ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

Σχόλια => Εγκλημα στο χώρο της Υγείας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Rose στις Ιούνιος 28, 2017, 22:32:56

Τίτλος: The MD Emperor Has No Clothes: Everybody Is Sick and I Know Why
Αποστολή από: Rose στις Ιούνιος 28, 2017, 22:32:56
"Dr. Glidden is one of the very few to realize the sobering truths that MD directed medicine consistently fails to cure disease, and that it causes massive amounts of harm in the process. Furthermore, he understands that people around the world who continue to hold onto their cultural home remedies live longer and healthier than those that buy into modern medical methods! In America, Hispanics outlive whites by 2.5 years and blacks by 8 years - and it has nothing to do with genetics! Few physicians understand how and why this happens. Few physicians have hands-on experience delivering non-drug treatments that actually help people to recover their health. Dr. Glidden does.
The MD Emperor Has No Clothes, by reconciling the ancient methods of Wholistic medicine with the urgent health needs of our modern world, offers a key to the very survival of America herself.
God-speed Dr. Glidden!"
- Joel Wallach BS, DVM, ND

https://www.amazon.com/MD-Emperor-Has-Clothes-Everybody-ebook/dp/B0099ZYTD6