ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

'Αρθρα Εσωτερισμού => Ψυχολογία και εσωτερισμός => Μήνυμα ξεκίνησε από: suida στις Νοέμβριος 23, 2008, 19:06:51

Τίτλος: K Y N E A
Αποστολή από: suida στις Νοέμβριος 23, 2008, 19:06:51
   
             Η    Α Ν Ο Ι Ξ Η ,   Δ Ε Σ Π Ο Ζ Ε .....ΣΤΙΣ    Π Α Ρ Υ Φ Ε Σ   ...   ΤΟΥ    Υ Μ Η Τ Ο Υ .....

                                        ΜΕ    ΤΟ    Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο .....ΝΑ    Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι .....ΣΤΙΣ   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ......ΠΙΝΕΛΙΕΣ    ΤΗΣ....

                      ΑΝΘΟΦΟΡΑ.....ΤΑ    ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ....ΤΗΣ    Π Λ Α Κ Α Σ ....ΜΥΡΩΔΙΕΣ.....   Δ Ι Α Σ Π Α Ρ Τ Ε Σ ....

                Κ Υ Ρ Ι Α Κ Α Τ Ι Κ Ο .....   ΤΟ    Π Ρ Ω Ι Ν Ο .....   Ε Κ Ε Ι ,    ΣΤΟΥΣ    Π Ρ Ο Π Ο Δ Ε Σ     ΤΟΥ    Ι Ε Ρ Ο Υ    Β Ρ Α Χ Ο Υ ...   

         Ο   Κ Ο Σ Μ Ο Σ ......ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ....ΜΑ....ΚΑΘΑΡΟΣ   ΚΑΙ   ΚΑΛΟΝΤΥΜΕΝΟΣ...  ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΟΣ....Γ Υ Ρ Ω ....

                             

                    Δ Υ Ο     Φ Ι Γ Ο Υ Ρ Ε Σ ..... Α Ν Ε Β Α Ι Ν Ο Υ Ν ...... ΑΠΟ     ΤΗΝ    Η Ρ Ω Δ Ο Υ    ΑΤΤΙΚΟΥ....

                            ΧΩΡΙΣ.....ΝΑ   ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ....       ΑΠΟΛΑΥΣΗ.....ΤΗΣ    Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ι Α Σ .....Ο   Χ Ρ Ο Ν Ο Σ .....

                    ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ.....ΠΡΟΣ ....   ΤΟΥ   Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ .... ΤΟ    Α Λ Σ Ο Σ .....              Ε Ν Τ Ο Ν Α ....ΕΧΟΥΝ....  ΤΗΝ    Ε Μ Φ Α Ν Ι Σ Η     ΤΟΥΣ....ΤΑ    Σ Η Μ Α Δ Ι Α      ΤΟΥ    Χ Ρ Ο Ν Ο Υ ....ΣΤΗ   ΜΙΑ...

                    .....  "ΑΣ  ,   Ξ Α Π Ο Σ Τ Α Σ Ο Υ Μ Ε     Λ Ι Γ Ο "......    ΑΚΟΥΩ.....ΤΗ    ΦΩΝΗ.....

                                      Π Ι Σ Ω ,    ΑΠΟ   ΤΟ   Χ Α Μ Ο Γ Ε Λ Ο .....


                      "Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε .....   Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Α ....  Μ Ο Ν Ο Ι ..."          σκεφτομαι.....γυρω,    κοιτωντας....

                                Σ Ι Γ Η .......


                     "α δ ε λ φ ε    μου"....σπαω    Π Ρ Ω Τ Ο Σ .....την   Σ Ι Ω Π Η ... 

                                                  "Ε Ι Ν Α Ι ....   ΑΛΗΘΕΙΑ....  Ο,ΤΙ....ΟΙ   Ε Ν Τ Ο Ν Ο Ι ....  Φ Ο Β Ο Ι ....

                               ΕΙΝΑΙ....   Σ Υ Μ Π Λ Ε Γ Μ Α Τ Α .....   Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Κ Ω Ν      ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ....  ΤΗΣ    Ψ Υ Χ Η Σ    ΜΑΣ...

                        ΑΠΟ....   Α Λ Λ Ε Σ ....   Ε Ν Σ Α Ρ Κ Ω Σ Ε Ι Σ .... !?!?""


           ΤΟΝ    ΚΟΙΤΑΞΑ.....     ΝΟΙΩΘΩ....ΤΟ   Β Λ Ε Μ Μ Α    ΤΟΥ....   ΚΑΠΟΥ   ....   ΣΤΑ   Τ Ρ Ι Σ Β Α Θ Α  ....ΤΟΥ   Ε Ι Ν Α Ι    ΜΟΥ...


                                     ΛΕΞΗ....ΝΑ   Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ω ....   Α Δ Υ Ν Α Τ Ο Ν ....

           
                        Μ Α Γ Ε Ι Α .....Α Υ Θ Υ Π Ο Β Ο Λ Η ....  Υ Π Ν Ω Τ Ι Σ Μ Ο Σ .....Ο Χ Ι ......Ε Χ Ω .....Ε Π Ι Γ Ν Ω Σ Η ...

                 ΤΟΥ    Π Ε Ρ Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ ....   Η     Λ Ο Γ Ι Κ Η    ΜΟΥ....   ΕΙΝΑΙ    Π Α Ρ Ο Υ Σ Α .....


                              " Ε Λ Α "....."Π Α Μ Ε ".....   "   ΑΣ,   Ξ Ε Μ Ο Υ Δ Ι Α Σ Ο Υ Μ Ε ....   Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Ι Κ Η ..."


                         ΒΑΔΙΣΑΜΕ....ΜΕ   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ....   ΤΗΝ    Α Γ Ο Ρ Α ....


                     "Ε Χ Ε Ι Σ .....ΞΑΝΑΡΘΕΙ....ΠΡΟΣ    ΤΑ   Ε Δ Ω ...."     ΡΩΤΑΕΙ.....   

                                                      "Ο Χ Ι ..."    ΑΠΑΝΤΩ....ΜΕ    ΤΗΝ    Α Ι Σ Θ Η Σ Η ....ΤΟΥ   Γ Ι Α Τ Ι ....ΜΕΣΑ   ΜΟΥ....

                            ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ.......

                                    ΜΙΑ    ΠΕΡΙΕΡΓΗ.....Α Ι Σ Θ Η Σ Η .....Α Ρ Ν Η Σ Η Σ ....ΑΡΧΙΖΕΙ....ΝΑ   ΚΑΝΕΙ    ΤΗΝ   Ε Μ Φ Α Ν Ι Σ Η   ΤΗΣ...

                       ΣΤΟ   Σ Τ Η Θ Ο Σ    ΜΟΥ....     Η    Δ Υ Σ Φ Ο Ρ Ι Α.....ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ....ΤΟ    Μ Ε Γ Ε Θ Ο Σ    ΤΗΣ....


                                                    Α Ρ Ν Η Σ Η ......     ".....ΝΟΙΩΘΩ     Α Σ Χ Η Μ Α ....Ε Δ Ω ....Α Ρ Χ Ι Ζ Ω ...   Ξ Ε Ρ Ε Ι Σ ...."

                                 ΤΟ   ΜΥΑΛΟ   ΜΟΥ .....ΤΡΕΧΕΙ    ΠΡΟΣ   ΤΑ   ΠΙΣΩ....  Η   ΘΕΛΗΣΗ....ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΕΙ.....

                                           ΠΑΝΙΚΟΣ.....Ο   ΕΛΕΓΧΟΣ.....ΠΟΥ   ΕΙΝΑΙ  .....Ο   Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ ....

                                                          Υ Δ Ρ Ω Τ Α Σ .....ΑΦΘΟΝΟΣ....ΠΟΤΑΜΙ ....ΝΟΙΩΘΩ  .....Π Α Ν Ω    ΜΟΥ....ΜΕΣΑ   ΜΟΥ...


                       Σ Κ Η Ν Ε Σ ....Τ Α Υ Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Α ....ΜΕ   ΑΥΤΟ  ....ΠΟΥ   ΒΛΕΠΩ....  Σ Υ Γ Χ Υ Σ Η ....Α Ι Σ Θ Η Σ Η ....

                                        ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ.....ΕΓΩ.....ΠΑΝΤΟΥ....ΕΚΕΙ....ΚΑΙ   ΕΔΩ....ΤΟΤΕ...ΚΑΙ    ΤΩΡΑ....  ΚΑΤΑ Ρ Ρ Ε Ω.....


                             ΕΚΑΝΑ....ΛΑΘΟΣ....ΠΟΥ    Η Ρ Θ Α ....ΜΕΓΙΣΤΟ    Λ Α Θ Ο Σ ....Α Ν Α Θ Ε Μ Α ....ΤΟ   Δ Ι Κ Ι Ο    ΜΟΥ...

                                               ΠΟΥ    Ε Ι Ν Α Ι ....ΤΟ   Δ Ι Κ Ι Ο ....    Α Δ Ι Κ Ι Α....Φ Ρ Ι Κ Η ....  Ε Λ Ε Ο Σ .....

                                  ΜΑΣ    Χ Τ Υ Π Ο Υ Ν ....   ΑΠΟ    ΤΑ   ΜΑΛΛΙΑ.....ΟΥΡΛΙΑΖΩ.....ΠΡΟΣΠΑΘΩ...ΝΑ   Α Μ Υ Ν Θ Ω ....

                                              ΤΑ    Σ Ω Θ Ι Κ Α     ΜΟΥ     ΚΡΑΤΩ....   ΜΕ   ΤΑ   ΧΕΡΙΑ...

                                                         Γ Λ Υ Κ Ι Α     Η   Α Ι Σ Θ Η Σ Η .....ΤΟΥ    ΜΕΤΑΛΟΥ    ΜΕΣΑ   ΜΟΥ.... Π Ο Ν Ο Σ ...

                    ΤΙ   ΝΑ   Κ Α Ν Ω ....   ΤΟ   Δ Ι Κ Ι Ο    ΜΟΥ....  ΕΙΝΑΙ    Α Δ Ι Κ Ο    ΤΟ    Ξ Ε Ρ Ω ....Κ Λ Α Ι Ω .....Κ Λ Α Ι Ω ....

                                        Σ Κ Ο Τ Α Δ Ι .....Φ Ω Σ ....   Γ Υ Ρ Ω    ΜΟΥ....  Φ Ω Ν Ε Σ .....ΠΟΛΥ    ΜΑΚΡΙΑ   ΜΟΥ....
                        ΕΝΑ.....Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο     Γ Ν Ω Σ Τ Ο .....ΚΟΙΤΩ....  ......    ......

                                          ΤΟ    ΧΕΡΙ   ΤΟΥ.....ΑΙΣΘΗΣΗ.....ΜΟΥ   ΑΦΗΝΕΙ ....ΣΤΟ   ΜΠΡΑΤΣΟ    ΜΟΥ....

                              "Ε Λ Α ...   ΠΑΜΕ ...   ΠΑΜΕ....  "

                                ΛΙΓΟΙ....  ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ....  ΜΑΣ    Κ Ο Ι Τ Ο Υ Ν ...   ΜΕ   ΑΠΟΡΙΑ.....  ΤΟ   Β Λ Ε Π Ω ....

                                                               " Ε Ι Ν Α Ι ....   ΚΑΛΑ....  ΤΟ    Π Α Λ Λ Ι Κ Α Ρ Ι ...."!?!   ΑΚΟΥΩ    ΚΑΠΟΙΟΝ....

                         ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ.....  Ε Κ Α Ν Ε     ΝΕΥΜΑ.....ΤΟ ΝΟΙΩΣΑ  ....ΧΩΡΙΣ....ΝΑ    ΤΟ    Δ Ω ........                 Α Π Ο Μ Α Κ Ρ Υ Ν Θ Η Κ Α Μ Ε .......


                                                         ΑΡΚΕΤΑ.....ΓΙΑ    Σ Η Μ Ε Ρ Α .........  ΜΟΥ   ΕΙΠΕ....

                              ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ....ΚΑΙ   ΟΙ   ΔΥΟ....Ξ Ε Κ Ο Υ Ρ Α Σ Η .....ΝΟΜΙΖΩ.....   

                                                                                                                                  Α Ρ Κ Ε Τ Α ......


έχει γίνει επέμβαση μόνο στο τίτλο του θέματος
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: ΣΕΡΑΠΙΣ στις Νοέμβριος 24, 2008, 15:15:29
Φίλτατε Suida επικοινώνησε εάν επιθυμείς, μέσω της ΑΜΡΑ (μνμ) για κάτι που αφορά το πιο πάνω κείμενο σου, Ευχαριστώ
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: suida στις Νοέμβριος 24, 2008, 16:15:20
   
           SERAPIS..... Φ Ι Λ Τ Α Τ Ε .....ΕΔΩ    ΕΙΜΑΙ....ΣΤΗ   ΔΙΑΘΕΣΗ   ΣΟΥ...

                                                                      .......  αναποδεικτον   το   ΘΕΙΟ ....στους    ΑΣΕΒΕΙΣ....αδελφε   μου

Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: ΣΕΡΑΠΙΣ στις Νοέμβριος 24, 2008, 17:52:15
Αγαπητέ Suida, διόρθωσε εάν επιθυμείς το Υμηττός, η πλάκα δεν είναι στις παρυφές του όρους αυτού, εκτός εάν Ποιητική αδεία, μεταφέρεις την εικόνα της ανοίξεως από τον Υμηττό στην Πλάκα και στο ιερό βράχο της Παρθενώνος Ακροπόλεως, περιγράφοντας την ευρύτερη ατμόσφαιρα.
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: suida στις Νοέμβριος 24, 2008, 18:16:49

          AΓΑΠΗΤΕ....  ΦΙΛΤΑΤΕ....SERAPIS....ΠΡΩΤΑ....ΕΑΝ ....ΜΟΥ   ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ....

                                   ΣΟΥ    Ζ Η Τ Ω ....ΕΝΑ    ΜΕΓΑΛΟ   Σ Υ Γ Γ Ν Ω Μ Η ....ΓΙΑ   ΤΑ   ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ    ΜΟΥ    Λ Α Θ Η ....


                     ΠΟΙΗΤΙΚΗ....ΑΔΕΙΑ....ΔΕΝ   Δ Ι Α Θ Ε Τ Ω ....Φ Ι Λ Τ Α Τ Ε ....

                   
                                             Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ .....ΔΕΝ    ΕΧΩ....ΟΥΤΕ ....ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ....ΝΑ   Γ Ι Ν Ω ....


                            ΕΙΝΑΙ....  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ .....Ο,ΤΙ  ....Ο    Π Ο Λ Ε Μ Ι Σ Τ Η Σ ....ΠΟΥ   ΜΕΣΑ   ΣΟΥ    Κ Ρ Υ Β Ε Ι Σ ....


                                        ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.....ΜΕ   Π Λ Η Ρ Η    Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο ....ΣΤΟΝ    Α Μ Α Χ Ο    Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο ....                    ΣΕ    Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ω ....ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ....Ο Ρ Θ Α ....ΤΗΝ    Δ Ι Α Ι Σ Θ Η Σ Η     ΣΟΥ....

                                            Ε Ι Σ Α Ι .....Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ο Σ ....ΑΛΛΑ....ΟΧΙ....Ο Ρ Θ Α     Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ο Σ ....


                            ΣΤΟ   ΝΑ   ΔΙΑΚΡΙΝΕΙΣ.....ΤΗΝ   Α Λ Η Θ Ε Ι Α ....ΑΠΟ   ΤΟ   Ψ Ε Μ Α ....


               ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ....ΕΛΛΗΝΑ....ΕΑΝ...ΝΟΜΙΖΕΙΣ....ΔΙΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ....Ο Ρ Θ Α ....Ο,ΤΙ....Ψ Ε Μ  Α Τ Α ....Λ Ε Ω ...

                                                ΤΟΤΕ.....Κ Α Τ Α Δ Ι Κ Α Σ Ε      ΜΕ.....


                                                                        Δ Η Μ Ο Σ Ι Α .....


                      ΑΧΝΑ.....Ο Μ Ι Λ Ι Α Σ ....ΔΕΝ    ΘΑ   Β Γ Α Λ Ω ......   Α Ρ Κ Ε Ι ... " E Σ Υ "......   .ΝΑ   Ε Χ Ε Ι Σ .....   Δ  Ι  Κ  Α Ι Ω Θ Ε Ι .....


                                   ΟΠΟΙΑ.....ΚΑΙ   ΝΑ   ΕΙΝΑΙ   Η   Α Π Ο Φ Α Σ Η     ΣΟΥ....Ε Γ Ω ....

                                                                                                                                ΘΑ   ΣΕ   Α Γ Α Π Ω ....

                             
            Π Ο Λ Υ Τ Ι Μ Ε ....                                                                              Ο   Ψ Ε Υ Τ Η Σ ....ΚΑΙ   ΛΑΘΟΣ....suida....
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: Rose στις Νοέμβριος 24, 2008, 19:42:15
Αγαπητέ Suida,

ο λόγος σου είναι πολυποίκιλος, πολύμορφος, με πλήθως νοήματα, μια και είναι συμβολικός, βγαλμένος από το ασυνείδητο... 'Ετσι ο καθένας μας, βλέπει και διαφορετικά πράγματα ανάμεσα στις λέξεις σου...  Στο παραπάνω κείμενό σου, αναφέρεσαι στην αναδρομή σου σε μία προηγούμενη ζωή, ενθυμούμενος τον θάνατό σου, ή σε εικόνες που έπιασες ψυχικά από κάποιον που σκότωσαν σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος από όπου περνούσες, ή εννοείς κάτι άλλο?
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: suida στις Νοέμβριος 24, 2008, 19:46:28
       
                  Α Δ Ε Λ Φ Ε    ΜΟΥ.....   ΜΕΣΑ    ΑΠΟ    ΜΕΝΑ.....Π Λ Η Θ Ο Σ ....Β Ο Υ Β Ε Σ  .....

                                                     Μ Α Κ Ρ Ο Σ Υ Ρ Τ Ε Σ        Φ Ω Ν Ε Σ ......

                                    Φ Ω Ν Ε Σ,    ΑΠΟ     ΑΠΕΙΡΕΣ.....Γ Ε Ν Ι Ε Σ     Φ Υ Λ Α Κ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν .....

                                                       ΑΠΟ    Α Ρ Ρ Ω Σ Τ Ο Υ Σ ....   ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥΣ.... Κ Λ Ε Φ Τ Ε Σ ....και   ν α ν ο υ ς ....

                                 
                                  Α  Υ  Τ  Ω  Ν ......ΤΑ    Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α ....  Α Λ Λ Ο Ι ,    ΤΑ    Κ Α Τ Α Π Α Τ Ο Υ Ν .....

                     
                                       Ε Γ Ω .....ΤΟ   Σ Τ Ο Μ Α     ΜΟΥ....  ΔΕΝ   Φ Ρ Α Ζ Ω ,   ΜΕ   ΤΑ   Δ Α Χ Τ Υ Λ Α    ΜΟΥ....


                        Η     Α  Γ  Α  Π  Η  .....  ΕΙΝΑΙ     Π Ι Ο      Α Γ Ρ Ι Α .......ΑΠ"   ΟΤΙ     Ο    Θ Α Ν Α Τ Ο Σ ......


  Λ Ε Ω .....ΤΗΝ    Α Ρ Χ Ε Γ Ο Ν Η     Λ Ε Ξ Η .....Δ Ι Ν Ο Ν Τ Α Σ      ΤΟ    Σ Υ Ν Θ Η Μ Α .....


                                                      Μ Α  ,     Τ Ο Ν .....    Α Γ Α Π Η Μ Ε Ν Ο    ΜΑΣ      Θ  Ε  Ο  .....


                                                                                                                               serapi......φιλε.....
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: Rose στις Νοέμβριος 24, 2008, 20:26:50
Το παραπάνω τμήμα έχει μεταφερθεί από την κατηγορία "Κοινωνικοί προβληματισμοί" και θέμα "Περί των θρησκευτικών στα σχολεία".
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: suida στις Νοέμβριος 24, 2008, 22:28:51
AΓΑΠΗΤΗ......ROZE.....ΣΕ   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ....ΓΙΑ    ΤΗΝ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α     ΣΟΥ.....


                         ΞΕΡΕΙΣ....ΕΙΜΑΙ    ΔΕΙΛΟΣ....   ΗΜΟΥΝ   ΕΤΟΙΜΟΣ....ΝΑ   ΤΟ   ΒΑΛΩ ........" ΣΤΑ   ΠΟΔΙΑ ".....


                                                 ΜΟΥ    ΑΡΕΣΕΙ....ΝΑ    ΛΕΩ...."ΚΑΛΛΥΤΕΡΑ     ΖΩΝΤΑΝΟΣ   ΝΑ   Ο Ν Ε Ι Ρ Ε Υ Ο Μ Α Ι "...

                             ΠΑΡΑ......." Ψ Ε Υ Τ Η Σ ....ΝΤΡΟΠΙΑΣΜΕΝΟΣ....ΚΑΙ    Ξ Υ Π Ν Ι Ο Σ ".....


                Σ'   ΑΥΤΟ....ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ.....ΚΑΙ    ΚΑΤΙ.... Μ Ι Κ Ρ Ο Ι     Ν Α Ν Ο Ι ....ΠΟΥ ....ΔΕΝ    Ξ Ε Ρ Ω    ΠΩΣ....Φ Υ Τ Ρ Ω Σ Α Ν ...

                             ΜΕΣΑ   ΜΟΥ.... ΛΕΣ....ΚΑΙ   Η   Ψ Υ Χ Η    ΜΟΥ....  ΕΙΝΑΙ   Η   Χ Ι Ο Ν Α Τ Η ....  ΤΙ   ΝΑ   ΠΕΙ   ΚΑΝΕΙΣ...


                  "ΕΙΔΕΣ    ΤΙ   ΕΚΑΝΕΣ    ΤΩΡΑ....!?!?"    ΜΟΥ   ΕΙΠΕ ....ΚΑΠΟΙΟΣ...."Ο Ρ Ι Σ Τ Ε    ...ΠΗΓΕΣ....ΝΑ    ΨΗΣΕΙΣ ....ΨΩΜΙ...

                                         ΚΑΙ    Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Ο ....ΤΟ   ΕΚΑΝΕΣ"....."ΟΡΙΣΤΕ....ΤΩΡΑ...ΤΙ   ΘΑ   ΦΑΜΕ..."......"  Ε Σ Ε Ν Α "!?!?..


                          "ΜΑ ....ΕΣΥ...   ΕΙΣΑΙ...   Β Λ Α Κ Α Σ ....ΔΕΝ    Τ Ρ Ω Γ Ε Σ Α Ι ".....  "Ο Ρ Ι Σ Τ Ε ".....


                                     "ΑΣ ,   ΕΙΝΑΙ....ΘΑ   ΤΟΥΣ   Π Ε Ρ Α Σ Ε Ι ...."    .....μεταξυ   μας....εχει   ξαναγινει....αρκετες    φορες...


                   "τωρα....ΤΟΥς   ΠΕΙΡΑΞΕ....ΓΙΑΤΙ....ΕΙΧΑΝ...ΚΑΙ   Κ Α Λ Ε Σ Μ Ε Ν Ο Υ Σ ...".....τι   να   κανω...!?!     ας    Ε Ι Ν Α Ι ...              ΕΧΩ.....ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ....ΤΩΡΑ....ΚΑΙ   ΕΤΣΙ....Μ Π Ο Ρ Ω ....ΝΑ   ΑΠΑΝΤΗΣΩ....ΣΕ   ΑΥΤΟ   ΠΟΥ  ΜΕ  Ρ Ω Τ Α Σ ....


                      ΑΓΑΠΗΤΗ.....ΕΑΝ   ΜΟΥ   ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ....ΘΑ    Α Π Α Ν Τ Η Σ Ω .....


           ΓΙΑ   Μ Ε Ν Α ....Η   Λ Ε Ξ Η     Κ Λ Ε Ι Δ Ι .....ΩΣ    Δ Ι Α Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ ....ΓΙΑ   ΤΗΝ    ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ....ΤΗΣ   Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ ..

                         Ε Ι Ν Α Ι ....."Β Ι Ω Ν Ω ".....ΠΟΥ   ΕΓΩ ....ΔΙΑΧΩΡΙΖΩ....ΑΠΟ   ΤΗ ....."Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ω ".....η"...."Μ Ε Τ Ε Χ Ω "....


              ΣΤΗΝ    ΠΡΩΤΗ,,,,,ΕΙΜΑΙ....   Π Ρ Ω Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Η Σ ....ΣΕ  ΜΙΑ    Δ Ι Α Κ Ο Π Η ....η"...." Α Ν Ω Μ Α Λ Ι Α"....  ΤΟΥ

                                                                Χ Ω Ρ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ .....Σ Υ Ν Ε Χ Ο Υ Σ .....


                     Η"......"  Ε Μ Β Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ ".....    ΑΥΤΟΥ....ΑΠΟ    "Ο Μ Ο Ε Ι Δ Ε Σ ".....Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο ....


                                   ΚΑΤΙ.....ΣΑΝ...." Μ Π Α Ι Ν Ω .....ΣΤΟ   ΑΛΛΟ....Ρ Ε Υ Μ Α >..  Χ Ω Ρ Ι Σ     ΝΑ   ΑΛΛΑΖΩ    ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ...""

                                                                             ΩΣ.....Ο Δ Η Γ Ο Σ .....


                 ΕΔΩ.....ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ.....ΟΛΑ   ΤΑ   ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ....   ΠΟΥ   ΙΣΩΣ...."Β Λ Ε Π Ο Υ Μ Ε ".....ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.....

                                                  ΚΑΙ   ΑΠΤΕΤΑΙ....Η    Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η .....


                     ΓΙΑΤΙ.....ΑΝ   ΔΕΝ    ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙΣ....ΤΟ   ΑΛΛΟ....ΔΙΑ   ΤΗΣ....."Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ "....ΠΟΥ   ΜΟΝΟ    Ο.....

                                 ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ    ΔΙΑΘΕΤΕΙ.....ΤΟΤΕ....Α Ν Α Λ Ο Γ Α ....ΤΗΝ    Ε Ν Τ Α Σ Η ....ΟΧΙ   ΤΗΝ   Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α ...

                                                Ε Χ Ο Υ Μ Ε .....Α Λ Λ Α Γ Η .....   Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η .....ΩΣ   ΠΡΟΣ   ΤΟ   "Τ Ω Ρ Ι Ν Ο "...


                                                                          Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν .....!!!!  Χ Ω Ρ Ι Σ ....ΝΑ   ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ....

                                 ΚΑΙ    Η    Κ Α Τ Α Λ Υ Ψ Η .....ΤΗΣ    Ν Ο Η Σ Η Σ ....ΩΣ    ΧΡΟΝΙΚΗ....."Σ Τ Α Θ Ε Ρ Α ".....ΠΟΥ   Ε Ι Ν Α Ι ..!!


             ΔΗΛ.    ΑΛΛΗ    Ν Ο Η Σ Η .....ΕΧΕΙΣ    ΤΟ   1800.....ΑΛΛΗ .....ΤΩΡΑ...."ΑΥΞΟΥΣΑ".....Η   "ΕΛΑΤΤΟΥΣΑ".....ΕΣΥ....ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ...


                   ΣΤΟ.....Ο Χ Ι ....ΤΟΥ    Β Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ .....ΕΙΝΑΙ.....Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Η .     ΤΟ   Α Τ Ο Μ Ο ....ΕΙΝΑΙ   "Ψ Υ Χ Ι Κ Ο "...


                            ΛΕΜΕ....ΑΡΑ....ΚΑΙ   ΑΡΧΗΓΟΣ....Η....Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ .....Λ Α Θ Ο Σ ....!!


                                             ΕΙΝΑΙ.....ΑΠΛΑ....ΕΝΑΣ....Δ Ε Κ Τ Η Σ ....ΘΑΛΕΓΑΜΕ....Η.....Μ Α Ν Τ Η Σ ....


                     ΕΔΩ,.....Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο .....ΤΟ   Α Τ Ο Μ Ο ....ΓΙΑ    Κ Α Θ Ε ....Σ Υ Μ Π Ε Ρ Ι Φ Ο Ρ Α ....ΠΡΟΣ    ΤΟΥΣ   Γ Υ Ρ Ω ....


                                                    Ο, Τ Ι .....ΘΕΛΕΙ.....Ο   ΚΑΘΕΙΣ....Κ Α Ν Ε Ι .....  Υ Π Ο Λ Ο Γ Ο Σ ....το   ΙΔΙΟ....


                   Ο   Α Λ Η Θ Ι Ν Ο Σ .....ΟΜΩΣ....Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Τ Η Σ .....ΑΥΤΟΣ....ΠΟΥ   ΕΙΝΑΙ....Γ Ν Η Σ Ι Ο Σ .....


                                         Ε Χ Ε Ι .....Κ Α Τ Ε Β Ε Ι .....ΣΤΟΝ     Π Λ Ο Υ Τ Ω Ν Α ....ΚΑΙ    Β Ε Β Α Ι Α ....ΕΧΕΙ   Γ Υ Ρ Ι Σ Ε Ι ...


                      ΓΙΑΤΙ.....ΣΥΓΧΩΡΕΣΤΕΜΕ.....ΑΛΛΑ....ΘΑ   ΠΩ   ΜΙΑ   ΛΑΙΚΗ   Ρ Η Σ Η ...."ΤΩΡΑ   ΘΑ   ΔΟΥΜΕ....ΤΙ    Α Π Ι Δ Ι Α ....

                                          ΕΧΕΙ   Ο   Σ Α Κ Κ Ο Σ ....""      οπου    απιδια.....βλεπε....αχλαδια...


                      ΜΟΝΟ.....Ο   Ε Λ Λ Η Ν Α Σ ....ΕΙΧΕ....ΣΤΑ    Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Α -  Τ Ε Λ Ε Τ Ε Σ ....ΑΥΤΟ   ΤΟ   ΣΤΟΙΧΕΙΟ....

                                                          ΣΗΜΑ.....Α Υ Θ Ε Ν Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ .....


                                Ο Λ Α    ΤΑ   Α Λ Λ Α .....ΑΠΛΩΣ.....ΝΑ    ΠΕΡΝΑΕΙ.....Η   Ω Ρ Α    ΜΑΣ....


                ΕΜΕΙΝΕ.....ΒΕΒΑΙΑ....ΣΤΑ   ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ....."Α Λ Α Ν Τ Ι Ν     ΚΑΙ   ΤΟ   ΜΑΓΙΚΟ   ΛΥΧΝΑΡΙ"....

                                                                            "ΑΛΗ    ΜΠΑΜΠΑ   ΚΑΙ   ΟΙ   40   ΚΛΕΦΤΕΣ"....

                                                    "ΤΟ   Υ Π Ο Γ Ε Ι Ο "......Κ.Λ.Π.


                ΓΙΑ   ΝΑ   ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ.....ΟΜΩΣ    ΚΑΤΙ   ΤΕΤΟΙΟ.....ΤΟ   ΜΟΝΟ....ΠΟΥ   ΔΕΝ   Ω Φ Ε Λ Ε Ι ....ΕΙΝΑΙ  ...ΤΟ   Δ Ι Α Β Α Σ Μ Α ..


                                     Η   Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α .....ΕΙΝΑΙ    ΤΟ   "Κ Λ Ε Ι Δ Ι "....

                                    Η     Φ Ι Λ Ι Α .....Η    Α Γ Α Π Η .....ΤΟ    Δ Ε Σ Ι Μ Ο ....ΤΟ    ΚΟΥΡΑΓΙΟ....Η   Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η .....

                                               Ο   Σ Ε Β Α Σ Μ Ο Σ .....

                    ΩΣΤΕ,,,,  ΝΑ   Μ Π Ο Ρ Ε Σ Ε Ι .....Η    Ψ Υ Χ Η ....Ν Α     Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Θ Ε Ι .....                            ΑΓΑΠΗΤΗ.....ROZE....ΠΙΣΤΕΥΩ....ΝΑ   ΜΗΝ   ΤΑ   ΕΚΑΝΑ....Θ Α Λ Α Σ Σ Α ....

                                                          ΑΝ   ΝΑΙ.....Σ Υ Μ Π Α Θ Α    ΜΕ.....   

                                                                                                                          ΜΕ   ΑΓΑΠΗ.... .
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: ΣΕΡΑΠΙΣ στις Νοέμβριος 24, 2008, 22:54:34
Εκτός του πολεμιστής αγαπητέ Suida, είμαι και Άνθρωπος, ακόμα και ο πολεμιστής είναι ένας ρόλος όλη η ζωή μας είναι ρόλοι, όμως τους παίζουμε εκεί που χρειάζεται, παράδειγμα, δεν θα έστρεφα ποτέ τα όπλα μου σε φίλιο ον, ή αδελφό παρά για να τον υπερασπιστώ.

Όπως επίσης θα διαφωνήσω μαζί σου, στο σημείο που αναφέρεις ότι η αγάπη είναι πιο άγρια από τον θάνατο , η έλλειψη της αγάπης είναι άγριο πράγμα. Όταν λείπει προκαλείται ό πόνος, δηλαδή όπως γνωρίζεις, η έλλειψη του φωτός προκαλεί τον πόνο.

Επίσης δεν έχω στόχο να καταδικάσω κανένα φίλτατε suida, πόσο μάλλον εσένα που τολμάς να περιγράφεις την αλήθεια όπως την βιώνεις, απλά προσπαθώ να συνδυάσω σε εικόνες το σκηνικό.
Και να οραματισθώ αυτό που θέλεις να εννοήσεις.
Δηλαδή να περιγράψω εντός μου το σκηνικό, ή να το αναλύσω
Για να καταλάβω τι είναι αυτό  που περιγράφεις.
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: Rose στις Νοέμβριος 24, 2008, 23:25:44
                            Η   Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α .....ΕΙΝΑΙ    ΤΟ   "Κ Λ Ε Ι Δ Ι "....

               Η     Φ Ι Λ Ι Α .....Η    Α Γ Α Π Η .....ΤΟ    Δ Ε Σ Ι Μ Ο ....ΤΟ    ΚΟΥΡΑΓΙΟ....Η   Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η .....

                                           Ο   Σ Ε Β Α Σ Μ Ο Σ .....

        ΩΣΤΕ,,,,  ΝΑ   Μ Π Ο Ρ Ε Σ Ε Ι .....Η    Ψ Υ Χ Η ....Ν Α     Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Θ Ε Ι .....

άγια λόγια...
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: suida στις Νοέμβριος 24, 2008, 23:42:42
  Α Γ Α Π Η Μ Ε Ν Ε    ΜΟΥ......SERAPIS....ΤΟ    ΝΑ   ΣΟΥ   ΠΩ    Ο,ΤΙ   ΣΕ   Λ Α Τ Ρ Ε Υ Ω .....

                                                             Ε Ι Ν Α Ι ......Λ Ι Γ Ο .....

                                   Φ Ι Λ Ε .....ΕΙΝΑΙ   Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ ....Ο,ΤΙ .... Δ Ι Α Β Α Ζ Ο Υ Ν .....ΠΟΛΛΟΙ.....ΤΟ    ΙΔΙΟ....

                ΚΕΙΜΕΝΟ....ΜΕ   ΜΑΣ....  ΑΥΤΟ....  ΓΙΑ    Μ Ε Ν Α ....ΕΡΜΗ Ν Ε Υ Ε Τ ΑΙ......ΚΑΤΑ    Ο Π Ο Ι Ο Ν Δ Η Π Ο Τ Ε  ....ΤΡΟΠΟ.                   Ο    Δ Ι Α Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ .....ΕΙΝΑΙ....Η     Ε  Ν  Ε  Ρ  Γ  Ο  Π  Ο  Ι  Η  Σ  Η  ....ΤΟΥ    Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ ...


                           Ο Π Ω Σ .....ΤΟ    CD....  TO    B A Z E I Σ.....ΚΑΙ    Α  Κ  Ο  Υ  Σ .....


                               ΤΟ    Π Ε Ρ Ι Τ Υ Λ Ι Γ Μ Α.....Η   Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Σ Η .....Μ Π Ο Ρ Ε Ι .....ΝΑ    ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΙ....Μ Π Ο Ρ Ε Ι ...


                           Η   Α Ι Σ Θ Η Σ Η ....  Ο Μ Ω Σ ....   ΤΗΣ    Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Η Σ ....  Κ Ρ Ι Σ Η Σ ....Ω Σ     Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η ....

                                                 Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ω Ν .....Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν .....ΠΟΥ    Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν     Μ Ε Σ Α    ΜΑΣ....


                              ΜΑΣ    Π Α Ρ Ε Χ Ε Ι .....ΤΗΝ    Κ Ι Ν Η Σ Η ....ΤΗΣ    Α Π Ο Δ Ο Χ Η Σ ....Η"    Α Π Ο Ρ Ρ Ι Ψ Η Σ ....

                                                           ΤΩΝ     Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν .......!!!


                 Γ Ι Α Τ Ι ......Η   Α Λ Η Θ Ε Ι Α ....ΕΙΝΑΙ...   Β Α Θ Ι Α .....Μ Ε Σ Α     ΜΑΣ.....   Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι ....


                               ΔΕΝ    Α Π Ο Κ Τ Α Τ Α Ι .....    Ε Κ Φ Ρ Α Ζ Ε Τ Α Ι ....


                                       ΤΟ    Η Φ Α Ι Σ Τ Ι Ο ....!!     Ο   Η Φ Α Ι Σ Τ Ο Σ .....ΕΙΝΑΙ    Η   Ε Ι Κ Ο Ν Α ....


                        ΤΟΥ     Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ    ΜΑΣ.....   Γ Ι Γ Ν Ε Σ Θ Α Ι .....


                                                   ΑΚΟΥΜΑΙ......ΤΑ    Μ Ε Τ Α Λ Λ Α .....Ε Ξ Ω ....Μ Ε Σ Α ....Κ Ο Μ Φ Ο Υ Ζ Ι Ο ....Γ Ι Α Τ Ι ...!?!


                                  Η   Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α .....ΕΙΝΑΙ....ΤΟ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ....ΤΗΣ    ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ    Ε Π Α Φ Η Σ ....


                                               ΤΟΥ    Μ Ε Σ Α .....ΜΕ   ΤΟ   Ε Ξ Ω ....    σε   μπερδεψα....!?!?     Ο Χ Ι ......


                  ΑΡΑ.....ΧΑΝΩ....ΤΗΝ   ΓΥΝΑΙΚΑ    ΤΗΣ   ΖΩΗΣ   ΜΟΥ....ΓΙΑΤΙ...   ΔΕΝ    ΦΟΡΑΕΙ    ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ....Η"   ΔΕΝ   ΜΟΥ   ΑΡΕΣΟΥΝ..


                                                    ΤΟ    Τ Ι Μ Η Μ Α ......Δ Ι Κ Ο     ΜΑΣ.....                ΓΙΑ   ΜΕΝΑ.....ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.....ΔΕΝ    ΕΙΝΑΙ....ΤΟ    ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ.....ΑΛΛΑ........


                                                      Η    Α Π Ο Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ......ΤΗΣ    Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ .....


                                                                                                           ΜΕ      ΤΟ   ΧΕΡΙ   ΣΤΗΝ   ΚΑΡΔΙΑ....ΣΥΜΠΑΘΑ   ΜΕ...
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: suida στις Νοέμβριος 24, 2008, 23:59:49
  ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ.....  SERAPIS....

                                      NAI.....H   A Γ Α Π Η .....ΕΙΝΑΙ   ΠΙΟ   "Α Γ Ρ Ι Α "..... ΔΕΝ    Δ Α Μ Α Ζ Ε Τ Α Ι .....Ε Υ Κ Ο Λ Α ....


                           ΘΕΛΕΙ....."Κ Ο Τ Σ Ι Α "....Ο   Κ Α Β Α Λ Λ Α Ρ Η Σ ....ΓΙΑ   ΝΑ   ΤΗΝ    Ι Π Π Ε Υ Σ Η .....


                                 Ε Ι Ν Α Ι .....ΤΟ    Α   Λ Ο Γ Ο .....ΤΗΣ    Ψ Υ Χ Η Σ    ΜΑΣ....

                     
                  Ε Δ Ω.....ΤΟ   Χ Α Λ Ι Ν Α Ρ Ι ....ΤΗΣ    Σ Κ Ε Ψ Η Σ ....ΔΕΝ    Ε Φ Α Ρ Μ Ο Ζ Ε Ι ....ΜΟΝΟ    ΤΟ   Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α ...


                                      Α Δ Ε Λ Φ Ε    ΜΟΥ.....   Ο     Κ Α Λ Π Α Σ Μ Ο Σ     ΤΗΣ.....ΕΙΝΑΙ    ΣΤΑ   Λ Ι Β Α Δ Ι Α ....


                            ΤΗΣ   Ε Μ Π Ν Ε Υ Σ Η Σ .....ΣΤΟΥΣ     Β Ρ Α Χ Ο Υ Σ .....ΤΗΣ    Γ Ν Ω Σ Η Σ ....ΣΤΑ    Π Ο Τ Α Μ Ι Α ...


                                                 ΤΗΣ    Θ Ε Ι Α Σ .....Δ Ρ Ο Σ Ι Α Σ ....ΣΤΑ   Β Ο Υ Ν Α    ΤΟΥ    Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ ...


                          Ο   Φ Τ Ε Ρ Ω Τ Ο Σ .....Π Η Γ Α Σ Σ Ο Σ .....Η    Ψ Υ Χ Η    Μ Α Σ .....


                                    ΤΟ    Μ Ο Ν Ο Κ Ε Ρ Ω .....     Θ Ε Ε    ΜΟΥ.....      Θ Ε Ε    ΜΟΥ.....


                 Ε Μ Ε Ι Σ ......Ε Γ Ω     ΚΑΙ    Ε Σ Υ .....ΟΛΟΙ   ΜΑΣ.....        ΑΔΕΛΦΕ   ΜΟΥ.....   ΟΛΟΙ   ΜΑΣ....
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: Rose στις Νοέμβριος 25, 2008, 00:14:22
  Σ'   ΑΥΤΟ....ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ.....ΚΑΙ    ΚΑΤΙ.... Μ Ι Κ Ρ Ο Ι     Ν Α Ν Ο Ι ....ΠΟΥ ....ΔΕΝ    Ξ Ε Ρ Ω    ΠΩΣ....Φ Υ Τ Ρ Ω Σ Α Ν ...

         ΜΕΣΑ   ΜΟΥ.... ΛΕΣ....ΚΑΙ   Η   Ψ Υ Χ Η    ΜΟΥ....  ΕΙΝΑΙ   Η   Χ Ι Ο Ν Α Τ Η ....  ΤΙ   ΝΑ   ΠΕΙ   ΚΑΝΕΙΣ...

Αγαπητέ Suida,

ακριβώς επειδή όλοι μας έχουμε έναν εσωτερικό βυθό γεμάτο είδωλα, όπως την Χιονάτη (άνιμα) και τους μικρούς νάνους (υποπροσωπικότητες) που περιέγραψες... δεν είμαστε ποτέ σίγουροι αν αυτά που βιώνουμε "εσωτερικά" είναι και πραγματικά... Δηλαδή... αν δούμε τον θάνατο μας, σε ένα άλλο σενάριο ζωής, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι πως είναι προηγούμενη ζωή...  Μπορεί απλά να είναι ένα σενάριο ψυχής, που μας μεταφέρει κάποιο μήνυμα όπως συμβαίνει και στα όνειρά μας... όπου το σοφό κομμάτι μας, προειδοποιεί ή μεταφέρει ένα σημαντικό μήνυμα...

Σίγουρα ένας αληθινός εσωτεριστής, έχει περάσει και από την Σελήνη (βαθύτερα ένστικτα - αιθερικό) και από την Αφροδίτη (πάθη - εσωτερικά δαιμόνια) και μέσω του Ερμή (ορθολογισμό) έχει εναρμονίσει τον σταυρό... (γη=υλικό, νερό=συναισθηματικό, αέρα=νοητικό, φωτιά=πνευματικό)

Το ασυνείδητο, έχει τεράστιο πλούτο... αλλά θέλει έλεγχο... Όταν ανοίγουμε το καπάκι της χύτρας που βράζει (οι μικροί νάνοι της Χιονάτης ξεπηδούν για να ζήσουν, εις βάρος της Χιονάτης...) τα πάθη δηλαδή κυριεύουν την ψυχή... το κεντρικό σύστημα του θυμικού, ακόμα και τον Πυρήνα μας...

Γι' αυτό λοιπόν, να τολμούμε την καταβύθιση (ναι), να τολμούμε το βίωμα (ναι), αλλά να κρατάμε απόσταση... και σαν ΑΕΤΟΙ να εξερευνούμε την περιοχή δια της Διανόησης...

Το αστρικό δεν έχει λογική... μόνο συναίσθημα, και άπειρες μορφές... Φέροντας στοιχεία του 3, είναι η δημιουργία στο σχέδιο, πριν την υλοποίηση...

Χωρίς όμως το καλούπι του διανοητικού, και τις αρχές του πνευματικού... μπορεί να σου δημιουργήσει οτιδήποτε... όλα τα χρώματα και όλα τα είδη...
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: ΣΕΡΑΠΙΣ στις Νοέμβριος 25, 2008, 00:33:15
Για αυτό αγαπημένε Suida θα προφέρω αυτό που είχε προφερθεί στο τέλος στην ταινία Οδύσσεια του διαστήματος 2001, την ταινία.

Θεέ μου είναι γεμάτο από αστέρια.
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: suida στις Νοέμβριος 25, 2008, 00:37:22
   ΑΔΕΛΦΗ   ΜΟΥ....ΑΝ   ΜΟΥ   ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ....ΝΑ   ΣΟΥ   ΜΙΛΩ  .....ΚΑΤ"    ΑΥΤΟΝ   ΤΟΝ   ΤΡΟΠΟ....


                                ΝΑΙ,    Η   Δ Ι Α Ν Ο Η Σ Η .....ΕΙΝΑΙ   Η   Φ Ω Ν Η ....ΤΟΥ   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ   ΜΑΣ...

                                                                  "Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Υ "....


                 ΝΑΙ,    ΤΟ   Π Ε Τ Α Γ Μ Α .....ΕΙΝΑΙ    Η   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η     Ο Δ Ο Σ ....


                        ΝΑΙ,......ΝΑΙ,   ΝΑΙ,....ΤΟ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο ....ΕΙΝΑΙ    Η   Α Ρ Χ Η ....ΤΟΥ   Δ Ι Κ Ο Υ   ΜΑΣ   Τ Ε Λ Ο Υ Σ ...


                                   ΝΑΙ,    Π Ρ Ε Π Ε Ι ...ΝΑ   ΚΡΑΤΑΜΕ    Α Π Ο Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ .....ΜΕΤΑ   ΤΟ   Β Ι Ω Μ Α ....

        
                  ΝΑΙ,    ΤΟ   Α Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Τ Ο ....ΕΧΕΙ    ΤΕΡΑΣΤΙΟ    Π Λ Ο Υ Τ Ο ....Ο   Ε Λ Ε Γ Χ ΟΣ .....ΕΙΝΑΙ   Η  Α Γ Α Π Η .....


                               Χ Ω Ρ Ι Σ .....ΑΥΤΗ.....ΤΑ   ΠΑΘΗ.....Κ Υ Ρ Ι Ε Υ Ο Υ Ν ......


                                                                                    

                                           ΝΑΙ,      Η    Π Ρ Ο Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Ι Α....ΓΙΑ   ΟΛΑ   ΑΥΤΑ....ΛΕΓΕΤΑΙ....ΜΑΘΗΤΕΙΑ.....

                                                                                                        ΣΕ     Χ Α Ι Ρ Ω .....
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: suida στις Νοέμβριος 25, 2008, 00:46:19             Ν Α Ι ,     Ο    Κ Υ Ρ Ι Ο Σ .....ΘΑ    Ε Ι Ν Α Ι    Ε Κ Ε Ι .....

       
                                                            ΚΑΙ       ΘΑ     Π Ε Ρ Ι Μ Ε Ν Ε Ι .....Μ Ε Χ Ρ Ι ....

 
                                       ΝΑ        Ε  Τ  Ο  Ι  Μ  Α  Σ  Τ  Ω ..........


                                                       
                             Ο     Μ Ε Γ Α Λ Ο Σ ......  Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ο Σ .....     ΘΑ    Ε Ι Ν Α Ι  ......     Ε Κ Ε Ι ....

                                                                                                                                                      ΑΔΕΛΦΗ   ΜΟΥ...
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: suida στις Νοέμβριος 25, 2008, 08:52:11
   ΑΔΕΛΦΙΑ   ΜΟΥ.....

                                  ΑΙ    ΠΙΟ   Π Ο Λ Λ Α Ι .....  Δ Η Θ Ε Ν ....Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Τ Ε Σ ....Α Ν Η Κ Ο Υ Ν .....

                                  ΣΤΗΝ    Μ Ε Γ Α Λ Η .....Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ....ΤΩΝ  ....   Α   Γ  Υ  Ρ  Τ  Ω  Ν ......


                                   ΣΤΗΝ    Κ Υ Ρ Ι Ο Λ Ε Ξ Ι Α ......Α Γ Υ Ρ Τ Η Σ ....ΕΙΝΑΙ    Ε Κ Ε Ι Ν Ο Σ .....ΠΟΥ...

                                   Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Ν Ε Ι .....ΠΟΥ.....Σ Υ Γ Κ Α Λ Ε Ι .......


                                   Α  Γ  Υ  Ρ  Τ  Η  Σ  ....ΕΙΝΑΙ ....  Ο  Ν  Ο  Μ  Α  ......ΓΙΑ    ΤΟΝ    Κ Α Θ Ε     Δ Ρ Α Σ Τ Η ....

                                              ΑΠΟ    ΤΟ    Ρ Η Μ Α .....Α Γ Ε Ι Ρ Ω .....                  Ο    Α  Γ  Υ  Ρ  Τ  Η  Σ  ..... Σ Τ Ρ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ε Ι .....ΜΕ    ΤΟΝ   Η Χ Ο ....ΤΗΣ   Σ Α Λ Π Ι Γ Γ Α Σ ......

                                                         Η....."Κ Α Μ Π Α Ν Α Σ "......

                                    ΤΟ    Π Λ Η Θ Ο Σ .....ΤΩΝ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν .....

                                                  ΤΟΥΣ    Κ Α Λ Ε Ι ....  ΣΕ    Κ  Ο  Ι  Ν  Η  ....  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η ....


                              ΣΕ     Θ  Ρ  Η  Σ  Κ  Ε  Υ  Τ  Ι  Κ  Ο  .....Ε Π Ι Π Ε Δ Ο ....    Α Δ Ε Λ Φ Ι Α     ΜΟΥ....

                                      Ο    Ρ Ο Λ Ο Σ     ΤΟΥ     Ε Ι Ν Α Ι ....  Η      Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α ,    ΤΗΣ   .....


                                                   Τ Ε Λ Ε Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ ......   Σ Τ Ρ Α Τ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ ....

                                                                    ΤΟΝ       Α Γ Υ Ρ Μ Ο Ν ......                      Π Α Ν Τ Α .... ΟΙ      Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ε Σ .....Τ Ε Λ Ε Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ .....ΩΣ    Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α ....

                                            ΜΑΥΡΙΖΟΥΝ......ΤΟ    Ν Ο Ι Ω Θ Ω   ......ΜΕ   ΤΗΝ    Δ Υ Σ Π Ι Σ Τ Ι Α .....               ΣΤΗΝ     Ο Δ Υ Σ Σ Ε Ι Α     ΜΑΣ....   ΤΟ    Ρ Η Μ Α .....Α Γ Υ Ρ Τ Α Ζ Ω ....  Σ Η Μ Α Ι Ν Ε Ι ,    ........


                                           Κ Α Ν Ω     Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο .....Ε Π Ι Ζ Η Τ Ω .....ΤΟΝ    Π Λ Ο Υ Τ Ο ...


                      Η     Ι Δ Ε Α ....   ΤΟΥ    Υ Λ Ι Κ Ο Υ     Κ Ε Ρ Δ Ο Υ Σ .....ΜΕ   ΤΗΝ   Υ Π Ο Ψ Ι Α   ,  ΤΟΥ..."..ΔΕΝ   ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ"


                                             Σ Υ Ν Α Ν Τ Α Ε Ι ......Α Υ Τ Η .....ΤΟΥ     Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ      Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Ο Σ ....                        Ο   Π Λ Α Τ Ω Ν .....ΣΤΟΥΣ    Ν Ο Μ Ο Υ Σ ....    ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ     Χ Ω Ρ Ι Σ Τ Ε Σ ....Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ .....

                                              ΓΙΑ    ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.....ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΟΥΣ.....ΟΙ   Ο Π Ο Ι Ο Ι .....ΣΤΗΝ    ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ...


                                                                     Ε  Ι  Ν  Α  Ι  .....    Α  Θ  Ε  Ο  Ι  ......


                                   ΑΠΛΑ....ΑΡΕΣΚΟΝΤΑΙ....ΝΑ   Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ο Ν Τ Α Ι ......   

                                                                                 ΤΗΝ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η  .....     Ε  Υ  Π  Ι  Σ  Τ  Ι  Α  .....             Α Δ Ε Λ Φ Ι Α     ΜΟΥ.....   ΥΠΟ    ΤΟΝ    Μ Α Ν Δ Υ Α ......ΚΑΙ     ΤΟ    Π Ρ Ο Σ Χ Η Μ Α .....ΤΟΥ    Θ Ε Ι Ο Υ .....


                                               Κ Α Λ Υ Π Τ Ο Υ Ν ....ΤΗΝ     Α Ι Σ Χ Υ Ν Η     ΤΟΥΣ......


                            ΓΙΑ    ΝΑ     Κ Α Λ Υ Ψ Ο Υ Ν ....ΤΗΝ     Α Δ Υ Ν Α Μ Ι Α     ΤΟΥΣ.....  ΣΤΟΝ     Ε Α Υ Τ Ο     ΤΟΥΣ....


                                               Ο, Τ Ι      ΕΙΝΑΙ......Ε  Ν  Τ  Ε  Λ  Ω  Σ          Α  Ν  Ι  Δ  Ε  Ο  Ι  .....


                                                                   ΓΙΑ    ΤΟ     Θ Ε Ι Ο .....


                             Ο    ΑΓΝΟΣ.....ΣΤΗΝ    ΟΥΣΙΑ....Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Τ Η Σ .... Ε Ρ Γ Α Ζ Ε Τ Α Ι .....ΜΕ    ΤΗΝ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α ..


                                            ΤΟΥ    Ε Α Υ Τ Ο Υ .....ΚΑΙ    ΤΗΣ  ....  Ε Α Υ Τ Η Σ ....Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η Σ .....

                                                                    ΠΟΥ    ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ......ΑΡΜΟΝΙΚΗ...   Ο  Μ  Η  Γ  Υ  Ρ  Η

                               
                Η   Α Λ Η Θ Ε Ι Α ....... ΓΙΑ    ΤΗΝ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α......      Χ Α Ρ Α Ξ Ε ..... Π Α Λ Ι .....


                                            ΑΠΟ    ΤΗΝ    Θ Ε Ι Α     Ε Υ Σ Π Λ Α Χ Ν Ι Α ......ΣΤΟΝ     Ο Μ Η Ρ Ο .....

                                                                                                                     
                                                            Α Δ Ε Λ Φ Ι Α          ΜΟΥ......


                     ""  Β Ρ Ι Σ Κ Ο Μ Α Σ Τ Ε ......ΤΟΣΟ    Π Ο Λ Υ      ΣΤΟ    Ε Λ Ε Ο Σ .....ΤΗΣ    Τ Υ Χ Η Σ .....

                                                         ΠΟΥ    Η    Τ  Υ  Χ  Η  ......ΕΙΝΑΙ     Ο     Θ  Ε  Ο  Σ      ΜΑΣ....."
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: Κανένας στις Νοέμβριος 25, 2008, 10:01:22
Σ'   ΑΥΤΟ....ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ.....ΚΑΙ    ΚΑΤΙ.... Μ Ι Κ Ρ Ο Ι     Ν Α Ν Ο Ι ....ΠΟΥ ....ΔΕΝ    Ξ Ε Ρ Ω    ΠΩΣ....Φ Υ Τ Ρ Ω Σ Α Ν ...

         ΜΕΣΑ   ΜΟΥ.... ΛΕΣ....ΚΑΙ   Η   Ψ Υ Χ Η    ΜΟΥ....  ΕΙΝΑΙ   Η   Χ Ι Ο Ν Α Τ Η ....  ΤΙ   ΝΑ   ΠΕΙ   ΚΑΝΕΙΣ...

Χα!

Σε εμένα η Άνιμα (ψυχολογική υποπροσωπικότητα που εκφράζει τη θηλυκή φύση και το συναίσθημα) έχει τη μορφή της Χιονάτης του παραμυθιού. 
Τίτλος: Απ: K Y N E A
Αποστολή από: suida στις Νοέμβριος 25, 2008, 10:51:05
    ΑΓΑΠΗΤΕ.....ΚΑΝΕΝΑΣ....

                                           Η   Σ Ω Σ Τ Η ....ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ....ΤΩΝ     Κ Ο M Μ Α Τ Ι Ω Ν .....

                                                   ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ......Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι ....ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ....


                                    ΣΤΗ   Ν Ο Η Σ Η .....ΩΣ    ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ.....ΤΗΣ    Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η Σ    ΜΑΣ....


                                                 ΤΟ      ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ.....ΝΑ  " Ε Ν Ν Ο Ε Ι Σ "....ΣΩΖΕΙ....


                                                                                                                     Χ Α Ι Ρ Ω Μ Α Ι ......για   σενα....