ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

'Αρθρα Εσωτερισμού => Ψυχολογία και εσωτερισμός => Μήνυμα ξεκίνησε από: Rose στις Μάρτιος 09, 2008, 03:18:20

Τίτλος: Ψυχικές Δυνάμεις - Ψυχικά Φαινόμενα
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 09, 2008, 03:18:20
http://www.panoutsos.gr/espgr.htm#clairv

Ψυχικές Δυνάμεις

Σήμερα [...] εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη παραδέχονται ότι υπάρχουν χαρισματικά άτομα με πνευματικές και ψυχικές δυνάμεις που βλέπουν και διαισθάνονται γεγονότα πριν καν αυτά πραγματοποιηθούν.

Οι ικανότητες των ατόμων αυτών να αντιλαμβάνονται φευγαλέα ένα άλλο επίπεδο χρόνου ή χώρου που δεν είναι προσιτό από τις πέντε κλασικές αισθήσεις (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, αφή) προκαλούν απορία και κατάπληξη.

Στη σύγχρονη εποχή του ορθολογισμού αναφερόμαστε στην ΕΞΩΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ (extrasensory perception ή ESP).

Δηλαδή την πιθανότητα αντίληψης χωρίς την μεσολάβηση των μέχρι τώρα γνωστών αισθήσεων και πέρα από κάθε λογικό συμπέρασμα. Στις περιπτώσεις εξωαισθητηριακής αντίληψης οι πληροφορίες προσλαμβάνονται μέσω καναλιών που δεν έχουν σχέση με αυτά των πέντε κλασικών αισθήσεων.

Πρόκειται για μια κατηγορία ψυχικών φαινομένων στην οποία ανήκουν η τηλεπάθεια, η δύναμη της υποβολής, η διόραση, η ψυχομετρία, η πρόγνωση και η ψυχοκίνηση ή τηλεκίνηση. Οι άνθρωποι που έχουν επιπλέον δυνατότητες όπως οι παραπάνω χαρακτηρίζονται ως άτομα με ψυχικές δυνάμεις. Πρόκειται για εντυπωσιακές ικανότητες όπως η τηλεπάθεια και η δύναμη της υποβολής οι οποίες διευρύνουν της πύλες της ανθρώπινης γνώσης, υπερβαίνουν την πραγματικότητα και αγγίζουν έναν ανεξιχνίαστο υπερφυσικό κόσμο.

Ψυχικά Φαινόμενα

Τηλεπάθεια (telepathy)

Τηλεπάθεια ονομάζουμε το ψυχικό φαινόμενο της άμεσης μεταβίβασης σκέψεων, εικόνων και εντυπώσεων από το ένα άτομο στο άλλο άτομο.

Το φαινόμενο της μεταβίβασης των σκέψεων αποδίδεται στη ιδιότητα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από το ανθρώπινο σώμα.

Το ένα από τα δύο άτομα λειτουργεί ως Πομπός, δηλαδή εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία λαμβάνει το άτομο που λειτουργεί ως Δέκτης, δηλαδή ο δέκτης εισπράττει την εντύπωση με τη μορφή σκέψης ή εικόνας. Εάν το medium είναι Αυθεντικό και με ’ριστη Διαύγεια, η μεταβίβαση σκέψης, επιτυγχάνεται σε οποιαδήποτε μεγάλη απόσταση.

Το φαινόμενο της τηλεπάθειας εμφανίζεται συχνά σε πανομοιότυπους δίδυμους που προέρχονται από ένα μόνο γονιμοποιημένο ωάριο. Εμφανίζεται και σε ανθρώπους που συναισθηματικά είναι πολύ κοντά, όπως η μητέρα με το μωρό της έχουν μια ιδιαίτερη συναισθηματική και τηλεπαθητική επικοινωνία.

Διόραση (clairvoyance)

Το χάρισμα της διόρασης επιτρέπει στο medium να «βλέπει» μέσα από γεγονότα, εικόνες και πρόσωπα την μελλοντική πορεία ενός ατόμου.

Σε πολλές περιπτώσεις να «νοιώσει» και τα συναισθήματα θετικά ή αρνητικά που θα βιώσει το άτομο την ώρα του γεγονότος.

Να διερευνήσει για τυχόν κακόβουλες σκέψεις και πράξεις από τρίτους ανθρώπους που πιθανόν να δημιουργούν προβλήματα στην πορεία της ζωής του ατόμου.

Υποβολή (subliminal suggestion)

Η δύναμη της υποβολής στηρίζεται στο χάρισμα της έκτης αίσθησης, την τηλεπάθεια.

Με την δύναμη της υποβολής το medium μεταβιβάζει στο υποσυνείδητο του Δέκτη σκέψεις, εικόνες και συναισθήματα έχοντας σαν στόχο να τον επηρεάσει στη λήψη αποφάσεων, που να εξυπηρετούν δικούς του λόγους (του medium) ή κάποιου τρίτου άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου.

Το medium μπορεί να επέμβει όταν πρόκειται για ένα σοβαρό λόγο όπως είναι η διάλυση μιας οικογένειας με παιδιά, εξαιτίας κακής συναισθηματικής εξάρτησης του ή της συζύγου από έναν άλλο άνθρωπο.

Βεβαίως μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Δηλαδή η δύναμη της υποβολής να χρησιμοποιηθεί από το medium προς όφελος του Δέκτη έτσι ώστε να ξεπεράσει το φόβο για θάνατο ή για κάποιες σοβαρές ασθένειες που του έχει δημιουργήσει η Αυθυποβολή.

Ψυχομετρία (psychometry)

Το medium σε κατάσταση αυτοσυγκέντρωσης, κοιτάζοντας και αγγίζοντας ένα προσωπικό αντικείμενο κάποιου ανθρώπου, μέσω των δονήσεων και της ψυχικής ενεργειακής απορροής του ανθρώπου πάνω στο αντικείμενο, συλλαμβάνει και αποκρυπτογραφεί χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τον χαρακτήρα του ανθρώπου.

Πρόγνωση (prognosis)

Η ικανότητα του ψυχικού να αντιλαμβάνεται είτε στα όνειρα του, είτε και σε κατάσταση εγρήγορσης μελλοντικά γεγονότα πριν αυτά συμβούν.

Ψυχοκίνηση (psychokinesis) ή Τηλεκίνηση (telekinesis)

Η ικανότητα του ψυχικού ατόμου με την ενέργεια και τη δύναμη του νου, να επηρεάζει και να μετακινεί αντικείμενα, χωρίς να αγγίζει.