ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

'Αρθρα Εσωτερισμού => Ψυχολογία και εσωτερισμός => Μήνυμα ξεκίνησε από: suida στις Ιανουάριος 08, 2009, 11:04:56

Τίτλος: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ.......
Αποστολή από: suida στις Ιανουάριος 08, 2009, 11:04:56
Σ Ε Β Α Σ Τ Η .....ROZE.... σε   χαιρω....

                           -"Η   γραπτη    ΙΣΤΟΡΙΑ.....της   Ε Λ Λ Α Δ Α Σ .....αρχιζει   περιπου   ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ    χ ρ ο ν ι α ....

                                                                 Ν Ω Ρ Ι Τ Ε Ρ Α ......

                                απ"  ο,τι   αρχιζε....την   τελευταια  .....ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ......

                              ΚΑΙ.....η   ΜΕΛΕΤΗ....της   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ    Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ .....Ε Π Ε Κ Τ Α Θ Η Κ Ε ......

                                                        σε   ε ν α   δ ι α σ τ η μ α .....   π ε ρ ι π ο υ ....

                                        Τ Ρ Ι Ω Ν     Χ Ι Λ Ι Ε Τ Ι Ω Ν ......απο   αυτης....της   Π Ρ Ω Τ Η Σ    Χ Ι Λ Ι Ε Τ Ι Α Σ ....

                                με   Β Α Σ Η .....   Α Δ Ι Α Λ Η Π Τ Ε Σ     Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ       Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν .....            ΒΕΒΑΙΑ.....δεν   προκειται  .....για   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ    Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α .....ουτε....  ΙΣΤΟΡΙΑ...βασισμενη   σε  Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Α..

                                                                         Α  Λ  Λ  Α.......

                                                          Γ Ι Α     Τ Η Ν     Γ  Ν  Ω  Σ  Η      ΤΗΣ   Γ  Λ  Ω  Σ  Σ  Α  Σ  .....

                                  της   ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ....ΤΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ....  ΤΗΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ....ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ.... Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ ...

                            ΤΗς    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.....ΚΑΙ    ΤΗΣ    Θ  Ρ  Η  Σ  Κ  Ε  Ι  Α  Σ  .....ΤΩΝ    Α  Ν  Θ  Ρ  Ω  Π  Ω  Ν  .....

                                                    ΠΟΥ   ΥΠΗΡΞΑΝ    Π Ρ Ο Γ Ο Ν Ο Ι     ΤΩΝ   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν ......

                                    ΚΑΙ   ΤΩΝ   Ο Π Ο Ι Ω Ν .....Η   Ε  Μ  Π  Ε  Ι  Ρ  Ι  Α ......   Α  Π  Ο  Τ  Ε  Λ  Ε  Ι  .....

                                                               ΤΙΣ     Π Λ Ε Ο Ν     Β Α Ρ Υ Ν Ο Υ Σ Ε Σ ...  .....

                                                                      Κ Α Ι      Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ε Σ ......

                                                                             Σ  Τ  Ι  Γ  Μ  Ε  Σ  .....


                        ΤΗΣ    Ι  Σ  Τ  Ο  Ρ  Ι  Α  Σ        ΤΟΥ    Α  Ν  Θ  Ρ  Ω  Π  Ο  Υ  .......ΣΤΟΝ     Π  Λ  Α  Ν  Η  Τ  Η      ΜΑΣ."""


                                                                                                            RUIPEREZ   ....και....J. MELENA....

                                                                                                       ΔΡ.   ΦΙΛ....ΣΤΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.....ΜΑΔΡΙΤΗΣ....ΚΑΙ...

                                                                                                                             ΑΥΣΤΡΙΑΣ.....
Τίτλος: Απ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ.......
Αποστολή από: ΣΕΡΑΠΙΣ στις Ιανουάριος 08, 2009, 11:12:52
Το μεγαλύτερο σκοτάδι είναι λίγο πριν το ξημέρωμα.
Τίτλος: Απ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ.......
Αποστολή από: suida στις Ιανουάριος 08, 2009, 11:30:19

         ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ   ΜΟΥ.....SERAPIS.....

                                   -""  ΕΑΝ ,   Ο   Η Λ Ι Ο Σ ......ΔΕΝ    Ε Ι Χ Ε ......Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α ......

                                                       ΤΟ     Σ Κ Ο Τ Α Δ Ι .......

                                             ΘΑ    Η Τ Α Ν ......Α  Ι  Ω  Ν  Ι  Ο  ....!!!"""

                                                                                                      χαιρε......
Τίτλος: Απ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ.......
Αποστολή από: Rose στις Ιανουάριος 08, 2009, 23:44:30
                               -""  ΕΑΝ ,   Ο   Η Λ Ι Ο Σ ......ΔΕΝ    Ε Ι Χ Ε ......Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α ......

                                                       ΤΟ     Σ Κ Ο Τ Α Δ Ι .......

                                             ΘΑ    Η Τ Α Ν ......Α  Ι  Ω  Ν  Ι  Ο  ....!!!"""

Άλλωστε ο 'Ηλιος είναι ο Βασιλιάς του Αστρικού!