωνισμού) ζητώντας να κάνει τον έλεγχο εκείνη, αφού η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έδειχνε ενδιαφέρον να αξιοποιήσει τα στοιχεία που το ΕΙΧΕ έθεσε υπ’ όψη του Προέδρου της. Αντίγραφα της επιστολής αυτής έχουν σταλεί στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε εμένα, καθώς και στον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι, ενώ είναι γνωστές στους πάντες στην Ελλάδα οι καταγγελίες ότι οι τράπεζες αποτελούν καρτέλ, το Ελληνικό Κράτος δεν έχει κάνει καμία έρευνα επάνω στο κρίσιμο αυτό θέμα; Πώς εξηγεί η Επιτροπή την καταγγελλόμενη από το ΕΙΧΕ απώλεια ενδιαφέροντος του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού να ερευνήσει τα καρτέλ τραπεζών στην Ελλάδα, ακόμα όταν του προσφέρθηκε το αποδεικτικό υλικό; Πώς μπορεί να παρέμβει η Επιτροπή ώστε η έρευνα αυτή να αρχίσει σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της;
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Κανένας στις Μάρτιος 14, 2010, 22:28:47
Από την ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ. Με είκοσι δικαστικές αποφάσεις επιστροφή σημαντικών ποσών σε δανειολήπτες στεγαστικών δανείων
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/94/?&nid=477ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/94/?&nid=376Ομαδικές αγωγές για έξοδα στεγαστικών δανείων και ποινή προεξόφλησης
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/94/?&nid=143


Ανάληψη μετρητών
Η προμήθεια που προβλέπουν οι τράπεζες για την ανάληψη μετρητών μέσω της πιστωτικής κάρτας έχει κριθεί παράνομη και καταχρηστική μετά από συλλογικές αγωγές της ΕΚΠΟΙΖΩ με την απόφαση με αρ. 1219/2001 Αρείου Πάγου και την 961/2007 Πολυμελούς     Πρωτοδικείου Αθηνών.
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/95/?&nid=145

Ακατάσχετο πρώτης κατοικίας
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/95/?&nid=146Λογαριασμοί Καταθέσεων

Καταχρηστικοί και παράνομοι πλήθος όρων προμηθειών και  εξόδων που χρεώνουν οι τράπεζες σε βάρος  των καταναλωτών
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/97/Υπερχρέωση
1. Ακατάσχετο πρώτης κατοικίας οφειλέτη μέχρι ποσού 20.000€ από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες (Ν. 3587/07 αρ. 14 παρ. 11 όπως τροποποιήθηκε από το αρ.5 του  Ν.3714/08)

2. Απαγόρευση διενέργειας πλειστηριασμών ακινήτων σε τιμή κατώτερη της αντικειμενικής αξίας τους (Αρ. 2 του Ν.3714/08).

3. Επέκταση ακατασχέτου μισθών και συντάξεων που κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό (Αρ. 3 του Ν.3714/08).

4. Αύξηση ορίου ακατάσχετου ποσού μισθών και συντάξεων για χρέη προς το Δημόσιο (Αρ. 4 του Ν.3714/08)
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/98/


Αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων για άλλους 6 μήνες, έως 30 Ιουνίου 2010 (μέχρι και 200.000 ευρώ)
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/98/?&nid=585

"Ερωτήσεις και απαντήσεις" για τα νομοσχέδια για την ρύθμιση οφειλών
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/98/?&nid=590


Συλλογικές Αγωγές (και αποφάσεις)
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/99/actions_at_law/προμήθεια για κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό τρίτου
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/99/?&nid=599
Μεγάλη νίκη της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/99/?&nid=584Συλλογικές αγωγές για την προστασία των καταναλωτών
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/99/?&nid=578Καταχρηστικά και Παράνομα Κρίθηκαν «Χαράτσια» των Τραπεζών με Απόφαση του Εφετείου Αθηνών
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/99/?&nid=395Απόφαση - καταπέλτης του εφετείου Αθηνών κρίνει καταχρηστικούς και παράνομους τόκους, προμήθειες και δήθεν έξοδα που χρεώνουν οι τράπεζες σε βάρος των καταναλωτών
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/99/?&nid=400Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 14, 2010, 22:41:57
http://www.eleftheria.gr/viewarticle.asp?aid=17045&pid=11&CategoryID=11

Τράπεζα επιστρέφει χρήματα σε καταναλωτή  

* Ετοιμάζεται νέο νομοσχέδιο που θα καταργεί την ποινή πρόωρης εξόφλησης των δανείων
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010
 
 Την επιστροφή χρηματικού ποσού σε Λαρισαίο πολίτη που παρανόμως παρακράτησε ως προμήθεια για κατάθεση λογαριασμού τρίτου υποχρεώθηκε ελληνική τράπεζα. Η δικαίωση του πολίτη που έρχεται μετά από καταγγελία που είχε υποβάλλει από το 2008 ο νυν πρόεδρος της Πανελλήνιας Κίνησης Πολιτών Δανειοληπτών κ. Γεώργιος Μπαρτζώκης, προς το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει το δικαίωμα σε κάθε Λαρισαίο να απαιτεί να μην πληρώνει το ποσό που του ζητά η τράπεζα σε συγκεκριμένη συναλλαγή.

Να σημειώσουμε πως η είσπραξη προμήθειας και εξόδων που χρεώνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στις καθημερινές συναλλαγές τους με τους καταναλωτές έχει κριθεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (2123/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου) καταχρηστική.

Το σημαντικό όμως είναι πως, σύμφωνα με τον κ. Μπαρτζώκη, με βάση τη νομολογία που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στη Λάρισα δικαιούται και αξίωση αποκατάστασης της ηθικής βλάβης που υπέστη και συγκεκριμένα γιατί:

«Με την παράνομη συμπεριφορά της η Τράπεζα προκάλεσε στον καταθέτη υπαίτια σημαντική ηθική βλάβη. Παραβίασε την υπουργική απόφαση, την Ζ1 από 24-6-2008 του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Φώλια για την συναλλακτική συμπεριφορά των προμηθευτών – τραπεζών, σύμφωνα με τη 969/1991 ΠΔΤΕ που απαγορεύει την είσπραξη προμήθειας και κατέφυγε στην σκόπιμη διατύπωση και χρήση αδιαφανούς και καταχρηστικού όρου στη χορήγηση των δανείων, με σκοπό να τον χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να εισπράξει με συγκεκαλυμμένο τρόπο ποσά τα οποία δεν δικαιούνταν, προκαλώντας σ’ αυτόν ζημία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η τράπεζα προσέβαλε την προσωπικότητα του και παραβίασε το καθήκον της να μη ζημιώνει άλλον υπαίτια. Έτσι προκάλεσε στον καταθέτη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας έχει , με βάση τις διατάξεις των άρθρων 59,932 ΑΚ, νόμιμη αξίωση να καταβληθεί ως χρηματική ικανοποίηση ένα συγκεκριμένο εύλογο και δίκαιο ποσό, λαμβανομένων υπόψη της εκμετάλλευσης που υπέστη.


ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Να σημειώσουμε πως 14 συνολικά όροι που εφαρμόζουν οι τράπεζες κατά τις συναλλακτικές πρακτικές τους με τους καταναλωτές έχουν κριθεί με δικαστικές αποφάσεις παράνομοι και καταχρηστικοί. Οι όροι, συνοψίζονται επιγραμματικά ως εξής :

1. Αναδρομική επιβάρυνση τόκων σε χρήση πιστωτικής κάρτας με χρέωση από την ημέρα διεξαγωγής της συναλλαγής και όχι από ημερομηνία εξόφλησης
2. Κλιμακωτή χρέωση από 3-20 ευρώ σε ανάληψη μετρητών από πιστωτική κάρτα
3. Υπέρογκη χρέωση για εξέταση αιτήματος δανειοδότησης
4. Χρέωση 1,40 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου
5. Προμήθεια ή έξοδα 50 ευρώ για χορήγηση βεβαίωσης οφειλών για μεταφορά χρέους σε άλλη τράπεζα
6. Χρέωση τόκων εφ όλου του κατατεθειμένου σε δεσμευμένο λογαριασμό ποσού σε περίπτωση σταδιακής εκταμίευσης του στεγαστικού δανείου
7. Επιβολή εξόδων κίνησης σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου ή τρεχούμενους 0,80 ευρώ ανά κίνηση μετά την τέταρτη κίνηση μηνιαίως
8. Έξοδα αδράνειας λογαριασμών
9. Δυνατότητα μονομερούς διαμόρφωσης επιτοκίων καταθέσεων
10. Έξοδα τήρησης και παρακολούθησης λογαριασμών κατώτερων ενός μέσου μηνιαίου πλαφόν που καθορίζει η τράπεζα
11. Δυνατότητα της τράπεζας, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας, να προχωρά σε μεγαλύτερη αναπροσαρμογή και αύξηση του κυμαινόμενου επιτοκίου στις πιστωτικές κάρτες από εκείνη που χορηγεί, αντιστοίχως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
12. Μειωμένη ευθύνη της τράπεζας για παράνομη χρήση του βιβλιαρίου κατάθεσης
13. Μονομερής μεταβολή επιβαρύνσεων στις πιστωτικές κάρτες και στις καταθέσεις
14. Μονομερής καθορισμός των ημερών δέσμευσης, διαθεσιμότητας και μετάθεσης της έναρξης της τοκοφορίας

ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ «ΠΕΝΑΛΤΙ»

Στο μεταξύ ψαλίδι στα... ψιλά γράμματα των τραπεζικών συμβάσεων που επιβαρύνουν με κρυφές χρεώσεις τους καταναλωτές φιλοδοξεί να βάλει η υπουργός Οικονομίας κ. Λούκα Κατσέλη με νομοσχέδιο στη Βουλή.   Το νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στις τραπεζικές συναλλαγές θα προβλέπει μεταξύ άλλων κατάργηση ή μείωση της ποινής προεξόφλησης σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, θέσπιση ενιαίου επιτοκίου στις πιστωτικές κάρτες για την ανάληψη μετρητών και τις αγορές, ισόποση μεταβολή των επιτοκίων των δανείων σε σχέση με τις μεταβολές του euribor και κατάργηση των εξόδων στεγαστικών δανείων.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις που σύμφωνα με πληροφορίες θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

- Κατάργηση της ποινής πρόωρης εξόφλησης των δανείων. Στη μεν καταναλωτική πίστη το θέμα ρυθμίζεται από την κοινοτική οδηγία 2008/48/ΕΚ που στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Στη δε στεγαστική πίστη οι τράπεζες εξακολουθούν να επιβάλλουν την ποινή στα δάνεια με σταθερό επιτόκιο. Το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι εάν το επιτόκιο της τράπεζας αυξήθηκε σε σχέση με την περίοδο σύναψης του δανείου ή παρέμεινε το ίδιο, θα απαγορεύεται η ποινή πρόωρης εξόφλησης. Εάν αντιθέτως το επιτόκιο έχει μειωθεί, τότε θα προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης, αλλά μικρότερης σε σχέση με σήμερα. Θα απαιτούνται οι τόκοι 3-4 μηνών και όχι 6.
- Θέσπιση ενιαίου επιτοκίου για την ανάληψη μετρητών και τις αγορές με πιστωτική κάρτα. Σήμερα το επιτόκιο για την ανάληψη μετρητών με πιστωτική κάρτα είναι έως και 3,35% υψηλότερο από το επιτόκιο για αγορές.
- Κατάργηση της επιβολής του τόκου υπερημερίας στις πιστωτικές κάρτες από την επομένη της συναλλαγής. Σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς το όφελος των τραπεζών από τους δύο αυτούς τύπους χρεώσεων ανέρχεται ετησίως σε 240 εκατ. ευρώ.
- Κατάργηση των εξόδων των στεγαστικών δανείων και διατήρηση μόνο αυτών που αφορούν τρίτους (έξοδα δικηγόρου, μηχανικού κ.λπ.).

- Δυνατότητα αποζημίωσης των καταναλωτών απευθείας εφόσον υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις επί συλλογικών αγωγών που έχουν κερδίσει ενώσεις καταναλωτών. Μέχρι σήμερα οι συλλογικές αγωγές έχουν ως αποτέλεσμα την παύση της παράνομης συμπεριφοράς και ο μεμονωμένος καταναλωτής θα πρέπει να προσφύγει εκ νέου στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσει τα χρήματά του.

- Θέσπιση ελάχιστης χρηματικής ικανοποίησης η οποία θα διεκδικείται από καταναλωτές μέσω της δικαστικής οδού. Η ρύθμιση αυτή αφορά μικρά ποσά. Για παράδειγμα εάν ο καταναλωτής έχει ζημιωθεί λόγω καταχρηστικής συμπεριφοράς των τραπεζών με το ποσό των 100 ευρώ θα μπορεί να διεκδικήσει 500 ευρώ.


Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή τον επόμενο μήνα καθώς επίκειται σύντομα η υποβολή του σχεδίου νόμου που αφορά τη χρύθμιση των χρεών των νοικοκυριών.  
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 14, 2010, 22:50:34
http://www.ekpizo.gr/el/financialservices/99/?&nid=400

Απόφαση - καταπέλτης του εφετείου Αθηνών κρίνει καταχρηστικούς και παράνομους τόκους, προμήθειες και δήθεν έξοδα που χρεώνουν οι τράπεζες σε βάρος των καταναλωτών

Μία νέα μεγάλη επιτυχία έχει η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ στο δικαστικό αγώνα που διεξάγει για την προστασία των καταναλωτών από παράνομες τραπεζικές χρεώσεις

29/06/2008

Μία νέα μεγάλη επιτυχία έχει η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ στο δικαστικό αγώνα που διεξάγει για την προστασία των καταναλωτών από παράνομες τραπεζικές χρεώσεις. Το Εφετείο Αθηνών, με την με αριθμό 3499/2008 τελεσίδικη απόφασή του, που αφορά συλλογική αγωγή της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ κατά της Εθνικής Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, κρίνει καταχρηστικούς όρους που προβλέπουν την επιβολή προμηθειών ή (δήθεν) εξόδων για τραπεζικές εργασίες ή προβλέπουν αυθαιρεσίες στη διαμόρφωση των επιτοκίων.

Ειδικότερα, καταχρηστικοί κρίνονται με την παραπάνω απόφαση οι όροι που προβλέπουν:

1. την επιβάρυνση του καταναλωτή που χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα ως μέσο πίστωσης με τόκους αναδρομικά από την ημέρα διεξαγωγής της συναλλαγής και όχι με την πάροδο της προθεσμίας πληρωμής που αναγράφεται στο μηνιαίο λογαριασμό που του αποστέλλεται (γεγονός που συνεπάγεται την επιβάρυνση του καταναλωτή με τόκους κατά μέσο όρο 35 ημερών),
2. την επιβολή εξόδων για τις αναλήψεις μετρητών μέσω πιστωτικής κάρτας που κλιμακώνονται ανάλογα με το ποσό ανάληψης (από 3 έως 20 ευρώ),
3. την καταστρατήγηση της διαφάνειας του κυμαινόμενου επιτοκίου στις πιστωτικές κάρτες με τη δυνατότητα της τράπεζας για μεγαλύτερη αναπροσαρμογή από αυτή που προκύπτει από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή τη δυνατότητα της τράπεζας να μην μειώσει το επιτόκιο όταν η πορεία των επιτοκίων της ΕΚΤ είναι καθοδική,
4. την επιβολή εξόδων αδράνειας (0,60 ή 1,00 ευρώ ανά μήνα) σε καταθετικούς λογαριασμούς που παραμένουν ακίνητοι για διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών,
5. τη δυνατότητα της τράπεζας να διαφοροποιεί τα επιτόκια καταθέσεων ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού,
6. τον περιορισμό της ευθύνης της τράπεζας σε περίπτωση που γίνει παράνομη χρήση του απωλεσθέντος ή κλαπέντος βιβλιαρίου καταθέσεως,
7. την επιβολή εξόδων τήρησης και παρακολούθησης στους λογαριασμούς καταθέσεων.

Επίσης, κατά τη συζήτηση της έφεσης που είχε ασκήσει η Εθνική Τράπεζα κατά της πρωτόδικης απόφασης παραιτήθηκε από ένα μέρος της έφεσής της, δηλώνοντας ότι παύει τη χρήση των ακόλουθων επίσης όρων που κρίθηκαν πρωτοδίκως καταχρηστικοί και προβλέπουν:

8. την επιβολή εξόδων για την εξέταση αιτήματος δανειοδότησης που κλιμακώνονται ανάλογα με το ποσόν του στεγαστικού δανείου (από 550 έως 1.500 ευρώ),
9. την επιβολή επιβάρυνσης στον δανειολήπτη 50 ευρώ για τη χορήγηση από την τράπεζα βεβαίωσης οφειλών,
10. την μονομερή μεταβολή των όρων λειτουργίας των λογαριασμών καταθέσεων,
11. τον μονομερή καθορισμό των ημερών δέσμευσης και διαθεσιμότητας και μετάθεσης της έναρξης τοκοφορίας αναφορικά με ποσά που κατατίθενται.

Η απόφαση υποχρεώνει την τράπεζα σε χρηματική ικανοποίηση 100.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη το καταναλωτικό κοινό, ενώ προβλέπει ποινή 3.000 ευρώ σε βάρος της τράπεζας για κάθε περίπτωση παραβίασης της απόφασης, η οποία ως τελεσίδικη είναι πλέον εκτελεστή.

Το παράνομο κέρδος, το οποίο αποκομίζουν οι τράπεζες σε βάρος των καταναλωτών από τη χρήση των παραπάνω καταχρηστικών αυτών όρων, ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αρκεί να επισημανθεί ότι μόνο από τη χρήση των δύο πρώτων όρων, που εφαρμόζονται κατεξοχήν σε βάρος των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων που χρησιμοποιούν την πιστωτική κάρτα ως μέσο πίστωσης για την κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών, οι τράπεζες εισπράττουν παρανόμως ετησίως, λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο πιστωτικών καρτών σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, περισσότερο από 250 εκατομμύρια ευρώ.

Είναι γι’ αυτό σημαντικό να παύσουν όλες οι τράπεζες να εφαρμόζουν τις παράνομες αυτές πρακτικές, αλλά και να διευκολυνθούν διαδικασίες αποζημίωσης των καταναλωτών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει τις αρμοδιότητες να υποχρεώσει τις τράπεζες να παύσουν τη χρήση των καταχρηστικών αυτών όρων, δίχως να χρειάζεται να καταστεί η απόφαση αυτή και αμετάκλητη. Πολύ περισσότερο μάλιστα καθώς οι παραπάνω όροι πλήττουν κατεξοχήν τα αδύνατα κοινωνικά στρώματα που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες και υποχρεώνονται πέραν από τους υπέρμετρους και αθέμιτους τόκους να καταβάλουν και τις παραπάνω πρόσθετες καταχρηστικές επιβαρύνσεις.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ θα στηρίξει τις αξιώσεις των καταναλωτών για την επιστροφή των χρημάτων που παρανόμως εισπράχθηκαν από τους καταναλωτές. Η Πολιτεία έχει καίρια όμως την ευθύνη να θεσπίσει, κατ’ αντιστοιχία προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέσα προστασίας που θα προβλέπουν την αποστέρηση των παράνομων κερδών από τις τράπεζες και τη διάθεσή τους για κοινωφελείς σκοπούς. Τούτο είναι αναγκαίο προκειμένου να επέλθει ένα αποτελεσματικό πλήγμα στα ίδια τα κίνητρα που οδηγούν στις παράνομες πρακτικές των τραπεζών.
Δεν μπορεί, τέλος, να μην επισημάνει κανείς ότι οι κανονιστικές παρεμβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στα παραπάνω ζητήματα καταγράφονται, όπως προκύπτει από την παραπάνω απόφαση ως εξαιρετικά προβληματικές και κατώτερες των προσδοκιών και περιστάσεων. Όχι μόνο απλά υστερούν σε σχέση με την προστασία που παρέχει η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών αλλά δυστυχώς η Τράπεζα της Ελλάδος εμφανίζεται να εκδίδει πράξεις, καθ’ υπέρβαση μάλιστα των αρμοδιοτήτων της, που επιτρέπουν καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. 210 -330 44 44
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Κανένας στις Μάρτιος 14, 2010, 23:24:12
Καταχρηστικοί Όροι στις Τραπεζικές Συμβάσεις
http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=38


Καταχρηστικοί όροι ελληνικών τραπεζών
http://birbilis.spaces.live.com/Blog/cns!2335BBEF59B92C54!731.entry
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 15, 2010, 00:25:07
http://www.ekpizo.gr/?nid=599

Eπιτέλους οι τράπεζες να παύσουν να εισπράττουν προμήθεια για κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό τρίτου
06/01/2010
 
Μετά από καταγγελίες καταναλωτών, αλλά και από επιτόπια και διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΚΠΟΙΖΩ στις 04 Ιανουαρίου 2010, διαπιστώσαμε ότι αρκετές Τράπεζες συνεχίζουν να χρεώνουν την προμήθεια αυτή. Συγκεκριμένα: Από τις 16 Τράπεζες* που ερευνήσαμε (επιτόπια έρευνα στις 14 και διαδικτυακή στις υπόλοιπες 2) διαπιστώσαμε ότι οι Τράπεζες που δεν έχουν συμμορφωθεί είναι οι εξής 6:

Τράπεζα προμήθεια 
Alpha Bank € 1.20 
Γενική Τράπεζα € 1.20 
EFG Eurobank € 1.50 
Millennium € 1.50 
Τράπεζα Αττικής € 1.50 
Τράπεζα Κύπρου € 1.50 


Υπενθυμίζουμε ότι με την έκδοση της με. αρ. 2123/2009 αμετάκλητης απόφασης του Αρείου Πάγου σε συλλογική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της Τράπεζας Πειραιώς, μεταξύ άλλων, κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική η προμήθεια που λαμβάνουν οι Τράπεζες για κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό τρίτου. Σύμφωνα με τον νόμο 2251/94 όπως ισχύει σήμερα, όλες οι Τράπεζες είναι υποχρεωμένες να πάψουν να εισπράττουν την ως άνω προμήθεια. Η ΕΚΠΟΙΖΩ κοινοποίησε την έρευνα στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και ζήτησε την άμεση συμμόρφωση όλων των τραπεζών για το ως άνω θέμα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις Καλούμε τους καταναλωτές να αρνούνται την καταβολή της προμήθειας σε λογαριασμό τρίτου, να διαμαρτύρονται έγγραφα στην ΕΚΠΟΙΖΩ και να μας αποστέλλουν την επισυναπτόμενη Διαμαρτυρία.

Οι τράπεζες που ελέχθησαν είναι: * Αγροτική Τράπεζα, Alpha Bank, Aspis Bank, Γενική Τράπεζα, EFG Eurobank, Eθνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Millennium, Taxυδρομικό Ταμιευτήριο, Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Κύπρου, Citibank, HSBC, Marfin Egnatia Bank, Probank
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 15, 2010, 00:45:35
http://antrikos.wordpress.com/2008/12/15/katachristikoi-oroi-trapezon/

Καταχρηστικοί όροι & συμπεριφορές τραπεζών

Την 15-12-02 διεξήχθη ημερίδα της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Έβρου με αντικείμενο “Τράπεζες & Καταναλωτές”. Το Δ.Σ. μου ανέθεσε να παρουσιάσω το θέμα “Καταχρηστικοί όροι & συμπεριφορές Τραπεζών”. Επειδή είχα κάποιες αμφιβολίες για την αντιμετώπιση της προσέγγισής μου από το ακροατήριο, στο οποίο θα περιλαμβάνονταν σε μεγάλη αναλογία κυβερνητικοί αξιωματούχοι και επιχειρηματίες,  κάλεσα φίλους και συναδέλφους μου για ηθική συμπαράσταση. Τους ευχαριστώ θερμότατα που προσήλθαν. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Ανέστη που επιμελήθηκε την προβολή της  παρουσίασης διαφανειών και το συγχρονισμό της με την ομιλία μου.

Κυρίες & Κύριοι,
Αγαπητοί Φίλοι & Φίλες,

Είναι χρήσιμο να θυμόμαστε και να μη ξεχνάμε ότι η κυρίαρχη βιοτική σχέση που καθορίζει τη θέση μας στην κοινωνία, επομένως και τη δυνατότητά μας προς κατανάλωση, είναι η θέση μας στην παραγωγή, στην οικονομία, με άλλα λόγια πώς κερδίζουμε τα προς το ζην.

Σε μια κοινωνία που η εμπορευματική παραγωγή έχει φτάσει στο απόγειό της, όχι μόνο θεοποιώντας την αγορά αλλά θεωρώντας την ως αξεπέραστη ιστορική αναγκαιότητα, τι άλλο μπορεί να σημαίνει το ρήμα «καταναλώνω» εκτός από το «πληρώνω»; Μήπως τελικά αποδεχτήκαμε την εφεύρεση ενός ακόμη ορισμού για τη συγκάλυψη της πραγματικής αιτίας της φτώχιας; Μήπως οι ιθύνοντες ονομάζουν κατανάλωση ακριβώς την αδυναμία μας να καταναλώσουμε;

Η παγκόσμια παραγωγή έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Ας μη ξεχνάμε ότι τα παραγόμενα τρόφιμα σύμφωνα με τον ΟΗΕ επαρκούν για να τραφούν 12-15 δις άνθρωποι αλλά το μεγαλύτερο τμήμα τους μετατρέπεται σε βιοκαύσιμα και ο κόσμος πεινάει. Παρά τον τεράστιο όγκο της παραγωγής, δεν έχει λυθεί η αντίφαση της κάρπωσής της: Ποιος παράγει και ποιος ιδιοποιείται. Μιλάμε για την καταναλωτική κοινωνία αλλά στην πραγματικότητα τι καταναλώνουμε; ’ραγε, δεν έχουμε φτάσει πια να καταναλώνουμε σχεδόν αποκλειστικά τραπεζικά (μ’ αυτό το όνομα εξωραΐζουν τώρα τα δάνεια) προϊόντα; Δεν έχουμε φτάσει να θεωρούμε ως αυτονόητο το δανεισμό στη ζωή μας; Τώρα πια, όχι μόνο δανειζόμαστε για ν’ αγοράσουμε σπίτι ή αυτοκίνητο αλλά δανειζόμαστε και για τα χρειώδη. Οι πιστωτικές στα σούπερ μάρκετ πάνε κι έρχονται.

Ψηφίστε με, έλεγε ο Obama, είμαι κι εγώ ένας σας κι εσάς. Πήρα δάνεια για να σπουδάσω. Το τραγικό αυτονόητο των ΗΠΑ έχει υποσκάψει και τη δική μας συνείδηση. Αν αυτό είναι το αμερικάνικο όνειρο, τότε ποιος είναι ο εφιάλτης; Ήταν αδιανόητο πριν από 20 χρόνια το «φοιτητοδάνειο». Σήμερα για να σπουδάσει ο φοιτητής, ακόμη και της μέσης, εισοδηματικά, οικογένειας είτε θα πρέπει να εργάζεται, έστω και σποραδικά, είτε να υποθηκεύσει το μέλλον του με τα φοιτητικά δάνεια. Πώς, άραγε θα εξοικονομήσει η οικογένεια του φοιτητή 600 έως 1000 Ευρώ μηνιαίως για να σπουδάσει το παιδί της; Πώς θα εξοικονομήσει το ίδιο ποσό για τα φροντιστήρια του Λυκείου; Κι αν τα παιδιά είναι δύο ή τρία; Να πώς οδηγείται η εργαζόμενη οικογένεια στο δανεισμό. Το δυστύχημα δεν είναι μόνο ο δανεισμός καθ’ αυτός αλλά η κουλτούρα του δανεισμού, το γεγονός πως μας έχουν πείσει ότι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο είναι να χρωστάμε μια ζωή, να χρωστάμε τη ζωή μας απ’ την αρχή της ζωής μας.

Φυσικά και θα χρωστάμε, όταν ο μισθός και τα εισοδήματα εν γένει δεν επαρκούν. Αντί οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν το αυτονόητο, τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους, δηλ. δωρεάν 1η κατοικία, δωρεάν Παιδεία & σπουδές, δωρεάν Υγεία, έμαθαν να συμπληρώνουν τις τρύπες τους με δανεικά και να καταστέλλουν μ’ αυτό τον τρόπο τον πόθο τους για μια καλύτερη ζωή. Ο λόγος, ο μοναδικός λόγος, που ο εργαζόμενος αναγκάζεται να δανειστεί είναι η φτώχια του, επειδή, ακριβώς, ο καρπός που παράγει ιδιοποιείται από το αφεντικό του, το οποίο του επιστρέφει μόνο ψίχουλα, που μετά βίας αρκούν για την απλή καθημερινή συντήρηση. Ο εργαζόμενος, λοιπόν, είτε είναι μισθωτός είτε μικροπαραγωγός αγρότης είτε αυταπασχολούμενος, καλείται μ’ αυτά τα ψίχουλα να καταναλώσει. Από κει ακριβώς προκύπτει και η ανάγκη του δανεισμού. Δεν είναι ανάγκη κοινωνική, ακριβώς το αντίθετο, είναι αντικοινωνική.

Όχι μόνο μια φορά αντικοινωνική αλλά και δυο και τρεις, διότι η πρωταρχική φτώχια μετατρέπεται και αυτή σε εμπόρευμα που πουλιέται, τοκίζεται κι ανατοκίζεται. Πρόκειται, πραγματικά, για μια ιδιαίτερα ευφυή σύλληψη των λεγόμενων δυνάμεων της αγοράς να εμπορευματοποιήσουν τη φτώχια και να κάνουν το φτωχό φτωχότερο, ευφυή διότι κατάφεραν να κατευνάσουν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, ευφυή διότι πέτυχαν να ενσταλάξουν στη συνείδηση των εργαζομένων την κουλτούρα του δανεισμού.

«Και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο». Αυτή ήταν η συνταγή που φαινομενικά πέτυχε το ακατόρθωτο. Έτσι διαδιδόταν, μέχρι που αυτή ακριβώς η θεμελιώδης αντίφαση της λειτουργίας της αγοράς έφτασε στις μέρες μας στο οριακό της σημείο: Η εργοδοσία δεν μπορεί να δώσει πάνω από τα ψίχουλα διότι θα αναιρούσε τον εαυτό της, κάποιες τράπεζες δεν δίνουν χρήματα διότι δεν διασφαλίζονται πως θα τα πάρουν πίσω κι άλλες διότι τους σώθηκαν, κι οι εργαζόμενοι που θα μπορούσαν να καταναλώσουν, σώθηκαν κι αυτοί.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον οι Ενώσεις Καταναλωτών έρχονται να προστατέψουν τα συμφέροντα των μελών τους, κατ’ ουσία των ίδιων των εργαζομένων που για την περίπτωση βαφτίστηκαν καταναλωτές προκειμένου να συγκαλυφθεί η πραγματική τους θέση στην οικονομία, εννοώ τον πάτο. Αυτού του είδους η προστασία μοιάζει με τις συνθήκες βασανισμού. Απ’ τη μια μεριά ο έγκλειστος που υποφέρει από το βασανιστή του κι απ’ την άλλη οι κυρίες του φιλανθρωπικού συλλόγου που του περιποιούνται τις πληγές. Ούτε λόγος να σταματήσει το μαστίγωμα. Ούτε λόγος για ν’ απελευθερωθεί ο έγκλειστος. Δυστυχώς, σήμερα, οι Ενώσεις Καταναλωτών έχουν καταστεί παραρτήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, εξαρτώμενες οικονομικά απ’ αυτό. Η γενική πολιτική κατεύθυνση των κυβερνήσεων έναντι των προμηθευτών γενικά και των τραπεζών ειδικότερα ήταν και είναι μία: Στηρίζετε και μη εγγίζετε. Αυτός είναι και ο λόγος ίδρυσης της Γ.Γ. Καταναλωτή, δηλαδή η συγκάλυψη του οικονομικού ρόλου αυτών που ιδιοποιούνται τον κοινωνικά παραγόμενο πλούτο, αποκαλούμενοι με τον άχρωμο και γλυκανάλατο όρο «προμηθευτές». Λόγια του αέρα θα πει κανείς. Παρωχημένα ιδεολογήματα άλλος. Κι όμως, φίλες και φίλοι, το ίδιο το φυλλάδιο της Γ.Γ. Καταναλωτή για τις τράπεζες έχει ως σλόγκαν «Μπες ενημερωμένος, βγες κερδισμένος» ένα σλόγκαν που συγκαλύπτει τη σκληρή πραγματικότητα, καθώς εκτυλίσσεται η παγκόσμια οικονομική κρίση, για την οποία βεβαίως οι εργαζόμενοι δεν φέρουν κανενός είδους ευθύνη. Συγκαλύπτει τον ληστρικό ρόλο των τραπεζών, ρόλος που είναι αδύνατο να μεταβληθεί στο τρέχον ανώτατο στάδιο της εμπορευματικής οικονομίας. Μόνο ένα σλόγκαν θα ήταν δυνατό να αντικατοπτρίσει την πραγματικότητα σε σχέση με τις τράπεζες και νομίζω ότι όλοι εκτός από τους τραπεζίτες θα συμφωνήσουν: «Όπως και να μπεις, χαμένος θα βγεις». Κερδισμένος είναι μόνο η τράπεζα. Αναλογιστείτε, σας παρακαλώ πολύ, τι δάνειο πήρατε και ποιο τελικό ποσό πληρώσατε. Αναλογιστείτε αν είχατε ποτέ τη δυνατότητα να διαπραγματευτείτε με την τράπεζα έστω και έναν όρο. Ας μιλήσουμε για τον πιο απλό όρο μιας τραπεζικής σύμβασης, την παραίτηση από την ένσταση δίζησης. Η ένσταση δίζησης δίνει το δικαίωμα στον εγγυητή να απαιτήσει από την τράπεζα να στραφεί πρώτα εναντίον του πρωτοφειλέτη και κατόπιν εναντίον του ίδιου. Κανενός είδους ζημία δεν υφίσταται η τράπεζα από την άσκηση της δίζησης, εκτός από τη χρονική καθυστέρηση, κατά την οποία συνεχίζουν να τρέχουν οι τόκοι. Κι όμως ακόμη κι αυτή την απλή και ανούσια ένσταση δεν την διαπραγματεύεται. Τι θα πει, λοιπόν, να μπω ενημερωμένος; Και τι θα γίνει αν μπω ενημερωμένος; Θα γλιτώσω το γδάρσιμο; Ο λαός αποτυπώνει πολύ σοφά την πραγματικότητα αυτή λέγοντας: «Όποιος έχει μαχαίρι κόβει και πεπόνι» (ή ό,τι άλλο τέλος πάντων θέλετε). Αυτό συμβαίνει και με τις τράπεζες. Όταν ο εργαζόμενος έχει ανάγκη το χρήμα για να επιβιώσει, θα υποκύψει σε οποιουσδήποτε όρους.

Στα πλαίσια της δύναμης, δυναμικής και δυνατότητάς τους οι τράπεζες, αυτές οι μαύρες τρύπες της οικονομίας της αγοράς, καταδεικνύουν την πλεονεξία τους με όρους και συμπεριφορές αρπακτικού περισσότερο από κάθε άλλη επιχειρηματική δράση, βαλτώνοντας ακόμη και τις άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι δυνατόν να πάψουν να είναι αρπακτικά; Είναι δυνατό το κοράκι να γίνει περιστέρι; Το πολύ – πολύ να γευματίσει με πτώματα.

Καθώς η ληστρική λειτουργία των τραπεζών έχει γίνει αντιληπτή από το σύνολο της κοινωνίας, δηλαδή όχι μόνο από τους εργαζόμενους αλλά και από το σύνολο των επιχειρηματιών, πλην τραπεζών, το Κράτος αναγκάστηκε να την εξωραΐσει, χαρακτηρίζοντας ορισμένες ακραίες συμπεριφορές ως καταχρηστικές. Στο Αστικό Δίκαιο η έννοια της «κατάχρησης δικαιώματος» σκόπιμα παρέμεινε αόριστη για να υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμόζεται στις κοινωνικές συνθήκες αλλά τα Δικαστήρια στάθηκαν πολύ φειδωλά στην ερμηνεία και την εφαρμογή της. Για πρώτη φορά στα ελληνικά νομικά χρονικά, και ουσιαστικά παρά τον αντιεπιστημονικό χαρακτήρα της ονομαστικής απαρίθμησης, χαρακτηρίστηκαν ρητά ως καταχρηστικές συγκεκριμένες συμπεριφορές, ακριβώς διότι το Κράτος δεν είχε κανενός είδους βεβαιότητα πως τα όργανά του, δηλαδή οι έλληνες δικαστές, θα εξέδιδαν αποφάσεις με τις οποίες θα καταδικαζόταν η αντικοινωνική συμπεριφορά των τραπεζών, περιχαρακώνοντας ταυτόχρονα, λόγω της ενδεικτικής απαρίθμησης, και το πλαίσιο στο οποίο έχει τη δυνατότητα να κινηθεί ο δικαστής. «Μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια», δηλαδή.

Έτσι, σύμφωνα με το νόμο ως καταχρηστικοί ορίζονται οι ακόλουθοι όροι και συμπεριφορές που:

•    Επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης
•    Επιτρέπουν στον προμηθευτή να καταγγείλει σύμβαση αόριστης διάρκειας χωρίς εύλογη προθεσμία
•    Αφήνουν το τίμημα αόριστο χωρίς σπουδαίο λόγο
•    Επιτρέπουν στον προμηθευτή να καταγγέλλει τη σύμβαση κατά την κρίση του, αν η ίδια ευχέρεια δεν αναγνωρίζεται στον καταναλωτή

Σ’ αυτό τον όρο θα σταθώ λίγο. Είναι πραγματικά αστείο να θεωρούμε ότι είναι ισότιμη η καταγγελία της σύμβασης μεταξύ τράπεζας και οφειλέτη. Αν η τράπεζα καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση, ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το μη ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου. Απ’ την άλλη τώρα, αν ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη δυνατότητα και καταγγείλει τη σύμβαση είναι και πάλι υποχρεωμένος να πληρώσει το μη ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου. Δηλαδή, «θα βάλει τα χεράκια του, να βγάλει τα ματάκια του». Κι η ύπαρξη αυτής της δυνατότητας θεωρείται από το νόμο ως ισότητα.

’λλοι όροι που χαρακτηρίζονται ως καταχρηστικοί είναι αυτοί που:

•    Αποκλείουν ή περιορίζουν υπέρμετρα την ευθύνη του προμηθευτή
•    Επιτρέπουν στον προμηθευτή να απαιτήσει από τον καταναλωτή υπέρμετρες εγγυήσεις
•    Αναστρέφουν το βάρος απόδειξης σε βάρος του καταναλωτή ή περιορίζουν υπέρμετρα τα αποδεικτικά του μέσα

Διαβάστε τώρα τις συμβάσεις σας και θα δείτε ότι περιλαμβάνουν όλους τους ανωτέρω απαγορευμένους όρους, παρά την ισχύ του νόμου για πάνω από 15 χρόνια

Επίσης έχουν εκδοθεί σημαντικές δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν ως καταχρηστικούς όρους και συμπεριφορές που προβλέπουν:

•    Τη δυνατότητα της τράπεζας να αυξάνει μονομερώς το επιτόκιο
•    Τη μη αντίδραση του καταναλωτή ως επικύρωση του λογαριασμού που έλαβε
•    Τη μονομερή τροποποίηση των όρων της σύμβασης
•    Την είσπραξη εξόδων χρηματοδότησης και φακέλου
•    Πρόστιμο σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δανείου
•    Τη δυνατότητα μονομερούς αναπροσαρμογής του επιτοκίου χωρίς εύλογη αιτία
•    Τη δυνατότητα καταγγελίας σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οποιασδήποτε δόσης
•    Την επιβολή προμήθειας για κατάθεση στο λογαριασμό τρίτου
•    Την επιβολή εξόδων κίνησης σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου ή τρεχούμενους
•    Την επιβολή εξόδων αδράνειας για μη κίνηση άνω των 18 μηνών
•    Την επιβολή επιβάρυνσης για χορήγηση βεβαίωσης οφειλών

Ποια είναι η πρακτική των τραπεζών απέναντι σε καταδικαστικές αποφάσεις; Απλώς πληρώνουν το πρόστιμο, μεταβάλλουν τη σύμβαση ως προς τον συγκεκριμένο και μόνο οφειλέτη που προσφεύγει στο Δικαστήριο και συνεχίζουν να διατηρούν τους καταχρηστικούς όρους στις άλλες συμβάσεις. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο τύπος των συμβάσεων που επιβάλλουν οι τράπεζες στους πελάτες τους ονομάζονται συμβάσεις προσχώρησης, αφού ο οφειλέτης το μόνο που δικαιούται είναι να τις αποδεχτεί ή να τις απορρίψει στο σύνολό τους. Κι όμως, παρά τη γενικότητα των όρων συναλλαγών μιας σύμβασης προσχώρησης, όσο κι αν ψάξουμε δεν θα βρούμε προσβάσιμους στο πλατύ κοινό τους όρους της, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο οφειλέτης να τους μελετήσει με την ησυχία του, στο σπίτι του βρε αδερφέ, να απευθυνθεί σε νομικό παραστάτη για να λύσει τις απορίες του, να διαπιστώσει ποιοι είναι παράνομοι και καταχρηστικοί και να απαιτήσει την διαγραφή τους. Απευθυνόμενοι στα τοπικά υποκαταστήματα τραπεζών συναντήσαμε μια απροθυμία χορήγησης Γενικών Όρων Συναλλαγών, πλην της πιστωτικής κάρτας που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα διαφημιστικά φυλλάδια. Να λοιπόν ποια είναι καθαυτή η καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών, ότι φροντίζουν σκοπίμως να κρατούν στο σκοτάδι τους πελάτες τους, παρουσιάζοντας το πιο ουσιαστικό σκέλος της διαπραγμάτευσης, την κατάρτιση της σύμβασης, ως τυπικό και ασήμαντο, χωρίς να δίνουν ποτέ αντίγραφο στον οφειλέτη και κρατώντας κρυφούς τους επαχθείς όρους. Αναρωτηθείτε πόσοι από σας έχετε αντίγραφα των δανειακών σας συμβάσεων και σε πόσους από σας έδωσαν ο τράπεζες χωρίς να το ζητήσετε. Μήπως έναντι αυτών των συμπεριφορών, δεν θα μπορούσε να παρέμβει το κράτος; Γιατί να μη καταστεί υποχρεωτική η χορήγηση αντιγράφου με ποινική ρήτρα υπέρ του οφειλέτη; Γιατί να μη καταστεί υποχρεωτική η διαρκής ενημέρωση του οφειλέτη για το εκάστοτε τρέχον επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού της δόσης; Πραγματοποιείται κάποιου είδους έλεγχος στους μετέπειτα ΓΟΣ αν είναι σύμφωνοι με το νόμο ή τις καταδικαστικές αποφάσεις;

Σας πληροφορώ κανένας. Το σύστημα στηρίζεται στην εκ νέου καταγγελία του οφειλέτη. Ποιος όμως οφειλέτης έχει τη διάθεση και την οικονομική άνεση να τα βάλει με την τράπεζα; Ακόμη και αν η τράπεζα καταδικαστεί για δεύτερη φορά, τη συμφέρει να πληρώσει ένα πρόστιμο μερικών χιλιάδων Ευρώ, που είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα εκατοντάδες εκατομμύρια που κερδίζει κατ’ έτος. Απ’ την άλλη οι Ενώσεις Καταναλωτών έχουν πλήρη οικονομική αδυναμία να χρηματοδοτήσουν τέτοιους δικαστικούς αγώνες. ’ραγε το Κράτος δεν έχει υπόψη του αυτά τα προβλήματα;


Μα ας είμαστε σοβαροί. Ζητούμε από την Κυβέρνηση να γίνει κακιά με τις τράπεζες, όταν αυτή η ίδια σε αγαστή σύμπνοια με την Αξιωματική Αντιπολίτευση, τις χρηματοδοτεί με 28 δις, δηλαδή με παραπάνω από το 1/3 του κρατικού προϋπολογισμού. Γιατί τόσα χρόνια δεν ήταν δυνατό να βρεθεί ένα τέτοιο ποσό για πάρουν αυξήσεις οι εργαζόμενοι και για τις τράπεζες βρέθηκε εν μια νυκτί;
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 17, 2010, 16:41:05
http://www.agon.gr/news/122/ARTICLE/4969/2010-01-30.html

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010
Ηπειρωτικός Αγών

Στα 253,4 δις ευρώ το συνολικό χρέος νοικοκυριών-επιχειρήσεων

Στα 3,768 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο καθαρός δανεισμός των επιχειρήσεων και νοικοκυριών κατά το 2009.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ο ρυθμός αύξησης των καθαρών χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά το 2009 υποχώρησε στο 4,25% από 15,9% που ήταν το 2008, με αποτέλεσμα το χρέος τους προς τις τράπεζες να διαμορφωθεί στα 253,4 δισ. ευρώ (105,5% του ΑΕΠ) από 249,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2008. Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2009 θετική καθαρή ροή 1,182 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης να επιβραδυνθεί στο 5,1% από 18,7% το 2008. Ειδικότερα, με αρνητικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής κινείται η πιστωτική επέκταση προς τη βιομηχανία, στο -3,5%, από 15,85% που ήταν το Δεκέμβριο του 2008, ενώ με θετικό, αλλά χαμηλό, δωδεκάμηνο ρυθμό κινείται προς το εμπόριο (Δεκέμβριος 2009: 4,2%, Δεκέμβριος 2008: 19,5%). Επίσης, ιδιαίτερα χαμηλοί ρυθμοί ανόδου παρατηρούνται στη χρηματοδότηση του κλάδου των κατασκευών (Δεκέμβριος 2009: 2,7%, Δεκέμβριος 2008: 35,2%) και της ναυτιλίας (Δεκέμβριος 2009: 4%, Δεκέμβριος 2008: 17,2%). Αντίθετα, με σχετικά υψηλούς ετήσιους ρυθμούς, πολύ πάνω από τον αντίστοιχο ρυθμό του συνόλου των επιχειρήσεων, αυξήθηκε και αυτό το μήνα η χρηματοδότηση των κλάδων «Ηλεκτρισμού-Φωταερίου-Ύδρευσης» (14,7%), «Επικοινωνιών-Μεταφορών, πλην Ναυτιλίας» (25,5%) και «Λοιπών» (10,4%).

119,6 δις ευρώ χρωστάνε τα νοικοκυριά
 
Αναφορικά με την χρηματοδότηση των νοικοκυριών, οι καθαρές χορηγήσεις σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια το 2009 ανήλθαν σε 2,432 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των χορηγήσεων να υποχωρήσει σε 3,1% από 12,8% το 2008. Σύμφωνα με τα στοιχεία το χρέος των νοικοκυριών στις τράπεζες διαμορφώθηκε στο τέλος του 2009 στα 119,635 δισ. ευρώ, δηλαδή το 50% του ΑΕΠ. Αναλυτικά, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 507 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2009, ενώ o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου διαμορφώθηκε στο 3,7% από 11,5% το Δεκέμβριο του 2008. Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν καθαρή θετική ροή 144 εκατ. ευρώ, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους συρρικνώθηκε στο 2%, έναντι 16% το 2008. Επίσης, η καθαρή ροή των «λοιπών» δανείων προς τα νοικοκυριά ανήλθε σε 54 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2009, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -1,1% από +9,5% το 2008.

Οχτώ δις ευρώ απέσυραν οι καταθέτες από τις τράπεζες

Εξάλλου στα 8 δισ. ευρώ υπολογίζεται το ύψος των καταθέσεων που έχουν αποσύρει τους τελευταίους μήνες οι πελάτες των ελληνικών τραπεζών, λόγω κυρίως των χαμηλών επιτοκίων, αλλά και των ανησυχιών των καταθετών για το ενδεχόμενο «πόθεν έσχες», το οποίο ωστόσο έχει διαψευστεί από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μόνο τον τελευταίο μήνα έφυγαν σχεδόν 2 δισ. ευρώ από τις προθεσμιακές καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες, ενώ στο σύνολο των καταθέσεων η μείωση είναι 1 δισ. ευρώ. Στο δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, η πτώση πλησιάζει τα 3,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία το σύνολο της ρευστότητας που διατηρούν στις τράπεζες, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ανήλθε τον περασμένο Νοέμβριο σε 193,3 δισ. ευρώ, υποχωρώντας κατά περίπου 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησής τους να πέφτει στο 6,6% από 11,3% στο τέλος του τρίτου τριμήνου και 19% ένα χρόνο νωρίτερα. Τέλος σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο έως το Νοέμβριο του 2009, οι απώλειες υπολογίζονται στα 6,5 δισ. ευρώ περίπου.  
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 17, 2010, 19:22:29
Αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες της ΑΜΡΑ σχετικές με το παρόν θέμα.

Αυτοκτονίες και θάνατοι λόγω χρεών
http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,2158.0.html

Αποζημιώσεις για τις παράνομες κατασχέσεις ακινήτων
http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,2179.0.html

Κίνημα αγανάκτησης Εργαζομένων και Καταναλωτών
http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,2180.0.html

«Πουλήστε τα νησιά σας», προτείνουν Γερμανοί βουλευτές
http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,2164.0.html

Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών
http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,1872.0.html

Τράπεζα για τους φτωχούς
http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,2151.0.html
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 17, 2010, 21:40:33
http://www.anastassakos.gr/index.php?page=articles&cat=8&action=view&id=46

16.7.2007: ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καταναλωτής μήνυσε τράπεζα για 0.84 ευρώ !

Κατηγορεί την τράπεζα ότι του χρέωσε το ποσό ως τόκο υπερημερίας εκμεταλλευόμενη μια ημέρα αργίας.


«Φρένο» στην παράνομη πρακτική των τραπεζών να αξιοποιούν τις ημέρες των αργιών υπέρ τους και σε βάρος των καταναλωτών, επιβαρύνοντάς τους με τόκους υπερημερίας, επιχειρείται να μπει μέσα από έντονες δικαστικές διαμάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Καταναλωτής ξεκίνησε μια ασυνήθιστη - λόγω ποσού - αντιδικία, μηνύοντας και υποβάλλοντας αγωγή εναντίον τράπεζας επειδή τον χρέωσε με 0.84 ευρώ ως τόκους υπερημερίας, εκμεταλλευόμενη και μια ημέρα αργίας (σχετικά με την πληρωμή συναλλαγματικής), αν και δεν είχε τέτοιο δικαίωμα. Με τη μήνυση ζητεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των αρμοδίων της τράπεζας για παράνομη είσπραξη τόκων υπερημερίας, ενώ με την αγωγή αξιώνει την αποζημίωσή του, όχι μόνο γιατί τον υποχρέωσαν να πληρώσει παράνομα 84 λεπτά, αλλά και για την ηθική βλάβη που υπέστη, γιατί εμφανίστηκε ότι δήθεν χρωστούσε χρήματα και ήταν υπερήμερος με συνέπεια την προσβολή της εμπορικής φήμης και του κύρους του, για την αποκατάσταση των οποίων ζητεί να επιδικαστεί ποσό 10.000 €.

Μάλιστα με τη μηνύτρια αναφορά που υπέβαλε δια του συνηγόρου του Σέφη Αναστασάκου, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Δανειοληπτών (ΕΛ.Ι.ΔΑ.), ζητεί από την Εισαγγελία να διερευνήσει την παράνομη επιβολή τόκων υπερημερίας από όλες τις τράπεζες. Στην περίπτωση της μηνύτριας αναφοράς για τον τόκο υπερημερίας ύψους 0.84 ευρώ ο εκδότης Σ. Γαβριηλίδης προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να σταματήσει μια παράνομη και εκβιαστική πρακτική  που υπέστη ο ίδιος, όπως επισημαίνει και στην αγωγή του.

Συγκεκριμένα έχοντας υποχρέωση να εξοφλήσει μια συναλλαγματική 1.000 ευρώ λήξης 28.5.07 εμφανίστηκε στην τράπεζα στις 31.5.07, αφού οι συναλλαγματικές εξοφλούνται (σύμφωνα με τον νόμο) εντός διημέρου από τη λήξη τους και η 28η Μαΐου δεν»μετρούσε» ως ημέρα εξόφλησης, αφού ήταν η αργία του Αγίου Πνεύματος και εκείνη τη μέρα δεν θα μπορούσε να εξοφληθεί το ποσό. Όμως οι υπάλληλοι της τράπεζας ζήτησαν τόκο υπερημερίας 0.84 ευρώ και στις διαμαρτυρίες του απάντησαν ότι αν δεν καταβάλει τον τόκο αυτό, δεν θα του δοθεί το σώμα της επιταγής, με συνέπεια να εξαναγκαστεί να πληρώσει.

Ο δικηγόρος του Σέφης Αναστασάκος επισημαίνει ότι είναι παράνομη η είσπραξη τόκων υπερημερίας εντός διημέρου από τη λήξη  της συναλλαγματικής (ν. 5325/32) και τονίζει στη μηνύτρια αναφορά ότι η ίδια παράνομη πράξη μπορεί να έγινε και σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων αποδεκτών συναλλαγματικών, που μπορεί να πλήρωσαν τόκους υπερημερίας, χωρίς να χρωστούν στην πραγματικότητα τέτοια ποσά.    
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 17, 2010, 21:48:58
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=20&cp=49#comment-1188
από ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - — 3 Νοεμβρίου 2009 @ 13:58

ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΧΩ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ .ΗΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΝΟΜΟΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΒΛΑΨΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΜΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΡΩΣΤΑΩ 250000 ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΒΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΤΛ.
ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΤΕ ΕΤΣΙ?
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΙΣΤΕΥΩ?
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΑΣ ΨΗΦΗΣΩ?
ΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΟΝΤΕΥΩ ΝΑ ΤΑ ΧΑΣΩ ΟΛΑ?
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ Ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΜΟΥ ΕΦΙΑΛΤΗΣ?
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΟΥ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ?
ΕΜΕΙΣ Η ΡΑΧΟΚΟΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΜΕ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ. Η ΜΠΑΛΑ ΟΜΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΟΛΟΥΣ ΜΕΤΑ.ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΝΤΟΜΙΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ.
ΟΛΑ ΤΑ ΤΣΟΥΤΣΕΚΙΑ ΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΖΟΥΝ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΗΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΩ ΠΛΕΟΝ ,ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΤΡΩΝΕ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ.
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΑΜΜΕΣΑ.
ΖΗΤΑΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΣΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Ορφέας στις Μάρτιος 17, 2010, 22:37:28
____________________________________________________________________________________________
(http://www.amra.gr/rodokipos/rodokipos.jpg)


ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«Ο ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ»
Κρατερού 4  (Κασσάνδρου 8  )  Τ.Κ. 54632
Τηλ.: 2310  262 145  Τηλεομοιότυπο: 2310  262 150
www.ortf.gr e-mail: ortf@ortf.gr, info@ortf.gr
                  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
____________________________________________________________________________________________

Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου 2010

                                             
Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


    Σε 25 έχουν ανέλθει τον τελευταίο καιρό τα θύματα που έθεσαν τέρμα στην ζωή τους κάτω από την πίεση των χρεών και των απαιτήσεων των τραπεζών και των συν αυτών εισπρακτικών εταιρειών, ένεκα των παράνομων και τοκογλυφικών χρεώσεων από τις τράπεζες.

    Σε 250.000 έχουν ανέλθει οι δανειολήπτες που έχουν φτάσει σε απόγνωση και αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών τους, εξαιτίας των υπέρογκων τοκογλυφικών επιτοκίων και πολλών άλλων παράνομων χρεώσεων από τις τράπεζες, πάνω στους οποίους πέφτουν σαν τις ύαινες για να κατασπαράξουν τις μικρές περιουσίες των – συνήθως μια μικρή κατοικία – και σε άλλους τόσους ανέρχονται ήδη τα θύματα που καταστράφηκαν οικονομικά λόγω των τοκογλυφικών δανείων.

    Σε 2.500.000 ανέρχονται συνολικά τα Ελληνικά νοικοκυριά που στενάζουν κάτω από την αιμοδιψή εκμετάλλευση των επίσημων τοκογλύφων – που είναι οι τράπεζες – έχοντας χρεωθεί πάνω από 250 δις Ευρώ, χρέη τα οποία στην πλειονότητά τους είναι καρπός παράνομων, καταχρηστικών και τοκογλυφικών χρεώσεων. 

    Οι πρακτικές και οι μέθοδοι που ασκούνταν και συνεχίζουν στο μεγαλύτερο μέρος τους να ασκούνται από τις τράπεζες, προσιδιάζουν με πρακτικές οργανώσεων που δρούσαν έξω από τα όρια κάθε έννομου δικαίου. Καταχρηστικοί όροι στις συνάψεις συμφωνιών, παράνομες χρεώσεις, άνομες επιβαρύνσεις, αισχροκέρδειες και κακουργηματικές τοκογλυφικές πρακτικές, ήταν και συνεχίζουν να υφίστανται στην πλειονότητά τους, καταληστεύοντας το καταναλωτικό κοινό.

    Από το 1991 πλήθος δικαστικών αποφάσεων καταδίκαζε τις παρανομίες των τραπεζών, για τις οποίες όμως οι τράπεζες προκλητικά αδιαφορούσαν, συνεχίζοντας επιδεικτικά να παρανομούν, αισχροκερδώντας ενάντια στον ανήμπορο καταναλωτή. Οι εκφοβισμοί, οι απειλές, οι καταναγκασμοί και οι εκβιασμοί, έγιναν η καθημερινή πρακτική των τραπεζών για καθυπόταξη των καταναλωτών στις αισχροκερδείς και ενίοτε ληστρικές ορέξεις των. Παράλληλα, με την ένοχη ανοχή του κράτους, επιβεβαιώνονταν η διαρκής αντίληψη ότι ο αδικούμενος αδυνατεί να βρει το δίκαιό του απέναντι στον ισχυρό.

    Ήρθε η στιγμή όμως που κάποιοι νέοι ήρωες αγωνίστηκαν ενάντια στο τέρας των τραπεζών και με μύριες δυσκολίες και θυσίες επέτυχαν συνεχείς και απανωτές επιτυχίες ενάντια στις άνομες και εγκληματικές  καταχρήσεις των. Οι κρίσεις των δικαστηρίων δικαίωσαν και συνεχίζουν για μεγάλο πλέον πλήθος προσφυγών να δικαιώνουν τα θύματα της στυγνής εκμετάλλευσης των τραπεζών, καθώς τα έμμισθα όργανά τους κατατροπώνονται ολοσχερώς στις δικαστικές αίθουσες. Επιπλέον η επιδίκαση αποζημιώσεων έκανε τις τράπεζες, εξαιτίας του ότι τις υποχρέωσε σε αποζημιώσεις των όσων εκμεταλλεύτηκαν, να αρχίσουν επιτέλους ταραγμένες να συμμορφώνονται με το δίκαιο και να απαλείφουν μερικούς από τους παράνομους και καταχρηστικούς όρους των προϊόντων τους.

    Έτσι έφτασε η στιγμή όπου η αλαζονεία της παντοκρατορίας των τραπεζών επέσυρε επιτέλους την Νέμεση. Τα μέχρι πρότινος θύματα μετατρέπονται σε διώκτες και τιμωρούς του ανάλγητου και απάνθρωπου τραπεζικού συστήματος και με αρωγό την δικαιοσύνη αποκαθιστούν το δίκαιο. Ευρισκόμενες σε πανικό οι τράπεζες μετά τις αλλεπάλληλες καταδίκες τους, προστρέχουν για βοήθεια στην εξουσία, επικαλούμενες την προστασία των τεχνοκρατών της ολιγαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάταια όμως….

    Τα δικαιώματα του πολίτη που απορρέουν από το Σύνταγμα και το καθήκον απέναντι σε αυτό, επιβάλλουν σε κάθε καταναλωτή – θύμα της πλειάδας των παρανομιών των τραπεζών – να αντισταθεί, να εναντιωθεί και να διεκδικήσει:

    1. Επαναδιαπραγμάτευση κάθε σύμβασης με τις τράπεζες για κάθε προϊόν, καθότι οι τωρινές συμβάσεις νομικά καθίστανται άκυρες, απαιτώντας ηθικούς, νόμιμους και διαφανείς όρους.

    2. Επιστροφή όλων των παράνομων και καταχρηστικών χρεώσεων εντόκως, αποζημίωση για υλική ζημία και ικανή αποζημίωση για ηθική βλάβη.

    3. Ποινική δίωξη των υπευθύνων για την επί πολλά έτη συνέχιση των παρανομιών, αψηφώντας τις δικαστικές αποφάσεις και την έννομη τάξη.

    4. Τέλος, επιστροφή όλων των μερισμάτων από τους μετόχους, καθότι αποτελούν έσοδα από παράνομες πράξεις και δίωξη αυτών για αποδοχή αγαθών - προϊόντων εγκλήματος.

    Επειδή είναι βέβαιον ότι οι αποζημιώσεις που οφείλουν να καταβάλλουν οι τράπεζες υπερβαίνουν κατά πολύ τα κεφάλαιά τους, η κοινωνία οφείλει, για την ομαλή, έννομη και για το κοινό όφελος συνέχιση της λειτουργίας των τραπεζών, να προβεί στην εθνικοποίησή τους.

    Για ερωτήσεις – συμβουλές, στείλτε e-mail στην διεύθυνση : info@ortf.gr
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 17, 2010, 23:21:15
http://www.e-erevna.gr/portal/story.aspx?ID=58336

Πράσινο φως για εθνικοποιήσεις τραπεζών άναψε η γερμανική κυβέρνηση

Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε, την Τετάρτη, νομοσχέδιο με το οποίο θα μπορεί να εθνικοποιήσει τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ώστε να στηρίξει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. To συγκριμένο νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο για την ανάληψη του ελέγχου της «στεγαστικής» τράπεζας Hypo Real Estate από το γερμανικό Δημόσιο και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της. Η Hypo έχει λάβει εγγυήσεις από το κράτος και άλλες γερμανικές τράπεζες για δάνεια ύψους 102 δισ. ευρώ, ωστόσο δεν έχει δείξει σημάδια ανάκαμψης. Πρόκειται για την πρώτη εθνικοποίηση τράπεζας στη Γερμανία από τη δεκαετία του 1930. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το γερμανικό δημόσιο μπορεί να αγοράσει μετοχές σε τράπεζες έως τις 30 Ιουνίου. Ο νόμος θα είναι σε ισχύ έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 27 Σεπτεμβρίου. 
 
Η ΕΡΕΥΝΑ 19 Φεβρουαρίου 2009, αρ. φύλλου 15134,   σελίδα 32   
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 17, 2010, 23:30:44
http://www.fatsimare.net/world/p2_articleid/16498/p45_monthid/2/p45_dayid/25/p45_yearid/2009

ΗΠΑ: Εθνικοποίηση τραπεζών;
Δημοσιεύτηκε: Τετ 25 Φεβ, 2009

protothema.gr

Η κυβέρνηση Ομπάμα σχεδιάζει να διαθέσει ακόμη περισσότερα χρήματα στις κλυδωνιζόμενες τράπεζες, καθώς τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει καρπούς στην αμερικανική οικονομία. Στο μεταξύ αρκετοί ειδικοί συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου της FED  ’λαν Γκρίσπαν και μελών του Κογκρέσσου τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμμα, προκρίνουν την άποψη για μια απαραίτητη εθνικοποίηση αμερικανικών τραπεζών.

«Η εθνικοποίηση των τραπεζών αποτελεί μια ολοένα και πιο αυξανόμενη πιθανότητα και προς  την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να ληφθούν δραστικές αποφάσεις κατά τους επόμενους μήνες», υποστηρίζει ο Ρίτσαρντ Σάϊλα καθηγητής της Ιστορίας των Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Ν. Υόρκης.

Εθνικοποίηση τραπεζών δεν έχει συμβεί ποτέ στις ΗΠΑ ούτε ακόμη και στην περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης.

Κατά τη δεκαετία ’90 εθνικοποιήθηκαν τάπεζες στη Σουηδία και τα επισφαλή τους περιουσιακά στοιχεία είχαν τοποθετηθεί σε μια «κακή τράπεζα», ενώ στη συνέχεια πωλήθηκαν στην αγορά όταν οι οικονομικές συνθήκες το επέτρεψαν.

Την περασμένη εβδομάδα η Ιρλανδία ενέκρινε «ενέσεις κεφαλαίων» ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ένωση Ιρλανδικών Τραπεζών και στην Τράπεζα της Ιρλανδίας και έτσι έγινε στην πράξη η πρώτη χώρα της Ε.Ε. που ανέλαβε τον έλεγχο των σημαντικότερων τραπεζών της.

Στη Βρετανία η κυβέρνηση ανέλαβε προ του επερχόμενου κινδύνου τον έλεγχο της Βασιλικής Τράπεζας της Σκωτίας.

Η εθνικοποίηση τραπεζών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ όπου οι τράπεζες ανήκουν σε εταιρείες χαρτοφυλακίου, οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα εθνικοποιηθούν οι τράπεζες ή οι holding εταιρείες.

Η διάκριση είναι κρίσιμη καθώς οι εταιρείες έχουν δραστηριότητες όπως ο τομέας των ακινήτων και οι ασφαλιστικές συμβάσεις που τις ξεχωρίζουν από τις τράπεζες.

Αρκετές από τις μεγαλύτερες τράπεζες στις ΗΠΑ έχουν ήδη πτωχεύσει ή βρίσκονται στα πρόθυρα της πτώχευσης, οπότε μια κρατικοποίηση προσφέρει το πλεονέκτημα της εξαφάνισης των χρεών.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η εθνικοποίηση είναι πλέον μια εντελώς απαραίτητη και αναπόφευκτη διαδικασία και δεν χρειάζεται χάσιμο χρόνου προκειμένου να φανούν τα αποτελέσματα από τις κυβερνητικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί, καθώς η εσωτερική διαχείρηση εξακολουθεί να είναι κακή και λόγω της κακής κατάστασης της οικονομίας.

Σε περίπτωση εθνικοποίησης μιας τράπεζας οι καταθέτες μπορούν να αναλάβουν μέχρι 250.000 δολάρια από τον λογαριασμό τους, καθώς ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Ασφάλειας  Καταθέσεων έχει εγγυηθεί το ύψος αυτού του ποσού.

Απόλυτα χαμένοι θα είναι οι μέτοχοι καθώς δεν θα λάβουν καμιά αποζημίωση και στην καλύτερη περίπτωση το κράτος θα τους δώσει κάποιες δεκάρες για κάθε μετοχή, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων στις τράπεζες που εθνικοποιούνται θα απολυθεί.

Σε λίγες ώρες ο Πρόεδρος ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα θα μιλήσει στο Κογκρέσσο για πρώτη φορά από την εκλογή του και ταυτόχρονα η ομιλία θα μεταδοθεί στο έθνος από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο Ομπάμα αναμένεται να υποσχεθεί τη μείωση του ομοσπονδιακού ελλείμματος κατά το ήμισυ ως το 2013, την αύξηση των φόρων στους πλουσίους, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μετά τα μέτρα για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις, τη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης και τη σημαντική μείωση των δαπανών που θα προκύψει και από την αποχώρηση των δυνάμεων από το Ιράκ.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 17, 2010, 23:41:53
http://www.koel.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3075:2009-03-26-01-30-24&catid=165:263-20032009-q-q

Η σημασία της εθνικοποίησης των τραπεζών, του Β.Ι. Λένιν
 
Το κείμενο του Λένιν, που παραθέτουμε, είναι απόσπασμα από την μπροσούρα του "Η καταστροφή που μας απειλεί", που γράφτηκε στις αρχές του Σεπτέμβρη 1917, πριν, δηλαδή, από την Οκτωβριανή επανάσταση. Η σημασία και η σπουδαιότητα της εθνικοποίησης των τραπεζών συνίσταται, από δημοκρατική ριζοσπαστική άποψη, μια προχωρημένη μορφή για την αποκάλυψη και μείωση της φοβερής ασυδοσίας που προωθούν οι τράπεζες στο σύγχρονο καπιταλισμό. Στις σημερινές συνθήκες κρίσης και στα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις για τη στήριξη των τραπεζών απουσιάζει κάθε σκέψη για εθνικοποίησή τους, ώστε να είναι εφικτός στόχος η ρύθμιση της οικονομικής ζωής σε διαφορετική βάση από αυτή που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και τόσες καταστροφές επιφέρει στους εργαζόμενους και στην οικονομία.

Όπως είναι γνωστό, οι τράπεζες αποτελούν τα κέντρα της σύγχρονης οικονομικής ζωής, τους βασικούς νευραλγικούς κόμβους όλου του καπιταλιστικού συστήματος εθνικής οικονομίας. Το να μιλάς για "ρύθμιση της οικονομικής ζωής" και να παρακάμπτεις το ζήτημα της εθνικοποίησης των τραπεζών σημαίνει είτε ότι δείχνεις τη μεγαλύτερη αμάθεια είτε ότι πας να ξεγελάσεις το "λαουτζίκο" με παχιά λόγια και μεγαλόστομες υποσχέσεις, με την προμελετημένη απόφαση να μην εκπληρώσεις αυτές τις υποσχέσεις.

Το να ελέγχεις και να ρυθμίζεις την προμήθεια των σιτηρών ή γενικά την παραγωγή και την κατανομή των προϊόντων, χωρίς να ελέγχεις, χωρίς να ρυθμίζεις τις πράξεις των τραπεζών, είναι παραλογισμός. Οι σύγχρονες τράπεζες έχουν συνυφανθεί τόσο στενά και αδιάρρηκτα με το εμπόριο και με τη βιομηχανία, που, αν δεν "βάλεις χέρι" σ’ αυτές, δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα το σοβαρό, τίποτα το "επαναστατικό-δημοκρατικό".

Μήπως όμως αυτό, το "να βάλει χέρι" το κράτος στις τράπεζες, αποτελεί μια πολύ δύσκολη και μπερδεμένη επιχείρηση; Τους φιλισταίους προσπαθούν συνήθως να τους εκφοβίσουν ακριβώς με μια τέτοια εικόνα – προσπαθούν, φυσικά, να το κάνουν αυτό οι καπιταλιστές και οι συνήγοροί τους, γιατί αυτό τούς συμφέρει.

Στην πραγματικότητα, όμως, η εθνικοποίηση των τραπεζών, χωρίς ν' αφαιρεί ούτε ένα απολύτως καπίκι από κανέναν "ιδιοκτήτη", δεν παρουσιάζει καμιά δυσκολία, ούτε τεχνική, ούτε πολιτιστική, και παρεμποδίζεται αποκλειστικά από τη βρωμερή απληστία μιας ασήμαντης χούφτας πλουσίων. Αν την εθνικοποίηση των τραπεζών τη συγχέουν τόσο συχνά με τη δήμευση των ιδιωτικών περιουσιών, για τη διάδοση της σύγχυσης αυτής φταίει ο αστικός Τύπος, που το συμφέρον του είναι να εξαπατά το κοινό.

Η ιδιοκτησία στα κεφάλαια που διαχειρίζονται οι τράπεζες και που συγκεντρώνονται στις τράπεζες πιστοποιείται με έντυπα και χειρόγραφα αποδεικτικά έγγραφα, που λέγονται μετοχές, ομολογίες, γραμμάτια, αποδείξεις κ.λπ. Κανένα απ' αυτά τα αποδεικτικά έγγραφα δεν χάνεται ούτε και αλλάζει με την εθνικοποίηση των τραπεζών, δηλαδή με τη συγχώνευση όλων των τραπεζών σε μια κρατική τράπεζα. Όποιος είχε 15 ρούβλια, σύμφωνα με το βιβλιάριο του ταμιευτηρίου, παραμένει κάτοχος των 15 ρουβλιών και, υστέρα από την εθνικοποίηση των τραπεζών, κι όποιος είχε 15 εκατομμύρια, αυτός, κι υστέρα από την εθνικοποίηση των τραπεζών, θα έχει 15 εκατομμύρια σε μετοχές, ομολογίες, γραμμάτια, εμπορικά αποδεικτικά έγγραφα και τα παρόμοια.

Σε τι, λοιπόν, συνίσταται η σημασία της εθνικοποίησης των τραπεζών; Στο ότι είναι αδύνατο να γίνει οποιοσδήποτε πραγματικός έλεγχος στις ξεχωριστές τράπεζες και στις πράξεις τους (ακόμη κι αν έχει καταργηθεί το εμπορικό απόρρητο κ.λπ.), γιατί δεν μπορεί να παρακολουθήσει κανείς τις εξαιρετικά πολύπλοκες, μπερδεμένες και πανούργες μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τη σύνταξη των ισολογισμών, την ίδρυση εικονικών επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων, τη χρησιμοποίηση βαλτών προσώπων κ.λπ. Μόνο η ένωση όλων των τραπεζών σε μία, χωρίς να σημαίνει αυτή καθαυτή ούτε την παραμικρότερη αλλαγή στις σχέσεις ιδιοκτησίας, χωρίς να αφαιρεί, το επαναλαβαίνουμε, ούτε ένα καπίκι από κανέναν ιδιοκτήτη, δίνει τη δυνατότητα για έναν πραγματικό έλεγχο, φυσικά με τον όρο πως θα εφαρμόζονται όλα τα άλλα μέτρα που αναφέραμε πιο πάνω. Μόνο με την εθνικοποίηση των τραπεζών μπορούμε να πετύχουμε, ώστε να ξέρει το κράτος πού και πώς, από πού και πότε διοχετεύονται τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια. Και μόνο ο έλεγχος πάνω στις τράπεζες, σ' αυτό το κέντρο, τον κύριο άξονα και βασικό μηχανισμό του καπιταλιστικού κύκλου εργασιών, θα επέτρεπε να οργανωθεί, στην πράξη κι όχι στα λόγια, ο έλεγχος όλης της οικονομικής ζωής, της παραγωγής και της κατανομής των σπουδαιότερων προϊόντων, να οργανωθεί η "ρύθμιση της οικονομικής ζωής", που διαφορετικά είναι καταδικασμένη αναπότρεπτα να παραμείνει μια υπουργική φράση για την εξαπάτηση του λαουτζίκου. Μόνο ο έλεγχος των πράξεων των τραπεζών, με τον όρο ότι θα έχουν ενωθεί σε μια κρατική τράπεζα, επιτρέπει να οργανωθεί, με τη βοήθεια άλλων ευκολοεφάρμοστων μέτρων, μια πραγματική είσπραξη του φόρου εισοδήματος, χωρίς να μπορούν να κρύβουν την περιουσία και τα εισοδήματα, ενώ σήμερα αυτός ο φόρος εισοδήματος εξακολουθεί να είναι σε τεράστιο βαθμό πλασματικός.

Θα αρκούσε να εκδοθεί απλώς ένα διάταγμα για την εθνικοποίηση των τραπεζών, κι όσο για την πραγματοποίησή της, θα την κάνουν μόνοι τους οι διευθυντές και οι υπάλληλοι. Εδώ δεν χρειάζεται κανένας ιδιαίτερος μηχανισμός, κανένα ιδιαίτερο προπαρασκευαστικό μέτρο από μέρους του κράτους. Το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ακριβώς μ’ ένα διάταγμα, "διαμιάς". Γιατί η οικονομική δυνατότητα ενός τέτοιου μέτρου έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο τον καπιταλισμό, μια και η ανάπτυξή του έφτασε μέχρι τα γραμμάτια, τις μετοχές, τις ομολογίες κ.λπ. Εδώ υπολείπεται μονάχα η ενοποίηση της λογιστικής, κι αν το επαναστατικό-δημοκρατικό κράτος έπαιρνε την απόφαση να συγκληθούν αμέσως, τηλεγραφικώς, σε κάθε πόλη συνελεύσεις και στις περιοχές και σ' όλη τη χώρα συνέδρια των διευθυντών και των υπαλλήλων για τη χωρίς αναβολή συνένωση όλων των τραπεζών σε μια κρατική τράπεζα, η μεταρρύθμιση αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα σε μερικές εβδομάδες.

Είναι ευνόητο ότι ακριβώς οι διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι θα πρόβαλλαν αντίσταση, θα προσπαθούσαν να εξαπατήσουν το κράτος, να τραβήξουν την υπόθεση σε μάκρος κ.λπ., γιατί οι κύριοι αυτοί θα έχαναν τις ιδιαίτερα προσοδοφόρες θεσούλες τους, θα έχαναν τη δυνατότητα να κάνουν ιδιαίτερα επικερδείς σπεκουλάντικες επιχειρήσεις. Εδώ βρίσκεται όλη η ουσία. Δεν υπάρχουν όμως ούτε οι παραμικρότερες τεχνικές δυσκολίες για τη συνένωση των τραπεζών, κι αν η κρατική εξουσία δεν είναι μόνο στα λόγια επαναστατική (δηλαδή, αν δεν φοβάται να ξεκόψει από την αρτηριοσκλήρωση και τη ρουτίνα), αν δεν είναι μόνο στα λόγια δημοκρατική (δηλαδή, αν δρα προς το συμφέρον της πλειοψηφίας του λαού κι όχι μιας χούφτας πλουσίων), τότε θ' αρκούσε να εκδώσει ένα διάταγμα που θα προβλέπει την ποινή της δήμευσης της περιουσίας και της φυλάκισης των διευθυντών, των μελών της διεύθυνσης, των μεγάλων μετόχων, για την παραμικρότερη χρονοτριβή στην υπόθεση και για την προσπάθεια να αποκρύψουν έγγραφα και λογαριασμούς, θα έφτανε λ.χ. να ενωθούν χωριστά οι φτωχοί υπάλληλοι και να χορηγείται χρηματική αμοιβή σε όσους ανακαλύπτουν τις απάτες και τις κωλυσιεργίες των πλουσίων – και η εθνικοποίηση των τραπεζών θα γινόταν ομαλότερα από ομαλά, γρηγορότερα από γρήγορα.

Τα οφέλη από την εθνικοποίηση των τραπεζών θα ήταν τεράστια για όλο το λαό, και όχι ειδικά για τους εργάτες (γιατί οι εργάτες δεν έχουν πολλές δοσοληψίες με τις τράπεζες), αλλά για τη μάζα των αγροτών και των μικροεπιχειρηματιών. Θα είχαμε μια γιγάντια εξοικονόμηση της εργασίας, ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι το κράτος θα διατηρούσε τον προηγούμενο αριθμό τραπεζικών υπαλλήλων, και πάλι η εθνικοποίηση θα σήμαινε ένα εξαιρετικά μεγάλο βήμα προς τα μπρος, προς μια καθολική (γενική) χρησιμοποίηση των τραπεζών, προς την αύξηση του αριθμού των υποκαταστημάτων τους, και οι πράξεις τους θα γίνονταν πιο προσιτές κ.λπ. οι πιστώσεις θα γίνονταν πάρα πολύ πιο προσιτές και πιο εύκολες ακριβώς για τους μικρονοικοκυρέους, για την αγροτιά. Και το κράτος θα αποκτούσε, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα πρώτα να επιβλέπει όλες τις κύριες χρηματικές πράξεις, χωρίς απόκρυψή τους, ύστερα να τις ελέγχει, κατόπι να ρυθμίζει την οικονομική ζωή, τέλος να παίρνει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια για τις μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις, χωρίς να πληρώνει "για την εξυπηρέτηση" εξωφρενικές "μεσιτείες" στους κυρίους καπιταλιστές.

Γι' αυτό –και μόνο γι' αυτό– όλοι οι καπιταλιστές, όλοι οι αστοί καθηγητές, όλη η αστική τάξη, όλοι οι Πλεχάνοφ, Πότρεσοφ και Σία που την υπηρετούν είναι έτοιμοι με αφρούς στο στόμα να καταπολεμήσουν την εθνικοποίηση των τραπεζών, να σοφιστούν χίλιες προφάσεις ενάντια σ' αυτό το ευκολότατο και επιτακτικότατο μέτρο, παρά το γεγονός ότι, ακόμη και από την άποψη της "άμυνας" της χώρας, δηλαδή από στρατιωτική άποψη, το μέτρο αυτό θα ήταν τεράστιο πλεονέκτημα, θα ανέβαζε σε τεράστιες διαστάσεις τη "στρατιωτική δύναμη" της χώρας.

Η εθνικοποίηση των τραπεζών θα διευκόλυνε εξαιρετικά την ταυτόχρονη εθνικοποίηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, δηλαδή τη συνένωση όλων των ασφαλιστικών εταιριών σε μία, τη συγκεντροποίηση της δράσης τους, τον έλεγχό τους από το κράτος. Τα συνέδρια των υπαλλήλων των ασφαλιστικών εταιριών θα πραγματοποιούσαν κι εδώ τη συνένωση αυτή αμέσως και χωρίς καμιά δυσκολία, αν το επαναστατικό-δημοκρατικό κράτος έβγαζε το σχετικό διάταγμα κι έδινε εντολή στους διευθυντές, στους μεγάλους μετόχους να πραγματοποιήσουν τη συνένωση χωρίς την ελάχιστη καθυστέρηση με αυστηρή προσωπική τους ευθύνη. Οι καπιταλιστές έχουν επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις? όλη τη δουλειά την κάνουν οι υπάλληλοι. Η συνένωση των ασφαλιστικών εταιριών θα μείωνε τα ασφάλιστρα, θα έδινε ένα σωρό πλεονεκτήματα και διευκολύνσεις σε όλους τους ασφαλισμένους, θα επέτρεπε να πλαταίνει ο κύκλος τους με την ίδια δαπάνη δυνάμεων και μέσων.

Κανένας απολύτως άλλος λόγος, έκτος από την αρτηριοσκλήρωση, τη ρουτίνα και την απληστία μιας χούφτας ανθρώπων που κατέχουν προσοδοφόρες θεσούλες, δεν εμποδίζει αυτή τη μεταρρύθμιση, που συνάμα θα ανέβαζε και την "αμυντική ικανότητα" της χώρας, εξοικονομώντας τη λαϊκή εργασία, ξανοίγοντας πολλές σοβαρότατες δυνατότητες για τη "ρύθμιση της οικονομικής ζωής" στην πράξη κι όχι στα λόγια.
 
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 17, 2010, 23:59:07
http://www.marxist.com/venezuela-expropriations-banks-psuv-congress-gr.htm

Βενεζουέλα: Απαλλοτρίωση των τραπεζών, το συνέδριο του PSUV και η αναγέννηση του εργατικού κινήματος
Written by Patrick Larsen
Tuesday, 02 March 2010 

Πρόσφατα παρακολουθήσαμε πολλά σημαντικά γεγονότα στη Βενεζουέλα, όπως την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος Μπολίβαρ και τις εθνικοποιήσεις στον τραπεζικό τομέα, τα οποία πρέπει να αναλυθούν με προσοχή.

Το κίνημα των κατειλημμένων εργοστασίων έκανε σημαντικά προωθητικά βήματα τα 2009, αλλά ακόμα αντιμετωπίζει το σαμποτάζ από τους αντεπαναστάτες διευθυντές και οι εργαζόμενοι ακόμα αγωνίζονται για εθνικοποίηση υπό εργατικό έλεγχο. Για την υπεράσπιση των κατακτήσεων που έχουν γίνει, η επανάσταση πρέπει να θέσει ως κύριο στόχο την εθνικοποίηση των βασικών μοχλών της οικονομίας, γιατί μόνο αυτό μπορεί να ανατρέψει τον καπιταλισμό και να παράσχει τα προαπαιτούμενα για μια σοσιαλιστική σχεδιασμένη οικονομία.

Η επανάσταση στη Βενεζουέλα αποτελεί κλειδί για την κατανόηση των εξελίξεων στη Λατινική Αμερική και πραγματικά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Ο πρόεδρος Τσάβες πρόσφατα επισκέφτηκε την Κοπεγχάγη στη Δανία, όπου ήταν ο μόνος, εκτός του Έβο Μοράλες, που τόνισε, ότι ο καπιταλισμός είναι η βασική αιτία πίσω από την παγκόσμια κλιματική κρίση. Σύμφωνα με τα λόγια του: «Αν το κλίμα ήταν τράπεζα, θα το είχαν ήδη σώσει.» Οι ομιλίες του Τσάβες και του Μοράλες, για την ανάγκη να ανατραπεί ο καπιταλισμός και να χτιστεί ο σοσιαλισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από χιλιάδες εργάτες και νεολαίους στην Ευρώπη αλλά και τη Λατινική Αμερική όπου οι ομιλίες αυτές μεταδόθηκαν από το ηπειρωτικής εμβέλειας κανάλι Telesur.

Από την αρχή της βενεζολάνικης επανάστασης, οι Μαρξιστές υπερασπίστηκαν την επανάσταση και τόνισαν τη σημασία της για τους επαναστάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό συνέβη την ίδια στιγμή που πολλοί δήθεν αριστεροί αρνούνταν ότι λάμβανε χώρα μια επανάσταση και κατηγορηματικά απέρριπταν την πιθανότητα να στραφεί προς το σοσιαλισμό. 11 χρόνια μετά από το ξεκίνημα της επανάστασης, μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος του λάθους αυτών των ανθρώπων. Αν και η επανάσταση δεν έχει κάνει το αποφασιστικό βήμα προς το σοσιαλισμό, είναι ξεκάθαρο ότι η ιδέα του σοσιαλισμού έχει κερδίσει την προσοχή των μαζών που αγωνίζονται για αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Παράλληλα με την υπεράσπιση της επανάστασης από τις επιθέσεις του ιμπεριαλισμού και της εγχώριας ολιγαρχίας, υπερασπιστήκαμε τη θέση, ότι η επανάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί και αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο το αστικό κράτος της 4ης Δημοκρατίας συνεχίζει να υφίσταται και οι βασικοί τομείς της οικονομίας βρίσκονται ακόμα στα χέρια της ολιγαρχίας. Όπως θα δούμε, αυτή είναι και η βασική αντίθεση της βενεζολάνικης επανάστασης μέχρι και σήμερα.

Η οικονομία της Βενεζουέλας σε ύφεση

Στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του, ο πρόεδρος Τσάβες αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι το έτος 2009 ήταν δύσκολο για την κυβέρνηση του. Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση επηρέασε σημαντικά την οικονομία της χώρας έχοντας ως αποτέλεσμα μια μείωση κατά 2,9% του ΑΕΠ σε σχέση με την ανάπτυξη κατά 4,8% το 2008. Μεταξύ του 2003 και του 2008 υπήρξε μια μεγάλη άνοδος, με έναν από τους υψηλότερους δείκτες ανάπτυξης στη Λατινική Αμερική. Όλα τα στοιχεία δείχνουν μια μεγάλη πτώση στην παραγωγή: η βιομηχανία (που αντιπροσωπεύει το 16% του ΑΕΠ) έπεσε κατά 7.9% τα 2009 και η παραγωγή αυτοκινήτων κατά 17.39%.[ii]

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βενεζουέλας, οι εξαγωγές της χώρας μειώθηκαν κατά 5,1% κατά μέσο όρο, ανά έτος τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Οι εξαγωγές μη-παραδοσιακών βενεζολάνικων αγαθών μειώθηκαν κατά 60%. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα συνολικά έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου μειώθηκαν κατά 35,3%, από 89,1 δις δολάρια το 2008 σε 57,61 δις δολάρια το 2009.

Αυτό ξεκάθαρα δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στην επανάσταση. Ο Τσάβες παρέμεινε σταθερός στη θέση να μη γίνουν περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες ή στις μεταρρυθμίσεις και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα έσοδα από το πετρέλαιο. Αλλά με την πτώση της τιμής του βαρελιού του πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά, ο κρατικός προϋπολογισμός απειλήθηκε. Για να διατηρήσει το επίπεδο των κοινωνικών επενδύσεων, ο Τσάβες έπρεπε να πάρει νέα μέτρα. Στις 8 Ιανουαρίου ανακοίνωσε την υποτίμηση του βενεζολάνικου νομίσματος σε δύο επίπεδα: το «κανονικό» συνάλλαγμα θα είναι 2.6 Μπολίβαρ ανά δολάριο και το «πετρελαϊκό» συνάλλαγμα θα είναι 4.60. Αυτό το μέτρο στοχεύει στο να δώσει στο κράτος μεγαλύτερη ευκολία για κοινωνικές δαπάνες, καθώς τα δολάρια που αποκτούνται από τις πωλήσεις πετρελαίου μπορούν τώρα να ανταλλαχθούν σε ποσοστό 4.6 σε σχέση με τα ποσοστά 2 ή 3 όπως γίνονταν στο παρελθόν.

Το πρόβλημα είναι ότι το μέτρο αυτό δε θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα. Αντίθετα θα εκτινάξει τον πληθωρισμό, που βασάνισε τους Βενεζολάνους κατά τα προηγούμενα χρόνια με ποσοστά 30,9% το 2008 και 25,1% το 2009, τον υψηλότερο στη Λατινική Αμερική. Λίγες μόνο μέρες μετά από την υποτίμηση, οι τιμές εκτινάχθηκαν σε κάθε είδους προϊόντα, το κόστος των πτήσεων διπλασιάστηκε και το ίδιο συνέβη με πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως υπολογιστές και λάπτοπ. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, στέλνοντας τον Εντουάρντο Σαμάν, τον Υπουργό Εμπορίου σε όλα τα καταστήματα που κερδοσκοπούν και ανεβάζουν τεχνητά τις τιμές.

Αυτό συνέβη ήδη σε αρκετά καταστήματα, τα οποία η κυβέρνηση απειλεί με κλείσιμο, αναστολή εργασιών ακόμα και με εθνικοποίηση. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά του «Aló Presidente» στις 18 Ιανουαρίου, ο Τσάβες ανακοίνωσε την απαλλοτρίωση της αλυσίδας σουπερμάρκετ Éxito. Υποστήριξε ότι η εταιρεία αυτή συστηματικά κερδοσκοπούσε με τα προϊόντα της και ότι αυτό αποτελούσε «ληστεία του λαού». Πρόσθεσε ακόμα περισσότερες γενικές απειλές ενάντια στους καπιταλιστές: «Θυμηθείτε ότι αυτοί, οι εργοδότες, κλέβουν το λαό […] Πρόκειται για ληστεία και δε θέλω να συνεχίσω με αυτή. Η κατάσταση αυτή θα σταματήσει με την απαλλοτρίωση.»Στην ίδια εκπομπή διέταξε την απαλλοτρίωση του Sambil στην Candelaria, ενός εμπορικού κέντρου σε μια γειτονιά του κεντρικού Καράκας.

Οι οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης είναι ακόμη πολύ αντιφατικές. Ενώ οι εθνικοποιήσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συνεχίζονται, οι βασικοί τομείς της οικονομίας παραμένουν ανέγγιχτοι. Ενώ το μέτρο της υποτίμησης σχεδιάστηκε για να δώσει μια ώθηση στην εθνική παραγωγή και τις εξαγωγές, οι καπιταλιστές παραμένουν απρόθυμοι να κάνουν μεγάλες επενδύσεις. Η βενεζολάνικη ολιγαρχία πάντα ήταν εντελώς παρασιτική και προτιμούσε να εισάγει όλα τα καταναλωτικά αγαθά από το να δημιουργήσει μια εθνική παραγωγή. Αλλά με την Μπολιβαριανή επανάσταση, αισθάνονται ακόμα πιο ανασφαλείς, επειδή φοβούνται τους κυβερνητικούς κανονισμούς και την απειλή της απαλλοτρίωσης. Αυτό το δίλημμα εκφράζεται πολύ καλά στο πρόσφατο άρθρο της δεξιάς οικονομικής καθημερινής εφημερίδας “Reporte diario de la economia”:

«Ο Τσάβες στέλνει ανάμικτα σημάδια στον ιδιωτικό τομέα: απειλεί τις επιχειρήσεις με απαλλοτρίωση, κάτι που αυξάνει τις τιμές χωρίς λόγο, αλλά συγχρόνως προσφέρει 1 δις αμερικάνικα δολάρια σε πίστωση και επιδοτήσεις ως κίνητρα και καλεί σε διάλογο τους εργοδότες. Η υποτίμηση του Μπολίβαρ κάνει τα βενεζολάνικα προϊόντα σχετικά φθηνότερα, αλλά οι εργοδότες αμφιβάλλουν να επενδύσουν στη διάρκεια μιας ύφεσης. Επιπλέον, έχουν διανύσει χρόνια με εκφοβισμούς από τον πρόεδρο, που εθνικοποίησε ευρείς βιομηχανικούς τομείς.»

Τα πρόσφατα στοιχεία δε δείχνουν καμία αύξηση της εγχώριας παραγωγής και των εξαγωγών. Όπως είδαμε, οι εξαγωγές έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Ακόμα χειρότερα, το πρόγραμμα για τροφική ανεξαρτησία (soberania alimentaria), όπου μια γεωργική ανάπτυξη θα μείωνε την εξάρτηση από τα εισαγόμενα τρόφιμα, δεν υλοποιήθηκε καθόλου, η εγχώρια αγροτική παραγωγή μειώθηκε στα πιο σημαντικά προϊόντα: ρύζι -26%, καφές -27%, ζαχαροκάλαμο -12%, πατάτες -15% και πορτοκάλια -25%. [vi]

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι το καθήκον της ανάπτυξης της βενεζολάνικης οικονομίας δεν μπορεί να αφεθεί στους καπιταλιστές. Για δεκαετίες έχουν δείξει μια παντελή αδιαφορία για αυτό, προτιμώντας να διατηρούν μια οικονομία με υψηλά εισοδήματα από το πετρέλαιο και ελάχιστη εγχώρια παραγωγή. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι το καπιταλιστικό σύστημα παραμένει. Αυτό το παραδέχτηκε ακόμα και ο πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτο Στατιστικής, ο οποίος σε μια πρόσφατη συνέντευξη στην El Universal, θύμισε ότι το 70% του ΑΕΠ δημιουργείται ακόμα από τον ιδιωτικό τομέα. «Η οικονομία παραμένει καπιταλιστική», είπε. [vii]

Όσο ο καπιταλισμός παραμένει στη θέση του, οι εργάτες και οι φτωχοί της Βενεζουέλας θα έχουν να αντιμετωπίσουν πληθωρισμό, ανεργία και περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες. Όλες οι προσπάθειες για μανούβρες μέσα στα όρια της οικονομίας της αγοράς θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων αντιφάσεων. Η συνεχιζόμενη ύπαρξη των κατακτήσεων της επανάστασης, όπως των προγραμμάτων Μπάριο Αδέντρο, των Μισιόνες και των Μπολιβαριανών Πανεπιστημίων, είναι αμφισβητήσιμη, αν η οικονομική κατάσταση συνεχίσει να χειροτερεύει. Ο Τσάβες αρνήθηκε να εφαρμόσει περικοπές, αλλά τα μέτρα που λήφθηκαν δεν επαρκούν καθόλου για αυτό. Για την πραγματική υπεράσπιση των κατακτήσεων αυτών, η επανάσταση πρέπει να βάλει ως πρώτο στόχο την εθνικοποίηση των βασικών τομέων της οικονομίας και την εγκατάσταση κρατικού μονοπωλίου στο εξωτερικό εμπόριο. Μόνο αυτό μπορεί να ανατρέψει τον καπιταλισμό και να παράσχει τα απαραίτητα για μια σοσιαλιστική σχεδιασμένη οικονομία.

Κρίση στον τραπεζικό τομέα και απαλλοτριώσεις

’λλο ένα γεγονός άξιο αναφοράς, υπήρξε η πρόσφατη τραπεζική κρίση που έλαβε χώρα απ΄τον περσινό Νοέμβρη και μετά. Όταν αποκαλύφθηκαν σε πολλές τράπεζες απάτες, κερδοσκοπία και κακοδιαχείριση, η κυβέρνηση παρενέβη. Από τις τράπεζες που απαλλοτριώθηκαν, οι Canarias Bank, BanPro, Baninvest και η Banco Real ρευστοποιήθηκαν, ενώ οι Confederado, Banco Bolivar, Banorte, και η Central Banco Universal, εθνικοποιήθηκαν και συγχωνεύτηκαν με την κρατική τράπεζα Banfoandes για τη δημιουργία μιας νέας τράπεζας δημοσίων επενδύσεων που ονομάζεται Banco Bicentenario.

Η εθνικοποίηση και η συγχώνευση αυτών των τραπεζών, αύξησε τον κρατικό έλεγχο του τραπεζικού τομέα σε περίπου 20-25%.[viii] Το ενδιαφέρον είναι ότι τα μέτρα αυτά δε στράφηκαν μόνο ενάντια στη τραπεζική μπουρζουαζία, αλλά και σε ορισμένους απ΄τους κοντινούς συμμάχους του Τσάβες, όπως ο Αρνέ Τσακόν Εσκαμίγιο (ιδιοκτήτης της Banco Real και αδερφός του πρώην υπουργού Επιστήμης και Τεχνολογίας Τζέσε Τσακόν) και ο Αντόνιο Μάρκες (πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ασφαλίσεων), οι οποίοι και οι δύο συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για τραπεζική απάτη. Ο Τσάβες δήλωσε ότι θα ξεκαθάριζε την κατάσταση στον τραπεζικό τομέα, «άσχετα με το ποιος θα την πληρώσει». Η σύλληψη του Αρνέ Τσακόν προκάλεσε την παραίτηση του πρώην υπουργού Επιστήμης και Τεχνολογίας Τζέσε Τσακόν, που αποτελούσε πάντα μέρος της δεξιάς πτέρυγας της κυβέρνησης. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, με τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση συμφωνεί το 61% του πληθυσμού της Βενεζουέλας, ενώ το 39% διαφωνούσε. [ix]

Η εθνικοποίηση αυτών των τραπεζών είναι πράγματι ένα βήμα προς τα μπροστά, που θα πρέπει να χαιρετιστεί από κάθε επαναστάτη. Οι καπιταλιστές του χρηματοπιστωτικού τομέα έβγαλαν υπερκέρδη από την οικονομία για χρόνια και τώρα προσπαθούν να ρίξουν την οικονομική κρίση στις πλάτες των εργαζομένων. Αλλά οι εθνικοποιήσεις των τραπεζών αυτών απέχουν πολύ απ΄το να είναι επαρκείς. Μια σοσιαλιστική σχεδιασμένη οικονομία ποτέ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αν δεν υπάρχει έλεγχος της πίστωσης σε μεγάλη κλίμακα. Οι μεγάλες τράπεζες πρέπει όλες να εθνικοποιηθούν για να σχεδιαστούν οι επενδύσεις και να ευνοηθούν οι μάζες των εργατών, αγροτών και μικρών καταστηματαρχών με φτηνή πίστωση. Αν αυτό δεν γίνει, θα δούμε πολύ μεγαλύτερη κερδοσκοπία και απάτη στο μέλλον από τους καπιταλιστές του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Οι εργάτες αγωνίζονται για την ενότητα των συνδικάτων

Η κρίση έχει γίνει ήδη αντιληπτή από την εργατική τάξη. Αν και η ανεργία αυξήθηκε σχετικά λίγο (από 7.4 σε 8%), διεξάγεται μια γενική επίθεση από τους εργοδότες ενάντια στην εργατική τάξη. Στη βιομηχανία αυτοκινήτων αυτό παρατηρήθηκε και στη Βαλένθια με το προσωρινό κλείσιμο του εργοστασίου της General Motors και στην Μπαρθελόνα, στην πολιτεία του Anzoátegui με το συνεχιζόμενο αγώνα στη Μιτσουμπίσι (MMC). Στην τελευταία περίπτωση, οι εργοδότες αρχικά προσπάθησαν να απολύσουν 250 ημιαπασχολούμενους εργάτες τον Ιανουάριο, που οδήγησε στην κατάληψη του εργοστασίου στις 11 του Ιανουαρίου του 2009. Τα αφεντικά θέλησαν να δώσουν ένα μάθημα στους εργάτες και για αυτό δωροδόκησαν δυνάμεις της περιφερειακής αστυνομίας για να επιτεθούν στο κατειλημμένο εργοστάσιο με αποτέλεσμα τη δολοφονία δύο εργατών στις 29 Ιανουαρίου. Αν και στις αρχές Μαρτίου έγινε μια προσωρινή συμφωνία, ο αγώνας μεταξύ του συνδικάτου και των αφεντικών συνεχίστηκε μέχρι τον Αύγουστο όταν οι εργοδότες έκαναν παράνομο λοκ-άουτ. Το λοκ-άουτ κηρύχτηκε παράνομο από τον υπουργό Εργασίας της χώρας και ηττήθηκε προς τα τέλη του Αυγούστου. Ωστόσο, τα αφεντικά ήταν αποφασισμένα να διαλύσουν το συνδικάτο και προχώρησαν στην απόλυση των βασικών ηγετών. Δυστυχώς, η πράξη αυτή έγινε δεκτή από το Υπουργείο Εργασίας.

Ο αγώνας στη Μιτσουμπίσι λειτούργησε ως σήμα κινδύνου για τους εργάτες σε όλη τη Βενεζουέλα και τους ώθησε να αγωνιστούν για την ανανέωση του εργατικού κινήματος και συγκεκριμένα για την επανένωση της UNT (της αντίστοιχης ΓΣΕΕ) που είχε παραλύσει μετά τις φραξιονιστικές διαμάχες που οδήγησαν στη διάσπασή της, στο Συνέδριο της, το 2006. Μέχρι τα μέσα Οκτώβρη η συνομοσπονδία εργατών αυτοκινητοβιομηχανίας, της UNT έκανε μια συνάντηση με περισσότερους από 200 εργάτες που ζητούσαν ενότητα. Στις 4 Νοεμβρίου του 2009, διεξήχθη ένα επιτυχημένο περιφερειακό συνέδριο της UNT του Anzoátegui με αντιπροσώπους από 40 συνδικάτα. Τέλος, στις 5 Δεκεμβρίου, διεξήχθη μια πανεθνική συγκέντρωση της UNT στο Καράκας με περίπου 700 εργάτες από όλη τη χώρα. Έτσι τώρα έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για ένα εθνικό συνέδριο τον Απρίλιο.

Το συνέδριο αυτό αδιαμφισβήτητα θα είναι πολύ σημαντικό για τα μέλλον του εργατικού κινήματος στη Βενεζουέλα. Η εγκληματική διάσπαση της UNT το 2006 είχε εξαιρετικά αρνητική επίδραση στην ταξική πάλη και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ήττα πολλών καταλήψεων εργοστασίων, όπως αυτής στο Sanitarios Maracay το 2006-7. Η πίεση από τα κάτω υποχρέωσε τώρα τους ηγέτες των διάφορων ομάδων να προσπαθήσουν να ενοποιήσουν ξανά τη UNT. Αλλά για να έχει διάρκεια η ενοποίηση αυτή, πρέπει να συνοδεύεται από ένα σχέδιο δράσης, συνδεδεμένο με την προοπτική να τεθεί η εργατική τάξη στην πρωτοπορία της επανάστασης.

Το ζήτημα της κερδοσκοπίας στις τιμές και της έλλειψης τροφίμων, αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για την UNT να δημιουργήσει ένα σχέδιο καταλήψεων εργοστασίων όλων των βιομηχανιών που σαμποτάρουν την επανάσταση. Ένα νέο κύμα εργοστασιακών καταλήψεων, καθοδηγημένο από τη UNT, σε υπεράσπιση της επανάστασης, θα μπορούσε να ωθήσει την κυβέρνηση να αναλάβει αποφασιστική δράση ενάντια στην αστική τάξη. Μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε να αλλάξει ολόκληρη την πορεία της επανάστασης.

Τα κατειλημμένα εργοστάσια και ο αγώνας για τον εργατικό έλεγχο

Οι εργάτες στο κίνημα των κατειλημμένων εργοστασίων αγωνίζονται ακόμα για την εθνικοποίηση τους με εργατικό έλεγχο. Στις 31 Αυγούστου 2009, υπήρξε μια μερική νίκη, όταν ο πρόεδρος Τσάβες ανακοίνωσε δημόσια την εθνικοποίηση της INAF, μιας βιομηχανίας στο Μαρακάι, στην πολιτεία της Αράγουα, που κατασκευάζει μηχανικά εξαρτήματα για τους σιδηροδρόμους. Ο ιδιοκτήτης την εγκατέλειψε το 2006 και από τότε οι εργάτες συνέχισαν την παραγωγή υπό εργατικό έλεγχο και συνέστησαν μια εργατική επιτροπή για να διευθύνει την παραγωγή. Από την πρώτη στιγμή, οι εργάτες απαιτούσαν εθνικοποίηση με εργατικό έλεγχο. Η διακήρυξη του Τσάβες σημαίνει ότι τώρα θα μπορούν να προμηθεύονται πιο πολλά ακατέργαστα υλικά ώστε να αυξήσουν την παραγωγή, αλλά πέρα από αυτό δεν έχει σχεδιαστεί κάποια δράση. Οι εργάτες, όλοι τους ενεργά μέλη του PSUV, τώρα διενεργούν μια εκστρατεία για την ολοκλήρωση της απόφασης του Τσάβες.

Το κοντινό εργοστάσιο Gotcha, που κατασκευάζει μπλουζάκια, είναι ένα ακόμα παράδειγμα της αγωνιστικότητας των βενεζολάνων εργατών. Οι εργάτριες σε αυτό το εργοστάσιο αγωνίστηκαν αρκετά χρόνια για διάφορα εργασιακά ζητήματα και από το 2008 έχουν καταλάβει το εργοστάσιο. Συνεχίζουν να παράγουν μπλουζάκια, τα οποία πουλάνε στην εγχώρια αγορά, αλλά ζητούν την εθνικοποίηση ως το μόνο μέσο για να παράγουν μπλουζάκια προς όφελος ευρύτερων στρωμάτων του πληθυσμού: για μαθητές, δημόσιους υπαλλήλους κλπ.

Η κατάσταση στις πρόσφατα εθνικοποιημένες βιομηχανίες είναι κρίσιμη. Ειδικά στην Γκουαγιάνα, όπου πολλά εργοστάσια εθνικοποιήθηκαν το 2008-2009. Στην SIDOR, οι εργάτες παραπονιούνται για σαμποτάζ από τους αντεπαναστάτες διευθυντές, που παραμένουν ακόμα στις θέσεις τους, γεγονός που έχει καταστρεπτικό αποτέλεσμα για την παραγωγή. Η πυρκαγιά στο MITREX, ένα από τα χυτήρια του εργοστασίου, είχε ως αποτέλεσμα μια μεγάλη πτώση στην παραγωγή. Η κακοδιαχείριση και η διαφθορά επιδεινώνουν την κατάσταση. Κανονικά, η SIDOR παράγει 4.6 εκατομμύρια τόνους σιδήρου ανά έτος, αλλά το 2009 μόνο 3 εκατ. παράχθηκαν. Οι εργάτες που είναι οργανωμένοι στο Επαναστατικό Μέτωπο Εργατών Χαλυβουργίας αγωνίζονται για την εφαρμογή εργατικού ελέγχου ως το μόνο τρόπο για να ανοίξουν τα βιβλία της επιχείρησης, να εκλέξουν διαχειριστές και να στήσουν την επιχείρηση στα πόδια της. Υποστηρίζουν ότι το σαμποτάζ από τους διευθυντές γίνεται εσκεμμένα για να μειώσουν την παραγωγή και έτσι να «αποδείξουν» ότι η εθνικοποίηση της εταιρίας το 2008 ήταν λάθος. Παρόμοια γεγονότα συμβαίνουν στους εργάτες του Εργοστασίου Σιδήρου Ορινόκο και σε άλλα τέσσερα εργοστάσια που εθνικοποιήθηκαν από τον Τσάβες το Μάιο του 2009.

Οι εργάτες στις πρόσφατα εθνικοποιημένες εταιρείες κατάλαβαν έτσι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ότι η εθνικοποίηση από μόνη της δε λύνει τίποτα. Χωρίς το δημοκρατικό έλεγχο και ηγεσία των εργατών, τα αντεπαναστατικά στοιχεία μπορούν να συνωμοτούν για να σαμποτάρουν την παραγωγή. Η κακοδιαχείριση και η διαφθορά μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο αν οι εργάτες χρησιμοποιούν τη συλλογική τους δύναμη για να επιβάλλουν τη θέλησή τους και να αναλάβουν τη διαχείριση των εργοστασίων τους, σε σύνδεση με ένα σοσιαλιστικό σχεδιασμό ανάπτυξης σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα.

Εσωτερικοί αγώνες στο Σοσιαλιστικό Κόμμα

Το Πρώτο Εκτακτο Συνέδριο του PSUV, άνοιξε τις εργασίες του στις 21 Νοέμβρη, με μία τεράστια συγκέντρωση στο Καράκας, με τον Τσάβες να κάνει μια πολύ αριστερή ομιλία και να καλεί για τη δημιουργία μιας νέας Πέμπτης Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Το συνέδριο αρχικά είχε σχεδιαστεί να διαρκέσει μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, αλλά ο πρόεδρος Τσάβες πρότεινε στους αντιπροσώπους τη συνέχισή του μέχρι τον Απρίλιο, ώστε τα κείμενα να συζητηθούν ενδελεχώς. Η απόφαση αυτή έγινε δεκτή από τους αντιπροσώπους.

Από την πρώτη στιγμή, ήταν ξεκάθαρο ότι το συνέδριο θα χαρακτηριζόταν από τη μάχη μεταξύ δεξιάς και αριστεράς. Αυτό φαινόταν και στη διαδικασία εκλογής συνέδρων, όπου η βάση του PSUV στο Καράκας εξεγέρθηκε ενάντια σε παρασπονδίες της εφορευτικής επιτροπής που ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο της διαδικασίας. Σε μια μαζική συγκέντρωση στα τέλη του Οκτώβρη, οι αντιπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων του κόμματος ψήφισαν την ανάκληση της επιτροπής και την αντικατάστασή της από μια που μπορούσαν να εμπιστευτούν. Παρόμοιες διαμαρτυρίες εμφανίστηκαν και σε άλλες περιοχές και στην εκστρατεία εκλογής αντιπροσώπων στις 15 Νοεμβρίου σχηματίστηκαν 15 αριστερές συμμαχίες σε τοπική και περιφερειακή βάση.

Στο ίδιο το συνέδριο, η επαναστατική διάθεση της πλειοψηφίας των συνέδρων έγινε αντιληπτή. Η ηγεσία προσπάθησε να την περιορίσει οργανώνοντας τη συζήτηση σε επίπεδο περιφέρειας και όχι σε ανάμικτες επιτροπές όπου οι σύνεδροι από διαφορετικές περιφέρειες θα μπορούσαν να συζητήσουν μαζί, άσχετα από την καταγωγή τους. Ωστόσο, η ηγεσία απέτυχε να σταματήσει τη δημιουργία μιας εμβρυακής αριστερής πτέρυγας από συνέδρους. Η χρονική παράταση του συνεδρίου επέτρεψε στους συνέδρους να επιστρέφουν μέσα στην εβδομάδα από τις συζητήσεις του συνεδρίου (που διεξάγονται τα σαββατοκύριακα) και να συζητούν τις προτάσεις με τους αντιπροσώπους κάθε τοπικής οργάνωσης, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να μεταφέρουν τη συζήτηση στη βάση.

Μέχρι τώρα, το συνέδριο έχει συζητήσει θέματα όπως την πολιτική και οικονομική κατάσταση στη χώρα, την τραπεζική κρίση, τα σχέδια για τη μείωση ενέργειας και νερού, τη δημιουργία μιας εθνικής αστυνομίας και την επιβεβαίωση της Πέμπτης Διεθνούς. Στη συνεδριακή συζήτηση του περασμένου Δεκέμβρη, οι σύνεδροι έπρεπε να αποφασίσουν σχετικά με μία νέα πρόταση προσχεδίου Προγράμματος και προσχεδίου Διακήρυξης Αρχών του κόμματος. Το προσχέδιο αυτό δεν είχε καμία σχέση με τα παλιότερα κείμενα του Ιδρυτικού Συνεδρίου του 2008, όπου η αριστερά μπόρεσε ξεκάθαρα να αφήσει το στίγμα της στη Διακήρυξη Αρχών. Η πρόταση να αγνοηθούν τα παλιά κείμενα απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των συνέδρων. Η συζήτηση για τα κείμενα αυτά θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες και σίγουρα θα αποτελέσει σημείο έντονης διαμάχης μεταξύ δεξιάς και αριστεράς πτέρυγας.

Η αριστερά πρέπει να οργανωθεί επειγόντως γύρω από ένα σταθερό πρόγραμμα με ξεκάθαρα αιτήματα, συμπεριλαμβανομένης της απαλλοτρίωσης των βασικών τομέων της οικονομίας. Υπάρχει δυνατότητα για μια μεγάλη αριστερή τάση, που θα οργανώσει δεκάδες και εκατοντάδες συνέδρους στο συνέδριο και αντίστοιχα χιλιάδες μέλη της βάσης στις αντίστοιχες περιοχές. Το PSUV έχει 2.5 εκατομμύρια μέλη οργανωμένα σε οργανώσεις (“patrullas”). Η μεγάλη πλειοψηφία οργανώθηκε για να αγωνιστεί για τη νίκη της επανάστασης. Είναι καθήκον κάθε επαναστάτη σοσιαλιστή να οργανώσει τους εργάτες και τους φτωχούς, ξεκινώντας με την πρωτοπορία, σε μια μαρξιστική τάση ικανή να κερδίσει την πλειοψηφία στο κόμμα και να αγωνιστούν ενάντια στη γραφειοκρατική δεξιά πτέρυγα. Σε αυτό το ζήτημα θα κριθεί και το μέλλον της Μπολιβαριανής επανάστασης.

Οι τακτικές του ιμπεριαλισμού και της αντεπανάστασης

Όταν ο Τσάβες μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Ν.Υόρκη τον περασμένο Οκτώβρη, δήλωσε ότι υπάρχουν δύο πρόσωπα του Ομπάμα- ο χαμογελαστός και διπλωματικός Ομπάμα αφενός και αφετέρου ο Ομπάμα που αποδέχεται τη νομιμότητα των νοθευμένων εκλογών στην Ονδούρα και την εγκατάσταση εφτά στρατιωτικών βάσεων στην Κολομβία. «Ποιος είσαι, Ομπάμα; Ο Ομπάμα νούμερο 1 ή ο Ομπάμα νούμερο 2;» ρώτησε ο Τσάβες. Υπάρχει πράγματι ένα ψήγμα αλήθειας σε αυτή τη δήλωση. Ο Ομπάμα είναι και παραμένει ο εκπρόσωπος του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και αυτοί που πίστευαν ότι η εξωτερική πολιτική του θα διαφέρει δραματικά από εκείνη του Μπους πρέπει τώρα να είναι πολύ απογοητευμένοι.

Ο ιμπεριαλισμός είναι υποχρεωμένος να σταματήσει το επαναστατικό προτσές που εκτυλίσσεται στη Λατινική Αμερική. Η Βενεζουέλα είναι η αδιαφιλονίκητη πρωτοπορία στο προτσές αυτό και οι διεθνιστικές πολιτικές του Τσάβες και οι συνεχείς εκκλήσεις του για την παγκόσμια επανάσταση, ακόμα και στην περιορισμένη και μπερδεμένη μορφή που έχουν, αποτελούν φάρο ελπίδας για όλους τους μαχητές ενάντια στον ιμπεριαλισμό στον κόσμο. Η βενεζολάνικη επανάσταση αντιπροσωπεύει ένα θανάσιμο κίνδυνο για τις άρχουσες τάξεις σε όλη την Αμερική. Αυτό εξηγεί γιατί ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός έχει κάνει νέα βήματα για να ελέγξει την κατάσταση: η εγκατάσταση επτά στρατιωτικών βάσεων στην Κολομβία, το πραξικόπημα στην Ονδούρας και η συμφωνία για την εγκατάσταση νέων στρατιωτικών βάσεων στον Παναμά, που στην πραγματικότητα θα οδηγήσει στην περικύκλωση της Βενεζουέλας από αμερικάνικη στρατιωτική παρουσία.

Τα τσιράκια του ιμπεριαλισμού, δηλαδή η βενεζολάνικη αντεπαναστατική αντιπολίτευση, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε λάθος που κάνει η κυβέρνηση. Προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί, όπως αυτό της κατοικίας, η αύξηση της εγκληματικότητας και πρόσφατα τα μπλακ-άουτ στο σύστημα ενέργειας, που άφησε πολλά σπίτια στο σκοτάδι για πολλές ώρες, χρησιμοποιούνται από την αντιπολίτευση για να δημιουργήσουν απάθεια στις μάζες που υποστηρίζουν την επανάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και με θέματα όπως ο πληθωρισμός και οι ελλείψεις τροφίμων. Το γεγονός ότι η αντιπολίτευση μπόρεσε να κερδίσει τις δημοτικές εκλογές σε φτωχές περιοχές, όπως το Πετάρε, το Νοέμβριο του 2008, αποτελεί ξεκάθαρο σήμα κινδύνου. Αν η κυβέρνηση δεν λάβει αποφασιστικές δράσεις για να επιλύσει τις ανάγκες των μαζών, η πτώση του ηθικού μπορεί να εξαπλωθεί και να εμφανιστεί με τη μορφή της αποχής στις ερχόμενες εκλογές.

Η επόμενη εκλογική μάχη θα είναι οι βουλευτικές εκλογές του Σεπτέμβρη. Αν δεν αλλάξει σημαντικά η κατάσταση, η αντιπολίτευση έχει πολλές πιθανότητες να εκλέξει ένα σημαντικό αριθμό αντιπροσώπων στο νέο Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουν αυτούς τους βουλευτές για να σαμποτάρουν την κυβέρνηση, να κινητοποιήσουν τη μεσαία τάξη και να προκαλέσουν ταραχή όπου είναι δυνατό. Ο τελικός τους στόχος είναι να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα και να δημιουργήσουν μια κατάσταση όπου θα μπορούν να διώξουν τον Τσάβες με κοινοβουλευτικά ή μη μέσα.

Η δημιουργία επιτροπών δράσης στα εργοστάσια, τις φτωχογειτονιές, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Τα καθήκοντά τους θα είναι να αναλάβουν τη μεγάλη παράδοση της δυαδικής εξουσίας του 2002, να συνδεθούν τοπικά, περιφερειακά και εθνικά, με αιρετούς αντιπροσώπους που μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή, και να κάνουν συγκεκριμένα σχέδια για να νικήσουν την αντεπανάσταση σε κάθε τμήμα της κοινωνίας. Σε πολλές περιοχές αυτά τα έμβρυα δυαδικής εξουσίας θα εμφανιστούν μέσα από τις τοπικές οργανώσεις του PSUV και από τα κοινοτικά συμβούλια.

Αν η αντεπανάσταση σαμποτάρει, για παράδειγμα την παραγωγή τροφίμων, η UNT και οι τοπικές οργανώσεις του PSUV, θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα καταλαμβάνοντας τα εν λόγω εργοστάσια και λειτουργώντας τα υπό εργατικό και λαϊκό έλεγχο. Ένα τέτοιο στοιχείο έχει εμφανιστεί ήδη με τους συνεχείς ελέγχους από το INDEPABIS (την επιτροπή ελέγχου τιμών και ποιότητας, υπό τον Εδουάρδο Σαμάν), το οποίο σε πολλές περιπτώσεις ενθάρρυνε τους εργαζόμενους να καταλάβουν τα εργοστάσια και να απαιτήσουν την απαλλοτρίωση τους. Η πρόσφατη εθνικοποίηση της αλυσίδας σουπερμάρκετ Éxito έτυχε τεράστιας υποστήριξης από τη μεγάλη πλειοψηφία των εργατών και το παράδειγμα αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί σε κάθε σημείο της κοινωνίας της Βενεζουέλας.

Η ενίσχυση της Μαρξιστικής τάσης στη βάση του PSUV, της Νεολαίας του PSUV, και στη UNT, θα είναι ένα δυνατό εργαλείο στην προώθηση της διαδικασίας αυτής και την οριστική ήττα της αντεπανάστασης καταστρέφοντας την οικονομική της δύναμη, ολοκληρώνοντας έτσι στη Σοσιαλιστική Επανάσταση της Βενεζουέλας.

Καράκας, 23 Ιανουαρίου 2010

El Mundo, 12 de enero, 2010, pag. 3

[ii] Últimas Noticias, 8 de enero, 2010, pag. 14

[iii] Venezuelanalysis.com, December 31, 2009

[iv] Correo de Orinoco, 18 de enero, 2010, pag. 2

[v] Reporte diario de la economía, 13 de enero, 2010, pag. 11

[vi] Últimas Noticias, 18 de diciembre, 2009, pag. 19

[vii] El Universal, 9 de enero de 2010

[viii] Venezuelanalysis.com, December 229 2009

[ix] Ibid.

  • Venezuelanalysis.com, December 31, 2009
[xi] Aporrea.org, 24 de octubre de 2009

Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 18, 2010, 00:36:12
http://www.i-reportergr.com/2009/02/340-25.html

Πούλησε η Εθνική Τράπεζα καταναλωτικά χρέη 340 εκ.ευρώ για 25 εκ.ευρώ σε "κυνηγούς κεφαλών";
25 Φεβρουάριος 2009 

«Για πρώτη φορά Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος, απεκδυόμενη κάθε ίχνους κοινωνικής ευθύνης, φέρεται ότι ΠΟΥΛΗΣΕ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που μόλις το 2007 προσέθεσε στο σκοπό της, και το αντικείμενο της «εξαγοράς απαιτήσεων τρίτων προς είσπραξη» ΕΝΑΝΤΙ 25.000.000 ΕΥΡΩ ΧΡΕΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΨΟΥΣ 340.000.000 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ για την είσπραξή τους εν μέσω οικονομικής κρίσης ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ! Σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζεται ανάλογη πώληση και χαρτοφυλακίου χρεών από στεγαστικές χορηγήσεις!!!» καταγγέλουν σήμερα στη βουλή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ..
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 18, 2010, 00:40:09
http://www.chrisochoidis.gr/2009/02/21/nai-stin-ethnikopoiisi-trapezon

Ναι στην εθνικοποίηση τραπεζών
Ημερομηνία: Σάββατο 21, Φεβρουάριος 2009

’ρθρο του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Προσωπικά πιστεύω ότι η εθνικοποίηση τραπεζών δεν πρέπει να μας τρομάζει. Τουλάχιστον όχι υπό τις συνθήκες της ακραίας χρηματοπιστωτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν πλέον σχεδόν όλες οι εθνικές οικονομίες του ανεπτυγμένου κόσμου. Τα μέχρι σήμερα ημίμετρα που αντί να δίνουν ένα γερό μάθημα για την ανεύθυνη και καταστροφική διαχείριση της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ουσιαστικά επιβραβεύουν τους ίδιους τους «παραγωγούς της κρίσης», δηλαδή το ανώτατο μάνατζμεντ των τραπεζών, αποδείχθηκε ότι δεν αποδίδουν.

Η προσωρινή εθνικοποίηση τραπεζών, και όχι οι ύποπτες συγχωνεύσεις που μεθοδεύει η κυβέρνηση για κουκούλωμα των προβλημάτων, ίσως αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη λύση προκειμένου να μπει ένα τέλος στο καταστροφικό σπιράλ της αβεβαιότητας στην τραπεζική αγορά, και να προστατευτεί ο πραγματικός αφανής ήρωας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ο Έλληνας καταθέτης-αποταμιευτής.

Εδώ βέβαια απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι αναγκαίο, για να είμαστε απολύτως σίγουροι ως προς τους ακριβείς δείκτες επικινδυνότητας και αβεβαιότητας που αφορούν τις ελληνικές τράπεζες, να εντείνουμε με απόλυτη διαφάνεια και αυστηρότητα τα stress tests που θα μας αποκαλύψουν τους πραγματικούς κινδύνους, όπου και αν υπάρχουν.

Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα ούτε να παίξουμε τους μαθητευόμενους μάγους. Το επιτυχημένο πρόγραμμα προσωρινής εθνικοποίησης των σουηδικών τραπεζών κατά την χρηματοπιστωτική κρίση του 1992 μπορεί να αποτελέσει έναν ασφαλή οδηγό και για τα καθ’ ημάς, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Γι’ αυτό όμως απαιτούνται συγκεκριμένοι όροι:

Πρώτον, και αυτό είναι σίγουρα το πλέον δύσκολο βήμα δεδομένης της αδυναμίας της κυβέρνησης να άρει την αδιαφάνεια που συντηρούν οι ελληνικές τράπεζες, πρέπει να μάθουμε στην παραμικρή λεπτομέρεια τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία των τραπεζών, ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα ιδρύματα με διεθνή παρουσία, ώστε να γνωρίζουμε επακριβώς ποιες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Δεύτερον, εθνικοποίηση των προβληματικών τραπεζών, με απομάκρυνση των μεγαλομετόχων και διασφάλιση των συμφερόντων των μικρομετόχων και των καταθετών.

Τρίτον, άμεσος διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων κάθε προβληματικής τράπεζας σε υγιή και «τοξικά».

Τέταρτον, συγχώνευση όλων των «τοξικών» στοιχείων σε μία «κακή τράπεζα» και εξυγίανση του υπόλοιπου τραπεζικού συστήματος.

Σήμερα η έξοδος από την οικονομική κρίση και η εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι μια κατεπείγουσα πολιτική αναγκαιότητα. Οι τραπεζίτες πρέπει να υποχρεωθούν να υιοθετήσουν ένα νέο ήθος στο μάνατζμεντ των ιδρυμάτων που διοικούν. Από «πλασιέ δανείων», πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουν ως χρηματοδότες της ανάπτυξης, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά και να αναθερμανθεί η οικονομία. Τα δόγματα του παρελθόντος πολύ απλά αποτελούν κενό γράμμα στις σημερινές συνθήκες οξείας κρίσης.  
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 18, 2010, 14:33:30
    Ήρθε η στιγμή όμως που κάποιοι νέοι ήρωες αγωνίστηκαν ενάντια στο τέρας των τραπεζών και με μύριες δυσκολίες και θυσίες επέτυχαν συνεχείς και απανωτές επιτυχίες ενάντια στις άνομες και εγκληματικές  καταχρήσεις των. Οι κρίσεις των δικαστηρίων δικαίωσαν και συνεχίζουν για μεγάλο πλέον πλήθος προσφυγών να δικαιώνουν τα θύματα της στυγνής εκμετάλλευσης των τραπεζών, καθώς τα έμμισθα όργανά τους κατατροπώνονται ολοσχερώς στις δικαστικές αίθουσες. Επιπλέον η επιδίκαση αποζημιώσεων έκανε τις τράπεζες, εξαιτίας του ότι τις υποχρέωσε σε αποζημιώσεις των όσων εκμεταλλεύτηκαν, να αρχίσουν επιτέλους ταραγμένες να συμμορφώνονται με το δίκαιο και να απαλείφουν μερικούς από τους παράνομους και καταχρηστικούς όρους των προϊόντων τους.

    Έτσι έφτασε η στιγμή όπου η αλαζονεία της παντοκρατορίας των τραπεζών επέσυρε επιτέλους την Νέμεση. Τα μέχρι πρότινος θύματα μετατρέπονται σε διώκτες και τιμωρούς του ανάλγητου και απάνθρωπου τραπεζικού συστήματος και με αρωγό την δικαιοσύνη αποκαθιστούν το δίκαιο. Ευρισκόμενες σε πανικό οι τράπεζες μετά τις αλλεπάλληλες καταδίκες τους, προστρέχουν για βοήθεια στην εξουσία, επικαλούμενες την προστασία των τεχνοκρατών της ολιγαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάταια όμως….

    Τα δικαιώματα του πολίτη που απορρέουν από το Σύνταγμα και το καθήκον απέναντι σε αυτό, επιβάλλουν σε κάθε καταναλωτή – θύμα της πλειάδας των παρανομιών των τραπεζών – να αντισταθεί, να εναντιωθεί και να διεκδικήσει:

    1. Επαναδιαπραγμάτευση κάθε σύμβασης με τις τράπεζες για κάθε προϊόν, καθότι οι τωρινές συμβάσεις νομικά καθίστανται άκυρες, απαιτώντας ηθικούς, νόμιμους και διαφανείς όρους.

    2. Επιστροφή όλων των παράνομων και καταχρηστικών χρεώσεων εντόκως, αποζημίωση για υλική ζημία και ικανή αποζημίωση για ηθική βλάβη.

    3. Ποινική δίωξη των υπευθύνων για την επί πολλά έτη συνέχιση των παρανομιών, αψηφώντας τις δικαστικές αποφάσεις και την έννομη τάξη.

    4. Τέλος, επιστροφή όλων των μερισμάτων από τους μετόχους, καθότι αποτελούν έσοδα από παράνομες πράξεις και δίωξη αυτών για αποδοχή αγαθών - προϊόντων εγκλήματος.

    Επειδή είναι βέβαιον ότι οι αποζημιώσεις που οφείλουν να καταβάλλουν οι τράπεζες υπερβαίνουν κατά πολύ τα κεφάλαιά τους, η κοινωνία οφείλει, για την ομαλή, έννομη και για το κοινό όφελος συνέχιση της λειτουργίας των τραπεζών, να προβεί στην εθνικοποίησή τους

Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε πως η εθνικοποίηση των Τραπεζών που προτείνεται από τον Ροδόκηπο των Φιλοσόφων, έχει ως στόχο την ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και η Διαχείριση της κάθε Τράπεζας να γίνει μέσω ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ που θα αντιπροσωπεύουν τον Ελληνικό Λαό.   

Από την άλλη η Γερμανική Κυβέρνηση καθώς και η Κυβέρνηση των ΗΠΑ, όταν αναφέρονται στην έννοια της εθνικοποίησης των τραπεζών, εννοούνε να στηρίξει το δημόσιο, μόνο το χρέος των τραπεζών βοηθώντας στην συνέχιση της λειτουργίας τους.

Δηλαδή, η διαστρεβλωμένη έννοια της ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (π.χ. Αμερική, Γερμανία) προτείνει να πάρουμε τα λεφτά του λαού και να τα δώσουμε στους ληστές – τοκογλύφους, για να συνεχιστεί η ΛΗΣΤΕΙΑ τους, ενώ η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, που προτείνεται μέσω του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων, είναι να ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ πίσω στους ΕΛΛΗΝΕΣ όσα τους καταλήστευαν, και να αναλάβει πλέον ο Ελληνικός λαός την Διακυβέρνησή τους. 

Οι Ελληνικός λαός δικαιούται ΑΜΕΣΑ, να εισπράξει πίσω πενταπλάσια τα ΚΛΟΠΙΜΑΙΑ, βάση δικαστικής απόφασης, αγώνων καταναλωτών, συν αποζημιώσεις για ηθική βλάβη, που ανέρχονται σε αρκετά δις ευρώ.

Με άλλα λόγια ….

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ

ΟΙ ΤΡΑΠΕZΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΛΗΣΤΕΥΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ.

Απλώστε το μήνυμα, να σταματήσουμε να πληρώνουμε όλοι οι ‘Ελληνες που τώρα γνωρίζουμε την αλήθεια, και να διεκδικήσουμε την ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ..
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 18, 2010, 15:11:05
Τι κερδίζουμε με την Εθνικοποίηση – Κατάσχεση των Τραπεζών από τον Ελληνικό λαό?

Πέραν της επιστροφής του ποσού που παρακρατήθηκε παράνομα, στο πενταπλάσιο, και την ανάλογη αποζημίωση για ηθική βλάβη, που έχει υποστεί ο κάθε δανειολήπτης, από την ληστεία των τραπεζών, ο κάθε ‘Ελληνας και Ελληνίδα, θα δικαιούται χαμηλότοκα ή ακόμα και άτοκα δάνεια, σε κάποιες περιπτώσεις, επειδή το κόστος λειτουργίας των τραπεζών θα ελαχιστοποιηθεί.  Οι Ελληνικές Τράπεζες θα λειτουργούν σε ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ βάση, και δεν θα υπάρχουν μετοχικά κέρδη.

Το αποτέλεσμα θα είναι η ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας να εκτοξευθεί στα ύψη.

Επίσης τα ποσά που λήστευσαν οι Τράπεζες, από το Ελληνικό δημόσιο, θα επιστραφούν με τα ανόλογα πρόστιμα, και Ελληνικό κράτος, θα ξεπεράσει την κρίση, θα ορθοποδήσει, και θα μπορεί να συμβάλει ανώδυνα, στην περαιτέρω αναχρηματοδότηση, και στήριξη νέων έργων.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Ορφέας στις Μάρτιος 18, 2010, 15:51:27

ΤΟΠΙΚΑ
 
Πόλεμος τραπεζών δανειοληπτών
Επιμέλεια: Βάσω Σαμακοβλή
25/10/2009 
 


Τη… σημαία μετωπικής σύρραξης δανειοληπτών, καταναλωτών και επιχειρηματιών με το τραπεζικό σύστημα σηκώνει και στο Βόλο το Εθνικό Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικών Ερευνών.

Οι πρώτες βαρύτατες μηνύσεις κατά τραπεζών σε τοπικό επίπεδο αναμένεται να κατατεθούν στην Εισαγγελία μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Οι μηνύσεις για τοκογλυφία και απάτη θα συνοδεύονται με αγωγές καταναλωτών και επιχειρηματιών, οι οποίοι θα διεκδικούν υψηλές αποζημιώσεις.

«Ζείτε σε μια πόλη κυριολεκτικά βουλιαγμένη στην τραπεζική τοκογλυφία», δήλωσε στον «Τ» ο πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικών Ερευνών (ΕΙΧΕ) Τάκης Χριστοδουλόπουλος, πρώην ανώτατο στέλεχος τραπεζών, ο οποίος τα τελευταία δέκα χρόνια πρωτοστατεί στην προσπάθεια ανάδειξης της τραπεζικής πολυπαρανομία μαζί με επιτελείο εξειδικευμένων στο αντικείμενο δικηγόρων.

Ο ίδιος προσθέτει ότι αρχίζει η κατάθεση μεγάλου αριθμού μηνύσεων κατά τραπεζών, ενώ κάθε καταναλωτής θα μπορεί με ομαδικές αγωγές που ετοιμάζει το ΕΙΧΕ να διεκδικήσει χρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ από έξι εναγόμενους για κάθε μία πιστωτική κάρτα, προσωπικό ή καταναλωτικό δάνειο και δάνειο αυτοκινήτου που είχε στο παρελθόν ή έχει ακόμα.

Με ατομικές αγωγές οι επιχειρήσεις θα διεκδικήσουν από κάθε δανείστρια τράπεζα αποζημιώσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για θετικές και αποθετικές ζημιές που τους προκάλεσαν με τις παράνομες χρεώσεις, καθώς και μεγάλες αποζημιώσεις για ηθικές βλάβες από αδικοπραξίες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου το ποσό των χρεώσεων μόνο για παράνομους τόκους και άλλες αθέμιτες επιβαρύνσεις των τραπεζών σε βάρος του συνόλου των πελατών τους ανέρχεται σε 5,5 εκατ. ευρώ την ημέρα.

Με παρέμβαση του ΕΙΧΕ ενάντια σε δικαστικές ενέργειες τραπεζών και δανειοληπτών, έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα περισσότερες από 1.000 δικαστικές αποφάσεις σε βάρος των τραπεζών, με τις οποίες προστατεύτηκαν οι εμπλεκόμενοι δανειολήπτες από διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς τραπεζών.

Ορισμένες από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις έχουν ήδη εκδοθεί και στο Βόλο. Μία από αυτές στην οποία θα βασιστεί η πρώτη μήνυση και αγωγή τοπικά αφορά σε δανειολήπτη, σε βάρος του οποίου Τράπεζα εξέδωσε διαταγή πληρωμής και μετά από δικαστικό αγώνα του Ινστιτούτου ανακόπηκε.

Ο Βόλος έχει επιλεγεί από το ΕΙΧΕ, όπως εξηγεί ο πρόεδρός του, ως πιλοτική πόλη για συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης προς οφειλέτες τραπεζών από πιστωτικές κάρτες και δάνεια, οι οποίοι έχουν δυσκολίες να πληρώσουν τις μηνιαίες δόσεις, ενοχλούνται από εισπρακτικές εταιρίες για καθυστερημένες οφειλές, έχουν περάσει τα όρια της υπερχρεώσεις στις τράπεζες.

Η πρώτη μήνυση του Ινστιτούτου που έχει κατατεθεί στην Εισαγγελία Αθηνών, η οποία είναι τροχιοδεικτική, αφορά σε δύο πιστωτικές κάρτες.
Σύμφωνα με πορίσματα πραγματογνωμοσύνης του ΕΙΧΕ, τα νόμιμα ποσά οφειλής για τις δύο επίδικες πιστωτικές κάρτες είναι σημαντικά μικρότερα από τις απαιτήσεις της τράπεζας, που προσαυξήθηκαν με παράνομους τόκους υπερημερίας, με υπολογισμούς των δικηγορικών εταιριών της τράπεζας.

Η βασική αιτία των διαφορών, σύμφωνα με το πόρισμα, είναι η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των επιτοκίων των καρτών (17-19%) και των δικαιοπρακτικών επιτοκίων (6,75%-10%), τα οποία δέχονται ως νόμιμα τα δικαστήρια.

Οι διαφορές αυτές υπάρχουν σε όλες τις πιστωτικές κάρτες που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδας και όπως εξηγεί ο κ. Χριστοδουλόπουλος, σε μία από τις πιστωτικές κάρτες της μήνυσης, για την οποία η τράπεζα προχώρησε σε δικαστικές ενέργειες, η παράνομη απαίτηση της τράπεζας ήταν 5.200 ευρώ, ενώ η νόμιμη οφειλή ήταν μόνο 1.900 ευρώ.

Με την 26σέλιδη μήνυση και το ογκώδες αποδεικτικό υλικό που περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό δικαστικών αποφάσεων από το σύνολο των 1.000, με τις οποίες το ΕΙΧΕ «χαρτογράφησε» τις παρανομίες των τραπεζών σε βάρος των ανυποψίαστων καταναλωτών αλλά και επιχειρήσεων, ο κ. Χριστοδουλόπουλος μήνυσε: Τον πρόεδρο και τους αρμόδιους Διευθυντές της Τράπεζας για τοκογλυφία, τον Πρόεδρο και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της τράπεζας κατά την τελευταία 8ετία για την έγκριση ψευδών ισολογισμών, απάτη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των μετόχων-επενδυτών και νομιμοποίηση εσόδων από κακουργηματικές δραστηριότητες, τους Ορκωτούς Ελεγκτές της τράπεζας κατά την τελευταία 8ετία για παράβαση καθήκοντος και υπογραφή ψευδών ισολογισμών, τις ξένες εταιρίες, τα σήματα των οποίων φέρουν οι κάρτες, για συνέργεια σε τοκογλυφία, το σημερινό και τον προηγούμενο Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος για παράβαση καθήκοντος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, καθώς και τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα αυτής για ηθική αυτουργία στις παράνομες πράξεις της μηνυομένης τράπεζας, τις δικηγορικές εταιρίες για τοκογλυφία και απάτη σε Δικαστήριο.

Για τις κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη μήνυση διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.

«Οι τράπεζες και η Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτική Αρχή καθώς και το Κράτος είχαν προειδοποιηθεί για μηνύσεις με δύο εξώδικα του ΕΙΧΕ από το 2006 και το 2007 για το σύνολο των παρανομιών των τραπεζών στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και της νομιμοποίησης εσόδων από κακουργηματικές δραστηριότητες και για το ότι θα τους ζητηθούν ευθύνες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα εξώδικα είχαν επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στην ΕΕΤ για την ενημέρωση των τραπεζών-μελών της αλλά, μέχρι σήμερα, δεν είχαμε καμία αντίδραση», δηλώνει ο κ. Χριστοδουλόπουλος.

Το σύνολο των θεμάτων τραπεζικής παρανομίας μαζί με εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα καταναλωτικής πίστης, χρηστικές οδηγίες για την επιτυχή αντιμετώπιση των τραπεζών και των εισπρακτικών εταιριών μέσα και έξω από τα δικαστήρια, οδηγίες για την προετοιμασία αγωγών για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από τράπεζες, τους συνεργούς τους καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο υπάρχουν στον δικτυακό τόπο του ΕΙΧΕ στη διεύθυνση «www.eixe.gr».

http://www.taxydromos.gr/ArticleDetail.aspx?nodeSerial=001001001001&nodeId=6&articleId=18769

Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 18, 2010, 16:37:20
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=528425

Τζο Χίγγινς: Αντισταθείτε στην Κομισιόν!
Τσερεζόλε Ε.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/03/2010
 
"Η συμβουλή μου στους εργαζόμενους της Ελλάδας είναι να μην ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Αυτό που συνέβη στην Ιρλανδία είναι ότι οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη γενικότερα, αναγκάστηκε να πληρώσει για την κρίση του συστήματος".

Δυστυχώς η συνδικαλιστική ηγεσία συμφώνησε ότι πρέπει να γίνουν περικοπές και τις διαπραγματεύτηκε. Οι συνδικαλιστές ηγέτες ήσαν πολύ αδύναμοι και η κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι μπορούσε να εφαρμόσει τα μέτρα της

__________________

Ο Τζο Χίγγινς, ευρωβουλευτής από πέρσι τον Ιούνιο του Σοσιαλιστικού κόμματος Ιρλανδίας, βρέθηκε στην Αθήνα προσκεκλημένος της Πρωτοβουλίας για την ανασύνθεση της Αριστεράς και τον μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ (ΑΝΑΣΑ), προκειμένου να πάρει μέρος σε εκδήλωση με θέμα "η ριζοσπαστική αριστερά της Ευρώπης απέναντι στην καπιταλιστική κρίση". Με την ευκαιρία αυτή ανέλυσε στην "Κ.Α." την επώδυνη εμπειρία της Ιρλανδίας, όπου εφαρμόζεται εδώ και λίγους μήνες σκληρό πρόγραμμα λιτότητας. "Καλώ τους Έλληνες εργαζόμενους να αντισταθούν στις προτάσεις της Κομισιόν", λέει.

* Στην Ελλάδα προκειμένου να επιβληθεί το πρόγραμμα σκληρής λιτότητας, μας φέρνουν ως παράδειγμα την Ιρλανδία που μάλιστα υιοθέτησε και ακόμη σκληρότερα μέτρα και τώρα είναι, ισχυρίζονται, μια χαρά... Ισχύει αυτό;

Η συμβουλή μου στους εργαζόμενους της Ελλάδας είναι να μην ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Αυτό που συνέβη στην Ιρλανδία είναι ότι οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη γενικότερα, αναγκάστηκε να πληρώσει για την κρίση του συστήματος. Από το 1997 έως το 2008 είχαμε μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, έκρηξη που τροφοδοτήθηκε από την κερδοσκοπία, τις οικοδομές, κ.ά. Οι μεγάλες τράπεζες, οι εργολάβοι, οι κατασκευαστικές εταιρείες έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα, είχαν μαζικά κέρδη. Τώρα που το σύστημα κατέρρευσε - κάτι που ήταν αναπόφευκτο - τώρα λοιπόν θέλουν να πληρώσουν το τίμημα οι εργαζόμενοι! Εξ ου και η μαζική επίθεση κατά των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, για παράδειγμα, η οποία άρχισε πριν από δύο χρόνια, με αφετηρία τον καπιταλιστικό Τύπο και τα ΜΜΕ. Αυτά ήσαν ακριβώς που ξεκίνησαν με μια σειρά άρθρων μια προπαγάνδα, προσβάλλοντας τους δημοσίους υπαλλήλους, γράφοντας δηλαδή ότι είναι άχρηστοι, υπονομεύοντάς τους και επιχειρώντας να προκαλέσουν διαίρεση μεταξύ των εργαζομένων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Και βέβαια αυτές ήσαν προπαρασκευαστικές κινήσεις προκειμένου να προωθηθούν μαζικές περικοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, που κόπηκαν περίπου κατά 15%! Και αυτό αφορούσε υπαλλήλους που έχουν παιδιά, δάνεια, διάφορες υποχρεώσεις - πρόκειται για βάρβαρες περικοπές... Ωστόσο η κυβέρνηση εφάρμοσε τα μέτρα. Δυστυχώς πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι η συνδικαλιστική ηγεσία δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δεν πίεσε όπως θα έπρεπε την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, τον Δεκέμβριο, είχαμε ένα εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους στους δρόμους, στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας - οι περισσότεροι δε εργαζόμενοι στο δημόσιο είναι χαμηλόμισθοι και όχι... εκατομμυριούχοι, όπως τους περιέγραφαν τα ΜΜΕ. Δυστυχώς η συνδικαλιστική ηγεσία συμφώνησε ότι πρέπει να γίνουν περικοπές και τις διαπραγματεύτηκε. Οι συνδικαλιστές ηγέτες ήσαν πολύ αδύναμοι και η κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι μπορούσε να εφαρμόσει τα μέτρα της.

* Και τώρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα μέτρα ποια είναι η κατάσταση στην Ιρλανδία;

Η κυβέρνηση λέει ότι "κάναμε τη στροφή" και το χειρότερο είναι πίσω μας. Ωστόσο δεν έχουμε αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Η ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται. Το γεγονός είναι ότι αν πάρεις δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες των δημοσίων υπαλλήλων, τότε αυτά τα χρήματα δεν θα ξοδευτούν σε υπηρεσίες, σε μαγαζιά, κ.ά. Έτσι οι εργαζόμενοι που εξαρτώνται από τα χρήματα αυτά, θα οδηγηθούν στην ανεργία. Με άλλα λόγια, πρόκειται για διαδικασία αποπληθωρισμού. Και αυτό είναι μόνο η αρχή! Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί για τουλάχιστον τρία χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα χειροτερέψει, δεν θα βελτιώσει την κρίση!

* Μετά την εξαγγελία των σκληρών μέτρων, οι αγορές, το ΔΝΤ, η κ. Μέρκελ, ο Ζαν Κλωντ Γιουνγκέρ, κ.α. ήσαν πανευτυχείς. Οι Έλληνες πολίτες έχουν λόγους να αισθάνονται ικανοποίηση;

Συμβαίνει σε εσάς ό,τι και σε εμάς στην Ιρλανδία. Στο αεροπλάνο, καθώς ερχόμουν στην Αθήνα, διάβαζα μια γαλλική εφημερίδα. Ήταν ένα άρθρο με μια μεγάλη φωτογραφία του κυρίου Παπανδρέου που η λεζάντα της έλεγε: "Κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε οι αγορές να μας εμπιστευθούν ξανά". Είχαμε και στην Ιρλανδία μια παρεμφερή διαδικασία και τα ΜΜΕ σε κάθε μέτρο, σε όποια απόφαση λάμβανε η κυβέρνηση, έθεταν το ερώτημα: "αυτό θα ικανοποιήσει τις αγορές;", "τι θα σκεφθούν οι αγορές;", κ.ο.κ. Τί είναι αυτό; Πρόκειται για δικτατορία των αγορών! Ποιος ψήφισε τις αγορές; Αυτό το ερώτημα δεν το θέτουν τα ΜΜΕ. Ποιές είναι οι αγορές; Μερικοί μεγαλοτραπεζίτες, παίκτες του χρηματιστηρίου που κυνηγούν τεράστια κέρδη, πολυεθνικές εταιρείες... Πρόκειται για δικτατορία! Η συμβουλή μου στους Έλληνες εργαζόμενους είναι να μην ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ιρλανδίας, να αγωνιστούν, να αντισταθούν, να κινητοποιηθούν. Ζητάμε την εθνικοποίηση των χρηματοπιστωτικών θεσμών, ζητάμε να εφαρμοστούν πολιτικές, να γίνουν επενδύσεις με στόχο τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι εκείνες των αγορών, κ.ά. Χρειάζονται ριζοσπαστικά μέτρα για να αλλάξει η κατάσταση. Πρόκειται για κρίση του καπιταλισμού και ο μόνος τρόπος διεξόδου από αυτήν, κατά τη γνώμη μου, είναι η εναντίωσή μας, εμάς στην αριστερά, στον καπιταλισμό, παρουσιάζοντας εναλλακτικές προτάσεις.

* Πράγματι, ένα σύνηθες επιχείρημα είναι ότι "δεν υπάρχει άλλος δρόμος", ότι τα μέτρα αυτά είναι "μονόδρομος"...

Εμείς υποστηρίζουμε ότι οι τράπεζες, οι κατασκευαστικοί όμιλοι, οι κερδοσκόποι έχουν δια. ευρώ ζημιών, έτσι δεν είναι; Και η ιρλανδική κυβέρνηση μεταθέτει το τίμημα αυτών των ζημιών στους ώμους των πολιτών! Και εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό. Θέλουμε εθνικοποιήσεις αυτών των θεσμών, θέλουμε σοβαρό επενδυτικό πρόγραμμα σε βιομηχανικές υποδομές, κάτι που θα δώσει δουλειά σε δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους και θα δημιουργήσει τις βιομηχανικές βάσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία. Αλλά αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι η Κομισιόν προτείνει. Αλλά η Κομισιόν είναι ένα νεοφιλελεύθερο σώμα, κυριολεκτικά πράκτορας του ευρωπαϊκού κεφαλαίου και των τραπεζών. Γι' αυτό και τις προτάσεις πρέπει να αντιπαλέψουν οι Έλληνες εργαζόμενοι!

* Πώς μπορεί να υπάρξει πανευρωπαϊκός συντονισμός ενάντια σε αυτού του είδους τα μέτρα;

Με την κινητοποίηση. Τα συνδικάτα και η αριστερά πρέπει να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Ας μην ξεχνάμε ότι η εργατική τάξη είναι ακόμη η ισχυρότερη δύναμη της κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί, με μαζικές απεργιακές ενέργειες, να ζητήσει εθνικοποίηση των τραπεζών, σοβαρές δημόσιες επενδύσεις και να οικοδομήσει παράλληλα μια πολιτική εναλλακτική λύση. Στην αριστερά υπάρχει ένα μεγάλο κενό, όχι μόνο στην Ιρλανδία αλλά και στην Ελλάδα και παντού. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έγιναν δεξιά, υιοθέτησαν τις αγορές, τον καπιταλισμό... Πρέπει λοιπόν να οικοδομήσουμε νέες πολιτικές δυνάμεις που θα εκφράζουν τους εργαζόμενους. Νέα κόμματα που θα υπερβαίνουν τη σημερινή αριστερά, κινητοποιώντας τους εργαζόμενους. Πρέπει να επαναλάβουμε ό,τι έγινε πριν από εκατό χρόνια, όταν οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν ότι δεν εκπροσωπούνταν από τα υπάρχοντα κοινοβουλευτικά κόμματα και ίδρυσαν τα εργατικά, τα σοσιαλδημοκρατικά, τα σοσιαλιστικά κόμματα. Τώρα πρέπει να κάνουμε το ίδιο!
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 19, 2010, 12:22:49
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=10443001

Εργαλείο των τραπεζών η ενοχοποίηση ενός κράτους...

Ο ηγέτης της γερμανικής Αριστεράς θεωρεί ψευδή τη συζή­τηση για την οικονομική κατάσταση στα κράτη των «απατεώ­νων» και λέει ότι οι Ελληνες δεν πρέπει να αποδεχθούν την αντανάκλαση του κρατικού χρέους στο δικό τους μέλλον  - «E» 27/2

«Η ενοχοποίηση ενός κράτους είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο των κερδοφόρων τραπεζών», επισημαίνει ο Λόταρ Μπίσκι, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος της Αριστεράς και ηγέτης της γερμανικής Αριστεράς (Die Linke). Σύμφωνα με τον κ. Μπίσκι, το πρόβλημα δεν είναι τα μεγάλα ελλείμματα αλλά το ασυνείδητο κυνήγι του κέρδους από τράπεζες, ενώ, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τονίζει ότι «και μόνη η δέσμευση για βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα βελτίωνε τη φερεγγυότητά της». Τέλος, για το δημοσίευμα του περιοδικού «Focus» υπογραμμίζει ότι «η συζήτηση για την οικονομική κατάσταση στα κράτη των είναι ψευδής».

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΟΥΤΣΙΑ
ptsoutsias@pegasus.gr

Πώς εκλαμβάνετε το δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού «FOCUS» το οποίο κάνει λόγο για «απατεώνες στην ευρωπαϊκή οικογένεια» και για «απατεώνες του Νότου που παίρνουν τα χρήματα του Γερμανού φορολογούμενου»;

Η συζήτηση για την οικονομική κατάσταση στα κράτη των «απατεώνων» είναι ψευδής. Το ερώτημα για το εάν και πώς θα μπορούσαν όλες οι χώρες να συμμορφωθούν, με ίδιες δυνάμεις, με τα πακέτα σταθερότητας και ανάπτυξης, δεν απασχόλησε ποτέ τους εγγυητές της νομισματικής σταθερότητας και τις αποδοτικές για την αγορά ιδεολογίες τους.

Εχουμε κατ’ αρχάς την επίθεση κατά του Ελληνα φορολογούμενου, οι οποίοι δεν πρέπει να αποδεχτούν την αντανάκλαση του κρατικού χρέους στο δικό τους μέλλον.

Την ωφέλεια των Γερμανών φορολογουμένων από τα κέρδη, που οι μεγάλες τράπεζες αποκομίζουν στις πλάτες των νοτιοευρωπαϊκών κρατών, τη βιώνουμε καθημερινά, όταν διεκδικήσεις, όπως η πάλη ενάντια στη φτώχεια, το ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο, αξιοπρεπείς μισθοί και σημαντικές παγκόσμιες αξίες, όπως το κλίμα και η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών, παρουσιάζονται ως μη αποτιμητές σε χρήμα.

Τον τελευταίο καιρό η Ελλάδα δέχεται επιθέσεις από τη Γερμανία εξαιτίας των οικονομικών χρεών της πρώτης. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό;

H ενοχοποίηση ενός κράτους είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο των κερδοφόρων τραπεζών. Tο πρόβλημα δεν είναι τα μεγάλα ελλείμματα των κρατικών προϋπολογισμών, αλλά το ασυνείδητο κυνήγι του κέρδους από τράπεζες και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες ακόμη και από την ίδια την κρίση επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδη.

Αντίστοιχα η πολιτική της ΕΕ εξωθεί την Ελλάδα στην αποπληρωμή του χρέους και σε ουσιαστικές περικοπές στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής πρόνοιας, των υποδομών και της εργασίας. Αυτό είναι ανεύθυνο και πραγματικά ανορθολογικό.

Το 1993 το Βέλγιο είχε χρέος 140% και η Ιαπωνία έχει σχεδόν 190%. Ωστόσο, αν και τότε κανείς δεν μίλησε για επαπειλούμενη χρεοκοπία, σήμερα σπεύδουν όλοι πρόθυμα να μιλήσουν για χρεοκοπία της Ελλάδας.

Πρόσφατα η κ. Μέρκελ είπε ότι «το ελληνικό παράδειγμα θα μπορούσε να μας ασκήσει πολύ ισχυρή πίεση». Ηταν μια έκφραση της έγνοιας για τη σταθερότητα του προϋπολογισμού στην Ευρωζώνη. Θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση για διμερή οικονομική βοήθεια αν η Ελλάδα δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της;

Και μόνη η δέσμευση για βοήθεια στην Ελλάδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα βελτίωνε τη φερεγγυότητά της. Αυτή θα ήταν μια πράξη αλληλεγγύης, καθώς το χρέος θα μειωνόταν χωρίς να ξοδευτεί ούτε ένα σεντ.

Ποια είναι η απάντηση της Αριστεράς στην κρίση;

Κατ’ αρχάς υποστηρίζουμε μέτρα, όπως η εφαρμογή ευρωπαϊκών δανεισμών. Πρέπει όμως και να δώσουμε τέλος στις πρακτικές ντάμπινγκ, που θεμελιώνει το Σύμφωνο Σταθερότητας, αλλά και να εξετάσουμε τη θέσπιση ενός minimum φορολόγησης των επιχειρήσεων.

Η οικονομική υποστήριξη για τις ελλειμματικές χώρες πρέπει να θεσμοθετηθεί, γιατί η συμβίωσή μας δεν μπορεί να χρεοκοπήσει λόγω των αυριανών έργων.

Το Σύμφωνο Σταθερότητας θα πρέπει να καταργηθεί και στη θέση του να δημιουργηθεί μια περιβαλλοντική και κοινωνική συμφωνία, συνεισφέρουσα στην ελαχιστοποίηση των παγκόσμιων συγκρούσεων, όπως προστάζει ο πολιτικός ορθολογισμός.

Η παγκόσμια αλληλεγγύη, που βάζει τον άνθρωπο πάνω από τις επιταγές του Μάαστριχτ, πρέπει να βρεθεί στο προσκήνιο. Αυτή θα πρέπει να είναι η πολιτική πρόταση της Ευρώπης.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 12, 2010, 13:51:43
http://www.xekinima.org/news/display.php?tbl=news&id=1071

Να ποια είναι η απάντηση στις αγορές:
Εθνικοποίηση των τραπεζών - παύση πληρωμών του χρέους!

27/3/2010
 
Από τις πιο σκανδαλώδεις πτυχές της αντεργατικής λαίλαπας που γνωρίζουμε είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες που σήμερα επιβάλλουν τοκογλυφικούς όρους στον δανεισμό της ελληνικής (κι όχι μόνο) κυβέρνησης είναι οι ίδιες τράπεζες που πριν από ένα χρόνο θα είχαν καταρρεύσει αν δεν είχαν πάρει μαζική οικονομική στήριξη από τις κυβερνήσεις τους!

Προσφέροντας 28 δις ευρώ στους Έλληνες τραπεζίτες για να σωθούν, η ελληνική κυβέρνηση έκανε αυτό που έκαναν όλες οι καπιταλιστικές κυβερνήσεις διεθνώς, με πρωταγωνιστές τις πλέον «ανεπτυγμένες» οικονομίες, και πρώτα απ' όλα τις ΗΠΑ. Η επιχείρηση «διάσωσης» των τραπεζιτών και των καπιταλιστών διεθνώς κόστισε τρισεκατομμύρια ευρώ.

Κι αυτά πρέπει τώρα να τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι, στην Ελλάδα και παντού!

Ποιος δημιουργεί τα ελλείμματα και το χρέος;

28 δις εγγύηση στους έλληνες τραπεζίτες. Φορολογικές ελαφρύνσεις στους Έλληνες καπιταλιστές όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επιδοτήσεις χωρίς όριο - για να τα εξάγουν τελικά αυτοί οι κύριοι στα Βαλκάνια και στις Ελβετικές τράπεζες. Κλοπή των ασφαλιστικών ταμείων. Δανεικά και αγύριστα, χαριστικές συμβάσεις, πρόστιμα που δεν πληρώνονται ποτέ (μόνο η «Ακρόπολις χρηματιστηριακή», 5,5 δις ευρώ πρόστιμο που δεν θα πληρωθεί ποτέ) φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, κυκλώματα στο δημόσιο προς εξυπηρέτηση πολυεθνικών όπως η Siemens ...

Έτσι, έχουν δημιουργηθεί τα ελλείμματα!

Για να καλύψει αυτά τα ελλείμματα η ελληνική κυβέρνηση προχωρούσε σε δανεισμό. Κι έτσι έφτασε το χρέος στα σημερινά δυσθεόρατα ύψη.

Πρόκειται για μια συνειδητή πολιτική: να δανείζεται το κράτος για να ενισχύει τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου κι αυτά τα ελλείμματα και τα χρέη να καλούνται στη συνέχεια να πληρώνουν οι εργαζόμενοι.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να δανείζει τις κυβέρνησης των κρατών μελών. Μπορεί να δανείζει μόνο εμπορικές τράπεζες. Και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ επιτρέπεται να δανείζονται μόνο από τις εμπορικές τράπεζες. Οι εμπορικές τράπεζες ήταν αυτές που δεν θα υπήρχαν σήμερα -γιατί ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας- αν δεν τις στήριζαν οι κυβερνήσεις (με λεφτά που πήραν από τον φορολογούμενους, δηλαδή από όλους εμάς).

Με άλλα λόγια (για όποιον δεν το έχει καταλάβει) αυτοί που σήμερα αρνούνται να δανείσουν το ελληνικό δημόσιο, και επιβάλλουν τοκογλυφικούς όρους δανεισμού είναι οι ίδιοι κερδοσκόποι-χρηματιστές-τραπεζίτες που έφεραν την παγκόσμια οικονομία, και μαζί μ' αυτή και την ελληνική, στον γκρεμό. Είναι αυτοί που αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να ήταν στη φυλακή! Τώρα, έχοντας στηριχτεί στις κρατικές επιδοτήσεις για να σωθούν, δίνουν και μαθήματα χρηστής διοίκησης και σωστής διαχείρισης! Θράσος; Σκάνδαλο; Αλαζονεία; Κυνισμός; Πρόκληση; Αίσχος; Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν αυτή την κατάσταση. Ίσως μία να τα περιλαμβάνει όλα: καπιταλισμός.

Εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος

Και καλά αυτοί οι αλήτες, οι τραπεζίτες, κάνουν τη βρώμικη δουλειά τους πίνοντας το αίμα των εργαζομένων για να κολυμπούν στα κέρδη τους. Οι ξεφτιλισμένοι «δημοκράτες» που μας κυβερνούν, στην Ευρώπη και την Ελλάδα ... αυτοί γιατί δεν λένε λέξη;

Γιατί κλαψουρίζουν όπως τον Γιωργάκη και μετά κάνουν τα θελήματα των τραπεζιτών και των μεγαλοβιομήχανων;

Για ένα βασικό λόγο. Οι κυβερνήσεις δεν ελέγχουν τους τραπεζίτες και τους καπιταλιστές, το αντίθετο συμβαίνει στον καπιταλισμό: οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές ελέγχουν τις κυβερνήσεις.

Υπάρχει απάντηση σ' αυτό το δίλημμα; Υπάρχει. Είναι το πέρασμα του τραπεζικού συστήματος στην κοινωνία - δηλαδή εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση στους μεγαλομετόχους, κάτω από συνθήκες εργατικού και κοινωνικού ελέγχου και διαχείρισης του τραπεζικού συστήματος σαν τον πρώτο και πιο απαραίτητο όρο για να σπάσει η κυριαρχία των κερδοσκόπων πάνω στην οικονομία.

Παύση πληρωμών του χρέους στους τοκογλύφους - κερδοσκόπους - τραπεζίτες

Το ελληνικό δημόσιο χρέος ξεπερνά τα 300 δις ευρώ. Σε ποιους χρωστά το ελληνικό δημόσιο; Στους ιδιώτες τραπεζίτες (όχι μόνο ξένους αλλά και Έλληνες, ας μην το ξεχνάμε αυτό) οι οποίοι αφού σώθηκαν από την κρατική παρέμβαση τώρα ζητούν και τα ρέστα. Ανησυχούν, υποτίθεται, ότι το ελληνικό δημόσιο μπορεί να μην τους ξεπληρώσει τα χρέη και γι' αυτό αρνούνται να δώσουν νέα δάνεια εκτός κι αν το ελληνικό δημόσιο τους δώσει δύο και τρεις φορές τα επιτόκια που ισχύουν για χώρες όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία.

Ας γίνουμε πιο αναλυτικοί για να καταλάβουμε το μέγεθος του σκανδάλου. Οι ελληνικές τράπεζες, όπως η Εθνική, η ’λφα κλπ, δανείζουν το ελληνικό δημόσιο. Που βρίσκουν τα λεφτά; Ένα μέρος τους είναι οι δικές μας καταθέσεις. Ένα άλλο μέρος είναι τα δάνεια που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, τα οποία όμως για να πάρουν τους εγγυήθηκε το ελληνικό δημόσιο με τα δικά μας λεφτά (είναι τα περιβόητα 28 δις ευρώ). Από την ΕΚΤ δανείζονται με επιτόκια πολύ κοντά στο 0%, όμως στο ελληνικό δημόσιο δανείζουν με 6% και 7%, διότι, λέει, δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσει να τους αποπληρώσει τα δάνεια!

Πρόκειται για καθαρή ληστεία.

Το εργατικό κίνημα έχει μόνο μία απάντηση σ' αυτούς τους ληστές: τέρμα η αποπληρωμή του χρέους. Αρκετά φάγατε και ήπιατε! Το πάρτι τελείωσε!

Δεν έχουμε, λεει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., επιλογές, γιατί έχουν στραφεί εναντίον μας οι «αγορές». Μα οι «αγορές» είναι ακριβώς αυτοί: οι τραπεζίτες - τοκογλύφοι! Οι ληστές! Και δεν είναι πολλοί: έχουν όνομα και επώνυμο, μετριούνται στα δάκτυλα των δύο χεριών!

Μετωπική σύγκρουση με τις αγορές

Φέτος το ελληνικό δημόσιο θα πληρώσει σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2010, 45 δις ευρώ για την αποπληρωμή του χρέους στους τραπεζίτες - τοκογλύφους. Για λόγους σύγκρισης, για την Παιδεία και την Υγεία μαζί, ο προϋπολογισμός προνοεί λιγότερα από 13 δις ευρώ! Και για να πάρουν τα λεφτά τους οι τραπεζίτες-τοκογλύφοι πρέπει να ματώσει το εργατικό κίνημα, να κοπούν οι μισθοί και οι συντάξεις, να τιναχτεί η φτώχεια και η εξαθλίωση στα ύψη, να αποσταθεροποιηθεί ολοκληρωτικά η ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων. Όχι!

Αν θέλουμε να απαντήσουμε στις αγορές, δεν φτάνει η Αριστερά να κάνει γενικές προτάσεις καταγγελίας των κακώς εχόντων. Η Αριστερά πρέπει απευθυνόμενη στο εργατικό κίνημα να προτείνει τη μετωπική σύγκρουση με τις αγορές.

Μπορείς να αντιμετωπίσεις τις «αγορές» μόνο μπαίνοντας σε αντεπίθεση. Και αντεπίθεση σημαίνει δύο πράγματα:

- εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος χωρίς αποζημίωση στους μεγαλομετόχους, κάτω από συνθήκες εργατικού και κοινωνικού ελέγχου και διαχείρισης

- σταμάτημα των πληρωμών των τοκοχρεολυσίων (δόσεις και τόκοι δημόσιου χρέους) πληρωμή των μισθών και των συντάξεων μ' αυτά τα λεφτά και αξιοποίησή τους για μαζικές δημόσιες επενδύσεις για το καλό και τις ανάγκες της οικονομίας αντί του κέρδους των καπιταλιστών.  
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 12, 2010, 13:59:33
http://www.xekinima.org/news/displayNeolea.php?tbl=rightArticles&id=284

- Λεφτά υπάρχουν!
Αλλά δεν θέλουν να τους τα πάρουν!


Λεφτά υπάρχουν και είναι πολλά! Αυτό είναι η μόνη αλήθεια που είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου στην προεκλογική εκστρατεία! Βρίσκονται στα χέρια των Ελλήνων καπιταλιστών και η ελληνική κυβέρνηση δεν τους τα παίρνει γιατί δεν θέλει να τα πάρει!

Οι ελληνικές τράπεζες σημείωσαν πέρυσι, το 2009, κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων - τουλάχιστον τριών δις ευρώ καθαρών κερδών (μετά την πληρωμή φόρων κ.λπ.)! και όμως το 2009 ήταν η χειρότερη χρονιά τους από άποψη κερδών εδώ και πάρα πολλά χρόνια! Μόνο η Εθνική Τράπεζα είχε τα τελευταία πέντε χρόνια 6,5 δις ευρώ καθαρά κέρδη!

Οι ελληνικές τράπεζες δανείζουν το ελληνικό δημόσιο με επιτόκια πάνω από 6%, με λεφτά τα οποία περνούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με επιτόκιο 1%! Μάλιστα, για να μπορούν να πάρουν αυτά τα δάνεια από την ΕΚΤ, στηρίζονται στην εγγύηση του ελληνικού δημοσίου! Πρόκειται για ένα απερίγραπτο σκάνδαλο - σχεδόν σουρεαλιστικό! Υπολογίζεται ότι πέρυσι οι ελληνικές τράπεζες δανείστηκαν από την ΕΚΤ κοντά στα 50 δις ευρώ! Με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς σημαίνει ότι αυτά τα παράσιτα αποκόμισαν κέρδη 2 - 3 δις ευρώ χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα! Και αυτά τα κέρδη ο ελληνικός λαός πρέπει να φτύσει αίμα για να τα πληρώσει!

Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες είχαν την τελευταία τριετία κέρδη κοντά στα 35 δις ευρώ! Όμως η φορολογία αυτών των κερδών αντί να αυξάνεται, μέσα στην κρίση, μειώνεται! Η φορολογία επί των κερδών είναι αυτή τη στιγμή κάτω από 25% και αν ληφθούν υπόψη οι διαφορές φοροαπαλλαγές διευκολύνσεις και επιδοτήσεις πέφτει κάτω από το 15%!

Οκτώ (  8  ) δισ. ευρώ ξοδεύονται κάθε χρόνο για εξοπλισμούς! Η Μέρκελ και ο Σαρκοζί πίεσαν αφόρητα τον Παπανδρέου για να κόψει τους μισθούς και τις συντάξεις των Ελλήνων εργαζομένων αλλά δεν «σκέφτηκαν» να του προτείνουν να μειώσει τις δαπάνες για τους εξοπλισμούς. Μήπως γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των 8 δισεκατομμυρίων κατευθύνεται στην αγορά μαχητικών Γιουροφάιτερ, αρμάτων μάχης Λέοπαρντ, υποβρυχίων και φρεγατών, δηλαδή στα ταμεία των γερμανικών και γαλλικών επιχειρήσεων;

Μόνο σε μια επιχείρηση, την «Ακρόπολις χρηματιστηριακή», η οποία συμμετείχε στο όργιο των δομημένων ομολόγων, επιβλήθηκε πρόστιμο 5,5 δις ευρώ, το οποίο όμως αυτοί οι κύριοι δεν θα πληρώσουν ποτέ λόγω των συνηθισμένων μεθοδεύσεων της «ανεξάρτητης» δικαιοσύνης ...

Κάθε χρόνο οι Έλληνες καπιταλιστές κατακρατούν φόρους ύψους πάνω από 6 δις ευρώ, παρότι αυτά τα λεφτά τα εισπράττουν μέσα από τον ΦΠΑ! Και 10.000 υπεράκτιες επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων προκαλούν απώλειες άλλων έξι δις ευρώ από φόρους που θα έπρεπε να πάρει το δημόσιο - σύνολο πάνω από 12 δις ευρώ τον χρόνο! Για να μην αναφέρουμε και τα άλλα 8,5 δις ευρώ τα ποια κλέβουν από τα ασφαλιστικά ταμεία, κάθε χρόνο!

Ποτέ, κανένας απ' αυτούς δεν έχει καταλήξει στη φυλακή! Καμία περιουσία δεν έχει δημευθεί! Αντίθετα, κάθε μερικά χρόνια οι κυβερνήσεις κάνουν συμβιβαστικές προτάσεις σε όσους χρωστούν πολλά : αν χρωστάς μαζεμένα 100 εκατ. ευρώ, δίνεις 5 και καθάρισες ...
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 12, 2010, 14:14:57
http://www.koel.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3076:2009-03-26-01-31-55&catid=165:263-20032009-q-q

’μεση εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος - Φραγμό στη στήριξη της πλουτοκρατίας , του Σπύρου Παναγιώτου

Μέτρα για την πλουτοκρατία, φτώχεια για το λαό. Αυτή η γενική αρχή βρίσκει την απόλυτη πραγμάτωσή της στις μέρες της κρίσης που διανύουμε. Δισεκατομμύρια ευρώ δίνονται προκλητικά για τη σωτηρία του κεφαλαίου και των golden boys. Καθημερινά κοινωνικοποιούν όλο και περισσότερες ζημιές αυτών που ευθύνονται για την κρίση και που τα προηγούμενα χρόνια κατέγραφαν υπερκέρδη. Η κυβέρνηση Καραμανλή χαρίζει προκλητικά 28 δισ. ευρώ στους τραπεζίτες, την ώρα που θα μπορούσε να αγοράσει όλες (ναι όλες) τις τράπεζες με μόλις 14,9 δισ. ευρώ. Η εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος (που "τρομάζει" το δικομματισμό, αλλά και πολλούς… αριστερούς) αποτελεί ώριμο και απόλυτα ρεαλιστικό στόχο. Η εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος αποτελεί καθοριστική παράμετρο για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση και μπορεί να αλλάξει συνολικά τους όρους, δίνοντας διέξοδο και αποτελώντας τη βάση για μια άλλη προοπτική.

Οι τράπεζες ουδόλως ενδιαφέρονται για την επιχειρηματική δραστηριότητα και την τόνωση της ζήτησης. Πιο σωστά, ενδιαφέρονται για τα παραπάνω στο βαθμό που μέσω αυτής της χρηματοδότησης εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των μετόχων τους και την υψηλή κερδοφορία τους.

Σήμερα που η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει απλωθεί δραματικά στην πραγματική οικονομία, που η παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή και το εμπόριο υποχωρούν δραματικά, που ολόκληρες χώρες βρίσκονται υπό κατάρρευση, που η καταστροφή του πλεονάζοντος παραγωγικού δυναμικού, η ανεργία και η επέκταση της μερικής απασχόλησης προβάλλεται σαν αναγκαία επιλογή αντιμετώπισης της κρίσης, είναι παραλογισμός να περιμένει κανείς ότι οι τράπεζες θα διαθέσουν κεφάλαια, ακόμα κι αυτά που τους προσφέρονται δωρεάν, για να στηρίξουν τον οικονομικό κύκλο συνολικά. Είναι πιο ασφαλές να προηγηθεί η ολοκληρωτική αποτίμηση της έκτασης της κρίσης, να ολοκληρωθεί η φάση της "καταστροφής", να αναδειχθούν οι νέες ισορροπίες και οι όροι μιας νέας κερδοφορίας, για να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δράση τους.

Προκλητικά στήριξη της πλουτοκρατίας

Θα μπορούσε, λοιπόν, να υποστηρίξει κάποιος ότι το σχέδιο τροφοδότησης της οικονομίας με ρευστό μέσω των τραπεζών είναι ουτοπικό. Όχι, είναι κάτι περισσότερο. Αποτελεί μέτρο προκλητικής διάσωσης της πλουτοκρατίας.

Ας ρίξουμε μια ματιά στα στοιχεία. Οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με το διοικητή της ΤτΕ Γ. Προβόπουλο, έχουν ήδη αντλήσει από την ΕΚΤ δάνεια ύψους πάνω από 35 δισ. ευρώ. Ακόμα, μέχρι στιγμής, έχουν χρησιμοποιήσει 4 δισ. ευρώ από το πακέτο των 28 δισ. για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Στην πραγματικότητα, οι τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν τώρα πρόβλημα ρευστότητας, και απόδειξη είναι η σημαντική μείωση των επιτοκίων καταθέσεων. Τα χρήματα αυτά δεν βρίσκουν, βέβαια, διέξοδο στην αγορά ή δανείζονται με ουσιαστικά τοκογλυφικούς όρους. Στην πραγματικότητα, οι τράπεζες χρησιμοποιούν το δημόσιο χρήμα για να "φτιάχνουν" τους βασικούς μετόχους τους. Ρυθμίζουν, δηλαδή, τα δάνεια του Μπόμπολα, του Αγγελόπουλου, των εταιριών του Λάτση, τις τεράστιες ζημιές του εφοπλιστικού κεφαλαίου, που συμμετέχει στη μετοχική τους σύνθεση, και παράλληλα παρακρατούν τεράστιους πόρους για να αναχρηματοδοτήσουν, με κρατική εγγύηση, τις δικές τους επισφάλειες από τα δάνεια και τις τοποθετήσεις που έκαναν στην αγορά την προηγούμενη περίοδο.

Έτσι, το πακέτο χρηματοδότησης δεν είναι παρά μια προκλητική στήριξη της πλουτοκρατίας και του συστήματός της. Ουσιαστικά διοχετεύουν τον κοινωνικό πλούτο στον κόσμο του πλούτου για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης που ο ίδιος προκάλεσε, για να συνεχίσει στην ίδια ρότα, αν ξεπεραστεί η κρίση αύριο. Βέβαια, έτσι γινόταν πάντα, αλλά πρώτη φορά γίνεται με τόσο προκλητικό τρόπο.

Δυνατή η εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος

Είναι προκλητικό και μόνο το γεγονός ότι το ποσό των 28 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ρευστότητας των τραπεζών είναι σχεδόν διπλάσιο από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία των μεγαλύτερων ιδιωτικών και δημόσιων τραπεζών, που σήμερα φθάνει στα 14,6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης, το πακέτο στήριξης των τραπεζών προβλέπει να δοθούν 5 δισ. ευρώ ρευστό έναντι προνομιούχων μετοχών 15 δισ. ευρώ, με τη μορφή εγγυήσεων του δημοσίου για δάνεια που συνάπτουν οι τράπεζες, και 8 δισ. σε ομόλογα, που θα εκδώσει το δημόσιο και το προϊόν τους θα το διαθέσει στις τράπεζες. Από το πακέτο έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί κεφάλαια ύψους 9,2 δισ. ευρώ.

Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: Για παράδειγμα, η Alpha έχει χρηματιστηριακή αξία 1,7 δισ. περίπου και λαμβάνει σαν στήριξη ρευστό ύψους 1 δισ. ευρώ από το κράτος και άλλα 1,6 δισ. με τη μορφή εγγυήσεων. Μέχρι στιγμής, το πακέτο στήριξης φθάνει στα 2,64 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 153% της χρηματιστηριακής αξίας. Το ίδιο προκλητική είναι η ενίσχυση της Eurobank. Καρπώνεται αθροιστικά κεφάλαια 2,47 δισ. ευρώ, μεγαλύτερα κατά 125% της χρηματιστηριακής αξίας της. Να σημειωθεί ότι ο Λάτσης έχει το 40% του κεφαλαίου. Δηλαδή, το δημόσιο βάζει στην τράπεζα 332% περισσότερα απ’ ό,τι ο Λάτσης, αλλά αφήνει τη διοίκηση σ' αυτόν. Και σπεύδει να ετοιμάσει νομοθετική ρύθμιση που θα εξασφαλίζει ότι η κρατική ενίσχυση δεν θα σημάνει αλλαγές για τη διοίκηση της τράπεζας. Είναι σαφές, από αυτά τα στοιχεία, που κατά παράδοξο τρόπο αποσιωπούνται από πολλούς, ότι το δημόσιο θα μπορούσε να εξαγοράσει το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο των ιδιωτικών τραπεζών, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στο τραπεζικό σύστημα. Η σημερινή αντικειμενική δυνατότητα θα σήμαινε μια τεράστια αλλαγή των οικονομικών δεδομένων, αν στηριζόταν σε έναν άλλο πολιτικό συσχετισμό, που θα τολμούσε να προχωρήσει σε ρήξεις με το καθεστώς της οικονομικής ολιγαρχίας και του συστήματος. Δεν θα είχε καμιά σχέση με τις εθνικοποιήσεις που αναγκάζονται να κάνουν οι Μπράουν, Ομπάμα, Σαρκοζί και Μέρκελ. Ο δημόσιος έλεγχος του τραπεζικού συστήματος θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά, να εξαλείψει τα κερδοσκοπικά παιχνίδια του τραπεζικού συστήματος και το χρηματιστηριακό τζόγο, να αξιοποιήσει τα πλεονάζοντα κεφάλαια για την ανασυγκρότηση του ανατιναγμένου παραγωγικού μηχανισμού της χώρας, να βάλει φραγμό στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, να επανεθνικοποιήσει κρίσιμους τομείς της βιομηχανίας που οδηγούνται σε λουκέτο, να στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Θα ήταν μια πραγματική ανακούφιση για τους εργαζόμενους, για τη στήριξη των μισθών και της εργασίας τους, για την αύξηση των κοινωνικών δαπανών σε Υγεία, Παιδεία, Ασφάλιση, στέγη. Θα ήταν μια ασφαλής συνταγή για να μην πληρώσουν τις συνέπειες της κρίσης οι εργαζόμενοι. Την περίοδο που ανοίγεται μπροστά μας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ένα τέτοιο ενδεχόμενο κάθε άλλο παρά ουτοπικό φαντάζει.

Κίνδυνος κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος

Ο τράπεζες, μπλεγμένες και οι ίδιες βαθιά στα γρανάζια της κρίσης, βρίσκονται αντιμέτωπες με δύο σημαντικούς κινδύνους. Η κατάρρευση της χρηματιστηριακής τους αξίας, καθώς όλο και περισσότερο αποσύρονται κεφάλαια που είχαν επενδυθεί σε αυτές το προηγούμενο διάστημα για να καλύψουν ζημιές ή υποχρεώσεις των διεθνών επενδυτικών οργανισμών, περιορίζει τα διαθέσιμα κεφάλαια και κατά συνέπεια τη φθηνή χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Το σημαντικότερο είναι ότι βρίσκονται μπροστά σε τεράστιες επισφάλειες, καθώς ο όγκος των δανείων που είχαν ρίξει στη διεθνή και εσωτερική αγορά είναι βέβαιο ότι δεν θα εξυπηρετηθεί κανονικά, εξανεμίζοντας τεράστιους χρηματικούς πόρους.

Έτσι οι τράπεζες, στην Ελλάδα και διεθνώς, είναι "υποχρεωμένες", από τη μια πλευρά, να δυσχεραίνουν όλο και περισσότερο τα κριτήρια δανεισμού επιχειρήσεων και καταναλωτών και άρα να στερούν το ρευστό από την αγορά και, από την άλλη, να αυξάνουν αλματωδώς τις προβλέψεις τους, τα χρήματα, δηλαδή, που βάζουν στην άκρη για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από τα δάνεια που καθυστερούν να αποπληρωθούν, μειώνοντας έτσι σημαντικά τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους και άρα την κεφαλαιακή τους βάση. Οι κίνδυνοι όμως δεν προέρχονται αποκλειστικά από την εσωτερική αγορά.

Η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αποτελούν μια τεράστια πηγή κινδύνου για ολοκληρωτική κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ελληνικές τράπεζες είχαν το Νοέμβρη του 2008 δώσει δάνεια ύψους 89 δισ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες καταθέσεις ανέρχονταν σε 79 δισ. ευρώ, καθιστώντας το ισοζύγιο αρνητικό κατά 10 δισ. ευρώ. Σήμερα υπολογίζεται ότι το ισοζύγιο δανείων - καταθέσεων έχει φθάσει στα -27 δισ. ευρώ. Η εξυπηρέτηση αυτών των δανείων γίνεται όλο και πιο δυσχερής λόγω της οικονομικής κρίσης, που στην περιοχή εκφράζεται με σημαντική κάμψη της βιομηχανικής παραγωγής, με δραματική αύξηση της ανεργίας, με υποτίμηση των εθνικών νομισμάτων ακόμα και με κίνδυνο ολοκληρωτικής κατάρρευσης ορισμένων χωρών, όπως η Ουκρανία, η Ρουμανία και οι χώρες της Βαλτικής. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ελληνικές τράπεζες πιέζουν για τη διοχέτευση του πακέτου των 28 δισ. ευρώ στις θυγατρικές τους και παράλληλα έχουν αυξήσει τις προβλέψεις για τα δάνεια που έχουν διαθέσει στις χώρες της Αν. Ευρώπης στο 3,5-4% έναντι 0,9% τον περασμένο χρόνο. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε κεφαλαία ύψους περίπου 3,56 δισ. ευρώ, με τα σημερινά δεδομένα.

Σπύρος Παναγιώτου
 
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Ορφέας στις Απρίλιος 19, 2010, 11:56:17
ΣτΕ : Απαγόρευσε τους καταχρηστικούς όρους των Τραπεζών
 
Friday, 16 April 2010 18:13


Aπόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας με την οποία επικυρώνεται η απαγόρευση ως καταχρηστικών 15 όρων, τα γνωστά "ψιλά γράμματα" των συμβολαίων, που θέτουν οι τράπεζες στα συμβόλαια στεγαστικών δανείων και στους κατόχους πιστωτικών καρτων εκδόθηκε σημερα.


Συγκεκριμένα, η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την απόφασή της, απέρριψε τις αιτήσεις Τραπεζών, που ζητούσαν να ακυρωθεί η από 25.6.2008 απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης με την οποία απαγορεύθηκε η αναγραφή ορισμένων όρων συναλλαγών κατά τη σύναψη δανείων και την έκδοση πιστωτικών καρτών, οι οποίοι έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

 

Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση είχε απαγορεύσει μεταξύ άλλων, την είσπραξη εξόδων φακέλων για τα στεγαστικά δάνεια, την προμήθεια για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, κ.α.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι περιορισμοί, που θέτει η υπουργική απόφαση προς τις Τράπεζες, είναι εντός του πλαισίου της συνταγματικά κατοχυρωμένης οικονομικής ελευθερίας και ότι οι περιορισμοί αυτοί επιδιώκουν να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών και συνεπώς, του δημοσίου συμφέροντος.

Τέλος, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι απαγορεύσεις της υπουργικής απόφασης δεν παραβιάζουν την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, όπως υποστήριζαν οι Τράπεζες.

Από: http://www.banksnews.gr/portal/home-page/124-top-story/697-2010-04-16-16-15-22
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 19, 2010, 15:44:19
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=10&artid=35242

Υποβαθμίστηκαν πέντε ελληνικές τράπεζες
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 17:51

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's ανακοίνωσε την Μ. Τετάρτη ότι υποβαθμίζει πέντε ελληνικές τράπεζες λόγω της «αποδυναμωμένης» χρηματοπιστωτικής τους κατάστασης.
 
Εκτός από την Εθνική -την αξιολόγηση της οποίας υποβιβάζει κατά μία βαθμίδα από "Α1" σε "Α2"- ο Moody's υποβαθμίζει επίσης την Alpha Bank, την Eurobank Ergasias, την Τράπεζα Πειραιώς, όπως και την Εμπορική Τράπεζα, που είναι η ελληνική θυγατρική της Credit Agricole.

Ο διεθνής οίκος προειδοποίησε ότι εξακολουθούν να ασκούνται «πιέσεις» στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λόγω της σοβαρής χρηματοπιστωτικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 22, 2010, 18:04:39
http://www.banksnews.gr/portal/home-page/124-top-story/679---35000----

Πάνω από 35.000 κατασχεμένα Ι.Χ. στις τράπεζες!
 
Thursday, 08 April 2010 01:48

Πρωτοφανές Βατερλό αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στο χώρο του αυτοκινήτου, μετά την ανθηρή περίοδο της αλόγιστης χρηματοδότησης του… τετράτροχου ονείρου των Νεοελλήνων, καθώς έγκυρες πληροφορίες του «Bn» αναφέρουν, ότι ήδη περισσότερα από 35.000 κατασχεμένα Ι.Χ. έχουν ενταχθεί στον αχανή στόλο των πιστωτικών ιδρυμάτων!

Τραπεζικά στελέχη που παρακολουθούν τον κλάδο κάνουν λόγο για εικόνα «καμένης γης», ή ορθότερα «νεκροταφείου οχημάτων», καθώς:

-  Στις τράπεζες έχουν περιέλθει πλέον πολύ περισσότερα οχήματα από όσα θα φανταζόταν και ο πιο απαισιόδοξος προφήτης καταστροφών, ενώ την ίδια ώρα η κατάρρευση της ζήτησης μεταχειρισμένων οχημάτων, ιδιαίτερα στην κατηγορία των πολυτελών Ι.Χ. και των αυτοκινήτων γενικά μεγάλου κυβισμού μετατρέπει κάθε όχημα που καταλήγει σε γκαράζ τράπεζας σε πηγή μεγάλων ζημιών.

-  Οι κατασχέσεις οχημάτων προέρχονται πλέον από όλες τις πηγές: ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους αγοραστές αυτοκινήτων, ιδιοκτήτες Ι.Χ. που τα απέκτησαν με λίζινγκ και «μαντράδες» που… αφήνουν τα κλειδιά στις τράπεζες και εγκαταλείπουν τον κλάδο φορτώνουν καθημερινά τις τράπεζες με περισσότερα οχήματα από όσα θα μπορούσαν να αντέξουν.

-   Μάλιστα, στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες κατασχεμένων οχημάτων που διενεργούν οι τράπεζες για να τα «ξεφορτωθούν», πουλώντας τα σε εμπόρους μεταχειρισμένων, η κίνηση περιγράφεται από τραπεζικά στελέχη σαν… καρδιογράφημα νεκρού, με κατακόρυφη μείωση αγοραπωλησιών και εκποίηση ακόμη και οχημάτων που μέχρι χθες αποτελούσαν άπιαστο όνειρο κάθε καταναλωτή σε τιμές πραγματικά εξευτελιστικές.

Οι «καμένοι» από τον κλάδο αυτοκινήτου τραπεζίτες, βλέπουν τώρα να απαξιώνονται με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς όλα τα οχήματα μεγάλου κυβισμού που έχουν κατασχεθεί, καθώς τα νέα τεκμήρια και τα πανάκριβα καύσιμα απομακρύνουν και τους τελευταίους πρόθυμους αγοραστές τους, ενώ η ασάφεια για τα λεγόμενα «περιβαλλοντικά τέλη» αποτρέπει ακόμη και τους εύπορους καταναλωτές από βιαστικές αγορές αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού στην παρούσα φάση.

Οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο του αυτοκινήτου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλα ποσά που χορηγήθηκαν σε μεγαλεμπόρους με ατυχή κατάληξη, σωρεύουν την ίδια ώρα τεράστιες επισφάλειες στο τραπεζικό σύστημα. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση μεγάλης εταιρείας, που έλαβε ομολογιακό δάνειο από ομάδα τραπεζών στα τέλη του 2009 για να διασωθεί, αλλά λίγο αργότερα βρέθηκε και πάλι στο χείλος της χρεοκοπίας, αφήνοντας μάλιστα πελάτες με αυτοκίνητα που είχαν εξοφληθεί να περιμένουν μάταια την παράδοσή τους, με συνέπεια να υποχρεωθεί μεγάλη αντιπροσωπεία να παραδώσει τα οχήματα με δική της δαπάνη, χωρίς πραγματικά ρεαλιστική προοπτική να πάρει πίσω τα λεφτά της από τον έμπορο.

Οι πραγματικές επισφάλειες των τραπεζών από τον κλάδο του αυτοκινήτου στην περίοδο μετά το ξέσπασμα της κρίσης είναι δύσκολο να καταγραφούν, αφού οι τράπεζες πασχίζουν να κρατήσουν στη ζωή ακόμη και ημιθανείς εταιρείες, για να αποφύγουν τις διαγραφές αυτή τη δύσκολη περίοδο, ενώ αξιοποιούν διάφορα άλλα τεχνάσματα για να καθυστερήσουν όσο είναι δυνατό το… αναπόφευκτο.

Πάντως, η αποστροφή των τραπεζικών στελεχών σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση συνδέεται με τον κλάδο είναι πλέον εμφανής. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εμπόρου αυτοκινήτων, με «άμεμπτο» πιστωτικό ιστορικό, ο οποίος ζήτησε από μεγάλη τράπεζα δάνειο με εγγύηση του Δημοσίου, επειδή η εταιρεία του είχε υποστεί τεράστια ζημιά στα θλιβερά γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008. Ακόμη και με την κρατική εγγύηση, όμως, ο έμπορος επί μήνες βρίσκει κλειστές τις πόρτες των τραπεζών και στην καλύτερη περίπτωση θα λάβει το μισό ποσό δανείου από αυτό που είχε εγγυηθεί το Γενικό Λογιστήριο…
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Ορφέας στις Απρίλιος 24, 2010, 10:53:25

Τοκογλυφία με κάρτες American Express!


Friday, 23 April 2010 01:28
http://www.banksnews.gr/portal/home-page/124-top-story/706----american-express

Προσωρινή έκδοση νέων καρτών επέβαλε στην American Express η Τράπεζα της Ιταλίας, στο πλαίσιο ευρείας έρευνας για τις πιστωτικές κάρτες, ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών για υπερβολικές χρεώσεις, την ώρα που συνεχίζονται στην…  Τραπεζική Δημοκρατία της Ελλάδας αδιατάρακτα οι πρακτικές υπερβολικής χρέωσης των καταναλωτών μέσω των πιστωτικών καρτών.

Με μια απόφαση που προκάλεσε αίσθηση διεθνώς, η Τράπεζα της Ιταλίας προχώρησε στις 8 Απριλίου, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Dow Jones στην επιβολή του βαρύτατου μέτρου της απαγόρευσης έκδοσης νέων καρτών American Express, αφού διαπίστωσε, σύμφωνα με το τηλεγράφημα του διεθνούς πρακτορείου, την ύπαρξη κενών στη συμμόρφωση του εκδότη των καρτών με τους κανόνες που αφορούν την τοκογλυφία, το ξέπλυμα  βρώμικου χρήματος και τη συναλλακτική διαφάνεια.

Στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι η American Express έχει ήδη προχωρήσει σε αναστολή των τραπεζικών της δραστηριοτήτων, ενώ διατηρεί συνεργασία με την Alpha Bank, σε ό,τι αφορά την έκδοση καρτών.

Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ιταλίας δήλωσε, ότι ήταν αναπόφευκτο βήμα η υποχρεωτική αναστολή έκδοσης νέων καρτών AmEx, καθώς οι έλεγχοι της κεντρικής τράπεζας αποκάλυψαν αντικανονικές πρακτικές. Πάντως, η απαγόρευση δεν αφορά τις κάρτες που έχουν ήδη εκδοθεί.

Η έρευνα της κεντρικής τράπεζας στην Ιταλία άρχισε μετά την έναρξη δικαστικής έρευνας, που προκλήθηκε από την υποβολή καταγγελιών από καταναλωτές, αναφορικά με τα υψηλά επιτόκια που χρεώνουν οι εκδότες πιστωτικών καρτών. Πέρυσι επιβλήθηκε ανάλογη απαγόρευση στην Diners Club. Η Τράπεζα της Ιταλίας πιέζει τα πιστωτικά ιδρύματα να παρουσιάζουν με μεγαλύτερη διαφάνεια το κόστος των προϊόντων τους.

Εκπρόσωπος της AmEx δήλωσε, ότι η αμερικανική τράπεζα συνεργάζεται απόλυτα με την Τράπεζα της Ιταλίας και ήδη έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο αναβάθμισης των τεχνολογικών της υποδομών και των διαδικασιών της, ώστε να συμμορφωθεί καλύτερα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα.

 Αυτά συμβαίνουν στην Ιταλία, ενώ στην Ελλάδα η Δικαιοσύνη κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση: τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου, κατόπιν σχετικής προσφυγής της Εθνικής Τράπεζας, που είχε χάσει την υπόθεση με αντίδικο την ΕΚΠΟΙΖΩ σε χαμηλότερο δικαστικό βαθμό, επιτρέπει στις τράπεζες να αναπροσαρμόζουν αυθαίρετα τα επιτόκια των καρτών, ακόμη και σε ποσοστά πολλαπλάσια των αντίστοιχων αυξήσεων στο βασικό επιτόκιο του ευρώ.

Πάντως, νομικοί κύκλοι τονίζουν, ότι η απόφαση αυτή δεν ανατρέπει, όπως κακώς ερμηνεύθηκε από ορισμένες πλευρές, τη νομολογία του Αρείου Πάγου για τα εξωτραπεζικά/δικαιοπρακτικά επιτόκια. Με ιστορική του απόφαση, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κρίνει, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται οι τράπεζες, ότι το εκάστοτε ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο, που θεωρείται το πλαφόν στο κόστος δανεισμού για τους ιδιώτες, πρέπει να γίνεται σεβαστό και από τις τράπεζες.

Η τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου, όπως διευκρινίζεται από νομικούς, είναι μεν σημαντική για τις τράπεζες, καθώς δικαιώνει τις πρακτικές τους στον καθορισμό των επιτοκίων δανεισμού ανεξάρτητα από τα βασικά επιτόκια αναφοράς, ωστόσο δεν ανατρέπει την προηγούμενη απόφαση για τα εξωτραπεζικά επιτόκια, στην οποία έχουν βασισθεί δεκάδες αποφάσεις δικαστηρίων τα τελευταία χρόνια, με τις οποίες δικαιώθηκαν καταναλωτές.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάιος 01, 2010, 09:57:27
http://news.ert.gr/el/kosmos/ameriki-ipa/36079-hpa-eisaggeliki-ereyna-gia-ta-pepragmena-tis-goldman-sachs

Εισαγγελική έρευνα για τη Goldman Sachs
Διαδήλωση κατά των τραπεζών στη Ν. Υόρκη.

Παρασκευη, 30 04 2010 08:25 

Εισαγγελική έρευνα διεξάγουν οι ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ για να διαπιστωθεί κατά πόσο η επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs ή κάποιοι εργαζόμενοι σε αυτή διέπραξαν οικονομικό έγκλημα αναφορικά με τις πωλήσεις ασφαλειών ενυπόθηκων δανείων, όπως γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal. Στο μεταξύ, χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν στο επιχειρηματικό κέντρο της Νέας Υόρκης, αξιώνοντας από τις μεγάλες τράπεζες της Wall Street να λογοδοτήσουν για τα υπέρογκα κέρδη που αποκομίζουν, την ώρα που ο μέσος Αμερικανός αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Έρευνα για ευθύνες στη "φούσκα" των ασφαλειών ενυπόθηκων δανείων.

Η έρευνα, που διεξάγεται από την εισαγγελία του Μανχάταν και βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ξεκίνησε με αφορμή στην αναφορά της αμερικανικής Επιτροπής Ασφαλειών και Συναλλάγματος (SEC), που κατηγορεί τη Goldman, την πιο ισχυρή επενδυτική τράπεζα στον κόσμο, ότι απέκρυψε σημαντικές πληροφορίες από επενδυτές για τις ασφάλειες ενυπόθηκων δανείων.

"Με δεδομένο ότι προσφάτως η προσοχή εστιάζεται στην εταιρία, δεν μας εκπλήσσουν οι πληροφορίες για την έρευνα", δήλωσε εκπρόσωπος της Goldman . "Θα συνεργασθούμε πλήρως με οποιοδήποτε αίτημα για πληροφορίες", πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Μανχάταν δήλωσε ότι "δεν μπορεί να επιβεβαιώσει, ούτε να διαψεύσει" τις πληροφορίες για τη διεξαγωγή έρευνας για τη Goldman.

Πάντως εκτιμάται ότι η εισαγγελική διερεύνηση της υπόθεσης θα κλιμακώσει τις πιέσεις που ασκούνται στη Goldman, δύο ημέρες μετά τη θυελλώδη ακρόαση στην αμερικανική Γερουσία, όπου εκλήθησαν ο πρόεδρος της εταιρίας, Λόιντ Μπλανκφέιν και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη.

Η εισαγγελική έρευνα για τα πεπραγμένα της Goldman βασίζεται σε διαφορετικά στοιχεία από εκείνα που περιλαμβάνονται στην αναφορά της SEC, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Διαδήλωση κατά των τραπεζών

Η διαδήλωση στο επιχειρηματικό κέντρο της Νέας Υόρκης διοργανώθηκε από εργατικά συνδικάτα και οι συμμετέχοντες κρατούσαν πανώ που έγραφαν συνθήματα όπως "η Γουόλ Στριτ έδωσε επιταγές χωρίς αντίκρυσμα στην οικονομία" και "διεκδικήστε και πάλι την Αμερική- να λογοδοτήσουν οι τράπεζες".

http://www.youtube.com/watch?v=ciNYBMAZasI&feature=player_embedded

Οι διαδηλωτές έκαναν πορεία στο κέντρο του Μανχάταν. Ένας από τους διαδηλωτές, ο Κουρτ Χάλμαν, δήλωσε ότι οι μεγάλες τράπεζες "άφησαν τους πάντες να βυθιστούν, σταματώντας τη χορήγηση δανείων". "Είναι αυτά τα άτομα που εξασφάλισαν για τους εαυτούς τους μπόνους δισεκατομμυρίων δολαρίων", πρόσθεσε.

Η διαδήλωση διοργανώθηκε την ώρα που οι Δημοκρατικοί προωθούν νομοσχέδιο για μεταρρυθμίσεις στη Wall Street και στη Γερουσία γίνεται ακρόαση για τα πεπραγμένα της Goldman Sachs.

"Η Γουόλ Στριτ πρέπει να πληρώσει για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση που η ίδια προκάλεσε και το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει τις μεταρρυθμίσεις για τη λειτουργία της αγοράς", δήλωσε ο συνδικαλιστής Ρίτσαρντ Τρούμκα, στην ιστοσελίδα Huffington Post .


Πηγή: ΑΠΕ, CNN, Wall Street Journal, APTN
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάιος 01, 2010, 10:11:36
http://news.ert.gr/el/kosmos/ameriki-ipa/36028-100-000-dol-exase-to-meso-amerikaniko-noikokyrio-logo-tis-krisis

100.000 δολ. έχασε το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό λόγω της κρίσης.
Πεμπτη, 29 04 2010 10:49

Πάνω από 100.000 δολάρια στοίχισε στο μέσο αμερικάνικο νοικοκυριό η οικονομική κρίση που προκάλεσε τη χειρότερη ύφεση των τελευταίων δεκαετιών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με εκτίμηση του Pew Economic Policy Group. Όπως ανακοινώθηκε χτες Τετάρτη οι μεγαλύτερες ζημιές προήλθαν από την πτώση των τιμών των ακινήτων και των μετοχών από το ξέσπασμα της κρίσης, στα μέσα του 2008. Οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά 3,4 τρισ. δολάρια, ενώ οι μετοχές στις ΗΠΑ υπέστησαν μείωση της αξίας τους κατά 7,4 τρις δολάρια από τον Ιούλιο του 2008 ως τον Μάρτιο του 2009.

Για τη μέση οικογένεια στις ΗΠΑ, αυτό σήμανε ότι η κατοικία της αξίζει τουλάχιστον 30.300 δολάρια λιγότερα απ' ό,τι πριν την κρίση και η αξία των μετοχών που μπορεί να είχαν αγοράσει έπεσε κατά 66.200 δολάρια, σύμφωνα με την ιδιωτική ερευνητική εταιρία, που εδρεύει στην Ουάσινγκτον.

Επιπλέον, τα έσοδα των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά μέσον όρο 11.000 δολάρια από το Σεπτέμβριο του 2008 -την ώρα που κατέρρε η γιγαντιαία επενδυτική τράπεζα Lehman Brothers- ως τα τέλη του 2009. Η βαθιά ύφεση της περιόδου αυτής προκάλεσε 5,5 εκατ. απώλειες θέσεων εργασίας, "πάγωσε" τους μισθούς των εργαζομένων και στοίχισε στους φορολογούμενους 73 δισ. δολάρια για την "διάσωση" των τραπεζών.

"Η οικονομική κρίση της περιόδου 2007-2010 είχε τεράστιο αντίκτυπο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκατομμύρια οικογένειας υπέστησαν απώλειες θέσεων εργασίας, εισοδημάτων και κατοικιών--και οι συνέπειες αυτών των απωλειών θα είναι εμφανείς στην κοινωνία επί γενεές", σημείωσε ο Φίλιπ Σουέιγκελ, πρώην στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και βασικός συντάκτης της έκθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 23, 2010, 17:58:20
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Παρότι, έχει γίνει γνωστό ότι οι Ελληνικές Τράπεζες ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΟΥΝ τους 'Ελληνες πολίτες με τα παράνομα επιτόκια καρτών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, το ΔΗΜΟΣΙΟ, ενώ επιβάλλει όλοι οι υπόλοιποι 'Ελληνες να είναι νομοταγείς, ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ συνεχίζει να ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ, ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΑΦΙΑ, που καταστρέφει Δημόσιο και 'Ελληνες.

Αν δεν σταματήσει το Πολιτικό 'Εγκλημα της στήριξης απατεώνων, θα υπάρξουν και άλλες τραγωδίες, που φυσικά, οι κύριοι υπεύθυνοι είναι οι 300, που συνεχίζουν να μην αντιμετωπίζουν τον ΝΟΥΜΕΡΟ 1 ΕΧΘΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Την ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΗΣΤΕΙΑ.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 26, 2011, 23:10:15
Για να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της χώρας μας, καθώς και όλης της ανθρωπότητας...


ΚΡΙΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
http://www.youtube.com/watch?v=REo14UD5Lxk&feature=related
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 26, 2011, 23:14:59
Η οικονομική κρίση και οι απατεώνες άπληστοι τραπεζίτες. Αυτοί που παίρνουν βοήθεια από τις κυβερνήσεις είναι αυτοί που ληστέψαν τον απλό κοσμάκη. Ο εξαπατημένος απλός κοσμάκης δεν λαμβάνει βοήθεια, μόνο του παίρνουν το σπίτι και μετά οι κυβερνήσεις τον καλούν να πληρώσει τα σπασμένα με «εισφορές» και επιπλέον φόρους, ώστε οι γραβατωμένοι με τα σακάκια να την γλιτώνουν.... θα μου πεις: και οι πολιτικοί γραβάτες δεν φορούν και σακάκια; Βέβαια, την ίδια τάξη αντιπροσωπεύουν... τους βολεμένους αστούς της γαλλικής επανάστασης... επανάσταση ήταν κι αυτή σαν την άθλια κομμουνιστική, με όπλα και κανόνια, μόνο που η κομμουνιστική εξυπηρετούσε άλλη τάξη. Η αστική τάξη έφτιαξε ένα ωραίο μύθο, της «Δημοκρατίας» που τον επέβαλλε παντού αργότερα [βλ. ΗΠΑ]. Η πολιτική ισότητα ήταν ο αποπροσανατολισμός έναντι της οικονομικής ισότητας. Ακόμη και σήμερα η «Δημοκρατία» με την πλουτοκρατία της θεωρείται «αγαθό» για τον κοσμάκη.

Ο Εφιάλτης των Δανεικών 1/4 (ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΟΛΠΟ)
http://www.youtube.com/watch?v=6pEdctNuEsc&NR=1

Ο Εφιάλτης των Δανεικών 2/4 (ΔΥΟ ΘΥΜΑΤΑ)
http://www.youtube.com/watch?v=giIV_s1QzNY&feature=related

Ο Εφιάλτης των Δανεικών 3/4 (ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ = ΠΕΙΝΑ)
http://www.youtube.com/watch?v=HgB85VWV89I&feature=related

Ο Εφιάλτης των Δανεικών 4/4 (ΤΕΛΟΣ)
http://www.youtube.com/watch?v=GStBBkrrtNI&feature=related


Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 26, 2011, 23:19:16
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Αποσύρουν τα πραγματικά χρήματα από την αγορά για να κινούν τα δάνεια και έτσι να ελέγχουν την οικονομία με τις ανόδους και τις πτώσεις που προκαλούν.

Δηλαδή όλο το κόλπο είναι το χρήμα που έχεις να μην σου ανήκει αλλά να είναι δανεικό

Αποσύροντας τα πραγματικά χρήματα από την αγορά την κάνουν να στηρίζεται σε πλασματικά π.χ. ομόλογα, επιταγές κ.α. έτσι αφενός παράγετε μόνιμο κέρδος από την ανανέωση των πλασματικών αυτών χρημάτων λόγο του ότι είναι έντοκα και απλά χαρτιά που δημιουργούν γι αυτές χρήμα από το τίποτα, αφ εταίρου προκαλούν τις οικονομικές κρίσεις όποτε αρνούνται ν ανανεώσουν τα έντοκα αυτά εικονικά χρήματα με την δικαιολογία ότι διορθώνουν την πληθωριστική αύξηση που οι ίδιες ελέγχουν και προκαλούν κατά την βούληση τους.

Με τον τρόπο αυτό αρνούμενες να ανανεώσουν τα χρέη ολόκληρων κρατών, οδηγούν τις χώρες στην επιτήρηση του ΔΝΤ (οργανισμό τον οποίο οι διεθνείς τράπεζες επινοήσανε, ιδρύσανε και ελέγχουν) στην αύξηση των φόρων, το κλείσιμο των επιχειρήσεων, την αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας.

Η τεχνική των διεθνών τραπεζών που αποσύροντας τα πραγματικά χρήματα από την αγορά την κάνουν να στηρίζεται σε πλασματικά π.χ. ομόλογα, επιταγές κ.α. και έτσι οδηγούν την απότομη και ολέθρια άνοδο και πτώση κατά που δίνουν ή ελαττώνουν το πλασματικό αυτό χρήμα. Π.χ. δεν ανανεώνανε τα ομόλογα του Ελληνικού κράτους πρόσφατα οδηγώντας τα δυσθεώρητα ύψη ώστε να περάσουν αυτά που θέλανε με την διοίκηση από το ΔΝΤ, την αύξηση των φόρων κ.α. που ήδη οδηγούν σε ολέθρια οικονομική κρίση την χώρα, με πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν και ο κόσμος να οδηγείται στην ανεργία μη μπορώντας πλέον να πληρώσει τα δάνεια του --πράγμα ωφέλιμο για τις τράπεζες-.

Εδώ αναφέρονται πολύ σημαντικά στοιχεία για την απόσυρση του νομίσματος και την μείωση του κατακεφαλήν νομίσματος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί η αγορά και ν αυξάνει η ανεργία και η φτώχεια. Το κράτος να κατρακυλά. Η αύξηση του πληθυσμού έκανε το πρόβλημα μεγαλύτερο. Ο λαός ζητούσε την επιστροφή των χαρτονομισμάτων του Λίνκολ ή του ασημιού. Γίνεται μια επιτροπή όπου βρίσκουν ξεκάθαρα ότι για την νομισματική συρρίκνωση υπαίτιοι ήταν οι διεθνείς τραπεζίτες.

Παρόλα αυτά δεν έκαναν τίποτα. Ώσπου ξέσπασαν ταραχές.

Η τεχνική των διεθνών τραπεζών που εξηγείται εδώ λεπτομερώς είναι σαφής.! Αποσύρουν τα πραγματικά χρήματα που είναι σε κυκλοφορία και στηρίζουν την οικονομία στα πλασματικά του δανεισμού. Αυτό δημιουργεί την τρομακτική πτώση με τις ολέθριες συνέπειες για τον λαό όταν μαζεύουν τα δίχτυα τους ελαττώνοντας το δανεικό χρήμα.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Αποσύρουν τα πραγματικά χρήματα
http://www.youtube.com/watch?v=2DCbAvyU_6k&feature=related
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 26, 2011, 23:21:20
Η Αμερική είναι εγκλωβισμένη εδώ και 100 περίπου χρόνια, σε ένα ατέρμονο χρέος προς την ιδιωτική τράπεζα FED και τους μετόχους της, το οποίο ανανεώνετε με νέο μεγαλύτερο χρέος.

Η FED συστάθηκε το 1913 στην Αμερική --πιθανών από ξένους μετόχους που πιθανολογείται ότι βρίσκονται στην Αγγλία η την Ελβετία- με την ονομασία Ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ενώ είναι απλά μια ιδιωτική τράπεζα που ανέλαβε την διαχείριση του αμερικανικού νομίσματος με αποτέλεσμα να δανείζει την Αμερική το ίδιο της το νόμισμα που δημιουργεί τυπώνοντας μόνο χαρτιά.
Ταυτόχρονα κάνει πολιτική στην άνοδο και την κάθοδο της οικονομίας, έχοντας πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στην Αμερική αλλά και παγκόσμια.

Το θέμα έχει πάρει πλέον ασφυκτικές διαστάσεις και η λύση που προτείνει ο ομιλητής είναι να αναλάβει η κυβέρνηση --όπως οφείλει- την διαχείριση του δημόσιου νομίσματος της και να εκδίδει αυτή χαρτονομίσματα με τα οποία να πληρώσει το χρέος της αλλά και να πληρώνει με αυτά τις οφειλές της και να μην τα δανείζεται αυτά τα ίδια της τα χρήματα, ώστε να σταματήσει ο κατήφορος.

Αυτό το παράλογο που βλέπετε να συμβαίνει δεν μπόρεσε μέχρι τώρα κανένας άνθρωπος και καμία κυβέρνηση να πάρει από την ιδιωτική FED την διαχείριση του νομίσματος της Αμερικής.

ΑΜΕΡΙΚΗ: Στα πρόθυρα της χρεοκοπίας
http://www.youtube.com/watch?v=2u3ONrMoEWY&feature=related
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 26, 2011, 23:24:04
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΥΧΑΙΑ.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΔΑΝΕΙΚΟ ΕΝΤΟΚΟ ΧΡΗΜΑ, -ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ- ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Πώς οδηγούν την οικονομία οι ιδιωτικές τράπεζες

Λέει για τις οικονομικές κρίσεις που προκαλούν αυτοί που ελέγχουν το χρήμα για ν παίρνουν σε εξευτελιστικές τιμές μεγάλες περιουσίες.
Φτάνει στο φως της δημοσιότητας γράμμα μεταξύ των τραπεζιτών για την κρίση που θα προκαλούσαν, με όλες τις λεπτομέρειες και δείχνουν την πρακτική τους και ότι παίρνουν γραμμή από αυτά που έχουν κάνει κατά το παρελθόν στην Αγγλία.

Αναφέρεται στην χρονολογία: 1891 αναφέροντας αποδείξεις για το πώς και γιατί οι τράπεζες δημιουργούν τις οικονομικές κρίσεις.
(Ολόκληρο το DVD προβάλει αναλυτικά πολλές από τις οικονομικές κρίσεις που δημιούργησαν και τις μεθοδεύσεις τους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα)
Οι αργυραμοιβοί (διαχειριστές χρήματος - τράπεζες) συγκέντρωναν δύναμη γρήγορα.
Ξεκίνησαν να «κουρεύουν τα κοπάδια» δημιουργώντας οικονομικές κρίσεις, ακολουθούμενες από καταπτώσεις της οικονομίας, έτσι ώστε μπορούσαν να αγοράσουν ή να κατασχέσουν χιλιάδες μεγάλης αξίας σπίτια και φάρμες έναντι μικροποσών.
Το 1891 οι αργυραμοιβοί προετοιμάσθηκαν να γονατίσουν την αμερικανική οικονομία ξανά, οι μεθοδεύσεις και τα κίνητρα τους εμφανίσθηκαν με σοκαριστική σαφήνεια σ ένα υπόμνημα που στάλθηκε από την Αμερικανική Επιτροπή Τραπεζιτών, ABA, ένα οργανισμό στον οποίο οι περισσότεροι τραπεζίτες ήταν μέλη.
Σημειώστε ότι αυτό το υπόμνημα καλούσε τους τραπεζίτες να δημιουργήσουν μια συντονισμένη πτώση της οικονομίας σε μια ορισμένη ημερομηνία, τρία χρόνια αργότερα.!!!
Σύμφωνα με το αρχείο του Κογκρέσου, βλέπουμε τι έλεγε το υπόμνημα εν μέρει:

«Την 1η Σεπτεμβρίου, του 1894, δεν θα ανανεώσουμε τα δάνεια μας υπο οποιαδήποτε εξέταση. Την ημέρα αυτή θα ζητήσουμε τα χρήματα μας.

Θα αποκλείσουμε και θα γίνουμε υποθυκευτές σε κατοχή γης. Μπορούμε να πάρουμε τα 2/3 από τις φάρμες δυτικά από το Μισσισιπή και χιλιάδες από αυτές ανατολικά του επίσης, στις τιμές που εμείς επιθυμούμε...
Στη συνέχεια οι αγρότες θα γίνουν ενοικιαστές της γης όπως συνέβη και στην Αγγλία...»
--ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ—

(Το παρόν καταχωρήθηκε στο αρχείο του Κογκρέσου στις 29 Απριλίου του 1913)

ΠΩΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑΣ
http://www.youtube.com/watch?v=cOyxM2Z9U98&feature=related

Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 26, 2011, 23:30:31
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ μερος 1ο amaricaniko oneiro
http://www.youtube.com/watch?v=maLCkeJ8ZHE

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ μερος 2ο americaniko oneiro
http://www.youtube.com/watch?v=fbAnf1KUscw&feature=related
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 26, 2011, 23:38:18
Καθότι ανικανοποίητοι, οι ιδιώτες τραπεζίτες, χαρακτηριστικό του μωρού και κενού ανθρώπου, προχώρησαν ακόμα περισσότερο για να οικειοποιηθούν πλήρως τα χρήματα των καταθετών τους.

Χρηματοδότησαν πολέμους και υποκίνησαν επαναστάσεις --στους οποίους χάνονται οριστικά οι καταθέτες τους.

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΥΧΑΙΑ...

Αποτέλεσμα ΑΛΩΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΑΛΩΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ, ο δανειολήπτης χάνει την πανάκριβα αγορασμένη περιουσία του προς ευτελή ποσά καθώς και όσα χρήματα είχε δώσε μέχρι την στιγμή του πλειστηριασμού.

Ακόμα παραπέρα το κόλπο των τραπεζών, με τις έξτρα εξασφαλίσεις που ζητούν προς το τελευταίο στάδιο του κόλπου που εφαρμόζουν, ζητούν τριτεγγητές από τον δανειολήπτη, ε αποτέλεσμα να βάζουν χέρι έτσι και στην περιουσία των ανυποψίαστων φίλων και συγγενών.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ
http://www.youtube.com/watch?v=e4eCbedpBOw
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 26, 2011, 23:42:21
Κατηγορία πως ένας συγκεκριμένος άνθρωπος με συγκεκριμένη θέση στη Τράπεζα της Ελλάδας υπέγραψε και έδωσε το παραθυράκι σε κάποιους να πλουτίσουν εις βάρος της χώρας μας,ειδικά,αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ο κύριος αυτός αντί να κατηγορηθεί για εσχάτη προδοσία είναι ελεύθερος και ωραίος...

Η χώρα μας έφτασε στο χείλος του γκρεμού,έφτασε σε πτώχευση με τα spreads να είναι πάνω απο 600 μονάδες βάσης εξ αιτίας(δεν ευθύνεται φυσικά στο 100% αυτός)του,μπήκαμε στο ΔΝΤ και ο κύριος αυτός είναι ελεύθερος...

Καληνύχτα κύριοι...

Εσχάτη προδοσία
http://www.youtube.com/watch?v=rEuj8tlYqvI&feature=related

http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2011/04/blog-post_3588.html

ΚΥΡΙΑΚΉ, 3 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2011
Η λύση στην παγκόσμια κρίση είναι η απαλλοτρίωση των τραπεζών

Απαλλοτρίωση όπως θα κάναμε με κάθε τι άλλο που στέκεται ενάντια στο δημόσιο συμφέρον την ανάπτυξη και την πρόοδο

Είναι αδιανόητο ιδιωτικές εταιρείες να στέκονται ενάντια στο δημόσιο συμφέρον και είναι αδιανόητη η εξουσία που έχουν τα χεριά τους οι τράπεζες είτε ως τραπεζικά ιδρύματα, είτε ως πιστωτές, ως δανειστέ,ς ως οίκοι ή FUNDS. Ποτέ στην ιστορία δεν υπήρξε τόσο μεγάλη εξουσία συγκεντρωμένη σε ένα μόνο φορέα.Θα αποφύγω τις κοινοτυπίες ότι απειλείται η δημοκρατία καθώς όταν υπάρχουν τέτοιες υπερεθνικές εξουσίες η Δημοκρατία πρακτικά δεν υφίσταται. Θα μπω στα ουσιαστικά των του καπιταλισμού λέγοντας ότι οι αγορές πάντα ήταν εργαλεία για το εθνικό κράτος και οδήγησαν στην δημιουργία μιας αστικής τάξης που τελικά μέσω της ευημερίας εδραίωσε την ύπαρξη και την ευημερία του κράτους. Το όλον ήταν πάντα ανώτερου του μέρους και ποτέ κανένα ιδιωτικό συμφέρον δεν στάθηκε εμπόδιο μπροστά στο συλλογικό.Η τάξη αυτή πλέον καταρρίπτετεΤώρα τα εθνικά κράτη και η αστική τάξη έχουν γίνει εργαλεία για τις αγορές και τις τράπεζες οι οποίες τράπεζες στα χέρια μετοχών δεν είναι εργαλεία για το κράτος αλλά για αυτούς τους λίγους.Ο ρόλος της τράπεζας όμως στο καπιταλισμό είναι κομβικός. Είναι σαν τις αρτηρίες που αν μια από αυτές βουλώσει υπάρχει πρόβλημα. Η κρίση ξεκίνησε από τις τράπεζες. Οι αρτηρίες βούλωσαν και αντί να της ξεβουλώσουν τα κράτη έκοψαν τα μέλη τους όπως η Ευρωζώνη την Ελλάδα και την ιρλανδία. Οι αγορές είναι κλειστές για την Ελλάδα ειπώθηκε εννοώντας τις τράπεζες ως πιστωτές ως δανειστές ως οίκοι ή ως FUNDS. Το απίστευτο βρίσκεται στο γεγονός ότι η αρτηρία είναι κλειστή και αντί να την ξεβουλώσουμε και να φροντίσουμε να μην ξανακλείσει επενδύοντας στην αειφορία, σε θεραπεία δαρμό και νέκρωση υποβάλλεται το μέλος.Η κρίση ξεκίνησε από τις τράπεζες και πορεύεται μόνο για αυτές και σε βάρος όλων. Είναι η πρώτη φορά στουε αιώνες που μπροστά σε μια κατάσταση χρεωκοπίας επιλέγεται να σωθεί το μέρος από το όλον. Επιλέγονται να σωθούν οι εταιρείες σε βάρος των εθνικών οικονομιών επιλέγονται οι τράπεζες σε βάρος των κρατών και των λαώνΗ λύση στην παγκόσμια κρίση είναι η αναγκαστική απαλλοτρίωση των τραπεζών ως εγγύηση ότι πάντα θα υπάρχει ροη, μεταβολή, ζωή στα μέλη του σώματος της αγοράς. Απαλλοτρίωση όλων των τραπεζών και απαγόρευση της λειτουργιάς ιδιωτικών ως τοκογλύφων. Απαλλοτρίωση όπως θα κάναμε με κάθε τι άλλο που στέκεται ενάντια στο δημόσιο συμφέρον την ανάπτυξη και την πρόοδο.Ο κρατικός τραπεζικός πυλώνας δίπλα στο ιδιωτικό είναι μη ανταγωνιστικός και άρα μη βιώσιμος. Όμως ο κρατικός τραπεζικός τομέας μόνος του είναι εγγύηση καλής λειτουργίας του καπιταλισμού.

Γιάννης Παπαϊωάννου
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 29, 2011, 00:32:48
Πριν

Η Κυβέρνηση αντί να δημιουργήσει προυποθέσεις προστασίας των δανειοληπτών, περνάει νόμο στη Βουλή με τον οποίο οι εισπρακτικές εταιρείες θα μπορούν να δρουν νόμιμα.

Νομιμοποιούν τις εισπρακτικές εταιρείες
http://www.youtube.com/watch?v=MJ9An_EI9lw&feature=related

Μετά

Φρένο στις εισπρακτικές εταιρείες

Εισπρακτικές εταιρείες Mega 06-04-2010
http://www.youtube.com/watch?v=pv_U-ijlRm4&feature=related
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 29, 2011, 01:07:48
Στάση πληρωμών & Εθνικοποίηση Τραπεζών ...
http://www.youtube.com/watch?v=LH24Bza-mOI
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάιος 01, 2011, 05:07:39
Η πιο ευχάριστη είδηση ή αλλιώς (Ο βασιλιάς είναι γυμνός)

Μπροστά στο ΑΤΜ της Εθνικής, μεσημέρι...

- Περιμένετε ώρα?

- Περίπου 10 λεπτά.  Πριν λίγο τον ρώτησα, πότε θα είναι διαθέσιμο, και μόνο που δεν με έβρισε.

- Κλασικά! Δεν νοιάζονται για τον πελάτη.  Τον έχουν σίγουρο.  Πρέπει όλοι μαζί να σηκώσουμε τις καταθέσεις μας, να φανούν τα άδεια τους ταμεία.  Εκμεταλλεύονται τα λεφτά μας, και κερδοσκοπούν σε βάρος μας.  Έπρεπε να είχαμε στήσει ταμεία αλληλεγγύης μεταξύ μας, και θα μας ήταν άχρηστοι.  'Ετσι και αλλιώς όμως, η αλαζονεία τους, σε λίγο, θα λήξει...

- Πως θα γίνει αυτό?

- Θα εθνικοποιηθούν οι Τράπεζες.  Θα επιστρέψουν πίσω στο λαό, στο κοσμάκη που καταλήστεψαν.

- Αυτό δεν θα γίνει ποτέ.  Είναι αδύνατο.  Θα συνεχίσουν να μας ριμάζουν όλους.

- Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση.  Η αγορά έχει καταστραφεί.  Η κοινωνία κατάρρευσε.  Καταστρέφονται κράτη και λαοί.  Πρέπει να δοθεί άμεση λύση.

- Οι μεγαλοκαρχαρίες δεν θα αφήσουν ποτέ, να τους πάρουν τις τράπεζες.

- Και όμως... Οι εγγυήσεις που δίνει το Ελληνικό κράτος στις ιδιωτικές τράπεζες, με στόχο, να δανειστούν εκ' νέου,  έχουν σαν αποτέλεσμα, να κατασχεθούν οι υπερχρεωμένες τράπεζες, από το Ελληνικό δημόσιο, μια και αδυνατούν να λειτουργήσουν.  Το αποτέλεσμα θα είναι οι μέτοχοι να χάσουν τα λεφτά τους. Οι Τράπεζες να γίνουν Εθνικές.

- Δεν θα αφήσει η Ευρώπη και η Αμερική, να γίνει ποτέ αυτό...

- Είναι και αυτές στο κόλπο.  Καταστράφηκαν τόσα κράτη, και η απειλή συνεχίζεται.  Γνωρίζουν πολύ καλά, πως δεν υπάρχει άλλη λύση από την Εθνικοποίηση των Τραπεζών, από το να γίνουν οι Τράπεζες δημόσιες, να λειτουργούν ως Κοινωφελή Ιδρύματα και όχι να εξυπηρετούν Ιδιωτικά συμφέροντα. Η Εθνικοποίηση έχει ήδη μεθοδευτεί και βρίσκεται σε εξέλιξη, προς την ολοκλήρωσή της.

- Αυτή είναι η πιο ευχάριστη είδηση που έχω ακούσει εδώ και καιρό.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Μάιος 06, 2011, 22:04:08
http://www.banksnews.gr/portal/home-page/124-top-story/2608-2011-05-05-23-34-09

Οδυνηρό τέλος στην τραπεζική φούσκα!
Friday, 06 May 2011

Με ένα ποσό χαμηλότερο των 9,7 δισ. ευρώ (μιλάμε πλέον για μονοψήφιο αριθμό δισεκατομμυρίων...) τιμολογούσε χθες το Χρηματιστήριο την αξία των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών. Με τέτοιους θλιβερούς αριθμούς, που παραπέμπουν σε εποχές πριν την υποτίμηση της δραχμής για την ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ισοτιμιών το 1998, γράφεται το οδυνηρό τέλος της ελληνικής τραπεζικής «φούσκας» και στο μυαλό όλων των παραγόντων της τραπεζικής αγοράς έρχονται τρεις... κακές λέξεις: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σε αυτό το κλίμα, οι δηλώσεις του Απ. Ταμβακάκη χθες από τα Ιωάννινα μπορεί να κατέληξαν σε ένα αισιόδοξο μήνυμα («είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε»), δύσκολα όμως κρυβόταν η δραματική τους διάσταση:

n   «Η αναδιάρθρωση του χρέους (haircut) δεν αποτελεί εναλλακτική, διότι συνεπάγεται την καταστροφή της χώρας, την επιστροφή της δεκαετίες πίσω».

n  «Οι συγχωνεύσεις είναι μονόδρομος για την ανασύνταξη του πιστωτικού συστήματος. Η χώρα χρειάζεται ισχυρές τράπεζες που θα παραμείνουν ελληνικές», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Ταμβακάκης.

Παρά την αισιοδοξία των τραπεζιτών, ότι η κρίση μπορεί να ξεπερασθεί, η αγορά φαίνεται ότι θεωρεί το σενάριο της αποτυχίας του σταθεροποιητικού προγράμματος που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε πρόωρη αναδιάρθρωση του χρέους αρκετά πιθανό.

Ακόμη, όμως, και αν επαληθευθεί το λιγότερο «μαύρο» σενάριο για τη χώρα, δύσκολα φαίνεται ότι θα αποφευχθεί η «προγραμματισμένη» από τους Γερμανούς αναδιάρθρωση του χρέους το 2013, ως απαράβατος όρος για τη χορήγηση ενός ακόμη διεθνούς δανείου, που θα αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία της Ελλάδας.

Στην αγορά δεν φαίνεται να υπάρχει σήμερα έστω και ένας αναλυτής, που περιμένει ότι το 2012 η Ελλάδα θα επανέλθει στις αγορές, το 2013 θα βγει από το μνημόνιο χωρίς νέο διεθνές δάνειο και η χώρα θα ζήσει καλά και... οι πιστωτές της ακόμη καλύτερα.

Αυτά τα σενάρια έχουν βαρύνει αποφασιστικά στη διαμόρφωση του χρηματιστηριακού κλίματος για τις τράπεζες, που αποτελεί μια σημαντική παράμετρο, αν και όχι αρκετά συζητημένη, των σημερινών προβλημάτων του τραπεζικού συστήματος και της επίδρασής τους στην πραγματική οικονομία και στις δυνατότητες της χώρας να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά, ώστε να καταστεί βιώσιμο το χρέος:

- Με κεφαλαιοποίηση 9,68 δισ. ευρώ βάσει του χθεσινού κλεισίματος στο ΧΑ και ίδια κεφάλαια (λογιστική αξία) λίγο πάνω από τα 26 δισ. ευρώ το 2010, οι τέσσερις κορυφαίες ελληνικές τράπεζες βλέπουν πλέον την αγορά να τις αποτιμά αρκετά χαμηλότερα και από το 40% της λογιστικής τους αξίας.

- Δεν πρόκειται εν προκειμένω για αριθμούς με θεωρητική μόνο αξία, ή έστω με αξία μόνο για κάποιους αναλυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Πρόκειται για αριθμούς που οδηγούν σε ένα εξαιρετικά σημαντικό συμπέρασμα: η αγορά λέει στις ελληνικές τράπεζες «κεφάλαια, τέλος», αφού με τη σημερινή σχέση κεφαλαιοποιήσεων και λογιστικής αξίας είναι αδιανόητη κάθε προσπάθεια νέας κεφαλαιακής τους ενίσχυσης από την αγορά, εκτός αν υπάρξει μια θεαματική αλλαγή στο κλίμα και τις κεφαλαιοποιήσεις. Ακόμη και η ισχυρότερη κατά τεκμήριο ελληνική τράπεζα, η Εθνική, διαπραγματεύεται σε τιμή χαμηλότερη και της ονομαστικής.

Το «κεφάλαια τέλος» που λέει το ΧΑ συμπίπτει με το «δανεικά τέλος» που έχει πει από καιρό η ΕΚΤ -η διατραπεζική αγορά έχει πει από καιρό το δικό της «όχι». Από όλες τις πλευρές διαφαίνεται «ασφυξία» του τραπεζικού συστήματος, που μεταδίδεται στην πραγματική οικονομία και καθιστά ακόμη δυσκολότερη την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος, δημιουργώντας έναν επικίνδυνο φαύλο κύκλο.

Οι τραπεζίτες εμφανίζονται δημόσια «άνετοι» κάθε φορά που μιλούν για την κεφαλαιακή επάρκεια των ιδρυμάτων τους, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζουν καλά ότι αργά ή γρήγορα θα χρειασθούν σημαντικές ενέσεις νέων κεφαλαίων για να συνεχίσουν, ακόμη και αν η χώρα συνεχίσει να «σέρνεται» χωρίς να επαληθεύονται τα χειρότερα σενάρια πρόωρης αναδιάρθρωσης του χρέους.

Τι θα συμβεί, λοιπόν, στην επόμενη «στροφή», που δεν μοιάζει να βρίσκεται πολύ μακριά, όπου μία ή περισσότερες από τις μεγάλες τράπεζες της χώρας θα χρειασθούν νέα κεφάλαια; Το πρώτο σενάριο που θα εξετάσουν σε αυτή την περίπτωση οι τραπεζίτες θα είναι κάποιοι «γάμοι ανάγκης», που θα συγκαλύψουν το πρόβλημα με το «πάντρεμα» μιας ισχυρότερης και μιας ασθενέστερης τράπεζας.

Στο σημείο που οδηγήθηκε όμως η κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα είναι πια αμφίβολο αν αυτή η λύση, που οι «υπερήφανοι και αυτόνομοι» μεγάλοι τραπεζίτες της χώρας ως τώρα πασχίζουν να αποφύγουν, θα αποδειχθεί επαρκής για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα φερεγγυότητας που έχει πια το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Πολύ απλά, χωρίς μια γενναία ενίσχυση των κεφαλαίων οι ελληνικές τράπεζες σήμερα δεν είναι σε θέση ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των αγορών, απλώς ανακυκλώνοντας με διαφορετικά εταιρικά σχήματα μια συνολικά ασθενή βάση κεφαλαίων.

Οι συντάκτες του μνημονίου είχαν προνοήσει για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για το οποίο ουδείς ισχυρός τραπεζίτης θέλει να ακούει, έχει «προικισθεί» με 10 δισ. ευρώ από το δάνειο των 110 δισ. ευρώ, προκειμένου να ενισχύσει τις τράπεζες σε ώρα ανάγκης. Η ενίσχυση αυτή θα δοθεί με προνομιούχες μετοχές και με αυστηρό καθεστώς εποπτείας, για την προώθηση βίαιων σχεδίων αναδιάρθρωσης των τραπεζών.

Ως τώρα οι τραπεζίτες έχουν αποφύγει με κάθε θυσία το Ταμείο, προσπαθώντας να μαζέψουν κεφάλαια από την αγορά και να συρρικνώσουν τους ισολογισμούς τους, για να ενισχυθεί και με αυτό τον τρόπο ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας. Όμως, όσο περνά ο καιρός χωρίς να βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση της χώρας, όλα αυτά τα μέτρα εξαντλούν τα όριά τους. Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν αναπόφευκτη την ενεργοποίηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ίσως και μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2011, γι’ αυτό και ελάχιστοι επενδυτές ρισκάρουν να πλησιάσουν σήμερα τις τραπεζικές μετοχές, ακόμη και με τις τρέχουσες, εξευτελιστικές τους κεφαλαιοποιήσεις.

Αυτή είναι η θέαση του προβλήματος από τη σκοπιά των τραπεζιτών και της αγοράς. Για την πραγματική οικονομία της χώρας και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ίσως τα πράγματα να είναι πολύ διαφορετικά: πολλοί επισημαίνουν -και από τις εξελίξεις φαίνεται ότι δικαιώνονται- ότι η κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδος και η τρόικα φέρουν βαρύτατες ευθύνες, γιατί επέτρεψαν στις τράπεζες να προσπαθήσουν να λύσουν τα προβλήματά τους χωρίς να ενεργοποιηθεί νωρίτερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε να δοθεί μια γρήγορη λύση στο πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών (έστω και επώδυνη για τους τραπεζίτες και τους μετόχους τους) και να αποκατασταθούν γρηγορότερα οι αναγκαίες ροές ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Προς χάριν των τραπεζικών διοικήσεων και των μετόχων τους, η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει πολύ να δώσει τις λύσεις που το ίδιο το μνημόνιο προέβλεπε για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Δυστυχώς, οι λύσεις αυτές φαίνεται ότι θα καταστούν επιβεβλημένες από την εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά όταν αποφασισθούν ίσως να είναι πολύ λίγες και πολύ αργά για τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας...
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούνιος 08, 2011, 15:57:42
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=62982997

«Να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση για συναλλαγές άνω των 3.000 € μέσω καρτών»

28/4/2011

Να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, αντίθετη στο κοινοτικό δίκαιο και στις διεθνείς συμβάσεις η υπουργική απόφαση που υποχρεώνει για το τρέχον έτος να γίνονται όλες οι συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ (και από το 2012 άνω των 1.500 ευρώ) μέσω πιστωτικών καρτών, τραπεζικών λογαριασμών και επιταγών, επιδιώκει προσφυγή που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, αντίθετη στο κοινοτικό δίκαιο και στις διεθνείς συμβάσεις η υπουργική απόφαση που υποχρεώνει για το τρέχον έτος να γίνονται όλες οι συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ (και από το 2012 άνω των 1.500 ευρώ) μέσω πιστωτικών καρτών, τραπεζικών λογαριασμών και επιταγών, επιδιώκει προσφυγή που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες Ελληνες υπηκόους, κατοίκους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Βέλγιο), η νέα υπουργική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και ο σχετικός νόμος 3842/10, που επέβαλε το μέτρο πληρωμής μέσω τραπεζών ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών, παραβιάζει τις συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την ελεύθερη συμμετοχή στην οικονομική ζωή και την ελευθερία των συμβάσεων.

Με το μέτρο αυτό περιορίζεται η συναλλακτική ελευθερία, καθώς το κράτος επιβάλλει στους πολίτες (κάτι που δεν ισχύει σε άλλες χώρες) σε μεγάλο πλήθος συναλλαγών την υποχρεωτική μεσολάβηση και συναλλαγή με τράπεζες.

Οι προσφεύγοντες τονίζουν ότι δεν είναι δυνατό να υποχρεώνονται να συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες, σημειώνοντας ότι η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε ότι οι συναλλαγές με τράπεζες ενέχουν κινδύνους σε ενδεχόμενο υπερημερίας ή αδυναμίας εξόφλησης.

Αλ. Αυλωνίτης
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούνιος 08, 2011, 16:04:26
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=94673159

Απόφαση σταθμός για παράνομες τραπεζικές χρεώσεις

Ο Αρειος Πάγος έκρινε άκυρο ως καταχρηστικό έναν ΓΟΣ που πρόβλεπε τη σταδιακή καταβολή του στεγαστικού δανείου σε δόσεις, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, ενώ την ίδια στιγμή ο χρηματοπιστωτικός φορέας κρατούσε το υπόλοιπο ποσό δεσμευμένο και άτοκο σε έναν λογαριασμό, επιβάλλοντας ταυτόχρονα στον δανειολήπτη να καταβάλει κανονικά τους τόκους για το σύνολο της οφειλής.

"Η" Online 31/1 09:54

«Σαρώνει» η δικαιοσύνη τον ένα μετά τον άλλο τους καταχρηστικούς Γενικούς Ορους Συναλλαγών (ΓΟΣ), με τους οποίους οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επιβαρύνουν τους καταναλωτές στα στεγαστικά δάνεια, στις εγγυήσεις, στους τραπεζικούς λογαριασμούς κ.λπ.

Ο Αρειος Πάγος έκρινε άκυρο ως καταχρηστικό έναν ΓΟΣ που πρόβλεπε τη σταδιακή καταβολή του στεγαστικού δανείου σε δόσεις, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, ενώ την ίδια στιγμή ο χρηματοπιστωτικός φορέας κρατούσε το υπόλοιπο ποσό δεσμευμένο και άτοκο σε έναν λογαριασμό, επιβάλλοντας ταυτόχρονα στον δανειολήπτη να καταβάλει κανονικά τους τόκους για το σύνολο της οφειλής.

Το ανώτατο δικαστήριο δέχτηκε ότι με τον τρόπο αυτό οι δανειολήπτες υποχρεώνονται παράνομα να καταβάλουν τόκο για υπηρεσία (προϊόν δανείου) που δεν τους έχει ακόμα παρασχεθεί, με συνέπεια να διαταράσσεται σημαντικά η ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε βάρος του καταναλωτή.

Γι' αυτό και ο χρηματοπιστωτικός φορέας οφείλει να επιστρέψει στους δανειολήπτες τους τόκους αυτούς, πληρώνοντας μάλιστα τα συγκεκριμένα ποσά με την επιβάρυνση των νόμιμων τόκων.

Το Α' Τμήμα ΑΠ «βάζοντας φρένο» σε παράνομες χρεώσεις διέταξε να επιστραφούν ποσά 6.500 ευρώ σε τρεις δημοσίους υπαλλήλους για τόκους που είχε εισπράξει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καταχρηστικά, αξιοποιώντας τον παράνομο ΓΟΣ.

Πλασματική εκταμίευση

Στην αρεοπαγιτική απόφαση επισημαίνεται (7/11) ότι ο ΓΟΣ προβλέπει πλασματική εκταμίευση του δανείου (ενώ παραμένει στη διάθεση του χρηματοπιστωτικού οργανισμού) για να ενεργοποιηθεί η υποχρέωση καταβολής τόκων, χωρίς να συνυπολογίζει στην επιβάρυνση του καταναλωτή το διπλό όφελος του οργανισμού.

Και τούτο διότι με τον καταχρηστικό ΓΟΣ το ποσό του δανείου παραμένει στα χέρια του σε άτοκο λογαριασμό του δανειολήπτη, ενώ στην ουσία τοκίζονται για δεύτερη φορά τα καταβαλλόμενα ποσά του δανείου. Οι εξηγήσεις του οργανισμού ότι ο ΓΟΣ προστατεύει τον σκοπό του δανείου για απόκτηση α' κατοικίας, αποκλείοντας τη χρησιμοποίησή του για άλλους σκοπούς, δεν έπεισαν τον ΑΠ που έκρινε ότι αυτό δικαιολογεί την τμηματική καταβολή, αλλά δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την πληρωμή τόκων για τμήμα του δανείου (70%) που δεν έχει ακόμα καταβληθεί.

Κατά τον ΑΠ έτσι μεταβάλλεται το επιτόκιο με τρόπο αδιαφανή και ανεπίτρεπτο, με συνέπεια να μη γνωρίζουν οι δανειολήπτες τι πράγματι πληρώνουν (λόγω του διπλού τοκισμού) και η καταχρηστικότητα ενισχύεται αν ληφθεί υπόψη ότι ο συγκεκριμένος φορέας έχει κοινωνικό χαρακτήρα, εποπτεύεται από το κράτος και αποβλέπει στη στήριξη της κρατικής στεγαστικής πολιτικής με τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε υπαλλήλους ή συνταξιούχους Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ για απόκτηση, ανέγερση, επισκευή α' κατοικίας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Ακυρώνεται και άλλος καταχρηστικός όρος

Ο επίμαχος ΓΟΣ δίνει στην τράπεζα το δικαίωμα να διακόψει ουσιαστικά την παροχή πίστωσης αιφνιδιάζοντας τον καταναλωτή

Παράλληλα κρίνονται καταχρηστικοί και άκυροι και άλλοι τραπεζικοί ΓΟΣ. Συγκεκριμένα ακυρώνεται ΓΟΣ πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό, όπου η τράπεζα σε περίπτωση οριστικού κλεισίματος του λογαριασμού επεφύλασσε στον εαυτό της το δικαίωμα να συμπεριλάβει στο υπόλοιπο του λογαριασμού και το ποσό εγγυητικής επιστολής ή ενέγγυας πίστωσης υπέρ του πιστούχου, ακόμα και αν αυτή δεν έχει καταπέσει, κατά τον χρόνο κλεισίματος του λογαριασμού. Ο επίμαχος ΓΟΣ δίνει στην τράπεζα το δικαίωμα να διακόψει ουσιαστικά την παροχή πίστωσης αιφνιδιάζοντας τον καταναλωτή, με συνέπεια να διαταράσσεται η συμβατική ισορροπία καταχρηστικά (1001/10), αφού η τράπεζα προστατεύει μονομερώς τα συμφέροντά της, ακόμα και όταν δεν διακινδυνεύουν εμφανώς, αφήνοντας ακάλυπτο τον καταναλωτή, που επιβαρύνεται με επιπλέον έξοδα, τόκους υπερημερίας, προμήθειες μετά την ενσωμάτωση του ποσού της εγγυητικής επιστολής στο υπόλοιπο του ανοικτού λογαριασμού.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Αύγουστος 07, 2011, 11:52:38
http://lawblog.gr/2011/01/16/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83/

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑΠΕΡΑ
16/1/2011

Σύμφωνα με το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οι μισθοί, οι συντάξεις και οι ασφαλιστικές παροχές εξαιρούνται από την κατάσχεση ακόμη και όταν η καταβολή τους γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Επομένως ακατάσχετες είναι και παραμένουν οι απαιτήσεις μισθών και συντάξεων και όταν καταβάλλονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 464 Αστικού Κώδικα, οι ακατάσχετες απαιτήσεις είναι και ανεκχώρητες και σύμφωνα με το άρθρο 451 Αστικού Κώδικα δεν επιτρέπεται συμψηφισμός κατά ακατάσχετης απαίτησης. Επομένως από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων τίθεται κανόνας σύμφωνα με τον οποίο είναι ακατάσχετοι, ανεκχώρητοι και ασυμψήφιστοι οι μισθοί και οι συντάξεις. Ο σκοπός του νομοθέτη που όρισε τις απαγορεύσεις ήταν να προστατευτεί ένα ελάχιστο εισόδημα των ανθρώπων που βιοπορίζονται από την εργασία τους και είναι αναγκαίο για τη συντήρηση των ίδιων και των οικογενειών τους. Ενόψει δε ότι ο ανωτέρω σκοπός εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι αναγκαστικού δικαίου και δεν επιτρέπεται αντίθετη συμφωνία των μερών. Επομένως η εκχώρηση που γίνεται κατά παράβαση αυτών είναι απολύτως άκυρη (174ΑΚ), τη δε ακυρότητα μπορεί να επικαλεστεί και ο οφειλέτης, ενώ η συναίνεση του οφειλέτη είναι χωρίς έννομα αποτελέσματα δεδομένου ότι η ακυρότητα εξετάζεται σε περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης και αυτεπαγγέλτως.

Περαιτέρω, η παραπάνω απαγόρευση ισχύει για κάθε δικαιοπραξία που έχει σαν σκοπό το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα, όπως η έκταξη που συμφωνείται αμετάκλητη, καθώς επίσης και η εξουσιοδότηση ή εντολή για είσπραξη της απαίτησης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα ματαιωνόταν ο σκοπός του νομοθέτη που συνίσταται στη διατήρηση της δυνατότητας είσπραξής του μισθού και της σύνταξης με σκοπό την ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών του φορέα της.

Το δε ακατάσχετο, ανεκχώρητο και ασυμψήφιστο των μισθών, των συντάξεων και των ασφαλιστικών παροχών, καταλαμβάνει όλες τις αποδοχές των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και το μισθό των δημοσίων υπαλλήλων με την ευρεία έννοια, καθώς και τα μερίσματα, εφάπαξ βοηθήματα και τυχόν επιστροφές κρατήσεων.

Από την ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων, προκύπτει ότι δεν είναι από το νόμο επιτρεπτή, αντίθετα είναι αυτοδίκαια άκυρη κάθε συμφωνία ή κάθε όρος σε δανειακή σύμβαση, με τον οποίο οι τράπεζες αποκτούν (άκυρο) δικαίωμα να παρακρατούν από λογαριασμούς μισθοδοσίας ή συνταξιοδοτικούς, ποσά οφειλόμενα από δάνεια ή κάρτες, η δε παραπάνω παράνομη συμπεριφορά των τραπεζών στην πράξη, συνιστά και αξιόποινη πράξη, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του εγκλήματος της υπεξαίρεσης.

Επισημαίνεται πάλι ότι ακόμα και ο ίδιος ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος να έχει δώσει την συγκατάθεσή του υπογράφοντας σχετικό όρο σε σύμβαση, είναι και παραμένει ΑΚΥΡΗ και ΠΑΡΑΝΟΜΗ κάθε παρακράτηση χρηματικού ποσού από τις τράπεζες. Η δε εμμονή των τραπεζών σε τέτοια παράνομη συμπεριφορά επισύρει σημαντικές έννομες συνέπειες σε βάρος τους, καθώς οι πληγέντες μισθωτοί ή συνταξιούχοι έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν κατά των τραπεζών την επανόρθωση κάθε ζημίας που υπέστησαν.

Επίσης οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που έχουν συνομολογήσει παρόμοιους άκυρους όρους στις συμβάσεις, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν δεσμεύονται από αυτούς και έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν από την τράπεζα να απέχει από την εφαρμογή αυτών των όρων στην πράξη.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών και Νομική Προστασία
Αποστολή από: Rose στις Αύγουστος 07, 2011, 12:01:48
Επιτέλους έχουμε και στην Θεσσαλονίκη, έναν έμπιστο και πολύ ικανό επιστήμονα, που αναλαμβάνει, την Προστασία μας, απέναντι στις Τραπεζικές Παρανομίες, καθώς επίσης, και αιτήματά μας, για αποζημειώσεις, από πολλαπλές βλάβεις που έχουμε υποστεί, λόγω της Τραπεζικής Τοκογλυφίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο σύνδεσμο http://lawblog.gr/contact/

Βασιλική Σωκ. Σιαπέρα
Δικηγόρος, ΜΒΑ
Φράγκων 1 – 5ος όροφος
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ./Φαξ (+30) 2314 006087
Κιν. (+30) 6932299747
email: arhi00@gmail.com
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Αύγουστος 07, 2011, 14:04:19
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=288338

Παρανομίες τραπεζών (και πάλι)

Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

ΠΟΙΕΣ είναι οι πλέον πενόμενες επιχειρήσεις σήμερα στην Ελλάδα; Οι... τράπεζες! Φυσικά, η απάντηση αυτή μόνο γέλια μπορεί να προκαλέσει. Ομως, δεν μπορεί αλλιώς να εξηγηθεί το γεγονός ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν χάνουν ευκαιρία να επιβάλλουν ποινές πάνω στις ποινές στους πελάτες τους, οι οποίοι μπορεί να καθυστερήσουν ακόμη και λίγες μέρες να πληρώσουν τις δόσεις τους.

ΚΑΙ ΟΜΩΣ, αυτό συμβαίνει σε εποχή γενικευμένης οικονομικής δυσπραγίας. Οταν χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους και δεν έχουν εισόδημα, ή για άλλους το εισόδημα έχει υποστεί μεγάλη αφαίμαξη, είτε από τις περικοπές είτε από τους φόρους, τακτικούς και έκτακτους, άμεσους και έμμεσους. Σ' αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία κάποιες τράπεζες (είναι υπό διερεύνηση αν αποτελεί γενικευμένη πρακτική) επιβάλλουν πρόσθετες επιβαρύνσεις στους δανειολήπτες και στους κατόχους πιστωτικών καρτών.

ΜΕΧΡΙ τώρα σ' αυτές τις κατηγορίες των πελατών τους, που καθυστερούσαν την καταβολή των δόσεών τους, οι τράπεζες επέβαλλαν τόκους υπερημερίας. Αυτό λέει ο νόμος. Το τελευταίο διάστημα, όμως, στο Συνήγορο του Καταναλωτή έφτασαν καταγγελίες ότι προστίθενται κι άλλα χαράτσια. Από την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι κάθε μήνα χρεώνουν τους πελάτες τους με «έξοδα καθυστέρησης».

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ, όμως, διαπίστωσε ότι οι όροι με τους οποίους επιβάλλονται τα «έξοδα καθυστέρησης» είναι καταχρηστικοί. Παραβιάζουν την αρχή της διαφάνειας και αποβαίνουν εις βάρος των δικαιωμάτων των συμβαλλόμενων με την τράπεζα καταναλωτών. Επιπλέον, θεωρεί αυτή τη συμπεριφορά των τραπεζικών ιδρυμάτων παράνομη, αφού παραβιάζει τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, όπως επιβάλλει ο νόμος 2251 του 1994 περί προστασίας των καταναλωτών.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η πρώτη φορά που οι τράπεζες καταφεύγουν σε παρόμοιες μεθόδους, οι οποίες έχουν απορριφθεί ως καταχρηστικές ακόμη και με δικαστικές αποφάσεις. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις οι απαιτήσεις τους ήταν τόσο ακραίες ώστε αναγκάστηκε η Πολιτεία να νομοθετήσει, για να προστατεύσει ανθρώπους που κινδύνευαν να χάσουν τα σπίτια τους.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, όμως, εφευρίσκουν συνεχώς τρόπους για να ξεπερνούν αυτές τις αποφάσεις και τώρα βρήκαν τη μέθοδο των πρόσθετων χρεώσεων. Η μέθοδος αυτή πρέπει να σταματήσει εν τη γενέσει της. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να διαπιστώσει αν ενεργούν εναρμονισμένα, όπως έχει ήδη ζητήσει ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την ευθύνη να ελέγξει αυτή την καταχρηστική και παράνομη συμπεριφορά των εμπορικών τραπεζών.

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ αυτές δεν είναι δα από τις πλέον πληττόμενες από την κρίση. Αλλωστε, το κράτος έχει φροντίσει να τις ενισχύσει πολλαπλώς με χρήματα των φορολογουμένων. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο να καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους, που μαρτυρούν παντελή έλλειψη κοινωνικής ευθύνης.  
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Αύγουστος 07, 2011, 14:18:19
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η πρώτη φορά που οι τράπεζες καταφεύγουν σε παρόμοιες μεθόδους, οι οποίες έχουν απορριφθεί ως καταχρηστικές ακόμη και με δικαστικές αποφάσεις. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις οι απαιτήσεις τους ήταν τόσο ακραίες ώστε αναγκάστηκε η Πολιτεία να νομοθετήσει, για να προστατεύσει ανθρώπους που κινδύνευαν να χάσουν τα σπίτια τους.

Αυτές οι Παράνομες Επιχειρήσεις, που είναι οι Τράπεζες Ληστές, θα έπρεπε κανονικά σήμερα να είναι κλειστές, ή εθνικοποιημένες, ή να αναγκαστούν σε συμόρφωση, από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και σε αποζημειώσες προς τους 'Ελληνες πολίτες που έβλαψαν.

'Ομως το Ελληνικό Κράτος εξυπηρετεί τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, και όχι τον πολίτη, με αποτέλεσμα, το ίδιο το Ελληνικό Κράτος να παρανομεί και να εγκληματεί απέναντι στον 'Ελληνα πολίτη, από την στιγμή που υποστηρίζει με τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών, τους Τραπεζικούς Ληστές, να συνεχίζουν να κλέβουν τους 'Ελληνες πολίτες...

Δεν έχει καμία έννοια να παραπονεθούμε και να διαμαρτυρηθούμε σε κανένα από τους κρατικούς φορείς, για την προστασία του πολίτη, διότι όλοι είναι στο κόλπο... Δεν πρόκειται να μας σώσει κανείς δημόσιος φορέας, διότι το ίδιο το Δημόσιο είναι παράνομο απέναντι στον 'Ελληνα πολίτη.

Δεν υπάρχει άλλη λύση από την αντικατάσταση του Πολιτικού συστήματος, με μία Νέα πολιτική λύση όπου θα εξαλείφει παντελώς κομματικά διαπλεκόμενα συμφέροντα, και την πολιτική εγκληματικότητα που πλήτει την χώρα μας, και την έχει οδηγήσει να χρεοκοπήσει.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Οίαγρος στις Αύγουστος 07, 2011, 15:18:41
Τράπεζες: Έγκλημα κατά του Ελληνικού Λαού ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΩΣ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Στο Όνομα του Ελληνικού Λαού εκδόθηκαν (και εξακολουθούν να εκδίδονται) εκατομμύρια Διαταγές Πληρωμής των τραπεζών κατά των ελλήνων πολιτών. Στο Όνομα του Ελληνικού Λαού οι τράπεζες έβγαλαν και εξακολουθούν να βγάζουν  στο σφυρί εκατομμύρια ιδιοκτησίες... Στο όνομα του Ελληνικού Λαού χάθηκαν εκατομμύρια ιδιοκτησίες ελλήνων πολιτών... Και όλα αυτά κατόπιν εκτέλεσης Διαταγών Πληρωμής που εκδόθηκαν από άκυρες συμβάσεις με προδιατυπωμενους από τις τράπεζες όρους!!! Με την πλήρη σύμπραξη -άμεση συνέργεια  με όρους ποινικού δικαίου- μίας διεφθαρμένης πολιτείας… Ενός διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος που σε πλήρη σύμπραξη με  μια μαφιόζικου τύπου "τραπεζική επιχειρηματικότητα", επί δυο τουλάχιστον δεκαετίες επέβαλε στον ελληνικό λαό επιτόκια ληστρικά, που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν  ακόμα και αυτά  των τοκογλύφων... Η δικαιοσύνη δυστυχώς  -αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το σάπιο σύστημα της κομματοκρατιας-, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων...

Οι συμβάσεις καταναλωτικών δανείων και καρτών που συνάπτουν οι τράπεζες με τους καταναλωτές είναι ΑΚΥΡΕΣ. ΑΡΚΕΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ. Με έξι απλές ερωτήσεις – απαντήσεις, θα δείξω πως μπορείτε να ανακόψετε τις διαταγές πληρωμής που οι τράπεζες βγάζουν, ή απειλούν να βγάλουν εναντίον σας.

1. Η τράπεζα είναι όπως ο Σαμψών

Όπως η δύναμη του Σαμψών ήταν τα μαλλιά του έτσι και στις τράπεζες η δύναμη τους είναι η Διαταγή Πληρωμής. Όπως  αν στο Σαμψών  κατάφερνες να του  κόψεις   τα μαλλιά έχανε όλη του τη δύναμη, έτσι και στην τράπεζα αν καταφέρεις να της (ανα)κόψεις τη Διαταγή Πληρωμής χάνει αμέσως τη δύναμη της και οδηγείται σε βέβαιο θάνατο (κατάρρευση).

Θέτω εδώ στη διάθεση σας το δικόγραφο της Ανακοπής κατά απαιτήσεων από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Η Ανακοπή αυτή περιλαμβάνει ισχυρισμούς που ακυρώνουν τους σημαντικότερους όρους των συμβάσεων που οι τράπεζες συνάπτουν με τους καταναλωτές , όπως αυτά κρίθηκαν με σειρά δικαστικών αποφάσεων... Αποτελεί μια καλή μελέτη και προκειμένου να συνταχθεί απαιτήθηκαν πολλές δεκάδες ώρες δουλειάς .

2. Τι είναι η Διαταγή Πληρωμής?

Η Διαταγή Πληρωμής είναι κάτι σαν δικαστική απόφαση. Εκδίδεται βάσει του αντιγράφου της σύμβασης δανείου που έχεις υπογράψει με την τράπεζα και την κίνηση του λογαριασμού του δανείου. Το βασικότερο πλεονέκτημά της είναι ότι εκδίδεται ΑΜΕΣΩΣ και  ότι είναι τίτλος εκτελεστός (δηλαδή η τράπεζα μπορεί αμέσως να προχωρήσει σε κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη). Στην Αθήνα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα εκδίδεται σε 1-2 μήνες , ενώ στην περιφέρεια (στα  ειρηνοδικεία ιδίως της επαρχίας), σε μια εβδομάδα το πολύ.
Σημαντικότατο επίσης πλεονέκτημά της είναι ότι εκδίδεται ερήμην σου. Δεν προηγείται καμία απολύτως γνωστοποίηση ότι η τράπεζα έχει καταθέσει αίτηση για έκδοση εναντίον σου Διαταγής Πληρωμής. Ο δικαστής εκδίδει τη Διαταγή Πληρωμής χωρίς να γίνει ακροαματική διαδικασία. Δεν παρίστασαι δηλαδή με δικηγόρο και δεν αναπτύσσεις τις θέσεις σου.

Μόλις ο δικαστής εκδώσει τη Διαταγή Πληρωμής, η τράπεζα σου την κοινοποιεί αμέσως με δικαστικό επιμελητή. Η τράπεζα βιάζεται να σε βρει και να σου κοινοποιήσει τη διαταγή πληρωμής, γιατί αν δε σου την κοινοποιήσει εντός διμήνου από την έκδοσή της, χάνει την ισχύ της και πρέπει να εκδοθεί εκ νέου (πρέπει δηλαδή η τράπεζα πληρώσει ξανά όλα τα έξοδα - αν το ποσό είναι μεγάλο, η τράπεζα «μπήκε για τα καλά μέσα» γιατί πρέπει εκ νέου να πληρώσει ένα σωρό λεφτά σε έξοδα).

Αν λοιπόν η Διαταγή Πληρωμής σου κοινοποιηθεί εγκαίρως (εντός διμήνου από την έκδοσή της), σε έχει φέρει προ τετελεσμένων. Με το που σου κοινοποιείται, έχεις αυτομάτως μπει στο Τειρεσία, με μια διαδικασία που δεν ενδιαφέρει να αναλύσω.  Μόλις περάσουν 3 ημέρες από την κοινοποίηση, η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση της περιουσίας σου. Για να «τη γλιτώσεις», θα πρέπει η τράπεζα να μη μπορεί να σε βρει για να σου κοινοποιήσει τη Διαταγή (πρέπει να είναι άγνωστη η διαμονή σου ή να λείπεις στο εξωτερικό). ’παξ και σου κοινοποιήσει τελείωσες.

Αν έχεις περιουσία η τράπεζα θα εκτελέσει (θα κάνει κατάσχεση), για να πάρει «τα λεφτά της». Και περιουσία όμως να μην έχεις και η τράπεζα δεν καταφέρει τελικά να πάρει «τα λεφτά της» (ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος), σε έχει για τα καλά στο χέρι… Γιατί πολύ απλά, με την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής και την κοινοποίησή της σε έχει μαυρίσει στον Τειρεσία (όλες οι διαταγές πληρωμής ποσού από 1000 ευρώ και πάνω, περνάνε στις λίστες του Τειρεσία).

3. Πως μπορείς να ανακόψεις τη Διαταγή Πληρωμής?

Επιγραμματικά, η Διαταγή Πληρωμής μπορεί να ακυρωθεί εν όλω ή εν μέρει με ανακοπή η οποία πρέπει να ασκηθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Διαταγής Πληρωμής. Οπότε μόλις σου κοινοποιηθεί η Διαταγή Πληρωμής τρέχεις και δε φτάνεις... Μοναδικός τρόπος για να ακυρώσεις τη Διαταγή Πληρωμής είναι να αποδείξεις ότι αυτή εκδόθηκε βάσει άκυρης σύμβασης (εδώ ακυρότητα της σύμβασης υπάρχει, αν αποδείξεις ότι είναι άκυρος  έστω και ένας όρος της σύμβασης δανείου που υπέγραψες με την τράπεζα).

4. Πως βγαίνω από τον Τειρεσία αν η τράπεζα μου βγάλει Διαταγή Πληρωμής?

Από τον Τειρεσία βγαίνεις με δυο τρόπους : Στο περίπου βγαίνεις αν πληρώσεις την τράπεζα. Και κανονικά βγαίνεις, αν ασκήσεις Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής και αυτή γίνει από το δικαστήριο δεκτή (ακυρώσει δηλαδή τη Διαταγή Πληρωμής στο σύνολό της). ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΧΕΙ ΠΑΘΕΙ "ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΜΙΑ". ΈΧΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΧΑΣΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΗΣ!

5. Γιατί λες ότι έχει χάσει τα λεφτά της? Αν ακυρωθεί η Διαταγή Πληρωμής δεν μπορεί η τράπεζα με άλλο τρόπο να πάρει τα λεφτά της ?

Αν ακυρωθεί η Διαταγή Πληρωμής (επειδή το δικαστήριο που δίκασε την ανακοπή έκρινε ως άκυρους και καταχρηστικούς κάποιους από τους όρους της σύμβασης του δανείου), η τράπεζα μπορεί να επανέλθει με νέα Διαταγή Πληρωμής με αιτούμενο όμως ποσό, πολύ μικρότερο από αυτό που αρχικά αξίωνε, αφού το νέο ποσό θα υπολογιστεί δίχως τους όρους που το δικαστήριο έκρινε προηγουμένως ως άκυρους και καταχρηστικούς. Πρακτικά όμως οι τράπεζες ποτέ δεν ακολουθούν αυτή την οδό, γιατί πολύ απλά  με το τρόπο αυτό θα συνομολογούσαν την ακυρότητα όλων των συμβάσεων τους! Οπότε η μόνη νομική οδός που της απομένει προκειμένου να αξιώσει την  απαίτηση που θεωρεί ότι έχει  (την απαίτηση δηλαδή που προκύπτει και από τους άκυρους όρους), είναι η οδός της άσκησης τακτικής αγωγής. Επειδή όμως η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 10 χρόνια, οι τράπεζες συνήθως έρχονται σε συμβιβασμό…

’ρα λοιπόν, αν καταφέρεις και ανακόψεις τη διαταγή πληρωμής, η τράπεζα αναγκαστικά θα πρέπει να συρθεί είτε στη δικαστική επιδίωξη της «απαίτησης» μέσω της άσκησης τακτικής αγωγής, είτε να συμβιβαστεί χωρίς δικαστήρια. Σχεδόν πάντα  επιλέγει το δεύτερο, για τους λόγους που αναλύω  παρακάτω:

6. Ποια τα μειονεκτήματα  της δικαστικής απόφασης που εκδίδεται κατόπιν άσκησης τακτικής αγωγής σε σχέση με την έκδοση διαταγής πληρωμής? Γιατί η έκδοση διαταγής πληρωμής είναι για τις τράπεζες η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ? Γιατί αν ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής η άσκηση αγωγής αποτελεί για την τράπεζα ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ?

Εφόσον η αγωγή της τράπεζας κερδισθεί τα αποτελέσματα που η δικαστική απόφαση παράγει είναι τα ίδια με αυτά της Διαταγής Πληρωμής. Με μια όμως διάφορα:

Από την άσκηση της αγωγής μέχρι εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης μπορεί να μεσολαβήσουν μέχρι και 10 χρόνια!!! Περαιτέρω η επιδίωξη της απαίτησης της τράπεζας με άσκηση εναντίον σου αγωγής δεν σε βάζει στα κατάστιχα του Τειρεσία (όπως συμβαίνει με την έκδοση Διαταγής Πληρωμής). Σημαντική διαφορά επίσης είναι ότι η αγωγή σου κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή οπότε λαμβάνεις γνώση της δικασίμου καθώς και του περιεχομένου της (των ισχυρισμών δηλαδή της τράπεζας). Οπότε πας σε δικηγόρο, ώστε να προετοιμάσεις την άμυνα σου και κατά την ημερομηνία της εκδίκασης να είσαι προετοιμασμένος να αντιπαρατεθείς με την τράπεζα.
Για να εκδοθεί δηλαδή απόφαση κατόπιν άσκησης αγωγής προηγείται πάντοτε ακροαματική διαδικασία στην οποία οι διάδικοι παρίστανται με δικηγόρο και αναπτύσσουν τις θέσεις τους. Επιπρόσθετα, η αγωγή έχει για την τράπεζα το μειονέκτημα ότι ακόμα και αν στον πρώτο βαθμό κερδίσει, το δικαστήριο, κατά τη συνήθη δικαστηριακή πρακτική, σπάνια θα διατάξει την εκτέλεση της απόφασης για το σύνολο της επιδικασθείσας απαίτησης (αν πχ η τράπεζα κερδίσει  και το δικαστήριο της επιδικάσει 10.000 ευρώ θα διατάξει «κατάσχεση», για τα μισά ή και λιγότερα).

Εν συνεχεία, ανάλογα με το σκεπτικό και το διατακτικό της  απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ακολουθεί συνήθως η άσκηση εφέσεως από τον έναν, τον άλλο ή και τους δυο διαδίκους (μπορείς δηλαδή εσύ, η τράπεζα ή και οι δυο να προσβάλετε την απόφαση με έφεση στο μέτρο και στο βαθμό  που κάθε ένας θεωρεί ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έσφαλε). Να σημειωθεί εδώ ότι με δεδομένο ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε υποχρεώνει να πληρώσεις μέρος της απαίτησης που επιδίκασε στην τράπεζα και όχι το σύνολο, πολλές εφέσεις γίνονται και με σκοπό να κερδηθεί χρόνος ώστε αν τελικά χάσεις στο «εφετείο», να πας  την πληρωμή όσο πιο πίσω γίνεται...

Οπότε η υπόθεση εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο («εφετείο») και εκδίδεται η τελεσίδικη απόφαση. Αν χάσεις υποχρεούσαι να πληρώσεις.

Η όλη όμως διαδικασία διαρκεί πολλά χρόνια και οποίος ακολουθεί αυτή τη νομική οδό,  πρακτικά αν όχι έχει χάσει τα λεφτά του πάντως έχει χάσει μεγάλο μέρος τους. Αν πχ  μια τράπεζα μπει σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να πληρώσει δικηγόρους για πολλά δικαστήρια, για τις αναβολές, να κάνει ασφαλιστικά μέτρα για να εξασφαλίσει την απαίτηση, να πληρώσει πραγματογνώμονες στην περίπτωση που το δικαστήριο διατάξει πραγματογνωμοσύνη, δικαστικούς επιμελητές για σειρά επιδόσεων και κατασχέσεων κλπ. Και με όλα αυτά, ακόμη και αν  μετά από 10 χρόνια κερδίσει, μέχρι τότε ποιος ζει και ποιος πεθαίνει...

Γίνεται από αυτά  αντιληπτό ότι αν οι τράπεζες υποχρεωθούν να μπουν μαζικά στη διαδικασία της επιδίωξης του δανείου μέσω της οδού της άσκησης αγωγής, το τραπεζικό σύστημα θα καταρρεύσει εν μία νυκτί...

5. Τι πρέπει να κάνω αν δε μπορώ να πληρώσω το δάνειο?

Όταν πάψεις να πληρώνεις το δάνειο ακολουθεί η καταγγελία της σύμβασης του δανείου. Η καταγγελία σου κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή και την υπογράφει δικηγόρος. Οι  συστημένες ή απλές επιστολές δεν παράγουν έννομες συνέπειες για αυτό  και τις πετάτε κατευθείαν στα σκουπίδια (ακόμη και αν τις υπογράφει δικηγόρος). Τις στέλνουν με απλό ταχυδρομείο (με στόχο να σας φοβίσουν), για να μην πληρώσουν δικαστικό επιμελητή! Μετά την καταγγελία της σύμβασης (που σου κοινοποιείται πάντοτε με δικαστικό επιμελητή), ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Αμέσως λοιπόν μόλις πάψεις να πληρώνεις το δάνειο ή την κάρτα άλλως αμέσως μόλις σου κοινοποιηθεί η καταγγελία της σύμβασης, στέλνεις στην τράπεζα αυτό το εξώδικο open1 - download. Το εξώδικο αυτό στοχεύει στο να χρησιμοποιηθεί αργότερα στη δίκη της ανακοπής (τη δίκη για την ακύρωση της διαταγής πληρωμής), ώστε η διαταγή πληρωμής να ακυρωθεί στο σύνολο της και όχι εν μέρει (είναι σημαντικό η διαταγή να ακυρωθεί στο σύνολο της γιατί διαφορετικά αφενός υποχρεούσαι να πληρώσεις αφετέρου δε βγαίνεις από το Τειρεσία)...Με απλά λόγια, με αυτό το εξώδικο συνομολογείς την οφειλή σου αλλά αρνείσαι το ύψος της με τον ισχυρισμό ότι η οφειλή διαμορφώθηκε σε αυτό το ύψος , λόγω των άκυρων και καταχρηστικών όρων της σύμβασης. Με άλλα λόγια τους λες : " Κύριοι χρωστάω αλλά δε χρωστάω αυτά που μου ζητάτε. Πριν βγάλετε διαταγή πληρωμής , ελάτε να τα βρούμε. Αν νομίζετε ότι δε μπορούμε να τα βρούμε ας διορίσουμε πραγματογνώμονα. Αν παρ όλα αυτά με αγνοήσετε και βγάλετε διαταγή πληρωμής, θα την ανακόψω χρησιμοποιώντας εναντίον σας αυτό το εξώδικο, με τον ισχυρισμό ότι η έκδοση διαταγής πληρωμής συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, που αποτελεί βάσιμο λόγο ανακοπής"...

Να σημειώσω εδώ ότι σε τρεις περιπτώσεις που έστειλα αυτό το εξώδικο, οι τράπεζες δεν προχώρησαν σε έκδοση  Διαταγής Πληρωμής. Η μια μάλιστα περίπτωση αφορά προσωπική μου υπόθεση  για δυο πιστωτικές κάρτες μου, με εκδότρια τράπεζα την Eurobank τις οποίες έπαψα να πληρώνω τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, με το σκεπτικό ότι «τους έχω δώσει τόσα λεφτά για αυτές τις κάρτες,  που η Eurobank είναι αυτή που μου οφείλει και όχι εγώ στη Eurobank». Η τράπεζα έδωσε το φάκελό μου σε κάτι εισπράκτορες που με απειλούσαν νύχτα μέρα  ότι αν δε τους πληρώσω  θα μου βγάλουν λέει  Διαταγή Πληρωμής! Η ενόχλησή μου ήταν τόσο μεγάλη, που το εξώδικο εδώ στρέφεται κατά της Eurobank και κατά κάθε δικηγόρου που τυχόν υπογράψει και καταθέσει αίτηση για έκδοση εναντίον μου διαταγής πληρωμής (το εξώδικο αυτό δεν το δημοσιεύω).

Ακόλουθα κατεβάζεις αυτό το δικόγραφο open2 - download που είναι η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής,  και πας σφαίρα στο δικηγόρο σου.

6. Τι ακριβώς προσπαθώ να πετύχω με το δικόγραφο της ανακοπής που μου δίνεις?

Πέραν της νομολογίας που αφορά στους άκυρους και καταχρηστικούς όρους των συμβάσεων των τραπεζών , επιχειρείς τα ακόλουθα:

Α) Σύμφωνα με την πάγια θέση της νομολογίας αν ένας όρος μιας σύμβασης είναι άκυρος αυτό δε συνεπάγεται ότι είναι άκυρη όλη η σύμβαση. Με το δικόγραφο αυτό διατυπώνεις τον ισχυρισμό  ότι αν ένας όρος στη σύμβαση με την τράπεζα είναι άκυρος τότε ολόκληρη η σύμβαση είναι άκυρη και επομένως το δικαστήριο πρέπει να ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής στο σύνολό της.

Β) Γίνεται στο δικόγραφο μνεία της προηγούμενης κοινοποίησης προς την τράπεζα, του εξωδίκου με το οποίο ο δανειολήπτης αποδέχεται μεν ότι οφείλει αλλά αρνείται το ύψος της οφειλής. Βάζει λοιπόν τον ισχυρισμό ότι αν το δικαστήριο δεχθεί ότι υπάρχει ακυρότητα ορισμένων όρων της σύμβασης, αυτό ο δανειολήπτης το είχε επισημάνει έγκαιρα (πριν την έκδοση Διαταγής Πληρωμής) και επομένως η έκδοση διαταγής πληρωμής  συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος γεγονός που αποτελεί βάσιμο λόγο ανακοπής για να ακυρωθεί η Διαταγή στο σύνολό της.

Γ)  Ισχυροποιεί τη θέση του δανειολήπτη σε σχέση με  ένα  από τα δυσκολότερα νομικά ζητήματα. Σύμφωνα με όλες τις συμβάσεις των τραπεζών  αν εντός της προθεσμίας των 20-30 ημερών δεν αμφισβητήσεις την οφειλή όπως αυτή διαμορφώνεται στο μηνιαίο λογαριασμό , αυτό συνιστά αναγνώριση της οφειλής και ακυρώνει το δικαίωμα να αμφισβητήσεις δικαστικά την οφειλή αργότερα. Πρακτικά δηλαδή , ο όρος αυτός σημαίνει ότι αν σου έρθει ο μηνιαίος  λογαριασμός σήμερα και εσύ εντός 30 ημερών δεν αμφισβητήσεις την οφειλή, αυτό συνεπάγεται ότι δεν μπορείς  ένα χρόνο μετά να ασκήσεις ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής ισχυριζόμενος ότι η πραγματική οφειλή δεν είναι αυτή που η τράπεζα αξιώνει…

Στο δικόγραφο διατυπώνεται η άποψη ότι αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις των αισχροκερδών συμβάσεων όπως είναι  οι συμβάσεις  που οι ελληνικές τράπεζες συνάπτουν με τους δανειολήπτες.

Δ) με αυτό το δικόγραφο διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι είναι άκυρες όλες οι Διαταγές Πληρωμής από το 2001 και μετά. Αν ο ισχυρισμός αυτός γίνει δεκτός από τα δικαστήρια, τότε ανοίγει χορός μαζικών αγωγών κατά των τραπεζών και του ελληνικού δημοσίου, για όλα τα ακίνητα που από το 2001 και μετά, βγήκαν στο σφυρί ...

Εν ευθέτω χρόνω, θα δημοσιεύσω  αίτηση για έκδοση Διαταγής Πληρωμής των δανειοληπτών κατά των τραπεζών, με αίτημα να υποχρεωθεί η τράπεζα να καταβάλει στο δανειολήπτη, ότι αυτός αχρεωστήτως κατέβαλε στην τράπεζα  από την εφαρμογή των άκυρων Γ.Ο.Σ των συμβάσεων που οι τράπεζες συνάπτουν με τους καταναλωτές.

Από: http://alampasis.blogspot.com/2010/10/blog-post.html
____________________________________________________________

1 http://www.scribd.com/doc/40261844/eksod-kata-trapezas

2 http://www.scribd.com/doc/40261580/Anakoph-Kata-Trapezon-ypodeigma
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 09, 2012, 16:25:07
http://www.daneiakartes.info/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9/

Αριθμοί τηλεφώνων εισπρακτικών εταιρειών

Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαϊ 2012, 12:04

Ακολουθούν αριθμοί τηλεφώνου εισπρακτικών εταιριών.

Εννοείται ότι οι αριθμοί αυτοί δεν είναι δηλωμένοι, όπως θα έπρεπε. Επίσης, στην συντριπτική πλειοψηφία τους, αν δοκιμάσετε να τους καλέσετε, δεν απαντούν. Αν λοιπόν σας πρήζουν εισπρακτικές εταιρίες, αποθηκεύστε στο τηλέφωνό σας τους παρακάτω αριθμούς, ώστε να ξέρετε ποιος “κερατάς” τηλεφωνεί και να μη τρέμει άδικα η καρδούλα σας.

Φυσικά, αν δεν θέλετε, δεν απαντάτε όταν η αναγνώριση κλήσης σας δείχνει άγνωστο ή απόρρητο αριθμό.Επίσης, μπορείτε να παίξετε μπάλα μαζί τους.

Διαβάστε πως μπορείτε να καταγράψετε νόμιμα μια τηλεφωνική συνομιλία.

Ευχαριστούμε τους φίλους επισκέπτες που μας έστειλαν τους αριθμούς. Βοηθήστε να μεγαλώσουμε τον κατάλογο. Βοηθήστε να οργανώσουμε την άμυνά μας, γιατί από το ελληνικό κράτος δεν έχουμε να περιμένουμε καμιά βοήθεια.

Συμβουλή: Πως να ελέγξετε αν κάποιος αριθμός είναι ύποπτος

Αν σας καλέσουν από κάποιο αριθμό και υποψιάζεστε ότι είναι εισπρακτική εταιρία ή κάτι ανάλογο (ο αριθμός μπορεί να μοιάζει με κινητού, αλλά δεν είναι) κάντε τα παρακάτω:

α. Ενεργοποιήστε στο κινητό σας την απόκρυψη καλούντος, ώστε όταν καλείτε κάποιον, αυτός να μην μπορεί να σας αναγνωρίσει.

β. Καλέστε τον ύποπτο αριθμό μεταξύ 21:30 – 22:00 (βράδυ).

Το πιο πιθανό είναι να μην απαντήσει κανείς ή να λάβετε μήνυμα σφάλματος ή να πέφτει η γραμμή. Αυτό συμβαίνει, διότι οι αριθμοί κλήσεως των εισπρακτικών δεν μπορούν να κληθούν από εμάς και είναι διαχειριζόμενοι από υπολογιστή.

Στην απίθανη περίπτωση που κάποιος απαντήσει, ζητήστε π.χ. τον Μήτσο ή την Μαρία και ζητήστε συγνώμη για το λάθος.

γ. Ενημερώστε μας, για να καταχωρήσουμε τον αριθμό στην παρούσα σελίδα. Η ομάδα του daneiakartes.info ενημερώνει διαρκώς τον παρακάτω πίνακα, χάρη στη συμμετοχή των αναγνωστών που μας στέλνουν κάθε νέο αριθμό, που θα αντιληφθούν.

0000000000   ?????????
2102134444   Pano Finance
2102407941   Marfin
2102788260   PRS
2102788251   PRS
2102788261   PRS
2102788275   PRS
2102788277   PRS
2102823621   PRS
2102854930   PRS
2102854931   PRS
2102854932   PRS
2102884419   PALADINO
2102916201   Marfin
2102919199   Marfin
2102929399   Marfin
2102931399   Marfin
2103211319   PRS
2103211418   PRS
2103214026   Marfin
2103214747   FINTRUST-Mellon
2103229988   Δικηγορικό Γραφείο Φράγκου
2103233289   ?
2103233848   Δικηγορικό γραφείο Φράγκου
2103288954   FINTRUST-Mellon
2103315413   FINTRUST-Mellon
2103335000   Πειραιώς
2103335124   Πειραιώς
2103344927   
2103361000   FINTRUST-Mellon
2103362200   FINTRUST-Mellon
2103362229   FINTRUST-Mellon
2103362250   FINTRUST-Mellon
2103362270   FINTRUST-Mellon
2103362299   FINTRUST-Mellon
2103362399   FINTRUST-Mellon
2103362400   FINTRUST-Mellon
2103362413   FINTRUST-Mellon
2103410128   Δικηγορικό γραφείο ΠΡΑΞΙΣ
2103503827   E-Value
2103503871   E-Value
2103503890   E-Value
2103503900   Eurobank
2103503909   Eurobank
2103522324   Alphabank
2103555953   Eurobank
2103611615   Δικηγορικό γραφείο Μπιτσαξή
2103633003   Citibank
2103669000   Attica bank
2103669300   Attica bank
2103673000   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2103673007   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2103673008   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2103673009   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2103673010   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2103673011   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2103673014   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2103673015   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2103673017   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2103673018   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2103673019   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2103673020   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2103673021   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2103675700   Δικηγορικό γραφείο Μπιτσαξή
2103713700   First Call
2103800267   Citibank
2103802907   Δικ. Γραφείο Γιουρουκέλη
2103806682   Δικ. Γραφείο Γιουρουκέλη
2103806683   Δικ. Γραφείο Γιουρουκέλη
2103806694   Citibank
2103818757   Δικ. γραφείο Τσαφάρα
2103822925   Citibank Γιουροκέλη
2103840055   Eurobank
2103894400   Αγροτική
2104254221   Marfin
2104841010   Eurobank
2104841013   Eurobank
2104841018   Eurobank
2104841025   Eurobank
2104841031   Eurobank
2104841034   Eurobank
2104841036   Eurobank
2104841037   Eurobank
2104841038   Eurobank
2104841041   Eurobank
2104841043   Eurobank
2104841044   Eurobank
2104841062   Eurobank
2104841064   Eurobank
2104841065   Eurobank
2104841067   Eurobank
2104841078   Eurobank
2104841081   Eurobank
2104841084   Eurobank
2104841085   Eurobank
2104841110   Eurobank
2104841136   Eurobank
2104841139   Eurobank
2104841174   Eurobank
2104841179   Eurobank
2104841195   Eurobank
2104841201   Eurobank
2104841206   Eurobank
2104841221   Eurobank
2104841262   Eurobank
2104841283   Eurobank
2104841324   Eurobank
2104841401   Eurobank
2104841415   Eurobank
2104841434   Eurobank
2104843321   Probank
2104843323   Probank
2104847080   Eurobank
2104847100   Eurobank
2104847182   Eurobank Δικηγορικό Γραφείο Μαλαματή Καραδήμου
2104847280   Eurobank
2104847640   Eurobank
2104848200   ΚΑΠΑ – Εθνική
2104849500   ΚΑΠΑ – Εθνική
2104849600   ΚΑΠΑ – Εθνική
2104859000   ΚΑΠΑ – Εθνική
2104859900   ΚΑΠΑ – Εθνική
2104859100   ΚΑΠΑ – Εθνική
2104859500   ΚΑΠΑ – Εθνική
2104859600   ΚΑΠΑ – Εθνική
2104859700   ΚΑΠΑ – Εθνική
2104859800   ΚΑΠΑ – Εθνική
2105200426   Marfin
2105226962   
2105785680   Marfin
2105787590   Marfin
2105787730   Marfin
2106000700   First Call
2106085585   ΚΑΠΑ
2106085586   ΚΑΠΑ
2106085587   ΚΑΠΑ
2106085588   ΚΑΠΑ
2106085589   ΚΑΠΑ
2106085590   ΚΑΠΑ
2106085591   ΚΑΠΑ
2106085592   ΚΑΠΑ
2106085893   ΚΑΠΑ
2106129146   Eurobank
2106129148   Eurobank
2106129149   Eurobank
2106194263   Γενική Τράπεζα
2106241827   E-Value
2106244044   First Data
2106244133   D-Man
2106244229   D-Man
2106244310   D-Man
2106244407   D-Man
2106244416   D-Man
2106244437   D-Man
2106244520   First Data
2106244760   D-Man
2106244870   D-Man
2106244955   D-Man
2106295100   CITIBANK
2106295113   Vilo – Citibank
2106477000   Τράπεζα Κύπρου
2106642625   ???
2106963000   Τράπεζα Κύπρου
2106963192   Τράπεζα Κύπρου
2106963444   Τράπεζα Κύπρου
2106975000   Γενική τράπεζα
2107226530   Δικηγ. Γραφείο Νακόπουλου
2107253984   Δικηγ. Γραφείο Νακόπουλου
2108067317   
2108180731   
2108183000   TELEPERFOMANCE
2108198300   E-Value
2108212900   Τζανίνη CITIBANK
2108213500   Τζανίνη CITIBANK
2108213900   Τζανίνη CITIBANK
2108218301   Τζανίνη CITIBANK
2108218954   Τζανίνη CITIBANK
2108221808   Τζανίνη CITIBANK
2108223500   Τζανίνη CITIBANK
2108225211   Τζανίνη CITIBANK
2108228608   Τζανίνη CITIBANK
2108228802   Τζανίνη CITIBANK
2108228808   Τζανίνη CITIBANK
2108667041   Πειραιώς
2108807900   Creditcom
2108823413   Τζανίνη
2108838658   Τζανίνη
2108847734   Τζανίνη
2109003467   
2109211450   Ζαφειρόπουλος – Παπουλίδου Citibank
2109290100   Citibank (Teleperformance)
2109290200   Citibank (Teleperformance)
2109293133   Citibank (Teleperformance)
2109293141   Citibank (Teleperformance)
2109293142   Citibank (Teleperformance)
2109293154   Citibank (Teleperformance)
2109293171   Citibank (Teleperformance)
2109293200   Citibank (Teleperformance)
2109293201   Citibank (Teleperformance)
2109293202   Citibank (Teleperformance)
2109293203   Citibank (Teleperformance)
2109293204   Citibank (Teleperformance)
2109293205   Citibank (Teleperformance)
2109293206   Citibank (Teleperformance)
2109293207   Citibank (Teleperformance)
2109293208   Citibank (Teleperformance)
2109293209   Citibank (Teleperformance)
2109293210   Citibank (Teleperformance)
2109293211   Citibank (Teleperformance)
2109293212   Citibank (Teleperformance)
2109293213   Citibank (Teleperformance)
2109293214   Citibank (Teleperformance)
2109293215   Citibank (Teleperformance)
2109293216   Citibank (Teleperformance)
2109293217   Citibank (Teleperformance)
2109293218   Citibank (Teleperformance)
2109293219   Citibank (Teleperformance)
2109293220   Citibank (Teleperformance)
2109293221   Citibank (Teleperformance)
2109293222   Citibank (Teleperformance)
2109293223   Citibank (Teleperformance)
2109293224   Citibank (Teleperformance)
2109293225   Citibank (Teleperformance)
2109293226   Citibank (Teleperformance)
2109293227   Citibank (Teleperformance)
2109293228   Citibank (Teleperformance)
2109293229   Citibank (Teleperformance)
2109293230   Citibank (Teleperformance)
2109293231   Citibank (Teleperformance)
2109293232   Citibank (Teleperformance)
2109293233   Citibank (Teleperformance)
2109293234   Citibank (Teleperformance)
2109293235   Citibank (Teleperformance)
2109293236   Citibank (Teleperformance)
2109293237   Citibank (Teleperformance)
2109293238   Citibank (Teleperformance)
2109293239   Citibank (Teleperformance)
2109293240   Citibank (Teleperformance)
2109293241   Citibank (Teleperformance)
2109293242   Citibank (Teleperformance)
2109293243   Citibank (Teleperformance)
2109293244   Citibank (Teleperformance)
2109293245   Citibank (Teleperformance)
2109293246   Citibank (Teleperformance)
2109293247   Citibank (Teleperformance)
2109293248   Citibank (Teleperformance)
2109293249   Citibank (Teleperformance)
2109293250   Citibank (Teleperformance)
2109293251   Citibank (Teleperformance)
2109293252   Citibank (Teleperformance)
2109293253   Citibank (Teleperformance)
2109293254   Citibank (Teleperformance)
2109293255   Citibank (Teleperformance)
2109293256   Citibank (Teleperformance)
2109293257   Citibank (Teleperformance)
2109293258   Citibank (Teleperformance)
2109293259   Citibank (Teleperformance)
2109293260   Citibank (Teleperformance)
2109293261   Citibank (Teleperformance)
2109293262   Citibank (Teleperformance)
2109293263   Citibank (Teleperformance)
2109293264   Citibank (Teleperformance)
2109293265   Citibank (Teleperformance)
2109293266   Citibank (Teleperformance)
2109293267   Citibank (Teleperformance)
2109293268   Citibank (Teleperformance)
2109293269   Citibank (Teleperformance)
2109293270   Citibank (Teleperformance)
2109293271   Citibank (Teleperformance)
2109293272   Citibank (Teleperformance)
2109293273   Citibank (Teleperformance)
2109293274   Citibank (Teleperformance)
2109293275   Citibank (Teleperformance)
2109293276   Citibank (Teleperformance)
2109293277   Citibank (Teleperformance)
2109293278   Citibank (Teleperformance)
2109293279   Citibank (Teleperformance)
2109293280   Citibank (Teleperformance)
2109293281   Citibank (Teleperformance)
2109293282   Citibank (Teleperformance)
2109293283   Citibank (Teleperformance)
2109293284   Citibank (Teleperformance)
2109293285   Citibank (Teleperformance)
2109293286   Citibank (Teleperformance)
2109293287   Citibank (Teleperformance)
2109293288   Citibank (Teleperformance)
2109293289   Citibank (Teleperformance)
2109293290   Citibank (Teleperformance)
2109293291   Citibank (Teleperformance)
2109293292   Citibank (Teleperformance)
2109293293   Citibank (Teleperformance)
2109293294   Citibank (Teleperformance)
2109293295   Citibank (Teleperformance)
2109293296   Citibank (Teleperformance)
2109293297   Citibank (Teleperformance)
2109293298   Citibank (Teleperformance)
2109293299   Citibank (Teleperformance)
2109293534   Citibank (Teleperformance)
2109293836   Citibank (Teleperformance)
2109294100   Τράπεζα Πειραιώς
2109294230   Τράπεζα Πειραιώς
2109294777   Τράπεζα Πειραιώς
2109294950   Τράπεζα Πειραιώς
2109298100   Κύκλος
2109304200   Κύκλος
2109304230   Κύκλος
2109310230   Κύκλος
2109314231   Κύκλος
2109317025   Κύκλος
2109317636   Κύκλος
2109319823   Κύκλος
2109396800   Creditcom
2109468000   TELEPERFOMANCE
2109468400   TELEPERFOMANCE
2109468552   TELEPERFOMANCE
2109490707   CITIBANK ?
2109508600   VERITAS
2109509000   KLISIS
2109547107   Alphabank
2109555237   Eurobank
2109555953   Eurobank
2109556000   FINTRUST-Mellon
2109556020   FINTRUST-Mellon
2109556222   FINTRUST-Mellon
2109710108   Marfin Collections
2109766716   EOS Matrix
2109766960   EOS Matrix
2109766971   EOS Matrix
2109792800   EOS Matrix
2109792900   EOS Matrix
2109792905   EOS Matrix
2109792901   EOS Matrix
2109891542   
2109847359   Marfin
2111016104   PRS
2111023400   PRS
2111027603   PRS
2111027605   PRS
2111027606   PRS
2111035001   First Data Hellas
2111035003   Eurobank
2111035014   FINTRUST-Mellon
2111035016   FINTRUST-Mellon
2111035400   FINTRUST-Mellon
2111037000   FINTRUST-Mellon
2111041000   FINTRUST-Mellon
2111044218   FINTRUST-Mellon
2111044300   Δικηγορικό Γραφείο Φράγκου
2111044311   Δικηγορικό Γραφείο Φράγκου
2111044313   FINTRUST-Mellon
2111044322   Δικηγορικό γραφείο Φράγκου
2111044330   Δικηγορικό γραφείο Φράγκου
2111044331   Δικηγορικό γραφείο Φράγκου
2111044334   FINTRUST-Mellon
2111044348   Δικηγορικό γραφείο Φράγκου
2111044357   Δικηγορικό γραφείο Φράγκου
2111044358   Δικηγορικό γραφείο Φράγκου
2111044359   Δικηγορικό γραφείο Φράγκου
2111044800   Δικηγορικό Ανδικόπουλου για Τράπεζα Κύπρου
2111043500   FINTRUST-Mellon
2111066420   EFS
2111080300   PRS
2111086100   PRS
2111086225   PRS
2111086227   PRS
2111086230   PRS
2111086239   PRS
2111086241   PRS
2111086244   PRS
2111086245   PRS
2111086247   PRS
2111094999   Eurobank
2111200199   Marfin
2111201141   Κύκλος
2111201142   Κύκλος
2111201143   Κύκλος
2111201147   Κύκλος
2111201252   Κύκλος
2111201254   Κύκλος
2111201256   Κύκλος
2111201258   Κύκλος
2111201259   Κύκλος
2111201320   EFS
2111201850   Κύκλος
2111201851   Κύκλος
2111201855   Κύκλος
2111201856   Κύκλος
2111201857   Κύκλος
2111202207   Κύκλος
2111202230   Κύκλος
2111203026   Κύκλος
2111203027   Κύκλος
2111203028   Κύκλος
2111203029   Κύκλος
2111203050   Κύκλος
2111203051   Κύκλος
2111203052   Κύκλος
2111203053   Κύκλος
2111203054   Κύκλος
2111203055   Κύκλος
2111203490   Κύκλος
2111203491   Κύκλος
2111203493   Κύκλος
2111203494   Κύκλος
2111203495   Κύκλος
2111203498   Κύκλος
2111203499   Κύκλος
2111205400   EFS
2111205408   EFS
2111205454   EFS
2111205456   EFS
2111205476   EFS
2111207200   EFS
2111762299   apell
2111762344   apell
2111767420   apell
2111767446   apell
2111767447   apell
2111767448   apell
2111767497   apell
2111800023   Κύκλος
2111800025   Κύκλος
2111800029   Κύκλος
2111800101   Κύκλος
2111800102   Κύκλος
2111800103   Κύκλος
2111800104   Κύκλος
2111800109   Κύκλος
2111800201   Κύκλος
2111800206   Κύκλος
2111800208   Κύκλος
2111800209   Κύκλος
2111801012   Κύκλος
2111801035   Κύκλος
2111801036   Κύκλος
2111801053   Κύκλος
2111801054   Κύκλος
2111801055   Κύκλος
2111801056   Κύκλος
2111801057   Κύκλος
2111801058   Κύκλος
2111810607   ?
2111810615   ???
2111810643   ???
2111810697   VERITAS
2111811600   Ψύχα CITIBANK
2111812195   
2111819400   Eurobank
2111819401   Eurobank
2111819410   Eurobank
2111819481   Eurobank
2111819550   Eurobank
2111819617   Eurobank
2111819630   Εθνική τράπεζα
2111819632   
2111870812   ???
2111870845   ???
2111872000   
2111872002   
2111880768   
2111880785   ???
2111880799   TTIS
2111883200   VERITAS
2111883906   KLISIS
2111883909   KLISIS
2111883801   KLISIS
2111883821   KLISIS
2111883881   KLISIS
2111899000   KLISIS
2111899011   KLISIS
2112001505   FINTRUST-Mellon
2112001507   FINTRUST-Mellon
2112001540   FINTRUST-Mellon
2112001542   FINTRUST-Mellon
2112001546   FINTRUST-Mellon
2112001548   FINTRUST-Mellon
2112001549   FINTRUST-Mellon
2112001561   FINTRUST-Mellon
2112110101   Κύκλος
2112110103   Κύκλος
2112110105   Κύκλος
2112110106   Κύκλος
2112110107   Κύκλος
2112110226   Κύκλος
2112110228   Κύκλος
2112111600   CON TRUST
2112111606   CON TRUST
2112111623   CON TRUST
2112111692   CON TRUST
2112116565   Εθνική τράπεζα
2112117000   PANO FINANCE
2112117004   PANO FINANCE
2112117005   PANO FINANCE
2112117006   PANO FINANCE
2112117020   PANO FINANCE
2112117023   PANO FINANCE
2112117050   PANO FINANCE
2112117300   PANO FINANCE
2113001200   VERITAS
2113001690   ???
2113004310   VERITAS
2113004668   VERITAS
2113004955   VERITAS
2115000000   EOS Matrix
2115000700   EOS Matrix
2115002403   FINTRUST-Mellon
2115002405   FINTRUST-Mellon
2115002440   FINTRUST-Mellon
2115002442   FINTRUST-Mellon
2115002445   FINTRUST-Mellon
2115002446   FINTRUST-Mellon
2115002448   FINTRUST-Mellon
2115002449   FINTRUST-Mellon
2115002455   FINTRUST-Mellon
2115002466   FINTRUST-Mellon
2115004071   FINTRUST-Mellon
2115004100   FINTRUST-Mellon
2115005440   FINTRUST-Mellon
2115552250   FINTRUST-Mellon
2115552399   FINTRUST-Mellon
2115555874   FINTRUST-Mellon
2116000700   First Call
2116000837   First Call
2116000850   First Call
2117001800   Εμπορική τράπεζα
2117256634   
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 09, 2012, 16:25:54
2117300000   TELEPERFOMANCE
2117301394   TELEPERFOMANCE
2117304201   TELEPERFOMANCE
2117304203   TELEPERFOMANCE
2117304204   TELEPERFOMANCE
2117304205   TELEPERFOMANCE
2117304207   TELEPERFOMANCE
2117304209   TELEPERFOMANCE
2117304210   TELEPERFOMANCE
2117304214   TELEPERFOMANCE
2117304217   TELEPERFOMANCE
2117304229   TELEPERFOMANCE
2117304230   TELEPERFOMANCE
2117304315   TELEPERFOMANCE
2117304322   TELEPERFOMANCE
2117304351   TELEPERFOMANCE
2117304353   TELEPERFOMANCE
2117304389   TELEPERFOMANCE
2117304431   TELEPERFOMANCE
2117304433   TELEPERFOMANCE
2117304438   TELEPERFOMANCE
2117304441   TELEPERFOMANCE
2117304445   TELEPERFOMANCE
2117304449   TELEPERFOMANCE
2117304450   TELEPERFOMANCE
2117304477   TELEPERFOMANCE
2117304501   TELEPERFOMANCE
2117304511   TELEPERFOMANCE
2117304573   TELEPERFOMANCE
2117304605   TELEPERFOMANCE
2117304641   TELEPERFOMANCE
2117304651   TELEPERFOMANCE
2117304660   TELEPERFOMANCE
2117357800   Creditcom
2117454870   TELEPERFOMANCE
2117454955   TELEPERFOMANCE
2117606950   TELEPERFOMANCE
2118880100   CONTRUST
2119891502   FINTRUST-Mellon
2119891505   FINTRUST-Mellon
2119891540   FINTRUST-Mellon
2119891542   FINTRUST-Mellon
2119891545   FINTRUST-Mellon
2119891546   FINTRUST-Mellon
2119891549   FINTRUST-Mellon
2119891555   FINTRUST-Mellon
2119894500   FINTRUST-Mellon
2119894750   FINTRUST-Mellon
2119967702   FINTRUST-Mellon
2119967706   FINTRUST-Mellon
2119967705   FINTRUST-Mellon
2119967740   FINTRUST-Mellon
2119967742   FINTRUST-Mellon
2119967745   FINTRUST-Mellon
2119967746   FINTRUST-Mellon
2119967748   FINTRUST-Mellon
2119967749   FINTRUST-Mellon
2122110229   Κύκλος
2122122380   Κύκλος
2122123216   Κύκλος
2122123265   Κύκλος
2122123276   Κύκλος
2122123283   POSTCREDIT
2122123285   Κύκλος
2122123292   Κύκλος
2126872107   FINTRUST-Mellon
2126875300   FINTRUST-Mellon
2126875720   FINTRUST-Mellon
2126876811   FINTRUST-Mellon
2126876840   FINTRUST-Mellon
2126876842   FINTRUST-Mellon
2126876847   FINTRUST-Mellon
2126876848   FINTRUST-Mellon
2126876850   FINTRUST-Mellon
2126876852   FINTRUST-Mellon
2126876858   FINTRUST-Mellon
2126876861   FINTRUST-Mellon
2130013844   Hellas On Line
2130063742   
2130086460   Eurobank
2130091000   PRS
2130091001   PRS
2130091002   PRS
2130091003   PRS
2130091006   PRS
2130091009   PRS
2130091014   PRS
2130091916   PRS
2130095910   ? ? ?
2130112226   Κύκλος
2130162300   Alphabank
2130171705   
2130175610   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2130175620   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα
2130175640   Σταματελάτος Marfin
2130175650   Δικηγορικό γραφ. Αφοί Σιούφα

Πρόκειται για τη δικηγορική εταιρία των υιών του πρώην υπουργού Σιούφα, η οποία έχει στήσει εισπρακτική εταιρία που αναλαμβάνει διάφορες τράπεζες με μεγάλο αριθμό προσωπικού και επίσης μεγάλο αριθμό υπαλλήλων δικηγόρων. Παίρνουν τηλέφωνο οι υπάλληλοι τηλεφωνητές και λένε ότι τηλεφωνούν από το δικηγορικό γραφείο της Βαρελά, της Ευτυχίδου, του Κοντογεωργίου και άλλων δικηγόρων υπαλλήλων των Σιούφηδων. Διαβάστε σχετικές πληροφορίες στα άρθρα των παρακάτω συνδέσμων.

2130175660
2130175685
2130175950
2130221420   Δικηγορικο γραφείο Κιτσικόπουλου
2130287463   Πειραιώς
2130410335   Πειραιώς
2130290481   KLISIS
2130410574   Πειραιώς
2130425359   KLISIS
2130467812   Πειραιώς
2130671674   Πειραιώς
2144169952   Γενική τράπεζα ???
2155103422   Κρέτζη CITIBANK
2199993001   Alphabank
2199993009   Alphabank
2199993016   Alphabank
2241122409   First Call
2241122417   First Call
2271120955   First Call
2310254315   ?
2310374237   Eurobank
2310498800   FINTRUST-Mellon
2310515399   Δικηγορικό Γεωργιάδου για Citibank
2310525632   Δικηγορικό Γεωργιάδου για Citibank
2310534417   Δικηγόρος ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ
2310546082   Δικηγορικό Γεωργιάδου για Citibank
2310899200   FINTRUST-Mellon
2311239300   
2311470100   FINTRUST-Mellon
2311470101   FINTRUST-Mellon
2311470102   FINTRUST-Mellon
2311470103   FINTRUST-Mellon
2311470104   FINTRUST-Mellon
2311470105   FINTRUST-Mellon
2311470106   FINTRUST-Mellon
2311470107   FINTRUST-Mellon
2311470108   FINTRUST-Mellon
2311470109   FINTRUST-Mellon
2311470110   FINTRUST-Mellon
2311470111   FINTRUST-Mellon
2311470112   FINTRUST-Mellon
2311470113   FINTRUST-Mellon
2311470114   FINTRUST-Mellon
2311470115   FINTRUST-Mellon
2311470116   FINTRUST-Mellon
2311470117   FINTRUST-Mellon
2311470118   FINTRUST-Mellon
2311470119   FINTRUST-Mellon
2311470120   FINTRUST-Mellon
2311470121   FINTRUST-Mellon
2311470122   FINTRUST-Mellon
2311470123   FINTRUST-Mellon
2311470124   FINTRUST-Mellon
2311470125   FINTRUST-Mellon
2311470126   FINTRUST-Mellon
2311470127   FINTRUST-Mellon
2311470128   FINTRUST-Mellon
2311470129   FINTRUST-Mellon
2311470130   FINTRUST-Mellon
2311470131   FINTRUST-Mellon
2311470132   FINTRUST-Mellon
2311470133   FINTRUST-Mellon
2311470134   FINTRUST-Mellon
2311470135   FINTRUST-Mellon
2311470136   FINTRUST-Mellon
2311470137   FINTRUST-Mellon
2311470138   FINTRUST-Mellon
2311470147   FINTRUST-Mellon
2311476302   FINTRUST-Mellon
2311476303   FINTRUST-Mellon
2311476304   FINTRUST-Mellon
2311476305   FINTRUST-Mellon
2311476306   FINTRUST-Mellon
2311476307   FINTRUST-Mellon
2311476308   FINTRUST-Mellon
2311476309   FINTRUST-Mellon
2311476310   FINTRUST-Mellon
2311476311   FINTRUST-Mellon
2311476312   FINTRUST-Mellon
2311476313   FINTRUST-Mellon
2311476314   FINTRUST-Mellon
2311476315   FINTRUST-Mellon
2311476316   FINTRUST-Mellon
2311476317   FINTRUST-Mellon
2311476318   FINTRUST-Mellon
2311476319   FINTRUST-Mellon
2311476320   FINTRUST-Mellon
2311476321   FINTRUST-Mellon
2311476322   FINTRUST-Mellon
2311476323   FINTRUST-Mellon
2311476324   FINTRUST-Mellon
2311476325   FINTRUST-Mellon
2311476326   FINTRUST-Mellon
2311476327   FINTRUST-Mellon
2311476328   FINTRUST-Mellon
2311476329   FINTRUST-Mellon
2311476330   FINTRUST-Mellon
2311476331   FINTRUST-Mellon
2311476332   FINTRUST-Mellon
2311476333   FINTRUST-Mellon
2311476334   FINTRUST-Mellon
2311476335   FINTRUST-Mellon
2311476336   FINTRUST-Mellon
2311476337   FINTRUST-Mellon
2311476338   FINTRUST-Mellon
2311476339   FINTRUST-Mellon
2311769200   Εθνική τράπεζα
2311822870   Δικηγορικό γραφείο Κουνδουρά
2311993100   FINTRUST-Mellon
2311993101   FINTRUST-Mellon
2311993102   FINTRUST-Mellon
2311993103   FINTRUST-Mellon
2311993104   FINTRUST-Mellon
2311993105   FINTRUST-Mellon
2311993106   FINTRUST-Mellon
2311993107   FINTRUST-Mellon
2311993108   FINTRUST-Mellon
2311993147   FINTRUST-Mellon
2312319348   First Call
2410566136   Eurobank
2463115388   First Call
2463115696   First Call
2463115726   First Call
2624061000   PANO INFORM
2624061025   PANO INFORM
2624061542   PANO INFORM
2642061524   ?
2742101306   First Call
2742101309   First Call
2742101435   First Call
2742101908   First Call
2742101947   First Call
2743101425   First Call
2743101920   First Call
6798119922   FINTRUST-Mellon
6933845010   Eurobank
6933845013   Eurobank
6933845029   Eurobank
6933845034   Eurobank
6933845038   Eurobank
6933845041   Eurobank
6933845044   Eurobank
6933845050   Eurobank
6933845067   Eurobank
6933845136   Eurobank
6933845180   Eurobank
6933845185   Eurobank
6933845195   Πανουσόπουλου Eurobank
6933845206   Eurobank
6933845224   Eurobank
6933845242   Eurobank
6933845243   Eurobank
6933845280   Eurobank
6933845401   Eurobank
6933845434   Eurobank
6933845520   Eurobank
6933845640   Eurobank
6936849654   Eurobank
6937856581   FINTRUST-Mellon
6940267336   δικηγορικό Γραφείο Πλευράκη
6940271964   Creditcom
6941655124   Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
6942644795    ?????
6942863037   First Call
6942976588   First Call
6942976894   First Call
6943060918   First Call
6943087775   FINTRUST-Mellon
6943090514   First Call
6943124873   First Call
6943144768   First Call
6943163755   First Call
6943227816   First Call
6943529513   FINTRUST-Mellon
6943546631   FINTRUST-Mellon
6943555523   FINTRUST-Mellon
6943555527   FINTRUST-Mellon
6943911080   First call
6943928727   First call
6944083771   First call
6944131481   First call
6944205687   First call
6944235945   D-MAN
6944393424   First call
6944440251   First call
6944484021   First Call
6944484063   First Call
6944484068   First Call
6944484112   First Call
6944484156   First Call
6944484248   First Call
6944484249   First Call
6944484380   First Call
6944484401   First Call
6944484414   First Call
6944484454   First Call
6944484517   First Call
6944484551   First Call
6944487101   First Call
6944487104   PRS
6944487112   PRS
6944487116   First Call
6944487199   First Call
6944487241   First Call
6944487410   First Call
6944487603   PRS
6944487605   First Call
6944488001   Eurobank
6944488013   Eurobank
6944488030   Eurobank
6944488034   Eurobank
6944488035   Eurobank
6944488038   Eurobank
6944488041   Eurobank
6944488043   Eurobank
6944488075   Eurobank
6944488110   Eurobank
6944488134   Eurobank
6944488180   Eurobank
6944488198   Eurobank
6944488199   Eurobank
6944488220   Eurobank
6944488224   Eurobank
6944488234   Eurobank
6944488252   Eurobank
6944488253   Eurobank
6944488254   Eurobank
6944488302   Eurobank
6944488303   Eurobank
6944488304   Eurobank
6944488305   Eurobank
6944488360   Eurobank
6944489002   TELEPERFOMANCE
6944489011   TELEPERFOMANCE
6944489013   TELEPERFOMANCE
6944489015   TELEPERFOMANCE
6944489025   TELEPERFOMANCE
6944489028   TELEPERFOMANCE
6944489050   TELEPERFOMANCE
6944489052   TELEPERFOMANCE
6944489064   TELEPERFOMANCE
6944489073   TELEPERFOMANCE
6944489074   TELEPERFOMANCE
6944489077   TELEPERFOMANCE
6944489085   TELEPERFOMANCE
6944489112   TELEPERFOMANCE
6944489140   TELEPERFOMANCE
6944489189   TELEPERFOMANCE
6944489115   TELEPERFOMANCE
6944489118   TELEPERFOMANCE
6944489122   TELEPERFOMANCE
6944489127   TELEPERFOMANCE
6944489134   TELEPERFOMANCE
6944489135   TELEPERFOMANCE
6944489158   TELEPERFOMANCE
6944489168   TELEPERFOMANCE
6944489173   TELEPERFOMANCE
6944489190   TELEPERFOMANCE
6944489198   TELEPERFOMANCE
6944489204   TELEPERFOMANCE
6944489211   TELEPERFOMANCE
6944489221   TELEPERFOMANCE
6944489223   TELEPERFOMANCE
6944489224   TELEPERFOMANCE
6944489229   TELEPERFOMANCE
6944489240   TELEPERFOMANCE
6944489242   TELEPERFOMANCE
6944489243   TELEPERFOMANCE
6944489257   TELEPERFOMANCE
6944489266   TELEPERFOMANCE
6944489277   TELEPERFOMANCE
6944489287   TELEPERFOMANCE
6944489293   TELEPERFOMANCE
6944489299   TELEPERFOMANCE
6944489313   TELEPERFOMANCE
6944489320   TELEPERFOMANCE
6944489357   TELEPERFOMANCE
6944489386   TELEPERFOMANCE
6944489399   TELEPERFOMANCE
6944489407   TELEPERFOMANCE
6944489409   TELEPERFOMANCE
6944489432   TELEPERFOMANCE
6944489439   TTIS
6944489454   TELEPERFOMANCE
6944489475   TELEPERFOMANCE
6944489479   TELEPERFOMANCE
6944489486   TELEPERFOMANCE
6944489500   TELEPERFOMANCE
6944489506   TELEPERFOMANCE
6944489548   TELEPERFOMANCE
6944489557   TELEPERFOMANCE
6944489558   TELEPERFOMANCE
6944489568   TELEPERFOMANCE
6944489578   TELEPERFOMANCE
6944489579   TELEPERFOMANCE
6944489609   TELEPERFOMANCE
6944489611   TELEPERFOMANCE
6944489622   TELEPERFOMANCE
6944489624   TELEPERFOMANCE
6944489643   TELEPERFOMANCE
6944489653   TELEPERFOMANCE
6944489662   TELEPERFOMANCE
6944489667   TELEPERFOMANCE
6944489676   TELEPERFOMANCE
6944489679   TELEPERFOMANCE
6944489717   TELEPERFOMANCE
6944489734   TELEPERFOMANCE
6944489741   TELEPERFOMANCE
6944489747   TELEPERFOMANCE
6944489751   TELEPERFOMANCE
6944489755   TELEPERFOMANCE
6944489830   FINTRUST-Mellon
6944489831   TELEPERFOMANCE
6944489833   TELEPERFOMANCE
6944489839   TELEPERFOMANCE
6944489849   TELEPERFOMANCE
6944489850   FINTRUST-Mellon
6944489863   TELEPERFOMANCE
6944489869   TELEPERFOMANCE
6944489871   TELEPERFOMANCE
6944489886   TTIS
6944489890   TELEPERFOMANCE
6944489891   TELEPERFOMANCE
6944489909   TELEPERFOMANCE
6944489920   Eurobank
6944489921   Eurobank
6944489928   Eurobank
6944489931   TELEPERFOMANCE
6944489932   TELEPERFOMANCE
6944489933    FINTRUST-Mellon
6944489936   TELEPERFOMANCE
6944489977   TELEPERFOMANCE
6944489999   TELEPERFOMANCE
6944603333   
6945050640   First Call
6947007815   First Call
6947549427   First Call
6947595151   First Call
6947705907   First Call
6947876216   First Call
6948258351   First Call
6948386772   First Call
6948206824   First Call
6948421125   First Call
6948578831   First Call
6948648101   First Call
6948654676   First Call
6948700149   First Call
6948807701   
6948982805   Τζανίνης Citibank
6948982806   Τζανίνης Citibank
6948982808   Τζανίνης Citibank
6949087427   First Call
6949731600   First Call
6949731661   First Call
6950960755   First Call
6951114228   First Call
6951124321   First Call
6951666100   Δικηγορικό ΠΛΕΥΡΑΚΗ για Millenium Bank
6951796548   Eurobank
6951920452   Eurobank
6951920455   Eurobank
6951920458   Eurobank
6951978081   Ψύχας Citibank
6956667410   First Call
6956717287   First Call
6956870780   First Call
6956969517   First Call
6957124238   First Call
6957382656   First Call
6957217996   Γιουρουκελη Citibank
6957408186   First Call
6958125578   First Call
6958206632   First Call
6958364943   First Call
6958472908   First Call
6958480303   First Call
6958590770   First Call
6958744660   First Call
6958808696   First Call
6958824628   FINTRUST-Mellon
6970054459   Δικηγορικό γραφείο ………. Eurobank
6970608029   
6970967810   
6971512689   Cosmote – ληξιπρόθεσμα
6973110010   Eurobank
6973110013   Eurobank
6973110015   Eurobank
6973110018   Eurobank
6973110021   Eurobank
6973110031   Eurobank
6973110035   Eurobank
6973110038   Eurobank
6973110041   Eurobank
6973110043   Eurobank
6973110064   Eurobank
6973110067   Eurobank
6973110134   Eurobank
6973110174   Eurobank
6973110182   Eurobank
6973110195   Eurobank
6973110199   Eurobank
6973110205   Eurobank
6973110206   Eurobank
6973110212   Eurobank
6973110213   Eurobank
6973110221   Eurobank
6973110224   Eurobank
6973110253   Eurobank
6973110261   Eurobank
6973110287   Eurobank
6973110304   Eurobank
6973110324   Eurobank
6973110400   Πανουσόπουλου Eurobank
6973110401   Eurobank
6973110490   Eurobank
6973158343   e-value
6973158369   FINTRUST-Mellon
6973158377   FINTRUST-Mellon
6973158583   e-value
6973158601   e-value
6973158634   FINTRUST-Mellon
6973158666   e-value
6973158685   e-value
6973158688   e-value
6973159688   FINTRUST-Mellon
6973310098   Eurobank
6973325533   FINTRUST-Mellon
6973430141   Eurobank
6973494931   FINTRUST-Mellon
6973494934   FINTRUST-Mellon
6973558316   FINTRUST-Mellon
6973558334   FINTRUST-Mellon
6975888354   FINTRUST-Mellon
6973558539   
6974265574   
6976000664   PALADINO
6976155524   First Call
6978114854   FINTRUST-Mellon
6978114864   FINTRUST-Mellon
6978114866   FINTRUST-Mellon
6978114867   FINTRUST-Mellon
6978114869   FINTRUST-Mellon
6978114883   FINTRUST-Mellon
6978114888   FINTRUST-Mellon
6978114889   FINTRUST-Mellon
6978114891   FINTRUST-Mellon
6978114892   FINTRUST-Mellon
6978114894   FINTRUST-Mellon
6978114895   FINTRUST-Mellon
6978114898   FINTRUST-Mellon
6978119511   FINTRUST-Mellon
6978119512   FINTRUST-Mellon
6978119922   FINTRUST-Mellon
6978119923   FINTRUST-Mellon
6978119924   FINTRUST-Mellon
6978119926   FINTRUST-Mellon
6978119927   FINTRUST-Mellon
6978119529   FINTRUST-Mellon
6978119940   FINTRUST-Mellon
6978119944   FINTRUST-Mellon
6978119945   FINTRUST-Mellon
6978119946   FINTRUST-Mellon
6978119948   FINTRUST-Mellon
6978119949   FINTRUST-Mellon
6978119955   FINTRUST-Mellon
6978119956   FINTRUST-Mellon
6978119567   FINTRUST-Mellon
6978119568   FINTRUST-Mellon
6978447259   FINTRUST-Mellon
6978447738   FINTRUST-Mellon
6978453870   FINTRUST-Mellon
6978484153   FINTRUST-Mellon
6978484158   FINTRUST-Mellon
6978484270   FINTRUST-Mellon
6978484271   FINTRUST-Mellon
6978484275   FINTRUST-Mellon
6978484276   FINTRUST-Mellon
6978484278   FINTRUST-Mellon
6978484279   FINTRUST-Mellon
6978484282   FINTRUST-Mellon
6978484285   FINTRUST-Mellon
6978484879   FINTRUST-Mellon
6978853421   Δικηγορικο γραφείο Κιτσικόπουλου
6979977534   FINTRUST-Mellon
6979977536   FINTRUST-Mellon
6979977537   FINTRUST-Mellon
6979977538   FINTRUST-Mellon
6979977570   FINTRUST-Mellon
6979977575   FINTRUST-Mellon
6979977576   FINTRUST-Mellon
6979977578   FINTRUST-Mellon
6979977579   FINTRUST-Mellon
6979977585   FINTRUST-Mellon
6979979752   FINTRUST-Mellon
6979979754   FINTRUST-Mellon
6979979756   FINTRUST-Mellon
6979979757   FINTRUST-Mellon
6979979771   FINTRUST-Mellon
6979979774   FINTRUST-Mellon
6979979776   FINTRUST-Mellon
6979979778   FINTRUST-Mellon
6979979779   FINTRUST-Mellon
6979988818   FINTRUST-Mellon
6983335130   
6985167375   FINTRUST-Mellon
6985167376   FINTRUST-Mellon
6985167378   FINTRUST-Mellon
6985552871   Eurobank
6985552854   Eurobank
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 09, 2012, 17:03:07
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚH 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
http://www.pothenesxes.gr/02-oikon-skan/0201100415c-081130-197pth-32-33-34.pdf

Οι υιοί Σιούφα και ο πρόεδρος του «Τειρεσία» συνεργάτες εισπρακτικής εταιρείας

Οι δικηγόροι αδελφοί Γιώργος και Μάριος Σιούφας και ο επικεφαλής του «Τειρεσία» Γιάννης Μούργελας σε συνεργασία ΅ε εισπρακτική εταιρεία συ΅΅ετέχουν σε «βιο΅ηχανία» κατασχέσεων ακινήτων για λογαριασ΅ό των ΅εγάλων τραπεζών

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ αρχίζει και αγγίζει όλο και περισσότερo xιλιάδες ελληνικές οικογένειες, πολλαπλασιάζονται οι φωνές αγανάκτησης για τον ρόλο και τις ΅εθοδεύσεις των εισπρακτικών εταιρειών που προσλα΅βάνουν οι τράπεζες και οι οποίες τείνουν να ΅ετατραπούν σε κοινωνική ΅άστιγα.

ΤΗΣ ΗΛΙΑΝΑΣ ΓΑΒΑΛΑ

Οι εταιρείες αυτές υπό τον ΅ανδύα της νο΅ι΅ότητας διεκπεραιώνουν τη βρό΅ικη δουλειά των τραπεζών και δεν ορρωδούν προ ουδενός, ΅έχρι που βγάζουν στο σφυρί και περιουσιακά στοιχεία αδύνα΅ων οικονο΅ικά δανειοληπτών. Και βέβαια στην κλι΅άκωση των ενεργειών τους είναι απαραίτητοι και οι δικηγόροι.

Οπως αποκαλύπτει σή΅ερα το «ΘΕΜΑ», οι κ. Γιώργος και Μάριος Σιούφας (υιοί του Προέδρου της Βουλής) συνεργάζονται, ΅εταξύ άλλων, εδώ και χρόνια και ΅ε ΅εγάλη εισπρακτική εταιρεία, διεκπεραιώνοντας τις νο΅ικές ενέργειες για λογαριασ΅ό όλων των ΅εγάλων τραπεζών, ακό΅η και το στάδιο των πλειστηριασ΅ών. Με την ίδια εταιρεία ό΅ως συνεργάζεται και το δικηγορικό γραφείο του κ. Γιάννη Μούργελα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της «Τειρεσίας Α.Ε.», δηλαδή της εταιρείας που έχουν συστήσει οι τράπεζες προκει΅ένου να προφυλάσσονται από τους κακοπληρωτές πελάτες τους! Η δικηγορική εταιρεία των νεαρών δικηγόρων και υιών Σιούφα γνώρισε πλήρη άνθηση και τεράστιο τζίρο κατά τη διάρκεια της νεοδη΅οκρατικής διακυβέρνησης, εξασφαλίζοντας ΅εγάλα πακέτα συνεργασίας ΅ε όλες τις τράπεζες.
 
Μέσω της οικογενειακής δικηγορικής εταιρείας οι κύριοι Γιώργος και Μάριος Σιούφας δη΅ιούργησαν «βιο΅ηχανία» κατασχέσεων και πλειστηριασ΅ών ακινήτων σε συνεργασία ΅ε τις ΅εγαλύτερες ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Ε΅πορική, Eurobank, Aspis κ.λπ), από τις οποίες παίρνουν πακέτα προση΅ειώσεων ακινήτων, διαταγών πληρω΅ών, κατασχέσεων και pλειστηριασ΅ών εισπράττοντας ως α΅οιβή εκατο΅΅ύρια ευρώ. Αρκεί να αναφερθεί ότι
ο νεότερος Σιούφας, την πρώτη χρονιά της άσκησης του επαγγέλ΅ατός του, έκοψε γρα΅΅άτια προείσπραξης (η κατώτερη επιτρεπό΅ενη α΅οιβή δικηγόρου) από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ύψους 300.000 ευρώ, όταν κανένα από τα ΅εγαλύτερα και παλιότερα δικηγορικά γραφεία δεν φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Eίναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία των αδελφών Σιούφα δήλωσε στην εφορία για το 2007 καθαρά κέρδη 639.336 ευρώ. Το θέ΅α, όπως είναι φυσικό, έγινε αντικεί΅ενο συζητήσεων σε όλο το δικηγορικό σώ΅α.

Επίση΅ος συνεργάτης

Πέρα ό΅ως από τις απευθείας αναθέσεις από τις τράπεζες, η φίρ΅α της εταιρείας «Σιούφας και Συνεργάτες» φιγουράρει ΅εταξύ των επίση΅ων νο΅ικών συνεργατών ΅ιας από τις ΅εγαλύτερες εισπρακτικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα, της «Pano Finance», καταχωρη΅ένης στα ΅ητρώα του υπουργείου Ανάπτυξης ως εταιρεία «Παροχής Συ΅βουλευτικών και Xρη΅ατοοικονο΅ικών Yπηρεσιών», η οποία φέρεται να ανήκει στον κατ’ επάγγελ΅α δικαστικό επι΅ελητή κ. Γεώργιο Πανόπουλο. Οι υπηρεσίες βέβαια που παρέχει στην εταιρεία το γραφείο Σιούφα, καθώς και τρία ακό΅η δικηγορικά γραφεία της Αθήνας, ΅εταξύ των οποίων και το δικηγορικό γραφείο του προέδρου της εταιρείας «Τειρεσίας» κ. Μούργελα, κινούνται στα όρια της νο΅ι΅ότητας εάν φυσικά ισχύουν τα όσα διαπίστωσε η ανεξάρτητη αρχή του Συνήγορου του Καταναλωτή, η οποία διενήργησε έρευνα για τη δράση των εισπρακτικών εταιρειών, ενη΅ερώνοντας για τα αποτελέσ΅ατά της τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Στην επίση΅η ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από έναν ακριβώς χρόνο ο τότε Συνήγορος του Kαταναλωτή κ. Γιάννης Αδα΅όπουλος επιση΅αίνει ΅εταξύ άλλων: «Η είσπραξη απαιτήσεων από τέτοιες εταιρείες συνιστά αντιποίηση του δικηγορικού λειτουργή΅ατος και θίγει τις θεσ΅οθετη΅ένες από την Πολιτεία και τουςνό΅ους αποκλειστικές αρ΅οδιότητες δικηγόρων και δικαστικών επι΅ελητών». Κυβερνητικές πηγές, πάντως, ΅ιλούν για ΅είζον πολιτικό και ηθικό ζήτη΅α που δεν ΅πορεί να καλυφθεί πίσω από τα προφανή συνήθη επιχειρή΅ατα. Αντιθέτως, σε ΅ια εποχή που η δράση των εταιρειών αυτών έχει προκαλέσει τεράστιο κοινωνικό πρόβλη΅α για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, το ηθικό ζήτη΅α αποκτά ακό΅η ΅εγαλύτερη ση΅ασία. Γιατί άραγε όλες οι ΅εγάλες τράπεζες επέλεξαν τους υιούς Σιούφα, 28 και 33 ετών έκαστος, για όλες αυτές τις δουλειές;

Πλειστηριασ΅οί, εγγραφή προση΅ειώσεων, σύνταξη εξώδικων καταγγελιών, έκδοση διαταγών πληρω΅ής, πράξεις εκτέλεσης. Αυτές είναι οι υπηρεσίες που παρέχει στους ενδιαφερο΅ένους η εισπρακτική εταιρεία «Pano Finance» ΅έσω των συνεργατών της, που στην προκει΅ένη περίπτωση είναι η δικηγορική εταιρεία των υιών Σιούφα («Σιούφας και Συνεργάτες»), που ανήκει στους κυρίους Γιώργο και Μάριο Σιούφα, και το δικηγορικό γραφείο του προέδρου της εταιρείας «Τειρεσίας Α.Ε.» και νο΅ικού συ΅βούλου της Ενωσης Τραπεζών κ. Μούργελα («Μούργελας -∆η΅ητρόπουλος - Κωνσταντέλιας - Γαλανός»). Στην ιστοσελίδα της συγκεκρι΅ένης εισπρακτικής εταιρείας ε΅φανίζονταν ΅έχρι πρότινος όλα τα ονό΅ατα των συνεργατών, ΅εταξύ των οποίων και άλλες δύο ΅εγάλες δικηγορικές εταιρείες («Παπαϊωάννου - Τσιρόγιαννη και Συνεργάτες» και «Μαγριπλής - Χαλακατεβάκης και Συνεργάτες»), αλλά και το γραφείο του ιδιοκτήτη της «Pano Finance» κ. Πανόπουλου, ΅ε την επωνυ΅ία «Γραφείο ∆ικαστικών Επι΅ελητών Γιώργος Πανόπουλος - Πολίτα Πανοπούλου».

Χάθηκε η ιστοσελίδα

Από τις 25 Οκτωβρίου του 2008, δηλαδή σχεδόν ΅έχρι πριν από έναν ΅ήνα, στη συγκεκρι΅ένη
ιστοσελίδα ε΅φανίζονταν όλα τα ονό΅ατα των συνεργαζό΅ενων δικηγορικών γραφείων. Στη συνέχεια, ως εκ θαύ΅ατος, η ιστοσελίδα έπαψε να υπάρχει. Να θυ΅ίσου΅ε ότι ήταν η εποχή που άρχισε να δη΅ιουργείται θόρυβος γύρω από τον ρόλο των εισπρακτικών εταιρειών. Θαύ΅α επίσης αποτελεί και το γεγονός ότι η «Pano Finance» δεν υπάρχει στη λίστα των εισπρακτικών εταιρειών που πριν από λίγο καιρό έδωσε στη δη΅οσιότητα ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Αυτό ό΅ως δεν ση΅αίνει ότι η εταιρεία έπαψε να υφίσταται.

Με πελατολόγιο που θα ζήλευαν όλες οι εισπρακτικές εταιρείες, στην ιστοσελίδα της φιγουράριζαν ονό΅ατα τραπεζών όπως οι Alpha Bank, Aspis Bank, ABN AMRO, FBB (θυγατρική της ΑΤΕ), Emporiki Bank, Eurobank, Marfin Egnatia Bank, Marfin Laiki Bank και η εταιρεία «Συκάρης».
 
Η δικηγορική εταιρεία Σιούφα παίρνει πακέτα προση΅ειώσεων ακινήτων και πλειστηριασ΅ών εισπράττοντας εκατο΅΅ύρια ευρώ
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 10, 2012, 12:23:05
Τα τραπεζικά βαμπίρια πήραν θάρρος και πάλι, λόγω και της καπιταλιστικής μας κυβέρνησης, και χύθηκαν στον κόσμο, να του πιουν το αίμα, να περισώσουν ότι μπορούν τελευταία στιγμή, πριν την κρατικοποίησή τους.

'Οπως βλέπουμε, σωτηρία δεν μπορεί να υπάρξει,

αν δεν αλλάξει ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ όλος ο Ελληνικός Λαός...

αν δεν απαιτήσει όλος ο Ελληνικός Λαός, Λαϊκό Ηγέτη, και Λαϊκή Διακυβέρνηση.

Πρώτο κόμμα η αποχή!1

Ο Βασιλιάς Πέθανε!
Καιρός να αυτοκυβερνηθούμε!
_______________________________________________________________________

1 http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,2685.msg16994.html#msg16994
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 19, 2012, 01:25:21
http://www.protothema.gr/economy/article/?aid=187277

Τι μας περιμένει μετά τις εκλογές τους
Πλειστηριασμοί,εισπρακτικές ...και μπλόκο στους μισθούς


Ισχυρό σοκ σε 200.000 κατόχους ακινήτων που δεν πληρώνουν τις δόσεις των στεγαστικών δανείων αναμένεται να επιφέρει η απόφαση της τρόικας να επιταχύνει χρονικά τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις κατασχέσεις των ακινήτων από τις τράπεζες, αλλά και ταυτόχρονα να ξεκινήσουν μαζικοί πλειστηριασμοί σπιτιών και καταστημάτων από το καλοκαίρι του 2012.

Οι αποφάσεις αυτές θα οδηγήσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να χάσουν σπίτια και μαγαζιά, τα οποία θα βγουν σε πλειστηριασμούς για ένα κομμάτι ψωμί. Και μάλιστα πολύ σύντομα… Τι σημαίνουν όλα αυτά; Καταρχήν η τρόικα ανατρέπει προηγούμενη απόφαση της κυβέρνησης που απαγορεύει τους πλειστηριασμούς ακινήτων μέχρι 200.000 ευρώ τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, αλλά και της πρώτης κατοικίας δανειοληπτών ανεξαρτήτως ποσού έως τα τέλη του 2012. Οι κύριοι Πολ Τόμσεν, Ματίας Μορς και Κλάους Μαζούχ, που επιδιώκουν την ταχύτατη εσωτερική υποτίμηση της αγοράς ακινήτων, θεωρούν ότι η απαγόρευση πρέπει να ισχύσει όχι έως το τέλος του 2012, αλλά έως το τέλος Ιουνίου του 2012 (δηλαδή να μετατεθεί 6 μήνες νωρίτερα). Σχετικές εντολές έχουν δοθεί ήδη στους αρμόδιους υπουργούς και η τελική απόφαση θα ληφθεί από την επόμενη κυβέρνηση. Η τωρινή αναστολή αφορά τόσο στους πλειστηριασ΅ούς που επισπεύδονται από τις τράπεζες για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ όσο και αυτούς που επισπεύδονται από οποιονδήποτε εις βάρος της πρώτης ή της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, ενώ την αναγκαστική εκτέλεση αποφεύγουν και όσοι προσφεύγουν στα δικαστήρια για υπαγωγή στον νό΅ο (3869/2010) για τη ρύθ΅ιση οφειλών των υπερχρεω΅ένων φυσικών προσώπων.
________________________________________________________________________________

http://e-thessalia.gr/?p=22154

Προσημειώσεις 454 ακινήτων από κάρτες

Αλλάζει πλέον το σκηνικό για πολλούς οφειλέτες, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν πιστωτικές κάρτες ή καταναλωτικά δάνεια και δεν έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Οι τράπεζες, μετά την έκδοση διαταγών πληρωμής, προχωρούν σε προσημείωση ακινήτου του οφειλέτη, ώστε να διασφαλίσουν τα οφειλόμενα. Παράλληλα συνεχίζεται η έκδοση διαταγών πληρωμής για επαγγελματικά δάνεια ή αλληλόχρεους λογαριασμούς, ενώ τον τελευταίο μήνα παρατηρείται αύξηση των αιτήσεων έκδοσης διαταγών πληρωμής για μη καταβολή μισθωμάτων.

Τον Ιούνιο οι περισσότερες διαταγές πληρωμής αφορούν σε μισθώματα. Το συνολικό ποσό Ιουνίου ανέρχεται σε 3,8 εκατομμύρια ευρώ.

Στις 454 ανέρχονται οι προσημειώσεις ακινήτων στη Μαγνησία για οφειλές από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Οι προσημειώσεις έγιναν μετά την έκδοση διαταγών πληρωμής από το Ειρηνοδικείο Βόλου και αφορούν έως το ποσό των 20.000 ευρώ. Αφορούν δε μόλις στο πρώτο εξάμηνο του 2012. Πολλά από τα ακίνητα είναι πρώτη κατοικία και οι τράπεζες φαίνεται πως δεν μπορούσαν να διασφαλίσουν τα χρήματά τους. Όπως επισημαίνουν δικαστικοί είναι η πρώτη φορά που γίνονται προσημειώσεις ακινήτων για οφειλές από πιστωτικές κάρτες.

«Πρωταγωνίστρια», όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ειρηνοδικείου Βόλου, εμφανίζεται τράπεζα, που θεωρητικά φέρεται να έχει εκχωρήσει πολλά καταναλωτικά δάνεια και κάρτες.

Στο μεταξύ, έχει αυξηθεί κατά 30% περίπου ο αριθμός των διαταγών πληρωμής από το Ειρηνοδικείο Βόλου το τελευταίο έτος, ενώ «βροχή» είναι και οι αιτήσεις για ένταξη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Έως και χθες είχαν κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο 328 αιτήσεις και η εκδίκασή τους προσδιορίζεται για το Σεπτέμβριο του 2013.
Στο αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου Βόλου κατατέθηκαν τον περασμένο μήνα 77 διαταγές πληρωμής, αξίας 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι 60 από αυτές αφορούν σε μισθώματα. Μία διαταγή πληρωμής τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 261.000 ευρώ.

Οι τράπεζες στη συνέχεια προχωρούν σε πλειστηριασμούς ακινήτων. Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται αυξημένη κίνηση στα γραφεία των δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι καλούνται να εκτελέσουν τις εντολές των τραπεζών.
Από την αρχή του έτους -2012- οι διαταγές πληρωμής του Πρωτοδικείου Βόλου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 37 εκατομμυρίων ευρώ.

Σημειώνεται ότι το Μάιο εκδόθηκαν 105 διαταγές πληρωμής, ενώ τον Απρίλιο είχαν εκδοθεί 83. Οι αιτήσεις προέρχονται κυρίως από τράπεζες και δεν αφορούν μόνο επαγγελματικά ή στεγαστικά δάνεια και αλληλόχρεους λογαριασμούς, αλλά τώρα πλέον και δάνεια καταναλωτικής πίστης, όπως πιστωτικές κάρτες.

Κάποιες από τις αποφάσεις αφορούν και σε μισθώματα. Όπως προκύπτει οι οφειλές από μισθώματα είναι για διάστημα οκτώ ή και εννέα μηνών. Αφορούν τόσο επαγγελματικά μισθώματα, όσο και ιδιωτών. Τα οφειλόμενα ποσά είναι πάνω από 20.000 ευρώ, στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Στην έκδοση διαταγών πληρωμής προχωρούν ιδιώτες κατά οργανισμών του δημοσίου, αλλά και ιδιώτες κατά άλλων ιδιωτών. Επίσης αξίζει να αναφερθεί η προσφυγή στο Πρωτοδικείο διαχειριστών πολυκατοικιών για μη καταβολή κοινοχρήστων. Από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις η έκδοση διαταγής πληρωμής 850 ευρώ για μη καταβολή κοινοχρήστων.

Η έκδοση διαταγών πληρωμής πιστωτικών καρτών έγινε για ποσά 12.000 ευρώ, 33.000 ευρώ, αλλά και μικρότερα.
Από την αρχή του έτους η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής συνεχίζεται ακάθεκτα στο αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου Βόλου. Η συντριπτική πλειοψηφία των διαταγών πληρωμής προέρχεται από τις τράπεζες.
Υπενθυμίζεται ότι στο ποσό των 4.248.000 ευρώ υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις 99 διαταγές πληρωμής που εκδόθηκαν για το μήνα Μάρτιο 2012 από το Πρωτοδικείο Βόλου. Το Φεβρουάριο του 2012, εκδόθηκαν 99 διαταγές πληρωμής, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011 εκδόθηκαν 114. Από την αρχή του έτους εκδόθηκαν 542 διαταγές πληρωμής, ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα είχαν εκδοθεί 304. Ωστόσο η διαφορά επικεντρώνεται στο ότι τα ποσά τώρα πλέον είναι μεγαλύτερα. Το 2011 καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ αποφάσεων διαταγών πληρωμής, η αξία των οποίων έφτασε στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου τμήματος του Πρωτοδικείου Βόλου το 2011 εκδόθηκαν 1223 διαταγές πληρωμής συνολικής αξίας 85 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2010 εκδόθηκαν 1080, το 2009 εκδόθηκαν 911, το 2008, 649 και το 2007, 437. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην ουσία οι αποφάσεις αυτές δεν εκτελούνται, καθώς οι δανειολήπτες αδυνατούν και πολλοί έχουν δηλώσει αδυναμία πληρωμής.

Τούλα Κεκάτου
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 19, 2012, 01:37:26
http://www.protothema.gr/economy/article/?aid=187277
Ισχυρό σοκ σε 200.000 κατόχους ακινήτων που δεν πληρώνουν τις δόσεις των στεγαστικών δανείων αναμένεται να επιφέρει η απόφαση της τρόικας να επιταχύνει χρονικά τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις κατασχέσεις των ακινήτων από τις τράπεζες, αλλά και ταυτόχρονα να ξεκινήσουν μαζικοί πλειστηριασμοί σπιτιών και καταστημάτων από το καλοκαίρι του 2012.
[...]
Οι τράπεζες στη συνέχεια προχωρούν σε πλειστηριασμούς ακινήτων. Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται αυξημένη κίνηση στα γραφεία των δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι καλούνται να εκτελέσουν τις εντολές των τραπεζών.
Από την αρχή του έτους -2012- οι διαταγές πληρωμής του Πρωτοδικείου Βόλου ανέρχονται στο συνολικό ποσό

'Αρχισε το Μεγάλο Πλιάτσικο, παρόλο που νομίσαμε πως προστατεύεται η χώρα μας, με την εγκαθίδρυση της Νέας Κυβέρνησης...

Στόχος τους είναι να ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, έτσι ώστε να κάνουν ΝΕΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, διότι ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ, και ειδικά τα ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ και οι ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ειναι ΠΑΡΑΝΟΜΑ, ως Τραπεζικά προϊόντα, και επομένως ΑΚΥΡΑ.

Δεν χρειάζεται λοιπόν να πληρώσετε τίποτα στις Τράπεζες ειδικά όσον αφορά τα Καταναλωτικά Δάνεια και τις Πιστωτικές Κάρτες, διότι όπως έχουμε καταγγείλει είναι ΑΚΥΡΑ.

Εκβιάζουν λοιπόν τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, με ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, δήθεν πλειστηριασμούς, και ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, όχι για να τους πάρουν τα ακίνητα, διότι είναι άχρηστα, αλλά για να φτιάξουν νέες συμβάσεις, με ΥΠΟΘΗΚΗ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ...

Μας θέλουν λοιπόν όλους μας ΚΕΦΑΛΟΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΥΣ ΣΚΛΑΒΟΥΣ για να μας ΑΡΜΕΓΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

Τι θα κάνουμε λοιπόν?

Θα τους αφήσουμε να μας αιχμαλωτίσουν, ληστέψουν, παγιδέψουν, εμάς, τα παιδιά μας, και τα τρισέγγονά μας, ή θα τους ΑΙ ΣΙΧΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ?

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΝΤΟΥ.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΕΣ.
ΜΗΝ ΜΑΣΑΤΕ.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΠΟΚΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ ΠΙΣΩ.
ΔΙΟΤΙ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ.

ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑΣ!

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ!

ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΩΡΑ!

ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ!

ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΙΣΩ!

ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΙΝΑΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΤΑΊΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΩΡΑ!

ΜΑΣ ΛΗΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ!
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 19, 2012, 01:55:24
Ας κατανοήσουμε ποια είναι τα σχέδια του Εχθρού, έτσι ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, να πολεμήσουμε καλύτερα.

Δεν θέλουν τα ΑΚΙΝΗΤΑ μας!
Είναι άχρηστα για αυτούς, δεν μπορούν να τα πουλήσουν!

Αυτό που θέλουν είναι να κάνουν ΝΕΕΣ ΕΓΚΥΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, διότι κατάφεραν να σπάσουν το πλαφόν του νόμιμου επιτοκίου, και να το απελευθερώσουν, χρεώνοντας ακόμα και διαφορετικό επιτόκιο σε κάθε πελάτη.


Γνωρίζουν πολύ καλά, πως τους έχουμε στο χέρι, και δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα πίσω από τις ΑΚΥΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, και έτσι όλο αυτό το διάστημα μαγείρεψαν να μας την φέρουν από την πίσω πόρτα.

'Αλλαξαν τον Νομικό πλαίσιο, περί νόμιμου επιτοκίου, και έρχονται ως Μεγάλοι Εκβιαστές, να πιέσουν για Ανανέωση των Συμβάσεων, με ΥΠΟΘΗΚΗ τα ΑΚΙΝΗΤΑ μας, και έτσι ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΟΤΟΚΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΑΤΙΣΑΝ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ...

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Η ΤΡΟΪΚΑ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!

ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΑΝ ΛΑΟΣ.

ΝΟΜΙΣΑΜΕ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΗΡΕΜΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ....

ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΛΕΠΟΥΡΙ!

ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΦΙΛΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ...

ΕΜΕΙΣ, Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, 'Η ΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΜΠΙΡΙΑ!

ΔΡΑΣΕ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΤΩΡΑ, ΣΗΜΕΡΑ!

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ!
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 19, 2012, 02:11:22
Δέστε τι κάνουν οι απατεώνες και εμείς καθόμαστε άπραγοι ενώ μας ληστεύουν!
Ξεσηκωθείτε ΤΩΡΑ!

http://alampasis.blogspot.gr/2012/03/blog-post_19.html

Τραπεζικά δάνεια και νέος νόμος για την "Δίκαιη δίκη": Εισαγωγή πρωτοφανούς ρύθμισης που παράγει εξοντωτικούς τόκους

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

(http://3.bp.blogspot.com/-1IPdcFi1smg/T2aMo50hBrI/AAAAAAAAAWc/cb5MZqU4etA/s1600/corporate_crooks.jpg)


Νόμος για την "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής": Εισαγωγή πρωτοφανούς στα νομικά χρονικά ρύθμισης, που ενεργοποιείται αν τολμήσεις και αρνηθείς να  αναγνωρίσεις ΠΑΡΑΝΟΜΟ προς την τράπεζα χρέος και κινηθείς δικαστικά εναντίον της!!!

Με το νέο νόμο 4055/2012 για την "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής" τροποποιήθηκε το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα.

1. Τι ίσχυε ΠΡΙΝ την τροποποίηση του άρθρου 346 ΑΚ για τα δάνεια στις τράπεζες

Από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα προέβλεπε ότι οφειλέτης χρηματικής οφειλής, και αν δεν βρίσκεται σε καθυστέρηση (υπερημερία), οφείλει νόμιμους τόκους αφότου επιδόθηκε η αγωγή για το ληξιπρόθεσμο χρέος. Το νόμιμο επιτόκιο σήμερα είναι 6,75%. Ο νόμιμος τόκος υπερημερίας (καθυστέρησης) είναι 2 μονάδες πάνω. Το εκαστοτε νόμιμο επιτόκιο ορίζεται από το νόμο (διαφέρει δηλ ανά περίοδο). Με την 1219/2001 απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε μεταξύ άλλων, ότι τα τραπεζικά επιτόκια που υπερβαίνουν το όριο που θέτει ο νόμος είναι ΠΑΡΑΝΟΜΑ (τα τραπεζικά επιτόκια ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνουν τα εξωτραπεζικα).

Σημείωση: ΔΕΝ υπάρχει ΜΙΑ σύμβαση δανείου με τράπεζα που να ΜΗΝ περιέχει άκυρους Όρους. Οι πλέον παράνομες είναι οι συμβάσεις πιστωτικών καρτών (έχω εντοπίσει μέχρι και 12 άκυρους Όρους). Αυτά δεν τα λέω εγώ… Έτσι έχουν κριθεί από τα ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Οι συμβάσεις που υπογράφετε με τις τράπεζες από τις οποίες  βγάζουν διαταγές πληρωμής εναντίον σας, περιέχουν Όρους που είναι ΑΚΥΡΟΙ όπως αυτοί έχουν κριθεί με τις 430/05, 1219/01, 2123/2009, 417/2010 και 652/2010 του Αρείου Πάγου, 5253/03, και 6291/00 του Εφετείου Αθηνών, 1119/02, 1208/98 και 961/07 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 1210/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας κ.α.        

Έστω λοιπόν ότι η τράπεζα σου έβγαζε πριν τρία (3) χρόνια διαταγή πληρωμής για 40.000 ευρώ από σύμβαση πιστωτικής κάρτας με επιτόκιο 18% (+ 2,5% τόκος υπερημερίας). Έστω ότι ασκούσες αμέσως ανακοπή με τον ισχυρισμό ότι το επιτόκιο ύψους 18% είναι παράνομο, δεδομένου ότι  υπερβαίνει το νόμιμο κατά τρεις περίπου φορές (όπως έκρινε η 1219/2001 Α.Π). Έστω ότι το δικαστήριο δεχόταν το λόγο αυτό της ανακοπής και με απόφαση που δημοσιευόταν σήμερα, ακύρωνε τον όρο που επιβάλει επιτόκιο 18% επανακαθορίζοντας την οφειλή σου προς την τράπεζα στο νόμιμο ύψος των 30.000 ευρώ.

Μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης το ΝΟΜΙΜΟ επιτόκιο επιδικίας που θα έτρεχε για τα 30.000 ευρώ για τα τρία (3) αυτά χρόνια ήταν: από 15/03/2009 έως 07/04/2009 νόμιμο επιτόκιο 7,50% (+2 μονάδες τόκος υπερημερίας), από 08/04/2009 έως 12/05/2009 νόμιμο επιτόκιο 7,25% (+2 μονάδες τόκος υπερημερίας), από 13/05/2009 έως 12/04/2011 νόμιμο επιτόκιο 6,75% (+2 μονάδες τόκος υπερημερίας), από 13/04/2011 έως 12/07/2011 νόμιμο επιτόκιο 7,00% (+2 μονάδες τόκος υπερημερίας), από 13/07/2011 έως 08/11/2011 νόμιμο επιτόκιο 7,25% (+2 μονάδες τόκος υπερημερίας), από 09/11/2011 έως 13/12/2011 νόμιμο επιτόκιο 7,00% (+2 μονάδες τόκος υπερημερίας) και από 14/12/2011 έως 15/03/2012 νόμιμο επιτόκιο 6,75% (+2 μονάδες τόκος υπερημερίας).

Πρόσεξε τώρα: Οι ΝΟΜΙΜΟΙ τόκοι επιδικίας με τους οποίους επιβαρύνεσαι ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΑΥΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, είναι βάσει των παραπάνω νόμιμων επιτοκίων,  ΕΥΡΩ 7.984,08. ’ρα σήμερα θα όφειλες ΣΥΝΟΛΙΚΑ, 30.000 που το δικαστήριο όρισε ως ΝΟΜΙΜΗ έναντι της τράπεζας οφειλή (ακυρώνοντας το επιτόκιο ύψους 18%) + 7.984,08 νόμιμοι τόκοι υπερημερίας τριετίας  = 37.984,08 ευρώ.  Κράτα αυτό το νούμερο που είναι η ΝΟΜΙΜΗ ΟΦΕΙΛΗ σου προς την τράπεζα.              

Έστω τώρα ότι η δυσχερής οικονομική κατάσταση στην όποια εξακολουθείς έως και σήμερα να βρίσκεσαι δεν σου επιτρέπει να πληρώσεις τα 30   χιλιάρικα που το δικαστήριο έκρινε ως νόμιμη οφειλή σου έναντι της τράπεζας. ’ρα το ποσό που χρωστάς, εξακολουθεί και τοκίζεται, με το νόμιμο όμως επιτόκιο που αναγράφεται παραπάνω, όπως αυτό θα επανακαθορίζεται κάθε φορά με νόμο.

Δώσε τώρα προσοχή μεγάλη
Αν ΔΕΝ ασκούσες ανακοπή και άρα  ΔΕΝ πρόσβαλες το επιτόκιο ύψους 18% (+2,5 υπερημερίας) που προβλέπει η σύμβαση της τράπεζας, ΔΕΝ θα μπορούσε να επανακαθοριστεί δικαστικά η νόμιμη οφειλή σου έναντι της τράπεζας... ’ρα η οφειλή σου θα οριστικοποιούταν στα 40.000 ευρώ. Πρόσεξε τώρα: Αφού έχασες την προθεσμία και ΔΕΝ άσκησες ανακοπή, τους  τόκους που η τράπεζα θα σου χρέωνε για την ΤΡΙΑ ΑΥΤΑ ΧΡΟΝΙΑ,  θα τους υπολόγιζε με το ΠΑΡΑΝΟΜΟ επιτόκιο που ορίζει η σύμβαση, δηλαδή 18% + 2,5 % = 20,5 % !!! Αυτό μεταφράζεται στο ποσό των 24.355,44 ευρώ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ!!! ’ρα σήμερα θα όφειλες ΣΥΝΟΛΙΚΑ, 40.000 που ήταν το ποσό της διαταγής πληρωμής + 24.355,44 τόκοι υπερημερίας τριετίας = 64.355,44  ευρώ !!!      

Μη ξεχνάς ότι αν σήμερα ΔΕΝ έχεις να πληρώσεις, το παραπάνω ποσό  ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να τοκίζεται με το εξοντωτικό 20,5 %!!!

Και αν νομίζεις ότι αυτό είναι ληστεία, ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΙΠΟΤΑ… Μη ξεχνάς ότι τα παραπάνω ίσχυαν ΠΡΙΝ την τροποποίηση του άρθρου 346 του Αστικού Κώδικα. Κοιτά τώρα να δεις τι θα συμβεί ΜΕΤΑ την τροποποίηση…

2. Τι ισχύει ΜΕΤΑ την αντικατάσταση του άρθρο 346 Αστικού Κώδικα

Το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα το αντικατέστησαν προχθές με το άρθρο 2 ν. 4055/2012 ως εξής:

«Ο οφειλέτης χρηματικής οφειλής, και εάν δεν είναι υπερήμερος, οφείλει νόμιμους τόκους αφότου επιδόθηκε η αγωγή ή η διαταγή πληρωμής για το ληξιπρόθεσμο χρέος (τόκος επιδικίας). Το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες ΑΝΩΤΕΡΟ του τόκου υπερημερίας (!!!), όπως ο τελευταίος ορίζεται εκάστοτε από το νόμο ή με δικαιοπραξία (σύμβαση). Η προσαύξηση αυτή ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ, εάν πριν από τη συζήτηση της αγωγής ο οφειλέτης ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΙ εξωδίκως, ή εάν ΔΕΝ ΑΣΚΗΣΕΙ ΑΝΑΚΟΠΗ κατά της διαταγής πληρωμής αντιστοίχως!!! Με αίτημα του εναγομένου το δικαστήριο δύναται κατ` εξαίρεση, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να επιδικάσει την απαίτηση με το νόμιμο ή συμβατικό τόκο υπερημερίας. Η εξαίρεση ισχύει ιδίως για τις κατ` εύλογη κρίση του δικαστηρίου επιδικαζόμενες χρηματικές απαιτήσεις. Από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης που επιδικάζει εντόκως χρηματική οφειλή ή απορρίπτει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι ΤΡΕΙΣ (3) εκατοστιαίες μονάδες ΑΝΩΤΕΡΟ του τόκου υπερημερίας (!!!). Η προσαύξηση αυτή ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ εάν δεν ασκηθεί ένδικο μέσο (ΕΦΕΣΗ) κατά της οριστικής απόφασης.»

Πάμε τώρα πίσω στο παραπάνω παράδειγμα για να δούμε τι τόκους παράγει η νέα αυτή ρύθμιση για… τη «Δίκαιη δίκη». Έστω λοιπόν ότι η ρύθμιση που πέρασε σήμερα, ίσχυε 3 χρόνια πριν όταν η τράπεζα σου έβγαλε διαταγή πληρωμής για ποσό 40.000 ευρώ από σύμβαση πιστωτικής κάρτας με επιτόκιο 18% (+ 2,5% τόκος υπερημερίας).

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι ο οφειλέτης χρηματικής οφειλής, οφείλει νόμιμους τόκους αφότου επιδόθηκε  η διαταγή πληρωμής. ’ρα αρχίζουν και σου τρέχουν ΑΜΕΣΩΣ τόκοι (από την ημέρα που παραλαμβάνεις η σου θυροκολλείται η διαταγή πληρωμής). Τι τόκοι όμως τρέχουν? Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση η τράπεζα τους υπολογίζει ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΝΩ από τον τόκο υπερημερίας που ορίζει σύμβαση που υπέγραψες (η πλειοψηφία των συμβάσεων ορίζει τόκο υπερημερίας 2,5% αντί 2 που είναι ο νόμιμος). ’ρα στο παράδειγμά μας, με το που σου κοινοποιήθηκε η διαταγή πληρωμής από την παραπάνω πιστωτική κάρτα, θα σου έτρεχαν τόκοι τους οποίους οι τράπεζα θα τους υπολόγιζε στο 22,5% (18% συμβατικό επιτόκιο + 2,5% συμβατικός τόκος υπερημερίας + 2% ΤΟΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ = 22,5%)!!!

Η προσαύξηση αυτή του 2%  ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ, εάν  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ή εάν ΔΕΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΠΗ κατά της διαταγής πληρωμής!!! ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΕ ΠΙΕΖΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΩΣΤΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΟΥ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΔΙΚΑΙΑ!!! ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΦΟΥ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΑΝ ΧΑΣΕΙΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ !!!

Και το ΠΙΟ ΤΡΟΜΕΡΟ είναι, ότι ΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ!!! Όπως παραπάνω ανέφερα, η απαίτηση στο παράδειγμά μας  (διαταγή πληρωμής για το ποσό των 40.000 ευρώ από πιστωτική κάρτα) είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, όπως αυτό κρίθηκε με τις  430/05, 1219/01, 2123/2009, 417/2010 και 652/2010 του Αρείου Πάγου, 5253/03, και 6291/00 του Εφετείου Αθηνών, 1119/02, 1208/98 και 961/07 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 1210/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας κ.α.            

ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΩΡΑ ΚΑΛΑ:
Η διάταξη αυτή θα σε πίεζε στο παράδειγμά μας ΑΦΟΡΗΤΑ, επί 15 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής (προθεσμία άσκησης της ανακοπής), προκειμένου να λάβεις μια ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ απόφαση: ΕΙΤΕ α) ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΚΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΠΗ προκειμένου να τύχεις της «προστασίας» (!!!) της «ευεργετικής» (!!!) ρύθμισης του νόμου (να ΜΗΝ ΧΡΕΩΘΕΙΣ δηλ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΙΝΗ 2% στο επιτόκιο καθυστέρησης), οπότε η οφειλή σου θα είχε οριστικοποιηθεί στα 40.000 ευρώ, ΕΙΤΕ θα ασκούσες ανακοπή και μέχρι να εκδοθεί απόφαση σε πρώτο ΜΟΝΟ βαθμό, ΘΑ ΣΟΥ ΕΤΡΕΧΑΝ 2% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΚΟΙ, επειδή σήκωσες κεφάλι και πήγες στα δικαστήρια!!!    

Αν λοιπόν έπαιρνες την απόφαση να ΜΗΝ ασκήσεις  ανακοπή, η τράπεζα ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΥΤΑ ΧΡΟΝΙΑ θα υπολόγιζε τους τόκους με το ΠΑΡΑΝΟΜΟ επιτόκιο που ορίζει η σύμβαση  δηλαδή 18% συμβατικό επιτόκιο + 2,5% συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας = 20,5% (εδώ θα γλίτωνες την προσαύξηση του +2% που προβλέπει ο νέος νόμος, επειδή ήσουν καλό παιδί και δεν άσκησες ανακοπή, αποδεχόμενος αναντίρρητα το ΠΑΡΑΝΟΜΟ 20,5% που ορίζει η σύμβαση της τράπεζας). Αυτό μεταφράζεται στο ποσό των 24.355,44 ευρώ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ!!! ’ρα σήμερα θα όφειλες ΣΥΝΟΛΙΚΑ, 40.000 που ήταν το ποσό της διαταγής πληρωμής + 24.355,44 παράνομοι τόκοι υπερημερίας τριετίας = 64.355,44 ευρώ!!! Υπενθυμίζω εδώ, ότι η ΝΟΜΙΜΗ οφειλή σου προς την τράπεζα ήταν 37.984,08 (αν γινόταν δεκτή η ανακοπή που τυχόν ασκούσες και το δικαστήριο έκανε δεκτό ότι το τραπεζικό επιτόκιο ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει το εξωτραπεζικο όπως ο ’ρειος Πάγος με την 1219 απόφασή Του έκρινε το 2001). Μην ξεχνάς επίσης, ότι αν σήμερα δεν έχεις να πληρώσεις, το παραπάνω ποσό  ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να τοκίζεται με το εξοντωτικό 20,5 %!!!

Πάμε τώρα στην περίπτωση που τρία χρόνια πριν, έπαιρνες το ΜΕΓΑΛΟ ΡΙΣΚΟ να ασκήσεις ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής ποσού 40.000 ευρώ από σύμβαση πιστωτικής κάρτας με επιτόκιο 18% (+2,5 τόκο υπερημερίας). Ο νόμος εδώ προβλέπει το εξής: ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΕΣΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΦΕΙΛΗ ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΨΟΥΣ  40.000 ΚΑΙ ΤΟΛΜΑΣ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΠΟΙΝΗ +2% ΣΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ!!!

Αυτό σημαίνει ότι οι τόκοι επιδικίας με τους οποίους επιβαρύνεσαι ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΑΥΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, είναι 18% συμβατικό επιτόκιο + 2,5% συμβατικός τόκος υπερημερίας + 2% ΤΟΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ = 22,5%!!! Αν λοιπόν ΕΧΑΝΕΣ (ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ) τη δίκη της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής των 40.000 ευρώ και η απόφαση δημοσιεύονταν χθές, σήμερα θα όφειλες στην τράπεζα για τόκους επιδικίας ΤΡΙΕΤΙΑΣ 27.019,60 ευρώ και συνολικά 67.019,60 ευρώ. ΠΡΟΣΕΞΕ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΥΤΟΙ (27.019,60) ΤΡΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ… ΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΟΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΚΟΙ!!!!!!!!!!

Να σημειωθεί εδώ ότι αν τη δίκη της ανακοπής την έχανες (σε πρώτο βαθμό)  πριν ψηφιστεί ο νέος νόμος (για την «Δίκαιη Δίκη») θα όφειλες με την προϊσχύουσα διάταξη, ποσό 64.355,44 ευρώ δηλαδή με τη νέα διάταξη, οφείλεις 2.664,16 ευρώ περισσότερους από τους ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ τόκους τριετίας, επειδή ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ σήκωσες κεφάλι και τόλμησες να πας στα δικαστήρια αμφισβητώντας την αρχική ΠΑΡΑΝΟΜΗ απαίτηση που η τράπεζα είχε από τη διαταγή πληρωμής!!! Υπενθυμίζω για μια ακόμη φορά, ότι η ΝΟΜΙΜΗ οφειλή σου προς την τράπεζα ήταν μόλις 37.984,08 (αν γινόταν δεκτή η ανακοπή που τυχόν ασκούσες και το δικαστήριο έκανε δεκτό ότι το τραπεζικό επιτόκιο ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει το εξωτραπεζικο όπως ο ’ρειος Πάγος με την 1219 απόφασή Του έκρινε το 2001).

Κι αν νόμισες ότι το δράμα τελειώνει εδώ γελιέσαι. Πρόσεξε  το τελευταίο και καλύτερο...

Σύμφωνα με το νέο νόμο για την «Δίκαιη Δίκη», από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης που απορρίπτει την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι ΤΡΕΙΣ (3) εκατοστιαίες μονάδες ΑΝΩΤΕΡΟ του τόκου υπερημερίας!!! Η προσαύξηση αυτή ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ εάν δεν ασκηθεί ένδικο μέσο (ΕΦΕΣΗ) κατά της οριστικής απόφασης!!!

Αν μέχρι σήμερα έχανες στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο τη δίκη της ανακοπής,  είχες το δικαίωμα να ασκήσεις έφεση και να πας στο «εφετείο» να βρεις το δίκιο σου… Οι τόκοι καθυστέρησης που όλο αυτό το διάστημα θα έτρεχαν (από την άσκηση της έφεσης έως την έκδοση της αποφάσεως του δευτεροβαθμιου δικαστηρίου) ήταν βάσει της προϊσχύουσας διάταξης του άρθρου 346 του Αστικού Κώδικα, αυτοί που ορίζει ο νόμος (όπως στο παράδειγμά μας αναλύονται για κάθε χρονική περίοδο).

ΜΕΤΑ όμως την τροποποίηση του άρθρου 346 του Αστικού Κώδικα όπως το αντικατέστησαν προχθές με το άρθρο 2 ν. 4055/2012, ΑΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ (ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙΣ) ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗ, θα συμβούν τα εξής:

α) ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ) ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΥΨΟΥΣ 200 ΕΥΡΩ (άρθρο 12 ν 4055/2012 για την "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής"). Δηλαδή ΜΙΣΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ μόνο και μόνο για να πας στο εφετείο!!!!  

β) Από τη στιγμή τώρα που ασκήσεις έφεση, το παραπάνω ποσό στο παράδειγμά μας, ΘΑ ΤΟΚΙΖΕΤΑΙ με το εξοντωτικό 23,5% (18% συμβατικό επιτόκιο πιστωτικής κάρτας + 2,5% συμβατικός τόκος υπερημερίας + 3% ΠΟΙΝΗ  ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ που ισχύει αν ασκήσεις έφεση = 23,5%).
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 19, 2012, 02:18:22
http://alampasis.blogspot.gr/2012/07/2-40552012.html

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Τράπεζες: Ανακοπή με την οποία προσβάλλεται η νομιμότητα του άρθρου 2 ν. 4055/2012 για την «δίκαιη» δίκη, η οποία παράγει εξοντωτικούς τόκους

(http://3.bp.blogspot.com/-zQph1o6GT5U/T_cly4qn8lI/AAAAAAAAAzI/3Xi_7_GsaNM/s320/bankster-chess2.jpg)

Νόμος για την "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής": Εισαγωγή πρωτοφανούς στα νομικά χρονικά διάταξης, που ενεργοποιείται αν τολμήσεις και αρνηθείς να  αναγνωρίσεις ΠΑΡΑΝΟΜΟ προς την τράπεζα χρέος και κινηθείς δικαστικά εναντίον της!!!

Για το ύψος των  εξοντωτικών  τόκων  που η παραπάνω  διάταξη παράγει, άρθρο εδώ.

Με την ανάρτηση αυτή δημοσιεύω το νομικό σκεπτικό ως προς τη μη συνταγματικότητα της πρωτοφανούς στα νομικά χρονικά διάταξης του άρθρου 2 ν. 4055/2012, με βάση τη συνταγματική κατοχύρωση του τρόπου ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων ως διάχυτου (δυνάμενου δηλαδή να ασκηθεί από τα δικαστήρια κάθε βαθμίδας). Με τον λόγο αυτό ανακοπής, πλήττεται (και) η νομιμότητα της εν λόγω διάταξης με το σκεπτικό ότι αντίκειται ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ στα περί δικαστικής προστασίας που προβλέπει το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ………

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Π  Η

1. Της  εταιρείας με την επωνυμία ….

ΚΑΤΑ

1.       Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που φέρει την επωνυμία «………» και το διακριτικό τίτλο «…………….», πρώην «…………….» και με διακριτικό τίτλο «………….», που έχει έδρα στην Αθήνα [οδός Σταδίου αριθμ. …] και εκπροσωπείται νομίμως.
2. Της υπ’ αριθμ. 1…./2012 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κ…..


Η συνέχεια στον συνδεσμο http://alampasis.blogspot.gr/2012/07/2-40552012.html
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 19, 2012, 02:24:56
Και όσον αφορά τους εγγυητές δανείων ή καρτών... υπάρχουν λύσεις...

http://alampasis.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Εγγυητής: Πότε και πως μπορεί να γλιτώσει απ τη διαταγή πληρωμής

Αντιμετώπισα πρόσφατα την περίπτωση ζευγαριού που είχε συμβληθεί σε σύμβαση δανείου με κάποια από τις παραπαίουσες ιδιωτικές -για λίγο ακόμα- τράπεζες. Πρωτοφειλετης ήταν ο σύζυγος και εγγυητής η σύζυγος. Η ιδιαιτερότητα εδώ της περίπτωσης, ήταν ότι η σύζυγος εγγυήθηκε με ακίνητο ιδιοκτησίας της το οποίο ήταν μικρότερης αξίας από το ύψος του δανείου, λόγος για τον οποίο νόμισε εσφαλμένα ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγήσει εμπράγματη ασφάλεια υπέρ της τράπεζας (με το  ακίνητο που δέχτηκε να προσημειώσει) και ΟΧΙ ότι εγγυάται ατομικά ως αυτοφειλέτης (για το σύνολο δηλ του δανείου). Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον βεβαίως τα πράγματα έχουν έτσι και αποδειχτεί όντος η πλάνη αυτή μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως, ΔΕΝ συντρέχει σύμφωνα με την ΑΠ 1096/2006 νόμιμος λόγος εκδόσεως διαταγής πληρωμής εις  βάρος του εγγυητή για ΚΑΝΕΝΑ ποσό. Η απόφαση που στη δίκη αυτή  εκδόθηκε από το Εφετείο, ΔΕΝ ακύρωσε ΜΕΡΙΚΩΣ τη διαταγή πληρωμής, περιορίζουσα το ποσόν αυτής, μέχρι την αξία του ακινήτου που ο εγγυητής χορήγησε ως εμπράγματη ασφάλεια, αλλά  ακύρωσε ΟΛΙΚΩΣ  την διαταγή πληρωμής!  

Ειδικότερα:
Κατά το άρθρο 847 Α.Κ., «με τη σύμβαση της εγγύησης ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη, ότι θα καταβληθεί η οφειλή».  Σε μια τυπική σύμβαση δανείου με την τράπεζα ο εγγυητής δηλώνει  ότι εγγυάται ανεπιφυλάκτως προς την τράπεζα ότι θα εξοφλήσει το ποσό του δανείου και υπόσχεται ότι, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον πρωτοφειλετη και ότι προς εξασφάλιση της απαιτήσεως της τράπεζας θα συναινέσει στην εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτων του. Ταυτόχρονα, κατά την πάγια τακτική των επί σειρά ετών προκλητικά παρανομούντων τραπεζών, βάζουν τους εγγυητές και υπογράφουν παραίτηση από τα  ευεργετήματα  διαιρέσεως και διζήσεως και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις των αρθρ. 853, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Α.Κ , όρoς που με πλείστες αποφάσεις έχει κριθεί από τη Δικαιοσύνη  άκυρος ως καταχρηστικός.

Στην εγγύηση εφαρμόζονται οι κοινές για σύμβαση διατάξεις, όπως εκείνες που αφορούν τα ελαττώματα της δηλώσεως βουλήσεως. Κατά συνέπεια, η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί λόγω ουσιώδους πλάνης (άρθρα 140, 142 Α.Κ). Αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση κατά την οποία ο εγγυητής υπογράφει ένα έγγραφο νομίζοντας εσφαλμένα ότι έχει ορισμένο περιεχόμενο με ορισμένες συνέπειες, ενώ αυτό περιλαμβάνει περιεχόμενο διαφορετικό. Χωρεί λοιπόν ακύρωση της εγγύησης λόγω ουσιώδους πλάνης, όπως όταν ο εγγυητής υπογράφει μια σύμβαση εγγυήσεως νομίζοντας εσφαλμένα ότι έχει ορισμένο περιεχόμενο, ενώ στην πραγματικότητα αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό μπορεί να συμβεί (και) όταν ο εγγυητής  νόμιζε εσφαλμένα ότι με τη σύμβαση που υπέγραφε αναλάμβανε την υποχρέωση να παράσχει εμπράγματη ασφάλεια υπέρ της Τράπεζας και ΟΧΙ ότι εγγυόταν προσωπικά για την εξόφληση του συνόλου του χρέους του πρωτοφειλέτη.

Η εκ μέρους του εγγυητή παραχώρηση υποθήκης σε ακίνητο ΔΕΝ σημαίνει ότι αυτός γίνεται και οφειλέτης της τράπεζας, εκτός άν αυτός ενέχεται και προσωπικά. Το ίδιο ισχύει και για την προσημείωση υποθήκης. Η ακύρωση απαγγέλλεται με δικαστική απόφαση κατόπιν άσκησης αγωγής, ανακοπής ή ένστασης, από τον πλανηθέντα εγγυητή ή τον κληρονόμο του (μιας και τα χρέη κληρονομούνται άμα δεν ενεργήσεις τα δέοντα).
Η ανακοπή του εγγυητή κατά της  διαταγής πληρωμής, ασκείται στην περίπτωση αυτή  με  αίτημα ενστάσεως περί ακύρωσης της εγγύησης ως προϊόντος πλάνης. Αποτελέσματα της ακύρωσης είναι να κριθεί ως  μή νόμιμη η έκδοση διαταγής πληρωμής εις βάρος του εγγυητή.

Δες εδώ την Α Π Ο Φ Α Σ Α Ρ Α 1096/ 2006 του ΑΠ και υποκλίσου μπροστά στη σοφία αυτονών που γνωρίζουν νομικά.

Σοφία που θα μπορούσε να απαλλάξει τη χώρα απ τα καπετανάτα. Από την τυραννία των σύγχρονων οπλαρχηγών και των καπεταναίων.  Όπου η συνείδηση της ομάδας είναι ισχυρή στα μικροπολιτικά όρια επιρροής του καπετάνιου… Όπως τότε που ήτανε αδύνατο στον Τριπολιτσιώτη που προσκυνούσε το Κωλοκοτρονέικο να υπηρετήσει τον Καραϊσκάκη σα γενικό αρχηγό… Νοοτροπία που έχει βαθύτερες ρίζες στο ψυχισμό του Έλληνα και οδήγησε σε τραγικά για τον τόπο και το μέλλον της πατρίδας αποτελέσματα…

Όπως συμβαίνει τώρα…
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 19, 2012, 02:42:52
http://alampasis.blogspot.gr/2012/07/blog-post_10.html

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Καθήκον εθνικό η αμφισβήτηση των εξοντωτικών τεκμηρίων διαβίωσης

(http://4.bp.blogspot.com/-ZduzCoAdLFc/T_xEXVo_tBI/AAAAAAAAAzc/Tp-nanILawc/s320/happyday02_thumb.jpg)


Δίχως κίνημα Κατώτερων Δικαστών η χώρα θα οδηγηθεί στο χαμό

Δημοσιεύω παρακάτω τη δήλωση αμφισβήτησης των τεκμηρίων διαβίωσης.

Τα ισχύοντα σήμερα τεκμήρια διαβίωσης, που θεσπίστηκαν λόγω αδυναμίας προσδιορισμού του πραγματικού κόστους διαβίωσης, οδηγούν σε τρομερές φορολογικές αυθαιρεσίες. Διότι δημιουργούν εξοντωτικά υψηλές ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ φορολογικές υποχρεώσεις, ικανές να οδηγήσουν τον κοινό μέσο πολίτη στην απελπισία και σε ολοκληρωτική ψυχική κατάρρευση. Πρόκειται για προδοσία του Ελληνικού Λαού.
    
Θα αναφερθώ  ενδεικτικά σε δυο  περιπτώσεις  που κλήθηκα να χειριστώ, οι οποίες στην κυριολεξία με συγκλόνισαν.

Γυναίκα διαζευγμένη με ένα ανήλικο τέκνο, πάμφτωχη κυριολεκτικά, με ετήσιο πραγματικό εισόδημα 4.500 ευρώ + 150 ευρώ το μήνα διατροφή, με ένα σπίτι 90 τ.μ στα Σεπόλια (από γονική παροχή πριν από 30 χρόνια) και ένα ταπεινό 1.000αρι (που το πληρώνει κάθε μήνα με δόσεις), κλήθηκε με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, να πληρώσει  φόρο εισοδήματος  ύψους 2.500 ευρώ!!! Το μισό δηλ και παραπάνω από το ετήσιο πραγματικό  εισόδημά της, χωρίς σε αυτό να  συνυπολογιστεί η φορολογική υποχρέωσή της από το χαράτσι της ΔΕΗ… Οδηγείται με τον τρόπο αυτό σε βέβαιη  ψυχική κατάρρευση, αν υποτεθεί ότι τα ήθη της δεν της επιτρέπουν να εκπορνευθεί.
  
’νεργος έγγαμος με ένα νεογέννητο παιδί, με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο που μετά τις περικοπές λαμβάνει μισθό ύψους  800 ευρώ το μήνα, με νεόδμητο διαμέρισμα στην Κυψέλη 70 τ.μ και ένα  αυτοκίνητο 2.500 κ.ε από τις παλιές καλές ημέρες (ακινητοποιημένο σήμερα πλήρως), καλείται να πληρώσει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης,  φόρο εισοδήματος  ύψους 4.000 ευρώ.

Τίθεται εδώ το εύλογο ερώτημα: «Γιατί το κάνουν αυτό σε έναν φτωχό και εξαθλιωμένο λαό???». Την απάντηση  επιχειρούν να δώσουν  οι συντάκτες του γνωστού έγκυρου ιστολογίου olympia.gr, σε άρθρο τους με τίτλο «γιατί αυξάνουν φόρους και χαράτσια, αφού ξέρουν ότι δεν θα πληρωθούν???» (πηγή).

Έχω προσωπικά την αίσθηση, ότι η προσέγγιση που επιχειρούν οι αποδεδειγμένα  οξυδερκείς  συντάκτες του ιστολογίου, κινείται αυτή τη φορά προς την λάθος κατεύθυνση. Ούτε το κάνουν με τη λογική  του ότι πιάσουν και από όπου τα πάρουν, ούτε για να δείξουν οι πολιτικοί κοτζαμπάσηδες προς τους ξένους αγάδες ότι αυτοί προσπαθούν, αλλά το εγχείρημα δεν αποδίδει, ούτε για να εξαναγκάσουν τον κόσμο να πουλήσει τις περιουσίες του όσο όσο σε σύγχρονους μαυραγορίτες που ελέγχουν το πολιτικό σύστημα, ούτε βεβαίως για να αρχίσουν να γίνονται αναγκαστικές εκτελέσεις περιουσιών και πώληση σε πλειστηριασμούς για ένα «κομμάτι ψωμί»…

Στόχευση εδώ των δανειστών μας δεν είναι η δημιουργία εκατομμυρίων νεοαστέγων. Γιατί μια τέτοια χαοτική κατάσταση, το παγκόσμιο σύστημα που πειραματίζεται με την Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να τη διαχειριστεί. Βέβαιο επίσης είναι, ότι  η Νέα Τάξη Πραγμάτων δεν επιδιώκει την απότομη κλιμάκωση της επιβαλλόμενης με οικονομικά και νομικά μέσα βίας που θα ήταν ικανή να οδηγήσει σε ευρεία και ανεξέλεγκτη κοινωνική αναταραχή, δεδομένου ότι στην παρούσα χρονική στιγμή, δεν επιθυμεί να διακινδυνεύσει την εύθραυστη σταθερότητα της υπάρχουσας κυβέρνησης. Τα αστικά μέχρι χθες κόμματα η Δύση τα χρειάζεται, μέχρις ότου προετοιμαστεί η διάδοχη κατάσταση… Τυχόν δε ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης δεν μπορεί να διακινδυνευθεί από τους δανειστές, έως ότου επιτευχθεί ο σκοπούμενος μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ σε συστημικό κόμμα εξουσίας… Ώστε να μπορεί να αποτελέσει επάξιο διάδοχο των απολιθωμάτων του δικομματισμού και αξιόπιστο εταίρο των δανειστών μας…

Επιφανειακή τέλος κρίνεται η τελική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία οι εξοντωτικοί φόροι επιβάλλονται ώστε να εξωθηθούν σε πίεση οι πολίτες και σε κινδύνους πλειστηριασμών, προκειμένου στη συνέχεια τα πολιτικά γραφεία να πουλάνε πολιτική εκδούλευση προς άγραν πελατείας. Διότι είναι αδιανόητο να επιχειρηθεί μια ευρείας κλίμακας ευνοϊκή φορολογική ρύθμιση με κριτήρια αποκλειστικά μικροπολιτικά… Όπου οι νεόπτωχοι που δεν θα είχαν πρόσβαση σε πολιτικά γραφεία θα έμεναν εκτός ευνοϊκής ρύθμισης… Τούτο θα αποτελούσε MEGA κοινωνικό, πολιτικό και ηθικό σκάνδαλο που θα συντάρασσε τα σαθρά θεμέλια του κυβερνητικού συνασπισμού του φιλευρωπαϊσμού και της προόδου…

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτοί που αυξάνουν τους φόρους και τα χαράτσια, με πλήρη επίγνωση ότι δεν θα πληρωθούν, στόχο έχουν τη  μετατροπή των πολιτών σε ψυχικά ράκη, μέσω της δημιουργίας φόβου για την απώλεια της προσωπικής και οικογενειακής στέγης. Με τον τρόπο αυτό προσδοκούν να κάμψουν το ηθικό  -να σπάσουν κατά τη λαϊκή έκφραση τον τσαμπουκά- της ελληνικής κοινωνίας. Διότι οι δανειστές γνωρίζουν τη ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ. Γνωρίζουν ότι το ελληνικό το «σπίτι», παρά το γεγονός ότι έχει προέλθει μετά από εξειδικευμένες τεχνικές μελέτες και εργασίες, με τη μόνιμη τοποθέτηση αδρανών υλικών επί εδάφους διαμορφωθέντων καταλλήλως, δεν αποτελεί στη συνείδηση του Έλληνα μια δομική απλώς κατασκευή, αλλά  το ΣΥΜΒΟΛΟ της  ενότητας και της συνέχειας  της Ελληνικής  Οικογένειας…

Γνωρίζουν ότι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ανθρώπινης προσωπικότητας είναι η ατομική περιουσία. Και κυρίως Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ Η ΣΤΕΓΗ ΠΑΡΕΧΕΙ αποτελεί συστατικό στοιχείο μιας υγιούς προσωπικότητας. Αν κλονιστεί ο πυλώνας της προσωπικής περιουσίας και ιδίως αυτός της στέγης, κλονίζεται αυτομάτως  και το ψυχικό υπόβαθρο του ανθρώπου. Ο φόβος της απώλειας της στέγης, κάνει τον  άνθρωπο να νιώθει απροστάτευτος και εκτεθειμένος. Ο κίνδυνος της απώλειας της ασφάλειας που η στέγη παρέχει, δημιουργεί συνειρμούς που συνδέονται ευθέως με το αρχέγονο ένστικτο της επιβίωσης, που διαταράσσεται όταν ο άνθρωπος καταληφθεί από το φόβο της έκθεσης στα καιρικά φαινόμενα, το φόβο της κατάκλισης στο ύπαιθρο και κυρίως, το φόβο και τον τρόμο που προκαλούν τα σαρκοβόρα θηρία που τριγυρίζουν εκεί έξω…

Ο κίνδυνος της απώλειας της στέγης δημιουργεί επίσης συνειρμούς που συνδέονται ευθέως με την κοινωνική εικόνα του ανθρώπου. Με το κοινωνικό πρότυπο που καταρρέει, όταν ο άνθρωπος βρεθεί να κοιμᾶται εἰς τὸ ὕπαιθρον.

Έχω από αυτά την αίσθηση, ότι ο κατεξοχήν στόχος αυτών που επιβάλλουν φόρους και χαράτσια, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν, είναι η κάμψη του ηθικού της κοινωνίας, μέσω της δημιουργίας φόβου που πηγάζει από την νομική αμφισβήτηση της κυριότητας της κατοικίας.

Ταυτόχρονα ο Ελληνικός Λαός βάλλεται από μια άνευ προηγουμένου προπαγάνδα, ότι δήθεν είναι παράλογο το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης των Ελλήνων που ανέρχεται στο 73%, όπως δικαιολογημένα δήθεν θεωρούν οι δανειστές μας… Και ότι για το καλό μας, απαραίτητη είναι η  επιδίωξη μιας βίαιης εσωτερικής υποτίμησης της αγοράς ακινήτων, μέσω της εκποίησης του ελληνικού «σπιτιού»,  με όχημα τις υπερδανεισμένες από τους ξένους «ελληνικές» τράπεζες και ταυτόχρονα το «ελληνικό» δημόσιο στο οποίο χρεωστάνε πάνω από 2.000.000 Έλληνες…

Στόχος τους είναι η δημιουργία φοβικού συνδρόμου στον Έλληνα σε σχέση με τη διατήρηση της στέγης του. Χρησιμοποιείται άριστα προς την κατεύθυνση αυτή, ο εκφοβισμός δια της μεθόδου της απειλής λήψης νομικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της προσωπικής και οικογενειακής στέγης, με το πρόσχημα του χρέους προς το «ελληνικό» δημόσιο. Που στην περίπτωση των τεκμηρίων διαβίωσης, που θεσπίστηκαν υποτίθεται λόγω αδυναμίας προσδιορισμού του πραγματικού κόστους διαβίωσης, οδηγούν σε υπέρμετρες ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Για να μετατρέψουν τον Έλληνα  σε ψυχικό ράκος, μέσω της ευθείας απειλής κατά της κατοικίας του.

Έχω από αυτά την αίσθηση, ότι κάθε είδηση αυτοκτονίας που φτάνει στα διοικητήρια της Νέας Τάξης και συγκεκριμένα στα τμήματα μελέτης της ψυχικής αντίδρασης και συμπεριφοράς της ελληνικής μάζας στα επιβαλλόμενα δυσβάστακτα μέτρα, αποτελεί μια  τιμωρητική για αυτούς είδηση και μια επιβεβαίωση των δεινών που επιφυλάσσει στον άνθρωπο η απομάκρυνση από τις αρετές του προτεσταντικού Λουθηρανικού δόγματος.

Πρέπει ως Έθνος, να συνειδητοποιήσουμε ότι το γεωστρατηγικό σχέδιο που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα, θα εξελιχθεί σε βάθος πολλών χρόνων. Και ότι θα κλιμακωθεί σε βάθος 15-20 χρόνων από σήμερα. Η υλοποίησή του θα είναι σταδιακή, θα επιχειρηθεί με μεγάλη προσοχή και θα είναι μελετημένη από κάθε άποψη… Οικονομικά και νομικά ως προς την επιβολή και τον έλεγχο της  νομοθετικής, εκτελεστικής και της Δικαστικής εξουσίας και κοινωνιολογικά, σε επίπεδο ψυχολογίας του ατόμου και της  μάζας.

Θα συμφωνήσω εδώ εν μέρει, με την αποδιδόμενη στον αμερικανό φιλόσοφο Noam Chomsky, 10η στρατηγική χειραγώγησης των μαζών, σύμφωνα με την οποία «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΑΥΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ»… Σύμφωνα με τον συγγραφέα (ο οποίος έχει δημόσια εκφράσει την άποψη ότι «η Ελλάδα καταστρέφεται βάσει σχεδίου»), «κατά τα τελευταία 50 χρόνια, η ταχεία πρόοδος της επιστήμης έχει δημιουργήσει ένα αυξανόμενο κενό μεταξύ των γνώσεων του κοινού και εκείνων που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι κυρίαρχες ελίτ. Χάρη στη βιολογία, στη νευροβιολογία και στην εφαρμοσμένη ψυχολογία, το σύστημα έχει επιτύχει μια εξελιγμένη κατανόηση των ανθρώπων, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Το σύστημα έχει καταφέρει να γνωρίζει καλύτερα τον «μέσο άνθρωπο» απ’ ό,τι αυτός γνωρίζει τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το σύστημα ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο και μεγάλη εξουσία πάνω στα άτομα, μεγαλύτερη από αυτήν που τα ίδια ασκούν στους εαυτούς τους». (πηγή)

Την αποτελεσματικότητα της παραπάνω στρατηγικής του ελέγχου που το σύστημα ασκεί στον μη έχοντα ιδιαίτερες γνώσεις κοινό μέσο άνθρωπο, μου επιβεβαίωσε η γυναίκα στο παράδειγμα που έδωσα στην αρχή.

Είδα τρόμο μεγάλο στα μάτια της γυναίκας. Είδα μια γυναίκα ανήσυχη και φοβισμένη πολύ. Είδα μια γυναίκα να λυγίζει. Μου είπε ότι δεν μπορεί να κλείσει τις νύχτες μάτι. Ότι το μόνο που έχει, είναι αυτό το σπίτι που μεγαλώνει το παιδί της. Με ρώτησε γιατί η κυβέρνηση να θέλει να της τo πάρει, όταν ξέρει πως ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και πως τα λεφτά της φτάνουν ισα το γάλα του παιδιού της… Και μετά μονολόγησε αν τα δικά τους τα παιδιά είναι καλύτερα από το δικό της… Και αν αυτά βγήκαν μέσα από χρυσή μήτρα… Στο τέλος μου είπε ότι δεν έχει κανένα τρόπο να πληρώσει τα 2.5 χιλιάρικα που το κράτος της ζηταει. Της πρότεινα να αναλάβω την υπόθεσής της (ακόμη και χωρίς αμοιβή), με δήλωση κατ αρχήν αμφισβήτησης των τεκμηρίων σε επίπεδο Δ.Ο.Υ (κατέβασμα εγγράφου εδώ) και επί περιπτώσει άρνησης μείωσης των τεκμηρίων ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία θα αναφέρονταν οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίζαμε, να ασκήσουμε προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. Στην περίπτωση αυτή της είπα ότι Η ΜΟΙΡΑ Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ. Αρνήθηκε επικαλούμενη φόβο μεγάλο να μπλέξει με την εφορία, οπότε της συνέστησα να καλύψει τα δήθεν τεκμήρια διαβίωσης με ανάλωση εισοδήματος από προηγούμενα έτη, μηδενίζοντας με τον τρόπο αυτό σχεδόν το φόρο, πράγμα το οποίο και έκανε.
    
Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει ότι δικαστές, δικηγόροι και εφοριακοί, έχουμε χρέος ιερό και Καθήκον Εθνικό, να σταθούμε ΟΛΟΙ δίπλα στο σκληρά δοκιμαζόμενο και βαλλόμενο πανταχόθεν Λαό μας. Η Ελλάς βρίσκεται σήμερα σε πόλεμο. Η κοινωνία και η χώρα ολόκληρη, τρομοκρατείται μέσα από τη δημιουργία ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. Με συνεχείς και πρωτοφανείς σε έκταση και ένταση εκστρατείες τρόμου που εξαπολύονται από τα καθεστωτικά ΜΜΕ, μας τρομοκρατούν ότι  θα μας πάρουν τα σπίτια, θα μας βγάλουν από το ευρώ, θα μας γυρίσουν στο μεσαίωνα, θα μας βάλουν όλους στη φυλακή αν αρνηθούμε να πληρώσουμε ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΟΡΟ και ότι εν τέλει, κακό μεγάλο θα μας βρει αν δεν συμμορφωθούμε σ αυτά που αυτοί μας λένε. Οδηγείται έτσι ο Λαός μας σε οικονομικό αδιέξοδο. Σε απελπισία και σε ψυχικό τέλμα.

Τα όπλα με τα οποία μας νίκησαν σε επίπεδο γενικευμένης σύρραξης ήταν οικονομικά. Και τα όπλα που χρησιμοποιούν για να μας καθυποτάξουν ως κοινωνία και ως λαό, είναι ΝΟΜΙΚΑ. Είναι ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ. Αποτελεί για αυτό Πατριωτικό Καθήκον του νομικού κόσμου να αντισταθεί. Η τύχη των Έθνους βρίσκεται σήμερα περισσότερο από ποτέ, στα χεριά των Κατώτερων Δικαστών. Κίνημα των Κατώτερων Δικαστών να μην περνανε από τα δικαστήρια οι εθνοκτόνοι νόμοι που μας επιβάλουν, αποτελεί μαζί με αυτό, τη μόνη ελπίδα που μας απέμεινε ως Έθνος και ως κοινωνία.

Τρανό παράδειγμα για όλους, η σπουδαία Ειρηνοδίκης Σταυρούλα Κουτρουβίδα η οποία κινήθηκε εκτός του νομικού πλαισίου σύνταξης των Μνημονίων όπως το προσδιόρισε ο πρώην Πρόεδρος του ΣτΕ και πρώην πρόεδρος της «ελληνικής» κυβερνήσεως, ότι κυρίαρχος σ' ένα πολίτευμα δεν είναι ο δικαστής αλλά αυτός που έχει την εξουσία να κρίνει εάν υφίστανται έκτακτες συνθήκες, εκδίδοντας έτσι την πρώτη απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι οι μνημονιακοί περιορισμοί στις αποδοχές, δώρα, κ.λπ. των εργαζομένων είναι συμβατοί με τις επιταγές του Συντάγματος και την Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία…

Δεν πρόκειται κατά την άποψή μου για ανυπακοή στη νομολογία του  Ανώτατου Δικαστηρίου, αλλά για την αυτονόητη εφαρμογή των νόμων, όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνομαι εγώ. Ως προς την επικυρωτική δε στάση που το ΣτΕ επέδειξε τα μαύρα τούτα χρόνια, η οποία σχεδόν ταυτίστηκε με την κυβερνητική οικονομική πολιτική που επιβλήθηκε κατ εντολή των δανειστών, είναι κάτι που θα κριθεί από τον ιστορικό του μέλλοντος.

Είθε ο νομικός κόσμος και ιδίως οι Κατώτεροι Δικαστές να εκμεταλλευτούμε τη μεγάλη ευκαιρία που οι δανειστές μας έδωσαν, να μην προβλέψουν να φτιάξουν στην Ελλάδα Συνταγματικό Δικαστήριο…

Αν δεν αντισταθούμε είμαστε καταδικασμένοι να οδηγηθούμε σε διεθνοποίηση και μοιραία, μέσα σε τρεις δεκαετίες από τώρα, να χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα και να εξαφανιστούμε ως Έθνος.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 19, 2012, 02:58:13
 'Αρχισαν οι ατομικές ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Τραπεζικές συμβάσεις!
Διαφορετικά θα χρεώνουν οι Τράπεζες, στον καθένα μας...  :o

Αυτό που θέλουν είναι να κάνουν ΝΕΕΣ ΕΓΚΥΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, διότι κατάφεραν να σπάσουν το πλαφόν του νόμιμου επιτοκίου, και να το απελευθερώσουν, χρεώνοντας ακόμα και διαφορετικό επιτόκιο σε κάθε πελάτη.[/b]

http://www.ibg.gr/IBGPublicSite/Forms/Greek/LoansInfo.aspx

Στους Δανειακούς Λογαριασμούς των επιχειρηματικών χορηγήσεων τα επιτόκια συμφωνούνται ανά περίπτωση με τον πελάτη.

https://www.investdirect.hsbc.gr/HSBC/portal/media-type/html/user/anon/page/default.psml/js_panename/Commissions

* ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.

ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΕΛΔΕ/ΕΠΕΥ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.


 :o :o :o
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 19, 2012, 12:14:46
Αν θέλουν να ξεσηκωθεί ΟΛΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, και να διαλύσει το Σύμπαν όλο,
να στείλει όλα τα βαμπίρια, από εκεί που ξεπήδησαν,
ας συνεχίσουν τα αλαζονικά τους παιχνίδια,
και να δούμε ποιος θα βγει ΝΙΚΗΤΗΣ!

Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη ΛΥΣΗ, για να ξυπνήσει ο υπνωτισμένος ΗΡΩΙΣΜΟΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ.

Αναγκαστικά θα μας πατήσουν τον κάλο, και με φριχτούς πόνους θα αναγκαστούμε επιτέλους

ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ,

και να τα ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΛΑ, όλο το Κοινωνικο-πολιτικό σύστημα, έτσι ώστε κανένα επιχειρηματικό βαμπίρ, να μην μπορεί να εκβιάζει κανένα πιόνι της πολιτικής, να εξυπηρετεί τα παιχνίδια τους.

ΤΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΛΑΟΣ.

Διότι είναι σχεδιασμένο οι "Σωτήρες-Αρχηγοί", (πολιτικοί, επιχειρηματικοί, θρησκευτικοί), να πίνουν το αίμα του λαού.

Για να ΣΩΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ, μια και για ΠΑΝΤΑ,

Χρειάζεται να αποκεφαλήσουμε όλους τους ΨΕΥΔΟ-ΣΩΤΗΡΕΣ,
και να εγκαθιδρύσουμε ένα ΝΕΟ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ,

και όπως είπαμε όχι κομουνισμός, σοσιαλισμός, καπιταλισμός, φασισμός, στρατοκρατία, δικτατορία, ολιγαρχία, ή καμουφλαρισμένη δημοκρατία,

αλλά ρε παιδιά επιτέλους...

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ!

ΑΕΕΕΡΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 19, 2012, 15:48:24
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ!

Καταιγισμός Διαταγών Πληρωμής Τραπεζών, προς όλους τους 'Ελληνες που αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους προς τις Τράπεζες.

ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, εκτός των στεγαστικών1, είναι ΑΚΥΡΕΣ.
Ουσιαστικά όλες οι τραπεζικές συμβάσεις που μέχρι στιγμής περιείχαν παράνομο και ληστρικό επιτόκιο, και λέμε μέχρι στιγμής, διότι πρόσφατα κατάφεραν οι πονηρές Τράπεζες, να απελευθερώσουν το επιτόκιο, και να μας χρεώνουν ότι γουστάρουν...

Υπάρχουν ικανοί Δικηγόροι που μπορούν, να αναλάβουν Ανακοπές Διαταγής Πληρωμής από Τράπεζες.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ...

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ ΧΕΡΙΑ, ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΑΜΕΣΑ, ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ, ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ, ΠΟΥ ΧΥΘΗΚΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ, ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΠΩΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ!

'Οσοι δεχτήκατε την Απειλή από τις πονηρές Τράπεζες, (που κινήθηκαν ύπουλα στα μέσα του καλοκαιριού, ενώ όλοι είναι στην παραλία και απολαμβάνουν, σε άλλους κόσμους την φραπεδιά τους)....

βρέστε άμεσα Δικηγόρο, και αναθέστε του την Ανακοπή της Διαταγής Πληρωμής, μόλις λάβετε το έγγραφο στα χέρια σας.  Ο χρόνος είναι εναντίον σας, και έχετε μόνο 15 μέρες να κάνετε ανακοπή, από την ημερομηνία της επιδόσεως.

Υπενθυμίζουμε, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο μήνυμα, ένας πολύ ικανός και έμπιστος δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη είναι η κα. Βασιλική Σιαπέρα, που μπορείτε να εμπιστευτείτε τις Ανακοπές σας, από ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, με επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο σύνδεσμο http://lawblog.gr/contact/

Βασιλική Σωκ. Σιαπέρα
Δικηγόρος, ΜΒΑ
Φράγκων 1 – 5ος όροφος
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ./Φαξ (+30) 2314 006087
Κιν. (+30) 6932299747
email: arhi00@gmail.com


Ζητούμε να πληθαίνουν οι Δικηγόροι που αναλαμβάνουν ανακοπές διαταγών πληρωμής από Τράπεζες, έτσι ώστε να προστατευτεί ΑΜΕΣΑ ΟΛΟΣ ο Ελληνικός Λαός.
____________________________________________________________________

1 Και οι συμβάσεις των στεγαστικών, περιέχουν καταχρηστικούς όρους, όμως το επιτόκιο δεν είναι ληστρικό. Παρόλα αυτά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις με την κατάλληλη νομική βοήθεια, υπάρχει δυνατότητα, νομική κάλυψης και για τα στεγαστικά.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιούλιος 23, 2012, 08:40:53
Τραπεζικό λάθος ή απλά ξέπλυμα χρήματος?

'Οσο εμείς κοιμόμαστε, και τα βαμπίρια κατέχουν τις τράπεζες, ο κόσμος μας θα καταστρέφεται...

http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2012/07/blog-post_8730.html

Έγινε πολυεκατομμυριούχος αλλά... για λίγο
Αναρτήθηκε στις 7/13/2012 01:53:00 πμ

(http://2.bp.blogspot.com/-3MVOOtkvDRE/T_7zvE9SQtI/AAAAAAAElgg/cjZ4WnqfhD0/s320/tromaktiko.jpg)

Πολυεκατομμυριούχος αλλά μόνο για δυο ώρες έγινε ένας 50χρονος Σουηδός, ο τραπεζικος λογαριασμός του οποίου "γέμισε", χωρίς κανείς να... καταλάβει το πώς.

"Ήθελα μόνο να δω αν είχα στο λογαριασμό μου αρκετά χρήματα για να κάνω τα ψώνια της ημέρας", είπε ο ’ντερς Λόμπεργκ, από τοΈστερσουντ της κεντρικής Σουηδίας, στην εφημερίδα Expressen.

Ο 50χρονος χρησιμοποίησε την υπηρεσία Internet Banking της τράπεζάς του για να ελέγξει το υπόλοιπο του λογαριασμού και κυριολεκτικά... ζαλίστηκε από αυτό που είδε: ούτε λίγο ούτε πολύ, είχε 6,206 δισεκατομμύρια κορώνες ή 724 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρώτη του αντίδραση ήταν να "σώσει" την εικόνα στον υπολογιστή του κάνοντας print screen.

Ο Λόμπεργκ άρχισε κατόπιν να σκέφτεται αν θα έπρεπε να μεταφέρει το ποσό σε άλλο λογαριασμό και τι θα μπορούσε να κάνει στη ζωή του με τόσα χρήματα. Ονειρεύτηκε μάλιστα "να αγοράσει ένα κότερο και να ταξιδέψει στην Καραϊβική".

Δυστυχώς για αυτόν, το όνειρο έσβησε γρήγορα. Μετά από δυο ώρες, τα χρήματα εξανεμίστηκαν και ο λογαριασμος του έδειξε και πάλι τα φυσιολογικά, χαμηλά έσοδά του.

Η εκπρόσωπος της τράπεζας Swedbank, ’ννα Σούντμπλαντ, δήλωσε ότι κατανοεί το δράμα του Λόμπεργκ αλλά δεν γνωρίζει πώς έγινε το λάθος. "Ίσως να ήταν κάποια άλλη τράπεζα που μετέφερε το ποσό. Δεν προέρχεται αναγκαστικά από εμάς",1 πρόσθεσε.
______________________________________________________________________________________

1 Είναι μέγα ψέμα πως δεν γνωρίζουν οι τράπεζες, αλλά ότι θέλουν δείχνουν... τα υπόλοιπα εν' κρυπτώ, ή ακόμα σβήνονται και από το σύστημα, διότι Ασφάλεια Τραπεζικών Συναλλαγών ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Αύγουστος 03, 2012, 15:39:52
Δημόσια Καταγγελία κατά του Δικηγορικού Γραφείου της Ιωάννας Πλευράκη.

Μας έχουν καταγγείλει επανελλειμένως πλήθος άτομα, και οφείλουμε να το δημοσιεύσουμε πως το δικηγορικό γραφείο της κας Πλευράκη, ενοχλεί επανελλημένως και μάλιστα σε ακατάλληλες ώρες, με πολύ προσβλητικά και υβριστικά σχόλια, έτσι ώστε να ασκήσει ψυχολογικές πιέσεις στα θύματα της τοκογλυφίας Τραπεζών.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως όλα τα δικηγορικά γραφεία που συνεργάζονται με τις Τράπεζες για να εισπράξουν παράνομες και τοκογλυφικές χρεώσεις, εγκληματούν, διότι γίνονται συνεργάτες σε είσπραξη τοκογλυφίας.

Ειδικά το δικηγορικό γραφείο της κας. Πλευράκη λυσσαλέα παρενοχλεί με απίστευτα ταπεινωτικά και υβριστικά σχόλια, που έχουν στόχο έναν ψυχικό εκβιασμό, έτσι ώστε να υποχωρήσουν τα θύματα των Τραπεζών, και να πληρώσουν τις παράνομες ληστρικές τραπεζικές χρεώσεις.

Ειλικρινά τέτοιες ενέργειες δεν είναι απλά κατακριτέες, αλλά είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, και ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΩΞΙΜΕΣ.

'Οσοι έχετε πέσει θύματα συνεχόμενης υβριστικής και ταπεινωτικής παρενόχλησης από τέτοιου είδους Δικηγορικά Γραφεία, οφείλετε να πάτε στην Δικαιοσύνη, και να ασκείτε δίωξη κατά των υπευθύνων που σας παρενοχλούν, ζητώντας ηθικές αποζημιώσεις αξίας τουλάχιστον 1,000,000 ευρώ.

Στο χέρι μας είναι να σταματήσουμε την ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ, και όλο το κύλωμα Συνεργατών τους, να παρενοχλούν και να εκβιάζουν ψυχολογικά, τον κάθε 'Ελληνα πολίτη, που έπεσε θύμα των ληστρικών τραπεζικών τους προϊόντων.

To τηλέφωνο από το οποίο παρενοχλούν τα θύματα τραπεζών όπως μας κατήγγειλαν είναι:

2130175660
2130175640

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Ώρας Δικηγόρων
http://www.youtube.com/watch?v=ufhLgLhleZo

Ιωάννα Πλευράκη 22:58
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Αύγουστος 03, 2012, 16:03:21
'Οπως έχουμε καταγγείλει και σε προηγούμενο μήνυμα μας, η Ιωάννα Πλευράκη συμμετέχει σε ένα βρώμικο κύκλωμα κατασχέσεων ακινήτων για λογαριασμό μεγάλων τραπεζών, σε συνεργασία με τον Τειρεσία.
_________________________________________________________________________

Πώς έστησαν τη «βιο΅ηχανία» κατασχέσεων
Με κύριο αντικεί΅ενο τις διαταγές πληρω΅ών για χρέη ακό΅η και 1.500 ευρώ αλλά και τις κατασχέσεις πλουτίζουν τα δικηγορικά γραφεία των αδελφών Σιούφα και του προέδρου του «Τειρεσία» Γ. Μούργελα

http://www.pothenesxes.gr/02-oikon-skan/0201100415d-081207-197pth-40-41-42.pdf
http://www.pothenesxes.gr/02-oikon-skan/0201100415c-081130-197pth-32-33-34.pdf
__________________________________________________________________________

Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και το όνομα αλλά και το πρόσωπο των βαμπιριών που μας καταδιώκουν και είναι συνένοχοι μαζί με τις Τράπεζες, για εκατοντάδες ή ακόμα χιλιάδες αυτοκτονίες και οικονομικές καταστροφές οικογενειών και επιχειρήσεων.

θαυμάστε τις χαρούμενες φάτσες τους, ενώ προκαλούν τον θάνατο σε εκατοντάδες συνανθρώπους μας, κάθε χρόνο, λόγω των συχνών συνεχόμενων ψυχολογικών εκβιαστικών παρενοχλήσεών, για λογαριασμό των παράνομων και επομένως άκυρων τραπεζικών συμβάσεων.

http://el-gr.facebook.com/ioanna.plevraki

(http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/260657_100001924978741_2610785_n.jpg)
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Αύγουστος 03, 2012, 16:36:44
http://mzafeiropoulos.gr/explore/124-2011-02-04-21-10-37

ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(http://mzafeiropoulos.gr/images/stories/candidats/20-Prevraki.jpg)

Ιανουάριος 2006– μέχρι και σήμερα:  Συνεργάτης στη Δικηγορική Εταιρεία «Σιούφας και Συνεργάτες».
Σεπτέμβριος 2003 – Νοέμβριος 2005: ’σκηση στο δικηγορικό γραφείο Μιχάλη Ε. Ζαφειρόπουλου.
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Νοέμβριος 04, 2012, 23:12:09
Ολες οι Ελληνικές Τράπεζες ανήκουν πλέον ΝΟΜΙΜΟΤΑΤΑ στον Ελληνικό Λαό...

http://antistasitora.blogspot.gr/

ΕΜΠΡΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ !

Μαρκόπουλος Για τα 163+40 ΔΙΣ των Τραπεζών
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vGS4o7toyjo#!

Καμμένος 203 ΔΙΣ στις Τράπεζες. Τα 93 ΔΙΣ Υπεξαιρέθηκαν
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ApjM6VgIURY

Εξώδικο κατά τραπεζών.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XJD9TVRcLLk

Γιατί αυξήθηκε το Χρέος 23 ΔΙΣ (Απρ-Ιούν 2012)?   ?   ?   ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LfMf3P5cxiI

Θεοδωρίδης vs Βουλευτές Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g4gaghovuBA
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Νοέμβριος 04, 2012, 23:34:36
http://www.scribd.com/doc/110177225/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%A9%CE%9D

ΕΤΣΙ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΤΣΙ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΙΜΑ

 Όλες οι κυβερνήσεις πήραν και παίρνουν δάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα δίνουν σαν << βοήθεια >> στις Ελληνικές τράπεζες υπό την μορφή δανεικών και αγύριστων. Για να επιστραφούν όμως τα λεφτά στην Ε.Κ.Τ. όταν λήγουν τα δάνεια, μας βάζουν φόρους όπως τώρα για να τα πληρώσουμε εμείς, αντί να τα πληρώσουν οι τράπεζες.

Κάθε δανειολήπτης αλλά και κάθε απλός φορολογούμενος πολίτης μπορεί με τον κάτωθι τρόπο να βάλει τέλος στο πλιάτσικο που κάνουν στην χώρα και τον λαό οι υπάλληλοι των τοκογλύφων.

Καταθέτουμε το κάτωθι εξώδικο στην τράπεζα να μας απαντήσει αν θα μας φορτώσουν συνολικούς φόρους 233 δις ευρώ, γιατί τα πρώτα 23 δις πέρασαν στο χρέος στις 30/6/2012 και θα τα πληρώσουμε με φόρους !!!

Αν το δεχτούμε και Αν τους αφήσουμε !

Καταθέτουμε ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή αμέσως μετά, και θα ζητάμε τόσο την δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου της τράπεζας και ατομικά του κάθε μέλους του ΔΣ ,για υπεξαίρεση, παράνομο πλουτισμό κλπ, όσο και το πάγωμα κάθε δικής μας πληρωμής και κάθε δικαστικής ενέργειας των τραπεζών σε βάρος μας, μέχρι οι τράπεζες να επιστρέψουν τα μετρητά και τα ομόλογα που δεν έχουν λήξει ακόμα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Για κάθε τράπεζα χρειάζεται ξεχωριστό εξώδικο και αντίγραφο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Με 2 τρόπους θα γίνει η κατάθεση του εξωδίκου.

α) Η κατάθεση του εξωδίκου να γίνει από τον κάθε δανειολήπτη ατομικά στο υποκατάστημα της τράπεζας της περιοχής του. Όμως δεν θα πάει μόνος στην τράπεζα αλλά μαζί με 10-20 άλλους δανειολήπτες και φορολογούμενους πολίτες ώστε να δημιουργηθεί ουρά που θα μπλοκάρει αφ ενός την τραπεζική λειτουργία αλλά και να γίνει η αφορμή ο κόσμος που θα δει αυτό να ρωτήσει και έτσι να διαδοθεί ευκολότερα και γρηγορότερα.Κάθε μέρα να πηγαίνει και μια ομάδα δανειοληπτών – φορολογουμένων πολιτών και θα κάνει το ίδιο ώστε να γίνει καθημερινό φαινόμενο στην τοπική κοινωνία.Θα έχετε μαζί αντίγραφο του εξωδίκου και θα ζητήσετε να σφραγίσουν αυτό σε όλες του τις σελίδες και όχι μόνο στην πρώτη.Αν αρνηθούν η επικαλεστούν οποιαδήποτε δικαιολογία τότε να ζητήσετε όπως έχετε δικαίωμα από τον νόμο να σας δώσουν επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθειμένου εγγράφου, δηλαδή θα βγάλουν οι ίδιοι φωτοτυπία του εξωδίκου και να το σφραγίσουν. Αυτό δεν μπορούν να σας το αρνηθούν. Μετά θα μας στείλετε το αντίγραφο και εξουσιοδότηση για την κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων, της αγωγής και κάθε άλλης νομικής ενέργειας. Αν αρνηθούν την παραλαβή (μερικές θα αρνηθούν) στείλτε το σε εμάς να το δώσουμε στα κεντρικά με επιμελητή. Αν θέλετε μπορείτε από την αρχή να μας το στείλετε για να το επιδώσουμε.

β) Να μας στείλετε τα εξώδικα στα γραφεία μας και εμείς θα τα καταθέσουμε με δικαστικό επιμελητή στα κεντρικά γραφεία της κάθε τράπεζας στην ΑΘΗΝΑ.

Επειδή η αξία των τραπεζών είναι σήμερα υποπολλαπλάσια των εγγυήσεων (περίπου 3δις)τα κρατικά ομόλογα που πήραν οι τράπεζες είναι 233 δις και αν δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις στην λήξη τους αυτά τα ομόλογα θα πρέπει να πληρωθούν από το κράτος, δηλαδή εμάς τους φορολογούμενους
 
Επειδή το υπουργείο οικονομικών μας ανακοίνωσε ότι ενώ το χρέος της χώρας στο τέλος του πρώτου τριμήνου στις 3 1/3/2012 ήταν 280,29 δις και εντός του δευτέρου τριμήνου διαμορφώθηκε στις 30/6/2012 στα 303,53 δις, δηλαδή αυξήθηκε 23 δις όσα και τα ομόλογα του πρώτου πακέτου που δόθηκε επί Καραμανλή αρχές του 2009 και έληγαν αρχές του 2012.Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτά τα ομόλογα οι τράπεζες δεν τα πλήρωσαν στην Ε.Κ.Τ.για να τα φέρουν για ακύρωση, επειδή οι ίδιες ομολογούν ότι έχουν πρόβλημα ρευστότητος και περιμένουν την ανακεφαλαιοποίηση.

 Έτσι το κράτος ή τα εξόφλησε ή τα αντικατέστησε με νέα ομόλογα αυξάνοντας το χρέος κατά 23 δις τα οποία θα πληρώσουμε εμείς με φόρους .
 
Επειδή στις 30/8/2012 κατατέθηκε στην βουλή ερώτηση αν τα ανωτέρω ομόλογα είναι ηαιτία αύξησης του χρέους

Επειδή για το σύνολο των ανωτέρω έχει ξεκινήσει προανάκριση για την διερεύνησηευθυνών και απονομή δικαιοσύνης
 
Επειδή στον προϋπολογισμό του 2012 αναφέρεται ότι η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΑ 120,9 δις μέσα στο 2012 για τόκους χρεολύσια και ενίσχυση τραπεζών.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
 
Και με απλή λογική, αφού οι ισολογισμοί του κράτους, δηλαδή έξοδα έσοδα, κυμαίνονται μεταξύ 50-55 δις τον χρόνο, τα 120,9 δις θα αυξήσουν το << χρέος >> με δανεικά τα οποία θα πάρουν ιδιώτες, δηλαδή εσείς οι τράπεζες και θα τα πληρώσουμε εμείς με φόρους.
 
Με το χρέος συνεχώς να αυξάνεται, επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση δίνει λεφτά επιλεκτικά σε λίγους ( και μέσα σε αυτούς τους λίγους είναι και οι τράπεζες, δηλαδή εσείς ), αλλά την υποχρέωση να επιστραφούν αυτά τα λεφτά στους δανειστές την επιβάλουν στο κράτος,δηλαδή τελικά σε μας που θα τα πληρώσουμε με φόρους, είναι προφανές ότι η << εξόφληση >> θα γίνει κατ αρχάς με την μεταβίβαση της κρατικής περιουσίας και μετά της ιδιωτικής. Διότι με τους συνεχείς φόρους αφού πάρουν και τα τελευταία μετρητά του λαού, θα πάρουν και τα ακίνητα.

ΖΗΤΩ εντός 25 ημερών το αργότερο:
α) Να μου χορηγήσετε κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία ομολόγων που λάβατε στηνκάθε μια από τις ανωτέρω οκτώ περιπτώσεις χορήγησης, ξεχωριστά για την κάθεμια.

β) Να μου χορηγήσετε κατάσταση των εξασφαλίσεων που δώσατε στο ΕλληνικόΔημόσιο ταυτόχρονα με την παραλαβή από εσάς των ομολόγων που λάβατε.

γ) Να μου απαντήσετε αν πληρώσατε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και παραλάβατε από αυτήν τα ομόλογα που είχατε πάρει από το πρώτο πακέτο ενίσχυσης των 23 δις και τις αποδείξεις ότι τα δώσατε πίσω στο Ελληνικό Δημόσιο προς ακύρωση όπως είχατε υποχρέωση και όριζε ο νόμος που τα πήρατε.

δ) Πόση ήταν η προμήθεια που έπρεπε να δώσετε στο κράτος από την συμμετοχή σας στον ανωτέρω νόμο επειδή έμπαινε εγγυητής ;Την δώσατε και αν ναι, να μου χορηγήσετε τα αποδεικτικά πληρωμής.

ε) Να μου δηλώσετε αν θα εξοφλήσετε και θα φέρετε για ακύρωση το μερίδιο σας από τα 45 δις τουλάχιστον ομόλογα που έχετε πάρει με τους ανωτέρω νόμους που λήγουν μέσα στο 2013.
 
στ) Να παγώσει κάθε οφειλή μου προς την τράπεζα σας και κάθε δικαστική η άλλη ενέργεια από εσάς για την είσπραξη των οφειλομένων από εμένα, μέχρι να μου χορηγήσετε όλα τα ανωτέρω.
 
Σε περίπτωση που δεν λάβω καμία απάντηση ή δεν μου απαντήσετε έστω και σε ένα από τα ζητούμενα ή στην απάντηση σας λείπει έστω και ένα από τα σχετικά που ζητώ,εντός είκοσι πέντε ( 25 ) ημερών,τότε αυτό είναι ομολογία εκ μέρους σας ότι παραβιάσατε τους όρους που αναφέρονται στους νόμους με τους οποίους πήρατε τα χρήματα και δεν τηρήσατε τις δεσμεύσεις σας υποπίπτοντας σε όλα τα κακουργήματα που απορρέουν από αυτήν την πράξη σας.
 
Σύμφωνα δε με την ισχύουσα νομοθεσία, mutatis mutandis, γεννάται και αστική ευθύνη προς αποζημίωση μου τόσο από την τράπεζα όσο και κάθε ενός από εσάς ξεχωριστά τα μέλη του ΔΣ, η διεκδίκηση της οποίας θα ξεκινήσει αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας που έχετε για να μου απαντήσετε .Φυσικά δε ταυτόχρονα θα κατατεθούν και μηνύσεις, καθ ότι εσείς δεν καλύπτεστε από ασυλία.
 
Ο εξωδίκως δηλών

ΕΠΩΝΥΜΙΑ.............................................................................................ΑΦΜ ..............................................Α.Δ.Τ..............................................ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ...........................................................................................ΤΗΛ. ................................................................
 
 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αθήνα / / 2012 ΤΟΥ .................................................................................
ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. .......................................................................

ΚΥΡΙΟΙ

Σαν φορολογούμενος πολίτης σας αναφέρω τα κάτωθι: Με τον νόμο Ν 3723 9/12/2008 ( άρθρα 2, 3, 4, 5 ) επί Κ. Καραμανλή δόθηκαν εγγυήσειςκατ αρχήν στις τράπεζες 23 δις αποκλειστικά για χορήγηση στεγαστικών δανείων , κεφάλαιακινήσεως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας. Κατόπιν επί Γ. Παπανδρέου δόθηκαν ακόμη 140 δις για τον ίδιο λόγο όπως φαίνεται κατωτέρω :
 
N. 3845 6- 5- 2010 ( άρθρα 4 παράγραφος 8 ) 15 δισεκατομμύρια Ν. 3864 21- 7- 2010 ( άρθρα 3 παράγραφος 1 ) 10 δισεκατομμύρια Ν. 3872 3- 9- 2010 ( άρθρο 7 ) 25 δισεκατομμύρια Ν. 3965 18- 5- 2011 ( άρθρο 19 παράγραφος 1 ) 30 δισεκατομμύρια Ν. 4031 9-12-2011 ( άρθρα 1 , 2 ) 60 δισεκατομμύρια
Και ..... επί κυβερνήσεων συνεργασίας ακόμα 70 δις ευρώ
Ν. 4056 12- 3-2012 ( άρθρο 21 ) 30 δισεκατομμύρια
 
Ν. 4079 19- 9-2012 (άρθρο 1 παράγραφος 1) 40 δισεκατομμύρια
 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 233 Δις = 23 + 140 + 70 . μέχρι τώρα !!!

α) Το κράτος δεν έβαλε απλά την υπογραφή του σαν εγγυητής, αλλά έδωσε ομόλογα για τα ανωτέρω ποσά στις τράπεζες και αυτές τα έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πήραν δάνειο σε μετρητά .Αντί όμως να δώσουν ως όφειλαν τα λεφτά στον κόσμο, ( όπως ο νόμος όριζε ), για στεγαστικά δάνεια και κεφάλαια κινήσεως σε μικρομεσαίες και σε ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις, που θα εκτίνασσαν την οικονομία και την ανάπτυξη , οι τράπεζες δεν τα έδωσαν και με μέρος αυτών αγόρασαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με επιτόκιο 4,8% , βάζοντας στην τσέπη την διαφορά επιτοκίου.

Μήπως έκαναν απλά ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ;

β) Τα ομόλογα αυτά είχαν διάρκεια έως τρία χρόνια .γ) Στην λήξη των ομολόγων οι τράπεζες όφειλαν να εξοφλήσουν τα δικά τους δάνεια προς την ΕΚΤ, να πάρουν πίσω τα ομόλογα και να τα επιστρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο για να ακυρωθούν.δ) Για αυτά τα ομόλογα που πήρε η κάθε τράπεζα έπρεπε να είχε δώσει αντίστοιχες εξασφαλίσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο ( κινητά - ακίνητα ) η και να καταβάλει προμήθεια στο Ελληνικό Δημόσιο επειδή αυτό ήταν εγγυητής.Υπεύθυνος για την παραλαβή των εξασφαλίσεων από τις τράπεζες όπως ο νόμος 3723/08 ορίζει, ήταν ο διοικητής της Τράπεζας Της Ελλάδος . Τις έχει πάρει ;
 
Επειδή επέκτειναν την ισχύ των νόμων για την ενίσχυση των πιστωτικών ιδρυμάτων μέχρι της 31/12/2012 για να χορηγήσουν και άλλα δις στις τράπεζες
  
Επειδή η αξία των τραπεζών είναι σήμερα υποπολλαπλάσια των εγγυήσεων (περίπου 3 δις)τα κρατικά ομόλογα που πήραν οι τράπεζες είναι 233 δις και αν δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις στην λήξη τους αυτά τα ομόλογα θα πρέπει να πληρωθούν από το κράτος, δηλαδή εμάς τους φορολογούμενους
 
Επειδή το υπουργείο οικονομικών μας ανακοίνωσε ότι ενώ το χρέος της χώρας στο τέλος του πρώτου τριμήνου στις 3 1/3/2012 ήταν 280,29 δις και εντός του δευτέρου τριμήνου διαμορφώθηκε στις 30/6/2012 στα 303,53 δις, δηλαδή αυξήθηκε 23 δις όσα και τα ομόλογα του πρώτου πακέτου που δόθηκε επί Καραμανλή αρχές του 2009 και έληγαν αρχές του 2012.Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτά τα ομόλογα οι τράπεζες δεν τα πλήρωσαν στην Ε.Κ.Τ.για να τα φέρουν για ακύρωση, επειδή οι ίδιες ομολογούν ότι έχουν πρόβλημα ρευστότητος και περιμένουν την ανακεφαλαιοποίηση.

Έτσι το κράτος ή τα εξόφλησε ή τα αντικατέστησε με νέα ομόλογα αυξάνοντας το χρέος κατά 23 δις τα οποία θα πληρώσουμε εμείς με φόρους.
 
Επειδή στις 30/8/2012 κατατέθηκε στην βουλή ερώτηση αν τα ανωτέρω ομόλογα είναι η αιτία αύξησης του χρέους
Επειδή για το σύνολο των ανωτέρω έχει ξεκινήσει προανάκριση για την διερεύνηση ευθυνών και απονομή δικαιοσύνης

Επειδή στον προϋπολογισμό του 2012 αναφέρεται ότι η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΑ 120,9 δις μέσα στο 2012 για τόκους χρεολύσια και ενίσχυση τραπεζών.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
 
Και με απλή λογική, αφού οι ισολογισμοί του κράτους, δηλαδή έξοδα έσοδα, κυμαίνονται μεταξύ 50-55 δις τον χρόνο, τα 120,9 δις θα αυξήσουν το << χρέος >> με δανεικά τα οποία θα πάρουν ιδιώτες, δηλαδή εσείς οι τράπεζες και θα τα πληρώσουμε εμείς με φόρους.
 
Με το χρέος συνεχώς να αυξάνεται, επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση δίνει λεφτά επιλεκτικά σε λίγους ( και μέσα σε αυτούς τους λίγους είναι και οι τράπεζες, δηλαδή εσείς ), αλλά την υποχρέωση να επιστραφούν αυτά τα λεφτά στους δανειστές την επιβάλουν στο κράτος,δηλαδή τελικά σε μας που θα τα πληρώσουμε με φόρους, είναι προφανές ότι η << εξόφληση >>θα γίνει κατ αρχάς με την μεταβίβαση της κρατικής περιουσίας και μετά της ιδιωτικής. Διότι με τους συνεχείς φόρους αφού πάρουν και τα τελευταία μετρητά του λαού, θα πάρουν και τα ακίνητα.

ΖΗΤΩ

εντός 25 ημερών το αργότερο:
 
α) Να μου χορηγήσετε κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία ομολόγων που λάβατε στην κάθε μια από τις ανωτέρω οκτώ περιπτώσεις χορήγησης, ξεχωριστά για την κάθεμια.

β) Να μου χορηγήσετε κατάσταση των εξασφαλίσεων που δώσατε στο Ελληνικό Δημόσιο ταυτόχρονα με την παραλαβή από εσάς των ομολόγων που λάβατε.

γ) Να μου απαντήσετε αν πληρώσατε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και παραλάβατε από αυτήν τα ομόλογα που είχατε πάρει από το πρώτο πακέτο ενίσχυσης των 23 δις και τις αποδείξεις ότι τα δώσατε πίσω στο Ελληνικό Δημόσιο προς ακύρωση όπως είχατε υποχρέωση και όριζε ο νόμος που τα πήρατε.

δ) Πόση ήταν η προμήθεια που έπρεπε να δώσετε στο κράτος από την συμμετοχή σας στον ανωτέρω νόμο επειδή έμπαινε εγγυητής ;Την δώσατε και αν ναι, να μου χορηγήσετε τα αποδεικτικά πληρωμής.

ε) Να μου δηλώσετε αν θα εξοφλήσετε και θα φέρετε για ακύρωση το μερίδιο σας από τα 45 δις τουλάχιστον ομόλογα που έχετε πάρει με τους ανωτέρω νόμους που λήγουν μέσα στο 2013.

Σε περίπτωση που δεν λάβω καμία απάντηση ή δεν μου απαντήσετε έστω και σε ένα από τα ζητούμενα ή στην απάντηση σας λείπει έστω και ένα από τα σχετικά που ζητώ,εντός είκοσι πέντε ( 25 ) ημερών,τότε αυτό είναι ομολογία εκ μέρους σας ότι παραβιάσατε τους όρους που αναφέρονται στους νόμους με τους οποίους πήρατε τα χρήματα και δεν τηρήσατε τις δεσμεύσεις σας υποπίπτοντας σε όλα τα κακουργήματα που απορρέουν από αυτήν την πράξη σας.

Σύμφωνα δε με την ισχύουσα νομοθεσία, mutatis mutandis, γεννάται και αστική ευθύνη προς αποζημίωση μου τόσο από την τράπεζα όσο και κάθε ενός από εσάς ξεχωριστά τα μέλη του ΔΣ, η διεκδίκηση της οποίας θα ξεκινήσει αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας που έχετε για να μου απαντήσετε .Φυσικά δε ταυτόχρονα θα κατατεθούν και μηνύσεις, καθ ότι εσείς δεν καλύπτεστε από ασυλία .
 
Ο εξωδίκως δηλών

ΕΠΩΝΥΜΙΑ.............................................................................................ΑΦΜ ..............................................Α.Δ.Τ..............................................ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ...........................................................................................ΤΗΛ. ...............................................................
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Νοέμβριος 05, 2012, 05:17:18
Όλες οι κυβερνήσεις πήραν και παίρνουν δάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα δίνουν σαν << βοήθεια >> στις Ελληνικές τράπεζες υπό την μορφή δανεικών και αγύριστων. Για να επιστραφούν όμως τα λεφτά στην Ε.Κ.Τ. όταν λήγουν τα δάνεια, μας βάζουν φόρους όπως τώρα για να τα πληρώσουμε εμείς, αντί να τα πληρώσουν οι τράπεζες.

Δανείστηκαν οι Τράπεζες στις πλάτες του Ελληνικού Λαού, όχι για να εξυπηρετήσουν τον λαό, αλλά για να εξυπηρετήσουν οι ξεπουλημένοι Πολιτικάντηδες, την έξοδο των Ελληνικών Κεφαλαίων στο εξωτερικό, εν μέσω Οικονομικής Κρίσης, με αποτέλεσμα η χώρα μας να γονατίσει ακόμα περισσότερο.

Το Κεφάλαιο, ορίζει την πολιτική, και ο λαός πάντα πεινάει.

Η Ελλάδα δυστυχώς δεν ανήκει στους 'Ελληνες αλλά στους απατεώνες.

Πληρώνουμε φόρους, όχι για να έχουμε μία Ελεύθερη χώρα, αλλά για να είμαστε εκμεταλλεύσιμα ζωντανά, στα χέρια βαμπιριών και απατεώνων.

Η οδός σωτηρίας μας, είναι μία και μοναδική.

Απόλυτη και Ολιστική Αφύπνιση.

Η Κυβέρνηση της χώρας μας, να δοθεί στα χέρια του Ελληνικού Λαού, αλλάζοντας όλο το Πολιτικό σύστημα, και δημεύοντας τα προϊόντα απάτης και εγκλήματος που λήστεψαν από ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

Οι Ελληνικές Τράπεζες ανήκουν πλέον στον Ελληνικό Λαό, και καιρός είναι, ο Ελληνικός Λαός, όχι το Ελληνικό Κράτος (μια και το ψευδο-κράτος1 δεν εργάζεται για τον λαό) καιρός λοιπόν ο Ελληνικός Λαός, να ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

Δεν είμαστε όλοι οι 'Ελληνες, βλάκες και δούλοι2...

Κάποιοι Έλληνες έχουμε επιτέλους ξυπνήσει, και η Ολική Επαναφορά πίσω στα Ελληνικά Ιδεώδη, είναι ΔΕΔΟΜΕΝΗ....
_________________________________________________________________________

1 Μία μηχανή εξυπηρέτησης του Κεφαλαίου και όχι του Λαού.
2 THE WAYSEER MANIFESTO - Greek Sub
http://www.youtube.com/watch?v=aqOw39qdAwA
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Αύγουστος 21, 2014, 16:23:02
http://www.anoixtomialos.gr/2014/02/blog-post_5339.html

ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ και ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ

(http://www.cremala.gr/files/image/euro.jpg)

Με το αρ.πρω.1744/22-07-2013 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, η Eurobank ανήκει πλέον από την 30-04-2013 κατά κυριότητα στο Ταμείο Χρημ/κής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Συνεπώς, η Eurobank δεν μπορεί να παραστεί στα δικαστήρια με την παλαιά Νομική της Μορφή ως «Εurobank AΕ», αλλά μόνο το ΤΧΣ, ως o νέος πλέον ιδιοκτήτης.
Αυτό σημαίνει ότι σε δίκες για κατασχέσεις, πλειστηριασμούς κλπ. η παρουσία της Eurobank είναι άκυρη λόγω «έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης» ως αποτέλεσμα «έλλειψης εννόμου συμφέροντος», διότι πλέον ο ζημιωθείς είναι το ΤΧΣ (υπό προϋποθέσεις).

Συναφώς, μια ένσταση έλλειψης νομίμου πληρεξουσιότητας κατά του δικηγόρου της Eurobank, τον αποβάλλει από την δίκη! (*)

Περαιτέρω: Ο νέος αγοραστής της Eurobank, διαδικασία που θα χρειαστεί πλέον των δύο ετών, θα την αγοράσει ΧΩΡΙΣ τα ληξιπρόθεσμα κόκκινα δάνεια, αφού σπάσει πρώτα σε καλή και κακή τράπεζα, όπως έγινε κα με την ΑΤΕ, Proton, Ταχ. Ταμ/ριο, Millennium κλπ. Συνεπώς, τα μικρομεσαία ληξιπρόθεσμα δάνεια θα σβηστούν από τις ίδιες τις τράπεζες.

ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ και ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ… δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα, αρκεί να βρείτε δικηγόρους με παντελόνια που να προβάλλουν τις παραπάνω απλές ενστάσεις κι επιχειρήματα.

Ή, καλύτερα, καλέστε εμένα για μάρτυρα. Δεν θέλω τίποτα… ούτε ψήφο!!…η καριέρα μου τελείωσε, πριν αρχίσει… είμαστε όμως συμπολεμιστές στα ίδια χαρακώματα και ο θάνατος του διπλανού μου είναι και δικός μου.
(*) έτσι ακριβώς έγινε σε μια δίκη την 03-07-2013 με την Millennium, στην οποία παρέστην ως μάρτυρας! και την δημοσίευσα στον Στοχασμό-Πολιτική
Δημ.ΑντωνίουΠηγή :cremala
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Αύγουστος 21, 2014, 16:24:42
http://www.antistasitora.org/

http://antistasitora.blogspot.gr/
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Ιανουάριος 23, 2015, 21:49:27
Οι Τράπεζες ήδη έχουν πληρωθεί για τα κόκκινα δάνεια, από το Κράτος, και τα ζητάνε πάλι από τον Ελληνικό Λαό.. Οι Τράπεζες ήδη ανήκουν στον Ελληνικό Λαό, και παραμένουν σε χέρια ιδιωτών.

https://www.dailymotion.com/video/x2edfxf_o%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-08-01-15_news?start=114
Τίτλος: Απ: Παρανομίες Τραπεζών....
Αποστολή από: Rose στις Φεβρουάριος 25, 2015, 22:11:13
http://www.eleysis-ellinwn.gr/el/articles/epikairotita/oikonomia/diadoste_ta_daneia_einai_diegrammena_apodeiktikaplhrofories_kai_thlefona_edo_den_xrostate_tipota_oi_eispraktikes_einai_paranomoi_ekbiastes.html

ΔΙΑΔΩΣΤΕ! ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΑ!!! ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΔΩ!!! ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ!!! ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ!!!

Οι εισπρακτικές νόμιμα, δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα. Παράνομα μπορούν εάν δεν αντιδράσετε...

Όσον αφορά τις τράπεζες ειδικότερα, η εκχώρηση χρέους (πώληση) με έκπτωση σε ξένες εταιρείες, όπως η EOS, είναι αδιανόητες οικονομικά και τραπεζικά-λογιστικά, διότι, στις περιπτώσεις αυτές, οι εκχωρούσες τράπεζες εγγράφουν ζημίες στο ενεργητικό των κατά το ποσόν της έκπτωσης της εκχώρησης του χρέους, με αποτέλεσμα την ανάγκη ανακεφαλοποίησής των και συνεπώς την εν δυνάμει χρεοκοπία των! (βλ. στο τέλος του κειμένου το σχετικό link).

Συνεπώς οι τράπεζες «πωλούν» μόνο τα δάνεια που έχουν οι ίδιες διαγράψει !. Συνεπώς, η αγοραπωλησία αυτή, ανύπαρκτων (διαγραφέντων οφειλών) είναι εξ` ορισμού παράνομη και βαρύτατα εγκληματική (βλ. παρακάτω). Και η διαγραφή των οφειλών των δανείων γίνεται από τις τράπεζες σε δύο περιπτώσεις:

1) όταν οι τελευταίες διαπιστώσουν τα αδύνατο της αποπληρωμής των από τους δανειολήπτες, λόγω π.χ. πτώχευσής των, ή άλλων παρόμοιων λόγων.

2) Όταν οι τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν για τις ζημίες των από τα ανεξόφλητα δάνεια και το PSI. Συγκεκριμένα: με τον ν. 3864/2010 και την υπουργική απόφαση 38/9.11.2012, οι 4 τράπεζες (Eθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank) ανακεφαλοποιήθηκαν συνολικά με 50 δις, ευρώ, για τις ζημίες που υπέστησαν από το PSI και τα μη-εξυπηρετούμενα ληξιπρόθεσμα δάνεια των δανειοληπτών των (η Εurobank πήρε 5.8 δις. ευρώ)! Συνεπώς, τα αντίστοιχο ποσόν των μη-εξυπηρετούμενων δανείων σε αυτές (50 δις), έχει διαγραφεί!!, από τα λογιστικά βιβλία των παραπάνω 4 τραπεζών. Συνεπώς το ποσόν αυτόν είναι αυτό που έχει «πουληθεί» στις Εισπρακτικές Εταιρείες και προφανώς και στην EOS. Από το παραπάνω προκύπτει επίσης ότι, όχι μόνο η EOS, με τους παραπάνω εγκληματικούς τρόπους (σε συνέργεια με την Eurobank) αλλά και οι ίδιες οι τράπεζες δεν νομιμοποιούνται να απαιτήσουν τα δάνεια αυτά από τους (τέως) «οφειλέτες» των, διότι οι τράπεζες έχουν ήδη αποζημιωθεί με το ποσόν των 50 δις.! Για το θέμα αυτό, μετά από δική μου καταγγελία στην ECB και τον υπουργό οικονομικών, ο τελευταίος διέταξε την διεξαγωγή ανακρίσεων κι έρευνας, με το αρ. πρωτ. Β.871.12-06-2012 εντολή τους προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ΣΔΟΕ, ΤτΕ (γραφείο Διοικητή), Εισαγγελέα Χαλκίδος (βλ. στο τέλος τα δύο σχετικά links).

Και πώς το ξέρω ότι οι τράπεζες πωλούν και οι εισπρακτικές εταιρείες αγοράζουν μόνο «διαγραφέντα» χρέη προς τις τράπεζες? Το ξέρω α) από τα παραπάνω στοιχεία και γεγονότα και β) από την παραδοχή των ίδιων των εισπρακτικών εταιρειών, οι οποίες στα καταστατικά των (και στις διαφημίσεις των) παραδέχονται ότι:

«αγοράζουμε το σύνολο των οφειλών σας -…όσο και απαιτήσεις που έχουν διαγραφεί…»,

1) Με την φράση: «αγοράζουμε το σύνολο των οφειλών σας -…όσο και απαιτήσεις που έχουν διαγραφεί…», κάθε εισπρακτική εταιρεία όμως, παραδέχεται καταφατικά και ρητά ότι «αγοράζει» π.χ. από την τράπεζα Χ εν προκειμένω και στην συνέχεια απαιτεί από τους τέως οφειλέτες της τράπεζας και προς όφελος της ιδίας: «οφειλές που έχουν διαγραφεί, δηλαδή οφειλές που δεν υπάρχουν». Αυτό σημαίνει ότι η EOS και τα δύο σκέλη της αγοραπωλησίας είναι εγκληματικές πράξεις, αφενός από την τράπεζα Χ ως «πωλήτριας» κι αφετέρου της εισπρακτική εταιρεία ως «αγοράστριας» μιας ανύπαρκτης «οφειλής» με σκοπό να την καταστήσει η EOS «υπαρκτή» αναγκαστικά με παράνομους μεθόδους, κατ` αληθή συρροή, απάτης, εκβιασμών, απειλών και κλοπών της περιουσίας των τέως οφειλετών της τράπεζας Χ τις οφειλές των οποίων η τελευταία διέγραψε για διάφορους λόγους, όπως θα περιγράψουμε παρακάτω. Και τα παραπάνω εγκλήματα διαπράττονται από κοινού από τις τράπεζας Χ και την εισπρακτική εταιρεία, με την απειλή κι εκβίαση των τέως οφειλετών από την εισπρακτική εταιρεία ότι θα «χάσουν το σπίτι των» (με κατάσχεση και πλειστηριασμό κι ότι θα πάνε και φυλακή), εάν δεν καταβάλλουν στην τελευταία (και για έμμεσο λογαριασμό της πρώτης) τις «διαγραφείσες οφειλές» ! Συνεπώς, η συντελεσθείσα «αγοραπωλησία», μεταξύ τράπεζας Χ και της εισπρακτικής εταιρείας ανύπαρκτων και διεγραφέντων οφειλών, συνιστά διαπραχθέν έγκλημα, το οποίο συνιστά την αδιαχώριστο κι αναγκαία αρχή κατά συνέχεις της ολοκλήρωσης των, κατ` αληθή συρροή, εκβιασμών, απειλών και κλοπών που διαπράττουν από κοινού πλέον τράπεζας Χ και εισπρακτικής εταιρείας κατά των τέως οφειλετών της πρώτης, με την απειλή κι εκβίαση των τέως οφειλετών από την εισπρακτική εταιρεία, ότι θα «χάσουν το σπίτι των» (με κατάσχεση και πλειστηριασμό κι ότι θα πάνε και φυλακή), εάν δεν καταβάλλουν στην τελευταία (και για έμμεσο λογαριασμό της πρώτης) τις «διαγραφείσες οφειλές»!

i) Είναι προφανές ότι οι περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ΑΚ 455 επ. (νόμιμη εκχώρηση χρέους) και 876, 880,885 επ. (Έκταξη, νόμιμη Μεταβίβαση χρέους), διότι οι τελευταίες αναφέρονται σε νόμιμες υπάρχουσες, υφιστάμενες και νόμιμες οφειλές (απαιτήσεις) κι όχι σε ανύπαρκτες τοιαύτες («διαγραφείσες» και «εκτελεσθείσες»), στις οποίες αναφέρονται οι παραπάνω καταγγελτικές μου παράγραφοι 1 και 2.

Συμπέρασμα: Οι Εισπρακτικές Εταιρείες ΝΟΜΙΜΑ δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα. Παράνομα, μπορούν (με εκβιασμούς, απειλές κλπ), αλλά αυτό γίνεται εάν εσείς δεν αντιδράσετε καταφεύγοντας στον εισαγγελέα και τις αρχές γενικότερα. Αν και νομίζω ότι τώρα θα πάθουν ένα μεγάλο χτύπημα. Τέλος, τα δάνεια ου οι εισπρακτικές εταιρείας σας ζητάνε, είναι –σχεδόν σίγουρου-διαγραμμένα…

Μην φοβάστε…τελειώνουν.

Οι λόγοι που οι τράπεζες δεν μπορούν να πωλήσουν ισχύοντα δάνεια σε άλλες τράπεζες και funds είναι εδώ:

Links για σημαντικά νομικά θέματα ληξιπρόθεσμων δανείων, διαφόρων τραπεζών

http://zoidosia.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html (Ληξιπρόθεσμα Δάνεια και Ανακεφαλοποίση Τραπεζών, Eθνική, Πειραιώς, Αlpha, Eurobank)

http://zoidosia.blogspot.gr/2012/07/a.html (για ΑΤΕ)

Dimitrios Antoniou http://stoxasmos-politikh.blogspot.gr/2013/07/eurobank_26.html#.UfKgtruYPXg.facebook (για Eurobank)

Dimitrios Antoniou http://zoidosia.blogspot.gr/2013/07/millennium-bank.html?spref=fbhttp://zoidosia.blogspot.gr/2013/07/millennium-bank.html?spref=fb (για Millennium)

http://stoxasmos-politikh.blogspot.gr/2013/07/ecb-t.html#.Ufa2RI4R8oM.facebook

(ερευνα από τις αρχές, ΣΔΟΕ, ECB, TτΕ, Εισαγγελέας, για την ανακεφαλοποίηση και τα ληξιπρόθεσμα δάνεια)

http://stoxasmos-politikh.blogspot.gr/2013/07/h-funds-ena.html#.UfTOdo8og71.facebook (η δήθεν πώληση των δανείων σε ξένα funds)

Που θα με βρείτε:

https://www.facebook.com/BouleTonEleutheronEllenonDemetriosAntoniou?ref=hl (facebook)

https://www.facebook.com/DrDimitriosAntoniouPhdFrcsB (στο facebook)

www.zodiosia.blogspot.com (το blog μου)

https://www.elpida-politeias.gr (το site μου)

Δημ. Αντωνίου, τηλ. 22210-62743

Με αγάπη, Δημ. Αντωνίου

ΥΣ: ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ EUROBANK:

Ζητώ μάρτυρες για να καταθέσω μήνυση κατά της εισπρακτικής της Eurobank στην οδό Κύπου και Αρχιμήδους 27, Μοσχάτο, Αθήνα. Χρειάζομαι τα ονόματα των μαρτύρων, τα τηλέφωνα των εισπρακτικών από τα οποία τους τηλεφώνησαν, τα ονόματα των υπαλλήλων των εισπρακτικών και την δ/νση απ` όπου τηλεφωνούν (ας δώσουν ψεύτικα, εις βάρος των είναι), τις ημέρες και ώρες που τηλεφώνησαν και τις τους είπαν. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβω εγώ, χωρίς ΚΑΝΕΝΑ κόστος για εσάς. Οι μάρτυρες να είναι-κατά προτίμηση-από την Αθήνα για να τους είναι εύκολο να έρθουν στο δικαστήριο (αν και η απόφαση θα ισχύει για όλη την Ελλάδα).

Γράψτε μου στο epivetta@otenet.ge και τηλεφωνείστε μου στο 22210-62743.

Πόλεμος μέχρις εσχάτων.