ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

'Αρθρα Εσωτερισμού => Αρχαία Ελλάδα και Εσωτερισμός => Μήνυμα ξεκίνησε από: suida στις Φεβρουάριος 26, 2009, 07:55:25

Τίτλος: ΘΕΟΓΟΝΙΑ.....Η....ΕΝΟΤΗΤΑ...ΠΟΥ...ΧΑΘΗΚΕ...
Αποστολή από: suida στις Φεβρουάριος 26, 2009, 07:55:25

          Ο   ΠΑΠΥΡΟΣ   ΤΟΥ   ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ....1962...ΤΗΣ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ....ΕΔΩΣΕ... ΣΤΟΥΣ    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ....

                            τις   θεογονιες     που   κυκλοφορουσαν    απο   τον   6ον   αιωνα....ηδη...


                  Ο   ΗΣΙΟΔΟΣ....αναφερει,   ο,τι   το    ΘΕΙΚΟ   ΣΥΜΠΑΝ....συγκροτειται....απο    την    ΑΤΑΞΙΑ   στην   Τ Α Ξ Η ....

                                    απο    ε ν α    αρχικο   σταδιο    αταξιας.....σε    εναν    κοσμο   ταξης.....

                                    δηλ..... σε   ε ν α ν     κοσμο   Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Η Μ Ε Ν Ο .....ΥΠΟ   ΤΗΝ    ΕΞΟΥΣΙΑ    ΤΟΥ   ΔΙΟΣ.....


           Η    ΑΤΑΞΙΑ.....ΤΟΥ   ΗΣΙΟΔΟΥ.....ΧΡΗΖΕΙ....ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ....ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗΣ....    και   ΟΧΙ....ειρωνικης... θαλεγα....


                Η    Ο Ρ Φ Ι Κ Η  ......ΑΝΑΦΕΡΕΙ.....την    α ρ χ ι κ η .....Ε Ν Ο Τ Η Τ Α .....ΤΟ   ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ    "Α Υ Γ Ο "...η"   "ΝΥΧΤΑ"...

                                                      ΩΣ       Π Λ Η Ρ Ο Τ Η Τ Α ......ΕΝΟΣ    Σ Υ Ν Ο Λ Ο Υ ....!!!!!     ΤΟ   Ο Ν .....


                 Α Υ Τ Η .....!!!    δ ι α σ π α τ α ι....  και  ....δ ι α λ υ ε τ α ι .....για    να   Γ Ε Ν Ν Η Θ Ο Υ Ν ....οι    διαφορες   Μ Ο Ρ Φ Ε Σ ..

                                                                     ΤΑ    Α Τ Ο Μ Α ......!!!

                           ΑΥΤΟΝ....τον    Κ Υ Κ Λ Ο ....!!!    δ ι α σ π α σ η ς....,    θα   α κ ο λ ο υ θ η σ ε ι ....ενας   Κ Υ Κ Λ Ο Σ ....

                                                          Ε Π Α Ν Α Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η Σ .......ΤΗΣ    Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ ....ΤΟΥ   ΟΝΤΟΣ....


                     ΑΥΤΟ...ΘΑ   ΑΡΧΙΣΕΙ....ΣΤΗΝ    Ε Κ Τ Η ...Γ Ε Ν Ε Α ....( ΡΙΖΑ   -Φ Υ Λ Η ..!!)....ΜΕ   ΤΗΝ   ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ...

                                                Ε Λ Ε Υ Σ Η .....ΤΟΥ  ΟΡΦΙΚΟΥ   Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ο Υ ....

                            ΕΤΣΙ.....ΘΑ   ΚΑΤΑΣΤΕΙ    ΔΥΝΑΤΗ.....Η   Ε Π Α Ν Α Κ Τ Η Σ Η     ΤΗΣ   Χ Α Μ Ε Ν Η Σ     ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ....!!!!

                        ------     Ο    ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ.....σε   ολες   του   τις   ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ....λεει    κατι   ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ...?!?!


             Ε Τ Σ Ι .....Γ Ε Ν Ν Η Μ Ε Ν Ο     ΑΠΟ   ΤΙΣ   Σ Τ Α Χ Τ Ε Σ ....ΤΩΝ   Τ Ι Τ Α Ν Ω Ν ...!!!   ΠΟΥ   ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΘΗΚΑΝ...

                   ΤΟ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο ....Γ Ε Ν Ο Σ .....Κ Ο Υ Β Α Λ Α Ε Ι      ΩΣ   Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α    ΤΟΥ....

                                                          ΤΗΝ    Ε Ν Ο Χ Η ......!!

                                  ΓΙΑ    ΤΟΝ   Δ Ι Α Μ Ε Λ Ι Σ Μ Ο     ΤΟΥ    Ο Ν Τ Ο Σ .....ΤΟΥ   Θ Ε Ο Υ ....


            Α Λ Λ Α ......Κ Α Θ Ω Σ    Ε Ξ Α Γ Ν Ι Ζ Ε Τ Α Ι ....ΑΠΟ   ΤΟ    Α Μ Α Ρ Τ Η Μ Α ....!!!!    ..........

                       ΜΕΣΩ.....ΤΩΝ     Ο Ρ Φ Ι Κ Ω Ν      Τ Ε Λ Ε Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ω Ν .....!!!......

                                 ΚΑΙ    ΤΟΥ    Ο Ρ Φ Ι Κ Ο Υ     Τ Ρ Ο Π Ο Υ     Ζ Ω Η Σ ........!!!

                   Κ Α Θ Ε     Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ ......Ε Χ Ο Ν Τ Α Σ      Μ Ε Σ Α    ΤΟΥ....

                            Ε Ν Α     Μ Ε Ρ Ο Σ .....ΤΟΥ    Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ο Υ .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

            ΜΠΟΡΕΙ.....ΚΑΙ   Ε Κ Ε Ι Ν Ο Σ ....  ΝΑ    Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ε Ψ Ε Ι ....ΝΑ    Ε Ν Ω Θ Ε Ι ....ΜΕ    ΤΟ   Θ Ε Ι Ο ... ΤΟ   Ο Ν ....!!!


                 Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι ......ΚΑΤΙ....ΣΤΟΝ   Κ Ο Σ Μ Ο ....ΠΟΥ   ΝΑ   Μ Π Ο Ρ Ε Ι ....ΝΑ   Α Μ Φ Ι Σ Β Η Τ Η Σ Ε Ι ....


                                    ΤΗΝ    Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η .....!!!!    Α Υ Τ Ω Ν     Τ Ω Ν     Λ Ο Γ Ω Ν ....!!!!          ας    μου   πει   κ α π ο ι ο ς ...            για    μενα.....  Ε Ν Α Σ     Γ Ν Η Σ Ι Ο Σ ......Α Γ Ι Ο Σ     ΤΗΣ   Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α Σ ....ΑΠΟ   ΑΥΤΟΥΣ   ΠΟΥ   ΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ...

                                            ΚΑΙ    Ε Ν Α Σ     ΚΑΘ"    Ο Δ Ο Ν     Γ Ν Η Σ Ι Ο Σ ....Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Τ Η Σ ....

                       απο    αυτους   που   Λ Η Σ Μ Ο Ν Ι Ο Υ Ν Τ Α Ι .....ΕΧΟΥΝ....  Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι .....

                                                     ΤΟΝ    Λ Ο Γ Ο ......Α Υ Τ Ο .....!!!          Ο   Ο Ρ Φ Ι Σ Μ Ο Σ ....  ΩΣ    Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η    Α Ν Α Ζ Η Τ Η Σ Η ....ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΟ.....Ε  Κ  Τ  Ο  Σ .....ΤΩΝ   Ο Ρ Ι Ω Ν ...

                                                   ΤΗΣ     Ε Π Ι Σ Η Μ Η Σ     Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α Σ ....


               ΩΣ      Π  Ν  Ε  Υ  Μ  Α  Τ  Ι  Κ  Ο  ......Κ  Ι  Ν  Η  Μ  Α  .....  ο    ορφισμος.....Ε   Μ  Φ   Α  Ν  Ι  Ζ  Ε   Τ  Α  Ι  ....

                               Ξ  Ε  Ν  Ο  Σ  .....      Π  Ρ  Ο  Σ       ΤΟΥΣ    Θ  Ε  Σ  Μ  Ο  Υ  Σ        ΚΑΙ       Α Ξ  Ι  Ε  Σ   ....

                                                    ΤΗΣ     Τ Ο Τ Ε ......ΚΑΙ    ΤΗΣ    Τ Ω Ρ Α .....Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ ......!!!!       ΓΙΑ    ΑΥΤΟΥς.....ΠΟΥ   ΔΕΝ   ΜΠΟΡΟΥΝ    ΝΑ   ΕΝΝΟΗΣΟΥΝ.....ΤΟΥΣ   ΛΕΩ.....η   λεξη    " ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΑΙ."....ΧΡΗΖΕΙ   ΠΡΟΣΟΧΗΣ.


                ρωταω....ΕΓΩ...τωρα   τους   απανταχου....  ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΕΣ....        καλοκαγαθα     ας   κ α τ α δ ε χ τ ο υ ν .....


                               --Κ Υ Ρ Ι Ο Ι .....ΤΟ    Φ Ι Δ Ι .....ΤΟΥ    Δ Ε Ν Δ Ρ Ο Υ ....ΤΗΣ   Ζ Ω Η Σ ....ΤΟ   Ρ Ω Τ Η Σ Α Τ Ε ...?!?!

                     ΑΝ    Ν Α Ι ....  ΤΙ    Σ Α Σ     Ε Ι Π Ε .....!!!                               

                                                                                                                                 Α Υ Τ Α .....προς   το   παρον....


        θα   σας   παρακαλουσα.....θερμα....να   κανεται  .....μερικες   συγκρισεις....   θεολογικο-βιβλικες  (γενεση...)...

                            μην   σας   αποπαρουν.....οι   βλακωδεις....ονομασιες    που  εχουν   δωσει.....   ε υ χ α ρ ι σ τ ω ....
Τίτλος: Απ: ΘΕΟΓΟΝΙΑ.....Η....ΕΝΟΤΗΤΑ...ΠΟΥ...ΧΑΘΗΚΕ...
Αποστολή από: ΣΕΡΑΠΙΣ στις Φεβρουάριος 26, 2009, 11:01:43
Μία άποψη , μόνο που αυτά τα στάδια δεν είναι χρονικά στη σειρά, δεν ανήκουν στο χρονικό συνεχές που αντιλαμβανόμαστε, δεν υσχύει ο χρόνος όπως τον γνωρίζουμε, δηλαδή η ένωση και η διάσπαση (θυσία του υπέρτατου Οντος) καθώς η εκπόρευση και η επιστροφή, συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή στο σύμπαν, εκτός χώρου και εκτός χρόνου, αφού είναι έννοιες μετά την εκδήλωση, σε ψυχολογικό επίπεδο άλλοι βιώνουν την θυσία και άλλοι την ένωση, Βέβαια υπάρχουν και όντα, άνθρωποι, που είναι στην θυσία και στην ένωση, συμβολικά και ουσιαστικά ανήκουν σε νέα έκφραση του σύμπαντος κόσμου.
Μία από τις θεωρίες που συνηγορούν υπέρ αυτού είναι του Moebius και η προεκτασή της, ότι το σύμπαν συγχρόνος είναι και εντός και εκτός.

Κατά τα άλλα τα ιουδαικά, εκτός ορισμένων που είναι αντιγραφές, είναι βλακώδη.
Τίτλος: Απ: ΘΕΟΓΟΝΙΑ.....Η....ΕΝΟΤΗΤΑ...ΠΟΥ...ΧΑΘΗΚΕ...
Αποστολή από: suida στις Φεβρουάριος 26, 2009, 12:55:44
   NAI....KAI   OXI....ΓΙΑΤΙ....ΑΠΟ   ΤΗΝ   "ΣΤΙΓΜΗ",,,,ΤΗΣ   "ΕΚΠΟΡΕΥΣΗΣ".....ΑΡΧΙΖΕΙ....Κ Α Π Ο Ι Α    Ε Ν Ν Ο Ι Α ...

                                       ΜΕ   Α Π Ε Ι Ρ Ε Σ ......Ε Κ Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ .....που   εμεις   αποκαλουμαι....χ ρ ο ν ο .....

                       Ο  ΚΡΟΝΟΣ ....καταβροχθιζει....τα   παιδια  του....γιατι....ο   ο υ ρ α ν ο ς ....πρεπει   να   ταυτιστει   με   την   γαια....θαλεγα..


                               βεβαια....παρα  πολυ  σωστα....ειναι   και   ο   ε ρ ω ς ...κ.λ.π.....

                                                                                                                                σε  φιλω.....
Τίτλος: Απ: ΘΕΟΓΟΝΙΑ.....Η....ΕΝΟΤΗΤΑ...ΠΟΥ...ΧΑΘΗΚΕ...
Αποστολή από: Ορφέας στις Φεβρουάριος 26, 2009, 12:57:18
Μία άποψη , μόνο που αυτά τα στάδια δεν είναι χρονικά στη σειρά, δεν ανήκουν στο χρονικό συνεχές που αντιλαμβανόμαστε, δεν υσχύει ο χρόνος όπως τον γνωρίζουμε, δηλαδή η ένωση και η διάσπαση (θυσία του υπέρτατου Οντος) καθώς η εκπόρευση και η επιστροφή, συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή στο σύμπαν, ....

    Αληθέστατη και σπουδαιότατη  επισήμανση.... Ας αναλογιζόμαστε πάντα ότι είμαστε η σύνθεση του Τιτανικού και του Διονυσιακού στοιχείου, είμαστε φορείς συγχρόνως του Έρωτα και του Νείκους και κάθε στιγμή επαναλαμβάνουμε το μεγαλειώδες άρρητο θείο δράμα της διάσπασης και της επανένωσης....
Τίτλος: Απ: ΘΕΟΓΟΝΙΑ.....Η....ΕΝΟΤΗΤΑ...ΠΟΥ...ΧΑΘΗΚΕ...
Αποστολή από: suida στις Φεβρουάριος 26, 2009, 13:06:28

           ΣΕΒΑΣΤΕ.....ΟΡΦΕΑ....  ΤΙ   ΑΛΛΟ....      <<   ΤΑ   Σ Ε Β Η    ΜΟΥ....>>......
                 
Τίτλος: Απ: ΘΕΟΓΟΝΙΑ.....Η....ΕΝΟΤΗΤΑ...ΠΟΥ...ΧΑΘΗΚΕ...
Αποστολή από: Ορφέας στις Φεβρουάριος 26, 2009, 13:11:35
   NAI....KAI   OXI....ΓΙΑΤΙ....ΑΠΟ   ΤΗΝ   "ΣΤΙΓΜΗ",,,,ΤΗΣ   "ΕΚΠΟΡΕΥΣΗΣ".....ΑΡΧΙΖΕΙ....Κ Α Π Ο Ι Α    Ε Ν Ν Ο Ι Α ...

                                       ΜΕ   Α Π Ε Ι Ρ Ε Σ ......Ε Κ Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ .....που   εμεις   αποκαλουμαι....χ ρ ο ν ο .....

                                                                                                                                        σε  φιλω....


    Είναι αληθές.... Από την επόμενη φάση της έκρηξης του πρωταρχικού κοσμικού αυγού, όταν ο Φάνης Διόνυσος υπέρλαμπρος αναλάμπει κομματιαζόμενος από τους Τιτάνες, από εκείνη την στιγμή εκκινείται η διάσταση του χρόνου και έκτοτε όλα τα φαινόμενα μορφοποιούνται μέσα στον χρόνο. Η προ του χρόνου, η αχρονική έκλαμψη και διάσπαση του Πρωτογέννητου Διόνυσου, είναι αυτή που έγινε, γίνεται και αενάως θα γίνεται, ως πράξη πέραν και έξω της ροής του χρόνου. Έκτοτε, εντός του χρόνου, επαναλαμβάνεται το ίδιο θείο θαύμα, το αυτό θείο δράμα. Κι ο άνθρωπος ως τμήμα, ως μέρος, ως υποπολλαπλάσιο της αρχικής θείας ενότητας, συνεχίζει το ίδιο δράμα της ατομικής του διάσπασης, έως ότου αναστραφεί και ξεκινήσει το θείο θαύμα της επανένωσης, της εξατομίκευσης, της ολοκλήρωσης, αυτήν που ευαγγελίζονταν τα μυστικά τελέσματα των αρρήτων μυστηρίων....
Τίτλος: Απ: ΘΕΟΓΟΝΙΑ.....Η....ΕΝΟΤΗΤΑ...ΠΟΥ...ΧΑΘΗΚΕ...
Αποστολή από: suida στις Φεβρουάριος 26, 2009, 15:10:15
    ΑΓΑΠΗΤΕ.....ΟΡΦΕΑ....     ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ.....ειναι   αυτοι....που   μπορουν...να   διαισθανθουν....αυτες   τις   αληθειες....

                                                  και   να   τις   επεξεργαστουν .....ε σ ω τ ε ρ ι κ α ....δυστυχως.....θαλεγα... ας   ειναι....

                                     ΕΙΝΑΙ....ΑΛΗΘΕΣ...ο,τι    η  μανια   του   διονυσιακου    θ ι α σ ο υ ....εκφραζεται....

                                                  απο   τον   ΝΟΥ...των   πιστων.....που   εχει   κ α τ α λ η φ θ ε ι ....απο   τον   θ ε ο ...

                                                 -τους   κανει....να   χορευουν....και   να   πηδουν...    Ε Ν Θ Ο Υ Σ Ι Α Ζ Ο Ν Τ Ε Σ .....


                       Κ Α Ν Ε Ν Α Σ .....απο   αυτους....δεν   ε γ κ α τ α λ ε ι π ε ι .....τα   ε γ κ ο σ μ ι α ....   Α Λ Λ Α ....

                                        μ ε σ α ......στον   κ ο σ μ ο ...γιν ο ν τ α ι ......Κ Α Τ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ....της   .....

                                                            θ  ε  ι  κ  η  ς  .....  χ α ρ η ς .....ως     "Δ Υ Ν Α Μ Η ".....


                           ΕΤΣΙ....    ΟΙ    Ε Ν Θ Ε Ο Ι .....Π Λ Ε Ο Ν    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι ....ΕΙΝΑΙ.....Τ Α Υ Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Α .....

                                                ΚΑΙ    Α Τ Ο Μ Α -Μ Ε Λ Η .....ΤΟΥ    Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Υ      Σ Υ Ν Ο Λ Ο Υ ....


            Α Υ Τ Ο Ι ......ΟΙ    Γ Ν Η Σ Ι Ο Ι     Ι Ε Ρ Α  Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Ι .....ΜΕΣΩ....ΤΗΣ   Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Η Μ Ε Ν Η Σ ....

                              Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Σ     Ζ Ω Η Σ    Τ Ω Ν ....  Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ο Υ Ν .....ΚΑΙ....

                                                            Μ Ε Τ Α Δ Ι Δ Ο Υ Ν ......

                               ΤΗΝ    Ε Κ Σ Τ Α Σ Η ....    ΤΗΣ    ΚΑ Θ Α Ρ Η Σ     Ε Μ Π Ν Ε Y Σ Η Σ ....ΣΤΟΥΣ     Σ Ω Σ Τ Ο Υ Σ ...

                                               Γ Ε Ι Τ Ο Ν Ε Σ     ΤΟΥΣ.--ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ   ΤΟΥΣ.....ΤΟΥ    Θ Ε Ι Ο Υ ....               Η    Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α .....ΑΥΤΗ    ΤΩΝ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν ....ΜΕ   ΤΟΝ   Τ Ρ Ο Π Ο     Ζ Ω Η Σ    Τ Ω Ν ....

                                 ΚΑΙ   ΤΟΝ    Τ Ρ Ο Π Ο .....Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ     ΤΩΝ....  Υ Π Α Ι Ν Ι Σ Σ Ο Ν Τ Α Ι ....

                                              ΤΗΝ    Φ Υ Σ Ι Κ Η .....Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α       Μ Ε Σ Α    ΤΟΥΣ.....

                                                     Ε Ν Ο Σ ......"Υ Π Ε Ρ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Υ "     Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Υ ....

                                     ΠΟΥ     Ε Π Ι Θ Υ Μ Ε Ι .....ΝΑ    Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Τ Ε Ι ....ΓΙΑ    ΤΗΝ   ΕΠΙΤΕΥΞΗ.....

                                                                  ΤΗΣ     Ε Ν Ω Σ Η Σ .......


         Η   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ......Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α .....ΟΥΔΕΠΟΤΕ.....Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Ε ....ΣΤΗΝ    ΠΡ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α     ΤΗΣ.....ΓΙΑ   ΤΗΝ

                                      Ε Ν Ω Σ Η     ΜΕ    ΤΟ   Θ Ε Ι Ο ....  ΤΗΝ    Μ Ο Ρ Φ Η ....ΤΟΥ    Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Τ Η .....!!!!             <<   Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Ε .....ΤΟΝ    Θ Ε Ο     ΠΟΥ   Ε  Ι  Σ  Α  Ι  ...!!    Μ  Ε  Σ  Α     ΣΟΥ....Ε Σ Υ ...!!   Ο     Ι  Δ  Ι  Ο  Σ  ......

                                                             Π  Ρ  Ο  Σ  Π  Α  Θ  Η  Σ  Ε  .....

                           ΝΑ   Γ Ι Ν Ε Ι Σ .....Ο Σ Ο     ΤΟ    Δ Υ Ν Α Τ Ο Ν ...       Ι  Δ  Ι  Ο  Σ  ....ΜΕ    ΤΟΝ    Θ  Ε  Ο  ....>>

                                                                                                                             Γενοιτο.....
Τίτλος: Απ: ΘΕΟΓΟΝΙΑ.....Η....ΕΝΟΤΗΤΑ...ΠΟΥ...ΧΑΘΗΚΕ...
Αποστολή από: Rose στις Φεβρουάριος 27, 2009, 01:49:39
                               --Κ Υ Ρ Ι Ο Ι .....ΤΟ    Φ Ι Δ Ι .....ΤΟΥ    Δ Ε Ν Δ Ρ Ο Υ ....ΤΗΣ   Ζ Ω Η Σ ....ΤΟ   Ρ Ω Τ Η Σ Α Τ Ε ...?!?!

                     ΑΝ    Ν Α Ι ....  ΤΙ    Σ Α Σ     Ε Ι Π Ε .....!!!

Το μήνυμα του φιδιού είναι: "Βγες από τον εικονικό παράδεισο, το matrix, την αγέλη, για να βρεις τον Αυθεντικό Παράδεισο, τον Πνευματικό Πυρήνα του εαυτού σου, την Θεία Ουσία μέσα σου."

Ο "Θεός" στο συγκεκριμμένο εβραϊκό μυθολόγημα, είναι ένας Δεσπότης, που θέλει τους Πρωτόπλαστους, κοιμισμένους, και ελεγχόμενους.

             <<   Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Ε .....ΤΟΝ    Θ Ε Ο     ΠΟΥ   Ε  Ι  Σ  Α  Ι  ...!!    Μ  Ε  Σ  Α     ΣΟΥ....Ε Σ Υ ...!!   Ο     Ι  Δ  Ι  Ο  Σ  ......

                                                             Π  Ρ  Ο  Σ  Π  Α  Θ  Η  Σ  Ε  .....

                           ΝΑ   Γ Ι Ν Ε Ι Σ .....Ο Σ Ο     ΤΟ    Δ Υ Ν Α Τ Ο Ν ...       Ι  Δ  Ι  Ο  Σ  ....ΜΕ    ΤΟΝ    Θ  Ε  Ο  ....>>

                                                                                                                             Γενοιτο.....


Γένοιτο! αδελφέ μου.