Αποστολέας Θέμα: ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ...... ΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  (Αναγνώστηκε 1531 φορές)

suida

  • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
  • ***
  • Μηνύματα: 550
  • Karma: 0
    • Προφίλ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ...... ΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
« στις: Ιανουάριος 12, 2009, 20:58:59 »

               --""ΤΟ   Ο Τ Ι ......Η    Κ  Ρ  Η Τ  Η  .......ΜΠΟΡΕΙ   ΝΑ    Θ Ε Ω Ρ Η Θ Ε Ι  ......ΤΟ    Λ Ι Κ Ν Ο ....

                                            ΤΟΥ     Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ      Α Λ Φ Α Β Η Τ Ο Υ ......

                       
                                    ΤΟ    Ε Χ Ω      Υ  Π  Ο  Σ  Τ  Η  Ρ  Ι  Ξ  Ε  Ι  .......Ε Π Α Ν Ε Ι Λ Η Μ Μ Ε Ν Α .


                           Η     Θ  Ε  Σ  Η     ΜΟΥ....   Α Υ Τ Η ....  Ε Χ Ε Ι .....ΜΕ    ΤΟΝ    Κ Α Ι Ρ Ο ....Γ Ι Ν Ε Ι      Δ Ε Κ Τ Η ....


                                        Α Π Ο      Π Ο Λ Λ Ο Υ Σ ......οπως    τον   L. H.   JEFFERY  --Y.  DUHOUX..- S. ACCAME... M. SZNYCER..K.A.


              AYTO...... Π Ρ Ο Κ Υ Π Τ Ε Ι ....1)  ΑΠΟ   ΤΗΝ    ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ     ΑΡΧΑΙΚΟΤΗΤΑ    ΤΗΣ    ΚΡΗΤΙΚΗΣ     Γ Ρ Α Φ Η Σ ....

                                                         2)  ΑΠΟ    ΤΙΣ    Α Π Ο Δ Ε Δ Ε Ι Γ Μ Ε Ν Ε Σ    ΠΛΕΟΝ.....Ε Π Α Φ Ε Σ      ΜΕΤΑΞΥ...

                                                                         ΦΟΙΝΙΚΩΝ     ΚΑΙ     Κ Ρ Η Τ Ω Ν ......ΑΣ    ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ.....ΜΕΤΑΞΥ   ΑΛΛΩΝ...

                                                                Η    Ε Υ Ρ Ε Σ Η     Μ Ε Σ Α .....ΣΕ    Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ      Τ Α Φ Ο Υ Σ ....!!!

                                                                           Α Ρ Χ Α Ι Κ Η Σ .....""ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ""     Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Η Σ  ....


                                                            3)   ΑΠΟ    ΤΗΝ   Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α .....ΠΟΥ    Ε Ι Χ Α Ν     ΟΙ   Κ Ρ Η Τ Ε Σ ....

                                                                   ΝΑ     Μ Ε Τ Α Λ Α Μ Π Α Δ Ε Υ Σ Ο Υ Ν     ΤΟ    Α Λ Φ Α Β Η Τ Ο     ΤΟΥΣ....

                                                                    ΣΕ     ΑΛΛΟΥΣ     Τ Ο Π Ο Υ Σ ....

           
                                                 ΚΑΙ       4)   ΑΠΟ   ΤΟ   ΟΤΙ.....ΟΙ    Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ     Ε Π Ε Λ Ε Ξ Α Ν ....ΤΟ    Σ Υ Μ Β Ο Λ Ο   h e ..

                                                                  ( E )....ΓΙΑ   ΝΑ   Ε Κ Φ Ρ Α Σ Ο Υ Ν ....ΤΟΝ    Φ Ω Ν Η Ε Ν Τ Ι Κ Ο     Φ Θ Ο Γ Γ Ο   -e -

                                                                   ΑΠ"  ΟΠΟΥ    Σ Υ Ν Α Γ Ε Τ Α Ι ....ΟΤΙ    ΣΤΗΝ    Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η    ΟΠΟΥ....

                                                                   ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ.....ΤΟ   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο     ΑΛΦΑΒΗΤΟ....Δ Ε Ν     Α Κ Ο Υ Γ Ο Τ Α Ν ..

                                                                   Δ Α Σ Υ     Π Ν Ε Υ Μ Α ....ΚΑΙ    ΑΡΑ   ΟΙ   ΑΝΘΡΩΠΟΙ....ΗΤΑΝ   Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ι ..

                                                                   ΝΑ    Α Ν Τ Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ι Σ Ο Υ Ν ...ΣΕ    Α Υ Τ Ο ...ΕΝΑΝ    Α Λ Λ Ο     Η Χ Ο ..!!!!


                                              ΑΥΤΟ .....Σ Υ Ν Η Γ Ο Ρ Ε Ι ....ΥΠΕΡ   ΤΗΣ    Ψ Ι Λ Ω Τ Ι Κ Η Σ      Κ Ρ Η Τ Η Σ ....!!!


                        ΝΑ    Π Ρ Ο Σ Τ Ε Θ Ε Ι .....ΔΕ.....Ο,ΤΙ    Ο   ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ    ΤΟΥ   3ου   ΑΙΩΝΑ   π. Χ .......

                                                         Δ Ω Σ Ι Α Δ Η Σ ......

                         ΣΥΝΔΕΕΙ    ΤΗΝ    ΚΡΗΤΗ....ΜΕ   ΤΗΝ   Ε Π Ι Ν Ο Η Σ Η     ΤΟΥ    Α Λ Φ Α Β Η Τ Ο Υ ....

                         ΑΠΟ    ΤΙΣ   Μ Ο Υ Σ Ε Σ ....ΠΟΥ   ΤΙΣ    Ε Ν Ε Π Ν Ε Υ Σ Ε      Ο    Δ Ι Α Σ ......

                         ΕΙΝΑΙ    ΑΛΗΘΕΙΑ.....ΟΤΙ   ΗΤΑΝ   Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Σ ....ΑΛΛΑ   ΣΤΗ   ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ    Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η .....

                                                       Η     Σ Υ Μ Π Τ Ω Σ Η .....ΤΟΣΩΝ     Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν .....

                                                                     ΤΟΝ      Α  Π  Α  Λ  Λ  Α  Σ  Ε  Ι  .....

                              ΑΠΟ    ΤΗΝ    Υ  Π  Ο  Ψ  Ι  Α  .....    ΤΟΥ     Τ Ο Π Ι Κ Ι Σ Μ Ο Υ ......


              Ο   S.   A C C A  M E ......  Α Ρ Ν Ε Ι Τ Α Ι .....ΟΤΙ    Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι ....Η    ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ     Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η     Β Α Σ Η ...

                               ΣΤΟ    Χ Ω Ρ Ι Ο .....ΤΟΥ    Η Ρ Ο Δ Ο Τ Ο Υ ....  """--


                                                                                                   M A R G H E R I T A        G U A R D U C C I

                                          PRYTANIS   ....Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ      Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ     Σ Χ Ο Λ Η Σ      ΤΗΣ     Ρ Ω Μ Η Σ ....
« Τελευταία τροποποίηση: Ιανουάριος 12, 2009, 21:01:39 από suida »