ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

'Αρθρα Εσωτερισμού => Μουσική και Εσωτερισμός => Μήνυμα ξεκίνησε από: Rose στις Οκτώβριος 11, 2008, 06:11:07

Τίτλος: Deepak Choopra - Rumi - Sufi
Αποστολή από: Rose στις Οκτώβριος 11, 2008, 06:11:07
Deepak Choopra, A Gift Of Love - The Love Poems Of Rumi
http://www.youtube.com/watch?v=iYfmLpUG_XU&feature=related

Rumi ,Come ,Come,Come
http://www.youtube.com/watch?v=QAUquX-cWr4&NR=1

Rumi - "The Language of the Heart"--Part 2 of 2
http://www.youtube.com/watch?v=4gJi9ScIodc&feature=related

What is Real Love 1 - A Sufi Perspective
http://www.youtube.com/watch?v=ZjPx_clZf7U&feature=related

What is Real Love 2 - A Sufi Perspective
http://www.youtube.com/watch?v=5foN9S-aEUY&feature=related

What is Real Love 3 - A Sufi Perspective
http://www.youtube.com/watch?v=ZueSCCkU9c0&feature=related

Rumi: I am Filled With You
http://www.youtube.com/watch?v=Nyvf3NigHcs&feature=related

Rumi Poem, Iranian Music and Divine Dance
http://www.youtube.com/watch?v=hqhNPY882kE&feature=related

Rumi: Say I Am You (Sufi poem)
http://www.youtube.com/watch?v=QqVBGv2hpQ4&feature=related

Deepak Chopra "The Wonder of You"
http://www.youtube.com/watch?v=-4GtimvTX6Q&feature=related

Deepak Chopra - Sexual Energy and Spritual Energy
http://www.youtube.com/watch?v=N1KPCbWcFWM&feature=related

Deepak Chopra: The Keys to attraction
http://www.youtube.com/watch?v=uBBTokAiRrg&feature=related

Deepak Chopra - The Higher Self Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=HJYKozu-uRk&feature=related

Gratitude - with Deepak Chopra
http://www.youtube.com/watch?v=TIXIwdhOmSM

How to Know God - Deepak Chopra
http://www.youtube.com/watch?v=MmX349tjBhM