Αποστολέας Θέμα: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ.....  (Αναγνώστηκε 1679 φορές)

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ.....
« στις: Ιανουάριος 24, 2009, 17:02:37 »
     ΠΟΛΥ.....ΣΩΣΤΑ....ΛΟΙΠΟΝ....ΕΔΩΘΗ   Η   Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Τ Η Τ Α ....ΤΗΣ   Χ Α Ρ Τ Ο  Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ ....

                                          ΠΡΟΣ    Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η .....ΤΟΥ    Α Τ Ο Μ Ι Κ Ο Υ ....Ο Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ ....

                                                         ΤΗΣ    Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ .....  Υ Π Α Ρ Ξ Η Σ ....

                                             ΠΟΛΥ    Σ Ω Σ Τ Α .....   ΑΣ   Ε Ι Ν Α Ι ....

               ΕΧΩ....ΤΟΥΤΟ   ΝΑ   Π Ω ....-<< Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ω ....Ο,ΤΙ   ΟΙ   Α Τ Ο Μ Ι Κ Ε Σ ....Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Ε Σ ....ΔΕΝ    ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ...

                                       ΚΑΙ    ΟΥΤΕ    Μ Π Ο Ρ Ο Υ Ν ....ΝΑ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ....ΣΤΟΙΧΕΙΑ    Ο Δ Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ε Σ .....

                                                                ΤΟΥ    Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Υ .....

                          ΓΙΑΤΙ.....ΑΛΛΟ....ΟΙ   Θ Ε Ι Ε Σ     Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Ε Σ ....ΤΗΣ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ     ΤΗΣ   Ψ Υ Χ Η Σ ....

                                            ΚΑΙ    Α Λ Λ Ο .....ΟΙ   Ε Κ Δ Η Λ Ω Μ Ε Ν Ε Σ ....  Ι Κ Α Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ...  Α Υ Τ Η Σ ...

                                                      ΣΤΟ    Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο .....Γ Ι Γ Ν Ε Σ Θ Α Ι ....ΤΗΣ    Α Τ Ρ Α Π Ο Υ ....


               ΚΑΙ   ΑΥΤΟ......ΓΙΑΤΙ....ΑΥΤΟ   ΠΟΥ   Ε Μ Ε Ι Σ ....ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕ   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο.....ΔΕΝ    Ε Χ Ε Ι    ΚΑΝ....

                                                              Φ Α Ν Ε Ρ Ω Θ Ε Ι .......Α Κ Ο Μ Α ......


                      ΟΛΑ.....ΤΑ   Γ Υ Ρ Ω   ΜΑΣ  .....Δ Ρ Ω Μ Ε Ν Α .....ΕΙΝΑΙ   ΑΠΛΑ....ΑΠΟΚΟΜΑΤΑ.....ΤΟΥ   Χ Α Ρ Τ Η ....

                                                  ΠΟΥ   ΜΑΣ    Ε Ι Π Α Ν .....Ο,ΤΙ    Ε Ι Ν Α Ι .....Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ .....


                 Η    ""Ε Π Α Φ Η ".....ΜΕ   ΤΟ   Θ Ε Ι Ο ....Ε Ι Ν Α Ι ....Π Ε Ρ Α ....ΑΠΟ   ΚΑ Θ Ε    Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α ....

                                                                  ΤΟΥ     Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ .....

                            Ε Ι Ν Α Ι .....Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ .... Σ Χ Ε Σ Η Σ .... Υ Π Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ .....ΜΕ  ΤΟΝ   Ε Α Υ Τ Ο   ΤΟΥ...

                                          ΣΕ   Π Ρ Ω Τ Ο     Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο .....ΚΑΙ   ΣΕ    Π Α Θ Η Τ Ι Κ Η     Φ  Ω  Ν  Η  ...


                  Ε Π Ε Ι Δ Η ....ΔΕ  .....   Ε Ι Ν Α Ι ......Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α ....    ΑΛΛΑΖΕΙ.....ΤΗΝ    Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α .....

                                                         ΤΗΣ    Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η Σ ......


                     Η    Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α .....Α Υ Τ Η .....ΕΙΤΕ   ΜΑΣ   Α Ρ Ε Σ Ε Ι .....ΕΙΤΕ   Ο Χ Ι .....ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ....

                                                            ΤΟ     Ψ Υ Χ Ι Κ Ο     Π Ε Δ Ι Ο ....

                                                                   Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Ι Α Κ Α .....


                     ΤΟ    Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Ι Α Κ Ο ......Ο Μ Ω Σ ....Ε Κ Φ Ρ Α Ζ Ε Τ Α Ι ....ΜΕΣΩ    ΤΟΥ   Ν Ε Υ Ρ Ι Κ Ο Υ    ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

                                          ΣΤΟ    Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν .....ΜΕ   Ο, Τ Ι .....ΑΥΤΟ.....Σ Υ Ν Ε Π Α Γ Ε Τ Α Ι .....

                   
                      ΕΤΣΙ.....Η   ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ....ΤΗΣ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ ....  Μ Ε Τ Α Ξ Υ....   ΔΥΟ.....Α Φ Η Ν Ε Τ Α Ι ....

                                                       ΣΤΗ    Φ Ω Ν Η     ΤΗΣ   Δ Ι Α Ι Σ Θ Η Σ Η Σ .......

                                                            ΩΣ     Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η .....

                       ΣΤΟ    Γ Ι Α Τ Ι .....  Η    Α Π Α Ν Τ Η Σ Η .....ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ.....ΣΤΟΝ     Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο ......ΤΗΣ    Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Σ ...>>


             ΟΛΑ.....Κ Α Λ Α .....ΟΛΑ,    Λ Α Μ Π Ρ Α .....     ΧΩΡΙΣ.....Α Ξ Ι Ο Π Ι Σ Τ Ι Α .....ΤΗΣ   Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Η Σ .....ετσι    ΕΙΝΑΙ...


                        ΑΛΛΑ....,   ΑΣ   Μ Ε Τ Α Φ Ε Ρ Θ Ο Υ Μ Ε .....ΛΙΓΟ.....ΣΤΗΝ   Γ Ρ Α Μ Μ Η    ΤΗΣ    Α Φ Ε Τ Η Ρ Ι Α Σ ....


                    ΑΚΟΥΣΤΕ.... ΑΥΤΟ....ΚΑΙ   ΑΣ   ΕΝΝΟΗΣΟΥΜΕ.....ΠΟΙΑ   ΕΙΝΑΙ   Η   Α Ρ Χ Η ...,.  με το   ΚΑΛΟ....για  τους   ΑΡΝΗΤΕΣ...


                      << Η   Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η     Σ Κ Ε Ψ Η ....Α Ρ Χ Ι Ζ Ε Ι ....ΜΕ   ΤΟΥΣ   Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ ....

                                 Η   Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η ....ΕΝΟΣ    Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο Υ     ΤΡΟΠΟΥ   Σ Κ Ε Ψ Η Σ ....

                                 ΓΙΑ    ΤΟΝ   Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Ο      Κ Ο Σ Μ Ο ....ΕΧΕΙ....Α Ν Α Μ Φ Ι Σ Β Η Τ Η Τ Α .......

                                                          Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Ι Κ Ο      Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Α .....

                                     Ο Τ Α Ν  ...,   Μ Α Λ Ι Σ Τ Α ....Α Σ Κ Ο Υ Μ Ε .....Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η ..η" ....Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α ....

                                                                         Η    Σ Κ Ε Ψ Η .....Α Υ Τ Η ....

                                            Α Π Ο Δ Ε Σ Μ Ε Υ Ε Τ Α Ι .....ΑΠΟ    Κ Α Θ Ε     Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η     Σ Υ Ν Θ Η Κ Η ...ΚΑΙ...

                                   Σ Κ Ο Π Ε Υ Ε Ι .....ΣΤΟ    Σ Τ Α Θ Ε Ρ Ο .....ΣΤΟ   Α Π Ο Λ Υ Τ Ο ....ΣΤΗΝ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α ...!!!!!!!!


                                                                         Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Τ Ε Ρ Α ......

                                      ΔΕΝ    Σ Κ Ο Π Ε Υ Ε Ι ......Α Π Λ Ω Σ .....ΣΤΗΝ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α ....   Α Λ Λ Α ....Κ Α Τ Ο Ρ Θ Ω Ν Ε Ι ...!!!


                      ΝΑ    Σ Υ Λ Λ Α Β Ε Ι .....!!!    ΤΟ   Σ Τ Α Θ Ε Ρ Ο .....ΤΟ    Α Π Ο Λ Υ Τ Ο ....ΚΑΙ     ΤΟ    Σ Π Ο Υ Δ Α Ι Ο Τ Ε Ρ Ο ....


                                                                   ΤΟ     Α Λ Η Θ Ι Ν Ο ..........>>

                                                                                                                             Πανεπιστημιο    του   Αμβουργου....

                                                                                                                                       
                  ΓΙΑ   ΝΑ   Π Ε Ι Σ Ε Ι Σ ....ΚΑΠΟΙΟΝ....ΓΙΑ    ΤΗΝ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α ....ΔΕΝ   Α Ρ Κ Ε Ι ...ΝΑ   ΤΗΝ   Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ε Ι Σ ....

                                                                          Π Ρ Ε Π Ε Ι .....

                                 ΝΑ    Β Ρ Ε Ι Σ .....ΤΟΝ   Δ Ρ Ο Μ Ο .....ΠΟΥ    Ο Δ Η Γ Ε Ι ......

                   
                       ΑΠΟ     ΤΟ    Λ Α Θ Ο Σ .....   ΣΤΗΝ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α .....!!!


                                                                          ΧΑΙΡΕστε........
« Τελευταία τροποποίηση: Ιανουάριος 24, 2009, 18:38:15 από suida »

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.715
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ.....
« Απάντηση #1 στις: Ιανουάριος 28, 2009, 13:25:58 »
     
                                                                          Π Ρ Ε Π Ε Ι .....

                                 ΝΑ    Β Ρ Ε Ι Σ .....ΤΟΝ   Δ Ρ Ο Μ Ο .....ΠΟΥ    Ο Δ Η Γ Ε Ι ......

                   
                       ΑΠΟ     ΤΟ    Λ Α Θ Ο Σ .....   ΣΤΗΝ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α .....!!!


                                                                          ΧΑΙΡΕστε........


    Ίσως τελικά ο πλέον αναγκαίος δρόμος για την αλήθεια να είναι ο δρόμος της δοκιμής και του λάθους, οπότε από προσωπική εμπειρία (πάθημα) ο καθένας απορρίπτοντας, να επαναφέρεται έμπροσθεν της λαμπρής αλήθειας.
....ΜΕΜΝΗΣΟ  ΑΠΙΣΤΕΙΝ....