Αποστολέας Θέμα: Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α Σ .....Η ΓΙΟΓΚΑ....ΤΗΣ Μ Ν Η Μ Η Σ .....  (Αναγνώστηκε 2515 φορές)

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α Σ .....Η ΓΙΟΓΚΑ....ΤΗΣ Μ Ν Η Μ Η Σ .....
« στις: Φεβρουάριος 19, 2009, 11:25:53 »
  Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι ......ΕΝΑ   Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο ....ΜΕΣΑ   ΣΤΗΝ   ΣΚΕΨΗ....ΚΑΘΕ   Ν Ο Η Μ Ο Ν Α ....ΑΝΘΡΩΠΟΥ...

                                         ΕΙΔΙΚΑ.....ΟΜΩΣ  ,   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Τ Ω Ν ...ΚΑΙ   Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ω Ν ...

                          <<  ΣΕ   ΤΙ,   Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι ....Η   Θ Ε Λ Η Σ Η ...ΤΟ   Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο ...Η  Ε Π Ι Θ Υ Μ Ι Α ...

                                                   ΤΑ    Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α Τ Α .....ΚΑΙ   Ο,ΤΙ   Α Λ Λ Ο .....Θ Ε Λ Ε Ι Σ ...!!!>>


               Ε Χ Ε Ι ....Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ι ....ΒΕΒΑΙΑ....Η   Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α ....ΣΤΟ   Μ Ε Γ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο     ΜΕΡΟΣ...

                                   ΜΑ   Υ Π Α ΡΧ Ε Ι ....ΚΑΙ   Η   Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ....ΚΑΙ    ΒΕ Β Α Ι Α .....Η   Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α ...                Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι ....Ο Μ Ω Σ ....Η   ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΜΕΝΗ....ΑΦΕΤΗΡΙΑ....ΤΗΣ   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ .. Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Η Σ ...!!


               ΣΤΟΥΣ   Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ ....Σ"   Ε Μ Α Σ ....Η   Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Η ...ΗΤΑΝ   Θ Ε Ο Τ Η Τ Α ....!!!!


               ΣΗΜΕΡΑ....Η   Μ Ν Η Μ Η ....ΑΠΑΝΤΑΤΑΙ....ΣΕ   ΔΥΟ   ΜΟΡΦΕΣ...  -Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η ...ΚΑΙ   Α Τ Ο Μ Ι Κ Η ...


               Η   Μ Ν Η Μ Η .....Ο Μ Ω Σ ....Σ"   Ε Μ Α Σ ....ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ....ΣΕ   Κ Υ Κ Λ Ο Υ Σ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν ...ΠΟΥ    ΕΘΕΩΡΟΥΝΤΟ..

                                                                Ι Ε Ρ Ε Ι Σ -Μ Υ Σ Τ Ε Σ ....

                Η   Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Η .....Ε Π Ι Κ Α Λ Ε Ι Τ Ο ....ΑΠΟ   ΤΟΥΣ   ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΥΣ    Α Ο Ι Δ Ο Υ Σ ...   ΤΟΥΣ.....

                              Ε Μ Π Ν Ε Υ Σ Μ Ε Ν Ο Υ Σ      ""Τ Υ Φ Λ Ο Υ Σ "....Π Ο Ι Η Τ Ε Σ   ,   ΟΠΩΣ   Ο   Ο Μ Η Ρ Ο Σ .....

                        --    Ο Λ Ο Ι .....Ζ Η Τ Ο Υ Σ Α Ν .....ΑΠΟ   ΤΗΝ   "Θ Ε Α "....  ΩΣ   Ψ Υ Χ Ι Κ Η    Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α ...

                                                           ΤΟΥ   Κ Α Θ Ε    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ ....

                      ΝΑ   ΤΟΥΣ   Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι ....Ο,ΤΙ    Ε Γ Ι Ν Ε    Κ Α Π Ο Τ Ε ....  Π Ρ Ο Β Α Λ Ω Ν Τ Α Σ ....ΤΟ....

                                                            ΩΣ    Α Μ Ε Σ Η      Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α .....


      Α Υ Τ Α .....Ο Φ Ε Ι Λ Ο Υ Μ Ε ....ΝΑ   ΤΑ   Α Ν Α Φ Ε Ρ Ο Υ Μ Ε ... Ο Χ Ι ....ΓΙΑΤΙ   ΘΑ    Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Ο Υ Μ Ε ....

                                                           Μ Υ Σ Τ Ι Κ Α .....

                  Α Λ Λ Α .....ΓΙΑ   ΝΑ   Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Σ Ο Υ Μ Ε .....Ε Μ Ε Ι Σ ....ΟΙ   Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ι     Μ Υ Σ Τ Ε Σ ...

                                           ΤΗΣ   Α Θ Α Ν Α Τ Η Σ .....Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ     Ψ Υ Χ Η Σ ....

                                       Δ Η Μ Ο Σ Ι Α ......ΤΗΝ    Τ Ι Μ Η    Τ Η Σ .....


          ΤΗΝ    ΤΙΜΗ....ΠΟΥ   Ε Σ Υ Κ Ο Φ Α Ν Τ Η Σ Α Ν .....ΑΥΤΟΙ.....ΠΟΥ   Σ Η Μ Ε Ρ Α ....ΝΟΜΙΖΟΥΝ....Ο,ΤΙ   Π Ρ Α Τ Τ Ο Υ Ν ...

                                                 ΤΑ   Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α .....ΜΕ   ΤΟ   Θ Ε Ι Ο ....

                         ΑΝ   Η  Ψ Υ Χ Η ....  ΤΟΥ   ΚΑΘΕ   Ε Ν Ο Σ ....ΔΕΝ   Ε Ι Ν Α Ι ....ΤΟ   ΘΕΙΟ....ΤΟΤΕ   ΤΙ   ΘΑ...

                                      Μ Π Ο Ρ Ο Υ Σ Ε ....ΝΑ   Ε Ι Ν Α Ι ....   ΜΗΠΩΣ....ΕΝΑΣ   ΓΕΡΟΝΤΗΣ....ΣΤΟ   ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ...!!!!


          ΑΣ    Ε Ι Ν Α Ι .....  ΑΣ   Ε Ι Ν Α Ι ....

                               
                    Θ Ε Λ Ω Ν Τ Α Σ .....ΛΟΙΠΟΝ....ΝΑ   Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Ω ....  ΤΑ   Κ Ε Κ Ρ Υ Μ Ε Ν Α .....ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ   ΜΟΥ....


              ΑΣ   Κ Α Τ Α Λ Α Β Ο Υ Μ Ε ....Ε Π Ι Τ Ε Λ Ο Υ Σ ....ΓΙΑΤΙ...ΟΙ   Σ Ο Φ Ο Ι    Π Ρ Ο Γ Ο Ν Ο Ι    ΜΑΣ....

                          Ε Ι Δ Ω Λ Ο Λ Α  Τ Ρ Ε Σ ....!!!    ΜΑΣ   Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Ζ Ο Υ Ν .....ΤΟΝ   Ο Μ Η Ρ Ο     Τ Υ Φ Λ Ο ...!!!!!!!


                  Ε Π Ρ Ε Π Ε ....ΝΑ    Α Π Ο Τ Α Ν Θ Ε Ι .....ΣΤΗΝ   Ψ Υ Χ Η   ΤΟΥ....   ΣΤΟ   Ε Α Υ Τ Ο .....ΣΤΟ   Θ Ε Ι Ο ...

                                   ΩΣΤΕ.....ΝΑ   ΤΟΥ   Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι .... ΤΑ   ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ.....!!!


                       ΣΗΜΕΡΑ.....3, 000, 000, 000.....  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι .... Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ο Υ Ν ....ΤΗ   Γ Ι Ο Γ Κ Α ...ΑΚΟΜΑ   ΚΑΙ  ΟΙ...

                                                       Φ Ι Λ Ο Ι   ΜΑ Σ.....ΙΟΥΔΑΙΟΙ.....     ΑΣ   Ε Ι Ν Α Ι ....ΗΡΕΜΑ....


              ΑΣΕ....ΠΟΥ   Σ Π Α Ν Ε ...ΤΑΧΑ  ...ΤΑ   Ξ Ε Ρ Α    Κ Ε Φ Α Λ Ι Α ... ΤΟΥΣ.....ΣΤΟ   ΓΙΑΤΙ....ΕΙΝΑΙ   ΚΛΕΙΣΤΑ   ΤΑ   ΜΑΤΙΑ...

                                                                 ΤΩΝ    Α Ο Ι Δ Ω Ν ....ΚΑΙ    ΕΙΔΙΚΑ.....ΤΟΥ   Ο Μ Η Ρ Ο Υ ....

                Η  Ε Υ Σ Ε Β Ε Ι Α .....ΛΟΙΠΟΝ.....ΗΤΑΝ    Η   Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η ....ΠΟΥ   Ε Π Ε Τ Ρ Ε Π Ε ....

                                         ΝΑ    Ζ Η Τ Η Σ Ο Υ Ν ......ΤΗΝ   Α Λ Η Θ Ε Ι Α ....
« Τελευταία τροποποίηση: Φεβρουάριος 19, 2009, 11:41:50 από suida »

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.715
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α Σ .....Η ΓΙΟΓΚΑ....ΤΗΣ Μ Ν Η Μ Η Σ .....
« Απάντηση #1 στις: Φεβρουάριος 19, 2009, 13:54:57 »
 
              ΑΣΕ....ΠΟΥ   Σ Π Α Ν Ε ...ΤΑΧΑ  ...ΤΑ   Ξ Ε Ρ Α    Κ Ε Φ Α Λ Ι Α ... ΤΟΥΣ.....ΣΤΟ   ΓΙΑΤΙ....ΕΙΝΑΙ   ΚΛΕΙΣΤΑ   ΤΑ   ΜΑΤΙΑ...

                                                                 ΤΩΝ    Α Ο Ι Δ Ω Ν ....ΚΑΙ    ΕΙΔΙΚΑ.....ΤΟΥ   Ο Μ Η Ρ Ο Υ ....

                ...    ! ! ! !
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/