ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

'Αρθρα Εσωτερισμού => Αρχαία Ελλάδα και Εσωτερισμός => Μήνυμα ξεκίνησε από: suida στις Δεκέμβριος 06, 2008, 14:11:27

Τίτλος: Ε Γ Ω , Ο ΕΛΛΗΝΑΣ... Μ Ι Λ Ω ......
Αποστολή από: suida στις Δεκέμβριος 06, 2008, 14:11:27

    ....... " ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ....ΤΟΥΤΑ   ΤΑ   ΛΟΓΙΑ   ΣΕ   ΑΥΤΟΥΣ   ΠΟΥ ....Α Κ Ο Η    Ε Χ Ο Υ Ν ....ΚΑΙ   Μ Α Τ Ι Α    Ε Χ Ο Υ Ν ....

                                                         ΚΑΙ   ΤΩΝ   Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν .....Α Ρ Ι Σ Τ Ο Ι ....Γ Ε Ν Ν Ω Ν Τ Α Ι .....                       ΔΙΟΤΙ.....Η   Ν Ο Η Σ Η.. ....ΕΙΝΑΙ   ΤΟ   Π Ν Ε Υ Μ Α   ΜΟΥ....     Η   Ν Ο Η Σ Η  .....""......


           " ........Π ολλοι    δ"   ανθρωποισι     λογοι    δειλοι   τε   και    εσθλοι     προσπιπτουσαι

                         ων   μητε    εκπλησσεο  ......μητε     αρε   εασης   ειργεσθαι    σ αυτον.....

                      ψ ε υ δ ο ς    δε    ην    περ   τι  λεγηται.....

                              πραως   εχε....ο   δε  τοι   ερεω    επι    παντι    τ ε λ ε ι σ θ ω ...."                 --       εις   τους   α ν θ ρ ω π ο υ ς .....πολλοι   λογοι    κακοι  και   καλοι   λεγονται...

                              ΟΙ  ΟΠΟΙΟΙ    να  μην  σε   εκπλησσουν...,αλλα   και   ουτε   και   να   τους   απορριπτεις..

                     εαν  δε  λεγεται   τι  ψευδος...να   το  ακους   με  πραοτητα..  και   να  εκτελεις   ΠΑΝΤΟΤΕ....

                                                  Ο,  ΤΙ    ΘΑ   ΣΟΥ  ΠΩ...

            --   Κ Α Ν Ε Ι Σ ...   να  μη  σε  παραπειση.... με   λογους   ,....η"   εργα   να   Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ .  η"   να   πεις...  Κ Α Τ Ι ....

                                           ΤΟ   ΟΠΟΙΟΝ  ....ΝΑ    ΜΗ .... ΣΕ   Κ Α Θ Ι Σ Τ Α        Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο Ν ......
         

                                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Η Ν Ω ....ΚΑΡΔΙΑ   ΜΟΥ....προσκηνω.....
Τίτλος: Απ: Ε Γ Ω , Ο ΕΛΛΗΝΑΣ... Μ Ι Λ Ω ......
Αποστολή από: ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ στις Ιανουάριος 20, 2010, 18:15:57

               ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ,    ΦΙΛΟΙ.....και   αδελφοι  μου.....επιτρεψτε   μου   να   ΠΩ ....

                                   ----ΦΙΛΟΙ   ΜΟΥ,    Η    Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α    ΤΟΥ   Ε ΛΛΗΝΑ.....

                         ΣΤΟΧΕΥΕΙ....ΣΤΗΝ    Μ  Ε  Τ  Α  Μ  Ο Ρ  Φ  Ω  Σ  Η .....

                                       ΤΩΝ    "Ε Χ Θ Ρ Ω Ν ".......ΣΕ    Τ Ι Μ Ι Ο Υ Σ     Α Ν Τ Ι Π Α Λ Ο Υ Σ .....!

                                                        ΔΕΝ     Φ Ο Β Α Τ Α Ι ....

                           Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι .....ΝΑ   ΤΟΥΣ   Α Ν Α Γ Κ Α Σ Ε Ι .....ΝΑ   Α Γ Γ Ι Ξ Ο Υ Ν     ΤΗΝ    Π Ρ Ο Ο Δ Ο .....

                                               
             Μ Α Χ Ε Τ Α Ι ......Μ Ο Ν Α Χ Α .....ΓΙΑ  ΤΑ    Α Ι Τ Ι Α     ΠΟΥ     Α Υ Τ Ο Ι .....Π Λ Α Θ Ο Υ Ν ....

                                         Σ Π Ε Υ Δ Ε Ι ......Γ Ι Α    Β Ο Η Θ Ε Ι Α    ΤΟΥΣ....


                   ΤΟΥΣ    Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι ......ΤΟ   Κ Α Λ Λ Ο Σ ......ΜΕΣΑ    ΑΠΟ  ΤΗΝ   Α Ρ Ν Η Σ Η    ΤΟΥ....


                          Ε Γ Ε Ι Ρ Ε Ι .....ΤΟ    Η  Θ  Ι   Κ  Ο       ΤΟΥΣ.....ΚΑΙ    Δ Ι Ε Υ Ρ Υ Ν Ε Ι    ΤΙΣ    Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ    ΤΟΥΣ....


             ΤΟΥΣ    Π Ι Ε Ζ Ε Ι ......ΜΕ   ΤΟΥΣ   ΧΙΛΙΟΧΡΟΝΟΥΣ     Μ Υ Θ Ο Υ Σ    ΤΟΥ.....ΝΑ    Φ Ω Τ Ι Σ Τ Ο Υ Ν .....


                   ΤΟΥΣ    Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι .....ΤΟ    Ν Ε Κ Τ Α Ρ .....ΣΤΗ    Μ Ε Θ Η     ΤΗΣ    Α Π Ο Γ Ν Ω Σ Η Σ   ΤΟΥΣ.....


           ΔΕΝ    Α Ν Α Φ Ε Ρ Ε Τ Α Ι     Π Ο Τ Ε ......ΣΤΗΝ     Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η    ΤΟΥΣ    ......   Α Δ Ι Κ Ι Α !


                            ΟΛΑ   ΑΥΤΑ.....ΓΙΑΤΙ,   Ο   Ε  ΛΛΗΝΑΣ......Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι     ΠΑΝΤΑ    ΤΗΝ    Κ Α Ρ Δ Ι Α   ΤΟΥ....

                       
                                                                      ΣΤΟΝ     Α  Ν  Ε  Μ  Ο  .......ΤΗΣ     Θ  Ε  Ι  Κ  Η  Σ       Ψ Υ Χ Η Σ ......