Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.


Μηνύματα - suida

Σελίδες: 1 [2] 3 4 ... 35
16

           ΠΑΝΤΑ.... ΟΙ   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Σ ....ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ    ΤΙ   Μ Ε Τ Α Δ Ι Δ Ο Υ Ν ....ΣΤΟΥΣ    Γ Υ Ρ Ω .....

                                                        Ο   Ν Ο Μ Ο Σ ......Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ     ΚΑΙ    Α Ν Τ Α Π Ο Δ Ο Σ Η Σ ....

                            ΕΙΝΑΙ....Α Μ Ε Ι Λ Ι Κ Τ Ο Σ  ,  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α ....


                  <<  Η  Σ Υ Ζ Ε Υ Ξ Η ....ΤΟΥ   Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Υ   Α Ι Μ Α Τ Ο Σ ....ΜΕ   ΤΟ   Α Ν Δ Ρ Ι Κ Ο    Σ Π Ε Ρ Μ Α ...

                             ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ.....ΤΗΝ   Σ Υ Λ Λ Η Ψ Η ....ΤΟΥ   Ε Μ Β Ρ Υ Ο Υ ...>>     περι...ζωων  ...γενεσεως...


                          <<  Η   Φ Υ Σ Η .....ΤΟΥ   Σ Π Ε Ρ Μ Α Τ Ο Σ ...ΚΑΙ   ΤΗΣ   ΕΜΜΗΝΟΡΡΟΙΑΣ....ΕΙΝΑΙ   ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ...>>

                      << ΑΠΟ   ΤΗ  ΜΙΑ   ΜΗΤΡΑ   ΣΤΗΝ   ΑΛΛΗ.....ΤΑ   ΜΑΤΩΜΕΝΑ    ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ.....ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ     ΜΕΣΩ   ΤΟΥ..

                                ΑΓΩΓΟΥ    ΤΩΝ   Μ Α Τ Ι Ω Ν ....>>

                  <<  ΑΝ   Η   ΓΥΝΑΙΚΑ....ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ.....ΤΟΝ   Μ Ο Υ Σ Τ Ο ...ΣΕ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΜΜΗΝΟΡΥΣΗΣ   ....Ο   ΜΟΥΣΤΟΣ..

                              ΞΙΝΙΖΕΙ....  ΤΑ   ΣΠΑΡΤΑ   ΔΕΝ   ΒΓΑΖΟΥΝ   ΚΑΡΠΟ.... ΤΑ   ΦΥΤΑ   ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ....  ΟΙ    ΜΕΛΙΣΣΕΣ ,   ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ..

                          Ο   ΧΑΛΚΟΣ    ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ.....ΜΕ   ΦΡΙΧΤΗ   ΜΥΡΩΔΙΑ....>>>     ΠΛΙΝΙΟΣ.....ΚΑΙ   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ...


                 <<   Η   Γ Υ Ν Α Ι Κ Α .....ΤΟΥ   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ....ΔΕΝ   Α Ν Ο Ι Γ Ε    ΤΟ  Σ Τ Ο Μ Α   ΤΗΣ ...ΜΠΡΟΣΤΑ   ΤΟΥ....>>


                          <<  Η   Κ Ο Υ Ν Τ Α Λ Ι Ν Η .....Ο   ΟΦΙΣ....ΤΗΣ   ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ   ΣΤΗΛΗΣ....ΚΟΙΜΑΤΑΙ.....καλα   κανει...

                                         αλλα.... Η   Σ Ε Ξ Ο Υ Α Λ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α .....ΓΙΑΤΙ   ΔΕΝ   ΚΟΙΜΑΤΑΙ....?!?   

                                 ΠΟΥ   ΘΑ   ΕΙΜΑΣΤΕ   ΤΩΡΑ....ΑΝ   ΟΛΟΙ   ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ   ΑΣΚΗΤΕΣ...!?!   αντε   οι   περισσοτεροι....>>

           
                       <<  ΟΤΑΝ   ΔΕΝ   ΓΙΝΕΙ   ΣΥΛΛΗΨΗ   ΚΑΙ   ΙΔΙΩΣ   ΟΤΑΝ   ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ   ΤΟ   ΑΡΣΕΝΙΚΟ ,  ΤΑ   ΑΜΟΡΦΑ...

                                     ΠΡΑΓΜΑΤΑ    ΠΟΥ   ΠΑΡΑΓΕΙ....Η   ΜΗΤΡΑ....οι   μυλες....ΕΙΝΑΙ   ΤΟΣΟ   ΣΚΛΗΡΕΣ   ΩΣΤΕ   ΔΥΣΚΟΛΑ..

                                ΚΟΒΟΝΤΑΙ.....   ακομα   και   με   σιδερο.....>>

             
             που   τα   ειδαν  .....ολα   αυτα....οι   Α Θ Ε Ο Φ Ο Β Ο Ι .....!!!!    και   πολλα   αλλα.....

                           
                  η   Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ι Κ Η .....ΛΟΓΙΚΗ    Δ Ε Σ Π Ο Ζ Ε .....ΩΣ   ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ   Φ Α Ν Τ Α Σ Μ Α ....ΣΤΗ   Γ Ε Ν Ε Σ Η ...

                                                 ΤΩΝ    Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Ω Ν .....


                     Ε Ι Ν Α Ι    Δ Υ Ν Α Τ Ο Ν .....ΝΑ   Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Θ Ε Ι .....Κ Α Π Ο Ι Ο Σ /Α....ΕΞΩ....ΑΠΟ   ΤΟ   Σ Χ Ε Δ Ι Ο ...!?!?


          ΜΕ   ΠΟΙΑ   Ι Δ Ι Ο Τ Η Τ Α .....ΜΙΛΟΥΝ.....Ο Λ Ο Ι    ΤΟΥΣ....  Ε Ν Α Ν Τ Ι Ο Ν    ΚΑΙ   ΚΑΤΑ   ΤΟΥ   Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ ...!?!


                                                                                ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....ΔΙΚΑ   ΣΑΣ....   ΣΑς    χαιρω....

17

        EINAI....ΠΟΛΥ    Η    Χ Α Ρ Α ....ΜΕΣΑ    ΣΤΟ   ΣΤΗΘΟΣ....ΑΥΤΩΝ ....ΠΟΥ    ΖΟΥΝ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.... Δ Υ Ο ....ΕΠΙΠΕΔΑ...

                                                                     Ν  Ο  Η  Σ  Η  Σ .....        ειναι,    μ ε γ α λ η .....π ρ α γ μ α τ ι ...


                 ο,ταν....ακουν,   απο    χ ε ι λ η ....να   β γ α ι ν ο υ ν ....οι   κ α τ ω θ ι    λ ε ξ ε ι ς ....


                        <<  ......Κ Α Τ Α Λ Α Β Α Ι Ν Ο Υ Μ Ε ,   ΟΤΙ   Β Α Δ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ....ΤΟ   Σ Ω Σ Τ Ο    Μ Ο Ν Ο Π Α Τ Ι ....

                                                                        Α Ν .....

                                       Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η .....  ΜΑΣ    Γ Ε Μ Ι Ζ Ε Ι ....ΜΕ    Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η     ΕΥΤΥΧΙΑ.....

                                                                       Κ Α Ι ......

                                 Η    Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α .....       Μ Α Σ     Κ Α Ν Ε Ι ......        Α  Κ  Α  Μ  Α  Τ  Ο  Υ  Σ  ....>>...!!!!


                Ας    ειναι.....ε υ λ ο γ η μ ε ν α ......τα    χ ε ι λ η ,    α υ τ α ....   ας   ε ι ν α ι ....

18

          Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ .....ΣΗΜΑΙΝΕΙ   .....  Φ Ω Σ .... 

                                 ΣΑΝ    Φ Ω Σ .....Ν Ο Σ Τ Α Λ Γ Ε Ι ....  ΤΟ   Σ Π Ι Τ Ι   ΤΟΥ....

                                                   ΤΟΝ    Η Λ Ι Ο .....Π Α Τ Ε Ρ Α    ΤΟΥ.....

                                          ΤΗΝ    Ν Υ Χ Τ Α ......Μ Η Τ Ε Ρ Α    ΤΟΥ.....

                          ΜΑ.....    Π Ι Ο    Π  Ο Λ Υ .....ΤΑ    Α Δ Ε Λ Φ Ι Α    ΤΟΥ......τους   α γ γ ε λ ο υ ς ....


                                            Κ Ο Υ Ρ Α Ζ Ε Τ Α Ι ......ΚΑΠΟΥ  -  Κ Α Π Ο Υ ......

                                    Η   Τ Ρ Ε Λ Λ Α ..... ,      Μ Ε Δ Ο Υ Σ Α .....

                                                ΠΕΡΠΑΤΑ......ΣΤΟ    Μ Υ Α Λ Ο    ΤΟΥ.....

                                       Α Π Ο Κ Α Μ Ε ......σ τ ε κ ε τ α ι .....κ ο ι τ α .....α κ ο υ ε ι    τα   χ ε ι λ η    που   λ ε ν ε .....


               <<  Με    κ ο ρ ο ι δ ε υ ο υ ν .....οι    Ε Ρ Ι Ν Υ Ε Σ .....  ν α ι ...

                                  με    κ ο ρ ο ι δ ε υ ο υ ν .....οι   Π Ε Ρ Α Σ Τ Ι Κ Ο Ι .....

                       Κ Ο Ι Τ Α ....!!    το   λ ε ι ψ α ν ο    σου     στον    Κ Α Θ Ρ Ε Π Τ Η ....π α ρ α γ γ ε λ ν ο υ ν ....                             ΜΑ ,    ε ι τ ε ....  μ α υ ρ ε ς     η"    λ ε υ κ ε ς   .....του   Μ Υ Α Λ Ο Υ    μου   οι   σ κ ε ψ ε ι ς ....

                                                  Α Τ Α Ρ Α Χ Ο Σ       Ε Γ Ω ,....... στου    β ι ο υ     μου     το   τ ε λ ο ς ....

                                       Ο Δ Ε Υ Ω ......

                                                   ε υ ω δ ι α σ τ α ....τα    Μ Υ Ρ Α .....απο   τις   σ κ ε ψ ε ι ς    μ ο υ .....

                                   ο μ ο ρ φ ο π ε τ α λ α     σ τ ε φ α ν ι α ......τα    Ν Ο Ι Ω Θ Ω    ΜΟΥ....

                                         ΤΙΣ    Ε Γ Ν Ο Ι Ε Σ ......τις    Α Φ Ο Ρ Η Τ Ε Σ .....      κ α τ ε υ ν α ζ ω .....>>>

                                                                                                      χ α ι ρ ε σ τ ε ......της    α υ γ η ς .....Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι ...

19

      AΓΑΠΗΤΗ,   ΑΔΕΛΦΗ ....ROZE...

                                          Η    ΖΩΗ   ΚΑΙ   Ο   ΘΑΝΑΤΟΣ....ΔΕΝ   ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ   ΑΝΤΙΘΕΣΗ ....ΓΙΑ   ΕΜΑΣ...

                                 ΜΟΝΟΝ....ΑΝ    Π Α Υ Σ Ο Υ Μ Ε  .....ΝΑ   ΕΙΜΑΣΤΕ.....Ο/Η...   ΕΑΥΤΟΣ   ΜΑΣ....

                                     ΕΑΝ....ΣΥΜΒΕΙ ...ΠΟΤΕ   ΑΥΤΟ....ΤΟΤΕ....Η   ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ....ΣΕ   Σ Κ Ο Τ Ε Ι Ν Η    ΟΠΤΑΣΙΑ.....ΣΕ    ΣΚΙΑ....ΘΑ   ΕΙΝΑΙ   ΓΕΓΟΝΟΣ...

                   ΠΡΕΠΕΙ....ΝΑ   Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε .....ΟΜΩΣ,   Ο,ΤΙ.... 

                                  ...........ΟΙ    Σ Κ Ι Ε Σ .....Χ Α Ν Ο Υ Ν ,   Μ Α Ζ Ι    ΜΕ   ΤΗΝ    Ζ Ω Η .....ΚΑΘΕ    Ι Κ Α Ν Ο Τ Η Τ Α ....Γ Ν Ω Σ Η Σ .....

                                                                                                                                                                                    σε   χ α ι ρ ω .....

20
S E R A P I S .....π ο λ υ α γ α π η μ ε ν ε      μου.....  <<  ποσο....Α Γ Α Θ Ο ,    κ ρ υ β ε ι ς ,   ΑΚΟΜΗ......Μ Ε Σ Α    ΣΟΥ...!!!>>

                                                                                                                                                         χ α ι ρ ε ....

21

           .........<<  Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε .....ΑΠΛΟΙ    ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ    ΤΗΣ   ΑΛΗΘΕΙΑΣ....

                                                  Κ Α Ι ......

                               Π Α Σ Χ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε .....ΝΑ    Ξ Ε Π Ε Ρ Α Σ Ο Υ Μ Ε .......

                                              ΤΟΥΣ     Σ Κ Ο Π Ε Λ Ο Υ Σ ......ΤΩΝ    Δ Ο Γ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ω Ν .....>>

                                                                                                                        ΟΡΦΕΑΣ...12/03/09....


           ΑΔΕΛΦΙΑ   ΜΟΥ.....ΑΥΤΕΣ    ΟΙ   Ε Κ Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ .....ΒΓΑΙΝΟΥΝ    ΑΠΟ  .....  Ψ Υ Χ Η .....

                                  ΠΟΥ    Ε Ι Λ Ι Κ Ρ Ι Ν Α ......    σας    λ ε γ ω .....

                       ΕΧΕΙ.....  Β Α Δ Ι Σ Ε Ι .....ΑΡΚΕΤΗ ,    ΑΠΟ   ΤΗΝ   "Α Π Ο Σ Τ Α Σ Η "....   του   μ ο ν ο π α τ ι ο υ ....

                               ΠΟΥ    Ε Μ Ε Ι Σ     Ο Λ Ο Ι .....    ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕ....

                                                                          Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο ......

                                                                                                                                           χ α ι ρ ε σ τ ε .....

22

              ΑΓΑΠΗΤΕ.....adamas.....σε   χ α ι ρ ω ....

                                  ειναι.....υ γ ι ε ς ....να   επαναλαβουμε....Ο , Τ Ι ....


                          <<   Η    Π Ε Ρ Σ Ε Φ Ο Ν Η ......Ε Ι Ν Α Ι .....   Μ Ι Α   " Θ Ε Α ."...ΠΟΥ    Κ Α Τ Ο Ι Κ Ε Ι ....

                                                                  Μ Ε Σ Α .....ΜΑΣ.....

                                    Κ Α Ι     Μ Ε Σ Α .....Σ Ε    Κ Α Θ Ε    Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο    ΤΗΣ   Γ Υ Ρ Ω    Φ Υ Σ Η Σ ....


                                                                ΜΕ    Α Υ Τ Η ......


                                 Ε Μ Ε Ι Σ .....ΩΣ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι ..... Ω Φ Ε Ι Λ Ο Υ Μ Ε .....ΝΑ     Α Ν Α Π Τ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ....


                                                                    Σ Χ Ε Σ Η .....


                              Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ     Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η Σ ......Κ Α Ι     Σ Ε Β Α Σ Μ Ο Υ .....>>>....


23
Η Στοά.΄. της Τέχνης / Απ: Lena Platonos- Redrosy
« στις: Μάρτιος 12, 2009, 09:52:55 »

        H    M O Y Σ Ι Κ Η ......Α Ν Η Κ Ε Ι .....ΣΤΗΝ   Τ Α Ξ Η  ,   ΤΟΥ    Μ Υ Θ Ο  - Λ Ο Γ Ε Ι Ν .....

                 
                     Η    Λ Ε Ξ Η ....Μ Υ Θ Ο ....  σ η μ α ι ν ε ι ....  ΤΟΝ    Ε Κ Φ Ρ Α Σ Τ Ι Κ Α     Δ Ι Α Τ Υ Π Ω Μ Ε Ν Ο .....Λ Ο Γ Ο ...

                                                     Ε Ι Τ Ε ,    Ω Σ     Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Η    Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ....

                                                     Ε Ι Τ Ε ,    Ω Σ      Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η .....   Λ Ο Γ Ο Υ    Σ Χ Ε Δ Ι Ο .....

                                                     Ε Ι Τ Ε ,    Ω Σ      Δ Ι Η Γ Η Σ Η      Μ Ε Σ Ω     Δ Ι Α   Λ Ο Γ Ο Υ ....

                                                     Ε Ι Τ Ε ,     Ω Σ     Α Ν Α Φ Ο Ρ Α ....  ΣΕ    Μ Ο Ρ Φ Ε Σ .... τυπου, "ΑΥΤΟΥ  ΠΟΥ  ΛΕΓΕΤΑΙ.."


           
           Ο    Τ Ο Μ Ε Α Σ ......Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η -Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι .....Ο Ρ Ι Ο Θ Ε Τ Η Τ Α Ι ....ΑΠΟ   ΤΗΝ   Ε Ν Ν Ο Ι Α    ΤΟΥ   Μ Υ Θ Ο Υ ...

                                                      ΚΑΙ   ΤΟΥ   Λ Ο Γ Ο Υ .....  Ω Σ     Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η .....
                                                                               Κ  Α  Ι  .....

                  Μ Ι Α Σ ......   Μ Ο Ρ Φ Η Σ     Σ Κ Ε Ψ Η Σ .......    ΩΣ     Α Υ Σ Τ Η Ρ Η Σ    Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ    ΤΟΥ    Ν Ο Ι Ω Θ Ω .....

                                                           ΤΟΥ     Ψ Υ Χ Ι Κ Ο Υ     Σ Υ Μ Π Α Ν Τ Ο Σ     Κ Ο Σ Μ Ο Υ ....Μ Α Σ .....

                                 

         Η    Ε Μ Φ Α Ν Ι Σ Η ......Α Υ Τ Η Σ ....   Π Ρ Ο Υ Π Ο Θ Ε Τ Ε Ι .....ΤΗΝ    Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α .... ΤΗΣ    Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α Σ ...

                                 ΤΗΣ     Ε Ν Τ Α Σ Η Σ .....ΤΗΣ    Ρ Η Ξ Η Σ .....ΤΗΣ    Δ Ι Α Χ Ω Ρ Ι Σ Η Σ ....ΚΑΙ    ΤΟΥ   Χ Α Σ Μ Α Τ Ο Σ ...


                                                           ΤΗΣ     Δ Ι Α Ν Ο Η Σ Η Σ .....


24
   
       ΠΟΛΛΕΣ.....ΜΑ   ΠΟΛΛΕΣ    ΦΟΡΕΣ.....ΑΠΕΥΘΥΝΩΜΕ.....Χ Α Ι Ρ Ε ....--.στην    χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ η    δοξασια....

                                       χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ι τ ε .....Κ Α Τ Α    Κ Ο Ρ Ο Ν .... ,  δεν   υπαρχει....π ρ ο τ α σ η ....

                                       που   να   μην   το   π ε ρ ι ε χ ε ι .....


                      ας   α ν α φ ε ρ ω .....ο λ ι γ α ....για   την   σ π ο υ δ α ι ο τ η τ α .....Α Υ Τ Ο Υ ..... 

                                        Ε Π Ι Τ Ρ Ε Ψ Τ Ε      ΜΟΥ.....


            --   ΤΟ     χ α ι ρ ε .....δεν    α π ε υ θ υ ν ο τ α ν ....σε    οποιονδηποτε    κ ο ι ν ο    ν ε κ ρ ο ....  α λ λ α ....

                       μ ο ν ο ....στους     ε ξ ε χ ο ν τ ε ς ....,    ο π ω ς     και   για   Θ Ε Ο Τ Η Τ Ε Σ .... ΚΑΙ   Η Ρ Ω Ε Σ ....


             --   ΤΟ   Χ Α Ι Ρ Ε .....Μ Ε Χ Ρ Ι .....ΤΟΝ   3ον   ΑΙΩΝΑ   Π.Χ......ΑΠΕΥΘΥΝΟΤΑΝ....ΣΕ    Η Ρ Ω Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Υ Σ ....

                         Ν Ε Κ Ρ Ο Υ Σ .....


              --  ΤΟ   Χ Α Ι Ρ Ε .....Ο,ΤΑΝ    Σ Υ Ν Ο Δ Ε Υ Ε Ι ....     Σ Υ Ν Ε Π Α Γ Ε Τ Α Ι .....ΤΟ    Θ Ε Ι Κ Ο ...  ΤΟΥ     Ο Ν Τ Ο Σ ....

                          η"....    ΤΗΝ     Ο Μ Ο Ι Ω Σ Η     ΤΟΥ.....ΜΕ   ΤΑ    Θ Ε Ι Κ Α     Ο Ν Τ Α .....

                          Α Ρ Α ......   Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Π Ο Ι Η Τ Α Ι .....!!!!      ΑΠΟ    ΤΟ    Σ Υ Ν Η Θ Ι Σ Μ Ε Ν Ο .....         Α Υ Τ Ο ......" Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Ν Υ Ε Τ Α Ι ".....σ α φ ω ς .... απο    το   Ο Ρ Φ Ι Κ Ο      Ε Λ Α Σ Μ Α ....απο   τους   Θ Ο Υ Ρ Ι Ο Υ Σ ..

                        <<   Χ Α Ι Ρ Ε ....Π Α Θ Ω Ν     ΤΟ    Π Α Θ Η Μ Α .......>>    Θ Ε Ο Σ     Ε Γ Ε Ν Ο Υ     ΕΞ"    ΑΝΘΡΩΠΟΥ....>>>>>

                                             Χ Α Ι Ρ Ε ......Χ Α Ι Ρ Ε .....    δεξιαν      ο δ ε ι π ο ρ ε ι .....>>>>>>


                  ---  το   Χ Α Ι Ρ Ε ....ΣΗΜΑΙΝΕΙ....Χ Α Ρ Α ....Α Γ Α Λ Λ Ι Α Σ Η .....   και    π ρ ο π α ν τ ω ς   ....Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α ....

                                  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α .....ΠΟΥ   Υ Π Ο Σ Χ Ε Τ Α Ι    .....ΤΟ    Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν / ΡΙΑ..... σε   ποιον   αλλο...

                                                                ΣΤΟΝ     Μ Υ Σ Τ Η .....!!!

                                   Ε ι ν α ι ......η    Α  Γ  Γ  Ε  Λ  Ι  Α  ......ΠΟΥ    Ο  Δ  Η  Γ  Ε  Ι  ......ΣΤΗΝ    Η Ρ Ω Ο Π Ο Ι Η Σ Η ....

                                          <<   α....σε   Χ Α Ι Ρ Ε Ι Ν     ε ς     Τ Ρ Ι ς ...!!!     αυδασαισα....Π Ε Π Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Ν ...>>  πινδαρος...

                                            <<   Τ Ρ Ε Ι Σ ....!!!   ΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ  ΣΕ.....    Σ"   Α Ν Α Φ Α Ν Ε     ΣΤΑ    Π Ε Π Ρ Ω Μ Ε Ν Α ..>>

                                                                                                                                                   ΜΕΤ.    Λεκατσα.....


                ΣΤΟΥΣ    Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Σ .....ΧΡΟΝΟΥΣ,     ΤΑ   Ο Ν Ο Μ Α Τ Α ....ΤΩΝ   Ν Ε Κ Ρ Ω Ν .....συμπληρωνονται...

                            με   Π Α Τ Ρ Ω Ν Υ Μ Ο ......   ΣΤΙΣ   γ υ ν α ι κ ε ς .....με   το   ονομα....του     Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Υ ....


                             Η   Γ Ε Ν Ι Κ Η ....-ΔΟΤΙΚΗ...ΚΑΙ    ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ...  ΤΩΝ   Ο Ν Ο ΜΑ Τ Ω Ν .... Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι ...Σ Η Μ Α Δ Ι ..

                             Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ ....ΤΗΣ    Α Ν Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Σ    Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Η Σ ....ΤΟΥ     Α Φ Η Ρ Ω Ι Σ Μ Ο Υ ...!!!


                  ΜΕΧΡΙ....ΤΟΝ   1ον    Α Ι Ω Ν Α    Π.Χ.....Ο   Α Φ Η Ρ Ω Ι Σ Μ Ο Σ .....ΤΩΝ    Ν Ε Κ Ρ Ω Ν .....Γ Ι ΝΕ Τ Α Ι ...ΚΑΝΟΝΑΣ....


                  ΣΕ    Ο Λ Ε Σ     ΤΙΣ    Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Ε Σ .....Α Ν Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ ....!!    Ε Δ Ρ Α Ι Ω Ν Ε Τ Α Ι ....Η    Φ Ο Ρ Μ Ο Υ Λ Α ..

                                                      Η  Ρ  Ω  Σ        Χ  Ρ  Η  Σ  Τ  Ε       Χ  Α  Ι  Ρ  Ε  .....


                  Ε Τ Σ Ι .....ΤΟ    Χ Α Ι Ρ Ε ....!!!      Α Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Α Ν     ΤΟΣΟ    Σ Υ Χ Ν Α ....ΠΟΥ   Ε Γ Ι Ν Ε      Κ Ο Ι Ν Ο .....!!!

                 
        ΣΗΜΕΡΑ.....ΚΑΙ    ΤΟΤΕ....ΟΙ     Ι Δ Ε Ε Σ ....ΠΟΥ    Ε Μ Π Ν Ε Ο Υ Ν .....ΤΟΝ    Σ Υ Μ Β Ο Λ Ι Σ Μ Ο ...   τοσο    στον....

                              Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο ......οσο.....και    στον     Μ Ω Α Μ Ε Θ Α Ν Ι Σ Μ Ο ......

                                                Ε Χ Ο Υ Ν ......  Γ Ε Ν Ν Η Θ Ε Ι .....   Σ Τ Η Ν      Ε Λ Λ Α Δ Α .....!!!           Η    Π Ι Σ Τ Η .....ΠΟΥ    Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι ....ΣΤΗ    Λ Α Τ Ρ Ε Ι Α ....  Α Υ Τ Ω Ν .....Ε Ι Ν Α Ι    Ο , Τ Ι    ΟΙ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι ...

                              Ε Λ Π Ι Ζ Ο Υ Ν ....!!!    ΣΕ    Μ Ι Α     Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η     Ζ Ω Η ... !!

                                    με  α λ λ α     λογια......   Σ Τ Η Ν      Α  Θ  Α  Ν  Α  Σ  Ι  Α  ....


            Α Υ Τ Η ......Η     Π Ι Σ Τ Η .....Ο Μ Ω Σ .....Ε Ι Ν Α Ι .....Π Ο Λ Υ     Π Ι Ο    Π Α Λ Ι Α .....ΑΠΟ    ΤΗΝ    Δ Ι Κ Η    ΤΟΥΣ.....!!


                                   Ε Ι Ν Α Ι ......Η    Α  Ρ  Χ  Α  Ι  Α       Ε  Λ  Λ  Η  Ν  Ι  Κ  Η  ......     π ι σ τ η .....

                                                                                                                                                  γ ε ν ο ι τ ο ....

25
   
          ΕΠΕΙΤΑ.....Ο    ΒΑΣΙΛΙΑΣ....ΚΑΙ   ΟΛΟΙ   ΟΙ  ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ....ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ....ΘΥΣΙΕΣ...ΣΤΟΝ   ΚΥΡΙΟ....

                    Ο    ΣΟΛΟΜΩΝ....ΠΡΟΣΦΕΡΕ....  Ε Ι Κ Ο Σ Ι    ΔΥΟ..... ΧΙΛΙΑΔΕΣ   ΒΟΔΙΑ...ΚΑΙ    ΕΚΑΤΟΝ   ΕΙΚΟΣΙ    ΧΙΛΙΑΔΕΣ   ΠΡΟΒΑΤΑ....

                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ....Α'...Γ"....8-9...

                           ενταξει....ενταξει.....το  ξερω....ο,τι   ειναι   αποκρυφο   το   νοημα.... κατι   αλλο   θελει  να   πει   ο   συγγραφεας.....ενταξει....

                                                                                  α λ λ α......ζηλεια....με   τοσα   πλουτη.....κυριε   GOODY"S........


                  --O    ΣΟΛΟΜΩΝ....ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ....ΕΡΓΑΤΕΣ....ΓΙΑ    Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η ....ΕΡΓΑΣΙΑ....   ΤΟΥΣ   ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ....ΤΗΣ   ΧΑΝΑΑΝ.....ΠΟΥ   ΟΙ....

                                               ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ.....ΔΕΝ   ΤΟΥΣ   ΕΙΧΑΝ.....Ε Ξ Ο Λ Ο Θ Ρ Ε Ψ Ε Ι .....Ε Ν Τ Ε Λ Ω Σ .....     ΒΑΣ...Α'   9-.....

                                     
                               βεβαια......ο   αγαπημενος......Σ Ο Φ Ο Σ .... ο   ΠΛΟΥΣΙΟΣ.....  ο   ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ    ΤΟΥ   ΘΕΟΥ....ηταν....και   ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ.....εκτος....

                                                         και   αν   φταιει.....τα   τσιγαρα-τα  ποτα-και τα   ξενυχτια.....

                                       Η".....η    κορη   του   φαραω,,,,που   πηρε   για   γυναικα....!!!        πηγαινε.....στο   HONTOS   CENTER....

                                                            ΜΕΓΑΛΟΠΟΙΑΣΜΑΤΑ.......ΑΤΙΜΟΥΛΙΑ......ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ.....ΜΕΓΑΛΟΠΟΙΑΣΜΑΤΑ.....


                    Ο    ΣΟΛΟΜΩΝ.....ΑΓΑΠΗΣΕ....ΠΟΛΛΕΣ    ΓΥΝΑΙΚΕΣ.....ΕΚΤΟΣ.....ΤΗΣ   ΚΟΡΗΣ   ΤΟΥ   ΦΑΡΑΩ....  ΕΙΧΕ.....ΕΦΤΑΚΟΣΙΕΣ   ΣΥΖΥΓΟΥΣ....ΚΑΙ ....

                                                   ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ.....ΠΑΛΛΑΚΙΔΕΣ.....   ΓΙΑΥΤΟ    ΚΑΙ   ΕΠΑΘΕ.....Κ Α Ρ Δ Ι Α ......   ΒΑΣ,   Α'   10-11....


                                                             ενταξει.....μη   φωναζεις.....κρυφο   νοημα....υπαρχει   εδω....    ετσι....       το    700...300...καρδια...

                            αυτα.....αμα...  τα   καταλαβεις.....ειναι   τα   σκαλια....στο   παλαμυδι....αργοναυπλιας,,,,  που   κατοικει....ο   κολοκωτρονης....

           

               
               --ΕΜΕΙς.....ΔΕΝ   ΕΧΟΥΜΕ....ΚΑΜΙΑ   ΣΧΕΣΗ....ΜΕ  ΤΟΝ   ΔΑΒΙΔ....ΤΙΠΟΤΑ   ΚΟΙΝΟ....ΜΕ   ΤΟ   ΓΙΟ    ΤΟΥ   ΙΕΣΣΑΙ....

                                   ΣΤΑ    ΣΠΙΤΙΑ    ΣΑΣ.....ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ.....    ΦΡΟΝΤΙΣΕ....ΤΩΡΑ....ΓΙΑ   ΤΟΥΣ   ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ   ΣΟΥ    ΔΑΒΙΔ....--


                      ΑΥΤΑ.....ΤΑ   ΛΟΓΙΑ....  ΤΑ   ΕΙΠΑΝ   ΟΙ   ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ    ΤΟΥ   ΒΟΡΡΑ.... ΣΤΟΥΣ    ΑΛΛΟΥΣ    ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ....        ΒΑΣ....Α'....11-12....


                                 ΚΑΙ    ΚΑΤΙ....ΑΛΛΟ.....Η   ΦΥΛΗ   ΤΟΥ   ΙΟΥΔΑ.....ΗΤΑΝ   Η   ΦΥΛΗ   ΤΟΥ   ΔΑΒΙΔ....   κι   ας   το   κρυβουν....                                      οπως.....διαπιστωνεται......βρισκομαστε....στην   πηγη...της   λογοτεχνιας....της   ποιησης....και   των   νοηματων....

                                                                                                                                                                       χαιρεστε.....

26
     --ΜΕ   ΖΩΣΑΝ...ΤΑ   ΔΕΣΜΑ    ΤΟΥ    ΑΔΗ.....!!!

                       ΚΙ"  Ο   ΘΑΝΑΤΟΣ   ΜΟΥ  ΣΤΗΣΕ    ΤΙΣ   ΠΑΓΙΔΕΣ   ΤΟΥ....( μιλαμε    για   ποιηση...οχι  μπουρδες...)

                               φ ω ν α ξ α ,,,,,,ΜΕς    ΤΗΝ   ΘΛΙΨΗ   ΜΟΥ   ΣΤΟΝ   ΚΥΡΙΟ.....

                        ΑΠ"  ΤΟΝ   ΘΕΟ.....ΜΟΥ,    ΖΗΤΗΣΑ    ΒΟΗΘΕΙΑ....        (ΩΡΑΙΑ....ΜΕΧΡΙ   ΕΔΩ....ΩΡΑΙΑ..)


                ΑΚΟΥΣΕ.....ΤΗΝ   Φ Ω Ν Η    ΜΟΥ....ΑΠ'   ΤΟΝ   ΝΑΟ   ΤΟΥ....( Προφανως...επινε   το  τσαι  του..)

                          κι   η   εκκληση   μου....προς    ΕΚΕΙΝΟΝ...  ΓΙΑ   ΒΟΗΘΕΙΑ...ΕΓΙΝΕ   ΔΕΚΤΗ...   ( ειναι   φανερο....ο,τι  υπαρχει   διαρροη... πληροφοριων....)


                   ΤΟΤΕ....Η   ΓΗ   ΣΑΛΕΥΤΗΚΕ....ΚΙ   ΑΡΧΙΣΕ   ΝΑ   ΤΡΕΜΕΙ...  ( παπαζαχος.....αναζητηται...)

                                 ΤΑΡΑΧΤΗΚΑΝ.....ΤΑ   ΟΥΡΑΝΟΘΕΜΕΛΑ.....ΚΑΙ   ΣΕΙΣΤΗΚΑΝ....    ΓΙΑΤΙ,   ΗΤΑΝ   ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ....  (  ΕΔΩ...ΕΓΩ ....θα   τα κανα  π α ν ω   μου...)

                     βγηκε....ΚΑΠΝΟΣ....ΑΠ"   ΤΟΥς   ΜΥΚΤΗΡΕΣ   ΤΟΥ...ΚΙ   ΑΠΟ  ΤΟ   Σ Τ Ο Μ Α   ΤΟΥ....ΜΙΑ   ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ   Φ Ω Τ Ι Α ...  Ε Β Γ Α Ι Ν Ε ....!!!

                                    ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ.....ΜΕ   Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Α ....   Α Ν Α ΜΜ Ε Ν Α .....        ( τωρα.....συγγνωμη.....τον   ΘΕΟ...  καλεσαμε....η"....ΤΟΝ   Δ Ρ Α Κ Ο ...

                                                                                                                  ΤΟΥ   ΕΞΚΑΛΥΜΠΕΡ.....   ΕΑΝ   ΠΩ   Ο,ΤΙ   ΜΟΥ   ΜΟΙΑΖΕΙ... ΜΕ   ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ...

                                    ΤΙ   ΘΑ   ΠΕΙΤΕ....ΑΡΑΓΕ....       ΒΕΒΑΙΑ....ΝΑΙ....εκτος   χρονου....  καλα....ας   ειναι....)....

                                                                                                                                                                         ψ α λ μ ο ς    18....βασιλειων  β"  21-22...


                     τωρα.....συγγνωμη....ρε   δαβιδ.....   αλλα....ειπαμε....να   το   κανουμε    με   εφφε....   οχι....να   τρεχουμε....και   να   μη   μας   φθανουν....

                                                                                                                                                               

27
    ΝΑΙ.....Ω Ρ Α Ι Α .....ΛΑΜΠΡΑ....ΕΞΟΧΑ.....ΘΕΣΠΕΣΙΑ... ΝΑΝΑΙ....ΚΑΛΑ....Ο   Σ Υ Ν Τ Ε Κ Ν Ο Σ ....

                               ΜΕΤΑ....ΑΠΟ   ΕΝΑ   Λ Ο Υ Κ Ο Υ Λ Ι Ο .....ΓΕΥΜΑ.....ΚΑΙ   Ε Ν Α    Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ο .....

                                                       ΤΙ   ΑΛΛΟ....ΝΑ   Ε Π Ι Θ Υ Μ Ι Σ Ε Ι ....ΚΑΠΟΙΟΣ.....

                                    ΧΟΡΤΑΣΜΕΝΟ.....ΑΝΘΡΩΠΟ.....Φ Ο Β Ο Σ....ΔΕΝ   ΤΟΝ   ΠΙΑΝΕΙ....ΛΕΓΑΝ....ΟΙ   Π Α Λ Ι Ο Ι ...!!


            Η   Μ Α Θ Η Σ Η .....ΟΜΩΣ...Μ Α Θ Η Σ Η ....     --Ε Σ Τ Ε     Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Σ ....!!---     ΜΑΣ   ΛΕΝ....

                                 ΑΣ    ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ....ΚΑΤΙ....ΕΤΣΙ.....ΓΙΑ   ΝΑ   Ε Ρ Θ Ο Υ Μ Ε .....ΠΙΟ   Κ Ο Ν Τ Α ....               -- Λ Ε Ν Ε ....<<.ΜΟΝΟ    ΟΙ   Ε Β Ρ Α Ι Ο Ι ...ΚΑΙ   ΟΙ   Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι ...ΘΑ   ΜΠΟΥΝ....ΣΤΟΝ   ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ....>>

                              Π Ε Σ     ΤΟΥΣ....!!!!!!       Ο,ΤΙ    ΑΥΤΗ    Η   Δ Ι Α Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η    ΤΟΥΣ....ΕΙΝΑΙ     Ε Σ Φ Α Λ Μ Ε Ν Η ....

                                         ΠΟΥ    Ε Ι Ν Α Ι ...   ΡΕ...      ΟΙ    Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ     ΣΑΣ....!?!?!?!?

                                   Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Ε      ΤΕΣ.....Α Ν ...!!     ΛΕΤΕ    ΤΗΝ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α ...

                                                                                                                                     ΕΛ-Μπακαρα....111...                   -- ΟΙ    Ε Β Ρ Α Ι Ο Ι     Λ Ε Ν Ε .....Ο,ΤΙ    ΟΙ   Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι     Π Λ Α Ν Ω Ν Τ Α Ι ....

                           ΟΠΩΣ....    ΚΑΙ   ΟΙ   ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ    ΛΕΝΕ....ΠΩΣ   ΟΙ    Ε Β Ρ Α Ι Ο Ι      Π Λ Α Ν Ω Ν Τ Α Ι ....

                                      ΚΑΙ    ΟΙ    Δ Υ Ο     Ο Μ Ω Σ .....Δ Ι Α Β Α Ζ Ο Υ Ν ....ΤΙΣ    Ι Δ Ι Ε Σ     Γ Ρ Α Φ Ε Σ .....


                            ΤΟ    Ι  Δ  Ι  Ο  .....ΛΕΝΕ.....ΚΑΙ   ΟΣΟΙ.....ΔΕΝ   Ξ Ε Ρ Ο Υ Ν .....   ΤΙΣ    Γ Ρ Α Φ Ε Σ .....


             ΛΟΙΠΟΝ.....Ο    Κ Υ Ρ Ι Ο Σ ....    ΘΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε Ι .....ΓΙΑ   ΤΗΝ   Δ Ι Α Φ Ω Ν Ι Α ....   Α Υ Τ Η ...

                                       ΤΗΝ     Η  Μ  Ε  Ρ  Α  ....!!!!!!       ΤΗΣ     Κ  Ρ  Ι  Σ  Ε  Ω  Σ  .......

                                                                                                                                          ΕΛ-Μπακαρα....113...                   ---ΛΕΝΕ.....<< Ο   Θ Ε Ο Σ .....Ε Χ Ε Ι     Γ Ι Ο ...>>  ........    Μ  Α  Κ  Ρ  Ι  Α  ....!!      ΑΠΟ   ΤΗ    Δ Ο Ξ Α    ΤΟΥ....

                                  Η      Β Λ Α Σ Φ Η Μ Ι Α      Τ Ο Υ Τ Η ......!! 

                                        ΣΤΟΝ     Θ Ε Ο ....Α Ν Η Κ Ο Υ Ν ...ΤΑ   ΠΑΝΤΑ....   ΣΤΟΥΣ    ΟΥΡΑΝΟΥΣ....ΚΑΙ    ΣΤΗ   ΓΗ...

                                                     ΤΑ    Π Α Ν Τ Α      ΣΕ   Ε Κ Ε Ι Ν Ο Ν .....Υ  Π  Α  Κ  Ο  Υ  Ν .....

                                                                                                                                                       >>....116                   --ΛΕΝΕ....<<  ΝΑ    Ε Ι Σ Τ Ε ....ΕΒΡΑΙΟΙ....η".....Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι ....    Ε Τ Σ Ι ,   ΘΑ   Ε Ι Σ Τ Ε .....ΣΤΟΝ    ΙΣΙΟ....

                                            Δ Ρ Ο Μ Ο ....>>....               Α  Π  Α  Ν  Τ  Η  Σ  Τ  Ε      ΤΟΥΣ......


                              <<  ΕΙΜΑΣΤΕ....ΟΠΑΔΟΙ....ΤΟΥ   ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ....Α Β Ρ Α Α Μ ....ΠΟΥ    ΔΕΝ   ΗΤΑΝ   ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ...>>

                                                                                                                                                         >>.....135                 ΑΥΤΗ......Η    Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α ....  (  ισλαμ..)....ε ι ν α ι ....ΤΟ    Α Λ Η Θ Ι Ν Ο     Β Α Π Τ Ι Σ Μ Α .....

                           (   ο χ ι .....το   χριστιανικο...)...      του    θ ε ο υ ....

                    ΠΟΙΟΣ.....ΜΠΟΡΕΙ....ΝΑ   Β Α Φ Τ Ι Σ Ε Ι ....ΠΙΟ    Κ Α Λ Α .....ΑΠΟ    Ε Κ Ε Ι Ν Ο Ν ....!?!?

                                      ΚΑΙ    Ε Μ Ε Ι Σ .....ΣΕ   ΑΥΤΟ....ΤΟ    Β Α Π Τ Ι Σ Μ Α  ....    Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Υ Μ Ε ....

                                                                               Ο Δ Η Γ Η  ΣΕ    ΜΑΣ.....ΣΤΟΝ    Ι Σ Ι Ο     Δ Ρ Ο Μ Ο .....

                                                                                                                                 ΑΜΗΝ.....

28
    ΑΓΑΠΗΤΕ.....ΟΡΦΕΑ....     ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ.....ειναι   αυτοι....που   μπορουν...να   διαισθανθουν....αυτες   τις   αληθειες....

                                                  και   να   τις   επεξεργαστουν .....ε σ ω τ ε ρ ι κ α ....δυστυχως.....θαλεγα... ας   ειναι....

                                     ΕΙΝΑΙ....ΑΛΗΘΕΣ...ο,τι    η  μανια   του   διονυσιακου    θ ι α σ ο υ ....εκφραζεται....

                                                  απο   τον   ΝΟΥ...των   πιστων.....που   εχει   κ α τ α λ η φ θ ε ι ....απο   τον   θ ε ο ...

                                                 -τους   κανει....να   χορευουν....και   να   πηδουν...    Ε Ν Θ Ο Υ Σ Ι Α Ζ Ο Ν Τ Ε Σ .....


                       Κ Α Ν Ε Ν Α Σ .....απο   αυτους....δεν   ε γ κ α τ α λ ε ι π ε ι .....τα   ε γ κ ο σ μ ι α ....   Α Λ Λ Α ....

                                        μ ε σ α ......στον   κ ο σ μ ο ...γιν ο ν τ α ι ......Κ Α Τ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ....της   .....

                                                            θ  ε  ι  κ  η  ς  .....  χ α ρ η ς .....ως     "Δ Υ Ν Α Μ Η ".....


                           ΕΤΣΙ....    ΟΙ    Ε Ν Θ Ε Ο Ι .....Π Λ Ε Ο Ν    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι ....ΕΙΝΑΙ.....Τ Α Υ Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Α .....

                                                ΚΑΙ    Α Τ Ο Μ Α -Μ Ε Λ Η .....ΤΟΥ    Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Υ      Σ Υ Ν Ο Λ Ο Υ ....


            Α Υ Τ Ο Ι ......ΟΙ    Γ Ν Η Σ Ι Ο Ι     Ι Ε Ρ Α  Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Ι .....ΜΕΣΩ....ΤΗΣ   Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Η Μ Ε Ν Η Σ ....

                              Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Σ     Ζ Ω Η Σ    Τ Ω Ν ....  Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ο Υ Ν .....ΚΑΙ....

                                                            Μ Ε Τ Α Δ Ι Δ Ο Υ Ν ......

                               ΤΗΝ    Ε Κ Σ Τ Α Σ Η ....    ΤΗΣ    ΚΑ Θ Α Ρ Η Σ     Ε Μ Π Ν Ε Y Σ Η Σ ....ΣΤΟΥΣ     Σ Ω Σ Τ Ο Υ Σ ...

                                               Γ Ε Ι Τ Ο Ν Ε Σ     ΤΟΥΣ.--ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ   ΤΟΥΣ.....ΤΟΥ    Θ Ε Ι Ο Υ ....               Η    Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α .....ΑΥΤΗ    ΤΩΝ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν ....ΜΕ   ΤΟΝ   Τ Ρ Ο Π Ο     Ζ Ω Η Σ    Τ Ω Ν ....

                                 ΚΑΙ   ΤΟΝ    Τ Ρ Ο Π Ο .....Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ     ΤΩΝ....  Υ Π Α Ι Ν Ι Σ Σ Ο Ν Τ Α Ι ....

                                              ΤΗΝ    Φ Υ Σ Ι Κ Η .....Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α       Μ Ε Σ Α    ΤΟΥΣ.....

                                                     Ε Ν Ο Σ ......"Υ Π Ε Ρ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Υ "     Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Υ ....

                                     ΠΟΥ     Ε Π Ι Θ Υ Μ Ε Ι .....ΝΑ    Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Τ Ε Ι ....ΓΙΑ    ΤΗΝ   ΕΠΙΤΕΥΞΗ.....

                                                                  ΤΗΣ     Ε Ν Ω Σ Η Σ .......


         Η   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ......Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α .....ΟΥΔΕΠΟΤΕ.....Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Ε ....ΣΤΗΝ    ΠΡ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α     ΤΗΣ.....ΓΙΑ   ΤΗΝ

                                      Ε Ν Ω Σ Η     ΜΕ    ΤΟ   Θ Ε Ι Ο ....  ΤΗΝ    Μ Ο Ρ Φ Η ....ΤΟΥ    Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Τ Η .....!!!!             <<   Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Ε .....ΤΟΝ    Θ Ε Ο     ΠΟΥ   Ε  Ι  Σ  Α  Ι  ...!!    Μ  Ε  Σ  Α     ΣΟΥ....Ε Σ Υ ...!!   Ο     Ι  Δ  Ι  Ο  Σ  ......

                                                             Π  Ρ  Ο  Σ  Π  Α  Θ  Η  Σ  Ε  .....

                           ΝΑ   Γ Ι Ν Ε Ι Σ .....Ο Σ Ο     ΤΟ    Δ Υ Ν Α Τ Ο Ν ...       Ι  Δ  Ι  Ο  Σ  ....ΜΕ    ΤΟΝ    Θ  Ε  Ο  ....>>

                                                                                                                             Γενοιτο.....

29

           ΣΕΒΑΣΤΕ.....ΟΡΦΕΑ....  ΤΙ   ΑΛΛΟ....      <<   ΤΑ   Σ Ε Β Η    ΜΟΥ....>>......
                 

30
   NAI....KAI   OXI....ΓΙΑΤΙ....ΑΠΟ   ΤΗΝ   "ΣΤΙΓΜΗ",,,,ΤΗΣ   "ΕΚΠΟΡΕΥΣΗΣ".....ΑΡΧΙΖΕΙ....Κ Α Π Ο Ι Α    Ε Ν Ν Ο Ι Α ...

                                       ΜΕ   Α Π Ε Ι Ρ Ε Σ ......Ε Κ Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ .....που   εμεις   αποκαλουμαι....χ ρ ο ν ο .....

                       Ο  ΚΡΟΝΟΣ ....καταβροχθιζει....τα   παιδια  του....γιατι....ο   ο υ ρ α ν ο ς ....πρεπει   να   ταυτιστει   με   την   γαια....θαλεγα..


                               βεβαια....παρα  πολυ  σωστα....ειναι   και   ο   ε ρ ω ς ...κ.λ.π.....

                                                                                                                                σε  φιλω.....

Σελίδες: 1 [2] 3 4 ... 35