ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

Πνευματική Ακαδημία του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων => Ιατρικές Επιστήμες και θεραπευτική => Μήνυμα ξεκίνησε από: Rose στις Ιανουάριος 14, 2018, 17:55:01

Τίτλος: Apple Cider Vinegar & Diabetes
Αποστολή από: Rose στις Ιανουάριος 14, 2018, 17:55:01
Apple Cider Vinegar & Diabetes
https://www.youtube.com/watch?v=elutqxNJmG4
Τίτλος: Απ: Apple Cider Vinegar & Diabetes
Αποστολή από: Rose στις Ιανουάριος 14, 2018, 17:58:27
What I Would Eat if I had Diabetes?
https://www.youtube.com/watch?v=NQXGXfpV9d0
Τίτλος: Απ: Apple Cider Vinegar & Diabetes
Αποστολή από: Rose στις Ιανουάριος 14, 2018, 18:26:10
Top 10 Foods for Diabetes Control
https://www.youtube.com/watch?v=T6lKxkzSnSY