ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

Σχόλια => Εγκλημα στο χώρο της Υγείας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Rose στις Μάρτιος 16, 2017, 12:57:24

Τίτλος: Cannabinoid System in Neuroprotection, Raphael Mechoulam,PhD
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 16, 2017, 12:57:24
Cannabinoid System in Neuroprotection, Raphael Mechoulam,PhD
https://www.youtube.com/watch?v=ZI2VT2kOfnM&list=PL-j8DfzPFwK3fkEgAlZD9zLsCPv3FU6c0

Professor at Hebrew University in Jerusalem, Dr. Mechoulam describes the role of Cannabinoids as anti-inflammatory for arthritis, as neuroprotectant for brain injury and as a possible treatment for PTSD. Dr. Mechoulam first isolated THC in 1964.