ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

Σχόλια => Η Στοά.΄. της Τέχνης => Μήνυμα ξεκίνησε από: Rose στις Απρίλιος 17, 2016, 16:59:53

Τίτλος: Eνας ύμνος στον Θεό Ηλιο
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 17, 2016, 16:59:53
https://www.facebook.com/marina.tonti/posts/536056699900499

Οι Σοφοί Sufi...
Eνας ύμνος στον Θεό Ηλιο...

O day, arise! The atoms are dancing.
Thanks to Him the universe is dancing.
The souls are dancing, overcome with ecstasy.
I'll whisper in your ear where their dance is taking them.
All the atoms in the air and in the desert know well, they seem insane.
Every single atom, happy or miserable,
Becomes enamoured of the sun, of which nothing can be said.

Armand Amar Poem Of The Atoms
https://www.youtube.com/watch?v=QhJtaa-cCXg